Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας"

Transcript

1 ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του στόχου Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014

2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- «Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας» Γιατί τέθηκε ως υπό έμφαση στόχος; Α) Σε σχέση με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, πολιτικές και προτεραιότητες: 2015: Έτος ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014: Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Unesco για την «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2014» 2014 (Unece): Καθορισμός βασικών αξόνων προτεραιότητας για την ΕΑΑ για την δεκαετία Περιοχή δράσης: ESD School planning Ενσωμάτωση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στη βάση του σχεδιασμού και υλοποίησης μακροπρόθεσμα από κάθε σχολείο των δικών τους εκπαιδευτικών πολιτικών (Αειφόρος Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική).

3 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Β) Σε σχέση με τα εθνικά δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις: Η συστηματική εφαρμογή και υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, στη βάση του σχεδιασμού και στην υλοποίηση από το κάθε σχολείο της ΑΠΕΠ. Η εφαρμογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ και ο καταρτισμός της ΑΠΕΠ σε κάθε σχολείο στοχεύει συνολικά, ενιαία, ολιστικά, συστηματικά και μακροπρόθεσμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σχολείο και στην κοινότητα. Η εντατικοποίηση της προσπάθειας για καλύτερη κατανόηση από το σύνολο των εκπαιδευτικών της σημασίας του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της ΑΠΕΠ, στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ανάλυση του υπό έμφαση στόχου: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας» Η Αειφόρος Ανάπτυξη προωθείται μέσα από συγκεκριμένες αλλαγές με συνέχεια και συστηματικότητα σε βάθος χρόνου ως εκπαιδευτικό εργαλείο που βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία και το σχολικό χώρο «Πρασινίζουμε τα σχολεία» εφαρμόζοντας δράσεις που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη και αποτελούν βάση για περαιτέρω διερεύνηση. «Πρασινίζουμε τα σχολεία» ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΛΑ ΦΥΤΕΥΩ ή ΚΑΝΩ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ

5 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Τι επιδιώκεται από την υλοποίηση του στόχου; Να καταστεί το σχολείο αειφόρο, μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις και αλλαγές, στη βάση των δικών του αναγκών και ιδιαιτεροτήτων συμβάλλοντας : στη δημιουργία ήθους και κουλτούρας στην αλλαγή τρόπου ζωής των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της υγιούς διαβίωσης στην οικονομική ευρωστία στη δικαιοσύνη στην ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων

6 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Πώς εφαρμόζεται ο υπό έμφαση στόχος; ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ/ΕΑΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σχεδιασμός Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) Εφαρμογή - υλοποίηση της ΑΠΕΠ Αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας Στην ουσία ο υπό έμφαση στόχος επιδιώκει την ενίσχυση και τη συστηματοποίηση της εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, που έχει εφαρμοστεί επίσημα στη Δημοτική Εκπαίδευση, και όχι κάτι επιπλέον και έξω από αυτό. Σημείωση: Στην Προδημοτική Εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί επίσημα το ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ, γιατί η ΑΠΕΠ αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής στη βάση των αναγκών του κάθε σχολείου.

7 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

8

9 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εφαρμογή του υπό έμφαση στόχου μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ 1 ο Βήμα 2 ο Βήμα 3 ο Βήμα 4 ο Βήμα 5 ο Βήμα 6 ο Βήμα Αρχική διερεύνηση ζητημάτων Επιλογή ζητήματος Διατύπωση σκοπού και στόχων Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών για σχολείο και κοινότητα Εντοπισμός Θεματικών Ενοτήτων από ΑΠ Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας της τάξης 7 ο βήμα Αυτό-αξιολόγηση βαθμός επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

10 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Τι πρέπει να λάβει υπόψη ένα σχολείο κατά την επιλογή του ζητήματος διερεύνησής του να εμπίπτει στις πραγματικές ανάγκες του κάθε σχολείου, να ανταποκρίνεται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών/τριών, να έχει ενδιαφέρον για τους/τις μαθητές/τριες, να έχει όφελος για το σχολείο, τους/τις μαθητές/τριες και την κοινότητα και να τους εμπλέκει ουσιαστικά στη μελέτη του ζητήματος, να στοχεύει σε απτές, χειροπιαστές αλλαγές στο σχολείο και στην κοινότητα οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σχολείο και στην κοινότητα, να στηριχθεί στη συστηματικότητα και στη συλλογικότητα των ενεργειών και στη βάση της αμοιβαίας συνεργασίας σχολείου - τοπικής κοινωνίας και όλων των ενδιαφερομένων μερών, να λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα της περιοχής στην οποία βρίσκεται, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, να συνεκτιμά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, να είναι εφικτός, υλοποιήσιμος και να καταλήγει σε δράση και συμμετοχή, ως αποτέλεσμα της επαρκούς, μελέτης και διερεύνησής του.

11 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Η ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων (στερεών και υγρών), Η βιοποικιλότητα Το δάσος Το νερό Η ενέργεια Η εξάντληση των φυσικών πόρων Η αειφόρος κοινωνική επιχειρηματικότητα Η αστική ανάπτυξη Η ατμοσφαιρική ρύπανση Πράσινα επαγγέλματα Κλιματικές αλλαγές Περιβάλλον και υγεία Η ερημοποίηση Η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση Η φτώχια σε σχέση με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μη-αειφόρο ανάπτυξη Το δάσος Αειφόρος τουρισμός Ευημερία των ζώων

12 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Για την κάθε θεματική ενότητα έχουν προταθεί ενδεικτικά ζητήματα διερεύνησης Σε καμία περίπτωση τα ζητήματα αυτά δεν εξαντλούν τις θεματικές και δεν διατυπωθήκαν για να υιοθετηθούν ως «τυφλοσύρτης». Δεν διατυπώνονται με τη μορφή υποδείξεων, αλλά επιδιώκουν να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν στη διατύπωση νέων ζητημάτων δημιουργικού, καινοτόμου και ερευνητικού χαρακτήρα Διατυπώνονται κυρίως ως ιδέες για να βοηθήσουν την κάθε σχολική μονάδα να διατυπώσει το ζήτημά της ανάλογα με τις δικές τις ιδιαίτερες συνθήκες και δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που τέθηκαν πιο πάνω για την επιλογή του ζητήματος.

13 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Παράδειγμα : Ζητήματα που διατυπώθηκαν για τις θεματικές ενότητες «Δάσος» και «Βιοποικιλότητα»: Η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας της περιοχής μας από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την καταστροφή του γειτονικού μας δάσους και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής μας. Η ανάγκη διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής μας και η αξιοποίησή της ως παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης Η σημασία του Δικτύου 2000 και ο ρόλος του στην διασφάλιση της τοπικής αειφορίας. Η προστασία και διατήρηση των υγροβιοτόπων του τόπου μας και η σημασία τους στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αειφορία των τοπικών κοινωνιών. Η ανάπλαση του πάρκου που βρίσκεται στην περιοχή του σχολείου μας και η ανάδειξη και αξιοποίησή του ως χώρου δημιουργίας, μάθησης και ψυχαγωγίας. Το πρόβλημα της έλλειψης πρασίνου στο σχολείο και στην περιοχή.

14 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές που θα επιδιωχθούν στο σχολείο είναι σημαντικό: Να απορρέουν και να είναι στενά συνυφασμένες με το ζήτημα που εξετάζεται από κάθε σχολική μονάδα Να ανταποκρίνονται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών/τριών Να είναι εφικτές και υλοποιήσιμες Να έχουν συνέχεια και να αποτελούν βάση για επέκταση των αλλαγών και των παρεμβάσεων στο σχολείο Να αφορούν στα τρία επίπεδα λειτουργίας του σχολείου α) Παιδαγωγικό β) Οργανωσιακό γ) Κοινωνικό

15 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Υπό έμφαση στόχος για τη σχολική χρονιά Παράδειγμα 1: Ζήτημα ΑΠΕΠ του σχολείου: «Μειώνω τα απορρίμματά μου μέσα από την αλλαγή των καθημερινών μου συνηθειών» Ενδεχόμενες παρεμβάσεις και αλλαγές στο σχολείο και την κοινότητα Δημιουργία καταστήματος επαναχρησιμοποίησης υλικών και αγαθών στο σχολείο, για το σχολείο και την κοινότητα. Δημιουργία καταστήματος ανταλλαγής σχολικού εξοπλισμού (βιβλία, τσάντες, κασετίνες κ.λπ.). Εξωραϊσμός του σχολικού χώρου με επαναχρησιμοποιημένα υλικά (π.χ. παλέτες) καθιέρωση ενδοσχολικού συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων (ρεύματα υλικών, κομποστοποίηση) Καθιέρωση σε συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα κοινών εκστρατειών και εκδηλώσεων για ευαισθητοποίηση των πολιτών με σύνθημα «τίποτα δεν είναι άχρηστο».

16 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Υπό έμφαση στόχος για τη σχολική χρονιά Παράδειγμα 2: Ζήτημα ΑΠΕΠ του σχολείου: «Αναδιαμορφώνω τη σχολική αυλή γνωρίζοντας τη βιοποικιλότητα του τόπου μου» Ενδεχόμενες παρεμβάσεις και αλλαγές στο σχολείο και την κοινότητα Δημιουργία μικρού κήπου στο σχολείο με χαρακτηριστικά είδη από τη χλωρίδα του τόπου μας (συμμετοχή των μαθητών με την καθοδήγηση επαγγελματιών, επιστημόνων και άλλων ενδιαφερομένων μερών) Συγκρότηση ομάδων φροντίδας, περιποίησης και βελτίωσης του κήπου σε συστηματική και οργανωμένη βάση (μαθητές, γονείς) Συνεργασία του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση και καθιέρωση μία φορά το μήνα ειδικής μέρας για την φροντίδα και την περιποίηση χώρων πρασίνου στην κοινότητα

17 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Επισημάνσεις σε σχέση με τις αλλαγές και παρεμβάσεις στο σχολείο και την κοινότητα ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΩ; ΠΟΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ; ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ;

18 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Ως Διευθυντές/τριες τι είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας για την εφαρμογή του υπό έμφαση στόχου στο σχολείο σας: Συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία της τοπικής κοινότητας και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ολιστική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, οικολογικές και πολιτικές του πτυχές. Οι παρεμβάσεις και αλλαγές που θα προωθηθούν σε κάθε σχολείο θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μελέτης του ζητήματος επιλογής του. Να είναι εφικτές και όχι αποσπασματικές και μεμονωμένες. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία συνιστούν δράσεις που προσβλέπουν στην αλλαγή και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μακροπρόθεσμα και σε βάθος χρόνου προκειμένου, συνολικά να καταστήσουν το σχολείο αειφόρο.

19 Υλοποιείται το ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ και όχι περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο χρόνος της ΠΕ/ΕΑΑ αφορά μόνο στην ΠΕ/ΕΑΑ και δεν είναι χρόνος άλλων μαθημάτων. Δίνεται ισότιμη κατανομή του χρόνου ανάμεσα στην ΠΕ/ΕΑΑ και την Αγωγή Υγείας. Η ΑΠΕΠ του κάθε σχολείου καθορίζεται σε συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών και δεν την επωμίζεται ένας εκπαιδευτικός. Κρίνεται αναγκαίο να τηρείται φάκελος σε κάθε τάξη που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.

20 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Υπό έμφαση στόχος για τη σχολική χρονιά Αξιοποίηση καλών παραδειγμάτων και πρακτικών, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολεία που μελετούν αντίστοιχα ζητήματα και ανταλλαγή ιδεών. Αξιοποίηση της κοινότητας, του σχολικού χώρου, του εξωτερικού περιβάλλοντος και όλων εκείνων των πηγών και μέσων πέρα και έξω από τη σχολική αίθουσα (ΚΠΕ, μουσεία, τοπικά εργαστήρια, γηγενής πληθυσμούς, περιβαλλοντικά πεδία κ.λπ.) Καθιέρωση δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα. Αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων υλικών και εργαλείων που έχουν παραχθεί για την εφαρμογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ (http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/perivallontiki_ekpaidefsi/i ndex.html, και ειδικότερα των βοηθημάτων α) «Ιδέες και προτάσεις για καθορισμό και διερεύνηση ζητημάτων της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολικής Μονάδας», β) «Ιδέες και παραδείγματα για παρεμβάσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα με βάση την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

21 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Τι θα πρέπει να ακολουθηθεί για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ στα σχολεία Καταρτισμός ΑΠΕΠ και όχι Σχέδια δράσης στη μορφή των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προσδιορισμός του ζητήματος της πολιτικής του κάθε σχολείου στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του και όχι καθορισμός της πολιτικής με βάση κάποιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο θέλουν να συμμετέχουν. Συναπόφαση του ζητήματος της ΑΠΕΠ με τους μαθητές/τριες. Ισότιμη κατανομή του χρόνου στην Αγωγή Ζωής τόσο για την ΠΕ όσο και για την Αγωγή Υγείας. Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στον καταρτισμό της ΑΠΕΠ του σχολείου και καταρτισμός της πορείας της τάξης στη βάση του ζητήματος πολιτικής του κάθε σχολείου. Τήρηση της αυτοαξιολόγησης της τάξης και της σχολικής μονάδας Υλοποίηση των στόχων της ΑΠΕΠ μέσα από τις θεματικές ενότητες και στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και όχι ασύνδετες δραστηριότητες Παρέμβαση και αλλαγή στο σχολείο και στην Κοινότητα

22 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση ΦΤΩΧΙΑ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

23 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων. Διδακτικό Υλικό για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 1) Οδηγός Εκπαιδευτικού (ενημερωτικό υλικό και περιγραφή των δραστηριοτήτων) 2) Φύλλα εργασίας 3) Φιλμάκι 20 λεπτών 4) DvD με όλο το υλικό

24 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

25 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αξιοποίηση ΤΠΕ Διαδίκτυο (ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστολόγια, ιστοχώροι με βίντεο, προγράμματα, εκπαιδευτικές πύλες, βάσεις δεδομένων) Λογισμικά γενικής χρήσης Πολυμεσικές εφαρμογές Παιχνίδια μάθησης Προσομοιώσεις Ηλεκτρονική χαρτογράφηση Ιστοεξερευνήσεις

26 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Άλλο υλικό Υλικό Εκπαιδευτικής Βαλίτσας - "O υδροβιότοπος της Λίμνης της Ορόκλινης" "Tα σκουπίδια στις θάλασσες - Εσύ τι θ άλλασες; Αποστολή Νερό - Μη συμβατικοί υδατικοί πόροι στην Κύπρο Το νερό στη Μεσόγειο: Εκπαιδευτικό Υλικό Τα απορρίμματα στη ζωή μας: Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικά σποτ Ευαισθητοποίησης Με θέα τη Γη: Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό Υλικό για εξοικονόμηση νερού Υλικό για Πολιτισμό-Περιβάλλον-Διατροφή Οικονομία των αγαθών Παιδαγωγικό Υλικό για το Δάσος

27 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Υλικό Εκπαιδευτικής Βαλίτσας «Ο υδροβιότοπος της Λίμνης Ορόκλινης»

28 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αποστολή Νερό-Μη συμβατικοί υδατικοί πόροι στην Κύπρο

29 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Καταληκτικά: Να γίνει παρουσίαση και ανάλυση του υπό έμφαση στόχου στο σχολείο, αξιοποιώντας το Παράρτημα Β1 και Β2 που έχει ετοιμασθεί για το σκοπό αυτό. Να αξιοποιηθούν οι ιστοσελίδες της ΠΕ/ΕΑΑ του Δικτύου Κέντρων ΠΕ και του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ ml, Να ζητηθεί βοήθεια και στήριξη από την Μονάδα ΠΕ του ΠΙ και τους Επιθεωρητές Δεν αποστέλλεται τίποτα στο ΥΠΠ, ούτε αναρτάται χωρίς άδεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ, είτε σε άλλες ιστοσελίδες ΜΚΟ, ιδιωτικών οργανισμών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων Οι αξιόλογες δράσεις και παρεμβάσεις θα καλύπτονται τηλεοπτικά από την περιβαλλοντική εκπομπή «ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» και στη «ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ» (Πρόγραμμα Life, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)-ΡΙΚ

30 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σας ευχαριστώ!!! Στοιχεία επικοινωνίας: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: τηλ: Επαρχιακά Γραφεία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις...

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις... Έκθεση ReArtcycle Η Ανακύκλωση στην Τέχνη Η Green Dot Κύπρου χορήγησε την εικαστική έκθεση της Αγγέλως Ευαγγέλου με γενικό τίτλο «ReArtcycle»... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13 ΤΕΥΧΟΣ 06

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε 1 ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αποτελεί ένα οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως Κοινότητα. Στην καθημερινή σχολική ζωή δίνει ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης: διαπιστώσεις και προβληματισμοί

Η συμμετοχική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης: διαπιστώσεις και προβληματισμοί ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος Τεύχος 219, 222, Σεπτέμβριος Απρίλιος 2015 2014 Η συμμετοχική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης: διαπιστώσεις και προβληματισμοί JUST/2013/PROG/ΑG/4906/GE:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα