Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3290/ , 203 η Συνεδρίαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 390Β/ ) Όπως τροποποιήθηκε από την o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3551/ , 223 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Παράταση ισχύος των µεταβατικών διατάξεων του Κανονισµού και Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3581/ , 224 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3904/ , 254 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 49Β/ , την o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3939/ , 258 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογή των τιµολογίων των δικαιωµάτων του ΣΕΜΠΟ της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1499Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4035/ , 267 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογή των τιµολογίων των δικαιωµάτων του ΣΕΜΠΟ της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1499Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4152/ , 282 η Συνεδρίαση, µε θέµα «2 ο Τιµολόγιο Προσαρτηµάτων ( ικαιωµάτων Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Πλοίων) του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2211Β/ Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4222/ , 28 9η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 168Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4278/ , 293 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Τροποποίηση του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 536Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4367/ , 302 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1073Β/ i

2 o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4437/ , 307 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1395Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4583/ , 320 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4659/ , 325 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 985Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4675/ , 327 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του 2 ου Τιµολογίου Προσαρτηµάτων του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 985Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4688/ , 328 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1470Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4785/ , 337 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2056Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4944/ , 354 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4946/ , 355 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5031/ , 362 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5062/ , 365 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Παράταση των µεταβατικών διατάξεων του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1080Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5268/ , 391 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3255Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5300/ , 394 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3584Β/ ii

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του για συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών και ανάπτυξη και λειτουργία του λιµένα Θεσσαλονίκης, εισπράττει τέλη και δικαιώµατα, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και τα Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών. 1

4 Η ΟΛΘ ΑΕ είναι υπεύθυνη για ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται σε λάθη και αµέλεια του προσωπικού της, υπαλληλικού και λιµενεργατικού. Κάθε ζηµιά πρέπει να γνωστοποιείται στην ΟΛΘ ΑΕ. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται εγκαίρως στην ΟΛΘ ΑΕ για να ελεγχθεί η ζηµιά πριν το πλοίο ή το φορτίο εγκαταλείψει το λιµένα, άλλως η διαµαρτυρία δεν θα αναγνωρίζεται από την ΟΛΘ ΑΕ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού συνεπάγεται κατά περίπτωση το µη προγραµµατισµό οιασδήποτε εργασίας και κάθε άλλη νόµιµη συνέπεια. 2

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Σελίδες: 5-20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία της ΟΛΘ ΑΕ ιάκριση των εργασιών Προτεραιότητα πλοίου και καθορισµός της θέσης του Υποχρεώσεις πλοίων Προγραµµατισµός και εκτέλεση λιµενικών εργασιών ιεξαγωγή εργασιών (διάρκεια εργασίας, κανονική εργασία, έκτακτη εργασία, εξαιρετέες ηµέρες, καθυστέρηση, µαταίωση και παράταση εργασίας) ιατυπώσεις (αναγγελία άφιξης πλοίου, έγγραφα µεταφοράς, σχέδιο σχηµατικής κάτοψης και τοµή των κυτών, αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µέσων, πιστοποιητικό απεντόµωσης, γνωστοποίηση παραλαβής καυσίµων και παράδοσης καταλοίπων κα) Παραλαβή αποθήκευση αποταµίευση εµπορευµάτων Κήρυξη και εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων Μετακίνηση εµπορευµάτων για λειτουργικές ανάγκες ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σελίδες: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Υπολογισµός των δικαιωµάτων για κανονική και έκτακτη εργασία Άρθρο 12 Υπόχρεοι καταβολής δικαιωµάτων Άρθρο 13 ιάκριση των φορτίων σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά Άρθρο 14 Κατάταξη των φορτίων σε τιµολογιακές κατηγορίες Άρθρο 15 Τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων Τιµολόγιο αριθµός 1 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης γενικών φορτίων Τιµολόγιο αριθµός 2 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης στερεών χύδην φορτίων Τιµολόγιο αριθµός 3 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων δηµητριακών Τιµολόγιο αριθµός 4 ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά στο Συµβατικό Λιµένα Τιµολόγιο αριθµός 5 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων Τιµολόγιο αριθµός 6 ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά κατά τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων Τιµολόγιο αριθµός 7 ικαιωµάτων τροχοφόρων διακινούµενων µε το σύστηµα Ro-Ro Άρθρο 16 Ανάλυση κανονικών δικαιωµάτων Άρθρο 17 Τιµολόγια εκτάκτων (υπερωριακών) δικαιωµάτων Άρθρο 18 Τιµολόγια καθυστερήσεων µαταιώσεων Άρθρο 19 Ειδικές χρεώσεις 3

6 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Σελίδες: Άρθρο 20 ικαιώµατα επί του φορτίου και δικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων ΕΙ ΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 1 ο Ειδικό τιµολόγιο ικαιωµάτων παραµονής τροχοφόρων σε υπαίθριους χώρους για τελωνισµό των εµπορευµάτων που µεταφέρουν και άµεση έξοδο. 2 ο Ειδικό τιµολόγιο ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης χύµα φορτίων µε σωληνώσεις και άντληση. 3 ο Ειδικό τιµολόγιο ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης, σταυλισµού και ζύγισης ζώντων ζώων. 4 ο Ειδικό τιµολόγιο Ειδικών τελών διέλευσης δια των προκυµαιών, οχηµάτων πάσης φύσεως και επιβατών. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Σελίδες: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων προσόρµισης, παραβολής, ελλιµενισµού, αγκυροβολίας, παροπλισµού και επί ναυαγίων. 2 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων 3 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων υδροδότησης 4 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων τηλεφωνικής σύνδεσης & δικτυακών υπηρεσιών 5 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων ρευµατοδότησης 6 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων µίσθωσης µηχανικών µέσων και εργαλείων φορτοεκφορτώσεων 7 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων µίσθωσης πλωτών µέσων 8 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης ιδιωτικών µηχανηµάτων 9 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων αποθήκευσης σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους: 1. Στερεών φορτίων χύδην και γενικών εµπορευµάτων 2. Τροχοφόρων 3. ηµητριακών σε κυψέλες σιλό 4. Εµπορευµατοκιβωτίων 10 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους: 1. Για λιµενικές δραστηριότητες 2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων 11 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων έκδοσης εγγράφων και τελών από την ΟΛΘ ΑΕ 12 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων Τέλος ασφαλείας ISPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδες: ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ικαιωµάτων παραχώρησης αδειών εισόδου και στάθµευσης 2 ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ικαιωµάτων χρήσης των σταθµών ΙΧ αυτοκινήτων και παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελίδα: 99 4

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία της ΟΛΘ ΑΕ ιάκριση των εργασιών Προτεραιότητα πλοίου και καθορισµός της θέσης του Υποχρεώσεις πλοίων Προγραµµατισµός και εκτέλεση λιµενικών εργασιών ιεξαγωγή εργασιών (διάρκεια εργασίας, κανονική εργασία, έκτακτη εργασία, εξαιρετέες ηµέρες, καθυστέρηση, µαταίωση και παράταση εργασίας) ιατυπώσεις (αναγγελία άφιξης πλοίου, έγγραφα µεταφοράς, σχέδιο σχηµατικής κάτοψης και τοµή των κυτών, αίτηση διάθεση εργατικών οµοχειριών και µέσων, πιστοποιητικό απεντόµωσης, γνωστοποίηση παραλαβής καυσίµων και παράδοσης καταλοίπων κα) Παραλαβή αποθήκευση αποταµίευση εµπορευµάτων Κήρυξη και εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων Μετακίνηση εµπορευµάτων για λειτουργικές ανάγκες 5

8 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 1. Η ΟΛΘ ΑΕ έχει από το νόµο το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα της Θεσσαλονίκης. Όλες οι εργασίες εντός της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα της Θεσσαλονίκης εκτελούνται αποκλειστικά µε τα µέσα και το προσωπικό του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. 2. Στις περιπτώσεις που η ΟΛΘ ΑΕ δεν διαθέτει επαρκή µέσα ή προσωπικό για την εκτέλεση λιµενικών εργασιών, διατηρεί, η ΟΛΘ ΑΕ, το δικαίωµα να συνάπτει συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε τρίτους, παρόχους υπηρεσιών, για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε τις τιµές του ισχύοντος τιµολογίου της ΟΛΘ ΑΕ. Οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών είναι εφοδιασµένοι µε όλες τις νόµιµες άδειες για τη χρήση των µηχανηµάτων που διαθέτουν και εκτελούν τις εργασίες µε νόµιµα απασχολούµενο προσωπικό. 3. Οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας από τρίτους και ειδικότερα αυτές της φορτοεκφόρτωσης, της αποθήκευσης, της εκµετάλλευσης χώρων, της καθαριότητας, της ασφάλειας, της τροφοδοσίας και της ρυµούλκησης εντός των ορίων της λιµενικής ζώνης ως και της παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων και απορριµµάτων, πραγµατοποιείται µόνον κατόπιν αδείας ή εξουσιοδότησης της ΟΛΘ ΑΕ ή υπογραφής σχετικής σύµβασης. 4. Η ΟΛΘ ΑΕ στο πλαίσιο της εµπορικής της πολιτικής, για την παροχή κινήτρων προσέλευσης φορτίων, δύναται µε έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ ( Σ / ΟΛΘ ΑΕ) να συνάπτει συµβάσεις µε ενδιαφερόµενες ναυτιλιακές εταιρίες ή µε κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να διακινήσει ή να αποθηκεύσει εµπορεύµατα ή να χρησιµοποιήσει χώρους στο λιµένα της Θεσσαλονίκης. Με τις συµβάσεις αυτές, δύναται να καθορίζει εκπτώσεις επί των τιµών, ειδικά τιµολόγια διαφορετικά του ισχύοντος και διευκολύνσεις. 6

9 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό διακρίνονται σε: εργασίες στο πλοίο, εργασίες στην ξηρά και εργασίες στο σιλό. 1. Οι εργασίες στο πλοίο περιλαµβάνουν: 1.1) Την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα του πλοίου στην προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) προκειµένου δε περί εµπορευµατοκιβωτίων που εκφορτώνονται στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) και τη µεταφορά τους στο χώρο εναπόθεσης, ή την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος του πλοίου και την απευθείας παράδοση του, στα αναµένοντα χερσαία µεταφορικά µέσα των παραληπτών, στο συµβατικό λιµένα. 1.2) Τη φόρτωση του φορτίου από την προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) στο κύτος ή στο κατάστρωµα του πλοίου, προκειµένου δε περί εµπορευµατοκιβωτίων του Σ.ΕΜΠΟ και τη µεταφορά τους από το χώρο εναπόθεσης, ή τη φόρτωση του φορτίου στο κύτος ή στο κατάστρωµα του πλοίου µε απ ευθείας παραλαβή του από τα αναµένοντα χερσαία µεταφορικά µέσα των φορτωτών. 1.3) Τη µεταφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα του πλοίου στο κύτος ή το κατάστρωµα άλλου πλοίου απευθείας ή µέσω της προκυµαίας. 1.4) Τις πρόσθετες εργασίες όπως: το άνοιγµα και το κλείσιµο των κυτών, τη µετατόπιση φορτίου (shifting) εντός των κυτών ή επί του καταστρώµατος, τη διευθέτηση των χύδην φορτίων (χαπιάρισµα), τον καθαρισµό των κυτών, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των τακουνιών στα εµπορευµατοκιβώτια πέραν των τριών σειρών καθ ύψος επί του καταστρώµατος και κάθε άλλη παρεµφερή εργασία που χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη και είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ. 2. Οι εργασίες στην ξηρά περιλαµβάνουν: 2.1.1) Την παράδοση του φορτίου σε χερσαία µεταφορικά µέσα των ενδιαφεροµένων, προς έξοδο από τις χερσαίες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, ή απευθείας από άλλο χερσαίο µεταφορικό µέσο ή µετά από εναπόθεσή του σε αποθηκευτικούς χώρους ή µέσω κρηπιδώµατος ) Τη µεταφορά του φορτίου από αποθηκευτικούς χώρους στην προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) ή τη µέσω κρηπιδώµατος εκφόρτωση χερσαίων µεταφορικών µέσων (για φόρτωση στο πλοίο) ) Την παραλαβή του φορτίου σε αποθηκευτικούς χώρους από χερσαία µεταφορικά µέσα των ενδιαφεροµένων ) Τη µεταφορά του φορτίου από κρηπίδωµα σε αποθηκευτικούς χώρους. 7

10 2.3) Τις πρόσθετες εργασίες όπως: την εκκένωση και την πλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων, τη µεταφορά αυτών µετά από αίτηση του παραλήπτη ή του φορτωτή από έναν τοµέα σε άλλον (π.χ. από το Συµβατικό Λιµένα στο Σ.ΕΜΠΟ), τους ελιγµούς βαγονιών, τη ζύγιση, την επαλήθευση, την καταµέτρηση, τη συµµετοχή στο δειγµατοληπτικό ή καθολικό τελωνειακό έλεγχο, τη διαλογή πέραν της προβλεπόµενης στην ανάλυση δικαιωµάτων και κάθε άλλη παρεµφερή εργασία που χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη και είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ. 3. Οι εργασίες στο Σιλό περιλαµβάνουν : 3.1) Την αναρρόφηση του φορτίου δηµητριακών από το κύτος του πλοίου και µέσω του πυλώνα αποθήκευση του στις κυψέλες του σιλό. Την εκφόρτωση στη λεκάνη συγκέντρωσης (καταπακτή) του σιλό, φορτίων δηµητριακών από χερσαία µεταφορικά µέσα, µε ανατροπές και την αποθήκευσή τους στις κυψέλες του σιλό. 3.2) Την παράδοση του φορτίου από τις κυψέλες του σιλό σε χερσαία µεταφορικά µέσα µε χοάνες δαπέδου, ή στο πλοίο µέσω του πυλώνα. 3.3) Την αναρρόφηση του φορτίου από το κύτος του πλοίου και την απευθείας παράδοσή του - µέσω του πυλώνα- σε χερσαία µεταφορικά µέσα ή σε άλλο πλωτό µέσο. 3.4) Τις πρόσθετες εργασίες όπως η µετάγγιση από κυψέλη σε κυψέλη και κάθε άλλη εργασία, που είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ και χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη. 8

11 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 1. Η θέση παραβολής ή πρυµνοδέτησης κάθε πλοίου εντός της λιµενικής ζώνης, καθώς και η µεθόρµιση ή µετακίνηση πλοίου, διενεργείται µε µέριµνα και ευθύνη του Τµήµατος Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών στο Συµβατικό Λιµένα και του Τµήµατος Προγραµµατισµού στα κρηπιδώµατα του ΣΕΜΠΟ, τηρώντας τους ισχύοντες Κανονισµούς και ιατάξεις. 2. Η προτεραιότητα για την προσόρµιση, παραβολή ή πρυµνοδέτηση του πλοίου, παρέχεται µε βάση τη σειρά άφιξης του, όπως αυτή δηλώνεται στην Υπηρεσία Αγκυροβολίας του Κεντρικού Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης. Στην παροχή προτεραιότητας του πλοίου, κατά τη σειρά άφιξης, λαµβάνεται υπόψη ο λειτουργικός σχεδιασµός της ΟΛΘ ΑΕ, για τις θέσεις πλεύρισης ή πρυµνοδέτησης πλοίων, ο οποίος στηρίζεται: ι) στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις χερσαίες εγκαταστάσεις του για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση του πλοίου (βάθος, µήκος και κατάσταση κρηπιδώµατος, ράµπα ή χερσαίες ευκολίες, εξοπλισµός κρηπιδώµατος, χώρος ελιγµών µηχανηµάτων κ.ά.), ιι) στη λειτουργία τερµατικών σταθµών ή ζωνών εξυπηρέτησης για κατηγορίες πλοίων και φορτίων (θέσεις πλεύρισης, Σ.ΕΜΠΟ, Rο-Rο, επιβατικών πλοίων, χύδην φορτίου, γενικού φορτίου κ.ά.) και ιιι) στις προθεσµίες που επιβάλλονται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της ΟΛΘ ΑΕ Κατ' αρχήν τα πλοία πλευρίζουν ή πρυµνοδετούν: 2.1.1) Τα επιβατικά στα κρηπιδώµατα του Επιβατικού Λιµένα από το Νο 4 έως και το Νο ) Τα φορτηγά προς φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίου στα κρηπιδώµατα του Συµβατικού Λιµένα από το Νο 10 έως και το Νο ) Τα φορτηγά προς φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων στα κρηπιδώµατα Νο26 και Νο27 του Σ.ΕΜΠΟ. 3. Πλοία που µεταφέρουν φορτία για λογαριασµό του Ελληνικού Στρατού ή του Ελληνικού ηµοσίου ή τελούν υπό την κάλυψη του Ελληνικού Στρατού, δύνανται κατ' εκτίµηση της ιοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ, να πλευρίζουν ή να πρυµνοδετούν χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης των. 4. Τα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Προγραµµατισµού µπορούν να µεταβάλλουν τη σειρά προτεραιότητας των πλοίων σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν, κατά την απόλυτη κρίση τους, αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της αποδοτικότερης και εύρυθµης λειτουργίας του λιµένα. 9

12 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ Πλοία που έχουν πλευρίσει ή πρυµνοδετήσει στα κρηπιδώµατα του λιµένα υποχρεούνται: 1. Σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία όπως αυτή καθορίζεται από τα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Προγραµµατισµού. 2. Στην άµεση αποµάκρυνση από το κρηπίδωµα, µετά το πέρας των φορτοεκφορτωτικών εργασιών όπως επίσης και όταν δεν εκτελούνται φορτοεκφορτωτικές εργασίες µε υπαιτιότητα του πλοίου ή του φορτίου. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα αναλόγως των περιστάσεων είναι δυνατόν να εγκρίνει την περαιτέρω παραµονή του. 3. Σε µετακινήσεις στο ίδιο κρηπίδωµα όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, από το αρµόδιο Τµήµα, προς εξυπηρέτηση άλλου πλοίου. Η µετακίνηση στο ίδιο κρηπίδωµα δεν θεωρείται µεθόρµιση. Τα έξοδα για µεθορµίσεις ή µετακινήσεις στο ίδιο κρηπίδωµα µε χρήση ρυµουλκού καβοδετών, βαρύνουν το προς εξυπηρέτηση πλοίο. 4. Στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. 5. Στη διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας των φορτοεκφορτωτικών µηχανηµάτων των. 6. Στον επαρκή φωτισµό των και ειδικά των χώρων στους οποίους εκτελούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης. 7. Στη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων ασφαλείας, για την πρόληψη πυρκαγιών, ζηµιών και ατυχηµάτων στο απασχολούµενο προσωπικό. 8. Σε έκτακτη εργασία και κατά τις Κυριακές και Αργίες στο Συµβατικό Λιµένα, εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας του λιµένα και οι συνθήκες το επιτρέπουν, κατά την κρίση της Γενικής ιεύθυνσης Επιχειρησιακών Μονάδων, επιβάλλουν τούτο. 9. Στην άµεση και πλήρη συµµόρφωση σε αποφάσεις της ιοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ για µεθόρµιση σε άλλο κρηπίδωµα ή σε αποµάκρυνση εκτός λιµένα µε έξοδα των σε περιπτώσεις ασφαλιστικών µέτρων επί του πλοίου ή του φορτίου, εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας του λιµένα το επιβάλλουν. 10

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο προγραµµατισµός των λιµενικών εργασιών γίνεται από το Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών για το Συµβατικό Λιµένα και από το Τµήµα Προγραµµατισµού για το ΣΕΜΠΟ, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση τους καθορίζουν τις εργασίες, κατανέµουν το λιµενεργατικό προσωπικό και τον απαιτούµενο αριθµό µηχανικών και λοιπών µέσων. 2. Προτεραιότητα διάθεσης προσωπικού και µέσων παρέχεται στα πλοία, µε βάση τη σειρά έναρξης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών του πλοίου. 3. Ο αριθµός των µηχανικών και λοιπών µέσων και των οµοχειριών λιµενεργατικού προσωπικού, που θα διατεθεί στις εργασίες, καθορίζεται µετά από συνεκτίµηση της προτεραιότητας του πλοίου, των διαθέσιµων µέσων και κρηπιδωµάτων, της συνολικής ζήτησης για χρήση µηχανικών µέσων, του µεγέθους του πλοίου και του τύπου φορτίου, των πλοίων που αναµένουν προς εξυπηρέτηση και άλλων σχετικών παραγόντων. 4. Οι αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες και οι εντεταλµένοι υπάλληλοι επιβλέπουν την οµαλή εκτέλεση των προγραµµατισθεισών εργασιών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των ιδιωτικών µηχανικών µέσων και προχωρούν στη λήψη πρόσθετων µέτρων για την αποδοτικότερη λιµενική λειτουργία και την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. 5. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν και στη διάθεση προσωπικού και µέσων. 11

14 ΑΡΘΡΟ 6 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ιάρκεια εργασίας Η εργασία φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς διακρίνεται σε κανονική και έκτακτη (υπερωριακή) και διεξάγεται καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες εργάσιµες και εξαιρετέες, εκτός των περιπτώσεων έλλειψης εργατών και µηχανικών µέσων, απεργιών, δυσµενών καιρικών συνθηκών ή γεγονότων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία. 2. Κανονική εργασία 2.1 Για εργασίες στο πλοίο, στο Συµβατικό Λιµένα. (περιλαµβάνεται και η µεταφορά των φορτίων σε αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα) ιεξάγεται µε δύο βάρδιες από ευτέρα έως Παρασκευή και µία βάρδια το Σάββατο, ως ακολούθως: Α βάρδια ευτέρα Σάββατο Β βάρδια ευτέρα Παρασκευή Για εργασίες στο πλοίο, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων ιεξάγεται µε τρεις βάρδιες, όλες τις ηµέρες του χρόνου, 24 ώρες το 24ώρο, ως ακολούθως: Α βάρδια εύτερα Κυριακή Β βάρδια ευτέρα Κυριακή Γ βάρδια ευτέρα Κυριακή Η Γ βάρδια συνεχίζει να εργάζεται µέχρι την 08.00, όταν απαιτείται. 2.3 Για εργασίες στην ξηρά, στο Συµβατικό Λιµένα Φορτία Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά ιεξάγεται µε µία βάρδια από ευτέρα έως Παρασκευή και από Φορτία υπό διαµετακόµιση (in transit) και χύδην στερεά ιεξάγεται σύµφωνα µε το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου Για εργασίες στην ξηρά, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων ιεξάγεται: από ευτέρα έως Παρασκευή Το Σάββατο Για εργασίες στο Σιλό 2.5.1) ιεξάγεται για τα στάδια εργασίας, από πλοίο σε πλοίο ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα, ή από πλοίο σε κυψέλες και αντίστροφα, µε δύο βάρδιες από ευτέρα έως Παρασκευή και µία βάρδια το Σάββατο, ως ακολούθως: Α βάρδια ευτέρα Σάββατο Β βάρδια ευτέρα Παρασκευή

15 2.5.2) Για εργασίες από κυψέλες σε χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα διεξάγεται µε δύο βάρδιες από ευτέρα έως Παρασκευή, ως ακολούθως: Α βάρδια Β βάρδια Για εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης εµπορευµατοκιβωτίων Για εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης εµπορευµατοκιβωτίων από / σε χερσαία µεταφορικά µέσα ή αποθηκευτικούς χώρους ή πλοίο και αντίστροφα, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Συµβατικού Λιµένα για εργασίες στο πλοίο ή στη ξηρά, θεωρουµένου του εµπορευµατοκιβωτίου ως χερσαίου µέσου µεταφοράς. 3. Έκτακτη (υπερωριακή) εργασία 3.1. Για εργασίες στο πλοίο στο Συµβατικό Λιµένα (περιλαµβάνεται και η µεταφορά των φορτίων σε αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα) Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο µετά την Τις Κυριακές και Αργίες από Για εργασίες στην ξηρά, στο Συµβατικό Λιµένα Φορτία Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο, τις Κυριακές και τις Αργίες από Φορτία υπό διαµετακόµιση (in transit) ιεξάγεται όπως το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου Για εργασίες στην ξηρά, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο µετά την Τις Κυριακές και Αργίες από Για εργασίες στο Σιλό 3.4.1) Για τα στάδια εργασίας, από πλοίο σε πλοίο ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα, ή από πλοίο σε κυψέλες και αντίστροφα: Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο µετά την Τις Κυριακές και Αργίες από ) Για εργασίες από κυψέλες σε χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα: Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο, τις Κυριακές και Αργίες από Για έκτακτη εργασία των πλαστιγγών της ΟΛΘ ΑΕ Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο, τις Κυριακές και Αργίες από

16 4. Εξαιρετέες ηµέρες Εξαιρετέες ηµέρες ορίζονται οι παρακάτω: 4.1) 1 η Ιανουαρίου, Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου), Καθαρά ευτέρα, 25 η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, ευτέρα του Πάσχα, 1 η Μαΐου, Αγίου Πνεύµατος, 15 η Αυγούστου, Αγίου ηµητρίου (26 Οκτωβρίου), 28 η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα (25 εκεµβρίου) και η επόµενη ηµέρα των Χριστουγέννων (26 εκεµβρίου). 4.2) Οι οριζόµενες εκτάκτως µε Κυβερνητικές αποφάσεις. 4.3) Η ιοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ δύναται, µε απόφαση της, να καθορίζει τις ηµέρες κατά τις οποίες το Λιµάνι αργεί πλήρως και οι οποίες σήµερα είναι οι εξής: Στο ΣΕΜΠΟ: 1 η Ιανουαρίου, 1 η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα, 25 εκεµβρίου. Στο Συµβατικό Λιµάνι: 1 η Ιανουαρίου, 1 η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα, ευτέρα του Πάσχα, 25 εκεµβρίου, 26 εκεµβρίου. 5. Καθυστέρηση εργασίας Ως καθυστέρηση εργασίας θεωρείται η επιβράδυνση έναρξης εργασίας ή και διακοπή αυτής, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, οφειλόµενη: 5.1) Στο πλοίο, λόγω µη έγκαιρης άφιξης παραβολής του (που δεν θα οφείλεται στην πλοηγική υπηρεσία), βλάβης του χρησιµοποιούµενου µηχανικού εξοπλισµού του, ανοίγµατος και κλεισίµατος των κυτών, µεθόρµισης κλπ. 5.2) Στο φορτίο, λόγω µη έγκαιρης παραλαβής παράδοσης του, τελωνειακών διατυπώσεων, υγειονοµικού ελέγχου, κλπ. 5.3) Στην ΟΛΘ ΑΕ, λόγω βλάβης των µηχανικών µέσων και εγκαταστάσεων του λιµένα, µη έγκαιρης αποστολής λιµενεργατών ή µηχανικών µέσων στο χώρο εργασίας. 5.4) Σε ανωτέρα βία, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (ψύχος, καύσωνας, παγετός) διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος, απεργίας ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. 6. Ματαίωση εργασίας Ως τέτοια θεωρείται η εξ ολοκλήρου µη εκτέλεση εργασίας κατά τη διάρκεια του χρόνου της κανονικής ή εκτάκτου εργασίας, οποιασδήποτε βάρδιας για λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 7. Παράταση εργασίας Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων συµφόρησης της λειτουργίας του λιµένα ή αντιµετώπισης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία είναι δυνατή η παράταση του ωραρίου των εργασιών στην ξηρά ή στο πλοίο από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα µε απόφαση του Γενικού ιευθυντού Επιχειρησιακών Μονάδων. 14

17 ΑΡΘΡΟ 7 ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εργασιών φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όπως και για κάθε πλοίο που καταπλέει στο λιµένα για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να κατατίθενται από τους ενδιαφεροµένους στα αρµόδια Τµήµατα των ιευθύνσεων Συµβατικού Λιµένα και ΣΕΜΠΟ τα απαιτούµενα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω: 1.- Αναγγελία άφιξης πλοίου. 2.- Έγγραφα µεταφοράς εµπορευµάτων (δηλωτικό φορτίου). 3.- Σχέδιο σχηµατικής κάτοψης (σκαρίφηµα του πλοίου) και τοµή των κυτών, για τα πλοία που µεταφέρουν στερεά χύδην φορτία 4.- Αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µηχανικών µέσων. 5.- Πιστοποιητικό απεντόµωσης (fumigation certificate), για τα φορτία δηµητριακών. 6.- Γνωστοποίηση για παραλαβή καυσίµων από το πλοίο. 7.- Κοινοποίηση για παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων. 8.- Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως stowage plan, bay plan, κ.ά, που θα απαιτηθεί από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα. 9.-Κοινοποίηση στο ΣΥΚΕ (Σταθµός Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου) Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 25, εντός λιµένος) του ΚΚΕΕ (Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου). 1. Αναγγελία άφιξης πλοίου Οι Ναυτικοί Πράκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Προγραµµατισµού τον κατάπλου αναµενόµενου πλοίου: 1.1) 18 ώρες τουλάχιστον πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από τα λιµάνια της Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης και Πειραιά. 1.2) 24 τουλάχιστον ώρες πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από τους λοιπούς λιµένες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 1.3) 72 τουλάχιστον ώρες πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από άλλους λιµένες. 1.4) Η άφιξη επιβεβαιώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα φορτηγά πλοία που αναµένονται να καταπλεύσουν και να εξυπηρετηθούν: Με την Α βάρδια Από ευτέρα έως Παρασκευή Μέχρι την ώρα της προηγούµενης ηµέρας Με τη Β & Γ βάρδια Από ευτέρα έως Παρασκευή Μέχρι την ώρα της ιδίας ηµέρας Με την Α, Β & Γ Σαββάτου Μέχρι την ώρα βάρδια Με την Α, Β & Γ βάρδια Κυριακών & Αργιών της προηγούµενης ηµέρας Μέχρι την ώρα του Σαββάτου ή της εργασίµου ηµέρας, που προηγείται της Αργίας 1.5) Μη έγκαιρη επιβεβαίωση συνεπάγεται τον αποκλεισµό του πλοίου από τον προγραµµατισµό καθορισµού θέσης πλεύρισης και διάθεσης προσωπικού και µέσων, εκτός αν οι συνθήκες του λιµένα παρέχουν τη δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης του πλοίου και του φορτίου. 15

18 2. Έγγραφα µεταφοράς - ηλωτικό εµπορευµάτων 2.1) Το δηλωτικό εισαγωγής απαιτείται για όλα τα πλοία που έχουν καταπλεύσει στο λιµένα µε φορτίο προς εκφόρτωση και πρέπει να περιλαµβάνει: 2.1.1) όλα τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 2960/ ) τον όρο µε τον οποίο διακινείται το φορτίο (Sotto Palango ή Free In Out) 2.1.3) τα εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση (in transit) κατά στίχο 2.1.4) τα εκρηκτικά, εύφλεκτα και επικίνδυνα φορτία κατά στίχο, µε το βαθµό επικινδυνότητας τους (κατηγορία IMO) και την ακριβή τεχνική ονοµασία τους 2.1.5) το δηλωτικό εισαγωγής ή η λίστα εκφόρτωσης πρέπει: ) για τα συµβατικά φορτία να κατατίθεται, στο Τµήµα Συµβατικού Λιµένα & Ακτοπλοΐας σε 6 αντίγραφα, µαζί µε το δηλωτικό εφοδίων του πλοίου, πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης, ) για τα εµπορευµατοκιβώτια να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΜΠΟ το αργότερο 18 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο, για τα πλοία που προέρχονται από τα λιµάνια της Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης και Πειραιά και 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο, για τα πλοία που προέρχονται από άλλους λιµένες. 2.2) Η λίστα φόρτωσης πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΜΠΟ το αργότερο 16 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο. 2.3) Απαγορεύεται η παράδοση εµπορευµατοκιβωτίων προς έξοδο, από τις χερσαίες ή τις θαλάσσιες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, πριν την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση τόσο της παραλαβής των Ε/Κ όσο και του δηλωτικού εισαγωγής (λίστα εκφόρτωσης). 3. Σχέδιο σχηµατικής κάτοψης (σκαρίφηµα πλοίου) και τοµή των κυτών Απαιτείται για τα φορτηγά πλοία που µεταφέρουν χύδην φορτία. Κατατίθεται στο Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης και περιλαµβάνει σχηµατική κάτοψη των κυτών, πάνω στις οποίες θα είναι αποτυπωµένες όλες οι προεξέχουσες κατασκευαστικές διατάξεις του πλοίου όπως: κλιµακοστάσια, πατάρια, προεξέχοντες νοµείς, σωληνώσεις, δεξαµενές, υποστυλώµατα διαφράγµατα, βάσεις πρόσδεσης κ.ά. 4. Αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µηχανικών µέσων Η αίτηση απαιτείται για οποιαδήποτε εργασία φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σε πλοίο. Κατατίθεται στα αρµόδια Τµήµατα και ανακαλείται εντός των προθεσµιών που ορίζονται παρακάτω: 16

19 Για προγραµµατιζόµενη εργασία Α βάρδιας ευτέρα- Παρασκευή Για προγραµµατιζόµενη εργασία Β & Γ βάρδιας ευτέρα- Παρασκευή Για προγραµµατιζόµενη εργασία Α, Β & Γ βάρδιας Σαββάτου Για προγραµµατιζόµενη εργασία Κυριακών και Αργιών µετά την Κυριακή Για προγραµµατιζόµενη εργασία µίας ή περισσοτέρων συνεχιζόµενων Αργιών Κατάθεση Μέχρι την 06:00 ώρα της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 12:00 ώρα της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 15:00 ώρα της προηγουµένης ηµέρας Μέχρι την 15:00 ώρα της Παρασκευής Μέχρι την ώρα της της εργασίµου ηµέρας που προηγείται της Αργίας. Ανάκληση Μέχρι την 07:00 της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 13:00 της ιδίας ηµέρας Α βάρδια µέχρι την 07:00 της ιδίας ηµέρας Β βάρδια µέχρι την 10:00 της ιδίας ηµέρας Γ βάρδια µέχρι την 12:00 της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 12:00 του Σαββάτου εν δύναται να ανακληθεί 5. Πιστοποιητικό απεντόµωσης (fumigation certificate) Απαιτείται για τα φορτηγά πλοία που µεταφέρουν φορτία δηµητριακών. Κατατίθεται στα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΛΘ ΑΕ, πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης. 6. Γνωστοποίηση για παραλαβή καυσίµων από το πλοίο Η παραλαβή καυσίµων από πλοία πλευρισµένα στα κρηπιδώµατα, είναι δυνατή µόνο κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας ή των εντεταλµένων υπηρεσιακών οργάνων αυτής. 7. Κοινοποίηση για παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων Το ειδικό έντυπο κοινοποίησης στοιχείων κατατίθεται 24 ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου: 7.1) Στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της ΟΛΘ ΑΕ, 7.2) Στον ανάδοχο εκτέλεσης των υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων και 7.3) Στην αρµόδια υπηρεσία του Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης Η κοινοποίηση αναφέρει µεταξύ των άλλων το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων και καταλοίπων που προτίθεται να παραδώσει το πλοίο. 17

20 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. Παραλαβή εµπορευµάτων Η ΟΛΘ ΑΕ παραλαµβάνει τα εµπορεύµατα που κοµίζονται : - µε πλοία, από την απόθεσή τους στην προκυµαία - µε χερσαία µεταφορικά µέσα, από την απόθεσή τους στους υπαίθριους ή στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους. Τα εµπορεύµατα παραλαµβάνονται και παραδίδονται όπως αυτά εµφανίζονται συσκευασµένα εξωτερικά. Εκ µέρους της ΟΛΘ ΑΕ δεν γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των συσκευασιών, της κατάστασής τους ή του βάρους τους µε εξαίρεση τις συσκευασίες (παλέτες, κιβώτια, δέµατα, βαρέλια, σάκοι κ.α) που εξωτερικά παρουσιάζουν φανερά σηµεία παραβίασης ή διαρρέουν ή είναι κενά του περιεχοµένου τους. Η παραλαβή γίνεται µε βάση τα έγγραφα µεταφοράς που κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από µετάφραση στην Ελληνική επικυρωµένη από τον πλοίαρχο ή τον πράκτορα, η δε παράδοση των εµπορευµάτων αφού κατατεθούν τα προβλεπόµενα παραστατικά και καταβληθούν τα οφειλόµενα δικαιώµατα. Φορτία που αναγράφονται στα έγγραφα µεταφοράς ως ''χύµα" ή "µερίδα" παραλαµβάνονται και παραδίδονται χωρίς να υπέχει η ΟΛΘ ΑΕ καµία ευθύνη για την ποσότητα που δηλώθηκε και το βάρος τους, εκτός εάν κατά τη παραλαβή τους από την ΟΛΘ ΑΕ ζυγίστηκαν κατόπιν αίτησης του µεταφορέα ή του κυρίου του εµπορεύµατος. Με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου αυτού παραλαµβάνονται και παραδίδονται και τα εµπορεύµατα που περιέχονται σε εµπορευµατοκιβώτια. Εφόσον διαπιστωθεί το αλύµαντο των σφραγίδων και οι αριθµοί που φέρουν συµφωνούν µε αυτούς που αναγράφονται στα έγγραφα µεταφοράς, τεκµαίρεται ότι και το περιεχόµενο συµφωνεί µε τα αντίστοιχα έγγραφα µεταφοράς. Στις συσκευασίες που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή παραβιάσεις, ρήξεις, κ.ά. εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις ακόλουθες Αποφάσεις Υπουργού Οικονοµικών (ΑΥΟ): Τ.10970/110/Γ.0019/ΦΕΚ934/Β/ άρθρο 2 και Τ.20/76/Γ.0019/ παράγραφος 3.1, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Αποθήκευση εµπορευµάτων Τα Μη Κοινοτικά και τα υπό διαµετακόµιση εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε στεγασµένους και υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης. Τα Κοινοτικά εµπορεύµατα αποθηκεύονται κατ αρχήν σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους του Ελεύθερου (Κοινοτικού) Λιµένα, είναι όµως δυνατό να αποθηκεύονται και σε χώρους της Ελεύθερης Ζώνης για τους λόγους και µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται: -από τον Τελωνειακό Κώδικα της Κοινότητας 2913/92 -τον Κανονισµό Εφαρµογής της Κοινότητας 2454/93 και -τις ιατάξεις της ΑΥΟ Τ.20/76/Γ.0019/2.1.95, όπως εκάστοτε ισχύουν. 18

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος: Πρίγκος Ιωάννης Μέλη: Αναγνώστου Σωκράτης Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ PCDC A.E. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ. Άρθρο 1 Εµπορεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3290 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εται ρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ 1601/Β /2011),

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TMHMA :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31/01/2013. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr

Πειραιάς, 31/01/2013. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 31/01/2013 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 181

αριθµός απόφασης: 181 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση µέλους.σ. - εκπροσώπου των υπαλλήλων. Ανασυγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ ΑΕ». αριθµός απόφασης: 181 Εγκρίθηκαν: Α. H εκλογή ως µέλους Σ ΟΛΠ ΑΕ - εκπροσώπου των υπαλλήλων, του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα