GLOSSA. Μεθοδολογία για την ανάπτυξη γλωσσικού περιεχομένου e-learning για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP EL (EN) LLP-GR-KA2MP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GLOSSA. Μεθοδολογία για την ανάπτυξη γλωσσικού περιεχομένου e-learning για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP"

Transcript

1 GLOSSA LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP EL (EN) Μεθοδολογία για την ανάπτυξη γλωσσικού περιεχομένου e-learning για προχωρημένους μαθητές

2 7/12/2010 2

3 Η επεξεργασία έγινε από τον : Κωνσταντίνο Διαμαντή-Μπαλάσκα, Action Synergy Βάσει των εθνικών εκθέσεων που υποβλήθηκαν από τους συνεργάτες του προγράμματος GLOSSA Tο πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εαν γίνει οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ αυτό. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτή... 5 Συστήματα/Πλατφόρμες/Εφαρμογές Web Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις Ο ρόλος του εκπαιδευτή Χρήση πολυμέσων Συντονισμός ομαδικών δραστηριοτήτων Εκτίμηση και Αξιολόγηση Οργάνωση Κοινοτήτων για Εκμάθηση μιας Γλώσσας Παροχή κινήτων σε μαθητές προχωρημένου επιπέδου Τρόποι διευκόλυνσης της αυτο-διδασκαλίας Μέθοδοι για τη στήριξη της επανάληψης στην αυτο-διδασκαλία Οι ανάγκες των μαθητών με γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες Μέθοδοι για τη χρήση πολυμέσων στην αυτοδιδασκαλία Εργαλεία για την ανάπτυξη των 4 δεξιοτήτων Συμπέρασμα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν πρακτικός οδηγός για δασκάλους και προγραμματιστές που σκοπεύουν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά μαθήματα για τις λιγότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες για μαθητές προχωρημένου επιπέδου. Έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος GLOSSA- Τα ελληνικά ως Μέσο προώθησης της γλωσσικής ποικιλομορφίας ( LLP-GR-KA2MP) το οποίο υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασική Δραστηριότητα 2- Γλώσσα). Ο αντικειμενικός στόχος αυτού του εγγράφου δεν είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει στους δασκάλους μιας γλώσσας όλες τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διδασκαλία μιας γλώσσας. Αυτά παρουσιάζονται στη συγκριτική μελέτη για τις διδακτικές μεθοδολογίες που αφορά την ηλεκτρονική διδασκαλία μιας γλώσσας που έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος Αντιθέτως, ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να δώσει σύντομες, σαφείς, πρακτικές και περιεκτικές συμβουλές στους δασκάλους και τους προγραμματιστές που θα τους διευκολύνει να αναπτύξουν και να οργανώσουν με τον καλύτερο τρόπο το ηλεκτρονικό τους μάθημα. Η θεματολογία που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο αυτού του εγγράφου είναι η ακόλουθη : η επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτή, οι εφαρμογές, τα Συστήματα/οι πλατφόρμες/οι εφαρμογές web 2.0 για τα ηλεκτρονικά μαθήματα μιας ξένης γλώσσας, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην Ηλεκτρονική Διδασκαλία μιας Γλώσσας, ο ρόλος του εκπαιδευτή (ή του ηλεκτρονικού συντονιστή), η χρήση των πολυμέσων στην Ηλεκτρονική Εκμάθηση μιας Γλώσσας, ο συντονισμός των ομαδικών δραστηριοτήτων για τη ηλεκτρονική διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, η οργάνωση της αξιολόγησης της Ηλεκτρονικής Διδασκαλίας της Γλώσσας, η οργάνωση κοινοτήτων για την εκμάθηση μιας γλώσσας, η παροχή κινήτρων σε μαθητές προχωρημένου επιπέδου, οι τρόποι διευκόλυνσης της αυτοδιδασκαλίας, οι μέθοδοι υποστήριξης για επανάληψη στην αυτοδιδασκαλία, οι ανάγκες των μαθητών με γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες, οι μέθοδοι για τη χρήση πολυμέσων στην αυτοδιδασκαλία και τα εργαλεία για την ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία βασίζεται σε εκτενή έρευνα που έγινε στις χώρες όλων των συνεργατών που συμμετείχαν στον πρόγραμμα GLOSSA (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσέχικη Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο) μέσω θεωρητικής έρευνας, ανάλυσης μελετών περίπτωσης και πρωτότυπης έρευνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας της ελληνική γλώσσα ως μελέτη περίπτωσης, ωστόσο, η παρούσα μεθοδολογία εφαρμόζεται σε όλες τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, επιβεβαιώνοντας έτσι τον τίτλο του προγράμματος «Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας». 5

6 Η παρούσα μεθοδολογία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και σαν βάση για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής σειράς του προγράμματος για το προχωρημένο επίπεδο (Γ1 & Γ2) της Ελληνικής γλώσσας. 6

7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν σχεδιάζετε μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική σειρά για την εκμάθηση μιας γλώσσας είναι να επιλέξετε τη μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Ως βάση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτή χρησιμοποιούνται συνήθως 4 κύριες μεθοδολογίες : 1) 100% εξ αποστάσεως διδασκαλία με πλατφόρμες όπου οι μαθητές δουλεύουν μόνοι τους 2) Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω τηλεφώνου ή skype (ή κάποιου άλλου παρόμοιου προγράμματος) με έναν εκπαιδευτή ομάδα ή μεμονωμένες σειρές μαθημάτων 3) Ηλεκτρονική διδασκαλία με υποστήριξη και εποικοδομητική κριτική από τον εκπαιδευτή καθοδηγούμενη διδασκαλία (ανοικτό και αμφίδρομο/ διαδραστικό σύστημα). Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε όλα τα υλικά, μπορούν να τα κατεβάσουν και να μελετήσουν με το δικό τους ρυθμό. Επίσης, μπορούν να συμβουλεύονται έναν εκπαιδευτή, ή άλλους συμμαθητές τους μέσω του ειδικού για το σκοπό αυτόν φόρουμ (τόπου συζήτησης). 4) Συνδυασμένη ηλεκτρονική διδασκαλία που συνδυάζει ηλεκτρονικές ασκήσεις και πρόσωπομε-πρόσωπο εκπαιδευτικές συναντήσεις Οι πρώτες δύο μεθοδολογίες δεν προτείνονται. Η πρώτη επειδή ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία όλων των ηλεκτρονικών μαθημάτων (για παροχή κινήτρων και για άλλους λόγους που θα εξηγηθούν στο παρακάτω κεφάλαιο) και η δεύτερη επειδή αυτά δεν είναι κατ ουσίαν ηλεκτρονικά μαθήματα. Για τα ηλεκτρονικά μαθήματα, η επικοινωνία είναι μια σημαντική πλευρά, αλλά επίσης πολύ σημαντικά είναι το διδακτικό υλικό και η πλατφόρμα εκπαίδευσης. Η επιλογή μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης εναλλακτικής λύσης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος θέλει να οργανώσει την εκπαιδευτική σειρά. Εάν η εκπαιδευτική σειρά γίνει εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο (και συμπεριλαμβάνει μαθητές από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές) πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η τρίτη επιλογή. Εάν ο δάσκαλος οργανώνει και πρόσωπο-με -πρόσωπο μαθήματα, θα προτιμηθεί η τέταρτη επιλογή. Φυσικά αυτό θα επηρεάσει το περιεχόμενο, επειδή στην τρίτη επιλογή όλα τα μαθήματα έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικά, ενώ στην τέταρτη επιλογή μόνο τα υποστηρικτικά υλικά πρέπει να δημιουργηθούν ηλεκτρονικά. Οι συμβουλές που ακολουθούν είναι κατάλληλες κυρίως για τη τρίτη επιλογή. 7

8 Μαθήματα γλώσσας που δεν διδάσκονται δεν αποτελούν κίνητρο για τους μαθητές Για τους προχωρημένους μαθητές, το δυσκολότερο μέρος στα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι η παροχή κινήτρων. Γι αυτούς τους μαθητές όλα τα γραμματικά φαινόμενα είναι γνωστά και μπορούμε να υποθέσουμε ότι η γραφή τους είναι σωστή. Οπότε ο κύριος στόχος είναι να βρεθεί το κίνητρο που θα κάνει ένα μαθητή προχωρημένου επιπέδου να συνεχίσει τις σπουδές του. Αυτό ισχύει επίσης και για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες όπου η πιθανότητα να βρεθεί ένας ικανός δάσκαλος για να βελτίωση και εξάσκηση του μαθητή είναι πολύ μικρότερη. Οι διάφορες δραστηριότητες απαιτούν διαφορετικό βαθμό υποστήριξης από τον εκπαιδευτή Φυσικά δεν είναι ίδιες όλες οι δραστηριότητες. Η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, και η Γραμματική απαιτούν περισσότερη υποστήριξη από τους εκπαιδευτές, ενώ η ανάγνωση και η ακουστική κατανόηση απαιτούν λιγότερη. Συμβουλή : Η χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων είναι μια πολύ σημαντική πλευρά για τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Τα επικοινωνιακά εργαλεία θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα επικοινωνίας : Μεταξύ δύο μαθητών Μεταξύ μιας ομάδας μαθητών Μεταξύ ενός μαθητή και του εκπαιδευτή Μεταξύ μιας ομάδας μαθητών και του εκπαιδευτή Τα επικοινωνιακά εργαλεία θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι εσωτερικά (ενσωματωμένα στο περιβάλλον μάθησης) Παραδείγματα Επικοινωνιακών Εργαλείων : Προσωπικά μηνύματα μέσω instant messengers όπως το ICQ ή το MSN, ατομικά ή ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ιστολόγια (blogs), Φόρουμ (τόπος συζήτησης), μάθημα συζήτησης στο Moodle, ανταλλαγή μηνυμάτων ή τηλεφωνική κλήση στο Skype, αποστολή αρχείων μέσω Skype. Συμβουλές για την Επικοινωνία 8

9 Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει περιορισμένα και σαφώς καθορισμένα καθήκοντα, π.χ. να διορθώνει τα γραπτά των μαθητών και να τα αναρτά ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σ αυτά αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική από το να διορθώνει ο εκπαιδευτής ξεχωριστά την εργασία κάθε μαθητή καθώς αρκετά συχνά οι μαθητές κάνουν τα ίδια ή παρόμοια λάθη. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ένδειξη η οποία θα φαίνεται σε κάθε μέρος της ιστοσελίδας, ώστε όταν σχολιάζουν κάτι, να φαίνεται, ότι το έγραψε ο επίσημα καθορισμένος εκπαιδευτής. Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν μαθαίνουν συνεργατικά, να αποκτούν ηλεκτρονικά πληροφορίες από τους συμμαθητές τους, να τις συνοψίζουν και να τις αναρτούν, ενώ οι άλλοι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σ αυτές και να τις σχολιάζουν. Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή. Αυτή η επικοινωνία δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε κατ ιδίαν επικοινωνία, αλλά οι μαθητές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να απευθύνουν μια ερώτηση σε μεγαλύτερο ακροατήριο και να απαντηθεί η ερώτηση τους από έναν ή περισσότερους μαθητές. Οι εκπαιδευτές πρέπει να σκεφτούν τη διαχείριση του χρόνου τους, ώστε οι μαθητές τους να μην αποθαρρυνθούν από μεγάλα διαλείμματα ή καθυστερημένες απαντήσεις. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν ελεύθερα μεταξύ τους και για πράγματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το μάθημα (π.χ. πολιτιστικά θέματα), να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μοιράζονται φωτογραφίες, εμπειρίες, να συνομιλούν και να σχολιάζουν. Θα πρέπει να προωθηθούν διαδραστικά /επικοινωνιακά εργαλεία, ιστολόγια (blogs) και σύνδεσμοι στα wikis. Φυσικά όλα αυτά στη γλώσσα-στόχο. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν το δικό τους Φόρουμ (τόπο συζήτησης) το οποίο θα είναι αφιερωμένο στις τεχνικές διδασκαλίας. Εκεί, θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, υλικό και πληροφορίες που αφορούν τη διδασκαλία. Θα πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή φυσικών ομιλητών (της γλώσσας) στα Φόρουμ. Οι μαθητές θα παρακινηθούν περισσότερο σε περίπτωση που υπάρχει ένας φυσικός ομιλητής της γλώσσας- στόχου, ο οποίος θα απαντάει στις ερωτήσεις τους, παρά στην περίπτωση όπου υπάρχει ένας μόνο δάσκαλος που θα απαντάει. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών, που δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί ένας φυσικός ομιλητής της γλώσσας, για να επικοινωνήσουν. Η επικοινωνία μπορεί να είναι είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη. 9

10 Σύγχρονη : Όταν πραγματοποιείται η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (συνομιλίες μέσω Skype, διαδικτυακή συζήτηση, βιντεοδιασκέψεις) Ασύγχρονη : Οι άνθρωποι αντιδρούν στα σχόλια των άλλων με κάποια καθυστέρηση, σταδιακά, χρονικά διακεκομμένα (φόρουμ (τόπος συζήτησης), wikis, ιστολόγια (blogs) κλπ.) Συστήνεται ένας συνδυασμός αυτών των δυο μεθόδων, όταν οργανώνεται ένα ηλεκτρονικό μάθημα. Πλεονεκτήματα σύγχρονης επικοινωνίας είναι παρόμοια με μια παραδοσιακή τάξη όπου οι μαθητές μπορούν να ρωτούν και να παίρνουν την απάντηση αμέσως, συμβάλλει στο αίσθημα του ανήκειν σε μια εικονική τάξη και δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης. Πλεονεκτήματα ασύγχρονης επικοινωνίας οι μαθητές δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή, αποφεύγεται η ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης, η οποία είναι αγχωτική για πολλούς μαθητές οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν περισσότερο το περιεχόμενο των σχολίων, τα σχόλια είναι ευκολότερο να οργανωθούν (φάκελοι, θέματα, ιστορικό), υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες ως προς το πότε οι συμμετέχοντες θα δημοσιεύσουν τα σχόλια τους και συνεπώς οι συμμετέχοντες μπορούν να περιμένουν να βρουν μια λύση σε καθορισμένο χρόνο, και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα χωρίς να συμμετέχουν συνεχώς. Περίληψη 10

11 Για το προχωρημένο επίπεδο και τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες, τα μαθήματα θα πρέπει να έχουν ένα εκπαιδευτή που θα διατηρήσει το κίνητρο των μαθητών. Φυσικά, οι διάφορες δραστηριότητες απαιτούν διαφορετικό βαθμό στήριξης από τον εκπαιδευτή. Στα ηλεκτρονικά μαθήματα, η χρήση των εργαλείων επικοινωνίας για την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντική. Η επικοινωνία μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη. Και οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματα τους. Ως καλύτερη επιλογή προτείνεται ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων. 11

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WEB 2.0 Η επιλογή επίσης του συστήματος/πλατφόρμας που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για το ηλεκτρονικό μάθημα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η επιλογή της πλατφόρμας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο και την οργάνωση του μαθήματος. Υπάρχουν τέσσερις σημαντικές κατηγορίες πλατφορμών/εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική εκμάθηση μιας γλώσσας: 1. Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης οι οποίες έχουν ήδη περιεχόμενο: Είναι πολύ χρήσιμες για τους μαθητές των ευρέως ομιλούμενων γλωσσών, αλλά δεν έχουν περιεχόμενο για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. 2. Ολοκληρωμένες σουίτες (ηλεκτρονικοί τόποι) ή πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης : Αντιγράφουν ένα φυσικό χώρο μάθησης όπως το πανεπιστήμιο, την αίθουσα διδασκαλίας ή το σχολείο. Προσφέρουν τη διασύνδεση και ένα περιβάλλον μάθησης αλλά όχι το περιεχόμενο. Ο δάσκαλος ανεβάζει το περιεχόμενο και οργανώνει τα μαθήματα. 3. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία για την υποστήριξη των πρόσωπο-με πρόσωπο μαθημάτων γλώσσας : ιστοσελίδες με διδακτικό υλικό (ηχητικό, βίντεο, κείμενα, γραμματική και ασκήσεις με λεξιλόγιο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Συνήθως απευθύνονται σε δασκάλους και περιλαμβάνουν ιστοσελίδες με οπτικοακουστικό υλικό, wikis, ιστολόγια (blogs), εσωτερικές πλατφόρμες σχολείων ξένων γλωσσών και οπτικοακουστικά προγράμματα για i-pod. Αυτά τα υλικά είναι πολύ χρήσιμα για το προχωρημένο επίπεδο. 4. Εφαρμογές Web 2.0 : ένα φάσμα ψηφιακών εφαρμογών, που δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ των χρηστών : ιστολόγιο (blogging), podcasting, wikis, κοινωνική δικτύωση (MySpace, Facebook), multimedia sharing (Flickr, YouTube), social tagging (De.li.cious, Linkedin). Παραδείγματα ηλεκτρονικών Πλατφορμών με ανεβασμένο περιεχόμενο : ELLA (http://www.altissia.com), TELL ME MORE (http://www.tellmemore.com) Παραδείγματα ολοκληρωμένων Σειρών και Πλατφορμών Ηλεκτρονικής Μάθησης : Moodle (http://moodle.org), Mahara (http://mahara.org), Ilias (http://www.ilias.de), ELGG (http://www.elgg.org). Στο διαδίκτυο υπάρχει μια μεγάλη λίστα τέτοιων εφαρμογών (λογισμικό ανοικτού κώδικα) : 12

13 Παραδείγματα ηλεκτρονικού εργαλείου για την υποστήριξη face-to-face μαθημάτων : Realia (http://www.realiaproject.org), New English File (www.oup.com/elt/englishfile) Παραδείγματα Εφαρμογών Web 2.0 : Σύγχρονη συνομιλία (chat) Ατομική ή ομαδική δημοσίευση και ανταλλαγή ιδεών Συνεργασία και ερευνητική εργασία Από κοινού (Co-authoring ) συγγραφή γραπτού κειμένου Social bookmarking Επαγγελματική δικτύωση Google Talk MSN messenger Skype Facebook Blogger Wordpress Google calendar Google docs Wikispaces Doodle Blogs wikispaces De.li.ci.ous Scuttle LinkedIn Ροές RSS (οργάνωση δυναμικού περιεχομένου) Ψηφιακή αφήγηση (Digital storytelling) Ανταλλαγή Πολυμέσων (Multimedia sharing) Σύνθεση περιβαλλόντων προσωπικής μάθησης Google reader Ourstory Toondoo YouTube Flickr SlideShare PageFlakes Για ένα πλήρως εξοπλισμένο ηλεκτρονικό μάθημα σε προχωρημένο επίπεδο, ο καλύτερος συνδυασμός είναι ένα κράμα των κατηγοριών 2 ή 4. Αυτή η εκπαιδευτική επιλογή χρησιμοποιεί ως βάση μια πλατφόρμα (λογισμικού ανοικτού κώδικα ή εμπορική) για την οργάνωση των μαθημάτων και τις διοικητικές δραστηριότητες με επιπλέον εφαρμογές web 13

14 2.0, η οποία θα βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτή. Χρησιμοποιήστε ωςάση μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εκπαιδευτική σειρά και μετά προσθέστε τις εφαρμογές web 2.0 Εάν θέλετε να δοκιμάσετε μερικές από τις βασικές ήδη υπάρχουσες (λογισμικό ανοικτού κώδικα) ολοκληρωμένες σειρές που είναι διαθέσιμες στο Ίντερνετ, μπορείτε να βοηθηθείτε από την ανάλυση SWAT που κάναμε παρακάτω. Ανάλυση SWOT για την πλατφόρμα Moodle Δυνατά Σημεία - θεματική - σωστά οργανωμένη - επίσημα εκπαιδευτικά υλικά - διαφανής - παρέχει τη δυνατότητα για κατέβασμα δεδομένων - εύκολη στη χρήση Ευκαιρίες - πρόσβαση στη μελέτη ηλεκτρονικών υλικών - παρέχει τη δυνατότητα χρήσης πολυμέσων (ανέβασμα δεδομένων από τον εκπαιδευτή) -δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξέτασης Αδύνατα Σημεία - μόνο για φοιτητές πανεπιστημίων - περιορισμένη πρόσβαση - χωρίς σχόλια -χωρίς διτύωση - χωρίς ανέβασμα δεδομένων από τους μαθητές Κίνδυνοι - οι εξετάσεις τις οποίες οι μαθητές κάνουν μόνοι τους δεν είναι συνήθως επαρκείς, καθώς οι μαθητές μπορούν να αντιγράψουν, αν και έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογίες ώστε να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα. Δυνατά Σημεία - διεθνές πλαίσιο/ υποδομή - τακτοποιημένη, όμορφη ιστοσελίδα - δίνει τη δυνατότητα για ανέβασμα δεδομένων και κατέβασμα δεδομένων - δωρεάν Ανάλυση SWOT για το σύστημα Mahara Αδύνατα Σημεία - άγνωστο - λίγοι χρήστες - κενό ή δύσκολο για να χρησιμοποιηθεί - χωρίς εφαρμογές πολυμέσων ούτε εφαρμογές web

15 - δικτύωση - δίνει τη δυνατότητα ιστολογίου - απαιτεί κατέβασμα λογισμικού - ανακόλουθη δομή - μη φιλική προς το χρήστη Ευκαιρίες Αδύνατα Σημεία - μπορεί να είναι διαδραστικό/επικοινωνιακό - δύσκολο να χρησιμοποιηθεί γίνεται βαρετό - χωρίς κίνητρα - ένα μη δραστήριος ιστότοπος Μάλλον ένα μονόδρομο σύστημα μάθησης, δίνει την δυνατότητα για ανέβασμα δεδομένων Ανάλυση SWOT των πλατφόρμων ILIAS (Ανοικτού Κώδικα Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης) Δυνατά σημεία - γνωστό - ξεκάθαρη δομή - παρέχει τη δυνατότητα για κατέβασμα δεδομένων - μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα - δικτύωση - εφαρμογές web ανταλλαγή πληροφοριών (co-working) Ευκαιρίες - φόρουμ (τόπος συζήτησης) - ιστολόγια (blogs) - μετατρεπόμενα περιεχόμενα - ανταλλαγή πληροφοριών (co-working) - δυνατότητα για ατομική αξιολόγηση - εξάσκηση και τεστ Αδύνατα Σημεία - αδύναμο υπόβαθρο εξυπηρετητή (server) - προβλήματα λογισμικού - πολλά προβλήματα από πλευράς χρήστη - απαιτείται κατέβασμα λογισμικού και ανανέωση Κίνδυνοι - με το κατέβασμα δεδομένων μπορεί να μολυνθεί κανείς με ιούς Ανάλυση SWOT για την ELGG (μηχανή κοινωνικής δικτύωσης) Δυνατά σημεία Αδύνατα Σημεία 15

16 - διαδραστικότητα/επικοινωνία - μεγάλη ποικιλία χρήσεων web 2.0 και πολυμέσων (ψηφοφορία, συνομιλία, ανταλλαγή εικόνων, ανέβασμα δεδομένων, κατέβασμα δεδομένων, βίντεο, κουίζ, αγαπημένα, κλπ.) - διαθέτει συγκεντρωμένα τα υλικά σε plug ins - πολλά πακέτα - διαθέτει ηλεκτρονικά μαθήματα - δικτύωση - επιτρέπει το κατέβασμα και το ανέβασμα δεδομένων - επαγγελματικό πλαίσιο / υποδομή Ευκαιρίες - συζήτηση - δημιουργία ιστολογίου (blogging) - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικτυακή προχωρημένη εκμάθηση μιας γλώσσας - Σχετικά άγνωστο - - Απειλές Όποιο σύστημα κι αν επιλέξετε για την ηλεκτρονική εκμάθηση μιας γλώσσας, να έχετε υπόψη σας τις ακόλουθες συμβουλές, που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να οργανώσετε το ηλεκτρονικό περιεχόμενο σας. Σχεδιασμός ιστοσελίδας και αισθητική Καθώς από τη φύση του το περιβάλλον εργασίας του διαδικτύου (web interface) είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την τυπωμένη σελίδα, πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένοι κανόνες, για να είναι αναγνώσιμο το κείμενο. Τα κείμενα δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλα, υπάρχει ανάγκη για αρκετό ελεύθερο χώρο, η γραμματοσειρά και η αντίθεση του φόντου θα πρέπει να είναι φιλικά για τον αναγνώστη. Οργάνωση περιεχομένου Πρέπει να είναι ακριβής και σε αρμονία η οργάνωση του περιεχομένου σε επικεφαλίδες, υπότιτλους, και υπερ-κείμενο, ή ακόμα και τα εικονίδια είναι απαραίτητο στοιχείο για τα ηλεκτρονικά μαθήματα/μέσα εκμάθησης μιας γλώσσας. Όχι πάρα πολλές κατηγορίες και όχι 16

17 υπερβολικός αριθμός συνδέσμων μεταξύ κειμένων και φράσεων, κάτι που θολώνει τον την πλοήγηση του χρήστη. Ευκολία πλοήγησης Η πλοήγηση μπορεί να είναι είτε γραμμική, είτε μη γραμμική. Ένας προσεκτικός συνδυασμός και των δύο τρόπων είναι απαραίτητος σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας των μαθημάτων μιας γλώσσας, ώστε να καλυφθούν τα διαφορετικά στυλ πλοήγησης και οι ανάγκες των χρηστών. Χρήση γραφικών και κινούμενης εικόνας Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διασύνδεση της κινητής/στατικής εικόνας με το περιεχόμενο/μαθησιακό στόχο, αλλιώς η σχέση της εικόνας και της διαμόρφωσης κειμένου δεν θα είναι ξεκάθαρη. Μια προσεκτική επιλογή εικόνων θεωρείται απαραίτητη για να εμπλουτιστεί ή να συμπληρωθεί το περιεχόμενο και όχι μόνο να εκπροσωπηθεί η αισθητική του σχεδιαστή. Πρέπει να γίνει ένας αρμονικός συνδυασμός των χρωμάτων της γραμματοσειράς και του φόντου της ιστοσελίδας, ώστε να μην κουράζονται τα μάτια του επισκέπτη και να κάνει αναγνώσιμες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται. Παρουσία διαφημίσεων Η χρήση διαφημίσεων μπορεί να είναι παγίδα, καθώς πολλές απ αυτές μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των χρηστών και να τους κάνουν προφανώς να φύγουν από τη σελίδα. Πληροφορίες για τον Εκπαιδευτή Ο χρήστης θα πρέπει να είναι ενήμερος για το προφίλ του συγγραφέα εκπαιδευτή, του οποίου τη σελίδα βλέπει και χρησιμοποιεί. Άρα η διαδραστικότητα/επικοινωνία (η ικανότητα να επικοινωνεί με το συγγραφέα εκπαιδευτή και να λαμβάνει μια απάντηση σε σχόλια ή βοήθεια σε κάποιες ερωτήσεις) είναι ένα σημαντικό θέμα. Ενημέρωση περιεχομένου Οι χρήστες του διαδικτύου που είναι συνηθισμένοι να επισκέπτονται σελίδες με δυναμικό παρά με στατικό περιεχόμενο εκτιμούν τις πληροφορίες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες ενημερώθηκε το περιεχόμενο. Χαρακτηρισμός περιεχομένου Είναι σημαντικό για τον αναγνώστη να χρησιμοποιεί σωστά το tagged content. Έτσι, τα υλικά θα πρέπει κάπως να «χαρακτηρίζονται», κατονομάζονται ή ταξινομούνται (με χρονική 17

18 ένδειξη/χρωματική ένδειξη ή με άλλο τρόπο, κλπ) για να δίνουν την αίσθηση ταξινόμησης και δομής. Ομοιομορφία και Συνοχή Οι σελίδες θα πρέπει να παρέχουν αρκετή ευκολία στους χρήστες να προσαρμόσουν το εικονικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες τους, διατηρώντας μια σταθερή ομοιομορφία σε όλες τις υπο-σελίδες (subpages). Συμβατότητα του προγράμματος πλοήγησης Ένα άλλο συχνό θέμα είναι η συμβατότητα των σελίδων σε διάφορα προγράμματα πλοήγησης. Μια αναγκαία προϋπόθεση είναι η βελτιστοποίηση του υλικού, ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι όταν οι σελίδες καθυστερούν να φορτώσουν περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα, αυτό κάνει τους χρήστες να χάσουν γρήγορα το ενδιαφέρον και να φύγουν. Περίληψη Είναι διαθέσιμες πολλές διαφορετικές κατηγορίες πλατφορμών. Η πιο κατάλληλη μέθοδος για την επιτυχημένη οργάνωση μιας ηλεκτρονικής σειράς εκμάθησης μιας γλώσσας για προχωρημένους μαθητές για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες είναι ο συνδυασμός μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής σειράς με επιπλέον εφαρμογές web 2.0. Κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής σειράς υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως : ο σχεδιασμός της σελίδας και η αισθητική, η οργάνωση του περιεχομένου, η ευκολία πλοήγησης, η παρουσία διαφημίσεων, οι πληροφορίες για τον εκπαιδευτή, οι ενημερώσεις περιεχομένου, ο χαρακτηρισμός του περιεχομένου (content tagging), η ομοιομορφία και η συνοχή, η συμβατότητα και η συνοχή του προγράμματος πλοήγησης. 18

19 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Υπάρχουν δύο κύριες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές σειρές. Παραδοσιακές (προσεγγίσεις διαχείρισης από πάνω προς τα κάτω top-down): Η προσέγγιση επικεντρώνεται στο δάσκαλο και στο κείμενο. Επικεντρώνεται στη διδακτέα ύλη, όπως γίνεται στα διδακτικά βιβλία, και αναπτύσσεται πάντα από ένα μόνο δάσκαλο ή μια ομάδα δασκάλων (η επονομαζόμενη εκπαιδευτική ομάδα). Το υλικό όλων των μαθημάτων έχει καταρτιστεί κεντρικά, το κάθε βήμα ακολουθεί το άλλο, και αυτό ακολουθείται από ένα άλλο στη σειρά. Δεν χρειάζεται τεράστια δραστηριότητα από το μαθητή, ο δάσκαλος στέκεται μπροστά από την τάξη και παραδίδει τα μαθήματα. Ωστόσο, μπορεί να συμπεριλαμβάνει ομαδικές εργασίες και μερικές φορές συμμετέχουν και οι μαθητές. Οι εξετάσεις και ο στόχος είναι ένα σημαντικό μέρος αυτής της μεθόδου. Η εκμάθηση μιας γλώσσας βασίζεται στη συστηματική εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού της γλώσσας και στις σχετικές ασκήσεις. Οι ικανότητες του προφορικού λόγου (αλλά και του γραπτού) συνδέονται στενά με την πρόοδο των αντίστοιχων κεφαλαίων της γραμματικής και της σύνταξης. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση της μετάφρασης του περιεχομένου μάθησης και όχι στη διαδραστική/επικοινωνιακή σχέση. Καινοτόμες (προσεγγίσεις διαχείρισης από κάτω προς τα πάνω - bottom-up): Επικεντρώνονται στην επικοινωνία και στο μαθητή, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν με ομοίους τους και να τους δώσουν χώρο να εκφραστούν, να βρουν το προσωπικό τους μονοπάτι στη διαδικασία της μάθησης. Η καινοτόμος προσέγγιση χωρίζεται σε πολλές υπο-κατηγορίες. Επικοινωνιακή Μέθοδος : Βασίζεται στη θεωρία ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα καλύτερα εάν συμμετέχουν στη φυσική, με νόημα και πραγματική επικοινωνία. Κοινωνιο-δομιστική Προσέγγιση : Χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας : φόρουμ συζήτησης, ιστολόγια, wikis και διαδικτυακές συνεργατικές δραστηριότητες. Είναι μια ομαδική προσέγγιση που ανοίγει τη δημιουργία του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μια ευρύτερη ομάδα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και να επηρεάζουν οι ίδιοι το περιεχόμενο των μαθημάτων. Συναισθηματική Προσέγγιση : Επικεντρώνεται στις συναισθηματικές πλευρές της μάθησης, όπως υποκίνηση, συμμετοχή-εμπλοκή των μαθητών και διασκέδαση στα μαθήματα. 19

20 Προσέγγιση Περιβάλλοντος: Επικοινωνία με άλλους μαθητές, ομαδικές ερευνητικές εργασίες (ανακάλυψης της γνώσης) και η σημασία της πίεσης εκ μέρους των ομοτίμων-συμμαθητών καθώς και η υποστήριξη. Βάσει αυτής της καινοτόμου προσέγγισης, υπάρχουν διάφορες τεχνικές μάθησης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλά αποτελέσματα μάθησης. Η επιλογή χρήσης ενός ή περισσότερων από αυτές τις προσεγγίσεις εξαρτάται από τις προσωπικές επιλογές κάθε εκπαιδευτή. Αυτές οι τεχνικές μάθησης είναι οι ακόλουθες : Περιπτωσιολογική Μάθηση (Case-based learning): Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω πραγματικών καταστάσεων, φαινομένων, εκδηλώσεων, κλπ. Ερευνητική μάθηση : Ο εκπαιδευτής στέκεται σαν υπεύθυνος διευκόλυνσης της επικοινωνίας (facilitator) μπροστά στην ομάδα. Θέτει ένα πρόβλημα ή μια ερώτηση και μετά οι μαθητές αρχίζουν να αναζητούν τις λύσεις του προβλήματος. Μάθηση με βάση μια εργασία : Δημιουργία χρήσιμων αντικειμένων (artifacts) ή προϊόντων που μπορούν οι άλλοι να δουν, να σχολιάσουν και ίσως να χρησιμοποιήσουν. «Ανάθεση εργασίας στους μαθητές για να δημιουργήσουν, π.χ να γράψουν ένα ημερολόγιο για ένα ιστορικό γεγονός, να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα για να προωθήσουν ένα προϊόν υγείας ή να αναπτύξουν ένα βίντεο για την κοινωνική ειρήνη». Η μάθηση με βάση ένα πρόβλημα ξεκινά με την ιδέα ότι ο μαθητής έχει ένα πρόβλημα ή ένα ερευνητικό ερώτημα, τα οποία θέλει να λύσει. Τίποτε άλλο δεν δίνεται στους μαθητές εκτός από το πρόβλημα. Όλες οι άλλες απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να βρεθούν από αυτούς. Μάθηση με βάση το παιχνίδι : Μάθηση μέσω της διοργάνωσης παιχνιδιών. Καμιά από αυτές τις θεωρίες δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά από μόνη της στα ηλεκτρονικά μαθήματα μιας γλώσσας. Η ιδανική λύση είναι ο συνδυασμός διάφορων παραδοσιακών και καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα όλων αυτών. Η παραδοσιακή μεθοδολογία θα πρέπει να είναι η βάση για την διδακτέα ύλη. Ωστόσο, οι καινοτόμες μεθοδολογίες δίνουν προστιθέμενη αξία στο μάθημα. Οι μαθητές μπορεί να είναι διαφορετικών μαθησιακών τύπων (οπτικοί, ηχητικοί, λεκτικοί, κλπ.) και συνεπώς οι διαφορετικοί μαθητές προτιμούν διαφορετικά στιλ μάθησης, αλλά και μπορεί οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών να διαφέρουν. 20

21 Ο συνδυασμός των παραδοσιακών και καινοτόμων μεθοδολογιών θα πρέπει να εφαρμόζεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η παραδοσιακή μεθοδολογία θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για το πρόγραμμα των μαθημάτων και να συμπληρώνεται από καινοτόμες μεθοδολογίες για την διοργάνωση των διάφορων δραστηριοτήτων. Ο συνδυασμός πρέπει να γίνει προσεκτικά και να ληφθεί υπόψη ο διαθέσιμος χρόνος και οι ανάγκες των μαθητών. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα εφαρμοστούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Οι προχωρημένοι μαθητές των λιγότερο χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών γλωσσών συνήθως δεν μαθαίνουν για επαγγελματικούς λόγους, αλλά επειδή τους αρέσει η γλώσσα και ο πολιτισμός της χώρας στην οποία μιλιέται η γλώσσα. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις τέχνες. Οι προχωρημένοι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να απολαύσουν την ανάγνωση των αγαπημένων τους ποιητών, συγγραφέων, θεατρικών συγγραφέων από το πρωτότυπο, να ακούσουν τραγούδια κλπ. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να έχουν άμεση πρόσβαση στη γλώσσα - στόχο (χωρίς την μεσολάβηση μετάφρασης) και συνεπώς για τα προχωρημένα μαθήματα, η γλώσσα διαμεσολάβησης θα πρέπει να είναι ίδια με την γλώσσα-στόχο. Για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τέχνες και τον πολιτισμό. Για τους προχωρημένους μαθητές η γλώσσα διαμεσολάβησης θα πρέπει να είναι ίδια με την γλώσσα στόχο. Περίληψη Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις μπορεί να είναι είτε παραδοσιακές είτε καινοτόμες. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στο δάσκαλο και στο κείμενο ενώ οι καινοτόμες προσεγγίσεις γίνονται από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) και επικεντρώνονται στην συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Ο συνδυασμός των δύο αυτών προσεγγίσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Αναφορικά με τις λιγότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες, η παιδαγωγική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται για το περιεχόμενο θα πρέπει να επικεντρώνεται στις τέχνες και τον πολιτισμό. 21

22 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Στην αρχή της μεθοδολογίας αναφέραμε ότι ο εκπαιδευτής είναι μια πολύ σημαντική μορφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα γλώσσας. Οι μαθητές χρειάζονται ένα άτομο στο οποίο να μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και συμβουλές που μπορεί να τους καθοδηγήσει στη διαδικασία της μάθησης. Ο ιδανικός ηλεκτρονικός εκπαιδευτής περιγράφεται ότι συμπεριφέρεται ως ακολούθως : ανακοινώνει τακτικά, απαντώντας έγκαιρα και διαμορφώνει μια καλή ηλεκτρονική επικοινωνία και συνεργασία. Ο ιδανικός ρόλος του εκπαιδευτή στην ηλεκτρονική εκμάθηση μιας γλώσσας θα πρέπει να είναι ο ακόλουθος : να απαντά Οι εκπαιδευτές διορθώνουν τη γραφή και την ομιλία των μαθητών. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένες και κατευθυνόμενες, είτε με τη μορφή τηλεφωνικής συζήτησης (Skype) είτε σαν προσωπικά γραπτά σχόλια και προτάσεις για τους μαθητές. να αξιολογεί Οι εκπαιδευτές αξιολογούν τα αποτελέσματα και την πρόοδο των μαθητών τους σε διάφορα πεδία της γλώσσας. Στην αξιολόγηση, είναι σημαντικές οι άμεσες αντιδράσεις. Εάν οι μαθητές πρέπει να περιμένουν πάρα πολύ για μια απάντηση/σχόλιο, αυτό θα είχε μάλλον αποθαρρυντικό αποτέλεσμα. να διατηρεί την υποκίνηση και το ενδιαφέρον Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικός για την υποκίνηση και το ενδιαφέρον των μαθητών. Εάν η σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτή είναι παραγωγική και εμπιστευτική, οι μαθητές είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν τα μαθήματα. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να στηρίξει τους μαθητές και να προωθήσει τη συστηματική, συνεχή και τακτική δουλειά τους. Είναι επίσης το άτομο που φέρνει τους μαθητές σε επαφή μεταξύ τους και που τα ενθαρρύνει να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την υποκίνηση είναι να παρέχει ο εκπαιδευτής στους μαθητές, ειδικά στην αρχή, πληροφορίες γι αυτόν (χόμπι, ενδιαφέροντα, κλπ) ώστε να δημιουργήσουν μια πιο προσωπική σχέση στο εικονικό περιβάλλον μάθησης. 22

23 να παρέχει στους μαθητές καθοδήγηση και βοήθεια Οι εκπαιδευτές βοηθούν τους μαθητές να επιλέξουν και παρέχουν τα κατάλληλα υλικά καθώς επίσης και τα αποκαλούμενα συμπληρωματικά υλικά για μελέτη. Συστήνουν τη χρήση και την επιλογή ταινιών, μουσικής και λογοτεχνίας. Παρέχουν στους μαθητές προαιρετική βοήθεια (με συγκεκριμένες εργασίες) και συμβουλές για τη μελέτη. Μπορούν να διορθώνουν την εργασία και τις δημοσιεύσεις των μαθητών στο μπλογκ ή στο wiki. Επικοινωνούν με τους μαθητές γραπτά αλλά και προφορικά, χρησιμοποιώντας Skype/MSN, τη συνομιλία, τα φόρουμς και σχολιάζοντας στα μπλογκ, τις φωτογραφίες κλπ. των μελών. να διαχειρίζεται τα μαθήματα Οι εκπαιδευτές είναι επίσης υπεύθυνοι για την διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων και την οργάνωση της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Οργανώνουν επίσης (κατά περίπτωση) τεστ και εξετάσεις με προθεσμίες και ακριβείς ημερομηνίες. Γι αυτό η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ηλεκτρονικά μαθήματα. να προεδρεύει στις συζητήσεις των φόρουμ Οι συζητήσεις στα φόρουμ είναι σημαντικές για την υποκίνηση και τη συνεργασία των μαθητών. Συνήθως ο εκπαιδευτής καθορίζει τα θέματα σε τέτοιες συζητήσεις και διορθώνει τα γραμματικά και ορθογραφικά λάθη. να οργανώνει εικονικές εκπαιδευτικές περιόδους Στο σύστημα της εικονικής τάξης, ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι παρόμοιος με αυτό του ζωντανού (live) δασκάλου. Ο εκπαιδευτής κατευθύνει το μάθημα και καθορίζει το θέμα, την προσέγγιση και την ταχύτητα. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, ο εκπαιδευτής κάνει τέστ στους μαθητές, τους αξιολογεί, ρωτά και απαντά σε ερωτήσεις και καθορίζει τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες γι αυτούς. Σε κάθε μορφή σύγχρονης επικοινωνίας (είτε μέσω skype είτε μέσω του συστήματος μιας εικονικής αίθουσας), ο εκπαιδευτής είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για να κανονίσει τα ραντεβού για τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω skype με την μαθητική κοινότητα. Ο τόνος της φωνής του εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικός, αφού οι μαθητές στην εικονική τάξη δεν μπορούν να δουν τις εκφράσεις του/της. να διαπραγματεύεται το πρόγραμμα της ατομικής μελέτης κάθε μαθητή Σε μια τάξη ηλεκτρονικής μάθησης (όπως και σε μια τάξη με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή) οι ανάγκες των μαθητών δεν είναι ίδιες. Ωστόσο, η ηλεκτρονική μάθηση δίνει περισσότερες ευκαιρίες για εξατομίκευση. Σε μερικές περιπτώσεις, οι μαθητές διαπραγματεύονται με τον εκπαιδευτή το δικό τους πρόγραμμα ατομικής μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται πολλά στοιχεία σ αυτό : (1) οι ατομικοί στόχοι και οι ανάγκες μάθησης, 23

24 (2) τα υλικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) η μεθοδολογική προσέγγιση που θα εφαρμοστεί, κυρίως, η ενεργοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης, (4) ο συγχρονισμός προσωπικής εργασίας και (5) η αυτο-αξιολόγηση της δουλειάς που έχει αναληφθεί να ενημερώνει το περιεχόμενο μάθησης Για να είναι το περιεχόμενο ενδιαφέρον και ενημερωμένο, οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να φροντίζουν για τις συνεχείς ενημερώσεις περιεχομένου (ανέβασμα παρουσιάσεων power point, χρήση ενημερωμένων συνδέσμων κλπ.). Για όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, η συχνή παρουσία του εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντική για την διατήρηση της υποκίνησης των μαθητών. Οι καθυστερημένες απαντήσεις μπορεί να έχουν αποθαρρυντικό αποτέλεσμα. Η συχνή παρουσία είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση ενός καλού περιβάλλοντος μάθησης. Ένα σημαντικό εμπόδιο που έχουν πολλοί δάσκαλοι γλώσσας είναι κάποιος βαθμός τεχνοφοβίας. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συχνή υποστήριξη από το τεχνικό τμήμα και το τεχνικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την τεχνική διαχείριση της πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια από το τεχνικό προσωπικό για την καθημερινή δουλειά. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ένας ηλεκτρονικός εκπαιδευτής είναι να του αρέσει ο ρόλος του/της ως online εκπαιδευτή. Περίληψη Ο ρόλος του online εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία των μαθημάτων. Η ιδανική κατάσταση είναι ο online εκπαιδευτής να απαντάει, να αξιολογεί, να παρέχει υποστήριξη, να καθοδηγεί και να βοηθά τους μαθητές, να διαχειρίζεται τα μαθήματα, να διευθύνει τις συζητήσεις στα φόρουμ, να οργανώνει εικονικές συνεδρίες, να διαπραγματεύεται το ατομικό πρόγραμμα μελέτης κάθε μαθητή και να ενημερώνει το περιεχόμενο μάθησης. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι συχνά παρών στην πλατφόρμα και 24

25 να υποστηρίζεται συνεχώς από το τεχνικό τμήμα. Πάνω απ όλα, πρέπει να του αρέσει ο ρόλος του/της. 25

26 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Τα εργαλεία και οι εφαρμογές πολυμέσων έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο αποδεικνύεται από το ίδιο το όνομα, ότι συνδυάζουν δύο ή περισσότερες μορφές περιεχομένου όπως βίντεο, φωνή, εικόνα, κινούμενη εικόνα, κείμενο και διαδραστικότητα (interactivity). Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ηλεκτρονική συνεδρία εκμάθησης μιας γλώσσας. Τα πιο σημαντικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Γραφή - ιστολόγια - συνολικού - φόρουμ - Επεξεργασία Wiki - σχολιασμός - παιχνίδια (π.χ.: σταυρόλεξο) Ακρόαση - ηλεκτρονικά ραδιόφωνα - podcasting - σύντομα βίντεο/φιλμς - Skype/MSN - ακουστικά βιβλία - You tube - τραγούδια, mp3-s, μουσικά βίντεο κλιπς - βίντεο που έχουν ετοιμαστεί από τους εκπαιδευτές (μπορεί να περιλαμβάνουν και Διάβασμα-Ανάγνωση - e-books (ηλεκτρονικά βιβλία) - εγκυκλοπαίδεια με πολυμέσα - ηλεκτρονικό λεξικό - διαδραστικοί χάρτες (σύνδεσμοι χαρτών κατά την διδασκαλία με βάση πραγματικά στοιχεία realia) και εικόνες - Ροές RSS - βίντεο, φίλμ με υπότιτλους - ηλεκτρονική βιβλιοθήκη - σύνδεσμοι (με περιοδικά, εφημερίδες, περιοδικά για προγράμματα, κλπ) - Ασκήσεις για το γράψιμο μιας αφήγησης (story writing) - διαδραστικά παιχνίδια Ομιλία - podcasting (δική σας ή της ομάδας) - Skype/MSN - ηλεκτρονικά παιχνίδια (και με κονσόλες) - Εργαλείο ακουστικής λήψης της λέξης (εάν κάνετε κλικ στη λέξη στο λεξιλόγιο, λέει τη σωστή προφορά) - εργαλεία ηχογράφησης φωνής και ακρόασης φωνής 26

27 γραμματική) - Ηχητικά κείμενα - Εικονογραφημένα λεξικά με κινούμενες εικόνες (animations) (κίνηση και ήχο) - Webinars Εδώ, είναι μια μικρή ανάλυση των περισσότερων εργαλείων που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα : Ιστολόγια : βελτιώνουν τη δεξιότητα γραφής του κατόχου και τις δεξιότητες ανάγνωσης των επισκεπτών. Μπορεί να ξεκινήσουν από κάθε μέλος. Δίνουν τη δυνατότητα σχολιασμού στο ιστολόγιο αλλά και επισύναψης εικόνων και αρχείων. Ο κάτοχος του ιστολογίου μπορεί να ζητάει διόρθωση από τους εκπαιδευτές ή μπορεί να διαλέξει έναν εκπαιδευτή που θα διορθώσει το ιστολόγιο (π.χ. Blogger, Wordpress κ.λπ.) Συνομιλία και φόρουμ : σημαντικά για τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, δομούν καλύτερα κοινωνικά δίκτυα. Διορθώνονται από τους εκπαιδευτές (π.χ. Google Talk και Hangouts, MSN messenger, Skype, Facebook κ.λπ. Επεξεργασία Wiki ή αρχείου : βελτιώνουν τις δεξιότητες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών (π.χ. wikispaces) Σχολιασμός : κάνει πιο φιλικό ολόκληρο το σύστημα, βελτιώνει τις δεξιότητες γραφής (π.χ. Facebook, Flickr κ.λπ.) Παιχνίδια : αυτοδιδασκαλία (π.χ.digital Dialects- για τη γαλλική γλώσσα, κ.λπ.) E-books (ηλεκτρονικά βιβλία), ηλεκτρονικές εφημερίδες, περιοδικά, βιβλιοθήκη : καλά για την διαδικασία αυτοδιδασκαλίας, βελτιώνουν τις δεξιότητες ανάγνωσης. (π.χ. οι κύριες εφημερίδες από κάθε χώρα όπως La Repubblica- για την ιταλική γλώσσα κ.λπ.) Ροές RSS : συγκεντρώνουν ειδήσεις σε ένα χώρο, προτείνουμε να κάνετε ελεύθερη καταχώρηση στις ροές RSS-s για τα ηλεκτρονικά μαθήματα(π.χ. Google reader) Online βίντεο στη γλώσσα- στόχο ή με υπότιτλους : για τις ακουστικές δεξιότητες και τις δεξιότητες ανάγνωσης (π.χ. Greektube- για την ελληνική γλώσσα κ.λπ.) Ηλεκτρονικά ραδιόφωνα, podcasts, Youtube, sτραγούδια, mp3-s: για διασκέδαση και για ακουστικές δεξιότητες. Η εκμάθηση των τραγουδιών είναι καλή και για την ομιλία (π.χ. Live 24 - για την ελληνική γλώσσα κ.λπ.) Επίσημα βίντεο από τους εκπαιδευτές : τα βίντεο ηχογραφούνται με την ομιλία των επίσημων εκπαιδευτών, όπως στην πραγματική αίθουσα. Ένας τρόπος για να γίνει επανάληψη στη γραμματική, η οποία βρίσκεται σε γραπτή μορφή στην ιστοσελίδα. Skype/MSN: επικοινωνία, διασύνδεση, συνέδρια, δεξιότητες ομιλίας και ακουστικές δεξιότητες (MSN messenger, Skype) 27

28 Εργαλείο ακουστικής αναγνώρισης λέξεων : οι λέξεις με σύνδεσμο (λέξεις προχωρημένου επιπέδου, εξειδικευμένες λέξεις) θα μπορούσαν να ακουστούν σε ένα online γλωσσάρι ή στην εγκυκλοπαίδεια πολυμέσων (π.χ. Natural Speakers) Webinars: Εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να οργανώσουν online σεμινάρια (π.χ. WizIQ κ.λπ.) Τα ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει επίσης να προσφέρουν διαδικτυακούς συνδέσμους σε ηλεκτρονικά λεξικά, λεξικά με ηχητικά υλικά και εικονογραφημένα λεξικά, ηχητικά κείμενα για ακρόαση, διαδικτυακούς συνδέσμους για φιλμ σχετικά με τα θέματα των μαθημάτων, τραγούδια, κλπ. Από όλα αυτά τα εργαλεία, ο ήχος, το βίντεο και η μουσική θεωρούνται τα πιο απαραίτητα. Για το προχωρημένο επίπεδο, θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αυθεντικά στοιχεία αυτών των εργαλείων. Τα παιχνίδια, κατά περίπτωση, εκτιμώνται πάρα πολύ, επειδή αρέσει και στους ενήλικες να παίζουν. Φυσικά, η χρήση πολυμέσων σε μεγάλη έκταση έχει μερικές τεχνικές προϋποθέσεις. Εάν η σύνδεση είναι αργή, τα μεγάλα αρχεία δεν θα φορτώνονται και οι μαθητές αποθαρρύνονται. Η γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο ενδείκνυται, ώστε να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία τα πολυμέσα (6 Mbps ή περισσότερο). Παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες βασικές αρχές που θα σας βοηθήσουν να ενσωματώσετε τα πολυμέσα στο περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησής σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι αρχές ελήφθησαν από τους Clark and Mayer (2002, παρατέθηκε στο Mandernach, 2009). Βασική αρχή πολυμέσων Σχετικά επιμορφωτικά γραφικά που θα συμπληρώνουν το γραπτό κείμενο θα πρέπει να ενσωματωθούν, για να βελτιώσουν τη μάθηση μέσω της δυαδικής κωδικοποίησης της προφορικής και οπτικής πληροφορίας. 28

29 Βασική αρχή διαθέσιμου χώρου Βάζετε τα γραφικά και το κείμενο πιο κοντά μεταξύ τους, ώστε η περιορισμένη μνήμη εργασίας να διατεθεί κυρίως για το περιεχόμενο μάθησης αντί για το συντονισμό των διάφορων οπτικών στοιχείων. Βασική αρχή προσέγγισης Συμπεριλάβετε ήχο για να εξηγήσει τα γραφικά, καθώς ο ήχος ενισχύει περισσότερο τη μάθηση απ ότι την ενισχύει το κείμενο, διευρύνοντας τις γνωστικές πηγές, ώστε να αξιοποιήσει ταυτόχρονα και την οπτική αλλά και τη φωνητική μνήμη. Βασική αρχή αφθονίας της πληροφορίας Συμπληρώστε τα γραφικά με ήχο μόνο αντί με ήχο και άφθονο κείμενο για να μειώσετε τη γνωστική υπερφόρτωση. Βασική αρχή συνοχής Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε οπτικά υλικά, κείμενο και ήχους που δεν είναι ουσιώδη στην εκπαίδευση, καθώς οι περιττές πληροφορίες εμποδίζουν τη μάθηση, γιατί παρεμβαίνουν στην ενσωμάτωση των πληροφοριών. Βασική αρχή εξατομίκευσης Χρησιμοποιείτε έναν οικείο τόνο και/ή ένα μέσο εξατομικευμένης μάθησης για να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω κοινωνικών συναντήσεων με τον μαθητή, για να ακούσει και να ανταποκριθεί σε / με μηνύματα πλήρη νοήματος. Περίληψη Οι εφαρμογές πολυμέσων είναι πολύ σημαντικό να ενσωματωθούν σε ένα ηλεκτρονικό περιεχόμενο γλωσσικής εκμάθησης, επειδή αυξάνουν την ελκυστικότητα των μαθημάτων και δίνουν την ευκαιρία μάθησης στους μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων πολυμέσων για την εξάσκηση καθεμιάς από τις 4 βασικές γλωσσικές δεξιότητες με πιο σημαντικά τον ήχο, το βίντεο και τη μουσική. Τα παιχνίδια είναι επίσης πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν κατά περίπτωση στα μαθήματα. Μια προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση των στοιχείων των πολυμέσων είναι η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. 29

30 ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Με τη στενή έννοια, συνεργατικές δραστηριότητες σημαίνει ότι οι μαθητές μιας ηλεκτρονικής τάξης συνεργάζονται για μια εργασία. Στην ομάδα συμμετέχουν όλοι στην άσκηση και συζητούν το μάθημα, βοηθά ο ένας τον άλλο, ελέγχει ο ένας την δουλειά του άλλου. Στο τέλος όλη η ομάδα παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εργασία. Η διαδικασία διαχείρισης των ομαδικών δραστηριοτήτων είναι σχεδόν η ίδια και μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως : ο εκπαιδευτής ορίζει την ομάδα, τα μέλη και την εργασία. Τα μέλη κάνουν τη εργασία τους εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, μετά ο εκπαιδευτής αξιολογεί. Οι πιο σημαντικοί τρόποι για να οργανωθούν οι ομαδικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθοι : Επεξεργασία Wiki σαν web-quest: Οι μαθητές αναζητούν και χρησιμοποιούν τις βασικές ιστοσελίδες της γλώσσας-στόχου, τις κατανοούν και συλλέγουν νέες πληροφορίες από αυτές. Παρουσίαση: Είναι παρόμοιοo με το να επεξεργάζεσαι μια σελίδα Wiki, αλλά η προετοιμασία δεν γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο η έτοιμη δουλειά μπορεί να αναρτηθεί. Σε μια παρουσίαση είναι ευκολότερο να επικολλήσεις εικόνες, διαγράμματα, ιστογράμματα, κλπ. Υπάρχουν διαθέσιμα μερικά καινοτόμα ηλεκτρονικά προγράμματα όπως το Prezi, το οποίο είναι ένας διασκεδαστικός και ενδιαφέρων τρόπος για να γίνει μια παρουσίαση. Κουίζ: Αυτά τα κουίζ, τα οποία βασίζονται στα συνεργατικά παιχνίδια μπορεί να είναι πράγματι βοηθητικά για την πρόοδο των μαθητών. Μπορούν να συλλέξουν βαθμούς, μπορεί να υπάρχει κατάταξη, προκλήσεις. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα μεγάλο κίνητρο. Μπορούν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια σε σύγχρονο ή ασύγχρονο χρόνο. Κοινωνική δικτύωση : Σε μια καλά οργανωμένη και λειτουργική κοινότητα τα μέλη σχολιάζουν, συζητούν πολύ και διαρκώς. Αντιμετωπίζοντας νέα θέματα (για παράδειγμα : μια εικόνα την οποία ανήρτησε ένα μέλος ξεκινά μια συζήτηση για την αρχιτεκτονική) όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μάθησης, αναζητώντας νέες πληροφορίες για το θέμα, ανταλλάσσοντάς τες και σχολιάζοντας και πάλι. Συνδιάσκεψη διαδικτυακών συζητήσεων : Σε προκαθορισμένο χρόνο τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν προφορικά μέσω ενός προγράμματος όπως το Skype/MSN. Αποτελεί μεγάλη εξάσκηση για τις δεξιότητες ομιλίας και τις ακουστικές δεξιότητες και επίσης μια καλή ευκαιρία δημιουργίας κοινωνικού δικτύου. Μπορεί να οργανωθεί από δύο συμμετέχοντες. 30

31 Πρακτικά χρειάζεται ένας ηλεκτρονικός δάσκαλος που θα είναι χρήσιμος για την πρόοδο του μαθητή. Ειδήσεις: τα μέλη (εκπαιδευτές και μαθητές) μπορούν να ανταλλάξουν ειδήσεις στην ιστοσελίδα και να συζητήσουν το θέμα αυτό. Για παράδειγμα το άνοιγμα του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης στην Αθήνα. Επίσης οικονομικές, πολιτιστικές πληροφορίες. Καθημερινά θέματα, που ενδιαφέρουν όλους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή για την αξιολόγηση της εργασίας που έχει γίνει είναι πολύ σημαντικός. Μπορεί να γίνει μέσω του φόρουμ της πλατφόρμας ή μέσω προσωπικών s. Είναι σημαντικό οι ομαδικές δραστηριότητες που διοργανώνονται να αφορούν ένα ενδιαφέρον θέμα (πολιτιστικό, κοινωνικό κλπ.) για να είναι περισσότερο ελκυστικές και να υποκινούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά. Όταν είναι δυνατόν, προτείνεται επίσης να συμπεριληφθούν φυσικοί ομιλητές της γλώσσας-στόχου, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν σε μια συζήτηση, να θέσουν νέα θέματα, να βοηθήσουν στην επίλυση κάποιων δραστηριοτήτων και να εκφράσουν την άποψη τους σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Οι ομαδικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν σχέση με ενδιαφέροντα κοινωνικά ή πολιτιστικά θέματα. Συμπεριλάβετε, όπου είναι δυνατό, φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου στις ομαδικές δραστηριότητες. Παρακάτω παρουσιάζεται μια ανάλυση SWΟT των ομαδικών δραστηριοτήτων : Ανάλυση SWOT για τις ομαδικές δραστηριότητες Δυνατά Σημεία - προσφέρουν διασκέδαση - είναι καινοτόμες - ενισχύουν το κοινωνικό αίσθημα - χρήση της γλώσσας στόχου - βελτιώνουν την επικοινωνία - διαφορετικότητα / ποικιλία Αδύνατα Σημεία - οι λιγότερο δραστήριοι μαθητές είναι δυνατόν να παραμεληθούν 31

32 - συμμετέχουν τα μέλη - υποκινείται η δραστηριότητα - είναι δημιουργικές Ευκαιρίες - διευρυμένες γνώσεις, όχι μόνο στις βασικές γλωσσικές δεξιότητες - προκλήσεις - πρωταθλήματα - γνωριμία με τις επίσημες ιστοσελίδες της γλώσσας- στόχο, αυθεντικές ιστοσελίδες -ανακάλυψη νέων ενδιαφερόντων πληροφοριών Απειλές - χρειάζεται καλούς συμβούλους για να κρατηθεί ζωντανό - χρειάζεται καλά θέματα - χρειάζεται ενεργά, ανοιχτόμυαλα μέλη -μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση λανθασμένων στοιχείων και στην αρνητική αντίληψη ολόκληρης της διαδικασίας εάν απουσιάζει ο σωστός συντονισμός Περίληψη Συνεργατικές Δραστηριότητες είναι όταν οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους για μια κοινή εργασία για να αναπτύξουν ένα κοινό προϊόν. Οι κυριότερες μέθοδοι για την οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων είναι : η επεξεργασία wiki σαν web quest, η παρουσίαση, τα κουίζ, η κοινωνική δικτύωση, διαδικτυακές συζητήσεις και ειδήσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην διοργάνωση και αξιολόγηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικός. Η ένταξη φυσικών ομιλητών θα μπορούσε να επιφέρει κατά περίπτωση προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες. 32

33 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εκτίμηση προόδου και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί να έχει διάφορες μορφές στη διαδικτυακή εκμάθηση μιας γλώσσας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια της διαδικασίας μάθησης. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης για την διαδικτυακή εκμάθηση μιας γλώσσας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες : παραδοσιακές και καινοτόμους. Παραδοσιακές Μεθοδολογίες Αξιολόγηση χωρίς σύνδεση: Η διαδικασία σε αυτά τα μαθήματα είναι αυτοδιδασκαλία, με πρόγραμμα που διαχειρίζονται οι ίδιοι οι μαθητές, αλλά σε κάθε εξάμηνο ή περίοδο γίνονται εξετάσεις σε κάποιο εξεταστικό κέντρο. Διαδικτυακή Αξιολόγηση: - Η αξιολόγηση μέσω των γραπτών των μαθητών (εργασίες, εκθέσεις κλπ). Ο μαθητής γράφει εκθέσεις και ο εκπαιδευτής τις αξιολογεί και επιστρέφει το διορθωμένο αντίγραφο (με ή με το σύστημα διαχείρισης της μάθησης- LMS). - Η αξιολόγηση μέσω τυποποιημένων τεστ (πολλαπλής επιλογής, completive tasks, συνώνυμα, αντώνυμα, ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, αντικατάσταση, κλπ.) - Τα τεστ προόδου χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί η πρόοδος των μαθητών - Τεστ στο τέλος των μαθημάτων Καινοτόμοι Μεθοδολογίες - Αυτο-αξιολόγηση - Διαδραστικό κουίζ -Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας : για ακουστική αξιολόγηση και αξιολόγηση της ομιλίας - Διόρθωση των αναρτήσεων σε ιστολόγια και φόρουμ : για αξιολόγηση των δεξιοτήτων γραφής Αναφορικά με τις παραδοσιακές μεθοδολογίες, η πρώτη προσέγγιση (αξιολόγηση εκτός σύνδεσης) εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπου οι μαθητές είναι συγκεντρωμένοι σε μια γεωγραφική περιοχή). Διαφορετικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει 33

34 ηλεκτρονικά. Οι καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές. Είναι ευέλικτες, μη εξουθενωτικές, αυξάνουν την εσωτερική υποκίνηση, μπορεί να είναι διασκεδαστικές και μπορούν να γίνονται συνεχώς. Ωστόσο, μπορεί να έχουν και μειονεκτήματα, επειδή οι μαθητές μπορούν εύκολα να αντιγράψουν και δεν μπορούν να πάρουν ένα σοβαρό πτυχίο. Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε μια ανάλυση SWΟT των καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης. Ανάλυση SWOT στις καινοτόμες μεθόδους αξιολόγησης Δυνατά Σημεία - για εσωτερική υποκίνηση - ευέλικτες - διαδικτυακές - μη κουραστικές - αυτοδιαχειριζόμενες (χρόνος, επίπεδο, θέματα, σύνθεση χρησιμοποιούμενων εφαρμογών, κλπ) - βολικές - όχι τόσο αυστηρές, μπορεί να είναι και διασκεδαστικές - μπορεί να γίνονται συνεχώς - δεν χρειάζεται περαιτέρω υποδομή (αίθουσα, ευέλικτο πρόγραμμα, επιπλέον έξοδα, κλπ) Ευκαιρίες - αυτο-έλεγχος - σε μια καλή ηλεκτρονική τάξη οι μαθητές μπορούν να «εξετάσουν» ο ένας τον άλλο Αδύνατα Σημεία - οι μαθητές μπορούν εύκολα να αντιγράψουν - δεν μπορούν να πάρουν ένα σοβαρό πτυχίο - κάποιο είδος δοκιμής του web 2.0 χρειάζεται περισσότερη τεχνική υποδομή (από πλευράς προγραμματιστή) - αδύναμα εξωτερικά κίνητρα για τις εξετάσεις Απειλές - οι μαθητές ίσως να μην το πάρουν σοβαρά Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες ενότητες, η καλύτερη πρακτική είναι να συνδυάζονται αυτές οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφενός ο εκπαιδευτής αξιολογεί τη συνολική επίδοση του μαθητή στα blogs, τα Φόρουμ, κλπ. και διορθώνονται αυτόματα οι ερωτήσεις, ενώ αφετέρου συνεχίζει να αναθέτει εργασίες, τεστ και projects στο μαθητή και να αξιολογεί την επίδοσή του/της σε αυτή τη βάση. Αφενός, στα προχωρημένα ηλεκτρονικά μαθήματα γλώσσας, οι καινοτόμες μεθοδολογίες είναι κατάλληλες, επειδή οι χρήστες συμμετέχουν περισσότερο, αφού θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες μάθησης της γλώσσας και λιγότερο επειδή θέλουν να πάρουν ένα πιστοποιητικό. Η χρήση των εφαρμογών web 2.0 και μια φιλικότερη ατμόσφαιρα θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής σειράς, 34