ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,89 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρ 0,00 0,00 0, Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τ 0,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669 0,00 0,00 0, Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρ 0,00 0,00 0, Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν ,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ , , , Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές 3.000,00 930,00 930, Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν ,00 0,00 0, Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 9 0,00 0,00 0, Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (ά 0,00 0,00 0, Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , Ενοίκιο VODAFONE 2.600, , , Ενοίκιο WIND ELLAS SA 2.600, , , Ενοίκιο COSMOTE 5.000, , ,88 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0, Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0, Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθ 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 320,00 600,00 600, Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 320,00 600,00 600, Τέλος ύδρευσης 0,00 0,00 0, Τελη υδρευσης Οικιων 0,00 0,00 0, Τελη υδρευσης Καταστηματων 0,00 0,00 0, Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσης βιολογικού 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 1.500,00 500,00 500, Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.500,00 500,00 500, Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 0,00 0,00

2 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 0,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα σφαγείων 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 0,00 0,00 0, Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης 0,00 0,00 0, Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 0,00 0,00 0, Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρε 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ,00 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ , , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ε , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , Τελος χρησης κοινοχρηστων χωρων , , , Τελη χρησης παραλιας , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.500,00 500,00 500, Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 0,00 0,00 0, Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 0,00 0,00 0, Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 2 0,00 0,00 0, Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0,00 0,00 0, Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρ , , , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0,00 0,00 0, Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,83 908,83 908, ΦΟΡΟΙ ,00 0,00 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ 908,83 908,83 908, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχε 0,00 0,00 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 908,83 908,83 908, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 908,83 908,83 908, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν ,00 0,00 0, Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.40 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (αρθρο 19 Ν.3054/2002) 0,00 0,00 0, Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθ 0,00 0,00 0, Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 0,00 0,00 0, Λοιπές εισφορές 0,00 0,00 0, ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0,00 0,00 0, Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημο 0,00 0,00 0, ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπω 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους ( 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π , , , Έσοδο από επιχορήγηση από ΚΑΠ 2011 προς κάλυψη μισθοδοσί 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών στα σχολεία φοίτη 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΚΑΠ για εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του ,04 0,00 0, Επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και 0,00 0,00 0, Κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ , , ,33

3 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0, Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β π 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/9 0,00 0,00 0, Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επι 4.000, , , Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρ 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/ ,70 0,00 0, Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 0,00 0,00 0, Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 8.500, , , Έσοδα από πρακτική μαθητών από ΟΑΕΔ 8.000, , , Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης 500,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,51 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 0, Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0, Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρ 0,00 0,00 0, Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέ 0,00 0,00 0, Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωτικού Συντελεστή (άρθρα 215-0,00 0,00 0, Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 0, Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0, Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Από εθνικούς πόρους 8.320, , , Εξόφλ.οφειλών του Ελλ.Δημ.Αρθ.25 Ν1828/89 κ Ν3756/09 για Λει 0,00 0,00 0, Έκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωση 8.320, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ 0,00 0,00 0, Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00 0,00 0, Επιχορηγηση για πρακτικη σπουδαστων προγραμματα ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών π 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουρ , , , Χρηματοδότηση από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές προγράμμ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από το Περιφ.Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης: για την διε 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για Έργα Πολιτικής Προστασίας 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν τη , , , Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής , , , Χρηματοδότηση από ΠΤΑ Κρήτης για κάλυψη δαπανών διοργάνω 3.000,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠ , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/ ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτ 0,00 0,00 0, ΕΠΤΑ: Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου στο ΔΔ Μάλεμε 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/ ,37 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Ταυρωνίτη 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Βουκολιών 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Έργα βελτίωσης δρόμου Νοχιά Μαραθοκεφάλα Δήμου 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Πολεμά 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Αντικαταστάσεις και επεκτάσεις έργων ύδρευσης Δήμου 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικας-Μεσονήσι-Φαλελι 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Εκσυγχρ.-Αντικατ.-Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης Δη 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Βελτίωση διαδημοτικής οδού Ζυμβραγού-Κακόπετρος 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών και δημοτικών δρόμων 0,00 0,00 0,00

4 ΘΗΣΕΑΣ: Εφαρμογή υποστήριξη διπλογραφικού 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μου 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Δημοτική Οδοποιία (β φάση) Δήμου Μουσούρων 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Αγροτική Οδοποιία (β φάση) Δήμου Μουσούρων 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Έργα Οδοποιίας Δήμου Μουσούρων 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης 2.920,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπε ,41 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη 3.193,96 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Προσθήκη κατ επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για 0,00 0,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα ,63 0,00 0, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,87 0,00 0, Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότ.Κολυμβαρίου ,95 0,00 0, ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών ,57 0,00 0, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσι ,00 0,00 0, Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 0,00 0,00 0, Επιχορ.από Πρόγρ.Αγροτ.Ανάπτυξης Ελλάδος της πρ ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγρ.Ανάπτυξης της Ελλάδος ,00 0,00 0, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ,57 0,00 0, Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος ,00 0,00 0, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτίωσεις παλαιών σχολείων στ 318,78 0,00 0, Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ.έργου στο ΔΔ Κολυμβαρί 7.865,99 0,00 0, Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για το έ ,00 0,00 0, Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για το έ 380,81 0,00 0, Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για το έ 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για Τεχνική Βοήθεια Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό 0,00 0,00 0, Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας : Αξιοποί ,00 0,00 0, Ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων για τ ,09 0,00 0, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος :ΔΙΑΤΗ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 0,00 0,00 0, Επιχειρησιακό πρόγραμμα;ψηφιακή Σύγκλιση (Ανάδειξη του Ορθ 0,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για ανέγερση κτιρίου 0,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδ 0,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για προμήθεια εξοπλι 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου για Διαμόρφωση 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αισθητική 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αποπεράτω 0,00 0,00 0, Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκ , , , Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφ , , , Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία τ ,27 0,00 0, Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστ 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστ ,00 0,00 0, Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών το ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης για Έργα αποκατάστασης ,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠ , , , Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για Τεχνική Υποστήριξη Δή ,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για ανέγερση κτιρίου , , , Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδ ,75 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για προμήθεια εξοπλι ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου για Διαμόρφωση , , , Επιχορήγηση από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αισθητική ,44 0,00 0, Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αποπεράτω , , ,86

5 Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αναπλάσεις , , , Επιχειρησιακό πρόγραμμα;ψηφιακή Σύγκλιση (Ανάδειξη του Ορθ ,00 0,00 0, Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανι ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,00 0,00 0, Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστ ,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.929, , , ΔΩΡΕΕΣ 2.929, , , Προϊόν δωρεών 2.929, , , Έσοδα από δωρεές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλ 0,00 0,00 0, Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγω 2.929, , , Επιχορήγηση από το Περ.Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 2013 για διεξ 0,00 0,00 0, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/ , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1 0,00 0,00 0, Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρ 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 11 0,00 0,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 0, Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθ 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικ 6.500,00 393,60 393, Πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε πλατείες πεζοδρόμι 5.000,00 393,60 393, Πρόστιμα επανασύνδεσης υδρομέτρων άρδευσης ή παραβίαση το 1.500,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΌ ΔΙΦΥΓΟΝΤΑ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 150,00 150, Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) 0,00 150,00 150, Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμημ 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 300,00 630,00 630, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοιν 0,00 0,00 0, Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑ 0,00 0,00 0, Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 0,00 0,00 0, Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων 0,00 0,00 0, Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτ 0,00 0,00 0, Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πε 0,00 0,00 0, Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 25 0,00 0,00 0, Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη το 0,00 0,00 0, Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδ 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τ 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 300,00 630,00 630, Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργ 0,00 0,00 0, Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ( 0,00 0,00 0, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0, Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικού 300,00 630,00 630, Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης 300,00 630,00 630,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ Β , , ,99 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , Τέλη χρήσης βιολογικού (ΔΕΥΑΒΑ) , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομ 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων , , ,14

6 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Έσοδα από εισπράξεις 2013 του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων 0,00 0,00 0, Σχολικός τροχονόμος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσης παραλίας , , , Έσοδο από πρακτική μαθητών ΟΑΕΔ -Δ τριμήνου ,00 0,00 0, Τέλη κοινοχρήστων χώρων προηγούμενων χρήσεων 3.305, , , Κατανομή ποσοστού από τις εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευ ,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 9.845, , , ΤΑΠ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ,00 0,00 0, Ενοίκιο WIND ELLAS S.A 2.466, , , Κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων (εντολή 54739/2 0,00 0,00 0, Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α βα 0,00 0,00 0, Τακτική οικονομική ενίσχυση μήνα Δεκεμβρίου ,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Διακαίωμα βοσκησίμων εκτάσεων 0,00 0,00 0, Μετατροπή γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου 180,00 0,00 0, Μίσθωμα αστικών ακινήτων 5.447, , ,43 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 5.193, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 5.193, , , Έκτακτα γενικά έσοδα 5.193, , , ,00 0,00 0, Πρόστιμα ΚΟΚ παρελθούσης χρήσης 5.193, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0, ΣΑΤΑ 2013: 13η ΕΝΤΟΛΗ 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (εντολή 54264/2011) 0,00 0,00 0, η Εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011 (εντολή 52300/2011) 0,00 0,00 0, η Εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011 (εντολή 54262/2011) 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,78 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0, ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 0, Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 0, Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 0, Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δημοτικής Ενότη 0,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ Τ , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕ , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0, Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , ,83 388, Λοιπά έσοδα , , , Τέλη κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 0, Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 7.985, ,00 0, Δικαιώματα και μισθώματα βοσκησίμων 6.587, , , Τέλη παρεπιδημούντων 0,00 0,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα , ,32 0, Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων-παρεπιδημούντω 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Τέλη διαφήμισης 0,00 0,00 0, Από λοιπές περιπτώσεις , ,18 47, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗ 0,00 0,00 0, Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟ , , ,65 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,06

7 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστα , , , Υπέρ Συντάξεως ασφαλισμένου και ασφαλισμ.9,39% , , , Εισφορά υπέρ δημοσίου -Δημάρχου 0,00 0,00 0, Υπέρ συντάξεως - ΤΣΚΥ εργοδότη , , , Εισφορά υπέρ Δημοσίου ΕΛ.ΑΣ 1.600,00 779,62 779, Εισφορα υπερ Δημοσιου για συνταξη (Κρασακη) 750,00 657,84 657, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΥΔΚΥ , , , Ταμείο Νομικών 800,00 315,40 315, Ασφαλιστικες εισφορες ΙΚΑ , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΣΜΕΔΕ , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ , , , Υγειονομική Περίθαλψη ΕΛ.ΑΣ 1.800,00 893,97 893, ΤΠΔΥ-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ 1.000,00 467,56 467, Μετοχικό Ταμείο Στρατού-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ 1.000,00 449,52 449, ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΕΛ.ΑΣ ,00 714,52 714, Ειδική Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% 9.000, , , ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ 1.000,00 619,87 619, Ειδικός Λ/σμός Αρωγής Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ 100,00 54,33 54, ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 5.700, , , ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Ε 0,00 0,00 0, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000, , , ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 7.300, , , ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ , , , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 370,00 229,02 229, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 2.050, , , Εισπραξεις υπερ ΤΕΑΔΥ 800,00 585,76 585, Εισπραξεις υπερ ΤΠΔΥ 500,00 349,44 349, Εισπραξεις υπερ ειδ.εισφ.1% υπερ ΤΠΔΥ 170,00 115,78 115, Εισπραξεις υπερ ΜΤΠΥ (ΚΡΑΣΑΚΗ) 700,00 458,32 458, Εισπραξεις υπερ υγειονομικης Δημοσιου (ΚΡΑΣΑΚΗ) 1.100,00 885,87 885, Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Παρακρατηση των δανειων των υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Παρακρατηση υπερ συλλογου υπαλλήλων ΟΤΑ 3.000, , , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 405,68 405, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% , , , Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 9.000, , , Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτη 4.000, , , Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. από τέλη παραλίας 7.000, , , Επιστροφή χρημάτων από το Υπ.Εσωτ.για απόδοση παρακρατήσ 0,00 0,00 0, Παρακράτηση από ανάδοχους για πληρωμή εφημερίδων 0,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων π 2.000, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρ 1.000,00 7,00 7, Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις επειτα από κατ 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 741,67 741, Επιστροφή χρημάτων υπερ δήμου 5.000,00 741,67 741,67 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,31 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ , , ,93

8 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά , , , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υπ , , , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υπο , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: , , ,13

9 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ταμείο νομικών 7.398, , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 130,00 130,00 130, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , , Ετήσια εισφορά σε ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ , , , Ετήσια εισφορά σε ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2.500,00 500,00 500, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδ 2.500,00 500,00 500, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδ 2.500,00 500,00 500, Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 500,00 390,00 390, Αμοιβές μεταφραστών 0,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ι , , , Συμβάσεις μίσθωσης έργου ΚΕΠ ,00 0,00 0, Αμοιβές ιατρού εργασίας 0,00 0,00 0, Αμοιβή ελεγκτή δόμησης για το έργο: Ανέγερση κτιρίου πολλα 0,00 0,00 0, Αμοιβή για ελεγκτή δόμησης 1.500,00 0,00 0, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 5.500, , , Αμοιβές ιατρού εργασίας 8.000,00 0,00 0, Δράσεις για την αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού πρ 0,00 0,00 0, Αμοιβή εμπειρογνώμονα για το ατύχημα της 29ης Ιανουαρίου ,00 0,00 0, Ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/ , , , Αντιμισθία Δημάρχου , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , Εξοδα παραστασης Προέδρου Δημοτικου Συμβουλίου 0,00 0,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 0,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν , , , Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 1 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 0, Αποζημίωση μελών Δημ.Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτρο 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοι , , , Ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου , , , Ασφαλιστικές εισφορές Αντιδημάρχου 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.000,00 0,00 0, Εργασία φωτοερμηνίας για υποστήριξη εκκρεμούς αιτήσεως ακ 0,00 0,00 0, Συλλογή-δημιουργία-μετάφραση και διαμόρφωση πληροφορια 5.000,00 0,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 0,00 0, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπώ 0,00 0,00 0, Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου , ,00 0, Ναυαγοσωστική προστασία , ,00 0, Ναυαγοσωστική προστασία 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,00 0,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φό ,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 0,00 0,00 0,00

10 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη ,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 6.500, , , Λοιπες Επικοινωνίες 8.664,20 417,60 417, Ταχυδρομικα τελη επειγουσας ταχυμεταφορας 3.000,00 417,60 417, Φιλοξενία και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου 5.000,00 0,00 0, Παροχή υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων μέσω διαδι 664,20 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0, Φόροι τόκων 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , Φόρο εισοδήματος από ακίνητη περιουσία , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 780,74 780, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 780,74 780, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 0,00 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ , , , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000, , , Έξοδα προβολής Δήμου 5.000, , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφ 3.000,00 492,03 492, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δημόσιες σχέσεις 2.000,00 0,00 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3.000,00 559,43 559, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 559,43 559, Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.228,76 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.383,76 0,00 0, Συνδρομές Internet 2.845,00 0,00 0, Συνδρομή FORTHNEΤ και λοιπές 1.000,00 0,00 0, Συνδρομή dimosnet 1.845,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ,09 0, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δή 0,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή , ,09 0, Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ ,71 0,00 0, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 0,00 0, Συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζιας σημαίας 0,00 0,00 0, Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελο 0,00 0,00 0, Διάφορα παράβολα 500,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0,00 0, Έξοδα τραπεζών 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Τοκοχρεολυτική δόση δανείου ΤΠΔ , , , Τοκοχρεολυτική δόση δανείου από Τράπεζα Πειραιώς πρώην , , ,82

11 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0, Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 6.000, , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.000, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000, , , Αμοιβή Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ σύμφωνα με την σύμβασ 1.000,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 0,00 0,00 0, Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , , Επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πλατανιά , , , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων 0,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 0,00 0,00 0, Απόδοση χαρτοσήμου από τέλη παραλίας 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 0,00 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,67 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων ,85 0,00 0, Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων 3.000,00 0,00 0, Εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρησης Απορριμμάτων Κ ,85 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθ 6.710,64 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,18 0,00 0, Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0,00 0,00 0, Συμμετοχή στην εταιρία Κοινωνική Πολιτική Δήμων Κρήτης 0,00 0,00 0, ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ , , , Προαιρετικες εισφορες σε σχολικες επιτροπες 1.500, , , Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπου Δήμου Πλατανιά ,00 0,00 0, Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμησ 0,00 0,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων ,00 0,00 0, υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που π ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων , , , Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ για Τελική Διάθεση , , , Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΚ ΑΕ για την εκπόνηση μελετ ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή 5.000,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕΚ 9.943,02 0,00 0, Συμπληρωματικό ποσό της προγραμ.σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ,37 0,00 0, ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση με Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης για τ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Προγραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για εκπόνησ ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρ ,00 0,00 0, Ενίσχυση έργου φιλοζωικής εταιρίας 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανι ,00 0,00 0, Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,77 460,00 460, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

12 Εγγυήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0, Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 0, Λοιπές Εγγυήσεις 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ,77 460,00 460, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,77 460,00 460, Πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων 0,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 8.245,77 460,00 460, Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος 0,00 0,00 0, Τέλη υπαγωγής αυθαιρέτων και ποσό ανταπόδοσης ΤΕΕ 6.000,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε , , , Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ,00 0,00 0, Εκλογική αποζημίωση 6ης Μαϊου και 17ης Ιουνίου 201 0,00 0,00 0, Εκλογική αποζημίωση για την διεξαγωγή των εκλογών 4.550, , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 730,00 130,00 130, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Αποδοχές υπαλλήλων , , , Έξοδα κίνησης 0,00 0,00 0, Αποζημίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόν 5.000, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.991, , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσ 0,00 0,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81 0,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρ 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0, Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0, Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0, Αμοιβές λογιστών 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ι 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0, Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο τω 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου ,00 0,00 0, Αμοιβή ορκωτών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης ,00 0,00 0, Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο τω ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, Επισκευές αναβαθμισεις -επεκτασειςσυζευξησ-ευρυζωνικ 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 0,00 0,00 0, Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα