ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθ. Απόφασης : 184/2010 Ημέρ. Απόφασης : 6/10/2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 7/2010 από 6/10/2010 Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 06η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. OIK 2364/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ.. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος 2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 3. Τιφτικίδης Παύλος 4. Γρυπάρη Ειρήνη 5. Παπουτσάς Δαμιανός ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φιορεντίνος Ανδρέας 2. Χανιώτη Μαρσούλα ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών Θέμα 23: Επιλέξιμες Δαπάνες ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2010 Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23o θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ και 268 του Π.Δ 410/ Τις διατάξεις της παρ.2 του αρθ.7 του Ν.2539/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν.2623/ Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α:

2 ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ SKAG 9Χ32Χ ,78 7,80 1,25 9,05 ΝΤΟΣΙΕ ΠΡΕΣΠΑΝ ΛΑΣΤΙΧΟ 10 0,47 4,70 0,75 5,45 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜ.PELIKAN 1 0,43 0,43 0,07 0,50 ΜΑΡΚ.FABER ΥΠΟΦΡ.ΣΕΤ 1 3,00 3,00 0,48 3,48 BIC CRYSTAL 50 0,25 12,50 2,00 14,50 ΚΛΑΣΣΕΡ 25Χ32 2ΚΡΙΚΩΝ 10 1,68 16,80 2,69 19,49 PILOT ΔΙΑΡ ΑΝΑΤ. BPS-GP-EF 10 1,05 10,45 1,67 12,12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ROLLEL MAXI ,30 11,50 1,84 13,34 XAPTI A4 PAPERLINE 15 3,93 58,95 9,43 68,38 ΣΥΝΟΛΟ 126,13 20,18 146,31 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ 2 0,95 1,90 0,30 2,20 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜ.GR51S+U 1 2,24 2,24 0,36 2,60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 11Χ16 ΗΜΕΡ. WALL 1 4,90 4,90 0,78 5,68 ΗΜΕΡ.ΡΟΥΜΕΛ.ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡ/ΚΤΕ 1 5,00 5,00 1,15 6,15 ΗΜΕΡ.ΡΟΥΜΕΛ.ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣ 14Χ21 6 7,80 46,80 10,76 57,56 ΗΜΕΡ.ΡΟΥΜΕΛ.ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣ 14Χ21 1 6,90 6,90 1,58 8,48 ΣΥΝΟΛΟ 67,74 14,94 82,68 ΨΑΛΙΔΙ ACME OFFICE 20CM N ,72 5,16 0,83 5,99 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠ. DURABLE 1 3,45 3,45 0,55 4,00 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΗΝΟΣ 3 3,97 11,91 1,91 13,82 ΣΥΝΟΛΟ 20,52 3,29 23,81 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 5 2,00 10,00 1,60 11,60 ΣΥΝΟΛΟ 10,00 1,60 11,60 4. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία υπάρχει αντίστοιχη ειδικευμένη πίστωση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2010 με Κ.Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1 357,00 357,00 357,00 "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" ΣΥΝΟΛΟ 357,00 357,00 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2 390,00 780,00 780,00 "ΑΠΟΘΗΚΗ" ΣΥΝΟΛΟ 780,00 780,00 5. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: AQUAFIX 5K 10 2,50 25,00 4,00 29,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 25Κ 1 7,52 7,52 1,20 8,73 DUROSTICK D41 ΑΔ ΤΕΛΙΚ.ΣΤΡΩΣ 3 8,87 26,61 4,26 30,87 ΝΑΥΛΟΝ 5 2,83 14,16 2,27 16,43 ΣΥΝΟΛΟ 73,29 11,73 85,02 6. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία υπάρχει αντίστοιχη ειδικευμένη πίστωση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2010 με Κ.Α:

3 ΔΕΝΤΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 1 30,00 30,00 4,80 34,80 ΜΠΑΛΕΣ 10ΕΚ 4ΤΕΜ 3 4,50 13,50 2,16 15,66 ΔΙΑΚ/ΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 2 ΤΕΜ 2 2,30 4,60 0,74 5,34 ΜΠΟΤΑ 3 2,30 6,90 1,10 8,00 ΦΑΤΝΗ 1 17,90 17,90 2,86 20,76 ΓΙΡΛΑΝΤΑ 1 3,90 3,90 0,62 4,52 ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ 2 2,50 5,00 0,80 5,80 ΥΦΑΣΜΑ ΤΟΥΛΙ 4 3,50 14,00 2,24 16,24 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 1 8,90 8,90 1,42 10,32 ΣΕΤ ΜΠΑΛΕΣ 1 7,90 7,90 1,26 9,16 ΑΣΤΕΡΙ ΚΟΡΥΦΗ 1 1,50 1,50 0,24 1,74 ΜΠΑΛΕΣ 8ΕΚ 2 3,90 7,80 1,25 9,05 ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 12,50 12,50 2,00 14,50 ΧΙΟΝΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 8 0,50 4,00 0,64 4,64 ΣΥΝΟΛΟ 138,40 22,14 160,54 7. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 17 12,50 212,50 17,00 229,50 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 17 12,50 212,50 17,00 229,50 ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΑ 38 3,50 133,00 10,64 143,64 ΚΡΑΣΙΑ ΑΣΠΡΑ 14 5,30 74,20 11,87 86,07 ΚΡΑΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 14 6,20 86,80 13,90 100,70 ΣΥΝΟΛΟ 212,50 70,41 789,41 8. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΟΡΠΗ ΚΙΒΩΤΙΟ 12Χ1,5 5 4,06 20,30 1,62 21,92 3M SCOTCH BRIGHT 3ΠΛΟ 7 2,15 15,05 2,41 17,43 AIRWICK FM REF.L.FLORAL 2 5,13 10,26 1,64 11,90 FAIRY EXT.POWER 16X ,80 5,40 0,86 6,26 LOGO ΚΟΛΛΑ INSTANT 2GR 2 2,93 5,86 0,94 6,80 DIVA ΓΑΝΤΙΑ LATEX SMALL K10 2 3,88 7,76 1,24 9,00 DIVA ΓΑΝΤΙΑ LATEX SMALL K10 2 3,88 7,76 1,24 9,00 NOYNOY ΓΑΛΑ LIGHT 96/ ,55 22,00 1,63 23,63 ΣΥΝΟΛΟ 94,39 11,59 105,95 ΓΙΦΑ ΚΑΡΟΤΣΙ 3 37,84 113,52 18,18 131,70 ΣΥΝΟΛΟ 113,52 18,18 131,70 ΙΟΝΙΟΝ ΠΟΔΟΜΑΚΡΟ 45*75 1 9,14 9,14 1,46 10,60 3WAY ΠΑΠΙ ΑΠΟΡ.ΘΑΛΑΣΣΑ 12 2,15 25,80 4,13 29,93 PROTON WC ΠΑΠΙ 16Χ ,85 13,60 2,18 15,78 PROTON ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΠΑΧ/ΤΗ 36 1,27 45,72 7,32 53,01 DETTOL LIQUID SOAP ΑΝΤ/ΚΟ 2 2,37 4,74 0,76 5,50 DETTOL ΥΓΡΟ ΑΝΤΑΛ/ΚΟ 12Χ ,37 2,37 0,38 2,75 KLINEX ULTRA FRESH 12X ,41 12,05 1,93 13,90 BORMPLAST ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤ.ΛΕΥΚΟ 1 0,95 0,95 0,15 1,10 BORMPLAST ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤ.ΛΕΥΚΟ 1 0,95 0,95 0,15 1,10 BORMPLAST ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤ.ΛΕΥΚΟ 1 0,95 0,95 0,15 1,10 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΦΟΣΦΟΡΙΖΕ 1 0,82 0,82 0,13 0,95 SCOTCH BRIDE ΣΦΟΥΓ.ΓΙΓΑΣ ΑΝΤΙ 1 1,16 1,16 0,19 1,35 DALLMAYR PROMODO ΚΑΦΕΣ ,38 10,14 0,81 10,95 NESCAFE CLASSIC 12/ ,27 5,27 0,42 5,69 ΚΟΡΠΗ ΚΙΒΩΤΙΟ 12Χ1,5 5 4,06 20,30 1,62 21,92 ΣΥΝΟΛΟ 153,96 21,78 175,63 3

4 9. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1 357,00 357,00 357,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 357,00 357,00 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1 378,00 378,00 378,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 378,00 378, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΡΕΛΕ HAGER 4*40A ΔΙΑΡ CDC742H 1 61,81 61,81 9,89 71,70 ΣΥΝΟΛΟ 61,81 9,89 71,70 ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3*16Α ΡΚΕ16Μ ,90 3,90 0,62 4,52 ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 3*32Α 220V 6H 1 6,90 6,90 1,10 8,00 ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3*2,5 1 1,17 1,17 0,19 1,36 ΣΥΝΟΛΟ 11,97 1,92 13,89 ΛΑΜΠΑ ΗΟΙ 150W OSRAM 1 18,50 18,50 2,96 21,46 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΟΥ 160W OSRAM 2 5,60 11,21 1,79 13,00 ΣΥΝΟΛΟ 29,71 4,75 34,46 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.8*430 ΑΣΠ 1 5,43 5,43 0,87 6,30 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6* ,69 5,69 0,91 6,60 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 1200*9 2 38,79 77,59 12,41 90,00 ΣΥΝΟΛΟ 88,71 14,19 102,90 ΧΡΙΣΤ/ΚΑ ΦΩΤ/ΝΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ 20 1,29 25,80 4,13 29,93 ΧΡΙΣΤ/ΚΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΝΕΟΝ 20 1,12 22,42 3,59 26,01 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3.6* ,16 2,16 0,34 2,50 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.8* ,04 3,04 0,49 3,53 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤ Δ+ 2 10,53 21,06 3,37 24,43 ΣΥΝΟΛΟ 74,48 11,92 86,39 ΛΑΜΠΑ 10W Ε Κ ΚΕΡΙ 5 4,61 23,05 3,69 26,73 ΝΤΟΥΙ Ε14 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 9 0,52 4,65 0,74 5,40 ΠΛΑΚΟΡΑΚΟΡ 1/8 9 0,90 8,10 1,30 9,40 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΦΛΟΝ 1*0,75 8 0,90 7,20 1,15 8,35 ΚΛΕΜΑ 10ΜΜ LEGRAND ΛΕΥΚΗ 10 1,43 14,30 2,29 16,59 ΣΥΝΟΛΟ 57,30 9,17 66,47 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 1200*9 1 54,86 54,86 8,78 63,64 ΣΥΝΟΛΟ 54,86 8,78 63,64 ΣΤΗΡ.ΠΡΟΕΚΤ. HAGER ORION 1 5,13 5,13 0,82 5,95 ΚΛΕΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 113ΜΜ 2 6,50 13,00 2,08 15,08 ΚΛΕΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 113ΜΜ 2 6,45 12,90 2,06 14,96 ΠΡΙΖΑ ΡΑΓΑΣ ΣΟΥΚΟ HAGER 1 6,13 6,13 0,98 7,11 ΣΥΝΟΛΟ 37,16 5,95 43, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α:

5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2,11 2,11 0,49 2,60 ΣΥΝΟΛΟ 2,11 0,49 2, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΤΡΙΑ ΠΟΔΙΑ ΡΟΖΕ 6 4,09 24,57 3,96 28,53 ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΤΡΙΑ ΠΟΔΙΑ ΕΡΥΘΡΟΣ 6 4,30 25,80 4,13 29,93 ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 12 5,99 71,88 11,50 83,38 ΣΥΝΟΛΟ 122,25 19,59 141, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: NYY+5G6 [J1W-U] 100 2,82 282,23 45,16 327,39 ΣΥΝΟΛΟ 282,23 45,16 327,39 NYY+3G2.5 [J1W-U] 100 0,73 73,17 11,71 84,88 NYY+3G1.5 [J1W-U] 100 0,48 48,05 7,69 55,74 GEW ΚΟΥΤΙ ΕΞ.ΣΤΕΓ 8Χ8Χ4 ΠΡΕΣ 20 0,68 13,52 2,16 15,68 LEUCI+TAINIA WONDER ΜΟΝΩΤΙΚΗ 20 0,29 5,88 0,94 6,82 3Μ+ΤΑΙΝΙΑ 23 ΑΥΤΟΒ/ΝΗ 19Χ9.15Μ 3 6,93 20,78 3,32 24,10 COU+SI-BI Φ16 ΣΠΙΡΑΛ ΕΝΙΣΧ 50 0,38 18,90 3,02 21,92 ΡΗΙΛ ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ 42W ,50 180,12 28,82 208,94 NYY+5G [J1W-R] 130 7,22 938,69 150, ,88 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1 4,04 4,04 0,64 4,68 ΣΥΝΟΛΟ 1303,15 208, , Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΡΟΛΛΟ ROLEX ΑΚΟΥΡ 24CM 3 14,87 44,61 7,14 51,75 ΣΥΝΟΛΟ 44,61 7,14 51,75 NATURE PERGOLA ΛΕΥΚΟ 2.5Λ 4 25,43 101,72 16,28 118,00 ΣΥΝΟΛΟ 101,72 16,28 118,00 NATURE VELATURA ΛΕΥΚΟ 2.5Λ 4 24,74 98,96 15,83 114,79 ΠΙΝΕΛΟ VABER PRO ΜΑΥΡΟ 3'' 2 7,08 14,16 2,27 16,43 ΣΥΝΟΛΟ 113,12 18,10 131,22 NATURE PERGOLA ΛΕΥΚΟ 2.5Λ 4 25,43 101,72 16,28 118,00 ΣΥΝΟΛΟ 101,72 16,28 118,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 2 7,76 15,52 2,48 18,00 ΣΥΝΟΛΟ 15,52 2,48 18, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200Χ4, ,01 1,36 0,22 1,58 ΓΑΝΤΖΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 100 0,12 12,15 1,94 14,09 ΔΙΟΦΘΑΛΜΑ ΡΕ 20ΜΜ 10 0,08 0,81 0,13 0,94 ΣΥΝΟΛΟ 14,32 2,29 16,61 5

6 ΜΑΣΤ.ΣΥΣ.ΟΡΕΙΧ 3/4Χ1/2'' 1 0,90 0,90 0,14 1,04 ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.ΘΗΛ. 1/2'' 2 1,56 3,12 0,50 3,62 ΡΑΚΟΡ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. 3/4 SIROFLEX 5 0,22 1,12 0,18 1,30 AYTOM.ΣΥΝΔ.ΣΦΥΚΤ.1/2 SIROFLEX 5 0,89 4,43 0,71 5,14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2 SIROFLEX 5 0,66 3,31 0,53 3,84 ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ PALA 100 0,07 6,75 1,08 7,83 ΛΟΓΧΗ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟ 150 0,15 22,28 3,56 25,84 ΛΗΨΕΙΣ ΡΕ Φ6 ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 100 0,04 4,05 0,65 4,70 ΛΗΨΕΙΣ ΡΕ Φ6 ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 100 0,04 4,05 0,65 4,70 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ HOZELOCK 1 37,04 37,04 5,93 42,97 STROMPOL F4 ME ΕΞΟΛΚΕΑ 1 2,43 2,43 0,39 2,82 ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ2090'' 15 0,42 6,37 1,02 7,39 ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΑΡΣ Φ20Χ3/4' 10 0,37 3,74 0,60 4,34 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ20Χ ,35 27,00 4,32 31,32 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙ Φ ,11 10,80 1,73 12,53 ΤΑΥ ΡΕ ΘΗΛ 20Χ3/4 15 1,19 17,85 2,85 20,70 ΣΩΛ.ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ20 LD-DRIP 200 0,16 31,86 5,10 36,96 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ ΘΕΤΤΕΡΜΑΝ 30ΜΜ 100 0,08 7,61 1,22 8,83 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΙΡ.10Μ ΣΤΕΝΟ 12Χ0,75 1 1,46 1,46 0,23 1,69 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2'' 3 3,56 10,68 1,71 12,39 ΖΟΥΜΠΑΣ BETTERMAN ΚΟΚΚΙΝ 1 15,72 15,72 2,52 18,24 ΣΥΝΟΛΟ 222,56 35,60 258,16 ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ SUDO Φ ,40 10,00 1,60 11,60 ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ ,17 4,25 0,68 4,93 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2'' 10 0,84 8,40 1,34 9,74 ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΚΙΤ.Α-Θ 10 0,72 7,20 1,15 8,35 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 16/Χ-1/2 10 0,96 9,60 1,54 11,14 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. 16Χ2-1/2 10 1,02 10,20 1,63 11,83 ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ PALA ,07 67,50 10,80 78,30 ΛΟΓΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΜΑΚΑΡ ,15 148,50 23,76 172,26 ΓΑΝΤΖΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ Φ ,12 60,75 9,72 70,47 ΛΗΨΕΙΣ ΡΕ Φ6 ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ,04 60,75 9,72 70,47 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ HOZELOCK 4 37,05 148,18 23,71 171,89 ΧΑΛΚ.ΕΠΕΝ.ΡΟΛ.TALOS Φ18Χ ,89 978,00 156, ,48 ΣΩΛ.ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ20 LD-DRIP 500 0,16 79,65 12,74 92,39 ΚΑΘΑΡ.ΧΑΛΚΟΣ JEL-FLUX 2 2,10 4,20 0,67 4,87 ΚΟΛΛΑ GREY OATEY 1/2 2 6,09 12,18 1,95 14,13 TEFLON LOCTITE ,63 15,26 2,44 17,70 ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ-GAS MT-1 2 5,80 11,60 1,86 13,46 ΚΟΛΛΗΣΗ BRIDGIT 2 16,10 32,20 5,15 37,35 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ BETTERMAN 18MM 200 0,06 12,24 1,96 14,20 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡ.10Μ ΣΤΕΝΟ 12Χ0,75 2 1,46 2,90 0,46 3,36 ΣΦΑΙΡ.ΔΙΑΚ.ΦΩΝ.1/2Χ1/2 10 3,06 30,60 4,90 35,50 ΣΠΙΡΑΛ 40ΕΚ Θ-Θ 1/2 10 1,51 15,10 2,42 17,52 ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΛΟ ΠΛΑΣΤ.BAHAMA 5 24,77 123,84 19,81 143,65 ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ GUAHAMA 5 21,45 107,25 17,16 124,41 ΜΗΧ.ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 5 8,12 40,60 6,50 47,10 ΣΥΝΟΛΟ 2000,95 320, , Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1 366,50 84,30 450,80 ΣΥΝΟΛΟ 366,50 84,30 450,80 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1 577,70 132,87 710,57 ΣΥΝΟΛΟ 577,70 132,87 710, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α:

7 ΦΩΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 1000W 1 20,35 20,35 3,26 23,60 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜ.ΜΙΚΡΟ 1 0,87 0,87 0,14 1,01 ΛΑΜΠΑ 23W Ε27 FAST START 3 5,69 17,07 2,73 19,80 ΣΥΝΟΛΟ 38,29 6,13 44, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 44,72 44,72 10,28 55,00 ΣΥΝΟΛΟ 44,72 10,28 55, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: GEW HORUS 1 1X42W ΣΥΜ 28 76, ,60 343, ,22 ΣΥΝΟΛΟ 2147,60 343, ,22 GEW HORUS 1 1X42W ΣΥΜ 2 76,70 153,40 24,54 177,94 ΣΥΝΟΛΟ 153,40 24,54 177, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΠΑΤΑΚΙΑ 4 10,00 40,00 6,40 46,40 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 2 9,00 18,00 2,88 20,88 ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 1 3,00 3,00 0,48 3,48 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (ΥΓΡΟ) 1 4,43 4,43 0,71 5,13 ΣΥΝΟΛΟ 65,43 10,47 75,89 ΠΑΤΑΚΙΑ 4 10,00 40,00 6,40 46,40 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 2 9,00 18,00 2,88 20,88 ΣΥΝΟΛΟ 58,00 9,28 67, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΝΙΑΓΓ 45Χ6,5Χ ,08 78,48 12,56 91,04 ΣΥΝΟΛΟ 78,48 12,56 91,04 Κ/Π ΚΙΝΑΣ 250Χ125Χ ,32 263,20 42,11 305,31 ΣΥΝΟΛΟ 263,20 42,11 305, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΒΡΟ Ε65 230V 3 300,86 902,58 144, ,99 ΣΥΝΟΛΟ 902,58 144, , Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: VIVEMETAL TR 2.5L 3 18,62 55,86 8,94 64,80 ΣΥΝΟΛΟ 55,86 8,94 64,80 7

8 ΣΠΡΕΙ ΜΟΤΙΡ 04032ΥΨ ΘΕΡΜ ΑΣΗ 5 5,94 29,70 4,75 34,45 ΛΟΥΚΕΤ 40ΜΜ ΜΠΡΟΥΤΖ ΑΠΛΟ 6 3,02 18,12 2,90 21,02 ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ 6 3,86 23,16 3,71 26,87 ΣΥΝΟΛΟ 70,98 11,36 82,34 ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔ BAHCO ΣΟΥΗΔ 10/ 1 27,59 27,59 4,41 32,00 ΣΥΝΟΛΟ 27,59 4,41 32,00 ΠΙΝΕΛΟ PAINTAX ΛΕΥΚΟ ΞΥΛΙΝ 5 3,61 18,05 2,89 20,94 ΡΟΛΛΟ RODAN N10 5 5,60 28,00 4,48 32,48 ΒΑΣΗ FIBER F ,88 7,76 1,24 9,00 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 5 10,81 54,05 8,65 62,70 WHITE SPIRIT 4L ΓΝΗΣΙΟ 2 8,10 16,20 2,59 18,79 ΦΙΜΠΕΡ 180 ΚΟΚΚΙΝΟ 60 GELVA 50 0,52 26,00 4,16 30,16 ΣΥΝΟΛΟ 150,06 24,01 174,07 ER-LAC-ER-ACRYL L 2 35,60 71,20 11,39 82,59 ΣΥΝΟΛΟ 71,20 11,39 82, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ 1 40,00 40,00 6,40 46,40 ΣΥΝΟΛΟ 40,00 6,40 46,40 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ 1 40,00 40,00 6,40 46,40 ΣΥΝΟΛΟ 40,00 6,40 46, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΠΟΤΗΡΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΡΡ 400ΜΛ 50ΤΕ 3 1,70 5,10 0,82 5,92 ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦ.ΜΠΟΜΠΕ 300& ,50 4,50 0,72 5,22 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤ 1/1 ΖΕΛ 1 10,10 10,10 1,62 11,72 ΣΥΝΟΛΟ 19,70 3,16 22, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ARREGUI T35B 1 94,83 94,83 15,17 110,00 ELEGANT/ N.V 1 113,64 113,64 18,18 131,82 ΣΥΝΟΛΟ 208,47 33,36 241, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 1 25,87 25,87 4,13 30,00 ΣΥΝΟΛΟ 25,87 4,13 30, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 560,00 560,00 89,60 649,60 ΣΥΝΟΛΟ 560,00 89,60 649, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α:

9 ΧΕΙΡ/ΤΑ ΖΙΚ ΖΑΚ 20Χ200 SPARK 5 16,81 84,07 13,45 97,52 Ρ/Κ LUXURY 2ΦΥΛ 800ΓΡ 6ΤΕΜ 24 1,81 43,32 6,93 50,25 ΣΥΝΟΛΟ 127,39 20,38 147,77 ΧΕΙΡ/ΤΑ ΖΙΚ ΖΑΚ 20Χ200 SPARK 5 16,81 84,07 13,45 97,52 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ VETEX ΚΙΤΡ.ΓΙΓΑΣ 12 1,43 17,10 2,74 19,84 ΣΥΝΟΛΟ 101,17 16,19 117, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 152,40 152,40 35,05 187,45 "ΡΑΜΠΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ" ΣΥΝΟΛΟ 152,40 35,05 187,45 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 126,60 126,60 29,12 155,72 "ΠΡΟΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ" ΣΥΝΟΛΟ 126,60 29,12 155, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 232,50 232,50 53,48 285,98 "ΡΑΜΠΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ" ΣΥΝΟΛΟ 232,50 53,48 285,98 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 156,50 156,50 36,00 192,50 "ΠΡΟΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ" ΣΥΝΟΛΟ 156,50 36,00 192, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: TS 300/S ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡ MARINA 1 137,71 137,71 22,03 159,74 ΛΑΣΤΙΧΟ 1 TECHNO FLEX 30 2,45 73,50 11,76 85,26 ΣΥΝΟΛΟ 211,21 33,79 245, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS 95 86,439 1,37 118,09 18,89 136,99 ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS 95 26,699 1,40 37,37 5,98 43,35 ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS 95 21,498 1,38 29,73 4,76 34,49 ΣΥΝΟΛΟ 185,19 29,63 214,82 ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS ,38 34,48 5,52 39,99 ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS 95 81,669 1,36 111,25 17,80 129,05 ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS 95 22,713 1,38 31,43 5,03 36,46 ΑΜΟΛΥΒΔΗ PLUS 95 24,88 1,37 33,99 5,44 39,43 ΣΥΝΟΛΟ 211,15 33,78 244, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α:

10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 84 1,01 84,75 13,56 98,31 ΠΙΝΕΛΟ MORRIS ΜΑΥΡΟ Μ ,44 9,75 1,56 11,31 ΠΙΝΕΛΟ MORRIS ΜΑΥΡΟ Μ20 1/2 6 1,80 10,81 1,73 12,54 ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ FF GROUP ΕΠ. 2 1,26 2,52 0,40 2,92 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛ ΛΑΒΗ ,10 6,31 1,01 7,32 ΚΟΥΒΑΣ 12 Λ 2 5,78 11,56 1,85 13,41 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΛΑΚΑ PVC SWITZ ΒΑΛΒ 1 4,46 4,46 0,71 5,17 ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΟ VSM ,59 29,45 4,71 34,16 ΔΙΣΚΟΣ ΝΑΥΛΟΝ 125ΜΜ 2 2,52 5,04 0,81 5,85 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 0,85 0,85 0,14 0,99 ΣΥΝΟΛΟ 165,50 26,48 191, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΡΑΦΙΕΡΑ 200Χ100Χ50 ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ 1 50,00 50,00 8,00 58,00 ΡΑΦΙΕΡΑ 200Χ100Χ40 ΜΕ 5 ΡΑΦΙΑ 1 50,00 50,00 8,00 58,00 ΡΑΦΙΕΡΑ 200Χ100Χ30 ΜΕ 5 ΡΑΦΙΑ 1 50,00 50,00 8,00 58,00 ΣΥΝΟΛΟ 150,00 24,00 174, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΠΟΜΠΟΣ NICE FL02RS 4 20,00 80,00 12,80 92,80 ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 2 19,00 38,00 6,08 44,08 ΣΥΝΟΛΟ 118,00 18,88 136, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1,85 1,85 0,43 2,28 ΣΥΝΟΛΟ 1,85 0,43 2,28 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1,85 1,85 0,43 2,28 ΣΥΝΟΛΟ 1,85 0,43 2,28 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 17,15 17,15 3,94 21,09 ΣΥΝΟΛΟ 17,15 3,94 21,09 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2,85 2,85 0,66 3,51 ΣΥΝΟΛΟ 2,85 0,66 3, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΔΥΟΣΜΟΣ 3 3,00 9,00 0,72 9,72 ΜΕΝΤΑ 3 3,00 9,00 0,72 9,72 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ 2 3,00 6,00 0,48 6,48 ΡΙΓΑΝΗ 2 3,00 6,00 0,48 6,48 ΛΕΜΟΝΙΑ 1 50,00 50,00 4,00 54,00 ΣΥΝΟΛΟ 80,00 6,40 86,40 10

11 ΧΩΜΑΤΑ 50Λ 4 8,00 32,00 2,56 34,56 ΛΙΠΑΣΜΑ ΧΟΥΜΟΣ 2 14,00 28,00 2,24 30,24 ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΕΣ ΨΗΛΕΣ 2 25,00 50,00 4,00 54,00 ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΕΣ ΝΑΝΕΣ 2 10,00 20,00 1,60 21,60 ΛΑΝΤΑΝΕΣ 30 4,00 120,00 9,60 129,60 ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΑ ΕΡΗ 5 8,00 40,00 3,20 43,20 ΑΓΚΑΘΙ ΚΑΚΤΟΣ 1 16,00 16,00 1,28 17,28 ΤΟΥΛΜΠΑΧΙΑ 9 5,00 45,00 3,60 48,60 ΜΕΤΡΟΣΙΔΕΡΟ ΜΙΚΡΟ 2 15,00 30,00 2,40 32,40 ΜΕΤΡΟΣΙΔΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ 4 28,00 112,00 8,96 120,96 ΕΛΕΑΓΝΟΣ 4 13,00 52,00 4,16 56,16 ΚΑΡΙΣΣΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 3 13,00 39,00 3,12 42,12 ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΙ 4 13,00 52,00 4,16 56,16 ΑΡΜΠΑΡΟΡΙΖΑ 2 4,00 8,00 0,64 8,64 ΛΕΒΑΝΤΕΣ 4 3,50 14,00 1,12 15,12 ΣΥΝΟΛΟ 658,00 52,64 710, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1000 CP ΜΕ ΠΛΕΥΡ ,00 47,42 7,59 55,01 ΣΥΝΟΛΟ 47,42 7,59 55, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ "ΜΑΣΚΑ" 1 150,00 150,00 24,00 174,00 ΣΥΝΟΛΟ 150,00 24,00 174, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 61 5,00 305,00 48,80 353,80 "ΡΑΜΠΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ" ΣΥΝΟΛΟ 305,00 48,80 353,80 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 45 5,00 225,00 36,00 261,00 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ" ΣΥΝΟΛΟ 225,00 36,00 261,00 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 43 2,00 86,00 13,76 99,76 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ" ΣΥΝΟΛΟ 86,00 13,76 99,76 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47 2,00 94,00 15,04 109,04 "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" ΣΥΝΟΛΟ 94,00 15,04 109, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 49,7 5,00 248,50 39,76 288,26 "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" ΣΥΝΟΛΟ 248,50 39,76 288,26 11

12 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 40,4 5,00 202,00 32,32 234,32 "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" ΣΥΝΟΛΟ 202,00 32,32 234, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝ 12 5,13 61,56 9,85 71,41 BAYGON AEROS ΚΑΤΣΑΡΙΔ/ΝΟ24 2 4,27 8,54 1,37 9,91 BAYGON ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 24/40 2 3,78 7,56 1,21 8,77 ΙΟΛΗ ΚΙΒΩΤΙΟ 12Τ 1,5 4 5,07 20,28 1,62 21,90 ΝΟΥΝΟΥ ΓΑΛΑ LIGHT 96/ ,54 51,84 4,14 55,98 ΣΥΝΟΛΟ 149,78 18,19 167,97 3M ΣΦ/ΣΤΡΑ ULTRA 1+1 K/20TEM 1 5,13 5,13 0,82 5,95 CHAMPION TRENDY MICROFIBRE 1 3,87 3,87 0,62 4,49 ΓΙΦΑ ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ,28 3,28 0,52 3,80 ΓΙΦΑ ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ,28 3,28 0,52 3,80 ΓΙΦΑ ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ,28 9,84 1,57 11,40 ΓΙΦΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕΤΑΛ 5 1,12 5,60 0,90 6,50 POLY BAG ΠΟΤΗΡΙ ΔΙΑΦΑΝΗ 3 1,55 4,65 0,74 5,40 DALLMAYR PROMODO ΚΑΦΕΣ 1 3,38 3,38 0,27 3,65 DALLMAYR PROMODO ΚΑΦΕΣ 1 3,38 3,38 0,27 3,65 DETTOL DIL ΦΡ.ΛΕΜ 6Χ1Λ 4 3,70 14,80 2,37 17,16 ΚΟΡΠΗ ΚΙΒΩΤΙΟ 12Χ1,5Λ 5 4,06 20,30 1,62 21,95 PROTON ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA 45 0,84 38,02 6,08 44,10 PROTON W.C. ΠΑΠΙ 16Χ ,85 27,31 4,36 31,67 ΣΥΝΟΛΟ 142,84 20,68 163, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΕΤ 1 230,00 230,00 36,80 266,80 ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 1 180,00 180,00 28,80 208,80 ΒΑΛΙΤΣΑ ΔΕΞΙΑ 1 180,00 180,00 28,80 208,80 ΒΑΣΕΙΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΣΕΤ 1 125,00 125,00 20,00 145,00 ΚΟΥΚΟΥΛΑ 1 45,00 45,00 7,20 52,20 ΦΩΤΑ ΧΕΟΝ 1 180,00 180,00 28,80 208,80 ΦΩΤΑ ΦΑΡΟΣ ΜΠΛΕ 1 75,00 75,00 12,00 87,00 ΧΟΥΦΤΕΣ 1 85,00 85,00 13,60 98,60 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 1 20,00 20,00 3,20 23,20 ΣΥΝΟΛΟ 1120,00 179, ,20 ΒΑΦΗ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 1 450,00 450,00 72,00 522,00 ΜΛΣ 1332 ΣΥΝΟΛΟ 450,00 72,00 522, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 1 120,00 120,00 19,20 139,20 ΣΥΝΟΛΟ 120,00 19,20 139,20 12

13 46. Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: BRIAL XL FRESH 4 17,09 68,37 10,94 79,31 ΣΥΝΟΛΟ 68,37 10,94 79,31 ΧΕΙΡ/ΤΑ ΖΙΚ ΖΑΚ 20Χ ,80 89,00 14,24 103,24 ΧΕΙΡ/ΤΑ ΣΥΣΚ/ΩΝ SUPER 500Χ ,50 67,50 10,80 78,30 ΣΥΝΟΛΟ 156,50 25,04 181, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 3 60,00 180,00 28,80 208,80 ΣΥΝΟΛΟ 180,00 28,80 208,80 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 9 60,00 540,00 86,40 626,40 ΣΥΝΟΛΟ 540,00 86,40 626, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡ.Σ.Κ. 6 ΚΙΛΩΝ 11 8,84 97,24 15,56 112,80 ΣΥΝΟΛΟ 97,24 15,56 112, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΔΕΜΑΤΙΚΑ 7,6Χ540Μ 200 0,14 27,60 4,42 32,02 ΣΥΝΟΛΟ 27,60 4,42 32, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΤΣΙΜΕΝΤΟ 25Κ 10 4,31 43,11 6,90 50,01 ΑΜΜΟ 25 1,55 38,80 6,21 45,01 ΓΑΡΜΠΙΛΙ 5 1,55 7,76 1,24 9,00 ΣΥΝΟΛΟ 89,67 14,35 104, Την ανάγκη προμήθειας ή εργασίας ή μεταφοράς όπως αναφέρεται ακόλουθα για την οποία με Κ.Α: ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 1 227,03 227,03 24,97 252,00 ΣΥΝΟΛΟ 227,03 24,97 252,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Tο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη: 1. την εισήγηση του Προέδρου, 2.Την παρ. 6 του άρθρου 2 και άρθρο 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και την ΚΥΑ 27319/ (ΦΕΚ 945 Β / ) 3.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/2006) Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 4.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις». 13

14 5.Τον Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α 153/ ) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν». 6.Β.Δ. 14/ «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 7.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 8.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 9.Την υπ αριθμ Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων». 10.Τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Οικονομικού Έτους 2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Αναθέτει απ ευθείας την εκτέλεση των παραπάνω αναφερομένων προμηθειών, εργασιών ή μεταφορών, ως εξής: 1. Των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του σκεπτικού της απόφασης στην FORUM A.E-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 2. Των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του σκεπτικού της απόφασης στην OIKONOMOTEXNIKH AE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 3. Των αναφερομένων στην παράγραφο 5 του σκεπτικού της απόφασης στην ΞΥΔΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΕΠΕ. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. Των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του σκεπτικού της απόφασης στoν ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 5. Των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του σκεπτικού της απόφασης στον ΡΟΣΣΟΛΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6. Των αναφερομένων στην παράγραφο 8 του σκεπτικού της απόφασης στην Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-Μ.ΛΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε.-SUPER MARKET 7. Των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του σκεπτικού της απόφασης στην ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 8. Των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του σκεπτικού της απόφασης στον ΚΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 9. Των αναφερομένων στην παράγραφο 11 του σκεπτικού της απόφασης στον ΣΚΑΓΙΑ Μ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 10. Των αναφερομένων στην παράγραφο 12 του σκεπτικού της απόφασης στην Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-Μ.ΛΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε.-SUPER MARKET 11. Των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του σκεπτικού της απόφασης στην ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12. Των αναφερομένων στην παράγραφο 14 του σκεπτικού της απόφασης στην ΝΑΖΟΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ.- ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 13. Των αναφερομένων στην παράγραφο 15 του σκεπτικού της απόφασης στην Σ.Ε.Υ.Μ..- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 14. Των αναφερομένων στην παράγραφο 16 του σκεπτικού της απόφασης στην ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 15. Των αναφερομένων στην παράγραφο 17 του σκεπτικού της απόφασης στον ΚΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16. Των αναφερομένων στην παράγραφο 18 του σκεπτικού της απόφασης στην ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 17. Των αναφερομένων στην παράγραφο 19 του σκεπτικού της απόφασης στην ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 18. Των αναφερομένων στην παράγραφο 20 του σκεπτικού της απόφασης στην ΑΛΕΚΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 19. Των αναφερομένων στην παράγραφο 21 του σκεπτικού της απόφασης στην ΔΗΛΕΣ ΑΕ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20. Των αναφερομένων στην παράγραφο 22 του σκεπτικού της απόφασης 14

15 στην Σ.Ε.Υ.Μ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 21. Των αναφερομένων στην παράγραφο 23 του σκεπτικού της απόφασης στον ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 22. Των αναφερομένων στην παράγραφο 24 του σκεπτικού της απόφασης στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ 23. Των αναφερομένων στην παράγραφο 25 του σκεπτικού της απόφασης στην ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ -ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 24. Των αναφερομένων στην παράγραφο 26 του σκεπτικού της απόφασης στον ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ.- ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟ 25. Των αναφερομένων στην παράγραφο 27 του σκεπτικού της απόφασης στον ΒΑΡΔΑΛΑΧΟ ΜΑΡΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 26. Των αναφερομένων στην παράγραφο 28 του σκεπτικού της απόφασης στον ΣΥΡΙΑΝΟ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 27. Των αναφερομένων στην παράγραφο 29 του σκεπτικού της απόφασης στην ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 28. Των αναφερομένων στην παράγραφο 30 του σκεπτικού της απόφασης στην ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 29. Των αναφερομένων στην παράγραφο 31 του σκεπτικού της απόφασης στην ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 30. Των αναφερομένων στην παράγραφο 32 του σκεπτικού της απόφασης στον ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ ΜΑΡΚΟ- ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ 31. Των αναφερομένων στην παράγραφο 33 του σκεπτικού της απόφασης στην ΑΛΕΚΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 32. Των αναφερομένων στην παράγραφο 34 του σκεπτικού της απόφασης στον ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ ΜΑΡΚΟ- ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ 33. Των αναφερομένων στην παράγραφο 35 του σκεπτικού της απόφασης στον ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ ΜΑΡΚΟ- ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ 34. Των αναφερομένων στην παράγραφο 36 του σκεπτικού της απόφασης στην PORTECO HELLAS M. ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ/ΡΩΝ- ΓΚ/ΤΩΝ 35. Των αναφερομένων στην παράγραφο 37 του σκεπτικού της απόφασης στην Ε.ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΣ-Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 36. Των αναφερομένων στην παράγραφο 38 του σκεπτικού της απόφασης στην ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ 37. Των αναφερομένων στην παράγραφο 39 του σκεπτικού της απόφασης στην ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 38. Των αναφερομένων στην παράγραφο 40 του σκεπτικού της απόφασης στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 39. Των αναφερομένων στην παράγραφο 41 του σκεπτικού της απόφασης στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 40. Των αναφερομένων στην παράγραφο 42 του σκεπτικού της απόφασης στην ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 41. Των αναφερομένων στην παράγραφο 43 του σκεπτικού της απόφασης στην Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-Μ.ΛΥΚΟΥΡΗ ΟΕ- ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 42. Των αναφερομένων στην παράγραφο 44 του σκεπτικού της απόφασης στην ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝ. & ΕΥΑΓ. ΟΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟ.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 43. Των αναφερομένων στην παράγραφο 45 του σκεπτικού της απόφασης στην ΦΡ.ΣΥΡΙΑΝΟΥ & Γ.ΒΙΛΑΠΛΑΓΚΑ ΟΕ. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 44. Των αναφερομένων στην παράγραφο 46 του σκεπτικού της απόφασης στον ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 45. Των αναφερομένων στην παράγραφο 47 του σκεπτικού της απόφασης στον ΔΑΝΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 46. Των αναφερομένων στην παράγραφο 48 του σκεπτικού της απόφασης στον ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 47. Των αναφερομένων στην παράγραφο 49 του σκεπτικού της απόφασης στην ΜΟΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15

16 48. Των αναφερομένων στην παράγραφο 50 του σκεπτικού της απόφασης στην Γ.ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 49. Των αναφερομένων στην παράγραφο 51 του σκεπτικού της απόφασης στην ΜΑΝΕΣΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το κατά νόμο έλεγχο καθώς και αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 184/ Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Πρόεδρος Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος Δήμαρχος Μυκόνου ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 2. Τιφτικίδης Παύλος 3. Γρυπάρη Ειρήνη 4. Παπουτσάς Δαμιανός 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 07/23-05-2011 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2011 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 05/09/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 127360

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα