2 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012)-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012)-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014"

Transcript

1 2 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012)ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ ΠΕ 1 Οικονομικού Γούρνες, Μάιος 2013

2 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα 3 2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π 4 3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι 35 2

3 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας. Η διαδικασία παρακολούθησης, υποστηρίζει μια ongoing διαδικασία αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ώστε να προγραμματίζονται οι αναγκαίες ενέργειες που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διαδικασία παρακολούθησης πραγματοποιείται στη βάση σχετικών στοιχείων που κάθε αρμόδια υπηρεσία παρέχει στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου. Για την πορεία υλοποίησης της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω περιοδικών εκθέσεων που συντάσσει η υπηρεσία. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων καθώς και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και συντάσσει: α) την ενδιάμεση και β) την τελική έκθεση αξιολόγησης τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει: αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτίμηση των τιμών των δεικτών εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων. Επιπλέον, για την διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών, παράλληλα με την παρακολούθηση του Ε.Π, κι αφού έλαβε υπόψη τις Απολογιστικές Εκθέσεις όλων των αρμοδίων κι εμπλεκομένων Υπηρεσιών, συντάχθηκε κι ο Απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α εξαμήνου του

4 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π Κατά την διάρκεια κατάρτισης του Ε.Π Δήμου ερσονήσου καταγράφηκαν μια σειρά από δράσεις ανά μέτρο παρέμβασης και ανά άξονα προτεραιότητας. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά οι δράσεις και δίπλα από κάθε δράση η πορεία υλοποίησης αυτής έως 31/12/2012. Όπου =έχουν γίνει ενέργειες και η δράση υλοποιείται, όπου = δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και η δράση δεν υλοποιείται Πίνακας 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1.1 Οικιστικό/ Δομημένο Περιβάλλον ΔΡΑΣΕΙΣ Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης και οικιστικής ανάπτυξης οικισμών χωρίς σχέδιο πόλης Οργάνωση βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στην παραλιακή αστικοποιημένη ζώνη Έργα διαχείρισης παραλιακής ζώνης και παράκτιου χώρου Διαμόρφωση, βελτίωση, επισκευή, επέκταση και κατασκευή κοιμητηρίων Συντήρηση χλοοταπήτων του Δήμου ερσονήσου Συντήρηση επισκευές υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα ερσονήσου Σύστημα Σημάνσεις Πληροφόρησης και Υλοποίηση ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/ Μεταφορική υποδομή/ κυκλοφορία/ στάθμευση/ συγκοινωνία Εκσυγχρονισμός Βελτιώσεις Αστικού Εξοπλισμού ερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης Βελτίωση συνθηκών μετακίνησης δημοτών Βελτίωση κυκλοφορίας δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ενδοδημοτική συγκοινωνία Κατασκευή νέου δημοτικού δικτύου Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δημοτικού δικτύου Συντήρηση επισκευές υφιστάμενων Εξωτερικών και Εσωτερικών λιμενικών έργων 4

5 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.3 Ύδρευση/ Αποχέτευση Αποκατάσταση Θαλάσσιας Λεκάνης Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός λιμένα ερσονήσου Βελτίωση βατότητας δημοτικού δικτύου Βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Γουβών Συμπλήρωση Επέκταση δικτύων αποχέτευσης στις Δ.Ε. Επισκοπής & Γουβών 1.4 Καθαριότητα & Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ενοποίηση των Ύδρευσης Άρδευσης & Αποχέτευσης για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου ερσονήσου Επέκταση και αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης Συντήρηση επισκευές υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα ερσονήσου Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων (Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης Υλικών) Σταθμοί ανακύκλωσης υλικών Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων ογκωδών απορριμμάτων Οικιακή Κομποστοποίηση Εκσυγχρονισμός ΥΤΑ ερσονήσου Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Κοινού για την Ανακύκλωση 5

6 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ανάπτυξη Παραμέτρων Λειτουργίας Συστήματος PAY AS YOU THROW 1.5 Φυσικό Περιβάλλον Πρόληψη κινδύνων Ενέργεια Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων Καθαριότητα Περιοχής Αρμοδιότητας ΔΛΤ Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσιες δασικές εκτάσεις του δήμου ερσονήσου Προστασίας της βιοποικιλότητα των Υδροβιότοπων του Δήμου Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στη ερσαία Λιμενική Ζώνη Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακά Κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Προστασία Δασικών Εκτάσεων Δήμου ερσονήσου Εργασίες Προστασίας & Ανάδειξης Μνημειακού Πλατάνου Κρασίου Προστασίας της βιοποικιλότητα των Υδροβιότοπων του Δήμου Υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕΜΟ Αναθεώρηση και εφαρμογή Σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης Διαχείριση Πληθυσμού Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου ερσονήσου Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών δήμου ερσονήσου Όμοια Δράση με ολοκλήρωση προγ/τος Προστασία & διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου ερσονήσου Αντιπυρική προστασίας στους ορεινούς όγκους του Δήμου ερσονήσου 6

7 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.6 ωροταξικόςπολεοδομικός Σχεδιασμός Υλοποίηση Δράσεων για το "ΣΥΜΦΩΝΟ των ΔΗΜΑΡΩΝ" Ολοκλήρωση Εκπονούμενων Πολεοδομικών Μελετών & Πράξεων Εφαρμογής και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλλικρατικού Δήμου ερσονήσου Επέκταση / Εξομοίωση ερσαίας Λιμενικής Ζώνης Υποστηρικτικές Δράσεις Εκπόνησης Γ.Π.Σ. νέου Δήμου ερσονήσου Τμηματικές πολεοδομικές μελέτες, οριοθέτηση οικισμών κατάργηση ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα 2.2 Παιδεία/ Νεολαία Πίνακας 2: ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός ΔΡΑΣΕΙΣ Εξοπλισμού & Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δήμου ερσονήσου Επέκταση των Κοινωνικών Δομών Ανέγερση Ιδιόκτητων κτιρίων για την στέγαση ή και μεταστέγαση των δομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Προνομιακή Κοινωνική Πολιτική Εφαρμογή προγράμματος "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" Διαχείριση Προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας Συνταγογράφηση στο ΚΑΠΗ ερσονήσου σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ & Εγκατάσταση Εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου ερσονήσου Μεταφορά Μαθητών Επιδιόρθωση Βλαβών κτιρίων & μηχανημάτων στις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης Ανέγερση νέων διδακτηρίων Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης Υποδομές για την νεολαία ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012 κατάργηση 7

8 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σχέδιο Δράσης για τη Νεολαία Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Συμμετοχή Παιδικού Σταθμού σε Πρόγραμμα ΕΕΤΑ για φιλοξενία 90 παιδιών εργαζομένων ή άνεργων μητέρων με επιδότηση 2.3 Αθλητισμός Αθλητικές υποδομές Συντήρηση εγκαταστάσεων Ειδικών χώρων (Πνευματικό ΚέντροΚΗΦΗ ΚΔΑΠ) και κατασκευή νέων Διοργάνωση Αθλητικών Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων 2.4 Πολιτισμός Πολιτιστικές υποδομές Πολιτιστική Δράση Ιδρύματος "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ" Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΓΙΟΦΥΡΙ (μετονομασία σε ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ) Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΑΡΙΝΑ (μετονομασία σε ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ) Κάρτα για Επισκέπτες με εκπτώσεις σε μουσεία και σημεία ενδιαφέροντος 2.5 Εξωστρέφει α και Συνεργασίες Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Διαφημιστική Προβολή σε offline μέσα και μέσω Διαδικτύου, Κοινωνικών Δικτύων και Κινητών Τηλεφώνων Marketing Προορισμού μέσα από παραγωγές ταινιών InfoKiosks Υπαίθρια με Τουριστικούς Οδηγούς και Ερωτηματολόγια Προώθηση Δράσεων Ενημέρωσης Έργου ΔΛΤ & Διοργάνωση Εκδηλώσεων Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Συνεργασία με Εξωτερικούς Φορείς Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 8

9 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2.6 Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωσ η Δημιουργία Κοινωνικό Οίκο Πολιτιστικού Δικτύου Τοπικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες Σχέδιο δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών Δημιουργία Προγραμμάτων Κοινωνικής εργασίας για την εναλλακτική έκτιση των ποινών παραβατών ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3.1 Ενίσχυση Απασχόλη σης και Ανάπτυξη Ανθρώπιν ου Δυναμικού Πίνακας 3: ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση ΔΡΑΣΕΙΣ Κατασκευή σκεπαστής λαϊκής αγοράς βιολογικών και τοπικών προϊόντων Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των Ορεινών, Μειονεκτικών και Λοιπών Αγροτικών Περιοχών Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμού μέσω του Υποβρύχιο Μουσείο ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/ Αναδιάρθρ ωση τοπικού παραγωγικ ού προτύπου 3.3 Πολιτιστικ ή και Τουριστική Ανάπτυξη Αναβάθμιση προσφερόμενων ΔΑΜΑΛ Δημιουργία καντινών στο οδικό δίκτυο Αναβάθμιση προσφερόμενων ΔΑΜΑΛ Δημιουργία καντινών στις Δημοτικές Παραλίες Μελέτη των Περιβαλλοντικών Συνθηκών της Γεωργικής Περιοχής της Δ.Ε. Επισκοπής Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» Υλοποίηση προγράμματος για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα πλαίσια της Κοινωφελούς Εργασίας Καταγραφή, Ανάλυση, Αξιολόγηση των Τουριστικών Πόρων της περιοχής Καταγραφή της Τουριστικής Κατανάλωσης και των επιπτώσεων της στην τοπική οικονομία 9

10 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκπόνηση Marketing Plan για την τουριστική προβολή του προορισμού Σύσταση Γραφείου Τουρισμού Διαχείρισης Προορισμού Κέντρα Πληροφόρησης Τουριστών Προβολή μέσω Επαναλαμβανόμενων Επισκεπτών 3.4 Οριζόντιες Δράσεις Απασχόλη σης Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Σεμιναρίων Κατάρτισης Πολιτών & Επιχειρηματιών Ηλεκτρονική Προβολή Δημιουργία Τουριστικού Portal Διενέργεια Ερευνών σχετικά με τον Τουρισμό Εφαρμογή Πολιτικών & Δράσεων για την προσέλκυση νέων επενδυτών Πίνακας 4: ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 4.1 Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου ΔΡΑΣΕΙΣ Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/ Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου Ολοκλήρωση Εκκρεμών διορισμών μόνιμου προσωπικού άρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Δημότη ερσονήσου 10

11 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 4.3 Εκσυγχρονισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 4.4 Υλικοτεχνική Υποδομή Πρόσληψη προσωπικού και επιμόρφωση ΔΛΤ Στελέχωση Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Επιμόρφωση Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Στελέχωση με εξωτερικούς συνεργάτες Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεις Ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη Συντήρηση Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων για παροχή διαδικτύου στους δημότες Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου για το σύνολο των του Δήμου και τα αποκεντρωμένα σημεία του, καθιέρωση τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του πολίτη και σχεδιασμός για την μετεξέλιξη του σε πλήρες call center (επέκταση) συστήματος ηλεκτρονικού παρουσιολογίου Αναβάθμιση Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών διαδικτύου Συμμόρφωση με επιταγές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναβάθμιση συστημάτων Η/Υ ΔΛΤ Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΛΤ Εξοπλισμός Γραφείων Υπηρεσίας ΔΛΤ Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Απαραίτητων Υλικοτεχνικών Υποδομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (μόνο επιμόρφωση) 4.5 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση Αύξηση εσόδων εκμετάλλευσης ερσαίας Λιμενικής Ζώνης 11

12 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διαχείριση Νομικών Υποθέσεων Δ.Λ.Τ Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων & δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Δήμου ερσονήσου 4.6 Τεχνική Στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 4.7 Εξωτερικές συνεργασίες και μεταφορά καλών πρακτικών Δανεισμός από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου ερσονήσου Μεταφορά Τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών ΔΛΤ Αδελφοποίηση Δήμου ερσονήσου με άλλους Δήμους στην Ευρώπη Υπολογίζοντας έως 31/12/2012 την πορεία υλοποίησης όλων των παραπάνω δράσεων καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα ανά άξονα προτεραιότητας: Πίνακας 5: Δράσεις Ε.Π Δήμου ερσονήσου ανά άξονα ΑΞΟΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 01 Φυσικό & Οικιστικό ,46% Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές 02 Κοινωνική Πολιτική, ,00% Παιδεία και Πολιτισμός 03 Τοπική Οικονομία και ,86% Απασχόληση 04 Βελτίωση διοικητικής ,42% ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο ΣΥΝΟΛΟ ,14% Να σημειωθεί ότι στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Ε.Π Δήμου ερσονήσου (Ενότητα 2), έχουν καταγραφεί αναλυτικά και διεξοδικά οι Δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η κάθε Δράση αποτελείται από μια σειρά Ενεργειών Βημάτων που απαιτούνται ετησίως για την ολοκλήρωσή της. Με το σύμβολο =η δράση υλοποιείται, νοείται ότι έχει γίνει έστω και μια ενέργεια για την υλοποίηση 12

13 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ της εκάστοτε Δράσης. Σε σύγκριση με την Απολογιστική Έκθεση του Α εξαμήνου 2012, στην παρούσα έχουμε συνολικά 12 παραπάνω δράσεις που υλοποιούνται. Διάγραμμα 1: Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων % ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές 72,42% 65,46% Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 42,86% 60,00% Πίνακας 6: Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α & Β εξαμήνου 2012 ΑΞΟΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 30/06/2012 ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01 Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές 02 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 03 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο ΣΥΝΟΛΟ

14 Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 2η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διάγραμμα 2: Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α & Β εξαμήνου Σύγκριση Αριθμ. Δράσεων Α' & Β' εξαμήνου 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 30/06/ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α) Δείκτες εισροών, δηλαδή ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Β) Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι). Γ) Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια 14

15 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ υλοποίησης των δράσεων. ρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιοι για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Μέτρου. Πίνακας 7: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012 Κατά Μέτρο Προτεραιό τητας 1 Τετραγωνικά μέτρα χώρων που Εκροών Δ.Υ 1.1 δημιουργούνται ή αναπλάθονται 2 Οικισμοί που καλύπτονται από ΣΟΑΠ Εκροών Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ Εκροών Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης που Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία / Έτος 5 Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km) Εκροών Προγραμματισμένο μήκος νέου Εκροών δικτύου ύδρευσης (km) 7 ιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης Αποτελέσματος 25,27% ιλιόμετρα νέου δικτύου Αποτελέσματος 14,79% 1.2 ύδρευσης/ιλιόμετρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης 9 Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα Αποτελέσματος 242,49 m3 1.2 ύδατος m3 / αριθμός κατοίκων 10 Έκταση που εξυπηρετείται από έργα Εκροών 11,69 (Λεκάνη 1.2 διαχείρισης ομβρίων(km2) απορροής) 11 Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Αποτελέσματος 31,15% 1.2 Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης 12 Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται Εκροών Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ Αποτελέσματος 4/13=30,77% Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων 15 Αριθμός Απορριμματοφόρων που χρησιμοποιούνται 16 Αριθμός Οχημάτων Στερεών Αποβλήτων που χρησιμοποιούνται 17 Αριθμός Ογκωδών Οχημάτων που χρησιμοποιούνται 18 Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Συμβατικών Κάδων Αποτελέσματος 52,77%62,50% ανάλογα την εποχή 1.4 Εκροών Εκροών Εκροών Αποτελέσματος Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Αποτελέσματος

16 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κάδων Ανακύκλωσης 20 Ημερήσιος Όγκος Αποκομιδής Εκροών 135 τόνοι 1.4 Απορριμμάτων 21 Μέσος ρόνος Αποκομιδής Εκροών 8hrs 1.4 Απορριμμάτων 22 Αριθμός Νέων ιλιομέτρων Οδικού Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) 23 Αριθμός Συντηρούμενων ιλιομέτρων Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) 24 Μέτρα Πεζοδρόμων που Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m) 25 Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Εκροών Δημοτικών Κτιρίων 26 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και Εκροών παρελήφθησαν 27 ιλιόμετρα καθαρισμένων Εκροών 20 χιλ. 1.5 μονοπατιών 28 Εκτάσεις αστικού πρασίνου που Εκροών 180 στρέμματα 1.5 συντηρήθηκαν 29 Αριθμός Δέντρων που φυτεύτηκαν Εκροών 300 (σε 1.5 συνεργασία και μ άλλους Φορείς) 30 Αριθμός δράσεων και ενεργειών Εκροών πολιτικής προστασίας 31 Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία Εκροών Πίνακας 8: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Σύνολο του πληθυσμού /Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012 Αποτελέσματος /26=813 άτομα 5 Περ. Ιατρεία 19 Ιατρεία Πορείας 2 Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα Κατά Μέτρο Προτεραι ότητας Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Εκροών ΥγείαςΑγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ έτος) 3 Αριθμός προγραμμάτων δια βίου Εκροών 2.2 μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ έτος) 4 ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό Αποτελέσματος 26/26=100% 2.1

17 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ αιτήσεων (κατ έτος) 5 ΒρεφονηπιακοίΠαιδικοί Σταθμοί: Αποτελέσματος 210/240=87,50% 2.1 Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ έτος) 6 ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό Αποτελέσματος 25/31=80,65% 2.1 αιτήσεων (κατ έτος) 7 Εγγεγραμμένοι «Βοήθεια στο Σπίτι» Εκροών Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ έτος) Αποτελέσματος Δ.Υ Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού 10 Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ έτος) 11 Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ έτος) 12 Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ έτος) 13 Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ έτος) 14 Αριθμός Ευπαθών Κοιν. Ομάδων Αιτήσεων για Ασφάλιση/ Τελικό Αριθμό Δικαιούχων Ασφάλισης 15 Αριθμός Συνεργασιών με εξωτερικούς Φορείς 16 Αριθμός Φυλλαδίων Ενημέρωσης Προαγωγής Θεμάτων Υγείας ανά Δ.Ε Αποτελέσματος 13/21.135=1.626 άτομα ανά αθλητική εγκατάσταση 2.2 Εκροών 2.3 Εκροών Εκροών Εκροών Αποτελέσματος 60/55=91,67% 2.1 Εκροών Εκροών

18 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 9: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Αριθμός προγραμμάτωνδράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία) 2 Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα δράσεις 3 Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού 4 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού 5 Αριθμός Μελετών που διεξήχθησαν για τον Τουρισμό 6 Δράσεις (ΕκδηλώσειςΗμερίδες) για τουριστικά θέματα προς ιδιώτες & Φορείς 7 Αριθμός επαφών και συνεργασιών για τουριστικά θέματα 8 Αριθμός επισκεπτών (ανά εθνικότητα) στο site του Δήμου 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012 Κατά Μέτρο Προτεραι ότητας Εκροών Εκροών Αποτελέσματο ς 3.1 Αποτελέσματο 3.1 ς Εκροών Εκροών Εκροών Εκροών Ελλάδα Ρωσσία Κύπρος 318 Ην. Βασίλειο 273 Γερμανία 344 Ολλανδία 310 ΗΠΑ 209 Ουκρανία 130 Ιταλία 139 Άλλες ώρες Είδος Επισκεπτών Εκροών Νέοι Επισκέπτες (53,10%) Επαναλαμβανόμενοι Επισκέπτες (46,80%) 10 Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που Εκροών ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα 11 Αριθμός Κλινών Επιχ/σεις ανα Τομέα Παραγωγής Εκροών Πρωτογενής Τομέας 3 12 Δευτερογενής Τομέας 241 Τριτογενής Τομέας Άγνωστη Δραστηριότητα Τριτογενής Τομέας/ Σύνολο Απ/τος 82,56% Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων που ενισχύουν την γεωργική και αγροτική τοπική επιχειρηματικότητα Εκροών Δ.Υ

19 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 10: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης /Εξάμηνο 2 Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών 3 Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος 4 Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012 Κατά Μέτρο Προτεραιό τητας Εκροών 0/0 4.1 Αποτελέσματος 0/0 4.1 Εκροών Αποτελέσματος 18/21=85,71% Οι 3 είναι σε εξέλιξη. Ενώ 15 προφορικές καταγγελίες δεν προχώρησαν καν σε γραπτή καταγγελία 5 Αριθμός αποφάσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Εκροών Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Εκροών Πύλη του Δήμου / Έτος 7 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Αποτελέσματος Δ.Υ 4.3 την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη 8 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 1: Πληροφόρηση (Παρέχεται πλήρη κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.) Εκροών Δημότες 1.Θέματα Αλλοδαπών 2. Πολεοδομικά Θέματα (12 είδη ) 3. Δημοτολόγιο (19 είδη ) 4. Μητρώο Αρρένων (7 είδη ) 5. Πολιτικοί Γάμοι 6. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη

20 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 9 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 2: Αλληλεπίδραση (Διατίθενται σε Διαδικτυακή Πύλη επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή. Η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) 10 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 3: Αμφίδρομη Διάδραση (Παρέχεται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής Πύλης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) 11 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 4: Συναλλαγή (Προσφέρεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον χρήστη για την Εκροών Εκροών Εκροών ) Επιχ/σεις 1.Άδειες Καταστημάτων (13 είδη ) 2.Δήλωση Τελών Δημότες 1. Πολεοδομικά Θέματα (10 είδη ) 2. Δημοτολόγιο (18 είδη ) 3. Μητρώο Αρρένων (7 είδη ) 4. Πολιτικοί Γάμοι 5. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη ) Επιχ/σεις 1.Άδειες Καταστημάτων (13 είδη ) 2.Δήλωση Τελών Δημότες 1.Δημοτολόγιο (1 είδος υπηρεσίας) 2. Τεχνική Υπηρεσία (2 είδη ) Επιχ/σεις 1.Δήλωση Τελών 1.eποδείξεις (Δημότες Επιχ/σεις) 2. Δήλωση Τελών (Μόνο επιχ/σεις)

21 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του.) 12 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 5: Προληπτική Υπηρεσιών Προσωποποίηση (υπηρεσίες που παρέχονται προληπτικά μετά από επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων και το βαθμό φιλικότητας προς τους χρήστες, ενώ γίνεται αυτοματοποιημένη εκτέλεση ορισμένων απαλλάσσοντας τον πολίτη ή την επιχείρηση από αντίστοιχες ενέργειες) 13 Μέσος ρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών 21 Εκροών 4.3 Εκροών Βάσει ρονικών ορίων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία 14 Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων Αποτελέσματος 100% Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκροών Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Εξάμηνο 16 Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Αποτελέσματος 100% 4.5 Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Βεβαιωθέντα 17 Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Αποτελέσματος 4,35% 4.5 Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Προϋπολογισθέντα 18 Εισπραχθέντα Έσοδα / Αποτελέσματος 24,90% 4.5 Προϋπολογισθέντα Έσοδα (Ετήσια) 19 Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Αποτελέσματος 51,76% 4.5 Έσοδα (Εξαμηνιαία) 20 Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Αποτελέσματος 100% 4.5 Εισπραχθέντα/Βεβαιωθέντα 21 Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Αποτελέσματος 68,21% 4.5 Εισπραχθέντα/Προϋπολογισθέντα 22 Πλ. Εξυπ. Δημ.Πίστεως Εκροών 97,38% 4.5 Δεσμευθέντα/Προϋπολογισθέντα 23 Έξοδα Αποτελέσματος 23,09% 4.5 πληρωθέντα/προϋπολογισθέντα 24 Έσοδα από ρηματοδοτήσεις / Έτος Εκροών Καθαρά Αποτελέσματα ρήσης ΝΠ Εκροών 4.5 (κατ έτος) 26 Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της Αποτελέσματος 100% 4.1 αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου 27 Αριθμός συνεργασιών ανταλλαγής Εκροών καλών πρακτικών 28 Έλεγχοι Δημοτικής Αστυνομίας Εκροών για φυσικό και οικιστικό περιβάλλον Βεβαιωμένες Παραβάσεις για Γ.Δ 4.1

22 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κυκλοφορία και στάθμευση & 27 αυτοψίες για θέματα Ύδρευσης/αποχ έτευσης 25 Έλεγχοι & 21 επανέλεγχοι, για καθαριότητας και διαχ. Στ. αποβλήτων 329 έλεγχοι και 261 επανέλεγχοι, 536 Έλεγχοι για το κάπνισμα Πίνακας 11: Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Εισροών/ Αριθμός αιτήσεων Αποτελέσματος χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος (Εξαμηνιαία) 2 Αριθμός Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Στελεχών/ Αριθμός υποβολών 3 Αριθμός Εγκεκριμένων Σχεδίων Ανταλλαγής/ Αριθμός υποβολών 4 Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Εξαμηνιαία) 5 Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων/συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων(ανά έτος) 6 Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 7 Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π. 8 Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π. 9 Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που βαίνουν προς ολοκλήρωση/ Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Εξαμηνιαίως) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗ 31/12/2012 ΣΕΙΣ 2/5= 40% Γ.Δ Αποτελέσματος 2/2=100% Γ.Δ Αποτελέσματος 7/8=87,50% Γ.Δ Αποτελέσματος 1/6=16,70% Γ.Δ Εισροών/ Αποτελέσματος Γ.Δ Εκροών 140 Γ.Δ Εκροών 2 Γ.Δ Εκροών 2 Γ.Δ Αποτελέσματος 87/140=62,14% Γ.Δ 22

23 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ Ε.Π Στο παρόν κεφάλαιο απεικονίζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τόσο τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ερσονήσου κι αφορούν το έτος Πίνακας 12: Έξοδα ρήσης Υπηρεσιών ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2012 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΩΝ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,74 43,61% 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,10 59,72% 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,29 57,67% 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,20 68,76% 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,40 16,11% 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,52 66,61% 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,03 62,08% 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,01 56,55% 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,42 5,99% ΣΥΝΟΛΟ , ,71 53,22% 23

24 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Επιπλέον, υφίστανται πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (δάνεια) και συγκεκριμένα 8 δάνεια τα οποία πληρώνονται κανονικά. Στην παρούσα φάση η αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας στηρίζονται στους Οικονομικούς Απολογισμούς καθώς και στους Ισολογισμούς τους. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται χρήσιμα Οικονομικά Στοιχεία των Ν.Π. Πίνακας 13: Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ 1 Τακτικά Έσοδα ,27 2 Έκτακτα Έσοδα ,50 3 Εισπρ. Υπερ του Δημοσίου, Τρίτων & Επιστρ ,46 ρ/ων 4 Γεν. Έξοδα ,89 5 Αμ. & Έξοδα Προσωπικού ,03 6 Εργ. Εισφορές ,89 7 Παρ. Τρίτων ,05 8 Δαπ. Προμηθ. Αναλωσίμων ,97 9 Επενδύσεις ,28 10 Π.Ο.Ε ,82 11 Αποδ. Φόρων ,94 12 Απ. Εισφορών σε Ασφ. Οργ. & Ταμεία 7.028,52 Πίνακας 14: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ 1 Τακτικά Έσοδα ,00 2 Έκτακτα Έσοδα 9.418,00 3 Εισπρ. Υπερ του Δημοσίου, Τρίτων & Επιστρ ,00 ρ/ων 4 Λειτ. Δαπάνες ρήσης ,00 5 Επενδύσεις ,00 6 Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές Αποδόσεις & Προβλ ,00 24

25 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 15: Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012 για ΔΑΜΑΛ, ΔΕΥΑ & ΦοΔΣΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΑΜΑΛ ΑΕ 1 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΕΥΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΦοΔΣΑ , , ,82 2 Κύκλος Εργασιών , , ,75 3 Μικτά Απ/τα Εκμ/σεως , , ,42 (Κ ή Ζ) Μερικά Απ/τα 1.732, , ,78 Εκμ/σεως (Κ ή Ζ) 4 Ολικά Απ/τα Εκμ/σεως 1.371, , ,90 (Κ ή Ζ) 5 Οργανικά & Έκτακτα 3.685, , ,94 Απ/τα 6 Καθαρά Απ/τα 3.685, , ,94 ρήσεως (Κ ή Ζ) 7 Σύνολο Ιδίων , , ,43 Κεφαλαίων 8 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,26 9 Ζημιές/Κέρδη Εις Νέον , , ,20 25

26 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 16: Ανάλυση Ενεργειών Πηγή Παρατηρήσεις Προϋπολογισμός Κ.Α. ρηματοδ Α/Α Περιγραφή Δράσης Είδος Δράσης Δαπανών 2012 Προϋπ/smoy ότησης Παρελήφθησαν 1 Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης Δήμου ερσονήσου Σ.Α.Τ.Α. και οι τρεις φάσεις Ολοκληρώθηκε Κατάρτιση, παρακολούθηση και Παρελήφθησαν 2 αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου Σ.Α.Τ.Α. όλες οι φάσεις. ολοκληρώθηκε ερσονήσου 3 Σχεδιασμός και διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου ερσονήσου Σ.Α.Τ.Α. Παρελήφθησαν όλες οι φάσεις. ολοκληρώθηκε 4 δύο μικρών επιβατικών αυτοκινήτων κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware εφαρμογών λογισμικού software Πυροσβεστήρων συστημάτων πυρανίχνευσηςπυρόσβεσης δημ. κτιρίων μικροφωνικής φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού συστημάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δ. ερσονήσου και τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δημ. κτιρίων Επέκταση διαδικτυακής πύλης Δ. ερσονήσου

27 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 16 συστήματος καθαρισμού νερού Εγκρίθηκε ο 17 ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.500, τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ. 18 προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων , Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Γούβες) 2.400, Πληρώθηκε ως Έληξε η σύμβαση 20 Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Επισκ.) 4.800, Εξοφλήθη όλο το έτος Μισθώματα Αγροτικού Ιατρείου Ανάληψης 3.000, Εξοφλήθη όλο το Έξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικον. Αδυνάτων , Δεν εκτελέστηκε 23 εξοπλισμού υποδομών υγείας Δ. ερσονήσου , ΕΣΠΑ Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου 24 Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , Κ.ΑΠ. Είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης Ελήφθη η 25 Οργάνωση και λειτουργία Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη άνι Προσλήψεις Υπηρεσιών , ΕΠΙΟΡΗΓ ΗΣΗ Υπουργείο υ Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης επιχορήγηση του 2012 Πληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού , γάλακτος εργαζομένων , γάλακτος εργαζομένων , Έγιναν τρεις διαγωνισμοί οι οποίοι 27

28 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ απέβησαν άγονοι. Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 29 Αποκομιδή απορριμμάτων , υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, Η σύμβαση εκτελείται και έχει εξοφληθεί έως 31/12/2012 Έγινε ο διαγωνι 30 Ασφάλιστρα οχημάτων καθαριότητας και φωτισμού 6.000, σμός, ανατέθηκε και εκτελέστηκε Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η 31 Συντήρηση οχημάτων υπηρ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , απευθείας ανάθεση της εργασίας, υπογράφηκε συμφωνητικό και εκτελέστηκε 32 Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων , Πληρώθηκαν ,20 33 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.200, Πληρώθηκαν 34 Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας 1.000, Πληρώθηκαν 35 ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων , σακουλών απορριμμάτων 7.000, Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ., ζητήθηκαν προσφορές και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο Δήμο 28

29 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 37 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , εκτελέστηκε 38 Καύσιμαλιπαντικά , και τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για οδικό φωτισμό , Έγινε απ 40 ηλεκτρολογικού υλικού , ευθείας ανάθεση, εκτελέστηκε 41 λαμπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού , εκτελέστηκε 42 φωτιστικών σωμάτων , ολοκληρώθηκε 43 Ιστών (οδικού φωτισμού) για το νέο χώρο στάθμευσης στις Γωνιές , Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι 44 διαφόρων εργαλείων καθαριότητας , φωτιστικών ιστών με φωτοβολταϊκά στοιχεία , διαφόρων εργαλείων καθαριότητας , Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 25η Μαρτίου Λιμ.ερσονήσου , Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ ,00 48 Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ.Βενιζέλου) , Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου,Πισκοπιανού και ερσονήσου , Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ.Ασπετάκη 3.800, Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ.. 51 ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & μεταφορά αντιρήδας 2.500,

30 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 52 Επέκταση συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Λ.ερσονήσου (οικ.κουτουλουφαρίου,περιοχή Πεζούλα) 1.700, Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Γουργούθια στο Λ.ερσονήσου 5.600, Ψηφίστηκε η σχετική 54 Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά , πίστωση και πληρώθηκε ποσό ,17 55 Συντήρηση υποσταθμού ΔΕΗ δημοτικού κτιρίου 3.000, Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημ.δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής , από πάγια προκαταβολή 57 γάλακτος εργαζομένων , Έγιναν δύο (2) διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι 58 Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ.Βάσης Γουρνών 2.500, Πληρώθηκε 59 Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων , ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΗ , Πληρώθηκε ποσό ,00 61 Πληρωμή χημικών αναλύσεων 1.000, Έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση από Οικονομική Επιτροπή 62 Ενοίκιο γεώτρησης Ε.Κουφάκη , Πληρώθηκε 63 Ασφάλιστρα οχημάτων Υπηρεσίας ΎδρευσηςΆρδευσηςΑποχέτευσης 600, Πληρώθηκαν 64 Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων , Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ 65 Συντήρηση αρδευτικών και ,

31 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ υδρευτικών γεωτρήσεων 66 Αποφράξεις αποχετεύσεων , Εκκενώσεις δεξαμενών αποβλήτων , Πληρώθηκε ποσό 1.845,50 68 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250, πληρώθηκαν 69 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.000, Καύσιμαλιπαντικά , υδραυλικών εξαρτημάτων , Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ 72 υλικών για επισκευή γεωτρήσεων άρδευσης , Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ 73 αρδευτικών ειδών και εξαρτημάτων , εκτελέστηκε 74 Δαπάνη για άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχ/σης στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής προμήθεια , από πάγια προκαταβολή 75 γάλακτος εργαζομένων , Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι 76 Ασφάλιστρα μηχανημάτων , Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας , Συντήρηση οχημάτων τεχν.έργων , Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων , Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου 3.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , Πληρώθηκε 31

32 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Τεχνικής Υπηρεσίας ποσό 3.690,00 82 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.500, εκτελέστηκε 83 Καύσιμαλιπαντικά , εκτελέστηκε 84 οικοδομικών υλικών , εκτελέστηκε 85 Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα , εκτελέστηκε 86 τρέιλερ (45 τον) 8.500, αυτοκινήτου τύπου Βαν , Λογισμικού Υπολογισμού ΚΕΝΑΚ & Η/Μ εφαρμογών 5.000, Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από το Δ.Σ. 89 προγράμματος γεωγραφ.συστημ.πληροφορ.(gis) , μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων 2.000, συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου 5.000, οδικών σημάτων και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών , ολοκληρώθηκε 93 εξοπλισμού ασφαλείας έργων 5.000, συστήματος GPS , τοπογραφικών χαρτογραφικών και αεροφωτογραφικών υποβάθρων , Συντάχθηκε μελέτη, έγινε 96 ειδών ένδυσηςυπόδησης , δημοπρασία, εκτελέστηκε και πληρώθηκε ποσό ,40 97 προστατευτικών κρανών και στολής για δικυκλιστές 5.000,

33 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 98 διαφόρων εφοδίων (αντανακλαστικά γιλέκα,συσκευή ανάγνωσης,μεταλ.σφραγίδες και εξαρτήματα σφράγισης) 5.000, εκτελέστηκε 99 Ασφάλιστρα οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας 2.000, Συντήρηση οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500, Πληρώθη καν 102 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , εκτελέστηκε 103 Καύσιμαλιπαντικά , εκτελέστηκε 104 εξοπλισμού ασυρμάτων 5.000, Μίσθωση χώρων στάθμευσης Υπηρεσιών , ώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων Υπηρεσιών 1.800, Πληρώθηκε Υπηρεσιών Εξοφλούνται μόλις έρθει η χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν πληρωθεί 107 Μισθώματα σχολικών κτιρίων , μέχρι και το β τετράμηνο του 2012 Το γ τετράμηνο θα εξοφληθεί στις αρχές του Στέγαση περιφερειακού ιατρείου Μαλίων Υπηρεσιών , Εξοφλήθηκε όλο το Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Υπηρεσιών 570, Πληρώθηκαν 110 καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.235, ολοκληρώθηκε 111 διαφόρων εφοδίων ολοκληρώθηκε 33

34 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 112 υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών , οργάνων παιδικών χαρών 5.000, εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου 29564, Ολοκληρώθηκε 115 Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκ/σεων παιδ.χαρών στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής Υπηρεσιών από πάγια προκαταβολή 34

35 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012) Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Πίνακας 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Πίνακας 2: ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Πίνακας 3: ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Πίνακας 4: ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο Πίνακας 5: Δράσεις Ε.Π Δήμου ερσονήσου ανά άξονα Πίνακας 6: Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α & Β Εξαμήνου 2012 Πίνακας 7: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Πίνακας 8: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Πίνακας 9: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Πίνακας 10: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο Πίνακας 11: Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π Πίνακας 12: Έξοδα ρήσης Υπηρεσιών Πίνακας 12: Διάφορες σημαντικές Λειτουργίες Πίνακας 13: Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας Οικονομικά Στοιχεία 2012 Πίνακας 14: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Οικονομικά Στοιχεία 2012 Πίνακας 15: Οικονομικά Στοιχεία 2012 ΔΑΜΑΛ, ΔΕΥΑ &ΦοΔΣΑ Πίνακας 16: Ανάλυση Ενεργειών Διάγραμμα 1: Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων Διάγραμμα 2: Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α & Β Εξαμήνου

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Β [2] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα