Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ε Ρ Γ Ο : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ εκ των οποίων δικαίωµα προαίρεσης ,31 Κριτήριο ανάθεσης: Η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην εφηµερίδα της ΕΕ:?????? Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο:?????? Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού:?????? Κωδικός Αναφοράς ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 ΕΠ"Αττική"

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 Άρθρο 1 ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 Άρθρο 2 ο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ»...5 Άρθρο 3 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 Άρθρο 4 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...8 Κεφάλαιο B ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ... 9 Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...9 Άρθρο 6 ο - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Άρθρο 8 ο - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 10ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρθρο 12 ο - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 13 ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Άρθρο 14 ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Άρθρο 15 ο - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 16 ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 17 ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 18 ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Σελίδα 2 από 72

3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Άρθρο 19 ο - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΩΝ Άρθρο 20 ο - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άρθρο 21 ο - ΦΟΡΟΙ ΑΣΜΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Άρθρο 22 ο - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άρθρο 23 ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κεφάλαιο Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...37 Άρθρο 24 ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άρθρο 25 ο - ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 26 ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Άρθρο 27 ο ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚτΕ Άρθρο 28 ο ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άρθρο 27ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΕΛΙ Ο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Σελίδα 3 από 72

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΛΟΗΓΟΥ Σελίδα 4 από 72

5 Κεφάλαιο Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία. Στα πλαίσια αυτά, το ΙΜΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει ηλεκτρονικές εγκυκλοπαιδικές βάσεις δεδοµένων µε ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόµενο που αφορούν την παρουσία και εξέλιξη του Ελληνισµού στην ευρύτερη γεωγραφική του διάσταση. Άρθρο 2 ο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» 2.1. Το «Πολιτιστικός πλοηγός της Αθήνας σε συστήµατα GPS και κινητά τηλέφωνα» (ΥΣΕ-ΠΛΟ) είναι ένα πρωτότυπο έργο που αφορά την δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού πλοηγού για συστήµατα GPS και κινητά τηλέφωνα, µε αντικείµενο την ιστορία και τον πολιτισµό της πόλης της Αθήνας Αντικείµενο του έργου «Πολιτιστικός Πλοηγός της Αθήνας σε Συστήµατα GPS και Κινητά Τηλέφωνα» είναι να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για να κάνει το υλικό αυτό προσιτό στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται την Αθήνα από όποια χώρα και αν προέρχεται, µε τρόπο φιλικό και στοχευόµενο στους νέους. Τόσο τα κείµενα αυτά όσο και το οπτικό υλικό θα είναι προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του µέσου, αλλά και στις απαιτήσεις των πιθανών χρηστών. Τελικός στόχος είναι το έργο να φέρει τον πολιτισµό πιο κοντά στους νέους παρουσιάζοντάς τον και συνδυάζοντάς τον µε τον τρόπο που αυτοί έχουν συνηθίσει και προτιµούν να λαµβάνουν πληροφορίες και να προωθήσει τον τοπικό τουρισµό, είτε αυτός είναι εγχώριος ή είναι διεθνής. Σελίδα 5 από 72

6 2.3. Συγκεκριµένα, το έργο «Πολιτιστικός πλοηγός της Αθήνας σε συστήµατα GPS και κινητά τηλέφωνα» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόµου εφαρµογής που συνδυάζει: Το περιεχόµενο που θα αναπτύξει, προσαρµόσει και διαθέσει το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού Την τεχνολογία γεωεντοπισµού (GPS) Την εξάπλωση, φορητότητα και διαδραστικότητα συσκευών όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα Το διαδίκτυο Η τελική εφαρµογή θα επιτρέπει στους χρήστες που περιηγούνται στην Αθήνα να λαµβάνουν στη φορητή συσκευή τους (κινητό, navigator κλπ) πληροφορίες ιστορικού και πολιτισµικού περιεχοµένου για τους χώρους στους οποίους βρίσκονται. Με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι διαθέσιµα στο κοινό στοιχεία που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση στα κινητά τους τηλέφωνα και GPS navigator, οι εφαρµογές και το περιεχόµενο που θα ενσωµατωθούν στον πολιτιστικό πλοηγό. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα διαρκούς τεχνικής αναβάθµισης και προσαρµογής για νέες συσκευές διασφαλίζοντας έτσι τη διαρκή προσβασιµότητα και την επεκτασιµότητα του έργου µε νέες τεχνολογικές προσθήκες. Αυτή η αναβάθµιση και προσαρµογή δεν περιλαµβάνεται και δεν χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσα πράξης καθώς αφορά την περίοδο µετά την ολοκλήρωση του και τις τότε τεχνολογικές εξελίξεις. Άρθρο 3 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1. Οι δράσεις υλοποίησης του συνόλου του έργου χωρίζονται σε δύο συµβάσεις ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και τον τρόπο υλοποίησής τους: Επιλογή, οργάνωση και διαµόρφωση περιεχοµένου για τον πολιτιστικό πλοηγό της Αθήνας Υλοποίηση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικής εφαρµογής πολιτιστικού πλοηγού της Αθήνας για συστήµατα GPS και κινητά τηλέφωνα 3.2. Η δράση που περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο υλοποιείται ήδη µε ίδια µέσα από το ΙΜΕ. Με το παρόν προκηρύσσεται η σύµβαση που θα υλοποιήσει την δράση που περιγράφεται στην παράγραφο ανωτέρω «Υλοποίηση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικής εφαρµογής πολιτιστικού πλοηγού της Αθήνας για συστήµατα GPS και Σελίδα 6 από 72

7 κινητά»το οποίο πρόκειται να ανατεθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής που θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτιστικού πλοηγού σε συστήµατα GPS και κινητά λαµβάνοντας υπόψη και τη θέση της συσκευής και κατά συνέπεια τη θέση του χρήστη µέσα στην πόλη. Συγκεκριµένα, θα υλοποιηθεί πλατφόρµα ικανή να λάβει υπόψη τη θέση του χρήστη, όπως αυτή καθορίζεται από σύστηµα GPS, και να του προσφέρει το ανάλογο περιεχόµενο από αυτό που το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού θα αναπτύξει µε ίδια µέσα (παρ ). Η εργασία περιλαµβάνει τεχνικές υλοποιήσεις για την υποστήριξη των διαφορετικών τύπων συσκευών που ενδιαφέρουν το έργο καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εφαρµογής µε την κατάλληλη επεξεργασία και ενσωµάτωση του περιεχοµένου που αναπτύσσεται από το ΙΜΕ. Οι επιµέρους δράσεις που περιλαµβάνονται στη σύµβαση που θα ανατεθεί µε την παρούσα είναι οι ακόλουθες: Υλοποίηση της βασικής εφαρµογής Προσαρµογή της εφαρµογής για διαφορετικές συσκευές κινητών και συστήµατα GPS Μεταφράσεις Ηχογραφήσεις Οπτικο υλικό Κωδικοποίηση περιεχοµένου Ενσωµάτωση περιεχοµένου Εκπαίδευση χρηστών Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού ράσεις προβολής και διάδοσης Το δικαίωµα προαίρεσης αφορά την δυνατότητα ανάθεσης παρόµοιων εργασιών υλοποίησης βασικής εφαρµογής πολιτιστικού πλοηγού για συστήµατα GPS και κινητά τηλέφωνα, προσαρµογής εφαρµογής για διαφορετικές συσκευές κινητών τηλεφώνων και GPS, µεταφράσεων, ηχογραφήσεων, οπτικού υλικού, κωδικοποίησης περιεχοµένου, ενσωµάτωσης περιεχοµένου, προµήθειας εξοπλισµού και λογισµικού και δράσεων προβολής και διάδοσης για την επέκταση στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή σε άλλες περιοχές του συστήµατος και του περιεχοµένου του. Σελίδα 7 από 72

8 Άρθρο 4 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. Ο ιακηρυσόµενος µε την παρούσα ιαγωνισµός έχει τίτλο και αφορά την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ» Ο συνολικός προϋπολογισµός για το έργο περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης ανέρχεται σε οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00) πλέον Φ.Π.Α. 23%. Ο ανώτατος προϋπολογισµός της σύµβασης που θα ανατεθεί στο πλαίσιο του έργου που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά ( ,69) πλέον Φ.Π.Α. 23%. Ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο αµοιβής για τις αιτούµενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παρ του Κανονισµού του ΙΜΕ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει κάθε αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι εκτός από τον ΦΠΑ - δασµοί, κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, µεταφορικά, δαπάνες εγκατάστασης, φύλαξης, εγγύησης, διεξαγωγή ελέγχων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου). Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης στο µέλλον µέσω χρήσης του δικαιώµατος προαίρεσης υπηρεσιών και εργασιών παρόµοιας φύσεως ύψους έως και διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα ένα λεπτών ( ,31) πλέον ΦΠΑ 4.3. Η δυνατότητα χρήσης της προαίρεσης για την ανάθεση σύµβασης δύναται να ασκηθεί εντός 3 ετών το αργότερο από την υπογραφή της αρχικής σύµβασης Το προς ανάθεση έργο στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει συνοπτικά υλοποίηση βασικής εφαρµογής πολιτιστικού πλοηγού για συστήµατα GPS και κινητά τηλέφωνα, προσαρµογή εφαρµογής για διαφορετικές συσκευές κινητών τηλεφώνων και GPS, µεταφράσεις, ηχογραφήσεις, οπτικό υλικό, κωδικοποίηση περιεχοµένου, ενσωµάτωση περιεχοµένου, εκπαίδευση χρηστών, προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού και δράσεις προβολής και διάδοσης ιευκρινίζεται ρητώς ότι προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του συνόλου του έργου. εν επιτρέπονται, επί ποινή αποκλεισµού, προσφορές για µεµονωµένα µέρη του έργου Αναλυτική παρουσίαση των ελάχιστων απαιτούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών και των απαιτήσεων του ΙΜΕ, καθώς και ο τρόπος Σελίδα 8 από 72

9 που αυτές υπεισέρχονται στα κριτήρια επιλογής αναδόχου, περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να περικόψει φυσικό αντικείµενο ύψους έως και 10% της συνολικής αξίας της σύµβασης µε µονοµερή απόφαση και κατ αντιστοιχία µείωση του αµοιβής του αναδόχου, όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση τιµήµατος του της προσφοράς του. Το δικαίωµά του αυτό το ΙΜΕ δύναται να το ασκήσει ειδοποιόντας εγγράφως τον ανάδοχο ένα τουλάχιστον ηµερολογιακό µήνα πριν την έναρξη ισχύος της περικοπής. Σε αυτή την περίπτωση τυχόν φυσικό αντικείµενο που έχει ήδη υλοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος της περικοπής, δεν δύναται να περικοπεί. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στο ΙΜΕ σε προθεσµία δύο εβδοµάδων από την έναρξη ισχύος της περικοπής, το µέρος εκείνο του φυσικού αντικειµένου που έχει ήδη υλοποιήσει, ώστε αυτό να µην περικοπεί Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ΥΣΕ ΠΛΟ 2. Κεφάλαιο B ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Το ΙΜΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ιακήρυξη. Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, την δηµιουργία ηλεκτρονικών µουσείων, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια οι σχέσεις των µερών από την υπογραφή της Σύµβασης διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις Σελίδα 9 από 72

10 της Σύµβασης, τα Συµβατικά Τεύχη και Στοιχεία καθώς και από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και όσα στην παρούσα ορίζονται ως ισχύοντα Επισηµαίνεται ότι το ΙΜΕ δυνάµει του ιδρυτικού του νόµου (ν. 2169/ 1993, ΦΕΚ 149 Α/ ), όπως ισχύει σήµερα, εξαιρείται ρητά από το δηµόσιο τοµέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δηµοσίων προµηθειών και έργων. Με δεδοµένο ότι το παρόν έργο (ΠΛΟ) έχει ενταχθεί στο ΕΠ Αττική του ΕΣΠΑ, ο παρών διαγωνισµός και σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το Π 60/2007 το οποίο την ενσωµατώνει στο εσωτερικό δίκαιο, το οποίο και υπερισχύει του λοιπού θεσµικού πλαισίου, στον βαθµό που το έργο εντάσσεται στο ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραµµα. ιεπέται επίσης από τις σχετικές προβλέψεις του νόµου 3614/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ιέπεται επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισµού Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ). Ρητά διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 93/39/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ η οποία διέπει τον παρόντα διαγωνισµό και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου ιέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου το οποίο αφορά τις συµβάσεις προµηθειών, στον βαθµό και κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η συγκεκριµένη σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρµογής του, οπότε οι ισχύουσες στην συγκεκριµένη περίπτωση προβλέψεις εφαρµόζονται αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων εφαρµόζεται σε συµφωνία µε τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, του ελεύθερου ανταγωνισµού και της αµοιβαίας αναγνώρισης όπως προκύπτουν από το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. ιευκρινίζεται ρητώς ότι όπου στην παρούσα γίνεται µνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον χαρακτήρα αναφοράς σε συµβατικά κείµενα, δεδοµένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται υποχρεωτικά στο σύνολο των διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριµένης σύµβασης Με δεδοµένο ότι το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει όσα στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεχοµένως ζητηθούν συµπληρωµατικά µε αυτά τα οποία ρητώς αναφέρονται στην παρούσα, από οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Σελίδα 10 από 72

11 5.5. Το ΙΜΕ έχει εγκρίνει, στην µε αρ. 129, συνεδρίασή του, της 21/01/2009 και εφαρµόζει κανονισµό «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).» (από εδώ και κάτω αποκαλούµενος συνοπτικά και «Κανονισµός»). Η παρούσα διαδικασία καθώς και οι σχέσεις των µερών µετά την υπογραφή της σύµβασης που θα προκύψει από αυτήν, είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του κανονισµού αυτού και διέπονται από αυτόν. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις µεταξύ της παρούσας διακήρυξης και του κανονισµού, ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις της παρούσας Ο κανονισµός «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)», διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο σε ηλεκτρονική µορφή, στην Ελληνική Γλώσσα, από τον δικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η υποβολή της προσφοράς του Υποψηφίου ισοδυναµεί µε δήλωση ότι έχει ήδη λάβει γνώση των προβλέψεων του κανονισµού και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα Το ΙΜΕ για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχει ορίσει Επιτροπή ιεξεγωγής και Ανάθεσης της σύµβασης (Ε Α), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό του, µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες αρµοδιότητες Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από το.σ. του ΙΜΕ στην?? από??/??/2011 συνεδρίασή του Ο παρόν ιαγωνισµός είναι «ανοιχτός», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου του κανονισµού Κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά», σύµφωνα µε το άρθρο του κανονισµού εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές Οι υποψήφιοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για διάστηµα 120 ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της. Σελίδα 11 από 72

12 Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 7.1. Εργοδότης/ Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ). Οδός : Πουλοπούλου 38 Ταχ. Κωδ. : Αθήνα Τηλ. : Telefax : Ιστοσελίδα : Ιστοσελίδα διαγωνισµών : Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΜΕ θα ασκεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης καθήκοντα ανάλογα µε εκείνα της Προϊσταµένης Αρχής κατά τη νοµοθεσία των δηµοσίων προµηθειών, για λογαριασµό του ΙΜΕ 7.3. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό/ ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι Υπηρεσία Συντονισµού Έργων του ΙΜΕ (ΥΣΕ - ΙΜΕ) και αρµόδιος για τον διαγωνισµό είναι ο κ ος Γεώργιος Γιαννούλης- Γιαννουλόπουλος, που εδρεύει στην ως άνω διεύθυνση Περισσότερες πληροφορίες, συµπληρωµατικά στοιχεία κ.λπ. διατίθενται από την ως άνω διεύθυνση. Στην ως άνω διεύθυνση µπορεί να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόµενος για διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ Στην ως άνω διεύθυνση θα κατατεθούν επίσης οι προσφορές. Άρθρο 8 ο - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1. Στον παρόντα διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη/µέλη της Ε.Ε. ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη/µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη/µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον νόµο 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ..Σ., ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους/µέλους που έχει υπογράψει την Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. Σελίδα 12 από 72

13 8.2. Στην φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Επιστολή σύστασης σύµπραξης - προσύµφωνο Ενώσεως ή Κοινοπραξίας Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων (όχι απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή σύµπραξης - προσύµφωνο θα αναφέρεται µεταξύ των άλλων και το ποσοστό συµµετοχής εκάστου Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Στο προσύµφωνο θα ορίζεται και κοινός εκπρόσωπος των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων για την φάση του διαγωνισµού, αναπληρωτής του, και θα ορίζεται και κοινή διεύθυνση (ταχυδροµική και ηλεκτρονική), τηλέφωνο, φαξ κ.λπ Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύµβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας µε Συµβολαιογραφικό Έγγραφο Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στον διαγωνισµό είτε µόνο µεµονωµένα, είτε µόνο ως µέλος µίας και µόνο Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών Προσφορές θα υποβληθούν µόνο για το σύνολο των µερών της σύµβασης Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών, τα µέλη που απαρτίζουν αυτή ευθύνονται έναντι του ΙΜΕ κοινώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο τούτων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ιακήρυξη και τα συνηµµένα σ αυτήν συµβατικά στοιχεία Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή ισχύει µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκτέλεση της σύµβασης, καθ όλη την συµβατική διάρκεια αυτής και την περίοδο των κάθε είδους εγγυήσεων εν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού της υποψηφιότητας η συµµετοχή υποψηφίου σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τµήµατα ή εργασίες της σύµβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 10.5 του κανονισµού, καθώς και αντίστοιχες δηλώσεις αποδοχής της συνεργασίας των υπεργολάβων. Στις υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να αναγράφεται σαφώς το έργο που αναλαµβάνει να παρέχει ο υπεργολάβος στο πλαίσιο της προσφοράς του υποψηφίου. Ως προς τους υπεργολάβους ισχύουν επίσης τα αναφερόµενα στην παρ. 8.8 της παρούσας. Σελίδα 13 από 72

14 Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ 9.1. Η παρούσα αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία εκτός του εντύπου οικονοµικής προσφοράς διατίθενται στον κόµβο του ΙΜΕ από την ηµεροµηνία??/?/2011 και διαρκώς για την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραλάβουν µε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, από τα γραφεία του ΙΜΕ σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:30 15:30) από τα γραφεία του ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, Αθήνα το έντυπο οικονοµικής προσφοράς το οποίο είναι πρωτότυπο, αριθµηµένο, σφραγισµένο και µονογραµµένο από το ΙΜΕ και έως και 20 ηµέρες από την από τη δηµοσίευση του παρόντος, δηλαδή την??/?/2011. Οι υποψήφιοι δύνανται επίσης να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς στις ίδιες προθεσµίες από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο από εκείνους ταχυµεταφορέα ο οποίος και θα καταθέσει για την παραλαβή του εντύπου γραπτή αίτηση του υποψηφίου προς το ΙΜΕ (υπόψη κας Τσιγκούνη Σοφίας, ΥΣΕ-ΙΜΕ) στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, το πρόσωπο επικοινωνίας και ο κωδικός σύµβασης (ΥΣΕ ΠΛΟ 2) ιευκρινίσεις σε σχέση µε την παρούσα και τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού παρέχονται από το ΙΜΕ, έως και την??/?/2011. Ερωτήσεις δύναται να υποβληθούν έως και την??/?/2011. Τα ερωτήµατα δύναται να υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο λογαριασµό τηλεοµοιοτυπίας, ή τηλεφώνου στα στοιχεία της παραγράφου 7.1 της παρούσας. Σε κάθε επικοινωνία ο υποψήφιος θα αναφέρει τον κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Οι οιεσδήποτε διευκρινίσεις παρασχεθούν από το ΙΜΕ θα δηµοσιευθούν στον κόµβο του ΙΜΕ από τον οποίο καλούνται µε την παρούσα οι υποψήφιοι να ενηµερώνονται τακτικά για θέµατα που αφορούν τον παρόντα διαγωνισµό ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. ιευκρινίσεις δύναται να αναρτηθούν έως και την??/?/ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειµένου να συντάξουν την τεχνική προσφορά τους, και µε δεδοµένη την ανάγκη για πλήρη συµβατότητα και ολοκλήρωση των αναπτυσσόµενων εφαρµογών µε τις υπάρχουσες υποδοµές και εφαρµογές του ΙΜΕ, προτρέπονται να επισκεφθούν, δια εξουσιοδοτηµένων αντιπρόσωπων τους, τον χώρο λειτουργίας των υφιστάµενων συστηµάτων πληροφορικής και υλοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας ανάπτυξης του περιεχοµένου που προβλέπεται στην Σελίδα 14 από 72

15 παρούσα, στο ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, Αθήνα. Σχετική επίσκεψη των ενδιαφεροµένων υποψηφίων, προγραµµατίστηκε από το ΙΜΕ να πραγµατοποιηθεί την??/??/??, στις??:??. Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στην επίσκεψη αυτή. ικαίωµα συµµετοχής θα έχουν τα άτοµα που φέρουν σχετική εξουσιοδότηση από υποψηφίους που έχουν ήδη παραλάβει έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9.2. Η ηµεροµηνία αυτή δύναται να µεταβληθεί µε απόφαση του ΙΜΕ. Σε περίπτωση µεταβολής, αυτή θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του (http://tenders.ime.gr). Η µη συµµετοχή στην επίσκεψη στον χώρο του έργου δεν συνιστά αιτία αποκλεισµού των υποψηφίων ούτε και αξιολογείται αφ εαυτό Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία και η σειρά ισχύος τους είναι τα εξής: Η σύµβαση που θα καταρτιστεί και το χρονοδιάγραµµα παράδοσης του έργου Η παρούσα διακήρυξη Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)». Άρθρο 10ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τον παρόντα διαγωνισµό είναι η??/?/2011 ηµέρα??? και ώρα 12:00 ακριβώς, στα γραφεία του ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, , Αθήνα. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους όπως προβλέπεται στην παρούσα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:30 15:30) έως και την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισµού Οι ενδιαφερόµενοι, καταθέτουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 16 ου άρθρου του κανονισµού. εν προβλέπονται άλλου είδους καταθέσεις των προσφορών και η παράγραφος 16.4 του κανονισµού δεν εφαρµόζεται στην παρούσα Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα αντίγραφο και θα έχουν την προβλεπόµενη από τον κανονισµό µορφή και συγκρότηση. Σελίδα 15 από 72

16 10.4. Όλες οι σελίδες θα είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ή από τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης των προσφορών συνιστάται να τηρηθεί στην σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η εξέταση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 18 ο άρθρο του κανονισµού Οι προσφορές θα κατατεθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την επιγραφή: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ».ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Στο επάνω αριστερό µέρος του φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία του διαγωνιζοµένου, το όνοµα του εκπροσώπου (κοινού εκπροσώπου, στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών) ή αντικλήτου, καθώς και η πλήρης επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax, e- mail) του διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/ξίας θα αναγράφονται και τα στοιχεία των µελών της Επισηµαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του υποψηφίου ( ) που θα αναγραφεί στον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς αποτελλεί µέσο έγγραφης επικοινωνίας του ΙΜΕ µε τον υποψήφιο όπου αυτή η έγγραφη επικοινωνία προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες. Οµοίως, θεωρείται έγγραφη επικοινωνία του υποψηφίου µε το ΙΜΕ, όπου όπου αυτή η έγγραφη επικοινωνία προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες, η αποστολή µηνυµάτων στο που αναφέρεται στην παράγραφο 7.1. Σε περίπτωση αλλαγής του επικοινωνίας σε οιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών, ο υποψήφιος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΜΕ για την αλλαγή αυτή κοινοποιώντας το νέο επικοινωνίας Ο φάκελος Προσφοράς περιέχει τρεις υποφακέλους, στων οποίων στο επάνω αριστερό µέρος τους, θα αναγράφονται τα ως άνω (παρ της παρούσας) αναφερόµενα στοιχεία. Οι υποφάκελοι, των οποίων τα περιεχόµενα περιγράφονται παρακάτω, στα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, θα είναι οι εξής: Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σελίδα 16 από 72

17 Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ως επίσηµη γλώσσα, για τον παρόντα διαγωνισµό καθώς και για την υλοποίηση των εργασιών της σύµβασης που θα προκύψει από αυτόν, ορίζεται η ελληνική Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των προσφορών του παρόντος διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόµενα µε µεταφράσεις στην Ελληνική, νοµίµως επικυρωµένες από ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή εγχειριδίων τεχνικών προδιαγραφών και εγχειριδίων χρήσης στοιχείων εξοπλισµού και λογισµικού στα Αγγλικά, αν δεν διατίθενται από τον κατασκευαστή τους στα Ελληνικά Όσα από τα απαιτούµενα, αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα δεν κατατεθούν σε πρωτότυπη έκδοση, τα αντίγραφα αυτών που θα κατατεθούν θα είναι επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο ή από άλλη αρµόδια ηµόσια Αρχή της χώρας της έδρας του υποψηφίου, ή από ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα Η µη συµµόρφωση της προσφοράς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής. Άρθρο 12 ο - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής θα τοποθετηθούν απαραιτήτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις παρακάτω παραγράφους 12.3 και 12.5 του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά θα είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε την αρίθµηση των αντίστοιχων παραγράφων. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα εν επιτρέπεται µετα την περίοδο κατάθεσης προσφορών η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ΓΕΝΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ Σελίδα 17 από 72

18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της Επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται, σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., το ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού της Επιχείρησης καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του και η σύνθεση του ιοικητικού της Συµβουλίου. Σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. θα δηλωθούν τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα. Σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων δηλώνονται τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται στην νοµοθεσία της χώρας της έδρας του υποψηφίου. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνονται ότι τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ µε τροποποιήσεις, ΦΕΚ µε σύνθεση.σ. ), νόµιµα επικυρωµένα, θα προσκοµισθούν ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης ή άλλου Οργάνου του Ιδρύµατος, σε πρώτη ζήτηση και µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ο χαρακτήρας της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα αυτά θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο της σύµβασης πριν την υπογραφή της Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Επιχείρησης µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό (µεµονωµένης ή σε Κοινοπραξία) για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της για την υπογραφή και κατάθεση (ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς) της προσφοράς. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, θα δηλούται η πρόθεση συµµετοχής του επιχειρηµατία ή διαχειριστή Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ), σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών µετά την καταλληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου άρθρου, καθώς και κάθε άλλη εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρούσα, προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή και της χώρας προέλευσης του υποψηφίου που έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε τη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Σελίδα 18 από 72

19 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγµένες στα ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν είναι συντεταγµένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στην χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης δεν τηρείται τέτοιο µητρώο, θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση που θα βεβαιώνει το γεγονός αυτό Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος επιθυµεί να αναθέσει τµήµατα του έργου υπεργολαβικά σε τρίτους, θα πρέπει να περιλάβει στα δικαιοληγτικά συµµετοχής του Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του υποψηφίου για την ανάθεση αυτή, όπου θα αναφέρει τους υπεργολάβους στους οποίους προτίθεται να αναθέσει συγκεκριµένα τµήµατα του έργου και αντίστοιχες δηλώσεις αποδοχής των υπεργολάβων Στην φάση της υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισµού απαιτείται Υπεύθυνη ήλωση του υποψηφίου θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του υποψηφίου από το διαγωνισµό από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο και του Π 60/2007 και και στα άρθρα και της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» Κάθε συµµετέχων στον διαγωνισµό αποκλείεται από τον διαγωνισµό εάν: Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστηµένος Εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστηµένος Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Σελίδα 19 από 72

20 Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα ή αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή και συγκεκριµένα υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους έλληνες υποψηφίους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους έλληνες υποψηφίους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται Αποκλείονται όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω (παρ ) κυρώσεις Αποκλείονται επίσης οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της Σελίδα 20 από 72

21 παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος τους Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά εκδιδόµενα από αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο , αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου εφ' όσον ζητείται από το ΙΜΕ το αποδεικτικό της παραγράφου αυτής θα πρέπει να αναφέρεται στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτού Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει στην περίπτωση που αναφέρεται στο , αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση ή σχετική ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου εφ' όσον ζητείται από το ΙΜΕ το αποδεικτικό της παραγράφου αυτής θα πρέπει να αναφέρεται στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτού Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και , αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά (πχ φορολογική ενηµερότητα ή ισοδύναµο έγγραφο) εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο , αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ή του νοµίµου εκπροσώπου του εφ' όσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή. Σελίδα 21 από 72

22 ιευκρινίζεται ότι εάν τα ως άνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. Εάν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή ατοµικών επιχειρήσεων τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ή τις ατοµικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση ανωνύµων εταιριών τα δικαιολογητικά των παρ , , , , πρέπει να αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά των παρ , τον νόµιµο εκπρόσωπο όπως αυτός προσδιορίζεται από την χορήγηση γενικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης από το Σ της ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση άλλου τύπου εταιριών (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ) τα ως τα δικαιολογητικά των παρ , , , , πρέπει να αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά των παρ και τους διαχειριστές τους. Σε περίπτωση τέλος ένωσης προµηθευτών, παρεχόντων υπηρεσίες/µελέτες τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή Το ΙΜΕ έχει την δυνατότητα να ζητήσει επίσης πιστοποιητικό µη φυγόπονης πράξης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε εκκρεµότητα αδίκηµα σχετικό µε τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18ΕΚ Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος θα κληθεί να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά πριν την κατακύρωση της σύµβασης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αντίγραφα των δηµοσιευµένων ισολογισµών των τριών τελευταίων λογιστικών ετών (συνοπτική παρουσίαση). Σε περίπτωση εταιρίας προερχόµενης από χώρα στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση, αρκεί η κατάθεση πίνακα στον οποίο να εµφανίζονται τα αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη, συνοδευόµενη από δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας για την ακρίβεια των στοιχείων. Με την ίδια δήλωση θα βεβαιώνεται επίσης το γεγονός ότι στην χώρα την οποία εδρεύει η εταιρία δεν υπάρχει η υποχρέωση Σελίδα 22 από 72

23 δηµοσίευσης των στοιχείων αυτών. Οι υποψήφιοι πρέπει κατ ελάχιστον να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα 3 τελευταία έτη (2008, 2009 και 2010) ίσο µε ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας το όριο αυτό αφορά αθροιστικά τον κύκλο εργασιών όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας για τα 3 αυτά έτη Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ή οι συµπράξεις υποψηφίων δύναται να στηριχθούν και στην χρηµατοικονοµική δυνατότητα άλλων φορέων που διαθέτουν την χρηµατοικονοµική επάρκεια µε βάση τα προβλεπόµενα αστην ποαρούσα, υπό την προϋπόθεση ο υποψήφιος να προσκοµίσει τα αναγκαία έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι αφενός οι τρίτοι αυτοί φορείς έχουν την χρηµατοικονοµική επάρκεια όπως ανωτέρω παράγραφος και ταυτόχρονα ότι παρέχουν τους σχετικούς πόρους στον υποψήφιο ή ένωση υποψηφίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου αποτελεί η απόδειξη ότι έχει υλοποιήσει πλήρως κατ ελάχιστον 1 συναφές έργο, εντός της τελευταίας τριετίας. Ως συναφές έργο ορίζεται εκείνο το έργο που µεταξύ άλλων οπωσδήποτε περιλαµβάνει ταυτόχρονα (στο ίδιο έργο) ή διακριτά (σε διαφορετικά έργα) τα ακόλουθα αντικείµενα: α) ανάπτυξη συστήµατος λογισµικού για κινητά τηλέφωνα το οποίο παρέχει στο χρήστη αυτόµατα πολυµεσικές πληροφορίες µε βάση τη θέση της συσκευής όπως αυτή καθορίζεται από τεχνολογία GPS και β) διαχείριση / έκδοση / µετάφραση εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου σε οιαδήποτε µορφή Απαιτείται να υποβληθεί συνοπτική περιγραφή του συναφούς έργου το οποίο υλοποίησε καθώς και σχετική βεβαίωση υλοποίησης. Ως βεβαίωση υλοποίησης γίνεται δεκτό απόσπασµα του σχετικού πρακτικού παραλαβής ή βεβαίωση υλοποίησης του έργου ή άλλο ισοδύναµο στοιχείο, ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο εκτέλεσε το συναφές αυτό έργο, που θα προσκοµίσει ο υποψήφιος Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ή οι συµπράξεις υποψηφίων δύναται να στηριχθούν και στην τεχνική δυνατότητα άλλων φορέων που διαθέτουν την τεχνική επάρκεια µε βάση τα προβλεπόµενα στην παρούσα, υπό την προϋπόθεση ο Σελίδα 23 από 72

24 υποψήφιος να προσκοµίσει τα αναγκαία έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι αφενός οι τρίτοι αυτοί φορείς έχουν την τεχνική επάρκεια όπως ανωτέρω παράγραφος και ταυτόχρονα ότι παρέχουν τους σχετικούς πόρους στον υποψήφιο ή ένωση υποψηφίων Για πληροφοριακούς λόγους ο υποψήφιος καλείται να περιλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών του το προφίλ της εταιρείας, σχετικά Πιστοποιητικά Τεχνικής και Επιστηµονικής Ικανότητας του (εάν υπάρχουν), περιγραφή ενδεικτικών έργων που έχει εκτελέσει, των µέσων και δυναµικού που διαθέτει, και οιοδήποτε άλλο παρόµοιο ή πρόσθετο στοιχείο κρίνει σκόπιµο προκειµένου να δώσει µια πλήρη εικόνα του. ιευκρινίζεται ρητώς ότι τα στοιχεία αυτά δεν αξιολογούνται για την τεχνική του επάρκεια. Άρθρο 13 ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Τεχνική έκθεση για την προτεινόµενη διαδικασία υλοποίησης κάθε µέρους του έργου, την µέθοδο υλοποίησης, τα επιστηµονικά, τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την µέθοδο εγκατάστασης και ενσωµάτωσης στις υποδοµές του ΙΜΕ. Στην έκθεση θα τεκµηριώνεται η ικανοποίηση ή υπερκάλυψη των Τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας. ιευκρινίζεται πως η τεκµηρίωση της ικανοποίησης ή υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών διαφορετικών σηµείων του κεφαλαίου Γ της παρούσας δύναται να συνταχθεί είτε ως εννιαία έκθεση ή και ως διακριτές Οργανωτικό σχήµα µε σαφή περιγραφή των ρόλων της οµάδας υλοποίησης έργου, στο σύνολό του και για κάθε τµήµα του, όπως η υλοποίηση αυτή προβλέπεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση του υποψηφίου. Το οργανωτικό σχήµα θα συνοδεύεται από περιγραφές των ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ακαδηµαϊκής και άλλης εκπαίδευσης και λοιπών ικανοτήτων που σχετίζονται µε κάθε ρόλο όσο αφορά στο αντικείµενο του παρόντος έργου και θα τεκµηριώνει την καταλληλότητα και πληρότητα του σχήµατος, για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Γ της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το οργανόγραµµα θα περιλαµβάνει το προφίλ του υπεύθυνου έργου για το σύνολο του έργου και του υπευθύνου ανά µέρος, Σελίδα 24 από 72

25 καθώς και τα ελάχιστα προσόντα των συνεργατών στους οποίους θα ανατεθούν οι µεταφραστικές και επιµελητικές εργασίες. Οι ειδικές γνώσεις, οι δεξιότητες, η ακαδηµαϊκή και άλλη εκπαίδευση κλπ που θα σχετιστούν στην προσφορά του αναδόχου µε κάθε ρόλο αποτελούν και δέσµευση του αναδόχου για τα ελάχιστα προσόντα του ατόµου ή των ατόµων που θα αναλάβουν τους αντίστοιχους ρόλους Θα υποβληθεί επίσης αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης του έργου, στο σύνολό του, όπου θα περιλαµβάνεται ο χρονοπρογραµµατισµός των µερών του έργου. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα ποσοστά υλοποίησης του έργου στα κοµβικά σηµεία της παραγράφου Το χρονοδιάγραµµα θα διευκρινίζει την διαδικασία υλοποίησης του έργου χρονικά, τόσο όσον αφορά τις εργασίες που θα αναλάβει ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας όσο και στο πλαίσιο της ένταξης των εργασιών αυτών στο συνολικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου (τις εργασίες που εκτελεί ο ΚτΕ µε ίδια µέσα) όπως αυτό περιγράφεται συνοπτικά στο άρθρο 2 της παρούσας Περιγραφή των παρεχόµενων εγγυήσεων λειτουργίας των τεχνολογικών συστηµάτων που θα αναπτυχθούν και εγκατασταθούν στο ΙΜΕ στα αντίστοιχα µέρη. Οι όροι, ο χρόνος απόκρισης, οι µέθδοδοι και οι διαδικασίες παροχής εργασιών εγγύησης/συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης που περιλαµβάνεται στην προσφορά του υποψηφίου αξιολογούνται στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς όπως προβλέπεται στον πίνακα τεχνικών κριτηρίων του άρθρου 26.1 της διακήρυξης Τα στοιχεία της παραγράφου 13.1 θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε CD ROM, που θα συνοδεύει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του ψηφιακού στοιχείου και του έντυπου, ισχύον θεωρείται το έντυπο Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς θα συνταχθούν ενιαία και θα µονογράφονται και υπογράφονται κατάλληλα από τον κοινό εκπρόσωπο Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα, κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος διαγωνισµού, να καλέσει τους ενδιαφερόµενους για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σε προθεσµία που θα ορίσει στους ενδιαφερόµενους Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα, αν το επιθυµεί, να ελέγξει την Σελίδα 25 από 72

26 εγκυρότητα των στοιχείων που θα υποβληθούν µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο Η Τεχνική προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονοµικά στοιχεία και όρους Σε περίπτωση αντιθέσεων, αντιφάσεων ή και διαφορών µεταξύ αφ ενός των γενικών όρων της διακήρυξης, που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια Α και Β της παρούσας και αφ ετέρου των Τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στους γενικούς όρους της διακήρυξης. Άρθρο 14 ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται Οικονοµική Προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται, αριθµητικώς και ολογράφως, το προσφερόµενο κατ αποκοπή τίµηµα σε ευρώ ( ), για το αντικείµενο της παρούσας, πλήρες και λειτουργικό, επί ποινή αποκλεισµού, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Η προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του συνόλου του έργου. εν επιτρέπονται επί ποινή αποκλεισµού προσφορές για µεµονωµένα µέρη του έργου Η Οικονοµική Προσφορά θα συνταχθεί µε την συµπλήρωση του ειδικού πρωτότυπου, αριθµηµένου, µονογραµµένου και σφραγισµένου από το ΙΜΕ Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9.2 της παρούσας. Ο Υποψήφιος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλει την οικονοµική του προσφορά στο πρωτότυπο αυτό έντυπο Επιπλέον του εντύπου οικονοµικής προσφοράς ο υποψήφιος θα συµπληρώσει στο πρότυπο υποβολής έκθεσης προόδου (Παράρτηµα VI) την ανάλυση κάθε µέρους σε επιµέρους εργασίες και τη στήλη Ε, επισηµαίνοντας έτσι τις επιµέρους εργασίες κάθε µέρους του έργου και τον τρόπο µε τον οποίο επιµερίζει σε αυτές το αντίστοιχο τίµηµα. Το στοιχείο αυτό θα περιληφθεί στον φάκελο οικονοµικής προσφοράς ιευκρινίζεται ρητώς ότι η ανάλυση του τιµήµατος της προσφοράς που απαιτείται να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς και στο πρότυπο υποβολής έκθεσης προόδου ζητείται για λόγους υπολογισµού των τµηµατικών καταβολών, ή οιουδήποτε άλλου υπολογισµού απαιτείται στο πλαίσιο της παρουσας σύµβασης. Σε καµµία περίπτωση δεν Σελίδα 26 από 72

27 αξιολογείται. Το προσφερόµενο τίµηµα παραµένει καταποκοπήν και περιλαµβάνει το σύνολο των προµηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Η ανάλυση αυτή δεν αξιολογείται στην διαδικασία αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς πρέπει όµως τα επί µέρους ποσοστά ανά µέρος όπως αυτά δηλώνονται στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς να µην ξεπερνούν το µέγιστο επιτρεπτό ανά µέρος και να αθροίζουν στο 100% και οµοίως τα επί µέρους ποσοστά ανά εργασία κάθε µέρους όπως αυτά δηλώνονται στο πρότυπο υποβολής έκθεσης προόδου να αθροίζουν στο 100% (επί ποινή ακυρότητας). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν βάση για τον υπολογισµό της εκάστοτε πιστοποιούµενης δαπάνης του αναδόχου ιευκρινίζεται ότι στο κατ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη εκτελωνισµού, ασφάλιστρα κ.λπ., εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ΚτΕ. Περιλαµβάνονται επίσης εργατικά, αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αυτή κατονοµάζεται ρητά είτε όχι στην παρούσα, προκειµένου να παραδοθεί το σύνολο των τεχνολογικών υποδοµών και υπηρεσιών στον Κ.τ.Ε Λόγω του σηµαντικού χαρακτήρα του προς διεκπεραίωση έργου, της υψηλής απαιτητικότητας του κυρίου του έργου και του επιπέδου των αιτούµενων υπηρεσιών και προς αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού, σε περίπτωση έκπτωσης υπερβολικού χαρακτήρα το ΙΜΕ θα ζητήσει αιτιολόγηση και αναλυτική τεκµηρίωση της οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση που αυτή κριθεί ανεπαρκής το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει την εν λόγω προσφορά και να καλέσει για υπογραφή της σύµβασης τον αµέσως επόµενο υποψήφιο ή να ζητήσει επαύξηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της παραγράφου 17.3 έως και το ύψος του 50% επί του προσφερόµενου τιµήµατος Σε κάθε περίπτωση όπου αναγράφονται ποσά ολογράφως και αριθµητικώς υπερισχύει η ολόγραφη αναγραφή της τιµής Όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφονται ανά σελίδα και υπογράφονται από τον νόµιµο (ή κοινό, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) εκπρόσωπο του υποψηφίου Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης και των δυνητικών µονοµερών από το ΙΜΕ παρατάσεών της όπως περιγράφονται στην παρούσα Ο προσφέρων µε την προσφορά του, δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα και απαίτηση Σελίδα 27 από 72

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Δράση 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών»

Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες οργάνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Συγγραφικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου-

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου- 449 Ν. 12(Ι)/2006 υπέβαλαν αίτηση ΰν τα απαιτούμενα συμμετοχής ή που οεν ς που δεν (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση Λύσεων ή των προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα