ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, COM(2014) 910 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 Νέο ξεκίνημα EL EL

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η Επιτροπή ψηφίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της με τη δέσμευση να αλλάξει τα πράγματα: να κάνει διαφορετικά πράγματα και να τα κάνει με διαφορετικό τρόπο. Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ απτά αποτελέσματα σχετικά με τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις: την υψηλή ανεργία, τη βραδεία ανάπτυξη, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, το κενό των επενδύσεων και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, θέλουν λιγότερη παρέμβαση της ΕΕ στα ζητήματα όπου τα κράτη μέλη μπορούν ευκολότερα να δώσουν τη σωστή λύση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι πολίτες αναμένουν επίσης από την ΕΕ να είναι περισσότερο ανοικτή και να λογοδοτεί περισσότερο τόσο για το έργο της όσο και για τον τρόπο δράσης της. Η παρούσα Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προωθήσει αυτή την αλλαγή και να εργαστεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα επικεντρωθούμε στα μείζονα ζητήματα, όπως η απασχόληση και η ανάπτυξη, σύμφωνα με τις δέκα προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων 1 του Προέδρου Juncker. Δεν θα παρουσιάσουμε προτάσεις που δεν θα συμβάλλουν σ αυτές τις προτεραιότητες. Επίσης, θα εφαρμόσουμε την έλλειψη συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο 2 και θα αποσύρουμε εκκρεμείς προτάσεις που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους μας ή που δεν οδηγούν πουθενά, διότι θέλουμε όλα τα θεσμικά όργανα να επικεντρωθούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε ζητήματα που είναι πράγματι σημαντικά. Αυτή είναι η πολιτική μας δέσμευση και πάνω στη βάση αυτή θέλουμε να στείλουμε μήνυμα πέρα από τις Βρυξέλλες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και να κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ. Οι πολίτες θα μας κρίνουν από τη δέσμευση και τις επιδόσεις μας, από τις βελτιώσεις που θα επέλθουν στη ζωή τους ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Κατά τον πρώτο μήνα άσκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή υπέβαλε σημαντική δέσμη μέτρων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 3 με ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για την κινητοποίηση 315 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε όπως αρχίσαμε. 1 Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf). 2 Βλέπε σημείο 39 εδάφιο 2 της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η νέα Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση όλων των εκκρεμών προτάσεων με την έναρξη της θητείας της ώστε να τις επιβεβαιώσει πολιτικώς ή να τις αποσύρει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε το Κοινοβούλιο». 3 COM(2014)

3 Οι προτάσεις που ανακοινώνουμε στο παρόν πρόγραμμα εργασίας έχουν επιλεγεί διότι πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες το επόμενο έτος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε στο παρόν πρόγραμμα εργασίας είναι τα αποτελέσματα που θα επιτύχουμε το Στα προγράμματα εργασίας μας για τα μελλοντικά έτη θα προτείνουμε άλλες δράσεις για να υλοποιήσουμε τις δέκα προτεραιότητες. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για ορισμένες από αυτές τις δράσεις θα αρχίσουν το Ωστόσο, οι κύριες εξελίξεις στην ΕΕ σήμερα και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μας κρίνουν την ΕΕ βασίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και στα υφιστάμενα προγράμματα. Οι άμεσες ανησυχίες τους αφορούν το σύνολο των υφιστάμενων κανόνων, και γι αυτό το λόγο η Επιτροπή θεωρεί ως πολιτική της προτεραιότητα την ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου με παράλληλη διατήρηση των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και επιλογών για τους καταναλωτές. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς τους κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλουν στο πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη και δεν επιβάλλουν περιττά γραφειοκρατικά ή διοικητικά βάση αλλά, ταυτόχρονα, αποφέρουν τα οφέλη που αναμένουν οι πολίτες. Όπου οι κανόνες είναι παρωχημένοι ή δεν συνάδουν με τις προτεραιότητές μας, θα τους επανεξετάσουμε και θα τους βελτιώσουμε. Όπου υπάρχει περιττή γραφειοκρατία θα την καταργήσουμε. Όπου οι κανόνες έχουν νόημα και εξυπηρετούν τους στόχους μας, θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται, υλοποιούνται και επιβάλλονται με ορθό τρόπο ώστε να αποφέρουν πραγματικά οφέλη στους πολίτες. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα λοιπά εργαλεία που διαθέτουμε για να προωθήσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αποτελεί πρωτίστως μέσο για έξυπνες επενδύσεις στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, που γεννήθηκε από την ανάγκη να επαναφέρουμε την ΕΕ στο δρόμο της ανάπτυξης ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε στο μέλλον το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και ένα υγιές περιβάλλον. Το πρόγραμμα δράσης αποτελεί επίσης πρόσκληση για αλλαγή στις μεθόδους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους για τον καθορισμό των σημαντικότερων προτεραιοτήτων και στα τρία θεσμικά όργανα και για την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες αυτές, ώστε οι θετικές επιπτώσεις των προτάσεών μας να μπορούν να φθάνουν γρήγορα στους πολίτες. Θα οικοδομήσουμε στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες και τις πόλεις ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και την αποτελεσματικότητα της επί τόπου δράσης, από τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων έως την περιβαλλοντική πολιτική και από την ενιαία αγορά έως τα δικαιώματα των καταναλωτών. 3

4 Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη η αλλαγή πρέπει να είναι ορατή 4 και να έχει γρήγορο αντίκτυπο. Με το παρόν πρόγραμμα εργασίας, και με την επίτευξή του το 2015, θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. *** Το παρόν πρόγραμμα εργασίας καθορίζει εστιασμένες δράσεις για το Δεν περιγράφει λεπτομερώς τη δράση της Επιτροπής κατά τα επόμενα τέσσερα έτη της θητείας της, μολονότι θα ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές εργασίες για ζητήματα όπως η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στο Παράρτημα Ι καθορίζονται οι νέες πρωτοβουλίες, που είναι διαρθρωμένες γύρω από τις κύριες προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων, στις οποίες η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειές της το Κατά την εκπόνηση του παρόντος προγράμματος εργασίας η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προτάσεις που επί του παρόντος αναμένουν τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5. Θεωρούμε την εφαρμογή της αρχής της έλλειψης συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο ως σημαντικό τμήμα της πολιτικής μας ευθύνης: υπάρχει ανάγκη εκκαθάρισης ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε τον χρόνο και την ενέργεια μας στις προτάσεις εκείνες που θα έχουν, αφενός, τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη και, αφετέρου, τις περισσότερες πιθανότητες να θεσπιστούν στο εγγύς μέλλον. Έχουμε διαμορφώσει γνώμη για τις προτάσεις που επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να τις συνοδεύσουμε μέχρι την έκδοσή τους, τις προτάσεις που σχεδιάζουμε να τροποποιήσουμε για να ευθυγραμμιστούν με τις δέκα προτεραιότητές μας και τις προτάσεις που προτείνουμε να αποσυρθούν. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται σθεναρά ως προς τους στόχους πολλών προτάσεων των οποίων προτείνει την απόσυρση. Ωστόσο, οι προτάσεις δεν είναι χρήσιμες εάν απλά παραμένουν σε αδράνεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εάν έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα ή εάν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχουν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν πλέον να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή προτείνει την απόσυρση προτάσεων για να τις αντικαταστήσει μεταγενέστερα με πιο φιλόδοξες προτάσεις ή να τις προσαρμόσει καλύτερα στις δέκα προτεραιότητές της. Σε άλλες περιπτώσεις, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην κοινωνία από τότε που υποβλήθηκε η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Στο Παράρτημα ΙΙ καθορίζονται οι προτάσεις που θα αποσυρθούν (ή θα τροποποιηθούν). Η Επιτροπή αναμένει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προτάσεις αυτές πριν τις αποσύρει. 4 Για να σηματοδοτηθούν το νέο ξεκίνημα με τη νέα Επιτροπή και το παρόν πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα εστιάσει τις δραστηριότητές της επικοινωνίας, το 2015, στις δέκα προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων. Βλέπε σημείο 2.4. του SEC(2013) 486, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εσωτερική επικοινωνία βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου Συνολικά, 452 προτάσεις εκκρεμούν από τις προηγούμενες Επιτροπές. 4

5 Επίσης, το πρόγραμμα εργασίας αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου που έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την άρση του κανονιστικού φόρτου. Οι δράσεις του ήτοι η νομοθετική τροποποίηση, οι έλεγχοι καταλληλότητας και οι αξιολογήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της εργασίας της Επιτροπής και παρουσιάζονται στο Παράρτημα III. Θα δρομολογηθούν προσπάθειες απλούστευσης, για παράδειγμα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επίσης, οι εργασίες θα εστιαστούν στην έναρξη ομαλής λειτουργίας της πρόσφατης μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των νέων κανόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου Αυτό συνεπάγεται συντονισμό σε όλα τα επίπεδα και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων με τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για τον χρόνο έναρξης ισχύος των νόμων της ΕΕ, το πρόγραμμα εργασίας απαριθμεί στο Παράρτημα IV τη νομοθεσία που καθίσταται εφαρμοστέα το *** 1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Η νέα οικονομική αφήγηση της Επιτροπής οικοδομείται γύρω από τρία κύρια σκέλη, ήτοι την προώθηση των επενδύσεων, την επιδίωξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική ευθύνη. Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Επιτροπή πρότεινε ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο 6 για να δώσει νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση για τις νέες επενδύσεις θα κινητοποιηθεί μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και με τη διασφάλιση ότι θα φθάνει στην πραγματική οικονομία μέσω κατάρτισης αξιόπιστου χαρτοφυλακίου έργων και μέσω επέκτασης και διευκόλυνσης της πρόσβασης στην τεχνική βοήθεια. Εκτός από το νέο Ταμείο, θα προωθηθεί περαιτέρω η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων (για παράδειγμα δανείων και εγγυήσεων, αντί των επιχορηγήσεων) για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου , με στόχο τον διπλασιασμό, τουλάχιστον, της χρήσης των μέσων αυτών κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Πρόσθετα μέτρα θα εστιαστούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα καταθέσει ορισμένες προτάσεις που 6 COM(2014)903. 5

6 έχουν σχεδιασθεί για την ταχεία εφαρμογή αυτής της προσέγγισης και θα εξετάσει περαιτέρω τους εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεδομένου ότι σήμερα έχουν εγκριθεί όλες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου , και έχουν οριστικοποιηθεί τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα, οι επενδύσεις θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το 2015 όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 7 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η νέα πολιτική συνοχής, που συνδέεται σταθερά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης, έχει μετατραπεί σε κύρια πηγή δημοσίων επενδύσεων σε αρκετά κράτη μέλη. Η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προϋπολογισμού της ΕΕ στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις μέσω της εκ νέου συνειδητοποίησης της ανάγκης βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα θα ενταχθεί στον προβληματισμό για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και στις προετοιμασίες για την μετά το 2020 δέσμη μέτρων του ΠΔΠ οι οποίες θα γίνουν αργότερα κατά τη θητεία της παρούσας Επιτροπής. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη στρατηγική για την πολιτική εμπορίου και επενδύσεων με ιδιαίτερη εστίαση στη συμβολή τους στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Η εδραίωση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών της ΕΕ με νέα κέντρα ανάπτυξης στον κόσμο δεν είναι μόνο ουσιώδους σημασίας για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ενισχυμένη παραγωγικότητα στην ΕΕ, αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική γειτονίας και ανάπτυξης καθώς και στη συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη δύσκολη πρόκληση της εξεύρεσης εργασίας για περισσότερους ανθρώπους και της διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προοδεύσουν και να προσαρμοστούν στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει δέσμη μέτρων για να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές προκειμένου να βοηθήσει την προαγωγή της ένταξης στην αγορά εργασίας και να προωθήσει τις δεξιότητες. Η ορθά διατυπωμένη νομοθεσία της ΕΕ και η αποτελεσματική εφαρμογή της μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία. Επί του παρόντος, οι οικολογικές βιομηχανίες και η οικολογική καινοτομία αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς για πράσινες τεχνολογίες, αξίας ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το Η αναθεωρημένη πρόταση για την κυκλική οικονομία θα ενισχύσει την τάση αυτή συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πράσινη ανάπτυξη. Στον τομέα αυτό είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε πάνω σε κοινούς στόχους για αυτά που επιθυμούμε να επιτύχουμε, με το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας, ενώ πρέπει να είμαστε λιγότερο περιοριστικοί ως προς τα μέσα που τα κράτη μέλη μπορούν να 7 COM(2010)2020 τελικό. 6

7 χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία θα διευκολύνουν τη μετατροπή των προτάσεων σε συγκριμένη επιτόπου δράση. Η ΕΕ διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο κανονιστικό σύστημα. Η εκ νέου εστίαση στην εφαρμογή και την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ της υφιστάμενης νομοθεσίας θα μπορούσε να παράσχει γρήγορα οφέλη, με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης. Εκτός από την επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο στόχο, η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την άντληση του μέγιστου δυναμικού ανάπτυξης από το υφιστάμενο σύνολο νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή θα είναι η κύρια προτεραιότητα σε πολλούς τομείς των εργασιών μας, μεταξύ άλλων στη γεωργία, στην αλιεία, στα τελωνεία, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ενιαία αγορά. 2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά Η ψηφιακή ενιαία αγορά κρατά ένα από τα κύρια κλειδιά μιας νέας δυναμικής για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της με την προαγωγή της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνικής προόδου. Όλοι οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας γίνονται ψηφιακοί. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της ψηφιακής επανάστασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Οι φραγμοί στην ψηφιακή οικονομία είναι φραγμοί στην απασχόληση, την ευημερία και την πρόοδο. Η Επιτροπή εκπονεί στρατηγική που θα εντοπίσει τις μείζονες προκλήσεις για τη δημιουργία ασφαλούς, αξιόπιστης και δυναμικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η στρατηγική θα εστιάζεται σε έξι πτυχές: την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, την άρση των περιορισμών, τη διασφάλιση της πρόσβασης και της συνδετικότητας, την οικοδόμηση της ψηφιακής οικονομίας, την προώθηση της ηλεκτρονικής κοινωνίας και τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία παγκόσμιας κλάσης για τις ΤΠΕ. Το 2015, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των τρεχουσών διοργανικών διαπραγματεύσεων για προτάσεις όπως η μεταρρύθμιση των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και ο κανονισμός για τη συνδεδεμένη ήπειρο. Επίσης, θα προτείνει νέες πρωτοβουλίες, νομοθετικές και μη νομοθετικές, για να εφοδιάσει την ψηφιακή ενιαία αγορά με το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα συμπληρώσει το κανονιστικό περιβάλλον για τις τηλεπικοινωνίες, θα εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, θα απλουστεύσει τους κανόνες για τους καταναλωτές που προβαίνουν σε ηλεκτρονικές και ψηφιακές αγορές, θα διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και θα ενσωματώσει την ψηφιοποίηση στους διάφορους τομείς πολιτικής. 3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή 7

8 Η αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για όλους. Η Επιτροπή θα θεσπίσει στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση που θα καθορίζει τις βασικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας, η μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες, η περαιτέρω ολοκλήρωση των εθνικών ενεργειακών αγορών με παράλληλη βελτίωση της συμμετοχής των καταναλωτών, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 8, η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στο ενεργειακό μείγμα και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας. Η ΕΕ βρίσκεται επίσης στην πρωτοπορία των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Επιτροπή θα καθορίσει το όραμα και τις προσδοκίες της ΕΕ στο διάστημα μέχρι τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στα τέλη του 2015, και θα αρχίσει να καταθέτει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το Οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για διασυνδεμένες και ασφαλείς υπηρεσίες μεταφορών με μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Το δυναμικό της πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στρατηγική εσωτερικής αγοράς για τον καθορισμό νέων προσεγγίσεων για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού. Η εσωτερική αγορά αποτελεί επίσης τη βάση για τη βιομηχανική ισχύ και την παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Η προώθηση των επενδύσεων στις υποδομές, στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος και η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν, για παράδειγμα με τη στήριξη του προγράμματος «Ορίζων 2020», θα αποτελέσουν σημαντικούς τομείς εργασίας. Η αεροπορία αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση των συνθηκών του τομέα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν την ανεργία μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στήριξης μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 8 Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας (2010/30/ΕΕ) και θα διερευνήσει κατά πόσον οι τρέχουσες λεπτομέρειες εφαρμογής της πρέπει να προσαρμοστούν για να επιτύχουν τους στόχους της με λιγότερο οχληρό τρόπο. 8

9 την απασχολησιμότητα. Η Επιτροπή εντοπίζει τρόπους επένδυσης στη γνώση και τις δεξιότητες με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. Θα πρέπει να στηριχθεί η εργασιακή κινητικότητα, ιδίως σε περιπτώσεις επί μακρόν κενών θέσεων και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων - και πέραν των εθνικών συνόρων - με παράλληλη στήριξη του ρόλου των εθνικών αρχών στην καταπολέμηση καταχρηστικών ή δολίων απαιτήσεων. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή της σημαντικής αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των νέων κανόνων για την εποπτεία και την εξυγίανση των τραπεζών, παραμένει σημαντικός τομέας των εργασιών της Επιτροπής. Το κανονιστικό πλαίσιο θα ενισχυθεί περαιτέρω με πρόταση για τη διαχείριση της κρίσης και την εξυγίανση συστημικών μη τραπεζικών οντοτήτων. Η Επιτροπή θα αρχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με τον τρόπο που η ενιαία αγορά για λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη στους καταναλωτές. Η Επιτροπή θα καθορίσει σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση της ένωσης κεφαλαιαγορών, με την αξιοποίηση μεθόδων μείωσης του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για το σύνολο της οικονομίας, τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίου στην ενιαία αγορά για να καταστεί δυνατή η χρήση του κεφαλαίου με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Βραχυπρόθεσμα, θα προτείνει πλαίσιο για τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη που θα οδηγήσει σε βελτίωση των τυποποιημένων χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για τις ΜΜΕ, θα εξετάσει τον τρόπο επέκτασης των επιτυχών καθεστώτων ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αναθεωρήσει την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων για να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ. 5. Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση Η αρχιτεκτονική της οικονομικής και νομισματικής ένωσης απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση ώστε το ευρώ να εξακολουθήσει να απολαύει της εμπιστοσύνης των πολιτών, να συνεχίσει να αντέχει τις διαταράξεις της αγοράς και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη απασχόληση και ανάπτυξη. Μετά την αναθεώρηση των κανόνων της για την οικονομική διακυβέρνηση και τις δράσεις για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Επιτροπή εργάζεται για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με την ανάπτυξη προτάσεων για περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της κοινής κυριαρχίας στην οικονομική διακυβέρνηση. Η προσπάθεια αυτή θα συνοδεύεται από δράσεις για την αναζωογόνηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή μολονότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για τα φορολογικά τους συστήματα, θα εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης και για την ανταπόκρισή της στο αίτημα των κοινωνιών μας για δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια. Ξεκινώντας από τις εργασίες που έγιναν σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών στο επίπεδο του ΟΟΣΑ και της G20, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει μέτρα στο επίπεδο 9

10 της ΕΕ για τη μετάβαση σε σύστημα σύμφωνα με το οποίο η χώρα όπου παράγονται τα κέρδη είναι επίσης η χώρα της φορολόγησης, μεταξύ άλλων και στην ψηφιακή οικονομία, κάτι που απαιτεί επίσης συμφωνία σχετικά με κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλλει πολύ σύντομα πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών για διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις (tax rulings). Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ενθαρρύνει τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ενισχυμένων κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη γεφύρωση του φορολογικού χάσματος. 6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ Το εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Εκτός από την Συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (TTIP) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε ορισμένες διμερείς διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με ισχυρή πολυμερή δέσμευση στον ΠΟΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για να αυξήσει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την TTIP 9 και συνεχίζει να εργάζεται για μια εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία, με την παράλληλη κατοχύρωση των προτύπων της Ευρώπης στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των δεδομένων, καθώς και της πολιτιστικής της πολυμορφίας. 7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη Οι πολίτες έχουν το βλέμμα τους στραμμένο προς την ΕΕ όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την προστασία, την ίση μεταχείριση και το κράτος δικαίου και αναμένουν από αυτή να διατηρεί σταθερή στάση στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό το πρίσμα των προσεχών κατευθυντήριων οδηγιών από το Δικαστήριο. Θα συνεχίσει να βελτιώνει την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και τη δικαστική συνεργασία προς όφελος των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ και να προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά της απάτης, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση των προσπαθειών για τη σύσταση ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ως προς την ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, σεβόμενη πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει την προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις τεχνολογίες και στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και σε λοιπές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. 9 C(2014)

11 Η Επιτροπή έχει αναλάβει δέσμευση να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να βοηθήσει περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, Όσον αφορά την πρόταση για την άδεια μητρότητας του 2008, η Επιτροπή θα την αποσύρει εντός έξι μηνών, εάν δεν καταστεί δυνατή η απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων. Αυτή η απόσυρση θα επιτρέψει νέα προσέγγιση που θα εξετάζει το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεδομένης της πραγματικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, και θα συνεκτιμά την πρόοδο που σημειώθηκε σε αυτόν τον τομέα στο επίπεδο των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα καταθέσει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για να αντιμετωπίσει τις απειλές στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, όπως το διασυνοριακό έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία, οι αλλοδαποί μαχητές και η ριζοσπαστικοποίηση, ώστε να βοηθά την ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτή στον κόσμο. 8. Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης στα εξωτερικά μας σύνορα η Επιτροπή αναπτύσσει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, το οποίο θα εξισορροπεί μια πιο δίκαιη και υπεύθυνη προσέγγιση της νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός προορισμός για το ταλέντο και τις δεξιότητες, με αυστηρά μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Η βελτιωμένη διαχείριση της μετανάστευσης σημαίνει την καλύτερη σύνδεση της μεταναστευτικής πολιτικής με την εξωτερική πολιτική, την προώθηση της μεγαλύτερης εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας, την προσφορά προστασίας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με βάση την ευθύνη και την αλληλεγγύη και την πρόληψη τραγικών γεγονότων, όπως αυτά που επανειλημμένα διαδραματίζονται στη Μεσόγειο. 9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας Τα πρόσφατα γεγονότα έφεραν τις γεωπολιτικές προκλήσεις στο προσκήνιο, ιδίως στα ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική με καλύτερους μηχανισμούς για να προλαμβάνει τα γεγονότα και να εντοπίζει ταχέως κοινές απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις, καθώς και κοινές δράσεις για να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες από τις οποίες μόνο από κοινού μπορούμε να επωφεληθούμε πλήρως. Η Ευρώπη χρειάζεται να εργαστεί από κοινού για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και να αναπτύξει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της. Η συνεκτική και από κοινού χρήση όλων των μέσων που διαθέτει η Ένωση, μεταξύ άλλων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της συστηματικής εξωτερικής προβολής των εσωτερικών πολιτικών, θα είναι απαραίτητη για την προώθηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. Η προώθηση της σταθερότητας στα σύνορα της Ευρώπης θα αποτελέσει προτεραιότητα της Επιτροπής. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η στήριξη των γειτονικών χωρών όσον αφορά την εφαρμογή δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της οικονομικής 11

12 διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την προαγωγή της ευημερίας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και θα υποβάλει προτάσεις για το μέλλον. Όπως δηλώθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση θα συνεχιστούν, ιδίως δε τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική τους, αλλά τα επόμενα πέντε έτη δεν θα λάβει χώρα περαιτέρω διεύρυνση. Η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένη πείρα στη διεθνή συνεργασία και στην παροχή αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας σε πολλά μέρη του κόσμου. Η πείρα αυτή περιλαμβάνει την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις εξωτερικές μας δράσεις, με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, η αναπτυξιακή μας πολιτική πρέπει επίσης να προσαρμόζεται συνεχώς στις εξελισσόμενες ανάγκες των χωρών εταίρων μας για να επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας. Το 2015 έχει ανακηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης και η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τους μετά το 2015 στόχους για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και θα ενθαρρύνει τη συζήτηση για τις μελλοντικές της σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες (μετά τη συμφωνία του Κοτονού). Επίσης, συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του ιού Έμπολα. Θα συνεχίσουμε να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο της ανθρωπιστικής μας βοήθειας και θα βελτιώνουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις. 10. Ένωση δημοκρατικής αλλαγής Οι πολίτες περιμένουν βελτιώσεις τόσο στο έργο της Επιτροπής όσο και στον τρόπο δράσης της. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοικτοί όσον αφορά τις εργασίες της Επιτροπής και θα συνεργαστούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ενισχύσουμε τη λογοδοσία και την προσβασιμότητα των δράσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει νέους κανόνες για να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια των επαφών μεταξύ Επιτρόπων και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων 10 και θα καταθέσει προτάσεις για διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, ώστε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διέπονται από διαφάνεια σχετικά με το ποιός επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως ανακοινώθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ώστε να αποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών και των κρατών μελών όσον αφορά την παρούσα νομική υποχρέωση της Επιτροπής να αποδέχεται την έγκριση των ΓΤΟ σε περιπτώσεις όπου σαφής πλειονότητα των κρατών μελών αντιτίθεται στην πρόταση. 10 C(2014)

13 Η Επιτροπή θα ενισχύσει την εργαλειοθήκη της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις δημόσιες διαβουλεύσεις και θα προσδιορίσει περαιτέρω δέσμη νέων δράσεων συναφών με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου. Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της νομοθεσίας για να επιτύχουν περισσότερο αποτελεσματική νομοθετική διαδικασία στο επίπεδο της ΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Όσον αφορά τις προτεραιότητες της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων και τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους για να επιτύχουν αποτελέσματα. Η Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τη βελτίωση του κοινού προγραμματισμού που θα προωθήσει την κοινή αποδοχή των προτεραιοτήτων για την πρόοδο του προγράμματος της ΕΕ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με παράλληλο σεβασμό στον ρόλο και τα προνόμια κάθε θεσμικού οργάνου βάσει των Συνθηκών. *** Μετά την έκδοση του προγράμματος εργασίας για το 2015, η Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εκπόνηση καταλόγου προτάσεων προτεραιότητας σχετικά με τις οποίες τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται ότι θα προχωρήσουν γρήγορα και θα εξασφαλίσουν ταχεία τελική έκδοση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των προτάσεων εκείνων που συνδέονται απευθείας με την εφαρμογή της επενδυτικής πρωτοβουλίας. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα αλλάξουν. 13

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Έκθεση. για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Έκθεση. για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενηµέρωση Πολιτών 1049 Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα ράσης για την Ελλάδα 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ...8 3. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014. Πρόσωπα και προτεραιότητες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014. Πρόσωπα και προτεραιότητες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014 Πρόσωπα και προτεραιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το παρόν φυλλάδιο και άλλες συνοπτικές και σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2011 COM(2011) 808 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα