Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες»"

Transcript

1 Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας µε τίτλο «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες» Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ως κύριος φορέας και σε συνεργασία µε το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας διοργανώνει Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες» Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης: «Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού». Το πιο πάνω πρόγραμμα, αννταποκρινόμενο στις αρχές της Δια Βίου Μάθησης, στοχεύει στην επικαιροποίηση των γνώσεων όσων το παρακολουθήσουν, προερχόμενων απο τον χώρο της Οδοντικής Τεχνολογίας αλλά και το χώρο της Οδοντιατρικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των εργαστηριακών σταδίων κατασκευής συγκολλημένης με λέιζερ συνδυασμένης τηλεσκοπικής εργασίας. Η συγκεκριμένη εργαστηριακή διαδικασία δεν διδάσκεται στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, όπου εξαιτίας των μειωμένων εργαστηριακών ωρών διδάσκεται μόνο κατά το θεωρητικό μέρος της. Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με το πρωτόκολλο κατασκευής των συνδυασμένων τηλεσκοπικών εργασιών, δεδομένου ότι αυτές οι εργασίες αποτελούν προσθέσεις υψηλής ακριβείας, οπότε εάν κατασκευαστούν χωρίς την τήρηση του συγκεκριμένου πρωτόκολλου δεν θα λειτουργήσουν μέσα στη στοματική κοιλότητα. Επιπρόσθετα, στο τέλος των μαθημάτων θα γίνει συγκόλληση με laser της τηλεσκοπικής εργασίας έτσι ώστε όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα θα εξοικειωθούν με την τεχνολογία αιχμής της συγκόλλησης με συσκευή laser. Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α 171/ «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α 163/ «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, βάσει της ΥΑ/Β 1882/ «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι..Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόκειται για ένα κατυεθυνόμενο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στην κατασκευή συνδυασμένων τηλεσκοπικών εργασιών και στη συγκόλλησή τους με laser και λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, αλλά και σε επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες οι όποιοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εργαστηριούχοι η ως υπάλληλοι σε εργαστήρια. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν επίσης οδοντίατροι, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην εφαρμογή των εργαστηριακών σταδίων κατασκευής των συνδυασμένων τηλεσκοπικών εργασιών. Μέσω του παρόντος προγράμματος προτείνεται ένας κατευθυνόμενος κύκλος επικαιροποίησης γνώσεων στο αμιγώς τεχνολογικό πεδίο της μεθοδολογίας και του πρωτοκόλου κατασκευής των τηλεσκοπικών συστημάτων, ο οποίος έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 1. Θεωρητική διδασκαλία που περιλαμβάνει: Ανάλυση της κατασκευή των τηλεσκοπικών στεφανών που αφορά την σχεδίαση, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τηλεσκοπικών κατακσευών, την έρευνα που έχει γίνει με θέμα την συγκρατητική δύναμη των τηλεσκοπικών στεφανών και τα συμπεράσματά της, τα προτεινόμενα υλικά για την κατσκευή των τηλεσκοπικών εργασιών, καθώς και τα στάδια κατασκευής μίας τηλεσκοπικής εργασίας (πρωτόκολλο κατασκευής). Σύνολο θεωρητικής διδασκαλίας 5 ώρες 2. Εργαστηριακή κατασκευή συνδυασμένης τηλεσκοπικής εργασίας που περιλαμβάνει: Κατασκευή εκμαγείων - προετοιμασία κολοβωμάτων - ανάρτηση σε αρθρωτήρα, 1ο διαγνωστικό κέρωμα - κατασκευή κλειδιών, Φρεζάρισμα - επένδυση με πυρόχωμα - χυτήριο πρωτευουσών στεφανών, επεξεργασία πρωτευουσών στεφανών - κατασκευή τελικού εκμαγείου εργασίας-μεταφορά πρωτευουσών στεφανών για φρεζάρισμα, φρεζάρισμα πρωτευουσών στεφανών -2ο διαγνωστικό κέρωμα, κέρωμα δευτερευουσών στεφανών, κέρωμα - επένδυση με πυρόχωμα χυτήριο, επεξεργασία δευτερευουσών στεφανών - απαλοιφή εσοχών - ανατύπωση - κατασκευή πυροχωμάτινων εκμαγείων, σταθεροποίηση πυροχωμάτινων εκμαγείων - κέρωμα κέρινου προπλάσματος Μ.Ο., επένδυση με πυρόχωμα χυτήριο, επεξεργασία μεταλλικού σκελετού, συγκόλληση με laser, επίδειξη τοποθέτησης δοντιών με βοήθεια κλειδιών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων θά γίνει προβολή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Σύνολο εργαστηριακής διδασκαλίας 75 ώρες. Το Πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης) όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α'171/ «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το

3 Νόμο 3879 Α'163/ «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» µε τίτλο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στην ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η βαθμολόγηση του συμμετέχοντα στην θεωρία θα γίνεται με τεστ στο τέλος των μαθημάτων, ενώ στα εργαστρήρια θα γίνεται κατά στάδιο της εργαστηριακής κατασκευής. Ο απόφοιτος του προγράμματος θα λαμβάνει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει σε άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Εάν η εν λόγω προσμέτρηση των ΠΜ δεν προβλέπεται από το ΠΠΣ, τότε είναι δυνατό να λειτουργήσουν προσθετικά στα προσόντα επιλογής του, δίνοντας του σχετικό πλεονέκτημα από τους συνυποψήφιους του. Επιστημονικός (Ακαδημαϊκός) Υπεύθυνος: Δρ. Αντώνης Προμπονάς, Αναπ. Καθηγητής Αναπληρωτής: Δρ. Νικόλαος Πουλής Επιστημονικό Πεδίο : Οδοντική Προσθετική Υλοποίηση : Ακαδημαϊκό έτος Έναρξη Προγράμματος : 23 η Μαρτίου 2014 Διάρκεια του Προγράμματος Σύνολο Ωρών : 80 : Οκτώ εβδομάδες με δύο πεντάωρα την κάθε εβδομάδα (έως 29 Μαίου) Εκπαιδευτική Σύνθεση: Διδασκαλία θεωρίας των τηλεσκοπικών εργασιών (πέντε ώρες) και 75 ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας στην κατασκευή των συνδυασμένων τηλεσκοπικών εργασιών. Συμπεριλαμβάνονται επιδείξεις και προβολή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) : 4 Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε κύκλου του προγράμματος είναι 8. Η γενική αρχή που θα ακολουθήσει το ΤΕΙ Αθήνας βασίζεται στο Νόμο 3374/2005 (Διασφάλιση τη ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) καθώς στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1466/2007 (εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων). Αριθμός καταρτιζομένων: 15 άτομα Κόστος συμμετοχής: 290 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτό σημαίνει ότι το κόστος των αναλωσίμων υλικών για την πραγρματοποίηση των προγραμματισμένων εργαστηριακών ασκήσεων, θα καλυφθεί απο το κόστος συμμετοχής όσοων το παρακολουθήσουν.

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι πτυχιούχοι του ΤΕΙ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Μπορεί επίσης να είναι επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες μη πτυχιούχοι ΤΕΙ με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Μπορεί επίσης να είναι οδοντίατροι. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται: για τους πτυχιούχους ΤΕΙ με βάση το βαθμό πτυχίου, τους βαθμούς στα εργαστηριακά μαθήματα και την πιθανή επαγγελματική εμπειρία, ενώ για τους επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες και τους οδοντιάτρους με βάση τη σειρά προτεραιότητες (στους οδοντιάτρους θα συνυπολογισθεί και ο βαθμός στα σχετικά μαθήματα). Θα συνυπολογιστούν επίσης και κοινωνικά κριτήρια κατά περίπτωση όπως μέλη πολύτεκνων οικογενειών και άνεργοι. Διατίθενται 12 θέσεις για πτυχιούχους ΤΕΙ και επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες και 3 θέσεις για οδοντιάτρους. Εννοείται ότι εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός εκπαιδευομένων μίας κατηγορίας τότε ο συνολικός αριθμός συμπληρώνεται με εκπαιδευόμενους των άλλων κατηγοριών ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του Ι ΒΕ (http://idve.teiath.gr) ή απο την ιστοσελίδα του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας (http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology/categories.php?mid=17557&lang=el) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο l µε την επισήμανση «ΠΔΒΕ Τμήμα Οδοντικής τεχνολογίας» έως την 27 η Φεβρουαρίου Μετά την ημερομηνία αυτή, οι υποψήφιοι θα κλιθούν να καταθέσουν το φάκελο µε τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας [κτήριο Κ4, γραφείο Κ4-500], Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απο τις 9:00-14:00 μέχρι τις 6 Μαρτίου Οι φάκελοι θα φέρουν αρίθμηση των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που περιέχουν. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτίζεται πίνακας με σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και όσοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλλουν το ατομικό κόστος του προγράμματος στον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ (Υπεύθυνη Κα Αναστασάκου, Αγ Σπυρίδωνα και Μήλου, 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ: ] μέχρι

5 τις 13 Μαρτίου ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση, στην οποία να αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο «Πρόγραμμα» και να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία (κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 2. Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική προυπηρεσία: για του αποφοίτους ΤΕΙ, αλλά και για τους οδοντιάτρους δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου. Για τους επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες πιστοποιητικό επαγγελματικής προυπηρεσίας και βαθμό απολυτηρίου Β θμιας εκαπαίδευσης ή μόνο πιστοποιητικό επαγγελματικής προυπηρεσίας. 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι: αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στην ανακοίνωση της πρόθεσης υλοποίησης αυτού. 4. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό που αποδεικνύει την ένταξη του υποψηφίου σε κάποιο κοινωνικό κριτήριο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην ενότητα «κριτήρια επιλογής υποψηφίων» του παρόντος αλλά συνυπολογίζοντας και κοινωνικά κριτήρια όπως μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες πολυτέκνων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε-mail: Τηλέφωνο: (9:00 13:00) και (18:00 20:00) Κο Προμπονά και (8:00-13:00) Κα Αποστολίδου.

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας µε τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SPA

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας µε τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SPA Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας µε τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SPA (SPA THERAPIST) Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής»

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Γρηγόρης Καλτσάς Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 467272)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 467272) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 467272) Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ: 1. Της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 115 21, και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2007-2008, 2008-2009 (Εαρινό Εξάµηνο 2007-2008 και Χειµερινό Εξάµηνο 2008-2009) ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 Πτυχίο ΤΕΙ Οδοντοτεχνίτη ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη 200 2 Γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας (Καλή) 30

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 Πτυχίο ΤΕΙ Οδοντοτεχνίτη ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη 200 2 Γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας (Καλή) 30 Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85820 Θεσσαλονίκη, 09/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα