Αξιολόγηση Πιλοτικών Εφαρμογών Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία Προκαταρκτικά Αποτελέσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Πιλοτικών Εφαρμογών Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία Προκαταρκτικά Αποτελέσματα"

Transcript

1 Αξιολόγηση Πιλοτικών Εφαρμογών Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας, CARDET - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙ) έχει οργανώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρές μαθημάτων και άλλες ενέργειες επιμόρφωσης με γενικές επιδιώξεις οι οποίες καλύπτουν μεταξύ άλλων: την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, την επεξεργασία και εφαρμογή ενός παιδαγωγικού πλαισίου αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, τον πληροφορικό εμπλουτισμό των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Κατά τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό των μάχιμων εκπαιδευτικών έχει εμπλακεί στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου , επιμορφώθηκαν περίπου εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (5.910 Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης) στα θέματα: Ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής Εξειδικευμένη Επιμόρφωση για Καθηγητές Πληροφορικής Επιμόρφωση επιμορφωτών πυρήνων για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Πίνακας 1. Επιμορφωτικά Σεμινάρια. Σειρά σεμιναρίων Ακροατήριο Π1: Βασικές δεξιότητες Εκπαιδευτικοί με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις χρήσης του Η.Υ. Π2: Βασικές δεξιότητες + Λογιστικά φύλλα και Εκπαιδευτικοί με κάποιες ή ελάχιστες βάσεις δεδομένων γνώσεις χρήσης του Η.Υ. Π3: Βασικές δεξιότητες + Εκπαιδευτική εφαρμογή Εκπαιδευτικοί με καθόλου ή ελάχιστες της πληροφορικής στη Μέση Εκπαίδευση γνώσεις χρήσης του Η.Υ. Π4: Ανασκόπηση βασικών δεξιοτήτων + Εκπαιδευτικοί με βασικές γνώσεις χρήσης Εκπαιδευτική εφαρμογή της πληροφορικής του Η.Υ. Π5: Επιμόρφωση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική Εκπαιδευτικοί που κατέχουν πολύ καλές εφαρμογή της πληροφορικής βασικές δεξιότητες χρήσης του Η.Υ. και επιθυμούν να διδάξουν ως επιμορφωτές στα Προγράμματα Π3 και Π4 στο θέμα της εκπαιδευτικής εφαρμογής των ΤΠΕ Π6: Επιμόρφωση για τους καθηγητές πληροφορικής Καθηγητές Πληροφορικής 1

2 Οι σειρές σεμιναρίων εξαγγέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και απευθύνονται εξελικτικά σε εκπαιδευτικούς σε διάφορα επίπεδα ως προς τις δεξιότητες χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα. Σε κάποια από τα επιμορφωτικά σεμινάρια, ομάδες εκπαιδευτικών αποκτούν εμπειρίες με την ανάπτυξη πληροφορικά εμπλουτισμένου διδακτικού υλικού στο γνωστικό αντικείμενό τους. Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ επεκτάθηκε σε πρόσθετες συμπληρωματικές ενέργειες, οι οποίες επίσης οργανώνονται από τον ίδιο τομέα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για να ενισχύσουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από δράσεις όπως η ανάπτυξη συμπληρωματικού υποστηρικτικού υλικού, ο συντονισμός 50 εκπαιδευτικών πυρήνων επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ και η στήριξή τους με την παροχή εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη, η διεξαγωγή δειγματικών μαθημάτων εντός της σχολικής μονάδας, η οργάνωση ημερίδων και η συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Κατά την περίοδο Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2008, υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα μελέτης πιλοτικών εφαρμογών ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 10 πιλοτικές εφαρμογές ενοτήτων οι οποίες προέκυψαν μέσα από συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της τάξης και των εκπαιδευτικώνσυμβούλων που στελεχώνουν το ΠΙ. Οι πιλοτικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία ορίστηκαν από το ίδιο το ΠΙ. Το έργο της ερευνητικής αξιολόγησης των πιλοτικών εφαρμογών ανέλαβε η κοινοπραξία η οποία αποτελείται από το ερευνητικό κέντρο CARDET, τo Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής. Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της ποιότητας του υποστηρικτικού υλικού και της έκτασης και αξίας της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία από ένα δείγμα 10 εκπαιδευτικών. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται προκαταρκτικά συνοπτικά αποτελέσματα και κάποιες εισηγήσεις σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την παρούσα φάση εξέλιξης του εκπαιδευτικού μας συστήματος ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις διεργασίες διδασκαλίας και μάθησης. Μεθοδολογία Η υλοποίηση και αξιολόγηση των δέκα πιλοτικών εφαρμογών έδωσε απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα, στο βαθμό στον οποίο καλύπτονται από τις 10 πιλοτικές εφαρμογές: Σε ποιο βαθμό η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν αποτελεσματική για την ενίσχυση των προσπαθειών των δέκα εκπαιδευτικών; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις προσπάθειες των δέκα εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική τους; Ποίες δυσκολίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών; Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας του σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας και του συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί στις πιλοτικές εφαρμογές; 2

3 Ποια είναι η έκταση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία με βάση το δείγμα των δέκα εκπαιδευτικών; Ποια είναι η αξία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της λειτουργίας των δέκα τάξεων που έχουν επιλεγεί; Ποιο πρόσθετο όφελος μπορεί να είναι ρεαλιστικά εφικτό; Πώς η πιλοτική εφαρμογή των ΤΠΕ έχει επηρεάσει τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες των εμπλεκομένων μαθητών; Η προσέγγιση της αξιολόγησης των πιλοτικών εφαρμογών στηρίχτηκε στη συστηματική συλλογή δεδομένων τόσο υπό μορφή κειμένου όσο και σε οπτικοαουστική μορφή. Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς, σύμβουλους και μαθητές, παρατηρήσεις και οπτικογραφήσεις μαθημάτων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές, και αξιολόγηση των ενοτήτων και του υποστηρικτικού υλικού (Γράφημα 1). Όλα τα εργαλεία συλλογής δεδομένων έχουν αναπτυχθεί και εγκυροποιηθεί με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, και με την ενεργό εμπλοκή εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια επιστημονικών διαδικασιών. Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις οργάνωσης, διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων. 3 Γράφημα 1. Εργαλεία συλλογής δεδομένων. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της συγκεκριμένης έρευνας λήφθηκαν μέτρα και ακολουθήθηκαν διαδικασίες οι οποίες διασφάλισαν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Μέσω της τριγωνοποίησης και διασταύρωσης των δεδομένων, βεβαιωθήκαμε ότι κανένα αποτέλεσμα δεν στηρίζεται σε μόνο μια πηγή. Αντιθέτως, κάθε ισχυρισμός υποστηρίζεται από πολλές πηγές. Επιπρόσθετα, κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων εφαρμόσθηκαν έλεγχοι από τουλάχιστον τρεις ερευνητές για κάθε μελέτη περίπτωσης, σε όλα τα στάδια της έρευνας. Ορισμένοι περιορισμοί που προκύπτουν από τo έργο αφορούν στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, και οι οποίοι δεν

4 αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών οι οποίοι παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΠΙ. Ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των επιμέρους δραστηριοτήτων επιμόρφωσης που προσφέρθηκαν από το Π.Ι. Μπορούν όμως να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα που αφορούν σε όλες τις μορφές και δράσεις της επιμόρφωσης στο σύνολό τους, καθώς και συμπεράσματα σε σχέση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία και μάθηση. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δέκα πιλοτικές εφαρμογές αφορούν μόνο στις συγκεκριμένες εφαρμογές και δεν μπορούν να γενικευθούν. Συγκείμενο Οι 10 πιλοτικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν σε 9 διαφορετικά σχολεία, σε 9 διαφορετικές ειδικότητες και σε 10 διαφορετικά τμήματα. Τα σχολεία και οι ειδικότητες στις οποίες εφαρμόστηκε το πρόγραμμα είναι: Λύκειο Ιδαλίου (Μαθηματικά, Βιολογία), Τεχνική Σχολή Λεμεσού (Σχεδίαση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου), Λύκειο Αγίου Γεώργιου Λάρνακας (Μαθηματικά), Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας (Πληροφορική), Λανίτειο Λύκειο Α (Ελληνικά), Λύκειο Αγίου Αντωνίου (Χημεία), Λύκειο Άγιου Ιωάννη Λεμεσός (Ιστορία), και το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κλήρου (Αγγλικά). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά τις πιλοτικές εφαρμογές, την ενότητα και των αριθμό διδακτικών περιόδων. 4 Πιλοτική Εφαρμογή Σχολείο Πίνακας 2. Πιλοτικές εφαρμογές. Διδακτικό Αντικείμενο Διδακτική Ενότητα 1 Λύκειο Ιδαλίου Βιολογία Ένζυμα - Φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων/χημικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων/ Κυτταρική μεμβράνη 2 B Τεχνική Σχολή Λεμεσού 3 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας 4 Ά Τεχνική Σχολή Λευκωσίας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Σχ. κάτοψη κατοικίας, Σχ. κάτοψη οροφής κατοικίας, Σχ. των 4 όψεων κατοικίας, Σχ. δύο τομών κατοικίας Μαθηματικά Τριγωνομετρία Α Λυκείου 6 Φυσική Σχέση κυκλικής κίνησης και γραμμικής αρμονικής ταλάντωσης. Σχέση ταχύτητας και επιτάχυνσης με το χρόνο στη γραμμική αρμονική ταλάντωση. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη γραμμική αρμονική ταλάντωση. Εξαναγκασμένη ταλάντωση, Αριθμός διδακτικών περιόδων 6 6 8

5 συντονισμός 5 Γυμνάσιο Πληροφορική Εισαγωγή στη χρήση του 6 Παλλουριώτισσας Υπολογιστή 6 Λύκειο Ιδαλίου Μαθηματικά Μελέτη συνάρτησης στη Γ 7 Λυκείου 7 Ά Λανίτειο Ελληνικά Η πειθώ στη διαφήμιση 6 Λύκειο 8 Λύκειο Αγίου Χημεία Χημική Ισορροπία 8 Αντωνίου 9 Λύκειο Αγίου Ιστορία Ύστερη Εποχή του Χαλκού 6 Ιωάννη Λεμεσός Ιστορία της Κύπρου 10 Περιφερειακό Γυμνάσιο Κλήρου Αγγλικά Environmental Issues (The greenhouse effect, Global Warming etc) 7 Αποτελέσματα Μετά από λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων, έχουν προκύψει ενδείξεις οι οποίες απαντούν τα ερωτήματα όπως φαίνονται πιο κάτω. Η παρούσα σύντομη έκθεση παρουσιάζει μόνο προκαταρκτικά αποτελέσματα. Από τη σύνοψη των αποτελεσμάτων από τις 10 πιλοτικές εφαρμογές, έχει προκύψει ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο διδακτικό σχεδιασμό και στην πρακτική στην τάξη έχει τη δυνατότητα να δώσει νέα ώθηση ώστε να επιτευχθεί μια ποιοτική αναβάθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συγκεκριμένα, η ένταξη των ΤΠΕ στις διδακτικές και μαθησιακές διεργασίες έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο μαθητοκεντρικής διδασκαλίας στο οποίο ομάδες μαθητών μεικτών ικανοτήτων συνεχώς να εμπλέκονται ενεργά σε διεργασίες διερευνητικής μάθησης και δημιουργίας σύνθετων κατασκευασμάτων με απώτερο στόχο την οικοδόμηση πραγματικής κατανόησης και την ανάπτυξη στοχαστικοκριτικής σκέψης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και η συγκεκριμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής και εκπαιδευτικών-συμβούλων για δημιουργία πληροφορικά εμπλουτισμένου διδακτικού υλικού και εφαρμογή πιλοτικών διδασκαλιών έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες και παρέχουν πληροφόρηση για τη συστημική βάση που απαιτείται για μια τέτοια ώθηση. Πιο κάτω περιγράφουμε συνοπτικά τα κύρια ευρήματα που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη των πιλοτικών εφαρμογών και διατυπώνουμε κάποιες εισηγήσεις σε σχέση με την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της προσπάθειας που έχει αναληφθεί εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ώστε ακριβώς να τοποθετηθεί σε μια ολοκληρωμένη βάση η κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτικών και να γίνει εφικτή αυτή η προσδοκώμενη αναβάθμιση στην ποιότητα των διεργασιών διδασκαλίας και μάθησης. 5

6 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις πιλοτικές εφαρμογές είχαν γενικά θετικές εμπειρίες στα προγράμματα επιμόρφωσης για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αρκετοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα τους έχουν προσφέρει το απαιτούμενο τεχνολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αλλά και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που πηγάζουν μέσα από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Παρόλα αυτά, μέσα από τα δεδομένα παρουσιάστηκαν κάποιες ελλείψεις στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών, κατά τα λεγόμενά τους, έχει προκύψει περισσότερο μέσα από το γνωσιολογικό υπόβαθρο, τη διδακτική πείρα, την προσωπική μελέτη και την άτυπη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς. Ως ερευνητές διαισθανθήκαμε μέσα από τη διαδικασία συλλογής δεδομένων ότι οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να έχουν βοηθηθεί από την επιμόρφωση όπως επίσης και από άλλες μορφές άτυπης επιμόρφωσης που διαμεσολαβεί μεταξύ νέων γνώσεων και διδακτικής πρακτικής (π.χ. συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους). Μέσα από τα δεδομένα, γίνεται φανερό ότι η επιμόρφωση λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν εντάσσεται σε μια πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα είναι καλά συντονισμένη με τις άτυπες μορφές αλληλεπίδρασης και επιμόρφωσης που επιδρούν στον προβληματισμό και την παιδαγωγική σκέψη του εκπαιδευτικού. Ένα από τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν είναι η σημασία του να μεταφερθεί η επιμόρφωση μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Προγραμματισμός Διδασκαλίας Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της παιδαγωγικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και για δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου γνωστικού αντικειμένου ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου στο σχεδιασμό και στη σταδιακή ρύθμιση διδακτικού υλικού το οποίο να χαρακτηρίζεται από συγκροτημένες ακολουθίες δραστηριοτήτων και να επικεντρώνεται στη θεμελιώδη επιδίωξη της καλλιέργειας μεταφέρσιμων δεξιοτήτων σκέψης και δημιουργικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφορικά εμπλουτισμένου διδακτικού υλικού χρειάζεται να αναδειχθεί ως μια σημαντική διεργασία μέσω της οποίας μπορούν να προκύπτουν εκπαιδευτικά εργαλεία για ποιοτική αναβάθμιση των διεργασιών διδασκαλίας και μάθησης. Μια τέτοια προσπάθεια θα οδηγήσει επίσης σε πιο ορθολογική και πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση κατάλληλων λογισμικών εργαλείων τα οποία να υπηρετούν τη μάθηση χωρίς να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου η αξιοποίηση πληροφορικής στη διδασκαλία παραμελείται ή κυριαρχεί ως αυτοσκοπός. Αναστοχασμός Εκπαιδευτικού Σε όλη τη διάρκεια του έργου και σε όλες ανεξαιρέτως τις παρατηρήσεις ήταν εντυπωσιακή η επένδυση προσπάθειας εκ μέρους των εκπαιδευτικών και η διάθεσή τους για ανοιχτή διαβούλευση και εκπαιδευτική συνεργασία. Επιπρόσθετα, μέσα από τις συνεντεύξεις φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν σαφή επίγνωση τόσο των προσδοκιών της κοινωνίας από το εκπαιδευτικό έργο όσο και των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών να επιδράσουν στις μεθόδους και στις επιδιώξεις της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν την ανάγκη για μετάθεση των 6

7 εκπαιδευτικών εμφάσεων προς ένα πιο μαθητοκεντρικό πλαίσιο το οποίο να δίνει προτεραιότητα σε ολιστική μάθηση παρά στην πρόωρη ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο έργο επιδίωκαν ανοιχτά την ανατροφοδότηση και τη δημιουργική συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς προς ενίσχυση του αναστοχασμού τους και βελτίωση της διδακτικής πρακτικής τους. Αυτή η προθυμία των εκπαιδευτικών φανέρωσε την αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να εδραιώσει μηχανισμούς παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και να εντάξει τα στελέχη του σε μια πορεία επιστημονικής ανάπτυξης η οποία να στηρίζεται σε δεδομένα που να συνδέονται με τη λειτουργία της τάξης και τα μαθησιακά επιτεύγματα. Εντούτοις, δημιούργησε ελπιδοφόρα μηνύματα για την ετοιμότητα, το στέρεο υπόβαθρο και τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών να καλωσορίσουν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας, όταν και εφόσον προκύψουν σε πιο συστηματική βάση. Η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης θα λειτουργήσει προς όφελος της ποιότητας του εκπαιδευτικού αναστοχασμού ως μιας στρατηγικής συνεχούς αναζήτησης της ποιοτικής βελτίωσης μέσα από τη διαπραγμάτευση παιδαγωγικών αξιών και την επεξεργασία εκπαιδευτικών εργαλείων και στρατηγικών. Διδακτικές Πρακτικές Οι μελέτες περίπτωσης καταδεικνύουν ουσιαστικές προσπάθειες διδακτικής αξιοποίησης λογισμικών με ποικίλες παιδαγωγικές λειτουργίες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν εντατικές προσπάθειες να εντάξουν πληροφορικά εργαλεία στη διδασκαλία των μαθημάτων τους τρόπους που να ενισχύουν τη διδακτική προσπάθεια και να εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία. Οι προσπάθειες που μαρτυρήσαμε δεν θα ήταν εφικτές αν δεν είχε προηγηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή χωρίς την τεχνολογική υποδομή που έχουν αποκτήσει τα σχολεία κατά τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από συστημικούς και άλλους περιορισμούς όπως είναι η υπερβολική έμφαση στην τελική αξιολόγηση, σε αντίθεση με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, και το βεβαρημένο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για διδακτικό πειραματισμό ή για μαθησιακό αναστοχασμό. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ουσιαστική αμφισβήτηση του κυρίαρχου διδακτικού προτύπου της μετάδοσης γνώσης και της εξάσκησης ως μέσου εμπέδωσης γνώσεων, και, κατά συνέπεια, δεν εμφανίζονται οποιεσδήποτε ενδείξεις δυνατοτήτων ανταπόκρισης στην ανάγκη για ενεργό, δημιουργική εμπλοκή των μαθητών σε διεργασίες διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης. Μαθησιακές Διεργασίες Στις πιλοτικές εφαρμογές εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ενισχύει σημαντικά το ενδιαφέρον των μαθητών, προσθέτει νέες μαθησιακές δυνατότητες διαφοροποίησης, ανάλυσης και εποπτικοποίησης και εμπλουτίζει το κλίμα της τάξης με αυξημένο αλληλοσεβασμό και πολύπλευρη επικοινωνία. Ωστόσο, σε αρκετά μαθήματα δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργατική αλληλεπίδραση επικεντρωμένη σε αυθεντικές επιδιώξεις ανάπτυξης ποιοτικών κατασκευασμάτων, ούτε και ενδείξεις για συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό της μαθησιακής πορείας ή σε ενσυνείδητο αναστοχασμό μέσα από αυτοαξιολόγηση της εκάστοτε προόδου και προγραμματισμό επόμενων βημάτων. 7

8 Μαθησιακά Επιτεύγματα Μέσα από τα δεδομένα που συλλέξαμε, διαφαίνεται έκδηλα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της έμφασης της εκπαίδευσής μας παραμένει επικεντρωμένο, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας με σαφώς λιγότερη έμφαση στην ανάπτυξη μεταφέρσιμων δεξιοτήτων σκέψης, μάθησης και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, οι μαθητές που συμμετείχαν στις πιλοτικές εφαρμογές, επέδειξαν ενθουσιασμό για την ευκαιρία να εμπλέκονται σε διεργασίες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και συνήθως είχαν ήδη αναπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης των υπό έμφαση πληροφορικών εργαλείων. Επιπρόσθετα, προέκυψαν ενδείξεις θετικής επίδρασης των αυξημένων κινήτρων και του ενισχυμένου ενδιαφέροντος στις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές. Μια σημαντική παράμετρος αφορούσε τις προσδοκίες των ίδιων των εκπαιδευτικών. Φάνηκε ότι στις περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός έχει ψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις το επίπεδο ανταπόκρισης των μαθητών τείνει να είναι βελτιωμένο, ενώ αντίθετα όπου, για οποιοδήποτε λόγο, είναι υποβαθμισμένες οι προσδοκίες, οι μαθητές τείνουν να προσαρμόζονται σε αυτό το χαμηλότερο επίπεδο μαθησιακών επιτευγμάτων. Εισηγήσεις Υπάρχει ανάγκη για συνεχιζόμενη στήριξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τόσο για αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία όσο και για την εδραίωση ενός ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου ενεργούς σχεδιαστικής και διερευνητικής μάθησης. Για τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του προγράμματος ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική, είναι σημαντικός ο εμπλουτισμός των υφιστάμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης με πρόσθετους άξονες οι οποίοι να δίνουν έμφαση στα ακόλουθα: Στην ανάπτυξη παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για έρευνα δράσης και στοχαστικοκριτική διδακτική πρακτική. Στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πρακτική αξιολόγηση πληροφορικά εμπλουτισμένου διδακτικού υλικού. Στην εμπλοκή σχολικών ομάδων εκπαιδευτικών σε διεργασίες διαχείρισης της εκπαιδευτικής αλλαγής με στόχο την αποτελεσματικότητα και την τεκμηριωμένη ποιοτική βελτίωση. Σε ενδοσχολικές διεργασίες και σε εξειδικευμένες δράσεις οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων χωριστά. Επιπρόσθετα, στο βαθμό που μπορούν να αναπτυχθούν μηχανισμοί ενίσχυσης των άτυπων μορφών επιμόρφωσης που λαμβάνουν χώρα μέσα στη σχολική μονάδα μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών ή μεταξύ συντονιστών και εκπαιδευτικών του κάθε γνωστικού αντικειμένου, αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τυπικών δράσεων 8

9 επιμόρφωσης κυρίως ως προς την επίδρασή των στις διδακτικές πρακτικές και στα μαθησιακά επιτεύγματα. Για καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών ενσωμάτωσης ΤΠΕ και βελτίωσης της ποιότητας των διδακτικών και μαθησιακών διεργασιών, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στους μαθητές να αναλαμβάνουν συχνά έργα αυθεντικής λύσης προβλήματος (project work) και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην αναπροσαρμογή της μαθησιακής πορείας μέσα από συνεργατική αλληλεπίδραση και αναστοχασμό. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων μηχανισμών στήριξης του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη μετάθεση από το κυρίαρχο διδακτικό πρότυπο της μετάδοσης γνώσης προς διεργασίες διερευνητικής μάθησης σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Η δημιουργική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, η κατανεμημένη εποπτεία και το ενδεχόμενο οργάνωσης διεργασιών συλλογικού εκπαιδευτικού αναστοχασμού έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μια τέτοια προσπάθεια. Είναι σημαντικό να εξευρεθούν μηχανισμοί ενίσχυσης του πειραματισμού εντός της σχολικής μονάδας ώστε να γίνεται εφικτή η σταδιακή βελτίωση του διδακτικού υλικού το οποίο αναπτύσσεται, μέσω διεργασιών εφαρμογής, αξιολόγησης και εγκυροποίησης του διδακτικού υλικού σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική υπάρχει ανάγκη καλύτερου συντονισμού των διάφορων ενεργειών επιμόρφωσης, αναθεώρησης αναλυτικών προγραμμάτων, αναβάθμισης της υποδομής, δημιουργίας και διάθεσης λογισμικού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού. Ο καλύτερος συντονισμός θα αποβάλει φαινόμενα ελλιπούς υποδομής στα σχολεία που την χρειάζονται και, πιο σημαντικά, θα αποτρέψει την ματαίωση των εκπαιδευτικών που καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες και επενδύουν τον απαραίτητο χρόνο ενώ περιορίζονται από συστημικές δυσκαμψίες και τις αδυναμίες που καταπνίγουν την πρωτοβουλία και δεν επιτρέπουν την ανάληψη ευθύνης από την ίδια τη σχολική ομάδα. Υπάρχει ανάγκη για δημιουργία δράσεων οι οποίες θα επιτρέπουν σε σχολεία να επιλέγουν ένα στόχο και να εμπλέκονται για κάποιο χρονικό διάστημα στην ενεργοποίηση ενός επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών για τεκμηριωμένη υλοποίηση αυτού του στόχου. Για παράδειγμα, η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο δεν αξιοποιείται όσο συχνά χρειάζεται από τους εκπαιδευτικούς τόσο για ανατροφοδότηση των μαθητών τους όσο και για δικό τους όφελος ώστε να γίνεται εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης της μαθησιακής πορείας. Θα μπορούσε να αποτελεί ένα παράδειγμα στόχου το οποίο να εντοπίζεται στο πλαίσιο των προσφερόμενων δυνατοτήτων μιας τέτοιας δράσης. 9 Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού εντοπισμού και επέκτασης περιπτώσεων καλής εκπαιδευτικής πρακτικής από ομάδες εκπαιδευτικών.

10 Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να εμπλουτίσει τα κίνητρα του σχολείου αλλά, επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε ενισχυμένη αυτογνωσία εντός του συστήματος ως προς το τι συνιστά καλή πρακτική και ποιοι παράγοντες μπορούν να συνεισφέρουν στην εδραίωση της. Η μεθοδολογία των συστηματικών παρατηρήσεων της διδακτικής πρακτικής εκπαιδευτικών που προσφέρονται να ανοίξουν τις τάξεις τους εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε συστημική βάση. Μέσα από ένα προσεκτικό πλαίσιο δεοντολογίας, αυτή η μεθοδολογία έχει δυνατότητες να παρέχει πλούσιο υλικό για επιμόρφωση και να λειτουργήσει ως ένα μηχανισμός περαιτέρω ενίσχυσης του παιδαγωγικού αναστοχασμού και της εκπαιδευτικής συνεργασίας. Συμπέρασμα Μέσα από το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας έχει αναληφθεί εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μια μεγάλη και αξιόλογη προσπάθεια, η οποία καλύπτει μεταξύ άλλων τα εξής: Ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής Εξειδικευμένη Επιμόρφωση για Καθηγητές Πληροφορικής Επιμόρφωση επιμορφωτών πυρήνων για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να συνεισφέρει στη γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ των πρακτικών του εκπαιδευτικού συστήματος και των προσδοκιών της κοινωνίας ως προς την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, και τη διαμόρφωση ευέλικτων πολιτών μέσα από προσεγγίσεις ενεργούς εμπλοκής σε διερευνητική διδασκαλία και μάθηση, χρειάζεται: 1. Οι υφιστάμενοι άξονες επιμόρφωσης να συνεχίσουν να τυγχάνουν στήριξης, 2. Ορισμένοι από αυτούς τους άξονες, όπως οι ομάδες εργασίας για ανάπτυξη υλικού, οι δειγματικές διδασκαλίες και οι πυρήνες-επιμορφωτές, να επεκταθούν και να εμπλουτισθούν με πρόσθετες δράσεις επιμόρφωσης οι οποίες να εμπλέκουν τον εκπαιδευτικό σε διαδικασίες συνεχούς αυτοβελτίωσης στη βάση τεκμηριωμένων μαθησιακών επιτευγμάτων, να ενισχύουν την παραγωγική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, να καλλιεργούν αίσθημα ομαδικής ευθύνης και συνεργασίας εντός της σχολικής μονάδας, να δημιουργούν νέους μηχανισμούς στήριξης του εκπαιδευτικού έργου μέσα από κατανεμημένη εποπτεία και σχολική δράση και, τέλος, να περιλαμβάνουν δράσεις εντός της σχολικής μονάδας και να εστιάζουν σε διεργασίες εκπαιδευτικής επινόησης ως προς τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων κάθε γνωστικού αντικειμένου χωριστά, 3. Να ενισχυθούν περαιτέρω οι προσπάθειες ανάπτυξης πληροφορικά εμπλουτισμένου διδακτικού υλικού μέσα από συνεργασίες μεταξύ 10

11 11 εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών συμβούλων και έμπειρων επιστημόνων της Διδακτικής του κάθε γνωστικού αντικειμένου, και 4. Να υπάρξει βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των διεργασιών επιμόρφωσης και των υπόλοιπων αξόνων εκπαιδευτικής πολιτικής (πχ. αναλυτικό πρόγραμμα, πλαίσιο κινήτρων και ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών, αποτελεσματικός εξοπλισμός σχολείων, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού) ώστε να αρθούν τα ποικίλα εμπόδια και οι περιορισμοί που αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από το να ακολουθούν μια πορεία αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης προς όφελος της ποιότητας των μαθησιακών επιτευγμάτων και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599 Web : www.poed.com.cy E-mail : poed@cytanet.com.cy Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου, 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Κ. Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου 27 Οκτωβρίου 2012 Ημερίδα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συναρμολογούμενων Μοντέλων για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης

Δομή της παρουσίασης Δομή της παρουσίασης 1. Παραδοχές και Πραγματικότητες 2. Επαγγελματική Μάθηση: βασικά χαρακτηριστικά 3. Ενδεικτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής 2015 2016 4. Συμπεράσματα Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία

Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία ATS2020 ATS2020, ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία Στον πιο κάτω πίνακα συνοψίζονται οι προδιαγραφές και οι ανάγκες του έργου. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς. Έρευνα Δράσης-Κλίμα τάξης. Σχολική χρονιά: 2014-2015

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς. Έρευνα Δράσης-Κλίμα τάξης. Σχολική χρονιά: 2014-2015 Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς Έρευνα Δράσης-Κλίμα τάξης Σχολική χρονιά: 2014-2015 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Σοφία Αλεξάνδρου Εκπαιδευτικοί: Δώρα Χαραλάμπους (συντονίστρια σχολείου) Χριστοθέα Στυλιανίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1 ος : Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 10/11/2015

Ενημέρωση 10/11/2015 Ενημέρωση 10/11/2015 Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα