Παρουσίαση του ιεπιστηµονικού- ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος ιονύσιος Σολωµός. Ο βίος, το έργο, η ποιητική του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση του ιεπιστηµονικού- ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος ιονύσιος Σολωµός. Ο βίος, το έργο, η ποιητική του"

Transcript

1 Παρουσίαση του ιεπιστηµονικού- ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος ιονύσιος Σολωµός. Ο βίος, το έργο, η ποιητική του Α. Φιλολογική µελέτη (βιβλιακή µορφή) Β. Ο Σολωµός σε CD-ROM (ηλεκτρονική µορφή) Ε.Γ.Καψωµένος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Γκότση, Υποψήφια ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Κ. Χαλιάσου, Υποψήφια ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ά. Μάντζιος, Υποψήφιος ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Χρ. Πένητας, Προγραµµατιστής Η/Υ, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Μέλη της Ερευνητικής Οµάδας του έργου [Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ηµοκρατία, 2005] Περίληψη Το Έργο αποτελεί καρπό διεπιστηµονικής έρευνας (µε συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του Ιονίου Πανεπιστηµίου και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου και Επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωµένο), αντικείµενο της οποίας υπήρξε µια νέα έκδοση του έργου του Σολωµού, διαφορετική από τις άλλες, που βασίζεται στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πολυµέσων και συνδυάζει εικόνα (κείµενο και εικαστικό υλικό), µουσική (από µελοποιηµένα έργα του Σολωµού) και λόγο (απαγγελία). Σύµφωνα µε τα παραπάνω το Έργο περιλαµβάνει: α) Φιλολογική µελέτη (σε βιβλιακή µορφή) β) Ηλεκτρονική έκδοση (CD-ROM). Η φιλολογική µελέτη των Αυτογράφων αναδείχνει τα διακριτικά χαρακτηριστικά της ποιητικής τέχνης του Σολωµού. Η ποιητική αυτή εµφανίζει ισχυρές αντιστοιχίες µε το µοντερνισµό του εικοστού αιώνα, και συγκεκριµένα µε τη µέθοδο γραφής που οι σύγχρονοι θεωρητικοί ονόµασαν «σηµαίνουσα πρακτική», η οποία αποβλέπει όχι σ ένα «έργο», απαρτισµένο και τελειωµένο, αλλά σ ένα «κείµενο», που είναι αντικείµενο συνεχούς επεξεργασίας, δηλ. αναδηµιουργίας χωρίς τέλος. Η ηλεκτρονική έκδοση (CD-ROM) απαρτίζεται από 3 µέρη: Βίος, Έργο, Ποιητική. Το πρώτο µέρος αντιστοιχεί στη βιογραφία, που είναι σε µορφή βίντεο, µε πλήρη αξιοποίηση των πολυµέσων. Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την ηλεκτρονική έκδοση του ελληνόγλωσσου έργου του Σολωµού στο σύνολό του (χειρόγραφη και εκδοτική παράδοση, µε ενσωµατωµένες τις νέες αναγνώσεις), πλήρες ευρετήριο των έργων και εργαλεία επεξεργασίας, που προσφέρουν στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητες έρευνας. Το τρίτο µέρος µετατρέπει τη µέθοδο γραφής του ποιητή σε συνθεσιακές αρχές ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που επιτρέπει στο χρήστη του CD-ROM παίζοντας µέσα στα όρια των οργανωτικών αρχών και της «κειµενικής πρακτικής» του ώριµου Σολωµού «ν απελευθερώσει τις χίλιες µορφές» που δυνάµει εµπερικλείουν τα χειρόγραφα του ποιητή κι έτσι να δηµιουργήσει, µε νέους συνδυασµούς θεµατικών µονάδων, ενοτήτων, επεισοδίων, καινούριες µορφές των µεγάλων έργων και νέες εκδοχές υψηλής ποίησης. Συµπερασµατικά, το Έργο έχει δύο βασικούς στόχους. Ο ένας είναι να αναδείξει το δυναµικό και πρωτοποριακό χαρακτήρα της ποιητικής του Σολωµού. Ο άλλος είναι να καταστήσει το χρήστη ενεργητικό συµµέτοχο στη δηµιουργική πρακτική του Σολωµού. Κοντά στους ειδικούς αυτούς στόχους, συνιστά µια ευρύτερη προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική τεχνολογία στην ανάπτυξη των Επιστηµών του Ανθρώπου και να τεθούν στην υπηρεσία της Παιδείας.

2 Το έργο που θα έχοµε την τιµή να σας παρουσιάσοµε εδώ είναι ο καρπός µιας διεπιστηµονικής έρευνας, που ανατέθηκε το 1998, µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε µια διαπανεπιστηµιακή ερευνητική οµάδα από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, στο πλαίσιο του εορτασµού των 200 χρόνων από τη γέννηση του Σολωµού ( ). Η έρευνα διήρκεσε 4 και πλέον χρόνια και εκδόθηκε από το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία, το Ο αρχικός και κύριος στόχος της έρευνας ήταν να µελετήσοµε εκ νέου µε τα µέσα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική τεχνολογία τα αυτόγραφα του Σολωµού και να προσπαθήσοµε να διεισδύσοµε στα µυστικά του ποιητικού του εργαστηρίου, να συλλάβοµε και να διατυπώσοµε τους κανόνες της ποιητικής του κι έτσι ν αποχτήσοµε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για µια σφαιρική και ριζική αντιµετώπιση του εκδοτικού προβλήµατος του σολωµικού έργου, που η τελευταία έκδοση του Στυλ. Αλεξίου (1994) και οι ζωηρές συζητήσεις που ξεσήκωσε, το κατέστησαν πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Για ν αποχτήσουν ωστόσο τα ειδικά φιλολογικά προβλήµατα της ποιητικής και της έκδοσης του Σολωµού τη σηµασία που τους αρµόζει µέσα στη συνείδηση του µη ειδικού αναγνώστη, ήταν ανάγκη να τοποθετηθούν µέσα στα ιστορικά και γραµµατολογικά τους πλαίσια κι έτσι να γίνουν χρήσιµη γνώση για το ευρύ κοινό. Η σκοπιµότητα αυτή καθόρισε και την οριστική µορφή της εργασίας. Το ιδιαίτερο φιλολογικό ενδιαφέρον της έρευνας επέβαλε την έκδοση του έργου όχι µόνο σε ηλεκτρονική αλλά και σε τυπογραφική µορφή, ώστε τα πορίσµατα να είναι προσιτά και σε όσους µελετητές δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά µέσα. Έτσι, το έργο αποτελείται από δύο ισοδύναµες αλλά όχι ταυτόσηµες µορφές: την έντυπη, που είναι πιο συνοπτική, και την ηλεκτρονική, που είναι πιο αναλυτική και περιλαµβάνει ολόκληρη την έρευνα και τα πορίσµατά της. Τα περιεχόµενα του CD-ROM είναι οργανωµένα σε τρεις ενότητες µε σχετική αυτονοµία: Ο ΒΙΟΣ: περιλαµβάνει συνοπτική βιοεργογραφία του Σολωµού, µε χρήση πολυµέσων ΤΟ ΕΡΓΟ: περιλαµβάνει το αρχείο του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, σε συνδυασµό µε ειδικό ευρετήριο και εργαλεία επεξεργασίας του κειµένου Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ: περιλαµβάνει το θεωρητικό πρόβληµα, µε όλες τις απόψεις των σολωµιστών, την προτεινόµενη µεθοδολογία ανάλυσης, την κυρίως έρευνα µε ένα υπόδειγµα εφαρµογής (ΕΠ. Β και Γ ). Σ αυτά προσθέτοµε µια 4 η ενότητα, τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, που απαρτίζεται από τα κεφάλαια: Βίος-Έργο-Ποιητική-Ορολογία. Εκεί καταχωρίζονται ειδικές µελέτες για όλα τα ζητήµατα αιχµής, µαζί µε εκτεταµένη βιβλιογραφία, εικαστικό υλικό που διαφωτίζει διάφορα ζητήµατα, εξήγηση της ειδικής ορολογίας κλπ. Ο κύριος στόχος του ερευνητικού Έργου ήταν να µελετήσει τα έργα της ωριµότητας του Σολωµού στην αυτόγραφη µορφή τους, να αποσαφηνίσει τους κανόνες και τις τεχνικές που ορίζουν την ποιητική τους και µε βάση τα πορίσµατα της έρευνας, να υποβάλει στην κατάλληλη επεξεργασία τα αντίστοιχα κείµενα, ώστε να δηµιουργήσει την αναγκαία Βάση δεδοµένων για µια ηλεκτρονική έκδοση του ώριµου σολωµικού έργου, σε CD-ROM. µορφή πρόσφορη για ερευνητική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά µέσα.. Συνοψίζοντας τα δεδοµένα του προβλήµατος, σηµειώνουµε ότι η ποιητική τέχνη του Σολωµού, στη φάση της ωριµότητάς του, παρουσιάζεται ως ένα πρόβληµα δύσκολο και συναρπαστικό, που διχάζει τους σολωµιστές εξακολουθητικά, από τον καιρό του Πολυλά και του Ζαµπέλιου µέχρι σήµερα. Η εικόνα των χειρογράφων του Σολωµού παρουσιάζεται σαν ένα αίνιγµα προς λύση. Μια προσπάθεια να δοθεί ικανοποιητική απάντηση σ αυτό το αίνιγµα µε νέους όρους αποτελεί το Ερευνητικό πρόγραµµα του οποίου τα συµπεράσµατα παρουσιάζοµε εδώ.

3 Η παρουσίαση του CD-ROM µε τη µεγαλύτερη δυνατή συντοµία, εντοπίζοντας την ξενάγησή µας στα ουσιώδη σηµεία. Η πρώτη ενότητα είναι ο ΒΙΟΣ, που αντιστοιχεί σε µια Βιοεργογραφία του ποιητή, στην οποία αξιοποιούνται όλες οι σχετικές έρευνες και ανακαλύψεις µέχρι σήµερα. Στο CD-ROM η βιοεργογραφία µεταγράφεται σε video µε χρήση πολυµέσων, ώστε να προσφέρει την αναγκαία γνώση µε φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Η δεύτερη ενότητα (ΤΟ ΕΡΓΟ) περιλαµβάνει το σύνολο των ελληνόγλωσσων σολωµικών κειµένων, που προέρχονται από τα ίδια τα χειρόγραφα του Σολωµού, τα απόγραφα του Πολυλά και την εκδοτική παράδοση. Το corpus αυτό δεν υπάρχει µέχρι στιγµής συγκεντρωµένο σε καµιά άλλη έκδοση, συµβατική ή ηλεκτρονική είναι ορθογραφικά οµογενοποιηµένο, έτσι ώστε να προσφέρεται για ενιαία ηλεκτρονική επεξεργασία και έχει παράλληλα ενσωµατώσει ορισµένες νέες αναγνώσεις, σε σχέση µε αυτές των Αυτογράφων Έργων. Τα κείµενα του Σολωµού, 103 συνολικά µαζί µε τα νεανικά γυµνάσµατα και τα σχεδιάσµατα άτιτλων έργων περιέχονται στο Γενικό Αρχείο, το οποίο πλαισιώνεται από ένα πλήρες Ευρετήριο Αρχείου, που περιλαµβάνει κατάλογο των έργων µε τον κωδικό, τη χρονολογία, τον πλήρη τίτλο και την προέλευσή τους. Με τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων επεξεργασίας, το Γενικό Αρχείο προσφέρεται για την ανίχνευση λέξεων-παραποµπών, λεκτικών συνδυασµών και στατιστικές συχνότητας των υπό µελέτη φαινοµένων, ανάλογα µε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αποτελέσουν, µεταξύ άλλων, τη βάση για έρευνες υφολογικού χαρακτήρα. Από λεξιλογική άποψη, το Γενικό Αρχείο προσφέρεται επίσης για τη δηµιουργία λεξιλογίων ειδικού ενδιαφέροντος ή και ενός εξαντλητικού Πίνακα Λέξεων του Σολωµού. Με βάση µάλιστα αυτό το υλικό έχει ήδη ετοιµαστεί µια νέα έκδοση του σολωµικού Λεξικού, αναθεωρηµένη και συµπληρωµένη, σε σχέση µε την έκδοσή µας του Ο Σολωµός στην περίοδο της ωριµότητας από το 1833 περίπου και εξής, προβληµατίζεται θεωρητικά αλλά και πειραµατίζεται στην πράξη, µε στόχο να δηµιουργήσει µια νέα ποίηση που να υπερβαίνει την αντίθεση κλασικισµού και ροµαντισµού. Αυτό είναι στο πεδίο της ποιητικής το πρόβληµα αιχµής της εποχής του. Από την προσπάθειά του αυτή προέκυψε ένα αποτέλεσµα που έφερε τους κριτικούς, τους µελετητές και τους εκδότες του έργου του σε µεγάλη αµηχανία. Από το 1859, χρονιά της πρώτης έκδοσης «Των Ευρισκοµένων», διατυπώθηκαν ποικίλες θεωρίες για να ερµηνεύσουν την αινιγµατική εικόνα που παρουσίαζαν τα χειρόγραφα του ποιητή. Ο πρώτος εκδότης του Σολωµού, Ιάκωβος Πολυλάς, διερµηνεύοντας την άποψη των Επτανησίων σολωµιστών, µίλησε για την αποσπασµατικότητα του έργου του Σολωµού και προσάρµοσε την έκδοσή του σ αυτή τη θεωρία (1859). Στην ίδια προβληµατική βασίστηκαν και οι επόµενες εκδόσεις, η έκδοση ε Βιάζη (1880) και η έκδοση Μαρασλή (1901). Στα χρόνια του Μεσοπολέµου ο Ν. Τωµαδάκης (1935), χωρίς να αποµακρύνεται ουσιαστικά από την προβληµατική του Πολυλά, διατύπωσε το αίτηµα για µια νέα κριτική έκδοση του Σολωµού, που ν αξιοποιεί πληρέστερα τα χειρόγραφα του ποιητή. Στη γραµµή Τωµαδάκη, ο Μαν. Χατζηγιακουµής υποστήριξε την ανάγκη για µια οριστική έκδοση, που να αξιοποιεί όλες τις πηγές (1966). Αντίθετα, ένας άλλος σηµαντικός εκδότης του Σολωµού, ο Λίνος Πολίτης (1958) υποστήριξε την αναγκαιότητα για µια πανοµοιότυπη έκδοση των Αυτογράφων του ποιητή και διατύπωσε τη θεωρία ότι ο Σολωµός της ωριµότητας, έχοντας ξεπεράσει το επικολυρικό πρότυπο της εποχής του κι επιδιώκοντας την καθαρή λυρική ποίηση, καθιέρωσε µια µέθοδο γραφής βασισµένη σε αυτόνοµες λυρικές ενότητες, χωρίς αφηγηµατική σύνδεση µεταξύ τους. Η «αποσπασµατικότητα» είναι φαινοµενική ο όρος είναι παραπλανητικός και άρα απορριπτέος. Κατά τη δεκαετία του 1980 ο Στέφανος Ροζάνης (1985) και στη συνέχεια ο Βασίλης

4 Λαµπρόπουλος (1988), ο Γιώργος Βελουδής (1989) και άλλοι υποστήριξαν ότι ο Σολωµός εφαρµόζει τη ροµαντική µέθοδο του σκόπιµα «ατελούς ποιήµατος». Αντίθετα, ο Στυλιανός Αλεξίου υποστήριξε ότι τα έργα του Σολωµού είναι φαινοµενικά µόνο ατελή. Από τις πολυάριθµες παραλλαγές µπορεί κανείς ν ανασυνθέσει µια θεµατικά ολοκληρωµένη µορφή. Με βάση αυτήν την άποψη καταρτίζει τη δική του έκδοση (1994). Στη γραµµή Πολίτη βρίσκεται η ενδιαφέρουσα θεωρία που διατύπωσε η Ελ. Τσαντσάνογλου, η οποία µίλησε για µια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωµού, όπου ο ποιητής επιχείρησε να συνθέσει τέσσερα λυρικά και τέσσερα σατιρικά ποιήµατα, βασισµένα στη διαλεκτική αγαθού-κακού. Τέλος ο Ε. Γ. Καψωµένος ανέπτυξε το 1991 τη θεωρία ότι από τα χειρόγραφα του Σολωµού προκύπτει µια διαφορετική εικόνα, µια πρωτοποριακή τεχνική, που εµφανίζει ισχυρές αντιστοιχίες µε το µοντερνισµό του 20ού αιώνα, και συγκεκριµένα µε τη µέθοδο γραφής που οι σύγχρονοι θεωρητικοί της δεκαετίας του 1960 και 1970 ονόµασαν σηµαίνουσα πρακτική. Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, δεν υπάρχει ένα έργο, απαρτισµένο και τελειωµένο, αλλά ένα «κείµενο», που δεν φτάνει ποτέ σ ένα οριστικό σηµαινόµενο, αλλά είναι αντικείµενο συνεχούς επεξεργασίας, δηλ. αναδηµιουργίας χωρίς τέλος. Συνοψίζοµε: Η ποιητική τέχνη του Σολωµού στη φάση της ωριµότητάς του παρουσιάζεται ως ένα πρόβληµα δύσκολο και συναρπαστικό, που διχάζει τους σολωµιστές εξακολουθητικά, από τον καιρό του Πολυλά και του Ζαµπέλιου µέχρι σήµερα. Η εικόνα των χειρογράφων, προσιτή πλέον σε κάθε ερευνητή χάρη στη µνηµειώδη πανοµοιότυπη έκδοση του Λίνου Πολίτη (Σολωµού Αυτόγραφα Έργα, 1964), παρουσιάζεται σαν ένα αίνιγµα προς λύση. Το Πρόγραµµα βασίστηκε σε µια δυναµική και όχι στατική αντιµετώπιση του εκδοτικού προβλήµατος του Σολωµού, που ταιριάζει απόλυτα στην ιδιαιτερότητα της ώριµης δηµιουργίας του ποιητή. Μια τέτοια δυναµική προσέγγιση είναι σήµερα υλοποιήσιµη µε την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που αποτελούν ένα εργαλείο πρόσφορο τόσο για τη µελέτη και ερευνητική επεξεργασία των σολωµικών κειµένων όσο και για την αναπαραγωγή της ιδιόµορφης ποιητικής τους. Η εικόνα που µας δίνουν τα χειρόγραφα του Σολωµού δεν είναι η εικόνα ενός κειµένου µε παγιωµένη µορφή, αλλά µια απειρία παραλλαγών και διορθώσεων που αντιστοιχούν σε µια ατέλειωτη διαδικασία επεξεργασίας και ανασύνθεσης στα επιµέρους θέµατα ή σε ευρύτερα σύνολα. Έτσι προκύπτει η εικόνα ενός θεµατικού πεδίου, όπου ασκείται µια ανεξάντλητη «σηµασιοδοτική πρακτική», όχι κανονιστική, αλλά «κυλιόµενη», από τη µια συνθετική επεξεργασία στην άλλη, από τη µια εκφραστική δυνατότητα στην άλλη. Τα έργα στα οποία ο Σολωµός εφαρµόζει τη µοντέρνα ποιητική του είναι τα έργα της ώριµης περιόδου (από το 1833 και εξής), δηλαδή Ο Κρητικός, οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ο Πόρφυρας, η Τρίχα «Σατιρικό του 33») το Carmen Seculare καθώς και ορισµένα ακόµη σχεδιάσµατα, όπως η Φαρµακωµένη στον Άδη, ο Ανατολικός πόλεµος, ο Νικηφόρος Βρυέννιος (και προδροµικά Ο Λάµπρος), καθώς και ορισµένα ιταλικά της τελευταίας δεκαετίας ( ). Ως παράδειγµα εφαρµογής και επαλήθευσης της θεωρίας µας για την ποιητική του Σολωµού επιλέξαµε τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους. Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι αντιπροσωπεύουν την πιο σύνθετη, την πιο δύσκολη και γι αυτό την πιο ενδιαφέρουσα και διδακτική περίπτωση ανάµεσα στα έργα της ώριµης δηµιουργίας του ποιητή. Συγκεκριµένα, τα Σχεδιάσµατα Β και Γ του έργου υφίστανται µια ορισµένη επεξεργασία και κωδικοποίηση που επιτρέπουν στο χρήστη πρώτα να εισαχθεί στα µυστικά της ποιητικής του Σολωµού και έπειτα να τα χρησιµοποιήσει ως υπόδειγµα για το χειρισµό και των υπόλοιπων έργων. Στην ανάλυσή µας ακολουθήσαµε την εξής µεθοδολογία: 1. Ξεχωρίζουµε τα ΘΕΜΑΤΑ, από τα οποία απαρτίζεται το κάθε έργο και καταγράφουµε όλες τις επεξεργασίες τους, αναλυτικές και συνθετικές, µερικές και πλήρεις. Καθεµιά απ

5 αυτές τις επεξεργασίες έχει έναν κωδικό, µε τον οποίο ανακαλούµε τα αντίστοιχα κείµενα. 2. Με βάση την προεργασία αυτή διακρίνουµε τις πιο απαρτισµένες µορφές κάθε θέµατος (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΕΣ): σε επίπεδο µονάδας (Θ.Μ.), µερικής συνθετικής (Μ.Σ.Ε.) και πλήρους συνθετικής επεξεργασίας (Π.Σ.Ε.). 3. Μελετούµε και καταγράφουµε εξαντλητικά τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ, όπως προκύπτουν από τη συµπαράθεση διαφορετικών θεµάτων µέσα στα χειρόγραφα του Σολωµού, από τις παράλληλες επεξεργασίες, από τις ενδείξεις συνδυασµών ή σύνθεσης διαφορετικών θεµάτων. 4. Καταγράφουµε τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ (τους συνδυασµούς δηλαδή ανάµεσα σε διαφορετικά θέµατα) και µελετούµε τα κριτήρια οργάνωσης θεµάτων και µονάδων (συνταγµατικά ή παραδειγµατικά). 5. Τέλος, ανιχνεύουµε την οργανωτική λογική των ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ, µε βάση τις ενδείξεις που µας παρέχουν τα Αυτόγραφα. Όπως εξηγήσαµε στην αρχή, κατά την τελευταία περίοδο της δηµιουργίας του ο Σολωµός φαίνεται να στηρίζει σε σηµαντικό βαθµό την ποιητική του µέθοδο στις αυτοδύναµες εκφραστικές µονάδες, τις οποίες µε πρότυπο ίσως τους λογότυπους, τα στερεότυπα και τις φόρµουλες του δηµοτικού τραγουδιού (που µελετά εντατικά αυτήν την εποχή) έχει διαµορφώσει, αποκρυσταλλώνοντας σε εντελείς µορφές πυρηνικές ποιητικές ιδέες και εικόνες. Τις µονάδες αυτές τις χρησιµοποιεί συχνά ως ψηφίδες µε τις οποίες δοκιµάζει ποικίλους συνδυασµούς, οι οποίοι βασίζονται λιγότερο στη συνταγµατική (αφηγηµατική) και περισσότερο στην παραδειγµατική συνάφεια (αρχή αναλογίας και αντίθεσης). Στην πρακτική αυτήν αναγνωρίζουµε µια εντυπωσιακή αναλογία µε ορισµένα διακριτικά γνωρίσµατα της µοντέρνας ποιητικής γραφής του 20ού αιώνα, όπως τα περιγράφει o Rolland Barthes. Ο Γάλλος θεωρητικός κάνει λόγο για µια χαρακτηριστική διάκριση ανάµεσα στο «έργο», που νοείται ως ένα κλειστό αντικείµενο µε παγιωµένη µορφή και καθορίσιµο σηµασιακό αντίκρυσµα, και σε µια «σηµασιοδοτική πρακτική» όχι κανονιστική αλλά κυλιόµενη, από τη µια εκφραστική δυνατότητα στην άλλη. Μεταφέροντας αυτήν τη διάκριση στην περίπτωση του Σολωµού, διαπιστώνουµε ότι η σολωµική ποιητική παραγωγή της ώριµης περιόδου δεν αντιστοιχεί σε έργο, αλλά σε κείµενα αντί δηλαδή ο ποιητής να περιορίσει το σηµαίνον στο ρόλο απλού φορέα ενός (µοναδικού και οριστικού) σηµαινοµένου, το παίρνει αντίθετα ως θεµέλιο «ενός λόγου βαθύτατα πολυφωνικού ή µάλλον πληθυντικού». Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Rolland Barthes: «Το µέτρο του έργου δεν βρίσκεται πια στους τελικούς στόχους (στο τελειωµένο προϊόν ενός επικοινωνιακού λόγου που εκφράζει ένα υποκείµενο και ένα νόηµα), αλλά µέσα στη γλωσσική διεργασία, στη «λειτουργία της γραφής», που γίνεται πεδίο σύγκρουσης ανάµεσα στη (µονολογική) λογική του σηµείου και στη (διαλογική και πολυσηµική) λογική του σηµαίνοντος» 1. Αυτή είναι η σηµασιοδοτική πρακτική του Σολωµού, που ταυτίζεται αυτήν την περίοδο µε τη µέθοδο γραφής του, την οποία άσκησε απαρέκκλιτα ώς το τέλος, χωρίς να υποκύψει στον πειρασµό έστω και ενός οριστικού και τελειωµένου ποιήµατος. Και εδώ ακριβώς έγκειται ο µοντερνισµός του Σολωµού: υλοποιεί προδροµικά τη συναρπαστική περιπέτεια της γραφής ως σηµαίνουσας πρακτικής. Το ερώτηµα που τίθεται είναι, εάν µπορεί µια τέτοια αντίληψη να οδηγήσει σε αναγνώσιµα κείµενα και, σε τελευταία ανάλυση, σε επικοινωνίσιµη ποίηση. Η λογική που διέπει τη σύνθεση των Ελεύθερων Πολιορκηµένων, σε «µακροδοµικό επίπεδο», είναι η λειτουργική αυτοδυναµία των θεµατικών επεισοδίων (ή λυρικών θεµάτων), σε συνδυασµό µε την παραδειγµατική ισοδυναµία τους. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 1 Roland Barthes, «Théorie du texte», Encyclopaedia Universalis, t. XV (1973), J.-M. Adam, Linguistique et discourse littéraire, Παρίσι, 1976, σ [= Ε.Γ. Καψωµένος, «Καλή ναι η µαύρη πέτρα σου». Ερµηνευτικά κλειδιά στο Σολωµό, Αθήνα 1992, σ , ].

6 εξασφαλίζουν το ίδιο συνολικό σηµαινόµενο, όποια κι αν είναι η σειρά που θα µπορούσαν να πάρουν τα θεµατικά επεισόδια µέσα σε µια συνολική σύνθεση. Ειδικότερα, η λειτουργική αυτοδυναµία των λυρικών θεµάτων ή επεισοδίων έγκειται στο γεγονός ότι το καθένα αποτελεί µια εκδοχή τραγικής σύγκρουσης του ατοµικού ή συλλογικού ήρωα, ή µε όρους της σύγχρονης αφηγηµατολογίας µια οκιµασία (σωµατική ή ηθική ή και τα δυο), η οποία, καταρχήν, δε χρειάζεται κανένα συµπλήρωµα για να λειτουργήσει αποτελεί, από µόνη της, ένα αύταρκες σύµπαν σηµασίας. Το συνθεσιακό µοντέλο των Ελεύθερων Πολιορκηµένων είναι, συνοπτικά, το αρχετυπικό σχήµα: οκιµασία Τελείωση. Σ αυτό το πρότυπο ανταποκρίνεται πλήρως καθένα από τα µεγάλα λυρικά θέµατα (ή επεισόδια), προσφέροντας πολλές εναλλακτικές και ισοδύναµες εκδοχές δοκιµασίας των ηρώων. Έτσι, κάθε δοκιµασία χωριστά, πραγµατώνει ολόκληρο το συνθεσιακό πρότυπο και αντιπροσωπεύει επαρκώς τον πυρήνα της σύλληψης. Όλες µαζί µπορούν να συνθέσουν µια κλιµάκωση δοκιµασιών, µε αυξητικό ρυθµό, που να υλοποιεί, επαναληπτικά και πολλαπλασιαστικά, το συνθεσιακό µοντέλο και να κορυφώνεται στην ηρωική θυσία των πολιορκηµένων: στην τελείωση µέσα από την καταστροφή, σύµφωνα µε την αντίληψη του τραγικού. Η λειτουργική ισοτιµία όλων των δοκιµασιών (= λυρικών επεισοδίων) επιτρέπει την υπέρβαση οποιουδήποτε αφηγηµατικού ειρµού, που θα επέβαλλε υποχρεωτικά µια ορισµένη χρονική ή λογικοεµπειρική σειρά στην αλυσίδα των δοκιµασιών. Είναι δυνατό (και πιθανό) σε κάθε νέα σύνθεση συνόλου τα επεισόδια να αλλάζουν θέση. Οποιαδήποτε κι αν είναι η σειρά των επεισοδίων, η παραδειγµατική αναλογία µεταξύ τους οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα: µια κλιµάκωση δοκιµασιών που επιβεβαιώνει επαναληπτικά το σχήµα οκιµασία Τελείωση. Αυτό δίνει την ελευθερία στον ποιητή (συνεπώς, και στο σηµερινό χρήστη) να δοκιµάσει πολλαπλούς τρόπους οργάνωσης των επεισοδίων, τόσο συνταγµατικής όσο και παραδειγµατικής. Τα λυρικά επεισόδια που έχουν τη δυνατότητα να µετακινούνται και ν αλλάζουν σειρά τα ονοµάζουµε «πλανήτες». Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι συστοιχίες ανάµεσα σε «θέµατα-πλανήτες» και «θέµατα-δορυφόρους». «ορυφόρους» ονοµάζουµε µια σειρά αυτόνοµες θεµατικές µονάδες, ενός ή δύο στίχων συνήθως, που εµφανίζονται να παίζουν το ρόλο του «δορυφόρου» σε ορισµένα λυρικά επεισόδια (θέµατα-πλανήτες). Όπως είδαµε, ο «πλανήτης» έχει τη δυνατότητα να «κινείται» και ν αλλάζει θέσεις σε σχέση µε τα άλλα θέµατα-πλανήτες. Τα θέµατα-δορυφόροι παρουσιάζουν, τα περισσότερα, µιαν ανάλογη δυνατότητα: εµφανίζονται να συνδέονται πότε µε το ένα, πότε µε το άλλο θέµα-πλανήτη, µέσα στα όρια, εννοείται, µιας καθορισµένης σφαίρας δράσης. Από τη µελέτη του ποιητικού εργαστηρίου του Σολωµού διαπιστώσαµε ότι ο ποιητής συνδυάζει µονάδες, ενότητες, επεισόδια κ.λπ. όχι µόνο µε τα κριτήρια της αφηγηµατικής ακολουθίας και της λογικοεµπειρικής συνάφειας, αλλά µε τα κριτήρια της παραδειγµατικής οργάνωσης, δηλαδή µε βάση την αρχή της αναλογίας ( οµοιότητας ταυτότητας επανάληψης συµµετρίας) και την αρχή της αντίθεσης ( διαφοράς διάκρισης αντιδιαστολής αντίφασης). Ο συνδυασµός αυτών των κριτηρίων προσφέρει µια τεράστια κλίµακα δυνατοτήτων στο συνθεσιακό επίπεδο, που ευνοούν τους πιο τολµηρούς και απροσδόκητους συνδυασµούς. Η τεχνική αυτή παίρνει όλη της τη σηµασία στο επίπεδο των συνθέσεων συνόλου. Μια ιδιαίτερη δυνατότητα σύνθεσης προσφέρει το µουσικό υπόδειγµα. Οι προβληµατισµοί του Σολωµού γύρω από τη σχέση ποίησης και µουσικής (µαρτυρηµένοι και από το Νικόλαο Μάντζαρο) αναφέρονται στη δυνατότητα να µεταφερθεί η συνθεσιακή τεχνική της φούγκας στο ποιητικό πεδίο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φούγκας είναι η αντίστιξη: η αντισυµµετρική µετάβαση σε διαφορετική τονική κλίµακα, που πραγµατοποιεί µια µουσική µετατροπία προς µια αποκλίνουσα ηχητική και ρυθµική αίσθηση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της φούγκας είναι η πολυφωνία που προκύπτει από την αντιστικτική συνύπαρξη διαφορετικών τονικών

7 κλιµάκων. Το τρίτο χαρακτηριστικό της είναι η εναρµόνιση των αντιθέτων, η τελική σύνθεση της πολυφωνίας σε µια ολότητα. Στην τελική φάση ο χρήστης καλείται ν αξιοποιήσει τα δεδοµένα που προέκυψαν από όλες τις προηγούµενες φάσεις λαµβάνοντας υπόψη την ελευθερία που παρέχει η παραδειγµατική αρχή της αναλογίας οµοιότητας ταυτότητας και διαφοράς αντίθεσης αντίφασης, όπου περιλαµβάνονται η σολωµική ισοζυγία των µορφών, η κατανοµή των ρόλων σε άνδρες και γυναίκες, οι φυσικές και οι ηθικές δυνάµεις, το ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο, η νοητική εµπειρία των αισθήσεων, το ατοµικό και το κοινωνικό, το γενικό και το ειδικό, η καθολική εποπτεία και η λεπτοµέρεια, το εθνικό και το οικουµενικό. Η διαφορά της δικής µας πρότασης από τις µέχρι σήµερα τυπογραφικές εκδόσεις είναι ότι επιδιώκουµε να απελευθερώσουµε όλες τις συνδυαστικές δυνατότητες που εµπεριέχουν τα κείµενα του Σολωµού και όχι να επιλέξουµε µία από αυτές. Ο χρήστης του CD-ROM µπορεί παίζοντας µέσα στα όρια των οργανωτικών αρχών που εφαρµόζει ο ίδιος ο ποιητής στα Αυτόγραφά του να συνεχίσει την «κειµενική πρακτική» του Σολωµού και να δηµιουργήσει, µε νέους συνδυασµούς των µονάδων, ενοτήτων, επεισοδίων, νέες εκδοχές των µεγάλων έργων και νέες πραγµατώσεις υψηλής ποίησης. Αξίζει κλείνοντας αυτή την παρουσίαση να σταθούµε στην ενότητα ηµιουργική Πρακτική του Χρήστη και να δούµε από κοντά πώς λειτουργούν στην πράξη όσα περιγράψαµε παραπάνω. Στην οθόνη επάνω αριστερά (καθώς κοιτάζουµε) έχουµε στη διάθεσή µας ένα «πλαίσιο επιλογών» που εµπεριέχει ένα Ευρετήριο έργων. Επιλέγουµε στο πλαίσιο επιλογών το έργο που θέλουµε να επαξεργαστούµε (ΕΠ. Γ ). Το κείµενο του έργου εµφανίζεται αµέσως στο πρώτο πλαίσιο της οθόνης. Χρησιµοποιώντας τα 2 βέλη, εντοπίζουµε και επιλέγουµε το στίχο ή τους στίχους που θέλουµε να «χειριστούµε» τους επιλέγουµε και µε την εντολή «µεταφορά στίχων» οι στίχοι µεταφέρονται αυτόµατα στο τρίτο πλαίσιο της οθόνης, όπου µπορούµε να κάνουµε τους συνδυασµούς µας. Με τον τρόπο αυτό καταρτίζοµε το κείµενο της επιλογής µας, που αποτελεί µια νέα εκδοχή του σολωµικού έργου. Ας δούµε, στην πράξη ένα παράδειγµα:

8 Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ (Ε.Π.Γ ) ΑΕ = ΕΒ Η Πολιορκία πολιορκία Άπ. 1, Η Έξοδος έξοδος vs ΑΕ 456Α1-8 = Ζ 9 πολιορκητής 7. Ο Ιµπραήµ vs ΑΕ π = ΕΒ 103, = ΑΑ Τα παλικάρια τα καλά πολιορκηµένοι παλικάρια vs ΑΕ = Ζ 9 κορασιές και παιδιά 6. Η ορφανή κόρη ορφανή κόρη vs άγγελος κόρη vs αγαπηµένος ορφανή κόρη ΑΕ = ΕΒ 96 vs 9. Καλές γυναίκες γυναίκες ΑΕ =ΑΑ 26, , Η Φύση Πειρασµός Φύση - Πειρασµός vs ΑΕ = Ζ 9, 7 πολιορκηµένοι 3.6. Έρµα ν τα µάτια που καλείς χρυσέ ζωής αέρα ΑΕ = Ζ 9,7 Αλαφροΐσκιωτος 3. Η Θεία Επιφάνεια vs θεά κόρη ΑΕ = ΕΒ 102 ποιητής 4. Η Θεά Μάνα vs Θεά Μάνα

9 H Πολιορκία 1.1. Mες στα χαράµατα συχνά και µες στα µεσηµέρια κι ότα θολώσουν τα νερά κι όταν πληθύνουν τ άστρα, εσκίρθαν έξαφνα βαριά τα πέλαγα κι οι βράχοι «Aραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι τουρκιάς, τόπ Άγγλου α»πέλαγο µέγα πολεµά το δόλιο καλυβάκι 1.3.»κι αλιά! σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια µένουν. 1.4.»Aθάνατ είσαι που ποτέ, βροντή, δεν ησυχάζεις;» (ΑΕ ) 1.5. Γυρτός στην πλώρη που σκιρτά ο ξένος ναύτης λέει, 1.6. δειλιάζουν γύρου τα νησιά παρακαλούν και κλαίνε α και δέχεται µε λιβανές και φώτα τον καηµό τους ο σταυροθόλωτος ναός και το φτωχό ξωκλήσι Tο µίσος όµως έβγαλε κι εκείνο τη φωνή του 1.9. «Ψαρού! τ αγκίστρι π άφησες αλλού να ρίξεις άµε» Η Έξοδος Είν έτοιµα στην άσπονδη πληµµύρα των αρµάτων δρόµο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να µείνουν (Άπ.1, ) εκείθε µε τους αδελφούς, εδώθε µε το χάρο. Ο Ιµπραήµ 7.1. Aπό την άπειρην ερµιά τα µάτια µαθηµένα, χαµογελάσαν κι άστραψαν, κι είπαν τα µαύρα χείλη 7.2. Παιδί ς µπασιά πώς χαίρεσαι µε τη φωνή που στέρνεις 7.4. γρικώ σε, γλάρε, που ξερνάς φλούντζια, στρειδιού στο βράχο (ΑΕ 456Α1-8) δουλειά χεις γδυµνοσάλιγκα και βλέπω τους αφρούς σου 7.6. τώρα µε την πανάγρια θωριά ταπεινωµένη, κοιτά και σφίγγει το σπαθί στο λαβωµένο στήθος, 7.7. που µέσ αγρίκα την ψυχή µεγάλη, και τη θλίψη.

10 Τα παλικάρια τα καλά 5.2. Aλλ ήλιος µέγας κι άσβηστος, αιθέρας κοσµοφόρος ο στύλος φανερώνεται µε κάτου µαζωµένα 5.3. τα παλικάρια τα καλά, µ απάνου τη σηµαία, 5.4. που µουρµουρίζει και µιλεί και το σταυρό τεντώνει (ΑΕ π ) α στον όµορφον κι αθάραχον ελευτεριάς αέρα α κι ο Oυρανός εβλόγουνε κι η γη χειροκροτούσε Kάθε φωνή κινούµεν<η> κατά το[ν] φως µιλούσε, π κι εσκόρπα τα τρισεύγενα τς αγάπης λουλουδάκια κι ευφραίνονται τα µάτια τους κι ευτύχησαν κοιτώντας τα παλικάρια τα καλά κι ευτύχησαν κοιτώντας (ΑΕ ) τες κορασιές να τραγουδούν και τα <παιδιά να παίζουν>. /8.2. Η ορφανή κόρη 6.1. Άγγελε! µόνε σ όνειρο µού δωσες τα φτερά σου; Στ όνοµ αυτού που σ τά πλασε τ αγγειό τς ερµιάς τα θέλει Iδού που τα σφυροκοπώ στον ανοιχτόν αέρα, χωρίς φιλί, χαιρετισµό, µατιά βασίλισσές µου! Nα τά χω δώ, και να <τα> κλειώ και τα κρατώ κλεισµένα εδώ που αγάπης τρέχουνε βρύσες χαριτωµένες 6.4. κι άκουα που λέγετε «πουλί γλυκιά πού ν η φωνή σου!» (ΑΕ ) Aηδονολάλειε στήθος µου πριν το σπαθί σε σκίσει Kαλές πνοές παρηγοριά στη βαρι<ά> νύκτα κι έρµη. 10 Mε σάς να πέσω στο σπαθί κι άµποτε νά µαι πρώτη! 6.6. Tο στραβό φέσι στο χορό τ άνθι στ αυτί στολίζει τα µάτια δείχνουν έρωτα για τον απάνου κόσµο, και στη θωριά του είν όµορφο το φως και µαγεµένο. Καλές γυναίκες 9.1. Kαι βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες βλ<έ>πω π γύρου στη φλόγα π άναψαν και θλιβ<ε>ρά τη θρέψαν, (ΑΕ ) κ ακίνητες, αδάκρυτες κοιτώντας µελετώντας (9.2.) τ αγαπηµένα πράµατα και τα σεµνά κρεβάτια, και γγίζ η σπίθα τα µαλλιά και τα λιωµένα ρούχα. Γλήγορα, στάχτη, να φανείς οι φούχτες να γιοµίσουν.

11 Η Φύση Πειρασµός 2.1. O Έρωτας εχόρεψε µε τον ξανθόν Aπρίλη, 2.2. κι η φύσις όλη βρίσκεται µες στη γλυκιά της ώρα 2.3. και στου ουρανού την πλατωσιά και στα κρυφά του βάτου ανάκουστοι κιλαϊδισµοί και λιποθυµισµένοι. (ΑΕ ) Νερά καθάρια και γλυκά νερά χαριτωµένα χύνονται µες στην άβυσσο τη µοσκοβολισµένη και χαίρονται το µόσκο της και δίνουν τη δροσιά τους, 2.5. κι απλώνοντας εδώ κι εκεί τα πλούτια της πηγής τους τρέχουν εδώ τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια Κάθ ήχος έχει και χαρά κάθε χαρά κι αγάπη 2.9. παντού ζωή και κίνηµα παντού χαρά κι αγ<άπη> (ΑΕ ) σε χίλιες βρύσες χύνεται µιλεί µε χίλιες γλώσσες (ΑΕ ) όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει. Έρµα ν τα µάτια που καλείς χρυσέ ζωής αέρα 3.6. Μη µε χαϊδεύεις δροσερέ της οµορφιάς αέρα. (ΑΕ ) 3.6. Έρµα ν τα µάτια που καλείς χρυσέ ζωής αέρα Η Θεία Επιφάνεια Aλαφροΐσκιωτε καλέ γιά πες απόψε τί δες; α Νύχτα γιοµάτη θαύµατα, νύχτα σπαρµένη µάγια! 3.3. Xωρίς η γης κι ο ουρανός κι η θάλασσα να πνένε ουδ όσο κάν η µέλισσα κοντά στο λουλουδάκι (ΑΕ ) α εκεί που η λίµνη ατάραχη φουσκώνει στο Φεγγάρι (3.4.) 20 συχνά το φως του Φεγγαριού κάτι λευκό τυλίζει και βγήκε κόρη θεϊκιά και φεγγαροντυµένη

12 Η Θεά Μάνα 4.1. Μητέρα, µεγαλόψυχη στον πόνο, και στη δόξα 4.2. κι αν στο κρυφό µυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου λογισµός κι έργο κι όνειρο τί χάρ έχουν τα µάτια / τα µάτια τούτα να σ ιδούν µες στο πανέρµο δάσος, που ξάφνου σού τριγύρισε τ αθάνατα ποδάρια (ΑΕ ) (κοίτα) µε φύλλα της Λαµπρής µε φύλλα του Bαγιώνε Tο θεϊκό σου πάτηµα δεν άκουσα δεν είδα, 4.6. ατάραχη σαν Oυρανός µ όλα τα κάλλη πόχει, που µέρη τόσα φαίνονται και µέρ είναι κρυµµένα Aλλά Θεά δεν ηµπορώ ν ακούσω τη φωνή σου, κι ευθύς εγώ τ ελληνικού κόσµου να τη χαρίσου; 4.8. όξα χ [ει] η µαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Η παραδειγµατική λογική στην οποία βασίζεται η οργάνωση των Ελεύθερων Πολιορκηµένων προσφέρει ευρύτατες δυνατότητες συνδυασµών. Ως επαλήθευση αυτής της αρχής προτείνοµε την παραπάνω Σύνθεση Συνόλου όπου εφαρµόσαµε ένα ανορθόδοξο κριτήριο συνδυασµού θεµάτων: την αρχή της αντιστροφής των αφηγηµατικών ακολουθιών και των καθιερωµένων ποιητικών συµβάσεων. Έτσι, η προσφώνηση του Ποιητή στη Μούσα µπαίνει όχι στην αρχή αλλά στο τέλος και η Έξοδος, µε την οποία κορυφώνεται και κλείνει η αφηγηµατική εκδοχή του έργου, µεταφέρεται από το τέλος στην αρχή. Ας µελετήσοµε το αποτέλεσµα που προκύπτει. Πρώτα απ όλα, έχοµε ένα σχήµα αυστηρής αντισυµµετρίας: αρχή τέλος vs τέλος αρχή, που γίνεται το πλαίσιο της σύνθεσης. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, οι δοκιµασίες του (ατοµικού και συλλογικού) Ήρωα κλιµακώνονται ανά ζεύγη συµµετρικά: Πολιορκηµένοι vs Πολιορκητής Παλικάρια vs Κόρες παιδιά Ορφανή κόρη vs Γυναίκες Φύση Πειρασµός vs Πολιορκηµένοι Αλαφροΐσκιωτος vs Φεγγαροντυµένη Ποιητής vs Μούσα Θεά-Μάνα (= πολέµαρχοι vs Ιµπραήµ) (= αγωνιστές vs άµαχοι) (= ατοµικό vs συλλογικό) (= φυσικό vs ανθρώπινο) (άνθρωπος θεός) Οι αντιθετικές συµµετρίες λειτουργούν και σε άλλα επίπεδα: υλική υπεροχή [Πολιορκητές] vs υλική αδυναµία [Πολιορκηµένοι] ηθική αδυναµία [Πολιορκητές] vs ηθική υπεροχή [Πολιορκηµένοι] ταπείνωση θλίψη vs αυτοπεποίθηση έξαρση [Ιµπραήµ] [Τα παλικάρια τα καλά] ονειρικό [Ορφανή κόρη] vs πραγµατικό [Καλές γυναίκες] χαρά ζωής vs καηµός θανάτου [Πολιορκηµένοι] κλπ.

13 Οι παραπάνω συµµετρικές και αντισυµµετρικές αντιθετικές σχέσεις συνθέτουν µια συνολική πολυφωνική αρµονία αντιθέσεων. Η κλιµάκωση των δοκιµασιών αρχίζει από συγκρούσεις µε δυνάµεις εξωτερικές (Πολιορκία vs Έξοδος // Πολιορκητές vs Πολιορκηµένοι), προχωρεί σε συγκρούσεις µε δυνάµεις εσωτερικές (Πειρασµός καθ ύπνον // Μνήµη χαµένης ευτυχίας // Ανθρώπινοι δεσµοί) και κορυφώνεται µε την κατεξοχήν δοκιµασία του Ε.Π. Γ, που είναι ο Πειρασµός της φύσης σε συνδυασµό µε την εγκοσµίωση των µεταφυσικών αξιών (Θεία Επιφάνεια): Αγαθό της ζωής vs Ηθική ελευθερία Ύστερα από την κορύφωση των δοκιµασιών, που σηµαδεύουν την ηθική νίκη και τελείωση των πολιορκηµένων, έρχεται µε µια διαλεκτική που ακολουθεί το σχήµα: άθλος vs θαυµασµός η συγκινηµένη αποστροφή του Ποιητή προς την Μούσα Θεά Μάνα Πατρίδα Ελευθερία, που ζητά να του δώσει έµπνευση αντάξια του άθλου, για να υµνήσει τους ήρωες. Έτσι τα λόγια του Ποιητή µε τα οποία ολοκληρώνεται η Σύνθεση συνόλου λειτουργούν ως µια πανηγυρική αναγνώριση και δικαίωση της θυσίας των Πολιορκηµένων. Kατακλείδα Θα καταλήξοµε µε µια επισήµανση: η διαφορά ανάµεσα στη δική µας πρόταση και τις µέχρι σήµερα τυπογραφικές εκδόσεις είναι ότι επιδιώκουµε να απελευθερώσουµε όλες τις συνδυαστικές δυνατότητες που εµπεριέχουν τα κείµενα του Σολωµού και όχι να επιλέξουµε µία από αυτές, όπως συµβαίνει µε όλες τις προγενέστερες εκδόσεις. Ο χρήστης του CD-ROM µπορεί παίζοντας µέσα στα όρια των οργανωτικών αρχών που εφαρµόζει ο ίδιος ο ποιητής στα Αυτόγραφά του να συνεχίσει την «κειµενική πρακτική» του Σολωµού και να δηµιουργήσει, µε νέους συνδυασµούς των µονάδων, δοµών, συστοιχιών, ενοτήτων, επεισοδίων, νέες εκδοχές των µεγάλων έργων και νέες πραγµατώσεις υψηλής ποίησης. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας συνιστούν πιστεύοµε µια πειστική απόδειξη ότι τεχνολογία και φιλολογικές επιστήµες µπορούν να συνεργάζονται δηµιουργικά. Le poète Dionysios Solomos. La vie, l œuvre, sa poétique. Recherche pluridisciplinaire 1er partie: Étude littéraire (éd. imprimée) 2ème partie: Solomos en ordinateur (édition électronique) Er. Kapsomenos, Responsible Professeur, Université de Jannina P. Gotsi, Chercheur, Université de Jannina K.Chaliassou, Chercheur, Université de Jannina A.Mantzios, Chercheur, Université de Jannina Chr. Penitas, Chercheur, Université de Jannina [Athènes, Parlement des Grecs, 2005] Résumé La contribution de cette recherche pluridisciplinaire porte sur plusieurs domaines. Elle comprent: 1. une biographie du poète en video; 2. une édition électronique de son œuvre poétique, avec de programmes d élaboration des textes, appropriés aux multiples recherches (de statistique lexical, de stylistique etc.); 3. une étude littéraire sur la poétique de son œuvre de la période de maturité (1833 et suivant); 4. l invention d un jeu électronique fondé sur les règles de l écriture poétique de Solomos.

14 Au domaine de la poétique, l étude a révélé et formulé les traits distinctifs de l écriture de Solomos, qui se découvre comme précurseur du modernisme du 20ème siècle. Précisement, Solomos - dans son effort de surmonter l opposition clacissisme vs romantisme - a créé une méthode d écriture que les théoriciens de la littérature ont appelée, un siècle après, pratique signifiante. Cette méthode d écriture poétique est fondée sur la dévalorisation des relations syntagmatiques et la primauté des relations paradigmatiques; qui a comme effet la suppression de l enchaînement narrative au profit d une organisation paradigmatique, suivant les principles de l analogie et de l opposition. Dans ce cadre, s exerce une pratique textuelle de combinaisons alternatives entre des unités thématiques formulées, qui se succedent l un à l autre, en produisant de codes de sémantisation, se composant et se décomposant à l infini. Dans cette procedure se confrontent d une part un discours monologique, fondé sur les valeurs dénotatives des unités formelles et correspondant à la logique du signe et à l idée de l œuvre achevée et close, et d autre part un discours dialogique, jouant des possibilities fournies par la polysémie et correspondant à la logique de la signifiance et à l idée du texte comme productivité qui s évolue infiniment. Suivant cette logique, nous avons transformé les principes de l écriture poétique de Solomos en un jeu électronique, qui peut s appliquer sur ses textes inachevés de la période de maturité. Le CD-ROM offre à l usager la possibilité de reproduire la pratique textuelle du poète et, en jouant, de délivrer les mille formes incluses dans les manuscrits de Solomos et créer de nouvelles versions des ses poèmes fameux.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Κρητικός» και το τετράδιο Ζ 11 του Σολωμού

«Ο Κρητικός» και το τετράδιο Ζ 11 του Σολωμού «Ο Κρητικός» και το τετράδιο Ζ 11 του Σολωμού Περίληψη Ειρήνη Ιωσηφίδου, Φιλόλογος Ο «Κρητικός», ποίημα σταθμός στην ποιητική πορεία του Σολωμού, αποτέλεσε το πρώτο από τα σημαντικά ποιήματα της ώριμης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρι, έντρα, Παιδιά

Αστέρι, έντρα, Παιδιά , έντρα, Παιδιά Άννα Σοφού Εκπαιδευτικός ΠΕ 5 - Π/θµια Εκπαίδευση Γαλλικής Φιλολογίας email: ann_sofou@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο εργαστήριο αυτό µε τίτλο «, δέντρα, παιδιά» η Άννα Σοφού θα παρουσιάσει µία

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ A. 1. Τρία χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ροµαντισµού στο απόσπασµα 1. Μεταφυσικό στοιχείο: στ. 44-46. Ἴσως δέ σώζεται στή γῆ ἦχος πού νά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία

Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία 1 Αδάµ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, MSc, Phd Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία Επεξεργασία των σχετικών ιδεών και πρακτικών της Αφηγηµατικής Θεραπείας, στηριγµένη και εµπνευσµένη από

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α1. Ο Διονύσιος Σολωμός

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο Κρητικός του ιονυσίου Σολωµού Η ζωή και το έργο του ποιητή Ο ιονύσιος Σολωµός γεννήθηκε το 1798 στη Ζάκυνθο. Ο πατέρας του ήταν ευγενής ενώ η µητέρα του απλή γυναίκα του λαού. Σπούδασε στην Ιταλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΕΑ1ΔΑ 1. «Εφτά τραγούδια θα σου πω» Στίχου Μ. Κακογιάννης Μουσική: Μ. Χατζιδάκις Τραγούδι: Αναστασία Παιχνίδια - Διασκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Προτεινόµενη διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες Στην πορεία διαπραγµάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [Ποιος είδεν ήλιο από βραδιού] - Ελλάδα Στεφανοφρυδάτη - Αλβανία Από τα προσφιλή θέματα των δημοτικών τραγουδιών είναι και η αγάπη, σε όλες της τις μορφές: αδελφική, συζυγική,

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ, «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 1[18.] 4[21.]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ, «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 1[18.] 4[21.] 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ, «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 1[18.].. Εκοίταα, κι ήτανε μακριά ακόμη τ ακρογιάλι «Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι!» Τρία αστροπελέκια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2015

Δημιουργίες...με θέμα το 2015 Φτερό παγωνιού: σύμβολο της αθανασίας και της ανανέωσης... σύμβολο της ανάστασης. Δημιουργίες Σχεδιασμός: 1 105 105M 111K 111M 112 112Θ 119K 119P 103 103P Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» - Κρυπτογραφία είναι - Κρυπτανάλυση είναι - Με τον όρο κλειδί. - Κρυπτολογία = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση - Οι επιστήµες αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα