GREEK LANGUAGE: LOAN-WORDS ΤΟ FRENCH AND LOANS OF LOAN-WORDS ΒΥ MODERN GREEK SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK LANGUAGE: LOAN-WORDS ΤΟ FRENCH AND LOANS OF LOAN-WORDS ΒΥ MODERN GREEK SUMMARY"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΔΑΝΕΙΑ ΣτΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝτΙΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δ. Παντελοδήμος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται η επίδραση της ελληνικής στη διαμόρφωση της γαλλικής γλώσσας και επιχειρείται κατηγοριοποίηση των ελληνικών ριζών με παράλληλο προσδιορισμό της σημασίας τους και του τρόπου υιοθετήσεώς τους τόσο από την επιστημονική όσο και από την κοινή γλώσσα των Γάλλων. Επισημαίνονται επίσης ελληνόγλωσσοι ξένοι όροι και χαρακτηριστικές περιπτώσεις aντιδανείων της νεοελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην καθημερινή ομιλία και στον επίσημο γραπτό λόγο. GREEK LANGUAGE: LOAN-WORDS ΤΟ FRENCH AND LOANS OF LOAN-WORDS ΒΥ MODERN GREEK D. Pantelodimos SUMMARY The effect of Greek on the moulding of French language is eχamined and a categorisation of the greek stems is attempted, with a parallel definition of their meaning and of their way of being adopted by both the scienlific and the common language of French people. Foreign terms of greek origin are also poίnted out. as wel! as characteristic cases of loans of loan-words by modern Greek language which are used very broadly in eνeryday speech and in formal written discourse. 1. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η γαλλική ανήκει στις Λατινογενείς γλώσσες. Οι χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου Γαλάτες υιοθέτησαν τον προφορικό λόγο των ρωμα"ίκών στρατευμάτων κατοχής μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης της χώρας τους από τον Ιούλιο Καίσαρα το 52 π.χ. Όπως ήταν φυσικό, η λα'ίκή λατινική της εποχής και όχι η φιλολογική γλώσσα του Κικέρωνα και του Οράτιου, υπήρξε η αφετηρία για τη διαμόρφωση των βασικών γλωσσικών στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ κατακτηθέvτων και κατακτητών, δηλαδή των συγκεκριμένων ουσιαστικών και των ρημάτων. Με την πάροδο όμως του χρόνου και την εξελικτική πορεία του νέου γλωσσικού 26

2 ιδιώματος, αποδείχθηκε ότι η λαϊκή λατινική - περιορισμένης άλλωστε λεξιλογικής και μορφολογικής εμβέλειας - δεν ήταν ικανή να τροφοδοτεί επ' άπειρον τη νέα λαλιά των Γαλατών. Γι' αυτό και παρατηρείται στροφή προς τη λόγια λατινική, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες γλωσσικές τους ανάγκες. Αργότερα, όταν και η γλώσσα του Σενέκα θα εξαντλήσει τις δανειστικές της δυνατότητες, οι πρόγονοι των Γάλλων θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς την ελληνική όχι μόνον για να δημιουργήσουν ειδικό λεξιλόγιο τεχνικών και επιστημονικών όρων αλλά και να διαμορφώσουν αφηρημένα ουσιαστικά, επίθετα και σύνθετα ονόματα της καθημερινής ομιλίας. Ανάγλυφη εικόνα της εξέλιξης αυτής μας παρέχει η λέξη ίππος που δήλωνε ένα σημαντικό μέσο μεταφοράς και γεωργικών εργασιών για τους ανθρώπους των πρώτων χριστιανικών αιώνων: Το ουσιαστικό cheνal (άλογο) προέρχεται από τη λέξη caballυs της λα'ίκής λατινικής και όχι από τη λόγια λέξη eqυυs, ενώ από το επίθετο caballariυs παράγεται το γαλλικό cheνalier και οι λέξεις cheνalerie, cheνaresque και cheνalet. Αργότερα οπό το λόγιο eqυestris θα δημιουργηθεί το επίθετο eqυestre (έφιππος). Και εδώ ολοκληρώνεται ο κύκλος των δυνατοτήτων της λατινικής, λαϊκής και λόγιας. Στη συνέχεια από την ελληνική λέξη ίππος θα προέλθουν οι όροι της γαλλικής: hiparchie, hipparque hφparion hippiatre Ύ hippiatrie, hippiatriqυe hι'ppique Ύ hippisme hippocampe hippocastanace (βατ.) hippocratisme, hippocratiqυe (Hippocrate) hippodrome hippogritfe hippo/ogie, hippo/ogiqυe hippomobile hippophae (βατ.) hι'ppophagie, hippophagique, hippophage hippopotame, hippopotamesqυe hippotechnie hippurique (χημ.) Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στην περίπτωση ενός άλλου προσφιλούς των Γάλλων τετραπόδου: Από τη Λατινική λέξη canis προέρχονται οι όροι της γαλλικής chien - chiendent - chien-loυp - chiennerie, ενώ από την ελληνική κύων (γεν. κυνός) οι λέξεις: 27

3 cyn;que, cyniquement, cynisme cynocephale cynodrome cynoglosse (βατ.) cynophi/e cyon cynegetique cynipides (σικ. εντόμων) Ανάλογη είναι και η περίπτωση του ρήματος κινώ και των παραγώγων του. Από το λατινικό moveo- movi- motum- movere έχουμε: mouvement, mouvance, mouvant, mouvante mouvementer mouvoir motard motel moteur, motrice motif moti/ite motion, motiver motivation moto, motocross motocultum, motoculture motocycle γ motocyclette motocyc/iste motocycnsme motoriser Ύ motorisation mototracteur Ενώ από τις ελληνικές λέξεις κινώ- κίνηση προέρχονται οι όροι της γαλλικής: kinase (βιοχημεία) kinescope kinesique kinesitherapie, kinesitherapeute, kinesitherapeutique kinesthesie, kinesthesique kinetoscope 28

4 cine, cineaste, cine-club, cinema, cίnegraphique, cinemascope cinematheque, cinematique, cinematographe, cinematographie cinematographier, cinematographique, cinematographiquement cinemometre cine-parc, cinephίle, cinerama cinetheodo/ite cinetique cinemitraίlleuse cinemographe cineroman cinetir Τέλος, από τη λατινική anima εκπορεύονται το ουσιαστικό ame ::::: ψυχή και το ρήμα animer ~ εμψυχώνω, ζωντανεύω, ζωηρεύω, διευθύνω, με παράγωγα τις λέξεις: animation animateur, animatrice animisme, animiste anfmosite ενώ από την ελληνική ψυχή πpοέpχονται οι λέξεις: psychanalyse, psychana/yser psychanalyste, psychanalytique psychasthenie, psychasthenique psyche psychiatre, psychiatrie, psychiatrique psychique psychisme psychochirurgie psychocritique psychodramatique, psychodrame psycho-/inguistique psycho/ogie, psychologique, psychologiquement psycho/ogisme psychologue psychometrie psychomoteur psychomotrice psychopathe, psychopathie 29

5 psychopathologie psychopedagogie psychopharmaco/ogie psychophysiologie psychose psycho-sensori-moteυr psychosomatique psychotechnicien~ enne, psychotechnique psychotherapie psychotique psychotonique psychotrope Πολλές από τις λέξεις αυτές "πέρασαν" στη γαλλική μέσω της λατινικής με τη λαϊκή ή τη λόγια παράδοση. Στην πρώτη περίmωση οι ελληνικές λέξεις χρησιμοποιήθηκαν αυθόρμητα στην καθημερινή ομιλία των Ρωμαίων, ενώ στη δεύτερη υιοθετήθηκαν από τους φιλολογικούς μόνον κύκλους και στη συνέχεια καθιερώθηκαν στις Λατινογενείς ~ ρωμανικές γλώσσες κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Για παράδειγμα, η λέξη πυξίδα έδωσε στην κοινή λατινική την buxta και εκείνη με τη σειρά της στη γαλλική την boite, ενώ η λόγια παράδοση δημιούργησε τους όρους philosophυs και catholicυs από τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις, που διαμόρφωσαν τις γαλλικές philosophe και catholique. Παράλληλα έχουμε νέες σύγχρονες χρήσεις ελληνικών όρων, όπως π.χ. το ουσιαστικό misogyne από τη λέξη μισογύνης ή και νεότερες συνθέσεις, προκειμένου να δοθεί ονομασία σε νέες έννοιες, όπως π.χ. οι όροι cosmonaute και astronaute κατά το ελληνικό κοσμοναύτης και aστροναύτης, aerotherapie και ergonomie κατά το αεροθεραπεία και εργονομία. Τέλος τα παράγωγα αποτελούν εσωτερική διαδικασία της γαλλικής. Έτσι η politique παρήγαγε τις λέξεις politicιen, politicard, politiser, politisation, politiquement, apolitique. Με πρώτο συνθετικό το πολυ- έχουμε polycopie, polydactylie, polyedre, polygamie, polygraphe, polyphonie, polysemiqυe, polysyllabe, polytechnique, polyνalent. ενώ με το αντί. εκτός των πολυπληθών γνωστών όρων, δημιουργούνται και οι νεώτερες λέξεις antihitlerien, antitabac, antinucleaire, antipyretique, anti-sous-marin κλπ. Τη δημιουργία νέων λέξεων ακόμη και σήμερα φανερώνει η χρήση της ρίζας -θήκη, αφού εκτός των καθιερωμένων bibliotheque 30

6 pinacotheque glyptotheque discotheque cinematheque teletheque ootheque και cartotheque εμφανίστηκαν πρόσφατα και οι λέξεις fi!motheque (ταινιοθ~κη) ρhototheque mediatheque oenotheque (οινοθήκη, οινοπωλείο, κάβα ποτών) logitheque αλλά και carotheque (κατάστημα πλακιδίων) Η πρακτική όμως αυτή οδηγεί συχνά και σε υπερβολές. Έτσι σχηματίζεται ο όρος sophrologie από τις λέξεις σώφρων και λέγω για να δηλώσει παρα'ίατρικό επάγγελμα, όπως και η λέξη anamorphose που είναι συνώνυμη της κομμωτικής τέχνης ι 2. Από την αντίθετη πλευρά, η είσοδος πολλών γαλλικών λέξεων στη νεοελληνική γλώσσα υπήρξε αποτέλεσμα αφενός μεν της προσπάθειας των εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού να μεταλαμπαδεύσουν στην υπόδουλη πατρίδα τους τα προ'ίόντα της ευρωπα'ίκής παιδείας για την ηθική αφύπνιση του Γένους, αφετέρου δε της απόλυτης κυριαρχίας της γαλλικής κατά το ΙΗ' και ΙΘ' αιώνα. ίσως και μέχρι την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τα γαλλικά δάνεια της ελληνικής κατατάσσονται από μορφολογική άποψη σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) εξελληνισμένα και β) μη εξελληνισμένα. Στην τελευταία περίπτωση περιλαμβάνονται μόνον ουσιαστικά και επίθετα άκλιτα, αφού το ρηματικό σύστημα της ελληνικής διέπεται από αυστηρούς κανόνες κλίσης. Έτσι έχουμε τα ουσιαστικά: ασανσέρ ascenceur (ανελκυστήρας) σαμποτάζ sabotage (δολιοφθορά) ρεβάνς revanche (εκδίκηση, ανταπόδοση) σουξέ succes (επιτυχία) και τα επίθετα: βεριτάμπλ veritable (αληθινός) 31

7 μασίφ massif (συμπαγής) νορμάλ normal (φυσιολογικός) οβάλ oval (ωοειδής) μοβ mauve (ιόχρους) αλλά και λέξεις που δεν συναντώνται -τουλάχιστον με την ίδια έννοια - στη γαλλική, όπως π.χ. καλοριφέρ, βουλκανιζατέρ, καλσόν, φερμουάρ, ρετιρέ ακόμη και ελληνικές λέξεις με γαλλική κατάληξη, όπως σαπουνέ (χαλβάς), παvτοφλέ (παπούτσια), χιονέ (ύφασμα). Οι λόγιοι του περασμένου αιώνα προσπάθησαν να εξελληνίσουν κατά το δυνατόν τις ξένες, δάνειες, λέξεις, απορρίπτοντας φθόγγους που δεν θεωρούνται δόκιμοι στην ελληνική και χρησιμοποιώντας λογιότερους φθόγγους που δεν είναι όμως οι αντίστοιχοι ελληνικοί. Έτσι έχουμε β αντί μπ, δ αντί ντ, γ αντί γκ. π.χ. bombe moderne Dumas cordon galette βόμβα μοδέρνος Δουμάς κορδόνι γαλέτα αντί μπόμπα μοντέρνος Ντuμά κορvτόνι γκαλέτα gardenia γαρδένια γκαρτένια (βοτανολόγος Garden) Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στα ελληνικά κύρια ονόματα που προέρχονται από επαγγέλματα. π.χ. Βογιατζής αντί Μπογιατζής Τενεκίδης αντί Ντενεκiδης Γαϊτατζής αντί Γκαϊτατζής Βέης αντί Μπέης Βακάλης αντί Μπακάλης Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως υπεραστισμός, ως υπερβολική χρήση μιας αστικής προφοράς που δεν ανταποκρίνεται όμως στην πραγματικότητα. Έτσι έχουμε γλασέ (glace), γόμμα (gomme), μοδίστα (modiste), Βερανζέρος (Beranger), γαλαρία (galerie). Στα νεότερα όμως χρόνια ακολουθείται η ορθή φωνητική απόδοση: π.χ. μπαράζ (barrage), αμπαλάζ (emballage), ντεμπούτο (debut), ντάμα (dame), γκάφα (gaffe). Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον νομίζω ότι παρουσιάζουν τα aντιδάνεια της νέας ελληνικής, δηλ. ελληνικότατες λέξεις, οι οποίες υιοθετούνται ενωρίς από τη γαλλική γλώσσα για να επιστρέψουν αργότερα με ξένο ένδυμα στη νεοελληνική. 32

8 Πολλές απ' αυτές έχουν εμφανή την ελληνική προέλευση: σινεμά < cinema < cinematographe < κινηματογράφος ταπί (μένω ταπί) < taρis < τάπης καραβέλα < caraνe/le < κάραβος! καράβι τελεφερίκ < te/eρherique < teleρhore < τηλέφορος καρατερίστας < carateriste < χαρακτήρας κορδόνι/ κορδονέτο < cordon/ cordonnet < corde < χορδή κορόνα < couronne < κορώνη/κουρούνα σέντρα/ σεντράρω < centre/ centrer < κέντρο/ κεντράρω σικλαμέν (χρώμα) < cyclamen < κυκλάμινο_ Άλλες ανιχνεύοvται με κάποια δυσκολία, όπως πλαζ < ρlage < πλάγιος καμπάνα (ξενοδοχείου) < cabane < κοπάνα (κατά τον Κοραή) βεραμάν < νert amande < παραφθορά του αμυγδαλή αζαλέα < azalee < αζαλέας κανονιέρης < canonnι'er < κάννη, ενώ άλλες ανήκουν εκ πρώτης όψεως στη σφαίρα της φαντασίας, όπως: λαμπαντέρ < lampadaire < λαμπάς -άδος πτι μπέρ < ρetit beυrre < βούτυρον καναπές < canape < κώvωψ/ κωνωπε{ον μπουτίκ < boutique < αποθήκη Po/ice (αστυνομία) < Police < βυζ. αποδειξiα λουμiνια (φυτίλια) < lumignon < ελλύχνιον καραμέλα < caramelle < canna + mela < κάλαμος + μέλι κρετίνος < cretίn < crestin < christianus < χριστιανός μυοσοτίς (άνθος) < myosotis < μυς +ους -ωτός (αφτί του ποντικού) σεζ-λόνγκ < chaise longυe < cathedra < charegla < καθέδρα Στην κατηγορία των aντιδανείων κατατάσσονται. τέλος. και γνωστοί ως επί το πλείστον επιστημονικοί όροι, οι οποίοι προέρχοvται από ελληνογενείς γαλλικές λέξεις, όπως π.χ.: υβρίδιο < hybride < ύβρις φυσιοκρατία < physiocratie < φύσις + κρατώ οικολογία < ecologie < οίκος + λέγω ονυχοφάγος < onychophage < όνυξ + φάγος 33

9 ηαεκτροβιοαογικός < electrobiologiqυe < ήλεκτρον + βιολογικός φυσιοπαθολογία < ρhysioρathologie < φύσις + παθολογία ξηροδερμία < xyrodermie < ξηρός + δέρμα uποκινησι'α < hypokinesie < uπό + κίνησις ψυχοδιαγνωστικός < ρsychodiagnostiqυe < ψυχή + διάγνωσις Από τα ανωτέρω καταφαίνεται η ανάγκη συστηματικής θεματικής κατάταξης όλου αυτού του γλωσσικού υλικού, με ένδειξη συγχρόνως του τρόπου και του χρόνου εισαγωγής στις αντίστοιχες γλώσσες. Η εργασία αυτή θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στη φιλολογική επιστήμη, στη σωστή χρήση του γλωσσικού μας οργάνου και στην προβολή του aστείρευτου πλούτου της ελληνικής που αποτελεί, ίσως, το μοναδικό ασυναγώνιστο εθνικό μας προων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Δημήτριος Παντελοδήμος Καθηγητής του Παvεπιστημiου Αθηνών Αγίου Νικολάου Αμαρούσιο τηλ. και fax: (01)

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 1 11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια μελέτη πάνω στη δημιουργία και εξέλιξη της παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK 1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ελένη Ευθυμίου Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη των ποικίλων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και χρήση ορολογίας συμβάλλει στην προβολή μίας σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας

Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας ΑΡΘΡΟ «Λάθη: είδη και αντιμετώπισή τους» Συγγραφείς Δέσποινα Παπαδοπούλου Δημήτριος Τζιμώκας 1 Περίληψη στα αγγλικά The present paper

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου. Eισαγωγικά

1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου. Eισαγωγικά 1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου Eισαγωγικά Tο λεξιλόγιο µιας γλώσσας είναι η περιοχή όπου το φαινόµενο του δανεισµού είναι ιδιαίτερα εµφανές και πιο άµεσα παρατηρήσιµο. Στον λεξιλογικό δανεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια γλωσσοδέτες, όλου του λόγου μαριονέτες..

Παραμύθια γλωσσοδέτες, όλου του λόγου μαριονέτες.. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Παραμύθια γλωσσοδέτες, όλου του λόγου μαριονέτες.. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ) Πτυχιακή εργασία της Αναστασίας Σαμψών ΑΜΦ: 777 Υπό την εποπτεία της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

25. Ειδικές γλώσσες της σύγχρονης εποχής - Η επιρροή της αγγλικής στην ελληνική. Modern specialised languages - the influence of english on greek

25. Ειδικές γλώσσες της σύγχρονης εποχής - Η επιρροή της αγγλικής στην ελληνική. Modern specialised languages - the influence of english on greek 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 25. Ειδικές γλώσσες της σύγχρονης εποχής - Η επιρροή της αγγλικής στην ελληνική Αναστασία Παριανού Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας Στη σύγχρονη εποχή, η επιστημονική ορολογία συνεχίζει να προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 12/13/12 2:30 PM Page 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 3/29/13 11:19 AM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΑΛEΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΑΛEΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ιάλεκτος και Κοινωνικός Αποκλεισµός ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΑΛEΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Θεοδώρα Σεργίδου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ;

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση εξετάζονται τα επιστημονικά λεξιλόγια της φυσικής και της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕIΣAΓΩΓH Η έννοια της ορθογραφίας Η ορθή γραφή των λέξεων µιας γλώσσας, η ορθογραφία, είναι ο καθιερωµένος συµβατικός σε κάθε γλώσσα τρόπος γραφής κάθε λέξης σύµφωνα µε ορισµένες αρχές: την ετυµολογική-ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Γεώργιος Μικρός & Γεώργιος Καραγιάννης The aim of this research is to reveal the present status of the final n

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης «Ο ρόλος και η χρήση των επιφωνημάτων στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης» Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα