2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜAΘΗΣΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

2

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ Έναρξη συνεδρίασης Χαιρετισµός Γενικής Γραµµατέως ΥπΕΠΘ & Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης κας Νίκης Γκοτσοπούλου Χαιρετισµοί εκπροσώπων Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έγκριση Ηµερήσιας ιάταξης Έγκριση Πρακτικών 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Έγκριση της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισµού Εισήγηση Ειδικού Γραµµατέα κ. Ευάγγελου Κοντογιάννη Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας ικαιούχων Πορεία Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος o Εξειδίκευση του Προγράµµατος o Προσκλήσεις Αξιολογήσεις Εντάξεις

4 o Προγραµµατισµός νέων Προσκλήσεων Προγραµµατισµός του έργου της ΕΥ Ε.Π.Ε..Β.Μ. για το 2009 ιάλειµµα Καφές Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Συστήµατα ιαχείρισης και Ελέγχου ιαδικασία Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης Παρουσίαση Πορισµάτων αξιολόγησης - αποτίµησης Άξονα 2 του ΕΠΕΑΕΚ Συνέργια και συµπληρωµατικότητα του Ε.Π.Ε..Β.Μ. µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Προγράµµατος Άλλα θέµατα Έγκριση απόφασης και Συµπερασµάτων της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Λήξη εργασιών - Γεύµα ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: κα Ν. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΠΘ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι καληµέρα σας. Κύριοι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς, κύριοι εκπρόσωποι των Γενικών ιευθύνσεων Απασχόλησης και Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., κύριοι Προϊστάµενοι Ειδικών Υπηρεσιών και ιευθύνσεων. Κύριοι Πρόεδροι Οµοσπονδιών, κύριοι ιοικητές Οργανισµών, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι λοιπών φορέων, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουµε στη 2 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση». Η συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής µας συγκαλείται σε µια χρονική 2

5 περίοδο έντονου προβληµατισµού λόγω της οικονοµικής κρίσης, που έχει ξεσπάσει παγκοσµίως και είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όπως άλλωστε και όλες οι αντίστοιχες Επιτροπές για τη χώρα µας. Στην πραγµατικότητα σήµερα δίνουµε απάντηση στα προβλήµατα της εποχής µας µέσα από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα µε τον συνεχή εφοδιασµό γνώσεων, δεξιοτήτων θεωρητικών και πρακτικών σε κάθε πολίτη της Ε.Ε. και σε κάθε Έλληνα. Η άνοδος του επιπέδου γνώσης και η άµβλυνση των εσωτερικών ανισοτήτων υπηρετούνται πλήρως από το ειδικό πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση», καθώς επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή είναι το σύνολο της επικράτειας, όπου µε την ενίσχυση της τεχνολογικής πληροφορίας και µε την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουµε σαν στόχο την ενίσχυση όλων και ιδιαίτερα των πιο αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας µας. Ιδιαίτερη συµβολή στην επίτευξη αυτού του στόχου έχει ο συντονισµός µε όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα, που υλοποιούνται σήµερα στη χώρα. Βάση για την επίτευξη του στόχου της επένδυσης στον άνθρωπο είναι η ιδέα της ελεύθερης διακίνησης της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η εκπαίδευση και κατάρτιση των µαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών, ειδικών οµάδων ανθρώπων και η συνεργασία εκπαίδευσης και εργασίας. Εκτός όµως όλων των παραπάνω, έχουµε χρέος να εξασφαλίσουµε την οµαλή παρακολούθηση του προγράµµατος από την Επιτροπή δια µέσου αξιόπιστων και λειτουργικών διαδικασιών, κάτι, που θεωρώ, ότι επιτυγχάνεται µε τον εσωτερικό κανονισµό της λειτουργίας, την οποία σήµερα θα υιοθετήσουµε. Ούτως ή άλλως και στην προηγούµενη συνεδρίαση συζητήσαµε εκτενώς και είχαν υιοθετηθεί αρκετές παρεµβάσεις από την κα Σοράντζιο. Στο έργο αυτό σηµαντική βοήθεια θα µας παρέχει πλέον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ειδικών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, που έτυχε της συγκεκριµένης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3

6 , έγκριση πολύ σηµαντική για τη χώρα µας που συγκαταλέγεται µεταξύ των 4 πρώτων χωρών για τις οποίες εγκρίθηκε το σύστηµα ελέγχου. Εισερχόµενη σιγά - σιγά στην υλοποίηση των δράσεων πρωταρχικός στόχος είναι η πιστοποίηση επάρκειας των φορέων. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 22 πιστοποιητικά διαχείρισης επάρκειας και αναµένεται σύντοµα η έκδοση άλλων 7 πιστοποιητικών, ενώ έτοιµες είναι και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τη µεταβατική περίοδο. Ελέγχοντας και παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καλούµαστε να εξειδικεύσουµε τα κριτήρια επιλογής πράξεων µε δυο βασικές κατηγορίες αξιολόγησης: την άµεση και τη συγκριτική. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καλούµαστε να λάβουµε αποφάσεις για τις αξιολογήσεις, τις περιπτώσεις που χρίζουν ενεργειών καθώς και τη µορφή και τη µέθοδο τους. Όπως ανέφερα όµως και στο εισαγωγικό σηµείωµα χωρίς συνεργασία και συντονισµό µε άλλου είδους προγράµµατα αναπαράγουµε τις ανισότητες και ως τούτου οδηγούµαστε σε µειωµένη αποτελεσµατικότητα, όσον αφορά στους στόχους µας. Οφείλουµε λοιπόν να θέσουµε προτεραιότητες και ειδικές διαδικασίες συντονισµού των διαφόρων δράσεων, ώστε να επιτυγχάνουµε αντίστοιχα αποτελέσµατα σε δεδοµένο χρόνο σε κάθε ελληνική περιφέρεια, αλλά και σε κάθε ανθρώπινη οµάδα αναφοράς. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταµείου σηµαντικός παράγοντας είναι η ενηµέρωση όλων των πολιτών για τις ευκαιρίες, που τους παρέχονται, καθώς και η δέσµευση τους να συµµετέχουν σε αυτές αξιοποιώντας νέες δυνατότητες. Ο ρόλος λοιπόν της επικοινωνίας, νοµίζω, ότι καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιµος. Τέλος, ο προσανατολισµός όλων µας στη στρατηγική, που θα αποφασίσουµε, η προσήλωση στους στόχους του επικοινωνιακού σχεδίου και η επιλογή του στοιχειοθετούµενου κοινού, θα αποτελέσει όπλο στη φαρέτρα της Επιτροπής για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή πολιτών στα 4

7 προγράµµατα, καθώς επίσης και στην εµπέδωση της κοινής προσπάθειας Ε.Ε. από το σύνολο της κοινωνίας και ελληνικών Αρχών για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό καλωσορίζουµε τους εκπροσώπους της Ε.Ε. και θα παρακαλούσα τον κ. Σµυρνιώτη για ένα σύντοµο χαιρετισµό. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένας χαιρετισµός του Ειδικού Γραµµατέα. Τ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κα Πρόεδρε. Καληµέρα σε όλους. Ευχαριστούµε πολύ για την πρόσκληση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία όπως ακριβώς είπατε διενεργείται σε µια κρίσιµη φάση του προγράµµατος. Είµαστε ήδη στο 3ο έτος υλοποίησης, στο τέλος του 1 ου τριµήνου του 3 ου έτους υλοποίησης και όλοι καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι ο προγραµµατισµός έτσι όπως έχει συµφωνηθεί να προχωρήσει σύντοµα, ώστε απρόσκοπτα να συµβάλουµε προς την επίτευξη των ειδικών και γενικών στόχων που έχουν τεθεί. Θα ήθελα µε αυτή την ευκαιρία αν µου το επιτρέπετε να συγχαρώ ιδιαίτερα τη ιαχειριστική Αρχή για την άριστη συνεργασία που έχουµε µαζί τους, για τη προετοιµασία των διαφόρων συναντήσεων και ειδικά της σηµερινής. Όλα αυτά συµβάλουν τα µέγιστα στην απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµάτων και του δικού µας προγράµµατος ιδιαίτερα. εν θέλω να µακρηγορήσω. Καλή επιτυχία στη σηµερινή µας συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Να ευχαριστήσουµε τον κ. Σµυρνιώτη και να καλέσουµε τον κ. Φραγκούλη επίσης για ένα σύντοµο χαιρετισµό. Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Καληµέρα και από την πλευρά µου. Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Κι εγώ δεν θα ήθελα να πάρω χρόνο από τον πολύτιµο χρόνο που θα ακολουθήσει για τη συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ούτε να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος µου ο κ. Σµυρνιώτης, απλώς νοµίζω ότι η κα Γενικός µε πολύ συµπυκνωµένο τρόπο έδωσε ένα περίγραµµα των πολύ κατά τη γνώµη µου κρίσιµων αρµοδιοτήτων που έχει η Επιτροπή 5

8 Παρακολούθησης σε ότι αφορά την αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος. Νοµίζω ότι περνώντας µέσα από τα διάφορα σηµεία της ηµερήσιας διάταξης θα έχουµε την ευκαιρία να επισηµάνουµε και πιο αναλυτικά από την πλευρά µας, από την πλευρά της Ε.Ε., τι προσδοκίες εναποθέτουµε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πώς προσβλέπουµε κατά την άποψη µας η Επιτροπή Παρακολούθησης να συµβάλει όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά στην παρακολούθηση και στην επιτυχή εφαρµογή αυτών που έχουν συµφωνηθεί µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Να επαναλάβω κάτι το οποίο ήδη έχει ειπωθεί, ότι έχουµε ένα κοινό στόχο. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι φορείς που συνδέονται µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του προγράµµατος, έχουµε έναν κοινό στόχο. Να πετύχουµε το πρόγραµµα αυτό να έχει τις επιπτώσεις όπως προδιαγράφονται στο προγραµµατικό έγγραφο, να έχει τις επιπτώσεις εκείνες που θα συµβάλουν πραγµατικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Κι εµείς σας ευχαριστούµε κ. Φραγκούλη. Στο σηµείο αυτό και πριν προχωρήσουµε στη διαδικασία θα ήθελα να διαπιστωθεί η απαρτία των παρόντων. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, το 60% του συνόλου πρέπει να είναι παρόν, δηλαδή 29 µέλη. Νοµίζω έχει γίνει η καταγραφή, είµαστε 29 µέλη, οπότε µπορούµε να προχωρήσουµε και στην περαιτέρω διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της διαδικασίας µπορούν όσοι επιθυµούν, µε την καταγραφή του ονόµατος τους ή της ιδιότητας τους, να µιλήσουν είτε µετά το πέρας του πρώτου γύρου είτε µετά το πέρας του δεύτερου γύρου επί συγκεκριµένων ζητηµάτων που θα τεθούν, είτε εντός της ηµερήσιας διάταξης είτε εκτός σε περίπτωση που τεθεί κάποιο θέµα που δεν εµπίπτει σ αυτή. 6

9 Έγκριση Ηµερήσιας ιάταξης Στο σηµείο αυτό, αν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, θα ήθελα να εγκρίνουµε την ηµερήσια διάταξη, όπως σήµερα έχει τεθεί. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις; Υπάρχει κάποιος που θέλει να θέσει κάποια νέα θέµατα; Λαµβάνω τη σιωπή σας ως θετική απάντηση. Έγκριση Πρακτικών 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προχωρούµε στην έγκριση των πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης όπως έχουν καταγραφεί, τα οποία βρίσκονται στα χέρια σας µέσα στο συγκεκριµένο φάκελο ντοσιέ που σας έχει διανεµηθεί. Τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης είναι καταγεγραµµένα. Νοµίζω, ότι, αν δεν έχουµε αντιρρήσεις, µπορούµε να προχωρήσουµε και στην έγκριση των πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Έγκριση της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισµού Επίσης µέσα στο φάκελο ντοσιέ, που σας έχει διανεµηθεί, υπάρχει ο εσωτερικός κανονισµός όπως είχε συζητηθεί στην προηγούµενη συνεδρίαση και βλέπετε, ότι όπου υπάρχει διαγεγραµµένο µε κίτρινο φωσφορούχο, βρίσκονται οι παρατηρήσεις, που είχαν γίνει και έχουν ενσωµατωθεί. Συγκεκριµένα στο άρθρο 5 βλέπουµε, ότι έχει ενσωµατωθεί ο αριθµός των 2 εβδοµάδων, που προηγούνται από την κάθε συνεδρίαση και αφορούν στην ενηµέρωση και την προετοιµασία της Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο άρθρο 6, στο 2 ο κεφάλαιο, στη γραπτή διαδικασία και στην υποπαράγραφο 2, βλέπουµε, ότι έχουν προστεθεί ο αριθµός των 10 ηµερολογιακών ηµερών ως προθεσµία για τις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Ακόµη στο άρθρο 7, που αφορά στη διεξαγωγή της τεχνικής σύσκεψης, είχε απαλειφθεί η προτεινόµενη στην προηγούµενη Επιτροπή Παρακολούθησης διάταξη και έχει υιοθετηθεί η πρόταση που είχε κάνει η κα Σοράντζιο σχετικά µε την τεχνική συνάντηση. 7

10 Αν δεν έχουµε κάποιες παρατηρήσεις µπορούµε να εγκρίνουµε τον εσωτερικό κανονισµό, όπως ακριβώς είχε συζητηθεί στην προηγούµενη συνεδρίαση. Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός. Υπάρχει κάποια παρατήρηση; Ναι. Πείτε µας την ιδιότητα σας και την σχετική παρατήρηση. Α. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Εκπρόσωπος από το Τεχνικό Επιµελητήριο. Θα θέλαµε να υποβάλουµε για τον εσωτερικό κανονισµό δυο προτάσεις εν επιµένουµε σήµερα, απλώς τις δείτε στην πορεία. Η µία πρόταση είναι η εξής: ότι στο διάστηµα µεταξύ των συνεδριάσεων των Επιτροπών αναφέρεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τεχνικές Επιτροπές. Αυτές οι Επιτροπές θα ήταν σκόπιµο να σκεφτούµε ότι θα έπρεπε να ενηµερωνόµαστε για το αντικείµενο τους και να στέλνουµε τουλάχιστον µια γραπτή εισήγηση για τα θέµατα που εξετάζετε. Ένα δεύτερο είναι το θέµα της συνεχούς ενηµέρωσης. εν ξέρω αν µπαίνει εδώ στον κανονισµό, να το πω όµως σε αυτή τη φάση. Στη σηµερινή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας το να παίρνουµε απλώς τους φακέλους και να έχουµε 3 µέρες ή 7 µέρες που είχαµε για να σκεφτούµε και να πούµε τις προτάσεις µας νοµίζω ότι είναι λίγο πρόβληµα. Θα έπρεπε λοιπόν, πολύ καλά λέει η τροποποίηση του κανονισµού ότι χρειάζονται 2 βδοµάδες, είναι θετικό εφόσον όντως υλοποιηθεί. Αυτό που θα προτείναµε είναι να φτιαχτεί ένα φόρουµ, µια οµάδα συζήτησης στο ιαδίκτυο και να ενηµερωνόµαστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα όλοι οι εκπρόσωποι. Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγµατα και δεν ξέρω αν κάπου υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Τέλος, θα προτείναµε, νοµίζω ότι είναι ώριµο, ως Τεχνικό Επιµελητήριο να εξεταστεί το θέµα της διεύρυνσης της Επιτροπής µε εκπρόσωπο της ΠΟΣ ΕΠ. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Σας ευχαριστούµε. Όπως είπατε η ενηµέρωση είναι βασικό ζήτηµα, το οποίο όπως είδατε το θέσαµε εξ υπαρχής. Αν δεν υπάρχει ενηµέρωση τότε δεν µπορούµε να µιλάµε ότι πως θα «τρέξουµε» τα συγκεκριµένα προγράµµατα. Ήδη λειτουργεί ιστοσελίδα, η οποία µε την 8

11 έναρξη του προγράµµατος θα ενηµερώνεται, οπότε θα σας γνωστοποιήσουµε την ακριβή διεύθυνση του ιστοτόπου και τη διεύθυνση του προκειµένου να ενηµερώνεστε. Όσον αφορά σε αυτό, που θέσατε στο να υπάρχει δηλαδή επαρκές χρονικό διάστηµα προκειµένου να ενηµερώνεστε πριν από τη συνεδρίαση της επίσης για κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης, είναι όντως θετικό. Σίγουρα το διάστηµα των επτά ηµερών, που είχατε στη διάθεσή σας, δεν ήταν αρκετό. Θα φροντίσουµε στις επόµενες συνεδριάσεις να υπάρχει το διάστηµα των 2 βδοµάδων, που θέτετε. Καλό είναι σίγουρα να το έχετε στα χέρια σας το µεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Όσον αφορά στο θέµα, που θέσατε για τις Επιτροπές, ότι είναι στο πρόγραµµα προς συζήτηση. Εξάλλου όλες αυτές οι προτάσεις που θέτετε καταγράφονται στα πρακτικά, ούτως ώστε µετά από µια επεξεργασία να µπορούµε στην επόµενη Επιτροπή να τις επικυρώσουµε. Νοµίζω συµφωνούµε ότι όσο µεγαλύτερη συνεργασία υπάρχει, τόσο το καλύτερο είναι για όλους τους φορείς και για όλους µας. Κάποιος άλλος; Πείτε µας. Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Γενικός Γραµµατέας της ΟΛΜΕ. Το θέµα της έγκαιρης ενηµέρωσης το έχουµε θέσει και εµείς επανειληµµένα σε όλες τις Επιτροπές. Το ότι στον κανονισµό υπάρχουν 20 µέρες είναι θετικό, φοβάµαι όµως το 10 µέρες που λέει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων ότι θα γίνει καταστρατήγηση γιατί βρισκόµαστε στην Ελλάδα και γνωρίζουµε ότι οι διαδικασίες γίνονται πάντα έτσι, τελευταία στιγµή. Θέλουµε δηλαδή το 20 µέρες όταν είναι µια κανονική Επιτροπή να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Ένα δεύτερο σηµείο που είχαµε θέσει και υπάρχει και στα πρακτικά από την προηγούµενη τοποθέτηση µας, αφορά βεβαίως ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Στα ζητήµατα που είναι κοµβικά, που είναι κοµβικές αποφάσεις του προγράµµατος, να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των φορέων της εκπαίδευσης. Και εννοώ όχι των κυβερνητικών φορέων. Να είναι απαραίτητο να υπάρχει σύµφωνη γνώµη. 9

12 Αυτό εµείς το θέτουµε, διότι έτσι κι αλλιώς δεν µπορεί να µπει εδώ θέµα πλειοψηφίας µειοψηφίας γιατί οι φορείς υποεκπροσωπούνται. Ζητάµε µια διασφάλιση ότι θα υπάρχει µία, τουλάχιστον σε κοµβικά σηµεία ας πούµε στο θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που εµείς θεωρούµε σηµαντικό, να υπάρχει µια σύµφωνη γνώµη. Να είναι απαραίτητο να υπάρχει σύµφωνη γνώµη. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Σας ευχαριστούµε. Καταγράφεται και η άποψη της ΟΛΜΕ και όλα είναι υπό συζήτηση και υπό εξέταση. Κάποιος άλλος κάποια παρατήρηση, κάποια πρόταση; Όχι. Μπορούµε να ξεκινήσουµε τη διαδικασία µε την εισήγηση του κ. Κοντογιάννη, που είναι ο Ειδικός Γραµµατέας του Ενιαίου ιοικητικού Τοµέα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικών Προγραµµάτων Στήριξης. ΕΥ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς, κύριοι εκπρόσωποι της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά µου να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ η σηµερινή µας συνεδρίαση να είναι γόνιµη, ουσιαστική και αποτελεσµατική. Στη χώρα µας όπως γνωρίζετε καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια µια διαρκής προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και βελτίωσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτοµίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής που υιοθετήθηκε για την περίοδο και περιγράφεται στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση καλούνται να διαδραµατίσουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της απασχόλησης, τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την ισόρροπη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας. Βασικό στοιχείο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασµού για την παιδεία κατά την προγραµµατική περίοδο αποτελεί το τετράπτυχο ανάπτυξη - ανταγωνιστικότητα εκπαίδευση απασχόληση. Κύριος στόχος είναι µια εκπαίδευση και δια βίου µάθηση που θα δίνει εφόδια για την ενεργό 10

13 συµµετοχή στην κοινωνία και την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οµάδες. Στα πλαίσια αυτά προγραµµατίζονται τα ακόλουθα: 1 ον. Η ανάδειξη της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης, αφού τα θεµέλια για την µετέπειτα επιτυχηµένη απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων εντοπίζονται στα πρώιµα χρόνια της ζωής. 2ον. Να περιοριστεί η περαιτέρω εκπαιδευτική αποτυχία, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και οι ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες. 3 ον. Να παρέχονται καλύτερες ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Με δεδοµένο ότι ο πληθυσµός γηράσκει, οι καλύτερες ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι σηµαντικές και για την ισότητα αλλά και για την αποδοτικότητα. Βασική επιδίωξη είναι να κινητοποιηθούν οι ανειδίκευτοι ή οι ανεπαρκώς ειδικευµένοι και να προσαρµοστούν καλύτερα στη µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας. 4 ον. Να βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταποκρισιµότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η υποστήριξη ολοκληρωµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι κεντρικά σηµεία στον στρατηγικό προγραµµατισµό για την περίοδο Επιπλέον η εξοικείωση των µαθητών και των σπουδαστών µε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας έχει αποδειχτεί επιτακτική ανάγκη. 5 ον. Η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό. Η αναβάθµιση στο επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συµβάλουν αποτελεσµατικότερα στην παραγωγή και τη διάχυση της νέας γνώσης. 6ον. Να συνεχιστεί η προσπάθεια µείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του αποκλεισµού. Τα άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο όπως είναι οι φτωχοί, οι άστεγοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα άτοµα µε ανεπαρκή προσόντα, οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι άνθρωποι που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας, οι µετανάστες, οι 11

14 πρόσφυγες και τα άτοµα εθνικών µειονοτήτων είναι οι πιο ευάλωτοι και άµεσα θιγόµενοι από τις εκπαιδευτικές ανισότητες. 7ον. Να προωθηθεί η ισότητα ανδρών και γυναικών. Να αρθούν δηλαδή οι δυσκολίες πρόσβασης που δεσµεύουν τη γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας, την αναζήτηση εργασίας ή και την περαιτέρω εκπαίδευση της. 8 ον. Με δεδοµένο ότι το 10% του πληθυσµού της χώρας µας είναι άτοµα µε αναπηρία, έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης αποτελεσµατικών πολιτικών για την εξίσωση των δικαιωµάτων και ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία και των άλλων ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 9 ον. Όσον αφορά στη διαπολιτισµική εκπαίδευση προκειµένου να υποστηριχθεί η αποτελεσµατική ενσωµάτωση όλων των µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, λειτουργούν τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ως αυτοτελείς σχολικές µονάδες, καθώς και οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τµήµατα τα οποία συγκροτούνται στα δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και υποστηρίζουν την επανένταξη των µαθητών στις κανονικές σχολικές τάξεις. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και ια Βίου Μάθησης περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν στις περιφέρειες, που εµπίπτουν και στους δυο στόχους που συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, δηλαδή στο στόχο της σύγκλισης και το στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Συνεπώς η επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή για το νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι το σύνολο της επικράτειας και η στρατηγική στόχευση του αναµένεται να έχει θετική συµβολή στη µείωση των περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και ια Βίου Μάθησης έχει συνολικό προϋπολογισµό εκατ., (2-58 εκατ. ευρώ συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) και περιλαµβάνει 15 άξονες προτεραιότητας, 42 ειδικούς στόχους, 117 γενικές κατηγορίες παρεµβάσεων και µια σειρά δράσεων κατηγορίες έργων. 12

15 Προκειµένου να υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση, έγινε ενδελεχής ανάλυση ωριµότητας των 207 δράσεων, κατηγοριών έργων, που προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα βάσει τριών συγκεκριµένων κριτηρίων τα οποία αφορούν: πρώτον, στην προγραµµατική σαφήνεια του περιεχοµένου του τρόπου υλοποίησης και του χρονισµού υλοποίησης των δράσεων, δεύτερον στην καταλληλότητα και την επάρκεια του νοµικού και θεσµικού πλαισίου και τρίτον στην καταλληλότητα και την επάρκεια των τελικών δικαιούχων, ενδιάµεσων φορέων, φορέων υλοποίησης των δράσεων. Αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης ωριµότητας και της εκτενούς διαβούλευσης µε τους προγραµµατικούς φορείς και τους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ήταν η εκπόνηση των δελτίων κωδικού θέµατος προτεραιότητας σε ολοκληρωµένη µορφή για τις πιο ώριµες δράσεις και σε µορφή σχεδίου για τις λιγότερο ώριµες. Η οποία επιτρέπει στη ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος να προωθήσει άµεσα τις διαδικασίες πρόσκλησης. Μέχρι στιγµής έχουν συνταχθεί τελικά δελτία κωδικού θέµατος προτεραιότητας για 111 δράσεις, δηλαδή έχει εξειδικευτεί µέχρι στιγµής το 54% του προγράµµατος. Βάσει των τελικών δελτίων κωδικού θέµατος προτεραιότητος έχουν εκδοθεί 29 προσκλήσεις για 81 δράσεις, δηλαδή για το 39% του συνόλου των δράσεων. Ο προϋπολογισµός των προσκλήσεων αυτών είναι , ήτοι το 24% του προϋπολογισµού του προγράµµατος. Συνεπώς το ποσοστό ενεργοποίησης του προγράµµατος φτάνει το 24%. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους προβλέπεται να εκδοθούν επιπλέον 39 προσκλήσεις, προϋπολογισµού 500 εκ. περίπου και το ποσοστό ενεργοποίησης του προγράµµατος θα φτάσει το 48%. Αναλυτικότερα, οι βασικότερες δράσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί προσκλήσεις είναι οι ακόλουθες: - Εφαρµογή ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπουδών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, προϋπολογισµού 32,4 εκ.. 13

16 - Ανάπτυξη εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκµηρίωσης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, προϋπολογισµού 25 εκ.. - Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 37 εκ.. 49,5 εκ.. - Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, οριζόντια δράση, προϋπολογισµός - Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών και εκπαίδευση µουσουλµανοπαίδων, προϋπολογισµός 28,8 εκ... - Υποστήριξη διεθνούς πανεπιστηµίου, προϋπολογισµός 26,5 εκ. - Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, προϋπολογισµός 28,2 εκ.. 39,6 εκ.. - Ερευνητικά προγράµµατα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», προϋπολογισµός - Γραφεία διασύνδεσης, πρακτική άσκηση και επιχειρηµατικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, 50 εκ. για τα Πανεπιστήµια και 50 εκ. για τα τεχνολογικά ιδρύµατα. δράσεις: Στο άµεσο µέλλον θα εκδοθούν προσκλήσεις για τις ακόλουθες Αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κινητές βιβλιοθήκες ολοήµερο σχολείο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ερευνητικά προγράµµατα ΤΕΙ «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ» υποτροφίες Για όλα τα παραπάνω θα σας δοθούν λεπτοµέρειες στη συνέχεια της συνεδρίασης. 14

17 Επίσης η ιαχειριστική Αρχή είναι επιφορτισµένη µε το συντονισµό, εκτέλεση έργων µέσω των ΠΕΠ, συνολικού ύψους που καλύπτουν υποδοµές στη εκπαίδευση. Συνοπτικά ο προγραµµατισµός των εργασιών της ιαχειριστικής για το 2009 συνοψίζεται στα ακόλουθα. Κατ' αρχήν προγραµµατίζεται η διεύρυνση του στελεχιακού δυναµικού της ιαχειριστικής Υπηρεσίας όπως προβλέπεται µε την πρόσφατη ΚΥΑ, µε στόχο να φτιάξει τα 95 άτοµα χειριστές, οι οποίοι θα συµβάλουν και στην ολοκλήρωση και το κλείσιµο του Γ' ΚΠΣ αλλά και στην επιτάχυνση των εργασιών για την προώθηση των έργων της 4 ης προγραµµατικής περιόδου. Προχωράµε στη διαδικασία πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Έχουµε απευθύνει προσκλήσεις σε 75 φορείς, έχουν ως τώρα εκδοθεί 23 πιστοποιητικά διαχειριστικής επάρκειας και είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης να εκδοθούν άλλα 6. Ολοκλήρωση της ειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Μέχρι στιγµής όπως έχει ήδη προλεχθεί έχει εξειδικευτεί το 54% του προγράµµατος και µέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση του συνόλου του Επιχειρησιακού. Έχουν εντατικοποιηθεί οι ρυθµοί σύνταξης και δηµοσίευσης των προσκλήσεων για συµµετοχή δικαιούχων σε πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ήδη όπως προελέχθη έχουν δηµοσιευτεί 29 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 487,4 εκ., που αντιστοιχεί στο 24% του συνόλου του επιχειρησιακού προγράµµατος. Προχωράµε στην ενεργοποίηση των Επιτροπών Αξιολόγησης των προτάσεων, µε στόχο την άµεση προώθηση εντάξεων. Είµαστε σε καλό σηµείο για την άµεση οριστικοποίηση των κριτηρίων ένταξης των πράξεων σε επίπεδο ειδικού στόχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Προχωράµε µε ταχείς ρυθµούς στη διενέργεια επιτοπίων επιθεωρήσεων παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των πράξεων. 15

18 Έχουµε προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό τις διεργασίες για την ανάθεση σε σύµβουλο δηµοσιότητας της εφαρµογής του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης. Το εκέµβριο που µας πέρασε είχαµε την τελική έγκριση του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πρώτη φάση του σχεδίου προϋπολογισµού 6 εκ., προβλέπεται γενική πληροφόρηση σε σχέση µε το επιχειρησιακό σχέδιο και τις δράσεις του. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα λειτουργήσει ιστοσελίδα για το νέο πρόγραµµα και θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισµός για την ανάθεση σε σύµβουλο της εξειδίκευσης και εφαρµογής του επικοινωνιακού σχεδίου. Βρισκόµαστε στη φάση ολοκλήρωσης των µελετών Action Plan για την εφαρµογή πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σχετικά περιλαµβάνεται υποχρέωση για τη σύνταξη 10 σχεδίων δράσης. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα πρώτα 4, εγκρίθηκε από το ΥΠΟΙΟ εκτέλεση για τα επόµενα 6. Τέλος, είµαστε σε ώριµο στάδιο για την ανάθεση σε σύµβουλο της κατά την υλοποίηση αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σχεδιάζεται η πρόληψη ανεξάρτητου αξιολογητή µε προκήρυξη η οποία θα δηµοσιευτεί εντός του 2009 µε ορίζοντα ολοκλήρωσης την έκθεση που προβλέπεται από το σχέδιο αξιολόγησης του κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος το πρώτο εξάµηνο του Ευχαριστούµε για την παρουσία σας. Ανάλυση των στοιχείων που ανέφερα θα σας δοθούν στη συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Κοντογιάννη. Περνάµε στο ζήτηµα της πορείας της διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων, όπως επίσης και στα σχετικά µε την υλοποίηση, την εξειδίκευση του προγράµµατος, τις εντάξεις, τις προσκλήσεις και αξιολογήσεις, καθώς επίσης και τον προγραµµατισµό των νέων προσκλήσεων που θα µας αναλύσει ο κ. Τσαγιάννης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». 16

19 Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας ικαιούχων Πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος - Εξειδίκευση του προγράµµατος - Προσκλήσεις Αξιολογήσεις Εντάξεις Προγραµµατισµός νέων Προσκλήσεων Β. ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κα Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για την ανταπόκρισή τους και την παρουσία στις εργασίες της 2 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού µας προγράµµατος. Οφείλω και ειλικρινά το λέω να ευχαριστήσω τα µέλη, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δουλέψαµε από χθες στην τεχνική µας συνάντηση και προετοιµάσαµε τις εργασίες της σηµερινής συνάντησης, αλλά και γενικότερα που είναι κοντά µας και κατά το σχεδιασµό αλλά πολύ περισσότερο στην παρακολούθηση και στην υλοποίηση του προγράµµατος. Και βέβαια τα στελέχη της υπηρεσίας µας που είναι παρόντα εδώ, τα οποία συµβάλλουν καθηµερινά στο να υλοποιείται όσο γίνεται πιο σωστά το επιχειρησιακό µας πρόγραµµα και το προηγούµενο βέβαια το οποίο είναι στη λήξη του, αλλά και αυτό που έπεται µέχρι το Όσον αφορά το θέµα για τη διαχειριστική επάρκεια και τις διαδικασίες τις οποίες έχουµε κάνει µέχρι σήµερα, έχω να πω ότι πραγµατικά είναι µια πρωτόγνωρη διαδικασία, έχει εφαρµογή για πρώτη φορά µε το Νόµο 3614/2007, είναι µία προϋπόθεση για να αναλάβουν οι δικαιούχοι µας τα έργα. Θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στη µεταβατική περίοδο από τη ιαχειριστική µας Αρχή για την ικανότητα να αναλάβουν και να εκτελέσουν τα σχετικά έργα. Η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, την παρακολουθούµε σαν υπηρεσία και έχουµε απευθυνθεί, όπως είναι γνωστό άλλωστε στα µέλη της Επιτροπής και στα στελέχη της υπηρεσίας, σε 75 δικαιούχους µας ούτως ώστε να υποβληθεί ο φάκελος για τη διαχειριστική επάρκεια. Σηµειώνω ότι ο αριθµός αυτός είναι πολύ µικρότερος σε σχέση µε τους τελικούς δικαιούχους που είχαµε κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. 17

20 Έχουµε λάβει αυτή τη στιγµή στην υπηρεσία µας 52 φακέλους από τους δικαιούχους και βέβαια έχουµε προβεί στην επεξεργασία και στην εξέταση του περιεχοµένου του φακέλου, έχουµε κάνει επιτόπιες επιθεωρήσεις περίπου σε επισκέψεις σε τελικούς µας δικαιούχους, όπου πιστοποιήσαµε µαζί τους την επάρκεια και στη συνέχεια έχει εκδοθεί ένας σχετικά µεγάλος αριθµός 23 πιστοποιητικά διαχειριστικής επάρκειας στους δικαιούχους µας και βέβαια αναµένεται η έκδοση στη συνέχεια και άλλων 6. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αφού ικανοποιήσουµε τις απαιτήσεις του νόµου για την επάρκεια όλων όσων έχουµε προσκαλέσει, οι οποίοι θα είναι και δικαιούχοι πράξεων για το επιχειρησιακό µας πρόγραµµα. Επίσης θα ήθελα να σας δώσω ορισµένα στοιχεία και να ενηµερώσω τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για την οργάνωση και λειτουργία της ιαχειριστικής Αρχής που και αυτή έχει αναδιοργανωθεί µε κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί τον 4 ο του 2008, στη βάση της οποίας έχει συσταθεί εκ νέου η υπηρεσία µας, όπου έχει γίνει διάρθρωση της υπηρεσίας µας σε 10 µονάδες. Σηµειώνω ότι έχουν συσταθεί δύο νέες µονάδες µε νέα αντικείµενα, η µονάδα Α3 η οποία έχει αναλάβει το ευαίσθητο θέµα της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης του προγράµµατος και η µονάδα Α2 όπως τη χαρακτηρίζουµε η οποία έχει αναλάβει το οριζόντιο έργο της ιαχειριστικής Αρχής που αναφέρεται στις προσκλήσεις, στις εντάξεις και στις τροποποιήσεις και βέβαια στις αξιολογήσεις των προτάσεων που έρχονται από τους δικαιούχους για να αρχίσει η έναρξη των έργων στη συνέχεια. Επίσης όπως αναφέρθηκε προηγουµένως από τον κύριο Ειδικό έχουν συσταθεί 95 θέσεις µε τη νέα υπουργική απόφαση, 15 θέσεις παραπάνω από ότι είχαµε στην προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, ακριβώς για να καλύψουµε τις ανάγκες οι οποίες οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερες σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Στη συνέχεια έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις από την υπηρεσία µας για τον ορισµό των Προϊσταµένων των µονάδων και έχει γίνει και η ανάθεση των καθηκόντων στους συγκεκριµένους Προϊσταµένους, που είναι στον αριθµό 10. Έχει γίνει µε απόφαση επίσης η τοποθέτηση όλων των στελεχών της 18

21 υπηρεσίας µας ανά µονάδα και βέβαια έχει γίνει κατανοµή των επιµέρους καθηκόντων / αρµοδιοτήτων ανά στέλεχος στην υπηρεσία µας. Συνοπτικά τα ενταγµένα στελέχη στην υπηρεσία µας αυτή τη στιγµή ανέρχονται σε 82, σήµερα ή αύριο έρχονται δύο στελέχη µέσω της ΜΟ και πάµε τον αριθµό 84 και αναµένουµε 11 στελέχη, έτσι ώστε όσο γίνεται πιο σύντοµα να στελεχώσουν πλήρως την υπηρεσία µας για να µπορέσουµε να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί. Ένα σηµείο επίσης το οποίο απασχόλησε πρόσφατα την υπηρεσία µας είναι και τα γραφεία, η στέγαση και οι θέσεις εργασίας, όπου προς το σκοπό αυτό έχουµε µαζί µε τη ΜΟ ενοικιάσει έναν χώρο για να καλύψουµε τις ανάγκες τις στεγαστικές της υπηρεσίας µας. Πρέπει να πω ότι όλα που ειπώθηκαν αναφέρονται σε αριθµούς, πίσω από τους αριθµούς κρύβονται στελέχη, είναι άνθρωποι της υπηρεσίας που το τελευταίο διάστηµα και εννοώ από την ανάληψη του Γ ΚΠΣ µέχρι σήµερα λειτουργούµε µε συνέχεια και συνέπεια για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε πραγµατικά στις µεγάλες απαιτήσεις που είχε και το προηγούµενο πρόγραµµα που κλείνει και το επόµενο πρόγραµµα το οποίο ανοίγει όπως στη συνέχεια θα αναφερθώ. Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» θα δώσω ορισµένα στοιχεία για την εξειδίκευση του προγράµµατος η οποία έχει φθάσει σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. Αναφέρω ότι οι άξονες του προγράµµατος είναι 15. ηλαδή είναι 5 οι άξονες επί 3 που είναι οι κατηγορίες περιφερειών και πάµε στον αριθµό 15, είναι 42 οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος, επίσης είναι κατανεµηµένοι σε 3 περιφέρειες, είναι 117 οι γενικές κατηγορίες παρεµβάσεων και 207 είναι οι δράσεις οι οποίες κατ αρχήν έχουν υπολογιστεί και έχουν εξειδικευτεί µέσα από το βασικό σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Λέω κατ αρχήν, γιατί οι δράσεις αυτές στη βάση του σκοπού και του στόχου κάθε παρέµβασης ή κάθε ειδικού άξονα προτεραιότητας µπορεί να 19

22 αυξηθεί ο αριθµός τους να µεγαλώσει και να περιληφθούν και άλλες δράσεις, και άλλες πράξεις. Στη συνέχεια εξετάστηκε η ωριµότητα των πράξεων αυτών και πραγµατικά διαπιστώθηκε ότι έχουµε ώριµες πράξεις βάσει τριών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι η προγραµµατική σαφήνεια και το περιεχόµενο αν θέλετε αυτής καθαυτής της δράσης, το αντικείµενο και ο χρόνος υλοποίησής του, είναι η καταλληλότητα και η επάρκεια του θεσµικού πλαισίου στη βάση του οποίου καλείται να λειτουργήσει αυτή η δράση και βέβαια η καταλληλότητα η επάρκεια αν θέλετε η διαχειριστική του δικαιούχου που θα αναλάβει να εκτελέσει αυτό το έργο. Με βάση αυτά τα βασικά τρία κριτήρια διαπιστώθηκε η ωριµότητα των σχετικών πράξεων, όπου αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης που έχει γίνει διεξοδικά στην υπηρεσία µας ήταν ότι έχουν εκπονηθεί δελτία κωδικού θέµατος προτεραιότητας και µέχρι στιγµής αυτά τα δελτία αναφέρονται σε 111 πράξεις τις οποίες θεωρούµε ότι είναι και ώριµες και έχουν τα στοιχεία ωριµότητας για να µπορέσουν κάποια στιγµή να βγουν και σε προσκλήσεις. ηλαδή έχει εξειδικευθεί το 54% του προγράµµατος όσον αφορά την ωριµότητα, προβλέπεται δε µέχρι τέλος του έτους να έχει εξειδικευθεί σχεδόν και το υπόλοιπο µέρος του προγράµµατος και να έχουµε εξειδικεύσει µε αυτή την έννοια της ωριµότητας, το σύνολο των δράσεων του προγράµµατος. Στη συνέχεια της εξειδίκευσης όπως αναφέρθηκε, ιδίως από τον κύριο Ειδικό, έχουµε εκδώσει 28 προσκλήσεις, που αναφέρονται σε 81 δράσεις, δηλαδή έχουµε βγάλει σε προσκλήσεις το 39% των δράσεων του προγράµµατος οι οποίες ήταν ώριµες. Ο συνολικός προϋπολογισµός των δράσεων αυτών ανέρχεται σε 487 εκατοµµύρια ευρώ και είναι περίπου το 24% του συνολικού προϋπολογισµού του επιχειρησιακού µας προγράµµατος. Υπολογίζουµε µέχρι τέλος του έτους µε τον προγραµµατισµό τον οποίον έχουµε κάνει ότι θα έχουµε εξειδικεύσει και θα έχουµε προχωρήσει σε 39 περίπου προσκλήσεις προϋπολογισµού 500 εκατοµµυρίων ευρώ και το ποσοστό ενεργοποίησης θα ανέλθει στο 48% προστιθέµενο στο άλλο 24% που έχουµε µέχρι σήµερα. 20

23 Σηµειώνω εδώ ότι οι προσκλήσεις τις οποίες εκδίδουµε είναι τριετούς διάρκειας, δηλαδή µέχρι το σχολικό / ακαδηµαϊκό έτος Σηµειώνεται ότι δεν βγαίνουν οι προσκλήσεις για το σύνολο της διάρκειας του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στον επόµενο πίνακα αναφέρεται η κατανοµή, αν µου επιτρέπετε, των προσκλήσεων και των ποσοστών ανά άξονα προτεραιότητας. Στον άξονα προτεραιότητας 1,2,3 που αναφέρεται στην «αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης» έχουµε βγάλει το 27,5% των προσκλήσεων και ένα ποσό όπως 225 εκατοµµύρια ευρώ. Στους επόµενους άξονες προτεραιότητος 4,5,6 που αναφέρεται στην «αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και τη σύνδεση της αγοράς εργασίας µε την εκπαίδευση», επίσης βγάλαµε ένα ποσοστό γύρω στο 27% του συνόλου των προσκλήσεων. Στη συνέχεια για τον άξονα προτεραιότητος 7,8,9 που αναφέρεται στην ενίσχυση της «δια βίου µάθηση ή εκπαίδευση», έχει βγει το 29% των προσκλήσεων. Επίσης στον άξονα προτεραιότητος 10,11,12 στην «έρευνα και στην καινοτοµία στην ανώτατη εκπαίδευση», έχει βγει ένα ποσοστό από τις προσκλήσεις στο 9,83%. Επίσης ένα µικρό ποσό για την τεχνική βοήθεια για να συµπληρώσουµε τα ποσοστά και τα ποσά όσον αφορά το σύνολο των προσκλήσεων όπως είπαµε που ανέρχονται σε 487 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι σήµερα. Απλώς τα στοιχεία που σας έδωσα προηγουµένως αναφέρονται και η κατανοµή στους άξονες στη διαφάνεια που βλέπετε, για να προχωρήσουµε στο επόµενο θέµα και να παρουσιάσουµε την κατανοµή των προσκλήσεων ανάλογα µε τους κωδικούς της Λισσαβόνας, δηλαδή πως συµβάλλουν αυτοί οι κωδικοί της Λισσαβόνας στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού. Ο κωδικός Λισσαβόνας που αναφέρεται στον αριθµό 72 και είναι «ο σχεδιασµός η εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης» έχει αυτή τη στιγµή προσκλήσεις που ανέρχονται στο ποσό των 279 εκατοµµυρίων ευρώ. 21

24 Ο δεύτερος κωδικός Λισσαβόνας που αναφέρεται στην αύξηση της «δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση» 73 ανέρχεται σε 168 εκατοµµύρια ευρώ. Ο τρίτος κωδικός Λισσαβόνας 74 που αναφέρεται «στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την έρευνα και καινοτοµία» στο ποσό 39 εκατοµµύρια ευρώ. Τα θέµατα αυτά παρουσιάζονται επίσης στην επόµενη διαφάνεια, όπου αναφερόµαστε στον προγραµµατισµό που έχουµε για το επόµενο διάστηµα, όσον αφορά τις προσκλήσεις της ιαχειριστικής Αρχής. Ποσοτικά θα σας πω ότι για τον άξονα προτεραιότητας 1,2,3 που αναφέρεται στην «αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης» οι προσκλήσεις µας για το σύνολο του έτους θα ανέλθουν σε 12. Για τον άξονα 4,5,6 που είναι στην «αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας» είναι 13 προσκλήσεις, ο άξονας 7,8,9 που είναι για τη «δια βίου εκπαίδευση» σε 3 προσκλήσεις. Και ο άξονας προτεραιότητας 10,11,12 για «την έρευνα και καινοτοµία στην ανώτατη εκπαίδευση» σε 5 προσκλήσεις. ηλαδή ένα σύνολο 39 προσκλήσεις, οι οποίες όπως αναφέρθηκε περίπου είναι στα 500 εκατοµµύρια ευρώ για το επόµενο διάστηµα. Στη διαφάνεια αυτή γίνονται προβλέψεις, σύµφωνα µε τις προσκλήσεις που έχουν ανακοινωθεί µέχρι σήµερα και µε αυτές που προγραµµατίζουµε να βγάλουµε για το επόµενο διάστηµα µέχρι τέλος του Στο τέλος του 2010 υπάρχει η πρόβλεψη του κανονισµού για την εφαρµογή του κανόνα Ν+3 όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουµε συµπληρώσει συγκεκριµένο ποσό δαπανών και να έχουν καταχωρηθεί στο ολοκληρωµένη πληροφοριακό σύστηµα. Με αυτές τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις του κανονισµού αναφέρεται συνολικά κατά το πρώτο εξάµηνο, το δεύτερο εξάµηνο και κατά το έτος 2010 ότι θα έχουµε ενεργοποίηση του προγράµµατος, η οποία θα ανέλθει σε 1 δισεκατοµµύριο 500 εκατοµµύρια ευρώ δηµόσιας δαπάνης, δηλαδή θα έχουµε ενεργοποιήσει το 73% του επιχειρησιακού µας προγράµµατος. ηλαδή θα έχουµε εντάξει σύµφωνα µε τις διαδικασίες δράσεις 1 δισεκατοµµύριο 350 εκατοµµύρια, δηλαδή το 66% του επιχειρησιακού µας 22

25 προγράµµατος. Στη συνέχεια θα έχουν αναληφθεί οι νοµικές δεσµεύσεις από τους δικαιούχους για τα ενταγµένα έργα σε επίπεδο του 1 δισεκατοµµυρίου 250 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή στο 61% του επιχειρησιακού προγράµµατος. Και αυτό που είναι το ζητούµενο για το Ν+3 προβλέπεται ότι θα έχουµε δαπάνες σε 470 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή στο 23% του επιχειρησιακού µας προγράµµατος, ποσό το οποίο αν επαληθευτεί και νοµίζουµε ότι θα το υπερκαλύψουµε θα καλύψει οπωσδήποτε την απαίτηση του κανόνα Ν+3. Η επόµενη διαφάνεια ακριβώς είναι τα στοιχεία στην παράσταση αυτή και µε αυτά τα σηµεία θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να τελειώσω, ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστούµε και τον κ. Τσαγιάννη. εν ξέρω σε αυτό το σηµείο αν υπάρχουν κάποιοι οµιλητές, που θέλουν να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις ή να θέσουν διάφορα ζητήµατα, που προέκυψαν από τον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων. Ο κ. ηµοσθένης Ασηµακόπουλος, εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των πανεπιστηµίων, έχει το λόγο.. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πρώτοις θα ήθελα να καληµερίσω την οµήγυρη και να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Για µας είναι πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα κα Πρόεδρε συνεχίζεται αυτό το έργο που είχε ξεκινήσει που έχει να κάνει µε την ενίσχυση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση αν θέλετε του µεγάλου προγράµµατος των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που όπως γνωρίζουµε όλοι υποστηρίζουν το µεγάλο µέρος της έρευνας που διεξάγεται στη χώρα µας περισσότερο κατά τα στοιχεία που έχουµε του 85%. Ακούσαµε πολύ θετικά τα όσα είπατε σήµερα εσείς και οι συνεργάτες σας για τις προκηρύξεις, οι οποίες οι περισσότερες βέβαια έχουν έναν οριζόντιο χαρακτήρα, οριζόντιες δράσεις, αλλά µε µεγάλο ενδιαφέρον περιµένουµε και τις κάθετες δράσεις τις σχετικές. 23

26 Θα ήθελα να σας πω, εκ µέρους της Συνόδου, ότι είµαστε έτοιµοι να υποστηρίξουµε µε όποιον τρόπο επιλεγεί τη συνέχιση των διαδικασιών, µας ενδιαφέρει η αξιολόγηση και µας ενδιαφέρει τελικά ιδιαίτερα για προγράµµατα που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα όπως είναι το πρόγραµµα των βιβλιοθηκών που είναι για όλα τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας, θα είµαστε στη διάθεσή σας να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τελικά να δούµε το παραδοτέο, δηλαδή να ξεκινήσει η δραστηριοποίηση γύρω από τα προγράµµατα. Το ίδιο ισχύει για τους παλιννοστούντες στο άλλο πρόγραµµα και πολλά άλλα τα οποία αναφέρατε, δηλώνουµε ότι είµαστε στη διάθεσή σας για όποια διαδικασία µέλλει να γίνει σε σχέση µε αξιολογήσεις επιλογές ή οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως νοµίζω ότι τα ιδρύµατα, οι τελικοί δικαιούχοι, έχουν την ετοιµότητα να υποδεχθούν τις διαχειριστικές τους ευθύνες. Αυτά είναι που θα θέλαµε να πούµε και βέβαια επιµένουµε σε ένα χρονοδιάγραµµα, αυτό που µας είχατε πει στη Σύνοδο, να επιβεβαιωθεί και ενώπιον της Κοινότητας και να έχουµε κάτι πιο συγκεκριµένο για να προετοιµάσουµε τα µέλη µας ιδιαίτερα όταν έχουµε τις κάθετες δράσεις, που ο καθένας η καθεµία επιστήµονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και µεγάλες οµάδες πρέπει να ετοιµαστούν και σίγουρα πριν από την προκήρυξη. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Ασηµακόπουλο. Όντως από τα όσα µας είπε ο κ. Ασηµακόπουλος, αλλά και από την πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση και ενδιαφέρον εκ µέρους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για τη συµµετοχή τους και στην απορρόφηση τέτοιων κοινοτικών κονδυλίων, που έχουν να κάνουν όπως πολύ σωστά σηµειώσατε, κυρίως στην ίδρυση και την ενδυνάµωση των βιβλιοθηκών τους, αλλά και µε άλλες δράσεις, που περιµένουµε από τα πανεπιστήµια να υιοθετήσουν καθότι ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε συνεργασία µε τα τεχνολογικά ιδρύµατα µπορούν να έχουν µεγαλύτερη απορρόφηση αλλά και προσαρµοστικότητα σε αυτό το πρόγραµµα. Η κα Τσουµάνη έχει το λόγο. 24

27 Ε. ΤΣΟΥΜΑΝΗ: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Κατ αρχήν θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Παιδείας µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και υπό τη δική σας ηγεσία κα Πρόεδρε για την πρόοδο των εργασιών στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράµµατος. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό επιχειρησιακό πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου και η πολιτική ισότητας των φύλων έχει και πρέπει να έχει και συνέχεια. Επιτρέψτε µου να αναφέρω ότι η ανάδειξη των θεµάτων ισότητας των φύλων αποτελεί µια βασική αναπτυξιακή πολιτική, αυτό είναι το πνεύµα το οποίο διαπνέει και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων της χώρας µας, κατά αντιστοιχία βεβαίως της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και βεβαίως το ίδιο αναφέρεται και στους δύο γενικούς στόχους 11 και 12 του ΕΣΠΑ. Βεβαίως η πολιτική ισότητας των φύλων είναι ένα πολυδιάστατο ζήτηµα, αναφέρθηκε από τον κύριο Ειδικό Γραµµατέα σαν ένας από τους στόχους, ωστόσο έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Εκπαίδευσης και ια Βίου Μάθησης» που είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο αναπτυξιακό και όχι µόνο θα πρέπει να διασφαλίσει την προώθηση αυτής της αρχής κατά τη διαδικασία της περαιτέρω εξειδίκευσής του. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως και στο ίδιο το πρόγραµµα περιλαµβάνεται κι όχι µόνο σε αυτό το πρόγραµµα αλλά και σε όλα τα τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα θα πρέπει να υπάρξει η µέριµνα για την προσφορότερη χρηµατοδότηση των πράξεων αυτών και για τη δέσµευση κονδυλίων µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησής του. Επιτρέψτε µου να θυµίσω ότι στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ένα ποσοστό 13% του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είχε δεσµευθεί για τις πολιτικές ισότητας των φύλων και δε θα έπρεπε βεβαίως να υποληφθεί και το πρόγραµµα αυτό αυτού του στόχου, τουλάχιστον κατ ελάχιστον. Από την αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του παρόντος προγράµµατος είχαµε την ευκαιρία για µία ουσιαστική πιστεύω συνεργασία και κυρίως να καταθέσουµε τις προτάσεις µας για την ενσωµάτωση αυτής της διάστασης στο πρόγραµµα. 25

28 Έτσι, το πρόγραµµα αυτό σε αυτή τη φάση, αναδεικνύει δράσεις ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση, µε έµφαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, αναφέρεται σε δράσεις επιχειρηµατικότητας για την καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών, σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα σπουδών, καθώς και σε ερευνητικές δράσεις µέσω παροχής κινήτρων και άλλα. Θεωρούµε ότι πέραν αυτών που κατ αρχήν αναφέρονται καλό θα ήταν στην περαιτέρω εξειδίκευση να γίνουν αναφορές και να βρούµε τρόπους για να αντιµετωπίσουµε και τα εξής θέµατα: Κατ αρχήν τη συνέχιση των προγραµµάτων ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των παρεµβατικών προγραµµάτων που στη διάρκεια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχαν εστιάσει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εκτιµούµε, όπως αναφέρθηκε κι από τη δική σας την πλευρά, οι παρεµβάσεις στην προσχολική ηλικία και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι πολύ πιο ουσιαστικές και αποτελεσµατικές και σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής, τον οποίον ευχαριστώ για την καλή συνεργασία, έχουµε ήδη κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο µε την προηγούµενη Ηγεσία του Υπουργείου είχαµε καταλήξει ότι οι παρεµβάσεις αυτές είναι σκόπιµο να περιληφθούν και µάλιστα µε έναν άµεσο τρόπο. Στην εξειδίκευση αυτών των προγραµµάτων εµείς είµαστε κα Πρόεδρε σχεδόν έτοιµοι να σας υποβάλλουµε πρόταση. Επίσης πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί βάρος στη συνέχιση των προγραµµάτων σπουδών του φύλου σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, στην αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών µε την ένταξη της διάστασης του φύλου και της αρχής της ισότητας ως θεµελιώδους αξίας κατ αρχήν, αλλά και ως οριζόντιας πολιτικής. Πιστεύω ότι βάρος πρέπει να δοθεί και σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, αναφέρθηκε κι αυτό από την πλευρά σας και ιδιαίτερα σε γυναίκες που δυστυχώς αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των οµάδων αυτών και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. 26

29 Εκτιµώ ότι και επιµέρους δράσεις, όπως παραδείγµατος χάρη η διεύρυνση των Γραφείων ιασύνδεσης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των ΤΕΙ µέσα από εξειδικευµένη προσέγγιση συµβουλευτικής θα ενεθάρρυνε τις νέες γυναίκες και τις φοιτήτριες για να ακολουθήσουν επαγγέλµατα σε τοµείς που υποεκπροσωπούνται, µε γενικότερο και βασικότερο στόχο µας την αντιµετώπιση και αν θέλετε κατάργηση κατά το δυνατόν του επαγγελµατικού διαχωρισµού. Τέλος, θεωρώ ότι ο ορισµός ειδικού στελέχους στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης για την αρµοδιότητα του Υπευθύνου Ισότητας θα συµβάλλει καλύτερα στην προώθηση αλλά και στην παρακολούθηση αυτών των θεµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που µου δώσατε και να αναφέρω ότι και κατά τη διάρκεια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου τόσο η Γενική Γραµµατεία Ισότητας όσο και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας που εποπτεύουµε υλοποίησαν µε επιτυχή πιστεύω τρόπο δράσεις που είχαν να κάνουν και µε τα παρεµβατικά προγράµµατα στα οποία αναφέρθηκα και µε τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ισότητας στις εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως επίσης και στον τοµέα των θετικών ενεργειών στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Νοµίζω ότι η εµπειρία αυτή µπορεί να ενσωµατωθεί στην προσπάθεια που κάνουµε αυτή την περίοδο για την εξειδίκευση και στη συνέχεια υλοποίηση τέτοιων δράσεων που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου µας και στην κοινωνική του συνοχή. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Κι εµείς ευχαριστούµε την κα Τσουµάνη και να πούµε εδώ ότι δε θα υπήρχε επιχειρησιακό πρόγραµµα που να µην υιοθετούσε την πολιτική ισότητας. Ούτως ή άλλως όλα τα κοινοτικά προγράµµατα και δη αυτό που αφορά στην εκπαίδευση και στη δια βίου µάθηση και στο οποίο θέµα της ισότητας και δη των ευπαθών οµάδων µεταξύ των οποίων και οι γυναίκες ιδιαίτερα στις παραµεθόριες περιοχές είναι κυρίαρχο, δε θα µπορούσε να λείπει από µία δράση. 27

30 Αυτό που περιµένουµε, είναι συγκεκριµένες προτάσεις εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, προκειµένου να συζητήσουµε περαιτέρω, αλλά θα διαπιστώσετε µέσα από τις προσκλήσεις, που θα βγουν τους επόµενους µήνες, ότι πλέον έχει υιοθετηθεί άµεσα η πολιτική ισότητας και από το Υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά στο πρόγραµµα αυτό. Ο κ. Κουσκούκης, Γενικός Γραµµατέας στο Πρόγραµµα «ια βίου µάθηση», έχει τον λόγο. Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε κατ' αρχήν να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας και κυρίως για την αµεσότητα και την αποτελεσµατικότητα στο έργο σας. Σαν Γενικός Γραµµατέας της «ια βίου» και σαν Ι ΕΚΕ που έχω τον Οργανισµό υπό την εποπτεία µου, θέλω να µεταφέρω την εµπειρία µου κατ' αρχήν από τα προγράµµατα που ως τώρα έχουµε εκτελέσει σε ό,τι αφορά το προηγούµενο πλαίσιο και σε ό,τι αφορά κυρίως στις ευπαθείς οµάδες, και αναφεροµαι στα προγράµµατα των Σχολείων εύτερης Ευκαιρίας, αναφέροµαι στις Σχολές Γονέων, αναφέροµαι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επίσης στις περιπτώσεις που κάνουµε την εξ αποστάσεως µάθηση και βεβαιότατα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Θεωρώ ότι η εµπειρία µας αυτή που έχουµε αυτή τη στιγµή µας βοηθά πάρα πολύ να µπούµε πολύ πιο επιθετικά και αποτελεσµατικά στο ΕΣΠΑ και βεβαίως και µε τις υποδοµές που θα προγραµµατιστούν µέσω των ΠΕΠ καθ όσον έχει προγραµµατιστεί ένα 5% αλλά εδώ αναφερόµαστε στα Προγράµµατα που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση και την δια βίου µάθηση. Στάθηκα σε δυο σηµεία τα οποία θέλω να τονίσω που πολύ σωστά κα Πρόεδρε αναφέρατε, είναι η επικοινωνία, πάρα πολύ βασικό, που δεν επικοινωνείται το πρόγραµµα όσο θα έπρεπε και εγώ προσωπικά εστιάζοµαι σ αυτό. Χτες είχα και µια παρουσίαση στη CEDEFOP στην Θεσσαλονίκη και είδα πραγµατικά ότι γενικότερα η επικοινωνία είναι κάτι πολύ σηµαντικό και πρέπει να την αναβαθµίσουµε. Σε ό,τι αφορά την απόσταση µάθηση, εµείς ήδη έχουµε δηµιουργήσει ένα ψηφιακό κέντρο µε 27 κόµβους και εφαρµόζουµε αυτό το µοντέλο κι είµαστε οι πρώτοι στη Ελλάδα που το εφαρµόζουµε και θα 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κος ΦΩΛΙΑΣ: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο άνοιγμα των εργασιών της 10 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο τέλος της συνάντησης. Ονοµάζοµαι Κώστας Λέµας, είµαι ο Προϊστάµενος της Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Divani Caravel, αίθουσα Μακεδονία Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση Divani

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ): Διαπιστωθείσης απαρτίας, ας αρχίσουμε τις εργασίες της 7 η ς Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ 2000-2006. Κύριοι Νομάρχες, κύριοι εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006 Τρίτη 8 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 5 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 1. ιαπίστωση απαρτίας έναρξη συνεδρίασης έγκριση ηµερήσιας διάταξης 2. Έγκριση πρακτικών 4 ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα