Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού"

Transcript

1 Φύλλα Εργασίας... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος

2 ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ISBN: Ιδέα, συγγραφή και επιμέλεια: Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος Έκδοση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ A.E. Φωτογραφίες: Δ. Πούπαλος, Ι. Ιωαννίδης, Δ. Βασιλειάδης, Π. Μαρίνος, Ι. Ζερλέντης, M. Tupay, MOm - Εταιρεία Μελέτης & Προστασίας της Μεσογειακής φώκιας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Φωτογραφικό αρχείο Δήμου Μήλου Ψηφιακή επεξεργασία - σελιδοποίηση: calamari - N.Ψιλλόπουλος - Φ. Ρούσσος Ο.Ε. To εκπαιδευτικό πακέτο τυπώθηκε σε 10 αντίτυπα. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εκπαιδευτικού πακέτου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Φύλλο Εργασίας 1 Η Βιοποικιλότητα μιας Περιοχής Εικ. 1 : Εικ. 2 : Παρατηρούμε τις εικόνες και με τρείς - τέσσερις λέξεις περιγράφουμε την κάθε μία. Αντιστοιχούμε τα θέματα των εικόνων με τις μορφές βιοποικιλότητας. Εικόνα 1 Εικόνα 2 Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων Βιοποικιλότητα ειδών χλωρίδας Αναζητούμε και καταγράφουμε πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο για το Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000). Επιλέγουμε στοιχεία και προγραμματίζουμε παρουσιάσεις ανά ομάδα με θέματα όπως: Τι είναι το Δίκτυο Φύση 2000, Το Δίκτυο Φύση 2000 στην Ελλάδα, Το Δίκτυο Φύση 2000 στην Περιοχή μας.

4 Φύλλο Εργασίας 2 Είναι ίδιες όλες οι Σαύρες; Podacris Milensis Cyrtopodion kotschyi Εικ. 1 : Εικ. 2 : Ποιο είναι το κοινό όνομα των εικονιζόμενων ειδών πανίδας; Το επιστημονικό τους όνομα μαρτυρά ότι είναι τελείως διαφορετικά είδη. Αυτό έχει ως συνέπεια: Α. Να μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Β. Να μην μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Ποιο είναι ενδημικό είδος πανίδας της Μήλου; Αναζητούμε την ερμηνεία του επιστημονικού ονόματος milensis. Σχολιάζουμε την άποψη: Σαύρες είναι! Τι μας ενδιαφέρει η εξαφάνισή τους.

5 Φύλλο Εργασίας 3 Αναζητώ τα Φυτά και τα Άνθη... Παρατηρούμε στην περιοχή μελέτης μας τα είδη χλωρίδας και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα εικονιζόμενα είδη. Εάν τα εντοπίσουμε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία και αναζητούμε σχετικές πληροφορίες. Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται: Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται: Επιστημονικό όνομα: Κοινό όνομα: Εποχή άνθισης: Περιοχή παρατήρησης: Για το είδος αυτό αναφέρεται:

6 Φύλλο Εργασίας 4.1 Ποιός φταίει; - Ποιός; «... Το Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri* στη Μήλο, ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα και την περίοδο χειμερίας νάρκης, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων αναπαύσεως του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία β και δ, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.» ΠΗΓΗ: numdoc&numdoc=62004j0518&lg=el * Στο παρελθόν η Macrovipera schweizeri αναφερόταν ως Vipera schweizeri. Συζητούμε αρχικά στην ομάδα εργασίας μας το παραπάνω κείμενο. Εντοπίζουμε τα σημεία που δεν κατανοούμε και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια των καθηγητών μας. Σημειώνουμε δύο σημεία του κειμένου που μας έκαναν εντύπωση και θέλουμε να τα συζητήσουμε με όλη την ομάδα μας. Η ανάγνωση του κειμένου μου προκάλεσε: Θυμό Αγανάκτηση Χαρά Λύπη Αδιαφορία Άλλο (Προσδιορίζω τι)

7 Φύλλο Εργασίας 4.2 Σχολιάζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «γιατί η χώρα μας έφτασε στο σημείο αυτό;». Κατά την αντίληψή μας, η ευθύνη της προστασίας της οχιάς της Μήλου ή οποιουδήποτε άλλου προστατευόμενου είδους είναι: Του κάθενός από εμάς δηλ. ατομική Όλων μας, δηλ. συλλογική Της τοπικής κοινωνίας Των επιστημόνων Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Της Κεντρικής Διοίκησης Άλλο (Προσδιορίζω τι) Ερευνούμε στο διαδίκτυο και αναζητούμε να βρούμε στοιχεία για το: εάν έχει συμβεί άλλο παρόμοιο γεγονός στη χώρα μας: εάν έχει συμβεί παρόμοιο γεγονός σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα: Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα που βρήκαμε.

8 Φύλλο Εργασίας 5.1 Τί μπορούμε να κάνουμε; Η οχιά της Μήλου (Μacrovipera schweizeri) Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) Αυτά τα δύο είδη χαρακτηρίζουν την πλούσια βιοποικιλότητα των Κυκλάδων. Και τα δύο είδη χρειάζονται προστασία, για διαφορετικούς ίσως λόγους το καθένα. Καταγράφουμε τους λόγους για τους οποίους χρειάζονται προστασία. Η οχιά Macrovipera schweizeri στη Μήλο χρειάζεται προστασία γιατί: Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus χρειάζεται προστασία γιατί: Γράφουμε ποιο είναι το καθεστώς προστασίας και τι μέτρα έχουν ληφθεί για: Την οχιά Macrovipera schweizeri στη Μήλο Τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus

9 Φύλλο Εργασίας 5.2 Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε ιδέες και προτάσεις για το τι πρέπει ο καθένας από εμάς - φορέας ή άτομα - να κάνει για την αποτελεσματική προστασία αυτών των ειδών. Φορείς Για την οχιά Για τη μεσογειακή φώκια Κυβέρνηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιστήμονες Τοπική Κοινωνία Άτομα Ψαράδες Γεωργοί Τουρίστες Άλλοι:

10 Φύλλο Εργασίας 6 Το Mυστικό της Σπηλιάς Παρακολουθούμε την ταινία «Τo Μυστικό της Σπηλιάς» και συναγωνιζόμαστε ποια ομάδα θα βρει πρώτη τις τρεις πρώτες απαντήσεις. Βάζουμε σε σωστή σειρά τις λέξεις: θαλασσοσπηλιά, γεννά, από, η, νερά, Φώκια, Monachus monachus, μέσα, τα, νεογνό, θάλασσας, της, μικρό, έξω, προστατευόμενη, σε, ένα. Βρίσκουμε ποια από τις προτάσεις είναι σωστή. Α. Το νεογνό και η μητέρα έχουν μαύρο χρώμα. Β. Το νεογνό και η μητέρα έχουν γκρι χρώμα. Γ. Το νεογνό έχει γκρι χρώμα και η μητέρα μαύρο χρώμα. Δ. Το νεογνό έχει μαύρο χρώμα και η μητέρα γκρι χρώμα. Βρίσκουμε τη σωστή αντιστοίχιση. Η μεσογειακή φώκια γεννά α. αυγά στη θάλασσα β. νεογνά στην ξηρά γ. αυγά σε θαλασσοσπηλιά δ. αυγά στην ξηρά ε. νεογνά σε θαλασσοσπηλιά στ. νεογνά στη θάλασσα Εάν καταστρέψουμε τις θαλασσοσπηλιές ή τις χρησιμοποιήσουμε ως τουριστικό αξιοθέατο τί επιπτώσεις θα έχει στην επιβίωση της φώκιας; Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε τις απόψεις μας.

11 Φύλλο Εργασίας 7 Νησιωτικοί Υγρότοποι: Γνωστοί ή Άγνωστοι; Θα γνωρίζετε ίσως ότι η χώρα μας θεωρείται περιοχή πλούσια σε υγροτόπους ποικίλων τύπων. Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, έλη και τεχνητές λίμνες είναι μερικοί τύποι μόνο από τη μεγάλη ποικιλία υγροτόπων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Γνωρίζετε όμως ότι στο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται 672 υγρότοποι σε 65 νησιά; Τους περισσότερους μάλιστα νησιωτικούς υγρότοπους φιλοξενεί ο νομός των Κυκλάδων, με 94 υγροτόπους. Γνωρίζετε επίσης ότι οι νησιώτικοι υγρότοποι αποτελούν σήμερα τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα στο Αιγαίο; ΠΗΓΗ: g&id=127&itemid=141 Συζητούμε στην ομάδα εργασίας μας τα στοιχεία που δίνονται σ αυτό το κείμενο και σημειώνουμε ποια στοιχεία τα γνωρίζαμε ήδη. Σχολιάζουμε το γεγονός εάν τα στοιχεία του κειμένου τα γνωρίζουνε οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου και οι ενήλικοι της τοπικής μας κοινωνίας. Κάνουμε εκτιμήσεις και συμπληρώνουμε: Κανένας Λίγοι Πολλοί Για να ελέγξουμε τις εκτιμήσεις μας, οργανώνουμε σε συνεργασία με τους καθηγητές μας μια μικρή έρευνα με θέμα «Νησιωτικοί Υγρότοποι: Γνωστοί ή Άγνωστοι;» τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην τοπική μας κοινωνία. Καταγράφουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα. Μαθητές Ενήλικες Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε υγροτόπους. Γνωρίζουν ότι οι υγρότοποι στο Αιγαίο είναι περισσότεροι από 500. Γνωρίζουν ότι οι υγρότοποι στις Κυκλάδες είναι περισσότεροι από 90. Γνωρίζουν και κατονομάζουν τουλάχιστον τρεις υγροτόπους. Γνωρίζουν ότι στα νησιά οι υγρότοποι είναι τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα. Σύνολο ερωτηθέντων Πλήθος θετικών απαντήσεων Ποσοστό θετικών απαντήσεων Σύνολο ερωτηθέντων Πλήθος θετικών απαντήσεων Ποσοστό θετικών απαντήσεων

12 Φύλλο Εργασίας 8.1 Ανακαλύπτω τους Υγροτόπους της Περιοχής μου Με τη βοήθεια γεωφυσικού χάρτη της περιοχής και με έρευνα στο διαδίκτυο αναζητούμε και καταγράφουμε τους υγροτόπους που υπάρχουν στο νησί μας και προσδιορίζουμε τους τύπους τους, δηλ. εάν είναι λίμνη, λιμνοθάλασσα, έλος, ρυάκι κ.λπ. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος Χωριζόμαστε σε υποομάδες των πέντε ατόμων και τα μέλη της καθεμιάς επιλέγουν δύο γειτονικά νησιά και επαναλαμβάνουν το ίδιο. Πίνακας 2: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος Πίνακας 3: Οι Υγρότοποι στο νησί Α/Α Όνομα Υγροτόπου Τύπος 1 2 3

13 Φύλλο Εργασίας 8.2 Όταν ολοκληρώσουμε την καταγραφή, η κάθε υποομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και όλοι μαζί συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 4: Οι Υγρότοποι στην περιοχή Α/Α Νησί Όνομα Υγροτόπου Τύπος Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα. Γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτών των υγροτόπων; Όλους Κάποιους Κανέναν Συζητούμε με την περιβαλλοντική ομάδα μας το θέμα «Πώς οι υγρότοποι συνδέονται με τη βιοποικιλότητα της περιοχής μας;» Καταγράφουμε και αιτιολογούμε τις απόψεις μας.

14 Φύλλο Εργασίας 9 Προστατευω και Διασώζω για να Έχω «... Πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων...» ΠΗΓΗ: Σχολιάζουμε στην ομάδα μας αυτήν την πληροφορία και αναζητούμε τις αιτίες αυτού του δραστικού περιορισμού των υγροτοπικών εκτάσεων στη χώρα. Αυτή η καταστροφή των υγροτόπων είχε θετικές ή καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή τους; Στην οικολογική ισορροπία: Στο κλίμα: Στην οικονομία: Στον πολιτισμό: Ποιος είναι ο υγρότοπος της χώρας μας, που, αφού τον καταστρέψαμε πριν από χρόνια, τώρα προσπαθούμε να τον αποκαταστήσουμε; Λίμνη Καστοριάς Αχιβαδολίμνη Λίμνη Κάρλα Υλίκη Ρωτώντας τους γεροντότερους κατοίκους βρίσκουμε εάν στο νησί μας υπήρχε υγρότοπος που σήμερα δεν υπάρχει. Εάν ναι, αναζητούμε και καταγράφουμε τα στοιχεία του. Όνομα: Γεωγραφική θέση: Αιτίες καταστροφής: Σημερινές επιπτώσεις:

15 Φύλλο Εργασίας 10 Οι Περιβαλλοντικές Πιέσεις Προσδιορίζω τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται σήμερα ο βιότοπος που μελετώ με την περιβαλλοντική μου ομάδα. 1. Αποξήρανση 2. Μπαζώματα 3. Άρδευση 4. Ρύπανση από λιπάσματα & φυτοφάρμακα 5. Ρύπανση από απορρίμματα 6. Οικιστική ανάπτυξη 7. Κατασκευή δημόσιου έργου (αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομο, φράγμα κ.λπ) 8. Τουριστική ανάπτυξη 9. Ανεξέλεγκτο κάμπινγκ 10. Αμμοληψία 11. Υλοτομία 12. Υπερβόσκηση 13. Πυρκαγιές 14. Άλλο (Προσδιορίζω τι) Ιεραρχώ τις τρεις σημαντικότερες πιέσεις που απειλούν τον βιότοπο. Αναγράφω σε κάθε σκαλοπάτι από μία.

16 Φύλλο Εργασίας 11 Το Καθεστώς Προστασίας του Οικοσυστήματος Λόγω της οικολογικής του αξίας ο βιότοπος, που μελετώ με την περιβαλλοντική μου ομάδα, βρίσκεται εντός των ορίων προστατευτέας ή προστατευόμενης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί ως: Μνημείο της φύσης Εθνικός Δρυμός Περιοχή Δικτύου Φύση 2000 Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας (Συνθήκη Ραμσάρ) Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Ο σημερινός τρόπος διαχείρισης του βιοτόπου που μελετώ, θεωρώ ότι του παρέχει προστασία: Ανεπαρκή Μέτρια Αποτελεσματική Προτείνω τρεις τρόπους για αποτελεσματικότερη προστασία του οικοσυστήματος που μελετούμε

17 Φύλλο Εργασίας 12.1 Καταγράφω την Πολιτιστική Ταυτότητα ενός Βιοτόπου Η πολιτιστική αξία ενός βιοτόπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη μυθολογία, την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις στην περιοχή του υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, εξωκκλήσια κ.λπ. Η πολιτιστική ταυτότητα του βιοτόπου, που μελετώ με την περιβαλλοντική ομάδα μου, χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία: Ένας θρύλος λέει ότι Στην περιοχή αυτή σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία Ιστορικά αναφέρεται ότι στην περιοχή αυτή

18 Φύλλο Εργασίας 12.2 Στην περιοχή αυτή οι κάτοικοι παραδοσιακά συνηθίζουν Από τα δείγματα πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην περιοχή στο πέρασμα των αιώνων, φωτογραφίζω ή ζωγραφίζω στα παρακάτω πλαίσια και έπειτα σχολιάζω:

19 Φύλλο Εργασίας 13 Παίζουμε τους Τουριστικούς Πράκτορες; Κάποιες ομάδες πολιτών και παρέες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μία εκδρομή και αναζητούν τον κατάλληλο προορισμό, ο οποίος να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους. Προτείνουμε σε κάθε ομάδα πολιτών δύο τουλάχιστον περιοχές ή μουσεία, ή αρχαιολογικούς χώρους από το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο του νησιού σας, για τα οποία αξίζει να το επιλέξουν ως προορισμό της εκδρομής τους. 1. Περιβαλλοντική ομάδα μαθητών που μελετά υγροβιοτόπους. 2. Τμήμα φοιτητών Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 3. Εκκλησιαστικός σύλλογος της Πάτρας. α) β) γ) α) β) γ) α) β) γ) 4. Παρέα νέων ερασιτεχνών φωτογράφων που αγαπά τα θέματα τοπίου και φύσης. 5. Επιστημονικός σύλλογος ερπετολόγων. α) β) γ) α) β) γ) 6. Φοιτητές Πανεπιστημίου της Γερμανίας που μελετούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. α) β) γ) Συζητούμε και σχολιάζουμε: α) Μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες; β) Προσελκύουν σήμερα σημαντικό αριθμό επισκεπτών αυτά που προτείνουμε;

20 Φύλλο Εργασίας 14 Η Βιοποικιλότητα ως Θέμα Τουριστικής Προβολής Χρησιμοποιώ τις παρακάτω λέξεις και δημιουργώ δύο σύντομα διαφημιστικά κείμενα με 35 έως 40 λέξεις για τουριστική προβολή της Μήλου. Κέδρος, οχιά, χλωρίδα, εξορύξεις, βιοποικιλότητα, ισορροπία, Αφροδίτη, Ευρώπη, δίκτυο, ενδημικό, φόβο, πλούσια, διαδρομές, εποχή/ες, θάλασσα. Το 1 ο διαφημιστικό κείμενο απευθύνεται σε νέους ετών. Το 2 ο διαφημιστικό κείμενο απευθύνεται σε ενήλικες ετών.

21 Φύλλο Εργασίας 15.1 Ακονίζοντας το Μυαλό μας... Βρίσκουμε την κρυμμένη λέξη στα τετράγωνα με έντονο περίγραμμα απαντώντας στις ερωτήσεις. 1. Νησί του Αιγαίου με πλούσια γεωθερμία. 2. Μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας. 3. Έχει και τέτοια η Μήλος Απειλούμενο είδος, λουλούδι της άμμου. 5. Πόλη της Μήλου. 6. Ένα από τα κύρια ορυκτά που εξορύσσεται σήμερα στη Μήλο. 7. Παραδοσιακά κτίσματα της Μήλου που συνδέονται με τη θάλασσα. 8. Άγαλμά της βρέθηκε στη Μήλο. 9. Ερπετό με πολλά είδη στο Αιγαίο και ενδημικό είδος στη Μήλο.

22 Φύλλο Εργασίας 15.2 Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα. 1. Ακρωτήρι της Μήλου. 2. Όμορφα αγριολούλουδα από την πλούσια χλωρίδα των Κυκλάδων. 3. Είναι πλούσια και σ αυτά η Μήλος. 4. Ένα νησί των Κυκλάδων. 5. Σκληρό, γυαλιστερό ορυκτό, που χρησιμοποιήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. 6. Ένα νησί του Αιγαίου. 7. Αγριολούλουδο που κοσμεί τους αγρούς των Κυκλάδων, απεικονίζεται στις τοιχογραφίες του προϊστορικού οικισμού στο ακρωτήρι της Σαντορίνης και καλλιεργείται στη Μακεδονία. 8. Ένα από τα πελάγη της χώρας μας. 9. Μεγάλες έχει πολλές η ηπειρωτική μας χώρα, όμως μικρές αλλά σημαντικές έχουν και τα νησιά των Κυκλάδων. 10. Αυτές που έχουν ενδημικό είδος στη Μήλο και για τις οποίες η Ελλάδα οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 11. Εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς έχει και αυτό το νησί των Κυκλάδων. 12. Πηγή ενέργειας για όλους τους οργανισμούς της γής. 13. Ορυκτό της Μήλου με το οποίο έφτιαχναν τις περίφημες Μυλόπετρες. 14. Θηλαστικό που θυμίζει την Αντίμηλο.

23 Φύλλα Εργασίας για Μελέτη Πεδίου

24 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΒΙΟΤΟΠΟ Η επαφή μας με την φύση και η επίσκεψη σε ένα από τα ποικίλα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στη χώρα μας είναι πάντα η αφορμή να γνωρίσουμε με τον πιο βιωματικό τρόπο την ομορφιά και το μοναδικό φυσικό πλούτο που διαθέτουν οι βιότοποι. Αρκεί να τα επισκεφθούμε με κέφι και διάθεση να παρατηρήσουμε, να ανιχνεύσουμε, να αφουγκρασθούμε, να αγγίξουμε... Θαμνότοποι και δάση, λιμνοθάλασσες και λίμνες, αμμώδεις και βραχώδεις ακτές και πλήθος άλλων βιοτόπων έχουν να μας προσφέρουν πολύμορφα είδη φυτών και ζώων, πανέμορφα τοπία και σπάνιους για τις πόλεις μας ήχους, χρώματα και οσμές. Δένδρα και θάμνοι, άνθη και καρποί, πεταλούδες και σαλιγκάρια, φωλιές και πολλά άλλα περιμένουν να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Ακόμη όμως έχουν να μας δείξουν πλαστικά και μεταλλικά απορρίμματα, μπαζωμένες ακτές, αποψιλωμένες πλαγιές και διάφορες άλλες πληγές που εμείς οι σύγχρονοι, απερίσκεπτοι άνθρωποι δημιουργούμε στο περιβάλλον. Ελάτε να διώξουμε την παθητικότητα και να γνωρίσουμε την πολύμορφη βιοποικιλότητα που διαθέτει ένα οικοσύστημα της περιοχής μας. Χρειαζόμαστε στοιχεία, γνώσεις και ιδέες για να μπορέσουμε ως ενεργοί πολίτες με τεκμηριωμένη άποψη να δράσουμε για την προστασία της βιοποικιλότητας. Θα χρειασθούμε: Καπέλο και κατάλληλα παπούτσια Φωτογραφική μηχανή Μπλοκ και μολύβι Χάρτη της περιοχής Σακουλάκια & βαζάκια για συλλογή υλικού Βιβλία - οδηγοί πεδίου Διάθεση για ερευνητική εξόρμηση & ομαδική εργασία στη φύση ΚΑΛΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ!

25 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.1 Ημερομηνία: Όνομα Συντάκτη: Νησί Έρευνας: Καταγράφουμε τα γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής που βρισκόμαστε. Νομός: Επαρχία: Νησί: Τοπωνύμιο: Υψόμετρο: Με τη βοήθεια ενός χάρτη προσανατολιζόμαστε και προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης μας στο νησί. Βόρεια Νότια Ανατολικά Δυτικά Β.Α. Β.Δ. Ν.Δ. Ν.Α. Χαρακτηρίζουμε τον τύπο του οικοσυστήματος που μελετάμε. Φρύγανα Αμμοθίνες Άλλο Μακκί Δάσος Λιβάδι Υδρότοπος Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο:

26 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.2 Σημειώνουμε στο χάρτη τη θέση του βιοτόπου που μελετούμε και τον χαρακτηρίζουμε ως προς τη θέση του. Ηπειρωτικός Παράκτιος Χαρακτηρίζουμε την περιοχή μελέτης μας ως προς το ανάγλυφο. Ορεινή Ημιορεινή Πεδινή Περιγράφουμε με λίγα λόγια το βιότοπο μελέτης μας. Παρατηρούμε τη βλάστηση που επικρατεί στο χώρο μελέτης μας. Τί τύπος βλάστησης είναι; Δενδρώδης Θαμνώδης Ποώδης Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την ποικιλότητα των ειδών χλωρίδας του βιοτόπου και απαριθμούμε τα διαφορετικά είδη φυτών που παρατηρούμε*. Καταγράφουμε το πλήθος των ειδών ανά κατηγορία. Είδη δένδρων: Είδη θάμνων: Είδη ποώδους βλάστησης: * Μπορούμε να απαριθμήσουμε τα διαφορετικά είδη, αφού πρώτα καταγράψουμε τα είδη χλωρίδας συμπληρώνοντας για κάθε εποχή του έτους το Πρωτόκολλο Καταγραφής της Χλωρίδας.

27 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.3 Καταγράφουμε τα φυτικά είδη που γνωρίζουμε με το κοινό τους όνομα Παρατηρούμε τα ανθισμένα είδη. Καταγράφουμε τα τρία επικρατέστερα χρώματα λουλουδιών. Συζητούμε με την ομάδα μας το γιατί επικρατούν αυτά τα χρώματα και καταγράφουμε τις απόψεις μας. Ζητούμε βοήθεια από βιολόγο καθηγητή. Αποτυπώνουμε φωτογραφικά ή και ζωγραφικά τα είδη χλωρίδας και πανίδας που εντοπίζουμε. Συλλέγουμε δείγματα χλωρίδας, σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών μας, για να δημιουργήσουμε το φυτολόγιο της περιοχής μελέτης μας.

28 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.4 Περιδιαβαίνουμε ήσυχα το χώρο και προσπαθούμε να ακούσουμε και να παρατηρήσουμε τα είδη ορνιθοπανίδας του βιοτόπου. Στο τέλος της περιήγησης σημειώνουμε ό,τι παρατηρήσαμε: Πολλά είδη πουλιών Λίγα είδη πουλιών Δύο έως κανένα είδος πουλιών Διευκρινίζουμε ότι οι πληθυσμοί των πουλιών που παρατηρήσαμε ήταν: Μεγάλοι πληθυσμοί πουλιών Μικροί πληθυσμοί πουλιών Κανέναν πληθυσμό πουλιών Καταγράφουμε τα είδη ορνιθοπανίδας που μπορούμε να προσδιορίσουμε Πραγματοποιούμε ενδεικτική καταγραφή ειδών της πανίδας. Σημειώνουμε τι βρίσκουμε, γράφοντας το κοινό όνομα ή κάποιο κωδικό που τους δίνουμε. α/α Μαλάκια Αρθρόποδα Έντομα Αμφίβια Ερπετά Θηλαστικά

29 Φύλλο Εργασίας για Βιότοπο 1.5 Παρατηρούμε το χώρο και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται ο βιότοπος που μελετούμε. Εκτιμούμε και σημειώνουμε: Kαμία Από οικιστική ανάπτυξη Από τουριστική ανάπτυξη Από ανεξέλεγκτη βόσκηση Από ελεύθερο κάμπινγκ Από διάνοιξη δρόμων Άλλο Από λαθροθηρία Από αμμοληψία Από εξορύξεις Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε από τι: Από ξύλευση & υλοτόμευση Από ανεξέλεγκτη χωματερή Συλλέγουμε διάφορα πεσμένα φύλλα, ξυλαράκια και καρπούς και συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας για να δημιουργήσουμε μια αφίσα με θέμα «Η Βιοποικιλότητα του Βιοτόπου». Χρησιμοποιούμε ό,τι άλλο υλικό κρίνουμε εμείς απαραίτητο. Περιγράφουμε με δύο φράσεις τις εντυπώσεις και τα αισθήματά μας γι αυτήν την εμπειρία της ερευνητικής εξόρμησης.

30 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ Οι υγρότοποι, μικροί ή μεγάλοι, εσωτερικοί ή παράκτιοι, διαθέτουν όλοι μια μοναδική γοητεία. Η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και η χάρη των υδροχαρών φυτών, οι εναλλαγές του τοπίου και οι πολλαπλές δυνατότητες για αναψυχή και άθληση τους καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους. Τόσο στα νερά τους όσο και στο χερσαίο τμήμα τους φιλοξενούν αξιόλογη ποικιλία φυτικών και ζωικών ειδών. Η βιοποικιλότητα που διαθέτουν, οι ποικίλες χρήσεις των νερών τους, η σύνδεσή τους με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είναι κάποιες μόνο από τις πολλαπλές αξίες των υγροτόπων. Κάθε επίσκεψη στο χώρο ενός υγρότοπου εμπλουτίζει τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας και προσφέρει ευκαιρία για έμπνευση, στοχασμό και χαλάρωση. Ελάτε να παρατηρήσουμε το χώρο ενός υγρότοπου, να καταγράψουμε είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, να εντοπίσουμε περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται, να απολαύσουμε το τοπίο και να βιώσουμε τη χαρά της έρευνας και της ανακάλυψης. Θα χρειασθούμε: Γαλότσες και καπέλο Χάρτη της περιοχής Κυάλια Φωτογραφική μηχανή Σακουλάκια και βαζάκια για συλλογή υλικού Μπλοκ και μολύβι Διάθεση για έρευνα και συνεργασία ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!

31 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.1 ΟΝΟΜΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: Καταγράφουμε τα γεωγραφικά στοιχεία του υγροτόπου: Νομός: Επαρχείο: Νησί: Παρατηρούμε τη θέση και τον τρόπο διαμόρφωσης του υγροτόπου και αποφασίζουμε σε ποια κατηγορία ανήκει. Α) Εσωτερικός Παράκτιος Β) Φυσικός Τεχνητός Προσδιορίζουμε τον τύπο του υγροτόπου. Λιμνή Ρυάκι Φράγμα Άλλο Αλμυρό έλος Λιμνοθάλασσα Πηγή Παραποτάμιοι θαμνώνες Λιμνοδεξαμενή Εκβολές ποταμού Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Τα νερά του υγροτόπου είναι: Γλυκά Υφάλμυρα Αλμυρά Παρατηρούμε τον πυθμένα στα ρηχά τμήματα του υγροτόπου και σημειώνουμε από τι αποτελείται το γεωλογικό υπόστρωμα. Άμμος Χαλίκια Κροκάλες Βράχια

32 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.2 Μελετούμε το χάρτη της περιοχής και προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση του υγροτόπου. Με τη βοήθεια του χάρτη συμπληρώνουμε τα κενά στο παρακάτω κείμενο: Ο υγρότοπος που μελετούμε βρίσκεται στο τμήμα του νησιού και απέχει χιλιόμετρα από το κεντρικό λιμάνι. Στο ανατολικό τμήμα του υγροτόπου σημειώνεται η παρουσία του/της, ενώ στο βόρειο τμήμα εκτείνεται/ονται. Στα δυτικά του υγροτόπου βρίσκεται/ονται και στα νότια. Χαρακτηρίζουμε το άμεσο περιβάλλον του υγροτόπου. Ανθρωπογενές περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον Προσδιορίζουμε το ανθρωπογενές περιβάλλον του υγροτόπου. Οικισμός Κέντρα αναψυχής Βιολογικός Καθαρισμός Αεροδρόμιο Λιμενικές εγκαταστάσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Καταγράφουμε τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή του υγροτόπου. Αλιεία Κυνήγι Αναψυχή Άρδευση Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε: Αμμοληψία Ύδρευση

33 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.3 Αναζητούμε, συλλέγουμε και αποτυπώνουμε στοιχεία που μαρτυρούν δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν σχετικές εγκαταστάσεις και δεν βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα της επίσκεψής μας, όπως φυσίγγια από όπλα κυνηγών, αποτυπώματα από ρόδες φορτηγών κ.λπ. Καταγράφουμε τα ευρήματά μας. Χαρακτηρίζουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Καλή Μέτρια Κακή Πολύ κακή Εάν το περιβάλλον του υγροτόπου είναι υποβαθμισμένο, σημειώνουμε τι παρατηρούμε. Τα νερά είναι θολά και έχουν μικρή διαύγεια Αναδύονται δυσάρεστες οσμές Στο χώρο υπάρχουν διάσπαρτα απορρίμματα Στις όχθες υπάρχουν γλοιώδεις επικαλύψεις Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση περιγράφουμε: Παρατηρούμε το φυσικό περιβάλλον του υγροτόπου και σημειώνουμε από τι χαρακτηρίζεται. Καλαμιώνες Συστάδες δέντρων Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Λιβάδι Συλλέγουμε από τις όχθες πετραδάκια, φύλλα και ό,τι άλλο έχει πράσινη ή χρυσοκίτρινη επικάλυψη. Τα βάζουμε με λίγο νερό σε βαζάκια για να τα μεταφέρουμε στο εργαστήριο του σχολείου και να τα μελετήσουμε στο στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο.

34 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.4 Σχεδιάζουμε ένα σκαρίφημα του υγρότοπου και σημειώνουμε με διαφορετικά χρώματα: Α) Τις θέσεις όπου αναπτύσσονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το είδος αυτών (Μπλε). Β) Τις περιοχές όπου κυριαρχεί το φυσικό περιβάλλον (Πράσινο). Γ) Τις θέσεις όπου παρατηρήσαμε αισθητή ρύπανση και υποβάθμιση του υγροτόπου (Κόκκινο). Μελετούμε την υδροχαρή βλάστηση του υγροτόπου και σημειώνουμε εάν υπάρχουν: Νούφαρα Άλλο Καλάμια Βούρλα Αλμυρίκια Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Διερευνούμε και καταγράφουμε είδη πανίδας του υγροτόπου, όπως δίθυρα, βάτραχοι, νεροχελώνες κ.λπ.

35 Φύλλο Εργασίας για Υγρότοπο 2.5 Παρατηρούμε με τα κιάλια τα πουλιά του υγροτόπου. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας και κατάλληλων βιβλίων - οδηγών πεδίου, σημειώνουμε εάν υπάρχουν: Ερωδιοί Φλαμίνγκο Πάπιες Κορμοράνοι Πελεκάνοι Πελαργοί Φωτογραφίζουμε και όποιος μπορεί ζωγραφίζει φυτά, ζώα, εγκαταστάσεις και στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον υγρότοπο. Συλλέγουμε κοχύλια, φτερά, φύλλα, ρίζες, βότσαλα, άμμο κ.λπ και στην επόμενη συνάντηση της ομάδας μας δημιουργούμε μικρά αναμνηστικά αυτής της εξόρμησης. Συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας και σχεδιάζουμε σποτάκια με σύντομα μηνύματα για να διαδώσουμε στο σχολείο μας και στην τοπική κοινωνία την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του υγροτόπου.

36 ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Η επίσκεψή μας σ έναν αρχαιολογικό χώρο μπορεί να μετατραπεί σε αξέχαστη εμπειρία, διασχίζοντας το πέρασμα των αιώνων με ένα φανταστικό ταξίδι σε παλαιότερες εποχές. Ας οργανώσουμε με την περιβαλλοντική ομάδα μας μια περιήγηση σ έναν αρχαιολογικό χώρο και ελάτε να αφήσουμε τη φαντασία μας και τη δημιουργική μας διάθεση να πρωταγωνιστήσουν. Μέσα από την ενημέρωση και την ξενάγηση προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα προσωπικά μας ερωτήματα και ενδιαφέροντα. Με τη φαντασία μας ας μεταφερθούμε στην τότε εποχή και ας την συγκρίνουμε με τη σημερινή. Μετατρεπόμαστε σε ανήσυχους ερευνητές, παρατηρώντας και ανιχνεύοντας το χώρο. Απολαμβάνουμε το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαθαίνοντας, να ονειρευτούμε το παρελθόν, να προβληματιστούμε με το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Θα χρειασθούμε: Άνετα παπούτσια και καπέλο Φωτογραφική μηχανή Χάρτη της περιοχής Μπλοκ και μολύβι Διάθεση για περπάτημα και αναζήτηση ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ!

37 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.1 Δίνουμε την ταυτότητα του χώρου. Το όνομα του αρχαιολογικού χώρου είναι: Βρίσκεται στην περιοχή : Χαρακτηρίζουμε τον τύπο του αρχαιολογικού χώρου: Λατρευτικός χώρος Οικισμός Ταφικό μνημείο Άλλο Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζουμε τον τύπο: Προσανατολιζόμαστε στο χώρο, προσδιορίζοντας τα σημεία του ορίζοντα με τη βοήθεια πυξίδας, χάρτου ή των συνοδών μας. Σημειώνουμε τον προσανατολισμό του χώρου: Προσδιορίζουμε σε χάρτη τη θέση του αρχαιολογικού χώρου και απαντούμε στο ερώτημα: «Γειτνιάζει ο εν λόγω χώρος με οικισμό ή με άλλες εγκαταστάσεις της σημερινής εποχής;». Όχι Ναι Σε αυτήν την περίπτωση καταγράφουμε με τι γειτνιάζει: Εάν ο αρχαιολογικός χώρος γειτνιάζει με σύγχρονες εγκαταστάσεις, σχολιάζουμε με την ομάδα μας τις επιπτώσεις που δέχεται.

38 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.2 Συζητούμε με την ομάδα μας και καταγράφουμε τους λόγους που οδήγησαν τους τότε κατοίκους της περιοχής στην επιλογή αυτής της γεωγραφικής θέσης. Προβληματιζόμαστε για το πώς αντιμετώπιζαν οι τότε κάτοικοι της περιοχής, τις καθημερινές τους ανάγκες σε νερό και τροφή. Καταγράφουμε τους τρόπους που ακολουθούσαν. Προσδιορίζουμε τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα καταγράφουμε. Α) Β) Γ) Δ) Αναζητούμε την απάντηση για το ερώτημα: «Από που προμηθευόντουσαν τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων;» Από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο Από αλλού Σε αυτήν την περίπτωση σημειώνουμε από ποιά περιοχή:

39 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.3 Συζητούμε με την ομάδα μας τον τρόπο μεταφοράς των υλικών σ αυτόν τον χώρο και γράφουμε τις υποθέσεις μας. Τα συγκρίνουμε με τα υλικά κατασκευής των σύγχρονων κτισμάτων και σημειώνουμε ποια υλικά βρίσκουμε όμοια και ποια είναι διαφορετικά. α/α ΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ερευνούμε το χώρο για τυχόν φθορές στα μνημεία και όταν τις εντοπίσουμε τις αποτυπώνουμε φωτογραφικά. Συζητούμε με την ομάδα μας το ερώτημα «Πώς προήλθαν οι φθορές αυτές;» Από φυσικές καταστροφές (π.χ σεισμό, πυρκαγιά κ.λ.π): Από ανθρώπινη παρέμβαση: Από διάβρωση: Από άλλη αιτία:

40 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.4 Aξιολογούμε τη συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου: Καλή Μέτρια Κακή Αξιολογούμε την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου ως προς την καθαριότητα: Καλή Μέτρια Κακή Αξιολογούμε τη σημερινή πρόσβαση και ανάδειξη αυτού του αρχαιολογικού χώρου. Καλή Μέτρια Κακή Χαρακτηρίζουμε τη σημερινή συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Σημαντική Μέτρια Αμεληταία Συζητούμε και σημειώνουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου που έχουν συνδεθεί με το νησί ή με την ευρύτερη περιοχή μας. Παρατηρούμε τη βλάστηση που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο και την χαρακτηρίζουμε. Δενδρώδης Θαμνώδης Πόώδης Καταγράφουμε τα είδη φυτών που χαρακτηρίζουν και προσδίδουν μια ταυτότητα στον αρχαιολογικό τόπο.

41 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.5 Αποτυπώνουμε με όποιο τρόπο θέλουμε (σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ) δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως μία κολώνα, ένα ανάγλυφο, μία πύλη, το τοπίο κ.ά. Συζητούμε με την ομάδα μας τον τρόπο ζωής της τότε κοινωνίας και τις καθημερινές δραστηριότητες που εξελίσσονταν στο χώρο που βρισκόμαστε. Καταγράφουμε αυτές τις δραστηριότητες. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας γράφουμε μικρά σενάρια με στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή αυτού του χώρου, κατά την εποχή της ακμής του. Τα σκηνοθετούμε και οργανώνουμε μια αυτοσχέδια αναπαράσταση.

42 Φύλλο Εργασίας για Αρχαιολογικό τόπο 3.6 Φωτογραφιζόμαστε με την ομάδα μας και μαζί με τα εικαστικά μας έργα (ζωγραφικής, κολάζ, ποίησης κ.λπ) δημιουργούμε μικρά αναμνηστικά αυτής της εξόρμησής μας. Αφουγκραζόμαστε το φυσικό χώρο και τον απόηχο του παρελθόντος και, με το δικό μας τρόπο, εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Ζωγραφίζουμε, γράφουμε στίχους ή τα διατυπώνουμε με λίγα λόγια.

43

44 Το βαλιτσάκι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον. Βιοποικιλότητα: το Αγαθό της Ζωής» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικοί στόχοι του έργου είναι αφενός η ανάδειξη των περιοχών Natura 2000 της Μήλου ως πόλου έλξης ειδικών μορφών τουρισμού και αφετέρου η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Μήλου σε θέματα περιβάλλοντος και η ενημέρωσή τους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που τους παρέχει.

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου

Διαβάστε περισσότερα

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;»

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» «Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Δημητρίου Χρήστος Όππας Δημήτριος Αγγελοχώρι, 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Είναι σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Αγριάς. Το Φράγμα του Παναγιώτικου - Τεχνητή Λίμνη

Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Αγριάς. Το Φράγμα του Παναγιώτικου - Τεχνητή Λίμνη Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Αγριάς Το Φράγμα του Παναγιώτικου - Τεχνητή Λίμνη Σκοποί Στόχοι Γνωριμία με την τεχνητή λίμνη του φράγματος «Παναγιώτικο». Να αναγνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Η Κύπρος είναι νησί και η θάλασσα τη χωρίζει από Ασία Ευρώπη Αφρική Χάρη στην απομόνωση εξελίχτηκαν μοναδικά

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades Α.Καραμανλίδης/MOm 2 η Ε τ ή σ ι α Α ν α φ ο ρ ά Της κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο ( Π ε ρ ί λ η ψ η ) Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 Περιγραφή Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υγροβιότοπος των λιμνών Κορώνειας Βόλβης, είναι ένας από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΘΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Η κεντρική θεματική ενότητα παρουσιάζει το πολύπλοκο σύμπλεγμα των ελληνικών νησιών και διηγείται τη γεωλογική ιστορία της περιοχής του Αιγαίου, που γεννήθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης για σχολικές ομάδες: Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου

Υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης για σχολικές ομάδες: Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου Υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης για σχολικές ομάδες: Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου Ευγενία Πανώριου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2008 2009 Το πρόγραμμα είναι τριήμερο και απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Καλούστ Παραγκαμιάν/ WWF Ελλάς Υγρότοποι:

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης στοπάρκοα. Τρίτσης: Μία λίμνηστην πόλη μας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης στοπάρκοα. Τρίτσης: Μία λίμνηστην πόλη μας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης στοπάρκοα. Τρίτσης: Μία λίμνηστην πόλη μας Ψύχας Σπύρος & Κοντοζήση Ιωάννα Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Δομή παρουσίασης 1. Λίγα λόγια για την ΕΟΕ και το Πάρκο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου

Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου H Γ τάξη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης μελέτησε το θέμα: «Χλωρίδα και πανίδα της Ζακύνθου» Εκπαιδευτικοί: Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Σχολική χρονιά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Σχολική χρονιά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Σχολική χρονιά 2014-15 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου THA002 - Βάλτα Ραχωνίου Περιγραφή Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.Α.Π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.Α.Π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.Α.Π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Φωτογραφίες στο μάθημα της Γεωγραφίας (Γνωρίζω τον κόσμο μου) ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND012 - Έλος Βόρη Περιγραφή Το έλος Βόρη βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βουρκωτή στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ο μικρόκοσμος μας Βαθμίδα: 3 Τάξη: Στ Διάρκεια: 3 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κόσμο γύρω τους.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μονοήμερα προγράμματα: 9:00πμ-13:30μμ 9:00πμ-16:30μμ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΣ Περιγραφή θεματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κώτση Αικατερίνη Συμμετοχή : Στεφανίδου Δέσποινα (Π.Ε. Αγγλικών) Τάξη: Δ3 Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα