Έρευνα και Αναζήτηση ήηη( (Research & Inquiry)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα και Αναζήτηση ήηη( (Research & Inquiry)"

Transcript

1 Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Έρευνα και Αναζήτηση ήηη( (Research & Inquiry) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

2 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Αρχές (principles) p της έρευνας και αναζήτησης Μέθοδοι έρευνας και αναζήτησης Μοντέλα και παραδείγματα αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης που προκύπτει από τη διαδικασία

3 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Αρχές (principles) p της έρευνας και αναζήτησης Μερικές διευκρινήσεις - τι αφορά η έννοια των απαιτήσεων (requirements) Πλήθος δεδομένων και διάκριση μεταξύ συλλογής και ερμηνείας Ποιους αφορά η έρευνα απαιτήσεων Η σημασία της μελέτης σε πλαίσιο (context) Η έρευνα απαιτήσεων πρέπει να σχεδιαστεί

4 Μερικές διευκρινήσεις Συχνά αναφέρεται και ως έρευνα απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: Προβλήματα,, αποτυχίες, ανησυχίες (problems, breakdowns, concerns) Π.χ. καθυστερήσεις, λάθη, ασυνεννοησίες, γενικότερα θέματα (Γιατί υπάρχει ανάγκη για το σύστημα;) Απαιτήσεις (requirements)! Τι θέλουν και χρειάζονται οι εμπλεκόμενοι, και γενικότερα (Γιατί υπάρχει ανάγκη για το σύστημα;) (Τι πρέπει να κάνει το σύστημα;)

5 Μερικές διευκρινήσεις Οι απαιτήσεις ή ς περιλαμβάνουν: Στόχοι (goals, aims) Της δουλειάς, του νέου συστήματος, και γενικότερα. Απαιτείται συγκερασμός. (Τι πρέπει να κάνει το σύστημα;) Προδιαγραφές (specifications) ηλώσεις που περιγράφουν τι θα κάνει το σύστημα και πως θα το κάνει. Συνήθως διακρίνονται σε λειτουργικές και τεχνικές. (Τι πρέπει να κάνει το σύστημα;) (Πως πρέπει να λειτουργεί το σύστημα;)

6 Μερικές διευκρινήσεις Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: Περιορισμοί (constraints) Κάθε παράγοντας που θέτει όρια στη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί τύποι περιορισμών Κάποιοι τίθενται από τους συμμετέχοντες/χρήστες (κάποιες απαιτήσεις είναι περιορισμοί αν δεν μπορούν να παρακαμφθούν), ) Λειτουργικοί, τεχνολογικοί, χρόνου, κλπ. Ο σχεδιαστής θα πρέπει να (προσπαθεί ρ να) ) αποφασίζει ο ίδιος για τους περιορισμούς στην βάση των συνολικών δεδομένων της έρευνας. Ο σχεδιαστής δεν πρέπει να αποδέχεται χωρίς επεξεργασία όλους τους περιορισμούς που του δίνονται. Αλλιώς δεν θα σχεδιάσει καθόλου, παρά μόνο θα υλοποιήσει (κάτι που δεν θα έχει νόημα).

7 Πλήθος και διάκριση δεδομένων Η έρευνα απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Βιντεοσκοπημένες ή/και μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, Βιβλία σημειώσεων από παρατήρηση, εκάδες ή και εκατοντάδες απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, Σημειώσεις από ομαδικές συνεδρίες με χρήστες, κ.α. Οι (Beyer & Hortzblatt, 1998) εμπειρικά αναφέρουν ότι μαμε μια μελέτη πλαισίου ασουτυπικά περιλαμβάνει ε συνεντεύξεις Κάθε συνέντευξη περιλαμβάνει περίπου σημειώσεις Το σύνολο των σημειώσεων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ

8 Πλήθος και διάκριση δεδομένων Προφανώς κάποια δεδομένα επικαλύπτονται και μπορούν γρήγορα να μειωθούν, π.χ. στα ερωτηματολόγια οι απαντήσεις ομαδοποιούνται, ενώ είναι δυνατή ακόμα και η στατιστική επεξεργασία ξργ Ανάγκη καταγραφής και αρχειοθέτησης των δεδομένων για εύκολη αναζήτηση και αναδρομή Τεκμηρίωση Ανάγκη αφαιρετικών προσεγγίσεων για την κατανόηση και αναπαράσταση των δεδομένων Μοντέλα Διάκριση μεταξύ συλλογής και της ερμηνείας των δεδομένων. δ Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας συνήθως γίνεται ατομικά από κάποια μόνο μέλη της ομάδας ανάπτυξης Η ερμηνεία γίνεται ομαδικά από όλη τη (διεπιστημονική) ομάδα

9 Ποιους αφορά φρ η έρευνα απαιτήσεων Συχνά, θεωρείται ότι η έρευνα αφορά μόνο τους χρήστες, συχνά αναφέρεται ως έρευνα απαιτήσεων χρηστών Στην πράξη, δεν έχουν μόνο οι χρήστες απαιτήσεις! Θυμηθείτε τον ορισμό των (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 2004) για τους ενδιαφερόμενους της διαδικασίας δ ανάπτυξης. Ο (Garrett, 2003) διακρίνει τους στόχους ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων σε Επιχειρηματικούς (business objectives) Σχεδιαστικούς (design objectives) Στόχους απαιτήσεων χρηστών (user requirements). Η έρευνα και αναζήτηση εστιάζει κυρίως τους χρήστες: αυτοί είναι τελικά το πιο ανεξερεύνητο κομμάτι της εξίσωσης, η συμπεριφορά ρφ ρ τους θα επηρεάσει πιο πολύ την επιτυχία του εγχειρήματος. Κάθε προϊόν που αποτυγχάνει στην αγορά, αρχικά ικανοποιούσε τους σχεδιαστικούς και τους επιχειρηματικούς στόχους, αλλά τελικά δεν ικανοποίησε τους χρήστες

10 Η σημασία της μελέτης σε πλαίσιο (context) Ευμετάβλητη έννοια, δεν μπορεί να οριστεί εύκολα Περιλαμβάνει όλους τους ιδιαίτερους παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας που έχουν αναδυθεί σε ένα σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα από την διαδρομή του στο χρόνο. Αποτελεί μια από τις βασικές έννοιες κάθε ορισμού της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή Η έρευνα απαιτήσεων οφείλει να το διερευνήσει σε κάποιο βαθμό. Η αίσθηση για το πλαίσιο χρήσης έχει αποδειχθεί από την εμπειρία πολύτιμη για κάθε είδους ανάπτυξη διαδραστικού συστήματος. Μπορεί να διερευνηθεί μόνο με (κάποιας μορφής) επιτόπια έρευνα Παρατήρηση και συνέντευξη με τους εμπλεκόμενους Δεν μπορεί να μελετηθεί χωρίς την φυσική παρουσία του ερευνητή, αποστασιοποιημένα από το σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας. Π.χ. μόνο με την μελέτη της υπάρχουσας τεκμηρίωσης.

11 Η έρευνα απαιτήσεων πρέπει να σχεδιαστεί Κυρίως ως προς: τα αποτελέσματα που επιδιώκονται τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν Βασικές παράμετροι για τη σχεδίαση της έρευνας: ιαθέσιμος χρόνος Πρόσβαση σε χρήστες και άλλους εμπλεκόμενους, Το είδος της σχέσης σας με τον οργανισμό και τους συμμετέχοντες, Η κυρίαρχη μεταφορά οργάνωσης του συστήματος που θα μελετήσετε,, Η γνώση και αυτοπεποίθηση σας για τις σχετικές μεθόδους και μοντέλα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κ.α. Η επιτυχής διεξαγωγή της έρευνας απαιτήσεων αφορά στην συλλογή των κατάλληλων δεδομένων ως προς το εύρος και την αξιοπιστία/εγκυρότητα τους.

12

13 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Μέθοδοι έρευνας και αναζήτησης ης Παρατήρηση Συνεντεύξεις Αναζήτηση πλαισίου (contextual inquiry) Ερωτηματολόγια α και έρευνες ες Μέθοδοι αυτοαναφοράς Μελέτη υπάρχουσας τεκμηρίωσης Ομαδικές συνεδρίες

14 Παρατήρηση η Ίσως η πιο σημαντική (γενική) μέθοδος συλλογής δεδομένων. Προσφέρει εικόνες, αντικείμενα, συμπεριφορές, συνομιλίες, κ.α. στη βάση των οποίων μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις για να κατανοήσουμε τις δραστηριότητες Στρατηγικές οργάνωσης της παρατήρησης (Saffer, 2007): Η μύγα στον τοίχο : παρατηρείτε χωρίς να σας προσέχουν, ούτε να παρεμβαίνετε. Η σκιά : Ακολουθείτε τους συμμετέχοντες διακριτικά ώστε να καταλάβετε την ροή της εργασίας τους. Ο μυστικός πράκτορας : Υιοθετείτε ένα ρόλο και αλληλεπιδράτε με τους συμμετέχοντες, συνήθως το ρόλο του πελάτη.

15 Παρατήρηση η Αφορά κυρίως στις εξής κατηγορίες ( πηγές ) δεδομένων: Συνομιλίες: Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες, με ποια συχνότητα συμβαίνουν, πόσο σημαντικές είναι, κλπ. Εκφράσεις προσώπου ου και σώματος: Αίσθηση για τα συναισθήματα των συμμετεχόντων, τις σχέσεις κλίμα συνεργασίας, το βαθμό κατανόησης τους για την εργασία, ερωτήματα-απορίες απορίες τους, κλπ. Αντικείμενα - εργαλεία: Κάθε εργασία γίνεται μέσω αντικειμένων και εργαλείων όπως έγγραφα, τηλέφωνα, σημειωματάρια, ατζέντες, πίνακες ανακοινώσεων, Η καταγραφή, συλλογή και φωτογράφηση (ό,τι επιτρέπεται) είναι απαραίτητη για την κατανόηση της εργασίας.

16 Παρατήρηση η

17 Παρατήρηση η Σημαντικά ζητήματα για αποτελεσματική παρατήρηση: Να έχετε συμφωνήσει για τη παρατήρηση εξηγώντας αναλυτικά τι θα κάνετε Ηθικά και πρακτικά ζητήματα Επιλογή τόπου, χρόνου και δραστηριοτήτων. Αν ατυχήσετε την πρώτη φορά, προσπαθήστε ξανά! Να παρατηρείτε με ανοικτό μυαλό Αποφύγετε κρίσεις και ερμηνείες όσο μπορείτε. Να έχετε προετοιμαστεί πολύ καλά Που θα εστιάσετε; Πως θα καταγράψετε; Μοντέλο τεκμηρίωσης σημειώσεων. Εξετάσετε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε μαζί κάποιον συνεργάτη Να κρατήσετε ξεχωριστές σημειώσεις και να τις συγκρίνετε. Να μην κάνετε εντύπωση, και να είστε διακριτικοί: Εσείς παρατηρείτε, μην καταλήξετε να συμβεί το αντίθετο.

18 Παρατήρηση η Συζήτηση η στην τάξη: Με ποιους τρόπους μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις σε μια παρατήρηση; Πόσο αποτελεσματικοί είναι; (πλούσιοι σε πληροφορία, και να σας βοηθούν να θυμηθείτε) Στο πλαίσιο της ομάδας σχεδίασης, με ποιους τρόπους θα επικοινωνούσατε τη γνώση που αποκομίσατε από την παρατήρηση;

19 Συνεντεύξεις Συνήθως συμπληρώνουν την παρατήρηση αλλά μπορεί να είναι ανεξάρτητες από αυτήν όταν γίνονται απομακρυσμένα (π.χ. μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Απαιτούν προετοιμασία ενός συνόλου ερωτήσεων Γενικά μπορούν να είναι (πρωτόκολλο ό της συνέντευξης): ) (α) δομημένες (structured), όταν ακολουθείται πιστά το σύνολο των ερωτήσεων, (β) ημιδομημένες (semi-structured), όταν γίνονται και ερωτήσεις πέρα από το προκαθορισμένο σύνολο, που προκύπτουν από την παρατήρηση ή συνομιλία, (γ) αδόμητες (unstructured), όταν απλά έχει σκιαγραφηθεί ένα σύνολο θεμάτων προς διερεύνηση και η ακριβής δομή και πορεία αφήνεται να προκύψει Το πρωτόκολλο της συνέντευξης εξαρτάται κυρίως από: το βαθμό βεβαιότητας που έχουμε για τους στόχους της συνέντευξης την οικειότητα με τους συμμετέχοντες

20 Συνεντεύξεις Στρατηγικές (Preece, Rogers, & Sharp, 2002; Saffer, 2007): Ερωταποκρίσεις : Η απλούστερη και πιο τυπική μορφή (δομημένης) συνέντευξης. Καθοδηγούμενη αφήγηση ιστοριών (directed storytelling): Ελεύθερη αφήγηση η από το συμμετέχοντα μιας δραστηριότητας. η Εδώ μπορεί να ερωτηθεί σχετικά με συχνά προβλήματα-αποτυχίες, καθυστερήσεις, ασυνεννοησίες, εργαλεία/αντικείμενα, κλπ. Ομαδική συνέντευξη : : Οργάνωση συνάντησης με ομάδα συμμετεχόντων Μπορεί να είναι της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας/ρόλου, ανάλογα με το στόχο της αναζήτησης. Έκφραση διαφορετικών απόψεων ανοικτά: πλουραλισμός, διαφορετικές απόψεις, κλπ.

21 Συνεντεύξεις Στρατηγικές (Preece, Rogers, & Sharp, 2002; Saffer, 2007): Συνέντευξη βασισμένη σε σενάρια και ρόλους : Π.χ. ο ερευνητής μπορεί να υποδυθεί τον πελάτη που αλληλεπιδρά με το συμμετέχοντα. Ο στόχος είναι η προσομοίωση μιας δραστηριότητας, για να ανακαλυφθούν βήματα, αποτυχίες, κλπ. Περιήγηση στο γραφείο : : Ζητείται από το συμμετέχοντα να περιγράψει τα αντικείμενα που έχει στο γραφείο, συρτάρια, ντουλάπες, κ.α. Εντοπίζονται ερεθίσματα για να μιλήσει για τις σχετικές δραστηριότητες της δουλειάς.

22 Συνεντεύξεις Στρατηγικές (Preece, Rogers, & Sharp, 2002; Saffer, 2007): Συνέντευξη με σχεδιαστικές δραστηριότητες : Σύγχρονη τάση για την συνέντευξη Απαιτεί τους συμμετέχοντες στην εκτέλεση σχεδιαστικών δραστηριοτήτων, π.χ. σκιτσάρισμα οθονών του νέου συστήματος, κολάζ από σημαντικές εικόνες και φωτογραφίες για τη δουλειά, σχεδίαση της εμπειρίας από διάφορες δραστηρι- ότητες!! Απαιτεί καθοδήγηση (και εμπειρία) από τον ερευνητή και προθυμία από το συμμετέχοντα.

23 Συνέντευξη Συζήτηση η στην τάξη: Με ποιους τρόπους μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις σε μια συνέντευξη; Πόσο αποτελεσματικοί είναι; (πλούσιοι σε πληροφορία, εύκολοι στην κατασκευή, και να σας βοηθούν να θυμηθείτε) Στο πλαίσιο της ομάδας σχεδίασης, με ποιους τρόπους θα επικοινωνούσατε τη γνώση που αποκομίσατε από την συνέντευξη;

24 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Συνδυάζει την παρατήρηση και την (ημιδομημένη) συνέντευξη Θεωρείται μια εκ των αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας απαιτήσεων. Στόχος είναι η συλλογή λεπτομερών δεδομένων για τις δραστηριότητες της δουλειάς με έμφαση στην ανακάλυψη των έμμεσων πτυχών της. Θεμελιώδεις αρχές (Beyer & Hortzblatt, 1998) : Πλαίσιο (Context) Συνεργασία (Partnership) Ερμηνεία (Interpretation) Έμφαση (Focus)

25 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Μία τυπική συνέντευξη πλαισίου (contextual interview) διαρκεί συνήθως 2-3 ώρες. Ο ερευνητής κανονίζει την συνάντηση με τον συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας του και, μετά από μια μικρή εισαγωγή, παρακολουθεί την εργασία. Κατά την διάρκεια της παρατήρησης και όταν υπάρχει ανάγκη ο σχεδιαστής διακόπτει τον πελάτη με ερωτήσεις. Η συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη σχεδίασης πρόχειρων μοντέλων σε χαρτί, σημειώσεων, τη λήψη φωτογραφιών, κλπ.

26 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Η συνήθης δομή της αναζήτησης πλαισίου περιλαμβάνει: Γνωριμία με τον πελάτη - εξήγηση των στόχων της αναζήτησης και του γενικότερης προσέγγισης της Μετάβαση στην αναζήτηση γενικού πλαισίου εξήγηση των κανόνων και έναρξη της δουλειάς Το κύριο σώμα της αναζήτησης γενικού πλαισίου ο πελάτης ξεκινάει τη δουλειά του, ο σχεδιαστής παρατηρεί, σημειώνει, σχεδιάζει, ρωτά, κλπ. Τελείωμα (wrap-up) ο σχεδιαστής συνοψίζει μέσα από τις σημειώσεις του τί είδε και πως αντιλήφθηκε τις πτυχές της δουλειάς και δέχεται διορθώσεις.

27 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Σύμφωνα με τη μεθοδολογία σχεδίασης πλαισίου (contextual design), οι σημειώσεις της αναζήτησης πλαισίου είναι τα ατομικά μοντέλα δουλειάς: Ατομικά μοντέλα ροής (της δουλειάς) Ατομικά μοντέλα συνέχειας Ατομικά μοντέλα αντικειμένων Ατομικά μοντέλα κουλτούρας Ατομικά μοντέλα φυσικού χώρου Στη συνέχεια, η σχεδιαστική ομάδα στη συνάντηση ερμηνείας κατασκευάζει τα συγκεντρωτικά μοντέλα δουλειάς.

28 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry)

29 Ερωτηματολόγια και έρευνες Έμφαση στην ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σημαντικά θέματα για τη σχεδίαση ενός ερωτηματολογίου (Adams & Cox, 2008): Μέγεθος ερωτηματολογίου ομή και σειρά ερωτήσεων Σύνταξη και έκφραση Το ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο να μην δώσει σημαντικά αποτελέσματα ακόμα και να μας εκθέσει στα μάτια των συμμετεχόντων. Θα πρέπει λοιπόν να έχει συγκεκριμένους στόχους και να είναι εύχρηστο. Τα ερωτηματολόγια είναι πιο χρήσιμα για αξιολόγηση και όχι τόσο για ποιοτική έρευνα.

30 Μέθοδοι αυτοαναφοράς φρ (self-reporting) Απαιτούν από τον συμμετέχοντα να σημειώνει τα σημαντικά ζητήματα στη διάρκεια της ημέρας, χωρίς την παρουσία του ερευνητή. Σημαντικές κατηγορίες: Μελέτες ημερολογίου (diary studies): εργασιακές δραστηριότητες Εξερεύνηση κουλτούρας (cultural probe): προτιμήσεις, συναισθήματα και στυλ ζωής. Συνήθως μελέτη φωτογραφιών: Oι συμμετέχοντες λαμβάνουν φωτογραφίες επί αρκετές μέρες των πραγμάτων που κάνουν στη ζωή τους. Οι φωτογραφίες συντίθενται σε διάφορα κολάζ και μελετώνται οι ευκαιρίες εισαγωγής νέων τεχνολογιών και πιθανά εμπόδιααπειλές.

31 Μέθοδοι αυτοαναφοράς φρ (self-reporting) Είναι χρήσιμες όταν: Οι συμμετέχοντες έχουν κίνητρο (επειδή απαιτεί αρκετή δουλειά από αυτούς) ή/και Απαιτείται ταυτόχρονη καταγραφή από πολλούς χρήστες. Μπορεί να εξασφαλιστεί η γνήσια συμμετοχή. Απαιτούν καλή καθοδήγηση η των συμμετεχόντων Αν δεν έχουν κίνητρο οι συμμετέχοντες, τότε έχουν προβλήματα αξιοπιστίας

32 Μελέτη υπάρχουσας τεκμηρίωσης η Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να αποκτηθεί ένα υπόβαθρο για την έρευνα απαιτήσεων π.χ. πριν ξεκινήσει κάποια παρατήρηση ή συνεντεύξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ερευνητές μπαίνουν στον πειρασμό να περιορίσουν την έρευνα τους στην γραπτή τεκμηρίωση. η τεκμηρίωση μας λέει το τι πρέπει να γίνεται σε γλώσσα τυπική και γενικευμένη χωρίς να μπαίνει στις σημαντικές λεπτομέρειες της δουλειάς. Η υπάρχουσα τεκμηρίωση μας προσφέρει περιορισμούς, όχι απαιτήσεις των συμμετεχόντων.

33 Μελέτη υπάρχουσας τεκμηρίωσης η Συζήτηση η στην τάξη: Έστω ότι σχεδιάζετε ένα διαδικτυακό σύστημα γενικού σκοπού για την εξυπηρέτηση φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας (φοιτητολόγιο και υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών, εγγραφής, κλπ) Έστω ότι σχεδιάζετε δάζ ένα διαδικτυακό δ σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (ενημέρωση υπολοίπου, μεταφορά χρημάτων, πληρωμή λογαριασμών, κλπ) Ποια η υπάρχουσα τεκμηρίωση σε κάθε μία από τις περιπτώσεις; Τι είδους δεδομένα θα μπορούσε να δώσει η υπάρχουσα τεκμηρίωση για κάθε περίπτωση;

34 Ομαδικές συνεδρίες (focus groups) Μια μορφή ομαδικής συνέντευξης με συντονιστή. Οι συμμετέχοντες έχουν ίδιο ή διάφορους ρόλους. Αναδεικνύουν ανοικτά συμφωνίες ή/και διαφωνίες. Είναι συχνό το φαινόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να μην έχουν συνειδητοποιήσει ανησυχίες συναδέλφων τους. Επίσης, βοηθούν στην ανοικτή κατάθεση της γνώμης διευκολύνει τον ερευνητή ώστε να μην χρειάζεται να παίζει ο ίδιος το ρόλο του καταλύτη απόψεων - ή τουλάχιστον να το κάνει ανοικτά. Δύσκολος ο συντονισμός Συχνά δεν έχουν σοβαρά αποτελέσματα

35 Επισκόπηση μεθόδων έρευνας απαιτήσεων

36 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Μοντέλα και παραδείγματα Πλούσιες εικόνες Μοντέλα δουλειάς Ροής της δουλειάς, συνέχειας, αντικειμένων, κουλτούρας, φυσικό μοντέλο Ανάλυσης εργασιών Ιεραρχική ανάλυση εργασιών ομών γνώσεων εργασιών Ομαδοποίηση χρηστών και περσόνας Ανάλυση ανταγωνιστικών συστημάτων Καταγραφή α περιεχομένου ε ο Καταγραφή στοιχείων εταιρικής ταυτότητας ιαγράμματα συνάφειας και ταξινόμηση καρτών Πίνακες διαθέσεων (moodboards) έντρο στόχων και προδιαγραφών Ανάλυση SWOT

37 Πλούσιες εικόνες (rich pictures) Έχουν προταθεί από τον (Checkland, 1981) στα πλαίσια της μεθοδολογίας μαλακών συστημάτων (SSM) ως: «μέσο απόκτησης και διάχυσης της κατανόησης μιας κατάστασης που περιλαμβάνει διάφορους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ανησυχίες γι αυτή» Αναπαριστούν ένα σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας: μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, ένα τμήμα ενός οργανισμού, κ.α. Απεικονίζουν: Σχετικά υποσυστήματα Βασικούς συμμετέχοντες (ρόλοι). Βασικές δραστηριότητες Ανησυχίες των συμμετεχόντων Σε οργανωσιακό πλαίσιο: θέματα οικονομικά, εργασιακά, αναγνώρισης, κ.α, Σε σχεδιαστικό πλαίσιο: λάθη, καθυστερήσεις, ασυνεννοησίες, έλλειψη ευχαρίστησης από την εργασία, κ.α. Η ακριβής δομή δεν προσδιορίζεται από τον Checkland.

38 Πλούσιες εικόνες (rich pictures) computers paper DISTRICT GENERAL HOSPITAL speech therapists clerical l support (distributed) how do we replace our equipment? general manager acute unit DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY Can we get funds for more stuff? Do training courses exist? Funding? policies and control occupational therapists physiotherapists general manager mental handicap unit general manager community health how will the reorganisation affect us? technicians patients / clients GENERAL MANAGEMENT FOR DISTRICT DISTRICT ADVISORY BOARD family / career transport cross swords (conflict areas) external interested parties "think bubbles" major worries relationships

39

40 Μοντέλα δουλειάς Έχουν προταθεί από την μεθοδολογία σχεδίασης πλαισίου (Contextual design) (Beyer & Hortzblatt, 1998). Κατηγορίες: Ροής της δουλειάς Συνέχειας Αντικειμένων Κουλτούρας Φυσικό μοντέλο Κάθε μοντέλο αποκαλύπτει διαφορετική πτυχή της δουλειάς εν είναι ανεξάρτητα: κάποια συνδέονται, άλλα έχουν επικαλύψεις. Τα ατομικά μοντέλα δουλειάς προκύπτουν από την παρατήρηση Αναζήτηση πλαισίου (contextual inquiry) Τα συγκεντρωτικά μοντέλα δουλειάς προκύπτουν από συνάντηση ερμηνείας της σχεδιαστικής ομάδας

41 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) ) Δίνουν μια καλή αίσθηση η των βασικών πτυχών της δουλειάς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων της δουλειάς: Ρόλοι (Βασικά) καθήκοντα Αλληλεπιδράσεις (με άλλους ρόλους) Αντικείμενα εργαλεία Αποτυχίες (breakdowns)

42 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

43 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

44 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

45 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

46 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) ) Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται περιλαμβάνουν: Ατομική οπτική γωνία του συμμετέχοντα στην περίπτωση των ατομικών μοντέλων. Ο ρόλος του συμμετέχοντα στο σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα καθήκοντα του ρόλου (από την οπτική γωνία του συμμετέχοντα) Ομάδες στις οποίες συμμετέχει Οι ροές της επικοινωνίας μεταξύ ρόλων Οι σκοποί/αντικείμενα ί της επικοινωνίας Τα αντικείμενα που είναι αναγκαία για τη δουλειά Οι χώροι όπου οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται για να γίνει η δουλειά Τα προβλήματα αποτυχίες επικοινωνίας και συντονισμού.

47 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς): ) Άσκηση ηη 1. Κάθε ένας ξεχωριστά,σχεδιάστε ένα μοντέλο ροής για την δουλειά ενός φοιτητή του ΤΜΣΠΣ, με τουλάχιστον: 5 ρόλους 3 καθήκοντα / ρόλο 5 προβλήματα 3 αντικείμενα 2. Αφού ολοκληρώσετε το μοντέλο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ροής για την δουλειά του φοιτητή: Με όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα! Με ιδέες για τη σχεδίαση διαδραστικών δ συστημάτων που υποστηρίζουν τα προβλήματα αυτά. 4. Συνοψίστε τα προβλήματα και τις ιδέες σε μια τελική παρουσίαση προς όλους

48 Μοντέλο συνέχειας Αναλυτική διαδρομή ενός καθήκοντος του χρήστη-ρόλου Συνήθως βρίσκονται ένα επίπεδο αφαίρεσης πιο κάτω από τα μοντέλα ροής. Πρόκειται για μια μορφή ανάλυσης εργασιών. Στοιχεία που αναπαριστώνται : Σκοπός (intent): περιγράφεται συνοπτικά στο πλάι του διαγράμματος συνέχειας Πράξεις (action): του συμμετέχοντα, αναλυτικά Βέλος κατεύθυνσης: οδηγεί σε επόμενη πράξη Κεραυνοί : σημεία σύγκρουσης / προβλήματα και περιγραφή ργρ τους, όπου προκύπτουν/υπάρχουν ρχ σε κάθε βέλος κατεύθυνσης.

49 Μοντέλο συνέχειας

50 Μοντέλο συνέχειας

51 Μοντέλο συνέχειας

52 Μοντέλο συνέχειας

53 Μοντέλο συνέχειας Στοιχεία που αποκαλύπτονται: Ο προσωπικός τρόπος εκτέλεσης των εργασιών Ο σκοπός (intent) εκτέλεσης μιας εργασίας Η αιτία εκκίνησης (trigger) Τα βήματα α (steps) εκτέλεσης εσης της εργασίας ας Η σειρά, οι επαναλήψεις, τα κλαδιά ελέγχου (order, loops, branches) εκτέλεσης της εργασίας Τα σημεία σύγκρουσης / προβλήματα και περιγραφή τους.

54 Μοντέλο συνέχειας: Άσκηση ηη 1. Κάθε ένας ξεχωριστά, σχεδιάστε ένα μοντέλο συνέχειας για την εργασία «Δήλωση μαθημάτων στο ΤΜΣΠΣ». Συμπεριλάβετε: Έναυσμα Σκοπός ράσεις Προβλήματα Αντικείμενα 2. Αφού ολοκληρώσετε το μοντέλο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο συνέχειας: Με όσο το δυνατόν περισσότερα ρ προβλήματα! Με ιδέες για τη σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων που υποστηρίζουν τα προβλήματα αυτά. 4. Συνοψίστε τα προβλήματα α και τις ιδέες σε μια τελική παρουσίαση προς όλους

55 Μοντέλο αντικειμένων (artifact model) Αφορούν σε κάθε φυσικό αντικείμενο που έχει κάποια σημασία για την δουλειά και την επικοινωνία των συμμετεχόντων π.χ. εργαλεία, έγγραφα, συσκευές, κλπ. Ένα μοντέλο φυσικού αντικειμένου μπορεί να είναι: Το ίδιο το αντικείμενο Φωτοτυπία Φωτογραφία Σκίτσο με σημειώσεις Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έγγραφα, επειδή κάποια από αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο διαδραστικό σύστημα. Στοιχεία που αποκαλύπτονται : Η παρουσία και δομή του αντικειμένου, π.χ. Χρώμα, σχήμα, έμφαση, κ.α. Η ερμηνεία που δίδεται από τον συμμετέχοντα για το σκοπό ύπαρξης. Η πληροφορία ρ που αναπαρίσταται/περιέχεται. ρ Οι σημειώσεις που αποκαλύπτουν άτυπες χρήσεις τους Η χρήση του αντικειμένου: ποιος το χρησιμοποιεί, πότε, κλπ. Οι αποτυχίες χρήσης και χρησιμότητας του αντικειμένου.

56 Μοντέλο αντικειμένων (artifact model)

57 Μοντέλο κουλτούρας (cultural model) Αναπαριστά την επιρροή που έχουν άλλοι ρόλοι στο ρόλο που εξετάζεται. Οι επιρροές είναι άτυπες, μη θεσμικές Απηχούν το στυλ και το ύφος της επικοινωνίας καθώς και την πίεση της δουλειάς. Στοιχεία που αποκαλύπτονται: Πρότυπα και πολιτική - αυτά ορίζουν τους κανόνες με βάση τους οποίους διεξάγεται η δουλειά. ύναμη, θεσμοθετημένη, θ έ ή καθιερωμένη θ έ Αξίες των ανθρώπων ή της ομάδας. Αίσθηση ταυτότητας του ανθρώπου ή της ομάδας. Συναισθήματα Ιδιοσυγκρασία Το μοντέλο κουλτούρας πρέπει να σχεδιαστεί με προσοχή: Να μην υπονοούνται θέσεις και πεποιθήσεις που να αφορούν την προσωπικότητα των συμμετεχόντων Μπορεί να θεωρηθεί αναληθές από τους ίδιους, αλλά και εν τέλει να αποπροσανατολίσει αντί να διαφωτίσει

58 Μοντέλο κουλτούρας (cultural model)

59 Μοντέλο κουλτούρας (cultural model)

60 Φυσικό μοντέλο Ο φυσικός χώρος δημιουργεί περιορισμούς στη δουλειά και μπορεί να φωτίσει κάποιες έμμεσες πτυχές της. Το μοντέλο αναπαριστά τα βασικά στοιχεία του χώρου π.χ. διάταξη του εξοπλισμού, διαχωρισμός μεταξύ των γραφείων, διάταξη των γραφείων, κ.α. Συνήθως είναι: Φωτογραφίες Σκαρίφημα Κάτοψη Στοιχεία που αναπαρίστανται: Οι χώροι στους οποίους διεξάγεται η δουλειά Η φυσική δομή που διαχωρίζει τους χώρους δουλειάς Η χρήση και η κίνηση των ανθρώπων στο χώρο Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τη δουλειά Τα προβλήματα που προκύπτουν από το χώρο και η περιγραφή τους

61 Φυσικό μοντέλο

62 Μοντέλα δουλειάς Κάθε ένα αναπαριστά μία διαφορετική οπτική γωνία για τη δουλειά. Οι πελάτες μπορούν να έχουν διαφορετική οπτική για τη ίδια δουλειά λόγω π.χ. ιδιοσυγκρασίας, επικοινωνίας, στυλ, σκοπών και προθέσεων (ατομικών ή ομαδικών), αξιών στις οποίες πιστεύουν, αισθητικής άποψης, κ.α. Η κάθε οπτική συνδέεται με τις άλλες, δεν είναι ανεξάρτητη και η συνολική εικόνα (πολλά μοντέλα από διαφορετικούς χρήστες) μπορεί να είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. Οι οπτικές και τα μοντέλα απαιτείται να ερμηνευθούν ολοκληρωθούν εντοπιστούν δυσλειτουργίες, ελλείψεις και ανάγκες συντεθούν στο νέο σύστημα

63 Ανάλυση εργασιών (Task analysis) Ασχολείται με τη αναγνώριση, μελέτη και κατανόηση των εργασιών ενός ανθρώπου, ρόλου ή ομάδας. Μπορεί να αφορά στην μελέτη εργασιών με ή χωρίς χρήση Η/Υ. Προκύπτει μόνο μέσα από την επιτόπια μελέτη της εργασίας στην πράξη Οι κύριες επιμέρους δραστηριότητες αποσκοπούν: Αποσύνθεση εργασιών σε υπο-εργασίες Ταξινόμηση της γνώσης για την επίτευξη εργασιών Λίστες απαραίτητων αντικειμένων και πράξεων Υπάρχουν αρκετές τεχνικές ανάλυσης εργασιών στην ββλ βιβλιογραφία.

64 Ιεραρχική ανάλυση εργασιών (Hierarchical Task Analysis, HTA) Θεωρεί ότι υπάρχει ιεραρχία στην δομή των εργασιών (Annett & Duncan, 1967). Κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από Στόχους (goals), ράσεις/λειτουργίες (operations) (πιο σύνθετα) Πλάνα (plans). Ανάλυση από το γενικό στο ειδικό (top-down). Η απλούστερη και συχνότερη σχετική τεχνική.

65 Δομές γνώσης εργασιών (Task Knowledge Structures, TKS) Θεωρία για την εκτέλεση και την γνώση εργασιών (Johnson & Johnson, 1991). Κάθε εργασία αποθηκεύεται στην μνήμη ως δομή γνώσης. Κάποιες εργασίες έχουν πιο αντιπροσωπευτικές δομές από άλλες Η δομή γνώσης εργασιών (TKS) είναι μια συνοπτική αναπαράσταση των διαφορετικών τύπων γνώσης που απαιτούνται για την επίτευξη μιας εργασίας: Ρόλος (role) Στόχος (goal) Πλάνο (plan) ιαδικασία (procedure) ράσεις (actions) Αντικείμενα (objects) Υπο-εργασία (subtask)

66 Ανάλυση εργασιών (Task analysis) Αναπόδραστη φάση της έρευνας Αναλυτική τεκμηρίωση είναι συχνά απαραίτητη, π.χ.: Εργασίες σχετικά άγνωστες στον ερευνητή, αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας λί χειρισμών, κ.α. Συχνά αποτυγχάνει να αποκαλύψει τη διάσταση μεταξύ του τι γίνεται και του τι πρέπει να γίνεται. Συχνά τροποποιείται από τους σχεδιαστές με πρόσθετες υποσημειώσεις, σχόλια κ.α. Τείνει να βλέπει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και όχι να αναζητά γενικότερους λόγους Ακόμα και όταν το κάνει, τείνει να αναζητά γνωστικούς περιορισμούς του ανθρώπου, όχι γενικότερα οργανωσιακά ζητήματα.

67 Ανάλυση εργασιών: Άσκηση ηη 1. Κάθε ένας ξεχωριστά, σχεδιάστε μια ιεραρχική ανάλυση εργασιών για την εργασία «Εκπόνηση Ε ό ομαδικής εργασίας στο ΤΜΣΠΣ»: Ορίστε τις βασικές υπο-εργασίες Για κάθε υποεργασία, ορίστε νέες υποεργασίες, κλπ. (Περιγράψτε αυτό που πρέπει να συμβαίνει επί της αρχής) 2. Αφού ολοκληρώσετε λ το μοντέλο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε μια κοινή ανάλυση εργασιών: Περιγράψτε αυτό που πρέπει να συμβαίνει επί της αρχής. Αναφέρετε ποια από τα βήματα της ανάλυσης εργασιών δεν συμβαίνουν (συχνά ή και καθόλου), και εξηγήστε γιατί. 4. Τελική παρουσίαση προς όλους

68 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας Ομαδοποίηση ή τμηματοποίηση χρηστών (user segmentation) Αφορά στη διάκριση του απευθυνόμενου κοινού σε σημαντικές ομάδες με παρόμοιες απαιτήσεις. ιαφορετικές απαιτήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές διεπαφές. Κριτήρια ομαδοποίησης: ημογραφικά: φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογ. κατάσταση, εισόδημα, κλπ. Ψυχογραφικά: πεποιθήσεις, στάσεις, προτιμήσεις κλπ σχετικά με γενικότερα ζητήματα και το έργο. Π.χ. μουσικές προτιμήσεις. Οργανωσιακά: ρόλος, καθήκοντα, επίπεδα πρόσβασης, κ.α. Σημαντικοί σχετικοί παράγοντες ομαδοποίησης: ης Η εμπειρία και η στάση απέναντι στην τεχνολογία. Το επίπεδο γνώσης για το γενικότερο αντικείμενο του έργου. Οι βασικοί ρόλοι των χρηστών. π.χ. σε ένα δικτυακό τόπο ενός πανεπιστημιακού τμήματος, οι γονείς μπορεί να αναζητούν διαφορετικές πληροφορίες από έναν υποψήφιο φοιτητή.

69

70 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας Περσόνας (personas): στερεότυπο ομάδας χρηστών. Εξελίσσει την ιδέα των προφίλ χρηστών (δημογραφικά ά στοιχεία) ) Σχεδιάζεται οπωσδήποτε έπειτα από έρευνα και ομαδοποίηση χρηστών. Προσδίδει αληθοφάνεια σε ένα φανταστικό μεν, αλλά αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα μιας ομάδας χρηστών. Απηχούν: (α) τους στόχους της ομάδας χρηστών, (β) τις συνήθειες τους, (γ) τη προσωπικότητα τους, και (δ) το επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων για την τεχνολογία. Η περιγραφή περιλαμβάνει: Στόχοι εμπειρίας: από τη χρήση του συστήματος Τελικοί στόχοι (σε λειτουργικό επίπεδο): τι θέλουν να πετύχουν οι χρήστες κατά την χρήση του συστήματος/προϊόντος; Στόχοι ζωής: πως το σύστημα/προϊόν συμβάλει στην βελτίωση της ζωής των χρηστών;

71 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

72 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

73 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

74 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

75 Ανάλυση ανταγωνιστικών συστημάτων (competitor analysis) Στόχος είναι να αναγνωριστούν τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία των ανταγωνιστικών συστημάτων. Για να θεωρηθεί ένα σύστημα ως ανταγωνιστικό θα πρέπει να έχει συναφείς στόχους να απευθύνεται σε κοινές ομάδες χρηστών Κριτήρια ανάλυσης: είναι πολλά και η επιλογή εξαρτάται από τους στόχους της ανάπτυξης (Brown, 2007): Τεχνολογία Περιεχόμενο Υπηρεσίες Οργάνωση της πληροφορίας υνατότητες εξατομίκευσης, κ.α. Δεν μπορεί να υπάρχει λεπτομερής γνώση για τα ανταγωνιστικά συστήματα. Η ανάλυση ανταγωνιστών τείνει να δίνει έμφαση στα οπτικά στοιχεία της σχεδίασης.

76 Ανάλυση ανταγωνιστικών συστημάτων Συζήτηση η στην τάξη: Έστω ότι σχεδιάζετε μια πολυμεσική εφαρμογή παρουσίασης εκθεμάτων για το Μουσείο της Ακρόπολης Έστω ότι σχεδιάζετε ένα δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής τραπεζικής 1. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά συστήματα; 2. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία τους θα λαμβάνατε υπόψη στην ανάλυση σας; 3. Πως θα παρουσιάζατε την ανάλυση με εύληπτο τρόπο στη σχεδιαστική ομάδα και τους πελάτες;

77 Καταγραφή περιεχομένου (content inventory) Αφορά στη δημιουργία τεκμηρίωσης για το περιεχόμενο που ήδη υπάρχει Επιπλέον, μέσα από την καταγραφή αναγνωρίζεται και νέο περιεχόμενο που πιθανόν να πρέπει να δημιουργηθεί. Είδη περιεχομένου: Κείμενα Εικόνες Εικονίδια Αρχεία Ήχοι Βίντεο Βάσεις δεδομένων Συνήθως γίνεται σε φύλλα εργασίας. ας

78 Καταγραφή στοιχείων εταιρικής ταυτότητας (brand identity) i Αφορά σε κάθε στοιχείο που προσδιορίζει την επιχείρηση και μπορεί να αναγνωριστεί από το αγοραστικό κοινό. Αφηρημένες έννοιες που επικοινωνούνται μέσω μηνυμάτων: Αξίες και ιδεολογία Π.χ. Θαλπωρή, ασφάλεια, ζεστασιά για τα προϊόντα μιας γαλακτοκομικής εταιρίας που εμπορεύεται παιδικό γάλα, Αξιοπιστία, ευρωστία, άνεση και δύναμη για μια εταιρία κατασκευής και εμπορίας αυτοκινήτων. Οπτικά στοιχεία, αναγνωριστικά της επιχείρησης: Λογότυπο Τυπογραφία Χρωματολόγιο Ήχοι Μουσική ιαφημίσεις Άνθρωποι (ηθοποιοί) που διαφημίζουν προϊόντα της

79 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting) Ιεραρχική οργάνωση των σημειώσεων της έρευνα Ομαδική διαδικασία σύνθεσης νοήματος από τα δεδομένα Πορεία από το ειδικό στο γενικό Διαδικασία: Οι σημειώσεις τυπώνονται σε μορφή post-it ώστε να διακινούνται / μετατοπίζονται εύκολα. Κάθε σημείωση διαβάζεται δυνατά και ακούγονται ιδέες ταξινόμησης. Κάθε σημείωση μπορεί να ενταχθεί σε πολλές κατηγορίες θεμάτων. Απαιτείται δημιουργική σκέψη και όχι προκαθορισμένες δομές που μπορεί να υπάρχουν από την εμπειρία των σχεδιαστών. Η κατασκευή διαγραμμάτων συνάφειας είναι κοπιώδης εργασία και απαιτεί ικανότητα σύνθεσης. Μοιάζει λίγο με τον καταιγισμό ιδεών.

80 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting)

81 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting)

82 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting) Η ταξινόμηση καρτών γίνεται από τους χρήστες. Ο στόχος είναι να ανακαλυφθεί η συνάφεια και η ιεραρχία ρχ θεμάτων και πληροφορίας. Η διαδικασία πάλι απαιτεί εξαντλητική δουλειά από τη σχεδιαστική ομάδα. Εργαλεία λογισμικού. Χρησιμοποιείται για την σχεδίαση πληροφορίας σε δικτυακούς τόπους.

83 Ταξινόμηση καρτών: εργασία Μελετήστε το παρακάτω άρθρο: Spencer D & Warfel, T. (2004) Card sorting: a definitive guide, Boxes and Arrows, September Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εργαλεία: Optimal Sort Websort SynCaps XSort - (for Mac, Free!) UXsort (free) Οργανώστε μια ταξινόμηση καρτών για το εξής θέμα: «Οργάνωση πλοήγησης στο δικτυακό τόπο του ΠΜΣ Σχεδίασης» (α). Αναγνωρίστε τις ετικέτες στις κάρτες Μπορείτε να επιλέξετε τους τίτλους των σελίδων και πλοήγησης που υπάρχουν ήδη στο δικτυακό τόπο Επιλέξετε ανοικτή ή κλειστή ταξινόμηση, ανάλογα με τη προτίμηση σας (β). Καλέστε τους φοιτητές (του ΠΜΣ) να συνδεθούν στο σύστημα και να ταξινομήσουν τα δεδομένα. (γ). Αναλύστε τα δεδομένα και προτείνετε το δέντρο πλοήγησης. ποιες οι σημαντικές διαφορές με το υπάρχον;

84 Πίνακες διαθέσεων (moodboards) Τεχνική έρευνας απαιτήσεων που σχετίζονται με τα συναισθήματα και την αισθητική των χρηστών Αναφέρονται γενικότερα και ως πίνακες έμπνευσης (inspiration boards) Πρόκειται για έγχρωμες συνθέσεις από κείμενα, φωτογραφίες, αντικείμενα, και άλλα στοιχεία έμπνευσης των σχεδιαστών. Τοποθετούνται στο χώρο που λαμβάνει χώρα η σχεδιαστική διαδικασία Όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλουν στη δημιουργία τους Υπάρχουν καθ όλη τη διάρκεια του έργου στο χώρο εργασίας Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν ερεθίσματα σχετικά με τις συναισθηματικές και αισθητικές πτυχές της σχεδίασης Αρκετοί σχεδιαστές κατασκευάζουν πίνακες διαθέσεων με υλικό από: Παρατήρηση σε χρήστες (φωτογραφίες, ί λέξεις και κείμενα), ) Περιοδικά, Εικόνες παρεμφερών και ανταγωνιστικών συστημάτων, κ.α.

85 Πίνακες διαθέσεων (moodboards)

86 Στόχοι μέθοδος δέντρου στόχων (objectives tree method) Κάθε έρευνα απαιτήσεων καταλήγει σε παράθεση των στόχων του συστήματος Οι δηλώσεις πρέπει να είναι το δυνατόν: Περιεκτικές - ώστε να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας Σαφείς ώστε να μην επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών. Μέθοδος δέντρου στόχων (Cross, 2008): 1. Προετοιμάστε μια λίστα των στόχων της σχεδίασης (χωρίς ρς συγκεκριμένη ρμ σειρά). 2. Ταξινομήστε τη λίστα σε 1. στόχους υψηλού επιπέδου (higher-level objectives) και 2. στόχους χαμηλότερου επιπέδου (lower-level objectives). 3. Σχεδιάστε ένα δέντρο από στόχους δείχνοντας τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ στόχων. Οι υψηλού επιπέδου στόχοι απαντούν στα τι και γιατί Οι χαμηλότερου επιπέδου στόχοι (προδιαγραφές) απαντούν σε ερωτήσεις τύπου πως ς

87 Στόχοι μέθοδος δέντρου στόχων (objectives tree method)

88 Δέντρο στόχων: εργασία 1. Κάθε ένας ξεχωριστά, σχεδιάστε το δέντρο στόχων για το εξής «Κιόσκι παροχής σημαντικών πληροφοριών σε επισκέπτες και τουρίστες του νησιού της Σύρου που μόλις φτάνουν στο λιμάνι»: Ακολουθήστε τις οδηγίες του N. Cross. 2. Αφού ολοκληρώσετε το δέντρο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε ένα νέο δέντρο στόχων 4. Τελική παρουσίαση προς όλους Ποιες οι διαφορές μεταξύ των στόχων κάθε ομάδας; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι στόχοι το τελικό αποτέλεσμα;

89 Ανάλυση SWOT SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Προέρχεται από το ευρύτερο πεδίο του στρατηγικού σχεδιασμού Σε πρώτη φάση, η ανάλυση καταγράφει: υνάμεις: Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εγχειρήματος. Αδυναμίες: Τα γνωστά μειονεκτήματα του εγχειρήματος. Ευκαιρίες: Τα στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε Απειλές: Τα εξωτερικά εμπόδια για την υλοποίηση Σε δεύτερη φάση, η ανάλυση αναγνωρίζει στρατηγικές δράσεις ανάπτυξης S-O Strategies: Πώς τα δυνατά σας σημεία αντεπεξέρχονται στις ευκαιρίες; W-O Strategies: Πως θα αντιμετωπίσετε τις αδυναμίες σας σε σχέση με τις ευκαιρίες; S-T Strategies: es Πως θα χρησιμοποιήσετε ο ε τα δυνατά σας σημεία γα για να αντιμετωπίσετε τις απειλές; W-T Strategies: Πως θα περιορίσετε τις αδυναμίες σας ώστε να αποτραπούν οι απειλές;

90 Έρευνα και αναζήτηση ήηη Καθοριστική φάση για την ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων. Παρουσιάστηκαν: Αρχές Μέθοδοι Μοντέλα και παραδείγματα Η εφαρμογή κάποιων μεθόδων ίσως να φαίνεται εύκολη υπόθεση εκ πρώτης όψεως. εν είναι - απαιτεί μαλακές δεξιότητες (soft skills) Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων εξαρτάται: από τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και από τις δεξιότητες της ομάδας ανάπτυξης

91 Βιβλιογραφία (ενδεικτική) Beyer, H. & Hortzblatt, K. (1999) Contextual Design, Morgan- Kaufmann, NY. Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd.). Prentice Hall. Garrett, J.J. (2003) The Elements of User Experience, New Riders, New York. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. San Fransisco: Morgan Kaufmann. Norman, D. A. (1988). The Design of Everyday Things. Massachusetts, Cambridge: MIT Press. Shneiderman, B., & Pleasant, C. (2010). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th.). Addison Wesley. Snyder, C. (2003). Paper Prototyping. Morgan Kauffman. Tullis, T., & Albert, B. (2008). Measuring the User Experience: Collecting Analysing and Presenting Usability Metrics. Morgan Kaufmann. Saffer, D. (2007) Designing for Interaction, New Riders, Berkeley, CA. Tidwell, J. (2006). Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction ti Design. O'Reilly.

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση (Design) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Σχεδίαση (Design) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Σχεδίαση (Design) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Σχεδίαση (Design) Αρχές (principles) p Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Α1. Εισαγωγή στην ΕΑΥ και γενικές πληροφορίες για το μάθημα (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Τι θα ακούσετε Τι είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων. Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023. Σχεδίαση τοστιέρας. πλάνο εργασίας. σχεδιαστικές προδιαγραφές

Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων. Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023. Σχεδίαση τοστιέρας. πλάνο εργασίας. σχεδιαστικές προδιαγραφές Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023 Σχεδίαση τοστιέρας πλάνο εργασίας σχεδιαστικές προδιαγραφές Περιγραφή συστήματος Σχεδιάζουμε μια τοστιέρα που θα βοηθάει στο ψήσιμο τοστ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 3: Υλοποίηση Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» Οι τάσεις για το 2016/2017 είναι μοναδικές και φαίνεται να διαφοροποιούνται από τις καθαρά vintage γραμμές που μας επηρέασαν τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

EUPA_LO_027_M_030. Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

EUPA_LO_027_M_030. Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αριθμός μεθοδολογικού Εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος Ενότητας Αριθμός και Τίτλος μαθησιακού αποτελέσματος Τίτλος μεθοδολογικού εργαλείου Στόχος μεθοδολογικού εργαλείου EUPA_LO_027_M_030

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή........................................................ 15 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι - ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ................................. 17 Πόσο

Διαβάστε περισσότερα