Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012"

Transcript

1 Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012

2 Πώς μοιάζει μια αίθουσα διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της μάθησης Μια αίθουσα όπου εφαρμόζεται η διαφοροποίηση χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό επιλογών, από διαβαθμισμένες δραστηριότητες και από πολλαπλές ευκαιρίες ενεργητικής δραστηριοποίησης για μάθηση για όλα τα παιδιά. Είναι αίθουσες με προκλητικό μαθησιακό περιβάλλον που απευθύνονται στα ποικίλα ενδιαφέροντα των παιδιών, στα ποικίλα μαθησιακά στιλ και στη διαφορετικότητα. 2

3 Τι είναι διαφοροποίηση; Είναι ένας οργανωμένος και ταυτόχρονα ευέλικτος τρόπος προληπτικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης, ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών και να επιτρέπει σ αυτούς να αναπτυχθούν ως μανθάνοντες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Carol Ann Tomlinson,

4 Η διαφοροποίηση ως διδακτική διαδικασία και πράξη Διαφοροποίηση είναι η διδασκαλία δια της οποίας διδάσκουμε διαφορετικούς μαθητές με ποικίλους και ιεραρχημένους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τρόπους, μέσα, διαδικασίες, περιβάλλον, ούτως ώστε ν ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών που συνυπάρχουν σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Κανάκης, 1991 Πρόκειται τόσο για οργανωτική όσο και παιδαγωγική στρατηγική. Κουτσελίνη,

5 Οι μαθητές ως βιογραφίες Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη για διαφοροποίηση θα πρέπει η διαφοροποιημένη διδασκαλία να γίνει αντιληπτή ως η «μέθοδος» διδασκαλίας, η οποία βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας και συνεπώς ως μέσο ανταπόκρισης στις ανάγκες του κάθε μαθητή και της θεμελίωσης της γνώσης του κάθε μαθητή, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφορά γνώσης. Κουτσελίνη,

6 Διαφοροποίηση για διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση Η διαφοροποίηση είναι αναγκαία αν επιδιώκουμε μια ουσιαστική διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό αγαθό. Η διαφοροποίηση είναι σύμφυτη στη δημοκρατική εκπαίδευση. Τα παιδιά βιώνουν πάντοτε με διαφορετικό τρόπο τη μαθησιακή εμπειρία απλή ή σύνθετη, παθητική ή ενεργητική. 6

7 Τα παιδιά βιώνουν με διαφορετικό τρόπο τις κοινές εμπειρίες Κατά τη διάρκεια μιας ενιαίας διδασκαλίας ή κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας κάθε παιδί έχει μια διαφορετική εμπειρία εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του, των ικανοτήτων του, των ενδιαφερόντων του, της διάθεσης και των συναισθημάτων του αλλά και εξαιτίας της προηγούμενης εμπειρίας του. 7

8 Σε τι διαφέρουν τα παιδιά στο σχολείο; Συνήθως περιοριζόμαστε σε διαφορές καταγωγής, χρώματος και φύλου. Τα παιδιά είναι διαφορετικά για πολλούς λόγους οι οποίοι συχνά είναι προφανείς αλλά πολλές φορές όχι. Τα παιδιά μπορεί να διαφέρουν ως προς την ιστορία τους αλλά και ως προς τα γνωρίσματα και εφόδια που διαθέτουν για να ανταποκριθούν στη σχολική ζωή. 8

9 Παραδείγματα διαφοράς πέρα από καταγωγή, χρώμα και φύλο Παραδείγματα διαφοράς πέραν της καταγωγής: Οικονομική δυνατότητα, μορφωτικό και κοινωνικό υπόβαθρο οικογένειας, Πολιτισμική εμπειρία, Σωματική διάπλαση, Θρησκεία, Επίπεδο ωριμότητας, Επίπεδο ετοιμότητας, Νοητική ανάπτυξη, Γνωστική ανάπτυξη, Συναισθηματική ανάπτυξη, Σχολική εμπειρία και Συνολική εμπειρία στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον, Προσωπική ιστορία. 9

10 Και όμως Συχνά τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως αδιαφοροποίητο σύνολο. Συχνά, παραγνωρίζεται η διαφορά με αποτέλεσμα κάποιοι να ευνοούνται και κάποιοι να αδικούνται, να περιθωριοποιούνται και να αποκλείονται. 10

11 «Για την επίτευξη μιας δίκαιης αξιολόγησης θα τίθεται σε όλους η ίδια εργασία: σκαρφαλώστε στο δέντρο» 11

12 Τι σημαίνει διαφοροποίηση στην πράξη; Διαφοροποίηση σημαίνει διαφοροποίηση της εργασίας κατά τη διδασκαλία ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας: περιεχόμενο, διαδικασία, αποτέλεσμα και περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των παιδιών: ετοιμότητα, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ καθώς και η προσωπική βιογραφία τους. 12

13 Θετική ανταπόκριση της διδασκαλίας σε δύο επίπεδα (Μαθητής και Διδασκαλία) Περιεχόμενο Διαδικασία Αποτέλεσμα Περιβάλλον Ετοιμότητα Ετοιμότητα Ετοιμότητα Ετοιμότητα Διδασκαλία Ενδιαφέροντα Μαθησιακό στιλ Ενδιαφέροντα Μαθησιακό στιλ Ενδιαφέροντα Μαθησιακό στιλ Ενδιαφέροντα Μαθησιακό στιλ Μαθητής/ρια Προσωπική βιογραφία Προσωπική βιογραφία Προσωπική βιογραφία Προσωπική βιογραφία 13

14 Η διαφοροποίηση ως απάντηση στη διαφορετικότητα Διαφοροποίηση είναι απλά ο/η εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες ενός μαθητή ατομικά ή μιας μικρής ομάδας μαθητών, παρά μια διδασκαλία σε μια τάξη που αποτελείται από άτομα που στην ουσία τους είναι όμοια. Carol Ann Tomlinson,

15 Τι δεν είναι διαφοροποίηση Ο εκπαιδευτικός δεν προσπαθεί να διαφοροποιήσει το καθετί για κάθε μαθητή σε κάθε διδασκαλία. (Tomlinson, 2003) Δεν αποτελεί απλοποίηση της ύλης για τους πιο αδύνατους μαθητές. (Κουτσελίνη και Περσιάνης, 2000) Αρχικά εννοούνταν προσεγγίσεις ομαδοποίησης με βάση την επίδοση ή το ενδιαφέρον και την κλίση του παιδιού. Δοκιμάστηκαν ποικίλοι τρόποι όπως το streaming και το setting. 15

16 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάγκη πρόσθετης βοήθειας στην οργάνωση Δυσκολίες σχεδιασμού και επιλογής μεθόδων Χρόνος και επιπλέον φόρτος Παραγωγή υλικού Υποστήριξη εκπαιδευτικών Παρερμηνείες για το τι είναι τελικά η διαφοροποίηση 16

17 Παρανοήσεις Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ανέκαθεν εμπλούτιζαν ποιοτικά τις διδασκαλίες τους με διαφοροποιημένες πρακτικές, συχνά ισχύουν πολλές παρανοήσεις σε σχέση με το τι είναι τελικά η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης στην πράξη. Οι παρανοήσεις αυτές συχνά οδηγούν σε παραγνώριση της διαφοροποίησης ως παιδαγωγικής πράξης. 17

18 Παραδείγματα παρανοήσεων και η αλήθεια Παρανοήσεις Απαιτεί περισσότερο χρόνο Είναι μια μόδα Απαιτεί ατομικό σχέδιο μαθήματος για κάθε μαθητή Είναι για μαθητές που δεν ταιριάζουν στο «κανονικό πρότυπο» Η αλήθεια Παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό μέχρι να εξοικειωθεί κάποιος σε αυτό, και τον ίδιο ή λιγότερο χρόνο κατά την εφαρμογή και την αξιολόγηση Είναι αποτελεσματική διδασκαλία που αναγνωρίζει τις μαθησιακές ανάγκες και τις προτιμήσεις του παιδιού. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δε θα εκληφθεί ως μια μόδα! Ομαδοποιεί μαθητές, όταν χρειάζεται και ενδείκνυται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες ευέλικτα και βραχυπρόθεσμα. Δεν πρόκειται για εξατομικευμένη διδασκαλία. Είναι για όλους τους μαθητές. Η χρονολογική 18 ηλικία είναι ο μόνος "κανόνας" που πραγματικά μπορεί να συζητηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας

19 Παραδείγματα παρανοήσεων και η αλήθεια (2) Παρανοήσεις Σημαίνει ότι οι μαθητές εργάζονται σε διαφορετικών προσδοκιών αποτελέσματα Σταδιακά εξελίσσεται σε εφιάλτη εξαιτίας του ότι κάθε μαθητής κάνει διαφορετική εργασία Ισοδυναμεί με χαοτική, αποδιοργανωμένη και αποδομημένη αίθουσα διδασκαλίας Αφορά παλιά νέα. «Αυτό το έκανα ανέκαθεν» Η αλήθεια Δεν περιλαμβάνει διαφοροποίηση προσδοκιών. Όλοι οι μαθητές μας δουλεύουν για τα ίδια αποτελέσματα. Έχει να κάνει με κοινά αποτελέσματα, ώστε οι αξιολογήσεις να μπορούν να είναι επίσης κοινές Απαιτεί να καθιερωθούν ρουτίνες, διαδικασίες και διευθετήσεις στην αίθουσα διδασκαλίας. Σημαίνει απλά να είσαι αποτελεσματικός/ή και να 19 ανταποκρίνεσαι σε κάθε πτυχή της διαδικασίας. Είναι μία φιλοσοφία της διδασκαλίας και μάθησης και επομένως, ένα δια βίου ταξίδι.

20 Πιθανά αίτια της αντίστασης που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί Όλοι τείνουμε να διδάσκουμε με τους τρόπους που εμείς διδαχτήκαμε Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν παγιωμένες πρακτικές Έλλειψη επαρκούς χρόνου για προετοιμασία Οι εκπαιδευτικοί πιέζονται να καλύψουν ύλη Οι εκπαιδευτικοί βάζουν σε δεύτερη μοίρα τη διαδικασία παρά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, θεωρώντας τη διαδικασία απλά ως θέμα γούστου. 20

21 Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος για διαφοροποίηση 21

22 Περιμένω ότι όλοι θα είστε ανεξάρτητοι, καινοτόμοι και κριτικά σκεπτόμενοι κάνοντας ακριβώς αυτό που σας ζητώ! 22

23 Το ξέρω ότι είστε ενθουσιασμένοι όπως κι εγώ στο σημερινό μάθημα 23

24 Προϋποθέσεις εφαρμογής διαφοροποίησης Προετοιμασία εκπαιδευτικού Οργάνωση κι εμπλουτισμός διδασκαλίαςμάθησης Εφαρμογή διδιασκαλίαςμάθησης 24

25 Ο προγραμματισμός ξεκινά πάντοτε από τη γνώση μας για τους μαθητές Στάδιο προετοιμασίας εκπαιδευτικού: Ανάλυση γνωστικού αντικειμένου Ανάλυση αναγκών μαθητών Καθορισμός σκοπού μαθήματος: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ Επισήμανση πυρηνικών γνώσεων Καθορισμός προαπαιτούμενων γνώσεων Αναγνώριση προϋπάρχουσας γνώσης Αξιοποίηση μετασχηματιστικών γνώσεων Μετατροπή στόχων σε ιεραρχημένες δραστηριότητες Ανάλυση δραστηριοτήτων για ικανοποίηση μαθησιακών στιλ Επιλογή μεθόδου και πορείας οργάνωσης 25

26 Η διδασκαλία ξεκινά από τη γνώση μας για τους μαθητές Στάδιο οργάνωσης διδασκαλίας- μάθησης: Διαβάθμιση δραστηριοτήτων εξατομικευμένα και κατά ομάδες (Έλεγχος προαπαιτούμενης) Ιεράρχηση δραστηριοτήτων εξατομικευμένα (Μικρές διερευνήσεις στις προαπαιτούμενες με συνδυασμό εξατομικευμένης εργασίας και εργασίας στην ολομέλεια) Συνεργατικές δραστηριότητες στις πυρηνικές γνώσεις (Αφού διασφαλιστεί η κατοχή των προαπαιτούμενων οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ΜΙ σε διάφορα επίπεδα ετοιμότητας όχι επίδοσης). 26

27 Στρατηγικές διαφοροποίησης Διαφοροποιημένες ερωτήσεις Διερεύνηση του τι γνωρίζουν, διδασκαλία του τι δε γνωρίζουν, εμπλουτισμός στο χρόνο που εξοικονομείται. Συνεργατική λύση προβλήματος Ευέλικτη ομαδοποίηση Ευέλικτη οργάνωση Ανεξάρτητη μελέτη Κέντρα μάθησης ενδιαφέροντος Ομάδες ενδιαφέροντος Συνεργατική συναρμολόγηση Συμβόλαια Λογοτεχνικοί κύκλοι Επιλογές πολλαπλής ευφυΐας Πολλαπλά κείμενα Επιλογές του προϊόντος Σταθμοί εργασίας Μεγιστοποίηση της επίδοσης ατομικά, κατά ζεύγη, ομαδικά (THINK, PAIR, SHARE) 27

28 Τα ΠΡΕΠΕΙ της διαφοροποίησης Γνωρίζουμε καλά τους μαθητές μας -Γνώση της βιογραφίας κάθε παιδιού χωριστά και του τμήματος συνολικά Ενημερότητα για το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεών τους Ξεκάθαροι στόχοι για τη διδασκαλία Επισήμανση προαπαιτούμενων γνώσεων για το νέο που θα διδαχθεί Επισήμανση πυρηνικών γνώσεων στο νέο Επισήμανση ετοιμότητας παιδιών Επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων Βοήθεια στους μαθητές με ιεραρχημένες δραστηριότητες Δραστηριότητες επαναφοράς της προϋπάρχουσας Εμπλουτισμένο, διαβαθμισμένο και πολύμορφο μαθησιακό περιβάλλον και διαδικασία. 28

29 Πορεία εργασίας στην πράξη Θέτουμε σαφείς στόχους μαθήματος Καθορίζουμε τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες, διαδικασίες και στάσεις Ξεχωρίζουμε τα βασικά για να δοθεί προσανατολισμός στη διδασκαλία Προχωρούμε σε διάγνωση ετοιμότητας των μαθητών έλεγχος προϋπάρχουσας Εντοπίζουμε την προαπαιτούμενη γνώση ανάλυση αντικειμένου Επισημαίνουμε και επιδιώκουμε την πυρηνική γνώση Απομονώνουμε τα στοιχεία στα οποία θα γίνει οικοδόμηση νέας γνώσης Απευθυνόμαστε στα 3-5 επίπεδα ετοιμότητας που υπάρχουν συνήθως σε κάθε τμήμα Μικτής Ικανότητας 29

30 Πορεία εργασίας στην πράξη (συνέχεια) Ετοιμάζουμε τις δραστηριότητες - Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης Διασφάλισης προαπαιτούμενης γνώσης Επεξεργασία πυρηνικών γνώσεων Ευκαιρίες για ανάπτυξη μετασχηματιστικών γνώσεων Διαβαθμίζουμε και Ιεραρχούμε τις δραστηριότητες Προσεγγίζουμε την προετοιμασία της διδασκαλίας ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος Α) Ποιοι είναι οι μαθητές Β) Πολύπλευροι και αξιόλογοι στόχοι (έννοιες, πληροφορίες, διαδικασίες, δεξιότητες, στάσεις) Γ) Ευκαιρίες δραστηριοποίησης όλων των παιδιών Δ) Συνεργασία και αλληλεπίδραση 30

31 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Δομημένη πορεία εργασίας Επιβεβαίωση ότι οι προϋπάρχουσα ενεργοποιείται και η προαπαιτούμενη διασφαλίζεται και η πυρηνική καταχτιέται Εναλλαγή από την εξατομικευμένη, στην ομαδική και στην ολομέλεια ανάλογα με το σχεδιασμό Κλιμάκωση μαθησιακών στόχων ανάλογα με την πολυπλοκότητα 31

32 Ενδεικτική βιβλιογραφία στα ελληνικά Κανάκης, Ι.Ν. (1991). Η εσωτερική διαφοροποίηση και η εξατομίκευση της διδασκαλίας μάθησης. Νεοελληνική Παιδεία, 23, Κουτσελίνη, Μ. (2001). Ανάπτυξη προγραμμάτων- θεωρία έρευνα Πράξη. Λευκωσία Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση διδασκαλίας μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας : Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Τόμος Α. Λευκωσία Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και διαφοροποίηση διδασκαλίας μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία Τomlinson, C. (2003). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. (Χ. Θεοφιλίδης, Δ. Μαρτίδου Φορσιέ, Μετάφ.). Λευκωσία. (Δημοσίευση πρωτότυπου, 1999) Τomlinson, C. (2004). Ηγεσία για διαφοροποίηση της εργασίας σε σχολεία και αίθουσες διδασκαλίας. (Χ. Θεοφιλίδης, Δ. Μέσσιου, Μετάφ.). Λευκωσία. (Δημοσίευση πρωτότυπου, 2001) 32

33 Προτεινόμενα βίντεο online 1. Why should you differentiate instruction Solution Tree_ Carol Ann Tomlinson on Defensible Differentia Differentiated Instruction in the Classroom Carol Tomlinson on Differentiation_ Responsive Teaching. 33

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σταυρούλα Βαλιαντή Εκπ. Δημοτικής Εκπ., Υποψήφια Διδάκτωρ Μαίρη Ιωαννίδου Κουτσελίνη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα