Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και λειτουργούν µε τεχνολογία SMT. Παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου δύο πηγών ενέργειας για την θέρµανση του ζεστού νερού χρήσης. 1.1 Περιεχόµενα συσκευασίας: 1. ιαφορικός θερµοστάτης Ηλιακών SGC TF/PT Αισθητήριο θερµοκρασίας Νερού στο Βoiler 3. 1 TF/PT Αισθητήριο θερµοκρασίας Νερού στους Ηλιακούς Συλλέκτες 4. Βίδες και ούπατ στερέωσης της συσκευής 1.2 Ενδείξεις Οθόνης και Πρόσοψης SGC (Σχήµα 2): 1- Ψηφιακή απεικόνιση των θερµοκρασιών, λειτουργιών και ρυθµίσεων 2- Πλήκτρο επιστροφής 3- Πλήκτρο βοήθειας 4- Πλήκτρο επιλογής ρύθµισης των θερµοκρασιών 5- Βίδα στερέωσης του καλύµµατος των κλεµοσειρών καλωδίωσης 6- Πλήκτρο εισόδου στο µενού και αποθήκευσης των ρυθµίσεων 7- Πλήκτρο επιλογής ρύθµισης των θερµοκρασιών 8- Κάλυµµα κλεµοσειρών καλωδίωσης 2. Υλοποιούµενο κύκλωµα - Τοποθέτηση Συνδέσεις: 2.1 Υλοποιούµενο Κύκλωµα: Θέρµανση ζεστού νερού σε boiler µε ηλιακούς συλλέκτες και λέβητα. Σχήµα 1: Υλοποιούµενο κύκλωµα (214) Σχήµα 2: Πρόσοψη συσκευής Συνδεσµολογία µε δύο αισθητήρια Συνδεσµολογία µε τρία αισθητήρια

2 2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (5) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (8) των κλεµοσειρών καλωδίωσης (τραβώντας το) (Σχήµα 2). 3. ιανοίξτε δύο οπές στον τοίχο, διαµέτρου 6mm και βάθους περίπου 40mm, µε κατακόρυφη απόσταση 120mm (Σχήµα 3α). 4. Τοποθετήστε τα δύο ούπατ της συσκευασίας στις οπές του τοίχου (Σχήµα 3β). 5. Βιδώστε στην πάνω τρύπα του τοίχου την µια βίδα της συσκευασίας αφήνοντας το «κεφάλι» της βίδας να προεξέχει από τον τοίχο κατά περίπου 4mm (Σχήµα 3β). 6. Κρεµάστε τον διαφορικό θερµοστάτη από το επάνω µέρος του στην τοποθετηµένη βίδα (Σχήµα 4). 7. Βιδώστε την δεύτερη βίδα στην κάτω οπή του διαφορικού θερµοστάτη ώστε να ολοκληρωθεί η στερέωσή του (Σχήµα 5). 8. Προχωρήστε στην συνδεσµολογία των καλωδιώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Τέλος, επανατοποθετήστε το κάλυµµα (8) των κλεµοσειρών καλωδίωσης και βιδώστε την βίδα (5) στερέωσης του καλύµµατος (Σχήµα 2). Σχήµα 3α Σχήµα 3β Σχήµα 4 Σχήµα Συνδέσεις: - Στην επαφή (20)-(Ν) συνδέστε τον ουδέτερο τροφοδοσίας της συσκευής. - Στην επαφή (21)-(L) συνδέστε την φάση τροφοδοσίας της συσκευής. - Σε µια από τις επαφές (29), (30) ή (31) συνδέστε την γείωση της συσκευής. - Τοποθετήστε το αισθητήριο Τ1-(TF/Pt) στους ηλιακούς συλλέκτες. - Τοποθετήστε το αισθητήριο Τ2-(TF/Pt) στο κάτω µέρος του boiler (µόνο σε περιπτώσεις συνδεσµολογίας µε 3 αισθητήρια). - Τοποθετήστε το αισθητήριο Τ3-(TF/Pt) στο µέσον του boiler (συνδεσµολογία µε 2 αισθητήρια) ή στο επάνω µέρος του boiler (συνδεσµολογία µε 3 αισθητήρια). - Συνδέστε στην επαφή (1)-Τ1 & (2)-GND τις δύο άκρες του αισθητηρίου Τ1. εν υπάρχει πολικότητα. - Συνδέστε στην επαφή (3)-Τ2 & (4)- GND τις δύο άκρες του αισθητηρίου Τ2 (µόνο σε περιπτώσεις συνδεσµολογίας µε 3 αισθητήρια). εν υπάρχει πολικότητα. - Συνδέστε στην επαφή (5)-Τ3 & (6)- GND τις δύο άκρες του αισθητηρίου Τ3. εν υπάρχει πολικότητα. - Στην επαφή (26)-(R2) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Κυκλοφορητή των ηλιακών συλλεκτών. - Στην επαφή (27)-(Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κυκλοφορητή των ηλιακών συλλεκτών. - Σε µια από τις επαφές (29), (30) ή (31) συνδέστε την γείωση του Κυκλοφορητή των ηλιακών συλλεκτών. - Πραγµατοποιήστε ένα γεφύρωµα µεταξύ των επαφών (22)-(L ) και (23)-(Χ). - Στην επαφή (24)-(R1) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Κυκλοφορητή του λέβητα. - Στην επαφή (25)-(Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κυκλοφορητή του λέβητα. - Σε µια από τις επαφές (29), (30) ή (31) συνδέστε την γείωση του Κυκλοφορητή του λέβητα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει τα καλώδια των ισχυρών ρευµάτων (εντολές- φάσεις) να περάσουν µαζί µε τα καλώδια των αισθητηρίων. Αν συµβεί αυτό είναι πολύ πιθανό να δηµιουργηθεί µαγνητικό πεδίο και ο διαφορικός να µη «διαβάζει» σωστά τη θερµοκρασία των αισθητηρίων και γενικότερα να έχουµε δυσλειτουργίες στη συσκευή. 3. Βασικές ενδείξεις οθόνης Μενού Επιλογών - Προγραµµατισµός: 3.1 Βασικές ενδείξεις οθόνης Στο Σχήµα 6 περιγράφονται οι βασικές ενδείξεις της οθόνης της συσκευής. Για να εµφανιστούν οι υπόλοιπες πληροφορίες, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα και. Ο αριθµός των εµφανιζόµενων αισθητηρίων, εξόδων και πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο του διαφορικού θερµοστάτη.

3 Σχήµα 6: Βασικές ενδείξεις οθόνης 3.2 Μενού επιλογών Για να εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής, ώστε να αλλάξετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, πατήστε το πλήκτρο. Για να περιηγηθείτε στο µενού επιλογών χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή. Η επιλογή οποιουδήποτε από τα υποµενού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο. Για να περιηγηθείτε σε κάποιο από τα υποµενού χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή. Για να επιλέξετε την λειτουργία που θέλετε να τροποποιήσετε ή να επιλέξετε πατήστε το πλήκτρο. Με τα πλήκτρα και επιλέγετε σε κάθε περίπτωση την λειτουργία την οποία επιθυµείτε να τροποποιήσετε ή επιλέξετε, η οποία κατόπιν αποθηκεύεται µε το πάτηµα του πλήκτρου. Για την έξοδο από οποιοδήποτε υποµενού προς το προηγούµενο πατήστε το πλήκτρο. Στα Σχήµατα 9 α και 9 β παρουσιάζονται οι βασικές επιλογές του µενού οι οποίες έχουν εφαρµογή στη συσκευή σας Περιγραφή βασικών επιλογών µενού Επιλογή επιθυµητής θερµοκρασίας νερού στο boiler από τους ηλιακούς συλλέκτες Για την επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας νερού στο boiler από τους ηλιακούς συλλέκτες, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, επιλέξτε τη λειτουργία. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το παράθυρο του σχήµατος 7. Σχήµα 7: Παράθυρο επιλογής επιθυµητής θερµοκρασίας νερού Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή θερµοκρασία νερού στο boiler από τους ηλιακούς συλλέκτες. Αφού επιλέξετε θερµοκρασία, πατήστε το πλήκτρο για αποθήκευση. Πατώντας 3 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε την αρχική οθόνη.

4 Επιλογή επιθυµητής θερµοκρασίας νερού στο boiler από τον λέβητα Για την επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας νερού στο boiler από τον λέβητα, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, επιλέξτε τη λειτουργία. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το παράθυρο του σχήµατος 8. Σχήµα 8: Παράθυρο επιλογής επιθυµητής θερµοκρασίας νερού Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή θερµοκρασία νερού στο boiler από τον λέβητα. Αφού επιλέξετε θερµοκρασία, πατήστε το πλήκτρο για αποθήκευση. Πατώντας 3 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε την αρχική οθόνη. Σχήµα 9 α : Μενού επιλογών

5 Σχήµα 9 β : Μενού επιλογών Επιλογή τρόπου λειτουργίας Για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας της συσκευής, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, µε τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 6 ακόλουθους τρόπους λειτουργίας και να αποθηκεύσετε πατώντας το πλήκτρο : : Αυτόµατος τρόπος λειτουργίας (συνιστάται). : Αυτόµατος τρόπος λειτουργίας βάσει του χρονοπρογράµµατος 1. Σε αυτή την επιλογή η συσκευή θερµαίνει το νερό του boiler µέσω του λέβητα κατά τις επιλεχθείσες ώρες του χρονοπρογράµµατος 1. : Αυτόµατος τρόπος λειτουργίας βάσει του χρονοπρογράµµατος 2. Σε αυτή την επιλογή η συσκευή θερµαίνει το νερό του boiler µέσω του λέβητα κατά τις επιλεχθείσες ώρες του χρονοπρογράµµατος 2. : Αυτόµατος τρόπος λειτουργίας βάσει του χρονοπρογράµµατος 3. Σε αυτή την επιλογή η συσκευή θερµαίνει το νερό του boiler µέσω του λέβητα κατά τις επιλεχθείσες ώρες του χρονοπρογράµµατος 3. : Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας. Η επιλογή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις βλάβης του συστήµατος. Πατώντας το πλήκτρο εµφανίζονται στην οθόνη οι επιλογές R1: OFF (ή ON) και R2: OFF (ή ΟΝ). Με την χρήση των πλήκτρων ή µπορείτε να επιλέξετε την έξοδο της οποίας επιθυµείτε να µεταβάλετε την κατάσταση, όπου R1 ο κυκλοφορητής του λέβητα και R2 ο κυκλοφορητής των ηλιακών συλλεκτών. Πατώντας το πλήκτρο και, κατόπιν, µεταβάλλοντας την λειτουργία από OFF σε ΟΝ (ή αντίστροφα) µπορείτε να επιλέξετε την µόνιµη ενεργοποίηση (ΟΝ) ή απενεργοποίηση (OFF) του αντίστοιχου κυκλοφορητή. Για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας πατήστε το πλήκτρο. : Απενεργοποίηση των λειτουργιών της συσκευής. Με αυτή την επιλογή απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες της συσκευής. Πάραυτα, στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι µετρούµενες θερµοκρασίες. Πατώντας 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη.

6 Ορισµός χρονοπρογραµµάτων Για τον ορισµό των επιθυµητών ωρών λειτουργίας των χρονοπρογραµµάτων της συσκευής όπως και του επιθυµητού χρόνου λειτουργίας της προστασίας κατά της νόσου των λεγεωνάριων, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, µε τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε µια από τις παρακάτω ρυθµίσεις και να εισέλθετε σε αυτήν πατώντας το πλήκτρο. ιευκρινίζεται πως η λειτουργία των χρονοπρογραµµάτων αφορά την χρήση του λέβητα και όχι των ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι λειτουργούν ανεξαρτήτων των επιθυµητών ωρών. : Χρονοπρόγραµµα 1. : Χρονοπρόγραµµα 2. : Χρονοπρόγραµµα 3. : Χρονοπρόγραµµα προστασίας κατά της νόσου των λεγεωνάριων LEG. Αφού εισέλθετε στο επιθυµητό χρονοπρόγραµµα, εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του σχήµατος 10. Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε την ηµέρα της εβδοµάδας, της οποίας το χρονοπρόγραµµα επιθυµείτε να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε. Κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο για να την επιλέξετε. Σχήµα 10: Ρύθµιση χρονοπρογραµµάτων Αφού εισέλθετε στην ηµέρα της εβδοµάδος, της οποίας επιθυµείτε να τροποποιήσετε το χρονοπρόγραµµα, επιλέξτε µε τη χρήση των πλήκτρων ή µία από τις παρακάτω επιλογές και εισέλθετε σε αυτήν πατώντας το πλήκτρο : : Επεξεργασία χρονοπρογράµµατος. Στην επιλογή επεξεργασίας χρονοπρογράµµατος, εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του σχήµατος 11. Με την χρήση του πλήκτρου µετακινείστε µεταξύ των επιλογών, και όπου: : Μεταφορά κέρσορα στον άξονα του χρόνου. Σε αυτή την επιλογή µεταφέρετε τον κέρσορα στον άξονα του χρόνου µε την χρήση των πλήκτρων ή. : Επιλογή χρόνου απενεργοποίησης της λειτουργίας του λέβητα. Σε αυτή την επιλογή επιλέγετε τους χρόνους απενεργοποίησης της λειτουργίας του λέβητα κατά τις επιλεχθείσες ώρες, µεταφέροντας τον κέρσορα στον άξονα του χρόνου µε την χρήση των πλήκτρων ή. : Επιλογή χρόνου ενεργοποίησης της λειτουργίας του λέβητα. Σε αυτή την επιλογή επιλέγετε τους χρόνους ενεργοποίησης της λειτουργίας του λέβητα κατά τις επιλεχθείσες ώρες, µεταφέροντας τον κέρσορα στον άξονα του χρόνου µε την χρήση των πλήκτρων ή. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές του χρονοπρογράµµατος και να επιστρέψετε στο παράθυρο του σχήµατος 10, πατήστε το πλήκτρο. : Αντιγραφή χρονοπρογράµµατος. Στην επιλογή αντιγραφής χρονοπρογράµµατος από µια ηµέρα σε κάποια άλλη, εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του σχήµατος 12. Αφού έχετε επιλέξει την ηµέρα της οποίας το χρονοπρόγραµµα επιθυµείτε να αντιγράψετε σε κάποια επόµενη ή προηγούµενη, επιλέξτε µε την χρήση των πλήκτρων ή την ηµέρα της εβδοµάδας στην οποία επιθυµείτε να µεταφέρετε τις επιθυµητές ώρες λειτουργίας του λέβητα και επιβεβαιώστε την αντιγραφή πατώντας το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στο παράθυρο του σχήµατος 10, πατήστε το πλήκτρο. ιευκρινίζεται πως η λειτουργία των χρονοπρογραµµάτων δεν αναιρεί τις υπόλοιπες ρυθµίσεις της συσκευής οι οποίες αφορούν την προτεραιότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µέσω των ηλιακών συλλεκτών και γενικότερα την ενεργειακή διαχείριση του συστήµατος.

7 Σχήµα 11: Επεξεργασία χρονοπρογράµµατος Σχήµα 12: Αντιγραφή χρονοπρογράµµατος Πατώντας 3 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη Πρόσθετες λειτουργίες Για την επιλογή των πρόσθετων λειτουργιών της συσκευής, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, µε τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε µια από τις παρακάτω επιλογές. Κατόπιν µπορείτε να την επιλέξετε µε το πάτηµα του πλήκτρου : : Άµεση θέρµανση νερού χρήσης. Σε αυτή την επιλογή η συσκευή ενεργοποιεί τον λέβητα, αναιρώντας την προτεραιότητα των ηλιακών συλλεκτών και των χρονοπρογραµµάτων, µε σκοπό την άµεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόµατα µε την επίτευξη της ελάχιστης επιθυµητής θερµοκρασίας στο boiler. Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή, επιλέγοντας αντίστοιχα OFF ή ΟΝ. Για να αποθηκεύσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο. : Λειτουργία περιόδου διακοπτών. Κατά τη λειτουργία περιόδου διακοπών η συσκευή µειώνει κατά τις νυχτερινές ώρες την θερµοκρασία νερού του boiler στο ελάχιστο, µεταφέροντας την θερµότητα προς τους ηλιακούς συλλέκτες. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η υπερθέρµανση των ηλιακών συλλεκτών κατά τις ώρες της ηµέρας µε αυξηµένη ηλιοφάνεια, σε χρονικές περιόδους απουσίας, όπου δεν υπάρχει κατανάλωση του θερµαινόµενου νερού από το boiler. Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή, επιλέγοντας αντίστοιχα OFF ή ΟΝ. Για να αποθηκεύσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο. Πατώντας 3 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη Βασικές ρυθµίσεις Για την επιλογή των βασικών ρυθµίσεων της συσκευής, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, µε τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε µια από τις 3 ακόλουθες επιλογές ρύθµισης και να εισέλθετε σε αυτήν πατώντας το πλήκτρο : : Επιλογή γλώσσας. Σε αυτή την επιλογή ρύθµισης µπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα προβολής των πληροφοριών. Αφού εισέλθετε στην επιλογή γλώσσας εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του σχήµατος 9. Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα και να την αποθηκεύσετε πατώντας το πλήκτρο. Σχήµα 9: Επιλογή γλώσσας Σχήµα 10: Επιλογή ηµεροµηνίας και ώρας : Επιλογή ηµεροµηνίας και ώρας. Σε αυτή την επιλογή ρύθµισης µπορείτε να επιλέξετε την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Αφού εισέλθετε στην επιλογή εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του σχήµατος 10. Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε την τιµή που επιθυµείτε να µεταβάλετε. Για να µεταβάλετε την τιµή πατήστε το πλήκτρο. Κατόπιν αλλάξτε την τιµή µε τα πλήκτρα ή και αποθηκεύστε την πατώντας το πλήκτρο. : Ρυθµίσεις οθόνης. Σε αυτή την επιλογή ρύθµισης µπορείτε να µεταβάλετε τα χαρακτηριστικά φωτισµού, φωτεινότητας και αντίθεσης της οθόνης της συσκευής. Αφού εισέλθετε στο παράθυρο ρυθµίσεων οθόνης, εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

8 : Χρόνος αναµονής φωτισµού οθόνης. Με αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε για πόσο χρόνο θα παραµένει αναµµένος ο φωτισµός της οθόνης από το τελευταίο πάτηµα κάποιου από τα πλήκτρα. : Φωτεινότητα φωτιζόµενης οθόνης. Με αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε την φωτεινότητα της οθόνης κατά το χρονικό διάστηµα όπου αυτή φωτίζεται. : Φωτεινότητα µη φωτιζόµενης οθόνης. Με αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε την φωτεινότητα της οθόνης κατά το χρονικό διάστηµα όπου αυτή δεν φωτίζεται. : Αντίθεση οθόνης. Με αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε την αντίθεση (contrast) της οθόνης. Για να επιλέξετε κάποια από τις παραπάνω επιλογές χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή. Κατόπιν χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στο παράθυρο µεταβολής τιµής της επιλεχθείσας παραµέτρου. Στο σχήµα 11 παρουσιάζεται το παράθυρο επιλογής που εµφανίζεται στη συσκευή κατά την επιλογή µιας από τις παραπάνω παραµέτρους. Για να µεταβάλετε κάποια από τις τιµές χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή. Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την επιλεχθείσα τιµή. Σχήµα 11: Επιλογή τιµής ρυθµίσεων οθόνης Πατώντας 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη Βασικές παράµετροι Για την επιλογή των βασικών παραµέτρων της συσκευής, εισέλθετε στο µενού επιλογών και επιλέξτε το υποµενού. Κατόπιν, µε τα πλήκτρα ή µπορείτε να επιλέξετε µια από τις 2 ακόλουθες επιλογές παραµετροποίησης και να εισέλθετε σε αυτήν πατώντας το πλήκτρο : : ιαφορικές θερµοκρασίες και αποκλίσεις. Σε αυτή την επιλογή ρύθµισης µπορείτε τροποποιήσετε τις επιλεχθείσες τιµές διαφορικών θερµοκρασιών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των εξόδων όπως και τις επιθυµητές αποκλίσεις θερµοκρασίας. Με την χρήση των πλήκτρων ή µπορείτε να µεταβείτε στην παράµετρο την οποία επιθυµείτε να τροποποιήσετε. Κατόπιν την επιλέγετε πατώντας το πλήκτρο. Η επιλογή της νέας τιµής επιτυγχάνεται µε την χρήση των πλήκτρων ή και αποθηκεύεται µε το πάτηµα του πλήκτρου. Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ρυθµιζόµενες επιλογές, το εύρος ρύθµισης τιµών όπως και οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Πίνακας 1: ιαφορικές θερµοκρασίες και αποκλίσεις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P1.1 P1.2 P1.10 P1.11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟ ΟΥ R2 ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟ ΟΥ R2 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ T2 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ Τ3 ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 3 30 K K K K 3 P1.17 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 1 10 K 4 P1.18 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ K -3

9 : Μέγιστες και ελάχιστες τιµές θερµοκρασιών. Σε αυτή την επιλογή ρύθµισης µπορείτε τροποποιήσετε τις επιλεχθείσες ελάχιστες, µέγιστες και οριακές επιθυµητές τιµές θερµοκρασιών των αισθητηρίων. Με την χρήση των πλήκτρων ή µπορείτε να µεταβείτε στην παράµετρο την οποία επιθυµείτε να τροποποιήσετε. Κατόπιν την επιλέγετε πατώντας το πλήκτρο. Η επιλογή της νέας τιµής επιτυγχάνεται µε την χρήση των πλήκτρων ή και αποθηκεύεται µε το πάτηµα του πλήκτρου. Στον παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ρυθµιζόµενες επιλογές, το εύρος ρύθµισης τιµών όπως και οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Πίνακας 2: Μέγιστες και ελάχιστες τιµές θερµοκρασιών ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.17 P2.18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ Τ1 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ Τ1 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ Τ2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ Τ2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ Τ3 ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ o C o C o C o C o C o C o C 4 : Παράµετροι για την προστασία κατά της νόσου των λεγεωνάριων. Σε αυτή την επιλογή ρύθµισης µπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλεχθείσες λειτουργίες και τιµές σχετικά µε την προστασία κατά της νόσου των λεγεωνάριων όπως και της δεύτερης πηγής ενέργειας (λέβητας). Με την χρήση των πλήκτρων ή µπορείτε να µεταβείτε στην παράµετρο την οποία επιθυµείτε να τροποποιήσετε. Κατόπιν την επιλέγετε πατώντας το πλήκτρο. Η επιλογή της νέας τιµής επιτυγχάνεται µε την χρήση των πλήκτρων ή και αποθηκεύεται µε το πάτηµα του πλήκτρου. Στον παρακάτω πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ρυθµιζόµενες επιλογές, το εύρος ρύθµισης τιµών όπως και οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Πίνακας 3: Παράµετροι για την προστασία κατά της νόσου των λεγεωνάριων ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΕΒΗΤΑΣ) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 0(OFF) 1(ON) 0 0(OFF) 1(ON) 0 0(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ), 1(ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ), 2(ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑ P3.4) ΛΕΠΤΑ 0 2 Πατώντας 3 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη. 4. Πρόσθετες επιλογές συσκευής 4.1 Σύνδεση αντλίας µεταβλητού αριθµού στροφών Η συσκευή υποστηρίζει την επιλογή σύνδεσης αντλίας µεταβλητού αριθµού στροφών (inverter). Σε αυτή την επιλογή, η συσκευή αυξοµειώνει την τάση τροφοδοσίας της αντλίας σε συνάρτηση µε τις διαφορές θερµοκρασίας των αισθητηρίων και την προσέγγιση των τιµών του θερµοδοχείου στις επιθυµητές θερµοκρασίες. 4.2 Σύνδεση µετρητή ροής υγρού κλειστού κυκλώµατος Η συσκευή υποστηρίζει την επιλογή σύνδεσης µετρητή ροής υγρού του κλειστού κυκλώµατος θέρµανσης του θερµοδοχείου από τους ηλιακούς συλλέκτες. Σε αυτή την επιλογή απαιτείται η χρήση µετρητή ροής µε παλµική έξοδο σήµατος όπως επιπλέον δύο

10 αισθητηρίων θερµοκρασίας. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα µέτρησης της αποδιδόµενης, από το ηλιακό σύστηµα, ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις πρόσθετες επιλογές της συσκευής, επικοινωνήστε µε το τεχνικό τµήµα της αντιπροσωπίας. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Energy Under Control Πίνδου 15 & Μουδανιών Ν. Φιλαδέλφεια Τ.Κ Αττική ΤΗΛ: FAX: Εγγύηση Η συσκευή πληροί όλους τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές. Προσφέρεται µε 2 χρόνια εγγύηση από την ηµεροµηνία αγοράς της. Κατά το διάστηµα αυτό η Seltron d.o.o. καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής το οποίο προκύπτει από ελαττωµατικό εξάρτηµα ή κατασκευαστικό λάθος, ατέλεια ή δυσλειτουργία. Η Seltron d.o.o. διατηρεί το δικαίωµα της απόφασης να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει πλήρως την συσκευή. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά της συσκευής από την χρήση της, βλάβες οι οποίες προήλθαν από κακή χρήση ή εγκατάσταση και βλάβες οι οποίες δεν έχουν καµία λειτουργική επίπτωση στην συσκευή. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον γίνει οποιαδήποτε επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή/ και µε µη γνήσια ανταλλακτικά. Για οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή µαζί µε την απόδειξη αγοράς της στην αντιπροσωπία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL2H-0220GE51 R0308 EL2H-0220GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 7 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350, 2104212360, ΦΑΞ 2104200036 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 CE1U2353el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/141 Siemens Schweiz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MARTA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006 Building Technologies HVAC Products Συγχαρητήρια για την επιλογή του συστήματος Siemens Synco 900 και ευχαριστίες για την

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο

DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο *11201936* 11201936 Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, για να έχετε τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Ταμπλό ρύθμισης 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ Vysoce účinné závěsné plynové kotle Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα