Dynamic Identity CCS, elaw, EF, FC, FCP, PAEPSM, GCPU, CWI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dynamic Identity CCS, elaw, EF, FC, FCP, PAEPSM, GCPU, CWI"

Transcript

1 D-ID D5.4 Συμπεράσματα και Τελικές Συστάσεις WP 5 Έκδοση /05/2015 Έργο Συγγραφείς: Dynamic Identity CCS, elaw, EF, FC, FCP, PAEPSM, GCPU, CWI Αναθεωρητές: Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο αυτό αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2 Περίληψη Το έγγραφο αυτό αποτελεί D5.4 Συμπεράσματα και Τελικές Συστάσεις για την εφαρμογή του Έργου D-ID (εφεξής «Έργο»). Το έργο Dynamic Identity στοχεύει να βοηθήσει μαθητές ηλικίας από 11 έως 18, αυξάνοντας την κατανόηση τους, και τις δεξιότητες που περιβάλλουν, την οικοδόμηση και έκφραση της διαδικτυακής τους ταυτότητάς, ειδικά σε ότι έχει σχέση με τους κινδύνους γύρω από το profiling. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής τους σε μια μαθησιακή εμπειρία όπου θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους την ίδια στιγμή. Το έργο Dynamic Identity θα παράσχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο θεωρητικό πλαίσιο μέσα από ένα εγχειρίδιο για τη διεξαγωγή workshops από τους καθηγητές στα σχολεία τους. Οι δάσκαλοι θα καθοδηγήσουν τους μαθητές ώστε να συμμετάσχουν στις εργασίες του workshop που περιλαμβάνουν θεωρητική εισαγωγή και συζητήσεις. Οι εργασίες θα υποστηριχθούν από state-of-the-art τεχνολογία (Augmented Reality) αλλά και από συμβατικές τεχνικές όπως η κινηματογράφηση και η φωτογραφία και θα φέρουν σε αντιπαράθεση τους συμμετέχοντες με τους εαυτούς τους και τις ταυτότητες τους με: τα συμπεράσματά, τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις τους. Το εργαστήριο D-ID έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ οκτώ εταίρων από τέσσερις χώρες: CCS Education και Σύλλογος Γονέων Πειραματικών Σχολείων Μαράσλειο - Ελλάδα, Ίδρυμα Ezzev, Πανεπιστήμιο του Leiden, Centrum Wiskunde & Πληροφορική (CWI) Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) - Ολλανδία, FAVINOM - Κύπρος, και το Gdansk Center for Addiction Prevention and Foundation Citizen Project - Πολωνία. Το εργαστήριο συγχρηματοδοτείται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την παροχή όλων των απαραίτητων συστάσεων και συμβουλών για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργαστηρίων. D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 2 of 12

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ D5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ A ΚΑΙ B) Ηλικιακή ομάδα A Ηλικιακή ομάδα B ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 DID THIRD MEETING_MINUTES_PL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ASSESSMENT MEETING FINDINGS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ITERATIVE DELIVERABLES REVISION ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Προετοιμασία εργαστηρίων... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Διαδικασία αναθεώρησης επαναλαμβανομένων παραδοτέων D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 3 of 12

4 1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός του D5.4 Συμπεράσματα και Τελικές Συστάσεις Ο σκοπός της παρούσας αναφοράς D5.4 Συμπεράσματα και Τελικές Συστάσεις είναι ο ακόλουθος: Να παρέχει όλες τις απαραίτητες συστάσεις και συμβουλές για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργαστηρίων. Τα ευρήματα από κάθε σειρά εργαστηρίων αποτελούν μία από τις κύριες πηγές για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης συμπερασμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, πραγματοποιήθηκε η συνολική εκτίμηση των κύριων προϊόντων του έργου (συνεδρίαση αξιολόγησης στην Πολωνία - βλέπε παραρτήματα 1, 2), κατά την οποία όλα τα ευρήματα αξιολογήθηκαν και τεκμηριώθηκαν στην έκθεση, που ακολουθείται από τα συμπεράσματα, τις διορθωτικές ενέργειες, τα προτεινόμενα επόμενα βήματα μέχρι το τέλος του έργου αλλά και μετά τη διάρκεια ζωής του έργου. Η παρούσα έκθεση καταγράφει τα συνδυασμένα αποτελέσματα των εργαστηρίων σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών, διδακτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό παιχνίδι και τις online καμπάνιες και θα γίνει ειδική αναφορά στις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί και θα προτείνει διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργαστηρίων. Αυτές οι ενέργειες εξομάλυνσης έλαβαν χώρα κατά τον τελευταίο μήνα του έργου. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων και ο εξωτερικός αξιολογητής παρείχαν ανατροφοδότηση στο τρέχον πακέτο εργασίας που καταρτίζει τις τελικές συστάσεις. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του έργου Σκοπός του έργου Τα εργαστήρια Dynamic Identity προτίθεται να ενδυναμώσει την κατανόηση των παιδιών για το πώς οι διαδικτυακές ταυτότητες σχετίζονται με τους διαδικτυακούς κινδύνους. Τα παιδιά μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες θα καταλάβουν ποιες πληροφορίες μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά την διαδικτυακή ταυτότητά τους ή αυξάνουν την έκθεσή τους σε κινδύνους. Το τελικό αποτέλεσμα για τα παιδιά είναι να εξασφαλίσουν τις online τις εμπειρίες τους μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης τους για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα τα παιδιά θα εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο, χωρίς περιορισμό τους για λόγους προστασίας Στόχοι έργου Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με διάφορους στόχους: Δημιουργία ενός νέου προγράμματος σπουδών για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε σχέση με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υποστήριξη νέων διδακτικών μεθοδολογιών και παιδαγωγικών στρατηγικών με την προσαρμογή καινοτόμου περιεχομένου που βασίζονται στις ΤΠΕ. D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 4 of 12

5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στους στόχους της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους και την ανάπτυξη ηγετικών προσόντων του προσωπικού του σχολείου. Τη συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μεθοδολογιών και παιδαγωγικών στρατηγικών ως απαραίτητο συστατικό της νέας ενότητας σπουδών. Δημιουργία ενός δικτύου για την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 5 of 12

6 2. 2. Γενικά Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Οι ενότητες που ακολουθούν αναλύουν τις καλύτερες προϋποθέσεις και χρήσιμο να ληφθούν μέτρα για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων Προετοιμασία εργαστηρίων Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν από τον εκπαιδευτή του εργαστηρίου σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας του εργαστηρίου καθώς και την εκτέλεση. Τα αναφερόμενα έγγραφα και σημειώσεις που παρουσιάζονται λεπτομερώς στο βιβλίο του έργου. Πίνακας 1: Προετοιμασία εργαστηρίων ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, τόσο από τη διοίκηση, όσο και από τους υπεύθυνους δασκάλους. Επιλέξτε δύο εκπαιδευτές. Προαιρετικά, ζητήστε την έγκριση των γονέων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καταλάβουν τη σπουδαιότητα του εργαστηρίου. Επιλέξτε μια ηλικιακή ομάδα. 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. Διαμοιράστε τις αρμοδιότητες, ποιος είναι υπεύθυνος για την τεχνολογία και ποιος για τη θεωρία. Καθορίστε τι πρέπει να τεστάρετε και να προετοιμάσετε και πότε να το κάνετε. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 4. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ πέντε συνεδρίες εργαστηρίου, 90 λεπτά η καθεμία, στο χρονοδιάγραμμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΟΤΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΥΣ. Σε κάθε περίπτωση: - Ετοιμάστε μια λίστα με τους παρόντες μαθητές. - Συμπληρώστε το έγγραφο «Λίστα Βιντεοσκοπήσεων». - Κατεβάστε και ετοιμάστε το έγγραφο «ΣΥΜΒΑΣΗ», τυπώστε το και μοιράστε τα αντίγραφα στους μελλοντικούς συμμετέχοντες για να τα υπογράψουν (και οι κηδεμόνες τους αν είναι κάτω των 18 ετών). Βεβαιωθείτε ότι οι συνεδρίες δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. Μην προγραμματίζετε περισσότερες από δύο συνεχόμενες συνεδρίες. Μην προγραμματίζετε συνεδρίες τα απογεύματα της Παρασκευής. Είναι αναγκαίο να ενημερώσετε, τόσο τους συμμετέχοντες, όσο και τους γονείς, ότι οι συμμετέχοντες θα καταγράφονται από κάμερα. D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 6 of 12

7 ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ. Βεβαιωθείτε ότι θα αφιερώσετε χρόνο για αυτό. 6. ΛΗΨΗ 7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ 8. ΔΟΚΙΜΗ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΠΩΣ ΝΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (1.6) - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επαυξημένη Πραγματικότητα - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΠΩΣ ΝΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (3.3) - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠ (11-14) - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠ (11-14) - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠ (11-14) - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠ(15-18) - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠ (15-18) - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠ (15-18) - Προετοιμάστε τον υπολογιστή σύμφωνα με το έγγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, μια φωτογραφική μηχανή με λειτουργία βίντεο ή μια συσκευή εγγραφής βίντεο. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα τρίποδο, αλλά θα μπορείτε επίσης να κρατάτε τη συσκευή εγγραφής στο χέρι σας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ Θυμηθείτε, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να κατεβάσετε το παιχνίδι της ΕΠ, την εφαρμογή της ΕΠ και το λογισμικό. Είναι ζωτικής σημασίας να δοκιμάσετε τον υπολογιστή λίγες ημέρες πριν από τα εργαστήρια σε οποιαδήποτε θέση και μια ημέρα πριν από το εργαστήριο στην τοποθεσία του σχολείου. Είναι απαραίτητο να διεξάγετε μερικές δοκιμαστικές βιντεοσκοπήσεις. D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 7 of 12

8 ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (1.6) και ΠΩΣ ΝΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (3.3) 9. ΔΟΚΙΜΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠ 10. ΔΟΚΙΜΗ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠ 11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 13. ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Δοκιμάστε την κατεβασμένη εφαρμογή της ΕΠ σύμφωνα με το έγγραφο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ. Δοκιμάστε την εφαρμογή της ΕΠ σύμφωνα και με το έγγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ελέγξτε το κατεβασμένο παιχνίδι της ΕΠ σύμφωνα με το αντίστοιχο για την ηλικιακή σας ομάδα έγγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΕΙΚΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ και ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΔΥΟ ΧΩΡΟΥΣ - ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ Ή ΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ, ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟ Ή ΦΟΡΗΤΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ, ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. - ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. ΤΥΠΩΣΤΕ, διαβάστε και κατανοήστε: - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χρησιμοποιήστε τις δοκιμαστικές βιντεοσκοπήσεις για να μπείτε στην εφαρμογή της ΕΠ και δοκιμάστε την. Είναι πολύ σημαντικό και οι δύο αίθουσες να βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Ελέγξτε αν έχετε προετοιμάσει το έγγραφο ΛΙΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ και έχετε συμπληρώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων. Να έχετε αρκετά αντίγραφα για όλους τους συμμετέχοντες συν μερικά εφεδρικά ακόμη. D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 8 of 12

9 2.2. Ηλικιακές διαφορές μαθητών (Ηλικιακή ομάδα A και B) Οι εκπαιδευτές του εργαστηρίου θα πρέπει να έχουν κατά νου τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των νεαρών μαθητών, κατά την εκτέλεση των εργαστηρίων και όταν γενικά διδάσκουν. Μετά από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία με δεκάδες μαθητές καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Ηλικιακή ομάδα A Η ψυχολογία παρέχει πολλές θεω ρίες ανθρώπινης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός σταδίου, της κυκλικής και διαδοχικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη γνωστική ανάπτυξη του J.Piaget ένας δωδεκάχρονος έφηβος εισέρχεται στο στάδιο που μπορεί να επιτελεί επίσημες εργασίες. Αυτή τη χρονική περίοδο έχουν επαρκώς σχηματιστεί η λογική και η αφηρημένη σκέψη. Επίσης διαμορφώνεται ο υποθετικός και ο αφαιρετικός τρόπος σκέψης (Strelau, 2002). Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή στη διαμόρφωση τους, συγκριτικά με το προηγούμενο στάδιο, πουτα παιδιά χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα καθορισμένων εργασιών. Ηθική θεωρία της ανάπτυξης του Piaget επεκτάθηκε από τον L. Kohlberg, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι δεκατριάχρονοι έφηβοι εισέρχονται στο «ηθικό προ-συμβατικό στάδιο» (Strelau, 2002, τόμος 1, p.266) σε αυτό το στάδιο οι νέοι άνθρωποι σταματούν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο μόνο μέσα από το πρίσμα των δικών τους υποθέσεων και από ό, τι είναι καλό και ωφέλιμο γι 'αυτούς. Αρχίζουν να βασίζουν τις αποφάσεις στους κανόνες, και να λαμβάνουν υπόψη αρχές, ιεραρχίες όπως και τους κοινωνικούς ρόλους τους. O E. Erikson προτείνει ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη μπορεί να χωριστεί σε 8 φάσεις. Σε κάθε μία από αυτές, οι άνθρωποι ασχολούνται με συγκρούσεις μεταξύ ταυτότητας και των αναμεμιγμένων ρόλων. Το αποτέλεσμα είναι μια ανεπτυγμένη ταυτότητα, μια επαρκή αίσθηση του εαυτού. Αξίζει να αναφέρουμε και στην αναπτυξιακή θεωρία καθήκοντα του R. Havighurst, σύμφωνα με την οποία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης έχουν εκχωρηθεί καθορισμένα καθήκοντα, τα οποία θα πρέπει να κατακτηθούν από τους νέους. Αυτό καθορίζει την αρμονική ανάπτυξη και τα αναπτυξιακά στάδια. Σύμφωνα με τη θεωρία Havighurst, οι έφηβοι ετών σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης έχουν: Συνείδηση, την ηθική και τις αξίες, την ανεξαρτησία, την επέκταση των απόψεων τους σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες και τους θεσμούς, σχηματίζοντας νέες, πιο ώριμες σχέσεις με τους συνομηλίκους και των δύο φύλων, επιτυγχάνουν συναισθηματική ανεξαρτησία από τους γονείς και άλλους ενηλίκους, προετοιμάζονται για να παντρευτούν και να αποκτήσουν οικογενειακή ζωή, προετοιμάζονται για την καρέρα τους (οικονομική ανεξαρτησία), ανάπτυξη μιας ιδεολογίας (ένα σύστημα αξιών και ηθικής που ελέγχει την συμπεριφορά), επιδιώκουν και ελπίζουν να αποκτήσουν μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά (www.eduteka.pl/doc/zadania-rozwojowe-w-ciagu-zycia-wg-havighursta) Ηλικιακή ομάδα B Η ψυχολογία παρέχει πολλές θεω ρίες ανθρώπινης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός σταδίου, της κυκλικής και διαδοχικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη γνωστική ανάπτυξη του J.Piaget ένας δωδεκάχρονος έφηβος εισέρχεται στο στάδιο που μπορεί να επιτελεί επίσημες εργασίες. Αυτή τη χρονική περίοδο έχουν επαρκώς σχηματιστεί η λογική και η αφηρημένη σκέψη. Επίσης διαμορφώνεται ο υποθετικός και ο αφαιρετικός τρόπος σκέψης (Strelau, 2002). D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 9 of 12

10 Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή στη διαμόρφωση τους, συγκριτικά με το προηγούμενο στάδιο, πουτα παιδιά χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα καθορισμένων εργασιών. Ηθική θεωρία της ανάπτυξης του Piaget επεκτάθηκε από τον L. Kohlberg, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι δεκατριάχρονοι έφηβοι εισέρχονται στο «ηθικό προ-συμβατικό στάδιο» (Strelau, 2002, τόμος 1, p.266) σε αυτό το στάδιο οι νέοι άνθρωποι σταματούν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο μόνο μέσα από το πρίσμα των δικών τους υποθέσεων και από ό, τι είναι καλό και ωφέλιμο γι 'αυτούς. Αρχίζουν να βασίζουν τις αποφάσεις στους κανόνες, και να λαμβάνουν υπόψη αρχές, ιεραρχίες όπως και τους κοινωνικούς ρόλους τους. Αξίζει να αναφέρουμε και στην αναπτυξιακή θεωρία καθήκοντα του R. Havighurst, σύμφωνα με την οποία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης έχουν εκχωρηθεί καθορισμένα καθήκοντα, τα οποία θα πρέπει να κατακτηθούν από τους νέους. Αυτό καθορίζει την αρμονική ανάπτυξη και τα αναπτυξιακά στάδια. Σύμφωνα με τη θεωρία Havighurst, οι έφηβοι ετών σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης έχουν: Συνείδηση, την ηθική και τις αξίες, την ανεξαρτησία, την επέκταση των απόψεων τους σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες και τους θεσμούς, σχηματίζοντας νέες, πιο ώριμες σχέσεις με τους συνομηλίκους και των δύο φύλων (www.eduteka.pl/doc/zadaniarozwojowe-w-ciagu-zycia-wg-havighursta). Οι απαρχές της περιόδου ωρίμανσης είναι δύσκολες για τους εφήβους όσο και για το στενό περιβάλλον τους. Οι δυναμικές φυσικές αλλαγές, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να γίνουν δεκτές από ένα νεαρό άτομο, μπορούν να συνοδεύονται και από ψυχικές αλλαγές. Οι γονείς και οι δάσκαλοι γίνονται όλο και λιγότερο ελκυστικοί και η θέση τους σταδιακά αντικαθίστανται από τους συμμαθητές του νέου. Η γνώμη των ομοτίμων γίνεται το πιο σημαντικό πράγμα για το νεαρό άτομο, και μερικές φορές έχει σημαντική επίδραση στην αυτοεκτίμησή του. Ένας έφηβος ενδιαφέρεται για τη θέση του στην ομάδα του και μπορεί να κάνει πολλά για να τη διατηρήσει. Μια φορητή συσκευή, ένα smartphone ή ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet θα μπορούσε να γίνει το πιο σημαντικό gadget στη ζωή του, λόγω της εντατικής προόδου στην κοινωνική ζωή. Ένα νεαρό άτομο αρχίζει να απαιτεί να αντιμετωπίζεται σαν ένας ενήλικας, τσακώνεται και συχνά επαναστατεί. Η Aleksandra Karasowska υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα υποστηρικτικά και τα απαιτητικά μοντέλα εξουσίας ενός ενήλικα. Ο ενήλικας πρέπει να είναι (σταθερά) απαιτητικός, αλλά ευγενικός (που υποστηρίζει και ενεργεί κατάλληλα) και δίκαιος (ενεργώντας με ορθολογικό τρόπο, σκέφτεται τις συνθήκες των γεγονότων) και την ίδια στιγμή είναι παρών. (Karasowska, 2005, σ.18) Οι έφηβοι πιστεύουν ότι ένας δάσκαλος που θεωρείται σαν ένα πρόσωπο εξουσίας πρέπει να παρέχει στους εφήβους τις κατάλληλες προκλήσεις και να τους επαινέσει (ακόμα και αν οι προσπάθειές τους δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία) για να δείξει ότι εκτιμά την προσπάθεια των εφήβων. Και οι ενήλικες και οι έφηβοι πρέπει να φέρονται με σεβασμό ο ένας στον άλλον Βελτιώνοντας την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα Τα παραδοτέα του έργου με εκπαιδευτική αξία (πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους αξιολόγησης, διοικητικά έγγραφα, κλπ) τέθηκαν σε συνεχή αναθεώρηση έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά τους και η αποτελεσματικότητα της εκμάθησης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την αναθεώρηση και συμπλήρωση των επαναληπτικών παραδοτέων εξηγείται στο ακόλουθο γράφημα. Ενθαρρύνουμε τους μελλοντικούς εκπαιδευτές του εργαστήριου να ακολουθήσουν μια παρόμοια ροή εργασίας σε σχέση με την προσαρμογή D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 10 of 12

11 και βελτίωση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που θα διεξάγουν στα σχολεία τους (βλέπε παράρτημα 3). Μετά από κάθε επανάληψη εργαστήριου τα παραδοτέα αναθεωρήθηκαν και βελτιώθηκαν. Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να προχωρήσει με την ίδια ανάλυση σε σχέση με την εκτέλεση του εργαστηρίου στο δικό του σχολείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα μαθησιακά στυλ των μαθητών. Εικόνα 1: Διαδικασία αναθεώρησης επαναλαμβανομένων παραδοτέων D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 11 of 12

12 3. Παραρτήματα 3.1. Παράρτημα 1 DID Third Meeting_Minutes_PL 3.2. Παράρτημα 2 Assessment meeting Findings 3.3. Παράρτημα 3 Iterative Deliverables Revision D5.4 Συμπεράσματα και τελικές συστάσεις Σελ: 12 of 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ E-BOOK ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ DYNAMIC IDENTITY

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ E-BOOK ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ DYNAMIC IDENTITY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ E-BOOK Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου είναι διαθέσιμη εδώ: http://ccs-samples.com/dynamicidentity/publications/en Η Ελληνική ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου είναι διαθέσιμη εδώ: http://ccs-samples.com/dynamicidentity/publications/el

Διαβάστε περισσότερα

D4.5. Περιγραφή Εργαστηρίου D4.5 Workshop Description WP 4 Version 3.0 22/05/2015

D4.5. Περιγραφή Εργαστηρίου D4.5 Workshop Description WP 4 Version 3.0 22/05/2015 D-ID D4.5. Περιγραφή Εργαστηρίου D4.5 Workshop Description WP 4 Version 3.0 22/05/2015 ΕΡΓΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Dynamic Identity EF, CCS, PAEPSM, FCP, FC, elaw, GCPU, CWI ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΣ This project has been funded

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά και πρωτότυπα παιχνίδια χαμηλής ετοιμότητας, που προέκυψαν από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού

Αναφορά και πρωτότυπα παιχνίδια χαμηλής ετοιμότητας, που προέκυψαν από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά και πρωτότυπα παιχνίδια χαμηλής ετοιμότητας, που προέκυψαν από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού Αρ. Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group)

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΗΛΙΚΙΑΣ 3-18 ΕΤΩΝ) Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Πακέτων για Γονείς και ασκάλους Παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ IΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων

Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (ΚΤΠΕ), Λιθουανία Επιμέλεια: Vaino Brazdeikis & Gintare Valineviciene

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Πρόγραμμα Κατάρτισης Yπόβαθρο, Κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα για την αναγνώριση προσόντων του Σύμβουλου σε Περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σπουδάστριες Βούργα Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών σε έξι ευρωπαϊκές χώρες ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας»

Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών 35100 Λαμία Τηλ & fax: 22310 30512 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα