INTERNAfiONALIZAfiON OF TERMINOLOGY AND GREEK LANGUAGE SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERNAfiONALIZAfiON OF TERMINOLOGY AND GREEK LANGUAGE SUMMARY"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β. Α. Φιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τάση για παγκοσμιότητα της οικονομίας και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων οδηγούν την ανθρωπότητα σε μια νέα γλωσσική πραγματικότητα. Παράλληλα η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους νεοφανών εννοιών, για τις οποίες απαιτούνται αντίστοιχοι καινούριοι όροι Όροι για νέες έννοιες εκπονούνται στις γλώσσες που δημιουργείται η γνώση. Αυτοί εισάγονται πολλές φορές αυτούσιοι με τη μετάδοση της γνώσης. Γεγονός που συντείνει στη διεθνοποίηση ορολογίας. Όμως υπάρχουν προβλήματα προσαρμογής της εξωτερικής μορφής ξένων όρων στην ελληνική γλώσσα. Εξετάζονται τέτοια προβλήματα από κοινωνική και γλωσσική άποψη. Συμπεραίνεται ότι δε μπορεί να επιτευχθεί διεθνοποίηση ορολογίας με άκριτη αποδοχή ξένων όρων. Η μεταφορά των εννοιών και των ορισμών τους αποτελεί το δρόμο για διεθνοποίηση ορολογίας και εκπόνηση όρων στα ελληνικά. Αυτό επιτυγχάνεται με συλλογική προσπάθεια σε κάθε θεματικό πεδίο. Επιπρόσθετα εφόσον επιτευχθεί αυτό θα είμαστε σε θέση να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ελληνογενών όρων σε άλλες γλώσσες INTERNAfiONALIZAfiON OF TERMINOLOGY AND GREEK LANGUAGE V. Α. Filopoulos SUMMARY The globalization of the economy and the deνelopment of electronic media driνes the humankind towards a new linguistic reality. At the same time the eχplosive deνelopment of scιence and technology produces more and more innoνating concepts. ln turn there is a growιng demand for coining appropriate terms to designate the newborn concepts. Terms for new concepts are designated by the language the knowledge ίs created. These terms are introduced frequently without alteration, which helps internationalization Nevertheless problems are encountered for the acceptance of foreign terms in the Greek language. Such problems are discussed in this paper from social and linguistic vιews. lt is concluded that internationalization of terminology cannot be achieved by unwise acceptance of foreign terms. The right way towards internationalization of terminology is the transfer of concepts. their difίnitιons, and by assigning terms in Greek language. Thιs can be achieved with collective efforts in every special field. This is a precondition in order to contribute terms of Greek origin in other languages. 73

2 Ο ΕΙΙΑΓΩΓΗ Την εποχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά όχι απότοκο του πολέμου, αναπτύχθηκε η Επιστήμη Υλικών. Σ' αυτήν οφείλουμε τις τεράστιες αλλαγές που βιώνουμε. Από τα πρώτα τεχνολογικά αποτελέσματα με την εφαρμογή της θεωρίας της καινούριας επιστήμης ήταν τα τρανζίστορ. Η κατασκευή τους επιτεύχθηκε το Δεν ήταν εφεύρεση. Οι ερευνητές των εργαστηρίων της Bell γνώριζαν τι θα κατασκεύαζαν. Δεν ήταν μόνο αυτό, ακολούθησε η ανάmυξη της μικροηλεκτρονικής με τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη βιομηχανία και σε κάθε τεχνολογικό τομέα. Χάρη στην Επιστήμη Υλικών μπήκαμε σε μια νέα εποχή, την Εποχή της Τεχνολογίας με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς του επιστητού. Σε κάθε τομέα οδεύουμε στην παγκοσμιότητα. Η επικοινωνία, με κάθε είδους μέσο, ανάμεσα στους λαούς τείνει ή και έχει καταργήσει τα σύνορα των κρατών, λ.χ. το ιντερνέτ. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα μεταδίδονται ταχέως με ολοένα πιο γρήγορους ρυθμούς. Τα πιο εμφανή αποτελέσματα είναι η βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας, η άνοδος του βιωτικού επίπεδου και συνεπακόλουθα της μορφωτικής στάθμης, που ανατροφοδοτούν την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και γενικά του πολιτισμού. Είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη επικοινωνία στην πολιτική, στις συναλλαγές, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό ώστε να μην aποκοπούμε από το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Το ερώτημα είναι αν η επιτακτική ανάγκη για επικοινωνία θα οδηγήσει στην κυριαρχία παγκοσμίως μιας γλώσσας ή θα υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τις άλλες γλώσσες. Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη. Ακροθιγώς μπορεί να αναφερθούν διάφοροι αντικρουόμενοι παράγοντες που άλλοι οδηγούν προς τη μια κατεύθυνση και άλλοι προς την άλλη. Οι επαφές σε πολυεθνική στάθμη διεξάγονται σε μια κοινά αποδεκτή γλώσσα εργασίας. Σήμερα προφανώς την αγγλική στις πιο πολλές περιmώσεις. Σε μερικούς τομείς η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι απόλυτη, όπως στο εμπόριο. Αλλά και σε άλλους τομείς υπάρχει η τάση επικράτησή της, όχι μόνο σα γλώσσα εργασίας αλλά και υποκαθιστώντας ακόμα και τις εθνικές γλώσσες λ. χ. στις μεταφορές. Η ανάπτυξη της γνώσης σε αγγλόφωνες χώρες κυρίως, υποχρεώνει τους διακονούντες αυτή σε άλλες χώρες, να γνωρίζουν την αγγλική. Γεγονός που ισχύει σε όλους τους τομείς. Οι επιστήμονες φτάνουν στο σημείο να δημοσιεύουν τις πρωτότυπες εργασίες τους αγγλικά. Προσέτι η άνοδος της μορφωτικής στάθμης, αυξάνει το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να επικοινωνεί σ' αυτή τη γλώσσα. Παρόλα αυτά η ξενομάθεια παραμένει κτήμα μιας μορφωμένης μειονότητας. Για να 74

3 μετέχει όμως το σύνολο του πληθυσμού στα παγκόσμια επιστημονικά και άλλα δρώμενα, απαιτείται η γνώση να μεταφέρεται στη γλώσσα του. Για παράδειγμα η εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας, το κοινό δίκαιο της Ευρωπα ίκής Ένωσης και διεθνείς συνθήκες, δε μπορεί να εφαρμοστούν αν δεν έχουν αποδοθεί στη γλώσσα μας. Για να μεταφέρεται κάθε γνώση στη γλώσσα είναι επιτακτικό να υπάρχουν αντίστοιχοι όροι για τους καινούριους όρους. Η γνώση αυξάνεται με εκθετικό τρόπο. Σύμφωνα με ορισμένους η γνώση διπλασιάζεται κάθε λίγα έτη. Αν πρόκειται για πέντε, έξι ή οκτώ δεν έχει σημασία. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι διπλασιασμός της γνώσης σημαίνει αντίστοιχη αύξηση των εννοιών και επομένως ανάγκη για καινούριους όρους που να σηματοδοτούν τις νεοφανείς έννοιες. Εκτιμήσεις πριν από αρκετά έτη ανέβαζαν το πλήθος των όρων σε τριάντα εκατομμύρια, σε αντίθεση με πενήντα έτη πριν που εκτιμούσαν σε λίγα εκατομμύρια (1). Για να συνεχίσει να διακονείται η γνώση στη γλώσσα μας, απαιτείται να εμπλουτίζεται αυτή με καινούριους όρους. Αν δεν υπάρχει το σημαίνον δεν υπάρχει και το σημαινόμενο. Αν η γλώσσα μας δε συνεχίσει να είναι ικανή να εκφράζει κάθε είδους γνώση, θα περιοριστεί σε γλώσσα του σπιτιού. Αντιστρέφοντας την άποψη της Γλωσσολογίας ότι κάθε γλώσσα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που τη μιλάνε, ισχύει ότι η μειονεκτική γλώσσα περιορίζει τον ορίζοντα της γνώσης αυτών που την μιλάνε. Προκύmει ότι η απάντηση στο αρχικό ερώτημα συνίσταται στο ότι για να υπάρξει απρόσκοπτη επικοινωνία με τις άλλες γλώσσες και προπαντός με την αγγλική, απαιτείται διεθνοποίηση ορολογίας. Στη συνέχεια εξετάζεται πως θα επιτευχθεί αυτό. Αν είναι εφικτός ο εμπλουτισμός της γλώσσας με δανεισμό ή αν διεθνοποίηση ορολογίας προκύπτει από το σύνολο: αντικείμενο - έννοια - ορισμός - θέση στο σύστημα εννοιών - όρος 1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι ότι διεθνοποίηση ορολογίας συνίσταται στη διεθνοποίηση όρων. Αυτό γίνεται αντιληmό σα την αποδοχή και χρήση ενός όρου σε δυο ή πιο πολλές γλώσσες, αναλοίωτου, ώστε να ταυτίζεται ότι πρόκειται για τον ίδιο όρο και ο οποίος να διατηρεί σε κάθε γλώσσα την ίδια ακριβώς σημασία. Δηλαδή κάθε διεθνοποιημένος όρος να υποδηλεί την ίδια έννοια και να είναι κατανοητός το ίδιο σε κάθε γλώσσα. Ο βαθμός επίτευξης της διεθνοποίησης όρων εξαρτιέται από διάφορους παράγοντες και προφανώς είναι πιο μεγάλος όταν το φαινόμενο λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε συγγενείς γλώσσες, που χρησιμοποιούν το ίδιο αλφάβητο. Αντίθετα περιορίζεται όταν διαφέρει η γλώσσα και χρησιμοποιείται διαφορετικό αλφάβητο, όπως στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας. 75

4 Σε όλες τις εποχές με τις επαφές ανάμεσα σε κοινωνίες με διαφορετικές γλώσσες, υπάρχει το φαινόμενο της μετάδοσης όρων, δηλαδή δανεισμός. Πρόκειται για φυσική διαδικασία, που ενισχύεται με το εμπόριο τις κατακτήσεις και πιο πολύ με τη μετάδοση επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων γνώσεων. Πύλες εισόδου των δάνειων όρων αποτελούν κοινωνικές ομάδες διαφόρων κλάδων που πραγματοποιούν επαφές με αλλόγλωσσους. Οι δάνειοι όροι εισέρχονται στην ειδική γλώσσα της κοινωνικής ομάδας με την ίδια εξωτερική μορφή που έχουν στη γλώσσα δότη. Η διάδοση και αποδοχή του ξένου όρου στη γλώσσα εξαρτιέται από διάφορους παράγοvτες, γλωσσικούς αλλά και κοινωνικούς. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι κρατούσες κοινωνικές συνθήκες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, όπως: η ανάπτυξη του θεματικού πεδίου η μορφωτική στάθμη των διακονούντων το πεδίο η απήχηση του θεματικού πεδίου στο κοινωνικό σύνολο. Στη σημερινή εποχή με την άμεση επικοινωνία σε κάθε θεματικό πεδίο και την τεράστια ανάπτυξη της γνώσης και τη συνεπακόλουθη αύξηση των εννοιών και των όρων, η μετάδοση δάνειων όρων από τις γλώσσες που οναmύσσεται η γνώση και οροδοτούνται οι νεοφανείς έννοιες στη γλώσσα μας έχει πάρει τεράστια διάσταση. Πέρα από δυνητικούς κινδύνους αλλοίωσης της γλώσσας μας, είναι σκόπιμο να εξεταστεί σε ποιο βαθμό δάνειοι όροι γίνονται αποδεκτοί ώστε να αναφέρονται σα διεθνείς. Η μόνη μέθοδος για να εξαχθούν συμπεράσματα είναι να διερευνηθεί η δεκτικότητα της γλώσσας μας στην αποδοχή δάνειων όρων. 2 ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ Το πρώτο πρόακομμα για απόλυτη διεθνοποίηση όρων, είναι η αναπόφευκτη προσαρμογή στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, την προφορά και τη γραφή. Ακόμα και σε γλώσσες που γράφονται με το λατινικό αλφάβητο, πολλές φορές, αν όχι πάντοτε, η προφορά ή και η γραφή του ίδιου όρου διαφέρει, όπως: Ε iπformotlon, F information, ES lnformaclon Αγγλικά και γαλλικά παρόλο που η γραφτή μορφή είναι η ίδια, η προφορά δεν είναι η ίδια. Στη γλώσσα μας παρουσιάζεται το φαινόμενο νεοεισερχόμενοι όροι να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Η προφορά τους παραμένει η ίδια με της γλώσσας πηγή, οπό τους γλωσσομαθείς. Και σε aυτό το στάδιο μπορεί να υπάρχει διχασμός στην προφορά. Η μονάδα ενέργειας Joule προφέρεται από άλλους ορθά ζάουλ και από όσους έχουν γαλλική παιδεία ζουλ (4). Με την επικράτηση της αγγλικής γλώσσας σα πρώτης ξένης γλώσσας ο διχασμός τείνει να εκλείψει, που σημαίνει ότι δάνεια από άλλες γλώσσες διαβάζονται αρχικά με αγγλική προφορά. 76

5 Η προσαρμογή των δάνειων όρων στο ελληνικό αλφάβητο παρουσιάζει προβλήματα. Δεν μπορεί πάντοτε να γίνει μεταφορά στη γλώσσα μας με μεταγραμματισμό. Δεν προφέρουμε ορισμένα συμπλέγματα. Το όνομα Finland βρίσκεται και σε λεξικά μεταγραμματισμένο σε φινλαδία (2), όμως καθώς δεν υπάρχει στη γλώσσα μας το σύμπλεγμα -ν λ-, προφέρουμε Φιλανδία (πιο παλιά γραφή ήταν Φιλλανδία). Είναι προφανές ότι οι δάνειοι όροι πρέπει να γράφονται με το ελληνικό αλφάβητο, με βάση την προφορά στη γλώσσα πηγή, στο βαθμό που είναι εφικτό. Οι ξένοι όροι που μπαίνουν στη γλώσσα μας θα γίνουν τελικά αποδεκτοί με προσαρμογή στην ελληνική προφορά. Το τόσο γνωστό ρarking το προφέρουμε "πάρκιν", αλλά και το βλέπουμε γραμμένο έτσι (3). Αυτό δε πρέπει να προβληματίζει αφού το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή αλλαγή προφοράς και γραφής και στη σύνθεση ελληνικών λέξεων, λ.χ. το πάνκαλος έγινε πάγκαλος (2). Διεθνοποίηση ορολογίας δεν επιτυγχάνεται με δανεισμό σε μεγάλο βαθμό. εξαιτίας κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων, που αντιμάχονται την αποδοχή ως έχουν των δάνειων όρων. Αναμφιβόλως η γλώσσα εμπλουτίζεται με το δανεισμό, λ.χ. η λέξη "κρέπα" που θα μπορούσε να αποδοθεί σα "τηγανίτα", σημαίνει στη γλώσσα μας ένα συγκεκριμένο παρασκεύασμα. Οι δάνειοι όροι παραμένουν αναλοίωτοι όσο η χρήση τους περιορίζεται στο ειδικό πεδίο που ανήκουν. Για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται μόνο από τους επα"ίοντες του πεδίου, που είναι κάτοχοι της γλώσσας πηγής. Από τη στιγμή που οι δάνειοι όροι αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα, αρχίζει και ο μετασχηματισμός τους. Ο μετασχηματισμός συν τω χρόνω μπορεί να φτάσει σε σημείο που να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η ξένη ρίζα. Ο ναυτικός όρος "φάεροπ" είναι αδύνατο να ταυτιστεί με τον "fire up". 3 ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΡΩΝ Με τη χρήση ξενόφερτων όρων αρχίζουν να δρουν μηχανισμοί προσαρμογής ή αποβολής. Αυτό είναι μακροχρόνια διαδικασία, που είναι άγνωστο πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει. Μηδενικό διάστημα απαιτείται όταν με την εισαγωγή των νέων εννοιών. οι επαϊοvτες του γνωστικού πεδίου προτείνουν επιτυχείς ελληνικούς όρους. Για παράδειγμα οι όροι "accreditation" και "quality assurance" στο πεδίο της τυποποίησης. οροδοτήθηκαν σα "διαπίστευση" και "διασφάλιση ποιότητας ' και μόνο για μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιόντουσαν παράλληλα και οι ξένοι όροι. Η πρώτη περίπτωση, η προσαρμογή, διευκολύνεται όταν η μορφή του δάνειου όρου είναι κοντά στο τυπικό της ελληνικής γλώσσας. όπως όταν είναι ευκολοπρόφερτος, μπορεί να κλίνεται σύμφωνα με την ελληνική γραμματική και να δίνει εύκολα παρciγωγα. 77

6 Πέρα από αυτά διαπιστώνεται ότι ορισμένες κατηγορίες όρων παραμένουν αμετάβλητες ή με μικρές προσαρμογές, όπως ήταν στη γλώσσα πηγή. Η πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι ονόματα για συγκεκριμένα αντικείμενα, που πρωτοεισάγονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι απόλυτα διεθνείς όροι "ταξί" και "τσάι". Ο πρώτος μάλιστα αναγραφόταν ως πρόσφατα στα ενοικιαζόμενα οχήματα με λατινικούς χαρακτήρες, δίχως να δημιουργούνται προβλήματα. Ο δεύτερος με πηγή τα κινέζικα είναι ηχητικά ο ίδιος σε πολλές γλώσσες ή σα "τσα". Ο όρος που χρησιμοποιείται σε μερικές άλλες γλώσσες προέρχεται επίσης από τα κινέζικα και από αυτή τη ρίζα προκύπτει το "τέ'ίο". Υπάρχουν πολυάριθμα είδη στη γλώσσα μας που διατηρούν το ξενόφερτο όνομά τους. Τέτοια παραδείγματα είναι: πατάτα, ντομάτα, κανό, τανκς, μπανάνα, μπαμπού, καμήλα, καγκουρό, μπλοκ, τατουάζ, ασανσέρ, τρανζίστορ, ρομπότ, καταμαράν, καράτε, ζίου-ζίτσου, σαμουράϊ, μπανγκαλόουζ, ραντάρ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ποτών: ρακί. κονιάκ, ρούμι, τεκίλα, σακέ, τζιν, βότκα, ουϊσκι. Αλλά και άλλοι όροι πέρα από απτά αντικείμενα έχουν μπει στη γλώσσα μας, όπως: χούντα, μαφία, ομερτά, λούμπεν, προγρόμ. κάρμα παρίας, μπλόκο, λόμπι. Δάνεια ονόματα σα τα παραπάνω έχουν μεταδοθεί στη γλώσσα μας και διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνικότητά τους. Παρόλο που χρησιμοποιούνται ευρύτατα δεν έχουν αντικατασταθεί με ελληνικά ονόματα. Το ''γεώμηλο" μεταφορά από το γαλλικό "pome de terre" δε διαδόθηκε, όπως και το ασανσέρ έχει κατισχύσει στο ''ανελκυστήρας" και μάλιστα έχει και παράγωγα "ασανσεριτζής". Πιθανόν, εκτός από άλλους γλωσσικούς λόγους, η αλλαγή γένους αποκλείει την αποδοχή τους. Το "αναβατόρι" όμως έχει γίνει αποδεκτό. Σημαντική διεθνοποίηση επιτυγχάνεται σε όρους για αντικείμενα και έννοιες που περιορίζονται σε aπόμακρους τόπους. Έννοιες για τις οποίες δεν υπάρχει άμεση αντίληψη μεταφέρονται. συνήθως με κάποια γλώσσα φορέα, με σχετικά αναλοίωτους τους όρους που έχουν στη γλώσσα πηγή. Υπάρχουν ολιγάριθμοι τέτοιοι όροι, που διατηρούν τη διεθνή τους μορφή με μικρές μερικές φορές αλλαγές. Εκτός από τη γραπτή τους μορφή, που στα ελληνικά διαφέρει, η προφορό τους είναι πολύ κοντά σ' αυτήν της γλώσσας φορέα και φυσικά της γλώσσας πηγή. με κόποια προσαρμογή ίσως στο τυπικό της γλώσσας μας. Παραθέτονται μερικοί τέτοιοι όροι (4), (5), (6). 78

7 ελληνικά ιγκλού αμόκ ταμπού τοτέμ χαρακίρι σαμουράι ζόμπι βουvτού καγιάκ γκουρού καμικάζι όαση κίμπουτς αγγλικά igloo amak taboo totem hara-kiri samurai zombi voodoo kayak gυrυ kamikaze oasis kibbυtz γαλλικά igloo taboυ tatem hara-kiri samourai zombi kayac gourou kamikaze oasis kibboυtz Όροι αυτής της κατηγορίας παραμένουν αμετάβλητοι, αφού έχουν περιορισμένη χρήση, ακόμη και όταν είναι εύκολη η απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα, λ.χ. ιγκλού θα ήταν εύκολο να αποδοθεί σε παγόσπιτο ή παγοκαλύβα. Με τη διάδοσή τους στη γενική γλώσσα το πάθος τέτοιων όρων μπορεί να είναι να αποκτήσουν μεταφορική σημασία, λ. χ. καμικάζι. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία διεθνών όρων που γίνονται εύκολα αποδεκτοί στη γλώσσα μας. Πρόκειται για τους ελληνογενείς όρους, η σημασία των οποίων γίνεται εύκολα κατανοητή και φυσικά εντάσσονται εύκολα στο τυπικό της ελληνικής γλώσσας. Τέτοιοι όροι είτε προέρχονται από την ελληνική γλώσσα, λ. χ. βιβλιοθήκη, είτε πρόκειται για όρους που σχηματίστηκαν σε ξένες γλώσσες από ελληνικές ρίζες και έρχονται στη γλώσσα μας σα δάνεια, λ.χ. τηλέφωνο. Στο παρελθόν η τάση από ξένους σε άλλες γλώσσες για παραγωγή ελληνογενών όρων ήταν μεγάλη, κυρίως στις επιστήμες όπως λ.χ. στην ιατρική. Σήμερα αυτός ο τρόπος οροδοσίας έχει περιοριστεί. Πιθανόν εξαιτίας της υποχώρησης των κλασσικών σπουδών και της ανάγκης για τη δημιουργία τεράστιου αριθμού όρων. Πάντως δεν αποτελεί εύκολη εργασία η οροδότηση. μιας έννοιας με ελληνογενείς ρίζες. Ο όρος "σύναψη", όπως αναφέρει ο καθηγητής Ηλίας Κούβελας, προέκυψε μετά από συνεργασία του νευροφυσιολόγου Sherrington με τον ελληνιστή Verral του πανεπιστημίου του Καίμπριτς (7). Μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα mην αποδοχή όρων που έχουν σχηματιστεί με ελληνικές ρίζες. Σύνθετοι όροι μπορεί να περιέχουν ελληνικές ρίζες αλλά και ρίζες από άλλες γλώσσες. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο διγενής όρος έγινε στο σύνολό του αποδεκτός, λ. χ. ραδιόφωνο ή μετά ελληνοποίηση της ξένης ρίζας λ.χ. τηλεόραση. 79

8 Ανυπέρβλητη δυσκολία παρουσιάζεται όταν ο ελληνογενής όρος δεν είναι επιτυχής και η σημασία του είναι διαφορετική από τη σημασία που έχει στην ελληνική γλώσσα, λ.χ. ο όρος "dialysis" δε σημαίνει διάλυση αλλά μια περίπτωση διαπήδησης. Η δεύτερη περίπτωση της απόρριψης ξένων όρων. παρουσιάζει ενδιαφέρον, επειδή πολλοί δάνειοι όροι εγκαθίστανται στη γλώσσα μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κάποια χρονική στιγμή αποβάλλονται αντικαθιστάμενοι από ελληνικούς όρους. Στην ειδική γλώσσα του αθλητισμού που έχει περάσει πλήρως και στη γενική γλώσσα, ξενόφερτοι όροι που είχαν επικρατήσει αποβάλλονται κάποια χρονική στιγμή. Το φουτμπόλ ονομάζεται σήμερα ποδόσφαιρο, ο ρέφερις διαιτητής, ο λά'ίσμαν επόmης, ο γκολκiπερ τερματοφύλακας κ.ά. Το ίδιο και στην ειδική γλώσσα του αυτοκινήτου, ο σωφέρ έγινε οδηγός, το ντεμπραγιάζ συμπλέκτης. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην ευρέως διαδεδομένη ειδική γλώσσα των χαρτοπαικτών, οι δάνειοι όροι παραμένουν αvαλοίωτοι, έχοντας επικρατήσει και στη γενική γλώσσα. Μπορεί να έχουν αποκτήσει και μεταφορική σημασία, λ.χ. ατού, πρέφα, πάσο. 4 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ Όπως έγινε προφανές από τα προηγούμενα η ελληνική γλώσσα δε πρόκειται να αφομοιώσει εύκολα το τεράστιο πλήθος νέων όρων σα δάνεια. Αλλά ακόμα και με την υπόθεση ότι κατόπιν κάποιας διεθνούς συμφωνίας ότι θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις γλώσσες διεθνείς όροι, θα ανέκυπτε το πρόβλημα της κατανόησης. Πέρα από τα aντιδάνεια, για όλους τους άλλους "διεθνείς όρους" θα ήταν αδύνατο να γίνει αντιληπτή η σημασια τους από το σύνολο των ομιλούντωv την ελληνική γλώσσα. Πρόσθετο και ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελούν οι χιλιάδες όροι που υπάρχουν στη γλώσσα μας και οι οποίοι με μια τέτοια διευθέτηση θα έπρεπε να γίνουν κι αυτοί διεθνείς. Το ανέφικτο, εξαιτίας κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων, της διεθνοποίησης της μορφής των όρων. υπαγορεύει να εξετασθεί το θέμα της ορολογίας σε βάθος. Το ζητούμενο είναι vα επιτευχθεί διεθνοποίηση ορολογίας για να μην αποκοπεί η ελληνική γλώσσα από το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ορολογία δε σημαίνει απλώς εκπόνηση όρων. Σα να μπορούσε να κατασκευάζουμε όρους και στη συνέχεια να βρίσκουμε τι σημαίνουν. Αντίθετα σε προϋπάρχουσες έννοιες δίνουμε ονόματα, προσάπτουμε όρους. Η ορολογία ξεκινάει από τις έννοιες, τους ορισμούς των, τα συστήματα εννοιών και ακολούθως δίνονται οι όροι με γραφτή και προφορική μορφή και η απεικόνισή τους αν είναι απαραίτητο. Επομένως το πρώτο βήμα στην πράξη είναι να γίνουν γνωστές οι έννοιες. Η μεταφορά των εννοιών και η aντιστοίχιση των ορισμών τους σε κάθε γλώσσα αποτελεί τη βόση για διεθνοποίηση ορολογίας. Αυτό δεν είναι έργο του καθενός. Δυνατότητα 80

9 - κατανόησης των ειδικών εννοιών δεν έχουν άλλοι από τους ειδήμονες του σχετικού θεματικού πεδίου. Δηλαδή τους ειδικούς του κλάδου στον οποίο ανήκουν οι έννοιες. Οι νομικοί είναι αρμόδιοι για τις νομικές έννοιες ή οι εικαστικοί για την τέχνη. Το επόμενο στάδιο συνίσταται στον παραλληλισμό του συστήματος των εννοιών που απαιτείται να είναι διεθνοποιημένο σε κάθε θεματικό πεδίο. Το έσχατο στάδιο της οροδότησης είναι και αυτό έργο των ειδημόνων του κάθε θεματικού πεδίου. Οι ειδήμονες που ασχολούνται με οροδότηση θα πρέπει να έχουν γνώσεις ορολογίας ή να προσεπικουρούνται από ορολόγους. Τονίζεται ότι η συμβολή των ορολόγων είναι απαραίτητη και όχι γενικά και αόριστα των φιλόλογων ή ακόμα και γλωσσολόγων. Δηλαδή για το έργο αυτό δεν επαρκούν οι θεωρητικές γνώσεις γλωσσολογίας αλλά χρειάζεται εξειδίκευση στην ορολογία, όπως ένας γιατρός δεν είναι το αρμόδιο πρόσωπο για τις ψυχικές παθήσεις αλλά πρέπει να έχει ειδικευτεί στην Ψυχιατρική. Ενδεικτική είναι μία περίmωση, κάπως εξαιρετική, που όμως θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα. Πρόκειται για τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ). Αυτή η επιτροπή είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, έχει αναγνωριστεί από τον ΕΛΟΤ και λειτουργεί και υποστηρίζεται από τον ΟΤΕ. Τα μέλη της δεν είναι μόνο επιστήμονες του ΟΤΕ αλλά προέρχονται και από άλλους φορείς, δηλαδή είναι εκπροσωπευτική για την τηλεπικοινωνιακή ορολογία. Το κύριο έργο της είναι η απόδοση στην ελληνική γλώσσα της ορολογίας που συντάσσουν οι διεθνείς οργανώσεις τηλεπικοινωνιών. Κάθε συλλογή όρων που αποδίδεται στα ελληνικά, κυκλοφορεί σε 650 αποδέκτες, φυσικά πρόσωπα και φορείς, με την παράκληση να υποβάλουν παρατηρήσεις. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για παρατηρήσεις, οριστικοποιείται η συλλογή από την επιτροπή και ενσωματώνεται στο Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, το οποίο σήμερα περιέχει περίπου ελληνικούς τηλεπικοινωνιακούς όρους. Δε θα ισχυριστούμε ότι άπαντες οι ελληνικοί τηλεπικοινωνιακοί όροι είναι τέλειοι, όμως συνοπτικά τα αποτελέσματα της δουλειάς της ΜΟΤΟ είναι: α) Υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση των τηλεπικοινωνιακών όρων στα ελληνικά με τους διεθνείς β) κάθε καινούριος διεθνής όρος αντιστοιχείται σε εύλογο χρονικό διάστημα με ελληνικό γ) οι ασχολούμενοι στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν στη διάθεσή τους και χρησιμοποιούν ελληνική ορολογία αντίστοιχη της διεθνούς δ) χάρη στο έργο αυτό η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας εκπόνησε το ελληνικό μέρος του τετράγλωσσου λεξικού Rehahn (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά), που περιέχει λήμματα και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Hatier του Βερολίνου με ανάθεση από τον οίκο Γλώσσημα της Θεσσαλονίκης. 81

10 Αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται τόσο στον επικεφαλής και στα μέλη της ΜΟΤΟ όσο και στην αμέριστη οικονομική και κάθε άλλου είδους υποστήριξη του ΟΤΕ. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διεθνοποίηση ορολογίας δεν επιτυγχάνεται με την άκριτη αποδοχή δάνειων όρων παρά μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Λίγοι δάνειοι όροι γίνονται αποδεκτοί στη γλώσσα μας και μόνο ελληνογενείς όροι γίνονται εύκολα δεκτοί. Αλλοιώσεις της εξωτερικής μορφής των δάνειων όρων δε συνάδουν να αναφέρονται σα διεθνείς όροι. Η κατανόηση είναι περιορισμένη. Η οριστική αποδοχή δάνειων όρων είναι υπό αίρεση με πιθανή αντικατάστασή τους μακροχρόνια από άλλους περιγραφικούς των εννοιών. Η σύνδεση του όρου με την έννοια είναι απαραίτητη για τον εμπλουτισμό της γλώσσας. Η διεθνοποίηση ορολογίας απαιτεί την aντιστοίχιση σε κάθε γλώσσα του συνόλου: αντικείμενο- έννοια- ορισμός- θέση στο σύστημα εννοιών- όρος. Αν τα τέσσερα πρώτα μεταφερθούν στη γλώσσα μας τότε επιτυγχάνεται ουσιαστικά διεθνοποίηση ορολογίας και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ορθή οροδότηση δίχως την ανάγκη δανεισμού. "Ετσι εξασφαλίζεται η διεθνής επικοινωνία με aντιστοίχιση των αποδιδόμενων όρων με τους αντίστοιχους σε άλλες γλώσσες. Για να αποφευχθεί η αποκοπή της ελληνικής γλώσσας από το διεθνές γίγνεσθαι, να παραμείνει ισότιμη με τις γλώσσες των αναπτυγμένων χωρών, να μετέχει ισότιμα στην ανάπτυξη του πολιτισμού και να μην περιπέσει σε γλώσσα του σπιτιού, απαιτείται εγρήγορση. Δημιουργία υποδομής για γλωσσική δραστηριοποίηση σε κάθε θεματικό πεδίο. Το έργο που απαιτείται είναι τεράστιο, προϋποθέτει τη συμμετοχή κάθε ευαισθητοποιημένου προσώπου για τη γλώσσα. Η λύση δε προκύπτει με τη νομοθετημένη ίδρυση κάποιας ανώτατης επιτροπής έγκρισης νεολογισμών. Μια τέτοια επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράγει αποδεκτή ορολογία σε κάθε διακονούμενο θεματικό πεδίο. Ούτε μπορεί να είναι τόσο πολυπληθής ώστε να κατανοεί κάθε έννοια που θα εγκρίνει. Ούτε λύση αποτελεί η ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη ότι η οροδοσία είναι έργο και καθήκον των Φιλόλογων. Έργο των Φιλόλογων ή πιο ορθά των Γλωσσολόγων είναι η εκπόνηση εγχειρίδιου οροδοσίας αν κριθεί ότι δεν επαρκεί, και δεν επαρκεί, το υπάρχον βιβλίο του ΕΛΟΤ (8). Είναι απαραίτητο να υπάρχει βοήθημα για την απόδοση όρων στα ελληνικά. Αρμόδιοι για την απόδοση όρων είναι τα πρόσωπα που κατανοούν τις έννοιες στον τομέα τους. Σε κάθε θεματικό πεδίο που υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ορολογία, μπορεί να σχηματιστούν μόνιμες επιτροπές ορολογίας για να επεξεργάζονται γλωσσάρια του τομέα τους. Να αποδίδουν ελληνικά κάθε ξένο όρο. 82

11 Κάθε εκπονούμενο γλωσσάριο να υποβάλεται σε δημόσια κρίση για το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να κάνει παρατηρήσεις, πριν από την οριστικοποίησή του. Οι ίδιες επιτροπές θα μπορούν να χρησιμεύουν για τη δημιουργία διεθνών όρων από ελληνικές ρίζες. Να προτείνουν ελληνογενείς όρους για καινούριες έννοιες στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ως σήμερα υπάρχουν τέτοιες επιτροπές που υποστηρίζονται από τον ΕΛΟΤ, τον ΟΤΕ, το ΤΕΕ, το Π.Ι. Η διάδοση και η λειτουργία τέτοιων επιτροπών παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες. Απαιτείται συνειδητοποίηση του προβλήματος, διάθεση για προσφορά εργασίας, εξεύρεση πόρων αλλά κυρίως κατανόηση του οφέλους που θα προκύψει για την Ελλάδα. 6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] Galinski, C., Terminology and Language, ΙSΟ Bulletin, Oct [2] Μπαμπινιώτη, Γ.,Δ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα. Κέντρο Λεξικολογίας, [3] Κριαρά, Ε. Νέο Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών [4] Penguin- Hellenews Αγγλο-Ελληνικό Λεξικόν, Μαρούσι, Hellenews, [5] List, C. & Pantelodimos Ο., Dictionnaire francais-grec moderne, Athens, Kauffmann, [6] Ρουγόβας Θ., Νέο Ελληνογaλλικό Λεξικό. Αθήνα, Ελληνική Εκδοτική, [7] Τσουκαλάς. Η., Ανατομία της Σύναψης, Αθήνα, Το Βήμα. 21 Δεκ [Β] Βαλεοντής, Κ., Ανάλυση των Βασικών Αρχών της Τεχνικής Ορολογίας, Αθήνα, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Βασίλης Α Φιλόπουλος Πρόεδρος Ελλψικ~ς Εταιρείας Opoλoyiaς Σ. Τσάκωνα 5 και Ιατρίδη Πεντέλη τηλ.: , τηλεομοιότυπο:

Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας

Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διάλεξη: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008, ώρα: 18:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Ομιλητής: Κώστας Βαλεοντής Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Kostas E. Valeontis Vasilis A. Filopoulos SUMMARY

Kostas E. Valeontis Vasilis A. Filopoulos SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κώστας Ε. Βαλεοντής Βασίλης Α. Φιλόπουλος Η Ελληνική Ορολογία αναπτυσσόταν άναρχα μέσα από το έργο μεμονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε εργασία (Tele working)

Τηλε εργασία (Tele working) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τηλε εργασία (Tele working) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Χρύσα Καππή, κοινωνική ψυχολόγος, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος ΥΒΕΤ Μάιος 1991 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα "Απόδοση Ορολογίας" ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος (Μεταφορά-επανέκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕ οικονομική ορολογία. The Modern Greek Economic Terminology. Stoyna Poromanska ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Stoyna Poromanska ABSTRACT

Η ΝΕ οικονομική ορολογία. The Modern Greek Economic Terminology. Stoyna Poromanska ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Stoyna Poromanska ABSTRACT Η ΝΕ οικονομική ορολογία Stoyna Poromanska ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σύγχρονες καλλιεργημένες γλώσσες χαρακτηρίζονται από έντονες διαδικασίες εμπλουτισμού, φαινόμενο, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έκρηξη στις

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α T E I Κ α β ά λ α ς Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Η Διαχείριση της Γνώσης στη Σύγχρονη Επιχείρηση». Γνώση Επιχείρηση Επιβλέπων Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» 1 T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ...σελ.3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ...σελ.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ...σελ.3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ...σελ.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ...σελ.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ...σελ.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ...σελ.10 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία»

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Με πρακτικό θέμα : «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου»

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kribas.p@dsa.gr

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kribas.p@dsa.gr Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση και η χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία: η σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, κάθε αλλαγή στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Social advertising και Τουρισμός» Η διαδικτυακή διαφήμιση και η χρήση αυτής στα Social

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) ΣΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ LG ELECTRONICS ΜΕ ΤΟΝ THIRD PARTY PROVIDER (3PL) ORPHEE BEINOGLOU» Η εργασία υποβάλλεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Θ. Καρακώστας, Καθηγητής Γ. Δημητρακόπουλος, Δρ., Ι. Κιοσέογλου, Δρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Θ. Καρακώστας, Καθηγητής Γ. Δημητρακόπουλος, Δρ., Ι. Κιοσέογλου, Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θ. Καρακώστας, Καθηγητής Γ. Δημητρακόπουλος, Δρ., Ι. Κιοσέογλου, Δρ. Θεσσαλονίκη 2006 1 2 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κατά τη μακρόχρονη ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα