ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση της χρήσης του E-Class

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση της χρήσης του E-Class"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση της χρήσης του E-Class Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Φλώρου Γιαννούλα απο την σπουδάστρια Ακρίβου Αναστασία Καβάλα 2012

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Ηλεκτρονική Εκπαίδευση E-Class/Πλατφόρμα E-Class στο ΤΕΙ Καβάλας Έρευνα-Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Παράρτημα Ενδεικτική Βιβλιογραφία

3 3

4 1 Εισαγωγή Σ κ οπ ός Η παρούσα εργασία σκοπεύει στο να κάνει αφενός μία γενικότερη εισαγωγή στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και αφετέρου στο πως αυτή εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Καβάλας. Παρουσιάζονται οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο γενικότερο περιβάλλον, τα εργαλεία της καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της. Συζητείται επίσης η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και έχει γίνει σχετική έρευνα στους φοιτητές του ΤΕΙ Καβάλας στο τμήμα της Λογιστικής. Η εργασία βασίστηκε σε έρευνα που έγινε στο ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστές του ΤΕΙ και συγκεκριμένα του Τμήματος Λογιστικής απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε και αφορά το e-class. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καθώς και η σχετική βιβλιογραφία με την ηλεκτρονική εκπαίδευση συνέβαλαν στο να γίνει η εργασία. 1

5 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η λ εκ τρ ο νικ ή εκ π α ίδ ευ σ η κ α ι σ υ ν α φ ε ίς τ ύ π ο ι μ ά θη σ η ς Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι ο μόνος όρος όταν αναφερόμαστε στη μάθηση με τη χρήση του διαδικτύου. Άλλοι σχετικοί όροι αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από αυτούς είναι ευρύτεροι, κάποιοι άλλοι όχι. Online εκπαίδευσ η Η εκπαίδευση online ορίζεται ως η μάθηση και άλλοι υποστηρικτικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι μέσω ενός υπολογιστή. Κάποιοι άλλοι ορισμοί της online εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν και άλλα μέσα εκτός του Η/Υ όπως είναι η διαδραστική τηλεόραση (Dix et al., 1998). Εκπαίδευση βασισμένη στο Διαδίκτυο Ο ορισμός αυτός περιορίζεται με την χρήση της λέξης Διαδίκτυο γιατί δίνεται περισσότερη έμφαση στην χρήση της λέξης Διαδίκτυο από ότι στη λέξη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση η βασισμένη στο Διαδίκτυο αναφέρεται σε μαθήματα που γίνονται μέσω intranet, extranet ή στο Διαδίκτυο τα οποία είναι συνδεδεμένα με εκπαιδευτικές πηγές εκτός του μαθήματος. Οι πηγές αυτές είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία, οι συζητήσεις και οι βιντεοδιασκέψεις (Mahony et al., 2001). 2

6 Εκπαίδευση βασισμένη στην Τ εχνολογία Ο όρος εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία είναι ένας όρος με πολύ ευρύ νόημα. Η εκπαίδευση βασίζεται στην τεχνολογία είναι η εκπαίδευση που κάνει χρήση άλλων μέσων από ότι η τάξη. Στα μέσα αυτά εντάσσονται οι υπολογιστές αλλά συμπεριλαμβάνουν επίσης την τηλεόραση και τα οπτικοακουστικά μέσα (Μ8ήοπγ θΐ 8ί., 2001). Εκπαίδευση που βασίζεται στους Η λεκτρονικούς Υ πολογιστές Ο συνήθης ορισμός που δίνεται σε αυτό τον τύπο εκπαίδευσης είναι η παρουσίαση μαθημάτων σε έναν Η/Υ. Ο υπολογιστής δεν παραπέμπει σε εκπαιδευτικούς πόρους εκτός του μαθήματος. Συχνά, ο υπολογιστής δεν συνδέεται σε ένα δίκτυο και ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να ανατρέξει σε άλλες πηγές ούτε μπορεί να καθορίσει αυτοβούλως την ταχύτητα μάθησής του (Μ8ήοπγ θΐ 8ί., 2001). Διαφορά Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και παραδοσιακής Η ηλεκτρονική εκπαίδευση συχνά συγκρίνεται με την παραδοσιακή εκπαίδευση που γίνεται σε τάξη. Είναι προφανές ότι δεν γίνεται αντιπαράθεση αλλά εξετάζεται η κάθε μαθησιακή μέθοδος ποια μέθοδος είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ή ακόμα να ακολουθηθεί μία μίξη μεθόδων όπως γίνεται κατά κάποιον τρόπο στο ΤΕΙ Καβάλας. Π αραδοσιακή εκπαίδευσ η Στην παραδοσιακή εκπαίδευση ο δάσκαλος βρίσκεται μπροστά σε μία τάξη με μαθητές. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια, έχει αποδείξει την αξία της και σίγουρα ο τρόπος αυτός μάθησης δεν πρόκειται να εξαφανισθεί. 3

7 Υπάρχουν όμως κάποιες καινούριες περιστάσεις και στάσεις στις οποίες ο τρόπος αυτός εκπαίδευσης παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Οι περιστάσεις αυτές είναι (Μβ^ θγ, 2002): Η απόσταση: το δυνατό σημείο της παραδοσιακής εκπαίδευσης είναι η σχέση και η διάδραση που αναπτύσσεται μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. Αυτό όμως κοστίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Το μέγεθος του ακροατηρίου και ο χρόνος ανταπόκρισης: η εκπαίδευση σε μία παραδοσιακή τάξη προϋποθέτει ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και ο αντίστοιχος εκπαιδευτής. Αυτό ισχύει τόσο για τις τάξεις που έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών όσο και για τις τάξεις με μικρό αριθμό μαθητών. Στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή όπου υπάρχει τάξη με μικρό αριθμό μαθητών η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση. Ακόμα όμως και στην περίπτωση της παραδοσιακής εκπαίδευσης χρειάζεται σχεδιασμός των πόρων και της υποδομής. Δεν είναι όμως εφικτό να δημιουργηθεί εκπαίδευση «τώρα», τη στιγμή δηλαδή που υπάρχουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Χρόνος εκτός εργασίας: Οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν την εκπαίδευση στην τάξη είναι εκτός της εργασίας τους. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί ο εργαζόμενος από κάποιον άλλο προκειμένου ο πρώτος να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Στην χειρότερη περίπτωση, δεν υπάρχει αντικαταστάτης και έτσι η επιχείρηση να ζημιωθεί. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να ισχυρισθεί ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, να μειωθεί το επιπλέον κόστος που προξενεί αυτός ο τύπος εκπαίδευσης και να αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν αποτελεί μία φτηνή εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα σύστημα που βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε μία επιχείρηση. Εάν ο κύριος στόχος είναι η μείωση του κόστους τότε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονική εκπαίδευσης θα είναι φτωχά. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν την έλξη που ασκεί η εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία. Ηταχύτητα με την οποία τα άτομα μπορούν να προοδεύσουν μέσω της εκπαίδευσης εξαρτάται από κάποιους παράγοντες που ισχύει ακόμα και στις τάξεις όπου η επιλογή των μαθητών έχει γίνει προσεκτικά. Κατά μέσο όρο 4

8 σε μία τάξη, ένας μαθητής μπορεί να ρωτήσει 0.1 ερωτήσεις την ώρα. Σε ένα ατομικό μάθημα, ο μαθητής μπορεί να απαντήσει μέχρι και 120 ερωτήσεις μέσα σε μία ώρα (Fitzpatrick, 2001). Το δίλημμα που προκύπτει από την εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι ότι συνδυάζει την εκπαιδευτική επιτακτικότητα με την οικονομική απιθανότητα. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, η ύπαρξη ενός εκπαιδευτή για κάθε εκπαιδευόμενο δεν είναι εφικτή οικονομικά. Η εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία μπορεί να παράσχει τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης εκπαίδευσης οικονομικά ενώ μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα μετρήσιμο, συνεπές και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Α νάμεικτη εκπαίδευσ η Η ανάμεικτη εκπαίδευση είναι ένα μείγμα της παραδοσιακής και της ηλεκτρονική εκπαίδευσης. Επιλέγονται οι καλύτεροι παροχείς γνώσεις και πόροι και εάν η εκπαίδευση παρέχεται σε επιχειρηματικό περιβάλλον τότε γίνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα παραπάνω να ταιριάζουν με το περιβάλλον και την μέριμνα ώστε τα παραπάνω να ταιριάζουν με το περιβάλλον και την οργανωσιακή κουλτούρα. Υπάρχει μία ποικιλία επιλογών αλλά και περιορισμών προκειμένου να συνταιριαστούν τόσο οι ατομικές όσο και οι ομαδικές ανάγκες. Η ανάμεικτη εκπαίδευση συνδυάζει τα εργαλεία της ηλεκτρονική εκπαίδευση με την παραδοσιακή διδασκαλία σε τάξη έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη αποδοτικότητα. Στα ΤΕΙ Καβάλας γίνεται μία προσέγγιση αυτού του τύπου όπου οι σπουδαστές ναι μεν φοιτούν σε κανονικές τάξεις αλλά έχουν πρόσβαση σε σημειώσεις κτλ. που αναρτά ο καθηγητής τους σε συγκεκριμένο τόπο στην ιστοσελίδα των ΤΕΙ. Η ανάμεικτη εκπαίδευση έχει αρκετά παραπάνω από αυτά που πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ Καβάλας. Οι σπουδαστές μπορούν να προετοιμαστούν, να εμπεδώσουν και να μιμηθούν την εμπειρία της τάξης ενώ παράλληλα θα έχουν τα πλεονεκτήματα της online διάδρασης με τους άλλους σπουδαστές και τους καθηγητές μέσω μίας πραγματικής ή εικονικής τάξης. Η εκπαίδευση των μαθητών και ο χαμηλός βαθμός εγκατάλειψης των σπουδών διευκολύνονται από την ευκολία, την εξατομίκευση και την καλή σχέση χρόνου χρήματος που παρέχει η μάθηση μέσω Διαδικτύου (Mauger, 2002). 5

9 Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι η τέλεια λύση. Η εκπαίδευση σε τάξη είναι κοινωνική και συχνά δίνεται ως ανταμοιβή στους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να φύγουν από το γραφείο για λίγο, να κάνουν ένα διάλειμμα στη ρουτίνα τους και να συναντήσουν άτομα με παρόμοια ενδιαφέρονται με τα οποία θα μοιραστούν κοινές εμπειρίες. Στην παραδοσιακή τάξη ο εκπαιδευόμενος επανατροφοδοτείται άμεσα από τους ειδικούς. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι συνήθως βαρετή και απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό πειθαρχίας από την πλευρά του φοιτητή. Η ανάμεικτη εκπαίδευση προσφέρει (Μβ^ θγ, 2002): Κοινωνικότητα μέσω της εκπαίδευσης στην τάξη, εστίαση στη μάθηση μέσω της διαπροσωπικής διάδρασης. Πλεονεκτήματα εξατομίκευσης λόγω του ρυθμού εκπαίδευσης που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος. Εξοικονόμηση κόστους μέσω της ελαχιστοποίησης του χρόνου που απαιτείται για μετακίνηση τόσο από την πλευρά του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή. Βελτίωση της συνέχισης σπουδών και ενθάρρυνσης μέσω μηχανισμών follow-up στο Διαδίκτυο. Μεγαλύτερη ευελιξία και ανταπόκριση στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και εκπαιδευτικού επιπέδου του Διαδικτύου. 6

10 Ηλεκτρονική εκπαίδευση - Μεθοδολογία Η ηλεκτρονική εκπαίδευση προκειμένου να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει τα εργαλεία τα οποία είναι κατάλληλα για ένα τέτοιο τύπο εκπαίδευσης. Ο ίίϋηνθ (1989) χώρισε την ηλεκτρονική εκπαίδευση σε τέσσερα μέρη όπου στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει τον εκπαιδευτή, τους εκπαιδευόμενους, το αντικείμενο μάθησης καθώς και το μαθησιακό συμβόλαιο. Το δεύτερο μέρος δίνει έμφαση στη γεωγραφική απόσταση με άλλα λόγια στο γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται μακριά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει την εκπαίδευση. Στο τρίτο μέρος, περιγράφεται το γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται μακριά από τον διδάσκοντα και τέλος στο τέταρτο μέρος δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση η οποία μπορεί να διαφέρει από την αξιολόγηση που γίνεται με τον παραδοσιακό τύπο διδασκαλίας. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση χρησιμοποιεί οργανωμένες διαδικασίες και μέσα που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό, στη μέθοδο εκπαίδευσης, στην υποστήριξη των εκπαιδευομένων αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και του μαθητή. Όλα αυτά συνιστούν τη μέθοδο μάθησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 7

11 Τύποι Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται διάφοροι τύποι ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν ως κριτήρια τον χρόνο και την απόσταση. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους διαφορετικούς αυτούς τύπους. Γεωγραφικά κοντά Μερικώς γεωγραφικά κοντά Απομακρυσμένα Απομακρυσμένοι χρονικά Α σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση π.χ. αυτορυθμιζόμενος ρυθμός μάθησης, ανταλλαγή μηνυμάτω ν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον εκπαιδευτή και ανάρτηση μηνυμάτω ν σχετικά με ένα θέμα σε σχετικό φ όρουμ. Ο ι εκπαιδευτές κ α ι οι εκπαιδευόμενοι συναντιούνται δεν ποτέ. Τ α μαθήματα και το εκπαιδευτικό διανέμονται υλικό μέσω διαδικτύου και η επικοινω νία μόνο γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφ ίας. Μερικώς Η εκπαίδευση Ο ι εκπαιδευτές και οι Ο ι εκπαιδευτές κ α ι οι απομακρυσμένη πρόσω πο με εκπαιδευόμενοι εκπαιδευόμενοι χρονικά πρόσω πο συναντιούνται στην χρησιμοποιούν συνδυάζεται με αρχή καθώ ς και άλλη ηλεκτρονικά ηλεκτρονική μία φορά στην εργαλεία για την συνδιάσκεψη με ένα αξιολόγηση. Η επικοινω νία τους. πανεπιστημιακό εκπαίδευση γίνεται ίδρυμα εξ αποστάσεω ς τόσο χρ ονικ ά όσο και 8

12 γεω γραφ ικά. Χρονικά κοντά Σ υγχρονισμένη ηλεκτρονική εκπαίδευση: η επικοινω νία πραγματοποιείτα ι τα υτόχρονα σε όλα τα άτομα και υπά ρχει άμεση πρόσβαση τη ς πληροφορίας. Γ ια παράδειγμα, συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο, τη λεδιασκέψ εις κτλ. Ο ι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δεν συναντιούνται. Γ ίνεται συνήθω ς τηλεδιάσκεψ ης χρήση τη ς για την παράδοση τω ν μαθημάτω ν. (Πηγή: Bates, 2000) 9

13 Το Εκπαιδευτικό Υλικό στην Ηλεκτρονική εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό υλικό είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι αυτό που συνδέει τους εκπαιδευόμενους με το αντικείμενο της μάθησης. Όπως έχει προαναφερθεί, η ηλεκτρονική εκπαίδευση βασίζεται σε μία τριαδική σχέση (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής, εκπαιδευτικό υλικό) ενώ η παραδοσιακή εκπαίδευση βασίζεται στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο (Λιοναράκης, 2001). Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης, στην ηλεκτρονική εκπαίδευση το υλικό είναι μεγάλης σημασίας γιατί ο μαθητής βασίζεται σε αυτό ενώ ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο μέσω της επίλυσης των αποριών του και έχει συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τη διδαχθείσα ύλη με τα κατάλληλα κείμενα, τον οδηγό σπουδών, τις ασκήσεις καθώς και άλλα υποστηρικτικά μέσα. Σύμφωνα με τον Rowntree (1994), το διδακτικό υλικό χωρίζεται σε κείμενα (βιβλία, σημειώσεις κτλ.), σε οπτικοακουστικά μέσα (διαφάνειες, παρουσιάσεις, βίντεο κτλ.) και σύγχρονα μέσα τεχνολογίας όπως είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία κτλ.. Στο ΤΕΙ Καβάλας πέραν του παραδοσιακού εκπαιδευτικού υλικού, βιβλία, που δίνεται από το κράτος δίνονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ διαφάνειες θεωρίας, υλικό ασκήσεων, αποτελέσματα εξετάσεων, ύλη για τις εξετάσεις κτλ και μπορεί όποιος φοιτητής θέλει να τα παρακολουθεί. Το κείμενο αποτελεί ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού υλικού και σε αυτό στηρίζονται τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέσα με στόχο να δημιουργηθεί το κατάλληλο υλικό μελέτης έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να μελετήσει χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του εκπαιδευτή. Τα κείμενα της ηλεκτρονική εκπαίδευσης χωρίζονται σε διδακτικές ενότητες που είναι μικρές και συνοδεύονται από ασκήσεις και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και με τις απαντήσεις αυτών. Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001) το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη στον εκπαιδευόμενο και να δρα υποστηρικτικά αλλά και να του προσφέρει τον απαραίτητο βαθμό παρακίνησης. 10

14 Πρέπει να είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να μαθαίνει μόνος του και μέσα από δραστηριότητες να μπορεί να μάθει καλύτερα. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης που παρέχονται, έχουν την μορφή των ερωτήσεων και ασκήσεων και συνοδεύονται από τις απαντήσεις τους. Μέσω αυτών ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει την πορεία της μάθησή του. Τοποθετούνται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. 11

15 Γιατί είναι σημαντική η ηλεκτρονική εκπαίδευση Ένας σπουδαστής που μαθαίνει με τρόπο που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΙΟΓ$), χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Οι διαδραστικές τεχνολογίες υποστηρίζουν τα παρακάτω: Πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στις ψηφιακές εκδόσεις υλικού που δεν είναι διαθέσιμο σε τοπικό επίπεδο. Πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε υπηρεσίες αναζήτησης. Διαδραστικές διαγνωστικής ή προσαρμοστικές διαλέξεις. Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Απομακρυσμένη πρόσβαση ελέγχου σε τοπικά φυσικά εργαλεία. Προσωποιημένη πληροφόρηση και καθοδήγηση για την υποστήριξη της μάθησης. Προσομοιώσεις ή μοντέλα των επιστημονικών συστημάτων. Εργαλεία επικοινωνίας για τη συνεργασία με άλλους σπουδαστές και καθηγητές. Εργαλεία για τη δημιουργικότητα και του σχεδιασμού. Περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητα για την ανάπτυξη και τον χειρισμό. Ανάλυση στοιχείων, μοντελοποιημένα ή επιχειρησιακά εργαλεία και εφαρμογές. Ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου να βοηθηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Για κάθε ένα από τα παραπάνω υπάρχει από μία μαθησιακή εφαρμογή που θα μπορούσε να τύχει αξιοποίησης μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης. Η κάθε μία από αυτές συμπεριλαμβάνει μία ευρεία σειρά διαφόρων τύπων διάδρασης και διαδικτυακής πρόσβασης στις υπηρεσίες, για παράδειγμα, υπηρεσίες ειδήσεων, blogs, online πλειστηριασμούς κτλ. Επιπρόσθετα, η παραπάνω λίστα θα μπορεί να επεκταθεί περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη συνδυασμούς των εφαρμογών. 12

16 Η επίδραση των τεχνολογιών της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχει διαφορετικών τύπων επιδράσεις στην εμπειρία της μάθησης (Volery & Lord, 2000): Πολιτισμικές - οι σπουδαστές αισθάνονται άνετα με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης γιατί μοιάζουν με τις μεθόδους αναζήτησης των πληροφοριών και επικοινωνίας που έχουν σε άλλες πλευρές της ζωής τους. Διανοητικές - η διαδραστική τεχνολογία προσφέρει ένα νέο τρόπο ενασχόλησης online με ιδέες μέσω της υλικής και κοινωνικής διαδραστικότητας. Κοινωνικές - η μείωση στην κοινωνική διαφορά που προσφέρεται από την online δικτύωση ταιριάζει με την ιδέα ότι οι φοιτητές θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους. Πρακτικές - η ηλεκτρονική εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κανείς την ποιότητα και να μοιραστεί τους πόρους ανάμεσα στα δίκτυα. Η μεγαλύτερη ευελιξία της στον χρόνο και στον τόπο δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής. Υπάρχει επίσης μία χρηματοοικονομική επίδραση. Τα δίκτυο και η πρόσβαση σε online υλικό προσφέρει μία εναλλακτική στην παραδοσιακή εκπαίδευση που μειώνει την απαίτηση για ακριβά κτίρια και το κόστος διανομής εκπαιδευτικού υλικού. Παρόλα αυτά, οι σπουδαστές χρειάζονται την υποστήριξη των ανθρώπων και έτσι τα αναμενόμενα χρηματοοικονομικά οφέλη συχνά υπερκεράζονται από το κόστος επένδυσης του νέου συστήματος και το κόστος εκπαίδευσης για τη χρήση αυτού. 13

17 3 E-class / Π λατφόρμα Η πλατφόρμα e-class που προαναφέρθηκε αναπτύχθηκε με βάση το Claroline που είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα (Τσιμπάνης, 2005). Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δεν απαιτείται να έχουν ειδικές γνώσεις για να το χειριστούν. Η πλατφόρμα αυτή είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Στον εκπαιδευτή η πλατφόρμα παρέχει διάφορες υπηρεσίες ανάλογα με τον τύπο του μαθήματος. Εάν για παράδειγμα ο εκπαιδευτής επιθυμεί να παρέχει κλειστά μαθήματα δηλαδή να συμμετέχει ένας σπουδαστής μόνο με την άδεια του εκπαιδευτή, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δώσει την άδεια εγγραφής στον εκπαιδευόμενο και αυτός με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού να μπορεί να εγγραφεί. Υπάρχουν επίσης τα ανοικτά μαθήματα στα οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα παρακολουθήσει χωρίς την ανάγκη δημιουργίας κάποιου λογαριασμού αλλά και τα μαθήματα που είναι ανοικτά σε εγγραφή όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνο εάν έχει λογαριασμό και τον οποίο ενεργοποιεί με την εγγραφή του (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Η πλατφόρμα παρέχει διάφορες δυνατότητες στον εκπαιδευτή. Μία από αυτές όπως προαναφέρθηκε είναι η δυνατότητα εγγραφής ή διαγραφής των εκπαιδευομένων μέσω της δημιουργίας ή μη λογαριασμών. Μπορεί επίσης να εισάγει υλικό σε όποια μορφή επιθυμεί (παρουσιάσεις, κείμενα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κτλ.) αλλά και να δημιουργήσει φόρα συζήτησης μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευόμενος από την άλλη, μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να έχει πρόσβαση σε σημειώσεις και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, όπως γίνεται στα ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και να συμμετέχει σε διάφορες συζητήσεις (η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται από τα ΤΕΙ Καβάλας). Η πλατφόρμα ελέγχεται από έναν διαχειριστή που αυτός δημιουργεί και διαχειρίζεται τόσο τους λογαριασμούς των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων. Φροντίζει επίσης για 14

18 την ανανέωση του προγράμματος μαθημάτων καθώς και για την συλλογή στοιχείων όπως είναι οι βαθμολογίες κτλ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να παρέχει μία σειρά υπηρεσιών που βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτής δίνει πληροφορίες για το πρόγραμμα όπως π.χ. είναι οι στόχοι του, η δομή του, πληροφορίες για τον ίδιο κτλ. Παράλληλα μπορεί να επισυνάψει αρχεία διαφόρων μορφών τα οποία θα αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό που θα συνοδεύει το μάθημα. Βοηθητικά, μπορεί να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες και βιβλιοθήκες προκειμένου ο σπουδαστής να ανατρέξει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Σε πολλές περιπτώσεις ο εκπαιδευτής παρέχει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ούτως ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο της μελέτης του. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτής παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο μορφή. Οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να στείλουν στον καθηγητή τις εργασίες τους (κάτι που γίνεται ως επί το πλείστον στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) καθώς και να ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλους συμφοιτητές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει και τη δυνατότητα chat, δηλαδή τη δυνατότητα της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο συνομιλίας του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο αλλά και με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ο καθηγητής μπορεί επίσης να έχει αναρτήσει βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις του μαθήματος, το πρόγραμμα του τμήματος π.χ. πότε θα γίνονται οι εξετάσεις, οι αξιολογήσεις κτλ. καθώς και όποιες ανακοινώσεις κρίνεται ότι είναι απαραίτητο. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να αναρτάται η λίστα των συμμετεχόντων η οποία θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως είναι οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις κτλ λ. (Fitzpatrick, 2001). Από τεχνικής πλευράς η πλατφόρμα προϋποθέτει τη σύνδεση στο Διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 28,8 kbps και την ύπαρξη ενός φυλλομετρητή. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση κυρίως στην τεχνολογική πλευρά που έχουν ως στόχο τη μεταφορά περιεχομένου από διάφορες πλατφόρμες. Εχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα όπως είναι το IEEE Learning Technology Standards Committees κ.α. Σύμφωνα με τον Τσιμπάνη (2005) τα πρότυπα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα γιατί βοηθούν το εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση, τη συγγραφή και τη συντήρησή του. Λόγω του ότι η συγγραφή του υλικού 15

19 διέπεται από κανόνες, η ποιότητα του περιεχομένου του υλικού αυξάνεται. Παράλληλα με τα πρότυπα μπορούν να υποστηριχθούν διαφορετικά μαθησιακά μοντέλα. Πέραν των προτύπων υπάρχουν τα εργαλεία διαχείριση μαθημάτων που βοηθούν στην οργάνωση του μαθήματος, στην αξιολόγηση των μαθητών και γενικότερα σε ότι είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μίας επιτυχημένης ηλεκτρονικής τάξης. Τα πιο διαδεδομένα εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων είναι τα ακόλουθα: WebCT (Web Course Tools) Το WebCT είναι από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του British Columbia University. Στα βασικά γνωρίσματα εντάσσεται η διανομή υλικού αλλά έχει και μία σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας από τον εκπαιδευόμενο, γλωσσάριο κτλ. Δίνει τη δυνατότητα ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας. Η ασύγχρονη γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τους πίνακα ανακοινώσεων και της σύγχρονης μέσω των εικονικών συνεδριών. Διαγωνίσματα αλλά και εργαλεία που παρακολουθούν την πρόοδο των σπουδαστών συμπεριλαμβάνονται στο WebCT (Τσιμπάνης, 2005). M oodle (M odular O bject-o riented Dynam ic Learning Environm ent) ^ Moodle είναι επίσης ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, χρησιμοποιείται και από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα συνεχών βελτιώσεων. Έχει ένα πολύ εύχρηστο περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να δημιουργήσει τη δική του προσωπική ιστοσελίδα μαθημάτων (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). 16

20 INSPIRE Άλλο ένα εργαλείο εξατομικευμένης εκπαίδευσης όπου ο σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υλικό που να ταιριάζει τόσο με το μαθησιακό του στυλ όσο και με το επίπεδο γνώσεών του. Ανάλογα με το επίπεδό του παρουσιάζονται οι διδακτικές ενότητες. Σύμφωνα με τους Παπανικολάου και Γρηγοριάδου (2005) στο Inspire παρουσιάζεται εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να συμπεριλαμβάνει προσομοιώσεις, ασκήσεις κτλ. Π ροσαρμοστικά Υπερμεσικά Συστήματα (Adaptive Hypermedia System s) Μέσω αυτών των εργαλείων ο σπουδαστής έχει ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία γιατί μέσω του υπερμεσικού τους συστήματος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το μαθησιακό υλικό που ταιριάζει καλύτερα στα δικά του χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευόμενος είναι στο κέντρο του συστήματος. Ένα υπερμεσικό σύστημα δίνει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον χαρακτηριστικά όπως εξατομικευμένη υποστήριξη του εκπαιδευόμενου για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων, δημιουργία ομάδων για την προώθηση της συνεργατικής μάθησης αλλά και πρόσβαση σε υλικό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). ELM-ART Ανάλογα με το επίπεδο ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στο αντίστοιχο υλικό το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις, θεωρία καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της μελέτης του ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει παλαιότερα προβλήματα και τις λύσεις αυτών. Δημιουργείται το προφίλ του εκπαιδευόμενου το οποίο συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως ο ρυθμός δουλειάς του, το επίπεδο των γνώσεων του κτλ. Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και μπορεί να τα τροποποιήσει όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο (Τσιμπάνης, 2005). 17

21 4 E-Class ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Η πλατφόρμα E-Class εγκαταστάθηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας το 2010 στο πλαίσιο του έργου Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Καβάλας. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας. Στο Τμήμα Λογιστικής η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 99 μαθήματα : 83 ανοιχτά 14 απαιτούν εγγραφή 2 κλειστά Η πλατφόρμα στο Τμήμα Λογιστικής διαθέτει 3208 χρήστες : 69 εκπαιδευτές 3139 εκπαιδευόμενοι Παρακάτω αναφέρεται ο κατάλογος μαθημάτων 18

22 Π ροπτυχιακά Erasmus Όνομα Μαθήματος Τύποc Databases and data mining Financial Accounting International Accounting Management Information Systems Μ εταπτυχιακό ΔΠΘ Όνομα Μαθήματος Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής Τύπος Π ροπτυχιακά Όνομα Μαθήματος Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μαθηματικά για Οικονομολόγους Μαθηματικά για Οικονομολόγους Α Μικροοικονομική Πληροφορική Ι Ε Πληροφορική ΙΘ Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου Α Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου Θ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Ε Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΘ Τύπος Εγγραφή Εγγραφή Εγγραφή Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Θ Εγγραφή Εγγραφή 19

23 Μακροοικονομική Μακροοικονομική Α Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΑΠ Πληροφορική ΙΙ Ε Πληροφορική ΙΙ Θ Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά ΑΠ Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Ε Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Θ Εγγραφή Εγγραφή Εγγραφή Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ιδιωτική Οικονομική Λογιστική Εταιρειών ΑΕ Λογιστική Εταιρειών Ε Λογιστική Εταιρειών Θ Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ ΑΠ Στατιστική Επιχειρήσεων Ε Στατιστική Επιχειρήσεων Θ Φορολογική Λογιστική Ι Ε Φορολογική Λογιστική ΙΘ Εγγραφή Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ε Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Θ Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Λογιστική Κόστους Ι Ε Εγγραφή 20

24 Λογιστική Κόστους ΙΘ Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Ε Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΘ Ξένη Γλώσσα (Επιχειρησιακή Ορολογία) Ξένη Γλώσσα (Επιχειρησιακή Ορολογία) Α Τράπεζες-Χρηματοδοτήσεις Διεθνής Λογιστική Διεθνής Λογιστική ΑΕ Διεθνής Λογιστική Ε Ελεγκτική Λογιστική Κόστους ΙΙ Ε Λογιστική Κόστους ΙΙ Θ Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Ε Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Θ Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ Ε Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ Θ Φορολογική Λογιστική ΙΙ Ε Φορολογική Λογιστική ΙΙ Θ Εγγραφή Αποτίμηση Επιχειρήσεων Ε Αποτίμηση Επιχειρήσεων Θ Διοικητική Λογιστική Ε Διοικητική Λογιστική Θ Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ε Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Θ Ευρωπαϊκή Ένωση και Στρατηγικές Περιφ.Ανάπτυξης 21

25 Όνομα Μαθήματος Τύποc Λογιστική του ΦΠΑ Ε Λογιστική του ΦΠΑ Θ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Θ Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων ΑΕ Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων Ε Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων Θ Εγγραφή Εγγραφή Επιχειρηματικότητα Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Ε Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Θ Λογιστική Κυβερνητικών και Μη Κερδοσκ. Οργαν. Ε Λογιστική Κυβερνητικών και Μη Κερδοσκ. Οργαν. Θ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΑΕ Οικονομοτεχνικές Μελέτες Θ Σεμινάριο Τελειοφοίτων Χρηματιστήριο Testa Τεστ 2 Εγγραφή 22

26 Άλλα Όνομα Μαθήματος Εύρεση μαθητύπων Τεστ Τύπος Κλειστό Κλειστό Μ εταπτυχιακά Όνομα Μαθήματος Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας Χρηματοοικονομική Λογιστική και πληροφόρηση Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Τύπος 23

27 5 ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να αξιολογήσει τη χρήση του e-class. Συγκεκριμένα σκοπός του είναι να μάθουμε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες του e- class από αυτό, πόσο συχνά το χρησιμοποιούν καθώς και ποια από τα χαρακτηριστικά του θεωρούν περισσότερο χρήσιμα και ικανοποιητικά. Οι συμμετέχοντες στη διενεργηθείσα έρευνα ήταν 47 σπουδαστές Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το Εαρινό εξάμηνο του 2012 στο χώρο του ΤΕΙ, μοιράστηκε στους σπουδαστές το ερωτηματολόγιο όπου ο καθένας απάντησε με τη κρίση του. Έπειτα, μαζεύτηκαν τα ερωτηματολόγια και σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών παρουσιάστηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα. 24

28 Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την πλατφόρμα e-class το 40% απάντησε πολύ το 30% απάντησε αρκετά, ένα 23% απάντησε λίγο και τέλος ένα 7% απάντησε καθόλου. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ο δείκτης ικανοποίησης των φοιτητών από την πλατφόρμα χρήσης e-class είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ικανοποίηση e class Πολύ Ικανοποιημένος Αρκετά Ικανοποιημένος Λίγο Ικανοποιημένος Καθόλου Ικανοποιημένος Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό Ικανοποίησης Πολύ Ικανοποιημένος 40% Αρκετά Ικανοποιημένος 30% Λίγο Ικανοποιημένος 23% Καθόλου Ικανοποιημένος 7% 25

29 Η επόμενη ερώτηση μετρούσε τη συχνότητα επισκέψεων στο e- class. Το 7% δήλωσε ότι επισκέπτονται το e- class τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα, το 36% 2-5 φορές την εβδομάδα, το 32% τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα και τέλος το 25% σπανιότερα από 1 φορά την εβδομάδα. Συχνότητα Επισκέψεων < 1 φορά την εβδομάδα τουλάχιστον 1 φορά την εβδ. 2-5 φορές την εβδομάδα Σειρά 3 1 φορά την ημέρα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Συχνότητα Επισκέψεων Ποσοστό Επισκέψεων 1 φορά την ημέρα 7% 2-5 φορές την εβδομάδα 36% Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα 32% Σπανιότερα από 1 φορά την εβδομάδα 25% 26

30 Στην ερώτηση σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά του e-class χρησιμοποιούν πιο συχνά η συντριπτική πλειοψηφία (81%) δήλωσε το υλικό του μαθήματος και τα έγγραφα, 15% τις ανακοινώσεις και ένα 4% τις πληροφορίες. Χαρακτηριστικά e class Ανακοινώσεις Πληροφοριες Υλικό Χαρακτηριστικά e class Ποσοστό Χρήσης Ανακοινώσεις 15% Πληροφορίες 4% Υλικό 81% 27

31 Παρόμοιες απαντήσεις δόθηκαν και στην ερώτηση σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά του e-class θεωρούν οι φοιτητές πιο χρήσιμα, το 62% δήλωσε το υλικό μαθήματος/έγγραφα, το 7% τις πληροφορίες του μαθήματος, το 30% τις ανακοινώσεις και αντίστοιχα από ένα 1% έλαβαν η ατζέντα και οι σύνδεσμοι. Χρήσιμα Χαρακτηριστικά e class Ατζέντα Ανακοινώσεις Πληροφορίες Υλικό Χρήσιμα Χαρακτηριστικά e class Ποσοστό Χρησιμότητας Ατζέντα 1% Ανακοινώσεις 30% Πληροφορίες 7% Υλικό 62% 28

32 Η επόμενη ερώτηση εξέταζε το αριθμό των μαθημάτων που οι φοιτητές έκαναν εγγραφή στο e-class. Το 36% έκανε εγγραφή σε περισσότερα από 5 μαθήματα, το 53% από 2 εώς 5 μαθήματα και το 11% σε λιγότερα των 2. Εγγραφή Μαθημάτων < 2 μαθήματα 2-5 μαθήματα Εγγραφή Μαθημάτων > 5 μαθήματα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Εγγραφή Μαθημάτων Ποσοστό φοιτητών που έκαναν εγγραφή Περισσότερα από 5 μαθήματα 36% 2-5 μαθήματα 53% Λιγότερα από 2 μαθήματα 11% 29

33 Σχετικά- με την ικανοποίηση από το υλικό που τους είχε διατεθεί το 25% απάντησε πολύ, το 49% αρκετά, 19% λίγο και 7% καθόλου. Ικανοποίηση από Υλικό Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Ικανοποίηση από το Υλικό Ποσοστό Ικανοποίησης Πολύ 25% Αρκετά 49% Λίγο 19% Καθόλου 7% 3 0

34 Σχετικά με τη διαθεσιμότητα του e-class ένα ποσοστό της τάξης του 13% απάντησε ότι η διαθεσιμότητα είναι πολύ καλή, 64% τη βαθμολόγησε ως καλή, 17% ως μέτρια και 7% ως κακή. Διαθεσιμότητα e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 13% Καλή 64% Μέτρια 17% Κακή 7% 3 1

35 π ο λ ύ κ α λ ή. Α ν α φ ο ρ ικ ά μ ε τη σ χ ε δ ία σ η τ ο 4% τη θ ε ω ρ ε ί κ α κ ή, τ ο 49% μ έ τ ρ ια, 30% κ α λ ή κ α ι 17% Σχεδίαση e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 17% Καλή 30% Μέτρια 49% Κακή 4% 3 2

36 Η ευκολία στη χρήση παρουσιάζει παρόμοια ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, το 4% τη χαρακτηρίζει ως κακή, το 26% ως μέτρια, 53% ως καλή και τέλος το 17% ως πολύ καλή. Ευκολία Χρήσης e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 17% Καλή 53% Μέτρια 26% Κακή 4% 3 3

37 Τ έ λ ο ς α ν α φ ο ρ ι κ ά μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η τ ο 4% τ η ν χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε ι κ α κ ή, τ ο 53% μ έ τ ρ ια, 34% κ α λ ή κ α ι 9% ω ς π ο λ ύ κ α λ ή. Υποστήριξη e class Ποσοστό Φοιτητών Πολύ Καλή 9% Καλή 34% Μέτρια 53% Κακή 4% 3 4

38 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κυριότερα ευρήματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση του E-class ικανοποιεί τους φοιτητές. Αναφορικά με την χρήση και το διαθέσιμο υλικό οι φοιτητές αποδεικνύεται ότι το χρησιμοποιούν συχνά παρόλα αυτά δείχνουν ότι θα προτιμούσαν μία καλύτερη σχεδίαση και υποστήριξή του. Από τις απαντήσεις των φοιτητών φαίνετε ότι αυτοί που το επισκέπτονται συχνότερα είναι όσοι έχουν εγγραφεί σε τουλάχιστον 5 μαθήματα. Επίσης, αυτοί είναι και οι περισσότερο ικανοποιημένοι και από το υλικό το οποίο διαθέτει το κάθε μάθημα αλλά και από τη χρήση του e-class γενικότερα. Ως προς το εύρος της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος e class,σημαντική είναι η παρατήρηση ότι ακόμη και στη περίπτωση της υποστηρικτικής φύσης των μαθημάτων, δεν χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα, με την απουσία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης,εργασιών,βίντεο, περιοχών συζήτησης. Οι ελλείψεις αυτές,περιορίζουν τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μαθημάτων αυτών και την ευελιξία που παρέχει η πλατφόρμα, τόσο σε φοιτητές,όσο και σε εκπαιδευτές. Γενικότερα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση με την πάροδο των χρόνων γίνεται περισσότερο διαδεδομένη. Οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα την εμπιστεύονται όλο και πιο πολύ, αλλά και οι φοιτητές διευκολύνονται περισσότερο και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της. Προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθησιακών στυλ των σπουδαστών τους, οι καθηγητές θα πρέπει να σκεφθούν την χρήση ανεξάρτητης μελέτης και έρευνας της βιβλιογραφίας, ανάλυση των μελετών περίπτωσης βασισμένη στη θεωρία, ερευνητικές εργασίες, διαλέξεις προετοιμασμένες από τους φοιτητές, εργασίες κριτικής σκέψης, ατομικές συζητήσεις που να υποστηρίζουν τις βασικές θεωρίες και ανεξάρτητες αναγνώσεις. Εξυπακούεται ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη έτσι 3 5

39 ώστε να βοηθηθούν και να παράσχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμα διαδικτυακή εκπαίδευση. 3 6

40 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε γενικά από τη πλατφόρμα χρήσης του e-class ; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 2. Συχνότητα επισκέψεων στο e-class ; Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα 2-5 φορές την εβδομάδα Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα Σπανιότερα από 1 φορά την εβδομάδα 3. Ποιό από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του e-class χρησιμοποιείτε πιο συχνά; Πληροφορίες μαθήματος Υλικό μαθήματος / Έγγραφα Ανακοινώσεις 3 7

41 Ατζέντα Σύνδεσμοι 4. Ποιό/α από τα χαρακτηριστικά του e-class θεωρείτε πιο χρήσιμο ; Πληροφορίες μαθήματος Υλικό μαθήματος / Έγγραφα Ανακοινώσεις Ατζέντα Σύνδεσμοι 5. Σε πόσα μαθήματα έχετε κάνει εγγραφή στο e-class ; 6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το υλικό που διαθέτουν τα μαθήματα στα οποία έχετε κάνει εγγραφή ; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 3 8

42 7. Βαθμολογείστε το θ-ο^ β ως προς τα παρακάτω : Κακό Μέτριο Καλό Πολύ Καλό Διαθεσιμότητα Σχεδίαση Ευκολία στη χρήση Υποστήριξη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΩΝ.ζίρ 3 9

43 8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξένη Bates, A. (2000). Managing Technological Change: Strategies for College and University Leaders, San Francisco: Jossey Bass. Dix, A., Finlay, J., Adowd, G. and Beale, R. (1998). Human - computer interaction, London: Prentice-Hall. Fitzpatrick, R. (2001). Is distance education better than the traditional classroom? from fitzpatrick shtml. Mahony, M.J., Roberts, D., Gofers, A. (eds). Education Odyssey 2001, Continuing the Journey through adaption and innovation, 15th Biennial forum o f the open and distance learning association o f Australia, OTEN-DE (24-24 September), Sydney. Mauger, S. (2002). E-Learning is about people not technology, Adults Learning, 13(7), Rumble, G., (1989). On-Lines costs: Interactivity at a price, In Mason, R., & Kaye, A., (Eds.), Volery, T. and Lord, D. (2000), Critical success factors in online education, The International Journal o f Educational M anagem ent, 14 (15), Ελληνική Λιοναράκης Α., (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο Λιοναράκης (Επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και ηλεκτρονική εκπαίδευση, Αθήνα: Προπομπός. 4 0

44 Παπανικολάου, Κ. (2005). Η συμβολή του Διαδικτύου στην Ανανέωση εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Θέματα στην Εκπαίδευση, 6(1), Παπανικολάου, Κ. και Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων στο Διαδίκτυο, στο Σ. Ρετάλης (επιμ.) Οι προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: Καστανιώτης Τσιμπάνης, Κ. (2005). Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και η εκπαιδευτική διαδικασία, Αθήνα: Ακαδημαϊκό Δίκτυο 6υΝθϊ 4 1

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 1ο Μονόδροµη 2ο Αλληλεπιδραστική Εκπαίδευση Μονόδροµη εκπαίδευση ( ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το) Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ( οκίµασε,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης «Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης Ματθαίος Τσιλπιρίδης Καθηγητής Μαθηματικός, 2 ο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «Το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο έτοιμοι είμαστε;» «Το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο έτοιμοι είμαστε;»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014)

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014) Α' ΕΞΑΜ. ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 810101 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Υ 3 1 8 5 4 8 5 2 810201 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 1 10 6 4 10 6 3 810301 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ 3 1 12 7 4 12 7 4 810401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα «Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη» Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου για το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) «Η μόρφωση συνιστά δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Δικαιούνται να

Διαβάστε περισσότερα