ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση της χρήσης του E-Class

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση της χρήσης του E-Class"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση της χρήσης του E-Class Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Φλώρου Γιαννούλα απο την σπουδάστρια Ακρίβου Αναστασία Καβάλα 2012

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Ηλεκτρονική Εκπαίδευση E-Class/Πλατφόρμα E-Class στο ΤΕΙ Καβάλας Έρευνα-Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Παράρτημα Ενδεικτική Βιβλιογραφία

3 3

4 1 Εισαγωγή Σ κ οπ ός Η παρούσα εργασία σκοπεύει στο να κάνει αφενός μία γενικότερη εισαγωγή στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και αφετέρου στο πως αυτή εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Καβάλας. Παρουσιάζονται οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο γενικότερο περιβάλλον, τα εργαλεία της καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της. Συζητείται επίσης η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και έχει γίνει σχετική έρευνα στους φοιτητές του ΤΕΙ Καβάλας στο τμήμα της Λογιστικής. Η εργασία βασίστηκε σε έρευνα που έγινε στο ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστές του ΤΕΙ και συγκεκριμένα του Τμήματος Λογιστικής απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε και αφορά το e-class. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καθώς και η σχετική βιβλιογραφία με την ηλεκτρονική εκπαίδευση συνέβαλαν στο να γίνει η εργασία. 1

5 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η λ εκ τρ ο νικ ή εκ π α ίδ ευ σ η κ α ι σ υ ν α φ ε ίς τ ύ π ο ι μ ά θη σ η ς Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι ο μόνος όρος όταν αναφερόμαστε στη μάθηση με τη χρήση του διαδικτύου. Άλλοι σχετικοί όροι αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από αυτούς είναι ευρύτεροι, κάποιοι άλλοι όχι. Online εκπαίδευσ η Η εκπαίδευση online ορίζεται ως η μάθηση και άλλοι υποστηρικτικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι μέσω ενός υπολογιστή. Κάποιοι άλλοι ορισμοί της online εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν και άλλα μέσα εκτός του Η/Υ όπως είναι η διαδραστική τηλεόραση (Dix et al., 1998). Εκπαίδευση βασισμένη στο Διαδίκτυο Ο ορισμός αυτός περιορίζεται με την χρήση της λέξης Διαδίκτυο γιατί δίνεται περισσότερη έμφαση στην χρήση της λέξης Διαδίκτυο από ότι στη λέξη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση η βασισμένη στο Διαδίκτυο αναφέρεται σε μαθήματα που γίνονται μέσω intranet, extranet ή στο Διαδίκτυο τα οποία είναι συνδεδεμένα με εκπαιδευτικές πηγές εκτός του μαθήματος. Οι πηγές αυτές είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία, οι συζητήσεις και οι βιντεοδιασκέψεις (Mahony et al., 2001). 2

6 Εκπαίδευση βασισμένη στην Τ εχνολογία Ο όρος εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία είναι ένας όρος με πολύ ευρύ νόημα. Η εκπαίδευση βασίζεται στην τεχνολογία είναι η εκπαίδευση που κάνει χρήση άλλων μέσων από ότι η τάξη. Στα μέσα αυτά εντάσσονται οι υπολογιστές αλλά συμπεριλαμβάνουν επίσης την τηλεόραση και τα οπτικοακουστικά μέσα (Μ8ήοπγ θΐ 8ί., 2001). Εκπαίδευση που βασίζεται στους Η λεκτρονικούς Υ πολογιστές Ο συνήθης ορισμός που δίνεται σε αυτό τον τύπο εκπαίδευσης είναι η παρουσίαση μαθημάτων σε έναν Η/Υ. Ο υπολογιστής δεν παραπέμπει σε εκπαιδευτικούς πόρους εκτός του μαθήματος. Συχνά, ο υπολογιστής δεν συνδέεται σε ένα δίκτυο και ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να ανατρέξει σε άλλες πηγές ούτε μπορεί να καθορίσει αυτοβούλως την ταχύτητα μάθησής του (Μ8ήοπγ θΐ 8ί., 2001). Διαφορά Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και παραδοσιακής Η ηλεκτρονική εκπαίδευση συχνά συγκρίνεται με την παραδοσιακή εκπαίδευση που γίνεται σε τάξη. Είναι προφανές ότι δεν γίνεται αντιπαράθεση αλλά εξετάζεται η κάθε μαθησιακή μέθοδος ποια μέθοδος είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ή ακόμα να ακολουθηθεί μία μίξη μεθόδων όπως γίνεται κατά κάποιον τρόπο στο ΤΕΙ Καβάλας. Π αραδοσιακή εκπαίδευσ η Στην παραδοσιακή εκπαίδευση ο δάσκαλος βρίσκεται μπροστά σε μία τάξη με μαθητές. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια, έχει αποδείξει την αξία της και σίγουρα ο τρόπος αυτός μάθησης δεν πρόκειται να εξαφανισθεί. 3

7 Υπάρχουν όμως κάποιες καινούριες περιστάσεις και στάσεις στις οποίες ο τρόπος αυτός εκπαίδευσης παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Οι περιστάσεις αυτές είναι (Μβ^ θγ, 2002): Η απόσταση: το δυνατό σημείο της παραδοσιακής εκπαίδευσης είναι η σχέση και η διάδραση που αναπτύσσεται μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. Αυτό όμως κοστίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Το μέγεθος του ακροατηρίου και ο χρόνος ανταπόκρισης: η εκπαίδευση σε μία παραδοσιακή τάξη προϋποθέτει ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και ο αντίστοιχος εκπαιδευτής. Αυτό ισχύει τόσο για τις τάξεις που έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών όσο και για τις τάξεις με μικρό αριθμό μαθητών. Στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή όπου υπάρχει τάξη με μικρό αριθμό μαθητών η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση. Ακόμα όμως και στην περίπτωση της παραδοσιακής εκπαίδευσης χρειάζεται σχεδιασμός των πόρων και της υποδομής. Δεν είναι όμως εφικτό να δημιουργηθεί εκπαίδευση «τώρα», τη στιγμή δηλαδή που υπάρχουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Χρόνος εκτός εργασίας: Οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν την εκπαίδευση στην τάξη είναι εκτός της εργασίας τους. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί ο εργαζόμενος από κάποιον άλλο προκειμένου ο πρώτος να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Στην χειρότερη περίπτωση, δεν υπάρχει αντικαταστάτης και έτσι η επιχείρηση να ζημιωθεί. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να ισχυρισθεί ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, να μειωθεί το επιπλέον κόστος που προξενεί αυτός ο τύπος εκπαίδευσης και να αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν αποτελεί μία φτηνή εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα σύστημα που βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε μία επιχείρηση. Εάν ο κύριος στόχος είναι η μείωση του κόστους τότε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονική εκπαίδευσης θα είναι φτωχά. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν την έλξη που ασκεί η εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία. Ηταχύτητα με την οποία τα άτομα μπορούν να προοδεύσουν μέσω της εκπαίδευσης εξαρτάται από κάποιους παράγοντες που ισχύει ακόμα και στις τάξεις όπου η επιλογή των μαθητών έχει γίνει προσεκτικά. Κατά μέσο όρο 4

8 σε μία τάξη, ένας μαθητής μπορεί να ρωτήσει 0.1 ερωτήσεις την ώρα. Σε ένα ατομικό μάθημα, ο μαθητής μπορεί να απαντήσει μέχρι και 120 ερωτήσεις μέσα σε μία ώρα (Fitzpatrick, 2001). Το δίλημμα που προκύπτει από την εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι ότι συνδυάζει την εκπαιδευτική επιτακτικότητα με την οικονομική απιθανότητα. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, η ύπαρξη ενός εκπαιδευτή για κάθε εκπαιδευόμενο δεν είναι εφικτή οικονομικά. Η εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία μπορεί να παράσχει τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης εκπαίδευσης οικονομικά ενώ μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα μετρήσιμο, συνεπές και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Α νάμεικτη εκπαίδευσ η Η ανάμεικτη εκπαίδευση είναι ένα μείγμα της παραδοσιακής και της ηλεκτρονική εκπαίδευσης. Επιλέγονται οι καλύτεροι παροχείς γνώσεις και πόροι και εάν η εκπαίδευση παρέχεται σε επιχειρηματικό περιβάλλον τότε γίνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα παραπάνω να ταιριάζουν με το περιβάλλον και την μέριμνα ώστε τα παραπάνω να ταιριάζουν με το περιβάλλον και την οργανωσιακή κουλτούρα. Υπάρχει μία ποικιλία επιλογών αλλά και περιορισμών προκειμένου να συνταιριαστούν τόσο οι ατομικές όσο και οι ομαδικές ανάγκες. Η ανάμεικτη εκπαίδευση συνδυάζει τα εργαλεία της ηλεκτρονική εκπαίδευση με την παραδοσιακή διδασκαλία σε τάξη έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη αποδοτικότητα. Στα ΤΕΙ Καβάλας γίνεται μία προσέγγιση αυτού του τύπου όπου οι σπουδαστές ναι μεν φοιτούν σε κανονικές τάξεις αλλά έχουν πρόσβαση σε σημειώσεις κτλ. που αναρτά ο καθηγητής τους σε συγκεκριμένο τόπο στην ιστοσελίδα των ΤΕΙ. Η ανάμεικτη εκπαίδευση έχει αρκετά παραπάνω από αυτά που πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ Καβάλας. Οι σπουδαστές μπορούν να προετοιμαστούν, να εμπεδώσουν και να μιμηθούν την εμπειρία της τάξης ενώ παράλληλα θα έχουν τα πλεονεκτήματα της online διάδρασης με τους άλλους σπουδαστές και τους καθηγητές μέσω μίας πραγματικής ή εικονικής τάξης. Η εκπαίδευση των μαθητών και ο χαμηλός βαθμός εγκατάλειψης των σπουδών διευκολύνονται από την ευκολία, την εξατομίκευση και την καλή σχέση χρόνου χρήματος που παρέχει η μάθηση μέσω Διαδικτύου (Mauger, 2002). 5

9 Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι η τέλεια λύση. Η εκπαίδευση σε τάξη είναι κοινωνική και συχνά δίνεται ως ανταμοιβή στους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να φύγουν από το γραφείο για λίγο, να κάνουν ένα διάλειμμα στη ρουτίνα τους και να συναντήσουν άτομα με παρόμοια ενδιαφέρονται με τα οποία θα μοιραστούν κοινές εμπειρίες. Στην παραδοσιακή τάξη ο εκπαιδευόμενος επανατροφοδοτείται άμεσα από τους ειδικούς. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι συνήθως βαρετή και απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό πειθαρχίας από την πλευρά του φοιτητή. Η ανάμεικτη εκπαίδευση προσφέρει (Μβ^ θγ, 2002): Κοινωνικότητα μέσω της εκπαίδευσης στην τάξη, εστίαση στη μάθηση μέσω της διαπροσωπικής διάδρασης. Πλεονεκτήματα εξατομίκευσης λόγω του ρυθμού εκπαίδευσης που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος. Εξοικονόμηση κόστους μέσω της ελαχιστοποίησης του χρόνου που απαιτείται για μετακίνηση τόσο από την πλευρά του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή. Βελτίωση της συνέχισης σπουδών και ενθάρρυνσης μέσω μηχανισμών follow-up στο Διαδίκτυο. Μεγαλύτερη ευελιξία και ανταπόκριση στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και εκπαιδευτικού επιπέδου του Διαδικτύου. 6

10 Ηλεκτρονική εκπαίδευση - Μεθοδολογία Η ηλεκτρονική εκπαίδευση προκειμένου να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει τα εργαλεία τα οποία είναι κατάλληλα για ένα τέτοιο τύπο εκπαίδευσης. Ο ίίϋηνθ (1989) χώρισε την ηλεκτρονική εκπαίδευση σε τέσσερα μέρη όπου στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει τον εκπαιδευτή, τους εκπαιδευόμενους, το αντικείμενο μάθησης καθώς και το μαθησιακό συμβόλαιο. Το δεύτερο μέρος δίνει έμφαση στη γεωγραφική απόσταση με άλλα λόγια στο γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται μακριά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει την εκπαίδευση. Στο τρίτο μέρος, περιγράφεται το γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται μακριά από τον διδάσκοντα και τέλος στο τέταρτο μέρος δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση η οποία μπορεί να διαφέρει από την αξιολόγηση που γίνεται με τον παραδοσιακό τύπο διδασκαλίας. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση χρησιμοποιεί οργανωμένες διαδικασίες και μέσα που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό, στη μέθοδο εκπαίδευσης, στην υποστήριξη των εκπαιδευομένων αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και του μαθητή. Όλα αυτά συνιστούν τη μέθοδο μάθησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 7

11 Τύποι Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται διάφοροι τύποι ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν ως κριτήρια τον χρόνο και την απόσταση. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους διαφορετικούς αυτούς τύπους. Γεωγραφικά κοντά Μερικώς γεωγραφικά κοντά Απομακρυσμένα Απομακρυσμένοι χρονικά Α σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση π.χ. αυτορυθμιζόμενος ρυθμός μάθησης, ανταλλαγή μηνυμάτω ν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον εκπαιδευτή και ανάρτηση μηνυμάτω ν σχετικά με ένα θέμα σε σχετικό φ όρουμ. Ο ι εκπαιδευτές κ α ι οι εκπαιδευόμενοι συναντιούνται δεν ποτέ. Τ α μαθήματα και το εκπαιδευτικό διανέμονται υλικό μέσω διαδικτύου και η επικοινω νία μόνο γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφ ίας. Μερικώς Η εκπαίδευση Ο ι εκπαιδευτές και οι Ο ι εκπαιδευτές κ α ι οι απομακρυσμένη πρόσω πο με εκπαιδευόμενοι εκπαιδευόμενοι χρονικά πρόσω πο συναντιούνται στην χρησιμοποιούν συνδυάζεται με αρχή καθώ ς και άλλη ηλεκτρονικά ηλεκτρονική μία φορά στην εργαλεία για την συνδιάσκεψη με ένα αξιολόγηση. Η επικοινω νία τους. πανεπιστημιακό εκπαίδευση γίνεται ίδρυμα εξ αποστάσεω ς τόσο χρ ονικ ά όσο και 8

12 γεω γραφ ικά. Χρονικά κοντά Σ υγχρονισμένη ηλεκτρονική εκπαίδευση: η επικοινω νία πραγματοποιείτα ι τα υτόχρονα σε όλα τα άτομα και υπά ρχει άμεση πρόσβαση τη ς πληροφορίας. Γ ια παράδειγμα, συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο, τη λεδιασκέψ εις κτλ. Ο ι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δεν συναντιούνται. Γ ίνεται συνήθω ς τηλεδιάσκεψ ης χρήση τη ς για την παράδοση τω ν μαθημάτω ν. (Πηγή: Bates, 2000) 9

13 Το Εκπαιδευτικό Υλικό στην Ηλεκτρονική εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό υλικό είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι αυτό που συνδέει τους εκπαιδευόμενους με το αντικείμενο της μάθησης. Όπως έχει προαναφερθεί, η ηλεκτρονική εκπαίδευση βασίζεται σε μία τριαδική σχέση (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής, εκπαιδευτικό υλικό) ενώ η παραδοσιακή εκπαίδευση βασίζεται στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο (Λιοναράκης, 2001). Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης, στην ηλεκτρονική εκπαίδευση το υλικό είναι μεγάλης σημασίας γιατί ο μαθητής βασίζεται σε αυτό ενώ ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο μέσω της επίλυσης των αποριών του και έχει συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τη διδαχθείσα ύλη με τα κατάλληλα κείμενα, τον οδηγό σπουδών, τις ασκήσεις καθώς και άλλα υποστηρικτικά μέσα. Σύμφωνα με τον Rowntree (1994), το διδακτικό υλικό χωρίζεται σε κείμενα (βιβλία, σημειώσεις κτλ.), σε οπτικοακουστικά μέσα (διαφάνειες, παρουσιάσεις, βίντεο κτλ.) και σύγχρονα μέσα τεχνολογίας όπως είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία κτλ.. Στο ΤΕΙ Καβάλας πέραν του παραδοσιακού εκπαιδευτικού υλικού, βιβλία, που δίνεται από το κράτος δίνονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ διαφάνειες θεωρίας, υλικό ασκήσεων, αποτελέσματα εξετάσεων, ύλη για τις εξετάσεις κτλ και μπορεί όποιος φοιτητής θέλει να τα παρακολουθεί. Το κείμενο αποτελεί ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού υλικού και σε αυτό στηρίζονται τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέσα με στόχο να δημιουργηθεί το κατάλληλο υλικό μελέτης έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να μελετήσει χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του εκπαιδευτή. Τα κείμενα της ηλεκτρονική εκπαίδευσης χωρίζονται σε διδακτικές ενότητες που είναι μικρές και συνοδεύονται από ασκήσεις και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και με τις απαντήσεις αυτών. Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001) το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη στον εκπαιδευόμενο και να δρα υποστηρικτικά αλλά και να του προσφέρει τον απαραίτητο βαθμό παρακίνησης. 10

14 Πρέπει να είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να μαθαίνει μόνος του και μέσα από δραστηριότητες να μπορεί να μάθει καλύτερα. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης που παρέχονται, έχουν την μορφή των ερωτήσεων και ασκήσεων και συνοδεύονται από τις απαντήσεις τους. Μέσω αυτών ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει την πορεία της μάθησή του. Τοποθετούνται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. 11

15 Γιατί είναι σημαντική η ηλεκτρονική εκπαίδευση Ένας σπουδαστής που μαθαίνει με τρόπο που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΙΟΓ$), χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Οι διαδραστικές τεχνολογίες υποστηρίζουν τα παρακάτω: Πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στις ψηφιακές εκδόσεις υλικού που δεν είναι διαθέσιμο σε τοπικό επίπεδο. Πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε υπηρεσίες αναζήτησης. Διαδραστικές διαγνωστικής ή προσαρμοστικές διαλέξεις. Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Απομακρυσμένη πρόσβαση ελέγχου σε τοπικά φυσικά εργαλεία. Προσωποιημένη πληροφόρηση και καθοδήγηση για την υποστήριξη της μάθησης. Προσομοιώσεις ή μοντέλα των επιστημονικών συστημάτων. Εργαλεία επικοινωνίας για τη συνεργασία με άλλους σπουδαστές και καθηγητές. Εργαλεία για τη δημιουργικότητα και του σχεδιασμού. Περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητα για την ανάπτυξη και τον χειρισμό. Ανάλυση στοιχείων, μοντελοποιημένα ή επιχειρησιακά εργαλεία και εφαρμογές. Ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου να βοηθηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Για κάθε ένα από τα παραπάνω υπάρχει από μία μαθησιακή εφαρμογή που θα μπορούσε να τύχει αξιοποίησης μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης. Η κάθε μία από αυτές συμπεριλαμβάνει μία ευρεία σειρά διαφόρων τύπων διάδρασης και διαδικτυακής πρόσβασης στις υπηρεσίες, για παράδειγμα, υπηρεσίες ειδήσεων, blogs, online πλειστηριασμούς κτλ. Επιπρόσθετα, η παραπάνω λίστα θα μπορεί να επεκταθεί περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη συνδυασμούς των εφαρμογών. 12

16 Η επίδραση των τεχνολογιών της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχει διαφορετικών τύπων επιδράσεις στην εμπειρία της μάθησης (Volery & Lord, 2000): Πολιτισμικές - οι σπουδαστές αισθάνονται άνετα με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης γιατί μοιάζουν με τις μεθόδους αναζήτησης των πληροφοριών και επικοινωνίας που έχουν σε άλλες πλευρές της ζωής τους. Διανοητικές - η διαδραστική τεχνολογία προσφέρει ένα νέο τρόπο ενασχόλησης online με ιδέες μέσω της υλικής και κοινωνικής διαδραστικότητας. Κοινωνικές - η μείωση στην κοινωνική διαφορά που προσφέρεται από την online δικτύωση ταιριάζει με την ιδέα ότι οι φοιτητές θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους. Πρακτικές - η ηλεκτρονική εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κανείς την ποιότητα και να μοιραστεί τους πόρους ανάμεσα στα δίκτυα. Η μεγαλύτερη ευελιξία της στον χρόνο και στον τόπο δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής. Υπάρχει επίσης μία χρηματοοικονομική επίδραση. Τα δίκτυο και η πρόσβαση σε online υλικό προσφέρει μία εναλλακτική στην παραδοσιακή εκπαίδευση που μειώνει την απαίτηση για ακριβά κτίρια και το κόστος διανομής εκπαιδευτικού υλικού. Παρόλα αυτά, οι σπουδαστές χρειάζονται την υποστήριξη των ανθρώπων και έτσι τα αναμενόμενα χρηματοοικονομικά οφέλη συχνά υπερκεράζονται από το κόστος επένδυσης του νέου συστήματος και το κόστος εκπαίδευσης για τη χρήση αυτού. 13

17 3 E-class / Π λατφόρμα Η πλατφόρμα e-class που προαναφέρθηκε αναπτύχθηκε με βάση το Claroline που είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα (Τσιμπάνης, 2005). Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δεν απαιτείται να έχουν ειδικές γνώσεις για να το χειριστούν. Η πλατφόρμα αυτή είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Στον εκπαιδευτή η πλατφόρμα παρέχει διάφορες υπηρεσίες ανάλογα με τον τύπο του μαθήματος. Εάν για παράδειγμα ο εκπαιδευτής επιθυμεί να παρέχει κλειστά μαθήματα δηλαδή να συμμετέχει ένας σπουδαστής μόνο με την άδεια του εκπαιδευτή, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δώσει την άδεια εγγραφής στον εκπαιδευόμενο και αυτός με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού να μπορεί να εγγραφεί. Υπάρχουν επίσης τα ανοικτά μαθήματα στα οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα παρακολουθήσει χωρίς την ανάγκη δημιουργίας κάποιου λογαριασμού αλλά και τα μαθήματα που είναι ανοικτά σε εγγραφή όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνο εάν έχει λογαριασμό και τον οποίο ενεργοποιεί με την εγγραφή του (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Η πλατφόρμα παρέχει διάφορες δυνατότητες στον εκπαιδευτή. Μία από αυτές όπως προαναφέρθηκε είναι η δυνατότητα εγγραφής ή διαγραφής των εκπαιδευομένων μέσω της δημιουργίας ή μη λογαριασμών. Μπορεί επίσης να εισάγει υλικό σε όποια μορφή επιθυμεί (παρουσιάσεις, κείμενα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κτλ.) αλλά και να δημιουργήσει φόρα συζήτησης μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευόμενος από την άλλη, μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να έχει πρόσβαση σε σημειώσεις και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, όπως γίνεται στα ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και να συμμετέχει σε διάφορες συζητήσεις (η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται από τα ΤΕΙ Καβάλας). Η πλατφόρμα ελέγχεται από έναν διαχειριστή που αυτός δημιουργεί και διαχειρίζεται τόσο τους λογαριασμούς των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων. Φροντίζει επίσης για 14

18 την ανανέωση του προγράμματος μαθημάτων καθώς και για την συλλογή στοιχείων όπως είναι οι βαθμολογίες κτλ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να παρέχει μία σειρά υπηρεσιών που βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτής δίνει πληροφορίες για το πρόγραμμα όπως π.χ. είναι οι στόχοι του, η δομή του, πληροφορίες για τον ίδιο κτλ. Παράλληλα μπορεί να επισυνάψει αρχεία διαφόρων μορφών τα οποία θα αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό που θα συνοδεύει το μάθημα. Βοηθητικά, μπορεί να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες και βιβλιοθήκες προκειμένου ο σπουδαστής να ανατρέξει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Σε πολλές περιπτώσεις ο εκπαιδευτής παρέχει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ούτως ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο της μελέτης του. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτής παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο μορφή. Οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να στείλουν στον καθηγητή τις εργασίες τους (κάτι που γίνεται ως επί το πλείστον στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) καθώς και να ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλους συμφοιτητές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει και τη δυνατότητα chat, δηλαδή τη δυνατότητα της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο συνομιλίας του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο αλλά και με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ο καθηγητής μπορεί επίσης να έχει αναρτήσει βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις του μαθήματος, το πρόγραμμα του τμήματος π.χ. πότε θα γίνονται οι εξετάσεις, οι αξιολογήσεις κτλ. καθώς και όποιες ανακοινώσεις κρίνεται ότι είναι απαραίτητο. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να αναρτάται η λίστα των συμμετεχόντων η οποία θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως είναι οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις κτλ λ. (Fitzpatrick, 2001). Από τεχνικής πλευράς η πλατφόρμα προϋποθέτει τη σύνδεση στο Διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 28,8 kbps και την ύπαρξη ενός φυλλομετρητή. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση κυρίως στην τεχνολογική πλευρά που έχουν ως στόχο τη μεταφορά περιεχομένου από διάφορες πλατφόρμες. Εχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα όπως είναι το IEEE Learning Technology Standards Committees κ.α. Σύμφωνα με τον Τσιμπάνη (2005) τα πρότυπα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα γιατί βοηθούν το εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση, τη συγγραφή και τη συντήρησή του. Λόγω του ότι η συγγραφή του υλικού 15

19 διέπεται από κανόνες, η ποιότητα του περιεχομένου του υλικού αυξάνεται. Παράλληλα με τα πρότυπα μπορούν να υποστηριχθούν διαφορετικά μαθησιακά μοντέλα. Πέραν των προτύπων υπάρχουν τα εργαλεία διαχείριση μαθημάτων που βοηθούν στην οργάνωση του μαθήματος, στην αξιολόγηση των μαθητών και γενικότερα σε ότι είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μίας επιτυχημένης ηλεκτρονικής τάξης. Τα πιο διαδεδομένα εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων είναι τα ακόλουθα: WebCT (Web Course Tools) Το WebCT είναι από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του British Columbia University. Στα βασικά γνωρίσματα εντάσσεται η διανομή υλικού αλλά έχει και μία σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας από τον εκπαιδευόμενο, γλωσσάριο κτλ. Δίνει τη δυνατότητα ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας. Η ασύγχρονη γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τους πίνακα ανακοινώσεων και της σύγχρονης μέσω των εικονικών συνεδριών. Διαγωνίσματα αλλά και εργαλεία που παρακολουθούν την πρόοδο των σπουδαστών συμπεριλαμβάνονται στο WebCT (Τσιμπάνης, 2005). M oodle (M odular O bject-o riented Dynam ic Learning Environm ent) ^ Moodle είναι επίσης ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, χρησιμοποιείται και από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα συνεχών βελτιώσεων. Έχει ένα πολύ εύχρηστο περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να δημιουργήσει τη δική του προσωπική ιστοσελίδα μαθημάτων (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). 16

20 INSPIRE Άλλο ένα εργαλείο εξατομικευμένης εκπαίδευσης όπου ο σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υλικό που να ταιριάζει τόσο με το μαθησιακό του στυλ όσο και με το επίπεδο γνώσεών του. Ανάλογα με το επίπεδό του παρουσιάζονται οι διδακτικές ενότητες. Σύμφωνα με τους Παπανικολάου και Γρηγοριάδου (2005) στο Inspire παρουσιάζεται εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να συμπεριλαμβάνει προσομοιώσεις, ασκήσεις κτλ. Π ροσαρμοστικά Υπερμεσικά Συστήματα (Adaptive Hypermedia System s) Μέσω αυτών των εργαλείων ο σπουδαστής έχει ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία γιατί μέσω του υπερμεσικού τους συστήματος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το μαθησιακό υλικό που ταιριάζει καλύτερα στα δικά του χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευόμενος είναι στο κέντρο του συστήματος. Ένα υπερμεσικό σύστημα δίνει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον χαρακτηριστικά όπως εξατομικευμένη υποστήριξη του εκπαιδευόμενου για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων, δημιουργία ομάδων για την προώθηση της συνεργατικής μάθησης αλλά και πρόσβαση σε υλικό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). ELM-ART Ανάλογα με το επίπεδο ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στο αντίστοιχο υλικό το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις, θεωρία καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της μελέτης του ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει παλαιότερα προβλήματα και τις λύσεις αυτών. Δημιουργείται το προφίλ του εκπαιδευόμενου το οποίο συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως ο ρυθμός δουλειάς του, το επίπεδο των γνώσεων του κτλ. Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και μπορεί να τα τροποποιήσει όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο (Τσιμπάνης, 2005). 17

21 4 E-Class ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Η πλατφόρμα E-Class εγκαταστάθηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας το 2010 στο πλαίσιο του έργου Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Καβάλας. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας. Στο Τμήμα Λογιστικής η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 99 μαθήματα : 83 ανοιχτά 14 απαιτούν εγγραφή 2 κλειστά Η πλατφόρμα στο Τμήμα Λογιστικής διαθέτει 3208 χρήστες : 69 εκπαιδευτές 3139 εκπαιδευόμενοι Παρακάτω αναφέρεται ο κατάλογος μαθημάτων 18

22 Π ροπτυχιακά Erasmus Όνομα Μαθήματος Τύποc Databases and data mining Financial Accounting International Accounting Management Information Systems Μ εταπτυχιακό ΔΠΘ Όνομα Μαθήματος Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής Τύπος Π ροπτυχιακά Όνομα Μαθήματος Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μαθηματικά για Οικονομολόγους Μαθηματικά για Οικονομολόγους Α Μικροοικονομική Πληροφορική Ι Ε Πληροφορική ΙΘ Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου Α Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου Θ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Ε Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΘ Τύπος Εγγραφή Εγγραφή Εγγραφή Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Θ Εγγραφή Εγγραφή 19

23 Μακροοικονομική Μακροοικονομική Α Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΑΠ Πληροφορική ΙΙ Ε Πληροφορική ΙΙ Θ Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά ΑΠ Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Ε Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Θ Εγγραφή Εγγραφή Εγγραφή Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ιδιωτική Οικονομική Λογιστική Εταιρειών ΑΕ Λογιστική Εταιρειών Ε Λογιστική Εταιρειών Θ Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ ΑΠ Στατιστική Επιχειρήσεων Ε Στατιστική Επιχειρήσεων Θ Φορολογική Λογιστική Ι Ε Φορολογική Λογιστική ΙΘ Εγγραφή Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ε Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Θ Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Λογιστική Κόστους Ι Ε Εγγραφή 20

24 Λογιστική Κόστους ΙΘ Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Ε Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΘ Ξένη Γλώσσα (Επιχειρησιακή Ορολογία) Ξένη Γλώσσα (Επιχειρησιακή Ορολογία) Α Τράπεζες-Χρηματοδοτήσεις Διεθνής Λογιστική Διεθνής Λογιστική ΑΕ Διεθνής Λογιστική Ε Ελεγκτική Λογιστική Κόστους ΙΙ Ε Λογιστική Κόστους ΙΙ Θ Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Ε Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Θ Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ Ε Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ Θ Φορολογική Λογιστική ΙΙ Ε Φορολογική Λογιστική ΙΙ Θ Εγγραφή Αποτίμηση Επιχειρήσεων Ε Αποτίμηση Επιχειρήσεων Θ Διοικητική Λογιστική Ε Διοικητική Λογιστική Θ Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ε Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Θ Ευρωπαϊκή Ένωση και Στρατηγικές Περιφ.Ανάπτυξης 21

25 Όνομα Μαθήματος Τύποc Λογιστική του ΦΠΑ Ε Λογιστική του ΦΠΑ Θ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Θ Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων ΑΕ Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων Ε Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων Θ Εγγραφή Εγγραφή Επιχειρηματικότητα Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Ε Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Θ Λογιστική Κυβερνητικών και Μη Κερδοσκ. Οργαν. Ε Λογιστική Κυβερνητικών και Μη Κερδοσκ. Οργαν. Θ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΑΕ Οικονομοτεχνικές Μελέτες Θ Σεμινάριο Τελειοφοίτων Χρηματιστήριο Testa Τεστ 2 Εγγραφή 22

26 Άλλα Όνομα Μαθήματος Εύρεση μαθητύπων Τεστ Τύπος Κλειστό Κλειστό Μ εταπτυχιακά Όνομα Μαθήματος Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας Χρηματοοικονομική Λογιστική και πληροφόρηση Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Τύπος 23

27 5 ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να αξιολογήσει τη χρήση του e-class. Συγκεκριμένα σκοπός του είναι να μάθουμε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες του e- class από αυτό, πόσο συχνά το χρησιμοποιούν καθώς και ποια από τα χαρακτηριστικά του θεωρούν περισσότερο χρήσιμα και ικανοποιητικά. Οι συμμετέχοντες στη διενεργηθείσα έρευνα ήταν 47 σπουδαστές Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το Εαρινό εξάμηνο του 2012 στο χώρο του ΤΕΙ, μοιράστηκε στους σπουδαστές το ερωτηματολόγιο όπου ο καθένας απάντησε με τη κρίση του. Έπειτα, μαζεύτηκαν τα ερωτηματολόγια και σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών παρουσιάστηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα. 24

28 Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την πλατφόρμα e-class το 40% απάντησε πολύ το 30% απάντησε αρκετά, ένα 23% απάντησε λίγο και τέλος ένα 7% απάντησε καθόλου. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ο δείκτης ικανοποίησης των φοιτητών από την πλατφόρμα χρήσης e-class είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ικανοποίηση e class Πολύ Ικανοποιημένος Αρκετά Ικανοποιημένος Λίγο Ικανοποιημένος Καθόλου Ικανοποιημένος Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό Ικανοποίησης Πολύ Ικανοποιημένος 40% Αρκετά Ικανοποιημένος 30% Λίγο Ικανοποιημένος 23% Καθόλου Ικανοποιημένος 7% 25

29 Η επόμενη ερώτηση μετρούσε τη συχνότητα επισκέψεων στο e- class. Το 7% δήλωσε ότι επισκέπτονται το e- class τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα, το 36% 2-5 φορές την εβδομάδα, το 32% τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα και τέλος το 25% σπανιότερα από 1 φορά την εβδομάδα. Συχνότητα Επισκέψεων < 1 φορά την εβδομάδα τουλάχιστον 1 φορά την εβδ. 2-5 φορές την εβδομάδα Σειρά 3 1 φορά την ημέρα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Συχνότητα Επισκέψεων Ποσοστό Επισκέψεων 1 φορά την ημέρα 7% 2-5 φορές την εβδομάδα 36% Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα 32% Σπανιότερα από 1 φορά την εβδομάδα 25% 26

30 Στην ερώτηση σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά του e-class χρησιμοποιούν πιο συχνά η συντριπτική πλειοψηφία (81%) δήλωσε το υλικό του μαθήματος και τα έγγραφα, 15% τις ανακοινώσεις και ένα 4% τις πληροφορίες. Χαρακτηριστικά e class Ανακοινώσεις Πληροφοριες Υλικό Χαρακτηριστικά e class Ποσοστό Χρήσης Ανακοινώσεις 15% Πληροφορίες 4% Υλικό 81% 27

31 Παρόμοιες απαντήσεις δόθηκαν και στην ερώτηση σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά του e-class θεωρούν οι φοιτητές πιο χρήσιμα, το 62% δήλωσε το υλικό μαθήματος/έγγραφα, το 7% τις πληροφορίες του μαθήματος, το 30% τις ανακοινώσεις και αντίστοιχα από ένα 1% έλαβαν η ατζέντα και οι σύνδεσμοι. Χρήσιμα Χαρακτηριστικά e class Ατζέντα Ανακοινώσεις Πληροφορίες Υλικό Χρήσιμα Χαρακτηριστικά e class Ποσοστό Χρησιμότητας Ατζέντα 1% Ανακοινώσεις 30% Πληροφορίες 7% Υλικό 62% 28

32 Η επόμενη ερώτηση εξέταζε το αριθμό των μαθημάτων που οι φοιτητές έκαναν εγγραφή στο e-class. Το 36% έκανε εγγραφή σε περισσότερα από 5 μαθήματα, το 53% από 2 εώς 5 μαθήματα και το 11% σε λιγότερα των 2. Εγγραφή Μαθημάτων < 2 μαθήματα 2-5 μαθήματα Εγγραφή Μαθημάτων > 5 μαθήματα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Εγγραφή Μαθημάτων Ποσοστό φοιτητών που έκαναν εγγραφή Περισσότερα από 5 μαθήματα 36% 2-5 μαθήματα 53% Λιγότερα από 2 μαθήματα 11% 29

33 Σχετικά- με την ικανοποίηση από το υλικό που τους είχε διατεθεί το 25% απάντησε πολύ, το 49% αρκετά, 19% λίγο και 7% καθόλου. Ικανοποίηση από Υλικό Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Ικανοποίηση από το Υλικό Ποσοστό Ικανοποίησης Πολύ 25% Αρκετά 49% Λίγο 19% Καθόλου 7% 3 0

34 Σχετικά με τη διαθεσιμότητα του e-class ένα ποσοστό της τάξης του 13% απάντησε ότι η διαθεσιμότητα είναι πολύ καλή, 64% τη βαθμολόγησε ως καλή, 17% ως μέτρια και 7% ως κακή. Διαθεσιμότητα e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 13% Καλή 64% Μέτρια 17% Κακή 7% 3 1

35 π ο λ ύ κ α λ ή. Α ν α φ ο ρ ικ ά μ ε τη σ χ ε δ ία σ η τ ο 4% τη θ ε ω ρ ε ί κ α κ ή, τ ο 49% μ έ τ ρ ια, 30% κ α λ ή κ α ι 17% Σχεδίαση e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 17% Καλή 30% Μέτρια 49% Κακή 4% 3 2

36 Η ευκολία στη χρήση παρουσιάζει παρόμοια ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, το 4% τη χαρακτηρίζει ως κακή, το 26% ως μέτρια, 53% ως καλή και τέλος το 17% ως πολύ καλή. Ευκολία Χρήσης e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 17% Καλή 53% Μέτρια 26% Κακή 4% 3 3

37 Τ έ λ ο ς α ν α φ ο ρ ι κ ά μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η τ ο 4% τ η ν χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε ι κ α κ ή, τ ο 53% μ έ τ ρ ια, 34% κ α λ ή κ α ι 9% ω ς π ο λ ύ κ α λ ή. Υποστήριξη e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 9% Καλή 34% Μέτρια 53% Κακή 4% 3 4

38 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κυριότερα ευρήματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση του E-class ικανοποιεί τους φοιτητές. Αναφορικά με την χρήση και το διαθέσιμο υλικό οι φοιτητές αποδεικνύεται ότι το χρησιμοποιούν συχνά παρόλα αυτά δείχνουν ότι θα προτιμούσαν μία καλύτερη σχεδίαση και υποστήριξή του. Από τις απαντήσεις των φοιτητών φαίνετε ότι αυτοί που το επισκέπτονται συχνότερα είναι όσοι έχουν εγγραφεί σε τουλάχιστον 5 μαθήματα. Επίσης, αυτοί είναι και οι περισσότερο ικανοποιημένοι και από το υλικό το οποίο διαθέτει το κάθε μάθημα αλλά και από τη χρήση του e-class γενικότερα. Ως προς το εύρος της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος e class,σημαντική είναι η παρατήρηση ότι ακόμη και στη περίπτωση της υποστηρικτικής φύσης των μαθημάτων, δεν χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα, με την απουσία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης,εργασιών,βίντεο, περιοχών συζήτησης. Οι ελλείψεις αυτές,περιορίζουν τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μαθημάτων αυτών και την ευελιξία που παρέχει η πλατφόρμα, τόσο σε φοιτητές,όσο και σε εκπαιδευτές. Γενικότερα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση με την πάροδο των χρόνων γίνεται περισσότερο διαδεδομένη. Οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα την εμπιστεύονται όλο και πιο πολύ, αλλά και οι φοιτητές διευκολύνονται περισσότερο και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της. Προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθησιακών στυλ των σπουδαστών τους, οι καθηγητές θα πρέπει να σκεφθούν την χρήση ανεξάρτητης μελέτης και έρευνας της βιβλιογραφίας, ανάλυση των μελετών περίπτωσης βασισμένη στη θεωρία, ερευνητικές εργασίες, διαλέξεις προετοιμασμένες από τους φοιτητές, εργασίες κριτικής σκέψης, ατομικές συζητήσεις που να υποστηρίζουν τις βασικές θεωρίες και ανεξάρτητες αναγνώσεις. Εξυπακούεται ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη έτσι 3 5

39 ώστε να βοηθηθούν και να παράσχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμα διαδικτυακή εκπαίδευση. 3 6

40 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε γενικά από τη πλατφόρμα χρήσης του e-class ; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 2. Συχνότητα επισκέψεων στο e-class ; Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα 2-5 φορές την εβδομάδα Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα Σπανιότερα από 1 φορά την εβδομάδα 3. Ποιό από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του e-class χρησιμοποιείτε πιο συχνά; Πληροφορίες μαθήματος Υλικό μαθήματος / Έγγραφα Ανακοινώσεις 3 7

41 Ατζέντα Σύνδεσμοι 4. Ποιό/α από τα χαρακτηριστικά του e-class θεωρείτε πιο χρήσιμο ; Πληροφορίες μαθήματος Υλικό μαθήματος / Έγγραφα Ανακοινώσεις Ατζέντα Σύνδεσμοι 5. Σε πόσα μαθήματα έχετε κάνει εγγραφή στο e-class ; 6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το υλικό που διαθέτουν τα μαθήματα στα οποία έχετε κάνει εγγραφή ; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 3 8

42 7. Βαθμολογείστε το θ-ο^ β ως προς τα παρακάτω : Κακό Μέτριο Καλό Πολύ Καλό Διαθεσιμότητα Σχεδίαση Ευκολία στη χρήση Υποστήριξη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΩΝ.ζίρ 3 9

43 8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξένη Bates, A. (2000). Managing Technological Change: Strategies for College and University Leaders, San Francisco: Jossey Bass. Dix, A., Finlay, J., Adowd, G. and Beale, R. (1998). Human - computer interaction, London: Prentice-Hall. Fitzpatrick, R. (2001). Is distance education better than the traditional classroom? from fitzpatrick shtml. Mahony, M.J., Roberts, D., Gofers, A. (eds). Education Odyssey 2001, Continuing the Journey through adaption and innovation, 15th Biennial forum o f the open and distance learning association o f Australia, OTEN-DE (24-24 September), Sydney. Mauger, S. (2002). E-Learning is about people not technology, Adults Learning, 13(7), Rumble, G., (1989). On-Lines costs: Interactivity at a price, In Mason, R., & Kaye, A., (Eds.), Volery, T. and Lord, D. (2000), Critical success factors in online education, The International Journal o f Educational M anagem ent, 14 (15), Ελληνική Λιοναράκης Α., (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο Λιοναράκης (Επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και ηλεκτρονική εκπαίδευση, Αθήνα: Προπομπός. 4 0

44 Παπανικολάου, Κ. (2005). Η συμβολή του Διαδικτύου στην Ανανέωση εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Θέματα στην Εκπαίδευση, 6(1), Παπανικολάου, Κ. και Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων στο Διαδίκτυο, στο Σ. Ρετάλης (επιμ.) Οι προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: Καστανιώτης Τσιμπάνης, Κ. (2005). Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και η εκπαιδευτική διαδικασία, Αθήνα: Ακαδημαϊκό Δίκτυο 6υΝθϊ 4 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες λογισμικές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Α.Μ.5246 Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα