Έρευνα και Αναζήτηση ήηη( (Research & Inquiry)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα και Αναζήτηση ήηη( (Research & Inquiry)"

Transcript

1 Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Έρευνα και Αναζήτηση ήηη( (Research & Inquiry) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

2 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Αρχές (principles) p της έρευνας και αναζήτησης Μέθοδοι έρευνας και αναζήτησης Μοντέλα και παραδείγματα αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης που προκύπτει από τη διαδικασία

3 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Αρχές (principles) p της έρευνας και αναζήτησης Μερικές διευκρινήσεις - τι αφορά η έννοια των απαιτήσεων (requirements) Πλήθος δεδομένων και διάκριση μεταξύ συλλογής και ερμηνείας Ποιους αφορά η έρευνα απαιτήσεων Η σημασία της μελέτης σε πλαίσιο (context) Η έρευνα απαιτήσεων πρέπει να σχεδιαστεί

4 Μερικές διευκρινήσεις Συχνά αναφέρεται και ως έρευνα απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: Προβλήματα,, αποτυχίες, ανησυχίες (problems, breakdowns, concerns) Π.χ. καθυστερήσεις, λάθη, ασυνεννοησίες, γενικότερα θέματα (Γιατί υπάρχει ανάγκη για το σύστημα;) Απαιτήσεις (requirements)! Τι θέλουν και χρειάζονται οι εμπλεκόμενοι, και γενικότερα (Γιατί υπάρχει ανάγκη για το σύστημα;) (Τι πρέπει να κάνει το σύστημα;)

5 Μερικές διευκρινήσεις Οι απαιτήσεις ή ς περιλαμβάνουν: Στόχοι (goals, aims) Της δουλειάς, του νέου συστήματος, και γενικότερα. Απαιτείται συγκερασμός. (Τι πρέπει να κάνει το σύστημα;) Προδιαγραφές (specifications) ηλώσεις που περιγράφουν τι θα κάνει το σύστημα και πως θα το κάνει. Συνήθως διακρίνονται σε λειτουργικές και τεχνικές. (Τι πρέπει να κάνει το σύστημα;) (Πως πρέπει να λειτουργεί το σύστημα;)

6 Μερικές διευκρινήσεις Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: Περιορισμοί (constraints) Κάθε παράγοντας που θέτει όρια στη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί τύποι περιορισμών Κάποιοι τίθενται από τους συμμετέχοντες/χρήστες (κάποιες απαιτήσεις είναι περιορισμοί αν δεν μπορούν να παρακαμφθούν), ) Λειτουργικοί, τεχνολογικοί, χρόνου, κλπ. Ο σχεδιαστής θα πρέπει να (προσπαθεί ρ να) ) αποφασίζει ο ίδιος για τους περιορισμούς στην βάση των συνολικών δεδομένων της έρευνας. Ο σχεδιαστής δεν πρέπει να αποδέχεται χωρίς επεξεργασία όλους τους περιορισμούς που του δίνονται. Αλλιώς δεν θα σχεδιάσει καθόλου, παρά μόνο θα υλοποιήσει (κάτι που δεν θα έχει νόημα).

7 Πλήθος και διάκριση δεδομένων Η έρευνα απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Βιντεοσκοπημένες ή/και μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, Βιβλία σημειώσεων από παρατήρηση, εκάδες ή και εκατοντάδες απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, Σημειώσεις από ομαδικές συνεδρίες με χρήστες, κ.α. Οι (Beyer & Hortzblatt, 1998) εμπειρικά αναφέρουν ότι μαμε μια μελέτη πλαισίου ασουτυπικά περιλαμβάνει ε συνεντεύξεις Κάθε συνέντευξη περιλαμβάνει περίπου σημειώσεις Το σύνολο των σημειώσεων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ

8 Πλήθος και διάκριση δεδομένων Προφανώς κάποια δεδομένα επικαλύπτονται και μπορούν γρήγορα να μειωθούν, π.χ. στα ερωτηματολόγια οι απαντήσεις ομαδοποιούνται, ενώ είναι δυνατή ακόμα και η στατιστική επεξεργασία ξργ Ανάγκη καταγραφής και αρχειοθέτησης των δεδομένων για εύκολη αναζήτηση και αναδρομή Τεκμηρίωση Ανάγκη αφαιρετικών προσεγγίσεων για την κατανόηση και αναπαράσταση των δεδομένων Μοντέλα Διάκριση μεταξύ συλλογής και της ερμηνείας των δεδομένων. δ Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας συνήθως γίνεται ατομικά από κάποια μόνο μέλη της ομάδας ανάπτυξης Η ερμηνεία γίνεται ομαδικά από όλη τη (διεπιστημονική) ομάδα

9 Ποιους αφορά φρ η έρευνα απαιτήσεων Συχνά, θεωρείται ότι η έρευνα αφορά μόνο τους χρήστες, συχνά αναφέρεται ως έρευνα απαιτήσεων χρηστών Στην πράξη, δεν έχουν μόνο οι χρήστες απαιτήσεις! Θυμηθείτε τον ορισμό των (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 2004) για τους ενδιαφερόμενους της διαδικασίας δ ανάπτυξης. Ο (Garrett, 2003) διακρίνει τους στόχους ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων σε Επιχειρηματικούς (business objectives) Σχεδιαστικούς (design objectives) Στόχους απαιτήσεων χρηστών (user requirements). Η έρευνα και αναζήτηση εστιάζει κυρίως τους χρήστες: αυτοί είναι τελικά το πιο ανεξερεύνητο κομμάτι της εξίσωσης, η συμπεριφορά ρφ ρ τους θα επηρεάσει πιο πολύ την επιτυχία του εγχειρήματος. Κάθε προϊόν που αποτυγχάνει στην αγορά, αρχικά ικανοποιούσε τους σχεδιαστικούς και τους επιχειρηματικούς στόχους, αλλά τελικά δεν ικανοποίησε τους χρήστες

10 Η σημασία της μελέτης σε πλαίσιο (context) Ευμετάβλητη έννοια, δεν μπορεί να οριστεί εύκολα Περιλαμβάνει όλους τους ιδιαίτερους παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας που έχουν αναδυθεί σε ένα σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα από την διαδρομή του στο χρόνο. Αποτελεί μια από τις βασικές έννοιες κάθε ορισμού της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή Η έρευνα απαιτήσεων οφείλει να το διερευνήσει σε κάποιο βαθμό. Η αίσθηση για το πλαίσιο χρήσης έχει αποδειχθεί από την εμπειρία πολύτιμη για κάθε είδους ανάπτυξη διαδραστικού συστήματος. Μπορεί να διερευνηθεί μόνο με (κάποιας μορφής) επιτόπια έρευνα Παρατήρηση και συνέντευξη με τους εμπλεκόμενους Δεν μπορεί να μελετηθεί χωρίς την φυσική παρουσία του ερευνητή, αποστασιοποιημένα από το σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας. Π.χ. μόνο με την μελέτη της υπάρχουσας τεκμηρίωσης.

11 Η έρευνα απαιτήσεων πρέπει να σχεδιαστεί Κυρίως ως προς: τα αποτελέσματα που επιδιώκονται τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν Βασικές παράμετροι για τη σχεδίαση της έρευνας: ιαθέσιμος χρόνος Πρόσβαση σε χρήστες και άλλους εμπλεκόμενους, Το είδος της σχέσης σας με τον οργανισμό και τους συμμετέχοντες, Η κυρίαρχη μεταφορά οργάνωσης του συστήματος που θα μελετήσετε,, Η γνώση και αυτοπεποίθηση σας για τις σχετικές μεθόδους και μοντέλα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κ.α. Η επιτυχής διεξαγωγή της έρευνας απαιτήσεων αφορά στην συλλογή των κατάλληλων δεδομένων ως προς το εύρος και την αξιοπιστία/εγκυρότητα τους.

12

13 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Μέθοδοι έρευνας και αναζήτησης ης Παρατήρηση Συνεντεύξεις Αναζήτηση πλαισίου (contextual inquiry) Ερωτηματολόγια α και έρευνες ες Μέθοδοι αυτοαναφοράς Μελέτη υπάρχουσας τεκμηρίωσης Ομαδικές συνεδρίες

14 Παρατήρηση η Ίσως η πιο σημαντική (γενική) μέθοδος συλλογής δεδομένων. Προσφέρει εικόνες, αντικείμενα, συμπεριφορές, συνομιλίες, κ.α. στη βάση των οποίων μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις για να κατανοήσουμε τις δραστηριότητες Στρατηγικές οργάνωσης της παρατήρησης (Saffer, 2007): Η μύγα στον τοίχο : παρατηρείτε χωρίς να σας προσέχουν, ούτε να παρεμβαίνετε. Η σκιά : Ακολουθείτε τους συμμετέχοντες διακριτικά ώστε να καταλάβετε την ροή της εργασίας τους. Ο μυστικός πράκτορας : Υιοθετείτε ένα ρόλο και αλληλεπιδράτε με τους συμμετέχοντες, συνήθως το ρόλο του πελάτη.

15 Παρατήρηση η Αφορά κυρίως στις εξής κατηγορίες ( πηγές ) δεδομένων: Συνομιλίες: Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες, με ποια συχνότητα συμβαίνουν, πόσο σημαντικές είναι, κλπ. Εκφράσεις προσώπου ου και σώματος: Αίσθηση για τα συναισθήματα των συμμετεχόντων, τις σχέσεις κλίμα συνεργασίας, το βαθμό κατανόησης τους για την εργασία, ερωτήματα-απορίες απορίες τους, κλπ. Αντικείμενα - εργαλεία: Κάθε εργασία γίνεται μέσω αντικειμένων και εργαλείων όπως έγγραφα, τηλέφωνα, σημειωματάρια, ατζέντες, πίνακες ανακοινώσεων, Η καταγραφή, συλλογή και φωτογράφηση (ό,τι επιτρέπεται) είναι απαραίτητη για την κατανόηση της εργασίας.

16 Παρατήρηση η

17 Παρατήρηση η Σημαντικά ζητήματα για αποτελεσματική παρατήρηση: Να έχετε συμφωνήσει για τη παρατήρηση εξηγώντας αναλυτικά τι θα κάνετε Ηθικά και πρακτικά ζητήματα Επιλογή τόπου, χρόνου και δραστηριοτήτων. Αν ατυχήσετε την πρώτη φορά, προσπαθήστε ξανά! Να παρατηρείτε με ανοικτό μυαλό Αποφύγετε κρίσεις και ερμηνείες όσο μπορείτε. Να έχετε προετοιμαστεί πολύ καλά Που θα εστιάσετε; Πως θα καταγράψετε; Μοντέλο τεκμηρίωσης σημειώσεων. Εξετάσετε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε μαζί κάποιον συνεργάτη Να κρατήσετε ξεχωριστές σημειώσεις και να τις συγκρίνετε. Να μην κάνετε εντύπωση, και να είστε διακριτικοί: Εσείς παρατηρείτε, μην καταλήξετε να συμβεί το αντίθετο.

18 Παρατήρηση η Συζήτηση η στην τάξη: Με ποιους τρόπους μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις σε μια παρατήρηση; Πόσο αποτελεσματικοί είναι; (πλούσιοι σε πληροφορία, και να σας βοηθούν να θυμηθείτε) Στο πλαίσιο της ομάδας σχεδίασης, με ποιους τρόπους θα επικοινωνούσατε τη γνώση που αποκομίσατε από την παρατήρηση;

19 Συνεντεύξεις Συνήθως συμπληρώνουν την παρατήρηση αλλά μπορεί να είναι ανεξάρτητες από αυτήν όταν γίνονται απομακρυσμένα (π.χ. μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Απαιτούν προετοιμασία ενός συνόλου ερωτήσεων Γενικά μπορούν να είναι (πρωτόκολλο ό της συνέντευξης): ) (α) δομημένες (structured), όταν ακολουθείται πιστά το σύνολο των ερωτήσεων, (β) ημιδομημένες (semi-structured), όταν γίνονται και ερωτήσεις πέρα από το προκαθορισμένο σύνολο, που προκύπτουν από την παρατήρηση ή συνομιλία, (γ) αδόμητες (unstructured), όταν απλά έχει σκιαγραφηθεί ένα σύνολο θεμάτων προς διερεύνηση και η ακριβής δομή και πορεία αφήνεται να προκύψει Το πρωτόκολλο της συνέντευξης εξαρτάται κυρίως από: το βαθμό βεβαιότητας που έχουμε για τους στόχους της συνέντευξης την οικειότητα με τους συμμετέχοντες

20 Συνεντεύξεις Στρατηγικές (Preece, Rogers, & Sharp, 2002; Saffer, 2007): Ερωταποκρίσεις : Η απλούστερη και πιο τυπική μορφή (δομημένης) συνέντευξης. Καθοδηγούμενη αφήγηση ιστοριών (directed storytelling): Ελεύθερη αφήγηση η από το συμμετέχοντα μιας δραστηριότητας. η Εδώ μπορεί να ερωτηθεί σχετικά με συχνά προβλήματα-αποτυχίες, καθυστερήσεις, ασυνεννοησίες, εργαλεία/αντικείμενα, κλπ. Ομαδική συνέντευξη : : Οργάνωση συνάντησης με ομάδα συμμετεχόντων Μπορεί να είναι της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας/ρόλου, ανάλογα με το στόχο της αναζήτησης. Έκφραση διαφορετικών απόψεων ανοικτά: πλουραλισμός, διαφορετικές απόψεις, κλπ.

21 Συνεντεύξεις Στρατηγικές (Preece, Rogers, & Sharp, 2002; Saffer, 2007): Συνέντευξη βασισμένη σε σενάρια και ρόλους : Π.χ. ο ερευνητής μπορεί να υποδυθεί τον πελάτη που αλληλεπιδρά με το συμμετέχοντα. Ο στόχος είναι η προσομοίωση μιας δραστηριότητας, για να ανακαλυφθούν βήματα, αποτυχίες, κλπ. Περιήγηση στο γραφείο : : Ζητείται από το συμμετέχοντα να περιγράψει τα αντικείμενα που έχει στο γραφείο, συρτάρια, ντουλάπες, κ.α. Εντοπίζονται ερεθίσματα για να μιλήσει για τις σχετικές δραστηριότητες της δουλειάς.

22 Συνεντεύξεις Στρατηγικές (Preece, Rogers, & Sharp, 2002; Saffer, 2007): Συνέντευξη με σχεδιαστικές δραστηριότητες : Σύγχρονη τάση για την συνέντευξη Απαιτεί τους συμμετέχοντες στην εκτέλεση σχεδιαστικών δραστηριοτήτων, π.χ. σκιτσάρισμα οθονών του νέου συστήματος, κολάζ από σημαντικές εικόνες και φωτογραφίες για τη δουλειά, σχεδίαση της εμπειρίας από διάφορες δραστηρι- ότητες!! Απαιτεί καθοδήγηση (και εμπειρία) από τον ερευνητή και προθυμία από το συμμετέχοντα.

23 Συνέντευξη Συζήτηση η στην τάξη: Με ποιους τρόπους μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις σε μια συνέντευξη; Πόσο αποτελεσματικοί είναι; (πλούσιοι σε πληροφορία, εύκολοι στην κατασκευή, και να σας βοηθούν να θυμηθείτε) Στο πλαίσιο της ομάδας σχεδίασης, με ποιους τρόπους θα επικοινωνούσατε τη γνώση που αποκομίσατε από την συνέντευξη;

24 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Συνδυάζει την παρατήρηση και την (ημιδομημένη) συνέντευξη Θεωρείται μια εκ των αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας απαιτήσεων. Στόχος είναι η συλλογή λεπτομερών δεδομένων για τις δραστηριότητες της δουλειάς με έμφαση στην ανακάλυψη των έμμεσων πτυχών της. Θεμελιώδεις αρχές (Beyer & Hortzblatt, 1998) : Πλαίσιο (Context) Συνεργασία (Partnership) Ερμηνεία (Interpretation) Έμφαση (Focus)

25 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Μία τυπική συνέντευξη πλαισίου (contextual interview) διαρκεί συνήθως 2-3 ώρες. Ο ερευνητής κανονίζει την συνάντηση με τον συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας του και, μετά από μια μικρή εισαγωγή, παρακολουθεί την εργασία. Κατά την διάρκεια της παρατήρησης και όταν υπάρχει ανάγκη ο σχεδιαστής διακόπτει τον πελάτη με ερωτήσεις. Η συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη σχεδίασης πρόχειρων μοντέλων σε χαρτί, σημειώσεων, τη λήψη φωτογραφιών, κλπ.

26 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Η συνήθης δομή της αναζήτησης πλαισίου περιλαμβάνει: Γνωριμία με τον πελάτη - εξήγηση των στόχων της αναζήτησης και του γενικότερης προσέγγισης της Μετάβαση στην αναζήτηση γενικού πλαισίου εξήγηση των κανόνων και έναρξη της δουλειάς Το κύριο σώμα της αναζήτησης γενικού πλαισίου ο πελάτης ξεκινάει τη δουλειά του, ο σχεδιαστής παρατηρεί, σημειώνει, σχεδιάζει, ρωτά, κλπ. Τελείωμα (wrap-up) ο σχεδιαστής συνοψίζει μέσα από τις σημειώσεις του τί είδε και πως αντιλήφθηκε τις πτυχές της δουλειάς και δέχεται διορθώσεις.

27 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry) Σύμφωνα με τη μεθοδολογία σχεδίασης πλαισίου (contextual design), οι σημειώσεις της αναζήτησης πλαισίου είναι τα ατομικά μοντέλα δουλειάς: Ατομικά μοντέλα ροής (της δουλειάς) Ατομικά μοντέλα συνέχειας Ατομικά μοντέλα αντικειμένων Ατομικά μοντέλα κουλτούρας Ατομικά μοντέλα φυσικού χώρου Στη συνέχεια, η σχεδιαστική ομάδα στη συνάντηση ερμηνείας κατασκευάζει τα συγκεντρωτικά μοντέλα δουλειάς.

28 Αναζήτηση ήηη πλαισίου (contextual inquiry)

29 Ερωτηματολόγια και έρευνες Έμφαση στην ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σημαντικά θέματα για τη σχεδίαση ενός ερωτηματολογίου (Adams & Cox, 2008): Μέγεθος ερωτηματολογίου ομή και σειρά ερωτήσεων Σύνταξη και έκφραση Το ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο να μην δώσει σημαντικά αποτελέσματα ακόμα και να μας εκθέσει στα μάτια των συμμετεχόντων. Θα πρέπει λοιπόν να έχει συγκεκριμένους στόχους και να είναι εύχρηστο. Τα ερωτηματολόγια είναι πιο χρήσιμα για αξιολόγηση και όχι τόσο για ποιοτική έρευνα.

30 Μέθοδοι αυτοαναφοράς φρ (self-reporting) Απαιτούν από τον συμμετέχοντα να σημειώνει τα σημαντικά ζητήματα στη διάρκεια της ημέρας, χωρίς την παρουσία του ερευνητή. Σημαντικές κατηγορίες: Μελέτες ημερολογίου (diary studies): εργασιακές δραστηριότητες Εξερεύνηση κουλτούρας (cultural probe): προτιμήσεις, συναισθήματα και στυλ ζωής. Συνήθως μελέτη φωτογραφιών: Oι συμμετέχοντες λαμβάνουν φωτογραφίες επί αρκετές μέρες των πραγμάτων που κάνουν στη ζωή τους. Οι φωτογραφίες συντίθενται σε διάφορα κολάζ και μελετώνται οι ευκαιρίες εισαγωγής νέων τεχνολογιών και πιθανά εμπόδιααπειλές.

31 Μέθοδοι αυτοαναφοράς φρ (self-reporting) Είναι χρήσιμες όταν: Οι συμμετέχοντες έχουν κίνητρο (επειδή απαιτεί αρκετή δουλειά από αυτούς) ή/και Απαιτείται ταυτόχρονη καταγραφή από πολλούς χρήστες. Μπορεί να εξασφαλιστεί η γνήσια συμμετοχή. Απαιτούν καλή καθοδήγηση η των συμμετεχόντων Αν δεν έχουν κίνητρο οι συμμετέχοντες, τότε έχουν προβλήματα αξιοπιστίας

32 Μελέτη υπάρχουσας τεκμηρίωσης η Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να αποκτηθεί ένα υπόβαθρο για την έρευνα απαιτήσεων π.χ. πριν ξεκινήσει κάποια παρατήρηση ή συνεντεύξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ερευνητές μπαίνουν στον πειρασμό να περιορίσουν την έρευνα τους στην γραπτή τεκμηρίωση. η τεκμηρίωση μας λέει το τι πρέπει να γίνεται σε γλώσσα τυπική και γενικευμένη χωρίς να μπαίνει στις σημαντικές λεπτομέρειες της δουλειάς. Η υπάρχουσα τεκμηρίωση μας προσφέρει περιορισμούς, όχι απαιτήσεις των συμμετεχόντων.

33 Μελέτη υπάρχουσας τεκμηρίωσης η Συζήτηση η στην τάξη: Έστω ότι σχεδιάζετε ένα διαδικτυακό σύστημα γενικού σκοπού για την εξυπηρέτηση φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας (φοιτητολόγιο και υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών, εγγραφής, κλπ) Έστω ότι σχεδιάζετε δάζ ένα διαδικτυακό δ σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (ενημέρωση υπολοίπου, μεταφορά χρημάτων, πληρωμή λογαριασμών, κλπ) Ποια η υπάρχουσα τεκμηρίωση σε κάθε μία από τις περιπτώσεις; Τι είδους δεδομένα θα μπορούσε να δώσει η υπάρχουσα τεκμηρίωση για κάθε περίπτωση;

34 Ομαδικές συνεδρίες (focus groups) Μια μορφή ομαδικής συνέντευξης με συντονιστή. Οι συμμετέχοντες έχουν ίδιο ή διάφορους ρόλους. Αναδεικνύουν ανοικτά συμφωνίες ή/και διαφωνίες. Είναι συχνό το φαινόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να μην έχουν συνειδητοποιήσει ανησυχίες συναδέλφων τους. Επίσης, βοηθούν στην ανοικτή κατάθεση της γνώμης διευκολύνει τον ερευνητή ώστε να μην χρειάζεται να παίζει ο ίδιος το ρόλο του καταλύτη απόψεων - ή τουλάχιστον να το κάνει ανοικτά. Δύσκολος ο συντονισμός Συχνά δεν έχουν σοβαρά αποτελέσματα

35 Επισκόπηση μεθόδων έρευνας απαιτήσεων

36 Έρευνα και Αναζήτηση (Research & Inquiry) Μοντέλα και παραδείγματα Πλούσιες εικόνες Μοντέλα δουλειάς Ροής της δουλειάς, συνέχειας, αντικειμένων, κουλτούρας, φυσικό μοντέλο Ανάλυσης εργασιών Ιεραρχική ανάλυση εργασιών ομών γνώσεων εργασιών Ομαδοποίηση χρηστών και περσόνας Ανάλυση ανταγωνιστικών συστημάτων Καταγραφή α περιεχομένου ε ο Καταγραφή στοιχείων εταιρικής ταυτότητας ιαγράμματα συνάφειας και ταξινόμηση καρτών Πίνακες διαθέσεων (moodboards) έντρο στόχων και προδιαγραφών Ανάλυση SWOT

37 Πλούσιες εικόνες (rich pictures) Έχουν προταθεί από τον (Checkland, 1981) στα πλαίσια της μεθοδολογίας μαλακών συστημάτων (SSM) ως: «μέσο απόκτησης και διάχυσης της κατανόησης μιας κατάστασης που περιλαμβάνει διάφορους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ανησυχίες γι αυτή» Αναπαριστούν ένα σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας: μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, ένα τμήμα ενός οργανισμού, κ.α. Απεικονίζουν: Σχετικά υποσυστήματα Βασικούς συμμετέχοντες (ρόλοι). Βασικές δραστηριότητες Ανησυχίες των συμμετεχόντων Σε οργανωσιακό πλαίσιο: θέματα οικονομικά, εργασιακά, αναγνώρισης, κ.α, Σε σχεδιαστικό πλαίσιο: λάθη, καθυστερήσεις, ασυνεννοησίες, έλλειψη ευχαρίστησης από την εργασία, κ.α. Η ακριβής δομή δεν προσδιορίζεται από τον Checkland.

38 Πλούσιες εικόνες (rich pictures) computers paper DISTRICT GENERAL HOSPITAL speech therapists clerical l support (distributed) how do we replace our equipment? general manager acute unit DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY Can we get funds for more stuff? Do training courses exist? Funding? policies and control occupational therapists physiotherapists general manager mental handicap unit general manager community health how will the reorganisation affect us? technicians patients / clients GENERAL MANAGEMENT FOR DISTRICT DISTRICT ADVISORY BOARD family / career transport cross swords (conflict areas) external interested parties "think bubbles" major worries relationships

39

40 Μοντέλα δουλειάς Έχουν προταθεί από την μεθοδολογία σχεδίασης πλαισίου (Contextual design) (Beyer & Hortzblatt, 1998). Κατηγορίες: Ροής της δουλειάς Συνέχειας Αντικειμένων Κουλτούρας Φυσικό μοντέλο Κάθε μοντέλο αποκαλύπτει διαφορετική πτυχή της δουλειάς εν είναι ανεξάρτητα: κάποια συνδέονται, άλλα έχουν επικαλύψεις. Τα ατομικά μοντέλα δουλειάς προκύπτουν από την παρατήρηση Αναζήτηση πλαισίου (contextual inquiry) Τα συγκεντρωτικά μοντέλα δουλειάς προκύπτουν από συνάντηση ερμηνείας της σχεδιαστικής ομάδας

41 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) ) Δίνουν μια καλή αίσθηση η των βασικών πτυχών της δουλειάς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων της δουλειάς: Ρόλοι (Βασικά) καθήκοντα Αλληλεπιδράσεις (με άλλους ρόλους) Αντικείμενα εργαλεία Αποτυχίες (breakdowns)

42 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

43 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

44 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

45 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) )

46 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς) ) Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται περιλαμβάνουν: Ατομική οπτική γωνία του συμμετέχοντα στην περίπτωση των ατομικών μοντέλων. Ο ρόλος του συμμετέχοντα στο σύστημα ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα καθήκοντα του ρόλου (από την οπτική γωνία του συμμετέχοντα) Ομάδες στις οποίες συμμετέχει Οι ροές της επικοινωνίας μεταξύ ρόλων Οι σκοποί/αντικείμενα ί της επικοινωνίας Τα αντικείμενα που είναι αναγκαία για τη δουλειά Οι χώροι όπου οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται για να γίνει η δουλειά Τα προβλήματα αποτυχίες επικοινωνίας και συντονισμού.

47 Μοντέλο ροής ρή( (της η δουλειάς): ) Άσκηση ηη 1. Κάθε ένας ξεχωριστά,σχεδιάστε ένα μοντέλο ροής για την δουλειά ενός φοιτητή του ΤΜΣΠΣ, με τουλάχιστον: 5 ρόλους 3 καθήκοντα / ρόλο 5 προβλήματα 3 αντικείμενα 2. Αφού ολοκληρώσετε το μοντέλο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ροής για την δουλειά του φοιτητή: Με όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα! Με ιδέες για τη σχεδίαση διαδραστικών δ συστημάτων που υποστηρίζουν τα προβλήματα αυτά. 4. Συνοψίστε τα προβλήματα και τις ιδέες σε μια τελική παρουσίαση προς όλους

48 Μοντέλο συνέχειας Αναλυτική διαδρομή ενός καθήκοντος του χρήστη-ρόλου Συνήθως βρίσκονται ένα επίπεδο αφαίρεσης πιο κάτω από τα μοντέλα ροής. Πρόκειται για μια μορφή ανάλυσης εργασιών. Στοιχεία που αναπαριστώνται : Σκοπός (intent): περιγράφεται συνοπτικά στο πλάι του διαγράμματος συνέχειας Πράξεις (action): του συμμετέχοντα, αναλυτικά Βέλος κατεύθυνσης: οδηγεί σε επόμενη πράξη Κεραυνοί : σημεία σύγκρουσης / προβλήματα και περιγραφή ργρ τους, όπου προκύπτουν/υπάρχουν ρχ σε κάθε βέλος κατεύθυνσης.

49 Μοντέλο συνέχειας

50 Μοντέλο συνέχειας

51 Μοντέλο συνέχειας

52 Μοντέλο συνέχειας

53 Μοντέλο συνέχειας Στοιχεία που αποκαλύπτονται: Ο προσωπικός τρόπος εκτέλεσης των εργασιών Ο σκοπός (intent) εκτέλεσης μιας εργασίας Η αιτία εκκίνησης (trigger) Τα βήματα α (steps) εκτέλεσης εσης της εργασίας ας Η σειρά, οι επαναλήψεις, τα κλαδιά ελέγχου (order, loops, branches) εκτέλεσης της εργασίας Τα σημεία σύγκρουσης / προβλήματα και περιγραφή τους.

54 Μοντέλο συνέχειας: Άσκηση ηη 1. Κάθε ένας ξεχωριστά, σχεδιάστε ένα μοντέλο συνέχειας για την εργασία «Δήλωση μαθημάτων στο ΤΜΣΠΣ». Συμπεριλάβετε: Έναυσμα Σκοπός ράσεις Προβλήματα Αντικείμενα 2. Αφού ολοκληρώσετε το μοντέλο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο συνέχειας: Με όσο το δυνατόν περισσότερα ρ προβλήματα! Με ιδέες για τη σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων που υποστηρίζουν τα προβλήματα αυτά. 4. Συνοψίστε τα προβλήματα α και τις ιδέες σε μια τελική παρουσίαση προς όλους

55 Μοντέλο αντικειμένων (artifact model) Αφορούν σε κάθε φυσικό αντικείμενο που έχει κάποια σημασία για την δουλειά και την επικοινωνία των συμμετεχόντων π.χ. εργαλεία, έγγραφα, συσκευές, κλπ. Ένα μοντέλο φυσικού αντικειμένου μπορεί να είναι: Το ίδιο το αντικείμενο Φωτοτυπία Φωτογραφία Σκίτσο με σημειώσεις Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έγγραφα, επειδή κάποια από αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο διαδραστικό σύστημα. Στοιχεία που αποκαλύπτονται : Η παρουσία και δομή του αντικειμένου, π.χ. Χρώμα, σχήμα, έμφαση, κ.α. Η ερμηνεία που δίδεται από τον συμμετέχοντα για το σκοπό ύπαρξης. Η πληροφορία ρ που αναπαρίσταται/περιέχεται. ρ Οι σημειώσεις που αποκαλύπτουν άτυπες χρήσεις τους Η χρήση του αντικειμένου: ποιος το χρησιμοποιεί, πότε, κλπ. Οι αποτυχίες χρήσης και χρησιμότητας του αντικειμένου.

56 Μοντέλο αντικειμένων (artifact model)

57 Μοντέλο κουλτούρας (cultural model) Αναπαριστά την επιρροή που έχουν άλλοι ρόλοι στο ρόλο που εξετάζεται. Οι επιρροές είναι άτυπες, μη θεσμικές Απηχούν το στυλ και το ύφος της επικοινωνίας καθώς και την πίεση της δουλειάς. Στοιχεία που αποκαλύπτονται: Πρότυπα και πολιτική - αυτά ορίζουν τους κανόνες με βάση τους οποίους διεξάγεται η δουλειά. ύναμη, θεσμοθετημένη, θ έ ή καθιερωμένη θ έ Αξίες των ανθρώπων ή της ομάδας. Αίσθηση ταυτότητας του ανθρώπου ή της ομάδας. Συναισθήματα Ιδιοσυγκρασία Το μοντέλο κουλτούρας πρέπει να σχεδιαστεί με προσοχή: Να μην υπονοούνται θέσεις και πεποιθήσεις που να αφορούν την προσωπικότητα των συμμετεχόντων Μπορεί να θεωρηθεί αναληθές από τους ίδιους, αλλά και εν τέλει να αποπροσανατολίσει αντί να διαφωτίσει

58 Μοντέλο κουλτούρας (cultural model)

59 Μοντέλο κουλτούρας (cultural model)

60 Φυσικό μοντέλο Ο φυσικός χώρος δημιουργεί περιορισμούς στη δουλειά και μπορεί να φωτίσει κάποιες έμμεσες πτυχές της. Το μοντέλο αναπαριστά τα βασικά στοιχεία του χώρου π.χ. διάταξη του εξοπλισμού, διαχωρισμός μεταξύ των γραφείων, διάταξη των γραφείων, κ.α. Συνήθως είναι: Φωτογραφίες Σκαρίφημα Κάτοψη Στοιχεία που αναπαρίστανται: Οι χώροι στους οποίους διεξάγεται η δουλειά Η φυσική δομή που διαχωρίζει τους χώρους δουλειάς Η χρήση και η κίνηση των ανθρώπων στο χώρο Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τη δουλειά Τα προβλήματα που προκύπτουν από το χώρο και η περιγραφή τους

61 Φυσικό μοντέλο

62 Μοντέλα δουλειάς Κάθε ένα αναπαριστά μία διαφορετική οπτική γωνία για τη δουλειά. Οι πελάτες μπορούν να έχουν διαφορετική οπτική για τη ίδια δουλειά λόγω π.χ. ιδιοσυγκρασίας, επικοινωνίας, στυλ, σκοπών και προθέσεων (ατομικών ή ομαδικών), αξιών στις οποίες πιστεύουν, αισθητικής άποψης, κ.α. Η κάθε οπτική συνδέεται με τις άλλες, δεν είναι ανεξάρτητη και η συνολική εικόνα (πολλά μοντέλα από διαφορετικούς χρήστες) μπορεί να είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. Οι οπτικές και τα μοντέλα απαιτείται να ερμηνευθούν ολοκληρωθούν εντοπιστούν δυσλειτουργίες, ελλείψεις και ανάγκες συντεθούν στο νέο σύστημα

63 Ανάλυση εργασιών (Task analysis) Ασχολείται με τη αναγνώριση, μελέτη και κατανόηση των εργασιών ενός ανθρώπου, ρόλου ή ομάδας. Μπορεί να αφορά στην μελέτη εργασιών με ή χωρίς χρήση Η/Υ. Προκύπτει μόνο μέσα από την επιτόπια μελέτη της εργασίας στην πράξη Οι κύριες επιμέρους δραστηριότητες αποσκοπούν: Αποσύνθεση εργασιών σε υπο-εργασίες Ταξινόμηση της γνώσης για την επίτευξη εργασιών Λίστες απαραίτητων αντικειμένων και πράξεων Υπάρχουν αρκετές τεχνικές ανάλυσης εργασιών στην ββλ βιβλιογραφία.

64 Ιεραρχική ανάλυση εργασιών (Hierarchical Task Analysis, HTA) Θεωρεί ότι υπάρχει ιεραρχία στην δομή των εργασιών (Annett & Duncan, 1967). Κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από Στόχους (goals), ράσεις/λειτουργίες (operations) (πιο σύνθετα) Πλάνα (plans). Ανάλυση από το γενικό στο ειδικό (top-down). Η απλούστερη και συχνότερη σχετική τεχνική.

65 Δομές γνώσης εργασιών (Task Knowledge Structures, TKS) Θεωρία για την εκτέλεση και την γνώση εργασιών (Johnson & Johnson, 1991). Κάθε εργασία αποθηκεύεται στην μνήμη ως δομή γνώσης. Κάποιες εργασίες έχουν πιο αντιπροσωπευτικές δομές από άλλες Η δομή γνώσης εργασιών (TKS) είναι μια συνοπτική αναπαράσταση των διαφορετικών τύπων γνώσης που απαιτούνται για την επίτευξη μιας εργασίας: Ρόλος (role) Στόχος (goal) Πλάνο (plan) ιαδικασία (procedure) ράσεις (actions) Αντικείμενα (objects) Υπο-εργασία (subtask)

66 Ανάλυση εργασιών (Task analysis) Αναπόδραστη φάση της έρευνας Αναλυτική τεκμηρίωση είναι συχνά απαραίτητη, π.χ.: Εργασίες σχετικά άγνωστες στον ερευνητή, αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας λί χειρισμών, κ.α. Συχνά αποτυγχάνει να αποκαλύψει τη διάσταση μεταξύ του τι γίνεται και του τι πρέπει να γίνεται. Συχνά τροποποιείται από τους σχεδιαστές με πρόσθετες υποσημειώσεις, σχόλια κ.α. Τείνει να βλέπει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και όχι να αναζητά γενικότερους λόγους Ακόμα και όταν το κάνει, τείνει να αναζητά γνωστικούς περιορισμούς του ανθρώπου, όχι γενικότερα οργανωσιακά ζητήματα.

67 Ανάλυση εργασιών: Άσκηση ηη 1. Κάθε ένας ξεχωριστά, σχεδιάστε μια ιεραρχική ανάλυση εργασιών για την εργασία «Εκπόνηση Ε ό ομαδικής εργασίας στο ΤΜΣΠΣ»: Ορίστε τις βασικές υπο-εργασίες Για κάθε υποεργασία, ορίστε νέες υποεργασίες, κλπ. (Περιγράψτε αυτό που πρέπει να συμβαίνει επί της αρχής) 2. Αφού ολοκληρώσετε λ το μοντέλο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε μια κοινή ανάλυση εργασιών: Περιγράψτε αυτό που πρέπει να συμβαίνει επί της αρχής. Αναφέρετε ποια από τα βήματα της ανάλυσης εργασιών δεν συμβαίνουν (συχνά ή και καθόλου), και εξηγήστε γιατί. 4. Τελική παρουσίαση προς όλους

68 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας Ομαδοποίηση ή τμηματοποίηση χρηστών (user segmentation) Αφορά στη διάκριση του απευθυνόμενου κοινού σε σημαντικές ομάδες με παρόμοιες απαιτήσεις. ιαφορετικές απαιτήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές διεπαφές. Κριτήρια ομαδοποίησης: ημογραφικά: φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογ. κατάσταση, εισόδημα, κλπ. Ψυχογραφικά: πεποιθήσεις, στάσεις, προτιμήσεις κλπ σχετικά με γενικότερα ζητήματα και το έργο. Π.χ. μουσικές προτιμήσεις. Οργανωσιακά: ρόλος, καθήκοντα, επίπεδα πρόσβασης, κ.α. Σημαντικοί σχετικοί παράγοντες ομαδοποίησης: ης Η εμπειρία και η στάση απέναντι στην τεχνολογία. Το επίπεδο γνώσης για το γενικότερο αντικείμενο του έργου. Οι βασικοί ρόλοι των χρηστών. π.χ. σε ένα δικτυακό τόπο ενός πανεπιστημιακού τμήματος, οι γονείς μπορεί να αναζητούν διαφορετικές πληροφορίες από έναν υποψήφιο φοιτητή.

69

70 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας Περσόνας (personas): στερεότυπο ομάδας χρηστών. Εξελίσσει την ιδέα των προφίλ χρηστών (δημογραφικά ά στοιχεία) ) Σχεδιάζεται οπωσδήποτε έπειτα από έρευνα και ομαδοποίηση χρηστών. Προσδίδει αληθοφάνεια σε ένα φανταστικό μεν, αλλά αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα μιας ομάδας χρηστών. Απηχούν: (α) τους στόχους της ομάδας χρηστών, (β) τις συνήθειες τους, (γ) τη προσωπικότητα τους, και (δ) το επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων για την τεχνολογία. Η περιγραφή περιλαμβάνει: Στόχοι εμπειρίας: από τη χρήση του συστήματος Τελικοί στόχοι (σε λειτουργικό επίπεδο): τι θέλουν να πετύχουν οι χρήστες κατά την χρήση του συστήματος/προϊόντος; Στόχοι ζωής: πως το σύστημα/προϊόν συμβάλει στην βελτίωση της ζωής των χρηστών;

71 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

72 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

73 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

74 Ομαδοποίηση η χρηστών και περσόνας

75 Ανάλυση ανταγωνιστικών συστημάτων (competitor analysis) Στόχος είναι να αναγνωριστούν τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία των ανταγωνιστικών συστημάτων. Για να θεωρηθεί ένα σύστημα ως ανταγωνιστικό θα πρέπει να έχει συναφείς στόχους να απευθύνεται σε κοινές ομάδες χρηστών Κριτήρια ανάλυσης: είναι πολλά και η επιλογή εξαρτάται από τους στόχους της ανάπτυξης (Brown, 2007): Τεχνολογία Περιεχόμενο Υπηρεσίες Οργάνωση της πληροφορίας υνατότητες εξατομίκευσης, κ.α. Δεν μπορεί να υπάρχει λεπτομερής γνώση για τα ανταγωνιστικά συστήματα. Η ανάλυση ανταγωνιστών τείνει να δίνει έμφαση στα οπτικά στοιχεία της σχεδίασης.

76 Ανάλυση ανταγωνιστικών συστημάτων Συζήτηση η στην τάξη: Έστω ότι σχεδιάζετε μια πολυμεσική εφαρμογή παρουσίασης εκθεμάτων για το Μουσείο της Ακρόπολης Έστω ότι σχεδιάζετε ένα δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής τραπεζικής 1. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά συστήματα; 2. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία τους θα λαμβάνατε υπόψη στην ανάλυση σας; 3. Πως θα παρουσιάζατε την ανάλυση με εύληπτο τρόπο στη σχεδιαστική ομάδα και τους πελάτες;

77 Καταγραφή περιεχομένου (content inventory) Αφορά στη δημιουργία τεκμηρίωσης για το περιεχόμενο που ήδη υπάρχει Επιπλέον, μέσα από την καταγραφή αναγνωρίζεται και νέο περιεχόμενο που πιθανόν να πρέπει να δημιουργηθεί. Είδη περιεχομένου: Κείμενα Εικόνες Εικονίδια Αρχεία Ήχοι Βίντεο Βάσεις δεδομένων Συνήθως γίνεται σε φύλλα εργασίας. ας

78 Καταγραφή στοιχείων εταιρικής ταυτότητας (brand identity) i Αφορά σε κάθε στοιχείο που προσδιορίζει την επιχείρηση και μπορεί να αναγνωριστεί από το αγοραστικό κοινό. Αφηρημένες έννοιες που επικοινωνούνται μέσω μηνυμάτων: Αξίες και ιδεολογία Π.χ. Θαλπωρή, ασφάλεια, ζεστασιά για τα προϊόντα μιας γαλακτοκομικής εταιρίας που εμπορεύεται παιδικό γάλα, Αξιοπιστία, ευρωστία, άνεση και δύναμη για μια εταιρία κατασκευής και εμπορίας αυτοκινήτων. Οπτικά στοιχεία, αναγνωριστικά της επιχείρησης: Λογότυπο Τυπογραφία Χρωματολόγιο Ήχοι Μουσική ιαφημίσεις Άνθρωποι (ηθοποιοί) που διαφημίζουν προϊόντα της

79 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting) Ιεραρχική οργάνωση των σημειώσεων της έρευνα Ομαδική διαδικασία σύνθεσης νοήματος από τα δεδομένα Πορεία από το ειδικό στο γενικό Διαδικασία: Οι σημειώσεις τυπώνονται σε μορφή post-it ώστε να διακινούνται / μετατοπίζονται εύκολα. Κάθε σημείωση διαβάζεται δυνατά και ακούγονται ιδέες ταξινόμησης. Κάθε σημείωση μπορεί να ενταχθεί σε πολλές κατηγορίες θεμάτων. Απαιτείται δημιουργική σκέψη και όχι προκαθορισμένες δομές που μπορεί να υπάρχουν από την εμπειρία των σχεδιαστών. Η κατασκευή διαγραμμάτων συνάφειας είναι κοπιώδης εργασία και απαιτεί ικανότητα σύνθεσης. Μοιάζει λίγο με τον καταιγισμό ιδεών.

80 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting)

81 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting)

82 Διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams) και ταξινόμηση καρτών (card sorting) Η ταξινόμηση καρτών γίνεται από τους χρήστες. Ο στόχος είναι να ανακαλυφθεί η συνάφεια και η ιεραρχία ρχ θεμάτων και πληροφορίας. Η διαδικασία πάλι απαιτεί εξαντλητική δουλειά από τη σχεδιαστική ομάδα. Εργαλεία λογισμικού. Χρησιμοποιείται για την σχεδίαση πληροφορίας σε δικτυακούς τόπους.

83 Ταξινόμηση καρτών: εργασία Μελετήστε το παρακάτω άρθρο: Spencer D & Warfel, T. (2004) Card sorting: a definitive guide, Boxes and Arrows, September Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εργαλεία: Optimal Sort Websort SynCaps XSort - (for Mac, Free!) UXsort (free) Οργανώστε μια ταξινόμηση καρτών για το εξής θέμα: «Οργάνωση πλοήγησης στο δικτυακό τόπο του ΠΜΣ Σχεδίασης» (α). Αναγνωρίστε τις ετικέτες στις κάρτες Μπορείτε να επιλέξετε τους τίτλους των σελίδων και πλοήγησης που υπάρχουν ήδη στο δικτυακό τόπο Επιλέξετε ανοικτή ή κλειστή ταξινόμηση, ανάλογα με τη προτίμηση σας (β). Καλέστε τους φοιτητές (του ΠΜΣ) να συνδεθούν στο σύστημα και να ταξινομήσουν τα δεδομένα. (γ). Αναλύστε τα δεδομένα και προτείνετε το δέντρο πλοήγησης. ποιες οι σημαντικές διαφορές με το υπάρχον;

84 Πίνακες διαθέσεων (moodboards) Τεχνική έρευνας απαιτήσεων που σχετίζονται με τα συναισθήματα και την αισθητική των χρηστών Αναφέρονται γενικότερα και ως πίνακες έμπνευσης (inspiration boards) Πρόκειται για έγχρωμες συνθέσεις από κείμενα, φωτογραφίες, αντικείμενα, και άλλα στοιχεία έμπνευσης των σχεδιαστών. Τοποθετούνται στο χώρο που λαμβάνει χώρα η σχεδιαστική διαδικασία Όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλουν στη δημιουργία τους Υπάρχουν καθ όλη τη διάρκεια του έργου στο χώρο εργασίας Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν ερεθίσματα σχετικά με τις συναισθηματικές και αισθητικές πτυχές της σχεδίασης Αρκετοί σχεδιαστές κατασκευάζουν πίνακες διαθέσεων με υλικό από: Παρατήρηση σε χρήστες (φωτογραφίες, ί λέξεις και κείμενα), ) Περιοδικά, Εικόνες παρεμφερών και ανταγωνιστικών συστημάτων, κ.α.

85 Πίνακες διαθέσεων (moodboards)

86 Στόχοι μέθοδος δέντρου στόχων (objectives tree method) Κάθε έρευνα απαιτήσεων καταλήγει σε παράθεση των στόχων του συστήματος Οι δηλώσεις πρέπει να είναι το δυνατόν: Περιεκτικές - ώστε να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας Σαφείς ώστε να μην επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών. Μέθοδος δέντρου στόχων (Cross, 2008): 1. Προετοιμάστε μια λίστα των στόχων της σχεδίασης (χωρίς ρς συγκεκριμένη ρμ σειρά). 2. Ταξινομήστε τη λίστα σε 1. στόχους υψηλού επιπέδου (higher-level objectives) και 2. στόχους χαμηλότερου επιπέδου (lower-level objectives). 3. Σχεδιάστε ένα δέντρο από στόχους δείχνοντας τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ στόχων. Οι υψηλού επιπέδου στόχοι απαντούν στα τι και γιατί Οι χαμηλότερου επιπέδου στόχοι (προδιαγραφές) απαντούν σε ερωτήσεις τύπου πως ς

87 Στόχοι μέθοδος δέντρου στόχων (objectives tree method)

88 Δέντρο στόχων: εργασία 1. Κάθε ένας ξεχωριστά, σχεδιάστε το δέντρο στόχων για το εξής «Κιόσκι παροχής σημαντικών πληροφοριών σε επισκέπτες και τουρίστες του νησιού της Σύρου που μόλις φτάνουν στο λιμάνι»: Ακολουθήστε τις οδηγίες του N. Cross. 2. Αφού ολοκληρώσετε το δέντρο σας, το παρουσιάζετε σε ομάδες των Κάθε ομάδα των 3, σχεδιάστε ένα νέο δέντρο στόχων 4. Τελική παρουσίαση προς όλους Ποιες οι διαφορές μεταξύ των στόχων κάθε ομάδας; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι στόχοι το τελικό αποτέλεσμα;

89 Ανάλυση SWOT SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Προέρχεται από το ευρύτερο πεδίο του στρατηγικού σχεδιασμού Σε πρώτη φάση, η ανάλυση καταγράφει: υνάμεις: Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εγχειρήματος. Αδυναμίες: Τα γνωστά μειονεκτήματα του εγχειρήματος. Ευκαιρίες: Τα στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε Απειλές: Τα εξωτερικά εμπόδια για την υλοποίηση Σε δεύτερη φάση, η ανάλυση αναγνωρίζει στρατηγικές δράσεις ανάπτυξης S-O Strategies: Πώς τα δυνατά σας σημεία αντεπεξέρχονται στις ευκαιρίες; W-O Strategies: Πως θα αντιμετωπίσετε τις αδυναμίες σας σε σχέση με τις ευκαιρίες; S-T Strategies: es Πως θα χρησιμοποιήσετε ο ε τα δυνατά σας σημεία γα για να αντιμετωπίσετε τις απειλές; W-T Strategies: Πως θα περιορίσετε τις αδυναμίες σας ώστε να αποτραπούν οι απειλές;

90 Έρευνα και αναζήτηση ήηη Καθοριστική φάση για την ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων. Παρουσιάστηκαν: Αρχές Μέθοδοι Μοντέλα και παραδείγματα Η εφαρμογή κάποιων μεθόδων ίσως να φαίνεται εύκολη υπόθεση εκ πρώτης όψεως. εν είναι - απαιτεί μαλακές δεξιότητες (soft skills) Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων εξαρτάται: από τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και από τις δεξιότητες της ομάδας ανάπτυξης

91 Βιβλιογραφία (ενδεικτική) Beyer, H. & Hortzblatt, K. (1999) Contextual Design, Morgan- Kaufmann, NY. Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd.). Prentice Hall. Garrett, J.J. (2003) The Elements of User Experience, New Riders, New York. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. San Fransisco: Morgan Kaufmann. Norman, D. A. (1988). The Design of Everyday Things. Massachusetts, Cambridge: MIT Press. Shneiderman, B., & Pleasant, C. (2010). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th.). Addison Wesley. Snyder, C. (2003). Paper Prototyping. Morgan Kauffman. Tullis, T., & Albert, B. (2008). Measuring the User Experience: Collecting Analysing and Presenting Usability Metrics. Morgan Kaufmann. Saffer, D. (2007) Designing for Interaction, New Riders, Berkeley, CA. Tidwell, J. (2006). Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction ti Design. O'Reilly.

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ Φάσεις ανάπτυξης πολ. εφαρμογής (1) Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν, εφαρμόζονται και στην ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών καλύπτοντας τις επιμέρους ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων (Human centered multimedia) Κολαξίζης Ιωάννης Α.Μ.53068 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ) 1 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός Ανθρωπο-κεντρικός σχεδιασµός σημαίνει την εµπλοκή σε µεγάλο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 4: Η Αλληλεπίδραση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 7: Κανόνες Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 7: Κανόνες Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 7: Κανόνες Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση (Design) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Σχεδίαση (Design) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Σχεδίαση (Design) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Σχεδίαση (Design) Αρχές (principles) p Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 5: H Διαδικασία της Σχεδίασης της Αλληλεπίδρασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Α1. Εισαγωγή στην ΕΑΥ και γενικές πληροφορίες για το μάθημα (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Τι θα ακούσετε Τι είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 7

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 : Συνεντεύξεις Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων. Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023. Σχεδίαση τοστιέρας. πλάνο εργασίας. σχεδιαστικές προδιαγραφές

Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων. Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023. Σχεδίαση τοστιέρας. πλάνο εργασίας. σχεδιαστικές προδιαγραφές Εργασία στη Σχεδίαση Συστημάτων Ιωάννης Κανελλόπουλος dpsd09023 Σχεδίαση τοστιέρας πλάνο εργασίας σχεδιαστικές προδιαγραφές Περιγραφή συστήματος Σχεδιάζουμε μια τοστιέρα που θα βοηθάει στο ψήσιμο τοστ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 4: Αξιολόγηση Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 3: Υλοποίηση Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 1 Βασικά ερωτήματα σχεδιασμού μελετών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης τεχνικός εκπαιδευτικός ή συνδυασμός των δύο (Squires

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου 7η διάλεξη: Τεχνολογίες Εξατομίκευσης (personalization) σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Χρήστος Γεωργιάδης ιαστάσεις της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού εμπορίου Η πανταχού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα