Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μορφές Οργανισμών Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μορφές Οργανισμών Υγείας"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μορφές Οργανισμών Υγείας ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος:

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μορφές Οργανισμών Υγείας Σε αυτό το Κεφάλαιο θα μάθετε: Ποια είναι τα επίπεδα φροντίδας υγείας και ποιες δομές περιλαμβάνουν Ποιος είναι ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα Ποια είναι η οργανωτική δομή των νοσοκομείων και από ποιες υπηρεσίες αποτελείται Τι περιλαμβάνει η παραγωγική διαδικασία σε ένα νοσοκομείο Τι είναι η κατ οίκον νοσηλεία Ορισμένες δομές που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης 2

3 2.1. Εισαγωγή Η παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα παρέχεται από πλήθος Οργανισμών και φορέων. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που καλύπτονται και το βαθμό εξειδίκευσης της υγειονομικής μονάδας προκύπτουν τρία βασικά επίπεδα οργάνωσης της φροντίδας υγείας: το πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο (Σχήμα 1). Με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) ο πολίτης έρχεται συνήθως σε πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες υγείας. Το δευτεροβάθμιο και το τριτοβάθμιο επίπεδο αφορούν νοσοκομειακή περίθαλψη σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας. Στο δευτεροβάθμιο αντιμετωπίζονται βασικά προβλήματα υγείας ενώ στο τριτοβάθμιο σύνθετα ή εξειδικευμένα. Εκτός από το επίσημο πλαίσιο υγειονομικών σχηματισμών, φροντίδα παρέχεται μέσα και από το ευρύτερο συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον του ασθενή. Σχήμα 1. Τα επίπεδα της φροντίδας υγείας 3

4 2.2. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Από το π.χ. υπήρξε η πεποίθηση ότι το μέτρο και η πρόληψη είναι τα μέσα για τη μακροζωία. Αυτό περιγράφεται στο Nei Ching, το αρχαιότερο βιβλίο ιατρικής στην Κίνα (Adab, Macfarlane, 1998). Πέντε χιλιάδες χρόνια πριν, οι άνθρωποι πίστευαν αυτά που και τώρα πρεσβεύει η ΠΦΥ. Η ΠΦΥ αποτελεί τη βάση του συστήματος υγείας κάθε χώρας και το βασικό πυλώνα για την προαγωγή υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την περίθαλψη, την παρακολούθηση, καθώς και την αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών (Μέργος, 2008). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ουσιαστική φροντίδα υγείας, παγκόσμια προσβάσιμη σε άτομα και οικογένειες με μέσα που είναι αποδεκτά από αυτούς, με την πλήρη συμμετοχή τους, και σε κόστος τέτοιο που η κοινωνία και η χώρα μπορεί να αντεπεξέλθει. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας της χώρας, του οποίου είναι ο πυρήνας, αλλά και της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της κοινότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο δόθηκε πρώτη φορά έμφαση στην ΠΦΥ το 1978, στη διεθνή διάσκεψη που έλαβε χώρα στην πόλη Αλμάτι (πρώην Άλμα Άτα). Στη γνωστή διακήρυξη αναφέρεται ότι η ΠΦΥ είναι το πρώτο επίπεδο επαφής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας με το εθνικό σύστημα υγείας, φέρνοντας τη φροντίδα υγείας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται, και αποτελεί το πρώτο στοιχείο της διαδικασίας συνεχούς φροντίδας υγείας. Στην Ελλάδα, για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών από ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους και έως το 1983, συστάθηκαν αγροτικά ιατρεία και υγειονομικοί σταθμοί. Στελεχώθηκαν κυρίως με απόφοιτους των Ιατρικών Σχολών που υπηρετούσαν υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου (Ν.Δ. 67/68, ισχύει μέχρι και σήμερα). Ο ιδρυτικός νόμος 1397/83 του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρει ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων. Στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου ορίζονται οι σκοποί των Κέντρων Υγείας, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά επεκτείνονται στην πρόληψη, στη διαφώτιση και στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στο σύνολο δηλαδή της πρωτοβάθμιας φροντίδας 4

5 υγείας. Σύμφωνα με το ν. 3235/2004, ΠΦΥ νοείται το σύστημα παροχής σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο δέσμης βασικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χειρίζεται τα θέματα υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες προαγωγής, πρόληψης (πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς), συμβουλευτική και θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση σε όλους τους πολίτες της χώρας και όσους προσωρινά διαμένουν σε αυτήν. Η ΠΦΥ δεν έχει έναν μόνο ρόλο αλλά πολλούς, με ένα και μοναδικό στόχο, την καλύτερη δυνατή υγεία των ατόμων. Σε επείγοντα περιστατικά η έγκαιρη διακομιδή του ασθενούς σε δευτεροβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα μέσω του Ε.Κ.Α.Β. είναι σημαντική. Σε σημεία όμως με κακό οδικό δίκτυο ή σε νησιωτικές περιοχές, η άμεση επέμβαση του ιατρού του πρωτοβάθμιου ιδρύματος είναι αυτή που θα σώσει τη ζωή. Τα προγράμματα αγωγής υγείας που εκπονούνται από τους φορείς ΠΦΥ καθορίζουν ως ένα σημείο τη γνώση, τα πιστεύω και τη συμπεριφορά ατόμων και κοινωνιών που σχετίζονται με την προαγωγή, διατήρηση και φροντίδα της υγείας των ατόμων. Οι εμβολιασμοί σε παιδιά και ενήλικες είναι παραδείγματα μείωσης της επίπτωσης μιας νόσου στον πληθυσμό, παραδείγματα δηλαδή πρωτογενούς πρόληψης που εφαρμόζονται σε Κ.Υ., στις νομαρχίες, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κτλ. Η μείωση του επιπολασμού μιας αρρώστιας επιτυγχάνεται επίσης μέσα από την ΠΦΥ, π.χ. η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης με χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων επιφέρει μείωση κατά 15% περίπου των καρδιακών επεισοδίων και η επιμελής ρύθμιση του διαβήτη προστατεύει από την εμφάνιση επιπλοκών της πάθησης, όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια και η νεφροπάθεια. Οι κοινωνικές υπηρεσίες βοηθούν στην πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων, με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στον άνθρωπο και στην κοινότητα. Σε φορείς που έχουν στελεχωθεί με γενικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας μόνιμης απασχόλησης, αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενών και λειτουργών υγείας, υπάρχει μόνιμη παρακολούθηση, γνώση των 5

6 ιδιαίτερων προβλημάτων τόσο της υγείας, όσο και του περιβάλλοντος διαβίωσης και πραγματικό ενδιαφέρον για την καλύτερη εξέλιξη και πορεία της υγείας των ατόμων. Περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στην ΠΦΥ παραπέμπονται σε άλλους φορείς, όπως γενικά ή ειδικά νοσοκομεία, διαγνωστικά εργαστήρια, ειδικευμένες μονάδες πρόληψης (π.χ. μαστογραφία). Η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί και σε μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού. Σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. η ΠΦΥ θα πρέπει να λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού και να δικτυώνει τις διάφορες υπηρεσίες υγείας (Σχήμα 2). Σχήμα 2. Η ΠΦΥ ως κόμβος συντονισμού και δικτύωσης των υπηρεσιών Υγείας Πηγή: Π.Ο.Υ., Η δομή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα παρέχεται από ένα μωσαϊκό φορέων, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια τεσσάρων βασικών δομών (Οικονόμου, 2004): 1. Του ΕΣΥ, μέσω των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, των Εξωτερικών Ιατρείων και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων. 2. Της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα δημοτικά ιατρεία και των διάφορων προνοιακών υπηρεσιών. 3. Των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των πολυϊατρείων τους. 6

7 4. Του ιδιωτικό τομέα που περιλαμβάνει ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους ή μη με ασφαλιστικά ταμεία, εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών κλινικών. Οι τέσσερις αυτές βασικές δομές λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς ουσιαστική επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό από ένα ενιαίο ανώτερο θεσμικό όργανο Προβλήματα από τη δομή της ΠΦΥ Η παροχή ΠΦΥ από τόσους πολλούς φορείς, χωρίς συντονισμό και οργάνωση, δημιουργεί προβλήματα ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων υποδομών αλλά και την ισότητα των παροχών προς τους πολίτες. Για πολλά χρόνια τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης διέφεραν ως προς τον τρόπο που διαχειρίζονταν την ΠΦΥ. Στο ΙΚΑ για παράδειγμα, οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά από τα Πολυϊατρεία, κλείνοντας ραντεβού πολλές φορές με καθυστέρηση ενός μήνα. Στον ΟΓΑ εργαστηριακές εξετάσεις εκτελούνται δωρεάν μόνο μέσω του Ε.Σ.Υ., ενώ ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ήταν συμβεβλημένος με κάποιους ιατρούς και αποκλειστικά αυτούς μπορούν να επισκεφθούν οι ασφαλισμένοι. Με το Κεφάλαιο Β του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», συστήθηκε ο Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στις αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν τα ταμεία Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Όταν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας υγείας που καλύπτει πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχει πλέον δικαιότερη κατανομή των πόρων, να μπορούν επιτευχθούν συμφωνίες με τους προμηθευτές ιατρούς μειώνοντας τις τιμές προς όφελος των ασθενών. Το περιβάλλον όμως της οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα, δημιουργεί προβλήματα στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να 7

8 υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του και παράπονα τόσο από πλευράς προμηθευτών (δηλαδή ιατρών, φαρμακοποιών, διαγνωστικών κέντρων και κλινικών), όσο και από πλευράς καταναλωτών, δηλαδή των ασθενών. Επιστρέφοντας στα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως έχει ορίσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η ΠΦΥ θα πρέπει να λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού και δικτύωσης των διαφόρων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα υπάρχει ασυνέχεια ως προς την περίθαλψη. Όταν ένας γενικός ιατρός διαγνώσει πρόβλημα υγείας σε έναν ασθενή, είναι πιθανό να τον παραπέμψει σε δευτεροβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οφείλει να συντάξει παραπεμπτικό σημείωμα με τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης. Αν υποθέσουμε ότι αυτός ο ασθενής νοσηλεύεται πράγματι στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής του για κάποιες ημέρες, επιστρέφοντας στο γενικό ιατρό για διευκρινήσεις ή με ενοχλήματα κατά την ανάρρωσή του δεν έχει τίποτε άλλο από ένα εξιτήριο, στο οποίο αναγράφεται λακωνικά η διάγνωση της νόσου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, μια πιθανή μαγνητική ή αξονική τομογραφία παραμένουν στο αρχείο του νοσοκομείου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον πρωτοβάθμιο φορέα για πλήρη καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί, εάν ο ασθενής κατείχε μια ηλεκτρονική κάρτα υγείας, η οποία θα ενημερωνόταν σε κάθε επίσκεψη σε φορέα υγείας με τα ιατρικά του δεδομένα. Μια άλλη λύση για την ανταλλαγή πληροφοριών στους δημόσιους φορείς είναι η διασύνδεση νοσοκομείων και κέντρων υγείας με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και η εγκατάσταση Laboratory Information System (L.I.S.) στα εργαστήρια. Στην επαρχεία τα 210 Κέντρα Υγείας περίπου που λειτουργούν στους κόλπους του Ε.Σ.Υ. καλύπτουν ως ένα σημείο την ΠΦΥ, αν και λειτουργούν με ελλείψεις σε προσωπικό που πολλές φορές ξεπερνά το 50% των οργανικών θέσεων (Μπουλούτζα, 2008). Λόγω φόρτου εργασίας, αλλά και έλλειψης προσωπικού, ο ρόλος των ιατρών των Κέντρων Υγείας περιορίζεται στη συνταγογράφηση, ενώ παραγκωνίζεται η πρόληψη και η προαγωγή υγείας. Στις μεγάλες πόλεις δε λειτούργησαν έως τώρα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου, με αποτέλεσμα το συνωστισμό ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, των Ιδρυμάτων δηλαδή που θα έπρεπε να παρέχουν δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Τα πρώην πολυιατρεία του ΙΚΑ δέχονται πλέον ασθενείς όλων των ασφαλιστικών φορέων του 8

9 ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί για να καλυφθούν από τις υφιστάμενες δομές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έχουν ανάγκη υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιούν την ΠΦΥ (Σχήμα 3), της οποίας το κόστος της είναι πολύ μικρότερο από της νοσοκομειακής περίθαλψης, για την οποία διατίθεται πολλές φορές το 60% των δαπανών για την υγεία (Σούλης, 1998). Σχήμα 3. Η πυραμίδα της χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε πληθυσμό 1000 ενηλίκων επί ένα μήνα Πηγή: Φιλαλήθης, Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας Η νοσοκομειακή φροντίδα παρέχεται κυρίως από τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία όμως παρέχουν σε κάποιο βαθμό υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, εκπαίδευσης, έρευνας, εξωνοσοκομειακής φροντίδας και πρόληψης. Με το ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α ) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» τα νοσοκομεία του ΕΣΥ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: γενικά και ειδικά και καταργήθηκαν όροι που ίσχυαν νωρίτερα όπως νομαρχιακά και περιφερειακά. Τα γενικά νοσοκομεία διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από μία θεραπευτικές κατηγορίες και τα ειδικά διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μία θεραπευτική κατηγορία. Η κατάταξη των νοσοκομείων στις παραπάνω κατηγορίες γίνεται με τον Οργανισμό τους. 9

10 Ο ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» επαναλαμβάνει την ίδια κατηγοριοποίηση και αναφέρει ότι όσα νοσοκομεία έχουν ακόμη τον τίτλο «Πανεπιστημιακά» τον διατηρούν και στο μέλλον εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε αυτόν τον νόμο ορίζονται ακόμη τα όργανα διοίκησης των νοσοκομείων τα οποία είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής. Στο κεφάλαιο Β αυτού του νόμου αναφέρονται ακόμη οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και άλλα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία της χώρας υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας και είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Η οργανωτική δομή των νοσοκομείων Στους Οργανισμούς των νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ομαδοποιούνται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με την οποία ασκούν παρόμοια καθήκοντα για να διευκολυνθεί ο τρόπος διοίκησης. Κάθε νοσοκομείο έχει πλέον τρεις υπηρεσίες: Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική (παλαιότερα υπήρχε χωριστή τεχνική υπηρεσία, ενώ τώρα τείνει να ενσωματωθεί στη διοικητική). Για παράδειγμα το νοσοκομείο της Ξάνθης, όπως φαίνεται στο σχήμα 4, έχει τρεις υπηρεσίες που αποτελούν διευθύνσεις. Η ιατρική υπηρεσία χωρίζεται σε: παθολογικό, χειρουργικό ψυχικής υγείας και εργαστηριακό τομέα, λοιπά τμήματα και διατομεακά τμήματα, ενώ ακολουθεί και άλλη διαβάθμιση. Λόγου χάρη ο εργαστηριακός τομέας χωρίζεται σε βιοχημικό, μικροβιολογικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, ακτινοδιαγνωστικό, φαρμακείο και παθολογικής ανατομικής. Με τον ίδιο τρόπο διαρθρώνονται όλα τα τμήματα ή γραφεία του νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν και ορισμένα τμήματα που υπάγονται απευθείας στο διοικητή όπως το ειδικό γραφείο υποδοχής ασθενών. 10

11 Σχήμα 4. Οργανόγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης Πηγή: Αυτή η δομή ενός οργανισμού, που λέγεται λειτουργική δομή, έχει την τάση να προωθεί τη λήψη αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο επειδή όλες οι λειτουργίες των τμημάτων συγκλίνουν στην κορυφή του Οργανισμού και για το λόγο αυτό παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες. Ο συντονισμός μεταξύ των τμημάτων είναι συνήθως ελλιπής. Τα ανώτερα στελέχη τα οποία έχουν την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων πιθανά δεν μπορούν να ενημερωθούν με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από το κάθε γραφείο. Επίσης, υπάρχει καθυστέρηση στις αντιδράσεις των τμημάτων προς το εξωτερικό περιβάλλον όταν απαιτείται συντονισμός των τμημάτων (Sullivan & Decker, 2009) Η παραγωγική διαδικασία των νοσοκομείων Η παραγωγική διαδικασία των νοσοκομείων όπως και κάθε άλλη παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιεί εισροές για να παράγει εκροές. Επειδή όμως το αγαθό υγεία δεν είναι εύκολα μετρήσιμο, (δεν παράγουμε π.χ. 5 κιλά υγεία!) όπως η παραγωγή 11

12 ενός προϊόντος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης των εκροών. Η παραγωγική διαδικασία του νοσοκομείου αναπαριστάται στο σχήμα 5. Σχήμα 5. Παραγωγική διαδικασία του νοσοκομείου Οι εισροές ενός νοσοκομείου είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ο κτιριακός και τεχνολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους αναλώσιμα υλικά. Ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής είναι ο άνθρωπος γι αυτό και τα νοσοκομεία ονομάζονται οργανισμοί εντάσεως εργασίας. Το προσωπικό που εργάζεται σε κάθε νοσοκομείο εξαρτάται από την κατηγορία του (γενικό ή ειδικό) αλλά και από τον αριθμό των κλινών. Ο αριθμός του προσωπικού που πρέπει να υπηρετεί σε κάθε νοσοκομείο καθορίζεται με το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (ΦΕΚ 32 Α ) «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων» σύμφωνα με συντελεστές καθορισμού δύναμης προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού ορίζεται κατά υπηρεσία σε ποσοστό: % για την ιατρική υπηρεσία % για τη νοσηλευτική υπηρεσία % για τη διοικητική υπηρεσία επί της συνολικής δύναμης κρεβατιών του νοσοκομείου αν πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή: 1. για τα γενικά νοσοκομεία για τα ειδικά νοσοκομεία 1,8-2,8 12

13 3. για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία 0,5-2. Είναι φανερό ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και η νοσηλεία έχει συντομότερη διάρκεια όμως μεγαλύτερη ένταση. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητες ειδικότητες που πριν από 30 χρόνια ήταν άγνωστες. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού αυτού του προεδρικού διατάγματος, ιδίως τη σημερινή εποχή κατά την οποία υπάρχει τάση μείωσης των νοσοκομειακών κλινών. Ένα μεγάλο μέρος του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα ακριβό, όπως οι μαγνητικοί και οι αξονικοί τομογράφοι, ενώ τα αναλώσιμά τους έχουν και αυτά υψηλό κόστος. Η προμήθεια αυτού του εξοπλισμού θα πρέπει να αποφασίζεται από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον κεντρικό σχεδιασμό της υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα τέτοιων μηχανημάτων τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια θεραπευτήρια. Αυτό έχει ως συνέπεια την προκλητή ζήτηση. Για παράδειγμα το 2008 στην Ελλάδα διενεργήθηκαν 320,40 εξετάσεις αξονικής τομογραφίας ανά χίλιους κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος στα μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Aνάπτυξης είναι 123,8 (ΟΟΣΑ, 2012). Όπως φαίνεται στο σχήμα 5 υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μετρήσει κανείς τις εκροές ενός νοσοκομείου για παράδειγμα η μέση διάρκεια νοσηλείας, η νοσολογική κίνηση, ο αριθμός των χειρουργείων ή ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ισούται με το λόγο: αριθμός ημερών νοσηλείας διαιρούμενος με τον αντίστοιχο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών Κατ οίκον νοσηλεία Το σπίτι ήταν για πολλά χρόνια σχεδόν ο αποκλειστικός χώρος φροντίδας των ασθενών, ενώ τα τελευταία χρόνια, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Ως νοσηλεία στο σπίτι ορίζονται οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στους ασθενείς και τις οικογένειές τους στο χώρο που ζουν με σκοπό την προαγωγή, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας ή την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της ασθένειας ή και της αναπηρίας. Η κατ οίκον νοσηλεία προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή, καθώς βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον. Έτσι οι ψυχολογικές επιπτώσεις από 13

14 την ασθένεια είναι λιγότερες Επίσης στο σπίτι το άτομο δεν κινδυνεύει από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ταυτόχρονα απελευθερώνονται κλίνες και γίνεται εξοικονόμηση πόρων. Έχει βρεθεί ότι το κόστος νοσηλείας στο σπίτι είναι μικρότερο από αυτό στα νοσοκομεία (Καλογεροπούλου & Μουρδουκούτας, 2009). Όμως το προσωπικό που θα πρέπει να απασχοληθεί στην κατ οίκον νοσηλεία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο, ενώ όταν τα νοσοκομεία απέχουν αρκετά, ο χρόνος μετακίνησης σε ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να είναι μεγάλος. Στην κατ οίκον νοσηλεία θα πρέπει να υποστηρίζεται ψυχολογικά το οικείο πρόσωπο που παίζει το ρόλο του φροντιστή, καθώς το στρες που προκαλείται από τη φροντίδα κυρίως των χρόνια πασχόντων, όπως για παράδειγμα τα άτομα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό Υπηρεσίες αποκατάστασης Για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποκατάστασης είναι απαραίτητη η συνδρομή επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Η ιατρική ειδικότητα που εμπλέκεται σε αυτές τις υπηρεσίες είναι η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής. Ταυτόχρονα ένα πλήθος άλλων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να στηρίξει ολιστικά τον ασθενή με υπηρεσίες που θα πρέπει να στοχεύουν στην ψυχολογική και κοινωνική του ενδυνάμωση, όπως οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Η επανένταξη στην αγορά εργασίας σε ένα νέο ενδεχομένως αντικείμενο απαιτεί το συντονισμό και την υποστήριξη από υπηρεσίες οι οποίες στη χώρα μας δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν σε έναν αποκλειστικά φορέα. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης προσφέρονται από ιδιωτικά ιατρεία, εργαστήρια φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και ολοκληρωμένα κέντρα αποκατάστασης που στα οποία συμπεριλαμβάνονται διάφοροι κλάδοι επαγγελματιών υγείας. Ακόμη με τον πρόσφατο νόμο 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) «Ανασυγκρότηση των φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, Φάρμακο», όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης (ΚΕΚΥΚΑμεΑ) και τα Κέντρα Αποθεραπείας, Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) που ήταν αυτόνομα Ν.Π.Δ.Δ. μετατράπηκαν σε οργανικές μονάδες των κατά τόπους νοσοκομείων και πλέον ονομάζονται Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών 14

15 υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Η πρώιμη διάγνωση, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρίες και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους. Αν και έχει ήδη περάσει ένα έτος από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί οι Οργανισμοί των ΚΕΦΙΑΠ και έτσι τα περισσότερα από αυτά τα Κέντρα λειτουργούν με το προϋπάρχον προσωπικό, ενώ τα μέσα που διαθέτουν για την παροχή φροντίδων υγείας, κοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης δεν επαρκούν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον οικονομικής κρίσης και διαρκών αιτημάτων για υπηρεσίες αποκατάστασης και κοινωνικής υποστήριξης τα οποία προέρχονται από ασθενείς και άτομα με αναπηρία. 15

16 Βιβλιογραφία Adab P, Macfarlane DJ. (1998). Exercise and heatlh new imperatives for public health policy in Hong Kong, Hong Kong Medical Journal, 4: Διακήρυξη της Άλμα Άτα, Διεθνές συνέδιο για την ΠΦΥ, ΕΣΣΔ 1978, (πρόσβαση 12/10/2012) Καλογεροπούλου Μ, Μουρδουκούτας Π. (2009). Υπηρεσίες Υγείας: Οργάνωση και Διοίκηση, Αποδοτικότητα, Ποιότητα, Αθήνα: Κλειδάριθμος Μέργος Γ. (2008). Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ομιλία στο Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Αθήνα, (πρόσβαση 12/10/2012) Μπουλούτζα Π. (2008). Κέντρα Υγείας, το αποπαίδι του ΕΣΥ, Καθημερινή, (πρόσβαση 12/10/2012) Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (2012). Ορισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (πρόσβαση 12/10/2012) Σούλης Σ. (1998). Οικονομική της Υγείας, Αθήνα: Παπαζήση Sullivan EJ, Decker PJ. (2009). Αποτελεσματική Ηγεσία και Διοίκηση στις Υπηρεσίες Υγείας, Αθήνα: Γκιούρδας Οικονόμου Χ. (2004). Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα: Διόνικος OECD (2012). OECD Health Data 2012 Frequently requested data, frequentlyrequesteddata.htm, (πρόσβαση 14/10/2012) World Health Organization (2008). The World Health Report 2008 Primary Health Care Now more than ever, (πρόσβαση 12/10/2012) Φιλαλήθης Τ. (2008). Η σύνδεση της εκπαίδευσης και της ιατρικής φροντίδας, ομιλία σε ημερίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, (πρόσβαση 14/10/2012) 16

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Γώ Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής Καθηγητή στο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας gpierrakos@teiath.gr Δομή του μαθήματος Η έννοια του συστήματος Δομή συστήματος υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αναδιοργάνωσης & Εξορθολογισμού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας. Ζήτηση Προσφορά & Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας

Μέτρα Αναδιοργάνωσης & Εξορθολογισμού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας. Ζήτηση Προσφορά & Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας Μέτρα Αναδιοργάνωσης & Εξορθολογισμού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας Ζήτηση Προσφορά & Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας Προβλήματα Υφιστάμενου Συστήματος Χρηματοδότησης Αποτελεί κοινή πλέον διαπίστωση ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2013. Αρ. Πρωτ.1627

Αθήνα, 08/11/2013. Αρ. Πρωτ.1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ / ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το κίνημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησε το 1977 στο 30ο συνέδριο

Το κίνημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησε το 1977 στο 30ο συνέδριο ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 ΥΠHPEΣIEΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ ΦPONTIΔAΣ YΓEIAΣ ΣE ΕΛΛAΔA KAI Η.Π.Α. Των: Δρακοπούλου Μαριάννας, Ρόκα Βασιλικής, Αποστολάρα Παρασκευής, Αθανασοπούλου Μαρίας, Φώτη Θεοφάνη, Καλοκαιρινού

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ THE ACCESIBILITY OF GREEK POPULATION

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Σεπτέμβρης 2014 Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Η Κατάσταση σήμερα Η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κράτους και στη διαμόρφωση συνθηκών για επέκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Γιουβανά Αλεξία ΑΜ. 07/21 ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Υγεία και μετανάστευση στη Θεσσαλονίκη Υπεύθυνη καθηγήτρια Περσεφόνη Πολυχρονίδου Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ Της: Παρθένας Ευμορφίδου 1. Εισαγωγή Όταν σ εσένα ερχόμαστε Παραμερίζεις τα κουρέλια

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα