έσµευση στο µέλλον ΝΕΟ Καυσαέρια Ειδικά για εσάς Ενδιαφέρων? Περισσότερες πληροφορίες: / τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έσµευση στο µέλλον ΝΕΟ Καυσαέρια Ειδικά για εσάς Ενδιαφέρων? Περισσότερες πληροφορίες: www.voultherm.gr / τηλ. 2310 692599"

Transcript

1 έσµευση στο µέλλον ΝΕΟ Το testo 330 LL οπτικοποιεί γραφικά τα δεδοµένα µετρήσεων: Κατανοήστετηνανάλυση καυσαερίων µε µια µατιά! :35 testo AG Καυσαέρια Επιλογές Εκκίνηση Τιµές Ειδικά για εσάς συναρµολογηµένα Σετ Ενδιαφέρων? Επικοινωνήστε µαζί µας Περισσότερες πληροφορίες: / τηλ

2 Ο νέος αναλυτής καυσαερίων testo 330 LL οπτικοποιεί γραφικά για εσάς τα δεδοµένα µετρήσεων! Ανεξάρτητα από την τεχνολογία, κάθε σύστηµα καύσης πρέπει να λειτουργεί µε το βέλτιστο τρόπο. Σήµερα η βασισµένη στις απαιτήσεις παροχή θέρµανσης, η χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και οι µειωµένες εκποµπές ρύπων παίζουν περισσότερο παρά ποτέ κεντρικό ρόλο. Για να είστε σε θέση να εκµεταλλευτείτε την υπάρχουσα ή και την πιθανή δυναµική βελτιστοποίησης, απαιτείται τακτικός έλεγχος και προσαρ- µογή του συστήµατος θέρµανσης :35 Testo AG LPG Λέβητας συµπύκνωσης C ΘΚ 5.8% qa X Χάρη στις λειτουργίες των νέων οργάνων σήµερα οι αναλυτές καυσαερίων Testo της νέας σειράς testo 330-LL προσφέρουν ακόµα πιο επαγγελµατική και αξιόπιστη υποστήριξη Επιλογές Εκκίνηση Τιµές Τα πλεονεκτήµατα του νέου testo 330 LL: Έγχρωµη οθόνη υψηλής ανάλυσης για τη γραφική απεικόνιση των δεδοµένων των µετρήσεων που πραγµατοποιείτε Εκτεταµένα µενού µετρήσεων όπως έλεγχος αγωγού αερίου και µέτρηση στερεού καυσίµου για εκτενή ανάλυση του συστήµατος θέρµανσης που διαθέτετε Λειτουργία καταγραφής για εύκολη, µακροπρόθεσµη καταγραφή της καµπύλης µέτρησης 2

3 Κατανοήστε την ανάλυση καυσαερίων µε µια µατιά Ο νέος αναλυτής καυσαερίων testo 330 LL οπτικοποιεί γραφικά για εσάς τα δεδο- µένα µετρήσεων: Οι ευκολονόητες γραφικές καµπύλες, τα εύκολα σύµβολα και ο ξεκάθαρος χρωµατικός σχεδιασµός διευκολύνουν σηµαντικά την ανάλυση των δεδοµένων µετρήσεων. Το κεντρικό στοιχείο της νέας γραφικής επεξεργασίας των δεδοµένων των µετρήσεων είναι ο πίνακας µεταβλητών των καυσαερίων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της µέτρησης των καυσαερίων σάς δείχνει αν οι τιµές CO και O2, καθώς και άλλες παράµετροι µέτρησης βρίσκονται στο πράσινο, επιτρεπόµενο πεδίο τιµών και κατά συνέπεια το σύστηµα θέρµανσής σας είναι κατάλληλα ρυθµισµένο. Τα σύµβολα αντίχειρα σας δείχνουν αµέσως την κατάσταση του συστήµατος.αν οι συγκεντρώσεις CO και O2 που µετρήθηκαν είναι εντός του πράσινου πεδίου τιµών, οι αντίχειρες δείχνουν προς τα πάνω. Αν οι καταγεγραµµένες τιµές µέτρησης δεν βρίσκονται εντός του βέλτιστου πεδίου τιµών, ο πίνακας µεταβλητών των καυσαερίων σάς παρουσιάζει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την απαιτούµενη ρύθµιση του συστήµατος θέρµανσης. Testo AG LPG :35 Λέβητας συµπύκνωσης C ΘΚ 5.8 qa Κακή καύση - Η συγκέντρωση CO έχει υπερβεί την καθορισµένη οριακή τιµή, η καταγεγραµµένη περιεκτικότητα σε CO δεν βρίσκεται εντός του ιδανικού εύρους τιµών. Η τιµή µέτρησης δεν είναι αποδεκτή - Οι συγκεντρώσεις CO και Ο2 είναι εξαιρετικά υψηλές. Οι τιµές µέτρησης δεν αντιστοιχούν στα προβλεπόµενα πρότυπα και τις οριακές τιµές. Επιλογές Εκκίνηση Τιµές Πίνακας µεταβλητών των καυσαερίων Μεγάλες απώλειες - Η συγκέντρωση Ο2 έχει υπερβεί την καθορισµένη οριακή τιµή, το σύστηµα θέρµανσης δεν λειτουργεί αποδοτικά. 3

4 4 Τα µενού µέτρησης το κατάλληλο µενού για κάθε εργασία µέτρησης Τα εκτεταµένα µενού µέτρησης σας προσφέρουν εκτενή ανάλυση του συστήµατος θέρµανσής σας. Αυτές οι 4 βασικές εργασίες µέτρησης απεικονίζουν τον σαφή και αλάνθαστο τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων των µετρήσεων στην οθόνη: Η µέτρηση καυσαερίων :35 αποτελεί την κεντρική µέτρηση στην ανάλυση καυσαερίων. Καθορίζοντας Testo AG LPG τις κύριες τιµές, CO και O2, καθώς και άλλες παραµέτρους µέτρησης, µπορείτε να προβείτε σε συµπεράσµατα σχετικά µε το αν το σύστηµα θέρµανσής σας είναι σωστά ρυθµισµένο ή αν υπάρχει ανάγκη βελτιστοποίησης. Οι διαφορετικές επιλογές οθόνης σάς προσφέρουν τη σωστή παρουσίαση των τιµών µέτρησης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις: 4 έως 8 γραµµές µε αριθµητικές τιµές, παράλληλη εµφάνιση 4 τιµών µέτρησης ως γραµµικό διάγραµµα, παρουσίαση Μέτρηση C ΘΚ Πεδίο ιδανικών τιµών 5.8 qa CO? 100 ppm ως πίνακας µεταβλητών των καυσαερίων.? 4 % O 2 Τα πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει ο νέος πίνακας µεταβλητών των καυσαερίων: Επιλογές Στοπ Τιµές Ο πίνακας µεταβλητών των καυσαερίων δρα ως βοηθός για τη ρύθµιση των κύριων τιµών O2 και CO. ιευκολύνεται η βελτιστοποίηση της ρύθµισης δεν απαιτείται πλέον ερµηνεία των αριθµητικών τιµών. Χάρη στην απεικόνιση γραφηµάτων (trend display) µπορείτε να Η συγκέντρωση CO βρίσκεται εντός του πεδίου τιµών που υποδηλώνει κακή καύση. Το testo 330 παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το πεδίο ιδανικών τιµών. ακολουθήσετε επακριβώς την καµπύλη µέτρησης και να καθορίσετε µε ακρίβεια το σηµείο µέτρησης. Η αυτόµατη λειτουργία µεγέθυνσης (zoom) σας προσφέρει µεγάλη και σαφή απεικόνιση των τρεχόντων στοιχείων του πίνακα µεταβλητών των καυσαερίων. Ο έλεγχος του αγωγού αερίου... διαιρείται σε 4 µετρήσεις που εγγυώνται εκτενή έλεγχο του αγωγού αερίου: έλεγχος στεγανότητας αγωγών αερίου, έλεγχος χρηστικότητας, έλεγχος στεγανότητας ρακόρ σύνδεσης αγωγών αερίου και ανίχνευση διαρροών. Μόλις επιλέξετε την επιθυµητή µέτρηση, ο testo 330 LL ξεκινά αµέσως τον αντίστοιχο έλεγχο αγωγού αερίου. Για την ανίχνευση διαρροών απαιτείται ξεχωριστός αισθητήρας ανίχνευσης διαρροής αερίου. Τα πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει το νέο testο 330 LL: Χάρη στις προβλεπόµενες διαδικασίες µέτρησης, µπορείτε να διεξάγετε τον επιθυµητό έλεγχο γρήγορα και εύκολα. Το testo 330 LL σας καθοδηγεί στον τρόπο πραγµατοποίησης της µέτρησης βήµα προς βήµα παρουσιάζοντας στην οθόνη τις αντίστοιχες πληροφορίες. Τα δεδοµένα των µετρήσεων παρουσιάζονται σε εύκολα και σαφή διαγράµµατα :35 Testo AG Φυσικό Αέριο Έλεγχοι αγωγών αερίου Έλεγχος στεγανότητας Χρηστικότητα Έλεγχος στεγανότητας εξαρτηµάτων αερίου Ανίχνευση διαρροής Ρύθµιση OK τόπος µέτρ. Οι τέσσερεις µετρήσεις για τον έλεγχο του αγωγού αερίου

5 H µέτρηση της διαφορικής πίεσης P εκτελείται µόλις ορίσετε τη διαφορά πίεσης που απαιτείται για τη µέτρηση. Μπορείτε να ακολουθήσετε άµεσα την καµπύλη µέτρησης στην οθόνη για ορισµένη χρονική περίοδο. Τα πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει ο νέος testo 330 LL: Μπορείτε να ακολουθήσετε την καµπύλη µέτρησης για τη µέτρηση της διαφορικής πίεσης απευθείας στο γραµµικό διάγραµµα. Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία καταγραφής, µπορείτε να καταγράψετε την καµπύλη µέτρησης για χρονική περίοδο διάρκειας έως και 120 λεπτών. Testo AG Φυσικό αέριο 2.22 Pa P :35 Επιλογές Στοπ Αποθήκ. Γραµµικό διάγραµµα της διαφορικής πίεσης Ρ σε χρονικό διάστηµα 3:15 λεπτών Συνεχόµενη µέτρηση της διαφορικής πίεσης Ρ π.χ. για 5 λεπτά Στοπ Αποθήκ. H µέτρηση CO περιβάλλοντος :35 Testo AG ορίζει τη συγκέντρωση CO στον περιβαλλοντικό αέρα. Η µέτρηση Φυσικό αέριο παρουσιάζεται σε ένα απλό γράφηµα αν η συγκέντρωση Όριο συναγερµού 30 ppm CO CO βρίσκεται εντός του πράσινου πεδίου τιµών, η καταγεγραµ- µένη συγκέντρωση είναι εντός των επιτρεπτών ορίων και δεν 22 ppm COumg γίνεται υπέρβαση του ορίου συναγερµού. Το κόκκινο πεδίο τιµών κινδύνου υποδεικνύει πολύ υψηλή, µη επιτρεπτή συγκέντρωση Κίνδυνος CO. Τα πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει ο νέος testo 330 LL: Εύκολη, γραφική απεικόνιση των ρυθµιζόµενων ορίων συναγερµού. Μπορείτε να ακολουθείτε ακριβώς την καµπύλη µέτρησης µε τη Επιλογές Στοπ Αποθήκ. βοήθεια της απεικόνισης γραφηµάτων (trend display). Η συγκέντρωση CO βρίσκεται εντός του επιτρεπόµενου Ο δροµέας επισηµαίνει µε ακρίβεια την τρέχουσα συγκέντρωση πεδίου τιµών. εν έχει γίνει CO. υπέρβαση του ορίου συναγερµού Το όργανο δεν υποδεικνύει µόνο οπτικά την παράβαση του ορίου συναγερµού, αλλά εκπέµπει και ένα ηχητικό σήµα συναγερµού. 5

6 Testo 330 LL: Μέτρηση ανάλυσης καυσαερίων µακράς διαρκείας Επαγγελµατικός αναλυτής καυσαερίων 330 LL Το testo 330 LL είναι ένας αξιόπιστος σύντροφος -- είτε σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης, κατά την παρακολούθηση των τιµών, που ορίζει το νοµικό πλαίσιο ή και κατά την εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών συντήρησης. Συµβάλλει στη γρήγορη εναλλαγή µεταξύ µέτρησης και συντήρησης. Η νέα έγχρωµη οθόνη υψηλής ανάλυσης γραφικών καθιστά δυνατή τη γραφική επεξεργασία των δεδοµένων των µετρήσεων. Η έντονα φωτιζόµενη οθόνη εγγυάται άριστη ανάγνωση, ακόµη και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ** Προαιρετικά µε ** 6 Νέα χαρακτηριστικά του testo 330 LL: Έγχρωµη οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης 240 x 320 Pixel Λοιπά χαρακτηριστικά: Γραφική επεξεργασία δεδοµένων των µετρήσεων αισθητήρες µακράς διάρκειας µε τετραετή Μειωµένα παρεπόµενα έξοδα χάρη στους Νέος σχεδιασµός οργάνου εγγύηση. Η λειτουργία διάγνωσης οργάνου χρησιµοποιεί Αναµενόµενη διάρκεια ζωής έως και 6 χρόνια την εύκολη παρουσίαση µε τη µορφή «φωτεινού σηµατοδότη», που καθιστά δυνατή την Κατά τη διάρκεια του κανονικού κύκλου λειτο- (O2/CO). αναλυτική διάγνωση σφαλµάτων, τη διάγνωση υργίας εξοικονοµείται η αντικατάσταση τουλάχιστον ενός αισθητήρα. των αισθητήρων και την ανάκληση πληροφοριών που αφορούν το ίδιο το όργανο, όπως η Ισχυρή επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων στάθµη πλήρωσης της παγίδας συµπυκνώµατος και η κατάσταση της µπαταρίας. αντλία βρίσκεται σε λειτουργία, χωρίς φαινόλιθίου µε διάρκεια ζωής >10 ωρών, ενώ η Λειτουργία καταγραφής για συνεχή µέτρηση µενο µνήµης, χωρίς βαθιά εκφόρτιση. διάρκειας έως και 120 λεπτών. υνατότητα φόρτισης της ΕΝ και 1ος Νέα µενού µετρήσεων: Έλεγχος αγωγού Οµοσπονδιακός Κανονισµός για την προστασία επαναφορτιζόµενης µπαταρίας ξεχωριστά και στο αερίου CO/O2 και µέτρηση στερεού καυσίµου από εκποµπές ρύπων Μέτρηση πίεσης έως 300 mbar όργανο Καύσιµα που έχει ορίσει ο χρήστης Επίσηµη άδεια Έλεγχος TÜV δυνάµει του 1ου Οµοσπονδιακού Κανονισµού για την προστασία από εκποµπές ρύπων (BlmSchV) / EN Μέρος 2 για O2, C, hpa και CO µε αντιστάθµιση H2. **Εξαιρέσεις: Εξαρτήµατα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά: µπαταρία και θερµοστοιχείο(1 έτος), αισθητήρας NO-/NOlow (2 έτη), φίλτρο

7 Ένα όργανο µέτρησης που διευκολύνει την επικοινωνία: Ισχυρή διαχείριση µνήµης: τιµές µέτρησης. ιεπαφή υπέρυθρων/bluetooth για µεταφορά δεδοµένων σε υπολογιστή τσέπης / φορητό υπολογιστή / εκτυπωτή. ιεπαφή USB για ανάγνωση δεδοµένων σε λογισµικό Η/Υ. Οδηγός ZIV (Central Guild Association) για όλα τα στάνταρ πακέτα βιοµηχανικού λογισµικού. Αποκλειστικά για το testo LL Ενσωµατωµένη λειτουργία µηδενισµού αερίου και ελκυσµού χωρίς αφαίρεση του αισθητήρα: Ο αισθητήρας µπορεί να παραµείνει στην καπνοδόχο κατά τη διάρκεια του µηδενισµού. Κατά τη µέτρηση CO, από ppm, διενεργείται αυτόµατη αραίωση έως και ελάχ ppm CO Τεχνικά δεδοµένα testo LL testo LL Θερµοκρασία Ελκυσµός Μέτρηση πίεσης Μέτρηση O2 Μέτρηση CO χωρίς αντιστάθµιση H2 Μέτρηση CO µε αντιστάθµιση H2 Έλεγχος αποδοτικότητας (Eta) Απώλεια καυσαερίων Επιλογή µέτρησης CO low µε αντιστάθµιση H2 Καθορισµός πεδίου τιµών CO2 στην οθόνη Επιλογή µέτρησης NO Μέτρηση CO περιβάλλοντος (µε αισθητήρα CO) Γενικά τεχνικά δεδοµένα Μνήµη Τροφοδοσία ισχύος -40 έως C έως +40 hpa 0 έως300 hpa 0 έως 21 vol. % 0 έως 4000 ppm 0 έως 8000 ppm από 8000 ppm πεδίο τιµών οθόνης ppm (αυτόµατη αραίωση) 0 έως120 % 0 έως 99.9 % 0 έως 500 ppm 0 έως CO 2 µέγ. 0 έως 3000 ppm 0 έως 500 ppm 500,000 αναγνώσεις Μπαταρία ιόντων λιθίου (διάρκεια ζωής 10 ωρών,ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία) Μονάδα ηλεκτρικού δικτύου V για λειτουργία µε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ή φόρτιση µπαταρίας στο όργανο. **Άδειες για χρήση της ασύρµατης µεταφοράς BLUETOOTH στους αναλυτές καυσαερίων testo 330 LL και testo σε χώρες Η ασύρµατη µονάδα Bluetooth που χρησιµοποιείται από την Testo διαθέτει άδειες για τις ακόλουθες χώρες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στις χώρες αυτές, δηλ. η ασύρµατη µεταφορά BLUETOOTH δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε καµία άλλη χώρα! Στην Ευρώπη συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατών µελών της ΕΕ Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, ηµοκρατία της Τσεχίας, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία Ευρωπαϊκές χώρες (ΕΖΕΣ) Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία και Ελβετία Μη ευρωπαϊκές χώρες: Ουκρανία, Κολοµβία και Ελ Σαλβαδόρ 7

8 testo 327: Ισχυρός και γρήγορος αναλυτής καυσαερίων Αναλυτής καυσαερίων testo 327 για την συντήρηση Ο testo 327 είναι το όργανο συντήρησης για την ανάλυση καυσαερίων. Μετρά την αποδοτικότητα καύσης, C, O2, CO2, CO και τον ελκυσµό. Το όργανο µέτρησης ξεχωρίζει χάρη στην ευκολονόητη δοµή µενού, το εργονοµικό περίβληµα και την ανθεκτικότητά του ΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ* Προαιρετικά µε ** testo 327 Οθόνη τµηµάτων 4 γραµµών και ισχυρός οπίσθιος φωτισµός LED. Μονή γραµµή ακροφυσίου: µία γραµµή για 3 διαδροµές αερίων (θερµοκρασία, ελκυσµός, καυσαέρια) Ταχεία σύνδεση αισθητήρα: Συνδέστε τον µία φορά, δεν υπάρχει κίνδυνος εσφαλµένης σύνδεσης Μενού φιλικό προς το χρήστη Εύκολη εκτύπωση υπερύθρων Επαναφορτιζόµενη µπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου: χωρίς φαινόµενο µνήµης, χωρίς βαθιά εκφόρτιση. Όργανο µέτρησης - εξαιρετικά ισχυρά σαν εργαλείο! Το ελαστοµερές προστατευτικό κάλυµµα παρέχει προστασία από κρούσεις και τραντάγµατα. Η ενσωµατωµένη υδατοπαγίδα παρέχει προστασία από εξωτερικές επιρροές. Σχεδιασµός σταθερού αισθητήρα ΕΝ και 1ος Οµοσπονδιακός Κανονισµός για την προστασία από εκποµπές ρύπων (BlmSchV) Επίσηµη άδεια Ελεγµένο κατά EN Μέρος 2ο για C, hpa, O2 Στο 2ο Μέρος περιλαµβάνεται πρόβλεψη για CO µε αντιστάθµιση Η2 8

9 Τεχνικά δεδοµένα testo testo Θερµοκρασία Ελκυσµός Μέτρηση πίεσης Μέτρηση O2 Μέτρηση CO χωρίς αντιστάθµιση H2 Μέτρηση CO µε αντιστάθµιση H2 Έλεγχος αποδοτικότητας (Eta) Απώλεια καυσαερίων Καθορισµός πεδίου τιµών CO2 στην οθόνη Γενικά τεχνικά δεδοµένα Μνήµη Τροφοδοσία ισχύος -40 έως +600 C έως +40 hpa 0 έως +200 hpa 0 έως 21 vol. % 0 έως 4000 ppm 0 έως 8000 ppm 0 έως 120 % 0 έως 99.9 % 0 έως CO 2 max. 20 πρωτόκολλα µέτρησης Επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων λιθίου Ανιχνευτής διαρροών αερίου testo Χάρη στην ενσωµατωµένη αντλία που διαθέτει, την οπτική παρουσίαση των συγκεντρώσεων αερίου που ανιχνεύθηκαν και την ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία, το testo είναι εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη και ιδανικό για γρήγορες µετρήσεις ελέγχων testo Οπτικό και ηχητικό σήµα συναγερµού χάρη στην ένδειξη µε ράβδους των αυξανόµενων και επικίνδυνων συγκεντρώσεων αερίου Η απεικόνιση γραφηµάτων εµφανίζει τις µέγιστες διαρροές Ενσωµατωµένη αντλία Ευέλικτο ακροφύσιο για σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση Σύνδεση ακουστικών για ασφαλή ανίχνευση διαρροών σε θορυβώδη περιβάλλοντα Τεχνικά δεδοµένα του testo Πεδίο τιµών µέτρησης 0 έως 10,000 ppm CH 4 10 ppm έως 4.0 Vol. % CH 4 10 ppm έως 1.9 Vol. % C 3 H 8 10 ppm έως 4.0 Vol. % H 2 1ο όριο από 200 ppm CH 4 συναγερµού 100 ppm C 3 H ppm H 2 ΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ* 2ο όριο 10,000 ppm CH 4 συναγερµού 5,000 ppm C 3 H 8 10,000 ppm H 2 ιάρκεια ζωής µπατ. 6 h ιαστάσεις 190 x 57 x 42 mm 9

10 Ειδικά για εσάς συναρµολογηµένα Σετ Σετ για Θερµοϋδραυλικούς-Υδραυλικούς Σετ testo LL Αναλυτής καυσαερίων testo LLσυµπερ. επαναφορτιζόµενη µπαταρία και πρωτόκολλο βαθµονόµησης Μονάδα ηλεκτρικού δικτύου V για λειτουργία µε ηλεκτρικό δίκτυο ή φόρτιση της επαναφορτιζόµενης µπαταρίας στο όργανο Αρθρωτό ακροφύσιο καυσαερίων, βάθος βύθισης 300 mm, ø 8 mm Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα καύσης, βάθος βύθισης 190 mm Σετ σύνδεσης εύκαµπτου αγωγού για ξεχωριστή µέτρηση πίεσης αερίου Εκτυπωτής αναφορών µε ασύρµατη διεπαφή υπέρυθρων Ευέλικτος άξονας ακροφυσίου µήκους 330 mm, Ø 10 mm, Tmax 180 C Βαλίτσα βασικού συστήµατος για το όργανο, τους αισθητήρες και τα εξαρτή- µατα Σετ testo Αναλυτής καυσαερίων testo 327-1συµπερ. µπαταρία και πρωτόκολλο βαθµονόµησης Μονάδα ηλεκτρικού δικτύου V για λειτουργία µε ηλεκτρικό δίκτυο ή φόρτιση της επαναφορτιζόµενης µπαταρίας στο όργανο Ακροφύσιο καυσαερίων, µήκος 180 mm, Ø 6 mm, ελεγµένο κατά TÜV Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα καύσης, βάθος βύθισης 190 mm Σετ σύνδεσης εύκαµπτου αγωγού για ξεχωριστή µέτρηση πίεσης αερίου Εκτυπωτής αναφορών µε ασύρµατη διεπαφή υπέρυθρων Βαλίτσα βασικού συστήµατος για το όργανο, τους αισθητήρες και τα εξαρτή- µατα 10

11 Ειδικά για εσάς συναρµολογηµένα Σετ Σετ για Ελεγκτές Σετ testo Αναλυτής καυσαερίων testo συµπερ. µπαταρία και πρωτόκολλο βαθµονόµησης Προαιρετικά: µέτρηση CO-H2 Μονάδα ηλεκτρικού δικτύου V για λειτουργία µε ηλεκτρικό δίκτυο ή φόρτιση της επαναφορτιζόµενης µπαταρίας στο όργανο Αρθρωτό ακροφύσιο αισθητήρα καυσαερίων µήκους 300 mm, Ø 8 mm, ελεγµένο κατά TÜV Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα καύσης, βάθος βύθισης 190 mm Αισθητήρας ελέγχου διάκενου διπλού τοιχώµατος για µέτρηση αέρα O2 Άξονας ακροφυσίου πολλαπλών οπών CO µήκους 300 mm, Ø 8 mm Ευέλικτος άξονας ακροφυσίου µήκους 330 mm, Ø 10 mm, Tmax. 180 C Βαλίτσα βασικού συστήµατος για το όργανο, τους αισθητήρες και τα εξαρτήµατα Σετ testo LL Αναλυτής καυσαερίων testo LL συµπερ. επαναφορτιζόµενη µπαταρία και πρωτόκολλο βαθµονόµησης Μονάδα ηλεκτρικού δικτύου V για λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου ή φόρτιση επαναφορτιζόµενης µπαταρίας στο όργανο Αρθρωτό ακροφύσιο καυσαερίων, βάθος βύθισης 300 mm, Ø 8 mm Άξονας ακροφυσίου πολλαπλών οπών CO κατάλληλος για αρθρωτό ακροφύσιο καυσαερίων Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα καύσης, βάθος βύθισης 190 mm Σετ σύνδεσης εύκαµπτου αγωγού για ξεχωριστή µέτρηση πίεσης αερίου Ευέλικτος άξονας ακροφυσίου µήκους 330 mm Αισθητήρας ελέγχου διάκενου διπλού τοιχώµατος Βαλίτσα βασικού συστήµατος για το όργανο, τους αισθητήρες και τα εξαρτήµατα 11

12 VoulTherm Κ.Βούλτσιος & Σια Ο.Ε. Κυψέλης 15, Τ.Κ Θεσσαλονίκη τηλ φαξ /msp/XX/Q/ Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς πρότερη ειδοποίηση

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1.2 Λογισµικό 1.3 Βοήθεια για το λογισµικό 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς 2. Περιβάλλον εργασίας χρήστη 2.1 Επιλογή λειτουργίας 2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας Περιεχόμενα Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για διανομή ισχύος Ekip Dip 4 Ekip Touch 8 Ekip Hi-Touch 18 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για γεννήτριες Ekip G

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 2015 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Πλοήγηση... 2 Για την Alpine, ο όρος πλοήγηση δεν σημαίνει απλά μετάβαση από το σημείο A στο σημείο B. Με το One Look Navi η οδήγηση είναι πιο άνετη και

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 2.0 Χαρακτηριστικά 3.0 Χρήση 3.1 Υπόδειξη ασφαλείας 3.2 Υπόδειξη συναρμολόγησης 3.3 Ηλεκτρική σύνδεση 3.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3.5 Σχήμα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα