ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτ θα ανιχνεύσουμε τα χαρακτηριστικά της σημασιολογικς κατηγορίας //περιέκτης// και των σχετιζόμενων εννοιών, με στόχο την αξιοποίηση της σημασιολογικς ανάλυσης κατά τη σύνταξη λειτουργικών και συστηματικών ορισμών σε ελληνικά λεξικά. CONTAINER: CHARACTERISTICS OF THE SEMANTIC CATEGORY AND LEXICO- GRAPHICAL DEFINITIONS Elena Mantzari, Anna Iordanidou SUMMARY This paper retraces the characteristics of the semantic category //container// and the related concepts, for best exploitation of the semantic analysis in writing functional and systematic definitions. 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο //περιέκτης// (container) αποτελεί μια σημασιολογικ κατηγορία που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ασάφεια, όπως προκύπτει από την ποικιλία των διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της έκτασης και της έντασης και της ίδιας της έννοιας αλλά και των εννοιών που αυτ ταξινομεί ενοποιεί (Lehrer: 1970, Wierzbicka: 1985). Η παρούσα εργασία αποτελεί σημείο συνάντησης της σημασιολογίας και της λεξικογραφίας όσον αφορά την ανάλυση και την περιγραφ μιας ευρείας κατηγορίας συγκεκριμένων ουσιαστικών, όπως είναι οι περιέκτες. Με τη σύνδεση των δύο τομέων πιστεύουμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε και σε πιο λειτουργικά σχματα σημασιολογικς θεωρίας αλλά και σε συστηματικότερα σχματα λεξικογραφικς περιγραφς. Αφορμ για τη μελέτη αυτ αποτέλεσε η παρατρησ μας ότι στους ορισμούς των σύγχρονων λεξικών της νέας ελληνικς υπάρχει μια ασυνεπς και αρκετές φορές αυθαίρετη ποικιλία τόσο στον προσδιορισμό των αντικειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περιέκτες όσο και στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των αντικειμένων αυτών (πρβλ. τον

2 2 ορισμό της λέξης δοχείο στο Λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη εφεξς ΛΙΤ και στο Λεξικό Μπαμπινιώτη εφεξς ΛΜπ ) 1. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία περιγραφς που προσφέρουν σύγχρονες θεωρίες σημασιολογικς ανάλυσης, θα επιχειρσουμε να ανιχνεύσουμε τα χαρακτηριστικά του //περιέκτη// και των σχετιζόμενων εννοιών στα νέα ελληνικά, με στόχο τη λειτουργικ οριοθέτηση και ταξινόμηση της συγκεκριμένης σημασιολογικς κατηγορίας στο πλαίσιο λεξικογραφικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτ τη λεξικογραφικά υποκινούμενη σημασιολογικ περιγηση του //περιέκτη//, θα μας απασχολσουν τα εξς: 1. Ο προσδιορισμός των ορίων του εξεταζόμενης κατηγορίας. 2. Ο προσδιορισμός της σχέσης που οργανώνει δομικά τις σχετικές έννοιες και η α- ξιοποίηση αυτς της σχέσης για συστηματικότερο προσδιορισμό των διακριτικών τους χαρακτηριστικών στους ορισμούς των λεξικών της νέας ελληνικς. 3. Η δυσχρηστία του όρου περιέκτης στα ελληνικά, σε αντίθεση με την ευρεία χρση του αντίστοιχου όρου container στα αγγλικά, και το πώς αυτ επηρεάζει τη λεξικογραφικ αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατηγορίας. 1 Όρια της σημασιολογικς κατηγορίας και χαρακτηριστικά Η ετυμολογικ προσέγγιση της έννοιας του //περιέκτη// από το αρχαιοελληνικό περιέχω ο- δηγεί σε έναν αρκετά ευρύ ορισμό: «αυτό που μπορεί να περιλαμβάνει κάτι άλλο μέσα του, το οποίο αποτελεί το περιεχόμενό του». Υπό την ευρεία αυτ έννοια οποιοδποτε τρισδιάστατο, φυσικό κατασκευασμένο, αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί //περιέκτης//. Στην εργασία αυτ θα ασχοληθούμε με την έννοια του //περιέκτη// ως απόδοση του αγγλικού όρου container, περιορίζοντας την εμβέλειά της «στα κατασκευασμένα αντικείμενα (artifacts) με ειδικ μορφολογία που επιτρέπει να περιλαμβάνουν κάτι μέσα τους, με σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας συγκεκριμένων λειτουργιών». Με άλλα λόγια, o //περιέκτης// ως σημασιολογικ κατηγορία περιλαμβάνει τα αντικείμενα που ο άνθρωπος κατασκευάζει ειδικά για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και όχι συλλβδην όλα τα φυσικά αντικείμενα που, είτε συμπτωματικά είτε ως αποτέλεσμα μιας άλλης βασικς ιδιότητάς τους, έχουν και την ικανότητα να περιλαμβάνουν μέσα τους κάτι (πρβλ. λακκούβα, λίμνη, θάλασσα, σπηλιά κτλ.). Το «περιέχειν» που θα εξετάσουμε δεν αποτελεί μια δευτερεύουσα τυχαία ιδιότητα, αλλά πρωταρχικ και ουσιώδη, αφού δημιουργείται για να εξυπηρετσει συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες. 1 Στο Παράρτημα του άρθρου περιλαμβάνεται πίνακας με τα χαρακτηριστικά ενδεικτικών περιεκτών, όπως καταγράφονται στους ορισμούς των αντίστοιχων σημασιών στα λεξικά ΛΙΤ και ΛΜπ.

3 3 Ακόμα όμως και στο πλαίσιο αυτς της πιο περιορισμένης θεώρησης του //περιέκτη// ως κατασκευασμένου αντικειμένου, χαρακτηριστικ είναι στη βιβλιογραφία η διαφοροποίηση των προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό των ιδιοττων του. Η Lehrer (1970) ορίζει τον περιέκτη ως «ένα κατασκευασμένο αντικείμενο με κοίλο χώρο ικανό να περιλαμβάνει κάποια ουσία για να την αποθηκεύουμε, να τη σερβίρουμε να τη χύνουμε». Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, περιέκτες μπορούν να θεωρηθούν όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζονται με την ειδικ εσωτερικ κοιλότητα που περιγράφει στον ορισμό της για να καλύψουν μία από τις τρεις λειτουργίες. Στο σχετικό εννοιοδιάγραμμα στο ίδιο άρθρο διακρίνει τις εξς πέντε βασικές ιεραρχικές κατηγορίες περιεκτών: το //δοχείο// με υπώνυμες κατηγορίες το μπουκάλι, το βαρέλι, το βάζο και τα σκεύη, κάτω από τα οποία κατηγοριοποιούνται τα επιτραπέζια σκεύη φλιτζάνι, ποτρι και κανάτα και τα μαγειρικά σκεύη, όπως το τηγάνι, η κατσαρόλα και το μπρίκι, καθώς και τα //κουτί//, //τσάντα//, //καλάθι// και //σωληνάριο//, αν και δε συνάγεται άμεσα από τον προσδιορισμό των λειτουργιών στον ορισμό της ότι τα τρία τελευταία μπορούν να θεωρηθούν περιέκτες. Αυστηρότερη ως προς την οριοθέτηση της κατηγορίας, η προσέγγιση της Wierzbicka (1985) θεωρεί ότι πρωτοτυπικά, δηλαδ με βάση την τυπικ εικόνα που έχουμε όλοι για την έννοια αυτ, ο περιέκτης περιλαμβάνει μία και μόνο χαρακτηριστικ λειτουργία, αυτ της αποθκευσης, και κάθε περιέκτης σχεδιάζεται για να είναι δυνατ η εύκολη αποθκευση κάποιας ουσίας σε αυτόν. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι το φλιτζάνι δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπικός περιέκτης, αφού η λειτουργία του είναι να πίνουμε ροφματα από αυτό και όχι να τα αποθηκεύουμε σε αυτό η τσαγιέρα με αυτ την έννοια μπορεί να θεωρηθεί τυπικότερος περιέκτης από το φλιτζάνι, ενώ ακόμα και το μπουκάλι, που θεωρείται πρωτοτυπικός περιέκτης, μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο τυπικός αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σχμα του και η μορφολογία του δεν καθορίζεται από τη λειτουργία της αποθκευσης, αλλά κυρίως από τη λειτουργία του ως μέσου για να σερβίρουμε το περιεχόμενο υγρό και να το πίνουμε απευθείας από αυτό. Θα συμφωνούσαμε με την άποψη της Wierzbicka ότι πρωτοτυπικοί περιέκτες είναι τα αντικείμενα που εξυπηρετούν ξεκάθαρα και άμεσα τη λειτουργία της αποθκευσης ωστόσο, είναι απολύτως χρσιμο κατά την ανάλυση των αντικειμένων καθημερινς χρσης να μπορούμε να διακρίνουμε και να αξιολογούμε τα όρια της στερεότυπης εικόνας που έχουμε για αυτά από την πραγματικ τους εικόνα και ό,τι αυτ συνεπάγεται: δηλαδ μετασχηματισμό διεύρυνση των πρωτοτυπικών τους λειτουργιών νέα χαρακτηριστικά, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις ανάγκες και τις συνθειες του σύγχρονου ανθρώπου (πρβλ. τη συμπληρωματικ λειτουργία του μπουκαλιού «για να πίνουμε από αυτό») και την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα του σχεδιασμού και της χρσης των υλικών (πρβλ. τη χρση του πλαστικού του πλαστικοποιημένου χαρτιού ως κυρίαρχου υλικού στον τομέα της συσκευασίας).

4 4 Θεωρούμε λοιπόν ότι η διεύρυνση της έννοιας της αποθκευσης μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εννοιολογικές παραβιάσεις προς δύο κατευθύνσεις, που βοηθούν να διακρίνουμε τα όρια της κατηγορίας από άλλες. Η διεύρυνση αυτ επιτυγχάνεται με τη συσχέτισ της με τις έννοιες της διατρησης και της προστασίας και με τις έννοιες της μεταφερσιμότητας και της ς. Η διατρηση και η προστασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της αποθκευσης, οπότε μπορούν και να θεωρηθούν βασικές υπολειτουργίες της. Από την άλλη, φαίνεται ότι η ιδιότητα της μεταφερσιμότητας, που μας οδηγεί αβίαστα στην έννοια της ς, αποτελεί επίσης ουσιώδες χαρακτηριστικό της έννοιας του περιέκτη. Ένα αντικείμενο καθημερινς χρσης που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύουμε κάποιες ουσίες για να τις προστατέψουμε για να τις διατηρσουμε δεν μπορεί παρά να είναι ένα σχεδιαστικά απλό και εύχρηστο αντικείμενο, με μέγεθος τέτοιο που να εξασφαλίζει την εύκολη μετακίνησ του μαζί με το περιεχόμενό του. Ο περιέκτης, χωρίς να θεωρείται εννοιολογικά αμιγές μέσο ς, είναι φορητό αντικείμενο (αν δεν ταν φορητό, θα είχε τη μορφ μιας πιο σύνθετης κατασκευς) που καλύπτει τις ανάγκες και της στατικς αποθκευσης αλλά και τη δυνατότητα της δυναμικς αποθκευσης, δηλαδ της ς της περιεχόμενης ουσίας από θέση σε θέση στον ίδιο χώρο από χώρο σε χώρο. Με αυτ λοιπόν την έννοια το βαρέλι, που χρησιμοποιείται και για τη υγρών ουσιών, δεν είναι λιγότερο περιέκτης από ό,τι το βάζο (για τρόφιμα), που εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας πιο στατικς αποθκευσης. Χωρίς να το δηλώνει σαφώς, η Lehrer αξιοποιεί στην ταξινόμηση των περιεκτών αυτ τη συσχέτιση της αποθκευσης και της ς, προσδιορίζοντάς την περαιτέρω με κριτριο την περίσταση ως «σερβίρισμα χύσιμο υγρς ημίρρευστης ουσίας». Βέβαια, όσο ένα αντικείμενο αποκλίνει από τη λειτουργία της αποθκευσης/διατρησης/προστασίας από το συνδυασμό του δίπτυχου αποθκευση και τείνει να εξυπηρετεί αποκλειστικά τη αντίστοιχα η μορφ του αποκλίνει από τη σχεδιαστικά απλ μορφ ενός φορητού αντικειμένου αποθκευσης, τόσο λιγότερο τυπικός περιέκτης θεωρείται (π.χ. καρότσι). Όπως φάνηκε από τον παραπάνω προβληματισμό, το σημασιολογικό πεδίο των περιεκτών δεν μπορεί να είναι μια κλειστ κατηγορία, με την έννοια ότι υπάρχουν αντικείμενα που δε θα τα κατηγοριοποιούσε κανείς ως περιέκτες, αλλά δε θα απέκλειε την ιδιότητά τους να είναι ταυτόχρονα δευτερευόντως και περιέκτες (π.χ. τα οχματα τα κτίρια). Πάντως, για την ασφαλέστερη ένταξη στην κατηγορία σχετικών εννοιών το κριτριο δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά η ερμηνεία της λειτουργίας τους, αλλά και η συνεκτίμηση του κατά πόσο τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά με τρόπο αναμφίσημο καθορίζονται από τη λειτουργία της αποθκευσης/διατρησης/προστασίας ς.

5 5 Οι τύποι των χαρακτηριστικών που συγκροτούν την έννοια του //περιέκτη// είναι οι ακόλουθοι. Κάποιοι από αυτούς θεωρούνται ουσιώδεις, δηλαδ απαραίτητοι για την κατανόηση και την οριοθέτηση της σημασιολογικς κατηγορίας και κάποιοι επουσιώδεις. 2 Τύποι Χαρακτηριστικών Κατηγορία: Σκοπός/Λειτουργία: Μορφ: Εξγηση Χαρακτηριστικό //περιέκτη// Ουσιώδες/ Επουσιώδες προσδιορισμός της κάθε κατασκευασμένο Ο στάθμης της έννοιας αντικείμενο σε μια ιεραρχία εννοιών σε ποιες περιπτώσεις και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά αποθκευση /και διατρηση /και προστασία /και του περιεχομένου τους ειδικ εσωτερικ κοιλότητα ικαν να περικλείει ουσίες αντικείμενα άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά ειδικά εξαρτματα εξαρτώμενα από τη λειτουργία Ο Ο Ε Περιεχόμενο: Υλικό: ποιες ουσίες ποια αντικείμενα περικλείει μέσα του από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο ουσίες σε μορφ: υγρ στερεά αέρια ρευστ ημίρρευστη στερεά σώματα απροσδιόριστο εξαρτώμενο από το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους Σχμα: απροσδιόριστο εξαρτώμενο από τη λειτουργία τους Μέγεθος: διευκολύνει τη μετακίνηση του αντικειμένου από τον άνθρωπο απροσδιόριστο εξαρτώμενο από την ποσότητα του περιεχομένου τους και τη λειτουργία τους Ο Ε Ε Ο Ε 2 Η διάκριση ουσιώδες επουσιώδες χαρακτηριστικό μιας έννοιας πολλές φορές αντιστοιχεί στη διάκριση υποχρεωτικό μη υποχρεωτικό χαρακτηριστικό. Όπως θα δούμε, αν και κάποια χαρακτηριστικά θεωρούνται επουσιώδη, αφού δε συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σταθερού πυρνα μιας έννοιας, παρ όλα αυτά θεωρούνται τυπικά χαρακτηριστικά της, και γι αυτό είναι χρσιμο να αναφέρονται σε κάθε περιγραφ της (π.χ. το χαρακτηριστικό «πετάει» στην κατηγορία //πουλιά// είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό, αφού υπάρχουν και πουλιά που δεν πετάνε ωστόσο δεν παύει να είναι τυπικό χαρακτηριστικό των περισσότερων μελών της κατηγορίας αυτς και αξίζει να γίνεται αναφορά σ αυτό).

6 6 Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στον πίνακα, «περιέκτης είναι κάθε κατασκευασμένο αντικείμενο με ειδικά σχεδιασμένη εσωτερικ κοιλότητα ώστε να είναι ικανό να περιλαμβάνει μέσα του ουσίες σε υγρ, ημίρρευστη, ρευστ, στερεά αέρια μορφ στερεά αντικείμενα σε διάφορες ποσότητες και όγκο, και με σχμα και υλικό που διασφαλίζει τη φύλαξη, τη διατρηση και την προστασία του περιεχομένου τους και διευκολύνει τη του από τον άνθρωπο». Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι όλοι οι περιέκτες έχουν μια προβλέψιμη σημασία, αυτ της ποσότητας της ουσίας που μπορούν να περιέχουν, η οποία συστηματικά πρέπει να περιγράφεται στα λεξικά, π.χ. ένα μπουκάλι νερό είναι η ποσότητα του νερού που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μπουκάλι. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ποσότητα αυτ μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης, π.χ. στην πρόταση «η τιμ του πετρελαίου ανέβηκε δύο ευρώ το βαρέλι» εννοείται ότι το βαρέλι δεν είναι το αντικείμενο περιέκτης ούτε η ασαφς ποσότητα που μπορεί να περιλαμβάνει ένα βαρέλι, αλλά η συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης που στην πετρελαιοβιομηχανία αντιστοιχεί στα 159 λίτρα. 2 Η δομ της σημασιολογικς κατηγορίας 2.1 Ταξινομικ vs μη ταξινομικ προσέγγιση Στην ενότητα αυτ θα παρουσιάσουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την εσωτερικ δομ του περιέκτη: την ταξινομικ και τη μη ταξινομικ προσέγγιση. Η εξέτασ τους θα φωτίσει τα προβλματα που συχνά απαντώνται στους λεξικογραφικούς ορισμούς. Σύμφωνα με την ταξινομικ προσέγγιση, η κατηγορία //περιέκτης// δομείται με σχέσεις ιεραρχίας, όπως δη περιγράψαμε στο εννοιοδιάγραμμα της Lehrer, μεταξύ υπερώνυμων κατηγοριών και υπώνυμων κατηγοριών σε διάφορες στάθμες ( [δοχείο [μπουκάλι [κανάτα, καράφα]], [σκεύη [επιτραπέζια σκεύη [μπουκάλι [ κανάτα, καράφα], βάζο, ποτρι], [μαγειρικά σκεύη [κατσαρόλα, μπρίκι]], βαρέλι, κονσέρβα ], [τσάντα [σάκος, σακούλα]], [κουτί [κιβώτιο, φέρετρο]], [καλάθι], [σωληνάριο]). Ωστόσο, οι εκκρεμείς αμφίσημες κατηγοριοποισεις του εννοιοδιαγράμματος αυτού (η κανάτα είναι είδος δοχείου, μπουκαλιού σκεύους ;), αποδίδονται από τη Lehrer στην εγγεν αοριστία της ίδιας της σημασιολογικς κατηγορίας και όχι στον τρόπο με τον οποίο έχει επιχειρηθεί η ταξινόμησ της. Η μη ταξινομικ προσέγγιση, έτσι όπως διατυπώνεται στο Wierzbicka 1985: κεφ. 4, ερμηνεύει εύστοχα την αοριστία της κατηγορίας. Η έννοια //περιέκτης// δεν είναι ταξινομικ κατηγορία. Γιατί, όπως συμβαίνει και με άλλες κατηγορίες (π.χ. επίπλωση, ρουχισμός κτλ.), δεν έχει ταξινομικ ισχύ: «οι ταξινομικές έννοιες αναφέρονται σε ένα είδος αντικειμένων με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την εξωτερικ τους ομοιότητα, ενώ οι μη ταξινομικές (non-

7 7 taxonomic) έννοιες αναφέρονται σε αντικείμενα οποιουδποτε είδους, που το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η κοιν τους λειτουργία». Μεταφέροντας τις γενικές αυτές διαπιστώσεις στους περιέκτες θα λέγαμε ότι το χαρακτηριστικό που ενοποιεί τα περισσότερα αντικείμενα που εντάσσονται σε αυτ τη σημασιολογικ κατηγορία είναι πρωτίστως η λειτουργία. Ενώ σε κάποια από αυτά, όπως είναι τα σκεύη οι αποσκευές, πρωτεύον χαρακτηριστικό των σχετικών αντικειμένων είναι η γειτνίαση (contiguity). Λέγοντας γειτνίαση εννοούμε τη χρση τους σε κοινό τόπο (μαγειρικά σκεύη κουζίνα) σε κοινό χρόνο περίσταση (επιτραπέζια σκεύη γεύμα, αποσκευές ταξίδι). Το ότι η συσχέτιση των αντικειμένων με την κατηγορία του //περιέκτη// επιτυγχάνεται κυρίως μέσω μιας μη ορατς δομς που εξυπηρετεί κάποιον σκοπό μια τοπικά χρονικά προσδιορισμένη χρση και όχι μέσω ενός συνόλου ορατών ιδιοττων φαίνεται ότι συμβάλλει στην ασάφεια της εσωτερικς δομς αυτς της κατηγορίας. Έτσι, είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς το υποθετικό είδος ενός μπουκαλιού (περιέκτης, δοχείο κτλ.) από τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, πράγμα που δε συμβαίνει, για παράδειγμα, με την έννοια //ποτρι του κρασιού//. Ερμηνεύοντας την άποψη της Wierzbicka, το μπουκάλι δεν είναι είδος περιέκτη, ενώ το ποτρι κρασιού είναι είδος ποτηριού. Κι αυτό γιατί η ιεραρχικ σχέση γένους είδους δεν είναι εννοιολογικά ορθ για τη δόμηση της κατηγορίας των περιεκτών τουλάχιστον δεν είναι κατάλληλη για τη δόμηση της σημασιολογικς κατηγορίας στις υπερώνυμες έννοιες στις υψηλές στάθμες. Όπως υποστηρίζει η Wierzbicka, η αναγωγ σε είδη στη συγκεκριμένη σημασιολογικ κατηγορία οδηγεί σε αυθαιρεσίες και διαφωνίες παρά βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών. «Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα ποτρι ως δοχείο ως σκεύος ως επιτραπέζιο δοχείο ως επιτραπέζιο σκεύος και να μην είμαστε ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο σωστοί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τέτοιες κατηγοριοποισεις δεν είναι εννοιολογικές». Συμφωνούμε με την άποψη της Wierzbicka και σε ό,τι αφορά την πολυσυλλεκτικότητα του //περιέκτη// από έννοιες που ανκουν σε διαφορετικά σημασιολογικά πεδία (π.χ. σκεύη, αποσκευές, συσκευασία) και σε ό,τι αφορά την αδυναμία της ταξινομικς προσέγγισης να καθορίσει με σαφνεια τα όρια των επιμέρους κατηγοριών στο εσωτερικό της κατηγορίας. 2.1 Οι περιέκτες στα ελληνικά λεξικά Η εξέταση ενδεικτικών παραδειγμάτων περιεκτών στα λεξικά ΛΙΤ και ΛΜπ (βλ. Παράρτημα) μας οδγησε στις εξς παρατηρσεις: 1. Αρκετές φορές τα δύο λεξικά ακολουθούν διαφορετικές κατηγοριοποισεις για έννοιες που θεωρούνται περιέκτες, οι οποίες αντανακλώνται στη δλωση διαφορετικς υπερώνυμης κατηγορίας στον ορισμό μιας σημασίας: Για παράδειγμα, το ποτρι κατηγοριοποιείται ως σκεύος στο ΛΙΤ αλλά ως δοχείο στο ΛΜπ, το κουτί ως αντικείμενο στο ΛΙΤ αλλά ως δοχείο

8 8 στο ΛΜπ, το κιβώτιο ως κουτί στο ΛΙΤ αλλά ως θκη στο ΛΜπ, η βαλίτσα ως αποσκευ στο ΛΙΤ αλλά ως σάκος στο ΛΜπ, το σωληνάριο ως θκη στο ΛΙΤ αλλά ως δοχείο στο ΛΜπ κ.ο.κ. Στο εσωτερικό του ίδιου λεξικού η αδυναμία να προσδιοριστούν τα όρια της κάθε έννοιας οδηγεί σε κατηγοριοποισεις που συγκρούονται με τις εμπειρικές μας γνώσεις για τα αντικείμενα αυτά: Για παράδειγμα, στο ΛΙΤ το δοχείο ορίζεται ως είδος σκεύους για τη διατρηση υγρών ουσιών, ενώ το σκεύος ως είδος αντικειμένου για την προετοιμασία του φαγητού, και ο χρστης αναγκαστικά πρέπει να υποθέσει ότι τα δοχεία είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για τη διατρηση των υγρών όταν μαγειρεύουμε! 2. Η αντιμετώπιση των εξωτερικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας ως ισάξιων στον καθορισμό της έννοιας ενός περιέκτη αποκαλύπτει την τάση ενοποίησης των επιμέρους περιεκτών με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και οδηγεί στη σύνταξη «υπερτροφικών ορισμών», κυρίως για τις έννοιες στις υψηλές στάθμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ορισμός του κουτιού και στα δύο λεξικά, που, προσπαθώντας να περιγράψει με υποτιθέμενη πληρότητα το γένος κουτί, ανεβάζει στη γένια έννοια (generic concept) όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων αναφοράς. Έτσι, ο ορισμός του κουτιού, αντί να περιορίζει τα όρια της έννοιας, τα διευρύνει, σε σημείο που οποιοδποτε αντικείμενο από οποιοδποτε υλικό, με οποιοδποτε σχμα, με σκέπασμα χωρίς σκέπασμα, που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη τη διατρηση τη τη συσκευασία να μπορεί να περιγραφεί ως κουτί. 3. Η μη σαφς διάκριση των ουσιωδών από τα μη ουσιώδη χαρακτηριστικά των εννοιών που συγκροτούν το εξεταζόμενο πεδίο επηρεάζει τη λεξικογραφικ πράξη διττά: αδιάκριτη παρουσία ουσιωδών και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών στους ορισμούς. Για παράδειγμα, το υλικό με διάφορες τιμές αναφέρεται συστηματικά σε όλους σχεδόν τους ορισμούς, είτε αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό μιας έννοιας, όπως στην περίπτωση των ποτρι και μπουκάλι, είτε όχι, όπως στο βαρέλι στο κουτί. αδυναμία διάκρισης εννοιών μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό «ουσία» δε χρησιμοποιείται ως κριτριο διάκρισης δύο εννοιών για τη λέξη κουτί: «του ορθογώνιου αντικειμένου για στερεά αντικείμενα τρόφιμα» και «του μεταλλικού κυλινδρικού αντικειμένου για ανθρακούχα ποτά». Η ποικιλία των διαφορετικών κατηγοριοποισεων και η έλλειψη συστηματικότητας στον καθορισμό των σημασιολογικών χαρακτηριστικών κατά την περιγραφ των εννοιών στα δύο λεξικά οφείλονται σε δύο κυρίως λόγους: στην ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου, που επιβάλλει, όπως αναφέρθηκε, μια διαφορετικ προσέγγιση από αυτ της ιεραρχικς ταξινόμησης μεταξύ των εννοιών, προκειμένου να επιτευχθεί μια καθαρότερη παράσταση της δομς της και

9 9 στην ανεπαρκ αξιοποίηση της σημασιολογικς ανάλυσης από τη λεξικογραφία. Όσον αφορά τα ελληνικά, η έλλειψη μιας ομοιογενούς και συστηματικς σημασιολογικς προσέγγισης του εξεταζόμενου πεδίου εντείνεται από την έλλειψη ενός όρου εύχρηστου για την κατονομασία της έννοιας //περιέκτης//. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα στο διαδίκτυο έδειξε ότι ο όρος περιέκτης εμφανίζεται σε κείμενα προτύπων συγκεκριμένων θεματικών πεδίων, όπως της βιομηχανίας φαρμάκων γάλακτος, ως απόδοση του αγγλικού container, και αναφέρεται σε διάφορες μορφές συσκευασίας φαρμάκων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η δυσχρηστία του ό- ρου περιέκτης στη γενικ γλώσσα και η περιορισμένη χρση της σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία συμβάλλει στην αδυναμία αντιμετώπισης της έννοιας ως ενιαίας κατηγορίας και στην αδυναμία αναγνώρισης κοινών κριτηρίων κατηγοριοποίησης για τις σχετικές έννοιες. Η ανάγκη για κατηγοριοποισεις στο πεδίο αυτό, που φαίνεται ότι συνδέεται και με τις απαιτσεις της οργάνωσης των ειδών συσκευασίας για την εμπορικ προώθηση προϊόντων οδγησαν στην ταύτιση της έννοιας του //περιέκτη// με τον πιο εύχρηστο όρο δοχείο. Η προσέγγιση αυτ οδηγεί, κατά τη γνώμη μας, σε περιορισμένη και ανεπαρκ σύλληψη των ορίων του πεδίου, αφού ο όρος δοχείο είναι σηματοδοτημένος στα ελληνικά από τη στενότερη σημασία του //περιέκτη για υγρά//. Κάθε προσπάθεια για τη διεύρυνση του πεδίου μέσω της κατηγορίας //δοχείο//, οδηγεί σε μη φυσικές για τη διαίσθησ μας κατηγοριοποισεις, όπως αυτ στο ΛΜπ, όπου το κουτί χαρακτηρίζεται ως είδος δοχείου. Αντίθετα, φαίνεται ότι η ευκολία στη χρση του όρου container στα αγγλικά διευκολύνει και τις κατηγοριοποισεις στο πλαίσιο λεξικογραφικών εφαρμογών αλλά και επιτρέπει μια πιο διευρυμένη σύλληψη του πεδίου. Αρκεί να παρατηρσουμε πόσο φυσικά τα λεξικά της αγγλικς περιγράφουν την τσάντα το σάκο ως περιέκτες (containers). 4 Πρόταση κατηγοριοποίησης του πεδίου Αφού λοιπόν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου περιέκτη συναρτώνται άμεσα από τη λειτουργία τις λειτουργίες του, είναι δυνατόν να προβλεφθεί κάποιο σχμα για την εσωτερικ οργάνωση της κατηγορίας που να μετριάζει τις αμφισημίες και τις αυθαιρεσίες της ταξινομικς προσέγγισης και να προσδιορίζει ένα σύνολο προβλέψιμων χαρακτηριστικών για κάθε κατηγορία περιέκτη; Στο πλαίσιο της μη ταξινομικς προσέγγισης η λεξικογραφικ αντιμετώπιση τέτοιων σημασιολογικών κατηγοριών δεν πρέπει να στηρίζεται σε κατηγοριοποισεις ιεραρχικών σχέσεων μέσα στο πεδίο (π.χ. δοχεία, σκεύη, αποσκευές κτλ.) αλλά σε κατηγοριοποισεις που αντανακλούν με τρόπο σαφ τη λογικ σύνδεση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου αναφοράς με τη λειτουργία του. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο σχμα κατηγοριοποίησης μπορεί να προκύψει αν συνδυαστούν δύο ουσιώδη

10 10 χαρακτηριστικά των περιεκτών: η «λειτουργία» και το «είδος της περιεχόμενης ουσίας». Με βάση τα παραπάνω, διακρίνουμε τις εξς γενικές κατηγορίες περιεκτών και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους: Λειτουργία+Ουσία Σχμα/Εμφάνιση Μέγεθος Αποθκευση/διατρηση υγρών ημίρρευστων δοχείο ποτρι μπιμπερό βάζο κουτί (ανθρακούχων ποτών) κονσερβοκούτι Για σερβίρισμα μπουκάλι κανάτα καράφα τσαγιέρα Για ζεστά υγρά φλιτζάνι κούπα μπρίκι θερμός κατσαρόλα Για μεγάλες ποσότητες υγρών βαρέλι ντενεκές κάδος ντεπόζιτο ποτιστρι Αποθκευση αερίων υ- γροποιημένων αερίων φιάλη οξυγόνου σπρέι ψεκαστικό 1.κοίλο σώμα για να μπορούμε να το πιάνουμε 2.ύψος μεγαλύτερο από πλάτος για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας ειδικ μορφολογία στομίου για τον έλεγχο της ποσότητας του εξερχόμενου υγρού ειδικ λαβ για να το πιάνουμε και να μην καιγόμαστε 1.που διευκολύνει τη από έναν άνθρωπο, οπότε στην περίπτωση του βαρελιού είναι κυλινδρικό, φαρδύ στη μέση και στενό άκρα για να μεταφέρεται με κύλιση 2.το ύψος μεγαλύτερο από πλάτος: για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας 1.ειδικός μηχανισμός που διευκολύνει την έξοδο του αερίου 2.κοίλο σώμα για να μπορούμε να το πιάνουμε 3.ύψος μεγαλύτερο από πλάτος για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας μεγάλο

11 11 Αποθκευση/ προστασία στερεών ουσιών αντικειμένων κουτί κιβώτιο κοφίνι καφάσι φέρετρο Εύθραυστα πολύτιμα αντικείμενα θκη 1.ορθογώνιο: για να διευκολύνεται η διάταξη των αντικειμένων καθ ύψος και κατά πλάτος και να εξοικονομείται χώρος για την τοποθέτηση περισσότερων αντικειμένων 2.σκληρά τοιχώματα για καλύτερη προστασία του σταθερότητα του περιεχομένου σχμα όμοιο με του αντικειμένου που περιλαμβάνει Μεταφορά στερεών ουσιών αντικειμένων Κράτημα με το χέρι σάκος τσουβάλι σακί βαλίτσα σακούλα Κρέμασμα στο χέρι ταξιδιωτικός σάκος τσάντα χαρτοφύλακας 1.ύψος μκος μεγαλύτερο από πλάτος για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας ορθογώνιο: καλύτερη δυνατ διάταξη αντικειμένων για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας 2.ειδικ λαβ Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η λειτουργία και η ουσία καθορίζουν τέσσερις γενικές κατηγορίες περιεκτών, βάσει του οποίων μπορεί να προβλεφθεί ως ουσιώδες χαρακτηριστικό το σχμα. Όσο ο προσδιορισμός της λειτουργίας και της ουσίας γίνεται πιο λεπτομερς, ειδικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων μπορούν επίσης να προβλεφθούν. Το μέγεθος αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό μόνο για περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεγάλων ποσοττων, ενώ το υλικό πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί ουσιώδες διακριτικό χαρακτηριστικό για τους περιέκτες, ακόμα και στις περιπτώσεις που αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των περισσότερων μελών της κατηγορίας «αντικείμενα α- ποθκευσης/διατρησης υγρών», π.χ. το γυαλί αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό για το μπουκάλι, το ποτρι, το βάζο κτλ. Η έννοια της πρωτοτυπικότητας του χαρακτηριστικού «υλικό» για κάποιους περιέκτες πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των εξελίξεων στον τομέα των υλικών. Η ισοπεδωτικ χρση του πλαστικού και των παραγώγων του της πλαστικοποιημένης συσκευασίας επιβεβαιώνει την εκτίμησ μας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακριτικό χαρακτηριστικό. Προς την ίδια κατεύθυνση, απαραίτητη είναι η έ- ρευνα που θα μας βοηθούσε να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η πρωτοτυπικότητα

12 12 του σχματος των περιεκτών από τις αισθητικές τάσεις του σύγχρονου σχεδιασμού (design). Κάθε λειτουργικ κατηγορία στο προτεινόμενο σχμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες έννοιες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αναπτυχθεί καθέτως με λεπτομερέστερο προσδιορισμό του δίπτυχου λειτουργία-ουσία. 5 Συμπεράσματα Η εργασία αυτ δεν έχει στόχο να προτείνει τη γενίκευση της χρσης ενός όρου μη οικείου στη γλωσσικ πρακτικ των ομιλητών αλλά να διερευνσει τις δυνατότητες σημασιολογικς και λεξικογραφικς του αξιοποίησης μέσω μιας λειτουργικς προσέγγισης. Η λειτουργικ προσέγγιση που προτείνουμε επιτρέπει: Την κατηγοριοποίηση στους ορισμούς των λεξικών των κατασκευασμένων αντικειμένων που εξετάσαμε ως περιεκτών: με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σχετικά με τη γλωσσικ διατύπωση της έννοιας στα ελληνικά αλλά και ταυτόχρονα ξεπερνιούνται τα προβλματα αμφισημίας της ταξινομικς οργάνωσης. Την οργάνωση του πεδίου με σχέσεις λειτουργικές, οι οποίες αντανακλώνται στους ορισμούς με τη σαφ δλωση της σύνδεσης λειτουργίας περιεχόμενης ουσίας και εξωτερικών μορφολογικών χαρακτηριστικών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα σχμα ορισμού για τα συγκεκριμένα ουσιαστικά αποτελεσματικότερο από το κυρίαρχο περιγραφικό πρότυπο ορισμού που ακολουθούν τα λεξικά γενικς γλώσσας. Αποτελεσματικότερο γιατί βοηθάει το λεξικογράφο να εντοπίσει και να οργανώσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός περιέκτη με βάση τη λειτουργία του και να μη μένει στην απλ απαρίθμηση εξωτερικών λεπτομερειών, αλλά και γιατί βοηθάει το χρστη να κατανοσει τη λειτουργικ σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην εσωτερικ και στην εξωτερικ δομ των κατασκευασμένων αντικειμένων.

13 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα +Χαρακτηριστικά ΛΙΤ δοχείο σκεύος φύλαξη υγρές στερεές - διάφορα σχματα - σε υγρό Υλικό ΛΜΠ δοχείο σκεύος διατρηση διακόσμηση υγρές λουλούδια διακοσμητικά αντικείμενα τρόφιμα ΛΙΤ θκη περικάλυμμα προστασία οποιοδποτε αντικείμενο ΛΜΠ θκη καθετί ειδικά φύλαξη διαμορφωμένο να φυλάσσει (βλ. στλη Ουσία) ΛΙΤ σκεύος γενικ ονομασία προετοιμασία για αντικεί- φαγητού μενα οικιακς χρσης ΛΜΠ σκεύος αντικείμενο κάλυψη πρακτικών αναγκών ένα αντικείμενο σύνολο ομοειδών αντικειμένων φαγητό λίγο μεγαλύτερο ίδιο με το αντικείμενο - από το αντικείμενο διαφορετικό διαφορετικό κάθε - κάθε φορά φορά ΛΙΤ φιάλη μπουκάλι βλ. μπουκάλι βλ. μπουκάλι ΛΙΤ φιάλη οξυγόνου ό,τι μοιάζει με μπουκάλι ΛΜΠ φιάλη δοχείο αποθκευση και καταδύσεις ιατρικ οξυγόνο υγρές - 1.επίμηκες 2. στενός λαιμός 3. μικρό άνοιγμα γυαλί πλαστικό

14 14 Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα Υλικό +Χαρακτηριστικά ΛΜΠ φιάλη δοχείο αποθκευση και αέριες υ- μέταλλο αερίου γροποιημένες ΛΙΤ μπουκάλι δοχείο τοποθέτηση υγρές 1.κυλινδρικό γυαλί 2. στενός λαιμός ΛΜπ μπουκάλι δοχείο τοποθέτηση νερό στενός λαιμός γυαλί πλαστικό άλλες υγρές ΛΙΤ κανάτα 1. δοχείο - 1. νερό - 1.κυλινδρικό - 2. επιτραπέζιο σκεύος 2. κρασί 2. πλατύ στόμιο 3. λαβ ΛΜπ κανάτα δοχείο σερβίρισμα στο τραπέζι νερό και κρασί μεγάλο πλατύ στόμιο γυαλί πηλός πορσελάνη πλαστικό ΛΙΤ καράφα δοχείο επιτραπέζια χρση σφαιρικό σώμα 2. μακρύ και στενός λαιμός γυαλί ΛΜπ καράφα επιτραπέζια φιάλη νερό κρασί ούζο άλλα ποτά ΛΙΤ βάζο1 δοχείο τοποθέτηση διακόσμηση 3. πλατύ στόμιο εξογκωμένη κοιλία 2. στενός λαιμός λουλούδια - - γυαλί πηλός μέταλλο ΛΜπ βάζο1 δοχείο τοποθέτηση λουλούδια - 1. στόμιο γυαλί πορσελάνη διακόσμηση 2. λαβ ΛΙΤ ποτρι σκεύος οποιοδποτε κοίλο οποιοδποτε γυαλί ΛΙΤ ποτρι δοχείο πόση υγρό ΛΙΤ βάζο2 δοχείο φύλαξη τρόφιμα - - γυαλί ΛΜπ βάζο2 δοχείο διατρηση τρόφιμα - πώμα - ΛΙΤ κάδος δοχείο διάφορες χρσεις ξύλο μέταλλο ΛΜπ κάδος δοχείο εναπόθεση πξιμο τυριού υγρά - 1. κυκλικό 2. μεγάλη διάμετρος ξύλο μέταλλο ΛΙΤ βαρέλι δοχείο αποθκευση και υγρά - κυλινδρικό ξύλο μέταλλο πλαστικό -

15 15 τοποθέτηση προστασία εμπορικ συσκευασία Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα +Χαρακτηριστικά ΛΜπ βαρέλι δοχείο αποθκευση υγρά μεγάλο 1.κυλινδρικό στερεά 2. γυρτές σανίδες ΛΙΤ κουτί1 φορητό αντικείμενο διάφορα πράγματα περιορισμένες διαστάσεις 1. ορθογωνικό στρογγυλό οβάλ 2. συνθως καπάκι ξύλο Υλικό χαρτόνι μέταλλο ξύλο πλαστικό ΛΙΤ κουτί2 κουτί - κονσερβοποιημένα - κυλινδρικό μέταλλο τρόφιμα ΛΜπ κουτί δοχείο φύλαξη υλικά ουσίες - 1. επίπεδη τετράγωνη επιφάνεια χαρτόνι μέταλλο ξύλο πλαστικό προστασία συσκευασία κυκλικ βάση 2. με σκέπασμα χωρίς ΛΙΤ κιβώτιο κουτί συσκευασία εμπορεύματα μεγάλο κάλυμμα χαρτόνι μέταλλο ξύλο πλαστικό ΛΜπ κιβώτιο θκη φύλαξη αντικείμενα οποιοδποτε ορθογώνιο χαρτόνι ξύλο πλαστικό τοποθέτηση ΛΙΤ σωληνάριο1 σωλνας τοποθέτηση;; χάπια μικρό - γυαλί ταμπλέτες ΛΙΤ σωληνάριο2 θκη τοποθέτηση;; παχύρρευστες μικρό σωληνοειδές εύκαμπτο ΛΜπ σωληνάρισία δοχείο εμπορικ συσκευα- ημίρρευστες μικρό σωληνοειδές εύκαμπτο ΛΙΤ βαλίτσα αποσκευ (σε ταξίδι) ρούχα προσωπικά αντικείμενα 1. παρελληλ. 2. φορητό -

16 16 Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα Υλικό +Χαρακτηριστικά ΛΜπ βαλίτσα σάκος ατομικά είδη - 1. παρελληλ. - (σε ταξίδι) 2. σκληρά τοιχώματα 3. λαβ ΛΙΤ τσάντα αντικείμενο διάφορα - 1.κλειστό από τις 3 χαρτί ύφασμα πλαστικό πράγματα πλευρές, ανοιχτό άλλο υλικό από πάνω 2. κράτημα στο χέρι κρέμασμα στον ώμο ΛΜπ τσάντα σακίδιο τοποθέτηση αντικείμενα - 1.οποιοδποτε 2. χειρολαβές δέρμα χαρτί ύφασμα πλαστικό άλλο υλικό ΛΙΤ σακούλα μικρός σάκος συσκευασίποτκό ψώνια οποιοδ- οποιοδποτε χαρτί ύφασμα πλαστι- άλλο υλικό ΛΜπ σακούλα μικρός σάκος αντικείμενα - - χαρτί ύφασμα πλαστικό ΛΙΤ σάκος1 θκη στενόμακρο λινάτσα 2.ανοιχτό στο πάνω μέρος ΛΙΤ σάκος2 θκη φύλαξη αντικείμενα - κυλινδρικό χοντρό πανί δέρμα πλαστικό ΛΜπ σάκος θκη φύλαξη αντικείμενα μεγάλο 1.στενόμακρο χοντρό ύφασμα δέρμα προϊόντα 2. ανοιχτό στο πάνω μέρος κλείσιμο με κορδόνι πλαστικό άλλο υλικό

17 17 6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Lehrer, A. (1970). Indeterminacy in semantic description. Glossa 4:1, pp [2] Lyons, J. (1995). Linguistic Semantics: An introduction. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. [3] Wierzbicka, A. (1985). Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor: Karoma. Λεξικά [1] Λεξικό της Κοινς Νεοελληνικς (1998). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. [2] Λεξικό της Νέας Ελληνικς Γλώσσας (Μπαμπινιώτη, Γ.) (1998). Αθνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Έλενα Μάντζαρη Υποψφια διδάκτορας, Παιδαγωγικό Τμμα Δημοτικς Εκπαίδευσης, Πανεπιστμιο Πατρών Διεύθυνση: Πεζοπούλου 5, Αθνα Τηλ.: Ηλ. Ταχ/μείο: Άννα Ιορδανίδου Αναπληρώτρια καθηγτρια, Παιδαγωγικό Τμμα Δημοτικς Εκπαίδευσης, Πανεπιστμιο Πατρών Διεύθυνση: Ρίο, Πάτρα Τηλ.: Ηλ. Ταχ/μείο:

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών

Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012. Διαγωνισμός στη Φυσική.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012. Διαγωνισμός στη Φυσική. 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013 Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 Διαγωνισμός στη Φυσική (Διάρκεια 1 ώρα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)...

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1.

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. Στο επίπεδο 0, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου στόχος είναι η οµαδοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στη µορφή τους, είδαµε

Διαβάστε περισσότερα

βασισμένο σε μία ιδέα του Βασίλη Βελεχέρη (Χημικού)

βασισμένο σε μία ιδέα του Βασίλη Βελεχέρη (Χημικού) 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013 Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 Διαγωνισμός στη Φυσική (Διάρκεια 1 ώρα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)...

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες. Γεωμετρικά σχήματα και σώματα

Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες. Γεωμετρικά σχήματα και σώματα Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες Γεωμετρικά σχήματα και σώματα Αφόρμιση Σχεδιάστε 5 τρίγωνα, κάθε ένα από τα οποία διαφέρει από τα άλλα Εξηγείστε ως προς τι διαφέρουν τα τρίγωνά σας Σε τι διαφέρουν;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων εδεσμάτων ή απλά το παρασκευαστήριο στο απλό κλασικό εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Η Συνδυαστική προσέγγιση του Basil Bernstein Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 13ο (σελ. 282 302) 2 Η συνδυαστική Προσέγγιση του Bernstein

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ. Σχεδιασμός - Περιγραφή

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ. Σχεδιασμός - Περιγραφή ΕΚΦΕ Α Αν. Αττικής - Υπεύθυνος Κ. Παπαμιχάλης Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ Η εικόνα έχει ληφθεί από τον ιστότοπο: http://www.vbhelper.co/vbgptoc.ht Πώς θα μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012. Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012. Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος Κοιτώντας γύρω μας, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι περιτριγυριζόμαστε από πλαστικό. Παιχνίδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) ΘΕΜΑ: Σύνθεση με σκάλα, τούβλο, δοχείο. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

MATHematics.mousoulides.com

MATHematics.mousoulides.com ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Ενδεικτικές Επαναληπτικές Δραστηριότητες 1 1. Να χαρακτηρίσετε με ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (α) Ο κύλινδρος είναι πολύεδρο. ΟΡΘΟ /

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Εργαλείο Ν.31 - Σπάτουλα Σιλικόνης σετ 2τμχ Τρίφτης Πλακέ Inox Τυριού 12

ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Εργαλείο Ν.31 - Σπάτουλα Σιλικόνης σετ 2τμχ Τρίφτης Πλακέ Inox Τυριού 12 79031 Εργαλείο Ν.31 - Σπάτουλα Σιλικόνης σετ 2τμχ. 79033 Εργαλείο Ν.33 - Αποφλοιωτής Πατάτας (Σφεντόνα) 22141 Στεγνωτήριο Πιάτων Πλαστικοποιημένο (γούρνα) 228 Τρίφτης Πλακέ Inox Τυριού 22230 Φαγητοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ - 1 -

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ - 1 - - 1 - 1.Τίτλος της έρευνας...σελ. 3 2.Παρουσίαση του προβλήματος...σελ. 4 3.Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας...σελ. 5 4.Κοινωνικές ανάγκες τις οποίες εξυπηρετεί η έρευνα...σελ. 7 5.Διαμόρφωση της υπόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα To Πρόβλημα Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα Tι σημαίνει «Ανακύκλωση»? Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της παρασκευής νέων αγαθών από ένα προϊόν που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ MADE IN SWEDEN. Η λύση για τον περιορισμό της υγρασίας, προστατεύει την υγεία και την περιουσία μας.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ MADE IN SWEDEN. Η λύση για τον περιορισμό της υγρασίας, προστατεύει την υγεία και την περιουσία μας. MADE IN SWEDEN ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ Η λύση για τον περιορισμό της υγρασίας, προστατεύει την υγεία και την περιουσία μας. Ιδανικοί σε χώρους που παραμένουν κλειστοί ή δεν αερίζονται επαρκώς π.χ. ντουλάπες, ντουλάπια,

Διαβάστε περισσότερα

2.5 θερμική διαστολή και συστολή

2.5 θερμική διαστολή και συστολή 2.5 θερμική διαστολή και συστολή 1. Όταν ένα σώμα θερμαίνεται, ο όγκος του μεγαλώνει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαστολή. 2. Όταν ένα σώμα ψύχεται, ο όγκος του ελαττώνεται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

10/6/2014. Σύστημα αποθήκευσης. Το σύστημα αποθήκευσης ορίζεται με την επιλογή της μεθόδου στοίβαξης και των ανυψωτικών μηχανημάτων

10/6/2014. Σύστημα αποθήκευσης. Το σύστημα αποθήκευσης ορίζεται με την επιλογή της μεθόδου στοίβαξης και των ανυψωτικών μηχανημάτων Τι είναι η αποθήκη? Αποθήκη είναι ο χώρος της επιχείρησης από τον οποίο περνούν και φυλάσσονται, προσωρινά, τα προϊόντα που αποκτά ή πωλεί ή επεξεργάζεται η επιχείρηση. Στρατηγική Σοβαρότητα Σκέψη Προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Έννοιες και Κλασική Θεωρία Εννοιών Έννοιες : Θεμελιώδη στοιχεία από τα οποία αποτελείται το γνωστικό σύστημα Κλασική θεωρία [ή θεωρία καθοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική Μύες Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική κινητικότητα, την σπλαχνική κινητικότητα και τη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακός φούρνος. Εργασία 2 ου τετραμήνου 2013 Πατεράκης Σταύρος

Ηλιακός φούρνος. Εργασία 2 ου τετραμήνου 2013 Πατεράκης Σταύρος Ηλιακός φούρνος Εργασία 2 ου τετραμήνου 2013 Πατεράκης Σταύρος 1. Περιγραφή: Ο ηλιακός φούρνος είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί την ενέργεια του Ήλιου και μόνο για την παρασκευή του φαγητού μας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης Άξιες και τιμές παραγωγής: Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» του Γιώργου Σταμάτη 1. Εισαγωγή Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε απλώς, ότι μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα Προιόντων & Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασίας

Ταυτότητα Προιόντων & Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασίας Ταυτότητα Προιόντων & Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασίας Ταυτότητα (brand identity): «ορθογραφία» της φιλοσοφίας των στόχων μιας επιχείρησης και η απεικόνιση τους (2D & 3D) στα ράφια των σημείων πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου

1o ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου 1o ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου Μάθημα: Ερευνητική εργασία-project Θέμα: «Ανακύκλωση και κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά» Καθηγητής: Λιάπης Λάμπρος Τμήμα: Α3 Τί είναι η ανακύκλωση; Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Στερεά Υγρά Αέρια ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1. Έχουν συγκεκριμένο όγκο 2. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2.2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δύσκολων σημείων Σακούλα fleece 1 Pieces Λειτουργία φυσητήρα Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές ιδέες για το σπίτι σας!

Καλοκαιρινές ιδέες για το σπίτι σας! Καλοκαιρινές ιδέες για το σπίτι σας! 1 20τεμ. 20τεμ. 30τεμ. 30τεμ. 2 FLOWER LINE ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Σερβίτσιο φαγητού 20τεμ. 30,00 YAMAMOTO Μαχαιροπίρουνα 30τεμ. με κασετίνα 55,00 GREEN SPRING ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Σερβίτσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΣ H ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΣ H ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΕ3 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΣ H ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ 2015-16 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Περιεχόμενα Η εμπειρία από την καθημερινότητα Το φυσικό μέγεθος μάζα Μέτρηση μάζας - Όργανα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ

Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ E-mail:v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr 6 Μαίου 2009 Τι είναι η ανάλυση κύκλου ζωής; Ορισμός: Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με κάποιο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Εργασία 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: Τσελίγκα Αρετή, 1312009161, Στ εξάμηνο, κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις χειραποσκευές Απαντήσεις στις Συνηθέστερες Ερωτήσεις

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις χειραποσκευές Απαντήσεις στις Συνηθέστερες Ερωτήσεις Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις χειραποσκευές Απαντήσεις στις Συνηθέστερες Ερωτήσεις Ερωτήσεις σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1) Τι αλλάζει με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις χειραποσκευές;

Διαβάστε περισσότερα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ολιγόωρο workshop εκείνου του Σαββάτου (12/11/2011) είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 59 σχεδίων, ένα (ή και περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

SUPERMARKET SURVEY RESULTS

SUPERMARKET SURVEY RESULTS Είσαι οικολόγος καταναλωτής; 6 th grade pupils Iamatiki Primary School 2013 2014 SUPERMARKET SURVEY RESULTS Ερώτηση 1: Ετοιμάζετε λίστα με ό,τι χρειάζεστε πριν πάτε στην υπεραγορά; 45 40 42 35 30 25 20

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ. Σελίδα 1 από 10

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ. Σελίδα 1 από 10 ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ Στόχος(οι): Στόχος της δραστηριότητας είναι να μάθουν οι μαθητές για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εισαγωγή. γή Περιεχόμενα Συστήματα CAD/CAM/CAE/PLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Β-4ΥΛ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Β-4ΥΛ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1849/23497 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Σειρά «ORIGINAL Γενικά Χαρακτηριστικά Οι ανοξείδωτοι απορριµµατοδέκτες ανακύκλωσης σειράς ORIGINAL αποτελεί την κλασική σειρά µε µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων κάδων. Είναι κατασκευασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 15... με άλλη άποψ η!! ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 0.55 2716 0.75 2717 1.24 2718 1.77 2719 2.16 2720 4. ! ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καλότυχο!!!...με άλλη άποψη!! j ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεμ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2715 Μπάλα Ø 5cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.55 300 τεμ. 2716 Μπάλα Ø 7cm (χωρίς διαχωριστικό) 0.75 150 τεμ. 2717 Μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τη Θερμοκρασία και τη Θερμότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τη Θερμοκρασία και τη Θερμότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16REQ005549552 2016-12-11 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης»

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης» των σπουδαστριών του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών - ΤΕΙ Αθήνας, Εργαστήριο Σχεδιασμού Συσκευασίας Αναστασάκη Ερωφίλης & Αχλαδιανάκη Δήμητρας Η δημιουργία του λογοτύπου του συνεταιρισμού, Ξαθέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Απριλίου, 2005 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θεµάτων. 2) Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε;

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε; Ανακύκλωση Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; Γιατί ανακυκλώνουμε; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης της Δήλωσης Συσκευασίας

Διαδικασία συμπλήρωσης της Δήλωσης Συσκευασίας Διαδικασία συμπλήρωσης της Δήλωσης Συσκευασίας Περιεχόμενα α. Στόχος β. Τι είναι Συσκευασία; γ. Δήλωση Συσκευασιών δ. Παραδείγματα α. Στόχος Η εκπαίδευσή σας ώστε να συμπληρώνετε ορθά και με τον πιο αποδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αντίληψη. Θεωρητικά μοντέλα Η οπτική πλάνη Περιγραφή περιβαλλόντων

Περιβαλλοντική αντίληψη. Θεωρητικά μοντέλα Η οπτική πλάνη Περιγραφή περιβαλλόντων Περιβαλλοντική αντίληψη Θεωρητικά μοντέλα Η οπτική πλάνη Περιγραφή περιβαλλόντων Αντίληψη και αίσθηση Η αίσθηση αναφέρεται στις πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, τις οποίες συγκεντρώνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ (BREW) the brewing specialist. coffee machines & bar equipment

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ (BREW) the brewing specialist. coffee machines & bar equipment ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ (BREW) the brewing specialist coffee machines & bar equipment COLD BREW ΥΑΜΑ ΥΑ6 ΠΥΡΓΟΣ ΚΡΥΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ Συσκευή εκχύλισης κρύου καφέ φίλτρου παραγωγικότητας περ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εμφιαλωμένου νερού. Φυσικό μεταλλικό νερό Νερό φυσικής πηγής Καθαρισμένο νερό Αρτεσιανό νερό Νερό με ανθρακικό Νερό γεώτρησης

Είδη εμφιαλωμένου νερού. Φυσικό μεταλλικό νερό Νερό φυσικής πηγής Καθαρισμένο νερό Αρτεσιανό νερό Νερό με ανθρακικό Νερό γεώτρησης ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή Ο όρος «εμφιαλωμένο νερό» αφορά το νερό το οποίο προσφέρεται αεροστεγώς συσκευασμένο σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ εργαστηριακές οδηγίες (για τον καθηγητή)

ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ εργαστηριακές οδηγίες (για τον καθηγητή) Έννοιες και φυσικά μεγέθη Στόχοι ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ εργαστηριακές οδηγίες (για τον καθηγητή) Πυκνότητα Όγκος Όγκος εκτοπιζόμενου υγρού Βάρος Άνωση Να δείχνεις πειραματικά ότι: Τα υγρά ασκούν δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή» Βόκα Δέσποινα & Δούρου

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα