ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,89 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρ 0,00 0,00 0, Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τ 0,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669 0,00 0,00 0, Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρ 0,00 0,00 0, Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν ,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ , , , Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές 3.000,00 930,00 930, Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν ,00 0,00 0, Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 9 0,00 0,00 0, Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (ά 0,00 0,00 0, Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , Ενοίκιο VODAFONE 2.600, , , Ενοίκιο WIND ELLAS SA 2.600, , , Ενοίκιο COSMOTE 5.000, , ,88 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0, Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0, Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθ 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 320,00 600,00 600, Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 320,00 600,00 600, Τέλος ύδρευσης 0,00 0,00 0, Τελη υδρευσης Οικιων 0,00 0,00 0, Τελη υδρευσης Καταστηματων 0,00 0,00 0, Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσης βιολογικού 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 1.500,00 500,00 500, Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.500,00 500,00 500, Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 0,00 0,00

2 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 0,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα σφαγείων 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 0,00 0,00 0, Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης 0,00 0,00 0, Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 0,00 0,00 0, Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρε 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ,00 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ , , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ε , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , Τελος χρησης κοινοχρηστων χωρων , , , Τελη χρησης παραλιας , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.500,00 500,00 500, Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 0,00 0,00 0, Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 0,00 0,00 0, Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 2 0,00 0,00 0, Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0,00 0,00 0, Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρ , , , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0,00 0,00 0, Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,83 908,83 908, ΦΟΡΟΙ ,00 0,00 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ 908,83 908,83 908, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχε 0,00 0,00 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 908,83 908,83 908, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 908,83 908,83 908, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν ,00 0,00 0, Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.40 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (αρθρο 19 Ν.3054/2002) 0,00 0,00 0, Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθ 0,00 0,00 0, Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 0,00 0,00 0, Λοιπές εισφορές 0,00 0,00 0, ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0,00 0,00 0, Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημο 0,00 0,00 0, ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπω 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους ( 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π , , , Έσοδο από επιχορήγηση από ΚΑΠ 2011 προς κάλυψη μισθοδοσί 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών στα σχολεία φοίτη 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΚΑΠ για εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του ,04 0,00 0, Επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και 0,00 0,00 0, Κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ , , ,33

3 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0, Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β π 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/9 0,00 0,00 0, Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επι 4.000, , , Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρ 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/ ,70 0,00 0, Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 0,00 0,00 0, Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 8.500, , , Έσοδα από πρακτική μαθητών από ΟΑΕΔ 8.000, , , Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης 500,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,51 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 0, Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0, Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρ 0,00 0,00 0, Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέ 0,00 0,00 0, Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωτικού Συντελεστή (άρθρα 215-0,00 0,00 0, Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 0, Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0, Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Από εθνικούς πόρους 8.320, , , Εξόφλ.οφειλών του Ελλ.Δημ.Αρθ.25 Ν1828/89 κ Ν3756/09 για Λει 0,00 0,00 0, Έκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωση 8.320, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ 0,00 0,00 0, Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00 0,00 0, Επιχορηγηση για πρακτικη σπουδαστων προγραμματα ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών π 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουρ , , , Χρηματοδότηση από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές προγράμμ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από το Περιφ.Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης: για την διε 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για Έργα Πολιτικής Προστασίας 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν τη , , , Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής , , , Χρηματοδότηση από ΠΤΑ Κρήτης για κάλυψη δαπανών διοργάνω 3.000,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠ , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/ ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτ 0,00 0,00 0, ΕΠΤΑ: Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου στο ΔΔ Μάλεμε 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/ ,37 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Ταυρωνίτη 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Βουκολιών 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Έργα βελτίωσης δρόμου Νοχιά Μαραθοκεφάλα Δήμου 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Πολεμά 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Αντικαταστάσεις και επεκτάσεις έργων ύδρευσης Δήμου 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικας-Μεσονήσι-Φαλελι 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Εκσυγχρ.-Αντικατ.-Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης Δη 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Βελτίωση διαδημοτικής οδού Ζυμβραγού-Κακόπετρος 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών και δημοτικών δρόμων 0,00 0,00 0,00

4 ΘΗΣΕΑΣ: Εφαρμογή υποστήριξη διπλογραφικού 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μου 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Δημοτική Οδοποιία (β φάση) Δήμου Μουσούρων 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Αγροτική Οδοποιία (β φάση) Δήμου Μουσούρων 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Έργα Οδοποιίας Δήμου Μουσούρων 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης 2.920,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπε ,41 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη 3.193,96 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ:Προσθήκη κατ επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για 0,00 0,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα ,63 0,00 0, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,87 0,00 0, Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότ.Κολυμβαρίου ,95 0,00 0, ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών ,57 0,00 0, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσι ,00 0,00 0, Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 0,00 0,00 0, Επιχορ.από Πρόγρ.Αγροτ.Ανάπτυξης Ελλάδος της πρ ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγρ.Ανάπτυξης της Ελλάδος ,00 0,00 0, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ,57 0,00 0, Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος ,00 0,00 0, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτίωσεις παλαιών σχολείων στ 318,78 0,00 0, Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ.έργου στο ΔΔ Κολυμβαρί 7.865,99 0,00 0, Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για το έ ,00 0,00 0, Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για το έ 380,81 0,00 0, Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για το έ 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για Τεχνική Βοήθεια Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό 0,00 0,00 0, Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας : Αξιοποί ,00 0,00 0, Ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων για τ ,09 0,00 0, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος :ΔΙΑΤΗ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 0,00 0,00 0, Επιχειρησιακό πρόγραμμα;ψηφιακή Σύγκλιση (Ανάδειξη του Ορθ 0,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για ανέγερση κτιρίου 0,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδ 0,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για προμήθεια εξοπλι 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου για Διαμόρφωση 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αισθητική 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αποπεράτω 0,00 0,00 0, Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκ , , , Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφ , , , Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία τ ,27 0,00 0, Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστ 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστ ,00 0,00 0, Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών το ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης για Έργα αποκατάστασης ,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠ , , , Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για Τεχνική Υποστήριξη Δή ,00 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για ανέγερση κτιρίου , , , Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδ ,75 0,00 0, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για προμήθεια εξοπλι ,00 0,00 0, Επιχορήγηση από Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου για Διαμόρφωση , , , Επιχορήγηση από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αισθητική ,44 0,00 0, Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αποπεράτω , , ,86

5 Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αναπλάσεις , , , Επιχειρησιακό πρόγραμμα;ψηφιακή Σύγκλιση (Ανάδειξη του Ορθ ,00 0,00 0, Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανι ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,00 0,00 0, Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστ ,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.929, , , ΔΩΡΕΕΣ 2.929, , , Προϊόν δωρεών 2.929, , , Έσοδα από δωρεές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλ 0,00 0,00 0, Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγω 2.929, , , Επιχορήγηση από το Περ.Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 2013 για διεξ 0,00 0,00 0, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/ , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1 0,00 0,00 0, Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρ 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 11 0,00 0,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 0, Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθ 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικ 6.500,00 393,60 393, Πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε πλατείες πεζοδρόμι 5.000,00 393,60 393, Πρόστιμα επανασύνδεσης υδρομέτρων άρδευσης ή παραβίαση το 1.500,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΌ ΔΙΦΥΓΟΝΤΑ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 150,00 150, Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) 0,00 150,00 150, Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμημ 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 300,00 630,00 630, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοιν 0,00 0,00 0, Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑ 0,00 0,00 0, Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 0,00 0,00 0, Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων 0,00 0,00 0, Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτ 0,00 0,00 0, Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πε 0,00 0,00 0, Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 25 0,00 0,00 0, Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη το 0,00 0,00 0, Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδ 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τ 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 300,00 630,00 630, Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργ 0,00 0,00 0, Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ( 0,00 0,00 0, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0, Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικού 300,00 630,00 630, Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης 300,00 630,00 630,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ Β , , ,99 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , Τέλη χρήσης βιολογικού (ΔΕΥΑΒΑ) , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομ 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων , , ,14

6 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Έσοδα από εισπράξεις 2013 του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων 0,00 0,00 0, Σχολικός τροχονόμος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσης παραλίας , , , Έσοδο από πρακτική μαθητών ΟΑΕΔ -Δ τριμήνου ,00 0,00 0, Τέλη κοινοχρήστων χώρων προηγούμενων χρήσεων 3.305, , , Κατανομή ποσοστού από τις εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευ ,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 9.845, , , ΤΑΠ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ,00 0,00 0, Ενοίκιο WIND ELLAS S.A 2.466, , , Κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων (εντολή 54739/2 0,00 0,00 0, Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α βα 0,00 0,00 0, Τακτική οικονομική ενίσχυση μήνα Δεκεμβρίου ,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0, Διακαίωμα βοσκησίμων εκτάσεων 0,00 0,00 0, Μετατροπή γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου 180,00 0,00 0, Μίσθωμα αστικών ακινήτων 5.447, , ,43 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 5.193, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 5.193, , , Έκτακτα γενικά έσοδα 5.193, , , ,00 0,00 0, Πρόστιμα ΚΟΚ παρελθούσης χρήσης 5.193, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0, ΣΑΤΑ 2013: 13η ΕΝΤΟΛΗ 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (εντολή 54264/2011) 0,00 0,00 0, η Εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011 (εντολή 52300/2011) 0,00 0,00 0, η Εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011 (εντολή 54262/2011) 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,78 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0, ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 0, Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 0, Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 0, Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δημοτικής Ενότη 0,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ Τ , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕ , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0, Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , ,83 388, Λοιπά έσοδα , , , Τέλη κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 0, Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 7.985, ,00 0, Δικαιώματα και μισθώματα βοσκησίμων 6.587, , , Τέλη παρεπιδημούντων 0,00 0,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα , ,32 0, Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων-παρεπιδημούντω 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Τέλη διαφήμισης 0,00 0,00 0, Από λοιπές περιπτώσεις , ,18 47, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗ 0,00 0,00 0, Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟ , , ,65 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,06

7 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστα , , , Υπέρ Συντάξεως ασφαλισμένου και ασφαλισμ.9,39% , , , Εισφορά υπέρ δημοσίου -Δημάρχου 0,00 0,00 0, Υπέρ συντάξεως - ΤΣΚΥ εργοδότη , , , Εισφορά υπέρ Δημοσίου ΕΛ.ΑΣ 1.600,00 779,62 779, Εισφορα υπερ Δημοσιου για συνταξη (Κρασακη) 750,00 657,84 657, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΥΔΚΥ , , , Ταμείο Νομικών 800,00 315,40 315, Ασφαλιστικες εισφορες ΙΚΑ , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΣΜΕΔΕ , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , Ασφαλιστικες εισφορες ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ , , , Υγειονομική Περίθαλψη ΕΛ.ΑΣ 1.800,00 893,97 893, ΤΠΔΥ-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ 1.000,00 467,56 467, Μετοχικό Ταμείο Στρατού-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ 1.000,00 449,52 449, ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΕΛ.ΑΣ ,00 714,52 714, Ειδική Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% 9.000, , , ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ 1.000,00 619,87 619, Ειδικός Λ/σμός Αρωγής Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ 100,00 54,33 54, ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 5.700, , , ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Ε 0,00 0,00 0, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000, , , ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 7.300, , , ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ , , , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 370,00 229,02 229, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 2.050, , , Εισπραξεις υπερ ΤΕΑΔΥ 800,00 585,76 585, Εισπραξεις υπερ ΤΠΔΥ 500,00 349,44 349, Εισπραξεις υπερ ειδ.εισφ.1% υπερ ΤΠΔΥ 170,00 115,78 115, Εισπραξεις υπερ ΜΤΠΥ (ΚΡΑΣΑΚΗ) 700,00 458,32 458, Εισπραξεις υπερ υγειονομικης Δημοσιου (ΚΡΑΣΑΚΗ) 1.100,00 885,87 885, Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Παρακρατηση των δανειων των υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Παρακρατηση υπερ συλλογου υπαλλήλων ΟΤΑ 3.000, , , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 405,68 405, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% , , , Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 9.000, , , Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτη 4.000, , , Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. από τέλη παραλίας 7.000, , , Επιστροφή χρημάτων από το Υπ.Εσωτ.για απόδοση παρακρατήσ 0,00 0,00 0, Παρακράτηση από ανάδοχους για πληρωμή εφημερίδων 0,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων π 2.000, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρ 1.000,00 7,00 7, Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις επειτα από κατ 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 741,67 741, Επιστροφή χρημάτων υπερ δήμου 5.000,00 741,67 741,67 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,31 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ , , ,93

8 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά , , , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υπ , , , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υπο , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κά 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: , , ,13

9 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ταμείο νομικών 7.398, , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 130,00 130,00 130, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , , Ετήσια εισφορά σε ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ , , , Ετήσια εισφορά σε ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2.500,00 500,00 500, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδ 2.500,00 500,00 500, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδ 2.500,00 500,00 500, Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 500,00 390,00 390, Αμοιβές μεταφραστών 0,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ι , , , Συμβάσεις μίσθωσης έργου ΚΕΠ ,00 0,00 0, Αμοιβές ιατρού εργασίας 0,00 0,00 0, Αμοιβή ελεγκτή δόμησης για το έργο: Ανέγερση κτιρίου πολλα 0,00 0,00 0, Αμοιβή για ελεγκτή δόμησης 1.500,00 0,00 0, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 5.500, , , Αμοιβές ιατρού εργασίας 8.000,00 0,00 0, Δράσεις για την αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού πρ 0,00 0,00 0, Αμοιβή εμπειρογνώμονα για το ατύχημα της 29ης Ιανουαρίου ,00 0,00 0, Ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/ , , , Αντιμισθία Δημάρχου , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , Εξοδα παραστασης Προέδρου Δημοτικου Συμβουλίου 0,00 0,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 0,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν , , , Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 1 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 0, Αποζημίωση μελών Δημ.Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτρο 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοι , , , Ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου , , , Ασφαλιστικές εισφορές Αντιδημάρχου 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.000,00 0,00 0, Εργασία φωτοερμηνίας για υποστήριξη εκκρεμούς αιτήσεως ακ 0,00 0,00 0, Συλλογή-δημιουργία-μετάφραση και διαμόρφωση πληροφορια 5.000,00 0,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 0,00 0, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπώ 0,00 0,00 0, Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου , ,00 0, Ναυαγοσωστική προστασία , ,00 0, Ναυαγοσωστική προστασία 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,00 0,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φό ,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 0,00 0,00 0,00

10 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη ,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 6.500, , , Λοιπες Επικοινωνίες 8.664,20 417,60 417, Ταχυδρομικα τελη επειγουσας ταχυμεταφορας 3.000,00 417,60 417, Φιλοξενία και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου 5.000,00 0,00 0, Παροχή υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων μέσω διαδι 664,20 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0, Φόροι τόκων 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , Φόρο εισοδήματος από ακίνητη περιουσία , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 780,74 780, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 780,74 780, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 0,00 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ , , , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000, , , Έξοδα προβολής Δήμου 5.000, , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφ 3.000,00 492,03 492, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δημόσιες σχέσεις 2.000,00 0,00 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3.000,00 559,43 559, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 559,43 559, Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.228,76 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.383,76 0,00 0, Συνδρομές Internet 2.845,00 0,00 0, Συνδρομή FORTHNEΤ και λοιπές 1.000,00 0,00 0, Συνδρομή dimosnet 1.845,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ,09 0, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δή 0,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή , ,09 0, Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ ,71 0,00 0, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 0,00 0, Συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζιας σημαίας 0,00 0,00 0, Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελο 0,00 0,00 0, Διάφορα παράβολα 500,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0,00 0, Έξοδα τραπεζών 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Τοκοχρεολυτική δόση δανείου ΤΠΔ , , , Τοκοχρεολυτική δόση δανείου από Τράπεζα Πειραιώς πρώην , , ,82

11 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0, Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 6.000, , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.000, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000, , , Αμοιβή Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ σύμφωνα με την σύμβασ 1.000,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 0,00 0,00 0, Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , , Επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πλατανιά , , , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων 0,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 0,00 0,00 0, Απόδοση χαρτοσήμου από τέλη παραλίας 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 0,00 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,67 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων ,85 0,00 0, Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων 3.000,00 0,00 0, Εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρησης Απορριμμάτων Κ ,85 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθ 6.710,64 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,18 0,00 0, Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0,00 0,00 0, Συμμετοχή στην εταιρία Κοινωνική Πολιτική Δήμων Κρήτης 0,00 0,00 0, ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ , , , Προαιρετικες εισφορες σε σχολικες επιτροπες 1.500, , , Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπου Δήμου Πλατανιά ,00 0,00 0, Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμησ 0,00 0,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων ,00 0,00 0, υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που π ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων , , , Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ για Τελική Διάθεση , , , Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΚ ΑΕ για την εκπόνηση μελετ ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή 5.000,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕΚ 9.943,02 0,00 0, Συμπληρωματικό ποσό της προγραμ.σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ,37 0,00 0, ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση με Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης για τ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Προγραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για εκπόνησ ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρ ,00 0,00 0, Ενίσχυση έργου φιλοζωικής εταιρίας 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανι ,00 0,00 0, Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,77 460,00 460, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

12 Εγγυήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0, Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 0, Λοιπές Εγγυήσεις 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ,77 460,00 460, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,77 460,00 460, Πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων 0,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 8.245,77 460,00 460, Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος 0,00 0,00 0, Τέλη υπαγωγής αυθαιρέτων και ποσό ανταπόδοσης ΤΕΕ 6.000,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε , , , Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ,00 0,00 0, Εκλογική αποζημίωση 6ης Μαϊου και 17ης Ιουνίου 201 0,00 0,00 0, Εκλογική αποζημίωση για την διεξαγωγή των εκλογών 4.550, , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 730,00 130,00 130, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Αποδοχές υπαλλήλων , , , Έξοδα κίνησης 0,00 0,00 0, Αποζημίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόν 5.000, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.991, , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσ 0,00 0,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81 0,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρ 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0, Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0, Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0, Αμοιβές λογιστών 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ι 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0, Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο τω 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου ,00 0,00 0, Αμοιβή ορκωτών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης ,00 0,00 0, Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο τω ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, Επισκευές αναβαθμισεις -επεκτασειςσυζευξησ-ευρυζωνικ 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 0,00 0,00 0, Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00

13 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 0, Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λο 0,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα 0,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing 0,00 0,00 0, Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0, Leasing κτιρίων 0,00 0,00 0, Leasing μηχανημάτων 0,00 0,00 0, Leasing μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.650,00 709,00 709, Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.650,00 709,00 709, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, Λοιπά Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 7.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δήμου 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμ 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλη 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.400,00 0,00 0, Συντηρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων Δήμου 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή εργασιών φανοποιείου 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή βαρέων μεταλλικών μερών και λοιπώ 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 200,00 0,00 0, Πλύσιμο οχημάτων 500,00 0,00 0, Εργασία service οχημάτων 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών 200,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών οχημάτων-μηχανημάτων 300,00 0,00 0, Δαπάνες για έλεγχο ΚΤΕΟ 200,00 0,00 0, Δαπάνη για έκτακτες ζημιές σε οχήματα-μηχανήματα 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση φωτοτυπικών 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου Μουσούρων 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευ , , , Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και μηχανών γραφείου-δικτύου μ 4.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης 7.999, , , Συντήρηση συστημάτων συναγερμού 2.000,00 0,00 0, Επέκταση και συντήρηση ασύρματου δικτύου 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση UPS 500,00 0,00 0, Συντήρηση φωτοτυπικού-εκτυπωτικού υλικού 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου Μουσούρων 500,00 0,00 0, Συντήρηση τηλεφωνικού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0, Εγκατάσταση και επέκταση δομημένης καλωδίωσης 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση-επισκευή επίπλων (Αλλαγή ταπετσαρίας καρεκλών 700,00 688,80 688, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , ,65 0, Συντηρηση και αναβάθμιση λογισμικού SOFTWARE 0,00 0,00 0, Αναβάθμιση - συντήρηση και παρακολουθηση εφαρμογής δια 6.000,00 0,00 0, Συμβόλαιο-συνδρομή προγραμμάτων Δήμου, βάση προγραμμ , ,65 0, Κατασκευή παρακολουθηση συντηρηση portal ευρεσης εργασι 0,00 0,00 0, Παρακολουθηση on line λειτουργειας ασυρματου δικτυου Καλλ 0,00 0,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 0, Άρδευση 0,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικέ ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών καταστημάτων 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Δαπάνη καθαρισμού δημοτικών γραφείων και κτιριακών εγκατ 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00

14 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛ 0,00 0,00 0, Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και αν 0,00 0,00 0, Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και αν 0,00 0,00 0, Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.800,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.800,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.000, , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπα 0,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλω 4.000, , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Δ 0,00 0,00 0, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0, Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 0,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 0, Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ. 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Κολυμβαρίου και ΔΕ Πλατανιά , , , Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλ 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 3.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , , , Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων εκτυπωτικού-φωτοτυπι 3.000,00 533,82 0, Προμήθεια ειδών γραφείου 100,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών φωτοτυπικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών HARDWARE 6.500, , , Προμήθεια toner-μελανιών , , , Προμήθεια υλικών για την επέκταση και συντήρηση ασύρματου 2.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 0, ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 0,00 0,00 0, Είδη κλινοστρωμνών 0,00 0,00 0, Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.927, , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.927, , , Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.600,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 4.327, , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μ , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Δήμου , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Δήμου 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 0,00 0,00 0,00

15 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 6.000,00 0,00 0, Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων 0,00 0,00 0, Εξαγορά Μνημεικών Ελαιοδέντρων δήμου Κολυμβαρίου για δη 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης δημοτικών κτιρίων 6.000,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Δημαρ 2.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για συντήρηση καυστήρων 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.085, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.085, , , Προμήθεια ανταλλακτικών επιβατικών οχημάτων Δήμου 500,00 0,00 0, Προμήθεια ελαστικών 3.085, , , Προμήθεια τζαμιών 500,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 150,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπ 0,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικ 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 150,00 0,00 0, Λοιπά αναλώσιμα οχημάτων 150,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 0,00 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑ , , , ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ,62 0,00 0, Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0, Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ,62 0,00 0, Αγορά ακινήτου για δημιουργία πλατείας ΔΔ Καμισιανών-ανέγε ,62 0,00 0, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩ 0,00 0,00 0, Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έ 0,00 0,00 0, Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0, Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0, Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Έπιπλα σκέυη 5.700,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων και σκευών 500,00 0,00 0, Προμήθεια ξύλινων κατασκευών 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 200,00 0,00 0, Προμήθεια μεταλλικών ερμαρίων 5.000,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λ , , , Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , , Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου-συσκευών και λοιπού εξοπλι 0,00 0,00 0, Προμήθεια WIFI (ασυρμάτων) εξοπλισμου 0,00 0,00 0, Προμήθεια καμερών 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια -επέκταση UPS 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια προγραμμάτων (SOFTWARE) ,00 0,00 0,00

16 Λοιπός εξοπλισμός ,00 831,48 831, Προμήθεια κλιματιστικών 2.000,00 0,00 0, Επιγραφές κτιρίων και υπηρεσιών 200,00 0,00 0, Προμήθεια γεννήτριας ρεύματος (ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ,00 0,00 0, Προμήθεια εκτυπωτικού-φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 831,48 831, Προμήθεια Η/Ζ ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους αυτοματισμού 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικών 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗ 0,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Α 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ 0,00 0,00 0, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 0,00 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 0,00 0,00 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 0,00 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 0,00 0,00 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚ 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙ 0,00 0,00 0, Μελέτες για κατασκευή κτιρίων (Επεκταση Δημαρχείου 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0, Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 0,00 0,00 0, Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτω 0,00 0,00 0, Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 0,00 0,00 0, Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 0,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0, Διασυνοριακή περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Πρόγραμμα 0,00 0,00 0, ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗ 0,00 0,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε κοινωφελείς δημοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις (α 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 αρ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές άρ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού (άρθρου 252 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ 0,00 0,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚ 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00 0,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 0,00 0,00 0, Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00

17 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 780,00 780,00 780, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑ 8.300,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο 8.300,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο 8.300,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρε 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικ 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόν , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.100,00 0,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.236,00 410,14 0, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσ 100,00 0,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81 0,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 2.136,00 410,14 0, Προμήθεια γάλακτος 750,00 0,00 0, Παροχές σε είδος 1.386,00 410,14 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρ 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0, Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0, Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0, Αμοιβές λογιστών 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ι 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0, Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, Μεταφορά μαθητών 0,00 0,00 0, Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,80 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 0,00 0,00 0, Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 0, Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση των αναμεταδοτών TV 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 0, Ενοίκιο κοινοτικού ιατρείου Κοντομαρί 0,00 0,00 0, Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λο 0,00 0,00 0, Ενοικίαση χημικών τουαλετών 0,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα 0,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing 0,00 0,00 0, Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0, Leasing κτιρίων 0,00 0,00 0, Leasing μηχανημάτων 0,00 0,00 0, Leasing μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, Λοιπά Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ,80 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλη ,80 0,00 0,00

18 Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου 0,00 0,00 0, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων ,80 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευ 1.000,00 0,00 0, Αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 0, Άρδευση 0,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικέ 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛ 0,00 0,00 0, Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και αν 0,00 0,00 0, Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και αν 0,00 0,00 0, Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπα 0,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλω 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0,00 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Δ , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Δαπάνες πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων του Δήμου , , , Ενοικίαση χημικών τουαλετών για πολιτιστικές δραστηριότητες 2.000,00 633,45 633, Δαπάνες διοργάνωσης-διεξαγωγής του 5ου φεστιβάλ Γη, Πολιτ 3.000,00 0,00 0, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0, Συμμετοχή Δήμου στην διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτω 0,00 0,00 0, Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.000, , , Φωταγωγήσεις σε πλατείες για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δή 5.000,00 0,00 0, Φιλοζωικές δράσεις 1.000, , , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων ,51 0,00 0, Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντ 7.472,76 0,00 0, Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινω 5.629,75 0,00 0, Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντ ,00 0,00 0, Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινω 2.432,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , ,18 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , ,18 0, Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλεί 8.190,00 0,00 0, Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλεί , ,18 0, Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 0, Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ. 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.500,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλ 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500,00 0,00 0, Εκτύπωση χάρτη του Δ.Πλατανιά 2.500,00 0,00 0,00

19 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 0,00 0,00 0, Είδη κλινοστρωμνών 0,00 0,00 0, Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.000,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 4.000,00 0,00 0, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μ 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 0,00 0, Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού για σχολικά και λοιπά κτίρια 4.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 0,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπ 0,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτι 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 0,00 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0,00 0, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας 0,00 0,00 0, Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορ 0,00 0,00 0, Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικα 0,00 0,00 0, Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 0,00 0, Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηρι 0,00 0,00 0, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 0,00 0,00 0, Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 0,00 0,00 0, Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 0,00 0,00 0, Επίδομα Τυφλότητας 0,00 0,00 0, Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 0,00 0,00 0, Επίδομα Χανσενικών 0,00 0,00 0, Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 0, Επίδομα ομογενών-προσφύγων 0,00 0,00 0, Επίδομα Προστασίας Μητρότητας 0,00 0,00 0, Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επί 0,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑ ,50 0,00 0, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ,66 0,00 0, Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ,00 0,00 0, Εξαγορά μνημειακών ελαιοδέντρων για δημιουργία διαδρομής 0,00 0,00 0, Εξαγορά μνημειακών ελαιοδ.για δημιουργία διαδρομής επίσκε 0,00 0,00 0, Εξαγορά μνημειακών ελαιοδ.για δημιουργία διαδρομής επίσκε ,00 0,00 0, Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ,66 0,00 0, Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βου ,66 0,00 0, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩ 0,00 0,00 0,00

20 Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έ 0,00 0,00 0, Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,84 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0, Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0, Έπιπλα σκέυη 0,00 0,00 0, Έπιπλα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίο 0,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λ 0,00 0,00 0, Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου-Συσκευές εικόνας και ήχου-δι 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,84 0,00 0, Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μου 4.136,93 0,00 0, Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς 0,00 0,00 0, Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μου 0,00 0,00 0, Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μου ,00 0,00 0, Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μου ,91 0,00 0, Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ σε σχολικά κτ 4.000,00 0,00 0, Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγ 0,00 0,00 0, Παιδαγωγικό Υλικό (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νή 0,00 0,00 0, Προμήθεια προκάτ τουαλέτας στο γήπεδο Μάλεμε 0,00 0,00 0, Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς 0,00 0,00 0, Προμήθεια και εγκατάσταση περιπτέρου πληροφοριών 0,00 0,00 0, Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου στο γήπεδο Μάλεμε 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗ 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Α 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ,51 0,00 0, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 0,00 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 6.774,94 0,00 0, Βελτίωση οδών πρόσβασης στην Μνημειακή Ελιά των Βουβών 6.774,94 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,57 0,00 0, ,00 0,00 0, Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βου 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βου 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βου 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιάς παραδ.βρύσης Καμάρας 0,00 0,00 0, Βελτίωση και συμπλήρωση Εθνικού Σταδίου ΔΔ Αλικιανού 0,00 0,00 0, Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων γηπέδου ΔΔ Μάλεμε 0,00 0,00 0, Κατασκευή μνημείου εθνικής αντίστασης Π.Ρουμάτων 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση-Ανάδειξη παλαιάς βρύσης Καμάρας Καληδονία 0,00 0,00 0, Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών Δήμου Πλατανιά ,57 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατα ,00 0,00 0, Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρ 0,00 0,00 0, «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολι 0,00 0,00 0, Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρ ,00 0,00 0, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για την διο , , , Συντηρηση εξοπλισμου αναμεταδοτων 0,00 0,00 0,00

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.048.993,37 470.817,65 457.631,97 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα