Πίνακας Περιεχοµένων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχοµένων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ε-65 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Εκκρεµότητες Επισκόπηση Περιόδου Αναφοράς Προβλήµατα και πιθανοί κίνδυνοι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (CHECK LISTS) ΜΗΝΙΑΙΑΕΣ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου Μελέτες του έργου Ειδικές µελέτες ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ιαχείριση αποβλήτων Αέρια ρύπανση ονήσεις Θόρυβος Υδάτινοι πόροι Φυσικό περιβάλλον ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 1/56

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης αποτελεί τη τρίτη προσέγγιση των ιεργασιών Περιβαλλοντικής ιαχείρισης της Κ/Ξ Κατασκευής και συντάσσεται στα πλαίσια της Συµβατικής της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 13.3 σηµείο (γ) της Σύµβασης Μελέτηςκαι Κατασκευής του έργου ( σηµείο (iii) της Σύµβασης Παραχώρησης Ν. 3597/ ΦΕΚ 3445Α/ ). Τα στοιχεία κάθε εξαµηνιαίας έκθεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους και καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών Κατασκευών και Λειτουργίας, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η πρώτη εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης επεβλήθη από την Κ/Ξ κατασκευής στον Παραχωρησιούχο στις 31/10/2008 και αφορούσε την περίοδο 4 ος 2008 έως 9 ος 2008, δηλαδή το 1 ο εξάµηνο από την ηµεροµηνία έναρξης της Σύµβασης Παραχώρησης. Στη συνέχεια για λόγους λειτουργικούς, η Κ/Ξ κατασκευής του έργου αιτήθηκε για την αλλαγή των ηµεροµηνιών υποβολής των εξαµηνιαίων, ώστε αυτές να υποβάλλονται ανά ηµερολογιακό εξάµηνο. Από την υποβολή της 1 ης Εξαµηνιαίας Έκθεσης µέχρι σήµερα, µεσολάβησε η 1 η Ετήσια Έκθεση (υποβολή 31/01/2009). Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η 2 η εξαµηνιαία έκθεση αφορούσε στην περίοδο από 1 ος 2009 µέχρι 6 ος 2009 και υποβλήθηκε στον Παραχωρησιούχο στις 03/08/2009. Έκτοτε στις 19/02/2010 υποβλήθηκε η 2 η Ετήσια Έκθεση και σε συνέχεια των παραπάνω η Κ/Ξ κατασκευής υποβάλει την παρούσα 3 η εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης για την περίοδο 1 ος 2010 έως 6 ος Επίσης, σηµειώνεται ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί εξέλιξη/βελτίωση της δοµής της προηγούµενης έκθεσης και είναι σαφές πως σκοπός αυτής της εξέλιξης/βελτίωσης, είναι η βελτίωση της παρουσίασης των περιβαλλοντικών θεµάτων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έχει το υπό σύνταξη Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνεχή βελτίωσή του. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 2/56

3 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κράτος: Ελληνική ηµοκρατία Παραχωρησιούχος: Ο ΟΣ KENΤΡΙΚΗΣ EΛΛΑ ΑΣ A.E. Κατασκευαστής: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ E65 J.V Ανεξάρτητος Μηχανικός: SCOTT WILSON- OMEK ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ: I. Αυτοκινητόδροµου «Κεντρικής Ελλάδος» µήκους περίπου 174 χλµ. II. Τµήµατος Σκάρφεια Ράχες του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ µήκους περίπου 57 χλµ. Το έργο χαρακτηρίζεται ως τµήµα τού ιευρωπαϊκού ικτύου Μεταφορών (TEN). Εξυπηρετεί τις διεθνής κυκλοφοριακές πύλες στην Ηγουµενίτσα και Κρυσταλλοπηγή όπως και την διαπεριφερειακή κυκλοφορία. Ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ξεκινάει από την χιλιοµετρική θέση του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ και ολοκληρώνεται στην Εγνατία Οδό στη θέση Παναγιά, διασχίζοντας τους Νοµούς Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Αποτελείται από δύο λωρίδες ανά ρεύµα κυκλοφορίας καθώς και από λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Το πλάτος του αυτοκινητόδροµου στα πεδινά είναι 24.5 m µε µέγιστο όριο ταχύτητας στα 120 χλµ/ώρα και στα ορεινά έχει πλάτος 21.0 m µε µέγιστο όριο ταχύτητας στα 110 χλµ/ώρα. Περιλαµβάνει: 15 Ανισόπεδους Κόµβους 7 Σταθµούς ιοδίων 6 Χώρους Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 3 Κέντρα Εκµετάλλευσης και Συντήρησης 5 Σήραγγες Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 3/56

4 Όπως επίσης και Γέφυρες, Άνω ιαβάσεις, Κάτω ιαβάσεις, Τοίχους Αντιστήριξης, Οχετούς ιευθέτησης, κλπ. Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 διαιρείται σε τρία τµήµατα όπως παρακάτω: Τµήµα Από Χ.Θ. Έως Χ.Θ. Απόφαση Ε.Π.Ο.* Τµήµα 1 ο ΚΥΑ / Τµήµα 2 ο ΚΥΑ / Τµήµα 3 ο ΚΥΑ / Τα τµήµατα του Έργου της Σύµβασης Παραχώρησης, διαιρούνται σε ένδεκα (11) Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ). Για κάθε Γεωγραφική Ενότητα το φυσικό αντικείµενο αναλύεται σε Οµάδες οµοειδών εργασιών κατ αντιστοιχία στο Μερικό Τίµηµα Μελετών Κατασκευών Βi. Τα Νέα Τµήµατα ηµοσίου που ήδη κατασκευάζονται από το ηµόσιο και µετά την ολοκλήρωση τους θα ενταχθούν στο Έργο Παραχώρησης είναι τα ακόλουθα: N/ ΤΜΗΜΑ Χλµ. 12 N/ Τµήµα Σκάρφεια - Θερµοπύλες 17, N/ Τµήµα Θερµοπύλες Σπερχειός (εκτός από την υπό κατασκευή γέφυρα από την ΕΡΓΟΣΕ) 8,5 Γέφυρα υπό κατασκευή από την ΕΡΓΟΣΕ στο τµήµα Θερµοπύλες - Σπερχειός 14 N/ Τµήµα Σπερχειός Α/Κ Αγ. Παρασκευής 3,5 15 Ν/ Τµήµα Α/Κ Αγ. Παρασκευής Α/Κ Αγ. Μαρίνας 8,5 16 Ν/ Τµήµα Α/Κ Αγ. Μαρίνας Ράχες 19,200 Τεχνικά έργα στο τµήµα ΠΑΘΕ Λιανοκλάδι υπό κατασκευή από την ΕΡΓΟΣΕ Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 4/56

5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Εκκρεµότητες a. Αναφορικά µε τα δίκτυα ΟΚΩ που σχετίζονται µε τον Ε-65, µέχρι στιγµής σχετικές αιτήσεις που έχουν πληρωθεί έως 25/6/10 (αφορώντας κυρίως δίκτυα ηλεκτρισµού). Η εµπλεκόµενη υπηρεσία ΕΗ- έχει ξεκινήσει τις εργασίες στις ΓΕ 1N.2, 4N, 5N, 6N, 7N & 9Ν αλλά η όλη διαδικασία έχει ήδη καθυστερήσει και θα πρέπει να επισπευστεί δεδοµένου ότι προκαλεί αποδιοργάνωση των εργασιών (βλ. επίσης a & b). b. Σε πολλές περιπτώσεις τα παραληφθέντα τµήµατα δεν είναι συνεχή περιλαµβάνοντας µη απαλλοτριωθέντα αγροτεµάχια και δεν επιτρέπουν την κατάληψη γης σε όλο το εύρος της απαλλοτριωµένης ζώνης σε επαρκές µήκος µε προφανείς επιπτώσεις στην κατασκευή Επισκόπηση Περιόδου Αναφοράς a. Έως την ηµέρα αναφοράς της παρούσας (25/6/10) τα κύρια θέµατα των εµπλεκοµένων µε το έργο ΟΚΩ είναι τα ακόλουθα: ΕΗ: Γ.Ε. 1N.1: Στην περιοχή που οι κλάδοι ΑΒ1 & ΑΒ2 διασχίζουν την Παλαιά Εθνική Οδό, η ΕΗ οργανώνει τις σχετικές µετεγκαταστάσεις. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε θα πρέπει να καταβάλλει το σχετικό κόστος. Γ.Ε. 1N.2: Η µετατόπιση εγκαταστάσεων ΕΗ στον Α/Κ Καρπενησίου ολοκληρώθηκε. Οι εργασίες µετατόπιση Υψηλής Τάσης στα ΣΕΑ Λιανοκλαδίου έχουν διακοπεί. Η τοπική Υπηρεσία ΕΗ δεν έχει ανταποκριθεί µέχρι στιγµής σχετικά µε την µετατόπιση διαφόρων δικτύων κατά µήκος του άξονα. Τέλος, το θέµα διακοπής της ηλεκτροδότησης & µετατόπισης των γεωτρήσεων θα πρέπει να επιλυθεί. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 5/56

6 Γ.Ε. 5N, 6N.1: Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω µη έγκαιρης µετατόπισης δικτύων. Στις 19/01/2010 ξεκίνησαν εργασίες µετατόπισης δικτύου περί τη Χ.Θ Χ.Θ.: αλλά η ΕΟΑΕ δεν έχει πληρώσει την δαπάνη για την µετατόπιση των δικτύων της ΕΗ από Χ.Θ.: Χ.Θ.: (Α/Κ Καρδίτσας είναι κρίσιµος). Έχουν διακοπεί τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των επιταχθέντων ιδιωτικών γεωτρήσεων στο τµήµα από Χ.Θ.: Χ.Θ.: εν έχουν διακοπεί τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ. Ένα από τα προβλήµατα που παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις µετατοπίσεις των δικτύων της ΕΗ είναι η έλλειψη υλικών. Γ.Ε. 6N.2: Έχουν εντοπιστεί όλα τα δίκτυα ΟΚΩ εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την µετατόπισή τους. Γ.Ε. 7N.1: Έχουν εντοπιστεί όλα τα δίκτυα ΟΚΩ εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την µετατόπισή τους. Από Χ.Θ έως Χ.Θ η ΕΗ Τρικάλων προχώρησε τελικώς στην µετατόπιση. Γ.Ε. 7N.2 & 8N: Συντάχθηκε και υποβλήθηκε η µελέτη µετατόπισης του δικτύου της.ε.η. Αναµένεται η πληρωµής της δαπάνης µετατόπισης του δικτύου.ε.η. από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Γ.Ε. 9N: Ολοκλήρωση εργασιών αποξήλωσης και µετατόπισης του δικτύου Χ.Θ ~ Χ.Θ στις 15/06/2010. Γ.Ε.10N: Επαφές µε.ε.η. και παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων προκειµένου να συνταχθεί η σχετική µελέτη µετατόπισης του δικτύου. Γ.Ε. 11N.1: Όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν γίνει για την µετατόπιση δικτύων στην περιοχή από Χ.Θ έως Χ.Θ Παρά την πληρωµή της η ΕΗ δεν έχει ξεκινήσει εργασίες µετατόπισης του δικτύου της. ΠΑΘΕ: Έχει γίνει γράµµα στην παραχώρηση για αιτήσεις µόνιµων παροχών ΕΗ για τα διόδια της Αγ. Τριάδας, Α/Κ Μώλου και Α/Κ Θερµοπυλών (5552/ , χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω ενέργεια. εν έχει πραγµατοποιηθεί η µετατόπιση δικτύου ΕΗ στην περιοχή διοδίων Μαυροµαντήλας. ΕΠΑ: Γ.Ε. 1N.1: Η κατασκευή τεχνικού προστασίας σε σωλήνα της ΕΣΦΑ στην Χ.Θ βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 6/56

7 Γ.Ε. 6N: Στις 10/6/10 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τεχνικού προστασίας αγωγού φυσικού αερίου περί την Χ.Θ Γ.Ε. 7N.1: Η ΕΠΑ συνεχίζει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει την προστασία του αγωγού στην Χ.Θ & και ολοκλήρωσε στην Χ.Θ OTE: Γ.Ε. 1N.1: Ο ΟΤΕ οργανώνει τη µεταφορά του δικτύου στην περιοχή όπου οι κλάδοι ΑΒ1 και ΑΒ2 διασταυρώνονται µε την παλιά Εθνική Οδό. ΠΑΘΕ: Υπεβλήθησαν σε όλους τους οργανισµούς τηλεπικοινωνιών οριζοντιογραφίες όλων των σταθµών διοδίων για πιθανά υπόγεια δίκτυα τους και µετατοπίσεις αυτών. Έως σήµερα έχουν απαντήσει αρνητικά η εταιρεία WIND & COSMOTE. TOEB: Γ.Ε. 1Ν.1: Συνεχίζονται οι εργασίες για το αρδευτικό κανάλι Ανθήλης καθώς και για το σχετικό αντλιοστάσιο. Γ.Ε. 6N.1: Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των δικτύων άρδευσης από Χ.Θ Χ.Θ (κατασκευή σωληνωτών). Έως και σήµερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες µετατόπισης των γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ. Γ.Ε. 9N: Ολοκληρώθηκε η σύνταξη µελετών µετατόπισης δικτύων και γεωτρήσεων (όπου απαιτείται) µε το ΤΟΕΒ Θεόπετρας και ΤΟΕΒ Βασιλικής. Αναµένεται η δηµοπράτηση των δύο αυτών εργολαβιών από την Υ.Ε.Β. Καµία πρόοδος σχετικά µε τη µετατόπιση του αρδευτικού δικτύου Ράξας. Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Γ.Ε. 1N.2: Στη Λαµία η µερική µετατόπιση αγωγού ύδρευσης κοντά στην Α ΤΕ40 θα πρέπει να διευθετηθεί ΠΑΘΕ: Έχει γίνει γράµµα στην παραχώρηση για υδροδότηση διοδίων (CC/X/CO/GE000/PRO05392/CM/nm/ , χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω ενέργεια. b. Η σύνταξη και υποβολή µελετών εξελίσσεται. c. Εξελίσσεται η διαδικασία απόκτησης αδειών για λατοµεία, χώρους απόρριψης, εξοπλισµό και δανειοθάλαµους για τις ανάγκες του έργου. Ο αιτήσεις για τις άδειες έχουν ήδη σταλεί στις αρµόδιες υπηρεσίες. Αρκετές περιοχές έχουν απορριφθεί από τις εµπλεκόµενες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ασαρχεία και σε κάποιες περιπτώσεις φορείς έκδοσης άδειας εκµετάλλευσης αποφάσισαν αρνητικά. Ειδικότερα για την περιοχή Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 7/56

8 της Λαµίας από τους 4 περιβαλλοντικά εγκεκριµένους δανειοθαλάµους µόνο ένας βρίσκεται σε κανονική λειτουργία και αυτός µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι φορείς έκδοσης άδειας εκµετάλλευσης εξέδωσαν αρνητικές αποφάσεις µε αποτέλεσµα τα επιχώµατα στην περιοχή να κατασκευάζονται µε σοβαρή καθυστέρηση. Το όλο θέµα είναι κρίσιµο. d. Η εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου συνεχίζεται κανονικά. e. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας του Έργου. f. Το Συ ια.του ΕΡΓΟΥ αναθεωρείται στη βάση της πρότασης της Κ/Ξ και της συµφωνίας µε τον ΑΜ Προβλήµατα και πιθανοί κίνδυνοι Καθυστερήσεις στην διαδικασία επίταξης, µε συνέπεια τον χαµηλό ρυθµό παράδοσης χώρων µε επακόλουθες καθυστερήσεις σε διάφορα τµήµατα του έργου, όπως στις ΓΕ 1N.1 & 1N.2 (Χ.Θ Χ.Θ ) όπου η 2 n Αποκλειστική Προθεσµία µε τη οποία σχετίζονται οι συγκεκριµένες Γ.Ε. δεν επετεύχθη. Επίσης καθυστερήσεις εµφανίζονται στις ΓΕ 11Ν.1, 11Ν.2, 11Ν.3. Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δοκιµαστικών αρχαιολογικών τοµών λόγω µη παράδοσης χώρων και επίσης λόγω ανεπάρκειας προσωπικού από τις εµπλεκόµενες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για την παρακολούθηση των εργασιών όπως στις ΓΕ 2N, 4Ν, 5Ν, 6Ν, 9N & 10N. Οι συνεχιζόµενες καθυστερήσεις σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα (όπου οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες ήταν να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 2009) εµφανίζονται στο χρονοδιάγραµµα της παρούσας αναφοράς. Σηµαντική αποδιοργάνωση των εργασιών λόγω δεσµευµένων χώρων εύρεσης αρχαιολογικών ευρηµάτων σε µεγάλη κλίµακα κατά µήκος της χάραξης του αυτοκινητοδρόµου στην Γ.Ε. 5Ν ( & ). Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη της Γ.Γ. Πολιτισµού στις στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών µε σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών απελευθέρωσης χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, εντούτοις παρατηρείται εντονότερη καθυστέρηση από πλευράς της Αρχαιολογικής Εφορείας (βλ. επίσης 1.3). εσµευµένες περιοχές λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων υπάρχουν επίσης στις Γ.Ε.1N.2 (14+200), 2N.1 ( ), 6N.2-7N.1 ( , ), 8N Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 8/56

9 ( ~ περιοχή Ράξας) Καθυστερήσεις λόγω µη έγκαιρης µετατόπισης Ο.Κ.Ω. στις ΓΕ 1Ν.2, 5N, 6N, 7N & τµήµατα ΠΑΘΕ. (Κυρίως δίκτυα ΕΗ). Καθυστερήσεις λόγω µη εύρεσης ή απόρριψης κατάλληλων χώρων δανειοθαλάµων/λατοµείων καθώς έως σήµερα πολλοί τέτοιοι χώροι έχουν απορριφθεί από τις εµπλεκόµενες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες & ασαρχεία, συν την καθυστέρηση απόκρισης των αρµοδίων Υπηρεσιών στις υποβολές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έως και σήµερα από τους τέσσερεις (4 ) δανειοθαλάµους προς έγκριση στην περιοχή της Λαµίας, µόνον ένας (Καλαµάκι Βρύση) αδειοδοτήθηκε τον Απρίλιο 2010 δεκατρείς (13) µήνες µετά την υποβολή της σχετικής αίτησης επηρεάζοντας σοβαρά την πρόοδο των επιχωµάτων στην ΓΕ 1Ν. Επιπλέον, εδόθη άδεια επέµβασης από την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Καρδίτσας για απόληψη υλικών και διευθέτηση της κοίτης του ποταµού Ονόχωνου σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Ε.Τ.Μ.Ε. και κατά την πρόοδο των εργασιών εµφανίστηκαν κάτοικοι οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι κατέχουν ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους κυριότητας στην περιοχή των έργων, µε αποτέλεσµα την διακοπή των εργασιών. Επιστολή του Νοµάρχη Καρδίτσας µε την οποία ζητά τροποποίηση των εγκεκριµένων µελετών του Ε65 και πρόσθετες διαβάσεις, θέµατα τα οποία επιφέρουν καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος. Καθυστέρηση στις εργασίες καθαίρεσης και µετατόπισης του αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού που βρίσκεται στο τµήµα Γ.Ε. 6Ν1 µεταξύ Χ.Θ Χ.Θ λόγω µη παράδοσης της γης δεδοµένου του γεγονότος ότι από την 1/9/2009 έληξε η αρδευτική περίοδος. Καθυστέρηση λόγω µη επίτευξης της αναθεωρηµένης ηµεροµηνίας παράδοσης του χώρου για τα τµήµατα (12Ν -13Ν -14Ν ) στις 25/6/2009, 10/9/2009 και 11/9/2009 αντίστοιχα. Καθυστέρηση στην αποπεράτωση διοδίων Α/Κ Μώλου λόγω πρόσθετης απαλλοτρίωσης. Καθυστέρηση λόγω ύπαρξης εργοταξιακών εγκαταστάσεων τρίτων εντός του εύρους κατάληψης έργων (διόδια Α/Κ Μώλου και Αγ. Τριάδας) στο τµήµα 12N - Νέο Τµήµα ηµοσίου δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στις εργασίες έως ότου απελευθερωθεί πλήρως η περιοχή. Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εµφανίζεται στο χρονοδιάγραµµα της παρούσας. Επιπλέον, καθυστέρηση υπάρχει στην κατασκευή δικτύου ITS στον A/K Ροδίτσας (14Ν ) λόγω ανολοκλήρωτων εργασιών στον ΠΑΘΕ. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 9/56

10 Προβλήµατα παρατηρούνται από τις υπερβολικές απαιτήσεις των ήµων για την απόληψη υλικών και την εγκατάσταση εργοταξίων. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως την εγκατάσταση εργοταξίου στην περιοχή της Ράξας Χαϊδεµένης οι ήµοι παρουσιάζονται αντίθετοι (γενική αντιµετώπιση για το έργο του Ε65). Επίσης, στην περίπτωση αµµοληψίας (Γερακάρης) στην περιοχή.υπάτης,.λαµιέων, η ΚΕ απέρριψε την αίτηση της Κ/Ξ µε ασαφή αιτιολόγηση που στηριζόταν σε παρατηρήσεις επί της εγκεκριµένης ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε (καθ ύλην αρµόδια υπηρεσία), κατόπιν υποδείξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και δηµοτών. Σχετικά µε το δανειοθαλάµο στην περιοχή «Αεροδρόµιο» του.φαλώριας, Ν. Τρικάλων, ζητήθηκε από τη Ν.Α. Τρικάλων (αρµόδιος φορέας για την έκδοση άδειας λειτουργίας) τροποποίηση της εγκεκριµένης ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Η τροποποίηση αφορά στον προϋπολογισµό των έργων αποκατάστασης βάσει του οποίου εκδίδεται και σχετική εγγυητική επιστολή. Το ύψος της εγγυητική επιστολής θα µπορούσε να καθορισθεί (αυξηθεί) από τη Ν.Α. Τρικάλων, χωρίς την τροποποίηση της ΕΤΜΕ. Η ενέργεια αυτή (τροποποίηση ΕΤΜΕ) κρίνεται περιττή και οδηγεί σε καθυστέρηση της έκδοσης άδειας λειτουργίας. Παρόλα αυτά η Κ/Ξ αναγκάστηκε να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή. Πιθανός κίνδυνος για την καθυστέρηση ή την ακύρωση της κατασκευής του τµήµατος του έργου από τη Χ.Θ έως τη Σύνδεση µε την Εγνατία Οδό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αιτήσεις Αναστολής και Ακύρωσης Ενωπιον του Συβµουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), για την αναστολή των εργασιών και την ακύρωση της υπ αριθµ / ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τµήµα Καλαµπάκα Εγνατία οδός και ανισόπεδος κόµβος Αγ. Παρασκευής για την σύνδεσή του µε την Εγνατία οδό» (Χ.Θ Εγνατία). Η αίτηση υποβλήθηκε από τους: Σωµατείο «Κυνηγετικός Σύλλογος Γρεβενών» Σωµατείο «Ιππικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Η Βασιλίτσα» Σωµατείο «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος εσκάτης» ΟΤΑ ήµος εσκάτης, Ν. Γρεβενών ΟΤΑ ήµος Χασίων, Ν. Τρικάλων Μέχρι την ηµέρα αναφοράς καµία απόφαση του ΣτΕ δεν έχει εκδοθεί. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 10/56

11 2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία του έργου είναι σε πλήρη συµµόρφωση των Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και µε όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη Σύµβαση Παραχώρησης (Σ.Π.) και τα συνηµµένα συµβατικά τεύχη της (Σύµβαση Μελέτης και Κατασκευής, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), τον Κανονισµό Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.)), καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία. Βασική απαίτηση για την κατασκευή του έργου αποτελεί ο Νόµος υπ αριθµ. 3597/ (ΦΕΚ 3445Α/ ), ο οποίος περιλαµβάνει τα συµβατικά τεύχη, η ισχύουσα νοµοθεσία, όπως περιγράφονται αναλυτικά και στην προηγούµενη εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, καθώς επίσης και οι όροι και περιορισµοί που προκύπτουν από τις επιµέρους αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, όπως οι ΕΤΜΕ των διαφόρων συνοδών έργων, οι εγκρίσεις των τροποποιήσεων του κυρίως οδικού έργου, κλπ, για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος του έργου. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 11/56

12 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΠΠΠΕ), βασίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και όρους της σύµβασης, και περιλαµβάνει : Ιεράρχηση ενεργειών - δράσεων προστασίας που πρέπει να γίνουν κατ εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων και των λοιπών συµβατικών υποχρεώσεων από την κ/ξία κατασκευής. Οι µελέτες οι έρευνες και οι τεχνικές εκθέσεις, που πρέπει να εκπονηθούν στα πλαίσια κατασκευής και λειτουργίας του έργου και αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα. Η διαδικασία ελέγχου εφαρµογής των αναφερόµενων στους Όρους και των δράσεων από τους υπεύθυνους περιβάλλοντος. Σκοπός του Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου είναι ο σαφής προσδιορισµός των ενεργειών και των δράσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική διαχείριση της φάσης κατασκευής του έργου και που προκύπτουν σύµφωνα µε την καταγραφή και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, τις λοιπές υποχρεώσεις, ή οδηγίες, που απορρέουν από τα συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία. Το ΠΠΠΕ έχει υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. 3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (CHECK LISTS) Με βάση το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου και το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης καταρτίζονται οι Πίνακες Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Ορών, στους οποίους αναφέρεται ο τρόπος και η µεθοδολογία των αναγκαίων δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων, σε ότι αφορά το χρονοδιάγραµµά τους Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 12/56

13 καθώς και τον συσχετισµό τους µε το χρονοδιάγραµµά του έργου. Για τον έλεγχο του προγράµµατος εφαρµογής καταρτίζονται αντίστοιχοι πίνακες. Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τους µηχανικούς έργου, διενεργούν τακτικούς ελέγχους και συµπληρώνουν τους πίνακες ελέγχου, δηλαδή την εφαρµογή του Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται σε αυτό. Επίσης, δίνουν τις αναγκαίες οδηγίες ή κατευθύνσεις που βασίζονται στο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, για κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα που προκύπτει. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) το οποίο εφαρµόζεται από την Κ/Ξ, έχει καταρτιστεί βάσει του Προτύπου ISO 14001:2004 και αποτελείται από το Εγχειρίδιο, τις ιαδικασίες, τις Οδηγίες και τα Έντυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης πλευρών, θεµάτων και εργασιών που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του έργου. Το εγχειρίδιο, οι διαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρµόζεται ενιαία σε ολόκληρο το έργο και βρίσκονται στη φάση της πρώτης αναθεώρησης. Το ΣΠ βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη για την ικανοποίηση των αναγκών του έργου. 3.3 ΜΗΝΙΑΙΑΕΣ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Παράλληλα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος και για την πλήρη ενηµέρωση του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Ανεξάρτητου Μηχανικού σε µηνιαία βάση, ο υπεύθυνος του τµήµατος Περιβάλλοντος της Κ/Ξ συντάσσει µηνιαίες, εξαµηνιαίες και ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Στις µηνιαίες εκθέσεις περιλαµβάνονται: Έργα ή µελέτες που έγιναν και που αφορούν την εφαρµογή των Π.Ο. αλλά και παρεκκλίσεις από τα αναφερόµενα στο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου. Oι σχετικές ενέργειες των υπεύθυνων περιβάλλοντος (έλεγχοι, ειδικές εκθέσεις, κλπ). Πλήρης φωτογραφική παρουσίαση των περιβαλλοντικών θεµάτων που εντοπίζονται Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 13/56

14 Στο τέλος, κάθε εξαµήνου συντάσσεται Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο σηµείο (iii) της Σύµβασης Παραχώρησης. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο σηµείο (iii) της Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία περιλαµβάνει την ετήσια ανασκόπηση, των όσων περιγράφονται στις επιµέρους περιοδικές εκθέσεις. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 14/56

15 4. ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η πρόοδος των εργασιών κατασκευής του Έργου, υποβάλλεται από την κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ε-65 προς τον Παραχωρησιούχο µέσω των µηνιαίων εκθέσεων προόδου µελετών κατασκευών. Οι παρακάτω παράγραφοι αποτελούν την τεκµηρίωση τήρησης των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων σε σχέση µε την πρόοδο των εργασιών κατασκευής. 4.1 Α ΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την Κ/Ξ Κατασκευής, για την λήψη των κατάλληλων αδειών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. Επίσης, παρουσιάζονται και οι σχετικές µελέτες που προκύπτουν από την υποχρέωση εφαρµογής των συµβατικών απαιτήσεων και των περιβαλλοντικών όρων του έργου Άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών απαιτήσεων βάση της κείµενης νοµοθεσίας, εκπονούνται και υποβάλλονται Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής (ΕΤΜΕ) συνοδών έργων προς έγκριση και αδειοδότηση. Αρµόδια υπηρεσία για την έγκριση των ΕΤΜΕ είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας ) παρουσιάζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις υποβολές που έγιναν προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 15/56

16 Πίνακας Συνοδά έργα για περιβαλλοντική αδειοδότηση Α/Α Συνοδό έργο Περιοχή Υποβολή προς ΕΥΠΕ (αριθµός πρωτ. ΕΥΠΕ) 1. Απόληψη υλικών από τον ποταµό Ονόχωνο (BP5N1) 2. ανειοθάλαµος Αγ.Παρασκευής "Καλαµάκι Βρ." (BP1N3) ήµος Σοφάδων, Ν. Καρδίτσας «Καλαµάκι Βρ.»,..Αγ.Παρασκευής, ήµου Λαµιέων, Ν.Φθιώτιδας / / Απόφαση ΕΥΠΕ / / Παρατηρήσεις (έγκριση/επανυπ οβολή/απόρριψη, κλπ) Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ 3. Εργοτάξιο Λαµίας (ΣΕΑ ) (IS1N1) «Αγ. Τρίφωνας»,.. Σταυρού,.Λαµιέων, Ν. Φθιώτιδας / / Έγκριση της ΕΤΜΕ 4. ανειοθάλαµος/ Αποθεσιοθάλαµος «Πυργάκι Κοφινάς» (BP/DS1N1) 5. ανειοθάλαµος «Πλατάνα Ρέµα» (BP1N2) 6. ανειοθάλαµος Σπερχειού Ποταµού (BP1N4) 7. ανειοθάλαµος Ρέµατος Γερακάρη (BP1N5) «Πυργάκι»,.. Σταυρού,.Λαµιέων, Ν. Φθιώτιδας. «Πλατάνα Ρέµα»,.. Λυγαριάς,.Λαµιέων, Ν.Φθιώτιδας. «Μαγούλα», στα όρια των ήµων Υπάτης και Λειανοκλαδίου, Ν.Φθιώτιδας. «Ασπρόκαµπος»,.. Κοµποτάδων,.Υπάτης, Ν.Φθιώτιδας / / / / / / / / Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ Η θέση απορρίφθηκε από την ΕΥΠΕ. Έγκριση της ΕΤΜΕ 8. ανειοθάλαµος "Αεροδρόµιο", (BP6N1) 9. Αναθεώρηση της ΕΤΜΕ ανειοθάλαµος "Αεροδρόµιο", (BP6N1) 10. ανειοθάλαµος 'Κιόσκια' (BP4N1)..Κεφαλόβυσο,.Φαλώρειας, Ν.Τρικάλων ήµος Ταµασίου,.. Ανάβρας, Ν. Καρδίτσας / / / / / / Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της αναθεωρηµένης ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ 11. ανειοθάλαµος ήµος Ταµασίου, / /17- Έγκριση της Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 16/56

17 Α/Α Συνοδό έργο Περιοχή Υποβολή προς ΕΥΠΕ (αριθµός πρωτ. ΕΥΠΕ) 'Γελαδαριά' (BP4N2).. Ανάβρας, Ν. Καρδίτσας ήµος Ταµασίου,.. Ανάβρας, Ν. Καρδίτσας 12. Εργοτάξιο Ανάβρας θέση 'Κεδράκος' (IS4N1) 13. Εργοτάξιο Αγ. Θεόδωρος θέση 'Βουλγαρόλακκας' (IS5N1) 14. Εργοτάξιο στην θέση ΓΚΟΛΝΑ (BP5N4) 15. ανειοθάλαµος στην θέση Μαυρόγειες (BP5N4) 16. /Θ στη θέση "Βροντάρια" (BP6N2) 17. Σπαστηροτριβείο εντός του λατοµικού χώρου δανειοθαλάµου στη θέση «Πυργάκι» (IS1N2) 18. Σπαστηροτριβείο εντός του λατοµικού χώρου δανειοθαλάµου στη θέση «Καλαµάκι Βρ.» (IS1N3) 19. Σπαστηροτριβείο εντός του χώρου εργοταξιακών εγκαταστάσεων Λαµίας (IS1N4) 20. Πλυντήριο αδρανών υλικών µε κόσκινο, εντός του δανειοθαλάµου αµµοληψιών στο ρ. Γερακάρης (IS1N5) 21. Εργοτάξιο στη θέση των ΣΕΑ Καλαµπάκας (Χ.Θ ) (IS9N1) ήµος Κάµπου,.. Αγ. Θεόδωρος, Ν. Καρδίτσας ήµος Γόριανης Νοµός Γρεβενών.. Συκεώνας, ήµος Φύλου, Ν. Καρδίτσας.. Φήκης,.Πιαλείων, Ν. Τρικάλων «Πυργάκι»,.. Σταυρού,.Λαµιέων, Ν. Φθιώτιδας. «Καλαµάκι Βρ.»,..Αγ.Παρασκευής, ήµου Λαµιέων, Ν.Φθιώτιδας. «Αγ. Τρίφωνας»,.. Σταυρού,.Λαµιέων, Ν. Φθιώτιδας. «Ασπρόκαµπος»,.. Κοµποτάδων,.Υπάτης, Ν.Φθιώτιδας..Καλαµπάκας, Ν.Τρικάλων Απόφαση ΕΥΠΕ Παρατηρήσεις (έγκριση/επανυπ οβολή/απόρριψη, κλπ) ΕΤΜΕ / / / / / / / / / / / / / Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ --- Αναµένεται να εγκριθεί --- Αναµένεται να εγκριθεί / / / / Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ Έγκριση της ΕΤΜΕ Απορρίφθηκε λόγω απόρριψης της αίτησης µίσθωσης από Κτηµατική Υπηρεσία Ν.Φθιώτιδας. --- Αναµένεται να εγκριθεί 22. Εργοτάξιο στην περιοχή "Λάµπες".. Προαστίου,. Σελλάνων, / Αναµένεται να εγκριθεί Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 17/56

18 Α/Α Συνοδό έργο Περιοχή Υποβολή προς ΕΥΠΕ (αριθµός πρωτ. ΕΥΠΕ) (IS6N1) 23. Εργοτάξιο στη θέση "Σαµόλακα" (IS2N1) Ν.Καρδίτσας... Στύρφακα.Λιανοκλαδίου, Ν.Φθιώτιδας / Απόφαση ΕΥΠΕ Παρατηρήσεις (έγκριση/επανυπ οβολή/απόρριψη, κλπ) --- Αναµένεται να εγκριθεί Εντός του Β εξαµήνου του 2010 θα υποβληθούν επιπλέον σχετικές µελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση επιπλέον συνοδών έργων, όπως αποθεσιοθάλαµοι, εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, κλπ.. Επίσης, βάσει των περιβαλλοντικών όρων του έργου θα πρέπει να ληφθούν οι αντίστοιχες άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως ασαρχεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κλπ. Η µέχρι στιγµής συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες κρίνεται ως αγαστή και απολύτως θετική και επιτυχηµένη. Η Κ/Ξ κατασκευής υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις για την έκδοση σχετικών αδειών. Οι κυριότερες αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εµπλέκονται στο έργο είναι οι εξής: ασαρχείο Λαµίας ασαρχείο Καρδίτσας ασαρχείο Τρικάλων ασαρχείο Καλαµπάκας /νση ασών Γρεβενών Ι ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λ ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Θεσσαλίας Οι κατά τόπους ήµοι Υ.Π.Ε.Κ.Α. κλπ Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 18/56

19 Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που υπεβλήθηκαν από την Κ/Ξ κατασκευής όπως και οι σχετικές άδειες/γνωµοδοτήσεις που εξεδόθησαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου. Πίνακας Αιτήσεις για λήψη αδειών από σχετικές αρµόδιες υπηρεσίες Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας 1. Υπουργείο Ανάπτυξης /νση Λατοµείων Μαρµάρων & Αδρανών Υλικών 2. Ν.Α. Καρδίτσας /νση Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Ανάπτυξης /νση Λατοµείων Μαρµάρων & Αδρανών Υλικών 4. /νση ασών Ν.Α. Καρδίτσας 5. /νση ασών Ν.Α. Καρδίτσας 6. ασαρχείο Καρδίτσας 7. ασαρχείο Καρδίτσας Υποβολή ΤΜΕ του δανειοθαλάµου στην θέση ΚΙΟΣΚΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου Υποβολή συµπληρωµατικών εγγράφων για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης του λατοµικού χώρου δανειοθαλάµου στην θέση ΚΙΟΣΚΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου Υποβολή ΤΜΕ του δανειοθαλάµου στην θέση ΓΕΛΑ ΑΡΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου Υποβολή εγκεκριµένης ΕΤΜΕ & ΤΜΕ του δανειοθαλάµου στην θέση ΓΕΛΑ ΑΡΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου για την έκδοση άδειας µίσθωσης & άδειας επέµβασης Υποβολή εγκεκριµένης ΕΤΜΕ & ΤΜΕ του δανειοθαλάµου στην θέση ΓΕΛΑ ΑΡΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου για την έκδοση άδειας µίσθωσης & άδειας επέµβασης Υποβολή µελέτης δρόµου πρόσβασης για τον /Θ ΓΕΛΑ ΑΡΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου Πρωτόκολλο εγκατάστασης για τον δανειοθαλάµο στην θέση ΓΕΛΑ ΑΡΙΑ 3324/ / Β/Φ.25.9/2527 4/4531ΠΕ/ / / Φ26/516/ / / Β/Φ.25.10/261 63/4615ΠΕ/ / /33810/ / / /32290/ / / /89237/ Έγκριση ΤΜΕ Χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης Έγκριση ΤΜΕ Έγκριση µίσθωσης Έγκριση επέµβασης Έγκριση µελέτης 8095/ / Έγκριση πρωτοκόλλου εγκατάστασης Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 19/56

20 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας.. Ανάβρας. Ταµασίου 8. Ν.Α. Καρδίτσας /νση Τεχνικών Υπηρεσιών 9. Περιφέρεια Θεσσαλίας Γενική /νση ηµοσίων Έργων Τµήµα Υδρ. Έργων 10. Κτηµατική Υπηρεσία ηµοσίου Καρδίτσας 11. Κτηµατική Υπηρεσία ηµοσίου Καρδίτσας 12. /νση Ανάπτυξης Ν.Α. Καρδίτσας 13. /νση Ανάπτυξης Ν.Α. Καρδίτσας 14. /νση Ανάπτυξης Ν.Α. Καρδίτσας Υποβολή προς έγκριση µελέτης οριοθέτησης ποταµού Ονόχωνου Υποβολή προς έγκριση µελέτης οριοθέτησης ποταµού Ονόχωνου Απευθείας µίσθωση του χώρου αµµοχαλικοληψίας στην θέση ΟΝΟΧΩΝΟΣ ήµου Σοφάδων Έναρξη εργασιών του έργου Απόληψη υλικών και αποκατάσταση κοίτης στον ποταµό Ονόχωνο Έκδοση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου χαλαρών υλικών (χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλικών) στο.. Συκεώνας του. Φύλλου Έκδοση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου χαλαρών υλικών (χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλικών) στο.. Συκεώνας του. Φύλλου Έκδοση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου χαλαρών υλικών (χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλικών) στο.. Συκεώνας του. 4329/ / / Έλεγχος µελέτης από την /νση Τεχνικών 3055/ / /15215/Τυ/ Υπηρεσιών Καρδίτσας καθορισµό γραµµών οριοθέτησης Ν.Α. για Επικύρωση µελέτης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 6099/ / / Απόφαση Επιτροπής Αµµοληψίας για την θέση αµµοληψίας στον π. Ονόχωνο, 2. Απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την δωρεάν παραχώρηση δικαιώµατος αµµοχαλικοληψίας 8096/ / / Θετική απάντηση 2063/ πε/ (α..π. 19η ΕΒΑ) 2063/ / Τ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ34/46449/2011/ / / ΕΜΝΕ/Φ23.16/416 πε/ Θετική απάντηση για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης από την 19 η ΕΒΑ Αρνητική γνωµοδότηση της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης Θετική απάντηση για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 20/56

21 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας 15. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΥΠΕ 16. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής /νση Λατοµείων Μαρµάρων & Αδρανών Υλικών 17. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΥΠΕ 18. ασαρχείο Καλαµπάκας Φύλλου Υποβολή προς έγκριση ΕΤΜΕ για τον δανειοθάλαµο στην θέση Μαυρόγειες του.. Συκεώνας ήµου Φύλου Υποβολή προς έγκριση ΤΜΕ για τον δανειοθάλαµο στην θέση Μαυρόγειες του.. Συκεώνας ήµου Φύλου Υποβολή προς έγκριση ΕΤΜΕ για τον εργοταξιακό χώρο στην θέση ΓΚΟΛΝΑ ήµου Γόριανης Νοµού Γρεβενών Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Γκαβοδήµου Τρύπα στο.. Αχλαδέας του ήµου Χασίων Ν. Τρικάλων 19. Λ ΕΠΚΑ Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Γκαβοδήµου Τρύπα στο.. Αχλαδέας του ήµου Χασίων Ν. Τρικάλων η ΕΒΑ Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Γκαβοδήµου Τρύπα στο.. Αχλαδέας του ήµου Χασίων Ν. Τρικάλων 21. ασαρχείο Έγκριση εγκατάστασης Καρδίτσας εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και αναµεικτήρα 3Α στην θέση ΛΕΙΒΑ ΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου 22. Λ ΕΠΚΑ Έγκριση εγκατάστασης εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και αναµεικτήρα 3Α στην θέση ΛΕΙΒΑ ΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου η ΕΒΑ Έγκριση εγκατάστασης εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και αναµεικτήρα 3Α στην Ελλάδος 5935/ Αναµένεται να εγκριθεί 5934/ Αναµένεται να εγκριθεί 7434/ Αναµένεται να εγκριθεί 5530/ Εκκρεµεί η γνωµοδότηση 5530/ / / Η Λ ΕΠΚΑ έστειλε το αίτηµα της εγκατάστασης στο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων Θεσσαλίας 5530/ / / Θετική γνωµοδότηση 7887/ / /76835/ Θετική γνωµοδότηση 7887/ / / Θετική γνωµοδότηση 7887/ / / Θετική γνωµοδότηση Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 21/56

22 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας θέση ΛΕΙΒΑ ΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου 24. /νση Πολεοδοµίας, Πολεοδοµικών εφαρµογών Περιβάλλοντος, Ν.Α. Καρδίτσας και Ηλεκτροδότηση Συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και αναµεικτήρα 3Α στην θέση ΛΕΙΒΑ ΙΑ.. Ανάβρας. Ταµασίου 25. ήµος Χασίων Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Βουλγάρα στο.. Οξύνειας του ήµου Χασίων Ν. Τρικάλων 26. ασαρχείο Καρδίτσας Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Αµµούδες στο.. Φίλιας του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας 27. Λ ΕΠΚΑ Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Αµµούδες στο.. Φίλιας του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας η ΕΒΑ Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Αµµούδες στο.. Φίλιας του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας 29. Ν.Α. Καρδίτσας /νση Ανάπτυξης Αίτηση για έκδοση άδειας εκµετάλλευσης του δανειοθαλάµου στην θέση Αµµούδες στο.. Φίλιας του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας 30. ασαρχείο Καρδίτσας Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Χαλιάδες στο.. Μελισσοχωρίου του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας 31. Λ ΕΠΚΑ Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Χαλιάδες στο.. Μελισσοχωρίου του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας η ΕΒΑ Έγκριση εγκατάστασης δανειοθαλάµου στην θέση Χαλιάδες στο.. Μελισσοχωρίου του ήµου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας 7860/ / Θετική γνωµοδότηση 6074/ Εκκρεµεί η γνωµοδότηση 8049/ / /81958/ Θετική γνωµοδότηση 8049/ / / Θετική γνωµοδότηση 8049/ / / Θετική γνωµοδότηση 8495/ / Φ26/667/ / / /93518/ Η /νση Ανάπτυξης έστειλε αίτηση σε 13 Υπηρεσίες για γνωµοδότηση προκειµένου έκδοσης άδειας εκµετάλλευσης Θετική γνωµοδότηση 8442/ / / Θετική γνωµοδότηση 8442/ Εκκρεµεί η γνωµοδότηση Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 22/56

23 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας 33. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Καρδίτσας 34. ηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας 35. Αστυνοµικό Τµήµα Σοφάδων 36. Αστυνοµικό Τµήµα Σοφάδων 37. Αστυνοµικό Τµήµα Σοφάδων 38. Αστυνοµικό Τµήµα Σοφάδων 39. Αστυνοµικό Τµήµα Σοφάδων 40. Τροχαία Θερµοπυλών Ρύθµιση τοπικής κυκλοφορίας των επαρχιακών οδών 21 (Σοφάδες Φίλια Κέδρος) και 22 (Κέδρος Ανάβρα) Ν. Καρδίτσας Αστικά λύµατα γραφείων εργοταξίου Ανάβρας και εργοταξίου Αγίου Θεοδώρου Εφαρµογή κυκλοφοριακής ρύθµισης επαρχιακών οδών 21 (Σοφάδες Φίλια Κέδρος) και 22 (Κέδρος Ανάβρα) Ν. Καρδίτσας Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί των επαρχιακών οδών Σοφάδες Άµπελος, Σοφάδες Ανώγειο, Σοφάδες Καρποχώρι, Σοφάδες Ανάβρα και του ισόπεδου κόµβου Φίλιας - Ανάβρας Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί των επαρχιακών οδών Σοφάδες Άµπελος, Σοφάδες Ανώγειο, Σοφάδες Καρποχώρι, Σοφάδες Ανάβρα και του ισόπεδου κόµβου Φίλιας - Ανάβρας Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί των επαρχιακών οδών Σοφάδες Άµπελος, Σοφάδες Ανώγειο, Σοφάδες Καρποχώρι, Σοφάδες Ανάβρα και του ισόπεδου κόµβου Φίλιας - Ανάβρας Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί των επαρχιακών οδών Σοφάδες Άµπελος, Σοφάδες Ανώγειο, Σοφάδες Καρποχώρι, Σοφάδες Ανάβρα και του ισόπεδου κόµβου Φίλιας - Ανάβρας Έναρξη εργασιών κατασκευής διοδίων στην ΠΑΘΕ (περιοχή 7914/ / / Θετική απάντηση 6155/ / / /3/51.στ/ / / /3/51.ε/ / / /3/51.ζ/ / / /3/51.η/ / / Θετική απάντηση Θετική απάντηση για την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί της επαρχιακής οδού Σοφάδες Άµπελος Θετική απάντηση για την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί της επαρχιακής οδού Σοφάδες Ανώγειο Θετική απάντηση για την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί της επαρχιακής οδού Σοφάδες Καρποχώρι Θετική απάντηση για την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης επί της επαρχιακής οδού Σοφάδες Ανάβρα και του ισόπεδου κόµβου Φίλιας - Ανάβρας Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 23/56

24 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας Α/Κ Θερµοπυλών) 41. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων Ε.Υ..Ε. - ΠΑΘΕ 42. Περιφέρεια Θεσσαλίας, /νση Υδάτων 43. Ν.Α. Καρδίτσας, /νση Πολεοδοµίας Πολ/κων Εφ/γων και Περ/ντος Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος 44. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Σύνδεσµος ύδρευσης. Καρδίτσας & λοιπών δήµων Εκτέλεση εργασιών δικτύου ασθενών ρευµάτων στην ΠΑΘΕ Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης στο εργοτάξιο Αγίου Θεοδώρου) Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο ανόρυξη γεώτρησης στο εργοτάξιο Αγίου Θεοδώρου Μετατόπιση και προστασία δικτύου ύδρευσης στο τµήµα του έργου από Χ.Θ Χ.Θ Ι ΕΠΚΑ Έγκριση διάνοιξης οδού Πρόσβασης Νότιου µετώπου Τ η ΕΒΑ Έγκριση διάνοιξης οδού Πρόσβασης Νότιου µετώπου Τ2 47. ασαρχείο Έγκριση διάνοιξης Λαµίας οδού Πρόσβασης Νότιου µετώπου Τ2 48. Ι ΕΠΚΑ Έγκριση εγκατάστασης Εργοταξίου "Σαµόλακα".. Στύρφακα.Λιανοκλαδίου 6027/ / ΛΜ/ΦΚΛΜ10.00/Α Λ/159/ /20891/ Θετική απάντηση Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου 76/ Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 4112/ / / Θετική απάντηση 2497/ / / Θετική γνωµοδότηση 2497/ / / Θετική γνωµοδότηση 2497/ / / Έγκριση επέµβασης 2497/ / / εν υπάρχει αντίρρηση για την χωροθέτηση της εργοταξιακής εγκατάστασης η ΕΒΑ Έγκριση εγκατάστασης Εργοταξίου "Σαµόλακα".. Στύρφακα.Λιανοκλαδίου 2497/ / / εν υπάρχει αντίρρηση για την χωροθέτηση της εργοταξιακής εγκατάστασης 50. Λ ΕΠΚΑ Γνωµοδότηση για εργοτάξιο στο.. Καλαµπάκας στο ήµο Καλαµπάκας (Σ.Ε.Α.) η ΕΒΑ Γνωµοδότηση για εργοτάξιο στο.. Καλαµπάκας στο ήµο 52. ασαρχείο Καλαµπάκας Καλαµπάκας (Σ.Ε.Α.) Έναρξη εργασιών στο τµήµα έως / / / Θετική εισήγηση 5059/ / / Θετική εισήγηση 4863/ Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 24/56

25 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας 53. ήµο Καλαµπάκας 54. ασαρχείο Καλαµπάκας 55. /νση Λατοµείων, Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών-Τµηµα Β 56. /νση Λατοµείων, Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών-Τµηµα Β 57. /νση Λατοµείων, Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών-Τµηµα Β 58. ΤΟΕΒ Θεώπετρας Έναρξη εργασιών στο τµήµα εως Ενηµέρωση για τη χάραξη του Ε-65 Έγκριση Τ.Μ.Ε. Πυργάκι Έγκριση Πλατάνα Ρέµα Έγκριση Καλαµάκι Τ.Μ.Ε. Τ.Μ.Ε. Προσαρµογή του δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. στα έργα του Ε ΤΟΕΒ Βασιλικής Προσαρµογή του δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. στα έργα του Ε Ν.Α. Τρικάλων /νση Εγγείων Βελτιώσεων 61. Ν.Α. Τρικάλων /νση Εγγείων Βελτιώσεων 62. Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Γενική /νση Περιφέρειας, ιεύθυνση ηµοσίων Έργων 63. ασαρχείο Καλαµπάκας 64. N.A. Φθιώτιδας, Γενική /νση Υποδοµών & Ανάπτυξης, /νση Ανάπτυξης 65. N.A. Φθιώτιδας, Γενική /νση Υποδοµών & Αναπτυξης, /νση Ανάπτυξης Κατασκευή απαιτούµενων τεχνικών (ΤΟΕΒ Βασιλικής) Κατασκευή απαιτούµενων τεχνικών (ΤΟΕΒ Θεώπετρας) Αµµοληψία στον Π. Γερακάρη Πρωτόκολλο εγκατάστασης εργασιών Εγκεκριµένη Τ.Μ.Ε./Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης Εγκεκριµένη Τ.Μ.Ε./Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης 4864/ / / / Β/Φ.46.42/231 08/4251/ / / Β/Φ.46.43/231 10/4253/ / / Β/Φ.46.41/231 09/4252/ Έγκριση Τ.Μ.Ε. Έγκριση Τ.Μ.Ε. Έγκριση Τ.Μ.Ε. 5390/ / Κοινοποίηση Προϋπολογισµού 5391/ / Κοινοποίηση Προϋπολογισµού 6004/ / / / / /5567/Φ.Α Μ5/ / / /5222/ / Α./Φ.24/3466/34 89/ / Α./Φ.24/3465/34 88/ Αρνητική απόφαση Απόρριψη αιτήµατος Ενηµερωτικό Ενηµερωτικό Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 25/56

26 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας 66. N.A. Φθιώτιδας, Γενική /νση Υποδοµών & Αναπτυξης, /νση Ανάπτυξης Εγκεκριµένη Τ.Μ.Ε./Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης 67. ΥΠΕΚΑ/Ε.Υ.Π.Ε. Αναθεώρηση της Ε.Τ.Μ.Ε. ανειοθάλαµος στη θέση Αεροδρόµιο για τις ανάγκες της κατασκευής του Ε Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ιασταύρωση αγωγού καυσίµου µε Ε / Α./Φ.24/3464/34 90/ Ενηµερωτικό 5218/ / / Έγκριση αναθεώρηση ΕΤΜΕ 5892/ & 8637/ / Φ.550/673242/ Παραχωρησιούχ ιακοπή εργασιών 6006/ Ενηµέρωση για ος υλοτοµίας διακοπή εργασιών υλοτοµίας έπειτα από απαγόρευση του Ελληνικού Στρατού 70. Ο.Τ.Ε Εµπλοκή δικτύου 6205/ Ο.Τ.Ε µε τον Ε Ε.Η. Λαµίας Προϋπολογισµός 2887/ / / ήµος ιάθεση γης - Αίτηµατα 7015/ / Παραληθαίων 73..Ε.Η. Τρικάλων Μετατόπιση δικτύου 2661/ / / Ι Ε.Π.Κ.Α. Εντοπισµός νέα θέσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 7028/ / Ε.Η. Εµπλοκή δικτύου 5730/ / / πυλώνων υψηλής τάσης µε των Ε ασαρχείο Λαµίας Έναρξη υλοτοµιών 7208/ Ενηµέρωση δασαρχείου 77..Ε.Η. Τρικάλων Μετατόπιση δικτύου 2661/ / / Υ.Ε.Β. Τρικάλων ίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. 6004/ Βασιλικής και & Θεοπετρας 6003/ Υ.Ε.Β. Τρικάλων ίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. 7435/ / / Θετική Βασιλικής και γνωµοδότηση Θεοπετρας 80..Ε.Υ.Α. Καλαµπάκας Εµπλοκή του δικτύου 7488/ αποχέτευσης µε τον Ε Ε.Η. Τρικάλων Μετατόπιση δικτύου 2661/ / / Ε.Η. Λαµίας Μετατόπιση δικτύου 2887/ / / Ε.Η. Λαµίας Μετατόπιση δικτύου 2887/ / / Τ.Υ. Συναρµογή του δικτύου 74637/ / Ε2405/ Ν.Α. Τρικάλων αποχέτευσης οµβρίων 0 0 του ήµου Καλαµπάκας µε τον Ε Ε.Η. Λαµίας Μετατόπιση δικτύου 2887/ / / Ε.Η. Λαµίας Μετατόπιση δικτύου 8168/ γεωτρήσεων 87..Ε.Σ.Ε. Αδεία εκτέλεσης 8606/ / /72904/ Λάρισας εργασιών & 2010 Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 26/56

27 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας 8676/ & 4891/97848/ η Ε.Β.Α. έσµευση χώρου από ΧΘ έως / / Ε.Η. Τρικάλων Μετατόπιση δικτύου 2661/ / / ασαρχείο Έκδοση άδειας Λαµίας επέµβασης στο ανειοθάλαµο στη θέση "Καλαµάκι Βρ.",.. Αγ.Παρασκευής,.Λαµιέων, Ν.Φθιώτιδας 91. ασαρχείο Πρωτόκολλο Λαµίας εγκατάστασης στο ανειοθάλαµο στη θέση "Καλαµάκι Βρ.",.. Αγ.Παρασκευής,.Λαµιέων, Ν.Φθιώτιδας 92. ασαρχείο Εργοτάξιο στη θέση Λαµίας "Σαµόλακα".. Στύρφακα.Λιανοκλαδίου, Ν.Φθιώτιδας 93. Περιφέρεια Απόφαση Επικύρωσης Θεσσαλίας οριοθέτησης του ποταµού Ονόχωνου 94. ΚΥ Καρδίτσας ιαβίβαση θετικής απόφασης της επιτροπής αµµοληψίας από τον ποτ. Ονόχωνο η ΕΒΑ Γνωµοδότηση για τον δανειοθάλαµο στη θέση "Βροντάρια".. Φήκης,.Πιαλείων, Ν.Τρικάλων 96. ασαρχείο Πράξη Χαρακτηρισµού Τρικάλων της έκτασης δανειοθαλάµου στη θέση "Βροντάρια".. Φήκης,.Πιαλείων, Ν.Τρικάλων 97. ΥΠΕΚΑ Υποβολή ΤΜΕ δανειοθαλάµου στη θέση "Βροντάρια".. Φήκης,.Πιαλείων, Ν.Τρικάλων 98. Ι ΕΠΚΑ Εργοτάξιο στη θέση "Μαγούλα",.. Λυγαριάς,.Λαµιέων, Ν.Φθιώτιδας. 99. ασαρχείο ανειοθάλαµοι σε Λαµίας περιοχή του Μακρυράχης,. Ξυνιάδας, Ν. Φθιώτιδας και σε περιοχή του Αγ. 7030/ / Έκδοση άδειας επέµβασης 7325/ Πρωτόκολλο εγκατάστασης 2497/ / / Θετική γνωµοδότηση 3055/ / /20664/ Έγκριση 7644/ / Θετική απόφαση 5855/ / Θετική γνωµοδότηση 189/4864/ Πράξη Χαρακτηρισµού 7251/ Αναµένεται να εγκριθεί 3436/ & 4946/ / / Θετική γνωµοδότηση 4210/ / /09/ Θετική γνωµοδότηση Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 27/56

28 Α/Α Υπηρεσία Θέµα Αίτηµα Απάντηση Παρατηρήσεις Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Κ/Ξ Αρ.πρ. Υπηρεσίας Στεφάνου,. Ξυνιάδας, Ν. Φθιώτιδας 100. Ι ΕΠΚΑ Εργοταξιακές εγκαταστάσεις στη θέση "Περιβόλη",.. Περιβολίου,.Ξυνιάδας, Ν.Φθιώτιδας η ΕΒΑ Εργοταξιακές εγκαταστάσεις 102. ασαρχείο Λαµίας στη θέση "Περιβόλη",.. Περιβολίου,.Ξυνιάδας, Ν.Φθιώτιδας Εργοταξιακές εγκαταστάσεις στη θέση "Περιβόλη",.. Περιβολίου,.Ξυνιάδας, Ν.Φθιώτιδας 103. ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ Αίτηµα για απόληψη υλικών από τη Σήραγγα εκτροπής Αχελώου 104. ΝΑ Τρικάλων Υποβολή µελέτης οριοθέτησης ποταµού Ίωνα 105. Ι ΕΠΚΑ Εργοτάξιο στη θέση "Συκιά",. Κόµατος,.Λαµίας, Ν.Φθιώτιδος Ι ΕΠΚΑ Αποθήκη υλικών στη θέση "Συκιά",. Κόµατος,.Λαµίας, Ν.Φθιώτιδος η ΕΒΑ Εργοτάξιο στη θέση "Συκιά",. Κόµατος,.Λαµίας, Ν.Φθιώτιδος η ΕΒΑ Αποθήκη υλικών στη θέση "Συκιά",. Κόµατος,.Λαµίας, Ν.Φθιώτιδος. Πρωτόκολλο εγκατάστασης 5699/ / / Θετική γνωµοδότηση 5699/ / / Θετική γνωµοδότηση 5699/ Αναµένεται θετική γνωµοδότηση 6381/ / / Θετική απόφαση 7188/ Αναµένεται η Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 8393/ / / Θετική γνωµοδότηση 8393/ / / Θετική γνωµοδότηση 8393/ / / Θετική γνωµοδότηση 8393/ / / Θετική γνωµοδότηση 109. ασαρχείο 5132/ / /83750/2009/ Τµήµα: Χ.Θ. Καλαµπάκας Χ.Θ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Αίτηµα για 5536/ / / Αρνητική απόφαση αποµάκρυνση Υλικών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ και καθαίρεση Α.Ε. κατασκευών από την περιοχή κατασκευής του Ε ΕΣΦΑ Α.Ε. Αγωγοί φυσικού αερίου 5616/ Π029140/ΙΓ/κβ/20. Ενηµέρωση για τα υψηλής πίεσης έργα στη Χ.Θ. Κεντρικός Αγωγός ΕΣΦΑ Α.Ε. Αγωγοί φυσικού αερίου 5651/ Απάντηση στο υψηλής πίεσης 5616/ Κεντρικός Αγωγός 113. ΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μετατοπίσεις- 3426/ / / Ενηµερωτικό Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νο3, Ιούλιος 2010 Σελίδα 28/56

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 6 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ... 6 2.1.1 Εκκρεμότητες... 6 2.1.2 Περίοδος αναφοράς... 9 2.1.3 Προβλήματα και πιθανοί κίνδυνοι...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 5 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ... 5 2.1.1 Εκκρεμότητες... 5 2.1.2 Περίοδος αναφοράς... 9 2.1.3 Προβλήματα και πιθανοί κίνδυνοι...11

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 5 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ... 5 2.1.1 Εκκρεμότητες... 5 2.1.2 Περίοδος αναφοράς... 10 2.1.3 Προβλήματα και πιθανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) 1 / 50 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 49 31.2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 13 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 Περίοδος 01.07.2013-31.12.2013

6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 Περίοδος 01.07.2013-31.12.2013 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περίοδος Αναφοράς: 1/1/2013 31/12/2013 Ημερομηνία Έκδοσης: 30 Ιανουαρίου 2009 Παραδιδόμενη στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια των ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΩ. ΣΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα