ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης / Συνεδρίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης / Συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τα οποία διορίσθηκαν με την υπ αριθμ. Α2β/ΓΠ οικ / απόφαση Υπουργού Υγείας: 1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Πρόεδρος 2. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος 3. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέλος 4. ΤΣΙΦΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Αναπληρωματικό Μέλος 5. ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 6. ΤΙΜΑΓΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ Μέλος 7. ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Αναπληρωματικό Μέλος 8. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΩΜΑΙΣ Μέλος 9. ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Θέμα ΕΗΔ 30: Υποβολή Απολογισμού Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας εισηγείται τα κάτωθι σχετικά: 1) N. Δ. 496/74 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ» 2) Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 3) Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 4) Ν. 3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν. Π. εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Απολογισμό Ισολογισμό οικονομικού έτους Σύμφωνα μετά ανωτέρω σχετικά, κατά την οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους 2014 και σύμφωνα με τα βιβλία της Υπηρεσίας μας, διενεργήθηκαν οικονομικές πράξεις, οι οποίες επέφεραν τα παρακάτω ταμειακά αποτελέσματα. Σημειώνουμε ότι ο Απολογισμός Ισολογισμός αυτός, σύμφωνα με τους Κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, είναι ταμειακού χαρακτήρα και δεν απεικονίζει την πραγματική οικονομική θέση του Νοσοκομείου, η οποία θα υπάρχει όταν πραγματοποιηθεί η σύνταξη του Ισολογισμού Απολογισμού με τους κανόνες της Γενικής Λογιστικής και Αναλογικής Λογιστικής. E Σ Ο Δ Α Το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων ανήλθε στα ,62 ευρώ. Η τελική διαμόρφωση της κατηγορίας ΕΣΟΔΑ προήλθε από τον αρχικό προϋπολογισμό, τις οκτώ αναμορφώσεις που έγιναν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους και το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους Συγκεκριμένα ο αρχικός προϋπολογισμός ΕΣΟΔΩΝ ήταν ,62 ευρω, διαμορφώθηκε

2 μετά τις αναμορφώσεις στα ,84 ευρω και το ταμειακό υπόλοιπο 2013 ήταν ,00 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την κατάσταση των υποκατηγοριών ΕΣΟΔΑ όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από τις αναμορφώσεις των πιστώσεων της κατηγορίας αυτής. Κ.Α.Ε ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ,84 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ , , ,62 Ακολουθεί παρουσίαση των υποκατηγοριών, της κατηγορίας των ΕΣΟΔΩΝ, σε σχέση των τελικών εγκεκριμένων πιστώσεων της κάθε υποκατηγορίας με το τελικό ποσό είσπραξης αυτής ( επίτευξη πρόβλεψης). Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 100, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ 9.120,00 56,82 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , ,18 77, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , ,16 76, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ , ,47 65,94 Στη υποκατηγορία ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ (Κ.Α.Ε. 8000) περιλαμβάνονται τα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Κ.Α.Ε. 8100) και τα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.Ε. 8400). Τα αντίστοιχα ποσά αυτών είναι, για τον Κ.Α.Ε. 8100,ποσόν εγκεκριμένου προϋπολογισμού ,00 ευρώ με ποσόν είσπραξης ,00 ευρώ και για τον Κ.Α.Ε 8400, ποσόν εγκεκριμένου προϋπολογισμού ,34 ευρώ με ποσόν είσπραξης ,16 ευρώ Γίνεται αναφορά σε αυτό, γιατί εάν στα εισπραχθέντα ποσά του Κ.Α.Ε 8100 ( ,00 ευρώ), προστεθούν και τα εισπραχθέντα ποσά του Κ.Α.Ε. 3000, τα οποία προέρχονται από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών τρέχουσας χρήσης και ανέρχονται στο ποσόν των

3 ,00 ευρώ, παρατηρούμε ότι από το σύνολο των ,47 ευρώ που εισπράχθηκαν εντός του 2014, τα ,00 ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις.επίσης ποσόν ,36 ευρώ αποτελεί εισπράξεις που έγιναν υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ώστε να αποδοθούν στους δικαιούχους φορείς. Επομένως το ποσόν που εισπράχθηκε από τη επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου, τόσο από την τρέχουσα χρήση όσο και τις προηγούμενες, υπολείπεται πολύ από το απαιτούμενο ποσόν του Νοσοκομείου από τον ΕΟΠΠΥ και τα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία και οφείλεται στην αδυναμία τω φορέων αυτών να εξοφλήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, δημιουργώντας όμως έτσι και πρόβλημα στην λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς παρατηρείτε καθυστέρηση στην εξόφληση των υποχρεώσεων του προς τους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, με οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς πολλές φορές το Νοσοκομείο υποχρεούται, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, στην καταβολή τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων αλλά και αδυναμία στην πραγματοποίηση προμηθειών (π.χ. αγορά μαγνητικού τομογράφου κλπ) καθώς και κτιριακών υποδομών, επενδυτικού χαρακτήρα από ίδια έσοδα. Το συνολικό ποσόν απαιτήσεων, από βεβαιωμένα έσοδα μέχρι , ανέρχονται στα ,99 ευρώ εκ των οποίων τα ,19 ευρώ είναι απαιτήσεις από τον ΕΟΠΠΥ και ,33 ευρώ απαιτήσεις από τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και ,47 ευρώ απαιτήσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες. Κλείνοντας το κεφάλαιο των ΕΣΟΔΩΝ σας υποβάλουμε, συνημμένες, αναλυτικές καταστάσεις όλων των Κ.Α.Ε. της κατηγορίας αυτής και πίνακες στους οποίους αναφέρονται συγκριτικά στοιχεία για τα έσοδα των χρήσεων 2012, 2013 και Ε Ξ Ο Δ Α Το σύνολο των προϋπολογισθέντων ΕΞΟΔΩΝ για την οικονομική χρήση 2014 ανήλθε στα ,82 ευρώ. Το ποσόν αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν οκτώ αναμορφώσεων του αρχικού προϋπολογισμού, ο οποίος ήταν ,62 ευρώ. Το συνολικό ποσόν των πραγματοποιηθέντων ΕΞΟΔΩΝ ανήλθε στο ποσόν των ,59 ευρώ. Η δαπάνη των ,59 ευρώ δεν αποτελεί το συνολικό ποσόν των λειτουργικών αναγκών (προμήθεια υλικών, παροχή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου κ.λ.π) για το 2014, αλλά το ποσόν που διατέθηκε για εξόφληση υποχρεώσεων, για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, καθώς όπως αναφέραμε στην αρχή ο Απολογισμός Ισολογισμός του Δημόσιου Λογιστικού, είναι ταμειακού χαρακτήρα και αναφέρεται στην ταμειακή τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων, που θα μεταφερθεί για το 2015 και αφορά υποχρεώσεις προηγούμενων χρήσεων (2013 και 2014) υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα ,93 ευρώ και θα οριστικοποιηθεί με τον Ισολογισμό Απολογισμό με Γενικής Λογιστικής. Η αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων, οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο

4 των ΕΣΟΔΩΝ Ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφανίζονται, ανά υποκατηγορία ΕΞΟΔΩΝ, τα ποσά των εγκεκριμένων πιστώσεων, των ποσών που διατέθηκαν για εξόφληση αυτών και το ποσοστό επίτευξης. Κ,Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝ Α ΕΣΟΔΑ 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕ Σ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ , ,68 79,44% , ,16 66,12% , ,33 73,25% , ,12 75,72% , ,94 58,95% , ,00 2,58% , ,23 65,61% Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι από το συνολικό ποσόν που διατέθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων, το 60,60% διατέθηκε για εξόφληση προμηθειών καταναλωτικών αγαθών (υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό, ορθοπεδικό υλικό κ.λ.π), το 28,23,% διατέθηκε για εξόφληση υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Νοσοκομείο από τρίτους (υπηρεσίες καθαριότητας, υπηρεσίες φύλαξης, πάσης φύσεως συντηρήσεις, υπηρεσίες ΔΕΚΟ, μισθοδοσίες προσωπικού που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, δαπάνες σίτισης κ.λ.π.) και ποσοστό μόνο 0,92% για προμήθεια κεφαλαιακών δαπανών και 0,27% για επενδύσεις. Το ποσόν των ,12 ευρώ που αφορά τις πληρωμές αντικριζόμενων εξόδων από πραγματοποιούμενα έσοδα, αποτελούν το 8,31% του συνόλου των εξοφλημένων υποχρεώσεων. Ακολουθεί περιληπτικός ισολογισμός ταμειακής διαχείρισης έτους 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία των Βιβλίων της Υπηρεσίας μας, όπως και το πραγματικό υπόλοιπο που προκύπτει από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του τηρεί το Νοσοκομείο. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

5 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ,23 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,78 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,02 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,25 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,25 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ Λογαρ ,83 Λογαρ ,47 Λογαρ ,06 Λογαρ ,47 Λογαρ ,64 Λογαρ ,46 Λογαρ ,40 Λογαρ ,06 Σ Υ Ν Ο Λ Ο extrait ,39 Μείον επιταγές με τις οποίες εξοφλήθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Προμηθευτών & Μισθοδοσίας χρήσης 2014 και εμφανίστηκαν στα τραπεζικά ΕΧΤΡΑΙΤ το 2015 α) εξόφληση Προμηθευτών ,93 β) εξόφληση Μισθοδοσίας , ,34 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,05 Εισπράξεις που εμφανίζονται στα ΕΧΤΡΑΙΤ του 2015 και το Γραμμάτιο Είσπραξης εκδόθηκε με χρήση ,99 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,04 Μετρητά στο Ταμείο 1.074,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,04 Η διαφορά μεταξύ του ταμειακού υπολοίπου των λογιστικών βιβλίων και του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ( , ,04= ,98) οφείλεται στο ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για την λογιστική απεικόνιση-εγγραφή του PSI του 2012.

6 Κλείνοντας σας υποβάλλουμε καταστάσεις, στις οποίες αναλύονται οικονομικά στοιχεία, όσο και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την δραστηριότητα του Νοσοκομείου κατά το Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον Ισολογισμό Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης Σε αυτό το σημείο ο Εισηγητής αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγησή του και τις προφορικές του ενημερώσεις (στα μέλη), μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του Ισολογισμού Απολογισμού Ταμειακής Διαχείρισης 2014, όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση. Η παρούσα απόφαση επικυρούται αυθημερόν για άμεση εκτέλεση. Για το ακριβές του αποσπάσματος Βούλα 25/02/2015 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 Οκτώβριος 2014 Πίνακας περιεχοµένων Εισηγητική Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών.....1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 31 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ κα Δήμητρα Παππά.

Στην συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ κα Δήμητρα Παππά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 9-9 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Στον Αγιο Στέφανο σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30μ.μ, στο γραφείο του ΝΠ Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα