ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βότση Καβάλα Τηλ: Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 6.00 μμ στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Μακεδονίας στη Δράμα, πραγματοποιήθηκε η 2 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ υπό την προεδρία Λάζαρου Βασιλειάδη Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.00 (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "Μηχανικοί για την Κοινωνία") Λάζαρος Βασιλειάδης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.01 (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας) Δημήτρης Κυριαζίδης (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Δέσποινα Τσιπουρίδου (παρατηρήτρια) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.02 (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας) Θεόδωρος Αμπελιώτης (αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση του τακτικού) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.04 (Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας) Ξανθόπουλος Θεόφιλος (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Μαββίδου Βαρβάρα (αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Αναστάσιος Πούλιος (παρατηρητής) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.07 (Ιατρική Εταιρία Καβάλας) Κωνσταντίνος Τάτσης (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.09 (Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας) Αναστασία Ρακιντζή (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.10 (Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας) Σοφία Κάππα (παρατηρήτρια) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.11 (Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας) Συμεών Τσετίνης (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.12 (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) Μιχαήλ Μλεκάνης (αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση του τακτικού) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.13 (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ) Γιάννης Παρπαλάς (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) Εκ μέρους του εταίρου ΕΤ.14 (ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) Νίκος Μουλάς (αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση του τακτικού) Επίσης συμμετείχαν ο συντονιστής του έργου Γιώργος Σταμπουλής και ο διαχειριστής του έργου Αναστάσιος Τσολάκης Ημερήσια διάταξη 1. Μηχανισμός πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 2. Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικούς ωφελουμένους 4. Εξέλιξη και προγραμματισμός έργου 5. Άλλα θέματα

2 ΘΕΜΑ 1 Ο : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συντονιστής του έργου Γιώργος Σταμπουλής ανέφερε ότι σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος το ΔΣ οφείλει να θεσπίσει μηχανισμό πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και υπέβαλε τη σχετική πρόταση του συντονιστή εταίρου. Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τον ακόλουθο μηχανισμό πιστοποίησης Η πιστοποίηση εκτέλεσης της Πράξης από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη περιλαμβάνει την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των διαφόρων δράσεων 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των διαφόρων δράσεων πραγματοποιείται από τριμελείς επιτροπές με μέλη που εκπροσωπούν εταίρους διαφορετικούς από αυτούς που υλοποιούν την κάθε δράση και οι οποίες: Δεν θα είναι κατ' ανάγκη ίδιες για κάθε δράση Δεν θα μπορούν να περιλαμβάνουν εκπροσώπους των εταίρων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της πιστοποιούμενης δράσης Θα συνεδριάζουν όποτε τους ζητηθεί από τους εταίρους που συμμετέχουν στην πιστοποιούμενη δράση Θα ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ανταπόκριση των παραδοτέων με όσα προβλέπονται στην απόφαση για την υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα Θα είναι εισηγητικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο Θα προεδρεύονται από μέλος που θα επιλεγεί από τα μέλη της Κατά τη συνεδρίασή τους οι τριμελείς επιτροπές συντάσσουν πρακτικό το οποίο τίθεται υπόψη του συντονιστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εγκρίνει το περιεχόμενό του και, τελικά, την πιστοποίηση της δράσης Το φυσικό αντικείμενο δράσεων, των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε μεγάλη χρονική διάρκεια κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου (πράξης), μπορεί να πιστοποιείται τμηματικά Το πιστοποιημένο φυσικό αντικείμενο των διαφόρων δράσεων συμπεριλαμβάνεται στο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης / Υποέργου (ΔΠΠΠ/ΔΠΠΥ) το οποίο συντάσσεται από το συντονιστή της ΑΣ και, μετά από έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται κάθε εξάμηνο στη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με τις διαδικασίες Δ6: "Παρακολούθηση & υλοποίηση του έργου / Διαχείριση προβλημάτων" και Δ7: "Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου" του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Υπόδειγμα του πρακτικού των επιτροπών για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των δράσεων παρατίθεται στη συνέχεια:

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΡΑΣΗ: <αριθμός και τίτλος δράσης> Η επιτροπή πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου της προαναφερόμενης δράσης που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της... (συνεδρίαση Νο... - Θέμα...) και που αποτελείται από τους: Εκπρόσωπο του εταίρου ΕΤ.## Εκπρόσωπο του εταίρου ΕΤ.## Εκπρόσωπο του εταίρου ΕΤ.## συνεδρίασε στην <τόπος συνεδρίασης> στις <ημερομηνία συνεδρίασης>. Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, παρουσιάστηκαν από τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης τα ακόλουθα προϊόντα της: Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: Την απόφαση εκτέλεσης της Πράξης με ίδια μέσα (απόφαση του ΔΣ της ) Τα προϊόντα του υποέργου όπως παρουσιάστηκαν από τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης Τη βεβαίωση του ως άνω εταίρου ότι κατά την υλοποίηση του υποέργου τηρήθηκαν: - Οι διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου - Οι ισχύοντες κανόνες δημοσιότητας Πιστοποιεί ότι Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Πράξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" "ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται στο σύνολο της δράσης (σε μέρος της δράσης που υλοποιήθηκε από... μέχρι...) και αντιστοιχεί, κατά δήλωση του εταίρου που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης, σε δαπάνη ύψους... Τα μέλη της επιτροπής Θεωρήθηκε Ο Διαχειριστής <Ονοματεπώνυμο 1> <Ονοματεπώνυμο 2> <Ονοματεπώνυμο 3> Αναστάσιος Τσολάκης Τα μέλη των τριμελών επιτροπών πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου εκπροσωπούν τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, και μπορεί να είναι είτε τα τακτικά ή τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε πρόσωπα που ορίζονται από τον κάθε εταίρο με απλή, έστω και προφορική δήλωση του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο προς το συντονιστή της ΑΣ

4 Α/Α ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤ TEE ΓΕΩ ΤΕΕ OEE ΔΣΔ ΔΣΚ ΙΣΔ ΙΕΚ ΦΣΔ ΦΣΚ ΟΣΔ ΟΣΚ ΠΕΔ ΙΝΕ ΚΕΚ 1-01 Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος για τη μέτρηση της ικανοποίησης πελατών x x x 2-01 Διακρατική ημερίδα με θέμα: "Προβλήματα παιδικής ηλικίας σε επιχειρήσεις επιστημόνων - Τα πέντε πρώτα χρόνια" χ χ x 2-02 Ημέρα καριέρας νέων επιστημόνων στη Δράμα 2-03 Ημέρα καριέρας νέων επιστημόνων στην Καβάλα 2-04 Ημερίδα δικτύωσης ΤΟΠΣΑ ΑΜΘ - Καταγραφή καλών πρακτικών 3-01 Ιστοσελίδα - Βάση δεδομένων ωφελουμένων - Κατασκευή, φιλοξενία & συντήρηση 3-02 Α Εκδηλώσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ομάδας - στόχου στη Δράμα (μηχανικοί - γεωτεχνικοί) 3-02 Β Εκδηλώσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ομάδας - στόχου στη Δράμα (οικονομολόγοι - νομικοί ) 3-02 Γ Εκδηλώσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ομάδας - στόχου στη Δράμα (κλάδος υγείας ) 3-03 Α Εκδηλώσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ομάδας - στόχου στην Καβάλα (μηχανικοί - γεωτεχνικοί) 3-03 Β Εκδηλώσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ομάδας - στόχου στην Καβάλα (οικονομολόγοι - νομικοί ) 3-03 Γ Εκδηλώσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ομάδας - στόχου στην Καβάλα (κλάδος υγείας ) 3.04 Εκδήλωση ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων - Δράμα 3.05 Εκδήλωση ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων - Καβάλα 3-06 Έκδοση φυλλαδίων & αφίσας προβολής της Πράξης 3.07 Έκδοση και διανομή DVD με όλα τα προϊόντα του έργου 3-08 Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρουσιάσεις - Newsletters στοχευμένης δημοσιότητας 4-01 Συντονισμός και διαχείριση του έργου 5-01 Πρόγραμμα κατάρτισης ωφελουμένων (Επιχειρηματικότητα Eπικοινωνία Marketing ) 5-02 Επιμόρφωση ωφελουμένων 6-01 Α Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (μηχανικοί) 6-01 Β Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (γεωτεχνικοί) 6-01 Γ Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (οικονομολόγοι) 6-01 Δ Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (νομικοί Δράμας ) 6-01 Ε Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (νομικοί Καβάλας ) 6-01 ΣΤ Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (γιατροί Δράμας ) 6-01 Ζ Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (γιατροί Καβάλας ) 6-01 Η Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (φαρμακοποιοί Δράμας )

5 Α/Α ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤ TEE ΓΕΩ ΤΕΕ OEE ΔΣΔ ΔΣΚ ΙΣΔ ΙΕΚ ΦΣΔ ΦΣΚ ΟΣΔ ΟΣΚ ΠΕΔ ΙΝΕ ΚΕΚ 6-01 Θ Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (φαρμακοποιοί Καβάλας ) 6-01 Ι Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (οδοντίατροι Δράμας ) 6-01 ΙΑ Ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (οδοντίατροι Καβάλας ) 6-02 Α Εκπόνηση και εξειδίκευση business plan (κλάδοι κατασκευών & μελετών) 6-02 Β Εκπόνηση και εξειδίκευση business plan (κλάδοι εμπορίου, δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, φαρμακεία, οδοντιατρεία) 6-02 Γ Εκπόνηση και εξειδίκευση business plan (σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστικά γραφεία) 6-03 Α Mentoring (μηχανικοί) 6-03 Β Mentoring (γεωτεχνικοί) 6-03 Γ Mentoring (οικονομολόγοι) 6-03 Δ Mentoring (νομικοί Δράμας) 6-03 Ε Mentoring (νομικοί Καβάλας) 6-03 ΣΤ Mentoring (γιατροί Δράμας) 6-03 Ζ Mentoring (γιατροί Καβάλας) 6-03 Η Mentoring (φαρμακοποιοί Δράμας) 6-03 Θ Mentoring (φαρμακοποιοί Καβάλας) 6-03 Ι Mentoring (οδοντίατροι Δράμας) 6-03 ΙΑ Mentoring (οδοντίατροι Καβάλας) 6-03 ΙΒ Mentoring (παραγωγή προτύπου πακέτου mentoring) 6-04 Α Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (μηχανικοί) 6-04 Β Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (γεωτεχνικοί) 6-04 Γ 6-04 Δ 6-04 Ε 6-04 ΣΤ Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (οικονομολόγοι) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (νομικοί Δράμας) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (νομικοί Καβάλας) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (γιατροί Δράμας)

6 Α/Α ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤ TEE 6-04 Ζ 6-04 Η 6-04 Θ 6-04 Ι 6-04 ΙΑ Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (γιατροί Καβάλας) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (φαρμακοποιοί Δράμας) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (φαρμακοποιοί Καβάλας) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (οδοντίατροι Δράμας) Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων επί 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης (οδοντίατροι Καβάλας) ΓΕΩ ΤΕΕ OEE ΔΣΔ ΔΣΚ ΙΣΔ ΙΕΚ ΦΣΔ ΦΣΚ ΟΣΔ ΟΣΚ ΠΕΔ ΙΝΕ ΚΕΚ 6-05 Α Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Μηχανικοί 6-05 Β Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Γεωτεχνικοί 6-05 Γ Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Οικονομολόγοι 6-05 Δ Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Νομικοί Δράμας 6-05 Ε Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Νομικοί Καβάλας 6-05 ΣΤ Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Γιατροί Δράμας 6-05 Ζ Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Γιατροί Καβάλας 6-05 Η Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Φαρμακοποιοί Δράμας 6-05 Θ Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Φαρμακοποιοί Καβάλας 6-05 Ι Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Οδοντίατροι Δράμας 6-05 ΙΑ Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Οδοντίατροι Καβάλας 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου γίνεται από το διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, την ΚΥΑ 2475/οικ.3.33/2012 (ΦΕΚ Β 16/ ) και το λοιπό ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μετά την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου κάθε δράσης, ο διαχειριστής διασταυρώνει την ακρίβεια της δήλωσης του εταίρου που υλοποίησε τη δράση σχετικά με τη δαπάνη που πραγματοποιήθηκε και θεωρεί το πρακτικό της επιτροπής πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου

7 ΘΕΜΑ 2 Ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ο συντονιστής του έργου Γιώργος Σταμπουλής ανέφερε ότι, ενόψει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικούς δικαιούχους στο έργο, θα πρέπει να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και υπέβαλε σχετική πρόταση. Μετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε ότι το σύστημα κριτηρίων επιλογής θα είναι το ακόλουθο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (από αίτηση) Έγγαμος: 1 Έγγαμος με παιδιά: 2 Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας με 1 παιδί: 3 Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας με >1 παιδί: 4 Μέλος πολύτεκνης οικογένειας: 3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011 (από αίτηση) : : : 2 ΣΠΟΥΔΕΣ (από αίτηση) Μεταπτυχιακό (βαθμοί για κάθε ένα μεταπτυχιακό επιπέδου master) 2 Διδακτορικό (βαθμοί πλέων των μεταπτυχιακών επιπέδου master) 3 ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (από αίτηση) Μέτρια 1 Καλή 2 Πολύ καλή 3 Άριστη 4 ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (από αίτηση) Μέτρια 0 Καλή Πολύ καλή 1 Άριστη 2

8 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (από συνέντευξη) (*) Ελέγχεται η ικανότητα επικοινωνίας, το πραγματικό ενδιαφέρον του υποψηφίου για το έργο καθώς και η προοπτική εξεύρεσης ή διεύρυνσης της εργασίας του 0-6 (*) Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2. Υποψήφιοι με βαθμολογία μικρότερη είναι επιλέξιμοι μόνον εφόσον δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων Προτεραιότητες επιλογής κατά ειδικότητες (προέλευση: 50% από κάθε νομό) Μηχανικοί: 20 Γεωτεχνικοί: 20 Οικονομολόγοι: 20 Νομικοί: 16 Γιατροί: 16 Φαρμακοποιοί: 16 Οδοντίατροι: 16 ΘΕΜΑ 3 Ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Ο συντονιστής του έργου Γιώργος Σταμπουλής πρότεινε το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ωφελουμένους το οποίο, μετά από διαλογική συζήτηση πήρε τη μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης ΘΕΜΑ 4 Ο : ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο συντονιστής του έργου Γιώργος Σταμπουλής παρουσίασε το ακόλουθο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων του έργου για το πρώτο τετράμηνο του 2013 το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σελ 8 από 10

9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝ 13 - ΑΠΡ 13 (σε εβδομάδες) Μελέτη: Σύστημα ικανοποίησης πελατών ΤΕΕ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ ολοκλ Ιστοσελίδα ΟΣΔ δημοσ δημοσ επιλ εκτέλ εκτέλ ολοκλ Ενημέρωση μηχανικών & γεωτεχνικών - Δράμα ΓΕΩΤΕΕ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση οικονομολόγων & νομικών - Δράμα ΔΣΔ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση επιστημόνων υγείας - Δράμα ΙΣΔ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση μηχανικών & γεωτεχνικών - Καβάλα ΓΕΩΤΕΕ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση οικονομολόγων & νομικών - Καβάλα ΔΣΚ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση επιστημόνων υγείας - Καβάλα ΙΕΚ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση επιχειρήσεων - Δράμα ΦΣΔ δημοσ δημοσ δημοσ επιλ προετ προετ προετ προετ προετ προετ διοργ Ενημέρωση επιχειρήσεων - Καβάλα ΦΣΚ δημοσ δημοσ δημοσ επιλ προετ προετ προετ προετ προετ προετ διοργ Φυλλάδια - αφίσες ΙΕΚ δημοσ επιλ εκτέλ εκτέλ εκτέλ ολοκλ. Ραδιόφωνο - Τηλεόραση ΠΕΔ εκτέλ εκτέλ Πρόσκληση προς δυνητικούς ωφελούμενους ΑΣ δημοσ δημοσ δημοσ δημοσ δημοσ δημοσ δημοσ δημοσ δημοσ Επιλογή ωφελουμένων ΟΛΟΙ προετ προετ προετ προετ εκτέλ εκτέλ δημοσ: διοργ: εκτέλ: επιλ: ολοκλ: προετ: Δημοσίευση για επιλογή αναδόχου ή ωφελουμένων Διοργάνωση εκδήλωσης Εκτέλεση της δράσης Επιλογή αναδόχου Ολοκλήρωση της δράσης Προετοιμασία για εκδήλωση

10 ΘΕΜΑ 5 Ο : ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο διαχειριστής της ΑΣ Αναστάσιος Τσολάκης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ που διέπει το έργο και ζήτησε από τους εταίρους να διερευνήσουν αν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ και να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο της εφορίας που να το τεκμηριώνει (π.χ. αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης του φορέα) Μετά από αυτό και αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφονται πρακτικά της από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα Μηχανικοί για την Κοινωνία ΤΕΕ-ΑΜ ΓΕΩΤΕΕ - ΑΜ ΟΕΕ - ΑΜ Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας Λάζαρος Βασιλειάδης Δημήτρης Κυριαζίδης Θεόδωρος Αμπελιώτης Θεόφιλος Ξανθόπουλος Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας Ιατρικός Σύλλογος Δράμας Ιατρική Εταιρία Καβάλας Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας Κωνσταντίνος Τάτσης Αναστασία Ρακιντζή Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας ΠΕΔ ΑΜΘ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΕΚ ΠΕΚ Συμεών Τσετίνης Μιχαήλ Μλεκάνης Γιάννης Παρπαλάς Νίκος Μουλάς

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ» (κωδικός Ο.Π.Σ. 430031, ΣΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ έως τις 17 Οκτωβρίου 2014 Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Δικτύωση Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το Έργο: " Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.03.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.:7522 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Σοφία Μελέτη Τηλ.: 210-3291370 Fax: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 44, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 9016677 www.tacthellas.org tacthellas@gmail.com Αθήνα, 19-10-2012 Αρ.Πρωτ. 96 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα