ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2"

Transcript

1 1 α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα Πο σό τητ α 2 Πιεσόμετρα απλά χειρός 8 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 Σετ διασωλήνωσης 1 4 Βαλίτσα έκτακτων αναγκών (πλήρης) 1 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τροχήλατο αναλογικό (ανεροειδή) πιεσόμετρο, αυξομειούμενου ύψους με πεντάκτινη βάση βαρέως τύπου. Να διαθέτει κλίμακα διαμέτρου 147mm περίπου, με μεγάλους λευκούς χαρακτήρες πάνω σε μαύρο φόντο για εύκολη αναγνώριση. Να φέρει περιχειρίδα ενηλίκων με αυτοκόλλητο κλείσιμο (velcro) καλάθι για την περιχειρίδα, μακρύ σωλήνα σπιράλ, πουάρ με βαλβίδα και διαβάθμιση 0-300mmHg Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα, με πιστοποιημένο αναλογικό μανόμετρο το οποίο να φέρει προστατευτικό κάλυμμα από ανθε κτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ και βαλ βίδα απελευθέρωσης του αέρα. Να παρέχονται με λαβή κατάλληλη για χρήση με ένα χέρι και βαθμονομημένη περιχειρίδα ενηλίκων, με κλεί σιμο velcro και σωλήνα σύνδεσης. Να διαθέ τουν ευανάγνωστη κλίμακα διαμέτρου 65mm περίπου. Να διατίθενται με τσαντάκι αποθή κευσης τύπου νεσεσέρ. Σετ λαρυγγοσκοπίου το οποίο να φέρει μια λαβή λαρυγγοσκοπίου με οπτική πηγή και τρεις λάμες τύπου McIntosh Ν ο 2, 3 & 4. Η βαλίτσα εκτάκτων αναγκών να είναι αδιάβροχη, άθραυστη με αντανακλαστικές λωρίδες. Να φέρει ένα μεγάλο κεντρικό διαμέ ρισμα, ένα πρόσθιο και τρία πλάγια τμήματα (τσέπες). Να φέρει ιμάντα ώμου και δύο χειρο λαβές. Να περιέχει μια ambu, μάσκες αερι σμού μεγέθους 3,4,5, μια μικρή φιάλη Ο2, στη θοσκόπιο, πιεσόμετρο, στοματικούς αεραγω γούς διαφόρων μεγεθών, ψαλίδι κοπής, μια ως δύο λαβίδες Τιμή μον. Σε ευρώ Συν. Δαπ Με ΦΠΑ 1.400, ,00 120,00 960, , ,00 500,00 500,00

2 5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κρεβάτια ψυχιατρικής ασθενών 25 Magill, ένα φακό σε σχήμα στυλό Να είναι σταθερά (όχι τροχήλατα) καινούργια και σύγχρονης σχεδίασης. Ο εξωτερικός σκελε τός να αποτελείται από τέσσερις ορθογώνιους ατσάλινους σωλήνες βαρέως τύπου διαστά σεων 50x40mm περίπου, ενώ η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων όπου στηρίζεται το κρεβάτι να αποτελείται από οβάλ ατσάλινους σωλήνες διαστάσεων 40x20mm περίπου. Όλοι οι σωλήνες να είναι βαμμένοι με ηλεκτρο στατική βαφή φούρνου και να διαθέτουν αντο χή στα κτυπήματα στις εκδορές και στα χημικά υγρά καθαρισμού. Το επίπεδο κατάκλισης να εί ναι κατασκευασμένο από μεταλλικό προσθα φαιρούμενο πλέγμα έτσι ώστε να μπορεί να πλένεται, να είναι επικαλυμμένο με εποξική πούδρα και να εδράζει σε πλαστικά ελάσματα από στερεό PVC. Να διαιρείται σε δύο τμή ματα, ένα στο τμήμα της κεφαλής και πλάτης και ένα στο τμήμα της λεκάνης, μηρού και της κνήμης. Τα τμήματα του επιπέδου κατάκλισης κεφαλής και πλάτης να είναι κινητά ενώ το τμήμα λεκάνης, μηρού και της κνήμης να είναι σταθερό. Οι κινήσεις του τμήματος της κεφα λής και της πλάτης να ρυθμίζονται από υποβο ηθούμενο σύστημα το οποίο να βρίσκεται τοπο θετημένο στο σκελετό του επιπέδου κατά κλισης στο κάτω μέρος του κρεβατιού ή στο πλάι. Το κρεβάτι να πραγματοποιεί τις παρα κάτω κινήσεις:ρύθμιση του τμήματος της κεφα λής και της πλάτης σε διάφορες θέσεις. Το κρεβάτι να διαθέτει δύο ξύλινες αποσπώμενες μετώπες κεφαλής και ποδιών. Οι ξύλινες μετώπες να είναι βαμμένες και γυαλισμένες με διπλό στρώμα ειδικής βαφής έτσι ώστε να προστατεύει το ξύλο από υδρατμούς αλλά και από τα απολυμαντικά και καθαριστικά υγρά. Κατά μήκος να φέρει προστατευτικά συρταρωτά πλαϊνά κάγκελα διαμέτρου 90mm, περίπου τα οποί α να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό στο χρώμα του ξύλου. Να έχουν τη δυνατότητα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν μέσω συρτα ρωτού 2.200, ,00

3 5 Στρώματα 25 6 Κρεβάτι ασθενούς απομόνωσης σταθερό 7 Τραπεζοτουαλέτες 25 8 Καρέκλα δερματίνη συνοδού 3 25 μηχανισμού ο οποίος να βρίσκεται ενσωματωμένος στο εσωτερικό μέρος του ξύλι νου σκελετού των μετώπων. Τα κάγκελα να έχουν τη δυνατότητα κλειδώματος όταν βρί σκονται σε κάθετη θέση μέσω δύο κομβίων τα οποία να είναι τοποθετημένα στο εξωτερικό με ρους του ξύλινου σκελετού των μετώπων. Το κρεβάτι στις τέσσερις γωνίες του εξωτερικού σκε λετού να φέρει ελαστικούς περιστρεφόμενους προσκρουτήρες 90mm περίπου κατασκευασμέ νους από συμπιεσμένα στρώματα πλαστικού 10 mm περίπου για να προστατεύεται από τυχόν χτυπήματα ή γρατσουνίσματα. Το κρεβάτι να συνοδεύεται από στρώμα κατασκευασμένο από μη αναφλέξιμα υλικά διαστάσεων 195x85x12cm περίπου. Το συνολικό μήκος και πλάτος του κρεβατιού να είναι 220x100cm περίπου και το εσωτερικό μήκος και πλάτος του κρεβατιού 200x90cm περίπου. - Να είναι σταθερές (όχι τροχήλατες) καινούργιες και σύγχρονης σχεδίασης. Ο σκελετός του κο-μοδίνου να είναι κατασκευασμένος στα χρώμα τα του ξύλου έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα κρε βάτια. Η πάνω επιφάνεια του κομοδίνου να εί-ναι κατασκευασμένη από μια πολύ στρωματική πλαστική όψη. Να διαθέτει ένα συρόμενο συρτάρι το οποίο να ανοίγει από τη μια όψη. Το συρτάρι να είναι εξοπλισμένο με ατραυματικό χερούλι. Να διαθέτει ερμάριο με μια πόρτα μονής όψεως η οποία να είναι κατασκευ ασμένη από μια πολυστρωματική πλαστική όψη με κάθετες άκρες από στρογγυλεμένο ξύλο. Η πόρτα να κλείνει με μια απλή πίεση και εντός του ερμαρίου να υπάρχει μετακινούμενο ράφι το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί για να καθαριστεί. Να διαθέτει τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια στα χρώματα του ξύλου. Οι διαστάσεις να είναι 45x45cm περίπου και το ύψος 74cm περίπου. Η καρέκλα να έχει μπράτσα, να είναι κατάσκευ ασμένη από σωλήνα διαστ. 25x1,8mm, η βαφή της να είναι ηλεκτροστατική, να έχει σταθερή βά ση 300, ,00 0,00 550, ,00 120, ,00

4 9 Τραπέζια σαλονιού Τραπεζαρία ατόμων τεσσάρων 11 Ντουλάπι φαρμάκων 2 12 Ντουλάπα αποθήκευσης υλικού με ράφια 8 5 και να στηρίζεται σε τέσσερα πλαστικά πέλματα από PP ώστε να μην ολισθαίνει στο δάπεδο, στην έδρα και την πλάτη να είναι επενδεδυμένη με μαξιλάρια από αφρολέξ και οι διαστάσεις της να είναι περίπου 64x70x104cm. Με επένδυση ξύλου διαστάσεων περίπου 100x60xύψος 50cm Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 25mm επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης. Οι διαστάσεις να είναι περίπου 120x120xύψος 72cm Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φύλαξη φαρμάκων. Ο εργονομικός σχεδιασμός του να εξασφαλίζει: οικονομία χώρου, σωστή ταξινό- μηση των φαρμάκων, ασφαλή αποθήκευση. Να είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από υψηλής ποιότητας πολύ στρωματικό φαινοπλα στικό ανθεκτικό υλικό στις εκδορές και στα απόλυμαντικά καθαρισμού. Να διαθέτει εσω τερικά 4-5 ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και εσω τερικές πόρτες διπλής όψεως. Οι πόρτες να εί- ναι εφοδιασμένες με περίπου εσωτε- ρικές θήκες (ράφια) για φάρμακα κατασκευα- σμένες από ενισχυμένο θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό αναλλοίωτο στα απολυμαντικά καθα- ρισμού. Στο εσωτερικό του να διαθέτει ντουλά- πι με κλειδαριά ασφαλείας για τη φύλαξη των ναρκωτικών φαρμάκων. Οι εξωτερικές πόρτες να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας. Η βάση να φέρει τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Να είναι συνολικών διαστάσεων περίπου: πλάτος 90xβάθος 60 xύψος 200cm. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι βιομηχανικής κατασκευής όχι ιδιοκατασκευή, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. Το σώμα της κατασκευής να είναι διπλής όψης από μοριοσανίδα επικαλυμμένη από πλενόμενο υλικό και να διαθέτει, περιμετρικό ελαστικό για το κλείσιμο των θυρών. Οι ενδεικτικές διαστάσεις να είναι 45x50x200cm. 170, ,00 600, , , ,00 200, ,00

5 13 Κιόσκι με τραπέζι και παγκάκια για τον αύλειο χώρο 14 Καναπές καθιστικού Κρεβάτι εξεταστηρίου 3 16 Καρέκλα τραπεζαρίας Κρεβάτια εφημερίας απλά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3 H ντουλάπα να είναι μονόφυλλη και στο εσωτερικό της να φέρει τέσσερα περίπου ράφια ρυθμιζόμενου ύψους. Η στήριξη της ντουλάπας να γίνεται σε ανθεκτική βάση. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. - Διθέσιος με σκελετό ξύλινο από μοριοσανίδα πάχους 18mm, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώματος κατ επιλογή, διαστάσεων περίπου 155x85x ύψος 84cm Να έχει σκελετό μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής. Να φέρει τέσσερα πόδια σταθερής στήριξης. Να φέρει τμηματικό στρώμα από ανθεκτικό, βραδύκαυστο υλικό, επικαλυμμένο με αδιάβροχο, βραδύκαυστο κάλυμμα από δερματίνη, υψηλής αντοχής στα συνήθη από- λυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται στα Νο-σοκομεία. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι δύο τμημάτων με ρυθμιζόμενο το τμήμα πλάτης. Η ανάκληση της πλάτης να γίνεται με ημιαυτό-ματο σύστημα σταθεροποίησης, ελεγχόμενο και από τις δύο πλευρές. Το κρεβάτι να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό στήριξης χαρτοσέ-ντονου. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 180x60xύψ 75cm. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη. Από μίγμα πολυπροπυλενίου στην πλάτη & στην έδρα καθίσματος, μεταλλικό σκελετό, να είναι άνετη και ανθεκτική & με ενδεικτικές διαστάσεις: βάθος έδρας 40cm, πλάτη 40cm, ύψος έδρας από το έδαφος 45cm Με επένδυση ξύλου διαστάσεων περίπου 195x90xύψος 35cm, χρώμα κατ επιλογή και με ανατομικό στρώμα μέτριας σκληρότητας διαστάσεων περίπου 190x90cm 0,00 550, , , ,00 80, ,00 600, ,00

6 18 Βιβλιοθήκη - ραφιέρα Τραπέζια συνεδριάσεων Καρέκλες περιστρεφόμενες δερματίνη Καρέκλα περιστρεφόμενη ύφασμα γραφείου Γραφείο με προέκταση για Η/Υ Από μοριοσανίδα τύπου Ε1 πάχους 18mm, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης, να είναι λυόμενη, οι πόρτες να αναρτώνται από ζεύγη μεντεσέδων με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να κουμπώνουν και να αποσπώνται εύκολα από τα πλαϊνά, με περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας στο δεξί φύλλο & με ερμάρια που το καθένα να φέρει 4 ρεγουλα τόρους. Να αποτελούνται από 4 στήλες με δια στάσεις περ. 40πλάτοςx200ύψοςx41cm βάθος Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατάσκευα- σμένη από μοριοσανίδα τύπου Ε1 πάχους 25 mm περίπου επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με ακμές στρογγυλεμένες με ακτίνα 3mm, με μεταλλικά πόδια βαμμένα ηλεκτροστατικά. Διαστάσεις 240x110x72cm περίπου Με βάση 5 ακτίνων, με κολώνα στήριξης που να προσαρμόζεται με σύσφιξη ή κολώνα στήρι- ξης που να αποτελείται από μεταλλικό τμήμα/ οδηγό, το αυτοφερόμενο αμορτισέρ και τα τρία πλαστικά καλύμματα, με έδρα από επάλληλα φύλλα οξιάς, με προσαρμοσμένο αφρολέξ επενδεδυμένο με δερματίνη, με πλάτη που εσωτερικά να έχει ειδικό υλικό για αντοχή σε κάμψη πάνω στο οποίο να προσαρμόζεται αφρώδες υλικό πυκνότητας 30Kg/m3 και πάχους 40mm επενδεδυμένο με δερματίνη. Το πίσω μέρος της πλάτης να καλύπτεται με πλαστικό κέλυφος από πολυστερίνη. Επίσης να φέρει μπράτσα. Όλα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο είδος (20) αλλά επενδεδυμένο με ύφασμα αντί δερματίνης. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευα σμένη από μοριοσανίδα τύπου Ε1 πάχους 25 mm περίπου επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με πόδια μοριοσανίδας τριών στρώσεων τύ-που Ε1 πάχους 25mm επενδεδυμένα με φιλμ μελαμίνης, με ποδιά επίσης κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 18mm περίπου επενδεδυμένη με μελα μίνη με καλύπτρες διέλευσης καλωδίων. Τα πέλματα των γραφείων με δύο ζεύγη 350, ,00 550, ,00 350, ,00 110, ,00 550, ,00

7 23 Γραφείο απλό Βιβλιοθήκες Καναπές γραφείου δερματίνη 3 26 Πολυθρόνες γραφείου δερματίνη 8 27 Αρχειοθήκη εγγράφων 2 28 Συρταριέρα Καρέκλες επισκεπτών 35 ρεγουλα τόρων. Διαστάσεων 180x80x92x72cm περίπου και με ανεξάρτητη προέκταση 100x60x72cm περίπου Όλα τα ως άνω χωρίς προέκταση Διαστάσεων 160x80x72cm περίπου Από μοριοσανίδα τύπου Ε1 πάχους 18mm περίπου, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης, να είναι λυόμενη, οι πόρτες να αναρτώνται από ζεύγη μεντεσέδων με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να κουμπώνουν και να αποσπώνται εύκο λα από τα πλαϊνά, με περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας στο δεξί φύλλο και με ερμάρια που το καθένα να φέρει 4 ρεγουλατό ρους. Να αποτελούνται από 4 στήλες με διαστ. 40πλάτοςx200 ύψοςx 41cm βάθος περίπου. Διθέσιος με σκελετό ξύλινο από μοριοσανίδα πάχους 18mm περίπου, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώματος κατ επιλογή ενδεικτικών διαστάσεων 155x85x ύψος 84cm περίπου Με σκελετό ξύλινο από μοριοσανίδα πάχους 18mm, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώμα- τος κατ επιλογή, ενδεικτικών διαστάσεων 90x85xύψος 84cm Με πέντε συρτάρια τα οποία θα βγαίνουν ολόκληρα έξω προσφέροντας μεγαλύτερη αρχειοθετική χωρητικότητα και 100% πρόσβαση στο εσωτερικό με μονοκόμματο δομικό σκελετό για μεγαλύτερη αντοχή, με κλειδαριές, με συρόμενο μηχανισμό προο δευτικής δράσης με ρουλεμάν, με επίστρωση από ανθεκτική βαφή διαστάσεων περίπου: ύψος 150xπλάτ. 47xβάθ. 62cm Τα πλαϊνά-καπάκι-βάση-πλάτη να είναι κατά σκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσε- ων επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης πάχους 18 mm περίπου για τα πλαϊνά και τη βάση, το καπάκι να είναι από μελαμίνη πάχους 22mm περίπου, ενώ η πλάτη να αποτελείται από μελαμίνη πάχους 12mm περίπου Να έχει τρία συρτάρια με ύψος προσώπου 19,2cm περίπου και ανεξάρτητη μολυβοθήκη. Με τετράποδη βάση μεταλλική κατασκευασμένη από σωλήνα 550, ,00 550, , , ,00 450, , , ,00 230, ,00 110, ,00

8 30 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ*** Κάμερα για το ήσυχο δωμάτιο 31 Τηλεόραση 28 ιντσών 2 32 Ηχοσυστήματα 1 33 Video 1 3 στρογγυλό διαμέτρου Φ25mm και πάχους 1,5mm βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, με έδρα και πλάτη από πολυπροπυλένιο. Εσωτερικά να έχει δρύινη μοριοσανίδα πάχους 7,5mm περίπου με κάλυψη από αφρολέξ πάχους περίπου 40mm και επένδυση από ύφασμα. Να φέρει σταθερά μπράτσα από πολυπροπυλένιο Να έχει τρεις κάμερες οροφής έγχρωμες με δυνατότητα λήψης με 0 LUX, με υπέρυθρα LED Να έχει φακό 3,6mm έως 6mm και ανάλυση 420tvl Να έχει καταγραφικό συνεχούς καταγραφής για 24 ώρες και αποθήκευση για 2 εβδομάδες με HDD 500GB τουλάχιστον Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης από monitor η TV Δυνατότητα backup μέσω USB σε PC Εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία και να έχει εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον Να είναι τεχνολογίας TFT-LCD από 32 εως 42 Να έχει ανάλυση εικόνας 1366x768 HD Ready Λόγος αντίθεσης από 5.000:1 έως :1 Να είναι φορμά 16:9 Να έχει ενσωματωμένο δέκτη DVB-T και αποκωδικοποιητή MPEG4 και MPEG 2 Nα έχει φωτεινότητα από 400 cd/m και άνω Να έχει ψηφιακή είσοδο εικόνος και ήχου 2ΧHDMI. Να έχει εγγύηση 1 έτος τουλάχιστον Να είναι τύπου Micro Nά έχει 2 ηχεία 2 δρόμων Να έχει ισχύ 2x50W rms και άνω Δυνατότητα αναπαραγωγής (δίσκων CD) & mp3, cd-r,cd-rw Να έχει ψηφιακό δέκτη (tuner) Nα έχει δυνατότητα προτοποθετημένων σταθμών Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον Video (DVDR): Να έχει σκληρό δίσκο από 100GB και άνω Να έχει tuner PAL/SECAM 500, ,00 450,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00

9 34 Video-camera 1 35 Φωτογραφική μηχανή 2 36 Τηλεφωνικές συσκευές Η/Υ πλήρης 6 Να έχει λειτουργία εύκολης εγγραφής Να έχει δυνατότητα εγγραφής σε πολλαπλούς τύπους δίσκων Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής DivX, MPEG4,JPEG,SVCD,DVDRAM,CDR W,DVD-/ +R Να έχει εισόδους Coaxial, HDMI, SCART Να έχει τηλεχειριστήριο Να έχει εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος Να έχει αισθητήρα CCD 1megapixel και άνω Nα έχει σκληρό δίσκο 60GB και άνω Οπτικό ζουμ 25Χκαι ψηφιακό ζουμ 200Χ Να έχει σταθερότητα βίντεο σε χαμηλό φωτισμό Να έχει ελάχιστο φωτισμό σε λειτουργία νυχτερινής λήψης Οθόνη LCD αφής και 2,7 Να έχει δυνατότητα συνεχούς λήψης 3 ωρών και άνω Να κάνει εγγραφή φορμα 16:9 Να έχει τηλεχειριστήριο Να έχει δυνατότητα εύκολης δημιουργίας αντίγραφων μέσω θύρας USB Να έχει φακό με φωτεινότητα F 1,8-3,2 Να έχει ανάλυση 10 megapixel και άνω Οπτικό ζουμ 10Χ και ψηφιακό ζουμ 20Χ Οθόνη LCD 3 Να έχει δυνατότητα εξαιρετικά σταθερής λήψης Να έχει ενσωματωμένο φλας και δυνατότητα λειτουργίας, αυτόματη, υποχρεωτική, αργού συγχρονισμού Να έχει εσωτερική μνήμη 30ΜΒ και άνω Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον Να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου της εταιρείας SELTA. Γενικά χαρακτηριστικά: Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι καινούργια, αμετα-χείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφο-ράς και να μην υπάρχει 700,00 700,00 300,00 600,00 60, , , ,00

10 ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής τους, καθώς επίσης και να κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Όλα τα μέρη που συνθέτουν το σύστημα των προσωπικών υπολογιστών (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και ότι άλλο υλι- κό είναι δυνατό) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISΟ Το σύνολο του συστήματος να είναι συναρ μολογημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του, εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Να παρέχεται φιλικότητα προς το περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια (green pc), καθώς επίσης να φέρει πιστοποιητικά για εξοικονομη- ση ενέργειας (EPA Energy Star) και προστα- σίας του περιβάλλοντος. Να υπάρχει διαβεβαίωση για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια και η ανταπόκριση σε γραπτή κλήση του φορέα (για βλάβη κλπ) να γίνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Κουτί : Midi Tower ATX ή BTX/μBTX, Τροφοδοτικό: 400W με Ανεμιστήρα Ψύξης, Επεξεργαστής: Intel, Τύπος: Dual Core 3,00GHz, Μητρική Κάρτα:Τύπου ATX ή BTX/μBTX, να υποστηρίζει τον προμηθευόμενο επεξεργαστή, μνήμη, σκληρό δίσκο, τέσσερεις (4) USB 2.0 θύρες και να έχει μια (1) σειριακή (Serial Ports) και μία (1) παράλληλη θύρα (Parallel Port), Επίσης: Κάρτα Ήχου:On Board, Κάρτα Γραφικών: On Board, μνήμη>=128μβ, Κάρτα Δικτύου: On Board Ethernet LAN 10/100/1000Mbps, RJ45/UTP Connection, Μνήμη: 2GB DDR MHz, Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA 7200rpm, Οδηγός DVD: DVD +/- RW Supermulti, Οδηγός Δισκέττας: 1,44 ΜΒ, Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Pro Ελληνικά

11 38 Συσκευή Fax- Πολυμηχάνημα 39 Εκτυπωτής λέιζερ ασπρόμαυρος 3 1 Πληκτρολόγιο: USB/PS2, 104 πλήκτρων με ελληνολατινικούς χαρακτήρες Ποντίκι: USB/PS2 με scroll wheel και οπτικό αισθητήρα, Οθόνη: TFT/LCD (υγρών κρυστάλλων) Διαγώνιος: 19 Aspect Ratio: 16:9 Ανάλυση: 1280x1024, φωτεινότητα:300cd/τμ, Αντίθεση:1000:1, Χρόνος Απόκρισης: 5ms, Πιστοποιητικά: EPA Energy Star Compliant, TCO 03 ή TCO 06 Τεχνολογία: Ψεκασμού Μελάνης (Inkjet), Δυνατότητες: εκτύπωσης,αποστολής φαξ,, αντιγραφής και σάρωσης, σελίδων Α4, ασπρόμαυρη και έγχρωμη, Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: τουλάχιστον 30 σελίδων, ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ταχύτητα τουλάχιστον 30σελ/λεπτό (black A4, πρόχειρη) τουλάχιστον 24σελ/λεπτό (έγχρωμη, Α4, πρόχειρη) Ποιότητα εκτύπωσης: 4800x 1200dpi (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα) Εκτύπωση διπλής όψης: ΝΑΙ FAX: Ταχύτητα μετάδοσης: 33,6Kbps (3sec/page) Αριθμός σελίδων στη μνήμη: έως 100 σελίδες Αριθμοί γρήγορης κλήσης: έως 100, Αυτόματη επανάκληση: ΝΑΙ Καθυστέρηση αποστολής: ΝΑΙ ΣΑΡΩΣΗ: Τύπος σάρωσης Επίπεδης επιφάνειας, ADF, Ανάλυση σάρωσης: 4800x4800dpi, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ : Ταχύτητα αντιγραφής έως 7 αντίγραφα/λεπτό (black A4, κανονική) έως 4 αντίγραφα/λεπτό (έγχρωμη, Α4, κανονική), Ανάλυση αντιγραφής: 1200x1200 dpi (black) 4800x1200dpi(έγχρωμη,βέλτιστη ποιότητα) Μνήμη: 64 ΜΒ, Συνδεσιμότητα: μέσω usb και θύρας δικτύου, Λογισμικό:Win2000 & XP & Vista. Μέγεθος Σελίδας:Α4 Χρώμα Εκτύπωσης : Ασπρόμαυρη, Ανάλυση Εκτύπωσης:1200 x1200, Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ/λεπτό (A4 black), Εκτύπωση διπλής όψης: ΝΑΙ Μνήμη: 64MB Διαχείριση χαρτιού (Standard): 200,00 600,00 500,00 500,00

12 40 Εκτυπωτής λέιζερ έγχρωμος 41 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Ψυγείο οικιακής χρήσης επαγγελματικό 1 1 Συρτάρι εξόδου χαρτιού 150-σελ. Τροφοδότες χαρτιού 300-σελ, Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και ethernet (δικτύου) Λογισμικό: Win2000 & XP Υποστηριζόμενη Γλώσσα: Ελληνικά 928 & DOS. Μέγεθος Σελίδας : Α4 Χρώμα Εκτύπωσης : Έγχρωμη Ανάλυση Εκτύπωσης : 1200 x 1200 dpi, Ταχύτητα εκτύπωσης:22 σελ/λεπτό (A4 black), 21 σελ/λεπτό (A4 color) Μνήμη: 128MB Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι εξόδου χαρτιού 250-σελ. Τροφοδότες χαρτιού 250-σελ, Συνδεσιμότητα :usb (2.0) θύρα και ethernet (δικτύου) Λογισμικό : Win2000 & XP & Vista. Χωρητικότητα: 378lt Διαστ. 185x70cm περίπου No frost κατάψυξη 4 αστέρων ενεργειακή κλάση Α Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης ψύξης στη συντήρηση και στην κατάψυξη. Να περιέχει ράφια γυάλινα ή πλαστικά, ρυθμιζόμενα δύο (2) φρουτολεκάνες, θήκες για αυγά, βούτυρο, τυριά, πόρτες μαγνητικές που ρυθμίζονται για να ανοίγουν δεξιά-αριστερά, 500,00 500,00 720,00 720,00 42 Κουζίνα ηλεκτρική - 0,00 43 Καφετιέρα 2 Χωρητικότητα: φλιτζάνια, εύχρηστη 55,00 110,00 44 Μίξερ χειρός με καλώδιο 1 350W με δύο ζευγάρια αναμικτήρες σκληρής και μαλακής ζύμης 30,00 30,00 Χωρητικότητα: 1,8lt Κάδος 45 Βραστήρας νερού 2 ανοξείδωτος εσωτερικός (καλυμμένη η επιφάνεια με inox) 55,00 110,00 ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ποτήρια-πιρούνια-κουτάλια- 46 πιάτα-πιατέλες-σαλατιέρες- φλιντζάνια-κούπες-βάζα- 0,00 τασάκια κλπ 47 Σκεύη μαγειρικής 0,00 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

13 48 Κουβέρτες μάλλινες και πικέ-παπλώματασεντόνια-μαξιλαροθήκεςπετσέτες μπάνιου & προσώπου- μαξιλάριατραπεζομάνδηλαπετσέτες κουζίνας κλπ 49 Κουρτίνες άκαυστες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κουβέρτες μάλλινες: Σύνθεση: 80% 100 μαλλί, 20% νάιλον Διαστ 160x220cm 78, ,00 Χρώμα:διάφορα προς επιλογή Κουβέρτες πικέ: Σύνθεση: 100% 100 βαμβάκι 25, ,00 Διαστ. 160x250cm Χρώμα: διάφορα προς επιλογή σύμφωνα με προδιαγραφές Γ.Γ.Εμπορίου 5,00 400,00 80 Μαξιλάρια Σύνθεση: Πολυεστερικά πλενόμενα (θήκη πλενόμενη ή θήκη από ύφασμα βαμβακερό) Διαστ. 45x65cm Χρώμα: λευκό Μαξιλαροθήκες Σύνθεση: 100% 3,00 600, βαμβάκι Διαστ. 50x70cm Χρώμα: λευκό Παπλώματα Σύνθεση: πολυεστερικά 40, ,00 75 πλενόμενα, 100% βαμβακερό το ύφασμα Διαστ. 160x220cm Χρώμα: διάφορα προς επιλογή Πετσέτες κουζίνας Σύνθεση: 100% 2,00 200, βαμβάκι Διαστ. 30x50cm Χρώμα: διάφορα χρώματα προς επιλογή Πετσέτες μπάνιου 6,00 450,00 75 Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ.70x140cm Χρώμα: λευκό Πετσέτες προσώπου Σύνθεση: 100% 3,5 350, βαμβάκι Διαστ.50x100cm Χρώμα: λευκό Σεντόνια Σύνθεση: 100% βαμβάκι 250 Διαστ.160x270cm 9, ,00 Χρώμα:λευκό σύμφωνα με προδιαγραφές Γ.Γ. Εμπορίου Τραπεζομάνδηλα Σύνθεση: Να μην 15,00 300,00 20 λεκιάζουν. Διαστ.100x150cm Χρώμα: διάφορα χρώματα προς επιλογή Σ Υ Ν Ο Λ Ο (17.650,00 )= ,00 30 Το ύφασμα να είναι από βραδύκαυστη ύλη 360, ,00

14 50 Βιβλία επιστημονικά Ψυχολογικά 51 Τεστ ψυχοτεχνικά 52 Επιτραπέζια παιχνίδια (εργοθεραπείας) 53 Υλικά εργοθεραπείας 3 σετ 6 2σε τ Σετ 1 : 1. Tεστ νοητικής λειτουργίας WAIS ενηλίκων (Weshler Adult Intelligence Scale) αγγλική έκδοση (τεμ. 2) 2.Τεστ νοητικής λειτουργίας ελληνικό Wisc III (Wechlers Intelligence Scale for Clildreu 3rd Edition) Σετ 2 : 1.Προβολική δοκιμασία Rorschach (τεμ 2) 2.Προβολική δοκιμασία θεματικής αντίληψης ΤΑΤ (τεμ. 2) 3.Τεστ συναισθηματικής κατάστασης Rotter (τεμ 2) Σετ 3 : 1.Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Μ.Μ.Ρ.Ι. η πρώτη έκδοση (1) (τεμ. 2) 2.Διάγνωση δυσκολιών μάθησης, Αθηνά τεστ (τεμ 2) 1) Ομαδικά παιχνίδια στρατηγικής: MASTERMIND, MONOPOLY, JENGA. 2) Ομαδικά παιχνίδια μνήμης: α) Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, β) Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, γ) Ταξιδεύοντας στον κόσμο. 3) Ομαδικά παιχνίδια αντίληψης: α) Λίγα λόγια & σοφία, β) Ψηφιακό δίλημμα, γ) Τριπλό σετ (κυβαριθμοί - κυβόλεξο), δ) 40 κλασικά παιχνίδια, ε) Pictionary. 4) Ομαδικά παιχνίδια πολλαπλών δεξιοτήτων: α) Bingo - Lotto - Tobola, β) Visionary, γ) Scrabble. 5) Πρόγραμμα ήπιας σωματικής άσκησης (ομαδικό ή ατομικό) Ταινία- Βίντεο & Εξοπλισμός: α) Gentle Does it Video and Starter Activity pack, β) Mini Parachute. 6) Puzzles: α) Τρισδιάστατα, β) Απλά των 80, 120, 200, 500 (κομματιών) 1)Υλικό ασκήσεων ανάπτυξης γνωστικών συναισθηματικώνψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων: 1 Α )Λογική Σκέψη Μνήμη: α) Color cards (κουτιά με κάρτες) Problem Solving, Activities and 0, , , , ,00 120,00 720, , ,00

15 Events, What s Missing, What s Different, What s Wrong. β) Βιβλίο ασκήσεων: Treating Memory Impairment. γ) Ασκήσεις παιχνίδια ακουστικής διάκριση διάκρισης & μνήμης: α) Listening skills sequencing sounds β) Musical Bingo 1 B Ασκήσεις εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων & συναισθηματικής ανάπτυξης: α) Life Skills Series (6 τεμάχια), β) Workbooks of activities for language and cognition (walk 1-3), γ) Games for talking: top 5, let s talk, let s mime, δ) Group interaction games, ε) Draw on your emotions. 2) Ψυχαγωγία κατασκευές 2 Α Ατομικά παιχνίδια άσκησης χώρουαντίληψης σκέψης: 2 Β α) Βιβλίο ασκήσεων ιδεών : Crafts in therapy and rehabilitation. β)βιβλίο-colouring patterns γ)υλικά χειροτεχνιών* και εργαλεία (μαρκαδόροι- χαρτόνια-πένσεςπυρογράφος κ.α.) χάντρες-ψηφίδες-άμμος-κόλλα- Plexiglas- πινέλα κ. α.) *Ως χειροτεχνίες θεωρούνται: Πηλός, Ανθοδετική, Χάρτινες κατασκευές, Δημιουργία κοσμημάτων, Ξύλινες κατασκευές, Μάσκες-Φιγούρες με πατρόν, Ζωγραφική, Γύψινες κατασκευές με καλούπια, Διακόσμηση γυαλιού-ξύλου με στενσιλς, Μοντελισμός, Ψηφιδωτά, Κολάζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 54 Φυτά γλάστρες 0,00 55 Κάδρα-Αφίσες 20 Διάφορα μεγέθη με διαφορετικό θέμα, τοπία, σε χρωματισμούς διάφορους 50, ,00 προς επιλογή 56 Πινακίδες 10 Πινακίδες κατεύθυνσης διαφορετικών μεγεθών 40,00 400, Κάδος ακάθαρτου ιματισμού τροχήλατος Κάδοι απορριμμάτων μικροί πλαστικοί για δωμάτια ασθενών 1.500,00 20, ,00 260,00 Κάδοι απορριμμάτωνκαλάθια 8 Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί για τα 20,00 160,00 57 άπλυτων- θήκες χαρτιού κλπ γραφεία Κάδοι τουαλέτας πλαστικοί με καπάκι και πεντάλ (σετ με πιγκάλ), Κάδοι μεγάλοι πλαστικοί για διάδρομο με καπάκι και πεντάλ Θήκες χαρτιού περιστρεφόμενες. 30,00 40,00 50,00 390,00 160,00 50,00

16 58 Πυροσβεστήρες 20 α)διοξειδίου του άνθρακα 6kg πιστοποιημένος CE-EN3 :ΤΕΜ 8 β) Ξηράς κόνεως PA 6kg ABC-21A 100, ,00 πιστοποιημένος CE-EN3: ΤΕΜ Ατομικά στρώματα Να είναι κατασκευασμένο εξ 5 χαλάρωσης ολοκλήρου από το υλικό latex 120,00 600,00 Στρώματα αίθουσας 60 ομαδικών θεραπειών - 0,00 (80x180) 61 Πολύχρωμα μαξιλάρια Από ανθεκτικό ύφασμα διαφόρων 9 διαφόρων μεγεθών διαστάσεων 40,00 360,00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Χρόνος παράδοσης των ειδών : Έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες για τον εξοπλισμό του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ηλεκτρικών ειδών, Διαφόρων. Έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα είδη Ιματισμού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα είδη του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Νοσοκομειακού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, Εξοπλισμού Γραφείων, Επιστημονικούεκπαιδευτικού υλικού Δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό απαιτείται θα παρέχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο. Τα προσφερόμενα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι προσφέροντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. ***Επωνυμία Προϊόντων. Για όλον τον εξοπλισμό και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του να αναφέρονται: κατασκευάστρια εταιρεία, τύπος, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κ.λπ. όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

17 Πιστοποιήσεις. Για το σύνολο του εξοπλισμού, οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO Όλος ο εξοπλισμός να φέρει το σήμα CE και γενικότερα, πέρα από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που εμφανίζονται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, να αναφέρονται τυχόν επιπλέον των ανωτέρω όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου. Εγχειρίδια Χρήσης Συνοδός Εξοπλισμός. Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να παραδοθεί έτοιμο (πχ. προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα), παραμετροποιήμενο (π.χ. εγκατάσταση DOS και ελληνικών 928 στους εκτυπωτές) και να λειτουργεί πλήρως. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πχ. τροφοδοσίες, άλλα καλώδια, κλπ), το λογισμικό εγκατάστασης (CDs, άδειες χρήσης, οδηγοί εγκατάστασης, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή και την απαραίτητη τεκμηρίωση (εγχειρίδια χρήσης, γραπτές εγγυήσεις, κλπ), όπως αυτά επισήμως παρέχονται από τον κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι, όλα τα ανωτέρω θα αφορούν σε κάθε συσκευή και θα είναι πλήρως ενημερωμένα. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να εγκαταστήσει όλα τα ανωτέρω σε χώρο που θα του υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής. Λειτουργικότητα Εκτυπωτών. Όσον αφορά στους εκτυπωτές, οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα είναι επιθυμητό (πχ. φθηνά αναλώσιμα ή αναλώσιμα μεγάλης χωρητικότητας, δυνατότητα εκτύπωσης μεγάλου εύρους σελίδων, 2ος δίσκος χαρτιού, κλπ). Εγγυήσεις. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Για όλα τα παραπάνω, να εκτιμηθεί η ελάχιστη συνολική τιμή, έτσι ώστε η προμήθεια να γίνει από μοναδικό προμηθευτή για λόγους συντήρησης του εξοπλισμού. ** Για τα είδη: 1,2,3,4,5,7,11,15 η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-9-12 Αριθμ. Πρωτ.: 22776 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ιωάννινα: 21/1/2016 Αρ. πρωτ.: 1061 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 51/ Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

Διακήρυξη 51/ Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Διακήρυξη 51/2013 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.831.3/105/643699/Σ.3524/09 Αυγ 2013/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4 ο Γρ τη διενέργεια προμήθειας υλικών Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Μυτιλήνη, 30-09-2016 Τηλ.: 22510 36925, Αριθ. Πρωτ.7938

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α / Α ΕΙΔΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 5 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39130000-2 5 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γραφείο Προϊσταμένου 1.1. Γενική Περιγραφή 1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γραφείο Προϊσταμένου 1.1. Γενική Περιγραφή 1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 10303 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 165/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυσσόμενα Έπιπλα & Προτάσεις Ύπνου

Πτυσσόμενα Έπιπλα & Προτάσεις Ύπνου Κεντρική Έκθεση Εργοστάσιο 23o Χλμ Αθηνών- Λαυρίου, Κορωπί Fax: 210 6627062 Τηλ.: 210 6020381, 2, 3 info@xdesign.gr Αθήνα-Μέτς Κρυονέρι Αγ. Ιωάννης-Ρέντη Καλλιμάρμαρο 120 Εν. Εργοστάσια 120 Εν. Εργοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ.ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:.ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΤΗΛ.& FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρεβάτια - προστατευτικά

Κρεβάτια - προστατευτικά Κρεβάτια - προστατευτικά 280-02130*ΠΡΟ* 280-02170*ΠΡΟ* Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.30m Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.70m 280-ΠΡΟΣΤ_02 Ανοδιωμένο τοξωτό προστατευτικό κραβατιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα