Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3290/ , 203 η Συνεδρίαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 390Β/ ) Όπως τροποποιήθηκε από την o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3551/ , 223 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Παράταση ισχύος των µεταβατικών διατάξεων του Κανονισµού και Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3581/ , 224 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3904/ , 254 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 49Β/ , την o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 3939/ , 258 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογή των τιµολογίων των δικαιωµάτων του ΣΕΜΠΟ της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1499Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4035/ , 267 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογή των τιµολογίων των δικαιωµάτων του ΣΕΜΠΟ της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1499Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4152/ , 282 η Συνεδρίαση, µε θέµα «2 ο Τιµολόγιο Προσαρτηµάτων ( ικαιωµάτων Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Πλοίων) του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2211Β/ Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4222/ , 28 9η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 168Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4278/ , 293 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Τροποποίηση του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 536Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4367/ , 302 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1073Β/ i

2 o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4437/ , 307 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1395Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4583/ , 320 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4659/ , 325 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 985Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4675/ , 327 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του 2 ου Τιµολογίου Προσαρτηµάτων του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 985Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4688/ , 328 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1470Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4785/ , 337 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2056Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4944/ , 354 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 4946/ , 355 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5031/ , 362 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5062/ , 365 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Παράταση των µεταβατικών διατάξεων του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1080Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5268/ , 391 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3255Β/ o Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ αριθµός 5300/ , 394 η Συνεδρίαση, µε θέµα «Αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3584Β/ ii

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του για συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών και ανάπτυξη και λειτουργία του λιµένα Θεσσαλονίκης, εισπράττει τέλη και δικαιώµατα, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και τα Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών. 1

4 Η ΟΛΘ ΑΕ είναι υπεύθυνη για ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται σε λάθη και αµέλεια του προσωπικού της, υπαλληλικού και λιµενεργατικού. Κάθε ζηµιά πρέπει να γνωστοποιείται στην ΟΛΘ ΑΕ. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται εγκαίρως στην ΟΛΘ ΑΕ για να ελεγχθεί η ζηµιά πριν το πλοίο ή το φορτίο εγκαταλείψει το λιµένα, άλλως η διαµαρτυρία δεν θα αναγνωρίζεται από την ΟΛΘ ΑΕ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού συνεπάγεται κατά περίπτωση το µη προγραµµατισµό οιασδήποτε εργασίας και κάθε άλλη νόµιµη συνέπεια. 2

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Σελίδες: 5-20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία της ΟΛΘ ΑΕ ιάκριση των εργασιών Προτεραιότητα πλοίου και καθορισµός της θέσης του Υποχρεώσεις πλοίων Προγραµµατισµός και εκτέλεση λιµενικών εργασιών ιεξαγωγή εργασιών (διάρκεια εργασίας, κανονική εργασία, έκτακτη εργασία, εξαιρετέες ηµέρες, καθυστέρηση, µαταίωση και παράταση εργασίας) ιατυπώσεις (αναγγελία άφιξης πλοίου, έγγραφα µεταφοράς, σχέδιο σχηµατικής κάτοψης και τοµή των κυτών, αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µέσων, πιστοποιητικό απεντόµωσης, γνωστοποίηση παραλαβής καυσίµων και παράδοσης καταλοίπων κα) Παραλαβή αποθήκευση αποταµίευση εµπορευµάτων Κήρυξη και εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων Μετακίνηση εµπορευµάτων για λειτουργικές ανάγκες ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σελίδες: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Υπολογισµός των δικαιωµάτων για κανονική και έκτακτη εργασία Άρθρο 12 Υπόχρεοι καταβολής δικαιωµάτων Άρθρο 13 ιάκριση των φορτίων σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά Άρθρο 14 Κατάταξη των φορτίων σε τιµολογιακές κατηγορίες Άρθρο 15 Τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων Τιµολόγιο αριθµός 1 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης γενικών φορτίων Τιµολόγιο αριθµός 2 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης στερεών χύδην φορτίων Τιµολόγιο αριθµός 3 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων δηµητριακών Τιµολόγιο αριθµός 4 ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά στο Συµβατικό Λιµένα Τιµολόγιο αριθµός 5 Εργασιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων Τιµολόγιο αριθµός 6 ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά κατά τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων Τιµολόγιο αριθµός 7 ικαιωµάτων τροχοφόρων διακινούµενων µε το σύστηµα Ro-Ro Άρθρο 16 Ανάλυση κανονικών δικαιωµάτων Άρθρο 17 Τιµολόγια εκτάκτων (υπερωριακών) δικαιωµάτων Άρθρο 18 Τιµολόγια καθυστερήσεων µαταιώσεων Άρθρο 19 Ειδικές χρεώσεις 3

6 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Σελίδες: Άρθρο 20 ικαιώµατα επί του φορτίου και δικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων ΕΙ ΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 1 ο Ειδικό τιµολόγιο ικαιωµάτων παραµονής τροχοφόρων σε υπαίθριους χώρους για τελωνισµό των εµπορευµάτων που µεταφέρουν και άµεση έξοδο. 2 ο Ειδικό τιµολόγιο ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης χύµα φορτίων µε σωληνώσεις και άντληση. 3 ο Ειδικό τιµολόγιο ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης, σταυλισµού και ζύγισης ζώντων ζώων. 4 ο Ειδικό τιµολόγιο Ειδικών τελών διέλευσης δια των προκυµαιών, οχηµάτων πάσης φύσεως και επιβατών. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Σελίδες: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων προσόρµισης, παραβολής, ελλιµενισµού, αγκυροβολίας, παροπλισµού και επί ναυαγίων. 2 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων 3 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων υδροδότησης 4 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων τηλεφωνικής σύνδεσης & δικτυακών υπηρεσιών 5 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων ρευµατοδότησης 6 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων µίσθωσης µηχανικών µέσων και εργαλείων φορτοεκφορτώσεων 7 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων µίσθωσης πλωτών µέσων 8 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης ιδιωτικών µηχανηµάτων 9 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων αποθήκευσης σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους: 1. Στερεών φορτίων χύδην και γενικών εµπορευµάτων 2. Τροχοφόρων 3. ηµητριακών σε κυψέλες σιλό 4. Εµπορευµατοκιβωτίων 10 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους: 1. Για λιµενικές δραστηριότητες 2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων 11 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων ικαιωµάτων έκδοσης εγγράφων και τελών από την ΟΛΘ ΑΕ 12 ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων Τέλος ασφαλείας ISPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδες: ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ικαιωµάτων παραχώρησης αδειών εισόδου και στάθµευσης 2 ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ικαιωµάτων χρήσης των σταθµών ΙΧ αυτοκινήτων και παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελίδα: 99 4

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία της ΟΛΘ ΑΕ ιάκριση των εργασιών Προτεραιότητα πλοίου και καθορισµός της θέσης του Υποχρεώσεις πλοίων Προγραµµατισµός και εκτέλεση λιµενικών εργασιών ιεξαγωγή εργασιών (διάρκεια εργασίας, κανονική εργασία, έκτακτη εργασία, εξαιρετέες ηµέρες, καθυστέρηση, µαταίωση και παράταση εργασίας) ιατυπώσεις (αναγγελία άφιξης πλοίου, έγγραφα µεταφοράς, σχέδιο σχηµατικής κάτοψης και τοµή των κυτών, αίτηση διάθεση εργατικών οµοχειριών και µέσων, πιστοποιητικό απεντόµωσης, γνωστοποίηση παραλαβής καυσίµων και παράδοσης καταλοίπων κα) Παραλαβή αποθήκευση αποταµίευση εµπορευµάτων Κήρυξη και εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων Μετακίνηση εµπορευµάτων για λειτουργικές ανάγκες 5

8 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 1. Η ΟΛΘ ΑΕ έχει από το νόµο το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα της Θεσσαλονίκης. Όλες οι εργασίες εντός της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα της Θεσσαλονίκης εκτελούνται αποκλειστικά µε τα µέσα και το προσωπικό του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. 2. Στις περιπτώσεις που η ΟΛΘ ΑΕ δεν διαθέτει επαρκή µέσα ή προσωπικό για την εκτέλεση λιµενικών εργασιών, διατηρεί, η ΟΛΘ ΑΕ, το δικαίωµα να συνάπτει συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε τρίτους, παρόχους υπηρεσιών, για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε τις τιµές του ισχύοντος τιµολογίου της ΟΛΘ ΑΕ. Οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών είναι εφοδιασµένοι µε όλες τις νόµιµες άδειες για τη χρήση των µηχανηµάτων που διαθέτουν και εκτελούν τις εργασίες µε νόµιµα απασχολούµενο προσωπικό. 3. Οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας από τρίτους και ειδικότερα αυτές της φορτοεκφόρτωσης, της αποθήκευσης, της εκµετάλλευσης χώρων, της καθαριότητας, της ασφάλειας, της τροφοδοσίας και της ρυµούλκησης εντός των ορίων της λιµενικής ζώνης ως και της παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων και απορριµµάτων, πραγµατοποιείται µόνον κατόπιν αδείας ή εξουσιοδότησης της ΟΛΘ ΑΕ ή υπογραφής σχετικής σύµβασης. 4. Η ΟΛΘ ΑΕ στο πλαίσιο της εµπορικής της πολιτικής, για την παροχή κινήτρων προσέλευσης φορτίων, δύναται µε έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ ( Σ / ΟΛΘ ΑΕ) να συνάπτει συµβάσεις µε ενδιαφερόµενες ναυτιλιακές εταιρίες ή µε κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να διακινήσει ή να αποθηκεύσει εµπορεύµατα ή να χρησιµοποιήσει χώρους στο λιµένα της Θεσσαλονίκης. Με τις συµβάσεις αυτές, δύναται να καθορίζει εκπτώσεις επί των τιµών, ειδικά τιµολόγια διαφορετικά του ισχύοντος και διευκολύνσεις. 6

9 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό διακρίνονται σε: εργασίες στο πλοίο, εργασίες στην ξηρά και εργασίες στο σιλό. 1. Οι εργασίες στο πλοίο περιλαµβάνουν: 1.1) Την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα του πλοίου στην προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) προκειµένου δε περί εµπορευµατοκιβωτίων που εκφορτώνονται στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) και τη µεταφορά τους στο χώρο εναπόθεσης, ή την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος του πλοίου και την απευθείας παράδοση του, στα αναµένοντα χερσαία µεταφορικά µέσα των παραληπτών, στο συµβατικό λιµένα. 1.2) Τη φόρτωση του φορτίου από την προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) στο κύτος ή στο κατάστρωµα του πλοίου, προκειµένου δε περί εµπορευµατοκιβωτίων του Σ.ΕΜΠΟ και τη µεταφορά τους από το χώρο εναπόθεσης, ή τη φόρτωση του φορτίου στο κύτος ή στο κατάστρωµα του πλοίου µε απ ευθείας παραλαβή του από τα αναµένοντα χερσαία µεταφορικά µέσα των φορτωτών. 1.3) Τη µεταφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα του πλοίου στο κύτος ή το κατάστρωµα άλλου πλοίου απευθείας ή µέσω της προκυµαίας. 1.4) Τις πρόσθετες εργασίες όπως: το άνοιγµα και το κλείσιµο των κυτών, τη µετατόπιση φορτίου (shifting) εντός των κυτών ή επί του καταστρώµατος, τη διευθέτηση των χύδην φορτίων (χαπιάρισµα), τον καθαρισµό των κυτών, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των τακουνιών στα εµπορευµατοκιβώτια πέραν των τριών σειρών καθ ύψος επί του καταστρώµατος και κάθε άλλη παρεµφερή εργασία που χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη και είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ. 2. Οι εργασίες στην ξηρά περιλαµβάνουν: 2.1.1) Την παράδοση του φορτίου σε χερσαία µεταφορικά µέσα των ενδιαφεροµένων, προς έξοδο από τις χερσαίες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, ή απευθείας από άλλο χερσαίο µεταφορικό µέσο ή µετά από εναπόθεσή του σε αποθηκευτικούς χώρους ή µέσω κρηπιδώµατος ) Τη µεταφορά του φορτίου από αποθηκευτικούς χώρους στην προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) ή τη µέσω κρηπιδώµατος εκφόρτωση χερσαίων µεταφορικών µέσων (για φόρτωση στο πλοίο) ) Την παραλαβή του φορτίου σε αποθηκευτικούς χώρους από χερσαία µεταφορικά µέσα των ενδιαφεροµένων ) Τη µεταφορά του φορτίου από κρηπίδωµα σε αποθηκευτικούς χώρους. 7

10 2.3) Τις πρόσθετες εργασίες όπως: την εκκένωση και την πλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων, τη µεταφορά αυτών µετά από αίτηση του παραλήπτη ή του φορτωτή από έναν τοµέα σε άλλον (π.χ. από το Συµβατικό Λιµένα στο Σ.ΕΜΠΟ), τους ελιγµούς βαγονιών, τη ζύγιση, την επαλήθευση, την καταµέτρηση, τη συµµετοχή στο δειγµατοληπτικό ή καθολικό τελωνειακό έλεγχο, τη διαλογή πέραν της προβλεπόµενης στην ανάλυση δικαιωµάτων και κάθε άλλη παρεµφερή εργασία που χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη και είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ. 3. Οι εργασίες στο Σιλό περιλαµβάνουν : 3.1) Την αναρρόφηση του φορτίου δηµητριακών από το κύτος του πλοίου και µέσω του πυλώνα αποθήκευση του στις κυψέλες του σιλό. Την εκφόρτωση στη λεκάνη συγκέντρωσης (καταπακτή) του σιλό, φορτίων δηµητριακών από χερσαία µεταφορικά µέσα, µε ανατροπές και την αποθήκευσή τους στις κυψέλες του σιλό. 3.2) Την παράδοση του φορτίου από τις κυψέλες του σιλό σε χερσαία µεταφορικά µέσα µε χοάνες δαπέδου, ή στο πλοίο µέσω του πυλώνα. 3.3) Την αναρρόφηση του φορτίου από το κύτος του πλοίου και την απευθείας παράδοσή του - µέσω του πυλώνα- σε χερσαία µεταφορικά µέσα ή σε άλλο πλωτό µέσο. 3.4) Τις πρόσθετες εργασίες όπως η µετάγγιση από κυψέλη σε κυψέλη και κάθε άλλη εργασία, που είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ και χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη. 8

11 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 1. Η θέση παραβολής ή πρυµνοδέτησης κάθε πλοίου εντός της λιµενικής ζώνης, καθώς και η µεθόρµιση ή µετακίνηση πλοίου, διενεργείται µε µέριµνα και ευθύνη του Τµήµατος Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών στο Συµβατικό Λιµένα και του Τµήµατος Προγραµµατισµού στα κρηπιδώµατα του ΣΕΜΠΟ, τηρώντας τους ισχύοντες Κανονισµούς και ιατάξεις. 2. Η προτεραιότητα για την προσόρµιση, παραβολή ή πρυµνοδέτηση του πλοίου, παρέχεται µε βάση τη σειρά άφιξης του, όπως αυτή δηλώνεται στην Υπηρεσία Αγκυροβολίας του Κεντρικού Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης. Στην παροχή προτεραιότητας του πλοίου, κατά τη σειρά άφιξης, λαµβάνεται υπόψη ο λειτουργικός σχεδιασµός της ΟΛΘ ΑΕ, για τις θέσεις πλεύρισης ή πρυµνοδέτησης πλοίων, ο οποίος στηρίζεται: ι) στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις χερσαίες εγκαταστάσεις του για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση του πλοίου (βάθος, µήκος και κατάσταση κρηπιδώµατος, ράµπα ή χερσαίες ευκολίες, εξοπλισµός κρηπιδώµατος, χώρος ελιγµών µηχανηµάτων κ.ά.), ιι) στη λειτουργία τερµατικών σταθµών ή ζωνών εξυπηρέτησης για κατηγορίες πλοίων και φορτίων (θέσεις πλεύρισης, Σ.ΕΜΠΟ, Rο-Rο, επιβατικών πλοίων, χύδην φορτίου, γενικού φορτίου κ.ά.) και ιιι) στις προθεσµίες που επιβάλλονται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της ΟΛΘ ΑΕ Κατ' αρχήν τα πλοία πλευρίζουν ή πρυµνοδετούν: 2.1.1) Τα επιβατικά στα κρηπιδώµατα του Επιβατικού Λιµένα από το Νο 4 έως και το Νο ) Τα φορτηγά προς φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίου στα κρηπιδώµατα του Συµβατικού Λιµένα από το Νο 10 έως και το Νο ) Τα φορτηγά προς φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων στα κρηπιδώµατα Νο26 και Νο27 του Σ.ΕΜΠΟ. 3. Πλοία που µεταφέρουν φορτία για λογαριασµό του Ελληνικού Στρατού ή του Ελληνικού ηµοσίου ή τελούν υπό την κάλυψη του Ελληνικού Στρατού, δύνανται κατ' εκτίµηση της ιοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ, να πλευρίζουν ή να πρυµνοδετούν χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης των. 4. Τα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Προγραµµατισµού µπορούν να µεταβάλλουν τη σειρά προτεραιότητας των πλοίων σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν, κατά την απόλυτη κρίση τους, αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της αποδοτικότερης και εύρυθµης λειτουργίας του λιµένα. 9

12 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ Πλοία που έχουν πλευρίσει ή πρυµνοδετήσει στα κρηπιδώµατα του λιµένα υποχρεούνται: 1. Σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία όπως αυτή καθορίζεται από τα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Προγραµµατισµού. 2. Στην άµεση αποµάκρυνση από το κρηπίδωµα, µετά το πέρας των φορτοεκφορτωτικών εργασιών όπως επίσης και όταν δεν εκτελούνται φορτοεκφορτωτικές εργασίες µε υπαιτιότητα του πλοίου ή του φορτίου. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα αναλόγως των περιστάσεων είναι δυνατόν να εγκρίνει την περαιτέρω παραµονή του. 3. Σε µετακινήσεις στο ίδιο κρηπίδωµα όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, από το αρµόδιο Τµήµα, προς εξυπηρέτηση άλλου πλοίου. Η µετακίνηση στο ίδιο κρηπίδωµα δεν θεωρείται µεθόρµιση. Τα έξοδα για µεθορµίσεις ή µετακινήσεις στο ίδιο κρηπίδωµα µε χρήση ρυµουλκού καβοδετών, βαρύνουν το προς εξυπηρέτηση πλοίο. 4. Στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. 5. Στη διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας των φορτοεκφορτωτικών µηχανηµάτων των. 6. Στον επαρκή φωτισµό των και ειδικά των χώρων στους οποίους εκτελούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης. 7. Στη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων ασφαλείας, για την πρόληψη πυρκαγιών, ζηµιών και ατυχηµάτων στο απασχολούµενο προσωπικό. 8. Σε έκτακτη εργασία και κατά τις Κυριακές και Αργίες στο Συµβατικό Λιµένα, εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας του λιµένα και οι συνθήκες το επιτρέπουν, κατά την κρίση της Γενικής ιεύθυνσης Επιχειρησιακών Μονάδων, επιβάλλουν τούτο. 9. Στην άµεση και πλήρη συµµόρφωση σε αποφάσεις της ιοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ για µεθόρµιση σε άλλο κρηπίδωµα ή σε αποµάκρυνση εκτός λιµένα µε έξοδα των σε περιπτώσεις ασφαλιστικών µέτρων επί του πλοίου ή του φορτίου, εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας του λιµένα το επιβάλλουν. 10

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο προγραµµατισµός των λιµενικών εργασιών γίνεται από το Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών για το Συµβατικό Λιµένα και από το Τµήµα Προγραµµατισµού για το ΣΕΜΠΟ, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση τους καθορίζουν τις εργασίες, κατανέµουν το λιµενεργατικό προσωπικό και τον απαιτούµενο αριθµό µηχανικών και λοιπών µέσων. 2. Προτεραιότητα διάθεσης προσωπικού και µέσων παρέχεται στα πλοία, µε βάση τη σειρά έναρξης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών του πλοίου. 3. Ο αριθµός των µηχανικών και λοιπών µέσων και των οµοχειριών λιµενεργατικού προσωπικού, που θα διατεθεί στις εργασίες, καθορίζεται µετά από συνεκτίµηση της προτεραιότητας του πλοίου, των διαθέσιµων µέσων και κρηπιδωµάτων, της συνολικής ζήτησης για χρήση µηχανικών µέσων, του µεγέθους του πλοίου και του τύπου φορτίου, των πλοίων που αναµένουν προς εξυπηρέτηση και άλλων σχετικών παραγόντων. 4. Οι αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες και οι εντεταλµένοι υπάλληλοι επιβλέπουν την οµαλή εκτέλεση των προγραµµατισθεισών εργασιών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των ιδιωτικών µηχανικών µέσων και προχωρούν στη λήψη πρόσθετων µέτρων για την αποδοτικότερη λιµενική λειτουργία και την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. 5. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν και στη διάθεση προσωπικού και µέσων. 11

14 ΑΡΘΡΟ 6 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ιάρκεια εργασίας Η εργασία φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς διακρίνεται σε κανονική και έκτακτη (υπερωριακή) και διεξάγεται καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες εργάσιµες και εξαιρετέες, εκτός των περιπτώσεων έλλειψης εργατών και µηχανικών µέσων, απεργιών, δυσµενών καιρικών συνθηκών ή γεγονότων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία. 2. Κανονική εργασία 2.1 Για εργασίες στο πλοίο, στο Συµβατικό Λιµένα. (περιλαµβάνεται και η µεταφορά των φορτίων σε αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα) ιεξάγεται µε δύο βάρδιες από ευτέρα έως Παρασκευή και µία βάρδια το Σάββατο, ως ακολούθως: Α βάρδια ευτέρα Σάββατο Β βάρδια ευτέρα Παρασκευή Για εργασίες στο πλοίο, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων ιεξάγεται µε τρεις βάρδιες, όλες τις ηµέρες του χρόνου, 24 ώρες το 24ώρο, ως ακολούθως: Α βάρδια εύτερα Κυριακή Β βάρδια ευτέρα Κυριακή Γ βάρδια ευτέρα Κυριακή Η Γ βάρδια συνεχίζει να εργάζεται µέχρι την 08.00, όταν απαιτείται. 2.3 Για εργασίες στην ξηρά, στο Συµβατικό Λιµένα Φορτία Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά ιεξάγεται µε µία βάρδια από ευτέρα έως Παρασκευή και από Φορτία υπό διαµετακόµιση (in transit) και χύδην στερεά ιεξάγεται σύµφωνα µε το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου Για εργασίες στην ξηρά, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων ιεξάγεται: από ευτέρα έως Παρασκευή Το Σάββατο Για εργασίες στο Σιλό 2.5.1) ιεξάγεται για τα στάδια εργασίας, από πλοίο σε πλοίο ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα, ή από πλοίο σε κυψέλες και αντίστροφα, µε δύο βάρδιες από ευτέρα έως Παρασκευή και µία βάρδια το Σάββατο, ως ακολούθως: Α βάρδια ευτέρα Σάββατο Β βάρδια ευτέρα Παρασκευή

15 2.5.2) Για εργασίες από κυψέλες σε χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα διεξάγεται µε δύο βάρδιες από ευτέρα έως Παρασκευή, ως ακολούθως: Α βάρδια Β βάρδια Για εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης εµπορευµατοκιβωτίων Για εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης εµπορευµατοκιβωτίων από / σε χερσαία µεταφορικά µέσα ή αποθηκευτικούς χώρους ή πλοίο και αντίστροφα, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Συµβατικού Λιµένα για εργασίες στο πλοίο ή στη ξηρά, θεωρουµένου του εµπορευµατοκιβωτίου ως χερσαίου µέσου µεταφοράς. 3. Έκτακτη (υπερωριακή) εργασία 3.1. Για εργασίες στο πλοίο στο Συµβατικό Λιµένα (περιλαµβάνεται και η µεταφορά των φορτίων σε αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα) Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο µετά την Τις Κυριακές και Αργίες από Για εργασίες στην ξηρά, στο Συµβατικό Λιµένα Φορτία Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο, τις Κυριακές και τις Αργίες από Φορτία υπό διαµετακόµιση (in transit) ιεξάγεται όπως το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου Για εργασίες στην ξηρά, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο µετά την Τις Κυριακές και Αργίες από Για εργασίες στο Σιλό 3.4.1) Για τα στάδια εργασίας, από πλοίο σε πλοίο ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα, ή από πλοίο σε κυψέλες και αντίστροφα: Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο µετά την Τις Κυριακές και Αργίες από ) Για εργασίες από κυψέλες σε χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα: Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο, τις Κυριακές και Αργίες από Για έκτακτη εργασία των πλαστιγγών της ΟΛΘ ΑΕ Από ευτέρα έως Παρασκευή µετά την Το Σάββατο, τις Κυριακές και Αργίες από

16 4. Εξαιρετέες ηµέρες Εξαιρετέες ηµέρες ορίζονται οι παρακάτω: 4.1) 1 η Ιανουαρίου, Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου), Καθαρά ευτέρα, 25 η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, ευτέρα του Πάσχα, 1 η Μαΐου, Αγίου Πνεύµατος, 15 η Αυγούστου, Αγίου ηµητρίου (26 Οκτωβρίου), 28 η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα (25 εκεµβρίου) και η επόµενη ηµέρα των Χριστουγέννων (26 εκεµβρίου). 4.2) Οι οριζόµενες εκτάκτως µε Κυβερνητικές αποφάσεις. 4.3) Η ιοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ δύναται, µε απόφαση της, να καθορίζει τις ηµέρες κατά τις οποίες το Λιµάνι αργεί πλήρως και οι οποίες σήµερα είναι οι εξής: Στο ΣΕΜΠΟ: 1 η Ιανουαρίου, 1 η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα, 25 εκεµβρίου. Στο Συµβατικό Λιµάνι: 1 η Ιανουαρίου, 1 η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα, ευτέρα του Πάσχα, 25 εκεµβρίου, 26 εκεµβρίου. 5. Καθυστέρηση εργασίας Ως καθυστέρηση εργασίας θεωρείται η επιβράδυνση έναρξης εργασίας ή και διακοπή αυτής, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, οφειλόµενη: 5.1) Στο πλοίο, λόγω µη έγκαιρης άφιξης παραβολής του (που δεν θα οφείλεται στην πλοηγική υπηρεσία), βλάβης του χρησιµοποιούµενου µηχανικού εξοπλισµού του, ανοίγµατος και κλεισίµατος των κυτών, µεθόρµισης κλπ. 5.2) Στο φορτίο, λόγω µη έγκαιρης παραλαβής παράδοσης του, τελωνειακών διατυπώσεων, υγειονοµικού ελέγχου, κλπ. 5.3) Στην ΟΛΘ ΑΕ, λόγω βλάβης των µηχανικών µέσων και εγκαταστάσεων του λιµένα, µη έγκαιρης αποστολής λιµενεργατών ή µηχανικών µέσων στο χώρο εργασίας. 5.4) Σε ανωτέρα βία, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (ψύχος, καύσωνας, παγετός) διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος, απεργίας ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. 6. Ματαίωση εργασίας Ως τέτοια θεωρείται η εξ ολοκλήρου µη εκτέλεση εργασίας κατά τη διάρκεια του χρόνου της κανονικής ή εκτάκτου εργασίας, οποιασδήποτε βάρδιας για λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 7. Παράταση εργασίας Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων συµφόρησης της λειτουργίας του λιµένα ή αντιµετώπισης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία είναι δυνατή η παράταση του ωραρίου των εργασιών στην ξηρά ή στο πλοίο από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα µε απόφαση του Γενικού ιευθυντού Επιχειρησιακών Μονάδων. 14

17 ΑΡΘΡΟ 7 ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εργασιών φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όπως και για κάθε πλοίο που καταπλέει στο λιµένα για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να κατατίθενται από τους ενδιαφεροµένους στα αρµόδια Τµήµατα των ιευθύνσεων Συµβατικού Λιµένα και ΣΕΜΠΟ τα απαιτούµενα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω: 1.- Αναγγελία άφιξης πλοίου. 2.- Έγγραφα µεταφοράς εµπορευµάτων (δηλωτικό φορτίου). 3.- Σχέδιο σχηµατικής κάτοψης (σκαρίφηµα του πλοίου) και τοµή των κυτών, για τα πλοία που µεταφέρουν στερεά χύδην φορτία 4.- Αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µηχανικών µέσων. 5.- Πιστοποιητικό απεντόµωσης (fumigation certificate), για τα φορτία δηµητριακών. 6.- Γνωστοποίηση για παραλαβή καυσίµων από το πλοίο. 7.- Κοινοποίηση για παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων. 8.- Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως stowage plan, bay plan, κ.ά, που θα απαιτηθεί από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα. 9.-Κοινοποίηση στο ΣΥΚΕ (Σταθµός Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου) Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 25, εντός λιµένος) του ΚΚΕΕ (Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου). 1. Αναγγελία άφιξης πλοίου Οι Ναυτικοί Πράκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Προγραµµατισµού τον κατάπλου αναµενόµενου πλοίου: 1.1) 18 ώρες τουλάχιστον πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από τα λιµάνια της Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης και Πειραιά. 1.2) 24 τουλάχιστον ώρες πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από τους λοιπούς λιµένες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 1.3) 72 τουλάχιστον ώρες πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από άλλους λιµένες. 1.4) Η άφιξη επιβεβαιώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα φορτηγά πλοία που αναµένονται να καταπλεύσουν και να εξυπηρετηθούν: Με την Α βάρδια Από ευτέρα έως Παρασκευή Μέχρι την ώρα της προηγούµενης ηµέρας Με τη Β & Γ βάρδια Από ευτέρα έως Παρασκευή Μέχρι την ώρα της ιδίας ηµέρας Με την Α, Β & Γ Σαββάτου Μέχρι την ώρα βάρδια Με την Α, Β & Γ βάρδια Κυριακών & Αργιών της προηγούµενης ηµέρας Μέχρι την ώρα του Σαββάτου ή της εργασίµου ηµέρας, που προηγείται της Αργίας 1.5) Μη έγκαιρη επιβεβαίωση συνεπάγεται τον αποκλεισµό του πλοίου από τον προγραµµατισµό καθορισµού θέσης πλεύρισης και διάθεσης προσωπικού και µέσων, εκτός αν οι συνθήκες του λιµένα παρέχουν τη δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης του πλοίου και του φορτίου. 15

18 2. Έγγραφα µεταφοράς - ηλωτικό εµπορευµάτων 2.1) Το δηλωτικό εισαγωγής απαιτείται για όλα τα πλοία που έχουν καταπλεύσει στο λιµένα µε φορτίο προς εκφόρτωση και πρέπει να περιλαµβάνει: 2.1.1) όλα τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 2960/ ) τον όρο µε τον οποίο διακινείται το φορτίο (Sotto Palango ή Free In Out) 2.1.3) τα εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση (in transit) κατά στίχο 2.1.4) τα εκρηκτικά, εύφλεκτα και επικίνδυνα φορτία κατά στίχο, µε το βαθµό επικινδυνότητας τους (κατηγορία IMO) και την ακριβή τεχνική ονοµασία τους 2.1.5) το δηλωτικό εισαγωγής ή η λίστα εκφόρτωσης πρέπει: ) για τα συµβατικά φορτία να κατατίθεται, στο Τµήµα Συµβατικού Λιµένα & Ακτοπλοΐας σε 6 αντίγραφα, µαζί µε το δηλωτικό εφοδίων του πλοίου, πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης, ) για τα εµπορευµατοκιβώτια να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΜΠΟ το αργότερο 18 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο, για τα πλοία που προέρχονται από τα λιµάνια της Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης και Πειραιά και 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο, για τα πλοία που προέρχονται από άλλους λιµένες. 2.2) Η λίστα φόρτωσης πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΜΠΟ το αργότερο 16 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο. 2.3) Απαγορεύεται η παράδοση εµπορευµατοκιβωτίων προς έξοδο, από τις χερσαίες ή τις θαλάσσιες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, πριν την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση τόσο της παραλαβής των Ε/Κ όσο και του δηλωτικού εισαγωγής (λίστα εκφόρτωσης). 3. Σχέδιο σχηµατικής κάτοψης (σκαρίφηµα πλοίου) και τοµή των κυτών Απαιτείται για τα φορτηγά πλοία που µεταφέρουν χύδην φορτία. Κατατίθεται στο Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης και περιλαµβάνει σχηµατική κάτοψη των κυτών, πάνω στις οποίες θα είναι αποτυπωµένες όλες οι προεξέχουσες κατασκευαστικές διατάξεις του πλοίου όπως: κλιµακοστάσια, πατάρια, προεξέχοντες νοµείς, σωληνώσεις, δεξαµενές, υποστυλώµατα διαφράγµατα, βάσεις πρόσδεσης κ.ά. 4. Αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µηχανικών µέσων Η αίτηση απαιτείται για οποιαδήποτε εργασία φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σε πλοίο. Κατατίθεται στα αρµόδια Τµήµατα και ανακαλείται εντός των προθεσµιών που ορίζονται παρακάτω: 16

19 Για προγραµµατιζόµενη εργασία Α βάρδιας ευτέρα- Παρασκευή Για προγραµµατιζόµενη εργασία Β & Γ βάρδιας ευτέρα- Παρασκευή Για προγραµµατιζόµενη εργασία Α, Β & Γ βάρδιας Σαββάτου Για προγραµµατιζόµενη εργασία Κυριακών και Αργιών µετά την Κυριακή Για προγραµµατιζόµενη εργασία µίας ή περισσοτέρων συνεχιζόµενων Αργιών Κατάθεση Μέχρι την 06:00 ώρα της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 12:00 ώρα της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 15:00 ώρα της προηγουµένης ηµέρας Μέχρι την 15:00 ώρα της Παρασκευής Μέχρι την ώρα της της εργασίµου ηµέρας που προηγείται της Αργίας. Ανάκληση Μέχρι την 07:00 της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 13:00 της ιδίας ηµέρας Α βάρδια µέχρι την 07:00 της ιδίας ηµέρας Β βάρδια µέχρι την 10:00 της ιδίας ηµέρας Γ βάρδια µέχρι την 12:00 της ιδίας ηµέρας Μέχρι την 12:00 του Σαββάτου εν δύναται να ανακληθεί 5. Πιστοποιητικό απεντόµωσης (fumigation certificate) Απαιτείται για τα φορτηγά πλοία που µεταφέρουν φορτία δηµητριακών. Κατατίθεται στα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΛΘ ΑΕ, πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης. 6. Γνωστοποίηση για παραλαβή καυσίµων από το πλοίο Η παραλαβή καυσίµων από πλοία πλευρισµένα στα κρηπιδώµατα, είναι δυνατή µόνο κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας ή των εντεταλµένων υπηρεσιακών οργάνων αυτής. 7. Κοινοποίηση για παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων Το ειδικό έντυπο κοινοποίησης στοιχείων κατατίθεται 24 ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου: 7.1) Στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της ΟΛΘ ΑΕ, 7.2) Στον ανάδοχο εκτέλεσης των υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων και 7.3) Στην αρµόδια υπηρεσία του Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης Η κοινοποίηση αναφέρει µεταξύ των άλλων το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων και καταλοίπων που προτίθεται να παραδώσει το πλοίο. 17

20 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. Παραλαβή εµπορευµάτων Η ΟΛΘ ΑΕ παραλαµβάνει τα εµπορεύµατα που κοµίζονται : - µε πλοία, από την απόθεσή τους στην προκυµαία - µε χερσαία µεταφορικά µέσα, από την απόθεσή τους στους υπαίθριους ή στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους. Τα εµπορεύµατα παραλαµβάνονται και παραδίδονται όπως αυτά εµφανίζονται συσκευασµένα εξωτερικά. Εκ µέρους της ΟΛΘ ΑΕ δεν γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των συσκευασιών, της κατάστασής τους ή του βάρους τους µε εξαίρεση τις συσκευασίες (παλέτες, κιβώτια, δέµατα, βαρέλια, σάκοι κ.α) που εξωτερικά παρουσιάζουν φανερά σηµεία παραβίασης ή διαρρέουν ή είναι κενά του περιεχοµένου τους. Η παραλαβή γίνεται µε βάση τα έγγραφα µεταφοράς που κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από µετάφραση στην Ελληνική επικυρωµένη από τον πλοίαρχο ή τον πράκτορα, η δε παράδοση των εµπορευµάτων αφού κατατεθούν τα προβλεπόµενα παραστατικά και καταβληθούν τα οφειλόµενα δικαιώµατα. Φορτία που αναγράφονται στα έγγραφα µεταφοράς ως ''χύµα" ή "µερίδα" παραλαµβάνονται και παραδίδονται χωρίς να υπέχει η ΟΛΘ ΑΕ καµία ευθύνη για την ποσότητα που δηλώθηκε και το βάρος τους, εκτός εάν κατά τη παραλαβή τους από την ΟΛΘ ΑΕ ζυγίστηκαν κατόπιν αίτησης του µεταφορέα ή του κυρίου του εµπορεύµατος. Με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου αυτού παραλαµβάνονται και παραδίδονται και τα εµπορεύµατα που περιέχονται σε εµπορευµατοκιβώτια. Εφόσον διαπιστωθεί το αλύµαντο των σφραγίδων και οι αριθµοί που φέρουν συµφωνούν µε αυτούς που αναγράφονται στα έγγραφα µεταφοράς, τεκµαίρεται ότι και το περιεχόµενο συµφωνεί µε τα αντίστοιχα έγγραφα µεταφοράς. Στις συσκευασίες που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή παραβιάσεις, ρήξεις, κ.ά. εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις ακόλουθες Αποφάσεις Υπουργού Οικονοµικών (ΑΥΟ): Τ.10970/110/Γ.0019/ΦΕΚ934/Β/ άρθρο 2 και Τ.20/76/Γ.0019/ παράγραφος 3.1, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Αποθήκευση εµπορευµάτων Τα Μη Κοινοτικά και τα υπό διαµετακόµιση εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε στεγασµένους και υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης. Τα Κοινοτικά εµπορεύµατα αποθηκεύονται κατ αρχήν σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους του Ελεύθερου (Κοινοτικού) Λιµένα, είναι όµως δυνατό να αποθηκεύονται και σε χώρους της Ελεύθερης Ζώνης για τους λόγους και µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται: -από τον Τελωνειακό Κώδικα της Κοινότητας 2913/92 -τον Κανονισµό Εφαρµογής της Κοινότητας 2454/93 και -τις ιατάξεις της ΑΥΟ Τ.20/76/Γ.0019/2.1.95, όπως εκάστοτε ισχύουν. 18

Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2016 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Στην 203 η Συνεδρίαση

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Στην 203 η Συνεδρίαση ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµός 3290/23-2-2007 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Στην 203 η Συνεδρίαση Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος: Πρίγκος Ιωάννης Μέλη: Αναγνώστου Σωκράτης Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 ο Αρμοδιότητες και δικαιοδοσία Ο.Λ.Β. Α.Ε. 1. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει από το νόμο το αποκλειστικό δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS)

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS) Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS) 15 10-2010 1 Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 6 ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/25-7-2011

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ PCDC A.E. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ. Άρθρο 1 Εµπορεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κωδικοποίηση μέχρι την 305/10112005 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 1842/2005), 1/ 412006 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 175/Β/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3290 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εται ρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009 Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2009 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010), 62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β / )

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β / ) ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β /27-04-2007) Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενικών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 14 Μαρτίου 2011 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 1811 Πληροφορίες: Φ. Ανδριάνα Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β /27-04-2007) Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενικών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ 1601/Β /2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο εργολαβίας A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια καρεκλών πλαστικών λευκών καθώς επίσης και καθισµάτων σπαστών µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ Τα κατωτέρω σταθερά τέλη Αποβλήτων, ορίστηκαν με την υπ' αρ ιθμ. 41 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Θήρας, η οποία αναρτήθηκε στο Σύστημα "Διαύγεια" την 5-5-2016 (ΑΔΑ: 7Ψ3ΥΟΕ2Ε-ΙΧΟ), θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

: ,00 -

: ,00  - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Καυσίµων για τις ανάγκες Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΛ έτους 2014 ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η ηµοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 85

αριθµός απόφασης: 85 ΘΕΜΑ: ιορισµός Ελεγκτικής Επιτροπής. αριθµός απόφασης: 82 Α. Ο διορισµός νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, αρµόδιας για την εποπτεία των εσωτερικών ελεγκτών του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία αποτελείται από τα ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 17 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 17 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 17 / 3 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 6121 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ιατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: α. Του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). β. Του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Σάββας Σισμάνης Δρ., Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Μελετών και

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση τόσο στο δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 6 Νοεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2053 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 172 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ 1601/Β /2011),

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ της ΟΛΘ ΑΕ επί ένα (1) έτος

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ της ΟΛΘ ΑΕ επί ένα (1) έτος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (όπως εγκρίθηκαν με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκαν με τις 226/20-12-2010, 50/14-02-2011, 66/29-03-2013 ΦΕΚ 1059 Β /29-4-2013, Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Λ.Π. A.E.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Εισηγητές Δημήτρης Σπύρου Θανάσης Κοΐνης Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μηχανογράφησης Ο.Λ.Π. Α.Ε Εμπορικό Λιμάνι Μεγαλύτερη Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER) 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ Το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού (Container Terminal Limassol), έχει ως στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό, το παρόν εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Δαμιανάκη Κατερίνα Μακαρώνας Μανώλης, Τηλ.: 2813 409185-6-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2014

Στατιστικά Στοιχεία 2014 Στατιστικά Στοιχεία 2014 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2004 1.782 1.157 2.939 24.015.606 11.548.955 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όροι διενέργειας του ιαγωνισµού ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

2. Όροι διενέργειας του ιαγωνισµού ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Διαβάστε περισσότερα