ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτ θα ανιχνεύσουμε τα χαρακτηριστικά της σημασιολογικς κατηγορίας //περιέκτης// και των σχετιζόμενων εννοιών, με στόχο την αξιοποίηση της σημασιολογικς ανάλυσης κατά τη σύνταξη λειτουργικών και συστηματικών ορισμών σε ελληνικά λεξικά. CONTAINER: CHARACTERISTICS OF THE SEMANTIC CATEGORY AND LEXICO- GRAPHICAL DEFINITIONS Elena Mantzari, Anna Iordanidou SUMMARY This paper retraces the characteristics of the semantic category //container// and the related concepts, for best exploitation of the semantic analysis in writing functional and systematic definitions. 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο //περιέκτης// (container) αποτελεί μια σημασιολογικ κατηγορία που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ασάφεια, όπως προκύπτει από την ποικιλία των διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της έκτασης και της έντασης και της ίδιας της έννοιας αλλά και των εννοιών που αυτ ταξινομεί ενοποιεί (Lehrer: 1970, Wierzbicka: 1985). Η παρούσα εργασία αποτελεί σημείο συνάντησης της σημασιολογίας και της λεξικογραφίας όσον αφορά την ανάλυση και την περιγραφ μιας ευρείας κατηγορίας συγκεκριμένων ουσιαστικών, όπως είναι οι περιέκτες. Με τη σύνδεση των δύο τομέων πιστεύουμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε και σε πιο λειτουργικά σχματα σημασιολογικς θεωρίας αλλά και σε συστηματικότερα σχματα λεξικογραφικς περιγραφς. Αφορμ για τη μελέτη αυτ αποτέλεσε η παρατρησ μας ότι στους ορισμούς των σύγχρονων λεξικών της νέας ελληνικς υπάρχει μια ασυνεπς και αρκετές φορές αυθαίρετη ποικιλία τόσο στον προσδιορισμό των αντικειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περιέκτες όσο και στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των αντικειμένων αυτών (πρβλ. τον

2 2 ορισμό της λέξης δοχείο στο Λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη εφεξς ΛΙΤ και στο Λεξικό Μπαμπινιώτη εφεξς ΛΜπ ) 1. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία περιγραφς που προσφέρουν σύγχρονες θεωρίες σημασιολογικς ανάλυσης, θα επιχειρσουμε να ανιχνεύσουμε τα χαρακτηριστικά του //περιέκτη// και των σχετιζόμενων εννοιών στα νέα ελληνικά, με στόχο τη λειτουργικ οριοθέτηση και ταξινόμηση της συγκεκριμένης σημασιολογικς κατηγορίας στο πλαίσιο λεξικογραφικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτ τη λεξικογραφικά υποκινούμενη σημασιολογικ περιγηση του //περιέκτη//, θα μας απασχολσουν τα εξς: 1. Ο προσδιορισμός των ορίων του εξεταζόμενης κατηγορίας. 2. Ο προσδιορισμός της σχέσης που οργανώνει δομικά τις σχετικές έννοιες και η α- ξιοποίηση αυτς της σχέσης για συστηματικότερο προσδιορισμό των διακριτικών τους χαρακτηριστικών στους ορισμούς των λεξικών της νέας ελληνικς. 3. Η δυσχρηστία του όρου περιέκτης στα ελληνικά, σε αντίθεση με την ευρεία χρση του αντίστοιχου όρου container στα αγγλικά, και το πώς αυτ επηρεάζει τη λεξικογραφικ αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατηγορίας. 1 Όρια της σημασιολογικς κατηγορίας και χαρακτηριστικά Η ετυμολογικ προσέγγιση της έννοιας του //περιέκτη// από το αρχαιοελληνικό περιέχω ο- δηγεί σε έναν αρκετά ευρύ ορισμό: «αυτό που μπορεί να περιλαμβάνει κάτι άλλο μέσα του, το οποίο αποτελεί το περιεχόμενό του». Υπό την ευρεία αυτ έννοια οποιοδποτε τρισδιάστατο, φυσικό κατασκευασμένο, αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί //περιέκτης//. Στην εργασία αυτ θα ασχοληθούμε με την έννοια του //περιέκτη// ως απόδοση του αγγλικού όρου container, περιορίζοντας την εμβέλειά της «στα κατασκευασμένα αντικείμενα (artifacts) με ειδικ μορφολογία που επιτρέπει να περιλαμβάνουν κάτι μέσα τους, με σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας συγκεκριμένων λειτουργιών». Με άλλα λόγια, o //περιέκτης// ως σημασιολογικ κατηγορία περιλαμβάνει τα αντικείμενα που ο άνθρωπος κατασκευάζει ειδικά για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και όχι συλλβδην όλα τα φυσικά αντικείμενα που, είτε συμπτωματικά είτε ως αποτέλεσμα μιας άλλης βασικς ιδιότητάς τους, έχουν και την ικανότητα να περιλαμβάνουν μέσα τους κάτι (πρβλ. λακκούβα, λίμνη, θάλασσα, σπηλιά κτλ.). Το «περιέχειν» που θα εξετάσουμε δεν αποτελεί μια δευτερεύουσα τυχαία ιδιότητα, αλλά πρωταρχικ και ουσιώδη, αφού δημιουργείται για να εξυπηρετσει συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες. 1 Στο Παράρτημα του άρθρου περιλαμβάνεται πίνακας με τα χαρακτηριστικά ενδεικτικών περιεκτών, όπως καταγράφονται στους ορισμούς των αντίστοιχων σημασιών στα λεξικά ΛΙΤ και ΛΜπ.

3 3 Ακόμα όμως και στο πλαίσιο αυτς της πιο περιορισμένης θεώρησης του //περιέκτη// ως κατασκευασμένου αντικειμένου, χαρακτηριστικ είναι στη βιβλιογραφία η διαφοροποίηση των προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό των ιδιοττων του. Η Lehrer (1970) ορίζει τον περιέκτη ως «ένα κατασκευασμένο αντικείμενο με κοίλο χώρο ικανό να περιλαμβάνει κάποια ουσία για να την αποθηκεύουμε, να τη σερβίρουμε να τη χύνουμε». Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, περιέκτες μπορούν να θεωρηθούν όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζονται με την ειδικ εσωτερικ κοιλότητα που περιγράφει στον ορισμό της για να καλύψουν μία από τις τρεις λειτουργίες. Στο σχετικό εννοιοδιάγραμμα στο ίδιο άρθρο διακρίνει τις εξς πέντε βασικές ιεραρχικές κατηγορίες περιεκτών: το //δοχείο// με υπώνυμες κατηγορίες το μπουκάλι, το βαρέλι, το βάζο και τα σκεύη, κάτω από τα οποία κατηγοριοποιούνται τα επιτραπέζια σκεύη φλιτζάνι, ποτρι και κανάτα και τα μαγειρικά σκεύη, όπως το τηγάνι, η κατσαρόλα και το μπρίκι, καθώς και τα //κουτί//, //τσάντα//, //καλάθι// και //σωληνάριο//, αν και δε συνάγεται άμεσα από τον προσδιορισμό των λειτουργιών στον ορισμό της ότι τα τρία τελευταία μπορούν να θεωρηθούν περιέκτες. Αυστηρότερη ως προς την οριοθέτηση της κατηγορίας, η προσέγγιση της Wierzbicka (1985) θεωρεί ότι πρωτοτυπικά, δηλαδ με βάση την τυπικ εικόνα που έχουμε όλοι για την έννοια αυτ, ο περιέκτης περιλαμβάνει μία και μόνο χαρακτηριστικ λειτουργία, αυτ της αποθκευσης, και κάθε περιέκτης σχεδιάζεται για να είναι δυνατ η εύκολη αποθκευση κάποιας ουσίας σε αυτόν. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι το φλιτζάνι δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπικός περιέκτης, αφού η λειτουργία του είναι να πίνουμε ροφματα από αυτό και όχι να τα αποθηκεύουμε σε αυτό η τσαγιέρα με αυτ την έννοια μπορεί να θεωρηθεί τυπικότερος περιέκτης από το φλιτζάνι, ενώ ακόμα και το μπουκάλι, που θεωρείται πρωτοτυπικός περιέκτης, μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο τυπικός αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σχμα του και η μορφολογία του δεν καθορίζεται από τη λειτουργία της αποθκευσης, αλλά κυρίως από τη λειτουργία του ως μέσου για να σερβίρουμε το περιεχόμενο υγρό και να το πίνουμε απευθείας από αυτό. Θα συμφωνούσαμε με την άποψη της Wierzbicka ότι πρωτοτυπικοί περιέκτες είναι τα αντικείμενα που εξυπηρετούν ξεκάθαρα και άμεσα τη λειτουργία της αποθκευσης ωστόσο, είναι απολύτως χρσιμο κατά την ανάλυση των αντικειμένων καθημερινς χρσης να μπορούμε να διακρίνουμε και να αξιολογούμε τα όρια της στερεότυπης εικόνας που έχουμε για αυτά από την πραγματικ τους εικόνα και ό,τι αυτ συνεπάγεται: δηλαδ μετασχηματισμό διεύρυνση των πρωτοτυπικών τους λειτουργιών νέα χαρακτηριστικά, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις ανάγκες και τις συνθειες του σύγχρονου ανθρώπου (πρβλ. τη συμπληρωματικ λειτουργία του μπουκαλιού «για να πίνουμε από αυτό») και την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα του σχεδιασμού και της χρσης των υλικών (πρβλ. τη χρση του πλαστικού του πλαστικοποιημένου χαρτιού ως κυρίαρχου υλικού στον τομέα της συσκευασίας).

4 4 Θεωρούμε λοιπόν ότι η διεύρυνση της έννοιας της αποθκευσης μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εννοιολογικές παραβιάσεις προς δύο κατευθύνσεις, που βοηθούν να διακρίνουμε τα όρια της κατηγορίας από άλλες. Η διεύρυνση αυτ επιτυγχάνεται με τη συσχέτισ της με τις έννοιες της διατρησης και της προστασίας και με τις έννοιες της μεταφερσιμότητας και της ς. Η διατρηση και η προστασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της αποθκευσης, οπότε μπορούν και να θεωρηθούν βασικές υπολειτουργίες της. Από την άλλη, φαίνεται ότι η ιδιότητα της μεταφερσιμότητας, που μας οδηγεί αβίαστα στην έννοια της ς, αποτελεί επίσης ουσιώδες χαρακτηριστικό της έννοιας του περιέκτη. Ένα αντικείμενο καθημερινς χρσης που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύουμε κάποιες ουσίες για να τις προστατέψουμε για να τις διατηρσουμε δεν μπορεί παρά να είναι ένα σχεδιαστικά απλό και εύχρηστο αντικείμενο, με μέγεθος τέτοιο που να εξασφαλίζει την εύκολη μετακίνησ του μαζί με το περιεχόμενό του. Ο περιέκτης, χωρίς να θεωρείται εννοιολογικά αμιγές μέσο ς, είναι φορητό αντικείμενο (αν δεν ταν φορητό, θα είχε τη μορφ μιας πιο σύνθετης κατασκευς) που καλύπτει τις ανάγκες και της στατικς αποθκευσης αλλά και τη δυνατότητα της δυναμικς αποθκευσης, δηλαδ της ς της περιεχόμενης ουσίας από θέση σε θέση στον ίδιο χώρο από χώρο σε χώρο. Με αυτ λοιπόν την έννοια το βαρέλι, που χρησιμοποιείται και για τη υγρών ουσιών, δεν είναι λιγότερο περιέκτης από ό,τι το βάζο (για τρόφιμα), που εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας πιο στατικς αποθκευσης. Χωρίς να το δηλώνει σαφώς, η Lehrer αξιοποιεί στην ταξινόμηση των περιεκτών αυτ τη συσχέτιση της αποθκευσης και της ς, προσδιορίζοντάς την περαιτέρω με κριτριο την περίσταση ως «σερβίρισμα χύσιμο υγρς ημίρρευστης ουσίας». Βέβαια, όσο ένα αντικείμενο αποκλίνει από τη λειτουργία της αποθκευσης/διατρησης/προστασίας από το συνδυασμό του δίπτυχου αποθκευση και τείνει να εξυπηρετεί αποκλειστικά τη αντίστοιχα η μορφ του αποκλίνει από τη σχεδιαστικά απλ μορφ ενός φορητού αντικειμένου αποθκευσης, τόσο λιγότερο τυπικός περιέκτης θεωρείται (π.χ. καρότσι). Όπως φάνηκε από τον παραπάνω προβληματισμό, το σημασιολογικό πεδίο των περιεκτών δεν μπορεί να είναι μια κλειστ κατηγορία, με την έννοια ότι υπάρχουν αντικείμενα που δε θα τα κατηγοριοποιούσε κανείς ως περιέκτες, αλλά δε θα απέκλειε την ιδιότητά τους να είναι ταυτόχρονα δευτερευόντως και περιέκτες (π.χ. τα οχματα τα κτίρια). Πάντως, για την ασφαλέστερη ένταξη στην κατηγορία σχετικών εννοιών το κριτριο δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά η ερμηνεία της λειτουργίας τους, αλλά και η συνεκτίμηση του κατά πόσο τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά με τρόπο αναμφίσημο καθορίζονται από τη λειτουργία της αποθκευσης/διατρησης/προστασίας ς.

5 5 Οι τύποι των χαρακτηριστικών που συγκροτούν την έννοια του //περιέκτη// είναι οι ακόλουθοι. Κάποιοι από αυτούς θεωρούνται ουσιώδεις, δηλαδ απαραίτητοι για την κατανόηση και την οριοθέτηση της σημασιολογικς κατηγορίας και κάποιοι επουσιώδεις. 2 Τύποι Χαρακτηριστικών Κατηγορία: Σκοπός/Λειτουργία: Μορφ: Εξγηση Χαρακτηριστικό //περιέκτη// Ουσιώδες/ Επουσιώδες προσδιορισμός της κάθε κατασκευασμένο Ο στάθμης της έννοιας αντικείμενο σε μια ιεραρχία εννοιών σε ποιες περιπτώσεις και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά αποθκευση /και διατρηση /και προστασία /και του περιεχομένου τους ειδικ εσωτερικ κοιλότητα ικαν να περικλείει ουσίες αντικείμενα άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά ειδικά εξαρτματα εξαρτώμενα από τη λειτουργία Ο Ο Ε Περιεχόμενο: Υλικό: ποιες ουσίες ποια αντικείμενα περικλείει μέσα του από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο ουσίες σε μορφ: υγρ στερεά αέρια ρευστ ημίρρευστη στερεά σώματα απροσδιόριστο εξαρτώμενο από το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους Σχμα: απροσδιόριστο εξαρτώμενο από τη λειτουργία τους Μέγεθος: διευκολύνει τη μετακίνηση του αντικειμένου από τον άνθρωπο απροσδιόριστο εξαρτώμενο από την ποσότητα του περιεχομένου τους και τη λειτουργία τους Ο Ε Ε Ο Ε 2 Η διάκριση ουσιώδες επουσιώδες χαρακτηριστικό μιας έννοιας πολλές φορές αντιστοιχεί στη διάκριση υποχρεωτικό μη υποχρεωτικό χαρακτηριστικό. Όπως θα δούμε, αν και κάποια χαρακτηριστικά θεωρούνται επουσιώδη, αφού δε συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σταθερού πυρνα μιας έννοιας, παρ όλα αυτά θεωρούνται τυπικά χαρακτηριστικά της, και γι αυτό είναι χρσιμο να αναφέρονται σε κάθε περιγραφ της (π.χ. το χαρακτηριστικό «πετάει» στην κατηγορία //πουλιά// είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό, αφού υπάρχουν και πουλιά που δεν πετάνε ωστόσο δεν παύει να είναι τυπικό χαρακτηριστικό των περισσότερων μελών της κατηγορίας αυτς και αξίζει να γίνεται αναφορά σ αυτό).

6 6 Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στον πίνακα, «περιέκτης είναι κάθε κατασκευασμένο αντικείμενο με ειδικά σχεδιασμένη εσωτερικ κοιλότητα ώστε να είναι ικανό να περιλαμβάνει μέσα του ουσίες σε υγρ, ημίρρευστη, ρευστ, στερεά αέρια μορφ στερεά αντικείμενα σε διάφορες ποσότητες και όγκο, και με σχμα και υλικό που διασφαλίζει τη φύλαξη, τη διατρηση και την προστασία του περιεχομένου τους και διευκολύνει τη του από τον άνθρωπο». Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι όλοι οι περιέκτες έχουν μια προβλέψιμη σημασία, αυτ της ποσότητας της ουσίας που μπορούν να περιέχουν, η οποία συστηματικά πρέπει να περιγράφεται στα λεξικά, π.χ. ένα μπουκάλι νερό είναι η ποσότητα του νερού που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μπουκάλι. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ποσότητα αυτ μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης, π.χ. στην πρόταση «η τιμ του πετρελαίου ανέβηκε δύο ευρώ το βαρέλι» εννοείται ότι το βαρέλι δεν είναι το αντικείμενο περιέκτης ούτε η ασαφς ποσότητα που μπορεί να περιλαμβάνει ένα βαρέλι, αλλά η συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης που στην πετρελαιοβιομηχανία αντιστοιχεί στα 159 λίτρα. 2 Η δομ της σημασιολογικς κατηγορίας 2.1 Ταξινομικ vs μη ταξινομικ προσέγγιση Στην ενότητα αυτ θα παρουσιάσουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την εσωτερικ δομ του περιέκτη: την ταξινομικ και τη μη ταξινομικ προσέγγιση. Η εξέτασ τους θα φωτίσει τα προβλματα που συχνά απαντώνται στους λεξικογραφικούς ορισμούς. Σύμφωνα με την ταξινομικ προσέγγιση, η κατηγορία //περιέκτης// δομείται με σχέσεις ιεραρχίας, όπως δη περιγράψαμε στο εννοιοδιάγραμμα της Lehrer, μεταξύ υπερώνυμων κατηγοριών και υπώνυμων κατηγοριών σε διάφορες στάθμες ( [δοχείο [μπουκάλι [κανάτα, καράφα]], [σκεύη [επιτραπέζια σκεύη [μπουκάλι [ κανάτα, καράφα], βάζο, ποτρι], [μαγειρικά σκεύη [κατσαρόλα, μπρίκι]], βαρέλι, κονσέρβα ], [τσάντα [σάκος, σακούλα]], [κουτί [κιβώτιο, φέρετρο]], [καλάθι], [σωληνάριο]). Ωστόσο, οι εκκρεμείς αμφίσημες κατηγοριοποισεις του εννοιοδιαγράμματος αυτού (η κανάτα είναι είδος δοχείου, μπουκαλιού σκεύους ;), αποδίδονται από τη Lehrer στην εγγεν αοριστία της ίδιας της σημασιολογικς κατηγορίας και όχι στον τρόπο με τον οποίο έχει επιχειρηθεί η ταξινόμησ της. Η μη ταξινομικ προσέγγιση, έτσι όπως διατυπώνεται στο Wierzbicka 1985: κεφ. 4, ερμηνεύει εύστοχα την αοριστία της κατηγορίας. Η έννοια //περιέκτης// δεν είναι ταξινομικ κατηγορία. Γιατί, όπως συμβαίνει και με άλλες κατηγορίες (π.χ. επίπλωση, ρουχισμός κτλ.), δεν έχει ταξινομικ ισχύ: «οι ταξινομικές έννοιες αναφέρονται σε ένα είδος αντικειμένων με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την εξωτερικ τους ομοιότητα, ενώ οι μη ταξινομικές (non-

7 7 taxonomic) έννοιες αναφέρονται σε αντικείμενα οποιουδποτε είδους, που το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η κοιν τους λειτουργία». Μεταφέροντας τις γενικές αυτές διαπιστώσεις στους περιέκτες θα λέγαμε ότι το χαρακτηριστικό που ενοποιεί τα περισσότερα αντικείμενα που εντάσσονται σε αυτ τη σημασιολογικ κατηγορία είναι πρωτίστως η λειτουργία. Ενώ σε κάποια από αυτά, όπως είναι τα σκεύη οι αποσκευές, πρωτεύον χαρακτηριστικό των σχετικών αντικειμένων είναι η γειτνίαση (contiguity). Λέγοντας γειτνίαση εννοούμε τη χρση τους σε κοινό τόπο (μαγειρικά σκεύη κουζίνα) σε κοινό χρόνο περίσταση (επιτραπέζια σκεύη γεύμα, αποσκευές ταξίδι). Το ότι η συσχέτιση των αντικειμένων με την κατηγορία του //περιέκτη// επιτυγχάνεται κυρίως μέσω μιας μη ορατς δομς που εξυπηρετεί κάποιον σκοπό μια τοπικά χρονικά προσδιορισμένη χρση και όχι μέσω ενός συνόλου ορατών ιδιοττων φαίνεται ότι συμβάλλει στην ασάφεια της εσωτερικς δομς αυτς της κατηγορίας. Έτσι, είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς το υποθετικό είδος ενός μπουκαλιού (περιέκτης, δοχείο κτλ.) από τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, πράγμα που δε συμβαίνει, για παράδειγμα, με την έννοια //ποτρι του κρασιού//. Ερμηνεύοντας την άποψη της Wierzbicka, το μπουκάλι δεν είναι είδος περιέκτη, ενώ το ποτρι κρασιού είναι είδος ποτηριού. Κι αυτό γιατί η ιεραρχικ σχέση γένους είδους δεν είναι εννοιολογικά ορθ για τη δόμηση της κατηγορίας των περιεκτών τουλάχιστον δεν είναι κατάλληλη για τη δόμηση της σημασιολογικς κατηγορίας στις υπερώνυμες έννοιες στις υψηλές στάθμες. Όπως υποστηρίζει η Wierzbicka, η αναγωγ σε είδη στη συγκεκριμένη σημασιολογικ κατηγορία οδηγεί σε αυθαιρεσίες και διαφωνίες παρά βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών. «Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα ποτρι ως δοχείο ως σκεύος ως επιτραπέζιο δοχείο ως επιτραπέζιο σκεύος και να μην είμαστε ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο σωστοί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τέτοιες κατηγοριοποισεις δεν είναι εννοιολογικές». Συμφωνούμε με την άποψη της Wierzbicka και σε ό,τι αφορά την πολυσυλλεκτικότητα του //περιέκτη// από έννοιες που ανκουν σε διαφορετικά σημασιολογικά πεδία (π.χ. σκεύη, αποσκευές, συσκευασία) και σε ό,τι αφορά την αδυναμία της ταξινομικς προσέγγισης να καθορίσει με σαφνεια τα όρια των επιμέρους κατηγοριών στο εσωτερικό της κατηγορίας. 2.1 Οι περιέκτες στα ελληνικά λεξικά Η εξέταση ενδεικτικών παραδειγμάτων περιεκτών στα λεξικά ΛΙΤ και ΛΜπ (βλ. Παράρτημα) μας οδγησε στις εξς παρατηρσεις: 1. Αρκετές φορές τα δύο λεξικά ακολουθούν διαφορετικές κατηγοριοποισεις για έννοιες που θεωρούνται περιέκτες, οι οποίες αντανακλώνται στη δλωση διαφορετικς υπερώνυμης κατηγορίας στον ορισμό μιας σημασίας: Για παράδειγμα, το ποτρι κατηγοριοποιείται ως σκεύος στο ΛΙΤ αλλά ως δοχείο στο ΛΜπ, το κουτί ως αντικείμενο στο ΛΙΤ αλλά ως δοχείο

8 8 στο ΛΜπ, το κιβώτιο ως κουτί στο ΛΙΤ αλλά ως θκη στο ΛΜπ, η βαλίτσα ως αποσκευ στο ΛΙΤ αλλά ως σάκος στο ΛΜπ, το σωληνάριο ως θκη στο ΛΙΤ αλλά ως δοχείο στο ΛΜπ κ.ο.κ. Στο εσωτερικό του ίδιου λεξικού η αδυναμία να προσδιοριστούν τα όρια της κάθε έννοιας οδηγεί σε κατηγοριοποισεις που συγκρούονται με τις εμπειρικές μας γνώσεις για τα αντικείμενα αυτά: Για παράδειγμα, στο ΛΙΤ το δοχείο ορίζεται ως είδος σκεύους για τη διατρηση υγρών ουσιών, ενώ το σκεύος ως είδος αντικειμένου για την προετοιμασία του φαγητού, και ο χρστης αναγκαστικά πρέπει να υποθέσει ότι τα δοχεία είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για τη διατρηση των υγρών όταν μαγειρεύουμε! 2. Η αντιμετώπιση των εξωτερικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας ως ισάξιων στον καθορισμό της έννοιας ενός περιέκτη αποκαλύπτει την τάση ενοποίησης των επιμέρους περιεκτών με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και οδηγεί στη σύνταξη «υπερτροφικών ορισμών», κυρίως για τις έννοιες στις υψηλές στάθμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ορισμός του κουτιού και στα δύο λεξικά, που, προσπαθώντας να περιγράψει με υποτιθέμενη πληρότητα το γένος κουτί, ανεβάζει στη γένια έννοια (generic concept) όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων αναφοράς. Έτσι, ο ορισμός του κουτιού, αντί να περιορίζει τα όρια της έννοιας, τα διευρύνει, σε σημείο που οποιοδποτε αντικείμενο από οποιοδποτε υλικό, με οποιοδποτε σχμα, με σκέπασμα χωρίς σκέπασμα, που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη τη διατρηση τη τη συσκευασία να μπορεί να περιγραφεί ως κουτί. 3. Η μη σαφς διάκριση των ουσιωδών από τα μη ουσιώδη χαρακτηριστικά των εννοιών που συγκροτούν το εξεταζόμενο πεδίο επηρεάζει τη λεξικογραφικ πράξη διττά: αδιάκριτη παρουσία ουσιωδών και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών στους ορισμούς. Για παράδειγμα, το υλικό με διάφορες τιμές αναφέρεται συστηματικά σε όλους σχεδόν τους ορισμούς, είτε αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό μιας έννοιας, όπως στην περίπτωση των ποτρι και μπουκάλι, είτε όχι, όπως στο βαρέλι στο κουτί. αδυναμία διάκρισης εννοιών μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό «ουσία» δε χρησιμοποιείται ως κριτριο διάκρισης δύο εννοιών για τη λέξη κουτί: «του ορθογώνιου αντικειμένου για στερεά αντικείμενα τρόφιμα» και «του μεταλλικού κυλινδρικού αντικειμένου για ανθρακούχα ποτά». Η ποικιλία των διαφορετικών κατηγοριοποισεων και η έλλειψη συστηματικότητας στον καθορισμό των σημασιολογικών χαρακτηριστικών κατά την περιγραφ των εννοιών στα δύο λεξικά οφείλονται σε δύο κυρίως λόγους: στην ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου, που επιβάλλει, όπως αναφέρθηκε, μια διαφορετικ προσέγγιση από αυτ της ιεραρχικς ταξινόμησης μεταξύ των εννοιών, προκειμένου να επιτευχθεί μια καθαρότερη παράσταση της δομς της και

9 9 στην ανεπαρκ αξιοποίηση της σημασιολογικς ανάλυσης από τη λεξικογραφία. Όσον αφορά τα ελληνικά, η έλλειψη μιας ομοιογενούς και συστηματικς σημασιολογικς προσέγγισης του εξεταζόμενου πεδίου εντείνεται από την έλλειψη ενός όρου εύχρηστου για την κατονομασία της έννοιας //περιέκτης//. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα στο διαδίκτυο έδειξε ότι ο όρος περιέκτης εμφανίζεται σε κείμενα προτύπων συγκεκριμένων θεματικών πεδίων, όπως της βιομηχανίας φαρμάκων γάλακτος, ως απόδοση του αγγλικού container, και αναφέρεται σε διάφορες μορφές συσκευασίας φαρμάκων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η δυσχρηστία του ό- ρου περιέκτης στη γενικ γλώσσα και η περιορισμένη χρση της σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία συμβάλλει στην αδυναμία αντιμετώπισης της έννοιας ως ενιαίας κατηγορίας και στην αδυναμία αναγνώρισης κοινών κριτηρίων κατηγοριοποίησης για τις σχετικές έννοιες. Η ανάγκη για κατηγοριοποισεις στο πεδίο αυτό, που φαίνεται ότι συνδέεται και με τις απαιτσεις της οργάνωσης των ειδών συσκευασίας για την εμπορικ προώθηση προϊόντων οδγησαν στην ταύτιση της έννοιας του //περιέκτη// με τον πιο εύχρηστο όρο δοχείο. Η προσέγγιση αυτ οδηγεί, κατά τη γνώμη μας, σε περιορισμένη και ανεπαρκ σύλληψη των ορίων του πεδίου, αφού ο όρος δοχείο είναι σηματοδοτημένος στα ελληνικά από τη στενότερη σημασία του //περιέκτη για υγρά//. Κάθε προσπάθεια για τη διεύρυνση του πεδίου μέσω της κατηγορίας //δοχείο//, οδηγεί σε μη φυσικές για τη διαίσθησ μας κατηγοριοποισεις, όπως αυτ στο ΛΜπ, όπου το κουτί χαρακτηρίζεται ως είδος δοχείου. Αντίθετα, φαίνεται ότι η ευκολία στη χρση του όρου container στα αγγλικά διευκολύνει και τις κατηγοριοποισεις στο πλαίσιο λεξικογραφικών εφαρμογών αλλά και επιτρέπει μια πιο διευρυμένη σύλληψη του πεδίου. Αρκεί να παρατηρσουμε πόσο φυσικά τα λεξικά της αγγλικς περιγράφουν την τσάντα το σάκο ως περιέκτες (containers). 4 Πρόταση κατηγοριοποίησης του πεδίου Αφού λοιπόν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου περιέκτη συναρτώνται άμεσα από τη λειτουργία τις λειτουργίες του, είναι δυνατόν να προβλεφθεί κάποιο σχμα για την εσωτερικ οργάνωση της κατηγορίας που να μετριάζει τις αμφισημίες και τις αυθαιρεσίες της ταξινομικς προσέγγισης και να προσδιορίζει ένα σύνολο προβλέψιμων χαρακτηριστικών για κάθε κατηγορία περιέκτη; Στο πλαίσιο της μη ταξινομικς προσέγγισης η λεξικογραφικ αντιμετώπιση τέτοιων σημασιολογικών κατηγοριών δεν πρέπει να στηρίζεται σε κατηγοριοποισεις ιεραρχικών σχέσεων μέσα στο πεδίο (π.χ. δοχεία, σκεύη, αποσκευές κτλ.) αλλά σε κατηγοριοποισεις που αντανακλούν με τρόπο σαφ τη λογικ σύνδεση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου αναφοράς με τη λειτουργία του. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο σχμα κατηγοριοποίησης μπορεί να προκύψει αν συνδυαστούν δύο ουσιώδη

10 10 χαρακτηριστικά των περιεκτών: η «λειτουργία» και το «είδος της περιεχόμενης ουσίας». Με βάση τα παραπάνω, διακρίνουμε τις εξς γενικές κατηγορίες περιεκτών και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους: Λειτουργία+Ουσία Σχμα/Εμφάνιση Μέγεθος Αποθκευση/διατρηση υγρών ημίρρευστων δοχείο ποτρι μπιμπερό βάζο κουτί (ανθρακούχων ποτών) κονσερβοκούτι Για σερβίρισμα μπουκάλι κανάτα καράφα τσαγιέρα Για ζεστά υγρά φλιτζάνι κούπα μπρίκι θερμός κατσαρόλα Για μεγάλες ποσότητες υγρών βαρέλι ντενεκές κάδος ντεπόζιτο ποτιστρι Αποθκευση αερίων υ- γροποιημένων αερίων φιάλη οξυγόνου σπρέι ψεκαστικό 1.κοίλο σώμα για να μπορούμε να το πιάνουμε 2.ύψος μεγαλύτερο από πλάτος για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας ειδικ μορφολογία στομίου για τον έλεγχο της ποσότητας του εξερχόμενου υγρού ειδικ λαβ για να το πιάνουμε και να μην καιγόμαστε 1.που διευκολύνει τη από έναν άνθρωπο, οπότε στην περίπτωση του βαρελιού είναι κυλινδρικό, φαρδύ στη μέση και στενό άκρα για να μεταφέρεται με κύλιση 2.το ύψος μεγαλύτερο από πλάτος: για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας 1.ειδικός μηχανισμός που διευκολύνει την έξοδο του αερίου 2.κοίλο σώμα για να μπορούμε να το πιάνουμε 3.ύψος μεγαλύτερο από πλάτος για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας μεγάλο

11 11 Αποθκευση/ προστασία στερεών ουσιών αντικειμένων κουτί κιβώτιο κοφίνι καφάσι φέρετρο Εύθραυστα πολύτιμα αντικείμενα θκη 1.ορθογώνιο: για να διευκολύνεται η διάταξη των αντικειμένων καθ ύψος και κατά πλάτος και να εξοικονομείται χώρος για την τοποθέτηση περισσότερων αντικειμένων 2.σκληρά τοιχώματα για καλύτερη προστασία του σταθερότητα του περιεχομένου σχμα όμοιο με του αντικειμένου που περιλαμβάνει Μεταφορά στερεών ουσιών αντικειμένων Κράτημα με το χέρι σάκος τσουβάλι σακί βαλίτσα σακούλα Κρέμασμα στο χέρι ταξιδιωτικός σάκος τσάντα χαρτοφύλακας 1.ύψος μκος μεγαλύτερο από πλάτος για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας ορθογώνιο: καλύτερη δυνατ διάταξη αντικειμένων για εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας 2.ειδικ λαβ Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η λειτουργία και η ουσία καθορίζουν τέσσερις γενικές κατηγορίες περιεκτών, βάσει του οποίων μπορεί να προβλεφθεί ως ουσιώδες χαρακτηριστικό το σχμα. Όσο ο προσδιορισμός της λειτουργίας και της ουσίας γίνεται πιο λεπτομερς, ειδικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων μπορούν επίσης να προβλεφθούν. Το μέγεθος αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό μόνο για περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεγάλων ποσοττων, ενώ το υλικό πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί ουσιώδες διακριτικό χαρακτηριστικό για τους περιέκτες, ακόμα και στις περιπτώσεις που αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των περισσότερων μελών της κατηγορίας «αντικείμενα α- ποθκευσης/διατρησης υγρών», π.χ. το γυαλί αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό για το μπουκάλι, το ποτρι, το βάζο κτλ. Η έννοια της πρωτοτυπικότητας του χαρακτηριστικού «υλικό» για κάποιους περιέκτες πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των εξελίξεων στον τομέα των υλικών. Η ισοπεδωτικ χρση του πλαστικού και των παραγώγων του της πλαστικοποιημένης συσκευασίας επιβεβαιώνει την εκτίμησ μας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακριτικό χαρακτηριστικό. Προς την ίδια κατεύθυνση, απαραίτητη είναι η έ- ρευνα που θα μας βοηθούσε να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η πρωτοτυπικότητα

12 12 του σχματος των περιεκτών από τις αισθητικές τάσεις του σύγχρονου σχεδιασμού (design). Κάθε λειτουργικ κατηγορία στο προτεινόμενο σχμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες έννοιες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αναπτυχθεί καθέτως με λεπτομερέστερο προσδιορισμό του δίπτυχου λειτουργία-ουσία. 5 Συμπεράσματα Η εργασία αυτ δεν έχει στόχο να προτείνει τη γενίκευση της χρσης ενός όρου μη οικείου στη γλωσσικ πρακτικ των ομιλητών αλλά να διερευνσει τις δυνατότητες σημασιολογικς και λεξικογραφικς του αξιοποίησης μέσω μιας λειτουργικς προσέγγισης. Η λειτουργικ προσέγγιση που προτείνουμε επιτρέπει: Την κατηγοριοποίηση στους ορισμούς των λεξικών των κατασκευασμένων αντικειμένων που εξετάσαμε ως περιεκτών: με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σχετικά με τη γλωσσικ διατύπωση της έννοιας στα ελληνικά αλλά και ταυτόχρονα ξεπερνιούνται τα προβλματα αμφισημίας της ταξινομικς οργάνωσης. Την οργάνωση του πεδίου με σχέσεις λειτουργικές, οι οποίες αντανακλώνται στους ορισμούς με τη σαφ δλωση της σύνδεσης λειτουργίας περιεχόμενης ουσίας και εξωτερικών μορφολογικών χαρακτηριστικών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα σχμα ορισμού για τα συγκεκριμένα ουσιαστικά αποτελεσματικότερο από το κυρίαρχο περιγραφικό πρότυπο ορισμού που ακολουθούν τα λεξικά γενικς γλώσσας. Αποτελεσματικότερο γιατί βοηθάει το λεξικογράφο να εντοπίσει και να οργανώσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός περιέκτη με βάση τη λειτουργία του και να μη μένει στην απλ απαρίθμηση εξωτερικών λεπτομερειών, αλλά και γιατί βοηθάει το χρστη να κατανοσει τη λειτουργικ σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην εσωτερικ και στην εξωτερικ δομ των κατασκευασμένων αντικειμένων.

13 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα +Χαρακτηριστικά ΛΙΤ δοχείο σκεύος φύλαξη υγρές στερεές - διάφορα σχματα - σε υγρό Υλικό ΛΜΠ δοχείο σκεύος διατρηση διακόσμηση υγρές λουλούδια διακοσμητικά αντικείμενα τρόφιμα ΛΙΤ θκη περικάλυμμα προστασία οποιοδποτε αντικείμενο ΛΜΠ θκη καθετί ειδικά φύλαξη διαμορφωμένο να φυλάσσει (βλ. στλη Ουσία) ΛΙΤ σκεύος γενικ ονομασία προετοιμασία για αντικεί- φαγητού μενα οικιακς χρσης ΛΜΠ σκεύος αντικείμενο κάλυψη πρακτικών αναγκών ένα αντικείμενο σύνολο ομοειδών αντικειμένων φαγητό λίγο μεγαλύτερο ίδιο με το αντικείμενο - από το αντικείμενο διαφορετικό διαφορετικό κάθε - κάθε φορά φορά ΛΙΤ φιάλη μπουκάλι βλ. μπουκάλι βλ. μπουκάλι ΛΙΤ φιάλη οξυγόνου ό,τι μοιάζει με μπουκάλι ΛΜΠ φιάλη δοχείο αποθκευση και καταδύσεις ιατρικ οξυγόνο υγρές - 1.επίμηκες 2. στενός λαιμός 3. μικρό άνοιγμα γυαλί πλαστικό

14 14 Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα Υλικό +Χαρακτηριστικά ΛΜΠ φιάλη δοχείο αποθκευση και αέριες υ- μέταλλο αερίου γροποιημένες ΛΙΤ μπουκάλι δοχείο τοποθέτηση υγρές 1.κυλινδρικό γυαλί 2. στενός λαιμός ΛΜπ μπουκάλι δοχείο τοποθέτηση νερό στενός λαιμός γυαλί πλαστικό άλλες υγρές ΛΙΤ κανάτα 1. δοχείο - 1. νερό - 1.κυλινδρικό - 2. επιτραπέζιο σκεύος 2. κρασί 2. πλατύ στόμιο 3. λαβ ΛΜπ κανάτα δοχείο σερβίρισμα στο τραπέζι νερό και κρασί μεγάλο πλατύ στόμιο γυαλί πηλός πορσελάνη πλαστικό ΛΙΤ καράφα δοχείο επιτραπέζια χρση σφαιρικό σώμα 2. μακρύ και στενός λαιμός γυαλί ΛΜπ καράφα επιτραπέζια φιάλη νερό κρασί ούζο άλλα ποτά ΛΙΤ βάζο1 δοχείο τοποθέτηση διακόσμηση 3. πλατύ στόμιο εξογκωμένη κοιλία 2. στενός λαιμός λουλούδια - - γυαλί πηλός μέταλλο ΛΜπ βάζο1 δοχείο τοποθέτηση λουλούδια - 1. στόμιο γυαλί πορσελάνη διακόσμηση 2. λαβ ΛΙΤ ποτρι σκεύος οποιοδποτε κοίλο οποιοδποτε γυαλί ΛΙΤ ποτρι δοχείο πόση υγρό ΛΙΤ βάζο2 δοχείο φύλαξη τρόφιμα - - γυαλί ΛΜπ βάζο2 δοχείο διατρηση τρόφιμα - πώμα - ΛΙΤ κάδος δοχείο διάφορες χρσεις ξύλο μέταλλο ΛΜπ κάδος δοχείο εναπόθεση πξιμο τυριού υγρά - 1. κυκλικό 2. μεγάλη διάμετρος ξύλο μέταλλο ΛΙΤ βαρέλι δοχείο αποθκευση και υγρά - κυλινδρικό ξύλο μέταλλο πλαστικό -

15 15 τοποθέτηση προστασία εμπορικ συσκευασία Λεξικό Λέξη Κατηγορία Λειτουργία Ουσία Μέγεθος Σχμα +Χαρακτηριστικά ΛΜπ βαρέλι δοχείο αποθκευση υγρά μεγάλο 1.κυλινδρικό στερεά 2. γυρτές σανίδες ΛΙΤ κουτί1 φορητό αντικείμενο διάφορα πράγματα περιορισμένες διαστάσεις 1. ορθογωνικό στρογγυλό οβάλ 2. συνθως καπάκι ξύλο Υλικό χαρτόνι μέταλλο ξύλο πλαστικό ΛΙΤ κουτί2 κουτί - κονσερβοποιημένα - κυλινδρικό μέταλλο τρόφιμα ΛΜπ κουτί δοχείο φύλαξη υλικά ουσίες - 1. επίπεδη τετράγωνη επιφάνεια χαρτόνι μέταλλο ξύλο πλαστικό προστασία συσκευασία κυκλικ βάση 2. με σκέπασμα χωρίς ΛΙΤ κιβώτιο κουτί συσκευασία εμπορεύματα μεγάλο κάλυμμα χαρτόνι μέταλλο ξύλο πλαστικό ΛΜπ κιβώτιο θκη φύλαξη αντικείμενα οποιοδποτε ορθογώνιο χαρτόνι ξύλο πλαστικό τοποθέτηση ΛΙΤ σωληνάριο1 σωλνας τοποθέτηση;; χάπια μικρό - γυαλί ταμπλέτες ΛΙΤ σωληνάριο2 θκη τοποθέτηση;; παχύρρευστες μικρό σωληνοειδές εύκαμπτο ΛΜπ σωληνάρισία δοχείο εμπορικ συσκευα- ημίρρευστες μικρό σωληνοειδές εύκαμπτο ΛΙΤ βαλίτσα αποσκευ (σε ταξίδι) ρούχα προσωπικά αντικείμενα 1. παρελληλ. 2. φορητό -

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα