ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, COM(2014) 910 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 Νέο ξεκίνημα EL EL

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η Επιτροπή ψηφίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της με τη δέσμευση να αλλάξει τα πράγματα: να κάνει διαφορετικά πράγματα και να τα κάνει με διαφορετικό τρόπο. Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ απτά αποτελέσματα σχετικά με τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις: την υψηλή ανεργία, τη βραδεία ανάπτυξη, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, το κενό των επενδύσεων και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, θέλουν λιγότερη παρέμβαση της ΕΕ στα ζητήματα όπου τα κράτη μέλη μπορούν ευκολότερα να δώσουν τη σωστή λύση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι πολίτες αναμένουν επίσης από την ΕΕ να είναι περισσότερο ανοικτή και να λογοδοτεί περισσότερο τόσο για το έργο της όσο και για τον τρόπο δράσης της. Η παρούσα Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προωθήσει αυτή την αλλαγή και να εργαστεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα επικεντρωθούμε στα μείζονα ζητήματα, όπως η απασχόληση και η ανάπτυξη, σύμφωνα με τις δέκα προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων 1 του Προέδρου Juncker. Δεν θα παρουσιάσουμε προτάσεις που δεν θα συμβάλλουν σ αυτές τις προτεραιότητες. Επίσης, θα εφαρμόσουμε την έλλειψη συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο 2 και θα αποσύρουμε εκκρεμείς προτάσεις που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους μας ή που δεν οδηγούν πουθενά, διότι θέλουμε όλα τα θεσμικά όργανα να επικεντρωθούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε ζητήματα που είναι πράγματι σημαντικά. Αυτή είναι η πολιτική μας δέσμευση και πάνω στη βάση αυτή θέλουμε να στείλουμε μήνυμα πέρα από τις Βρυξέλλες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και να κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ. Οι πολίτες θα μας κρίνουν από τη δέσμευση και τις επιδόσεις μας, από τις βελτιώσεις που θα επέλθουν στη ζωή τους ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Κατά τον πρώτο μήνα άσκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή υπέβαλε σημαντική δέσμη μέτρων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 3 με ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για την κινητοποίηση 315 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε όπως αρχίσαμε. 1 Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf). 2 Βλέπε σημείο 39 εδάφιο 2 της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η νέα Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση όλων των εκκρεμών προτάσεων με την έναρξη της θητείας της ώστε να τις επιβεβαιώσει πολιτικώς ή να τις αποσύρει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε το Κοινοβούλιο». 3 COM(2014)

3 Οι προτάσεις που ανακοινώνουμε στο παρόν πρόγραμμα εργασίας έχουν επιλεγεί διότι πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες το επόμενο έτος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε στο παρόν πρόγραμμα εργασίας είναι τα αποτελέσματα που θα επιτύχουμε το Στα προγράμματα εργασίας μας για τα μελλοντικά έτη θα προτείνουμε άλλες δράσεις για να υλοποιήσουμε τις δέκα προτεραιότητες. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για ορισμένες από αυτές τις δράσεις θα αρχίσουν το Ωστόσο, οι κύριες εξελίξεις στην ΕΕ σήμερα και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μας κρίνουν την ΕΕ βασίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και στα υφιστάμενα προγράμματα. Οι άμεσες ανησυχίες τους αφορούν το σύνολο των υφιστάμενων κανόνων, και γι αυτό το λόγο η Επιτροπή θεωρεί ως πολιτική της προτεραιότητα την ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου με παράλληλη διατήρηση των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και επιλογών για τους καταναλωτές. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς τους κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλουν στο πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη και δεν επιβάλλουν περιττά γραφειοκρατικά ή διοικητικά βάση αλλά, ταυτόχρονα, αποφέρουν τα οφέλη που αναμένουν οι πολίτες. Όπου οι κανόνες είναι παρωχημένοι ή δεν συνάδουν με τις προτεραιότητές μας, θα τους επανεξετάσουμε και θα τους βελτιώσουμε. Όπου υπάρχει περιττή γραφειοκρατία θα την καταργήσουμε. Όπου οι κανόνες έχουν νόημα και εξυπηρετούν τους στόχους μας, θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται, υλοποιούνται και επιβάλλονται με ορθό τρόπο ώστε να αποφέρουν πραγματικά οφέλη στους πολίτες. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα λοιπά εργαλεία που διαθέτουμε για να προωθήσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αποτελεί πρωτίστως μέσο για έξυπνες επενδύσεις στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, που γεννήθηκε από την ανάγκη να επαναφέρουμε την ΕΕ στο δρόμο της ανάπτυξης ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε στο μέλλον το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και ένα υγιές περιβάλλον. Το πρόγραμμα δράσης αποτελεί επίσης πρόσκληση για αλλαγή στις μεθόδους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους για τον καθορισμό των σημαντικότερων προτεραιοτήτων και στα τρία θεσμικά όργανα και για την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες αυτές, ώστε οι θετικές επιπτώσεις των προτάσεών μας να μπορούν να φθάνουν γρήγορα στους πολίτες. Θα οικοδομήσουμε στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες και τις πόλεις ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και την αποτελεσματικότητα της επί τόπου δράσης, από τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων έως την περιβαλλοντική πολιτική και από την ενιαία αγορά έως τα δικαιώματα των καταναλωτών. 3

4 Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη η αλλαγή πρέπει να είναι ορατή 4 και να έχει γρήγορο αντίκτυπο. Με το παρόν πρόγραμμα εργασίας, και με την επίτευξή του το 2015, θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. *** Το παρόν πρόγραμμα εργασίας καθορίζει εστιασμένες δράσεις για το Δεν περιγράφει λεπτομερώς τη δράση της Επιτροπής κατά τα επόμενα τέσσερα έτη της θητείας της, μολονότι θα ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές εργασίες για ζητήματα όπως η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στο Παράρτημα Ι καθορίζονται οι νέες πρωτοβουλίες, που είναι διαρθρωμένες γύρω από τις κύριες προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων, στις οποίες η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειές της το Κατά την εκπόνηση του παρόντος προγράμματος εργασίας η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προτάσεις που επί του παρόντος αναμένουν τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5. Θεωρούμε την εφαρμογή της αρχής της έλλειψης συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο ως σημαντικό τμήμα της πολιτικής μας ευθύνης: υπάρχει ανάγκη εκκαθάρισης ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε τον χρόνο και την ενέργεια μας στις προτάσεις εκείνες που θα έχουν, αφενός, τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη και, αφετέρου, τις περισσότερες πιθανότητες να θεσπιστούν στο εγγύς μέλλον. Έχουμε διαμορφώσει γνώμη για τις προτάσεις που επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να τις συνοδεύσουμε μέχρι την έκδοσή τους, τις προτάσεις που σχεδιάζουμε να τροποποιήσουμε για να ευθυγραμμιστούν με τις δέκα προτεραιότητές μας και τις προτάσεις που προτείνουμε να αποσυρθούν. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται σθεναρά ως προς τους στόχους πολλών προτάσεων των οποίων προτείνει την απόσυρση. Ωστόσο, οι προτάσεις δεν είναι χρήσιμες εάν απλά παραμένουν σε αδράνεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εάν έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα ή εάν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχουν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν πλέον να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή προτείνει την απόσυρση προτάσεων για να τις αντικαταστήσει μεταγενέστερα με πιο φιλόδοξες προτάσεις ή να τις προσαρμόσει καλύτερα στις δέκα προτεραιότητές της. Σε άλλες περιπτώσεις, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην κοινωνία από τότε που υποβλήθηκε η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Στο Παράρτημα ΙΙ καθορίζονται οι προτάσεις που θα αποσυρθούν (ή θα τροποποιηθούν). Η Επιτροπή αναμένει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προτάσεις αυτές πριν τις αποσύρει. 4 Για να σηματοδοτηθούν το νέο ξεκίνημα με τη νέα Επιτροπή και το παρόν πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα εστιάσει τις δραστηριότητές της επικοινωνίας, το 2015, στις δέκα προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων. Βλέπε σημείο 2.4. του SEC(2013) 486, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εσωτερική επικοινωνία βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου Συνολικά, 452 προτάσεις εκκρεμούν από τις προηγούμενες Επιτροπές. 4

5 Επίσης, το πρόγραμμα εργασίας αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου που έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την άρση του κανονιστικού φόρτου. Οι δράσεις του ήτοι η νομοθετική τροποποίηση, οι έλεγχοι καταλληλότητας και οι αξιολογήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της εργασίας της Επιτροπής και παρουσιάζονται στο Παράρτημα III. Θα δρομολογηθούν προσπάθειες απλούστευσης, για παράδειγμα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επίσης, οι εργασίες θα εστιαστούν στην έναρξη ομαλής λειτουργίας της πρόσφατης μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των νέων κανόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου Αυτό συνεπάγεται συντονισμό σε όλα τα επίπεδα και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων με τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για τον χρόνο έναρξης ισχύος των νόμων της ΕΕ, το πρόγραμμα εργασίας απαριθμεί στο Παράρτημα IV τη νομοθεσία που καθίσταται εφαρμοστέα το *** 1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Η νέα οικονομική αφήγηση της Επιτροπής οικοδομείται γύρω από τρία κύρια σκέλη, ήτοι την προώθηση των επενδύσεων, την επιδίωξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική ευθύνη. Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Επιτροπή πρότεινε ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο 6 για να δώσει νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση για τις νέες επενδύσεις θα κινητοποιηθεί μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και με τη διασφάλιση ότι θα φθάνει στην πραγματική οικονομία μέσω κατάρτισης αξιόπιστου χαρτοφυλακίου έργων και μέσω επέκτασης και διευκόλυνσης της πρόσβασης στην τεχνική βοήθεια. Εκτός από το νέο Ταμείο, θα προωθηθεί περαιτέρω η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων (για παράδειγμα δανείων και εγγυήσεων, αντί των επιχορηγήσεων) για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου , με στόχο τον διπλασιασμό, τουλάχιστον, της χρήσης των μέσων αυτών κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Πρόσθετα μέτρα θα εστιαστούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα καταθέσει ορισμένες προτάσεις που 6 COM(2014)903. 5

6 έχουν σχεδιασθεί για την ταχεία εφαρμογή αυτής της προσέγγισης και θα εξετάσει περαιτέρω τους εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεδομένου ότι σήμερα έχουν εγκριθεί όλες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου , και έχουν οριστικοποιηθεί τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα, οι επενδύσεις θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το 2015 όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 7 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η νέα πολιτική συνοχής, που συνδέεται σταθερά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης, έχει μετατραπεί σε κύρια πηγή δημοσίων επενδύσεων σε αρκετά κράτη μέλη. Η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προϋπολογισμού της ΕΕ στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις μέσω της εκ νέου συνειδητοποίησης της ανάγκης βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα θα ενταχθεί στον προβληματισμό για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και στις προετοιμασίες για την μετά το 2020 δέσμη μέτρων του ΠΔΠ οι οποίες θα γίνουν αργότερα κατά τη θητεία της παρούσας Επιτροπής. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη στρατηγική για την πολιτική εμπορίου και επενδύσεων με ιδιαίτερη εστίαση στη συμβολή τους στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Η εδραίωση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών της ΕΕ με νέα κέντρα ανάπτυξης στον κόσμο δεν είναι μόνο ουσιώδους σημασίας για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ενισχυμένη παραγωγικότητα στην ΕΕ, αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική γειτονίας και ανάπτυξης καθώς και στη συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη δύσκολη πρόκληση της εξεύρεσης εργασίας για περισσότερους ανθρώπους και της διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προοδεύσουν και να προσαρμοστούν στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει δέσμη μέτρων για να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές προκειμένου να βοηθήσει την προαγωγή της ένταξης στην αγορά εργασίας και να προωθήσει τις δεξιότητες. Η ορθά διατυπωμένη νομοθεσία της ΕΕ και η αποτελεσματική εφαρμογή της μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία. Επί του παρόντος, οι οικολογικές βιομηχανίες και η οικολογική καινοτομία αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς για πράσινες τεχνολογίες, αξίας ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το Η αναθεωρημένη πρόταση για την κυκλική οικονομία θα ενισχύσει την τάση αυτή συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πράσινη ανάπτυξη. Στον τομέα αυτό είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε πάνω σε κοινούς στόχους για αυτά που επιθυμούμε να επιτύχουμε, με το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας, ενώ πρέπει να είμαστε λιγότερο περιοριστικοί ως προς τα μέσα που τα κράτη μέλη μπορούν να 7 COM(2010)2020 τελικό. 6

7 χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία θα διευκολύνουν τη μετατροπή των προτάσεων σε συγκριμένη επιτόπου δράση. Η ΕΕ διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο κανονιστικό σύστημα. Η εκ νέου εστίαση στην εφαρμογή και την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ της υφιστάμενης νομοθεσίας θα μπορούσε να παράσχει γρήγορα οφέλη, με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης. Εκτός από την επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο στόχο, η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την άντληση του μέγιστου δυναμικού ανάπτυξης από το υφιστάμενο σύνολο νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή θα είναι η κύρια προτεραιότητα σε πολλούς τομείς των εργασιών μας, μεταξύ άλλων στη γεωργία, στην αλιεία, στα τελωνεία, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ενιαία αγορά. 2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά Η ψηφιακή ενιαία αγορά κρατά ένα από τα κύρια κλειδιά μιας νέας δυναμικής για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της με την προαγωγή της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνικής προόδου. Όλοι οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας γίνονται ψηφιακοί. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της ψηφιακής επανάστασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Οι φραγμοί στην ψηφιακή οικονομία είναι φραγμοί στην απασχόληση, την ευημερία και την πρόοδο. Η Επιτροπή εκπονεί στρατηγική που θα εντοπίσει τις μείζονες προκλήσεις για τη δημιουργία ασφαλούς, αξιόπιστης και δυναμικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η στρατηγική θα εστιάζεται σε έξι πτυχές: την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, την άρση των περιορισμών, τη διασφάλιση της πρόσβασης και της συνδετικότητας, την οικοδόμηση της ψηφιακής οικονομίας, την προώθηση της ηλεκτρονικής κοινωνίας και τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία παγκόσμιας κλάσης για τις ΤΠΕ. Το 2015, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των τρεχουσών διοργανικών διαπραγματεύσεων για προτάσεις όπως η μεταρρύθμιση των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και ο κανονισμός για τη συνδεδεμένη ήπειρο. Επίσης, θα προτείνει νέες πρωτοβουλίες, νομοθετικές και μη νομοθετικές, για να εφοδιάσει την ψηφιακή ενιαία αγορά με το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα συμπληρώσει το κανονιστικό περιβάλλον για τις τηλεπικοινωνίες, θα εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, θα απλουστεύσει τους κανόνες για τους καταναλωτές που προβαίνουν σε ηλεκτρονικές και ψηφιακές αγορές, θα διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και θα ενσωματώσει την ψηφιοποίηση στους διάφορους τομείς πολιτικής. 3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή 7

8 Η αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για όλους. Η Επιτροπή θα θεσπίσει στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση που θα καθορίζει τις βασικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας, η μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες, η περαιτέρω ολοκλήρωση των εθνικών ενεργειακών αγορών με παράλληλη βελτίωση της συμμετοχής των καταναλωτών, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 8, η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στο ενεργειακό μείγμα και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας. Η ΕΕ βρίσκεται επίσης στην πρωτοπορία των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Επιτροπή θα καθορίσει το όραμα και τις προσδοκίες της ΕΕ στο διάστημα μέχρι τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στα τέλη του 2015, και θα αρχίσει να καταθέτει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το Οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για διασυνδεμένες και ασφαλείς υπηρεσίες μεταφορών με μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Το δυναμικό της πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στρατηγική εσωτερικής αγοράς για τον καθορισμό νέων προσεγγίσεων για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού. Η εσωτερική αγορά αποτελεί επίσης τη βάση για τη βιομηχανική ισχύ και την παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Η προώθηση των επενδύσεων στις υποδομές, στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος και η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν, για παράδειγμα με τη στήριξη του προγράμματος «Ορίζων 2020», θα αποτελέσουν σημαντικούς τομείς εργασίας. Η αεροπορία αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση των συνθηκών του τομέα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν την ανεργία μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στήριξης μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 8 Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας (2010/30/ΕΕ) και θα διερευνήσει κατά πόσον οι τρέχουσες λεπτομέρειες εφαρμογής της πρέπει να προσαρμοστούν για να επιτύχουν τους στόχους της με λιγότερο οχληρό τρόπο. 8

9 την απασχολησιμότητα. Η Επιτροπή εντοπίζει τρόπους επένδυσης στη γνώση και τις δεξιότητες με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. Θα πρέπει να στηριχθεί η εργασιακή κινητικότητα, ιδίως σε περιπτώσεις επί μακρόν κενών θέσεων και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων - και πέραν των εθνικών συνόρων - με παράλληλη στήριξη του ρόλου των εθνικών αρχών στην καταπολέμηση καταχρηστικών ή δολίων απαιτήσεων. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή της σημαντικής αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των νέων κανόνων για την εποπτεία και την εξυγίανση των τραπεζών, παραμένει σημαντικός τομέας των εργασιών της Επιτροπής. Το κανονιστικό πλαίσιο θα ενισχυθεί περαιτέρω με πρόταση για τη διαχείριση της κρίσης και την εξυγίανση συστημικών μη τραπεζικών οντοτήτων. Η Επιτροπή θα αρχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με τον τρόπο που η ενιαία αγορά για λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη στους καταναλωτές. Η Επιτροπή θα καθορίσει σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση της ένωσης κεφαλαιαγορών, με την αξιοποίηση μεθόδων μείωσης του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για το σύνολο της οικονομίας, τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίου στην ενιαία αγορά για να καταστεί δυνατή η χρήση του κεφαλαίου με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Βραχυπρόθεσμα, θα προτείνει πλαίσιο για τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη που θα οδηγήσει σε βελτίωση των τυποποιημένων χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για τις ΜΜΕ, θα εξετάσει τον τρόπο επέκτασης των επιτυχών καθεστώτων ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αναθεωρήσει την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων για να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ. 5. Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση Η αρχιτεκτονική της οικονομικής και νομισματικής ένωσης απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση ώστε το ευρώ να εξακολουθήσει να απολαύει της εμπιστοσύνης των πολιτών, να συνεχίσει να αντέχει τις διαταράξεις της αγοράς και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη απασχόληση και ανάπτυξη. Μετά την αναθεώρηση των κανόνων της για την οικονομική διακυβέρνηση και τις δράσεις για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Επιτροπή εργάζεται για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με την ανάπτυξη προτάσεων για περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της κοινής κυριαρχίας στην οικονομική διακυβέρνηση. Η προσπάθεια αυτή θα συνοδεύεται από δράσεις για την αναζωογόνηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή μολονότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για τα φορολογικά τους συστήματα, θα εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης και για την ανταπόκρισή της στο αίτημα των κοινωνιών μας για δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια. Ξεκινώντας από τις εργασίες που έγιναν σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών στο επίπεδο του ΟΟΣΑ και της G20, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει μέτρα στο επίπεδο 9

10 της ΕΕ για τη μετάβαση σε σύστημα σύμφωνα με το οποίο η χώρα όπου παράγονται τα κέρδη είναι επίσης η χώρα της φορολόγησης, μεταξύ άλλων και στην ψηφιακή οικονομία, κάτι που απαιτεί επίσης συμφωνία σχετικά με κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλλει πολύ σύντομα πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών για διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις (tax rulings). Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ενθαρρύνει τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ενισχυμένων κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη γεφύρωση του φορολογικού χάσματος. 6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ Το εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Εκτός από την Συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (TTIP) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε ορισμένες διμερείς διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με ισχυρή πολυμερή δέσμευση στον ΠΟΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για να αυξήσει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την TTIP 9 και συνεχίζει να εργάζεται για μια εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία, με την παράλληλη κατοχύρωση των προτύπων της Ευρώπης στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των δεδομένων, καθώς και της πολιτιστικής της πολυμορφίας. 7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη Οι πολίτες έχουν το βλέμμα τους στραμμένο προς την ΕΕ όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την προστασία, την ίση μεταχείριση και το κράτος δικαίου και αναμένουν από αυτή να διατηρεί σταθερή στάση στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό το πρίσμα των προσεχών κατευθυντήριων οδηγιών από το Δικαστήριο. Θα συνεχίσει να βελτιώνει την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και τη δικαστική συνεργασία προς όφελος των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ και να προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά της απάτης, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση των προσπαθειών για τη σύσταση ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ως προς την ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, σεβόμενη πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει την προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις τεχνολογίες και στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και σε λοιπές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. 9 C(2014)

11 Η Επιτροπή έχει αναλάβει δέσμευση να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να βοηθήσει περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, Όσον αφορά την πρόταση για την άδεια μητρότητας του 2008, η Επιτροπή θα την αποσύρει εντός έξι μηνών, εάν δεν καταστεί δυνατή η απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων. Αυτή η απόσυρση θα επιτρέψει νέα προσέγγιση που θα εξετάζει το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεδομένης της πραγματικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, και θα συνεκτιμά την πρόοδο που σημειώθηκε σε αυτόν τον τομέα στο επίπεδο των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα καταθέσει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για να αντιμετωπίσει τις απειλές στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, όπως το διασυνοριακό έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία, οι αλλοδαποί μαχητές και η ριζοσπαστικοποίηση, ώστε να βοηθά την ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτή στον κόσμο. 8. Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης στα εξωτερικά μας σύνορα η Επιτροπή αναπτύσσει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, το οποίο θα εξισορροπεί μια πιο δίκαιη και υπεύθυνη προσέγγιση της νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός προορισμός για το ταλέντο και τις δεξιότητες, με αυστηρά μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Η βελτιωμένη διαχείριση της μετανάστευσης σημαίνει την καλύτερη σύνδεση της μεταναστευτικής πολιτικής με την εξωτερική πολιτική, την προώθηση της μεγαλύτερης εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας, την προσφορά προστασίας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με βάση την ευθύνη και την αλληλεγγύη και την πρόληψη τραγικών γεγονότων, όπως αυτά που επανειλημμένα διαδραματίζονται στη Μεσόγειο. 9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας Τα πρόσφατα γεγονότα έφεραν τις γεωπολιτικές προκλήσεις στο προσκήνιο, ιδίως στα ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική με καλύτερους μηχανισμούς για να προλαμβάνει τα γεγονότα και να εντοπίζει ταχέως κοινές απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις, καθώς και κοινές δράσεις για να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες από τις οποίες μόνο από κοινού μπορούμε να επωφεληθούμε πλήρως. Η Ευρώπη χρειάζεται να εργαστεί από κοινού για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και να αναπτύξει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της. Η συνεκτική και από κοινού χρήση όλων των μέσων που διαθέτει η Ένωση, μεταξύ άλλων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της συστηματικής εξωτερικής προβολής των εσωτερικών πολιτικών, θα είναι απαραίτητη για την προώθηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. Η προώθηση της σταθερότητας στα σύνορα της Ευρώπης θα αποτελέσει προτεραιότητα της Επιτροπής. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η στήριξη των γειτονικών χωρών όσον αφορά την εφαρμογή δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της οικονομικής 11

12 διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την προαγωγή της ευημερίας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και θα υποβάλει προτάσεις για το μέλλον. Όπως δηλώθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση θα συνεχιστούν, ιδίως δε τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική τους, αλλά τα επόμενα πέντε έτη δεν θα λάβει χώρα περαιτέρω διεύρυνση. Η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένη πείρα στη διεθνή συνεργασία και στην παροχή αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας σε πολλά μέρη του κόσμου. Η πείρα αυτή περιλαμβάνει την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις εξωτερικές μας δράσεις, με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, η αναπτυξιακή μας πολιτική πρέπει επίσης να προσαρμόζεται συνεχώς στις εξελισσόμενες ανάγκες των χωρών εταίρων μας για να επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας. Το 2015 έχει ανακηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης και η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τους μετά το 2015 στόχους για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και θα ενθαρρύνει τη συζήτηση για τις μελλοντικές της σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες (μετά τη συμφωνία του Κοτονού). Επίσης, συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του ιού Έμπολα. Θα συνεχίσουμε να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο της ανθρωπιστικής μας βοήθειας και θα βελτιώνουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις. 10. Ένωση δημοκρατικής αλλαγής Οι πολίτες περιμένουν βελτιώσεις τόσο στο έργο της Επιτροπής όσο και στον τρόπο δράσης της. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοικτοί όσον αφορά τις εργασίες της Επιτροπής και θα συνεργαστούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ενισχύσουμε τη λογοδοσία και την προσβασιμότητα των δράσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει νέους κανόνες για να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια των επαφών μεταξύ Επιτρόπων και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων 10 και θα καταθέσει προτάσεις για διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, ώστε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διέπονται από διαφάνεια σχετικά με το ποιός επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως ανακοινώθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ώστε να αποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών και των κρατών μελών όσον αφορά την παρούσα νομική υποχρέωση της Επιτροπής να αποδέχεται την έγκριση των ΓΤΟ σε περιπτώσεις όπου σαφής πλειονότητα των κρατών μελών αντιτίθεται στην πρόταση. 10 C(2014)

13 Η Επιτροπή θα ενισχύσει την εργαλειοθήκη της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις δημόσιες διαβουλεύσεις και θα προσδιορίσει περαιτέρω δέσμη νέων δράσεων συναφών με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου. Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της νομοθεσίας για να επιτύχουν περισσότερο αποτελεσματική νομοθετική διαδικασία στο επίπεδο της ΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Όσον αφορά τις προτεραιότητες της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων και τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους για να επιτύχουν αποτελέσματα. Η Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τη βελτίωση του κοινού προγραμματισμού που θα προωθήσει την κοινή αποδοχή των προτεραιοτήτων για την πρόοδο του προγράμματος της ΕΕ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με παράλληλο σεβασμό στον ρόλο και τα προνόμια κάθε θεσμικού οργάνου βάσει των Συνθηκών. *** Μετά την έκδοση του προγράμματος εργασίας για το 2015, η Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εκπόνηση καταλόγου προτάσεων προτεραιότητας σχετικά με τις οποίες τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται ότι θα προχωρήσουν γρήγορα και θα εξασφαλίσουν ταχεία τελική έκδοση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των προτάσεων εκείνων που συνδέονται απευθείας με την εφαρμογή της επενδυτικής πρωτοβουλίας. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα αλλάξουν. 13

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 18.11.2015 JOIN(2015) 50 final ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Ορίζοντας 2020 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα