5.1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα"

Transcript

1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη, Στέλλα Τσέλιου Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη ιευθύντρια Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθµού Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Η σηµερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από µεγάλες µεταβολές σε πολλούς τοµείς της ζωής, όπως την πληροφόρηση, τη γνώση, την τεχνολογία, και σε διάφορους θεσµούς, όπως αυτοί της οικογένειας και του σχολείου (Πανταζής & Σακελαρίου, 2005). Αυτές οι µεταβολές είναι πιθανόν να προκαλέσουν στον άνθρωπο συµπεριφορές που δεν είχε παρουσιάσει στο παρελθόν. Αν η εκπαίδευση είναι σε θέση να λειτουργήσει παρεµβατικά στην πορεία της κοινωνίας, αναστρέφοντας ανεπιθύµητες συµπεριφορές, τότε θα πρέπει να αναζητήσουµε µοντέλα διδακτικής παρέµβασης που να ενισχύουν τη διάθεση για επαφή και επικοινωνία, συνεργατικότητα και αλληλεγγύη, αυτονοµία και δράση. Στην κατεύθυνση αυτή, φαίνεται ότι µπορούν να βοηθήσουν τα διδακτικά µοντέλα που χαρακτηρίζονται από παιδοκεντρικό προσανατολισµό, στηριζόµενα στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στους προβληµατισµούς των παιδιών, µέσα από ισότιµες επικοινωνιακές σχέσεις (Helm & Katz, 2002) Στην προσχολική ηλικία, και σύµφωνα µε το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο ( ΕΠΠΣ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), τόσο οι θε- µατικές προσεγγίσεις, όσο και τα σχέδια εργασίας "δίνουν έµφαση στη διαθεµατικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσεις και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωµένων εµπειριών των παιδιών στη διαδικασία της µάθησης" ( αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006, σ. 87). Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να εµπλακούν τα παιδιά ενεργά στη µάθηση, να µάθουν πώς να µαθαίνουν, να α- νακαλύπτουν τη γνώση και να αφοµοιώνουν συναισθήµατα αλληλοσεβασµού και αλληλοβοήθειας, για να µπορέσουν να γίνουν σταδιακά έτοιµοι πολίτες και να αντιµετωπίσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, παρουσιάζουµε µια διαθεµατική προσέγγιση, που υλοποιήθηκε στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, µε συµµετοχή 22 παιδιών (11 αγόρια και 11 κορίτσια), ηλικίας 5,5 περίπου ετών. Θέµα της προσέγγισης αυτής ήταν το διάστηµα. Η επεξεργασία της ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο, µε προγραµµατισµό να γίνονται δύο δραστηριότητες την ηµέρα. Παράλληλα, βέβαια, υλοποιούνταν και άλλα επίκαιρα θέµατα µικρής διάρκειας. Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράµµατος Α' φάση: Προβληµατισµός - Επιλογή του θέµατος Με στόχο την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, είχε τοποθετηθεί στην τάξη το κουτί µε τα αγαπηµένα µας αντικείµενα. Τα παιδιά έπαιρναν το κουτί στο σπίτι τους, τοποθετούσαν µέσα τα αγαπηµένα τους αντικείµενα, τα έφερναν στο σχολείο και τα παρουσίαζαν στους φίλους τους. Το έναυσµα για την επεξεργασία της θεµατικής µας δόθηκε όταν στο κουτί βρέθηκε το βιβλίο "Εξερευνώ το διάστηµα" (Graham, 1992). Το παιδί που το έφερε στην τάξη, παρουσίασε και µιλούσε µε θαυµασµό για αυτό, µε αποτέλεσµα να έχουµε έναν καταπληκτικό διάλογο µε ερωταπαντήσεις των παιδιών σχετικά µε το τι είναι αυτό που υπάρχει έξω από τη γη, τι είναι το διάστηµα κ.λπ.

2 473 Λαµβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον και τις απορίες των παιδιών, αποφασίσα- µε να οργανώσουµε µια διαθεµατική προσέγγιση του διαστήµατος. Η έννοια αυτή είναι φαινοµενικά δύσκολο να γίνει αντιληπτή από παιδιά νηπιακής ηλικίας, καθώς δεν ανήκει στο άµεσο περιβάλλον τους, ούτε και µπορούν να το προσεγγίσουν βιω- µατικά. Παρόλα αυτά, επιχειρήσαµε να προχωρήσουµε στην προσέγγισή της, επιδιώκοντας να κατανοήσουν τα παιδιά συγκεκριµένα πεδία, όπως τους πλανήτες από τους οποίους αποτελείται το ηλιακό µας σύστηµα, την επίδραση του ήλιου στη γη και τη διαφορετικότητά της. Μετά τις συζητήσεις των παιδιών, ακολούθησε η ανίχνευση της προϋπάρχουσας εµπειρίας τους για το θέµα και η δηµιουργία του πρώτου µας ιστογράµµατος. Συγκεκριµένα, τα παιδιά είπαν: "Το διάστηµα λέγεται και σύµπαν και είναι ψηλά", "Στο διάστηµα υπάρχουν πολλοί πλανήτες φεγγάρι αστέρια εξωγήινοι διαστηµόπλοια αστροναύτες, που ανεβαίνουν σε πύραυλους και πάνε σε άλλους πλανήτες", "Οι πλανήτες είναι κίτρινοι και έχουν ρίγες πορτοκαλί." "Ο ήλιος είναι πολύ πιο µεγάλος από τη γη", "Τα αστέρια είναι και τη µέρα, αλλά δε φαίνονται γιατί έχει πολύ ήλιο" Επίσης, επηρεασµένα από το βιβλίο του Τριβιζά (1998) "Ένα φτυάρι στον Ά- ρη", είπαν: "Κάτι αστροναύτες ήθελαν να χτίσουν ένα σπίτι στο φτυάρι του Άρη". Ήταν φανερό ότι πολλά από τα παιδιά είχαν κάποιες γνώσεις για το διάστηµα, σε άλλα παιδιά, όµως, ήταν συγκεχυµένες. Όπως παρατηρήσαµε, µε αφορµή το εν λόγω βιβλίο, οι γνώσεις αυτές των παιδιών οφείλονταν σε προγενέστερες παρανοήσεις, από βιβλία που στόχο είχαν την ανάπτυξη της φαντασίας και δηµιουργικότητάς τους και όχι την παροχή γνώσεων. Στη συνέχεια, δηµιουργήσαµε το δεύτερο ιστόγραµµά µας που περιείχε τις απορίες και τους προβληµατισµούς τους σχετικά µε το θέµα. Τα παιδιά ζήτησαν να µάθουν: (α) πώς είναι οι πλανήτες, (β) πώς έγιναν οι πλανήτες, (γ) αν υπάρχουν άλλοι πλανήτες, (δ) αν το διάστηµα είναι πλανήτης, (ε) πώς δηµιουργήθηκε το διάστηµα, και (στ) αν υπάρχουν κτήρια στους άλλους πλανήτες. Λαµβάνοντας υπόψη τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα, την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, προχωρήσαµε στο σχεδιασµό του προγράµµατος, µε βάση τους στόχους που ορίζει το ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Β' φάση: Σχεδιασµός - Προσδιορισµός στόχων Αρχικά, φροντίσαµε για την οργάνωση και τον εµπλουτισµό του σχετικού µε το θέµα φακέλου: συλλέξαµε έντυπα υλικά (περιοδικά, σχετικά βιβλία, κ.λπ.), πληροφορίες από το ιαδίκτυο, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό, που κατά βάση περιελάµβανε διάφορα ντοκιµαντέρ. Ο φάκελος αυτός χρησιµοποιήθηκε κυρίως ως υλικό α- ναφοράς, για να τον συµβουλευόµαστε κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέµατος. Στη συνέχεια, διαµορφώσαµε κατάλληλα το χώρο της τάξης. ηµιουργήσαµε ένα περιβάλλον µε ερεθίσµατα, ώστε τα παιδιά να εργαστούν µε όρεξη και να δράσουν. Εµπλουτίσαµε τη βιβλιοθήκη µας µε βιβλία και περιοδικά, τοποθετήσαµε το χάρτη του διαστήµατος και την υδρόγειο σφαίρα στη γωνιά της παρατήρησης. Για τα παιδιά, η τάξη έγινε το διαστηµόπλοιο µε το οποίο θα ταξίδευαν, για να µελετήσουν και να ερευνήσουν το διάστηµα. Η γωνιά παρατήρησης έγινε το κέντρο ελέγχου για την επεξεργασία των πληροφοριών. Η κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου είναι σηµαντική γιατί επηρεάζει το καθετί που κάνουν το παιδιά: το βαθµό δραστηριοποίησής τους και το βαθµό στον οποίο µπορούν να µιλούν για το έργο τους, τις επιλογές που µπορούν να κάνουν και την ευκολία µε την οποία ολοκληρώνουν τα έργα τους, τις σχέσεις τους µε τους άλλους και τους τρόπους µε τους οποίους χρησιµοποιούν τα υλικά (Γερµανός, 2001). Βασική µας επιδίωξη ήταν να εργαστούν οι µαθητές σε οµάδες. Με την εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, τα παιδιά νιώθουν ψυχολογικά ασφαλή, όσον αφο-

3 474 ρά το άγχος της αποτυχίας, και έχουν υποστήριξη στην προσπάθειά τους για κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Οι οµάδες αποτελούνταν από 4 έως 5 παιδιά και η σύνθεσή τους έγινε µε βάση το φύλο, το γνωστικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, έγιναν παρεµβάσεις, προκειµένου να διασφαλιστούν η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και η επίτευξη των στόχων. Η εργασία σε οµάδες προϋποθέτει σωστές σχέσεις µεταξύ των µελών της οµάδας, έντονο πνεύµα αλληλοσεβασµού και συνεργασίας, καθώς και την επιθυµία για επιτυχή ολοκλήρωση του κοινού έργου. Φροντίσαµε, λοιπόν, για το λόγο αυτό, τα παιδιά να έχουν κατακτήσει οµαδοσυνεργατικές ικανότητες, όπως, για παράδειγµα, ικανότητα συνεργασίας, σεβασµού του άλλου, µοιράσµατος, αλληλοβοήθειας κ.λπ. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων ήταν βασικός σκοπός του προγράµµατος που εφαρµόζαµε στο σχολείο από την αρχή της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, τα παιδιά εργάστηκαν είτε ατο- µικά, είτε στην ολοµέλεια. Η επεξεργασία του θέµατος έγινε µέσα από τέσσερις υποενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχήµα 1. Σχήµα 1. Υποενότητες επεξεργασίας του θέµατος Ήλιος Πλανήτες ιάστηµα Γη ιαστηµόπλοια και Αστροναύτες Οι υποενότητες ήλιος και γη επιλέχτηκαν από εµάς, ως µέλη της οµάδας. Οι πλανήτες, αν και είχαν προαποφασιστεί από εµάς, ζητήθηκαν προς επεξεργασία και από τα παιδιά, ενώ τα διαστηµόπλοια και οι αστροναύτες προτάθηκαν αποκλειστικά από εκείνα. Μάλιστα, λόγω του έντονου ενδιαφέροντός τους για την τελευταία ενότητα, ξεκινήσαµε µε αυτή. Συγκεκριµένα, για κάθε µια από τις παραπάνω υποενότητες επιχειρήθηκε η διαθεµατική εξακτίνωσή της και ορίστηκαν στόχοι από τις ενότητες και τα γνωστικά πεδία του ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), σύµφωνα µε την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Οι στόχοι κάθε υποενότητας -σύµφωνα πάντα µε το ΕΠΠΣ- ήταν οι ακόλουθοι: ιαστηµόπλοια και αστροναύτες Μελέτη Περιβάλλοντος. Να παρατηρούν και να προβληµατίζονται Μαθηµατικά. Να επαναλάβουν και να εµπεδώσουν τους αριθµούς από το 1 έως το 5 και να µάθουν να µετρούν αντίστροφα ηµιουργία και έκφραση. Να χρησιµοποιούν διάφορα υλικά για να κάνουν µικροκατασκευές (Εικαστικά). Να αναπαριστούν γεγονότα ( ραµατική τέχνη). Να µάθουν τραγούδια µε συγκεκριµένο θέµα (Μουσική).

4 475 Πλανήτες Μελέτη Περιβάλλοντος. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον Γλώσσα. Να αναγνωρίζουν τα ονόµατα των πλανητών, να ακούν και να κατανοούν µια ιστορία µε συγκεκριµένο θέµα (Ανάγνωση). Να γράφουν όπως µπορούν (Γραφή) Μαθηµατικά. Να απαριθµούν, να συγκρίνουν και να ταξινοµούν ηµιουργία και έκφραση. Να χρησιµοποιούν διάφορα υλικά για να δηµιουργήσουν ένα έργο (Εικαστικά). Να δραµατοποιούν γεγονότα ( ραµατική τέχνη). Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους (Φυσική αγωγή) Πληροφορική. Να επιλέγουν µε το ποντίκι έτοιµα σχέδια και να τα τοποθετούν στην επιφάνεια εργασίας Ήλιος Μελέτη περιβάλλοντος. Να βιώνουν και να εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού κόσµου και να κατανοούν τη σηµασία της παρατήρησης Γλώσσα. Να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο (Προφορική επικοινωνία). Να γράφουν όπως µπορούν (Γραφή) Μαθηµατικά. Να ερµηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσµου που τους περιβάλλει ηµιουργία και έκφραση. Να αποδώσουν εικαστικά το φυσικό περιβάλλον και να χρησιµοποιούν διάφορα υλικά για να κάνουν µικροκατασκευές (Εικαστικά). Να αναπαραγάγουν µουσικά ακούσµατα (Μουσική) Γη Μελέτη περιβάλλοντος. Να επεξεργάζονται αντικείµενα και να κάνουν προβλέψεις Γλώσσα. Να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο, να προβληµατίζονται και να διατυπώνουν απόψεις (Προφορική επικοινωνία). Να αναγνωρίζουν κάποιους γεωγραφικούς όρους (Ανάγνωση). Να γράφουν όπως µπορούν (Γραφή) Μαθηµατικά. Να αναγνωρίζουν στερεά αντικείµενα στο περιβάλλον της τάξης ηµιουργία και έκφραση. Να κάνουν οµαδικές κατασκευές και να δηµιουργούν µό- µπιλ (Εικαστικά). Να αναπαριστούν µε το σώµα τους κινήσεις ( ραµατική τέχνη). Να αναπαραγάγουν µουσικά ακούσµατα (Μουσική). Να συµµετέχουν σε οµαδικά παιχνίδια και να ακολουθούν τους κανόνες (Φυσική αγωγή). Με βάση τους στόχους αυτούς, προσπαθήσαµε να οργανώσαµε τις δραστηριότητες µας. Θέσαµε στα παιδιά τον προβληµατισµό πώς µπορούµε να συλλέξουµε πληροφορίες για το διάστηµα, που θα µας βοηθούσαν να το εξερευνήσουµε. Τα παιδιά πρότειναν να ψάξουν σε βιβλία και στο ιαδίκτυο, να επισκεφτούµε το πλανητάριο (πρόταση που ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί), να δουν ένα ντοκιµαντέρ για το διάστηµα και να ρωτήσουν τους γονείς τους. Στο σηµείο αυτό, ενηµερώθηκαν οι γονείς των παιδιών για το θέµα που επεξεργαζόµασταν. Ζητήθηκε η συνεργασία τους, όχι όµως στο πλαίσιο παροχής έτοιµων πληροφοριών στα παιδιά, αλλά της από κοινού αναζήτησης. "Είναι σηµαντικό να δίνονται στους γονείς ευκαιρίες να συµµετέχουν στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων, διότι τα παιδιά επωφελούνται µε πολλούς τρόπους και νιώθουν υπερήφανα µε τη συµµετοχή των γονέων τους" ( αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 49). Αξίζει να σηµειωθεί πως η ανταπόκριση των γονέων ήταν συνεχής καθ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας του θέµατος: µας προµήθευσαν µε έντυπο πληροφοριακό υλικό, φωτογραφίες και διάφορα DVD µε ντοκιµαντέρ, ανατροφοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο συνεχώς το θέµα µας.

5 476 Γ' φάση : Υλοποίηση διαθεµατικών δραστηριοτήτων ιαστηµόπλοια και αστροναύτες Τα παιδιά έψαξαν σε βιβλία, βρήκαν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τους αστροναύτες, σχολίασαν την προετοιµασία τους για το διαστηµικό ταξίδι, παρατήρησαν τις στολές τους, προβληµατίστηκαν για τις δυσκολίες που θα συναντούσαν και αξιολόγησαν το έργο τους. Μέσα από εικόνες, σχολιάσαµε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά µέρη του διαστηµόπλοιου. Συζήτησαν για την εκτόξευση και ανέφεραν πώς και πού πραγµατοποιείται. Κατασκεύασαν ατοµικά διαστηµόπλοια, µέτρησαν αντίστροφα και τα εκτόξευσαν. Μεταµορφώθηκαν σε αστροναύτες, δραµατοποιώντας µια εκτόξευση, και ξεκίνησαν την εξερεύνηση του διαστήµατος. Πλανήτες Από τα βιβλία µας, τα παιδιά εντόπισαν αυτά που αναφέρονται στους πλανήτες, τα διαβάσαµε και τα σχολίασαν. Εντυπωσιακή ήταν η προσπάθειά τους κατά τη διαδικασία της γραφής και η αλληλοβοήθεια µεταξύ τους: έδειχνε το ένα στο άλλο τα σωστά γράµµατα στο αλφαβητάρι ή υποδείκνυε το ανάλογο γράµµα. Μετρήσαµε τους πλανήτες, τους συγκρίναµε µε βάση το χρώµα τους και παρατηρήσαµε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. ηµιουργήσαµε το ηλιακό σύστηµα µε πλαστελίνη και γράψαµε τα ονόµατα των πλανητών. Έγινε δραµατοποίηση της κίνησης των πλανητών από τα παιδιά, που εκτέλεσαν κινήσεις στο ρυθµό ήρεµης µουσικής. Ακολούθησε η επεξεργασία του διαστήµατος στο µάθηµα της Πληροφορικής, µε το πρόγραµµα tax-paint, στο οποίο υπήρχαν εικόνες µε στοιχεία από το διάστηµα (ήλιος, πλανήτες, αστροναύτες κ.ά.). Τα παιδιά εργάστηκαν ανά δύο, δηµιούργησαν το ηλιακό σύστηµα στην ε- πιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια εκτύπωσαν τα έργα τους. Με τον τρόπο αυτό, ήρθαν σε επαφή µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενασχόληση που τα έφερε πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, µια από τις πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες ήταν η επίσκεψή µας στο πλανητάριο, που πραγµατοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας. Εκεί τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ντοκιµαντέρ µε τίτλο Όαση στο διάστηµα. Εντυπωσιάστηκαν από το χώρο προβολής, ενώ, κατά τη διάρκεια της προβολής, ονόµαζαν τους πλανήτες που αναγνώριζαν, είτε από τα χαρακτηριστικά του καθενός, είτε διαβάζοντας τα ονόµατα. Ήλιος Η θεµατική ξεκίνησε µε την ανάγνωση ιστορίας για τον ήλιο (Asimov, 1988). Α- κολούθησε σχολιασµός από τα παιδιά, αναφορικά µε τη χρησιµότητά του ήλιου στους ανθρώπους και στο φυσικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, φύτεψαν σπόρους σε δύο γλάστρες: τη µια την τοποθέτησαν σε φωτεινό σηµείο της τάξης και την άλλη σε σκοτεινό. Καθηµερινά παρατηρούσαν τις γλάστρες και έκαναν υποθέσεις, ώσπου τελικά διαπίστωσαν ότι το φυτό δε ζει χωρίς ήλιο. Στην ολοµέλεια, δηµιούργησαν µε τυπώ- µατα έναν µεγάλο ήλιο, γράφοντας πάνω στο έργο τους και τη λέξη. Αυτό όµως που ενθουσίασε τα παιδιά περισσότερο και για το οποίο έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον, ήταν η ατοµική κατασκευή ήλιου από γκρέιπφρουτ. Έχοντας στη διάθεσή τους από ένα φρούτο, σύρµατα πίπας, γαρύφαλλα κ.ά., έφτιαξαν τον ήλιο, όπως τα ίδια τον είχαν φανταστεί. Επίσης, µάθαµε το τραγούδι Ο ήλιος του Βιζυηνού και το συνοδεύσαµε ρυθµικά µε τα µουσικά όργανα της τάξης. Γη Τα παιδιά παρατήρησαν την υδρόγειο σφαίρα, αλλά και τον παγκόσµιο γεωφυσικό χάρτη. Πρόσεξαν πώς ήταν αποτυπωµένη η µορφολογία του εδάφους στο χάρτη και πώς στην υδρόγειο σφαίρα. Συζήτησαν για τα βουνά, τις λίµνες, τους ωκεανούς, τα

6 477 ποτάµια και προσπάθησαν να διαβάσουν τις ορολογίες πάνω στο χάρτη (θάλασσα, λίµνη, ωκεανός, ποταµός). Στη συνέχεια ζήτησαν, να µάθουν και να δουν ποια ζώα κατοικούν στις διάφορες περιοχές της γης και τα τοποθέτησαν πάνω στο χάρτη. Με έναυσµα την υδρόγειο σφαίρα, προσεγγίσαµε τις µαθηµατικές έννοιες των στέρεων σωµάτων. Τέλος, τα παιδιά κατασκεύασαν τη δική τους γη µε την τεχνική του παπιέ µασιέ και χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο µπαλόνι. Οι νέες τεχνολογίες, αναπόσπαστο κοµµάτι πλέον της εκπαιδευτικής πράξης, βοήθησαν αρκετά στη διεξαγωγή του θέµατος. Τα παιδιά, αρκετές φορές, θέλοντας να δείξουν τη δουλειά τους στο σπίτι, φωτοτυπούσαν τα έργα τους ή τα φωτογράφιζαν και τα εκτύπωναν µε τη βοήθειά µας. Επίσης, στο υλικό που συλλέξαµε, περιλαµβάνονταν και µερικά DVD, τα οποία παρακολουθήσαµε και σχολιάσαµε. Αξιολόγηση και συµπεράσµατα Έχοντας ολοκληρώσει τη διαθεµατική µας ενότητα, τα αποτελέσµατα από την ε- φαρµογή της ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Η αξιολόγηση έγινε µε τη µέθοδο της παρατήρησης και της καταγραφής, σε τρία στάδια. Στην αρχική αξιολόγηση, έγινε εκτίµηση και καταγραφή των γνώσεων και των εµπειριών των παιδιών αναφορικά µε το θέ- µα. ιαπιστώσαµε ότι τα παιδιά είχαν αρκετές γνώσεις για το διάστηµα: είπαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγµατα, τα οποία και καταγράψαµε. Επίσης, ήταν έκδηλο το µεγάλο ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν µε το θέµα και η ανυποµονησία τους να αρχίσουν την εξερεύνησή τους. Το γεγονός, όµως, ότι το θέµα δεν παρείχε ευρύ εµπειρικό πεδίο δράσης για τα παιδιά, επέφερε δυσκολίες ως προς την επεξεργασία του, που τελικά ξεπεράστηκαν µε δραστηριότητες που λειτούργησαν ανατροφοδοτικά. Η επίσκεψή µας στο πλανητάριο, το ντοκιµαντέρ που τα παιδιά παρακολούθησαν εκεί, η κατασκευή της υδρογείου, η δραµατοποίηση της εκτόξευσης και η εικαστική απόδοση του ηλιακού συστήµατος ήταν στοιχεία που λειτούργησαν ανατροφοδοτικά στην επεξεργασία του θέµατος. Στην τελική αξιολόγηση, διαπιστώσαµε ότι οι στόχοι που θέσαµε, επιτεύχθηκαν και τα παιδιά έγιναν πρωταγωνιστές της µάθησής τους. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες, µεταξύ των µελών της οµάδας, αναπτύχθηκαν συναισθήµατα αλληλοβοήθειας, αλληλοσεβασµού και αλληλοεκτίµησης, ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις τους σχετικά µε τους αστροναύτες και το διαστηµικό παιχνίδι και έµαθαν τους πλανήτες. Εκφράστηκαν καλλιτεχνικά και δηµιουργικά, χρησιµοποίησαν τη γλώσσα και το γραπτό λόγο σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, συνέλεξαν πληροφορίες και µπόρεσαν να αναπτυχθούν ολόπλευρα. Στο ελεύθερο παιχνίδι, συχνά, οργάνωναν διαστηµικά παιχνίδια για αρκετό καιρό µετά την ολοκλήρωση του θέµατος. ραµατοποιούσαν από µόνα τους την εκτόξευση και µιµούνταν τους αστροναύτες στο διάστηµα. Στη ζωγραφική, αποτύπωναν συχνά το ηλιακό σύστηµα και σε ανύποπτες στιγµές έγραφαν τα ονόµατα των πλανητών. Αξιόλογη ήταν η συνεισφορά των γονέων στην διαπραγµάτευση αυτής της ενότητας, όπως επίσης και των συναδέλφων. Από συνοµιλίες µε τους γονείς, είχαµε την ευκαιρία να πληροφορηθούµε και από τη δική τους πλευρά τον -ούτως ή άλλως έκδηλο- ενθουσιασµό των παιδιών. Οι γονείς µάς ενηµέρωναν συχνά για όσα τούς µετέφεραν τα παιδιά από το σχολείο, άλλα και για τις συζητήσεις και τα σχόλια που γίνονταν στο σπίτι. Τα παιδιά έφερναν κατασκευές από το σπίτι, που έφτιαχναν µε τους γονείς τους, και τις παρουσίαζαν στην ολοµέλεια. Η βοήθεια των γονέων υπήρξε πολύτιµη µε την παροχή υλικού και την υποστήριξή τους συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στην επιτυχηµένη επεξεργασία του θέµατος. Εξίσου σηµαντική όµως ήταν και η συνδροµή των συναδέλφων, µε τους οποίους ανταλλάσαµε απόψεις. Κατά το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, η γνώµη τους λειτούργησε αρκετές φορές ανατροφοδοτικά.

7 478 Κλείνοντας, θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι η εφαρµογή διαθεµατικών προσεγγίσεων επιτρέπει την επεξεργασία ποικίλων θεµάτων. Από την εµπειρία µας αυτή, είµαστε σε θέση να υποστηρίξουµε ότι µπορούµε να τολµούµε και να αναδεικνύουµε ακόµα και φαινοµενικά δύσκολα θέµατα, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και προάγουν το ερευνητικό τους πνεύµα και την εφευρετικότητά τους. Βιβλιογραφία Asimov, I. (1988). O ήλιος (Γ. Κρητικός, Μτφρ.). Αθήνα: Κέδρος. Γερµανός,. (2001). Παιδαγωγική οργάνωση του χώρου [Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις]. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Τµήµα ηµοσιευµάτων. αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί - ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων. Graham, I. (1992). Εξερευνώ το διάστηµα (. Θεοδωρακάτος, Μτφρ). Αθήνα: Ερευνητές. Helm, J. H., & Katz, L. G. (2002). Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Μικροί ερευνητές (Κ. Χρυσαφίδης & Ε. Κουτσουβάνου, Eπιµ., A. Βεργιοπούλου, Μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχµιο. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Πανταζής, Σ., & Σακελαρίου, Μ. (2005). Η προοπτική της διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης στην προσχολική ηλικία. Στο. Γερµανός, Κ. Μπίκος, Μ. Μπιρµπίλη, Ε. Παναγιωτίδου, & Κ. Μπότσογλου (Επιµ.), Η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία (σ ). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής της ΟΜΕP, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Τριβιζάς, Ε. (1998). Ένα φτυάρι στον Άρη (Β. Λιάπη, Εικ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ. (2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ραστηριοτήτων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα"

5.10 Project Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα PROJECT ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΌΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ 547 5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα "Πειρατές" µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση

5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα Πειρατές µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ PROJECT ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΕΙΡΑΤΕΣ» 513 5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα "Πειρατές" µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση Κατερίνα Καζέλα Σχολική Σύµβουλος ΠΑ, ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας Γεωργία Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

5.12 Σχέδιο εργασίας: "Ανοιξιάτικα λουλούδια του χωριού µας"

5.12 Σχέδιο εργασίας: Ανοιξιάτικα λουλούδια του χωριού µας 560 ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥ ΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 5.12 Σχέδιο εργασίας: "Ανοιξιάτικα λουλούδια του χωριού µας" Φωτεινή Μακράκη Νηπιαγωγός Το σχέδιο εργασίας αποτελεί µια προτεινόµενη µεθοδολογική

Διαβάστε περισσότερα

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 365 3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο Γραµµατική Σαµαρά Νηπιαγωγός Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 538 5.9 Εφαρµογή προγράµµατος Αγωγής Υγείας (project) µε θέµα: "Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων" Ιωάννα Κατηµερτζόγλου Νηπιαγωγός Μαρία Κουτή Σχολική Σύµβουλος ΠΑ, Υπ. ιδάκτωρ ΦΠΨ - ΕΚΠΑ Η Αγωγή Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

5.5 "Ο χειµώνας": Μια διαθεµατική προσέγγιση

5.5 Ο χειµώνας: Μια διαθεµατική προσέγγιση Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ: ΜIA ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 501 5.5 "Ο χειµώνας": Μια διαθεµατική προσέγγιση Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΑ στις Επιστήµες της Αγωγής, του Παν/µίου Κρήτης Οι σύγχρονες τάσεις προσέγγισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

5.11 Προσεγγίζοντας γνωστά έργα τέχνης και τους δηµιουργούς τους µε παιδιά µικρής ηλικίας

5.11 Προσεγγίζοντας γνωστά έργα τέχνης και τους δηµιουργούς τους µε παιδιά µικρής ηλικίας 554 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5.11 Προσεγγίζοντας γνωστά έργα τέχνης και τους δηµιουργούς τους µε παιδιά µικρής ηλικίας Πένυ Κουτσάκη, Μαρία Βαρυπάτη, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µας κανάλι: µια δράση εµψύχωσης σε Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Εγγλέζου Ελντίνα, Σφυρόερα Μαρία 1. Ο ρόλος της εµψύχωσης στη σύγχρονη κοινωνία Οι ραγδαίες κοινωνικο-πολιτισµικές εξελίξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας

Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας Καραθανάση Ζαχαρένια 1, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παπαευθυµίου Ιωάννα 2, Νηπιαγωγός ΠΕ 60, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π π À ƒ π º ƒª ƒ ƒ ªª ø à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À µ.. ø À øª ø ƒ º πø À π À π ø π À ºπ ƒπ à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή ομάδα, ένα μέτριο project και ένα μεγάλο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή ομάδα, ένα μέτριο project και ένα μεγάλο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή ομάδα, ένα μέτριο project και ένα μεγάλο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ψαρρά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, M.Ed «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», ΠΤΔΕ Επί πτυχίω στο M.Ed «Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Αγγελόπουλος Άγγελος, Α.Μ. 591941

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4.1. Εισαγωγή 4.1.1. Σκοπός Στα αναλυτικά προγράµµατα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι: "Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ευαγγελία Γιαννοπούλου 1, Μαρία αρδανού 2, Παναγιώτα ερβένη 3, Αντωνία ερµεντζή 4, ήµητρα Ζαχαράκη 5, Μαριάνθη Καλαφάτη 6, Παρασκευή Τσιρώνη 7, Άννα Φραντζή 8 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα