Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού"

Transcript

1 Φύλλα Εργασίας... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος

2 ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ISBN: Ιδέα, συγγραφή και επιμέλεια: Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος Έκδοση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ A.E. Φωτογραφίες: Δ. Πούπαλος, Ι. Ιωαννίδης, Δ. Βασιλειάδης, Π. Μαρίνος, Ι. Ζερλέντης, M. Tupay, MOm - Εταιρεία Μελέτης & Προστασίας της Μεσογειακής φώκιας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Φωτογραφικό αρχείο Δήμου Μήλου Ψηφιακή επεξεργασία - σελιδοποίηση: calamari - N.Ψιλλόπουλος - Φ. Ρούσσος Ο.Ε. To εκπαιδευτικό πακέτο τυπώθηκε σε 10 αντίτυπα. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εκπαιδευτικού πακέτου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Φύλλο Εργασίας 1 Η Βιοποικιλότητα μιας Περιοχής Εικ. 1 : Εικ. 2 : Παρατηρούμε τις εικόνες και με τρείς - τέσσερις λέξεις περιγράφουμε την κάθε μία. Αντιστοιχούμε τα θέματα των εικόνων με τις μορφές βιοποικιλότητας. Εικόνα 1 Εικόνα 2 Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων Βιοποικιλότητα ειδών χλωρίδας Αναζητούμε και καταγράφουμε πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο για το Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000). Επιλέγουμε στοιχεία και προγραμματίζουμε παρουσιάσεις ανά ομάδα με θέματα όπως: Τι είναι το Δίκτυο Φύση 2000, Το Δίκτυο Φύση 2000 στην Ελλάδα, Το Δίκτυο Φύση 2000 στην Περιοχή μας.

4 Φύλλο Εργασίας 2 Είναι ίδιες όλες οι Σαύρες; Podacris Milensis Cyrtopodion kotschyi Εικ. 1 : Εικ. 2 : Ποιο είναι το κοινό όνομα των εικονιζόμενων ειδών πανίδας; Το επιστημονικό τους όνομα μαρτυρά ότι είναι τελείως διαφορετικά είδη. Αυτό έχει ως συνέπεια: Α. Να μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Β. Να μην μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Ποιο είναι ενδημικό είδος πανίδας της Μήλου; Αναζητούμε την ερμηνεία του επιστημονικού ονόματος milensis. Σχολιάζουμε την άποψη: Σαύρες είναι! Τι μας ενδιαφέρει η εξαφάνισή τους.

5 Φύλλο Εργασίας 3 Αναζητώ τα Φυτά και τα Άνθη... Παρατηρούμε στην περιοχή μελέτης μας τα είδη χλωρίδας και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα εικονιζόμενα είδη. Εάν τα εντοπίσουμε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία και αναζητούμε σχετικές πληροφορίες. Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται: Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται: Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται:

6 Φύλλο Εργασίας 4.1 Ποιός φταίει; - Ποιός; «... Το Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri* στη Μήλο, ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα και την περίοδο χειμερίας νάρκης, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων αναπαύσεως του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία β και δ, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.» ΠΗΓΗ: numdoc&numdoc=62004j0518&lg=el * Στο παρελθόν η Macrovipera schweizeri αναφερόταν ως Vipera schweizeri. Συζητούμε αρχικά στην ομάδα εργασίας μας το παραπάνω κείμενο. Εντοπίζουμε τα σημεία που δεν κατανοούμε και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια των καθηγητών μας. Σημειώνουμε δύο σημεία του κειμένου που μας έκαναν εντύπωση και θέλουμε να τα συζητήσουμε με όλη την ομάδα μας. Η ανάγνωση του κειμένου μου προκάλεσε: Θυμό Αγανάκτηση Χαρά Λύπη Αδιαφορία Άλλο (Προσδιορίζω τι)

7 Φύλλο Εργασίας 4.2 Σχολιάζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «γιατί η χώρα μας έφτασε στο σημείο αυτό;». Κατά την αντίληψή μας, η ευθύνη της προστασίας της οχιάς της Μήλου ή οποιουδήποτε άλλου προστατευόμενου είδους είναι: Του κάθενός από εμάς δηλ. ατομική Όλων μας, δηλ. συλλογική Της τοπικής κοινωνίας Των επιστημόνων Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Της Κεντρικής Διοίκησης Άλλο (Προσδιορίζω τι) Ερευνούμε στο διαδίκτυο και αναζητούμε να βρούμε στοιχεία για το: εάν έχει συμβεί άλλο παρόμοιο γεγονός στη χώρα μας: εάν έχει συμβεί παρόμοιο γεγονός σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα: Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα που βρήκαμε.

8 Φύλλο Εργασίας 5.1 Τί μπορούμε να κάνουμε; Η οχιά της Μήλου (Μacrovipera schweizeri) Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) Αυτά τα δύο είδη χαρακτηρίζουν την πλούσια βιοποικιλότητα των Κυκλάδων. Και τα δύο είδη χρειάζονται προστασία, για διαφορετικούς ίσως λόγους το καθένα. Καταγράφουμε τους λόγους για τους οποίους χρειάζονται προστασία. Η οχιά Macrovipera schweizeri στη Μήλο χρειάζεται προστασία γιατί: Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus χρειάζεται προστασία γιατί: Γράφουμε ποιο είναι το καθεστώς προστασίας και τι μέτρα έχουν ληφθεί για: Την οχιά Macrovipera schweizeri στη Μήλο Τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus

9 Φύλλο Εργασίας 5.2 Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε ιδέες και προτάσεις για το τι πρέπει ο καθένας από εμάς - φορέας ή άτομα - να κάνει για την αποτελεσματική προστασία αυτών των ειδών. Φορείς Για την οχιά Για τη μεσογειακή φώκια Κυβέρνηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιστήμονες Τοπική Κοινωνία Άτομα Ψαράδες Γεωργοί Τουρίστες Άλλοι:

10 Φύλλο Εργασίας 6 Το Mυστικό της Σπηλιάς Παρακολουθούμε την ταινία «Τo Μυστικό της Σπηλιάς» και συναγωνιζόμαστε ποια ομάδα θα βρει πρώτη τις τρεις πρώτες απαντήσεις. Βάζουμε σε σωστή σειρά τις λέξεις: θαλασσοσπηλιά, γεννά, από, η, νερά, Φώκια, Monachus monachus, μέσα, τα, νεογνό, θάλασσας, της, μικρό, έξω, προστατευόμενη, σε, ένα. Βρίσκουμε ποια από τις προτάσεις είναι σωστή. Α. Το νεογνό και η μητέρα έχουν μαύρο χρώμα. Β. Το νεογνό και η μητέρα έχουν γκρι χρώμα. Γ. Το νεογνό έχει γκρι χρώμα και η μητέρα μαύρο χρώμα. Δ. Το νεογνό έχει μαύρο χρώμα και η μητέρα γκρι χρώμα. Βρίσκουμε τη σωστή αντιστοίχιση. Η μεσογειακή φώκια γεννά α. αυγά στη θάλασσα β. νεογνά στην ξηρά γ. αυγά σε θαλασσοσπηλιά δ. αυγά στην ξηρά ε. νεογνά σε θαλασσοσπηλιά στ. νεογνά στη θάλασσα Εάν καταστρέψουμε τις θαλασσοσπηλιές ή τις χρησιμοποιήσουμε ως τουριστικό αξιοθέατο τί επιπτώσεις θα έχει στην επιβίωση της φώκιας; Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε τις απόψεις μας.

11 Φύλλο Εργασίας 7 Νησιωτικοί Υγρότοποι: Γνωστοί ή Άγνωστοι; Θα γνωρίζετε ίσως ότι η χώρα μας θεωρείται περιοχή πλούσια σε υγροτόπους ποικίλων τύπων. Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, έλη και τεχνητές λίμνες είναι μερικοί τύποι μόνο από τη μεγάλη ποικιλία υγροτόπων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Γνωρίζετε όμως ότι στο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται 672 υγρότοποι σε 65 νησιά; Τους περισσότερους μάλιστα νησιωτικούς υγρότοπους φιλοξενεί ο νομός των Κυκλάδων, με 94 υγροτόπους. Γνωρίζετε επίσης ότι οι νησιώτικοι υγρότοποι αποτελούν σήμερα τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα στο Αιγαίο; ΠΗΓΗ: g&id=127&itemid=141 Συζητούμε στην ομάδα εργασίας μας τα στοιχεία που δίνονται σ αυτό το κείμενο και σημειώνουμε ποια στοιχεία τα γνωρίζαμε ήδη. Σχολιάζουμε το γεγονός εάν τα στοιχεία του κειμένου τα γνωρίζουνε οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου και οι ενήλικοι της τοπικής μας κοινωνίας. Κάνουμε εκτιμήσεις και συμπληρώνουμε: Κανένας Λίγοι Πολλοί Για να ελέγξουμε τις εκτιμήσεις μας, οργανώνουμε σε συνεργασία με τους καθηγητές μας μια μικρή έρευνα με θέμα «Νησιωτικοί Υγρότοποι: Γνωστοί ή Άγνωστοι;» τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην τοπική μας κοινωνία. Καταγράφουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα. Μαθητές Ενήλικες Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε υγροτόπους. Γνωρίζουν ότι οι υγρότοποι στο Αιγαίο είναι περισσότεροι από 500. Γνωρίζουν ότι οι υγρότοποι στις Κυκλάδες είναι περισσότεροι από 90. Γνωρίζουν και κατονομάζουν τουλάχιστον τρεις υγροτόπους. Γνωρίζουν ότι στα νησιά οι υγρότοποι είναι τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα. Σύνολο ερωτηθέντων Πλήθος θετικών απαντήσεων Ποσοστό θετικών απαντήσεων Σύνολο ερωτηθέντων Πλήθος θετικών απαντήσεων Ποσοστό θετικών απαντήσεων

12 Φύλλο Εργασίας 8.1 Ανακαλύπτω τους Υγροτόπους της Περιοχής μου Με τη βοήθεια γεωφυσικού χάρτη της περιοχής και με έρευνα στο διαδίκτυο αναζητούμε και καταγράφουμε τους υγροτόπους που υπάρχουν στο νησί μας και προσδιορίζουμε τους τύπους τους, δηλ. εάν είναι λίμνη, λιμνοθάλασσα, έλος, ρυάκι κ.λπ. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος Χωριζόμαστε σε υποομάδες των πέντε ατόμων και τα μέλη της καθεμιάς επιλέγουν δύο γειτονικά νησιά και επαναλαμβάνουν το ίδιο. Πίνακας 2: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος Πίνακας 3: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος 1 2 3

13 Φύλλο Εργασίας 8.2 Όταν ολοκληρώσουμε την καταγραφή, η κάθε υποομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και όλοι μαζί συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 4: Οι Υγρότοποι στην περιοχή Α/Α Νησί Όνομα Υγροτόπου Τύπος Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα. Γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτών των υγροτόπων; Όλους Κάποιους Κανέναν Συζητούμε με την περιβαλλοντική ομάδα μας το θέμα «Πώς οι υγρότοποι συνδέονται με τη βιοποικιλότητα της περιοχής μας;» Καταγράφουμε και αιτιολογούμε τις απόψεις μας.

14 Φύλλο Εργασίας 9 Προστατευω και Διασώζω για να Έχω «... Πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων...» ΠΗΓΗ: Σχολιάζουμε στην ομάδα μας αυτήν την πληροφορία και αναζητούμε τις αιτίες αυτού του δραστικού περιορισμού των υγροτοπικών εκτάσεων στη χώρα. Αυτή η καταστροφή των υγροτόπων είχε θετικές ή καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή τους; Στην οικολογική ισορροπία: Στο κλίμα: Στην οικονομία: Στον πολιτισμό: Ποιος είναι ο υγρότοπος της χώρας μας, που, αφού τον καταστρέψαμε πριν από χρόνια, τώρα προσπαθούμε να τον αποκαταστήσουμε; Λίμνη Καστοριάς Αχιβαδολίμνη Λίμνη Κάρλα Υλίκη Ρωτώντας τους γεροντότερους κατοίκους βρίσκουμε εάν στο νησί μας υπήρχε υγρότοπος που σήμερα δεν υπάρχει. Εάν ναι, αναζητούμε και καταγράφουμε τα στοιχεία του. Όνομα: Γεωγραφική θέση: Αιτίες καταστροφής: Σημερινές επιπτώσεις:

15 Φύλλο Εργασίας 10 Οι Περιβαλλοντικές Πιέσεις Προσδιορίζω τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται σήμερα ο βιότοπος που μελετώ με την περιβαλλοντική μου ομάδα. 1. Αποξήρανση 2. Μπαζώματα 3. Άρδευση 4. Ρύπανση από λιπάσματα & φυτοφάρμακα 5. Ρύπανση από απορρίμματα 6. Οικιστική ανάπτυξη 7. Κατασκευή δημόσιου έργου (αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομο, φράγμα κ.λπ) 8. Τουριστική ανάπτυξη 9. Ανεξέλεγκτο κάμπινγκ 10. Αμμοληψία 11. Υλοτομία 12. Υπερβόσκηση 13. Πυρκαγιές 14. Άλλο (Προσδιορίζω τι) Ιεραρχώ τις τρεις σημαντικότερες πιέσεις που απειλούν τον βιότοπο. Αναγράφω σε κάθε σκαλοπάτι από μία.

16 Φύλλο Εργασίας 11 Το Καθεστώς Προστασίας του Οικοσυστήματος Λόγω της οικολογικής του αξίας ο βιότοπος, που μελετώ με την περιβαλλοντική μου ομάδα, βρίσκεται εντός των ορίων προστατευτέας ή προστατευόμενης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί ως: Μνημείο της φύσης Εθνικός Δρυμός Περιοχή Δικτύου Φύση 2000 Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας (Συνθήκη Ραμσάρ) Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Ο σημερινός τρόπος διαχείρισης του βιοτόπου που μελετώ, θεωρώ ότι του παρέχει προστασία: Ανεπαρκή Μέτρια Αποτελεσματική Προτείνω τρεις τρόπους για αποτελεσματικότερη προστασία του οικοσυστήματος που μελετούμε

17 Φύλλο Εργασίας 12.1 Καταγράφω την Πολιτιστική Ταυτότητα ενός Βιοτόπου Η πολιτιστική αξία ενός βιοτόπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη μυθολογία, την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις στην περιοχή του υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, εξωκκλήσια κ.λπ. Η πολιτιστική ταυτότητα του βιοτόπου, που μελετώ με την περιβαλλοντική ομάδα μου, χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία: Ένας θρύλος λέει ότι Στην περιοχή αυτή σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία Ιστορικά αναφέρεται ότι στην περιοχή αυτή

18 Φύλλο Εργασίας 12.2 Στην περιοχή αυτή οι κάτοικοι παραδοσιακά συνηθίζουν Από τα δείγματα πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην περιοχή στο πέρασμα των αιώνων, φωτογραφίζω ή ζωγραφίζω στα παρακάτω πλαίσια και έπειτα σχολιάζω:

19 Φύλλο Εργασίας 13 Παίζουμε τους Τουριστικούς Πράκτορες; Κάποιες ομάδες πολιτών και παρέες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μία εκδρομή και αναζητούν τον κατάλληλο προορισμό, ο οποίος να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους. Προτείνουμε σε κάθε ομάδα πολιτών δύο τουλάχιστον περιοχές ή μουσεία, ή αρχαιολογικούς χώρους από το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο του νησιού σας, για τα οποία αξίζει να το επιλέξουν ως προορισμό της εκδρομής τους. 1. Περιβαλλοντική ομάδα μαθητών που μελετά υγροβιοτόπους. 2. Τμήμα φοιτητών Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 3. Εκκλησιαστικός σύλλογος της Πάτρας. α) β) γ) α) β) γ) α) β) γ) 4. Παρέα νέων ερασιτεχνών φωτογράφων που αγαπά τα θέματα τοπίου και φύσης. 5. Επιστημονικός σύλλογος ερπετολόγων. α) β) γ) α) β) γ) 6. Φοιτητές Πανεπιστημίου της Γερμανίας που μελετούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. α) β) γ) Συζητούμε και σχολιάζουμε: α) Μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες; β) Προσελκύουν σήμερα σημαντικό αριθμό επισκεπτών αυτά που προτείνουμε;

20 Φύλλο Εργασίας 14 Η Βιοποικιλότητα ως Θέμα Τουριστικής Προβολής Χρησιμοποιώ τις παρακάτω λέξεις και δημιουργώ δύο σύντομα διαφημιστικά κείμενα με 35 έως 40 λέξεις για τουριστική προβολή της Μήλου. Κέδρος, οχιά, χλωρίδα, εξορύξεις, βιοποικιλότητα, ισορροπία, Αφροδίτη, Ευρώπη, δίκτυο, ενδημικό, φόβο, πλούσια, διαδρομές, εποχή/ες, θάλασσα. Το 1 ο διαφημιστικό κείμενο απευθύνεται σε νέους ετών. Το 2 ο διαφημιστικό κείμενο απευθύνεται σε ενήλικες ετών.

21 Φύλλο Εργασίας 15.1 Ακονίζοντας το Μυαλό μας... Βρίσκουμε την κρυμμένη λέξη στα τετράγωνα με έντονο περίγραμμα απαντώντας στις ερωτήσεις. 1. Νησί του Αιγαίου με πλούσια γεωθερμία. 2. Μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας. 3. Έχει και τέτοια η Μήλος Απειλούμενο είδος, λουλούδι της άμμου. 5. Πόλη της Μήλου. 6. Ένα από τα κύρια ορυκτά που εξορύσσεται σήμερα στη Μήλο. 7. Παραδοσιακά κτίσματα της Μήλου που συνδέονται με τη θάλασσα. 8. Άγαλμά της βρέθηκε στη Μήλο. 9. Ερπετό με πολλά είδη στο Αιγαίο και ενδημικό είδος στη Μήλο.

22 Φύλλο Εργασίας 15.2 Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα. 1. Ακρωτήρι της Μήλου. 2. Όμορφα αγριολούλουδα από την πλούσια χλωρίδα των Κυκλάδων. 3. Είναι πλούσια και σ αυτά η Μήλος. 4. Ένα νησί των Κυκλάδων. 5. Σκληρό, γυαλιστερό ορυκτό, που χρησιμοποιήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. 6. Ένα νησί του Αιγαίου. 7. Αγριολούλουδο που κοσμεί τους αγρούς των Κυκλάδων, απεικονίζεται στις τοιχογραφίες του προϊστορικού οικισμού στο ακρωτήρι της Σαντορίνης και καλλιεργείται στη Μακεδονία. 8. Ένα από τα πελάγη της χώρας μας. 9. Μεγάλες έχει πολλές η ηπειρωτική μας χώρα, όμως μικρές αλλά σημαντικές έχουν και τα νησιά των Κυκλάδων. 10. Αυτές που έχουν ενδημικό είδος στη Μήλο και για τις οποίες η Ελλάδα οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 11. Εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς έχει και αυτό το νησί των Κυκλάδων. 12. Πηγή ενέργειας για όλους τους οργανισμούς της γής. 13. Ορυκτό της Μήλου με το οποίο έφτιαχναν τις περίφημες Μυλόπετρες. 14. Θηλαστικό που θυμίζει την Αντίμηλο.

23 Φύλλα Εργασίας για Μελέτη Πεδίου

24 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΒΙΟΤΟΠΟ Η επαφή μας με την φύση και η επίσκεψη σε ένα από τα ποικίλα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στη χώρα μας είναι πάντα η αφορμή να γνωρίσουμε με τον πιο βιωματικό τρόπο την ομορφιά και το μοναδικό φυσικό πλούτο που διαθέτουν οι βιότοποι. Αρκεί να τα επισκεφθούμε με κέφι και διάθεση να παρατηρήσουμε, να ανιχνεύσουμε, να αφουγκρασθούμε, να αγγίξουμε... Θαμνότοποι και δάση, λιμνοθάλασσες και λίμνες, αμμώδεις και βραχώδεις ακτές και πλήθος άλλων βιοτόπων έχουν να μας προσφέρουν πολύμορφα είδη φυτών και ζώων, πανέμορφα τοπία και σπάνιους για τις πόλεις μας ήχους, χρώματα και οσμές. Δένδρα και θάμνοι, άνθη και καρποί, πεταλούδες και σαλιγκάρια, φωλιές και πολλά άλλα περιμένουν να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Ακόμη όμως έχουν να μας δείξουν πλαστικά και μεταλλικά απορρίμματα, μπαζωμένες ακτές, αποψιλωμένες πλαγιές και διάφορες άλλες πληγές που εμείς οι σύγχρονοι, απερίσκεπτοι άνθρωποι δημιουργούμε στο περιβάλλον. Ελάτε να διώξουμε την παθητικότητα και να γνωρίσουμε την πολύμορφη βιοποικιλότητα που διαθέτει ένα οικοσύστημα της περιοχής μας. Χρειαζόμαστε στοιχεία, γνώσεις και ιδέες για να μπορέσουμε ως ενεργοί πολίτες με τεκμηριωμένη άποψη να δράσουμε για την προστασία της βιοποικιλότητας. Θα χρειασθούμε: Καπέλο και κατάλληλα παπούτσια Φωτογραφική μηχανή Μπλοκ και μολύβι Χάρτη της περιοχής Σακουλάκια & βαζάκια για συλλογή υλικού Βιβλία - οδηγοί πεδίου Διάθεση για ερευνητική εξόρμηση & ομαδική εργασία στη φύση ΚΑΛΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ!

25 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.1 Ημερομηνία: Όνομα Συντάκτη: Νησί Έρευνας: Καταγράφουμε τα γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής που βρισκόμαστε. Νομός: Επαρχία: Νησί: Τοπωνύμιο: Υψόμετρο: Με τη βοήθεια ενός χάρτη προσανατολιζόμαστε και προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης μας στο νησί. Βόρεια Νότια Ανατολικά Δυτικά Β.Α. Β.Δ. Ν.Δ. Ν.Α. Χαρακτηρίζουμε τον τύπο του οικοσυστήματος που μελετάμε. Φρύγανα Αμμοθίνες Άλλο Μακκί Δάσος Λιβάδι Υδρότοπος Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο:

26 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.2 Σημειώνουμε στο χάρτη τη θέση του βιοτόπου που μελετούμε και τον χαρακτηρίζουμε ως προς τη θέση του. Ηπειρωτικός Παράκτιος Χαρακτηρίζουμε την περιοχή μελέτης μας ως προς το ανάγλυφο. Ορεινή Ημιορεινή Πεδινή Περιγράφουμε με λίγα λόγια το βιότοπο μελέτης μας. Παρατηρούμε τη βλάστηση που επικρατεί στο χώρο μελέτης μας. Τί τύπος βλάστησης είναι; Δενδρώδης Θαμνώδης Ποώδης Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την ποικιλότητα των ειδών χλωρίδας του βιοτόπου και απαριθμούμε τα διαφορετικά είδη φυτών που παρατηρούμε*. Καταγράφουμε το πλήθος των ειδών ανά κατηγορία. Είδη δένδρων: Είδη θάμνων: Είδη ποώδους βλάστησης: * Μπορούμε να απαριθμήσουμε τα διαφορετικά είδη, αφού πρώτα καταγράψουμε τα είδη χλωρίδας συμπληρώνοντας για κάθε εποχή του έτους το Πρωτόκολλο Καταγραφής της Χλωρίδας.

27 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.3 Καταγράφουμε τα φυτικά είδη που γνωρίζουμε με το κοινό τους όνομα Παρατηρούμε τα ανθισμένα είδη. Καταγράφουμε τα τρία επικρατέστερα χρώματα λουλουδιών. Συζητούμε με την ομάδα μας το γιατί επικρατούν αυτά τα χρώματα και καταγράφουμε τις απόψεις μας. Ζητούμε βοήθεια από βιολόγο καθηγητή. Αποτυπώνουμε φωτογραφικά ή και ζωγραφικά τα είδη χλωρίδας και πανίδας που εντοπίζουμε. Συλλέγουμε δείγματα χλωρίδας, σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών μας, για να δημιουργήσουμε το φυτολόγιο της περιοχής μελέτης μας.

28 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.4 Περιδιαβαίνουμε ήσυχα το χώρο και προσπαθούμε να ακούσουμε και να παρατηρήσουμε τα είδη ορνιθοπανίδας του βιοτόπου. Στο τέλος της περιήγησης σημειώνουμε ό,τι παρατηρήσαμε: Πολλά είδη πουλιών Λίγα είδη πουλιών Δύο έως κανένα είδος πουλιών Διευκρινίζουμε ότι οι πληθυσμοί των πουλιών που παρατηρήσαμε ήταν: Μεγάλοι πληθυσμοί πουλιών Μικροί πληθυσμοί πουλιών Κανέναν πληθυσμό πουλιών Καταγράφουμε τα είδη ορνιθοπανίδας που μπορούμε να προσδιορίσουμε Πραγματοποιούμε ενδεικτική καταγραφή ειδών της πανίδας. Σημειώνουμε τι βρίσκουμε, γράφοντας το κοινό όνομα ή κάποιο κωδικό που τους δίνουμε. α/α Μαλάκια Αρθρόποδα Έντομα Αμφίβια Ερπετά Θηλαστικά

29 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.5 Παρατηρούμε το χώρο και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται ο βιότοπος που μελετούμε. Εκτιμούμε και σημειώνουμε: Kαμία Από οικιστική ανάπτυξη Από τουριστική ανάπτυξη Από ανεξέλεγκτη βόσκηση Από ελεύθερο κάμπινγκ Από διάνοιξη δρόμων Άλλο Από λαθροθηρία Από αμμοληψία Από εξορύξεις Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε από τι: Από ξύλευση & υλοτόμευση Από ανεξέλεγκτη χωματερή Συλλέγουμε διάφορα πεσμένα φύλλα, ξυλαράκια και καρπούς και συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας για να δημιουργήσουμε μια αφίσα με θέμα «Η Βιοποικιλότητα του Βιοτόπου». Χρησιμοποιούμε ό,τι άλλο υλικό κρίνουμε εμείς απαραίτητο. Περιγράφουμε με δύο φράσεις τις εντυπώσεις και τα αισθήματά μας γι αυτήν την εμπειρία της ερευνητικής εξόρμησης.

30 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ Οι υγρότοποι, μικροί ή μεγάλοι, εσωτερικοί ή παράκτιοι, διαθέτουν όλοι μια μοναδική γοητεία. Η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και η χάρη των υδροχαρών φυτών, οι εναλλαγές του τοπίου και οι πολλαπλές δυνατότητες για αναψυχή και άθληση τους καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους. Τόσο στα νερά τους όσο και στο χερσαίο τμήμα τους φιλοξενούν αξιόλογη ποικιλία φυτικών και ζωικών ειδών. Η βιοποικιλότητα που διαθέτουν, οι ποικίλες χρήσεις των νερών τους, η σύνδεσή τους με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είναι κάποιες μόνο από τις πολλαπλές αξίες των υγροτόπων. Κάθε επίσκεψη στο χώρο ενός υγρότοπου εμπλουτίζει τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας και προσφέρει ευκαιρία για έμπνευση, στοχασμό και χαλάρωση. Ελάτε να παρατηρήσουμε το χώρο ενός υγρότοπου, να καταγράψουμε είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, να εντοπίσουμε περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται, να απολαύσουμε το τοπίο και να βιώσουμε τη χαρά της έρευνας και της ανακάλυψης. Θα χρειασθούμε: Γαλότσες και καπέλο Χάρτη της περιοχής Κυάλια Φωτογραφική μηχανή Σακουλάκια και βαζάκια για συλλογή υλικού Μπλοκ και μολύβι Διάθεση για έρευνα και συνεργασία ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!

31 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.1 ΟΝΟΜΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: Καταγράφουμε τα γεωγραφικά στοιχεία του υγροτόπου: Νομός: Επαρχείο: Νησί: Παρατηρούμε τη θέση και τον τρόπο διαμόρφωσης του υγροτόπου και αποφασίζουμε σε ποια κατηγορία ανήκει. Α) Εσωτερικός Παράκτιος Β) Φυσικός Τεχνητός Προσδιορίζουμε τον τύπο του υγροτόπου. Λιμνή Ρυάκι Φράγμα Άλλο Αλμυρό έλος Λιμνοθάλασσα Πηγή Παραποτάμιοι θαμνώνες Λιμνοδεξαμενή Εκβολές ποταμού Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Τα νερά του υγροτόπου είναι: Γλυκά Υφάλμυρα Αλμυρά Παρατηρούμε τον πυθμένα στα ρηχά τμήματα του υγροτόπου και σημειώνουμε από τι αποτελείται το γεωλογικό υπόστρωμα. Άμμος Χαλίκια Κροκάλες Βράχια

32 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.2 Μελετούμε το χάρτη της περιοχής και προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση του υγροτόπου. Με τη βοήθεια του χάρτη συμπληρώνουμε τα κενά στο παρακάτω κείμενο: Ο υγρότοπος που μελετούμε βρίσκεται στο τμήμα του νησιού και απέχει χιλιόμετρα από το κεντρικό λιμάνι. Στο ανατολικό τμήμα του υγροτόπου σημειώνεται η παρουσία του/της, ενώ στο βόρειο τμήμα εκτείνεται/ονται. Στα δυτικά του υγροτόπου βρίσκεται/ονται και στα νότια. Χαρακτηρίζουμε το άμεσο περιβάλλον του υγροτόπου. Ανθρωπογενές περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον Προσδιορίζουμε το ανθρωπογενές περιβάλλον του υγροτόπου. Οικισμός Κέντρα αναψυχής Βιολογικός Καθαρισμός Αεροδρόμιο Λιμενικές εγκαταστάσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Καταγράφουμε τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή του υγροτόπου. Αλιεία Κυνήγι Αναψυχή Άρδευση Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Αμμοληψία Ύδρευση

33 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.3 Αναζητούμε, συλλέγουμε και αποτυπώνουμε στοιχεία που μαρτυρούν δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν σχετικές εγκαταστάσεις και δεν βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα της επίσκεψής μας, όπως φυσίγγια από όπλα κυνηγών, αποτυπώματα από ρόδες φορτηγών κ.λπ. Καταγράφουμε τα ευρήματά μας. Χαρακτηρίζουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Καλή Μέτρια Κακή Πολύ κακή Εάν το περιβάλλον του υγροτόπου είναι υποβαθμισμένο, σημειώνουμε τι παρατηρούμε. Τα νερά είναι θολά και έχουν μικρή διαύγεια Αναδύονται δυσάρεστες οσμές Στο χώρο υπάρχουν διάσπαρτα απορρίμματα Στις όχθες υπάρχουν γλοιώδεις επικαλύψεις Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση περιγράφουμε: Παρατηρούμε το φυσικό περιβάλλον του υγροτόπου και σημειώνουμε από τι χαρακτηρίζεται. Καλαμιώνες Συστάδες δέντρων Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Λιβάδι Συλλέγουμε από τις όχθες πετραδάκια, φύλλα και ό,τι άλλο έχει πράσινη ή χρυσοκίτρινη επικάλυψη. Τα βάζουμε με λίγο νερό σε βαζάκια για να τα μεταφέρουμε στο εργαστήριο του σχολείου και να τα μελετήσουμε στο στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο.

34 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.4 Σχεδιάζουμε ένα σκαρίφημα του υγρότοπου και σημειώνουμε με διαφορετικά χρώματα: Α) Τις θέσεις όπου αναπτύσσονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το είδος αυτών (Μπλε). Β) Τις περιοχές όπου κυριαρχεί το φυσικό περιβάλλον (Πράσινο). Γ) Τις θέσεις όπου παρατηρήσαμε αισθητή ρύπανση και υποβάθμιση του υγροτόπου (Κόκκινο). Μελετούμε την υδροχαρή βλάστηση του υγροτόπου και σημειώνουμε εάν υπάρχουν: Νούφαρα Άλλο Καλάμια Βούρλα Αλμυρίκια Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Διερευνούμε και καταγράφουμε είδη πανίδας του υγροτόπου, όπως δίθυρα, βάτραχοι, νεροχελώνες κ.λπ.

35 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.5 Παρατηρούμε με τα κιάλια τα πουλιά του υγροτόπου. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας και κατάλληλων βιβλίων - οδηγών πεδίου, σημειώνουμε εάν υπάρχουν: Ερωδιοί Φλαμίνγκο Πάπιες Κορμοράνοι Πελεκάνοι Πελαργοί Φωτογραφίζουμε και όποιος μπορεί ζωγραφίζει φυτά, ζώα, εγκαταστάσεις και στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον υγρότοπο. Συλλέγουμε κοχύλια, φτερά, φύλλα, ρίζες, βότσαλα, άμμο κ.λπ και στην επόμενη συνάντηση της ομάδας μας δημιουργούμε μικρά αναμνηστικά αυτής της εξόρμησης. Συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας και σχεδιάζουμε σποτάκια με σύντομα μηνύματα για να διαδώσουμε στο σχολείο μας και στην τοπική κοινωνία την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του υγροτόπου.

36 ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Η επίσκεψή μας σ έναν αρχαιολογικό χώρο μπορεί να μετατραπεί σε αξέχαστη εμπειρία, διασχίζοντας το πέρασμα των αιώνων με ένα φανταστικό ταξίδι σε παλαιότερες εποχές. Ας οργανώσουμε με την περιβαλλοντική ομάδα μας μια περιήγηση σ έναν αρχαιολογικό χώρο και ελάτε να αφήσουμε τη φαντασία μας και τη δημιουργική μας διάθεση να πρωταγωνιστήσουν. Μέσα από την ενημέρωση και την ξενάγηση προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα προσωπικά μας ερωτήματα και ενδιαφέροντα. Με τη φαντασία μας ας μεταφερθούμε στην τότε εποχή και ας την συγκρίνουμε με τη σημερινή. Μετατρεπόμαστε σε ανήσυχους ερευνητές, παρατηρώντας και ανιχνεύοντας το χώρο. Απολαμβάνουμε το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαθαίνοντας, να ονειρευτούμε το παρελθόν, να προβληματιστούμε με το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Θα χρειασθούμε: Άνετα παπούτσια και καπέλο Φωτογραφική μηχανή Χάρτη της περιοχής Μπλοκ και μολύβι Διάθεση για περπάτημα και αναζήτηση ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ!

37 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.1 Δίνουμε την ταυτότητα του χώρου. Το όνομα του αρχαιολογικού χώρου είναι: Βρίσκεται στην περιοχή : Χαρακτηρίζουμε τον τύπο του αρχαιολογικού χώρου: Λατρευτικός χώρος Οικισμός Ταφικό μνημείο Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Προσανατολιζόμαστε στο χώρο, προσδιορίζοντας τα σημεία του ορίζοντα με τη βοήθεια πυξίδας, χάρτου ή των συνοδών μας. Σημειώνουμε τον προσανατολισμό του χώρου: Προσδιορίζουμε σε χάρτη τη θέση του αρχαιολογικού χώρου και απαντούμε στο ερώτημα: «Γειτνιάζει ο εν λόγω χώρος με οικισμό ή με άλλες εγκαταστάσεις της σημερινής εποχής;». Όχι Ναι Σε αυτήν την περίπτωση καταγράφουμε με τι γειτνιάζει: Εάν ο αρχαιολογικός χώρος γειτνιάζει με σύγχρονες εγκαταστάσεις, σχολιάζουμε με την ομάδα μας τις επιπτώσεις που δέχεται.

38 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.2 Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε τους λόγους που οδήγησαν τους τότε κατοίκους της περιοχής στην επιλογή αυτής της γεωγραφικής θέσης. Προβληματιζόμαστε για το πώς αντιμετώπιζαν οι τότε κάτοικοι της περιοχής, τις καθημερινές τους ανάγκες σε νερό και τροφή. Καταγράφουμε τους τρόπους που ακολουθούσαν. Προσδιορίζουμε τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα καταγράφουμε. Α) Β) Γ) Δ) Αναζητούμε την απάντηση για το ερώτημα: «Από που προμηθευόντουσαν τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων;» Από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο Από αλλού Σε αυτήν την περίπτωση σημειώνουμε από ποιά περιοχή:

39 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.3 Συζητούμε με την ομάδα μας τον τρόπο μεταφοράς των υλικών σ αυτόν τον χώρο και γράφουμε τις υποθέσεις μας. Τα συγκρίνουμε με τα υλικά κατασκευής των σύγχρονων κτισμάτων και σημειώνουμε ποια υλικά βρίσκουμε όμοια και ποια είναι διαφορετικά. α/α ΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ερευνούμε το χώρο για τυχόν φθορές στα μνημεία και όταν τις εντοπίσουμε τις αποτυπώνουμε φωτογραφικά. Συζητούμε με την ομάδα μας το ερώτημα «Πώς προήλθαν οι φθορές αυτές;» Από φυσικές καταστροφές (π.χ σεισμό, πυρκαγιά κ.λ.π): Από ανθρώπινη παρέμβαση: Από διάβρωση: Από άλλη αιτία:

40 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.4 Aξιολογούμε τη συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου: Καλή Μέτρια Κακή Αξιολογούμε την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου ως προς την καθαριότητα: Καλή Μέτρια Κακή Αξιολογούμε τη σημερινή πρόσβαση και ανάδειξη αυτού του αρχαιολογικού χώρου. Καλή Μέτρια Κακή Χαρακτηρίζουμε τη σημερινή συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Σημαντική Μέτρια Αμεληταία Συζητούμε και σημειώνουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου που έχουν συνδεθεί με το νησί ή με την ευρύτερη περιοχή μας. Παρατηρούμε τη βλάστηση που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο και την χαρακτηρίζουμε. Δενδρώδης Θαμνώδης Πόώδης Καταγράφουμε τα είδη φυτών που χαρακτηρίζουν και προσδίδουν μια ταυτότητα στον αρχαιολογικό τόπο.

41 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.5 Αποτυπώνουμε με όποιο τρόπο θέλουμε (σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ) δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως μία κολώνα, ένα ανάγλυφο, μία πύλη, το τοπίο κ.ά. Συζητούμε με την ομάδα μας τον τρόπο ζωής της τότε κοινωνίας και τις καθημερινές δραστηριότητες που εξελίσσονταν στο χώρο που βρισκόμαστε. Καταγράφουμε αυτές τις δραστηριότητες. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας γράφουμε μικρά σενάρια με στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή αυτού του χώρου, κατά την εποχή της ακμής του. Τα σκηνοθετούμε και οργανώνουμε μια αυτοσχέδια αναπαράσταση.

42 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.6 Φωτογραφιζόμαστε με την ομάδα μας και μαζί με τα εικαστικά μας έργα (ζωγραφικής, κολάζ, ποίησης κ.λπ) δημιουργούμε μικρά αναμνηστικά αυτής της εξόρμησής μας. Αφουγκραζόμαστε το φυσικό χώρο και τον απόηχο του παρελθόντος και, με το δικό μας τρόπο, εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Ζωγραφίζουμε, γράφουμε στίχους ή τα διατυπώνουμε με λίγα λόγια.

43

44 Το βαλιτσάκι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον. Βιοποικιλότητα: το Αγαθό της Ζωής» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικοί στόχοι του έργου είναι αφενός η ανάδειξη των περιοχών Natura 2000 της Μήλου ως πόλου έλξης ειδικών μορφών τουρισμού και αφετέρου η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Μήλου σε θέματα περιβάλλοντος και η ενημέρωσή τους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που τους παρέχει.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη

Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη στον κόσμο Δούναβης Ο υδάτινος δρόμος που ενώνει B Δ A N Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη O Δούναβης (μήκος 2.780 χιλιόμετρα περίπου) είναι ο δεύτερος μακρύτερος ποταμός στην ευρωπαϊκή ήπειρο (ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Σχεδόν το 1/6 της έκτασης του Νομού Μεσσηνίας και περισσότερο από το 1/4 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 2011... 3 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 8 Α.1 Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Μπορούν να συνυπάρξουν;

Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Μπορούν να συνυπάρξουν; Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Μπορούν να συνυπάρξουν; 4 th International Forum Mineral Resources in Greece: A Driving Force for Economic Development Ομιλητής: Γεράσιμος Δαμουλάκης Δήμαρχος Μήλου

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Πυλώνες ισόρροπης ανάπτυξης Το Μοντέλο της Μήλου

Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Πυλώνες ισόρροπης ανάπτυξης Το Μοντέλο της Μήλου Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Πυλώνες ισόρροπης ανάπτυξης Το Μοντέλο της Μήλου Raw Materials High Level Conference Maximising value: The importance of the extractive industry to growth in the EU

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. φωτο: GreenPeace - SteakEarth

Πρόλογος. φωτο: GreenPeace - SteakEarth Μάρτιος 2009 1 Πρόλογος Η εφημερίδα ξεκίνησε ως ιδέα με την απόφαση συμμετοχής της τάξης στο πρόγραμμα «Πράσινος Πλανήτης» του «Τομέα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης» της Δ' Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας. Είναι μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Χρήση φαρμακευτικών φυτών και αποδοχή τους από τους κατοίκους της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αργοστόλι, 15.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13 Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε η δασκάλα της τάξης Κυριακή Αμαραντίδου Οκτώβριος 2012 1 Με αφορμή τα 100 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ *Η Εργασία αυτή βασίστηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Όμιλο LAFARGE με τις κατάλληλες προσαρμογές και αναφορές στην

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πατησίων 44, 10682 Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Πόσα αβγά γεννούν τα ψάρια;

Πόσα αβγά γεννούν τα ψάρια; Πόσα αβγά γεννούν τα ψάρια; Περιγραφή πειράματος Αποστολούδα Ο. 1,Ιωακειμίδου Α. 1, Κάλλου Σ. 1, Βακουφτσής Δ 2, Βαρελτζής Γ. 2, Γαβρίδης Δ. 2 Γεροντίδης Δ. 2, Δρακάκης Ε. 2, Ζαχαριάδης Σ. 2, Θεοδοσιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παραδείγματα εκτός Ελλάδος Προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου οι απέραντες εκτάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

MOYΣΕΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

MOYΣΕΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ MOYΣΕΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Βαγενάς Γ., Επεσλίδης Δ., Καρδαμηλιώτης Κ., Λαπατσάνης M., Μέττας Λ., Μητσόπουλος Δ. Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη georgevgn@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα