INTERNAfiONALIZAfiON OF TERMINOLOGY AND GREEK LANGUAGE SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERNAfiONALIZAfiON OF TERMINOLOGY AND GREEK LANGUAGE SUMMARY"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β. Α. Φιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τάση για παγκοσμιότητα της οικονομίας και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων οδηγούν την ανθρωπότητα σε μια νέα γλωσσική πραγματικότητα. Παράλληλα η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους νεοφανών εννοιών, για τις οποίες απαιτούνται αντίστοιχοι καινούριοι όροι Όροι για νέες έννοιες εκπονούνται στις γλώσσες που δημιουργείται η γνώση. Αυτοί εισάγονται πολλές φορές αυτούσιοι με τη μετάδοση της γνώσης. Γεγονός που συντείνει στη διεθνοποίηση ορολογίας. Όμως υπάρχουν προβλήματα προσαρμογής της εξωτερικής μορφής ξένων όρων στην ελληνική γλώσσα. Εξετάζονται τέτοια προβλήματα από κοινωνική και γλωσσική άποψη. Συμπεραίνεται ότι δε μπορεί να επιτευχθεί διεθνοποίηση ορολογίας με άκριτη αποδοχή ξένων όρων. Η μεταφορά των εννοιών και των ορισμών τους αποτελεί το δρόμο για διεθνοποίηση ορολογίας και εκπόνηση όρων στα ελληνικά. Αυτό επιτυγχάνεται με συλλογική προσπάθεια σε κάθε θεματικό πεδίο. Επιπρόσθετα εφόσον επιτευχθεί αυτό θα είμαστε σε θέση να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ελληνογενών όρων σε άλλες γλώσσες INTERNAfiONALIZAfiON OF TERMINOLOGY AND GREEK LANGUAGE V. Α. Filopoulos SUMMARY The globalization of the economy and the deνelopment of electronic media driνes the humankind towards a new linguistic reality. At the same time the eχplosive deνelopment of scιence and technology produces more and more innoνating concepts. ln turn there is a growιng demand for coining appropriate terms to designate the newborn concepts. Terms for new concepts are designated by the language the knowledge ίs created. These terms are introduced frequently without alteration, which helps internationalization Nevertheless problems are encountered for the acceptance of foreign terms in the Greek language. Such problems are discussed in this paper from social and linguistic vιews. lt is concluded that internationalization of terminology cannot be achieved by unwise acceptance of foreign terms. The right way towards internationalization of terminology is the transfer of concepts. their difίnitιons, and by assigning terms in Greek language. Thιs can be achieved with collective efforts in every special field. This is a precondition in order to contribute terms of Greek origin in other languages. 73

2 Ο ΕΙΙΑΓΩΓΗ Την εποχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά όχι απότοκο του πολέμου, αναπτύχθηκε η Επιστήμη Υλικών. Σ' αυτήν οφείλουμε τις τεράστιες αλλαγές που βιώνουμε. Από τα πρώτα τεχνολογικά αποτελέσματα με την εφαρμογή της θεωρίας της καινούριας επιστήμης ήταν τα τρανζίστορ. Η κατασκευή τους επιτεύχθηκε το Δεν ήταν εφεύρεση. Οι ερευνητές των εργαστηρίων της Bell γνώριζαν τι θα κατασκεύαζαν. Δεν ήταν μόνο αυτό, ακολούθησε η ανάmυξη της μικροηλεκτρονικής με τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη βιομηχανία και σε κάθε τεχνολογικό τομέα. Χάρη στην Επιστήμη Υλικών μπήκαμε σε μια νέα εποχή, την Εποχή της Τεχνολογίας με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς του επιστητού. Σε κάθε τομέα οδεύουμε στην παγκοσμιότητα. Η επικοινωνία, με κάθε είδους μέσο, ανάμεσα στους λαούς τείνει ή και έχει καταργήσει τα σύνορα των κρατών, λ.χ. το ιντερνέτ. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα μεταδίδονται ταχέως με ολοένα πιο γρήγορους ρυθμούς. Τα πιο εμφανή αποτελέσματα είναι η βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας, η άνοδος του βιωτικού επίπεδου και συνεπακόλουθα της μορφωτικής στάθμης, που ανατροφοδοτούν την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και γενικά του πολιτισμού. Είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη επικοινωνία στην πολιτική, στις συναλλαγές, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό ώστε να μην aποκοπούμε από το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Το ερώτημα είναι αν η επιτακτική ανάγκη για επικοινωνία θα οδηγήσει στην κυριαρχία παγκοσμίως μιας γλώσσας ή θα υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τις άλλες γλώσσες. Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη. Ακροθιγώς μπορεί να αναφερθούν διάφοροι αντικρουόμενοι παράγοντες που άλλοι οδηγούν προς τη μια κατεύθυνση και άλλοι προς την άλλη. Οι επαφές σε πολυεθνική στάθμη διεξάγονται σε μια κοινά αποδεκτή γλώσσα εργασίας. Σήμερα προφανώς την αγγλική στις πιο πολλές περιmώσεις. Σε μερικούς τομείς η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι απόλυτη, όπως στο εμπόριο. Αλλά και σε άλλους τομείς υπάρχει η τάση επικράτησή της, όχι μόνο σα γλώσσα εργασίας αλλά και υποκαθιστώντας ακόμα και τις εθνικές γλώσσες λ. χ. στις μεταφορές. Η ανάπτυξη της γνώσης σε αγγλόφωνες χώρες κυρίως, υποχρεώνει τους διακονούντες αυτή σε άλλες χώρες, να γνωρίζουν την αγγλική. Γεγονός που ισχύει σε όλους τους τομείς. Οι επιστήμονες φτάνουν στο σημείο να δημοσιεύουν τις πρωτότυπες εργασίες τους αγγλικά. Προσέτι η άνοδος της μορφωτικής στάθμης, αυξάνει το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να επικοινωνεί σ' αυτή τη γλώσσα. Παρόλα αυτά η ξενομάθεια παραμένει κτήμα μιας μορφωμένης μειονότητας. Για να 74

3 μετέχει όμως το σύνολο του πληθυσμού στα παγκόσμια επιστημονικά και άλλα δρώμενα, απαιτείται η γνώση να μεταφέρεται στη γλώσσα του. Για παράδειγμα η εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας, το κοινό δίκαιο της Ευρωπα ίκής Ένωσης και διεθνείς συνθήκες, δε μπορεί να εφαρμοστούν αν δεν έχουν αποδοθεί στη γλώσσα μας. Για να μεταφέρεται κάθε γνώση στη γλώσσα είναι επιτακτικό να υπάρχουν αντίστοιχοι όροι για τους καινούριους όρους. Η γνώση αυξάνεται με εκθετικό τρόπο. Σύμφωνα με ορισμένους η γνώση διπλασιάζεται κάθε λίγα έτη. Αν πρόκειται για πέντε, έξι ή οκτώ δεν έχει σημασία. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι διπλασιασμός της γνώσης σημαίνει αντίστοιχη αύξηση των εννοιών και επομένως ανάγκη για καινούριους όρους που να σηματοδοτούν τις νεοφανείς έννοιες. Εκτιμήσεις πριν από αρκετά έτη ανέβαζαν το πλήθος των όρων σε τριάντα εκατομμύρια, σε αντίθεση με πενήντα έτη πριν που εκτιμούσαν σε λίγα εκατομμύρια (1). Για να συνεχίσει να διακονείται η γνώση στη γλώσσα μας, απαιτείται να εμπλουτίζεται αυτή με καινούριους όρους. Αν δεν υπάρχει το σημαίνον δεν υπάρχει και το σημαινόμενο. Αν η γλώσσα μας δε συνεχίσει να είναι ικανή να εκφράζει κάθε είδους γνώση, θα περιοριστεί σε γλώσσα του σπιτιού. Αντιστρέφοντας την άποψη της Γλωσσολογίας ότι κάθε γλώσσα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που τη μιλάνε, ισχύει ότι η μειονεκτική γλώσσα περιορίζει τον ορίζοντα της γνώσης αυτών που την μιλάνε. Προκύmει ότι η απάντηση στο αρχικό ερώτημα συνίσταται στο ότι για να υπάρξει απρόσκοπτη επικοινωνία με τις άλλες γλώσσες και προπαντός με την αγγλική, απαιτείται διεθνοποίηση ορολογίας. Στη συνέχεια εξετάζεται πως θα επιτευχθεί αυτό. Αν είναι εφικτός ο εμπλουτισμός της γλώσσας με δανεισμό ή αν διεθνοποίηση ορολογίας προκύπτει από το σύνολο: αντικείμενο - έννοια - ορισμός - θέση στο σύστημα εννοιών - όρος 1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι ότι διεθνοποίηση ορολογίας συνίσταται στη διεθνοποίηση όρων. Αυτό γίνεται αντιληmό σα την αποδοχή και χρήση ενός όρου σε δυο ή πιο πολλές γλώσσες, αναλοίωτου, ώστε να ταυτίζεται ότι πρόκειται για τον ίδιο όρο και ο οποίος να διατηρεί σε κάθε γλώσσα την ίδια ακριβώς σημασία. Δηλαδή κάθε διεθνοποιημένος όρος να υποδηλεί την ίδια έννοια και να είναι κατανοητός το ίδιο σε κάθε γλώσσα. Ο βαθμός επίτευξης της διεθνοποίησης όρων εξαρτιέται από διάφορους παράγοντες και προφανώς είναι πιο μεγάλος όταν το φαινόμενο λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε συγγενείς γλώσσες, που χρησιμοποιούν το ίδιο αλφάβητο. Αντίθετα περιορίζεται όταν διαφέρει η γλώσσα και χρησιμοποιείται διαφορετικό αλφάβητο, όπως στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας. 75

4 Σε όλες τις εποχές με τις επαφές ανάμεσα σε κοινωνίες με διαφορετικές γλώσσες, υπάρχει το φαινόμενο της μετάδοσης όρων, δηλαδή δανεισμός. Πρόκειται για φυσική διαδικασία, που ενισχύεται με το εμπόριο τις κατακτήσεις και πιο πολύ με τη μετάδοση επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων γνώσεων. Πύλες εισόδου των δάνειων όρων αποτελούν κοινωνικές ομάδες διαφόρων κλάδων που πραγματοποιούν επαφές με αλλόγλωσσους. Οι δάνειοι όροι εισέρχονται στην ειδική γλώσσα της κοινωνικής ομάδας με την ίδια εξωτερική μορφή που έχουν στη γλώσσα δότη. Η διάδοση και αποδοχή του ξένου όρου στη γλώσσα εξαρτιέται από διάφορους παράγοvτες, γλωσσικούς αλλά και κοινωνικούς. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι κρατούσες κοινωνικές συνθήκες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, όπως: η ανάπτυξη του θεματικού πεδίου η μορφωτική στάθμη των διακονούντων το πεδίο η απήχηση του θεματικού πεδίου στο κοινωνικό σύνολο. Στη σημερινή εποχή με την άμεση επικοινωνία σε κάθε θεματικό πεδίο και την τεράστια ανάπτυξη της γνώσης και τη συνεπακόλουθη αύξηση των εννοιών και των όρων, η μετάδοση δάνειων όρων από τις γλώσσες που οναmύσσεται η γνώση και οροδοτούνται οι νεοφανείς έννοιες στη γλώσσα μας έχει πάρει τεράστια διάσταση. Πέρα από δυνητικούς κινδύνους αλλοίωσης της γλώσσας μας, είναι σκόπιμο να εξεταστεί σε ποιο βαθμό δάνειοι όροι γίνονται αποδεκτοί ώστε να αναφέρονται σα διεθνείς. Η μόνη μέθοδος για να εξαχθούν συμπεράσματα είναι να διερευνηθεί η δεκτικότητα της γλώσσας μας στην αποδοχή δάνειων όρων. 2 ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ Το πρώτο πρόακομμα για απόλυτη διεθνοποίηση όρων, είναι η αναπόφευκτη προσαρμογή στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, την προφορά και τη γραφή. Ακόμα και σε γλώσσες που γράφονται με το λατινικό αλφάβητο, πολλές φορές, αν όχι πάντοτε, η προφορά ή και η γραφή του ίδιου όρου διαφέρει, όπως: Ε iπformotlon, F information, ES lnformaclon Αγγλικά και γαλλικά παρόλο που η γραφτή μορφή είναι η ίδια, η προφορά δεν είναι η ίδια. Στη γλώσσα μας παρουσιάζεται το φαινόμενο νεοεισερχόμενοι όροι να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Η προφορά τους παραμένει η ίδια με της γλώσσας πηγή, οπό τους γλωσσομαθείς. Και σε aυτό το στάδιο μπορεί να υπάρχει διχασμός στην προφορά. Η μονάδα ενέργειας Joule προφέρεται από άλλους ορθά ζάουλ και από όσους έχουν γαλλική παιδεία ζουλ (4). Με την επικράτηση της αγγλικής γλώσσας σα πρώτης ξένης γλώσσας ο διχασμός τείνει να εκλείψει, που σημαίνει ότι δάνεια από άλλες γλώσσες διαβάζονται αρχικά με αγγλική προφορά. 76

5 Η προσαρμογή των δάνειων όρων στο ελληνικό αλφάβητο παρουσιάζει προβλήματα. Δεν μπορεί πάντοτε να γίνει μεταφορά στη γλώσσα μας με μεταγραμματισμό. Δεν προφέρουμε ορισμένα συμπλέγματα. Το όνομα Finland βρίσκεται και σε λεξικά μεταγραμματισμένο σε φινλαδία (2), όμως καθώς δεν υπάρχει στη γλώσσα μας το σύμπλεγμα -ν λ-, προφέρουμε Φιλανδία (πιο παλιά γραφή ήταν Φιλλανδία). Είναι προφανές ότι οι δάνειοι όροι πρέπει να γράφονται με το ελληνικό αλφάβητο, με βάση την προφορά στη γλώσσα πηγή, στο βαθμό που είναι εφικτό. Οι ξένοι όροι που μπαίνουν στη γλώσσα μας θα γίνουν τελικά αποδεκτοί με προσαρμογή στην ελληνική προφορά. Το τόσο γνωστό ρarking το προφέρουμε "πάρκιν", αλλά και το βλέπουμε γραμμένο έτσι (3). Αυτό δε πρέπει να προβληματίζει αφού το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή αλλαγή προφοράς και γραφής και στη σύνθεση ελληνικών λέξεων, λ.χ. το πάνκαλος έγινε πάγκαλος (2). Διεθνοποίηση ορολογίας δεν επιτυγχάνεται με δανεισμό σε μεγάλο βαθμό. εξαιτίας κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων, που αντιμάχονται την αποδοχή ως έχουν των δάνειων όρων. Αναμφιβόλως η γλώσσα εμπλουτίζεται με το δανεισμό, λ.χ. η λέξη "κρέπα" που θα μπορούσε να αποδοθεί σα "τηγανίτα", σημαίνει στη γλώσσα μας ένα συγκεκριμένο παρασκεύασμα. Οι δάνειοι όροι παραμένουν αναλοίωτοι όσο η χρήση τους περιορίζεται στο ειδικό πεδίο που ανήκουν. Για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται μόνο από τους επα"ίοντες του πεδίου, που είναι κάτοχοι της γλώσσας πηγής. Από τη στιγμή που οι δάνειοι όροι αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα, αρχίζει και ο μετασχηματισμός τους. Ο μετασχηματισμός συν τω χρόνω μπορεί να φτάσει σε σημείο που να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η ξένη ρίζα. Ο ναυτικός όρος "φάεροπ" είναι αδύνατο να ταυτιστεί με τον "fire up". 3 ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΡΩΝ Με τη χρήση ξενόφερτων όρων αρχίζουν να δρουν μηχανισμοί προσαρμογής ή αποβολής. Αυτό είναι μακροχρόνια διαδικασία, που είναι άγνωστο πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει. Μηδενικό διάστημα απαιτείται όταν με την εισαγωγή των νέων εννοιών. οι επαϊοvτες του γνωστικού πεδίου προτείνουν επιτυχείς ελληνικούς όρους. Για παράδειγμα οι όροι "accreditation" και "quality assurance" στο πεδίο της τυποποίησης. οροδοτήθηκαν σα "διαπίστευση" και "διασφάλιση ποιότητας ' και μόνο για μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιόντουσαν παράλληλα και οι ξένοι όροι. Η πρώτη περίπτωση, η προσαρμογή, διευκολύνεται όταν η μορφή του δάνειου όρου είναι κοντά στο τυπικό της ελληνικής γλώσσας. όπως όταν είναι ευκολοπρόφερτος, μπορεί να κλίνεται σύμφωνα με την ελληνική γραμματική και να δίνει εύκολα παρciγωγα. 77

6 Πέρα από αυτά διαπιστώνεται ότι ορισμένες κατηγορίες όρων παραμένουν αμετάβλητες ή με μικρές προσαρμογές, όπως ήταν στη γλώσσα πηγή. Η πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι ονόματα για συγκεκριμένα αντικείμενα, που πρωτοεισάγονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι απόλυτα διεθνείς όροι "ταξί" και "τσάι". Ο πρώτος μάλιστα αναγραφόταν ως πρόσφατα στα ενοικιαζόμενα οχήματα με λατινικούς χαρακτήρες, δίχως να δημιουργούνται προβλήματα. Ο δεύτερος με πηγή τα κινέζικα είναι ηχητικά ο ίδιος σε πολλές γλώσσες ή σα "τσα". Ο όρος που χρησιμοποιείται σε μερικές άλλες γλώσσες προέρχεται επίσης από τα κινέζικα και από αυτή τη ρίζα προκύπτει το "τέ'ίο". Υπάρχουν πολυάριθμα είδη στη γλώσσα μας που διατηρούν το ξενόφερτο όνομά τους. Τέτοια παραδείγματα είναι: πατάτα, ντομάτα, κανό, τανκς, μπανάνα, μπαμπού, καμήλα, καγκουρό, μπλοκ, τατουάζ, ασανσέρ, τρανζίστορ, ρομπότ, καταμαράν, καράτε, ζίου-ζίτσου, σαμουράϊ, μπανγκαλόουζ, ραντάρ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ποτών: ρακί. κονιάκ, ρούμι, τεκίλα, σακέ, τζιν, βότκα, ουϊσκι. Αλλά και άλλοι όροι πέρα από απτά αντικείμενα έχουν μπει στη γλώσσα μας, όπως: χούντα, μαφία, ομερτά, λούμπεν, προγρόμ. κάρμα παρίας, μπλόκο, λόμπι. Δάνεια ονόματα σα τα παραπάνω έχουν μεταδοθεί στη γλώσσα μας και διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνικότητά τους. Παρόλο που χρησιμοποιούνται ευρύτατα δεν έχουν αντικατασταθεί με ελληνικά ονόματα. Το ''γεώμηλο" μεταφορά από το γαλλικό "pome de terre" δε διαδόθηκε, όπως και το ασανσέρ έχει κατισχύσει στο ''ανελκυστήρας" και μάλιστα έχει και παράγωγα "ασανσεριτζής". Πιθανόν, εκτός από άλλους γλωσσικούς λόγους, η αλλαγή γένους αποκλείει την αποδοχή τους. Το "αναβατόρι" όμως έχει γίνει αποδεκτό. Σημαντική διεθνοποίηση επιτυγχάνεται σε όρους για αντικείμενα και έννοιες που περιορίζονται σε aπόμακρους τόπους. Έννοιες για τις οποίες δεν υπάρχει άμεση αντίληψη μεταφέρονται. συνήθως με κάποια γλώσσα φορέα, με σχετικά αναλοίωτους τους όρους που έχουν στη γλώσσα πηγή. Υπάρχουν ολιγάριθμοι τέτοιοι όροι, που διατηρούν τη διεθνή τους μορφή με μικρές μερικές φορές αλλαγές. Εκτός από τη γραπτή τους μορφή, που στα ελληνικά διαφέρει, η προφορό τους είναι πολύ κοντά σ' αυτήν της γλώσσας φορέα και φυσικά της γλώσσας πηγή. με κόποια προσαρμογή ίσως στο τυπικό της γλώσσας μας. Παραθέτονται μερικοί τέτοιοι όροι (4), (5), (6). 78

7 ελληνικά ιγκλού αμόκ ταμπού τοτέμ χαρακίρι σαμουράι ζόμπι βουvτού καγιάκ γκουρού καμικάζι όαση κίμπουτς αγγλικά igloo amak taboo totem hara-kiri samurai zombi voodoo kayak gυrυ kamikaze oasis kibbυtz γαλλικά igloo taboυ tatem hara-kiri samourai zombi kayac gourou kamikaze oasis kibboυtz Όροι αυτής της κατηγορίας παραμένουν αμετάβλητοι, αφού έχουν περιορισμένη χρήση, ακόμη και όταν είναι εύκολη η απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα, λ.χ. ιγκλού θα ήταν εύκολο να αποδοθεί σε παγόσπιτο ή παγοκαλύβα. Με τη διάδοσή τους στη γενική γλώσσα το πάθος τέτοιων όρων μπορεί να είναι να αποκτήσουν μεταφορική σημασία, λ. χ. καμικάζι. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία διεθνών όρων που γίνονται εύκολα αποδεκτοί στη γλώσσα μας. Πρόκειται για τους ελληνογενείς όρους, η σημασία των οποίων γίνεται εύκολα κατανοητή και φυσικά εντάσσονται εύκολα στο τυπικό της ελληνικής γλώσσας. Τέτοιοι όροι είτε προέρχονται από την ελληνική γλώσσα, λ. χ. βιβλιοθήκη, είτε πρόκειται για όρους που σχηματίστηκαν σε ξένες γλώσσες από ελληνικές ρίζες και έρχονται στη γλώσσα μας σα δάνεια, λ.χ. τηλέφωνο. Στο παρελθόν η τάση από ξένους σε άλλες γλώσσες για παραγωγή ελληνογενών όρων ήταν μεγάλη, κυρίως στις επιστήμες όπως λ.χ. στην ιατρική. Σήμερα αυτός ο τρόπος οροδοσίας έχει περιοριστεί. Πιθανόν εξαιτίας της υποχώρησης των κλασσικών σπουδών και της ανάγκης για τη δημιουργία τεράστιου αριθμού όρων. Πάντως δεν αποτελεί εύκολη εργασία η οροδότηση. μιας έννοιας με ελληνογενείς ρίζες. Ο όρος "σύναψη", όπως αναφέρει ο καθηγητής Ηλίας Κούβελας, προέκυψε μετά από συνεργασία του νευροφυσιολόγου Sherrington με τον ελληνιστή Verral του πανεπιστημίου του Καίμπριτς (7). Μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα mην αποδοχή όρων που έχουν σχηματιστεί με ελληνικές ρίζες. Σύνθετοι όροι μπορεί να περιέχουν ελληνικές ρίζες αλλά και ρίζες από άλλες γλώσσες. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο διγενής όρος έγινε στο σύνολό του αποδεκτός, λ. χ. ραδιόφωνο ή μετά ελληνοποίηση της ξένης ρίζας λ.χ. τηλεόραση. 79

8 Ανυπέρβλητη δυσκολία παρουσιάζεται όταν ο ελληνογενής όρος δεν είναι επιτυχής και η σημασία του είναι διαφορετική από τη σημασία που έχει στην ελληνική γλώσσα, λ.χ. ο όρος "dialysis" δε σημαίνει διάλυση αλλά μια περίπτωση διαπήδησης. Η δεύτερη περίπτωση της απόρριψης ξένων όρων. παρουσιάζει ενδιαφέρον, επειδή πολλοί δάνειοι όροι εγκαθίστανται στη γλώσσα μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κάποια χρονική στιγμή αποβάλλονται αντικαθιστάμενοι από ελληνικούς όρους. Στην ειδική γλώσσα του αθλητισμού που έχει περάσει πλήρως και στη γενική γλώσσα, ξενόφερτοι όροι που είχαν επικρατήσει αποβάλλονται κάποια χρονική στιγμή. Το φουτμπόλ ονομάζεται σήμερα ποδόσφαιρο, ο ρέφερις διαιτητής, ο λά'ίσμαν επόmης, ο γκολκiπερ τερματοφύλακας κ.ά. Το ίδιο και στην ειδική γλώσσα του αυτοκινήτου, ο σωφέρ έγινε οδηγός, το ντεμπραγιάζ συμπλέκτης. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην ευρέως διαδεδομένη ειδική γλώσσα των χαρτοπαικτών, οι δάνειοι όροι παραμένουν αvαλοίωτοι, έχοντας επικρατήσει και στη γενική γλώσσα. Μπορεί να έχουν αποκτήσει και μεταφορική σημασία, λ.χ. ατού, πρέφα, πάσο. 4 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ Όπως έγινε προφανές από τα προηγούμενα η ελληνική γλώσσα δε πρόκειται να αφομοιώσει εύκολα το τεράστιο πλήθος νέων όρων σα δάνεια. Αλλά ακόμα και με την υπόθεση ότι κατόπιν κάποιας διεθνούς συμφωνίας ότι θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις γλώσσες διεθνείς όροι, θα ανέκυπτε το πρόβλημα της κατανόησης. Πέρα από τα aντιδάνεια, για όλους τους άλλους "διεθνείς όρους" θα ήταν αδύνατο να γίνει αντιληπτή η σημασια τους από το σύνολο των ομιλούντωv την ελληνική γλώσσα. Πρόσθετο και ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελούν οι χιλιάδες όροι που υπάρχουν στη γλώσσα μας και οι οποίοι με μια τέτοια διευθέτηση θα έπρεπε να γίνουν κι αυτοί διεθνείς. Το ανέφικτο, εξαιτίας κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων, της διεθνοποίησης της μορφής των όρων. υπαγορεύει να εξετασθεί το θέμα της ορολογίας σε βάθος. Το ζητούμενο είναι vα επιτευχθεί διεθνοποίηση ορολογίας για να μην αποκοπεί η ελληνική γλώσσα από το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ορολογία δε σημαίνει απλώς εκπόνηση όρων. Σα να μπορούσε να κατασκευάζουμε όρους και στη συνέχεια να βρίσκουμε τι σημαίνουν. Αντίθετα σε προϋπάρχουσες έννοιες δίνουμε ονόματα, προσάπτουμε όρους. Η ορολογία ξεκινάει από τις έννοιες, τους ορισμούς των, τα συστήματα εννοιών και ακολούθως δίνονται οι όροι με γραφτή και προφορική μορφή και η απεικόνισή τους αν είναι απαραίτητο. Επομένως το πρώτο βήμα στην πράξη είναι να γίνουν γνωστές οι έννοιες. Η μεταφορά των εννοιών και η aντιστοίχιση των ορισμών τους σε κάθε γλώσσα αποτελεί τη βόση για διεθνοποίηση ορολογίας. Αυτό δεν είναι έργο του καθενός. Δυνατότητα 80

9 - κατανόησης των ειδικών εννοιών δεν έχουν άλλοι από τους ειδήμονες του σχετικού θεματικού πεδίου. Δηλαδή τους ειδικούς του κλάδου στον οποίο ανήκουν οι έννοιες. Οι νομικοί είναι αρμόδιοι για τις νομικές έννοιες ή οι εικαστικοί για την τέχνη. Το επόμενο στάδιο συνίσταται στον παραλληλισμό του συστήματος των εννοιών που απαιτείται να είναι διεθνοποιημένο σε κάθε θεματικό πεδίο. Το έσχατο στάδιο της οροδότησης είναι και αυτό έργο των ειδημόνων του κάθε θεματικού πεδίου. Οι ειδήμονες που ασχολούνται με οροδότηση θα πρέπει να έχουν γνώσεις ορολογίας ή να προσεπικουρούνται από ορολόγους. Τονίζεται ότι η συμβολή των ορολόγων είναι απαραίτητη και όχι γενικά και αόριστα των φιλόλογων ή ακόμα και γλωσσολόγων. Δηλαδή για το έργο αυτό δεν επαρκούν οι θεωρητικές γνώσεις γλωσσολογίας αλλά χρειάζεται εξειδίκευση στην ορολογία, όπως ένας γιατρός δεν είναι το αρμόδιο πρόσωπο για τις ψυχικές παθήσεις αλλά πρέπει να έχει ειδικευτεί στην Ψυχιατρική. Ενδεικτική είναι μία περίmωση, κάπως εξαιρετική, που όμως θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα. Πρόκειται για τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ). Αυτή η επιτροπή είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, έχει αναγνωριστεί από τον ΕΛΟΤ και λειτουργεί και υποστηρίζεται από τον ΟΤΕ. Τα μέλη της δεν είναι μόνο επιστήμονες του ΟΤΕ αλλά προέρχονται και από άλλους φορείς, δηλαδή είναι εκπροσωπευτική για την τηλεπικοινωνιακή ορολογία. Το κύριο έργο της είναι η απόδοση στην ελληνική γλώσσα της ορολογίας που συντάσσουν οι διεθνείς οργανώσεις τηλεπικοινωνιών. Κάθε συλλογή όρων που αποδίδεται στα ελληνικά, κυκλοφορεί σε 650 αποδέκτες, φυσικά πρόσωπα και φορείς, με την παράκληση να υποβάλουν παρατηρήσεις. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για παρατηρήσεις, οριστικοποιείται η συλλογή από την επιτροπή και ενσωματώνεται στο Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, το οποίο σήμερα περιέχει περίπου ελληνικούς τηλεπικοινωνιακούς όρους. Δε θα ισχυριστούμε ότι άπαντες οι ελληνικοί τηλεπικοινωνιακοί όροι είναι τέλειοι, όμως συνοπτικά τα αποτελέσματα της δουλειάς της ΜΟΤΟ είναι: α) Υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση των τηλεπικοινωνιακών όρων στα ελληνικά με τους διεθνείς β) κάθε καινούριος διεθνής όρος αντιστοιχείται σε εύλογο χρονικό διάστημα με ελληνικό γ) οι ασχολούμενοι στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν στη διάθεσή τους και χρησιμοποιούν ελληνική ορολογία αντίστοιχη της διεθνούς δ) χάρη στο έργο αυτό η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας εκπόνησε το ελληνικό μέρος του τετράγλωσσου λεξικού Rehahn (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά), που περιέχει λήμματα και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Hatier του Βερολίνου με ανάθεση από τον οίκο Γλώσσημα της Θεσσαλονίκης. 81

10 Αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται τόσο στον επικεφαλής και στα μέλη της ΜΟΤΟ όσο και στην αμέριστη οικονομική και κάθε άλλου είδους υποστήριξη του ΟΤΕ. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διεθνοποίηση ορολογίας δεν επιτυγχάνεται με την άκριτη αποδοχή δάνειων όρων παρά μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Λίγοι δάνειοι όροι γίνονται αποδεκτοί στη γλώσσα μας και μόνο ελληνογενείς όροι γίνονται εύκολα δεκτοί. Αλλοιώσεις της εξωτερικής μορφής των δάνειων όρων δε συνάδουν να αναφέρονται σα διεθνείς όροι. Η κατανόηση είναι περιορισμένη. Η οριστική αποδοχή δάνειων όρων είναι υπό αίρεση με πιθανή αντικατάστασή τους μακροχρόνια από άλλους περιγραφικούς των εννοιών. Η σύνδεση του όρου με την έννοια είναι απαραίτητη για τον εμπλουτισμό της γλώσσας. Η διεθνοποίηση ορολογίας απαιτεί την aντιστοίχιση σε κάθε γλώσσα του συνόλου: αντικείμενο- έννοια- ορισμός- θέση στο σύστημα εννοιών- όρος. Αν τα τέσσερα πρώτα μεταφερθούν στη γλώσσα μας τότε επιτυγχάνεται ουσιαστικά διεθνοποίηση ορολογίας και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ορθή οροδότηση δίχως την ανάγκη δανεισμού. "Ετσι εξασφαλίζεται η διεθνής επικοινωνία με aντιστοίχιση των αποδιδόμενων όρων με τους αντίστοιχους σε άλλες γλώσσες. Για να αποφευχθεί η αποκοπή της ελληνικής γλώσσας από το διεθνές γίγνεσθαι, να παραμείνει ισότιμη με τις γλώσσες των αναπτυγμένων χωρών, να μετέχει ισότιμα στην ανάπτυξη του πολιτισμού και να μην περιπέσει σε γλώσσα του σπιτιού, απαιτείται εγρήγορση. Δημιουργία υποδομής για γλωσσική δραστηριοποίηση σε κάθε θεματικό πεδίο. Το έργο που απαιτείται είναι τεράστιο, προϋποθέτει τη συμμετοχή κάθε ευαισθητοποιημένου προσώπου για τη γλώσσα. Η λύση δε προκύπτει με τη νομοθετημένη ίδρυση κάποιας ανώτατης επιτροπής έγκρισης νεολογισμών. Μια τέτοια επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράγει αποδεκτή ορολογία σε κάθε διακονούμενο θεματικό πεδίο. Ούτε μπορεί να είναι τόσο πολυπληθής ώστε να κατανοεί κάθε έννοια που θα εγκρίνει. Ούτε λύση αποτελεί η ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη ότι η οροδοσία είναι έργο και καθήκον των Φιλόλογων. Έργο των Φιλόλογων ή πιο ορθά των Γλωσσολόγων είναι η εκπόνηση εγχειρίδιου οροδοσίας αν κριθεί ότι δεν επαρκεί, και δεν επαρκεί, το υπάρχον βιβλίο του ΕΛΟΤ (8). Είναι απαραίτητο να υπάρχει βοήθημα για την απόδοση όρων στα ελληνικά. Αρμόδιοι για την απόδοση όρων είναι τα πρόσωπα που κατανοούν τις έννοιες στον τομέα τους. Σε κάθε θεματικό πεδίο που υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ορολογία, μπορεί να σχηματιστούν μόνιμες επιτροπές ορολογίας για να επεξεργάζονται γλωσσάρια του τομέα τους. Να αποδίδουν ελληνικά κάθε ξένο όρο. 82

11 Κάθε εκπονούμενο γλωσσάριο να υποβάλεται σε δημόσια κρίση για το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να κάνει παρατηρήσεις, πριν από την οριστικοποίησή του. Οι ίδιες επιτροπές θα μπορούν να χρησιμεύουν για τη δημιουργία διεθνών όρων από ελληνικές ρίζες. Να προτείνουν ελληνογενείς όρους για καινούριες έννοιες στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ως σήμερα υπάρχουν τέτοιες επιτροπές που υποστηρίζονται από τον ΕΛΟΤ, τον ΟΤΕ, το ΤΕΕ, το Π.Ι. Η διάδοση και η λειτουργία τέτοιων επιτροπών παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες. Απαιτείται συνειδητοποίηση του προβλήματος, διάθεση για προσφορά εργασίας, εξεύρεση πόρων αλλά κυρίως κατανόηση του οφέλους που θα προκύψει για την Ελλάδα. 6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] Galinski, C., Terminology and Language, ΙSΟ Bulletin, Oct [2] Μπαμπινιώτη, Γ.,Δ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα. Κέντρο Λεξικολογίας, [3] Κριαρά, Ε. Νέο Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών [4] Penguin- Hellenews Αγγλο-Ελληνικό Λεξικόν, Μαρούσι, Hellenews, [5] List, C. & Pantelodimos Ο., Dictionnaire francais-grec moderne, Athens, Kauffmann, [6] Ρουγόβας Θ., Νέο Ελληνογaλλικό Λεξικό. Αθήνα, Ελληνική Εκδοτική, [7] Τσουκαλάς. Η., Ανατομία της Σύναψης, Αθήνα, Το Βήμα. 21 Δεκ [Β] Βαλεοντής, Κ., Ανάλυση των Βασικών Αρχών της Τεχνικής Ορολογίας, Αθήνα, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Βασίλης Α Φιλόπουλος Πρόεδρος Ελλψικ~ς Εταιρείας Opoλoyiaς Σ. Τσάκωνα 5 και Ιατρίδη Πεντέλη τηλ.: , τηλεομοιότυπο:

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο ανθρώπινος παράγοντας Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο πλανήτης μας έχει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν μεταξύ 6,000 με 7,000 διαφορετικές γλώσσες. Μερικές γλώσσες ομιλούνται από εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014. [1]

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014. [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης»

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Γιώργος Γκαντζιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτισμικής Διαχείρισης Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα.

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα. ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Άντα Μητσάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί να εκτελούµε σύνθετες νοητικές διεργασίες εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη την εχθρεύεται. Η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η διαφθορά,

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα