Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο"

Transcript

1 ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική ανάπτυξη Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αναζητούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη της «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα του επικείμενου ελληνικού Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις περιφερειακές αρχές αξιολογήσουν τις περιφερειακές ανάγκες και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη χρήση των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων, με παράλληλο στόχο την εδαφική συνοχή των περιοχών ευθύνης τους. Η αειφόρος ανάπτυξη και η ανάκαμψη της οικονομικής κρίσης βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής όλων σχεδόν των νέων περιφερειακών αρχών ήδη από το Δεδομένου ότι το 2014 είναι το έτος των περιφερειακών εκλογών, οι ελληνικές περιφερειακές αρχές θα πρέπει επίσης να συντάξουν ένα στρατηγικό έγγραφο πολιτικής με τους γενικούς στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. να

2 Το Πρόγραμμα ESPON μπορεί να υποστηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής στην ανίχνευση του εδαφικού δυναμικού της περιφέρειάς τους, στην ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών τους και στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Κάθε περιφέρεια είναι διαφορετική, περιλαμβάνει διαφορετικές περιοχές και πρέπει να αντιμετωπίσει τα ειδικά πλεονεκτήματά της και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις. Κάθε περιφέρεια θα μπορούσε να συμβάλει σε διαφορετικό βαθμό σε ένα από τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ανάλογα με το εδαφικό δυναμικό της. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε Έργα ESPON μπορεί να υποστηρίξει τον προγραμματισμό και τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση της εδαφικής στοχοθεσίας και των περιφερειακών οικονομιών. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της «τοποκεντρικής» προσέγγισης ( place-based approach) για την ανάπτυξη των μελλοντικών προγραμμάτων ESIF, καθώς και για την επιλογή των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση έργων. Ευκαιρίες, προκλήσεις και περιφερειακά χαρακτηριστικά για την χωρική ανάπτυξη Oι Ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, είτε με όρους «ορεινότητας» είτε λόγω συνοριακού ή παράκτιου χαρακτήρα είτε εξαιτίας της κρίσης από την άποψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μια βασική πρόκληση είναι η υπέρβαση των μειονεκτημάτων που έχουν κληρονομήσει από τη ειδική γεωγραφική θέση και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η διευκόλυνση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξή τους. Η ανάλυση "SWOT" χρησιμοποιείται ευρέως από επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής και στην Ελλάδα, για την ανίχνευση του εύρους των παραγόντων που διαμορφώνουν τις αποφάσεις. Ωστόσο, είναι μια γενική μέθοδος και δεν είναι απαραίτητο να επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά ενός τόπου ή στην ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις εντός μιας χωρικής ενότητας. Έτσι, ένα άλλο εργαλείο με τίτλο μοντέλο NEXUS που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ευρωπαίων ερευνητών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά. Αυτό το εργαλείο προωθεί μια μετατόπιση της στρατηγικής εστίασης της περιφερειακής πολιτικής από τη σύγκλιση στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Για μια σειρά από τύπους περιφερειών, το ESPON έχει αναπτύξει "μοντέλα NEXUS», που διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των καθοριστικών χαρακτηριστικών ενός τόπου και των προκλήσεων και ευκαιριών. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής να εντοπίζουν πιθανά πεδία δράσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης των πλέον ελπιδοφόρων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη μιας χώρας ή μιας περιοχής. μεταξύ των ενδιαφερομένων.

3 Χρήση του εργαλείου Nexus Ένα συνθετικό διάγραμμα Nexus για μια νησιωτική περιφέρεια Source: GEOSPECS project Κατασκευάζοντας το δικό σας μοντέλο Nexus Βήμα 1: Ορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα κληροδοτήματα της περιοχής Σε μια νησιωτική περιφέρεια μιάς μελέτης περίπτωσης του έργου GEOSPECS, τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται είναι: χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ισχυρή ταυτότητα ή ειδυλλιακή εικόνα. Άλλες περιοχές ενδεχομένως να έχουν διαφορετικά καθοριστικά χαρακτηριστικά : είτε αρνητικά είτε θετικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα κληροδοτήματα στην περιοχή σας; Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται διαφορετικές κρίσεις, έτσι δεν υπάρχουν κατ'ανάγκην «σωστές» απαντήσεις. Τα ένδεκα θέματα του ESIF μπορούν να βοηθήσουν ώστε να εντοπιστούν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά που είτε κληρονομούνται είτε διαμορφώνονται από γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά ενός τόπου και να δομηθεί έτσι το μοντέλο Nexus. Δεδομένα από το ESPON και άλλες πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση σε αυτό το στάδιο μέσω συγκριτικής αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της περιφέρειας είτε με το εθνικό επίπεδο είτε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, ένας καταιγισμός ιδεών (brainstorming) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πριν από την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. Βήμα 2: Συνδέονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής με συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές αναπτυξιακές

4 διαδικασίες είτε αρνητικές ( περιορισμοί) είτε θετικές ( ευκαιρίες) Το επόμενο βήμα έγκειται στο να σκεφτείτε αυτές τις προϋποθέσεις τις διαδικασίες που απορρέουν από ή σχετίζονται με που έχουν αντίκτυπο στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην περιοχή σας. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα μπορούσαν να αντανακλούν είτε οικονομικές, είτε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Ως παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε τις τάσεις της αγοράς που ευνοούν ή αναστέλλουν την τοπική επιχειρηματικότητα, σχεδιαζόμενες νέες υποδομές, ευπάθεια στην αύξησης του κόστους της ενέργειας, ή τους τρόπους ή τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την πόλη ή την περιφέρεια. Ποιοί είναι οι παράγοντες ( προκλήσεις και ευκαιρίες ) που συνδέουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής σας με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα? Βήμα 3: Δημιουργία λογικών αλυσίδων συνδέσμων μεταξύ των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την ταυτότητα μιάς περιοχής και τις προκλήσεις και ευκαιρίες Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία λογικών αλυσίδων που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά και τα κληροδοτήματα της περιοχής, καθώς και από τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στο Βήμα 2. Κατόπιν μπορούν να γίνουν συνδέσεις υπό των πρίσμα των ευκαιριών και προκλήσεων για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή. Μια πιο πολιτικά προσανατολισμένη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ο εντοπισμός συσχετίσεων από την άποψη του πώς αυτές συνδέονται με την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι λογικές αλυσίδες μπορούν να αναδείξουν τις συσχετίσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να χρησιμοποιηθούν για να εντοπισθούν πιθανές συνέργειες και δυνατότητες για ολοκληρωμένες δράσεις που προσφέρουν σε περισσότερους από έναν από τους στόχους που έχουν τεθεί- για παράδειγμα, η πρόκληση ή ευκαιρία να αναπτυχθούν πράσινες επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν τόσο τοπική κατάρτιση όσο και ευκαιρίες νεανικής απασχόλησης. Μια μεγάλη πόλη ενδεχομένως να χρειαστεί να βρει τρόπους να υπερβεί προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ παράλληλα απανθρακοποιεί το σύστημα μεταφορών και βελτιώνει την ασφάλεια. Αυτό το βήμα θα μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας στοιχεία (όπως αυτή που δημιουργούνται από το ESPON) ή ως μια ανταλλαγή απόψεων τύπου brainstorming μεταξύ των ειδικών. Επιπτώσεις στην ανάπτυξη πολιτικών Κάθε περιφέρεια θα πρέπει να αναλύσει το περιφερειακό της σύστημα, και να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα για τη διαμόρφωση της πολιτικής και την επιλογή των επενδύσεων που ταιριάζουν στο δικό της «μοντέλο εδαφικής ανάπτυξης». Το μοντέλο Nexus είναι ένας τρόπος για την ανάλυση των χαρακτηριστικών μιάς γεωγραφικής περιοχής, συνδέοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες και εντοπίζοντας έτσι τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων. Ένα βασικό μήνυμα που προκύπτει από την έρευνα του ESPON είναι ότι η εδαφική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική. Οι Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουν ότι

5 ένας αριθμός οργανισμών και φορέων που συμφωνούν σε κοινές λύσεις θα ευνοήσουν την χωρική ανάπτυξη. Η επιτυχής εδαφική ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί μέσω της top-downς δράση του δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο σχεδιασμός για την περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να γίνει με ένα περισσότερο περιεκτικό και λιγότερο ιεραρχικό τρόπο μέσω συνεταιριστικών δικτύων και εταιρικών σχέσεων. Επιπλέον, η δράση σε περιφερειακό επίπεδο οφείλει να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική σε εθνική και διακρατική κλίμακα, καθώς και σε τοπική κλίμακα. Οι αρχές αυτές είναι πολύ σημαντικές για την αποτελεσματική χρήση των ESIF. Το μοντέλο Nexus μπορεί να είναι ένας τρόπος για να δεσμευθούν πολλαπλοί ενδιαφερόμενοι φορείς και μια ενεργή αναζήτηση για ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη σε μια πόλη ή περιφέρεια. Αυτό το μοντέλο εστιάζοντας σε μια ολοκληρωμένη τοποκεντρική ανάπτυξη θα μπορούσε να προκαλέσει ανθεκτικότητα της περιφέρειας απέναντι στην οικονομική και κοινωνική κρίση, ενώ την ίδια στιγμή να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων μέσω των συνεργιών που μπορούν να προβλεφθούν. Για περισσότερες πληροφορίες Άλλες εφαρμογές του εργαλείου Nexus Το μοντέλο Nexus βασιστεί στην εργασία ενός άλλου έργου ESPON, του ESPON TEDI, το οποία μελέτησε την εδαφική πολυμορφία στην Ευρώπη: Η αρχική του Μέθοδος που είχε την ονομασία «syndrome approach», προσπαθούσε να επεξεργαστεί διάφορους παράγοντες που ενεργούν σύμφωνα με το εδαφικό μειονέκτημα περιφέρειας. Το όνομα «προσέγγιση Nexus» υιοθετήθηκε στο έργο ESPON GEOSPECS το οποίο εξέτασε τα δυναμικά ανάπτυξης σε ειδικούς τύπους χωρικών ενοτήτων. Το Πρόγραμμα ESPON Το Πρόγραμμα ESPON 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα Κράτη μέλη της ΕΕ και τα Κράτη εταίρους Ισλανδία, Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και Ελβετία. Υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση με τον στόχο της εδαφικής συνοχής και της αρμονικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους. Το ESPON υποστηρίζει την ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής με πανευρωπαϊκά συγκρίσιμες πληροφορίες, στοιχεία, αναλύσεις και σενάρια σχετικά με τις συνθήκες-πλαίσιο για την ανάπτυξη των περιφερειών, των πόλεων και των ευρύτερων χωρικών ενοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, αφενός διευκολύνει την κινητοποίηση του εδαφικού κεφαλαίου και των ευκαιριών ανάπτυξης, αφετέρου συμβάλλει στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της διεύρυνσης και της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και στη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ESPON και όλα τα αποτελέσματα αυτού του κορυφαίου ερευνητικού προγράμματος μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του ESPON: Το Έργο USESPON Το έργο USESPON έχει στόχο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη χρήση των ευρημάτων από το Πρόγραμμα ESPON Υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των αποτελεσμάτων του ESPON στη χάραξη της πολιτικής και στην πράξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το USESPON, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: Texts and maps stemming from research projects under the ESPON Programme presented in this leaflet do not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee. μίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή του ενεργειακού τοπίου 2005-2008 Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα