Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1914-1922"

Transcript

1 Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

2 Σκοπός της Έκθεσης Η παρούσα Έκθεση έχει σκοπό να παρουσιάσει µε αντικειµενικό τρόπο την εξόντωση του Ελληνισµού της Ανατολής που ζούσε για 3000 χρόνια στην Μικρά Ασία στις γεωγραφικές περιοχές της Ιωνίας και τα υπόλοιπα παράλια του Αιγαίου πελάγους- Προποντίδας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης. Η εξόντωση των χριστιανικών λαών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: των Ελλήνων, Αρµενίων και Ασσυρίων καταστρώθηκε από το Σωµατείο και το Κόµµα της «Ένωσης και Προόδου» (των Νεότουρκων) και εκτελέστηκε αρχίζοντας από τα τέλη του 1913 από το δικτατορικό τους καθεστώς µέχρι το τέλος του 1918 και συνεχίστηκε από το διάδοχο κεµαλικό καθεστώς µέχρι το Ο αριθµός των θυµάτων εκτιµάται ότι υπερβαίνει συνολικά τα 3.5 εκατοµµύρια ψυχές. Ο όρος Γενοκτονία έχει σήµερα νοµική υπόσταση όπως έχει οριστεί από τον Ο.Η.Ε. το 1948 και αφορά την επι σκοπώ εξόντωση µέρους ή του συνόλου µιας οµάδας πληθυσµού µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως εθνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, κτλ. Η Γενοκτονία του Ελληνισµού της Ανατολής τεκµηριώνεται από τα αρχεία κρατικών υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων και των τουρκικών, καθώς επίσης από µαρτυρίες σηµαντικών προσωπικοτήτων, αµερόληπτων ερευνητικών εργασιών και βέβαια προσωπικών µαρτυριών των θυµάτων και των θυτών.

3 Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή του Ελληνισµού κατά τον 11 ο -13 ο Αιώνα. Η ήττα των Βυζαντινών (19/8/1071) στη Μάχη του Ματζικέρτ οδήγησε στην εισβολή των τουρκικών νοµαδικών φύλλων στη Μ. Ασία. Η αρχική πλήρης κατοχή όλης της χερσονήσου της Μ. Ασίας αποτράπηκε από τον Αλέξιο Κοµνηνό και η παρουσία των Σελτζούκων Τούρκων περιορίστηκε στο κεντρικό οροπέδιο της Μ. Ασίας για διάστηµα περίπου 200 ετών. Η µεγαλύτερη «Προδοσία» της Ιστορίας το 1204 µ.χ. η κατάληψη και οι καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο της 4 ης Σταυροφορίας, υπό την ηγεσία της Ενετικής ηµοκρατίας, οδήγησε στην διάσπαση της Βυζαντινής Ανατολής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας σε επιµέρους κράτη, όπως οι Αυτοκρατορίες τις Νίκαιας (δυτική Μ. Ασία), Τραπεζούντας (Πόντος), εσποτάτου της Ηπείρου και Μοριά. Η Κωνσταντινούπολη ανακτήθηκε από το κράτος της Νίκαιας το Όµως πλέον το Βυζάντιο είχε υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµιά. Η εγκατάλειψη της δυτικής Μικράς Ασίας υπήρξε σοβαρό σφάλµα. Η Φραγκοκρατία σε πολλές περιοχές στα πρώην Βυζαντινά εδάφη οδηγεί σε οικονοµικό µαρασµό.

4 Τα Σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ος Αιώνας

5 Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή του Ελληνισµού κατά τον 13 ο -14 ο Αιώνα. Οι εµφύλιοι σπαραγµοί στο Βυζάντιο κατά τον 14 ο αιώνα οδήγησαν στην εξασθένηση της κρατικής υπόστασης του Ελληνισµού. Το σελτζουκικό κράτος τέλη του 13 ου αιώνα διασπάται σε εµιράτα-κρατίδια. Μεταξύ των κρατιδίων αυτών εκείνο που γειτνίαζε άµεσα µε το Βυζάντιο ήταν το τουρκµενικό εµιράτο του Οσµάν, που το 1299 εγκαταστάθηκε κοντά στην κωµόπολη Σογούτ. Το κράτος ονοµάσθηκε λόγο του ιδρυτή του «Οσµανικό ή Οθωµανικό». Στην διάρκεια του 14 ου αιώνα µεταξύ όλων εµιράτων επικράτησε το Οσµανικό στη Μ. Ασία και τα Βαλκάνια για τους εξής λόγους: Η εγκατάλειψη της Μ. Ασίας από την πολιτική ηγεσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που αναζητούσε την σωτηρία από την βοήθεια που θα ερχόταν από την ύση και η οποία ποτέ δεν ήλθε. Η στενή γειτνίαση µε το Βυζάντιο του έδωσε την δυνατότητα επιδροµών στα βυζαντινά εδάφη και απόκτησης εµπειρίας κρατικής οργάνωσης. Η Προύσα, που καταλαµβάνεται το 1326, γίνεται η πρωτεύουσα του νέου οσµανικού κράτους. Οι Οθωµανοί κατάφεραν να περάσουν στην Ευρώπη το 1349 µε την εκµετάλλευση πρόσκλησης τους ως µισθοφόρων σε εµφύλια διαµάχη του Βυζαντίου. Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ.

6 Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή του Ελληνισµού κατά τον 15 ο Αιώνα. Η Βυζαντινή κυριαρχία περιορίζεται περί το 1400 µ.χ. στην Κωνσταντινούπολη και τµήµα της Ανατολής Θράκης, τη Θεσσαλονίκη, µερικά νησιά του Αιγαίου και τη Λακωνία. Η εισβολή των Μογγόλων του Τιµούρλενκ το 1402 µ.χ. στη Μ. Ασία δίνει αναπνοή ζωής στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία για 50 χρόνια. Οι εκκλήσεις για βοήθεια από την ύση βρίσκουν ελάχιστη ανταπόκριση. Το 1453, παρά την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων υπό την ηγεσία του Αυτοκράτορα τους Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πέφτει η Κωνσταντινούπολις την 29 Μαΐου, ενώ η Θεσσαλονίκη ήδη έχει καταληφθεί από το Τα τελευταία Ελληνικά εδάφη πέφτουν το 1461, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το 1460 το εσποτάτο του Μοριά. Η απώλεια της κρατικής υπόστασης για τον Ελληνισµό όπως είχε γίνει και µε την Ρωµαϊκή κατάκτηση το 146 µ.χ. οδηγεί τον Ελληνισµό για περίπου 400 (σε άλλες περιοχές 500) χρόνια σε µια κατοχή που πολλές φορές φθάνει στα όρια ολικής καταστροφής. Η µεταλαµπάδευση του ελληνικού πολιτισµού (αρχαίου και βυζαντινού) στο υτικό κόσµο οδηγεί στην πρόοδο της Ευρώπης που από τον 17 ο αιώνα επιτυγχάνει να αντιµετωπίσει την οθωµανική εξάπλωση που έχει φθάσει µέχρι τα κράσπεδα της Βιέννης.

7 Οι Συνθήκες της Ζωής των Ελλήνων υπό Τουρκοκρατία Οι Χριστιανικοί υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας υπαγόταν στο καθεστώς «Ζιµµή» του Ισλαµικού Νόµου, δηλαδή ήταν πολίτες των οποίων η ζωή εξαρτάτω από την ανοχή των Μουσουλµάνων. Εποµένως, εξαρχής οι Χριστιανοί και οι Έλληνες (Ρωµιοί) ήταν υπήκοοι β κατηγορίας. Ο πορθητής της Κωνσταντινούπολης (1453 µ.χ.) Μεχµέτ ο Β αναγνωρίζει στο Οικουµενικό Πατριαρχείο να εκπροσωπεί τους υπόδουλους Χριστιανούς και πρώτα τους Έλληνες (Ρωµιούς). Το γεγονός αυτό αποτελεί το κυριότερο παράγοντα για την επιβίωση του Ελληνισµού µέσο της Ορθόδοξης παράδοσης και της παιδείας. Οι Έλληνες όπως όλοι οι άλλοι Χριστιανοί λαοί (Αρµένιοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ούγγροι, Αλβανοί, Βλάχοι κτλ.) έπρεπε να πληρώνουν: Κεφαλικό φόρο Φόρο αίµατος -το παιδοµάζωµα- : το Ελληνικό Γένος επειδή εθεωρείτο «βασιλικό» πλήρωνε µεγαλύτερο φόρο αίµατος και επίσης υφίστατω βίαιους µαζικούς εξισλαµισµούς µέχρι και τον 20 ό αιώνα ή εξαναγκαζόταν για να εξασφαλίσει στοιχειώδεις συνθήκες επιβίωσης καταφεύγοντας στο κρυπτοχριστιανισµό.

8 Τι ήταν το παιδοµάζωµα; Ξεκίνησε το 1360 µ.χ. επί Μουράτ του Α και είχε σκοπό να εκµεταλλευτεί το ανθρώπινο δυναµικό των υπόδουλων Χριστιανών λαών. Αγόρια ηλικίας 5-12 ετών που δεν γνώριζαν τουρκικά, δεν ήταν παντρεµένα, δεν είχαν µπει σε µαθητεία κάποιας τέχνης (τσιράκια) δεν είχαν δεχθεί ιερατικό σχήµα (παπαδοπαίδια καλογεροπαίδια) αρπαζόταν βίαια από τους γονείς τους και οδηγούνταν σε ειδικά σχολεία για εξισλαµισµό και εξοικείωση µε το στρατιωτικό και διοικητικό στάδιο. Ο ετήσιος αριθµός των παιδιών κυµαινόταν από µέχρι και Ανήκαν πλέον στην ιδιοκτησία του Σουλτάνου. Στη συνέχεια ανάλογα µε τα προσόντα τους διαχωριζόντουσαν σε κατηγορίες: Τα εξυπνότερα προοριζόταν για την κρατικές υπηρεσίες µε εκπαίδευση υπό την επιτήρηση του Σουλτάνου στο παλάτι Τόπκαπι- Εντερούν (εσωτερικές υπηρεσίες του σεραγίου). Τα πλέον ρωµαλαία γίνονταν γενίτσαροι (νέοι στρατιώτες) και αποτελούσαν την κύρια δύναµη κρούσης στις µάχες κυρίως κατά των Χριστιανών. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΙΣΤΑΙΝΟΥΣ ΗΤΑΝ ΦΟΒΕΡΕΣ ΣΦΑΓΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Έργο: Uzuncarshili-Enderun Ocagi και Resat Ekrem Kocu) Οι σύγχρονες µελέτες της Ιατρικής και της Βιολογίας έχουν δείξει τις επιπτώσεις της στέρησης των γονέων στις µελλοντικές γενιές µε την αλλοίωση του DNA.

9 Η εκπαίδευση των Γενιτσάρων

10 Η ράση των Γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 1821

11 Το Οθωµανικό Κράτος αρχές του 19 ου Αιώνα Η δύναµη του Οθωµανικού Κράτους µειώνεται σταδιακά από τα τέλη του 18 ου αιώνα. Η Ορθόδοξη Ρωσία είναι η δύναµη που αποτελεί την κυριότερη απειλή. Παράλληλα η Γαλλία και η Αγγλία αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τα εδάφη και τον πλούτο των περιοχών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε το πρώτο ισχυρό πλήγµα στην παντοδυναµία του Οθωµανικού Κράτους. Οι συνθήκες που ζούσαν οι Έλληνες οδηγούν στην Επανάσταση και την Παλιγγενεσία. Οι δυτικές δυνάµεις προσπαθούν να αποτρέψουν την αναδηµιουργία µιας Οικουµενικής πολυεθνικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας όπως ήταν το Βυζάντιο. Το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος (1830) περιορίζεται σε µικρό τµήµα του γεωγραφικού χώρου που ζούσε ο Ελληνισµός αρχές του 19 ου αιώνα. Γίνεται κατανοητή από τους σουλτάνους η ανάγκη ανασύστασης του οθωµανικού στρατού µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά χωρίς να θιγεί το υπόλοιπο οικοδόµηµα της κρατικής µηχανής. Η αποτυχία του εγχειρήµατος οδηγεί στην υιοθέτηση µερικών µεταρρυθµίσεων σε πολιτικό επίπεδο που δεν επηρεάζουν όµως τη σχέση δυνάστηδυναστευόµενου, δηλαδή Μουσουλµάνων µη Μουσουλµάνων.

12 Η εποχή των Μεταρρυθµίσεων στο Οθωµανικό Κράτος Το 1839 ο σουλτάνος Αµπντουλµετζίντ, µε την διακήρυξη του Χατ-ι Σερίφ-ι Γκιουλχανέ, αίρει τυπικά το καθεστώς β κατηγορίας των Χριστιανών υπηκόων. Οι ίδια διαβεβαίωση επαναλαµβάνεται πολλές φορές από τότε: 1856 (Ιστλαχάτ Φιρµάνι), 1876 ανακήρυξη του βραχύβιου Συντάγµατος και 1908 (Β Συνταγµατική Περίοδος), 1923 (Συνθήκη της Λωζάννης), 2003 (υποψηφιότητα για την Ε. Ένωση). Το αποτέλεσµα µένει πάντα ίδιο : ΟΥ ΕΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ παρά ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Η έστω περιορισµένης έκτασης µεταρρυθµίσεις επιτρέπουν την πρόοδο και ανάπτυξη του υπόδουλου Ελληνισµού. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί µεταξύ είναι εντυπωσιακή στους τοµείς της οικονοµίας, παιδείας, κοινοτικής οργάνωσης, κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισµού. Στις αρχές του 20 ού αιώνα η οικονοµική πρόοδος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας χάρη στην εργατικότητα των Ελλήνων, Αρµενίων και Εβραίων είναι εντυπωσιακή. Έρευνες Ιστορικών που ασχολούνται µε οικονοµική ιστορία δείχνει ότι αν δεν επερχόταν η δικτατορία των Νεότουρκων σήµερα η Μικρά Ασία θα είχε ίσως ανάπτυξη µεγαλύτερη από την βόρεια Ευρώπη.

13 Το Κίνηµα των ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ Το Σωµατείο της «Ένωσης και Προόδου» Ο σουλτάνος Αµπντουλχαµίντ ο Β διοικεί την αυτοκρατορία από το 1878 για 30 χρόνια απολυταρχικά. Οι σφαγές των Αρµενίων την περίοδο αποτελούν την πρώτη δοκιµή της χρήσης µαζικών εξοντώσεων για την επίλυση του «εσωτερικού προβλήµατος». Το γεγονός αυτό δίνει το επωνυµία στον Αµπντουλχαµίντ του «ερυθρού σουλτάνου». Κατά την περίοδο αυτή ιδρύονται µυστικές οργανώσεις οι οποίες δρουν στην Ευρώπη. Η οργάνωση του µυστικού Σωµατείου «Πρόοδος και Ένωση» (αρχικά) εµφανίζεται στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδηµία το 1889 από Μουσουλµάνους φοιτητές που όµως δεν ήταν Τούρκοι! Σταδιακά επεκτείνεται εντός του οθωµανικού στρατεύµατος µεταξύ των αξιωµατικών. Η έδρα του Σωµατείου από το 1906 βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ενώ από το 1902 έχει υπάρξει διάσπαση µεταξύ ριζοσπαστών (προσκείµενων στην Γερµανία) και φιλελευθέρων (προσκείµενων στην Αγγλία). Η ηγεσία του Σωµατείου δέχεται ιδεολογικές επιρροές από τα ευρωπαϊκά ιδεολογικά ρεύµατα (ρατσισµό, κοινωνικό αρβινισµό, κλπ.) που συνιστούν το δικαίωµα µιας ισχυρότερης εθνότητας να εξοντώνει τις ασθενέστερες.

14 Η Επικράτηση των Νεοτούρκων Το Σωµατείο χρησιµοποιώντας συνωµοτικές µεθόδους συµπεριλαµβανοµένων και πολιτικών δολοφονιών ισχυροποιεί την θέση του στην Γ Στρατιά (ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας). Έχει στο µεταξύ µετονοµασθεί σε Σωµατείο της «Ενώσεως και Προόδου» και έχουν συγχωνευθεί σε αυτά και άλλες µικρότερες πανοµοιότυπες οργανώσεις. Στις 23 Ιουλίου 1908 οργανώνει στρατιωτικό πραξικόπηµα από την Θεσσαλονίκη και το οποίο επικρατεί αναγκάζοντας τον Σουλτάνο Αµπντουλχαµίντ να επαναφέρει το Σύνταγµα του 1876 που ο ίδιος είχε αναστείλει. Σε όλους τους λαούς της Αυτοκρατορίας επικρατεί ευφορία ότι ήλθε επιτέλους η «Ελευθερία» και η πολυπόθητη ισονοµία. Στο πλάι φαίνεται αναµνηστική στήλη που έστησαν οι Έλληνες στη Σαµψούντας σε ανάµνηση της ανακήρυξης του Συντάγµατος, ενώ στην φωτογραφία φαίνεται το συλλαλητήριο των Ελλήνων της Σµύρνης υπέρ του νέου Συντάγµατος που υποσχόταν ισονοµία και ελευθερία. Η διάψευση δεν άργησε να έλθει. Οι Έλληνες και των δύο περιοχών ήταν αυτοί που πλήρωσαν µε εκατοντάδες χιλιάδες θύµατα το γενοκτονικό σχέδιο των Νεότουρκων.

15 Η ιάψευση των Ελπίδων από τους Χριστιανούς Ενώ όλοι γιόρταζαν για την έλευση της «ελευθερίας» ο µόνος που προέβλεψε τις επερχόµενες θύελλες ήταν ο Οικουµενικός Πατριάρχης Ιωακείµ ο Γ ο αποκαλούµενος «Μεγαλοπρεπής». Στην ανακοίνωση για την εκδήλωση του πραξικοπήµατος είπε: «τίποτε το καλό δεν µπορεί να έλθει από τους φανατικούς αυτούς νέοι αγώνες θα χρειαστεί το γένος». Το προσωπείο του Κοµιτάτου πέφτει σε λίγους µήνες όταν αρχίζει η προσπάθεια να κλείσουν τα σχολεία των µη-µουσουλµάνων Κοινοτήτων. Τον Μάρτιο του 1909 ο Πρωθυπουργός Μαχµούτ Σεφκέτ Πασά δηλώνει στον Οικουµενικό Πατριάρχη: «θα σας κόψουµε τα χέρια και τα κεφάλια..». Ένας από τα πρώτα θύµατα είναι οι δηµοσιογράφοι Τούρκοι η µη. ολοφονείται τον Μάρτιο του 1909 ο διαπρεπής τούρκος δηµοσιογράφος Χασάν Φεχµί από εκτελεστές του Κ-ΕκΠ. Στις 14/4/1909 εκδηλώνεται στις 14/4/1909 αντιπραξικόπηµα κατά του Κ-ΠκΕ. Το προσωπείο του Κοµιτάτου πέφτει ακόµη µία φορά όταν στην Κιλικία σφάζονται Αρµένιοι µε την πρόφαση ότι υποστήριξαν τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαµίτ.

16 Η Σχεδίαση του Αφανισµού των Χριστιανικών Λαών Το Σωµατείο της ΕκΠ (που µετά το 1909 µετασχηµατίζεται και σε πολιτικό κόµµα) στη διάρκεια οργανώνει την εξόντωση των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας µε τέσσερα µυστικά συνέδρια. Στους κόλπους του επικρατεί τελικά η τριανδρία των Εµβέρ, Ταλαάτ και Τζεµάλ. Βασική στρατηγική είναι η εγκατάσταση µουσουλµανικών πληθυσµών από τα Βαλκάνια (Βόσνιοι, Αλβανοί) και τον Καύκασο (Τάταροι, Κιρκάσιοι) να εγκατασταθούν στη Μ. Ασία,, κυρίως σε περιοχές που ζουν Χριστιανοί, και να πιέσουν παντοιοτρόπως τους τελευταίους ώστε να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους ή να εξισλαµιστούν - εκτουρκιστούν. Οι θεωρητικοί του Κοµιτάτου ΕκΠ είναι οι ιατροί Μπαχαντίν Σακίρ, Ναζίµ, Ραχµί και ο κουρδικής καταγωγής «διανούµενος» Ζιγά Γκόκαλπ. Τα κείµενα του τελευταίου παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τις µετέπειτα θεωρίες άριας φυλής του Χίτλερ. Στο Βαλκανικά εδάφη επικρατεί συνεχείς αναταραχή και υποδαυλίζεται η διαµάχη µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. Στις εκλογές του 1909 ενώ οι Έλληνες δικαιούνται 36 θέσεις στην Βουλή τους αναγνωρίζονται µόνον 22 έδρες.

17 Ο Ελληνισµός στο Οθωµανικό Κράτος αρχές 20 ού Αιώνα Η αδυναµία εφαρµογής ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων στα ευρωπαϊκά εδάφη οδηγεί στο τέλος του 1912 στον Α Βαλκανικό Πόλεµο µε τον συνασπισµό των χριστιανικών κρατών. Τα οθωµανικά στρατεύµατα ηττώνται σε όλα τα µέτωπα. Οι ελληνικοί πληθυσµοί που παρέµειναν εντός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µετά από τους Βαλκανικούς Πολέµους ανερχόταν σε 2.4 εκατ. άτοµα. Οι υπόλοιποι πληθυσµοί ήταν Αρµένιοι 2 εκατ., Συροχαλδαίοι: 1 εκατ. και Μουσουλµάνοι (Τούρκοι, Κούρδοι, Κιρκάσιοι, Λαζοί) 6.5 εκατ. Ο συνολικός πληθυσµός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην σηµερινή Τουρκία ήταν 11 εκατοµµύρια. Η Γερµανία διεισδύει πλήρως στο κρατικό µηχανισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και Ο γερµανικός µιλιταρισµός βρίσκει πλήρη ανταπόκριση. Ο οθωµανικός στρατός πλέον ελέγχεται από Γερµανούς αξιωµατικούς. Οι ελληνικοί πληθυσµοί είναι διάσπαρτοι σε όλες τις περιοχές της Μ. Ασίας µε τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα παράλια του Αιγαίου και του Ανατολικού Πόντου, την Ανατολική Θράκη-Κωνσταντινούπολη και την κεντρική Ανατολή. Στους επόµενους χάρτες δίνονται η κατανοµή των Ελληνικών πληθυσµών και των 2300 Σχολείων.

18 Η πληθυσµιακή Κατανοµή των Ελλήνων στην Μικρά Ασία (δεν δίνονται στοιχεία για τα νότια παράλια)

19 Η Γεωγραφική Κατανοµή των Ελληνικών Σχολείων στη Μικρά Ασία

20 Η προετοιµασία της Εξόντωσης Μετά από την ήτα στους Βαλκανικούς πολέµους το Σωµατείο-Κόµµα µε νέο πραξικόπηµα τον Φεβρουάριο του 1913 εγκαθιστά µια σκληρή δικτατορία. Ο ίδιος ο Ενβέρ µε τα πρωτοπαλίκαρα του εισβάλει στην Υψηλή Πύλη και αναγκάζει των Βεζίρη σε παραίτηση υπό την απειλή περιστρόφου ενώ δολοφονείται ο υπουργός άµυνας. Ο νέος σουλτάνος Μεχµέντ ο Ε είναι αλκοολικός και πειθήνιο όργανο του Σωµατείου- Κόµµατος. Στα τέλη του 1913 ξεκινάει ο οικονοµικός αποκλεισµός των ελληνικών καταστηµάτων σε όλες τις περιοχές: Πόντο, Αττάλεια, Ικόνιο, Σµύρνη, Κων/λη, Η πράξη αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι «στοχοποιεί» τα µελλοντικά θύµατα. Αρχίζει συνεχής προπαγάνδα κατά των Ελλήνων ότι είναι προδότες και εχθροί της χώρας ενώ δηµοσιεύονται πλαστές φωτογραφίες για δήθεν σφαγές Μουσουλµάνων στα απελευθερωµένα εδάφη της Μακεδονίας από την Ελλάδα. Οι προβοκάτσιες αυτές επίσης έχουν ιδιαίτερη σηµασία διότι «δαιµονοποιούν» τα µελλοντικά θύµατα. Η Deutsche Bank χρηµατοδοτεί την όλη προπαγάνδα. Πιστοποιητικό Συµµετοχής στον Οικονοµικό Αποκλεισµό κατά των Ελλήνων Η κήρυξη ιερού πολέµου την 14/11/1914 στην Πόλη

21 Η Έναρξη της Εξόντωσης του Ελληνισµού από την Ανατολική Θράκη Τον Μάρτιο του 1914 ξεκινούν συστηµατικές επιθέσεις από παρακρατικές οµάδες κατά των ελληνικών χωριών και συνοικιών της Ανατολικής Θράκης στις περιοχές Αδριανουπόλεως, Αίνου, Βιζύης, Γάνου, έρκων, ιδυµοτείχου, Ηράκλειας, Καλλιπόλεως, Μυριόφυτου, Σαράντα Εκκλησιών, Συληβρίας, Σωζόπολης, Τυρολόης. Τα παρακρατικά σώµατα ανήκουν στην µυστική οργάνωση Τεσκιλάτ-ι Μαχσουσά (Τε-Μα) (Ειδική Οργάνωση) και επανδρώνονται από ποινικούς κατάδικους που απελευθερώνονται από τις φυλακές και συνεργάζονται µε τον στρατό και την αστυνοµία. Η Τε-Μα διοικείται από τους ιατρούς Μπαχαντίν Σακίρ και Ναζίµ. Ο υπουργός εσωτερικών Ταλαάτ ενώ δηλώνει ότι µεταβαίνει να τιµωρήσει τους υπεύθυνους στην πραγµατικότητα επιθεωρεί το κατά πόσο τα µέτρα της εξόντωσης είναι αποτελεσµατικά. Οι διαµαρτυρίες και οι εκκλήσεις του Οικουµενικού Πατριαρχείου προς την Υψηλή Πύλη δεν φέρουν κανένα αποτέλεσµα. Οι ελληνικοί πληθυσµοί οδηγούνται προς τα παράλια της Προποντίδας υπό τραγικές συνθήκες ενώ πλήθος γερόντων και γυναικόπαιδων βρίσκουν τραγικό τέλος.

22 Η Εξάπλωση των ιωγµών Στη λέσχη του Σωµατείου Κόµµατος, τον Φεβρουάριο του 1914, πραγµατοποιήθηκε µυστική συνεδρίαση µε την συµµετοχή στελεχών του και Γερµανών αξιωµατικών για τα µέτρα κατά των ελληνικών πληθυσµών. Οι αντιπρόσωποι του Γερµανού στρατηγού Liman von Sandres δηλώνουν: «η Τουρκία δεν έχει ουδεµία ασφάλεια ούτε δύναται να οργανωθεί ελεύθερη εις το µέλλον, λόγω της παρουσίας εχθρικών στοιχείων, εµπνεόµενων έξωθεν µε επαναστατικές ιδέες». Τον µήνα Μάιο του 1914 διαρρέουν προς τα Ελληνικά Προξενεία οι µυστικοί φάκελοι που είχαν σταλεί από το Κ-ΕκΠ στην Σµύρνη προς τα παραρτήµατα τους στις επαρχίες της ενδότερης χώρας και τα οποία φθάνουν στην Ελληνική Κυβέρνηση. Οι φάκελοι περιλαµβάνουν οδηγίες του Κοµιτάτου για την εξόντωση των Ελληνικών Πληθυσµών της Ιωνίας και παραλιών της Προποντίδας. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι όλα αυτά γίνονται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΟΥ ΕΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελευθέριος Βενιζέλος απειλεί σε λόγο του στην Βουλή την Τουρκία µε πόλεµο.

23 Η Εξόντωση των Ελλήνων της υτικής Μικράς Ασίας Στην διάρκεια Μάιου-Ιουνίου 1914 εφαρµόζεται το σχέδιο ολοκληρωτικής εξόντωσης των πληθυσµών της παραλιακής ζώνης του Αιγαίου Πελάγους. Ένοπλοι παρακρατικοί, µεταµφιεσµένοι στρατιώτες και φανατισµένοι Μουσουλµάνοι επιτίθενται στα ελληνικά χωριά και κωµοπόλεις από την Νικοµήδεια (Ίσµιτ) µέχρι το Λυβίσι προκαλούν εγκλήµατα κατά της ζωής και των περιουσιών των Ελλήνων. Οι πληθυσµοί οδηγούνται προς την θάλασσα για να διωχθούν στα Ελληνικά νησιά. Εντός της Σµύρνης λόγο της παρουσίας των Προξένων και ξένων υπηκόων δεν γίνονται ανοικτές επιθέσεις. Ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος σπεύδει όπου µπορεί να σώσει τους διωκόµενους και οργανώνει γραφείο τύπου για ενηµέρωση των ξένων προξενείων. Προβαίνει µαζί µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο σε διαβήµατα προς την Οθωµανική Κυβέρνηση. Ο Νοµάρχης Σµύρνης Ραχµί Μπέης, στέλεχος του Σωµατείου - Κόµµατος, δηλώνει στον Μητροπολίτη την 4/8/1914 ότι : «Ακόµα δεν έχετε δει τίποτα, αν τολµήσετε να κάνετε κάτι στη Σµύρνη έχουµε έτοιµο σχέδιο πυρπόλησης την Ελληνική συνοικία». Εποµένως η σχεδίαση της πυρπόλησης της Σµύρνης το 1922 έγινε πολύ πριν. Ο Χρυσόστοµος εξορίζεται από την Σµύρνη στα µέσα Αυγούστου του 1914 και παραµένει στην Κωνσταντινούπολη µέχρι το Ο Νοµάρχης Ραχµί έχει κάνει την ίδια οµολογία και προς τον Γάλλο Συνταγµατάρχη Deeds λέγοντα ς «δεν θα παραδώσω την Σµύρνη και θα την κάνω ολοκαύτωµα, δεν θα βρείτε ζωντανό κανένα Χριστιανό». Στη συνέχεια µοιράστηκαν δοχεία βενζίνης στα δηµόσια κτήρια όπως σχολεία, αστυνοµικά τµήµατα κτλ.(f.dundar,ο Κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας-Η Μηχανική Εθνών της Ένωσης και πρόοδου ( ).

24 Η Καταστροφή της Φώκαιας Ιουνίου 1914 Η παλαιά Φώκαια που βρίσκεται βόρεια της Σµύρνης µε 6500 Έλληνες κατοίκους δέχεται επίθεση από άτακτους που υποστηρίζονται από τις τοπικές στρατιωτικές και αστυνοµικές αρχές την 11 Ιουνίου 1914 ενώ τα πέριξ ελληνικά χωρία έχουν υποστεί επιθέσεις και πυρπολήσεις. Στην Φώκαια βρίσκεται οµάδα Γάλλων αρχαιολόγων για ανασκαφές υπό τον Felix Sartieux οι οποίοι γίνονται µάρτυρες των φρικαλεοτήτων. Η ενηµέρωση της γαλλικής κοινής γνώµης και ειδικά της Μασσαλίας, η οποία ήταν αποικία των Φωκαέων τον 6 αιώνα π.χ., προκαλεί θύελλα διαµαρτυριών. Η εύρεση, πρόσφατα, φωτογραφιών της πυρπόλησης της Φώκαιας αποδεικνύει το σχέδιο και το µέγεθος της εξόντωσης του Ελληνισµού στην Μικρά Ασία. Αναφέρει ο Felix Sartieux τα γεγονότα ως «διαβολικό σχέδιο» που ξεκάθαρα έχει οργανωθεί από το κεντρικό κράτος.

25 Στη Φωτογραφία του F. Sartieux φαίνεται η αποχώρηση από την Φώκαια των λαφυραγωγών, η πόλη καίγεται και τα γυναικόπαιδα προσπαθούν να επιβιβαστούν σε πλοία διαφυγής Οι φωτογραφίες για την Φώκαια προέρχονται από το Βιβλίο «Φώκαια, Η Μαρτυρία του Φ. Σαρτιώ» που έχει εκδοθεί από το Ριζάριο Ίδρυµα το 2008.

26 Νεκρή Ελληνίδα στην παραλία της Φώκαιας και τρεις Έλληνες χωρικοί που διαφεύγουν από την πυρποληµένη Φώκαια.

27 Η Καταστροφή των Κυδωνιών (Αϊβαλή) Το Αϊβαλή (οι Κυδωνίες) µε σουλτανικό φιρµάνι κατοικούταν µόνο από Έλληνες. Την Άνοιξη του 1914, όπως όλες οι άλλες πόλεις, υπέστη φοβερούς διωγµούς οι οποίες διήρκησαν, ασταµάτητα µέχρι το 1917 οπότε εκτοπίστηκαν όλοι οι κάτοικοι στην ενδοχώρα µετά από εντολή του Γερµανού στρατηγού Otto Liman von Sandres. Η δικαιολογία περί δήθεν συνεργασία µε εχθρικές δυνάµεις αποτελεί καθαρή συκοφαντία όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα του Ελληνικού Υπ. Εξωτερικών. Η περιγραφή του Μητροπολίτη Προύσης ωρόθεου που προσπαθεί να σώσει τους εκτοπισµένους κοντά σε πεδιάδα της Προύσας δείχνει το µέγεθος του µαρτυρίου των εκτοπισµένων Αϊβαλωτών. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο την 15 Μάιου 1914 κηρύσσει την Εκκλησία «εν διωγµώ». Σε ορισµένες περιοχές το µέτρο έχει κάποια αποτελέσµατα σε ελάχιστο βαθµό στην µείωση των διωγµών.

28 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΩΡΟΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΒΑΛΗΟΥ (1/5/1917) Συνεχίζων την από 24 ισταµένου έκθεση µου σχετικήν προς τους ενταύθα αφιχθέντας και ολοέν αφικνούµενος πρόσφυγας αδελφούς Αϊβαλιώτας, γνωρίζω τη Μεγάλη Εκκλησία ότι τελευταίως µετέβην αυτοπροσώπως προς επίσκεψην αυτών, κατασκηνούντων εν την µία ώραν απέχουσιν της Προύσης πεδιάδη Πλατυαίνιων. εν θα επιχειρήσω να παραστήσω διά λόγον το οικτρόν θέαµα όπερ παριστώσιν αι ατυχείς αύται υπάρξεις τούτο µόνον λέγω ότι η όλη σκηνογραφία παριστά σύµφυρµα σκελετών µεγάλων και µικρών ανάµιξ όντων κινούµενων και ζητούντων έλεος. Με ολόλυγµους και θρήνους αλλά και µε ποιάν τίνα παρηγορίαν και µαταίαν ελπίδα µε υπεδέχθη το φρικιών και αθλιοτήτων ανθρωποµάζευµα εκείνο, συγκείµενον τουλάχιστο 2500 ψυχών. Επί 42 ήδη ηµέρας οδοιπορούσα η οµάς αυτή είναι καταδεδικασµένη να οδοιπορήση ικανάς έτι ηµέρας, καθόσον είναι προωρισµένη προς εγκατάστασιν εις Γενή Σεχίρ και Μπιλετζίκ διένειµα αυτοίς περί τις 2 χιλιάδες γρόσια, αλλ ουδ ως σταγών εν ωκεανώ εχρησίµευσε το ποσόν τούτο. Με παρακάλεσαν αδυνώµενοι να ενεργήσω όπως επιτραπή να µείνωσι ενταύθα αν όχι διαρκώς αλλά και µερικάς τουλάχιστο ηµέρας, προς ανάπαυσιν, διότι πολλοί εξ αυτών ως εκ του καµάτου και των κακοτυχιών δεν δύναται κυριολεκτικώς βαδίσωσι. υστυχώς από τινών ηµερών απουσιάζει ο Βαλής είς Βασιλεύουσα παρά τω αντιπροσωπεύοντι δε αυτόν Τεφδερδάρ δεν ηδυνήθηµεν παρά ολογιστών ηµερών αναβολήν να επιτύχωµεν. Τα καθ οδόν δεινοπαθήµατα των είναι αληθώς απίστευτα 180 εξ αυτών απέθανον καθ οδόν ριφθέντες εντός των χανδακείων, άλλοι ηµιθανείς εγκαταλείποντο εν µέση ερήµων οδώ γυναίκες επίτοκαι άφιναν τα νεογνά αυτών και ηκολουθούν όπως όπως τους άλλος οδοιπορούντες

29 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΩΡΟΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΒΑΛΗΟΥ (1/5/1917) (Συνέχεια Σελ.2/3) καθόσον δια τους βραδύνοντες κατά την οδοιπορίαν η κινητήριος δυνάµις µετεδίδετο παρά των φοβερών τζανταρµάδων δι απηνών ραβδισµών. Έσχον το ατύχηµα να ίδω και παρακολουθήσω απ αρχής και εκ του πλησίον ολοκληρωτικόν τίνα τον επάρατον τοιούτον διωγµού εναντίον του Έθνους ηµών, αλλ εις ουδεµίαν περίστασιν απήντησα σκληρότεραν στάσιν και συµπεριφοράν εκ µέρους των διωκτών ή την επιδεικνυόµενην εις την παρούσαν περίστασιν είναι εντελώς ασυγκίνητοι! εν τοις επιτρέπεται ούτε να εισέρχωται εις τα κατωκηµένα µέρη εξ ων διέρχονται, όπως αγοράσωσι δι ιδίων αυτών χρηµάτων τα αναγκαιούντας τρόφιµα, ότε δε υπεδείχθη ες τους αρµόδιους το σκληρόν τούτο µέτρον, απαθέστατα απήντησαν «άλλοι ας σκέφθουσι το τοιούτων!». Κατεβλήθη φροντίς όπως τοις σταλή επαρκής οπωσδήποτε (100 δράµια κατ άτοµον) άρτος, όστις όµως εκ µουχλιασµένον και όζοντος µησιραλεύρον ζηµούµενος είναι αθλιέστατος! Ο όµιλος ο κατασκηνών νυν εκτή ως είρηται πεδιάδι αποτελείται εκ οικογενειών, αλλά καθ έκαστην αφικνούνται και έτεραι οµάδες, κατά δε µε διεβεβαίωσαν, οι ακολοθούντες είναι πολλοί πλείονες των ήδη αφιχθέντων ανερχόµενα εις χιλιάδες ψυχών. Ως εν τη προηγούµενη µου έγραφον µετεκινούντο καθ οµάδας, η τελευτία δ οµάς εγκατέλειπε το πάτριον έδαφος την Κυριακήν του Θωµά. Εις Ταχταλή και Γιαλαιτζίκινον, χωρία του Τµήµατος Απολλωνιάδος απέχοντα δίωρος εντεύθεν, εγκαταστάθηκαν ήδη οριστικώς περί τας οικογένειαι γυµναί και

30 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΩΡΟΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΒΑΛΗΟΥ (1/5/1917) (Συνέχεια, Σελ.3/3) τετραχηλισµέναι, ήρξατο δε έρχονται καθ έκαστην και καθ οµάδας ενταύθα προς πορισµόν άρτου δια της επαιτείας η δε Μ, δεν διαλείπει δι όλων των ενδεικνυµένων µέσων να φαίνηται και εις τούτους και εκείνους κατά το έτος χρήσιµος, αλλά τι µέγα δύναται να επιτευχθεί άνευ επαρκών υλικών µέσων ια ταύτα και εντή προηγουµένη µου εκθέσει και του σχετικού µετά ταύτα τηλεγραφήµατος µου και δια της παρούσης µου εκτελών το καθήκον µου έσπευσα να γνωρίσω τα συµβαίνοντα και την κατάστασιν και να ζητήσω εν ονόµατι των καταδυναστευόµενων αδελφών ας τούτων το έλεος και της βοήθειας της Μ. Εκκλησίας διότι προ πάντων αποθνήσκουν της πείνης αι άνθρωποι ούτοι. Είπον και ελάλησα και διατελών ευσεβάστων Εν Προύση τη 1 Μαΐου Ο Liman von Sandres προσπάθησε να δικαιολογήσει τον αφανισµό των Ελλήνων του Αίβαλίου µε επιστολή που έστειλε στην εφηµερίδα Monitor Oriental την ηµέρα παράδοσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (30 Οκτωβρίου 1918). Οι ισχυρισµοί περί δήθεν κατασκοπείας των Ελλήνων είναι ψευδείς αφού ο ιοικητής Νήσων Αν. Αιγαίου Πετυχάκης ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην µη πρόκληση των οθωµανικών αρχών, Αλλά ακόµα και να ήταν αλήθεια η διενέργεια κατασκοπίας πως δικαιολογείται Ο εκτοπισµός υπό τραγικές συνθήκες γυναικόπαιδων. O Liman von Sandres

31 Η Επίσκεψη Επιτροπής Προξένων στα Καταστρεµένα Ελληνικά χωριά της Ιωνίας τέλος Ιουνίου 1914 Ερειπωµένη Ελληνική Οικία Τα µέλη της Επιτροπής βλέπουν µε νεκρούς νεκρό µέσα σε πηγάδι

32 Γυναικόπαιδα από το Ελληνικό Χωριό σε κατάσταση τρόµου στον αυλόγηρο της Εκκλησίας στη Μενεµένη

33 Απόσπασµα της Έκθεσης Προξένων για το Ελληνικό Χωριό Σειρέκ Επιτροπή αποτελούµενη από Προξένους της Γαλλίας, Μ.Βρετανίας, Ιταλίας, Ρωσίας και Αυστρίας επισκέφθηκαν την περίοδο 20/6-11/7/1914 τις περιοχές από την Προύσα µέχρι την Σµύρνη. Για το χωριό Σειρέκ αναφέρουν στην Έκθεση τους: «Επισκεφθήκαµε το χωριό Σειρέκ στις 25/6. Το χωριό 300 οικιών είναι ερειπωµένο. Μας ενηµερώσαν ότι το χωριό δέχτηκε επίθεση από τσετέδες µουσουλµάνων την 14/6/1914, οι Έλληνες κάτοικοι αµύνθηκαν, υπήρξε ο θάνατος Ελλήνων. Λεηλατήθηκαν οι οικίες και η εκκλησία και πυρπολήθηκαν 30 σπίτια. Επισκεφθήκαµε το χωριό µαζί µε τον Επιθεωρητή Σουκρού Μπέη,τον ανταποκριτή της εφηµερίδας Times Mr.E.Whitall, 2 Έλληνες ιερείς και µερικούς πρώην κατοίκους του χωριού. Είδαµε νεκρούς µέσα σε πιγάδι και πυρποληµένες οικίες. Ο νεκρός µέσα στο πηγάδι είναι ο Χριστόφρος Καραγκιόζης. Μας ενηµέρωσαν ότι οι τσετέδες πίεσαν τους µουσουλάνους του κοντινού χωριού Τσουκούρκοϊ να συµµετάσχουν στις επιθέσεις όµως ο Ιµάµης του χωριού απότρεψε την συµµετοχή τους στις επιθέσεις κατά των Ελλήνων. Ο αριθµός των Ελλήνων που εκδιώχθηκαν είναι µεταξύ

34 Η Συνεργασία Παρακρατικών µε το Επίσηµο Κράτος Στο παρακάτω σηµείωµα που υπογράφεται από κάποιο Καρα µπιν Ζαντέ βεβαιώνεται ότι ο Έλληνας εργολάβος Κωστής Βανής από τα Βουρλά εργάζεται στην κατασκευή δηµόσιας οδού προς την Κρήνη (Τσεµές) και πρέπει να τύχει ασυλίας από τους τσετέδες (άτακτους παρακρατικούς) Ηµεροµηνία 10/6/1914

35 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εξόντωσης των Χριστιανών ανδρών ηλικίας ετών την περίοδο υπήρξαν τα ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ τα γνωστά ως ΑΜΕΛΕ ΤΑΜΠΟΥΡΛΑΡΙ. Με την είσοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στον Α Παγκόσµιο πόλεµο οι στρατευµένοι Έλληνες, Αρµένιοι και Εβραίοι στέλλονται σε στρατόπεδα εργασίας, ζουν και εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες µε αποτέλεσµα σε µεγάλο ποσοστό να πεθάνουν.

36 Η Είσοδος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο Η δικτατορική τριανδρία, από το καλοκαίρι του 1914, µεθοδεύει την είσοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο, στο πλευρό της Γερµανίας. Μετά την είσοδο από τα αρδανέλια δύο Γερµανικών θωρηκτών πλοίων, βοµβαρδίζονται τα ρωσικά παράλια από αυτά, τα οποία είχαν υψώσει στα ιστία τους την τουρκική σηµαία. Στις 14/11/1914 κηρύσσεται το Τζιχάτ, ο «ιερός πόλεµος», κατά των απίστων Χριστιανών. Οι διωγµοί των Ελλήνων εντείνονται καθώς πλέον οι ξένοι πρεσβευτές και πρόξενοι αναχωρούν. Η επιτυχία των διωγµών κατά των Ελλήνων, µε την εθνική εκκαθάριση ολόκληρων περιοχών όπως οµολογεί ο Μ.Βεζίρης Σαίτ Χαλίµ Πασά στον Γερµανό Πρεσβευτή Βάνγκενχαϊµ προτρέπει στο ότι τα ίδια µέτρα πρέπει να εφαρµοστούν κατά των Αρµενίων όπως αποκάλυψε πρόσφατα το Τούρκος ιστορικός Τανέρ Άκτσαµ µε βάση τα Οθωµανικά αρχεία (Βιβλίο : Μια επαίσχυντη πράξη-η Αρµενική Γενοκτονία και οι ευθύνες της Τουρκίας). Η προσπάθεια του αγγλογαλλικού στόλου να παραβιάσει τα αρδανέλια αποτυγχάνει πράγµα που ισχυροποιεί το δικτατορικό καθεστώς.

37 Ο Μαζικός Αφανισµός του Ελληνισµού του Πόντου Η περιοχή της Τραπεζούντας (Ανατολικός Πόντος) καταλαµβάνεται από τον Ρωσικό Στρατό τον Απρίλιο του 1916 και η πόλη παραδίδεται από τον Βεχίπ Πασά στον Μητροπολίτη Χρύσανθο ο οποίος ως πρότυπο Ορθόδοξου Ιεράρχη προστατεύει όλους τους κατοίκους Μουσουλµάνους και Χριστιανούς σε όλο το διάστηµα της Ρωσικής Κατοχής ( ). Στον υπόλοιπο Πόντο εκτός της Ρωσικής ζώνης αρχίσουν φοβεροί εκτοπισµοί µε αποκορύφωµα την Αµισό (Σαµψούντα) και την Μπάφρα. Το µέγεθος της καταστροφής φαίνεται ανάγλυφα στις παρακάτω αναφορές: Υπόµνηµα Αµασείας Γερµανού Αµισός 7/2/1917(Αντίγραφο) Παναγιώτατε έσποτα, Ο µεν Ραφέτ Πασσάς πληρεξούσιος του υπουργείου των Στρατιωτικών εκτελείν, ο δε Βαχαειδιν µετά των οργάνων της αστυνοµίας καταρτίζει τους καταλόγους και τα προγραφάς των αθώων ανθρώπων. Ούτω και την εβδοµαδα ταύτην απηλάθη εις το εσωτερικόν νέα οµάδα εντίµων πολιτών, εις τρόπον ώστε κινδυνεύει η Αµισος να µείνη άνευ ανδρών. Και εκ Παφρας όπου µετέβη ο Βαχαεδιν (αρχηγός της Τεσκιλάτι Μαχσουσά) απεστάλησας εις Βοίβατ ολόκληρος ο αρρην πληθυσµός Προσδίδει Εµπορεύµατα εγκαταλειφθείσας περιουσίας (µετρουκέ)

38 Η Γενοκτονία στον Πόντο Ελήφθη Υπουργείο Εξωτερικών(Ελλάδος) (Αναφορά Πρέσβη Κων/λεως προς Υπ.Εξ.) 17/2/1917 Αρ.Πρωτ Κωνσταντινούπολης 2/2/1917 Μητροπολίτης Χαλδείας γράφει εξής περί της θλιβεράς καταστάσεως οµογενών επαρχίας Κερασούντως. Μετά κατάληψιν Τραπεζούντος υπό Ρώσσων µυριάδες Τούρκων µεταναστών ενέσκηψαν επαρχείαν Κερασούντος ελεηλάτησαν τα Ελληνικά χωρία και ανεχώρησαν καταλείποντες χολέραν και τύφον. Ενεργείας Βαλή Τραπεζούντος ήρχισε νέα καταδίωξης Ελλήνων επαρχιών Κερασούντος αποφασισθείσης συλλήψεως και εξορίας µάλλον πλουσίων Ελλήνων. Άφιξης πολλών Γερµανών αξιωµατικών υπό αρχηγόν κόµην Σχολεµπούργ αναχαίτισε προσωρινός διωγµούς εν τη πόλει και ενθάρρυνε Ελληνικούς πληθυσµούς επέτεινε όµως λύσσαν καταδιώξεως χριστιανών πληθυσµών εν τοις χωρίοις. Όταν υπό Γενικού Επιτελείου αποφασίσθη αποµάκρυνσις Ελλήνων παραλιών Ευξείνου Πόντου εξετελέσθη αύτη υπό Βαλή Τραπεζούντος και οργάνων τον κατά µάλλον απαίσιον τρόπον.

39 Η Γενοκτονία στον Πόντο (συνέχεια 1/3) Ειρηµένος Γερµανός κόµης ανεκοίνωσε Μητροπολίτη τηλεγράφηµα Πρεσβευτού Γερµανίας προς αυτόν καθ ο κεφαλειώδης να γίνη εντός µηνός επιτρεποµένου εις αναχωρούντας πληθυσµούς να εκλέξωσι τόπον διαµονής και παραλάβωσι ότι θέλουσι και ότι ιδιοκτησίαι των θα έµενων απαραβίαστοι παρά τηλεγραφήµατος τούτο και διαβεβαιώσεις αρχηγού τρίτου στρατιωτικού σώµατος απέλασης εξετελέσθη, εντός 24 ωρών και ολιγότερον µη παρασχεθείσης ουδεµίας ευκολίας εις καταφεύγοντες οίτινες ανεχώρησαν άνευ τροφίµων, φορτηγών ζώων, ενδυµάτων και αποσκευών υπό ραγαδαίαν πολλάκις βροχήν και υπό ισχυράν συνοδείας χωροφυλάκων ηναγκασµένοι διανυκτερεύωσιν εν υπαίθρω υπό δριµύ ψύχος. Εις ουδέν χωρίον επετρέπετο επικοινωνήση µετά Μητροπολίτου αµέσως δε µετά την αναχώρησην κατοίκων Τούρκοι υπάλληλοι και ιδιώται διήρπασαν περιουσίας απελαθέντων.

40 Η Γενοκτονία στον Πόντο (συνέχεια 3/3) Εκενωθέντα χωριά ανέρχονται 38 πληθυσµός των εις 23 χιλιάδας. ιατήρησης πληθυσµού τούτου απαιτεί µηνιαίαν δαπάνην τουλάχιστον 600 λιρών. Κοινότης Κερασούντος πράττει παν δυνατόν ανάγκη όµως και εξωτερικής συνδροµής. Η εν Κων/πολει Β.Πρεσβεία στερουµένη απροβλέπτων αδυνατή να έλθει επίκουρος άλλωστε επικουρία αύτη θα ήτο ανεπαρκής ενώπιον απαιτουµένης δαπάνης. Εάν Β. Κυβέρνησης αδυνατεί να αποστέλη σηµαντικόν ποσόν θα ποίησεται ίσως έκκλησιν προς τους εν Αµερική Έλληνας διότι δεν είναι δυνατόν να µείνωσι άνευ βοηθείας τούς χιλιάδες αναξιοπαθούντων οµογενών εν Θράκη, Μικρά Ασία και Ευξείνω Πόντω. Και Γενικόν Προξενείον εν Σµύρνη ζητεί επειγόντως χρήµατα δια περίθαλψην προσφύγων περιφερείας του και παρακαλή να τηλεγραφήσω Β. Υπουργείω ανάγκην αποστολής απροβλέπτων. Υποπρόξενος Αµισού θα έλθη εν ταύτα όπως µοι εκθέση κατάστασιν απαγορευµένης αλληλογραφίας. Είς Πρεσβευτάς Γερµανίας, Αυστρίας και Αµερικής κατέστησα γνωστά συµβαίνοντα. Καλέργης (Πρέσβης)

41 Η Μαρτυρία του Felix Sartieux για την Ελληνική Γενοκτονία (Βιβλίο: Η Ελληνική Μικρά Ασία 1919)

42 Η Μαρτυρία του Πρέσβη των Η.Π.Α στην Κωνσταντινούπολη Henry Morgethau Sr. (1917) Η ιστορία που σας έχω αναφέρει για τους Αρµένιους µπορώ να την επαναλάβω µε ορισµένες τροποποιήσεις για τους Έλληνες και Ασσύριους Οι Τούρκοι χρησιµοποίησαν σχεδόν ίδιες µεθόδους που χρησιµοποίησαν κατά των Αρµενίων. Άρχισαν να µεταφέρουν τους Έλληνες που υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία σε τάγµατα εργασίας..οι Έλληνες αυτοί πέθαναν κατά χιλιάδες όπως οι Αρµένιοι από το κρύο, πείνα και άλλες κακουχίες. Οι ίδιες µέθοδοι έρευνας περί δήθεν κριµένων όπλων µε βασανισµούς ανδρών και γυναικών χρησιµοποιήθηκαν για να λεηλατηθούν οι περιουσίες τους σε µαζική κλίµακα.,. Οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να εξισλαµίσουν τους Έλληνες, οι Ελληνίδες κοπέλες όπως οι Αρµένισες, απήχθηκαν για τα Τουρκικά Χαρέµια και αγόρια των Ελλήνων απήχθηκαν για να γίνουν υπηρέτες.

43 Αναφορές στον Ξένο Τύπο (North Mail, )

44 Αναφορές στον Ξένο Τύπο

45 Τα Οθωµανικά Αρχεία Επιβεβαιώνουν τους Μαζικούς ιωγµούς (http://www.devletarsivleri.gov.tr/kitap/) Υψηλή Πύλη Υπουργείο Εσωτερικών ιεύθυνση Προσφύγων και Εποικισµού Εθνών 42 Προς: Γενική ιοίκηση (Βιλαέτιο ) Προύσας Κρυπτογραφικό Μήνυµα Αναφορά στο µήνυµα 22 Ιουνίου Η διασπορά των Ελληνικών και Αρµενικών χωριών ανεξάρτητα από τον αριθµό αφικνούµενων Ελλήνων (από την Ανατολική Θράκη) αποτελεί πολιτική αναγκαιότητα. Εµποδίστε την διάχυση τους στην ενδοχώρα. Εκ µέρους του Υπουργού Ηµεροµηνία: 26 Ιουνίου 1915 BOA,DH,nr.54/158 Υπουργείο Εσωτερικών Γενική ιεύθυνση Ασφάλειας Ειδικό Γραφείο 4965 Αλί Μουνίφ Κρυπτογράφηµα Προς τον τοπικό ιοικητή ορύλαιου( Εσκήσχειρ) Μας έχει αναφερθεί ότι µαζί µε τους εκτοπισµένους Αρµένιους, αποστέλλονται και Έλληνες και για τον λόγο αυτό η µεταφορά των Αρµενικών οικογενειών διενεργείται υπό άθλιας συνθήκες. Ζητείται η έρευνα και αναφορά. Ηµεροµηνία : 9/8/1915 BOA.DH.SFR,nr.54-a/328 Ο Υπουργός (Ταλαάτ)

46 Η Αρµενική Γενοκτονία Οι δικτάτορες βρίσκοντας την ευκαιρία των συνθηκών αποµόνωσης του πολέµου και την επιτυχία της Γενοκτονίας των Ελληνικών πληθυσµών της υτικής Μ. Ασίας και Ανατ. Θράκης ξεκινούν την γενοκτονία των Αρµενίων για να «λύσουν» το Αρµενικό Πρόβληµα που τους απασχολεί. Η εφαρµογή του σχεδίου ξεκινάει την 24 Απριλίου 1915 µε την σύλληψη και εκτέλεση των 250 Αρµενίων στην Πόλη που αποτελούν την πολιτική και πνευµατική ηγεσία τους. Στην διάρκεια των µηνών Μαίου- εκεµβρίου 1915 εκτοπίζονται όλοι οι Αρµένιοι από τα χωριά τους όπως δείχνει ο χάρτης. Όσοι επιζούν τις κακουχίες και επιθέσεις καθοδόν Οδηγούνται στην έρηµο Ντερ-Ζορ στη Συρία όπου βρίσκουν τραγικό τέλος. Η επιχείρηση εξόντωσης είναι µαζική και ο Αριθµός των θυµάτων εκτιµάται ότι είναι 1.5 εκατοµµύρια ψυχές. Πληροφορίες φθάνουν στο εξωτερικό από δυτικούς ιεραπόστολους και τον Πρεσβευτή των Η.Π.Α H. Morgenthau.

47 Η περίοδος Ανακωχής 1919 Το Οθωµανικό Κράτος αφού ηττήθηκε σε όλα τα µέτωπα αναγκάζεται να υπογράψει ανακωχή στο Μούδρο της Λήµνου την 30/10/1918. Οι τριανδρία των Νεότουρκων έχει διαφύγει στην Γερµανία. Ο νέος Σουλτάνος Μεχµέτ Βαχντεντίν ορίζει νέες κυβερνήσεις οι οποίες παραπέµπουν τους υπαίτιους του Κόµµατος Ένωσης και Προόδου σε δίκες για τις ωµότητες κατά των Χριστιανών υπηκόων. Την άνοιξη του 1919 καταδικάζονται ερήµην οι τρεις Ενβέρ, Ταλαάτ και Τζεµάλ. Παρά ταύτα τα στελέχη του της Ένωσης και Προόδου είναι ισχυρά και υποστηρίζουν το εθνικιστικό κίνηµα που ξεκινάει ο Μουσταφά Κεµάλ που µεταβαίνει στην Ανατολή και επαναστατεί κατά του Σουλτάνου. H Ιταλία και η Γαλλία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ξεχνώντας ότι ανήκουν στην συµµαχία των δυτικών δυνάµεων για να εξασφαλίσουν τα οικονοµικά τους συµφέροντα υποστηρίζουν ανοικτά το κεµαλικό κίνηµα που έχει ως έδρα του την Άγκυρα. Η νέα Σοβιετική Ένωση έρχεται αρωγός του εθνικιστικού κινήµατος της Τουρκίας επειδή πιστεύει ότι θα εξαγάγει την κοµουνιστική επανάσταση στις Ισλαµικές χώρες µέσο του Τουρκικού Εθνικιστικού Κινήµατος. Από τις αρχές του 1919 η κατάσταση παραµένει επισφαλής για τους ελληνικούς πληθυσµούς του Πόντου, της Ανατολής και Αν. Θράκης που προσπαθούν, όσοι επιβίωσαν, να επιστρέψουν στις εστίες τους στην ενδοχώρα.

48 Η Μικρασιατική Εκστρατεία Στην διάσκεψη Ειρήνης Ο Ε. Βενιζέλος στο Παρίσι εξασφαλίζει την άδεια αποβίβασης του Ελληνικού Στρατού στη Σµύρνη και η απελευθέρωση της Σµύρνης γίνεται την 19/5/1919. Τα στελέχη του Κόµµατος Ένωσης και Προόδου προκαλούν αιµατηρά επεισόδια. Η Ελληνική διοίκηση παίρνει αυστηρά µέτρα σε βαθµό που να τιµωρήσει µε ποινή θανάτου και σε Έλληνες στρατιώτες. Στην ενδοχώρα συνεχίζουν οι βιαιότητες κατά των ελληνικών πληθυσµών. Τον Ιούλιο του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σεβρών που αποδίδει στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη ενώ η περιοχή της Σµύρνης προσωρινά θα διοικούταν από την Ελλάδα και θα γινόταν δηµοψήφισµα µετά από 5 χρόνια για την τύχη της περιοχής. Το κεµαλικό καθεστώς της Άγκυρας απορρίπτει την συνθήκη των Σεβρών ενώ µόνο η Ελληνική Βουλή την επικυρώνει και καµιά άλλη συµµαχική χώρα. Ο Ε. Βενιζέλος χάνει τις εκλογές τον Νοέµβριο του 1920 και η Βασιλική παράταξη ενώ εκλέγεται µε το σύνθηµα ότι θα τελειώσει τον πόλεµο όταν έρχεται στην εξουσία κάνει ακριβώς το αντίθετο και προσπαθεί να επιβάλει στρατιωτικά την συνθήκη των Σερβών στον Κεµάλ. Ωστόσο τα κοµµατικά πάθη, ο διχασµός και ανυπαρξία διορατικότητας των κυβερνώντων οδηγούν τον Στρατό σε κάµψη, η επιχείρηση κατάληψης της Άγκυρας τον Αύγουστο του 1921 αποτυγχάνει και προκαλεί µεγάλο αριθµό στρατιωτικών απωλειών. Η Ελλάδα αποµονώνεται διπλωµατικά και το ηθικό του στρατού βαίνει µειούµενο. Η οικονοµία της Ελλάδος αρχίζει να καταρρέει. Η Κυβέρνηση των Αθηνών αδυνατεί να προλάβει την επερχόµενη καταστροφή παρά της προειδοποιήσεις από παντού.

49 Ο τελειωτικός Αφανισµός του Ποντιακού Ελληνισµού Το εθνικιστικό κίνηµα υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεµάλ από τα µέσα του 1919 θέτει το σχέδιο του ολοκληρωτικού αφανισµού του Ποντιακού Ελληνισµού. Με τη δράση ατάκτων, όπως η οµάδα εξόντωσης του Τοπάλ Οσµάν, ξεκινάει η δολοφονία προκρίτων. Οι µαζικοί εκτοπισµοί ξεκινούν στα µέσα του Στους δρόµους πορείας προς το ενδοχώρα οι εκτοπισµένοι γίνονται στόχοι επιθέσεων και πολλοί πεθαίνουν από τις κακουχίες και τις ασθένειες. Το µέγεθος της τραγωδίας κορυφώνεται στις περιοχές Αµισού και Μπάφρας. Για την σωτηρία των γυναικόπαιδων επανοργανώνονται από τους Έλληνες του Πόντου αντάρτικα σώµατα τα οποία αντιστέκονται µε επιτυχία στις εθνικιστικές δυνάµεις. Ένας ελάχιστος αριθµός εκτοπισµένων φθάνει στις περιοχές Μαλάτιας και Ντιγιάρµπακιρ (Κουρδιστάν). Καθ όλη την διάρκεια του έτους 1921 συλλαµβάνεται η πνευµατική ηγεσία του Ποντιακού Ελληνισµού και οδηγείται στα διαβόητα " ικαστήρια Ανεξαρτησίας". Μετά από µια παρωδία δίκης περί δήθεν εθνικής προδοσίας, επειδή είχαν υπογράψει υποµνήµατα προς τις ξένες δυνάµεις, για τον σεβασµό των δικαιωµάτων του Ποντιακού Ελληνισµού καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν 168 ιερωµένοι, πρόκριτοι, βουλευτές, δηµοσιογράφοι, καθηγητές, δάσκαλοι, ακόµα και µαθητές γυµνασίων στην Αµάσεια τον Σεπτέµβριο του Η πράξη αυτή αποσκοπούσε στον αποκεφαλισµό του Ποντιακού Ελληνισµού από την φυσική ηγεσία του. Με την κατάρρευση του µετώπου τον Αύγουστο του 1922 οι εναποµείναντες Έλληνες του Πόντου καταφεύγουν στην Ελλάδα και λίγοι στη Ρωσία.

50 Η Μαρτυρία του Σοβιετικού Στρατηγού Μ.Φρούνζε επίσηµου απεσταλµένου της ΕΣΣ στην Τουρκία για το τι είδε στον Πόντο είναι πολύν σηµαντική Ο Φρούνζε αναφέρει τα εξής για την πολιτική του Τοπάλ Οσµάν: "...όλη αυτή η πλούσια και πυκνοκατοικηµένη περιοχή της Τουρκίας, ερηµώθηκε σε απίστευτο βαθµό. Απ' όλο τον ελληνικό πληθυσµό των περιοχών της Σαµψούντας, της Σινώπης και της Αµάσειας απόµειναν µόνο µερικές ανταρτοοµάδες που περιπλανιόντουσαν στα βουνά. Εκείνος που έγινε περισσότερο γνωστός για τις θηριωδίες του ήταν ο αρχηγός των Λαζών Οσµάν Αγάς, ο οποίος πέρασε δια πυρός και σιδήρου µε την άγρια ορδή του όλη την περιοχή." Ο Κ. Αράλοβ, σοβιετικός πρέσβης στην Άγκυρα, ενηµερώθηκε στη Σαµψούντα από τον αρχιστράτηγο Φρούνζε. Ο Φρούνζε του είπε ότι είχε δει πλήθος Έλληνες που είχαν σφαγιαστεί, "βάρβαρα σκοτωµένους Έλληνες -γέρους, παιδιά, γυναίκες". Προειδοποίησε επίσης τον Αράλοβ για το τι επρόκειτο να συναντήσει πτώµατα σφαγιασµένων Ελλήνων τους οποίους είχαν απαγάγει από τα σπίτια τους και είχαν σκοτώσει πάνω στους δρόµους.

51 Η Μαρτυρία του Αρχιστρατήγου Μ. Φρούνζε για τους Έλληνες του Πόντου Ο Φρούνζε στο βιβλίο του "Αναµνήσεις από την Τουρκία" γράφει: "Από τους Έλληνες που ζούσανε στη Σαµψούντα, τη Σινώπη και την Αµάσεια έµειναν λίγοι µόνο αντάρτες που τριγυρίζουν στα βουνά. Το σύνολο σχεδόν των ηλικιωµένων, των γυναικών και των παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές µε πολύ άχηµες συνθήκες. Πληροφορήθηκα ότι οι Τσέτες του Οσµάν Αγά (Τοπάλ Οσµάν) έσπειραν τον πανικό στην πόλη Χάβζα. Έκαψαν, βασάνισαν και σκότωσαν όλους τους Έλληνες και Αρµένιους που βρήκαν µπροστά τους. Γκρέµισαν όλες τις γέφυρες. Παντού υπήρχαν σηµάδια γκρεµίσµατος. Η διαδροµή από την πόλη Καβάκ προς το πέρασµα Χατζηλάρ θα µείνει για πάντα στη µνήµη µου όσο θα ζω. Σε απόσταση 30 χιλιοµέτρων συναντούσαµε µόνο πτώµατα. Μόνο εγώ µέτρησα 58. Σ' ένα σηµείο συναντήσαµε το πτώµα µιας ωταίας κοπέλλας. Της είχανε κόψει το κεφάλι και το τοποθέτησαν κοντά στο χέρι της. Σε κάποιο άλλο σηµείο υπήρχε το πτώµα ενός άλλου ωραίου κοριτσιού, 7-8 χρονών, µε ξανθά µαλιά και γυµνά πόδια. Φορούσε µόνο ένα παλιό πουκάµισο. Απ' ότι καταλάβαµε, το κοριτσάκι καθώς έκλαιγε, έχωσε το πρόσωπό του στο χώµα, δολοφονηµένο από το κάρφωµα της λόγχης του φαντάρου."

52 Σηµειώµατα σε τείχους από εκτοπισµένους από τον Πόντο

53 Το Ολοκαύτωµα της Σµύρνης Ο Τουρκικός Στρατός την 26 Αυγούστου 1922 εξαπολύει επίθεση στον τοµέα του µετώπου του Αφιόν Καράχισαρ και διασπά την ελληνική αµυντική γραµµή. Στην άσχηµη κατάσταση που βρισκόταν οι ελληνικές δυνάµεις υποχωρούν προς το Αιγαίο. Οι γηγενείς ελληνικοί πληθυσµοί διώκονται και όσοι γλιτώνουν καταφεύγουν στα παράλια και πρωτίστως στη Σµύρνη. Η κυβέρνηση των Αθηνών δεν λαµβάνει κανένα µέτρο για την διάσωση των πληθυσµών ενώ είχε τον χρόνο να πραγµατοποιήσει την εκκένωση σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού. Ο τουρκικός στρατός εισέρχεται στη Σµύρνη την 9/9/1922 ενώ στο λιµάνι ήταν αγκυροβοληµένα τα πλοία Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Η.Π.Α. Στις 13/9/1922 εκδηλώνεται πυρκαγιά στην Αρµενική συνοικία, η οποία µε τον νότιο άνεµο που επικρατούσε (είχε επιλεγεί ο κατάλληλος χρόνος) εξαπλώνεται στην Ελληνική συνοικία. Αδιαµφισβήτητα η φωτιά έχει προκληθεί από τις τουρκικές δυνάµεις όπως αποδεικνύεται από πολλούς ανεξάρτητους ξένους παρατηρητές αλλά και οµολογίες Τούρκων. Πρώτο θύµα είναι ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος που παραδίδεται από τον Νουρεντίν Πασά στον τουρκικό όχλο και αφού υπέστη φρικτά βασανιστήρια βρίσκει µαρτυρικό θάνατο. Οι Έλληνες της Σµύρνης και των περιχώρων και οι πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην περιοχή βρίσκονται σε µια στενή λωρίδα µεταξύ φωτιάς και θάλασσας για πολλές µέρες, ενώ οι σφαγές από τους άτακτους και τακτικούς στρατιώτες µέσα στην πόλη της Σµύρνης είναι ανεξέλεγκτες.

54 Το Ολοκαύτωµα της Σµύρνης Ο Αριθµός των θυµάτων σε µερικές µέρες υπερβαίνει τις στη Σµύρνη µόνο. Οι ξένες δυνάµεις ενώ παρατηρούν το τροµερό θέαµα δεν προβαίνουν σε καµιά ενέργεια, µε εξαίρεση τον µεγάλο ανθρωπιστή Πρόξενο των Η.Π.Α George Horton ο οποίος υψώνοντας σηµαίες της Αµερικής σε Ελληνικά πλοία σώζει πολλά γυναικόπαιδα. Θα πει αργότερα ο ίδιος: «ντρέποµαι που ανήκω στο ανθρώπινο γένος». Όλοι οι άνδρες που συλλαµβάνονται οδηγούνται στο εσωτερικό της Ανατολής υπό φρικιαστικές συνθήκες. Στο Αιβαλή από τους 4000 συλληφθέντες σώζονται µόνο 23 (Μαρτυρία Η.Βενέζη). Ο Άγιος Χρυσόστοµος Σµύρνης

55 Το Ολοκαύτωµα της Σµύρνης Τι λέγει ο στενός συνεργάτης του Μουσταφά Κεµάλ δηµοσιογράφος Φαλίχ Ριφκί Άταϊ στο βιβλίο Τσάνκαγια για την πυρπόληση της Σµύρνης στο κεφάλαιο Μετά τη Νίκη : «Επειδή έχω αποφασίσει να γράψω την αλήθεια πρέπει να µεταφέρω µερικές σηµειώσεις µου της εποχής εκείνης: «Οι λεηλατούντες βοήθησαν επίσης την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γιατί καίγαµε τη Σµύρνη; Μήπως φοβόµασταν ότι δεν θα γλιτώναµε από τις µειονότητες αν παρέµεναν οι επαύλεις, τα ξενοδοχεία τα καζίνα;». Με τον ίδιο τρόπο είχαµε κάψει τα σπίτια και τις γειτονιές των εκτοπισθέντων Αρµενίων στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου. Η συµπεριφορά αυτή δεν προέρχεται από µια καταστροφική µανία. Υπάρχει επιρροή του συµπλέγµατος κατωτερότητας. Ήταν η µοίρα να µην αποκτήσουµε µια πόλη που θύµιζε Ευρώπη. Το ότι η Σµύρνη θα ήταν πλέον µια κατεστραµµένη πόλη θα εµπόδιζε µήπως µια νέα εισβολή και να διατηρηθεί η Σµύρνη Τουρκική. Πιστεύω ότι δεν θα φτάναµε στην κορύφωση της τραγωδίας αυτής αν δεν υπήρχε ο φανατισµός και η δηµαγωγία του Νουρεντίν Ο ίδιος ο Μουσταφά Κεµάλ ήταν παρών στην Σµύρνη στη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος στην απέναντι παραλία της Σµύρνης.

56 Το Ψήφισµα της ιεθνούς Ένωσης Επιστηµόνων Γενοκτονιών εκέµβριος 2007 ΕΠΕΙ Η η άρνηση γενοκτονίας αναγνωρίζεται ευρέως ως η τελική φάση της γενοκτονίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ατιµωρησία για τους δράστες της, γεγονός - που όπως έχει αποδειχθεί- προετοιµάζει το δρόµο για µελλοντικές γενοκτονίες. ΕΠΕΙ Η η Οθωµανική γενοκτονία εναντίον των µειονοτικών πληθυσµών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου και µετά τη λήξη του αναφέρεται συνήθως ως γενοκτονία µόνο κατά των Αρµενίων, µε µικρή αναγνώριση για τις ποιοτικά ίδιες γενοκτονίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά των άλλων Χριστιανικών µειονοτήτων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ αποτελεί πεποίθηση της ιεθνούς Ενώσεως Επιστηµόνων για τη Μελέτη της Γενοκτονίας ότι η Οθωµανική εκστρατεία κατά των Χριστιανικών µειονοτήτων της Αυτοκρατορίας, µεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστά γενοκτονία κατά των Αρµενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ η Ένωση απαιτεί από την Κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες κατά των πληθυσµών αυτών, να ζητήσει επισήµως συγγνώµη και να κάνει άµεσα και ουσιαστικά βήµατα προς την κατεύθυνση της αποκαταστάσεως.

57 Ψευδό - δικαιολογίες των Αρνητών της Γενοκτονίας για το τι έγινε... Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία ότι ο αφανισµός του Ελληνισµού της Ανατολής προκλήθηκε µετά από σχεδίαση και µε σκοπό την εκρίζωση του από τις πατρογονικές του και εποµένως συνιστά ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ µε την έννοια που ορίστηκε από τον ΟΗΕ το 1948, υπάρχουν µερικοί ιστορικοί και δυστυχώς µεταξύ αυτών και Έλληνες που ισχυρίζονται το αντίθετο µε επιχειρήµατα όπως τα ακόλουθα: Τα γεγονότα κατά των Ελλήνων προήλθαν ως αντίποινα λόγο της παρουσίας και των πράξεων του Ελληνικού Στρατού στη Μ. Ασία. Απάντηση: Πως εξηγείται όµως το γεγονός ότι δεν υφίστατω πόλεµος της Τουρκίας µε την Ελλάδα το 1914 όταν άρχισε η εκκαθάριση του Ελληνισµού. Η Ελλάδα εισήλθε στον Α' Παγκ.Πόλεµο, επισήµως, τον Ιούνιο του Ακόµα πρέπει να τονιστεί ότι η συµπεριφορά του Ελληνικού στρατού στη Μ. Ασία ελεγχόταν συνέχεια από τις συµµαχικές δυνάµεις και σε όποιες περιπτώσεις υπήρξαν συµπεριφορές κατά των Μουσουλµάνων αυτές τιµωρήθηκαν αυστηρότατα ακόµα και µε εκτέλεση των υπαιτίων. Οι Έλληνες ήταν προδότες κατά του κράτους που ήταν υπήκοοι- Απάντηση: Τόσο στον Βαλκανικό πόλεµο όσο και στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο οι Έλληνες στρατευµένοι συµπεριφέρθηκαν ως νοµοταγείς πολίτες ενώ δεν ισχύει το αντίθετο στην συµπεριφορά του Οθωµανικού Κράτους αφού όλους τους Χριστιανούς τους οδήγησαν στα «Τάγµατα Εργασίας» που ήταν ουσιαστικά στρατόπεδα θανάτου. Οι κατηγορίες περί δήθεν βοήθειας σε αγγλικά και γαλλικά υποβρύχια είναι ψευδείς προπαγάνδα που προέρχεται από τους Γερµανούς αξιωµατικούς. Αλλά αν υποθέσει κανείς ότι υπήρχε έστω και κάποια απιστία κατά του κράτους πως δικαιολογεί αυτό την ολοκληρωτική σφαγή γυναικόπαιδων µε την εφαρµογή της ρατσιστικής αρχής «περί συλλογικής ευθύνης».

58 Ψευδό - δικαιολογίες των Αρνητών της Γενοκτονίας για το τι έγινε... Οι βιαιότητες κατά των ελληνικών πληθυσµών ήταν περιορισµένης έκτασης και δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασµός αφού δεν εξοντώθηκαν όλοι οι Έλληνες όπως π.χ. της Καππαδοκίας- Απάντηση : Τόσο την περίοδο όσο και οι διωγµοί γινόταν σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές την ίδια περίοδο συγχρονισµένα πράγµα που αποδεικνύει κεντρικό σχεδιασµό. ιωγµοί έγιναν και στην Καππαδοκία χωρίς όµως να φθάσουν στο αποκορύφωµα της εξόντωσης λόγο της αποµόνωσης της περιοχής, Η διάσωση του 5% του πληθυσµού δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρξε Γενοκτονία. Εξάλλου το πρόγραµµα του Κ-ΕκΠ προέβλεπε οι µειονότητες να περιοριστούν στο 5% του γενικού (τετράδιο Ταλαάτ). Έγινε απλά ανταλλαγή των πληθυσµών και τίποτα παραπάνω: - Απάντηση: Όταν υπογράφθηκε η συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσµών στις 30/1/1923 στη Λωζάννη όλες οι περιοχές της Ανατολής εκτός της Καππαδοκίας είχαν υποστεί ριζική εθνική εκκαθάριση συνέπεια της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Η ανταλλαγή αφορούσε τους Έλληνες που είχαν εναποµείνει σε αποµονωµένες περιοχές ενώ η µεταφορά των Μουσουλµάνων από την ελληνική επικράτεια έγινε µε ελληνικά πλοία στην Τουρκία και υπό οµαλές συνθήκες.

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων Συνθήκη Νειγύ Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής στήλης Β: Να συνδυάσετε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13 Σελίδα 1 από 13 Εισαγωγικό σημείωμα Στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την ομαδο-συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας, την εφαρμογή της οποίας ενθαρρύνει και ενισχύει από καιρό η Σχολή Μωραΐτη, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα 19 ος αιώνας : εθνικά οράματα και εθνικές αποτυχίες Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του 1830 δεν περιλαμβανόταν παρά ένα μικρό τμήμα των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Τζωρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (νέα ελληνική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Το αμερικάνικο κολέγιο «Ανατόλια» λειτούργησε για πρώτη φορά στη Μερζιφούντα του Πόντου στα τέλη του 19 ου αιώνα. Λίγο πριν από την καταστροφή του 1922 και την αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α Περιεχόµενα Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ... 1 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α... 3 Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ Ο Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου στις «Αναµνήσεις» του αναφέρεται εκτενώς στα όσα διαδραµατίσθηκαν µε τον ξεριζωµό των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το υλικό:

Πληροφορίες για το υλικό: Πληροφορίες για το υλικό: Ο σκοπός της δημιουργίας του πιο κάτω ηλεκτρονικού υλικού είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και των Γενοκτονιών. Το υλικό αυτό περιέχει ιστοσυνδέσμους με πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α [[ Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α. Εθνικά Κινήματα (19 ος αιώνας) β. Τρίτος Κόσμος γ. Συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Κώστα Ευθυµιάδη στο Χορτοκόπι Καβάλας µε θέµα : «Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού»

Οµιλία του Κώστα Ευθυµιάδη στο Χορτοκόπι Καβάλας µε θέµα : «Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού» Αξιότιµες κυρίες Αξιότιµοι κύριοι, ο µεγαλύτερος εχθρός της δικαιοσύνης, η οποία επιζητεί πάντοτε την τιµωρία των ενόχων είναι και θα παραµείνει ο χρόνος, ο οποίος καθώς περνά καθιστά αδύνατη τη µνήµη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015 08:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1]

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1] Ημερομηνία : 3/4/2013 Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου Εξώφυλλο Το κράτος τα έκλεισε τα σχολεία, όχι οι Ρωµιοί Πώς πραγµατοποιήθηκε η εθνική εκκαθάριση στην Ίµβρο (İmroz) Η ελληνική εκπαίδευση στην Ίµβρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά στις τότε και τώρα καταστάσεις: http://www.youtube.com/watch?v=yw5zn1eidp4

Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά στις τότε και τώρα καταστάσεις: http://www.youtube.com/watch?v=yw5zn1eidp4 Αν μελετήσουμε τις καταστάσεις που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν τον Απρίλιο του 1967 και τις καταστάσεις που ισχύουν σήμερα θα διακρίνουμε ότι η ομοιότητα τους είναι μεγάλη τηρουμένων των αναλογιών. Ας ρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης β. Κοινωνιολογική Εταιρεία γ. Συνθήκη του Νεϊγύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας

P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γ Γυμνασίου. Διαγώνισμα στο 1 ο Κεφάλαιο

Ιστορία Γ Γυμνασίου. Διαγώνισμα στο 1 ο Κεφάλαιο Ιστορία Γ Γυμνασίου Διαγώνισμα στο 1 ο Κεφάλαιο Ενότητα 1 1. Να δώσετε σύντομους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες: αγροτική επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση, κίνημα του Διαφωτισμού. Αγροτική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΗ «ΕΟΡΤΗ» ΤΗΝ 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1996: Η ΕΛΛΑΔΑ «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη.

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη. Σήμερα ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεννήθηκε στη Μικρόπολη Δράμας το έτος 1955. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου και κατετάγη στη ΣΜΥ το έτος 1973. Υπηρέτησε ως μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου 132 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου ΟΝΟΜΑ: Κωνσταντίνος Λοΐζου (σύζυγος Ελενίτσας Σεραφείµ) ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 Μαρτίου 1921 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα Κεφ. 3. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204) Υποκεφάλαιο 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) Φύλλο εργασίας 1. Από τον

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μίας Ιδέας

Η ιστορία μίας Ιδέας Η ιστορία μίας Ιδέας Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου από το 1859 έως τις μέρες μας Σολφερίνο, Βόρεια Ιταλία, 24 Ιουνίου 1859. Τα Γαλλικά και τα Αυστριακά στρατεύματα διεξάγουν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 10: Αντιαποικιοκρατικά Κινήματα και Αραβικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό»

Διαβάστε περισσότερα