Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού"

Transcript

1 Φύλλα Εργασίας... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος

2 ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ISBN: Ιδέα, συγγραφή και επιμέλεια: Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος Έκδοση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ A.E. Φωτογραφίες: Δ. Πούπαλος, Ι. Ιωαννίδης, Δ. Βασιλειάδης, Π. Μαρίνος, Ι. Ζερλέντης, M. Tupay, MOm - Εταιρεία Μελέτης & Προστασίας της Μεσογειακής φώκιας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Φωτογραφικό αρχείο Δήμου Μήλου Ψηφιακή επεξεργασία - σελιδοποίηση: calamari - N.Ψιλλόπουλος - Φ. Ρούσσος Ο.Ε. To εκπαιδευτικό πακέτο τυπώθηκε σε 10 αντίτυπα. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εκπαιδευτικού πακέτου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Φύλλο Εργασίας 1 Η Βιοποικιλότητα μιας Περιοχής Εικ. 1 : Εικ. 2 : Παρατηρούμε τις εικόνες και με τρείς - τέσσερις λέξεις περιγράφουμε την κάθε μία. Αντιστοιχούμε τα θέματα των εικόνων με τις μορφές βιοποικιλότητας. Εικόνα 1 Εικόνα 2 Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων Βιοποικιλότητα ειδών χλωρίδας Αναζητούμε και καταγράφουμε πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο για το Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000). Επιλέγουμε στοιχεία και προγραμματίζουμε παρουσιάσεις ανά ομάδα με θέματα όπως: Τι είναι το Δίκτυο Φύση 2000, Το Δίκτυο Φύση 2000 στην Ελλάδα, Το Δίκτυο Φύση 2000 στην Περιοχή μας.

4 Φύλλο Εργασίας 2 Είναι ίδιες όλες οι Σαύρες; Podacris Milensis Cyrtopodion kotschyi Εικ. 1 : Εικ. 2 : Ποιο είναι το κοινό όνομα των εικονιζόμενων ειδών πανίδας; Το επιστημονικό τους όνομα μαρτυρά ότι είναι τελείως διαφορετικά είδη. Αυτό έχει ως συνέπεια: Α. Να μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Β. Να μην μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Ποιο είναι ενδημικό είδος πανίδας της Μήλου; Αναζητούμε την ερμηνεία του επιστημονικού ονόματος milensis. Σχολιάζουμε την άποψη: Σαύρες είναι! Τι μας ενδιαφέρει η εξαφάνισή τους.

5 Φύλλο Εργασίας 3 Αναζητώ τα Φυτά και τα Άνθη... Παρατηρούμε στην περιοχή μελέτης μας τα είδη χλωρίδας και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα εικονιζόμενα είδη. Εάν τα εντοπίσουμε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία και αναζητούμε σχετικές πληροφορίες. Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται: Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται: Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται:

6 Φύλλο Εργασίας 4.1 Ποιός φταίει; - Ποιός; «... Το Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri* στη Μήλο, ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα και την περίοδο χειμερίας νάρκης, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων αναπαύσεως του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία β και δ, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.» ΠΗΓΗ: numdoc&numdoc=62004j0518&lg=el * Στο παρελθόν η Macrovipera schweizeri αναφερόταν ως Vipera schweizeri. Συζητούμε αρχικά στην ομάδα εργασίας μας το παραπάνω κείμενο. Εντοπίζουμε τα σημεία που δεν κατανοούμε και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια των καθηγητών μας. Σημειώνουμε δύο σημεία του κειμένου που μας έκαναν εντύπωση και θέλουμε να τα συζητήσουμε με όλη την ομάδα μας. Η ανάγνωση του κειμένου μου προκάλεσε: Θυμό Αγανάκτηση Χαρά Λύπη Αδιαφορία Άλλο (Προσδιορίζω τι)

7 Φύλλο Εργασίας 4.2 Σχολιάζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «γιατί η χώρα μας έφτασε στο σημείο αυτό;». Κατά την αντίληψή μας, η ευθύνη της προστασίας της οχιάς της Μήλου ή οποιουδήποτε άλλου προστατευόμενου είδους είναι: Του κάθενός από εμάς δηλ. ατομική Όλων μας, δηλ. συλλογική Της τοπικής κοινωνίας Των επιστημόνων Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Της Κεντρικής Διοίκησης Άλλο (Προσδιορίζω τι) Ερευνούμε στο διαδίκτυο και αναζητούμε να βρούμε στοιχεία για το: εάν έχει συμβεί άλλο παρόμοιο γεγονός στη χώρα μας: εάν έχει συμβεί παρόμοιο γεγονός σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα: Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα που βρήκαμε.

8 Φύλλο Εργασίας 5.1 Τί μπορούμε να κάνουμε; Η οχιά της Μήλου (Μacrovipera schweizeri) Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) Αυτά τα δύο είδη χαρακτηρίζουν την πλούσια βιοποικιλότητα των Κυκλάδων. Και τα δύο είδη χρειάζονται προστασία, για διαφορετικούς ίσως λόγους το καθένα. Καταγράφουμε τους λόγους για τους οποίους χρειάζονται προστασία. Η οχιά Macrovipera schweizeri στη Μήλο χρειάζεται προστασία γιατί: Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus χρειάζεται προστασία γιατί: Γράφουμε ποιο είναι το καθεστώς προστασίας και τι μέτρα έχουν ληφθεί για: Την οχιά Macrovipera schweizeri στη Μήλο Τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus

9 Φύλλο Εργασίας 5.2 Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε ιδέες και προτάσεις για το τι πρέπει ο καθένας από εμάς - φορέας ή άτομα - να κάνει για την αποτελεσματική προστασία αυτών των ειδών. Φορείς Για την οχιά Για τη μεσογειακή φώκια Κυβέρνηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιστήμονες Τοπική Κοινωνία Άτομα Ψαράδες Γεωργοί Τουρίστες Άλλοι:

10 Φύλλο Εργασίας 6 Το Mυστικό της Σπηλιάς Παρακολουθούμε την ταινία «Τo Μυστικό της Σπηλιάς» και συναγωνιζόμαστε ποια ομάδα θα βρει πρώτη τις τρεις πρώτες απαντήσεις. Βάζουμε σε σωστή σειρά τις λέξεις: θαλασσοσπηλιά, γεννά, από, η, νερά, Φώκια, Monachus monachus, μέσα, τα, νεογνό, θάλασσας, της, μικρό, έξω, προστατευόμενη, σε, ένα. Βρίσκουμε ποια από τις προτάσεις είναι σωστή. Α. Το νεογνό και η μητέρα έχουν μαύρο χρώμα. Β. Το νεογνό και η μητέρα έχουν γκρι χρώμα. Γ. Το νεογνό έχει γκρι χρώμα και η μητέρα μαύρο χρώμα. Δ. Το νεογνό έχει μαύρο χρώμα και η μητέρα γκρι χρώμα. Βρίσκουμε τη σωστή αντιστοίχιση. Η μεσογειακή φώκια γεννά α. αυγά στη θάλασσα β. νεογνά στην ξηρά γ. αυγά σε θαλασσοσπηλιά δ. αυγά στην ξηρά ε. νεογνά σε θαλασσοσπηλιά στ. νεογνά στη θάλασσα Εάν καταστρέψουμε τις θαλασσοσπηλιές ή τις χρησιμοποιήσουμε ως τουριστικό αξιοθέατο τί επιπτώσεις θα έχει στην επιβίωση της φώκιας; Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε τις απόψεις μας.

11 Φύλλο Εργασίας 7 Νησιωτικοί Υγρότοποι: Γνωστοί ή Άγνωστοι; Θα γνωρίζετε ίσως ότι η χώρα μας θεωρείται περιοχή πλούσια σε υγροτόπους ποικίλων τύπων. Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, έλη και τεχνητές λίμνες είναι μερικοί τύποι μόνο από τη μεγάλη ποικιλία υγροτόπων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Γνωρίζετε όμως ότι στο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται 672 υγρότοποι σε 65 νησιά; Τους περισσότερους μάλιστα νησιωτικούς υγρότοπους φιλοξενεί ο νομός των Κυκλάδων, με 94 υγροτόπους. Γνωρίζετε επίσης ότι οι νησιώτικοι υγρότοποι αποτελούν σήμερα τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα στο Αιγαίο; ΠΗΓΗ: g&id=127&itemid=141 Συζητούμε στην ομάδα εργασίας μας τα στοιχεία που δίνονται σ αυτό το κείμενο και σημειώνουμε ποια στοιχεία τα γνωρίζαμε ήδη. Σχολιάζουμε το γεγονός εάν τα στοιχεία του κειμένου τα γνωρίζουνε οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου και οι ενήλικοι της τοπικής μας κοινωνίας. Κάνουμε εκτιμήσεις και συμπληρώνουμε: Κανένας Λίγοι Πολλοί Για να ελέγξουμε τις εκτιμήσεις μας, οργανώνουμε σε συνεργασία με τους καθηγητές μας μια μικρή έρευνα με θέμα «Νησιωτικοί Υγρότοποι: Γνωστοί ή Άγνωστοι;» τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην τοπική μας κοινωνία. Καταγράφουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα. Μαθητές Ενήλικες Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε υγροτόπους. Γνωρίζουν ότι οι υγρότοποι στο Αιγαίο είναι περισσότεροι από 500. Γνωρίζουν ότι οι υγρότοποι στις Κυκλάδες είναι περισσότεροι από 90. Γνωρίζουν και κατονομάζουν τουλάχιστον τρεις υγροτόπους. Γνωρίζουν ότι στα νησιά οι υγρότοποι είναι τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα. Σύνολο ερωτηθέντων Πλήθος θετικών απαντήσεων Ποσοστό θετικών απαντήσεων Σύνολο ερωτηθέντων Πλήθος θετικών απαντήσεων Ποσοστό θετικών απαντήσεων

12 Φύλλο Εργασίας 8.1 Ανακαλύπτω τους Υγροτόπους της Περιοχής μου Με τη βοήθεια γεωφυσικού χάρτη της περιοχής και με έρευνα στο διαδίκτυο αναζητούμε και καταγράφουμε τους υγροτόπους που υπάρχουν στο νησί μας και προσδιορίζουμε τους τύπους τους, δηλ. εάν είναι λίμνη, λιμνοθάλασσα, έλος, ρυάκι κ.λπ. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος Χωριζόμαστε σε υποομάδες των πέντε ατόμων και τα μέλη της καθεμιάς επιλέγουν δύο γειτονικά νησιά και επαναλαμβάνουν το ίδιο. Πίνακας 2: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος Πίνακας 3: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος 1 2 3

13 Φύλλο Εργασίας 8.2 Όταν ολοκληρώσουμε την καταγραφή, η κάθε υποομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και όλοι μαζί συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 4: Οι Υγρότοποι στην περιοχή Α/Α Νησί Όνομα Υγροτόπου Τύπος Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα. Γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτών των υγροτόπων; Όλους Κάποιους Κανέναν Συζητούμε με την περιβαλλοντική ομάδα μας το θέμα «Πώς οι υγρότοποι συνδέονται με τη βιοποικιλότητα της περιοχής μας;» Καταγράφουμε και αιτιολογούμε τις απόψεις μας.

14 Φύλλο Εργασίας 9 Προστατευω και Διασώζω για να Έχω «... Πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων...» ΠΗΓΗ: Σχολιάζουμε στην ομάδα μας αυτήν την πληροφορία και αναζητούμε τις αιτίες αυτού του δραστικού περιορισμού των υγροτοπικών εκτάσεων στη χώρα. Αυτή η καταστροφή των υγροτόπων είχε θετικές ή καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή τους; Στην οικολογική ισορροπία: Στο κλίμα: Στην οικονομία: Στον πολιτισμό: Ποιος είναι ο υγρότοπος της χώρας μας, που, αφού τον καταστρέψαμε πριν από χρόνια, τώρα προσπαθούμε να τον αποκαταστήσουμε; Λίμνη Καστοριάς Αχιβαδολίμνη Λίμνη Κάρλα Υλίκη Ρωτώντας τους γεροντότερους κατοίκους βρίσκουμε εάν στο νησί μας υπήρχε υγρότοπος που σήμερα δεν υπάρχει. Εάν ναι, αναζητούμε και καταγράφουμε τα στοιχεία του. Όνομα: Γεωγραφική θέση: Αιτίες καταστροφής: Σημερινές επιπτώσεις:

15 Φύλλο Εργασίας 10 Οι Περιβαλλοντικές Πιέσεις Προσδιορίζω τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται σήμερα ο βιότοπος που μελετώ με την περιβαλλοντική μου ομάδα. 1. Αποξήρανση 2. Μπαζώματα 3. Άρδευση 4. Ρύπανση από λιπάσματα & φυτοφάρμακα 5. Ρύπανση από απορρίμματα 6. Οικιστική ανάπτυξη 7. Κατασκευή δημόσιου έργου (αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομο, φράγμα κ.λπ) 8. Τουριστική ανάπτυξη 9. Ανεξέλεγκτο κάμπινγκ 10. Αμμοληψία 11. Υλοτομία 12. Υπερβόσκηση 13. Πυρκαγιές 14. Άλλο (Προσδιορίζω τι) Ιεραρχώ τις τρεις σημαντικότερες πιέσεις που απειλούν τον βιότοπο. Αναγράφω σε κάθε σκαλοπάτι από μία.

16 Φύλλο Εργασίας 11 Το Καθεστώς Προστασίας του Οικοσυστήματος Λόγω της οικολογικής του αξίας ο βιότοπος, που μελετώ με την περιβαλλοντική μου ομάδα, βρίσκεται εντός των ορίων προστατευτέας ή προστατευόμενης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί ως: Μνημείο της φύσης Εθνικός Δρυμός Περιοχή Δικτύου Φύση 2000 Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας (Συνθήκη Ραμσάρ) Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Ο σημερινός τρόπος διαχείρισης του βιοτόπου που μελετώ, θεωρώ ότι του παρέχει προστασία: Ανεπαρκή Μέτρια Αποτελεσματική Προτείνω τρεις τρόπους για αποτελεσματικότερη προστασία του οικοσυστήματος που μελετούμε

17 Φύλλο Εργασίας 12.1 Καταγράφω την Πολιτιστική Ταυτότητα ενός Βιοτόπου Η πολιτιστική αξία ενός βιοτόπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη μυθολογία, την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις στην περιοχή του υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, εξωκκλήσια κ.λπ. Η πολιτιστική ταυτότητα του βιοτόπου, που μελετώ με την περιβαλλοντική ομάδα μου, χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία: Ένας θρύλος λέει ότι Στην περιοχή αυτή σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία Ιστορικά αναφέρεται ότι στην περιοχή αυτή

18 Φύλλο Εργασίας 12.2 Στην περιοχή αυτή οι κάτοικοι παραδοσιακά συνηθίζουν Από τα δείγματα πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην περιοχή στο πέρασμα των αιώνων, φωτογραφίζω ή ζωγραφίζω στα παρακάτω πλαίσια και έπειτα σχολιάζω:

19 Φύλλο Εργασίας 13 Παίζουμε τους Τουριστικούς Πράκτορες; Κάποιες ομάδες πολιτών και παρέες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μία εκδρομή και αναζητούν τον κατάλληλο προορισμό, ο οποίος να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους. Προτείνουμε σε κάθε ομάδα πολιτών δύο τουλάχιστον περιοχές ή μουσεία, ή αρχαιολογικούς χώρους από το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο του νησιού σας, για τα οποία αξίζει να το επιλέξουν ως προορισμό της εκδρομής τους. 1. Περιβαλλοντική ομάδα μαθητών που μελετά υγροβιοτόπους. 2. Τμήμα φοιτητών Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 3. Εκκλησιαστικός σύλλογος της Πάτρας. α) β) γ) α) β) γ) α) β) γ) 4. Παρέα νέων ερασιτεχνών φωτογράφων που αγαπά τα θέματα τοπίου και φύσης. 5. Επιστημονικός σύλλογος ερπετολόγων. α) β) γ) α) β) γ) 6. Φοιτητές Πανεπιστημίου της Γερμανίας που μελετούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. α) β) γ) Συζητούμε και σχολιάζουμε: α) Μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες; β) Προσελκύουν σήμερα σημαντικό αριθμό επισκεπτών αυτά που προτείνουμε;

20 Φύλλο Εργασίας 14 Η Βιοποικιλότητα ως Θέμα Τουριστικής Προβολής Χρησιμοποιώ τις παρακάτω λέξεις και δημιουργώ δύο σύντομα διαφημιστικά κείμενα με 35 έως 40 λέξεις για τουριστική προβολή της Μήλου. Κέδρος, οχιά, χλωρίδα, εξορύξεις, βιοποικιλότητα, ισορροπία, Αφροδίτη, Ευρώπη, δίκτυο, ενδημικό, φόβο, πλούσια, διαδρομές, εποχή/ες, θάλασσα. Το 1 ο διαφημιστικό κείμενο απευθύνεται σε νέους ετών. Το 2 ο διαφημιστικό κείμενο απευθύνεται σε ενήλικες ετών.

21 Φύλλο Εργασίας 15.1 Ακονίζοντας το Μυαλό μας... Βρίσκουμε την κρυμμένη λέξη στα τετράγωνα με έντονο περίγραμμα απαντώντας στις ερωτήσεις. 1. Νησί του Αιγαίου με πλούσια γεωθερμία. 2. Μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας. 3. Έχει και τέτοια η Μήλος Απειλούμενο είδος, λουλούδι της άμμου. 5. Πόλη της Μήλου. 6. Ένα από τα κύρια ορυκτά που εξορύσσεται σήμερα στη Μήλο. 7. Παραδοσιακά κτίσματα της Μήλου που συνδέονται με τη θάλασσα. 8. Άγαλμά της βρέθηκε στη Μήλο. 9. Ερπετό με πολλά είδη στο Αιγαίο και ενδημικό είδος στη Μήλο.

22 Φύλλο Εργασίας 15.2 Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα. 1. Ακρωτήρι της Μήλου. 2. Όμορφα αγριολούλουδα από την πλούσια χλωρίδα των Κυκλάδων. 3. Είναι πλούσια και σ αυτά η Μήλος. 4. Ένα νησί των Κυκλάδων. 5. Σκληρό, γυαλιστερό ορυκτό, που χρησιμοποιήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. 6. Ένα νησί του Αιγαίου. 7. Αγριολούλουδο που κοσμεί τους αγρούς των Κυκλάδων, απεικονίζεται στις τοιχογραφίες του προϊστορικού οικισμού στο ακρωτήρι της Σαντορίνης και καλλιεργείται στη Μακεδονία. 8. Ένα από τα πελάγη της χώρας μας. 9. Μεγάλες έχει πολλές η ηπειρωτική μας χώρα, όμως μικρές αλλά σημαντικές έχουν και τα νησιά των Κυκλάδων. 10. Αυτές που έχουν ενδημικό είδος στη Μήλο και για τις οποίες η Ελλάδα οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 11. Εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς έχει και αυτό το νησί των Κυκλάδων. 12. Πηγή ενέργειας για όλους τους οργανισμούς της γής. 13. Ορυκτό της Μήλου με το οποίο έφτιαχναν τις περίφημες Μυλόπετρες. 14. Θηλαστικό που θυμίζει την Αντίμηλο.

23 Φύλλα Εργασίας για Μελέτη Πεδίου

24 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΒΙΟΤΟΠΟ Η επαφή μας με την φύση και η επίσκεψη σε ένα από τα ποικίλα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στη χώρα μας είναι πάντα η αφορμή να γνωρίσουμε με τον πιο βιωματικό τρόπο την ομορφιά και το μοναδικό φυσικό πλούτο που διαθέτουν οι βιότοποι. Αρκεί να τα επισκεφθούμε με κέφι και διάθεση να παρατηρήσουμε, να ανιχνεύσουμε, να αφουγκρασθούμε, να αγγίξουμε... Θαμνότοποι και δάση, λιμνοθάλασσες και λίμνες, αμμώδεις και βραχώδεις ακτές και πλήθος άλλων βιοτόπων έχουν να μας προσφέρουν πολύμορφα είδη φυτών και ζώων, πανέμορφα τοπία και σπάνιους για τις πόλεις μας ήχους, χρώματα και οσμές. Δένδρα και θάμνοι, άνθη και καρποί, πεταλούδες και σαλιγκάρια, φωλιές και πολλά άλλα περιμένουν να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Ακόμη όμως έχουν να μας δείξουν πλαστικά και μεταλλικά απορρίμματα, μπαζωμένες ακτές, αποψιλωμένες πλαγιές και διάφορες άλλες πληγές που εμείς οι σύγχρονοι, απερίσκεπτοι άνθρωποι δημιουργούμε στο περιβάλλον. Ελάτε να διώξουμε την παθητικότητα και να γνωρίσουμε την πολύμορφη βιοποικιλότητα που διαθέτει ένα οικοσύστημα της περιοχής μας. Χρειαζόμαστε στοιχεία, γνώσεις και ιδέες για να μπορέσουμε ως ενεργοί πολίτες με τεκμηριωμένη άποψη να δράσουμε για την προστασία της βιοποικιλότητας. Θα χρειασθούμε: Καπέλο και κατάλληλα παπούτσια Φωτογραφική μηχανή Μπλοκ και μολύβι Χάρτη της περιοχής Σακουλάκια & βαζάκια για συλλογή υλικού Βιβλία - οδηγοί πεδίου Διάθεση για ερευνητική εξόρμηση & ομαδική εργασία στη φύση ΚΑΛΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ!

25 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.1 Ημερομηνία: Όνομα Συντάκτη: Νησί Έρευνας: Καταγράφουμε τα γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής που βρισκόμαστε. Νομός: Επαρχία: Νησί: Τοπωνύμιο: Υψόμετρο: Με τη βοήθεια ενός χάρτη προσανατολιζόμαστε και προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης μας στο νησί. Βόρεια Νότια Ανατολικά Δυτικά Β.Α. Β.Δ. Ν.Δ. Ν.Α. Χαρακτηρίζουμε τον τύπο του οικοσυστήματος που μελετάμε. Φρύγανα Αμμοθίνες Άλλο Μακκί Δάσος Λιβάδι Υδρότοπος Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο:

26 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.2 Σημειώνουμε στο χάρτη τη θέση του βιοτόπου που μελετούμε και τον χαρακτηρίζουμε ως προς τη θέση του. Ηπειρωτικός Παράκτιος Χαρακτηρίζουμε την περιοχή μελέτης μας ως προς το ανάγλυφο. Ορεινή Ημιορεινή Πεδινή Περιγράφουμε με λίγα λόγια το βιότοπο μελέτης μας. Παρατηρούμε τη βλάστηση που επικρατεί στο χώρο μελέτης μας. Τί τύπος βλάστησης είναι; Δενδρώδης Θαμνώδης Ποώδης Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την ποικιλότητα των ειδών χλωρίδας του βιοτόπου και απαριθμούμε τα διαφορετικά είδη φυτών που παρατηρούμε*. Καταγράφουμε το πλήθος των ειδών ανά κατηγορία. Είδη δένδρων: Είδη θάμνων: Είδη ποώδους βλάστησης: * Μπορούμε να απαριθμήσουμε τα διαφορετικά είδη, αφού πρώτα καταγράψουμε τα είδη χλωρίδας συμπληρώνοντας για κάθε εποχή του έτους το Πρωτόκολλο Καταγραφής της Χλωρίδας.

27 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.3 Καταγράφουμε τα φυτικά είδη που γνωρίζουμε με το κοινό τους όνομα Παρατηρούμε τα ανθισμένα είδη. Καταγράφουμε τα τρία επικρατέστερα χρώματα λουλουδιών. Συζητούμε με την ομάδα μας το γιατί επικρατούν αυτά τα χρώματα και καταγράφουμε τις απόψεις μας. Ζητούμε βοήθεια από βιολόγο καθηγητή. Αποτυπώνουμε φωτογραφικά ή και ζωγραφικά τα είδη χλωρίδας και πανίδας που εντοπίζουμε. Συλλέγουμε δείγματα χλωρίδας, σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών μας, για να δημιουργήσουμε το φυτολόγιο της περιοχής μελέτης μας.

28 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.4 Περιδιαβαίνουμε ήσυχα το χώρο και προσπαθούμε να ακούσουμε και να παρατηρήσουμε τα είδη ορνιθοπανίδας του βιοτόπου. Στο τέλος της περιήγησης σημειώνουμε ό,τι παρατηρήσαμε: Πολλά είδη πουλιών Λίγα είδη πουλιών Δύο έως κανένα είδος πουλιών Διευκρινίζουμε ότι οι πληθυσμοί των πουλιών που παρατηρήσαμε ήταν: Μεγάλοι πληθυσμοί πουλιών Μικροί πληθυσμοί πουλιών Κανέναν πληθυσμό πουλιών Καταγράφουμε τα είδη ορνιθοπανίδας που μπορούμε να προσδιορίσουμε Πραγματοποιούμε ενδεικτική καταγραφή ειδών της πανίδας. Σημειώνουμε τι βρίσκουμε, γράφοντας το κοινό όνομα ή κάποιο κωδικό που τους δίνουμε. α/α Μαλάκια Αρθρόποδα Έντομα Αμφίβια Ερπετά Θηλαστικά

29 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.5 Παρατηρούμε το χώρο και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται ο βιότοπος που μελετούμε. Εκτιμούμε και σημειώνουμε: Kαμία Από οικιστική ανάπτυξη Από τουριστική ανάπτυξη Από ανεξέλεγκτη βόσκηση Από ελεύθερο κάμπινγκ Από διάνοιξη δρόμων Άλλο Από λαθροθηρία Από αμμοληψία Από εξορύξεις Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε από τι: Από ξύλευση & υλοτόμευση Από ανεξέλεγκτη χωματερή Συλλέγουμε διάφορα πεσμένα φύλλα, ξυλαράκια και καρπούς και συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας για να δημιουργήσουμε μια αφίσα με θέμα «Η Βιοποικιλότητα του Βιοτόπου». Χρησιμοποιούμε ό,τι άλλο υλικό κρίνουμε εμείς απαραίτητο. Περιγράφουμε με δύο φράσεις τις εντυπώσεις και τα αισθήματά μας γι αυτήν την εμπειρία της ερευνητικής εξόρμησης.

30 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ Οι υγρότοποι, μικροί ή μεγάλοι, εσωτερικοί ή παράκτιοι, διαθέτουν όλοι μια μοναδική γοητεία. Η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και η χάρη των υδροχαρών φυτών, οι εναλλαγές του τοπίου και οι πολλαπλές δυνατότητες για αναψυχή και άθληση τους καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους. Τόσο στα νερά τους όσο και στο χερσαίο τμήμα τους φιλοξενούν αξιόλογη ποικιλία φυτικών και ζωικών ειδών. Η βιοποικιλότητα που διαθέτουν, οι ποικίλες χρήσεις των νερών τους, η σύνδεσή τους με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είναι κάποιες μόνο από τις πολλαπλές αξίες των υγροτόπων. Κάθε επίσκεψη στο χώρο ενός υγρότοπου εμπλουτίζει τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας και προσφέρει ευκαιρία για έμπνευση, στοχασμό και χαλάρωση. Ελάτε να παρατηρήσουμε το χώρο ενός υγρότοπου, να καταγράψουμε είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, να εντοπίσουμε περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται, να απολαύσουμε το τοπίο και να βιώσουμε τη χαρά της έρευνας και της ανακάλυψης. Θα χρειασθούμε: Γαλότσες και καπέλο Χάρτη της περιοχής Κυάλια Φωτογραφική μηχανή Σακουλάκια και βαζάκια για συλλογή υλικού Μπλοκ και μολύβι Διάθεση για έρευνα και συνεργασία ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!

31 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.1 ΟΝΟΜΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: Καταγράφουμε τα γεωγραφικά στοιχεία του υγροτόπου: Νομός: Επαρχείο: Νησί: Παρατηρούμε τη θέση και τον τρόπο διαμόρφωσης του υγροτόπου και αποφασίζουμε σε ποια κατηγορία ανήκει. Α) Εσωτερικός Παράκτιος Β) Φυσικός Τεχνητός Προσδιορίζουμε τον τύπο του υγροτόπου. Λιμνή Ρυάκι Φράγμα Άλλο Αλμυρό έλος Λιμνοθάλασσα Πηγή Παραποτάμιοι θαμνώνες Λιμνοδεξαμενή Εκβολές ποταμού Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Τα νερά του υγροτόπου είναι: Γλυκά Υφάλμυρα Αλμυρά Παρατηρούμε τον πυθμένα στα ρηχά τμήματα του υγροτόπου και σημειώνουμε από τι αποτελείται το γεωλογικό υπόστρωμα. Άμμος Χαλίκια Κροκάλες Βράχια

32 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.2 Μελετούμε το χάρτη της περιοχής και προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση του υγροτόπου. Με τη βοήθεια του χάρτη συμπληρώνουμε τα κενά στο παρακάτω κείμενο: Ο υγρότοπος που μελετούμε βρίσκεται στο τμήμα του νησιού και απέχει χιλιόμετρα από το κεντρικό λιμάνι. Στο ανατολικό τμήμα του υγροτόπου σημειώνεται η παρουσία του/της, ενώ στο βόρειο τμήμα εκτείνεται/ονται. Στα δυτικά του υγροτόπου βρίσκεται/ονται και στα νότια. Χαρακτηρίζουμε το άμεσο περιβάλλον του υγροτόπου. Ανθρωπογενές περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον Προσδιορίζουμε το ανθρωπογενές περιβάλλον του υγροτόπου. Οικισμός Κέντρα αναψυχής Βιολογικός Καθαρισμός Αεροδρόμιο Λιμενικές εγκαταστάσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Καταγράφουμε τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή του υγροτόπου. Αλιεία Κυνήγι Αναψυχή Άρδευση Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Αμμοληψία Ύδρευση

33 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.3 Αναζητούμε, συλλέγουμε και αποτυπώνουμε στοιχεία που μαρτυρούν δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν σχετικές εγκαταστάσεις και δεν βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα της επίσκεψής μας, όπως φυσίγγια από όπλα κυνηγών, αποτυπώματα από ρόδες φορτηγών κ.λπ. Καταγράφουμε τα ευρήματά μας. Χαρακτηρίζουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Καλή Μέτρια Κακή Πολύ κακή Εάν το περιβάλλον του υγροτόπου είναι υποβαθμισμένο, σημειώνουμε τι παρατηρούμε. Τα νερά είναι θολά και έχουν μικρή διαύγεια Αναδύονται δυσάρεστες οσμές Στο χώρο υπάρχουν διάσπαρτα απορρίμματα Στις όχθες υπάρχουν γλοιώδεις επικαλύψεις Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση περιγράφουμε: Παρατηρούμε το φυσικό περιβάλλον του υγροτόπου και σημειώνουμε από τι χαρακτηρίζεται. Καλαμιώνες Συστάδες δέντρων Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Λιβάδι Συλλέγουμε από τις όχθες πετραδάκια, φύλλα και ό,τι άλλο έχει πράσινη ή χρυσοκίτρινη επικάλυψη. Τα βάζουμε με λίγο νερό σε βαζάκια για να τα μεταφέρουμε στο εργαστήριο του σχολείου και να τα μελετήσουμε στο στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο.

34 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.4 Σχεδιάζουμε ένα σκαρίφημα του υγρότοπου και σημειώνουμε με διαφορετικά χρώματα: Α) Τις θέσεις όπου αναπτύσσονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το είδος αυτών (Μπλε). Β) Τις περιοχές όπου κυριαρχεί το φυσικό περιβάλλον (Πράσινο). Γ) Τις θέσεις όπου παρατηρήσαμε αισθητή ρύπανση και υποβάθμιση του υγροτόπου (Κόκκινο). Μελετούμε την υδροχαρή βλάστηση του υγροτόπου και σημειώνουμε εάν υπάρχουν: Νούφαρα Άλλο Καλάμια Βούρλα Αλμυρίκια Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Διερευνούμε και καταγράφουμε είδη πανίδας του υγροτόπου, όπως δίθυρα, βάτραχοι, νεροχελώνες κ.λπ.

35 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.5 Παρατηρούμε με τα κιάλια τα πουλιά του υγροτόπου. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας και κατάλληλων βιβλίων - οδηγών πεδίου, σημειώνουμε εάν υπάρχουν: Ερωδιοί Φλαμίνγκο Πάπιες Κορμοράνοι Πελεκάνοι Πελαργοί Φωτογραφίζουμε και όποιος μπορεί ζωγραφίζει φυτά, ζώα, εγκαταστάσεις και στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον υγρότοπο. Συλλέγουμε κοχύλια, φτερά, φύλλα, ρίζες, βότσαλα, άμμο κ.λπ και στην επόμενη συνάντηση της ομάδας μας δημιουργούμε μικρά αναμνηστικά αυτής της εξόρμησης. Συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας και σχεδιάζουμε σποτάκια με σύντομα μηνύματα για να διαδώσουμε στο σχολείο μας και στην τοπική κοινωνία την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του υγροτόπου.

36 ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Η επίσκεψή μας σ έναν αρχαιολογικό χώρο μπορεί να μετατραπεί σε αξέχαστη εμπειρία, διασχίζοντας το πέρασμα των αιώνων με ένα φανταστικό ταξίδι σε παλαιότερες εποχές. Ας οργανώσουμε με την περιβαλλοντική ομάδα μας μια περιήγηση σ έναν αρχαιολογικό χώρο και ελάτε να αφήσουμε τη φαντασία μας και τη δημιουργική μας διάθεση να πρωταγωνιστήσουν. Μέσα από την ενημέρωση και την ξενάγηση προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα προσωπικά μας ερωτήματα και ενδιαφέροντα. Με τη φαντασία μας ας μεταφερθούμε στην τότε εποχή και ας την συγκρίνουμε με τη σημερινή. Μετατρεπόμαστε σε ανήσυχους ερευνητές, παρατηρώντας και ανιχνεύοντας το χώρο. Απολαμβάνουμε το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαθαίνοντας, να ονειρευτούμε το παρελθόν, να προβληματιστούμε με το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Θα χρειασθούμε: Άνετα παπούτσια και καπέλο Φωτογραφική μηχανή Χάρτη της περιοχής Μπλοκ και μολύβι Διάθεση για περπάτημα και αναζήτηση ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ!

37 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.1 Δίνουμε την ταυτότητα του χώρου. Το όνομα του αρχαιολογικού χώρου είναι: Βρίσκεται στην περιοχή : Χαρακτηρίζουμε τον τύπο του αρχαιολογικού χώρου: Λατρευτικός χώρος Οικισμός Ταφικό μνημείο Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Προσανατολιζόμαστε στο χώρο, προσδιορίζοντας τα σημεία του ορίζοντα με τη βοήθεια πυξίδας, χάρτου ή των συνοδών μας. Σημειώνουμε τον προσανατολισμό του χώρου: Προσδιορίζουμε σε χάρτη τη θέση του αρχαιολογικού χώρου και απαντούμε στο ερώτημα: «Γειτνιάζει ο εν λόγω χώρος με οικισμό ή με άλλες εγκαταστάσεις της σημερινής εποχής;». Όχι Ναι Σε αυτήν την περίπτωση καταγράφουμε με τι γειτνιάζει: Εάν ο αρχαιολογικός χώρος γειτνιάζει με σύγχρονες εγκαταστάσεις, σχολιάζουμε με την ομάδα μας τις επιπτώσεις που δέχεται.

38 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.2 Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε τους λόγους που οδήγησαν τους τότε κατοίκους της περιοχής στην επιλογή αυτής της γεωγραφικής θέσης. Προβληματιζόμαστε για το πώς αντιμετώπιζαν οι τότε κάτοικοι της περιοχής, τις καθημερινές τους ανάγκες σε νερό και τροφή. Καταγράφουμε τους τρόπους που ακολουθούσαν. Προσδιορίζουμε τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα καταγράφουμε. Α) Β) Γ) Δ) Αναζητούμε την απάντηση για το ερώτημα: «Από που προμηθευόντουσαν τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων;» Από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο Από αλλού Σε αυτήν την περίπτωση σημειώνουμε από ποιά περιοχή:

39 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.3 Συζητούμε με την ομάδα μας τον τρόπο μεταφοράς των υλικών σ αυτόν τον χώρο και γράφουμε τις υποθέσεις μας. Τα συγκρίνουμε με τα υλικά κατασκευής των σύγχρονων κτισμάτων και σημειώνουμε ποια υλικά βρίσκουμε όμοια και ποια είναι διαφορετικά. α/α ΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ερευνούμε το χώρο για τυχόν φθορές στα μνημεία και όταν τις εντοπίσουμε τις αποτυπώνουμε φωτογραφικά. Συζητούμε με την ομάδα μας το ερώτημα «Πώς προήλθαν οι φθορές αυτές;» Από φυσικές καταστροφές (π.χ σεισμό, πυρκαγιά κ.λ.π): Από ανθρώπινη παρέμβαση: Από διάβρωση: Από άλλη αιτία:

40 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.4 Aξιολογούμε τη συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου: Καλή Μέτρια Κακή Αξιολογούμε την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου ως προς την καθαριότητα: Καλή Μέτρια Κακή Αξιολογούμε τη σημερινή πρόσβαση και ανάδειξη αυτού του αρχαιολογικού χώρου. Καλή Μέτρια Κακή Χαρακτηρίζουμε τη σημερινή συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Σημαντική Μέτρια Αμεληταία Συζητούμε και σημειώνουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου που έχουν συνδεθεί με το νησί ή με την ευρύτερη περιοχή μας. Παρατηρούμε τη βλάστηση που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο και την χαρακτηρίζουμε. Δενδρώδης Θαμνώδης Πόώδης Καταγράφουμε τα είδη φυτών που χαρακτηρίζουν και προσδίδουν μια ταυτότητα στον αρχαιολογικό τόπο.

41 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.5 Αποτυπώνουμε με όποιο τρόπο θέλουμε (σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ) δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως μία κολώνα, ένα ανάγλυφο, μία πύλη, το τοπίο κ.ά. Συζητούμε με την ομάδα μας τον τρόπο ζωής της τότε κοινωνίας και τις καθημερινές δραστηριότητες που εξελίσσονταν στο χώρο που βρισκόμαστε. Καταγράφουμε αυτές τις δραστηριότητες. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας γράφουμε μικρά σενάρια με στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή αυτού του χώρου, κατά την εποχή της ακμής του. Τα σκηνοθετούμε και οργανώνουμε μια αυτοσχέδια αναπαράσταση.

42 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.6 Φωτογραφιζόμαστε με την ομάδα μας και μαζί με τα εικαστικά μας έργα (ζωγραφικής, κολάζ, ποίησης κ.λπ) δημιουργούμε μικρά αναμνηστικά αυτής της εξόρμησής μας. Αφουγκραζόμαστε το φυσικό χώρο και τον απόηχο του παρελθόντος και, με το δικό μας τρόπο, εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Ζωγραφίζουμε, γράφουμε στίχους ή τα διατυπώνουμε με λίγα λόγια.

43

44 Το βαλιτσάκι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον. Βιοποικιλότητα: το Αγαθό της Ζωής» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικοί στόχοι του έργου είναι αφενός η ανάδειξη των περιοχών Natura 2000 της Μήλου ως πόλου έλξης ειδικών μορφών τουρισμού και αφετέρου η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Μήλου σε θέματα περιβάλλοντος και η ενημέρωσή τους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που τους παρέχει.

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Για τον Καθηγητή... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 2011... 3 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 8 Α.1 Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Φύλλα Εργασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 Περιεχόμενα 1. Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2014-15... 3 2. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία 4.

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία 4. «Νήσος Χρυσή: Η διαμαντόπετρα της Μεσογείου και η αειφορική της διαχείρισης», καλές πρακτικές και δράσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ & ΕΑΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ & ΕΑΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ & ΕΑΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 99 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιβαλλοντικές - εκπαιδευτικές εκδρομές στην ελλαδα 4 προτάσεις για το σχολείο σας γεμάτες Ελλάδα

περιβαλλοντικές - εκπαιδευτικές εκδρομές στην ελλαδα 4 προτάσεις για το σχολείο σας γεμάτες Ελλάδα περιβαλλοντικές - εκπαιδευτικές εκδρομές στην ελλαδα 4 προτάσεις για το σχολείο σας γεμάτες Ελλάδα το Νόμο 1982/90, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προ- Με γραμμάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

π Το ι ράσινο ν π ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραµµα για την ανάπτυξη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

π Το ι ράσινο ν π ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραµµα για την ανάπτυξη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ κ ό ι τ π σ ράσινο α ι ρ ε π Το ι α γ ς τ ή η ν ω ζ π ό ή λ γ η η π ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κόντου Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Βασιλική Κόντου Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Ανακαλύπτω τις αξίες του δάσους σε ένα περιβαλλοντικό δασικό μονοπάτι 1 Βασιλική Κόντου Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Ανακαλύπτω τις αξίες του δάσους σε ένα περιβαλλοντικό δασικό μονοπάτι Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευτροφισμός των λιμνών

Ο ευτροφισμός των λιμνών Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο ευτροφισμός των λιμνών Μελέτη του φαινομένου ΚΑΙ με παιδαγωγική αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος ΒΟΛΟΣ 2011 [1] Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ιατήρηση προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκριτική µελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 66 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΞΗ Α 71 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 71 1 Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ 71 2 Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 72 3 Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

21-0075_Geologia_tetr_Layout 1 1/11/13 4:14 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21-0075_Geologia_tetr_Layout 1 1/11/13 4:14 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21-0075_Geologia_tetr_Layout 1 1/11/13 4:14 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21-0075_Geologia_tetr_Layout 1 1/11/13 4:14 PM Page 2 21-0075_Geologia_tetr_Layout 1 1/11/13 4:14

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ (Λιµναία, Θαλάσσια) ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υ ΑΤΙΚΑ (Λιµναία, Θαλάσσια) ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ (Λιµναία, Θαλάσσια) ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 1993 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα