ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥΝΑΜΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νίκος Καλτσουνίδης Για το φυλλάδιο αυτό εργάσθηκαν πολλά από τα.έλη του το.έα Φυσικής Περιβάλλοντος και στηρίχθηκε σε προηγού.ενα φυλλάδια για τα οποία έχουν συνεισφέρει όλα τα.έλη του το.έα.ας.

2 1 1. ΑΣΚΗΣΗ 1. ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση των βασικών παραμέτρων της ηλιακής και γήινης ακτινοβολίας και των μηχανισμών αλληλεπίδρασή τους με την ατμόσφαιρα. Ειδικότερα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με μεθόδους απευθείας μέτρησης των παραμέτρων αυτών ή υπολογισμού τους από απλές μετεωρολογικές μετρήσεις ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΣΕΙΣ Μεγέθη ακτινοβολίας (ειδική ένταση ακτινοβολίας, πυκνότητα ροής ακτινοβολίας). Νόοι ακτινοβολίας (Planck, Wien, Stefan+Boltzmann). Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης (Ικανότητα εκποπής, ικανότητα απορρόφησης, ανακλαστική ικανότητα και διαφάνεια σώατος). Ηλιακή ακτινοβολία (ηλιακή σταθερά, πυκνότητα ροής της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια στα όρια της ατόσφαιρας, ζενιθιακή απόσταση, απόκλιση και ωριαία γωνία του ήλιου. Επίδραση της ατόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία (απορρόφηση, σκέδαση Mie και Rayleigh). Άεση, διάχυτη και ολική ηλιακή ακτινοβολία. Γήινη ακτινοβολία και ατόσφαιρα (απορρόφηση της εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολίας από την ατόσφαιρα, φαινόενο θεροκηπίου) 1.3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΙΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για τη έτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας υπάρχουν όργανα που είναι σε θέση να ετρήσουν όλες τις συνιστώσες της σε όλο το εύρος του φάσατος. Τα συνηθέστερα χρησιοποιούενα όργανα είναι, για την ολική, την διάχυτη ή την ολική εταξύ συγκεκριένων ηκών κύατος τα πυρανόετρα, (για την υπεριώδη τα ραδιόετρα UV) και για την άεση τα πυρηλιόετρα. Εντούτοις η αρχή λειτουργίας όλων των οργάνων είναι σχετικά κοινή. Οι πλέον κλασσικοί αισθητήρες βασίζονται στο θεροηλεκτρικό φαινόενο και χρησιοποιούν θεροζεύγη, ενώ οι νεώτεροι εκεταλλεύονται το φωτοηλεκτρικό φαινόενο και χρησιοποιούν φωτοδιόδους (φωτοβολταϊκά). Το θεροζεύγος είναι ένα σύστηα δύο αγωγών διαφορετικού υλικού, συνήθως κραάτων ετάλλων, τα οποία κλείνουν ένα κύκλωα ε επαφή στα δύο άκρα τους. Το σύστηα αυτό έχει την ιδιότητα να εφανίζει ία τάση, άρα να προκύπτει ένα ασθενές ηλεκτρικό ρεύα, αν οι δύο επαφές βρεθούν σε διαφορετικές θεροκρασίες. Η τάση, άρα και το ρεύα, είναι ανάλογη της διαφοράς θεροκρασίας εταξύ των επαφών. Θεωρούε λοιπόν δύο διαφορετικά έταλλα που βρίσκονται σε επαφή, όπως φαίνεται στο Σχήα 1. Σε ία τέτοια περίπτωση στα άκρα του κυκλώατος εφανίζεται

3 2 ια διαφορά δυναµικού. Προφανώς πριν να χρησιοποιηθεί το θεροζεύγος πρέπει να βαθονοηθεί, δηλαδή να προσδιορισθεί η καπύλη που συνδέει την αναπτυσσόενη διαφορά δυναικού ε την διαφορά θεροκρασίας των επαφών. Η διαδικασία αυτή ονοάζεται βαθονόηση και είναι πολύ απλή. Συνήθως γίνεται διατηρώντας την θεροκρασία της ιας επαφής σταθερή και εκθέτοντας την άλλη επαφή σε θεροκρασίες που είναι γνωστές ε ακρίβεια, π.χ. υλικών σε πήξη ή τήξη (λουτρό πάγου, κασσίτερο που τήκεται κλπ) ή χρησιοποιώντας "φούρνους βαθονόησης" που ρυθίζουν την θεροκρασία ε ακρίβεια σηαντική (π.χ C) όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πορεί να γίνει ο υπολογισός της ζητούενης θεροκρασίας. Σχήα 1. Η βασική ιδέα ενός θεροζεύγους: δύο ανόοια έταλλα συνεδεένα στα άκρα τους. Αν το ένα άκρο του θεροζεύγους τοποθετηθεί πάνω σε κάτι ζεστό ( η θερή επαφή) και το άλλο άκρο τοποθετηθεί πάνω σε κάτι κρύο (η ψυχρή επαφή), αναπτύσσεται ια διαφορά δυναικού. Αυτή η τάση πορεί να ετρηθεί αν στα άκρα των επαφών τοποθετηθεί ένα βολτόετρο. Αυτό το ζεύγος ετάλλων (αγωγών από διαφορετικά έταλλα ή κράατα ετάλλων) που συνδέονται για να γίνει ο προσδιορισός της θεροκρασίας, ονοάζεται θεροζεύγος. Τα έταλλα ή κράατα που χρησιοποιούνται για την κατασκευή ενός θεροζεύγους πρέπει να είναι χηικά αδρανή, να έχουν σχετικά εγάλο θερικό συντελεστή αντίστασης, καλή ηχανική αντοχή και εγάλη ειδική αντίσταση. Στον επόενο πίνακα φαίνονται κάποια συνήθη θεροζεύγη του επορίου ε τον αντίστοιχο συντελεστή θεροηλεκτρικής τάσης (συντελεστής Seebeck), o oποίος καθορίζεται από τη φύση των ετάλλων και τη θεροκρασία. Τυποποιηένα θεροζεύγη που υπάρχουν στο επόριο (αλφαβητική σειρά) Τύπος Αποτελείται από Θεροκρασία λειτουργίας Συντελεστής Seebeck / θεροκρασία B (94%Pt / 6%Rh)(+) / (70%Pt / 30%Rh)(+) C 6.0 V/ C / 600 C C D (95%W / 5%Re)(+) / (74%W / 26%Re)(+ ) (97%W / 3%Re)(+) / (75%W / 25%Re)(+ ) C 19.5 V/ C / 600 C C 19.5 V/ C / 600 C E Chromel(+) / Constantan(+) C 58.5 V/ C / 0 C G W(+) / (74%W / 26%Re)(+) C 19.5 V/ C / 600 C J Fe(+) / Consrantan(+) C 50.2 V/ C / 0 C K Chromel(+) / Alumel(+) C 39.4 V/ C / 0 C

4 3 R (87%Pt / 13%Rh)(+) / Pt(+) C 11.5 V/ C / 600 C S (90%Pt / 10%Rh)(+) / Pt(+) C 10.3 V/ C / 600 C T Cu(+) / Constantan(+) C 38.0 V/ C / 0 C Αν συνδέσουε κατά σειρά ένα εγάλο αριθό θερµοστοιχείων δηιουργούε ια διάταξη που ονοάζεται θερµοστήλη (thermopile). Συνήθως οι θερµοστήλες δεν λειτουργούν αποκλειστικά σαν µια σειρά θερµοστοιχείων στο χώρο αλλά σε συνδυασµό µε άλλα οπτικά στοιχεία σε κυκλική διάταξη. Το πάνω µέρος, το οποίο πρόκειται να δεχθεί τη ροή της ακτινοβολίας (θερές επαφές), επικαλύπτεται από ένα λεπτό στρώα αύρου υλικού ικρής φασατικής επιλεκτικότητας που προστατεύεται από ένα γυάλινο κάλυα εγάλης φασατικής διαπερατότητας έσα από το οποίο θα πορούν να περάσουν οι συνιστώσες της προς έτρηση ακτινοβολίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ο χώρος εταξύ των επαφών είναι αποονωένος έτσι ώστε οι κάτω επαφές (ψυχρές επαφές) να διατηρούνται σε µια σχετικά σταθερή θεροκρασία η οποία δεν επηρεάζεται από τις εταβολές που προκαλεί η προσπίπτουσα ακτινοβολία στο πάνω έρος της θεροστήλης. Το όλο σύστηα προστατεύεται από ειδικό αδιαφανές περίβληα. Σχήα 2. Η σχηατική αναπαράσταση ενός αισθητήρα θεροστήλης που προορίζεται για τη έτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Όταν προσπίπτει στον αισθητήρα η ηλιακή ακτινοβολία, ο αισθητήρας της θεροστήλης ανταποκρίνεται δίνοντας σήα σε πολύ ικρό χρόνο, της τάξης του δευτερολέπτου. Όσο περισσότερη είναι η ηλιακή ακτινοβολία, τόσο περισσότερο θεραίνεται ο αισθητήρας και τόσο εγαλύτερη είναι η τιή του ηλεκτρικού σήατος που προκύπτει. Η θεροστήλη είναι σχεδιασένη ώστε να λειτουργεί ε τρόπο γραικό, δηλαδή, ο διπλασιασός της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας συνεπάγεται και τον διπλασιασό του ηλεκτρικού ρεύατος. Η ποσότητα της ακτινοβολίας που προσπίπτει στον αισθητήρα, άρα και η απόκρισή του, είναι άεσα συνδεδεένη ε τη διεύθυνση των ηλιακών ακτίνων, δηλαδή έγιστες τιές όταν ο Ήλιος βρίσκεται σε θέση κατακόρυφη (το εσηέρι) και ελάχιστες όταν ο Ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα (το χάραα και τη δύση). Αυτό ονοάζεται απόκριση συνηιτόνου, γιατί το ηλεκτρικό σήα που προκύπτει από τον αισθητήρα εταβάλλεται ανάλογα ε το συνηίτονο της γωνίας που σχηατίζουν οι ακτίνες του Ήλιου ε την κατακόρυφο. Οι φωτοδίοδοι είναι ηιαγωγοί όπως και οι κοινές δίοδοι ε την διαφορά ότι έχουν το χαρακτηριστικό να είναι φωτοευαίσθητες, όταν δηλαδή προσπέσει επ' αυτών ακτινοβολία τότε απελευθερώνεται ένα ηλεκτρόνιο το οποίο καθίσταται ελεύθερο ηλεκτρόνιο, ενώ παράλληλα δηιουργείται και ια θετικά φορτισένη "ηλεκτρονιακή οπή". Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ενέργεια Σχήα 3. Σχηατική παράσταση ιας φωτοδιόδου. Με πράσινο οι δηιουργούενες οπές και ε κόκκινο χρώα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

5 4 εγαλύτερη ενός κατωφλίου που εξαρτάται από το υλικό της φωτοδιόδου. Είναι αισθητήρες γρήγορης απόκρισης. Το βασικό τους ειονέκτηα είναι ότι δεν ανταποκρίνονται ε τρόπο γραικό σε ένα ευρύ φάσα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά όνο σε ένα περιορισένο εύρος ηκών κύατος. Στον επόενο πίνακα φαίνονται διάφορα υλικά φωτοδιόδων και οι αντίστοιχες περιοχές του φάσατος στις οποίες αποκρίνονται. Υλικό Περιοχή φάσατος (nm) Πυρίτιο Γεράνιο Ίνδιο + Γάλλιο + Αρσενικό Θειούχος Μόλυβδος < Πυρανόετρο (Πυρανόετρο του Eppley) To πυρανόετρο, χρησιοποιείται για τη έτρηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο, καθώς και για την έτρηση της διάχυτης ακτινοβολίας ε κατάλληλη σκίαση. Ο αισθητήρας του πυρανοέτρου είναι ουσιαστικά είτε θεροστήλης, δηλαδή ένα σύνολο από θεροζεύγη (περίπου 50 ε 100 στα καλύτερα όργανα), είτε φωτοδιόδου (φωτοβολταϊκών κυττάρων). Τα πυρανόετρα διαθέτουν ένα κάλυα, ε τη ορφή θόλου, συχνά διπλού για καλύτερη θερική όνωση της θεροστήλης, κατασκευασένου συνήθως από οπτικό γυαλί, ώστε να προστατεύεται η θεροστήλη από τον αέρα, τη βροχή και τη σκόνη, που θα πορούσαν να επηρεάσουν τις ετρήσεις. Σχήα 4. Η Σχήα ενός πυρανοέτρου. Είναι εφανής ο διπλός θόλος από γυαλί που προστατεύει τους αισθητήρες, καθώς και το αδιάβροχο καλώδιο από την πλευρά που εταφέρονται τα ηλεκτρικά σήατα που αντιστοιχούν στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. ( Steve Wilcox courtesy of US Department of Energy/National Renewable Energy Laboratory (US DOE/NREL). Ένα ικρό ανταλλακτικό τσιπάκι σιλικόνης έσα στο θόλο απορροφά την όποια υγρασία. Από τη στιγή που το όργανο βρίσκεται διαρκώς εκτεθειένο σε εξωτερικό χώρο, η θήκη του θα πρέπει να είναι κατασκευασένη από κάποιο ανθεκτικό και αδιάβροχο υλικό, όπως είναι το αλουίνιο.

6 5 Σχήα 5. Σύστηα πυρηλιοέτρου ε πυρανόετρο προστατευένο από την άεση ακτινοβολία ώστε να ετρά όνο τη διάχυτη. Με κατάλληλο προστατευτικό δίσκο ή στεφάνη ετατρέπεται σε όργανο έτρησης της διάχυτης ακτινοβολία και συνοδεύει πολύ συχνά συστήατα πυρηλιοέτρων όπως φαίνεται στο Σχήα 5. Το πυρανόετρο του Eppley συγκεκριένα χρησιοποιεί θεροστήλη του Moll κατασκευασένη από χαλκό+ κονσταντάνη ως φωτοευαίσθητο στοιχείο και είναι από τα πλέον παραδοσιακά και αξιόπιστα όργανα. Τέλος επιλέγοντας αισθητήρες που ετρούν σε συγκεκριένες περιοχές του φάσατος, πορούε να κατασκευάσουε ακτινόετρα UV ε τα οποία ετρούε την υπεριώδη ακτινοβολία (έχρι τα 300nm) ή ακτινόετρα (πυρανόετρα) που ετρούν στο φάσα της φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας (400nm+700nm) Πυρηλιόετρο Τα πυρηλιόετρα είναι ακτινόετρα ε τα οποία ετράε την άεση ηλιακή ακτινοβολία. Επειδή η άεση ηλιακή ακτινοβολία ετριέται επί επιπέδου κάθετα εκτεθειένου στις ηλιακές ακτίνες, συνήθως περιοριζόεθα σε ορισένες ετρήσεις σε τακτά διαστήατα έσα στην ηέρα. Τα όργανα αυτά για να γίνουν αυτογραφικά, πρέπει να είναι προσαροσένα πάνω σε αστροστάτη δηλαδή σύστηα το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου καθ ύψος και αζιούθιο. Σε αυτά ο αισθητήρας βρίσκεται στο βάθος ενός κυλινδρικού σωλήνα, τοποθετηένος κάθετα στον κύριο άξονά του. Για τη έτρηση της άεσης ηλιακής ακτινοβολίας προσανατολίζουε το όργανο καθ ύψος και αζιούθιο (ε τη βοήθεια στόχαστρου που υπάρχει πάνω σε αυτό), ώστε οι ηλιακές ακτίνες να παίνουν παράλληλα προς τον διαήκη άξονα του οργάνου και να πέφτουν κάθετα πάνω στον αισθητήρα. Σχήα 6. Τυπικό σύγχρονο πυρηλιόετρο. Φασατόετρο (Σπεκτρόετρο) Το φασατόετρο ή φασατοσκόπιο ή σπεκτρόετρο είναι ένα όργανο που χρησιοποιείται για τη έτρηση ιδιοτήτων του φωτός σε συγκεκριένες περιοχές του ηλεκτροαγνητικού φάσατος. Η εταβλητή που ετράται είναι η ένταση της ακτινοβολίας σε συνάρτηση ε το ήκος κύατος του φωτός και ε διάφορες διακριτικές ικανότητες ως προς την ανάλυση κατά ήκος κύατος. Τα όργανα αυτού του τύπου λειτουργούν σε ένα εγάλο εύρος ηκών κύατος, από τις ακτίνες γάα και τις ακτίνες χ, έχρι το υπέρυθρο. Χρησιοποιούν διάφραγα ε λεπτές σχισές ή πρίσα για την

7 6 ανάλυση του φωτός και αποτελούν ακριβά και εξειδικευένα όργανα που χρησιοποιούντα σε ειδικές περιπτώσεις. Σχήα 7. Σχηατική παρουσίαση της λειτουργίας ενός φασατοέτρου. Τα σπεκτρόετρα που χρησιοποιούνται πλέον είναι ηλεκτρονικά. Για την περίπτωση του ορατού φωτός συνήθως χρησιοποιείται ένα κύτταρο CdS (ιας φωτοαντίστασης εκ θειούχου καδίου), που είναι ένας τύπος ηιαγωγού ο οποίος έχει την ιδιότητα να εταβάλλει την αντίστασή του ανάλογα ε την ακτινοβολία που δέχεται, και ο οποίος χρησιοποιείται ευρέως στα φωτόετρα των φωτογραφικών ηχανών. Έτσι όταν προσπίπτει στην φωτοαντίσταση ακτινοβολία ειώνεται η αντίστασή της και η διέλευση ρεύατος διευκολύνεται. Ένας ικρός υπολογιστής ετράει την ελάττωση της αντίστασης και χρησιοποιεί αυτή την πληροφορία για τον υπολογισό της έντασης της ακτινοβολίας που προσπίπτει στον αισθητήρα. Ηλιογράφος Cambell$Stokes Για την καταγραφή των πραγατικών ωρών ηλιοφάνειας χρησιοποιείται ένα απλούστατο όργανο, ο ηλιογράφος των Cambell+Stokes, ο οποίος κυκλοφορεί σε παραλλαγές ανάλογα ε το γεωγραφικό πλάτος για το οποίο προορίζεται. Αποτελείται από ια γυάλινη σφαίρα, η οποία στερεώνεται σε ένα ηικυκλικό περιστρεφόενο τόξο σχήατος (Σχήα 8). Πάνω σε αυτό το εταλλικό τόξο είναι στερεωένη ια εταλλική θήκη, σχήατος ηιδακτυλίου οόκεντρου ε την σφαίρα σε τέτοια απόσταση, ώστε η κύρια εστία της γυάλινης σφαίρας να βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της θήκης για οποιοδήποτε κύριο άξονα της σφαίρας. Σχήα 8. Ηλιογράφος CampellSStokes. ιακρίνεται η καένη ταινία. Στην εσωτερική όψη της θήκης υπάρχουν υποδοχές για την στερέωση χάρτινων ταινιών. Η σφαίρα πρέπει να είναι κατασκευασένη από οοιόορφο σκληρό γυαλί, χωρίς επιφανειακές ραβδώσεις και να είναι άχρωη ή υποκίτρινη. Σκοπός της σφαίρας είναι η χρησιοποίησή της ως σφαιρικού φακού, ο οποίος εστιάζει την ηλιακή ακτινοβολία πάνω στην ταινία που βρίσκεται έσα στη θήκη. Όταν ο ήλιος δεν καλύπτεται από σύννεφα, η θερική ακτινοβολία του η οποία συγκεντρώνεται από τη σφαίρα πάνω στην ταινία την καίει, σχηατίζοντας ένα ίχνος το οποίο και αντιστοιχεί στις ώρες της ηλιοφάνειας. Ο ηλιογράφος Cambell+Stokes πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε: ο ήλιος να πέφτει πάνω στο όργανο από την ανατολή έχρι τη δύση του όλο το χρόνο, η βάση στερέωσης του οργάνου να είναι οριζόντια, η θήκη να βρίσκεται προς βορρά της σφαίρας στο βόρειο ηισφαίριο, η σφαίρα και η θήκη

8 7 να είναι οόκεντρες, η γωνία κλίσης της σφαίρας να είναι κατάλληλη ώστε η εστίαση να γίνεται επί της ταινίας και τέλος το επίπεδο που ορίζεται από το κέντρο της σφαίρας και την κεντρική κατακόρυφη γραή πάνω στη θήκη που αντιστοιχεί στην αληθή εσηβρία να συπίπτει ε το εσηβρινό επίπεδο του τόπου. Ολοκληρώνοντας σηειώνουε ότι για τις διάφορες εποχές, ανάλογα ε τη διάρκεια της ηέρας, υπάρχουν και οι αντίστοιχες ταινίες που τοποθετούνται στις κατάλληλες υποδοχές της θήκης κατά τρόπο ώστε η ένδειξη της 12:00 να συπίπτει ε τη γραή του εσηβρινού της θήκης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Άεση έτρηση $ Πυργεόετρο Σχήα 9. Αριστερά Πυργεόετρο Eppley, δεξιά πυργεόετρο Kipp & Zonen Για την άεση έτρηση της εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολίας κοντά στην επιφάνεια της γης χρησιοποιείται το πυργεόετρο. Όπως και στο πυρανόετρο, το πυργεόετρο έχει σαν ευαίσθητο έρος θεροηλεκτρικές στήλες. Η ια οάδα επαφών των θεροηλεκτρικών στοιχείων εφάπτεται σε ια επιφάνεια που καλύπτεται ε αύρο επίχρισα ε συντελεστή απορρόφησης 1.0. Για την προστασία του οργάνου από τον άνεο, τη σκόνη, και τη βροχή χρησιοποιούνται θόλος, ο οποίος είναι συνήθως από πολυαιθυλένιο που είναι διαφανές στη εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολία και αδιαφανές στην ηλιακή ακτινοβολία. Μέτρηση ε συνδυασό οργάνων Η εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολία είναι δυνατόν να ετρηθεί ε συνδυασό ενός πυρανόετρου (που, όπως αναφέρθηκε, ετρά τη ικρού ήκους κύατος ηλιακή ακτινοβολία, στα Σχήμα 10. Σχηατική παράσταση 0.285m+4m) και ενός πυρραδιόετρου (που ετρά πυργεοέτρου όλο το φάσα των ακτινοβολιών, στα 0.285m+ 100m). Η τιή της εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολίας υπολογίζεται από τη διαφορά των ενδείξεων των δύο οργάνων. Σηειώνεται ότι τα δύο όργανα πρέπει να καταγράφουν τις τιές των ακτινοβολιών ταυτόχρονα και ότι ο θόλος στα πυρραδιόετρα είναι από πλαστικό, το οποίο είναι διαφανές τόσο στη ικρού ήκους κύατος ηλιακή ακτινοβολία όσο και στη εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολία. /ορυφορική έτρηση

9 8 Για τη έτρηση της γήινης ακτινοβολίας σε παγκόσια κλίακα χρησιοποιούνται δορυφορικές παρατηρήσεις. Στο Σχήα 11 δίνεται ένα παράδειγα για ια καλοκαιρινή α) ηέρα και β) νύχτα (12 Ιουνίου 2011) από το όργανο Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). Παρατηρούνται οι έντονες διακυάνσεις της γήινης ακτινοβολίας σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη έσα στο 24ωρο. α) β) Σχήμα 11. Γήινη ακτινοβολία για ία καλοκαιρινή α) ηέρα και β) νύχτα από όπως ετρήθηκε από το όργανο Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) (http://www.ospo.noaa.gov/products/atmosphere/rad_budget.html).

10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΝ ΡΝ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΙΑΣ Ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας (R a ) Η πυκνότητα ροής της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στην κορυφή της ατόσφαιρας της γης σε επιφάνεια κάθετη στις ακτίνες του ήλιου όταν η γη βρίσκεται στη έση απόσταση της από τον ήλιο, καλείται ηλιακή σταθερά και είναι ίση περίπου ε MJwm +2 wmin +1 (1367Wwm +2 ). Κατ ακρίβεια κυαίνεται στη διάρκεια του έτους εταξύ ιας ελαχίστης τιής 1321Wwm +2 κατά τις αρχές Ιουλίου και ιας εγίστης τιής 1471Wwm +2 κατά τις αρχές Ιανουαρίου. Σε κάθε τόπο όως, σε οριζόντιο επίπεδο η προσπίπτουσα ακτινοβολία εξαρτάται από την γωνία που σχηατίζεται εταξύ της διεύθυνσης των ακτινών του ήλιου και της καθέτου στο οριζόντιο επίπεδο της ατόσφαιρας. Αυτή η γωνία αλλάζει κατά την διάρκεια της ηέρας και είναι διαφορετική στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη και στις διάφορες εποχές. Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην κορυφή της ατόσφαιρας της γης σε οριζόντια επιφάνεια καλείται ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας (R a ). Σχήμα 12. Ετήσια πορεία της ηλιακής ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρας(r a), σε οριζόντιο επίπεδο, στον ισηερινό και σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη.

11 10 Εάν ο ήλιος ευρίσκεται ακριβώς από πάνω η γωνία πρόσπτωσης είναι ηδέν και η ακτινοβολία στο όριο της ατ όσφαιρας είναι ίση ε την ηλιακή σταθερά, MJwm +2 wmin +1. Με την αλλαγή των εποχών η θέση του ήλιου, η διάρκεια της ηέρας και ως εκ τούτου και η R a αλλάζουν επίσης. Η ακτινοβολία στο όριο της ατ όσφαιρας κατά συνέπεια είναι συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους, της ηέρας του έτους και της ώρας της ηέρας. Ηερήσιες τιές της R a κατά την διάρκεια του έτους για διάφορα γεωγραφικά πλάτη αποτυπώνονται στο Σχήα 12. Ολική ηλιακή ακτινοβολία (R s ) Κατά την διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατόσφαιρα τήατά της σκεδάζονται, ανακλώνται ή απορροφούνται από τα ατοσφαιρικά αέρια, τα νέφη και τα αερολύατα. Η πυκνότητα ροής της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει σε οριζόντιο επίπεδο είναι γνωστή σαν ολική ηλιακή ακτινοβολία (R s ). Αποτελεί το άθροισα της προβολής της άεσης (R b ) ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο και της διάχυτης (R d ) ηλιακής ακτινοβολίας. Εξ.(1) (R s )= (R b )συν(θ z )+(R d ) όπου θ z η ζενιθιακή γωνία του Ήλιου. Σχήα 13. Ετήσια πορεία της ηερήσιας ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρας και της ετρηθείσας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του Bedfordshire το Ηερήσιες τιές της R s κατά την διάρκεια του έτους για την περιοχή του Bedfordshire αποτυπώνονται στο Σχήα 13. Ταυτόχρονα αποτυπώνονται και οι ηερήσιες τιές της αντίστοιχης R a.

12 11 Ο λόγος R s /R a ορίζεται ως δείκτης καθαρότητας (k t ). Σε ία ανέφελη ηέρα, η R s είναι περίπου ίση ε το 75% της ακτινοβολίας στο όριο της ατ όσφαιρας. Σε ία νεφοσκεπή ηέρα, ακόη και όταν υπάρχει πολύ πυκνή νεφοκάλυψη, περίπου το 25% της ακτινοβολίας στο όριο της ατ όσφαιρας δύναται να φθάσει στην επιφάνεια της γης κυρίως ως διάχυτη ακτινοβολία. Σχετική διάρκεια ηλιοφάνειας (n/n) Η σχετική διάρκεια ηλιοφάνειας είναι ο λόγος της πραγ ατικής διάρκειας ηλιοφάνειας (n), προς την έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας (N) και αποτελεί ένα λόγο που πορεί να εκφράσει την νεφοκάλυψη της ατόσφαιρας. Όταν δεν υπάρχουν νέφη η πραγατική διάρκεια ηλιοφάνειας είναι ίση ε την έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας (n=n) και ο λόγος ισούται ε 1, ενώ στις νεφοσκεπείς ηέρες το n και συνεπώς και ο λόγος είναι 0. Όταν απουσιάζουν απ ευθείας ετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, η σχετική διάρκεια ηλιοφάνειας n/n συχνά χρησιοποιείται για την εκτίηση της R s από την ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας (R a ). Όπως η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας έτσι και η έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας N εξαρτάται από την θέση του ήλιου και κατά συνέπεια είναι συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους και της ηέρας. Ηερήσιες τιές του N κατά την διάρκεια του έτους για διάφορα γεωγραφικά πλάτη αποτυπώνονται στην Σχήα 14. Σχήα 14. Ετήσια πορεία της έγιστης δυνατής διάρκειας ηλιοφάνειας (N) στον ισηερινό και σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη.

13 ΜΕΘΟBΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας (R a ) για περίοδο 1 ηέρας Η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας, R a, για κάθε ηέρα του έτους και για διάφορα γεωγραφικά πλάτη πορεί να εκτιηθεί από την ηλιακή σταθερά, την απόκλιση του ήλιου και τον χρόνο του έτους από την σχέση: Εξ.(2) R = G d [ ω sin( ϕ) sin( δ) + cos( ϕ) cos( δ) sin( ω )] όπου: a π sc r s R a η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας σε (MJwm +2 wmin +1 ) G sc η ηλιακή σταθερά, ίση ε MJwm +2 wmin +1 d r η αντίστροφη σχετική απόσταση Γης+Ήλιου (Εξ.(4)) ω s η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου σε ακτίνια (rad) (Εξίσωση 5 ή 6) φ το γεωγραφικό πλάτος σε ακτίνια (rad) (Εξ.(3)) δ η απόκλιση του ήλιου σε ακτίνια (rad) (Εξ.(5)) Το γεωγραφικό πλάτος φ, εκφρασένο σε radians, είναι θετικό για το βόρειο ηισφαίριο και αρνητικό για το νότιο ηισφαίριο. Η ετατροπή από δεκαδικούς βαθούς (decimal degrees) σε radians δίνεται από: s Εξ.(3) ϕ = ( rad ) π ϕ 180 ( decimal deg) Η αντίστροφη σχετική απόσταση Γης+Ήλιου d r, και η απόκλιση του ήλιου δ, δίνονται από: Εξ.(4) Εξ.(5) 2π d r = cos J 365 2π δ = sin J όπου J είναι ο αριθός της ηέρας του έτους (Julian day) εταξύ του 1 (1 Ιανουαρίου) και του 365 ή 366 (31 εκεβρίου). Η ωριαία γωνία ύσης του ήλιου ω s, δίνεται από: Εξ.(6) ω = arccos[ tan( ϕ) tan( δ) ] s Αντί της συνάρτησης arccos πορεί να χρησιοποιηθεί η συνάρτηση arctan: Εξ.(7) ω π tan arctan 2 X ( ϕ) tan( δ) s = 0. 5

14 13 όπου: Εξ.(8) X = [ tan( ϕ) ] 2 [ tan( δ) ] 2 και X= εάν X 0 Παράδειγα 1: Υπολογισός ηλιακής ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρας Υπολογίστε την ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας (R a ) στις 3 Σεπτεβρίου στο γεωγραφικό πλάτος των 20 S. Εξ.(3): 20 S ή ϕ=(π/180) (+20)= +0.35rad (η τιή είναι αρνητική για το νότιο ηισφαίριο) Ο αριθός της ηέρας στο έτος J=246days Εξ.(4): d r = cos(2π (246/365))=0.985rad Εξ.(5): δ=0.409 sin(2π (246/365)+1.39)=0.120rad Εξ.(6) ή (Εξ.(7): ω s =arccos[+tan(+0.35)tan(0.120)]=1.527rad Τότε: και: sin(ϕ)sin(δ)= cos(ϕ)cos(δ)=0.933 οπότε Εξ.(2): R a =(24 60/π) (0.0820) (0.985) [1.527 (+0.041) sin(1.527)]= 32.2MJ m +2 d +1 άρα Η εκτιούενη ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας είναι 32.2MJ m +2 d +1 Μέγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας (N) Η έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας N, δίνεται από την: Εξ.(9) 24 N = ωs π όπου Ν σε ώρες και ω s είναι η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου σε radians όπως δίνεται από την Εξ.(6) ή Εξ.(7). Παράδειγα 2: Υπολογισός της έγιστης δυνατής διάρκειας ηλιοφάνειας Υπολογίστε την έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας (N) στις 3 Σεπτεβρίου στο γεωγραφικό πλάτος των 20 S.

15 14 ως Παράδειγα 1: ω s =arccos[+tan(+0.35)tan(0.120)]=1.527rad Εξ.(9): N=(24/π) 1.527=11.7hours Η έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας είναι 11.7 ώρες. Ολική ηλιακή ακτινοβολία (R s ) Εάν η ολική ηλιακή ακτινοβολία R s δεν ετριέται σε κάποια περιοχή, πορεί να υπολογισθεί ε τον τύπο του Angstrom που συνδέει την ολική ηλιακή ακτινοβολία ε την ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας και τη σχετική διάρκεια ηλιοφάνειας: Εξ.(10) R s = as+ bs n N R a όπου: R s η ολική ηλιακή ακτινοβολία (MJ m +2 d +1 ) n η πραγατική διάρκεια ηλιοφάνειας (hour) N η έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας (hour) n/n η σχετική διάρκεια ηλιοφάνειας R a η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας (MJ m +2 d +1 ) a s σταθερά συσχέτισης που εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρας που φθάνει στην επιφάνεια της γης τις νεφοσκεπείς ηέρες (n=0) a s +b s το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρας που φθάνει στην επιφάνεια της γης τις αίθριες ηέρες (n=n). Ανάλογα ε τις ατοσφαιρικές συνθήκες (π.χ την υγρασία, την σκόνη στην ατόσφαιρα) και την απόκλιση του ήλιου (δηλαδή ανάλογα ε το γεωγραφικό πλάτος, τον ήνα του έτους) οι τιές των a s και b s στον τύπο του Angstrom θα εταβάλλονται. Εάν δεν υπάρχουν πραγατικά δεδοένα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και δεν έχει υπάρξει βαθονόηση για βελτιωένες τιές των παραέτρων a s και b s, οι τιές a s =0.25 και b s =0.50 συνίσταται να χρησιοποιούνται. Η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατόσφαιρας, R a, και η έγιστη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας N, δίνονται από τις εξισώσεις Εξ.(2) και Εξ.(9). Η πραγατική διάρκεια ηλιοφάνειας n, καταγράφεται συνήθως ε ένα ηλιογράφο Campbell Stokes. Παράδειγα 3: Υπολογισός ολικής ηλιακής ακτινοβολίας από ετρήσεις πραγατικής διάρκειας ηλιοφάνειας

16 15 Στο Rio de Janeiro (Brazil) στο γεωγραφικό πλάτος των 22 54'S, τον ήνα Μάϊο καταγράφηκαν 220 ώρες ηλιοφάνειας. Υπολογίστε την ολική ηλιακή ακτινοβολία. Εξ.(3): Γεωγραφικό πλάτος φ =22 54'S=22.90 S=(π/180) (+22.90)rad=+0.40rad Για τις 15 Μαίου, η ηέρα στο έτος J=135 Εξ.(2): R a =25.1MJ m +2 day +1 Εξ.(9): N=10.9hours day +1 n=220hours/31days=7.1hours day +1 Εξ.(10): R s =[ (7.1/10.9)] R a =0.58 R a =0.58 (25.1)=14.5 MJ m +2 day +1 Άρα Η εκτιούενη ολική ηλιακή ακτινοβολία είναι 14.5 MJ m +2 day +1 Ολική ηλιακή ακτινοβολία αίθριου ουρανού (R so ) Ο υπολογισός της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας αίθριου ουρανού R so (n=n), είναι χρήσιος σε διάφορες εφαρογές όπως π.χ. στον υπολογισό του ισοζυγίου ακτινοβολιών εγάλων ηκών κύατος. Στο επίπεδο της θάλασσας ή όταν υπάρχουν βαθονοηένες τιές για τα a s και b s : Εξ.(11) R so =(a s +b s )R a όπου R so η ολική ηλιακή ακτινοβολία αίθριου ουρανού (MJ m +2 day +1 ), a s +b s το ποσοστό της ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρας που φθάνει στην επιφάνεια της γης τις αίθριες ηέρες (n=n). Όταν δεν υπάρχουν βαθονοηένες τιές για τα a s και b s : Εξ.(12) R so =( l0 +5 z)r a όπου z το υψόετρο του σταθού πάνω από το επίπεδο της θάλασσας σε m. Υπάρχουν και άλλες πιο πολύπλοκες εκτιήσεις του R so, οι οποίες περιλαβάνουν τις επιδράσεις της θολερότητας και των υδρατών.

17 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A. BΕBΟΜΕΝΑ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1. Στις οδηγίες εκτέλεσης σας δίνονται οι ηεροηνίες τεσσάρων ηερών (αιθρίων κατά το δυνατόν), εκάστη αντιπροσωπευτική ιας εποχής. Σας παρέχονται ετρήσεις δεκαλέπτου και ωριαίες της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο και σε κεκλιένο επίπεδο υπό συγκεκριένη γωνία. a. Σχεδιάστε από τις τιές δεκαλέπτου την ηερήσια πορεία της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο και σε κεκλιένο επίπεδο για κάθε ία ηέρα. Σχολιάστε και αιτιολογείστε τις παρατηρούενες διαφορές. b. Υπολογίστε από τις τιές δεκαλέπτου και τις ωριαίες τιές την ηερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία (Rs) για κάθε ία ηέρα. Συγκρίνατε και σχολιάστε τις ευρεθείσες τιές. c. Υπολογίστε (από τους θεωρητικούς τύπους) τις αντίστοιχες τιές της ηερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο στο όριο της ατόσφαιρας (Ra), για τα γεωγραφικά πλάτη του σταθού, των 45 0 και των 60 0 για κάθε ηέρα. Συγκρίνατε και σχολιάστε τις ευρεθείσες τιές. 2. Στις οδηγίες εκτέλεσης ορίζεται συγκεκριένη χρονική περίοδος 365 (η 366) ηερών και σας παρέχονται για κάθε ηέρα της, ωριαίες ετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας. a. Υπολογίστε τις ηερήσιες τιές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας Rs για κάθε ηέρα. b. Υπολογίστε (από τους θεωρητικούς τύπους) τις αντίστοιχες τιές της ηερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο στο όριο της ατόσφαιρας (Ra) για κάθε ηέρα. c. Υπολογίστε τον δείκτη καθαρότητας (clearness index) k t = Rs/ Ra για κάθε ηέρα. d. Απεικονίστε γραφικά την πορεία των Rs, Ra και k t για την δοθείσα χρονική περίοδο. Συγκρίνατε και σχολιάστε τις οοιότητες η διαφορές της διαχρονικής πορείας τους. B. BΕBΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΝ (ΕΑΑ) 1. Στις οδηγίες εκτέλεσης ορίζεται συγκεκριένη χρονική περίοδος 3 ετών και σας παρέχονται για κάθε ηέρα της, ηερήσιες ετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (Rs), των ωρών ηλιοφάνειας (n) και της νεφοκάλυψης (cl). a. Υπολογίστε (από τους θεωρητικούς τύπους) τις ηερήσιες τιές των θεωρητικά αναενοένων ωρών ηλιοφάνειας (N) που αντιστοιχούν για κάθε ηέρα ενός έτους στο ΕΑΑ. b. Υπολογίστε (από τους θεωρητικούς τύπους) τις αντίστοιχες τιές της ηερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο στο όριο της ατόσφαιρας Ra για κάθε ηέρα ενός έτους στο ΕΑΑ. c. Υπολογίστε από τις ετρούενες τιές του n, το λόγο n/n για κάθε ηέρα της χρονικής περιόδου. d. ιαχωρίστε τις ηέρες της χρονικής περιόδου σε αίθριες και πολύ νεφοσκεπείς ε κριτήριο τα όρια για το cl που αναφέρονται στις οδηγίες εκτέλεσης. Βάσει της εθοδολογίας που

18 17 αναγράφεται στη θεωρία, προσδιορίστε τους συντελεστές α S και b S της σχέσης: n Rs= α S + bs Ra N ηλαδή, αποτυπώστε την γραική συσχέτιση των Rs ε τα Ra πρώτα στις πολύ νεφοσκεπείς και στη συνέχεια στις αίθριες ηέρες και προσδιορίστε τα α S και b S από τις κλήσεις των γραών αντίστοιχα. Χρησιοποιείστε ως Rs τις ηερήσιες τιές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (που αντιστοιχούν στις νεφοσκεπείς για την πρώτη καπύλη και στις αίθριες για την δεύτερη καπύλη ηέρες) και τις αντίστοιχες υπολογιζόενες ηερήσιες τιές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο όριο της ατόσφαιρα (Ra). e. Χρησιοποιείστε στον επειρικό τύπο Rso = ( z)ra το υψόετρο του ΕΑΑ και υπολογίστε για τις αίθριες όνον ηέρες τις έσες ηερήσιες τιές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκρίνετε τις εκτιούενες ε τις ετρηθείσες τιές. Σχολιάστε τα αποτελέσατα. 2. Στις οδηγίες εκτέλεσης ορίζεται συγκεκριένη πρόσφατη χρονική περίοδος 1 έτους και σας παρέχονται για κάθε ηέρα της, ηερήσιες ετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (Rs), της διαχύτου ηλιακής ακτινοβολίας (R d ), των ωρών ηλιοφάνειας (n) και της νεφοκάλυψης (cl). a. Χρησιοποιώντας τις τιές των α S και b S και των Ra που ευρέθησαν προηγουένως (στα d και b του Β1, αντίστοιχα) υπολογίστε τις ηερήσιες τιές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και συγκρίνετέ τις ε τις ετρηθείσες την ίδια περίοδο απεικονίζοντας τη γραική συσχέτισή τους. b. Υπολογίστε την προβολή της άεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (R bhor ) για κάθε ηέρα. c. Αποτυπώστε σε ένα διάγραα την διαχρονική πορεία των Rs, R d και R bhor. Συγκρίνατε και σχολιάστε τις οοιότητες η διαφορές της διαχρονικής πορείας τους. d. Θεωρείστε τις τέσσερεις ηέρες που αναφέρονται στο Α1 ( νέος σταθός ). Χρησιοποιώντας δεδοένα ωρών ηλιοφάνειας από το ΕΑΑ (ως γειτονικό σταθό), τις τιές των α S και b S που ευρέθησαν για το ΕΑΑ προηγουένως (στo d του Β1) καθώς και τις τιές της Ra που ευρέθησαν προηγουένως για τον νέο σταθό (στο c του Α1), υπολογίστε την έση ηερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο για τις τέσσερεις ηέρες και συγκρίνετε ε τις αντίστοιχες τιές που δίνονται από τις ετρήσεις. Σχολιάστε τα αίτια των διαφορών. 3. Στις οδηγίες εκτέλεσης σας δίνονται οι ηεροηνίες τεσσάρων ηερών (αιθρίων και η) για τις οποίες σας παρέχονται ωριαίες ετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (Rs) και της διαχύτου ηλιακής ακτινοβολίας (R d ). a. Σχεδιάστε την ηερήσια πορεία της Rs, της R d και της άεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (R bhor ) για κάθε ία ηέρα. Σχολιάστε και αιτιολογείστε τις παρατηρούενες διαφορές. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

19 18 1. Στις οδηγίες εκτέλεσης σας παρέχεται πειραατική διάταξη, ε την οποία επιτυγχάνεται ποιοτική ελέτη του φαινοένου του θεροκηπίου. Για την πραγατοποίηση του πειράατος, χρησιοποιούνται δύο γυάλινα δοχεία, στις βάσεις των οποίων έχει τοποθετηθεί χώα. Το περιβάλλον στα δύο δοχεία προσοοιώνει τη γη και την ατόσφαιρα. Σε κάθε δοχείο έχει τοποθετηθεί ως πηγή ακτινοβολίας ία λάπα 100 W, η οποία, όταν είναι σε λειτουργία, προσοοιώνει την ηλιακή ακτινοβολία. Στο ένα δοχείο όνο, υπάρχει η δυνατότητα να εκλυθεί CO 2. Με ψηφιακά θερόετρα ετράται η θεροκρασία του αέρα σε κάθε δοχείο πριν και ετά τη διοχέτευση του CO 2, ε ταυτόχρονη θέρανση από τις λάπες. 2. Να πραγατοποιηθούν τα εξής βήατα: a. Καταγραφή της θεροκρασίας και στα δύο δοχεία πριν τη διοχέτευση του CO 2. Τι παρατηρείτε; b. ιοχέτευση CO 2 στο ένα δοχείο για 30 sec. c. Ενεργοποίηση της λάπας και στα δύο δοχεία. d. Καταγραφή της θεροκρασίας ετά τη διοχέτευση του CO 2 και στα δύο δοχεία για 5 min (ανά 30 sec). Τι παρατηρείτε; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Βαρώτσος Κ., Καρράς Γ.. Σηειώσεις εισαγωγής στη Φυσική της Ατόσφαιρας, ) Βαρώτσος Κ., Kondratyev K.. Φυσικοχηεία Περιβάλλοντος Τόος Ι: Ακτινοβολία+Θεροκήπιο+ Κλιατική αλλαγή, Εκδόσεις Τραυλός, ) Duffie J. and Beckman, Solar engineering of thermal processes. Wiley+Interscience publication, ISBN ) Iqbal M., An introduction to solar radiation. Academic Press. ISBN ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Θεωρία για την ικρού ήκους κύατος ακτινοβολία (http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/phys206/%ce%9c%ce%b5%cf%84%ce%b5% CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/SolRadParartima1.pd f) 6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Θεωρία για την εγάλου ήκους κύατος ακτινοβολία και το φαινόενο θεροκηπίου (http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/phys206/%ce%9c%ce%b5%cf%84%ce%b5% CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/SolRadParartima2.pd f)

20 ΗΗΝ2 ΘΝ- Γ ΗΝΦ 1. ΘΝΝΦΝ 1έ1ΝΓΓΗ ΝΝΝεα ΝαΝΝαΝπΝααΝαπΝΝΝΝΝαΝπΝαΝαΝαΝαΝΝ αναανναανννπννανααπντννναένθεοαα αννννν πνπαννονααονναν,νανανανννπνανννν ΝαΝΝαΝΝα,ΝΝπΝαΝααΝπΝΝΝπΝΝαΝαέΝ ΝαΝΝΝαΝΝαααΝακΝα)ΝΝΝααΝΥαΝαΝπΝ ΝΝπαΝΝΝαΝΝααΝαΝαΝαΝΝα),Ν)ΝΝΝαΝΥαΝπααΝ αανναα,νααναναπναναν, ανααναναα,ναανανν αανααννααα)ναν)ννναανυννααναπννανααναννααν απννναα)έν πναν,νναανναανααννν Ν αν Ν πααέν Ν αν αν αν απν Ν ααναανν σή1ίίmέννπαανανν 0.6 σή1ίίmένννναανννννπαα,νν ααν πέν Ν Ν παααν Ν αν Ν ανναανννένναααννααν αανυαν1έ1)ένναναναπααννν ααν,ν Ν αν κν 1)Ν Ν Ν παν Ν,Νβ)ΝΝαΝΝαΝΝααα,Νγ)ΝΝπαΝΝ ΝαΝΝαΝΝαΝδ)ΝΝΝΥΝ,Νπα,Να)Ν αννανέ αν1έ1κναοννοααν α οναννοπαα 1έβΝΦΝΘ ΝααΝΝααΝαπΝΝαΝαΝΝαΝΝαΝπαΝΤΝΝΝαΝ ααέν Ν Ν Ν ααν Ν ααν α αν αν α,ν Ν πν αααν απν αν αέννααννααντνανπναπανννπαανπαακ. Απο (T max ) αναπο ε (T min ) εοαα ΝααΝπΝαΝΝπΝΝαΝα ΝπΝΥβδ,Να,Ν)έ έ Μ εα εοαα πναναπννκ 24 1 T T hi,νπνt 24 hi ννααννυiννν1,νβ,έέέ,νβδ)έννννυ1έ1) i1 πααπνπνααν,νανν αννναανααανναννν ααννααέννππνπνανννννπαανπνπααπαννίθκίί,ν1δκί0 αν βίκίίν Ν Ν α,ν Ν Ν πν Ν Ν αν ααν αν Ν Ν Ν απν Ν πααν πνπκ

21 T T T 1 2 T max min (1.2) 1 3 T (1.3) 1 4 T (1.4) O αν πν ααν απν Ν Ν Ν παν Υέέέ)Ν αν Ν πν Ν Ν αν ααντννννννανέν Γ. Μ αα εοαα ( T mo 1 v mo T (i) i1 ) πνπαναπννκ T (1.5), πν ννπνννναέ. Μ εα εοαα ( T E 1 12 E T mo( i ) i1 ), πνπαναπννκ T (1.6), πν ννπν. ΝαΝπαΝΝααΝΝααΝΤΝαΝπΝαΝαπΝΝπΝΥ1έε) - Υ1έζ)ΝαΝαΝ ανννανννυt max, T min )ΝΝαα,ΝαΝΝΝΝααΝ,ΝΝΝααΝ,Ν έπέ 1έγΝΝΝΗΝΘΝΝΝ ανα ΝαΝαΝΝαΝα ανυανα),νναανναανπα,ναναα,ναπν αννανανανπανναανννπνπααανανπνννααννναν ΝπΝαΝ1-βΝΝΝΝΝΝΝΥαΝ1έ2)έΝΝαΝπαΝΝααΝΝαα,ΝΝ ΝΝΝαΝπαΝΝΝαΝααΝαΝΝΝΝααΝπααΝΝ αν1έ3ένανναννα,ννπααννανααναναναναπνα πν απανυνναναα)νναπανναανανααέννα,ναανννναν ααννπαανπναπαναννννααέννναννναανν ΝπΝαΝπαααΝΝΝΝααέΝΝΝαΝΝΝΝΝααΝΝ ΝΝΝΝΝαΝααΝαΝΝΝΝΝΝααΝααΝπΝαπΝΝπαΝΝ,Ν αννννααναναπνανπναναπννανααένννα απαν ΝΝΝΝΝΝπΝΝπαΝΝΝπΝαΝΝαααΝΥπέέΝΝαα)ΝΝαΝΝ Ν ΝπΝΝαααΝΝαΝΝααΝπΝΝαέΝΝππΝπΝΝαΝΝαΝα,Ν αν Ν Ν αν Ν Ν Ν ααν αν Ν αν απν Ν Ν πν αααν πααπ,ν ααννναννπνπανυαν1έ2). ΝαΝααΝΝΝαΝΝΝΝααΝΝβδΝαΝΝΗεο Θεοε Εο (Η.Θ.Ε.): Η.Θ.Ε.= T max - T min

22 ΝΗέΘέΕέ ανανπνανανπαναναα,ν,ναπκ 1. Ν αν πν αν Ν πέν Ν ΗέΘέΕέ Ν αν Ν αν Ν Ν αα,ν αν αν Ν ανπένννννανν,να ΝαΝ ΝΝΝΝαΝ Ν αν αν αν Ν Ν Ν αν αν ααν αν πέ Ν πν π Ν ΗέΘέΕέ απαέναναναναανανπννανπ,ννηέθέεέ ανανναν ΝΝπΝαΝΝαΝΝΝπέ αν 1έ2κΝ ΗΝ αν ποαν Ν οααν ον ααν Ν αν αν αον αν αν αναννανυαοφέ αν1έ3κνηανποαννοαανον αα,ν Ν Ν Ν Ν α ποαν Ν Ν αν αοοαν αν Ν ΝΝαοοαέΝΝ 2. πνναναννπνανανπννπέννηέθέεέ αννπναπννανναν απτν,νπναπννπνπέν,νπναπνναανννννπαννβ-γν σ,ννπν απν ΝπαΝαΝΝβίΝ σέ 3. ΝέΝΝΗέΘέΕέ ανννανανπνα,ννννανανναναέ 4. ΝΝαΝΝΝΝέΝΝΗέΘέΕέ αννπναπνπνναν,ννντν ΝπΝαπΝΝπ ανναναννννννπνππνανναπ Ν ΝΝέΝπ,ΝαΝαΝπΝαπΝΝπαΝπΝαπΝΝέ 5. Ν έν πν Ν ααν ααν αν α,ν,ν απν Ν παν Ν,Ν Ν Ν Ν ΗέΘέΕέ ααννναννέ ΝΝαΝαΝαΝΝαΝΝααΝΝαέ 6. Ν αέ πν Ν ααν πααν πν α αν αν ααν Ν, ααν αν αν πναννανανννννηέθέεέ αναναναναα απ ΝΝπαέ 7. ΝαααέΝΝππΝαΝΝαα,ΝΝΗέΘέΕέ ανανπαννανππννν αααένν ανπα Ν α παν Ν Ν Ν Ν Ν ααν Ν ααν ΥαΝ 1έ4)Ν πα,ν,ν απν αν Ν Ν ΥΝ α)ν πν αν Ν ήν ΥπΝ απν Ν πήα)ν αν Ν Ν Ν αήφν ΥπΝ απν Ν πήα)έν Ν ή Ν αν 1-βΝ Ν Ν απν αν ααν. α,νζε, Fairbanks, USA. α,ννεβ, UK

23 ανανανανανπνα,ναν παν παν Ν αν αν Ν αν αν Ν ααν Ν Ν α,ν Ν αν Ν α,ν αν παν Ν αννανναέ ΝΝΝΝαΝ πν Ν αα Ν Ν ααν αν Ν αν ααν Ν ααν Ν αν Ν Ν Ν αν ααν πν αν Ν παν πν αν Ν ααννπναέ. α,νγ,νεanaus,ναα. α,νβί, Zimbabwe αν1.4κννανοανανααναονν αναοοαννονπο (πνphysical Geography.net) Ν αν Ν Ν ααν Ν ααν Ν Ν αν απν Ν Ν ααν Ν Ν αν πν αναννναννεο Θεοε Εο (ΕέΘέΕ.): Ε.Θ.Ε.= T mo(εο) T mo(ο) αν 1έ5κΝ ων ααον Ν αον Ν Ν οααν ον ααν ον ον αν απν Ν Ν οαανονονα Ν ΕέΘέΕέ αν αν πν Ν αν πα,νανναννννααναπτν Ν Ν Ν παν πν απν Ν αανααννπένανναν ΝΝΝααΝΝααΝΝΝπΝ παναναννπανααναπναν πννανανπανπαννανν παν Ν Ν Ν Ν αν ααέν Ν Ν Ν ΕέΘέΕέ αν Ν Ν αν Ν αν πνυαν1έ5)νννννηέθέεέ ααένν ππν Ν παν Ν Ν Ν ΕέΘέΕέ παανννννπννννν ΗέΘέΕέ ανναα. 1έ4ΝΌΓΝΗΗΝΗΝΘΝ Ν ανανπανανννα ΥΝ αν1έ6) αννν1έε-βνmναπνν ανπνναννανπανανπναπννα,ννανναανατνννανπνέ ΝΝαΝαΝαΝΝΝαΝπαΝαπΝΝΝαΝπΝαπΝΝΝΝ,ΝΝ,ΝΝπ,ΝΝέΝΝπαΝαπΝΝΝαΝαα. αννααννν ππν Ν Ν α, Ν Ν Ν αν Ν Ν ππν Ν απν Ν πν αν αα. αναναννπνννααέννν αναν,νπ αννν Ν Ν αν Ν ααν παν αν παν αν Ν,Ν π παν Ν α, ααν:. ΘαΝ ΝαπαΝαπΝΝΝαΝπΝααΝΝαΝΝπΝπΝέΝΝΝΝΝΝ ΝαΝΝΝΝΝαΝαΝπΝΝαΝΝαΝαΝΝΝΝΝΝΝαΝ

24 ΝπΝπαΝαΝέΝΝαΝΝΝΝΝΝΝΝΝαΝαΝαΝαπΝΝαΝΝ ΝΝΝΝΝΝέΝΝΝπΝπαΝααΝαπΝΝ ανπνπαναν έν ΓΝ Ν Ν παν αν αν πν απν Ν -γθέθν C Ν αν αν αν παναναννανανένανµµαννπαναννννµ,νν µ ΥαΝα) ανννυαανα)νµααένγαννµννµναν ΝµΝµααΝµπαΝΝαΝµµα (αν1.7)ένανµµαναναν παν Ν αν Ν µν αµν µαν αν αν Ν Ν µαα (αν 1έ8). Ν πν ΝΝπΝΝΝΝααΝαΝαΝΝΝΝΝΝπα,ΝαΝΝ πν πν αν Ν έν αν Ν Ν Ν Ν αν αν Ν Ν Ν παν Ν αένόανναανπννπανανανννπαααναπταναννναναν ανααννπνανννναέννναανααννπανααναννν πααναέννννπνανααναπννννναναανπνναπ ΝπΝΝαΝαΝΝπΝέΝΝΝπΝαΝπαΝΝαΝΝααΝαΝΝαΝ ΝΝΝΝαΝαΝΝΝΝΝΝπα.. ανν ΝαΝΝΝαπαΝαπΝπΝαα,ΝΝπΝαΝαααΝαπΝΝαΝ αννανέν ΝαΝΝαέΝΌαΝΝααΝΝαΝα,Ν αννααναανναννανπ,νναπανναπαννανανπνυαν 1.9)έΝΝαΝΝΝαΝαΝαΝΝΝΝΝαΝΝαΝΝαΝπαπαα ΝαΝΝ,ΝΝπΝαΝπΝαπΝΝΝπΝΝΝΝααέΝΌαΝΝααΝ α,νννναανανννααναανν αα,νναννααναανν ΝαΝαΝΝαΝαέΝ ΝαΝαΝαααΝ πνααννπααπνα ΥαΝ1.10). Γ. Θ αναννναννανseebeckένναννναναανυ,ν,ν αν1.11)νανανννανανανναένννανν(1) ανααν απ Ν Υβ),Ν ανααναπνα,νααπανανανναένννναν ανπννναναανανννένέναναννααννανανααν ΝααΝααΝαΝΝΝΝππΝ ΝΝααΝΝαΝπΝαΝαΝ,ΝΝΝ ανπνααπανναννανννανααναννναννννανν ΝααΝπΝαΝέΝπΝ ανννπνπνανπνανν αννέννπννανααναπνναανναα,νναανανν αανπναπαα.. Να αα ανανανανναννανναανννννααένπ, αν ΝΝαΝΝπΝΝπα αναανανανπναέννν αναπννναπανναννναανναννανανναν Ν Ν Ν Ν αν Ν ααέν Ν αν πν Ν παν αν, Ν π αν ααν Ν ααν αα,ν Ν Ν Ν αα,ν απν αα,ν αν,ν Ν αναννναπένάαναανπνπανανν αν αένέαννπν ΝααΝαΝΝεοέΝαΝΝΝααΝΝαΝαΝπααΝαΝαΝαπΝαµΝ ΝΝπΝαΝπΝπΝαΝΝΝµαΝµααΝαπΝαΝΝααέΝαΝΝαΝαΝ πνααναν απνναναααννααέ

25 . ααννναα ΝαΝµΝπΝαΝααΝΝπΝαΝΝΝααΝΝπα πνανέννααν Ναα ΝαΝπΝαααα,ΝπΝπαΝπαΝααέΝΝΝααΝαΝααΝαΝΝαΝ πν Ν Ν πν ααν,ν Ν Ν Ν αν Ν έν Ν αµν Ν ααν Ν αα ανναπννναν,ννπαναππνναµνπνπναπααννν ανµαανανµαννµµνναννµα ΝπΝαΝΝαα,ΝαΝ Ν1ήe,ΝέΝΝγηέΝΝπααΝ1έ1ΝπααΝΝΝαΝαΝα α µανν ΝαµέΝΌα Ν µπαναννµνπ,νανα αα µνν ανππνγίνπένννππ,ννανανννµαννµαανανππναν πα ανµνπνµνναέν ααν1έ1κνηνοναναναοονα Αα Θµα Χο α (s) ΘµµΝπµα ΘµµΝ εανµµ Θµ αν1έ6: ωοονωνπον ΝΝΝωοοΝαα αν1.7: ΘοΝαο αν1.8κναοον ο αν1έ9κνηναονν οαανποαναον αονανονααναναον ΝαπαΝοΝαο αν1.10κνθοο αν1.11κνθοο 2. ΓΝΝΦΝ 2.1 ΓΓΗ ΝαααΝπΝαΝαΝπαΝΝπΝπααΝΝααΝααΝΥα),ΝΝΝααΝ Υ,Ν,ΝαΝαπΝααΝπέ)ΝαΝαΝΝΝααΝΥ,Να,ΝαΝαπΝπαΝπέ)έΝ ΝιίΝαΝπΝΝπαΝΝΝαΝΝΝθ-10 km απννπανννυαανβέ1)ναναπν Νί.3 0.δΝΝαΝΝαΝαΝΝαααέΝΝπαΝΝαααΝΝαΝαΝ ααννννααννννααναννπαννναανναανααν αναναέννα,ναναναπνννν ααανυί-δνα Ν),ΝαααΝ ανναναναα,νναννανανναπανγν ααένπννν

26 παννπνπννπαννα,νννίέίί1νανναααναναππνπαννν 1.γ 1ί 13 ένπννπανα,ννιενανννανανννεναννναναν πα. ΌΝ Ν παν Ν αν Ν αν Ν αααν Ν Ν Ν αν Ν ααπένγανπναπ,νννπνανααναναπανναααν ανναννννέ ααναανπναναννπαναννναα. ΝΝπ,Ν πννππναέννππνπνναανπνανανανπανα,ναααν Ν οοέν Ν ππν πν Ν ααν αν Ν Ν Ν Ν Υevaporation) αν Ν πν (condensation) αννπανυανβέ1έ)έννανππ,ναααννανυανβέ1έ)έν ααν2.1 ααονανα Νο Υψο Πα (km) αο (%) (α) () () αν βέ1ν Ν ΥαΦΝ Ν αα,ν αν Ν ποαν αον ον ον ααν πων απν Ν Ν ππν παν ο, ΥΦΝ Ν οον αα, ΥΦΝοοΝααέ βέβνφνγ ΝπαΝΝαΝπΝπΝΝααΝααΝαΝααέΝΝΝΝααΝΝαα,Ν ανναναπννπααννπαακν ένννανυvapor pressure - e) Ν αν πν αν αν Ν Ν Ν,Ν ααν Ν παν ααν ααν αν ααντνα,νανννννπ,νπναπνννναανπένννανπν ΝαΝαΝΝαΝΥe)έΝΝΝΝΝαΝπαΝαΝαΝα,ΝαπΝΝαααΝ ΝΝ e R T (2.1) v v * πκνr v,ννναννα ( R 1000R / M = JK -1 kg -1 ), v,ννπαν, Τ, ΝααΝΝααΝΝ,Ν R*= JK -1 mol -1,ΝΝπααΝαΝΝα, α M w = 1θέί1ζΝg,ΝΝαΝΝΝ. v w Νππ,ΝπΝΝααΝαΝΝΝα,ΝΝΝΝαΝαΝγ (saturation vapor pressure)ναναννe s ένννννανυe s )ΝπΝαΝπΝαπΝΝΝΝσlausius-Clapeyron. ΓΝΝΝσlausius-σlapeyronΝπΝπΝΝe s πναπναννααννννααντ,νπν αν αννννννανννπένναννααανννσlausius-clapeyron αναπν: des L (2.2) dt T( a a ) sv w

27 πκνl = ΝααΝαΝΝΝνΝβέείίx 10 6 J kg -1,ΝΝα a αν ΝΝΝΝΝΝΝαΝΝααΝΝααέ sv w Ν,ΝΝΝΝΝαΝαΝπΝαΝαπΝαΝπΝαααΝΝπΝααΝΥ sv >> w ) ΝΝΥβέβ)ΝαΝπ: des L (2.3) dt Ta sv πννααανναννανυ a R T / e )ΝΝαΝΝΝΥβέβ)ΝαΝαααΝΝR v πα, 1 e s de s dt Le LM w (2.4) * 2 R T 1000R T s 2 v sv v s ΓαΝΝΝΝαΝΝααΝΝααα,ΝπΝαΝΝα,ΝπΝΝΝΥβέ4) α: 1 e s e s T LM w * 1000R T 2 Υβέδα) ΝΝαΝΝΝΝΝΝαΝΝe s ΝΝαΝΝααΝΝααΝαα,ΝπΝΝ ανυβέβ)ναννανανναανυβέβ)έν ανναναπ Τ o =βηγννντ αναανπννe so =6.11 hpa αντ o νβηγννυαανβέβ),ν e s (hpa) ΝααΝΤ Υ),ΝαΝαπΝΝ, es LvM w ln (2.5) * R 273 T 273 T π, Ν ααν αν πν Ν αν Ν πν Ν Ν Ν Ν α,ν πν αν Ν Magnus-Tetens: e s e so 10 T T πκ α = 7.εΝαΝ = C ΥπΝαπΝΝ) α = 9.ηΝαΝΝνΝβζε.5 C ΥπΝαπΝΝπ) Τ νναανναανν C. έναανανυmixing ratio - r) ΝαααΝαΝr αννννανm v ΝαΝπΝΝαΝm d ΝΝααΝπΝπαΝΝ ΝV α ΝααΝΥm a = m v + m d )ένννα πααπνα: r = m v m d ανανναανν r s = m sv m d (βέζνα,) Νr α,ν,νναανανανανναανυg/kg). : ΝΝΝαΝΝr ππν αναννααναέ Γ. αα (specific humidity - q) EΝααΝΥq)ΝΝαΝΝαα,ΝαΝΝΝΝαΝm v ΝαΝΝπΝΝαΝΝαΝm a (m a = m v + m d )ΝαΝαΝΝααΝαΝαΝαΝΝααέΝΝ q = m v m d + m v (2.7) αναπανννναανανννααανανννκ

28 r q 1 r r ΥβέθΝα,) s qs 1 r s Ν q r ΝΝr<<1 (2.9) ανπννανννααννανααανανί.01 g/kg. αανβέβ ανβέβνννωναναννοαανοναοαοναα. αα (relative humidity - RH) ΝααΝΝααΝααΝαΝΝΝΝαΝm v ΝαΝπΝπαΝΝαΝΝΝ αα,νπνναννανm sv πνανπνννα,νανανννα,νπννννπν ανααντ, m v RH (2.10) m sv ΝΝααΝΝΝΝΝαΝπΝΝαααΝαπΝαπΝΝααΝέΝΝΝΝααΝ απναναννπ,νανννανπαναπννναανανναπνναπν ααέννrh πναννανννννννανe πννννανe s ΥΝαΝΝααΝ Ν α),ν αν αν Ν Ν Ν Ν αααν αν πν Ν αααν αν Ν ααν ααν πν ανννναανανπ,νανκ r e RH (2.11) r s e s ΌπΝααΝαπΝΝΝΥβέ11),ΝΝΝΝRH αννναναντναννανναααν Υ)ΝέΝΝααΝ,ΝΝΝααΝαΝΝΝ1ίίέΝΝΝΝαααΝαΝπΝΝαΝ

29 ανννrh ξν1ίίέννανανπααννναααν,νννννααναννν ανναναναναέννναανανανανανπα,ν ανπαναπννανννααννανναανπέν ΝΝΝΝΝαΝΝαΝΝΝααΝπαΝΝαααΝ,ΝαΝαπα,ΝΝ ααναννr, e αννπν ΝΝ: e r (2.12) P e ανααναννααν r e s s (2.13) P es π: ε=μ w /MB d =18/29=0.622 πννννανe Νe s ανπννννπν (P>>e, P>> e s ),ΝΝΝΥβ.12)ΝαΝΥβ.13) ανανπκ e r 0.622, P (2.14 αν- ) e r s s P έ πναανυabsolute humidity - ) ΝαπΝααΝαΝΝΝΝΝαΝΝαΝm v πνννv ΝααΝΝπΝπαέΝΝ αανανναπναανα: m v (2.15) V αν Ν Υβέ1ε)Ν Ν Ν αααν Υβέ1),Ν Ν ααν Ν Ν πν Ν Ν απν ααν Ν Ν ανννανυe), e e (2.16) R T (T ) v π: e ΝkPa α T Ν C. ΌαΝΝΝe πννmmώgναννααν Νgήm 3 ανπαννν,ννν (2.16)Νακ Ν e (2.17) α,νανπανα,νναπνααναννννανανννναέννννα αν ΝαααΝαΝΝΝαΝΥe e s ). ένέανννπανυsaturation deficit - SD) ΈαΝΝΝπαΝαΝΝαΝααΝΝΝΝαΝΝααΝααΝΥe)ΝαΝΝ ΝΝΝαΝΥe s )ΝΝαΝαα: SD = e s e (2.18) ένθααννννυdew-point temperature - T d ) ΘααΝΝΝΝΝαπΝααΝΝαΝΝααΝΝπαΝππΝαΝΝαΝ αανα,νπνανπναννπνναανα,νναννυrh νν1ίί)έννππνα,νν Νe ΝαΝπΝπ,ΝαΝΝΝΝΝΝe s ΝΝαΝΝααΝΝΝΝΥT d ),

30 e(τ) = e s (T d ) (2.19) πναννt d,ννναανπνανπναπν: T d T es RH 100 (2.20) e s ανανναννααννααναννααννππ,ννννααναν1ίίέν αννναανανπναναπννναα,νναανυν)ν,νανν,ν ανανναανπαννα,ναναναννναννααννααέ ΘέΝΘααΝΝΝΝΥWet-bulb temperature - Τ w ) ΘααΝ Ν Ν ΥΤ w )Ν α Ν ααν πν απν Ν ααν ααν πν αν πν Υα),Ν αν αν ΤΝ αν αν Ν Ν Ν Ν αν Ν,Ν Ν αααν αν Ν Ν πνυααα)ένθναναανανm ΝπΝαΝαπΝ ανααντ ΝααΝΤ w,νν ΝαΝΝm v. ΝΝπΝΝπήαααΝα,ΝΝααΝαΝπΝαπααΝαΝΝ ΝαΝαπΝΝ: Lm v m C v p mcp(t Tw ) Ν (T Tw ) (2.21) m L π: C p, ΝΝαΝΝααΝνΝ1004 J kg -1 K -1 ΝΝΝΝαΝm πααναναννααα,ννννm v /m ΝΝαΝΝΝααΝ ΝααΝαΝααΝαπΝΝαΝαα q(t) Ν q s (T w ), m v m q (T ) q(t ) (2.22) s w πννανννυ2.21) αν(2.22) ππ, q(t ) C p qs(tw ) (T Tw ) (2.23) L ααν Ν Ν q, ααν πν Ν Ν (2.11), (2.12) αν (2.14), Ν Ν Ν αν Υe)Ν παναπν Ν: Cpa e es ( Tw ) ( T Tw ) P (2.24) 0.622L u πνννναανννννππνκ αέναννανααναανκντ ρ Τ w ρ Τ d ένανννααναανκντ Τ w = Τ d Ν ααν Ν Ν παν αν Ν πν Ν ααν Ν Ν αν Ν Ν ΥπΝ παα)έ 2.3 ΗΗΝΝΗΝΝΗΝΓ Ν ααν Ν αα παν αν Ν αν Ν βδν Ν αν Ν έν Ν αααν Ν ανπανννααννπανανανανααπαννανπανναα,ννν πννανναννααναννπννανννναανυανβέγ)ένναν ΝΝΝααΝΝααΝΝααΝααΝπΝΝΝΝαπ ΝΝΝΝΝα,ΝαΝαΝ πανανννννααέννννννααναανπναπνννν Ν ααν Ν αα,ν Ν αν Ν πν απν Ν πν απν Ν πν απν Ν αέν Ν πν Ν ααναα,ννανπαννναα ανπέ ΝαΝπα ΝΝααΝΝααΝπαΝαπΝαΝΥαΝ2.4),ΝαΝΝαΝπαΝΝ αανναα,ννναννανυα)ναννανναανυ,ν)έν

31 Ν Ν αν απ αα () αν ααν Ν Ν Ν αν Ν Ν ααννααέννανπαννναα (q) παναννννααννέν,ν α,ν αν Ν αν Ν α,ν α πν Ν αν αν α Ν Ν π,ν παν πν αν ααναναπνναααέννναανν,νννααναννανπνανπν Νααα. ΝπαααΝαΝΝαπαΝΝαΝΝαΝΝααΝΝΝα, α ΝΝΝααΝΝααΝπαα ΝΝαπα,ΝΝαααΝΝΝαΝα. αν2.3 ΗαΝποαΝΝRώΝαΝΝ. αν2.4 ανποαννrh ανt. 2.4 ΗΗΝΗΝΓΝΝ ΝααΝ ααανανννααννανπναναέ πνν πν,νπνν,νννα,ννπν,ννν Ν ΝέΝ Ν ανανννακ 1έΝΝΝαΝΥ) βέννααννναννναπνναανυνα) γέννπννπνπναννυπν) δέννααννννννναπ ΝπΝαΝΥ Ν ) 5. ΝααΝαπΝα... ΝΝαπΝααΝΝαΝΝΝααΝαΝΝΝέΝ απαναπ ΝαΝα ΥΝΝΝαΝα),ΝπαΝπααΝΝααΝΝΝαΝπαΝΝ ένναννναανναανανννανααν (T)έΝΝΝΝΝ ΝαπαΝΝααΝπΝααΝ ΝαπoαΝΝαΝ,ΝΝΝαΝΝΝαΝ αανν (Τ w ). ΌαΝΝΝααΝα,ΝαΝαΝΝαπΝΝπαΝΝΝ ΝαΝΝααΝΝπέΝΌαΝπΝπα,ΝΝΤ w απαένναπναα (),ΝπΝαΝ αννννπνναν(e),νπαναπννν (2.24). ΝΝπαΝΝΝ ΝαΝπΝαΝΝΝΝΥπέέΝΝπΝ August,ΝαΝβέεα ) ΝΝΝ ανυπ Assmann, ανβέ5)έννανννρssmannνππνανανγ-ενπννναννέν ένν. Να ΝαΝΝαΝΝΝαπΝΝΝΝααΝ ΝΝπαΝαΝΝαααέΝΌα ΝΝααΝαΝαπΝίΝΝ1ίί, ΝαπΝαΝπαΝΝ αν Ν Ν Ν α 2.0-βέεέΝ Ν αν Ν α,ν Ν αν παν αν αν Ν ππν πν α αααννααένννννναπν, ΝαΝ ΝΝΝ πνααννανννααν παννπννανανν αα αννααναπνίνν1ίί ΥαΝ2.6)έΝαΝααΝαΝΝαΝαΝΝαΝααΝ ΝΝααΝΝΝΝ,ΝΝΝΝαΝΝΝΝαΝΝαπΝΝααΝ Νααέ

32 Ν ππν Ν αν αααν παν αν πν αν αν αν Ν Ν Ν αέ ΓέΝ πν α. αν αν αν Ν Ν αν Ν πν αν πν αέν Ν ααν αν αν αν αν Ν αν πα Ν απ αν Ν ααν Ν παν αν πν αν πν Ν πν παέν αν ααν ααν αν παν αν Ν αν Ν έ. Ν Ν Ν αέν αν ααν αν Ν,Ν Ν αν αν Ν πααν ΥΝ ααν Ν α)ν πν αν Ν αν Ν Ν ααέν Ν αν Ν Ν πν αν αν αν ααναπνννπνννανπννπνένανανανανααν ΝΝαΝαΝαααΝΝαα απααναννννπναανανανν ανυ)έ ανααναανανναπναπα,νπέένα. έννααναπνααναπνα. ΝαΝαπΝΝαΝπαΝΝαΝΝΝ πν αν ααν αν πν ααν πν αν πν αν Ν Ν παν Ν ααν Ν αέννανανναννννναπνπνααναπνναναν αννννανπναπνυανννππ)ένανααναανπν αανανπνανανπνανανααναπ. Υα) ανβέηκννοναφaugust,νφνππνassman () ανβέθκνοο 3. ΦΓΝΓΦ ΘΝΝΓ Ν αναναννναννανναννννπνν απνανπνναννννανανααένανααναναναπνπν παν Ν πν αν Ν αα,ν Ν αα, Ν αν αν Ν έν α,ν αααν Ν Ν ανναννπνπανέν. ΝααΝΝΝ ΝαΝΝααΝαΝΝΝααΝΝαΝπΝααΝΝΝαΝΝπα,ΝΝπαΝ αναναανανανν o CέΝΝααΝΝαΝΝαΝααΝ(Tε) α:

33 Τε = Τ 0.4(Τ - 10)(1-0.01RH) (3.1) πντ αννααννννν o C ανrh αννναανυ)ένγανπαα,ναανγί o σναν ΝααΝείΝΝαΝΝαΝααΝβζ o σένννανααναν1θνανββ o σναναναν Ν Ν Ν Ν αν αν Ν παν Ν Ν αν αν Ν απέν αν Ν αν αανπννββ o σ,νναπναναανανν,ννανανανναπνν1θ o C ΝαΝααΝαΝΝέΝ. ΝαΝΥeatΝndex) ΝΝαΝαπΝαΝΝΝαΝπΝ ΝααΝΝααΝΝαΝΝαΝπΝΝ αανπνναννναννπ,ναναννπνπνπνανπνναπν αένναανανννπαπννπ,νναπνανανναανννν Ν Ν Ν αααν Ν έν Ν α, πν αν Ν Ν απαν απν,ν ααν απααναναπννανναπανανανναέν,ναννναανναανααν ΝΝππα,ΝΝΝπααπΝαααΝαα, ΝαπαΝΝπΝΝέΝΈ,ΝΝαΝααΝαΝ απν Ν πααν αν ααν πν Ν ααν απν Ν πααέν ΌΝ ααν α,ννπανναανναναανππνααναέν απνπανανν,νν ππννανανανα ΥααΝ3.1)έΝΝππΝαΝαπΝΝΝΝΝΝΝ π,νννπαααννναναπννπαανπέένα,ν,ν,ννααναν αέ αανγέ1νναναννν ααννναννοαανοναανν o C. αανγέβέναννοννοανdi. DI ( o C) αονοα <21 ΝπΝα 21 < DI 24 Νπ μνείνννπ 24 < DI 27 Νπ ξνείνννπ 27 < DI 29 ΝΝαΝΝΝΝ π 29 < DI 32 ΌΝΝπΝααΝαΝ DI > 32 αανανα,νν αννναανπνν Γ. ΝΝα (Discomfort Index - DI) Ν Ν αν DI (Discomfort IndexΝ Ν Temperature ώumidityν index)ν Ν Thom αν αν Ν αανναανανννααναπν κ DI( o C)=T a -0.55(1-0.01RH) (T a -14.5) (3.2) πντ α ανναανναανναννανrh αννναανυ)έ Νhom ΝαΝααΝαΝ ΝΝ,ΝΝπαΝαππΝαΝππαΝαΝΥααΝ3.2). έέναννννναπνβ1 o C, ΝπΝααΝαΝΝπ,ΝΝαΝΝDI αναπνβδ o C, πναπννείννπνααν ΝαέΝαΝΝΝDI αα,ννααναναέννααναναναν αννdi πνπννγβ o C.

34 4. ΦΓΝ Ν Ν ΓΝ ΓΝ - ΓΝ Η Γ 1 ανν,ννααντ ανβί o C, ΝααΝΝΝΝΤ w αν15 o C αννπν1ί1γνhpa. ΝαΝ ΝΝΝΝΝαΝΝβί,Ν1εΝαΝ11έζΝ o C ανβγέγ,ν1ηέίναν1γέηνhpa, πνανπ αναν ΝΝααέΝαΝΝL=2.500x 10 6 J kg -1 αννc p = 1004 J kg -1 K -1. πν Ν (2.23): q(20) = q s (15) - [1004/2.500x 10 6 ] (20-15) (α) ΘαΝΝΝ q r ΥΝβέι)ΝαΝΝαΝΝΝ Ν(2.14) ΝΝααΝq s (15) πα: s s q s (15) = e s (15)/P = x (17.0/1013) = πναπνννυα) ππ, q(20) = = ΆαΝΝΝααΝΝααΝα 8.4 g kg -1. πανννν ΥβέιΝαΝβέ1δα) πα ΝαΝΝΝα: e = qp/0.622 = x (1013/0.622) = 13.7 hpa. ΝΝπΝ13.7 hpa αννννανναανν11.6 o C,ΝαΝΝααΝαΝΝααΝ ΝT d. ΓαΝΝT d, ΝΝααΝπΝαΝπΝαπΝ Ν(2.20): RH = 100 x 13.7/ %. ΆαΝ q=8.4 g kg -1, T d = 11.6 o C ανrh 59%. αα Ν Τ w αννννανντ α T d. Γ 2 πννααννt d απννναα RH ανναανναα T. Να ανν ααν ααν Ν Ν 1εέζ σν αν Ν ααν Ν Ν δη, αν αν αν πν Ν ααν,ν παννανκ,νπαννννανe s απνννυβέε) ΝΝΝMagnus-Tetens. πνν(2.5) ππ: es ln νν1έίηγέννννννννάανe s mb. Έπα,Ναπ ΝΝΝαΝe s αννναανrh παννννανe Ναα ΝΝ ΝΝ(2.11): e = RH e s /100 = 8.39 mb.,ναννααννt d α ΝΝΝΝ(2.19),ΝαΝΝΝΝe ΝαΝπΝπΝαΝ ΝΝΝΝΝe s ΝΝαΝΝααΝΝΝΝT d, e(τ) = e s (T d ) α αανανν Ν(2.5) ΝπΝΝαΝe,ΝπαΝ T d : ln Td Td Έ,ΝΝααΝ T d ανννδέ4 C.

35 5. ΓΗ Η ωκννοανπονανπονανωννπααω ποωνααναω ΗΗ 1 αν1ίπνννααννααναννναανανανπναναναπννααν ΝαΝΝαπΝέΝ ) αννανπαννααναννναανναανανέ )ΝπαΝΝΝαΝΝΝαΝαΝαΝ α πναέν Γ)ΝπΝαΝ ΝπαΝ ΝαΝΝαΝπΝ απ απνν1ίπν. ανπνν ανπανναανανννααννααέννπααλ )ΝπΝΝαΝΝπΝΝπΝΝπΝα,Ν ΝαπΝΝαΝ απνννν ααννααναννα πααέννα, πννέθέέν )ΝΝαπΝΝΝΝα,ΝΝΝέΘέέΝπΝπαΝΝΝπΝππΝαπΝαΝΝ πνναααν Να Ν... Να ΝαΝΝαΝΝαπΝΝ(αΝαα,Ν π α). ΗΗ 2 ανναννυαπν)ννγ-νυ..., αναπννα)νννααν ΝααΝαΝαΝ ααένπ: )ΝΝΝααΝ ) ΝΝαΝΝΝααΝΝααΝαΝααΝαΝαα. Γ)ΝΝαΝαπαΝαΝΝΝαΝ (αν5.1, 5.2, 5.3) ΗΗ 3 αν1ίπννναανανναανναανανννυανπνααναναναν αα). )ΝπΝ ΝαΝΝαΝπΝαπ ΝααΝαΝΝΝααΝΝααΝαΝΝΝ. ) ΝΝαΝΝαα 3.1, π ΝαΝΝΝΝαΝΥHeat Index)ΝαΝΝΝΝαΝαΝΝ ανπαναένέ Γ)ΝπΝΝαΝΝΝΝαΝDI ανννναναννανπαναένέ ΗΗ 4 αν1ίπνννααννααναννναανανννυανπνααναναν πν)έν )ΝπΝΝΝαΝΝαΝπΝαπΝΝααΝαΝΝΝααΝΝααΝαΝΝΝ. )Ν πν αν ααν απαν α,ν π Ν αν Ν Ν αα έν αν Ν Ν ααν Ν ανπαννννυt,νt d, RH)..

36 αανηέ1κνανοαναπνονα ονονοοπον ΥέπέΝ37 ο 58,ΝέέΝ23 ο 43,ΝοΝαοΝ1ί7 m) ( ) ΘΊΝ( o C) RH (%) Ν Ν αοο Φοο ο πο ο οο οο οο πο ο οο ο αα 5.2κΝαΝοαΝαπΝοΝα ΝέέέΝΗ ΥέπέΝγι ο η4,νέένβγ ο 4η,ΝοΝαοΝ1ίΝm) ( ) ΘΊΝ( o C) RH (%) Ν Ν αοο Φοο ο πο ο οο οο οο πο ο οο ο

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει την ιδιότητα να ασκεί αγνητικές δυνάεις σε κατάλληλο υπόθεα (αγνήτες, ρευατοφόροι αγωγοί ) Το αγνητικό πεδίο το ανιχνεύουε ε την βοήθεια ιας αγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6 Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας Εργαστήριο 6 Ηλιοφάνεια Πραγµατική ηλιοφάνεια είναι το χρονικό διάστηµα στη διάρκεια της ηµέρας κατά το οποίο ο ήλιος δεν καλύπτεται από σύννεφα. Θεωρητική ηλιοφάνεια ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη 4 Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη Εισαγωγή Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφουε τις φυσικές διαδικασίες που συνεισφέρουν στην απώλεια ενέργειας ενός ιονίου καθώς αυτό διαδίδεται σε ένα έσο, όπως το νερό ή ο πάγος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Νετρίνων Εισαγωγή

Ανίχνευση Νετρίνων Εισαγωγή 3 Ανίχνευση Νετρίνων Εισαγωγή Τα νετρίνα ανιχνεύονται από τηλεσκόπια Cherenkov έσω της παρατήρησης της ακτινοβολίας Cherenkov (βλέπε Παράγραφο 4.1) που εκπέπεται από τα φορτισένα σωάτια που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

dn T dv T R n nr T S 2

dn T dv T R n nr T S 2 Τήα Χηείας Μάθηα: Φυσικοχηεία Ι Εξετάσεις: Περίοδος εκεβρίου 00- (0) Θέα (0 ονάδες) Α) ( ονάδες) Η θεελιώδης εξίσωση θεροδυναικού συστήατος δίνεται από την σχέση: l l όπου και σταθερές και και τα γνωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του χρόνου ζωής του µιονίου

Μέτρηση του χρόνου ζωής του µιονίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ II Χ. Πετρίδου,. Σαψωνίδης Μέτρηση του χρόνου ζωής του ιονίου Σκοπός Το ιόνιο είναι το δεύτερο ελαφρύτερο λεπτόνιο στο standard Model ε ια άζα περίπου 106 MeV. Έχει spin ½

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1. Παράµετρος, εκτιµητής, εκτίµηση

Εισαγωγή. 1. Παράµετρος, εκτιµητής, εκτίµηση Εκτίηση Σηείου Εκτίηση Σηείου Εισαγωγή Σε πολλές περιπτώσεις στη στατιστική έχουε συναντήσει προβλήατα για τα οποία απαιτείται να εκτιηθεί ια παράετρος. Η έθοδος που ακολουθεί στις περιπτώσεις αυτές κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος

Άσκηση 1. Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος Άσκηση 1. Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος 1 Άσκηση 1. Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος 1.1.Γενικά Ο Ήλιος είναι µια γιγαντιαία µηχανή θερµοπυρηνικής σχάσης. Κάτω από συνθήκες πολύ υψηλών πιέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Αθανάσιος Α. Αργυρίου Ορισμοί Άμεση Μέτρηση Έμμεση Μέτρηση Τηλεπισκόπηση: 3. Οι μετρήσεις γίνονται από απόσταση (από 0 36 000 km) 4. Μετράται η Η/Μ ακτινοβολία Με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ας απασχολήσουν έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων που αναφέρονται στις έσες τιές και αναλογίες πληθυσών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ 17/12/24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ 34 24-5 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ Προθεσμία παράδοσης 31/1/25 Άσκηση 1 α) Το ηλεκτρικό πεδίο ενός επιπέδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχει 2 1 πλάτος 1 Vm. Βρείτε (i) το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

] 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Υπόδειξη α. Πιθανότητα ανάκλασης: R=1-T 2 Τελικά R = όταν α c R 1 (ολική ανάκλαση) β. Θα πρέπει: de

] 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Υπόδειξη α. Πιθανότητα ανάκλασης: R=1-T 2 Τελικά R = όταν α c R 1 (ολική ανάκλαση) β. Θα πρέπει: de ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3.1 Φαινόενο σήραγγας α. Θεωρείστε το φαινόενο σήραγγας δια έσου ενός φράγατος δυναικής ενέργειας ύψους V 0 και πλάτους α, σαν αυτό της εικόνας 3.16. Ποια είναι η πιθανότητα να ανακλαστεί το ηλεκτρόνιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι ασκήσεις βρίσκονται στο βιβλίο, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ του Α. ΦΛΟΚΑ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 997, σελ. 9-6.. Να υπολογιστεί το μέσο μοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΧΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΧΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Ορισένες φορές ένα ασφαλιστήριο καλύπτει περισσότερες από ία ζωές. Ένα προφανές παράδειγα είναι η ασφάλιση θανάτου για δύο συζύγους, καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει το κύµα κάθε τµήµα της χορδής είναι

Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει το κύµα κάθε τµήµα της χορδής είναι ΜΑΘΗΜΑ 213 ΟΜΑ Α Β ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΒΑΘΜΟΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗ Θέµα 1 ο. Τρία κοµµάτια χορδής, καθένα µήκους L, δένονται µεταξύ τους από άκρο σε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 6: Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµοστικοί Αλγόριθµοι Υλοποίησης Βέλτιστων Ψηφιακών Φίλτρων: Παραλλαγές του αλγόριθµου Least Mean Square (LMS)

Προσαρµοστικοί Αλγόριθµοι Υλοποίησης Βέλτιστων Ψηφιακών Φίλτρων: Παραλλαγές του αλγόριθµου Least Mean Square (LMS) ΒΕΣ 6 Προσαροστικά Συστήατα στις Τηλεπικοινωνίες Προσαροστικοί Αλγόριθοι Υλοποίησης Βέλτιστων Ψηφιακών Φίλτρων: Παραλλαγές του αλγόριθου Least Mean Square (LMS) Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo

Διαβάστε περισσότερα

λ n-1 λ n Σχήµα 1 - Γράφος µεταβάσεων διαδικασίας γεννήσεων- θανάτων

λ n-1 λ n Σχήµα 1 - Γράφος µεταβάσεων διαδικασίας γεννήσεων- θανάτων Κεφάαιο 4. Απά οντέα συστηάτων αναονής Στο κεφάαιο αυτό παρουσιάζουε απά οντέα αναονής (συστήατα ε ένα σταθό εξυπηρέτησης) ενώ τα οντέα δικτύων αναονής θα εξεταστούν σε επόενο κεφάαιο. 4. Μοντέα αναονής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

θ I λ dl dz I λ +di λ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I λ προσεγγίζεται ως δέσμη παράλληλων ακτίνων (dω 0) Δέσμη ηλιακών ακτίνων

θ I λ dl dz I λ +di λ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I λ προσεγγίζεται ως δέσμη παράλληλων ακτίνων (dω 0) Δέσμη ηλιακών ακτίνων ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I προσεγγίζεται ως δέσμη παράηων ακτίνων (dω 0) θ I Δέσμη ηιακών ακτίνων Ατμοσφαιρικό στρώμα ρ dl dz I +di Εξασθένιση: di = kρidl k = k α + k (Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

= = = = N N. Σηµείωση:

= = = = N N. Σηµείωση: Ανάλογα ε τα φορτία που αναπτύσσονται σε ια διατοή ακολουθείται διαφορετική διαδικασία διαστασιολόγησης. 1 Φορτία ιατοής Καθαρή Κάψη Ροπή M σε ια διεύθυνση Προέχουσα Κάψη+Θλίψη Ροπή M σε ια διεύθυνση ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ 34 7-8 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προθεσία παράδοσης 6//7 Άσκηση Α) Οι δυνάεις που δρουν σε κάθε άζα φαίνονται στο Σχήα. Αναλύοντας σε ορθογώνιο σύστηα αξόνων (διακεκοένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1 ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Το φως είναι ένα σύνθετο κύμα. Με εξαίρεση την ακτινοβολία LASER, τα κύματα φωτός δεν είναι επίπεδα κύματα. Κάθε κύμα φωτός είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο οποίο τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος η τη συχνότητα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος η τη συχνότητα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Μεταφορά ενέργειας (µε φωτόνια ή ηεκτροµαγνητικά κύµατα) Ε = hv Εκπέµπεται από 1) σώµατα µε θερµοκρασία Τ > 0 Κ 2) από διεργασίες στη δοµή των µορίων Χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος η τη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιά από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις αντιστοιχεί στο νόµο του Ohm; (α) (β) (γ) (δ)

2. Ποιά από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις αντιστοιχεί στο νόµο του Ohm; (α) (β) (γ) (δ) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθό της ερώτησης και δίπλα το γράα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Πυκνωτής χωρητικότητας είναι φορτισένος ε φορτίο Q και η τάση στους οπλισούς

Διαβάστε περισσότερα

οποίο ανήκει και π ο γνωστός αριθµός.

οποίο ανήκει και π ο γνωστός αριθµός. 1 ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ ΘΕΩΡΙ Μήκος τόξου : Το ήκος ενός τόξου ο δίνεται από τον τύπο = πρ όπου ρ η ακτίνα του κύκλου στον οποίο ανήκει και π ο γνωστός αριθός.. Το ακτίνιο (rad): Ονοάζουε τόξο ενός ακτινίου (rad)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου 2013 1 Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς µε έναν παράγοντα (One way Analysis of Variance)

Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς µε έναν παράγοντα (One way Analysis of Variance) Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς ε έναν παράγοντα Oe wy yss of Vrce Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουε ένα ειδικό πρόβληα γραικής παλινδρόησης το ο- ποίο εφανίζεται αρκετά συχνά στις εφαρογές. Συγκεκριένα θέλουε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Σεπτέβριος 016 ΘΕΜΑ A Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθό της πρότασης και, δίπλα, το γράα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2 Γενικά χαρακτηριστικά του ήλιου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα SOLEA. Εκτίμηση δυναμικού ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2. World Radiation Centre, Switzerland

Το πρόγραμμα SOLEA. Εκτίμηση δυναμικού ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2. World Radiation Centre, Switzerland Το πρόγραμμα SOLEA Εκτίμηση δυναμικού ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο 1Παναγιώτης Κοσμόπουλος 1Michael Taylor 2Στέλιος Καζαντζής 1 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2 World Radiation Centre, Switzerland

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Ενότητα: Υπολογισµοί ηλιακής ακτινοβολίας Ταουσανίδης Νίκος Τµήµα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών

Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών Εισαγωγή Το Σύπαν έχει εξερευνηθεί έσω του ηλεκτροαγνητικού φάσατος, από ραδιοκύατα ως και ακτίνες γάα υψηλής ενέργειας. Η δυνατότητα εξερεύνησης του ε την χρήση ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus)

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus) Παρατηρησιακά χαρακτηριστικά αστέρων Α. Πόσο μακρυά βρίσκονται τα αστέρια; Μέση απόσταση Γης-'Ηλιου=1AU=149597870,7 km Απόσταση αστέρα: 206264 d= AU ή p'' d= 1 pc, p' ' όπου p είναι η παράλλαξη του αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ ΔΙΩΝΙΣΜ: Μ Θ Η Μ : www.paideia-agrinio.gr ΤΞΗΣ ΛΥΕΙΟΥ Φ Υ ΣΙ Η ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ :...... Σ Μ Η Μ :..... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι : 23 / 0 3 / 2 0 1 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ ΕΙ Θ ΕΜ Σ Ω Ν : ΥΡΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις

Μάθηµα: ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις Μάθηα: ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7 ου εξαήνου ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Ασκήσεις Αποστέλλονται πακέτα σταθεού ήκους ytes από τον κόβο # στον κόβο #4 έσω των κόβων # και #3 σε σειά, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Πληροφορίες για τον Ήλιο: Πληροφορίες για τον Ήλιο: 1) Ηλιακή σταθερά: F ʘ =1.37 kw m -2 =1.37 10 6 erg sec -1 cm -2 2) Απόσταση Γης Ήλιου: 1AU (~150 10 6 km) 3) L ʘ = 3.839 10 26 W = 3.839 10 33 erg sec -1 4) Διαστάσεις: Η διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Θηκόγραμμα (box-plot) Γραφική παρουσίαση των μέτρων θέσης μιας μεταβλητής

Θηκόγραμμα (box-plot) Γραφική παρουσίαση των μέτρων θέσης μιας μεταβλητής Έχουε δει ότι ένα βαικό ειονέκτηα του αριθητικού έου είναι ότι είναι ευαίθητος ε ακραίες παρατηρήεις. Θηκόγραα (bo-plot) Γραφική παρουίαη των έτρων θέης ιας εταβλητής Ένας ιοταθιένος (p %) αριθητικός έος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

, ραδιοκύματα: που του ασκούνται και για το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών Στ ως προς οποιοδήποτε σημείο του, ισχύει: δ) F 0, 0

, ραδιοκύματα: που του ασκούνται και για το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών Στ ως προς οποιοδήποτε σημείο του, ισχύει: δ) F 0, 0 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 4 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0.06.04 Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΟ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ. ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR.

ΑΤΟΜΟ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ. ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR. Μάθηα 3 ο, Οκτωβρίο 008 (9:00-:00). ΑΤΟΜΟ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ. ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR. Φάσα το δρογόνο (93) Γραικό φάσα Boh: εξήγησε την ακτινοβολία το ατόο Η. Ruthfod: πρήνας σγκεντρωένος σε ικρή περιοχή (D~0-5 ) Απόσπαση

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου To Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 99% της ηλιακής ακτινοβολίας .0 μm (μεγάλου μήκους κύματος ή θερμική) H 2 O, CO 2, CH, N 2

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σώμα μάζας m=0.1 Kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο ευθύγραμμα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (13)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (13) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (13) Θέμα 1. Α. Όταν ένα σύστημα μάζα ελατήριο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση και βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού, τότε: α. Η ενέργεια που προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Πώς εξαρτάται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου από το μήκος κύματος; Β Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασαφής Λογική & Έλεγχος

Ασαφής Λογική & Έλεγχος Τεχνητή Νοηοσύνη 7 σαφής Λογική & Έλεγχος Φώτης Κόκκορας ΤΕΙ Θεσσαλίας Τήα Μηχανικών Πληροφορικής (Fuzzy Logic Fuzzy Control) Η σαφής Λογική (Fuzzy Logic)......δεν είναι καθόλου...ασαφής ή ανακριβής, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα