Ιωάννης Ρόκας 1 ΦΕΚ Α 42/ Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου Τα ιδρυτικά µέλη αυτού του Οργανισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Ρόκας 1 ΦΕΚ Α 42/17.3.1961. 2 Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949. Τα ιδρυτικά µέλη αυτού του Οργανισµού"

Transcript

1 Περιορισµοί των παροχών του Επικουρικού Κεφαλαίου του κ.ν. 489/76 και ιδιαίτερα αυτών που επέφερε ο ν. 4092/2012 και οι δεσµεύσεις του νοµοθέτη από το διεθνές & ενωσιακό δίκαιο Ιωάννης Ρόκας 1. Με το άρθρο µόνο του υπ αριθµ. 4147/ νόµου 1, η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Στρασβούργου «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως έναντι αστικής ευθύνης αφορώσης εις αυτοκίνητα οχήµατα» της 20ης Απριλίου Η υποχρέωση της Ελλάδας να κυρώσει τη Σύµβαση απέρρεε από την ιδιότητά της ως µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης 2 και της εντεύθεν υποχρέωσής της να συνεργάζεται για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Συµβουλίου 3. Η κύρωση της Σύµβασης την κατέστησε αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού δικαίου µε αυξηµένη τυπική ισχύ, αφού, ως κυρωθείσα από τη Βουλή ιεθνής Σύµβαση, υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου ισχύοντος ή µελλοντικού (άρθ. 28 παρ. 1 του Συντάγµατος). Σύµφωνα µε το άρθ. 9 του ν. 4147/61 «τα Συµβαλλόµενα (στη σύµβαση) Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση ιδρύσεως Ταµείου Εγγυήσεως ή λήψεως ισοδυνάµων µέτρων προς σκοπόν αποζηµιώσεως ζηµιωµένων προσώπων δια βλάβες προκαλούµενες από συνθήκες συνεπαγόµενας αστικήν ευθύνην οσάκις δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωσις προς ασφάλισιν ή δεν επιτευχθή η αναγνώρισις του υπευθύνου προσώπου ή η προκείµενη περίπτωσις αποτελεί µίαν των εξαιρουµένων της ασφαλίσεως συµφώνως προς την α πρότασιν της παρ. 1 του άρθ. 3 των συνηµµένων διατάξεων 4». Σύµφωνα δε µε το άρθ. 3 του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης, «η 1 ΦΕΚ Α 42/ Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου Τα ιδρυτικά µέλη αυτού του Οργανισµού ήταν το Βέλγιο, η ανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ η Ελλάδα έγινε µέλος στις 9 Αυγούστου Ο σκοπός του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη ενότητας ανάµεσα στα Kράτη-µέλη, η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος, η κοινή δράση στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστηµονικό, νοµικό και διοικητικό τοµέα, καθώς και στην απόλαυση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, ο οποίος (σκοπός) επιτυγχάνεται και µέσω της σύναψης συµβάσεων (Κεφάλαιο Ι άρθ. 1α και 1β και Κεφάλαιο ΙΙ άρθ. 2 και 3 του Καταστατικού του). 4 Οι δε «συνηµµένες διατάξεις», που είναι το Παράρτηµα Ι της Σύµβασης, προβλέπουν ότι «η ασφάλεια δέον όπως καλύπτη την αστικήν ευθύνην του ιδιοκτήτου και οιοδήποτε οδηγού ή υπευθύνου δια το ασφαλισθέν όχηµα προσώπου, εξαιρουµένων των προσώπων άτινα έλαβον τον έλεγχον του 1

2 ασφάλεια δέον όπως καλύπτη την αστικήν ευθύνην του ιδιοκτήτη και οιονδήποτε του οδηγού...και δέον όπως περιλαµβάνη βλάβη προξενηθείσα σε πρόσωπα και ιδιοκτησία...εξαιρουµένων της ζηµίας του ασφαλισµένου οχήµατος και της µεταφερόµενης ιδιοκτησίας». Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει η υποχρέωση της Ελλάδας να ιδρύσει «Ταµείο Εγγύησης» για την καταβολή αποζηµιώσεων σε ζηµιωθέντες σε τροχαία ατυχήµατα από ανασφάλιστους ή άγνωστους υπευθύνους του ατυχήµατος, η οποία εκπληρώθηκε µε την ίδρυση του Επικουρικού Κεφαλαίου (άρθ. 16 έως 25 ν.489/1976) 5 µε δεκαεπταετή καθυστέρηση (αφού όφειλε, σύµφωνα µε το άρθ. 1 της Σύµβασης, να το είχε πράξει µέχρι την 20η Οκτωβρίου 1959) και µε την εισαγωγή της υποχρέωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου (Ε.Κ.) να αποκαθιστά την βλάβη των εν λόγω ζηµιωθέντων (άρθ. 19), η οποία επίσης εκπληρώθηκε µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης, αρχικά µόνο λόγω θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης, ενώ το 1985 µε τροπολογία προβλέφθηκε και λόγω υλικών 6 ζηµιών. Όµοιες υποχρεώσεις για τη Χώρα µας πηγάζουν και από το ενωσιακό δίκαιο. Συγκεκριµένα, στο άρθ. 10 παρ. 1 της κωδικοποιηµένης ασφαλιστικής Οδηγίας αυτοκινήτων 2009/103 7, προβλέπεται «υποχρέωση των Κρατών µελών να ιδρύουν αυτοκινήτου είτε δια κλοπής ή ενασκήσεως βίας είτε απλώς άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου ή υπευθύνως χρησιµοποιούντος αυτό προσώπου». 5 Ο ν. 489/1976 συµπληρώθηκε/ τροποποιήθηκε από το ν. 1569/85, τα π.δ. 1019/81 και 118/85 και ακολούθως κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/1976», µεταγενέστερα δε τροποποιήθηκε δεκαοχτώ φορές µε τελευταία αυτή του ν. 4092/2012 άρθ.4 µε τίτλο «τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986». Να σηµειωθεί ότι και ο νοµοθέτης του τελευταίου αυτού νόµου ονοµατίζει τον κωδικοποιηµένο νόµο 489/1976 ως π.δ. 237/1986, όπως άλλωστε πράττει µερικές φορές και η νοµολογία και θεωρία, ενώ ο σκοπός του π.δ. 237/1986 ήταν αποκλειστικά η κωδικοποίηση και όχι η κατάργηση του ν. 489/1976, έτσι ώστε η παραποµπή στο π.δ., και όχι στον κωδικοποιηµένο (έκτοτε) ν. 489/1976, αναιρεί τον µη αυτοτελή σκοπό του π.δ. που ήταν µόνο η ένταξη των πέραν του ν. 489/1976 (εισαχθέντων µετά την εισαγωγή του) σχετικών διατάξεων στο νόµο αυτό, ώστε έκτοτε να ονοµάζεται κ.ν. 489/ Άρθ. 50 παρ. 5 ν. 1569/85. 7 Η Οδηγία 2009/103/ΕΚ κωδικοποίησε και τροποποίησε τις Οδηγίες αυτοκινήτων 72/166/ΕΟΚ (α Οδηγία αυτοκινήτων), 84/5/ΕΟΚ (β Οδηγία αυτοκινήτων), 90/232/ΕΚ (γ Οδηγία αυτοκινήτων), 2000/26/ΕΚ (δ Οδηγία αυτοκινήτων) και 2005/14/ΕΚ (ε Οδηγία αυτοκινήτων), τις οποίες και κατάργησε µε το άρθ. 29 αυτής. Συνεπώς δεν είναι ορθή η παραποµπή σε διατάξεις των καταργηµένων ως άνω Οδηγιών, τουλάχιστον χωρίς αναφορά στις διατάξεις της κωδικοποιηµένης Οδηγίας στις οποίες αφορά η παραποµπή. 2

3 οργανισµό µε αποστολή να αποζηµιώνει τα θύµατα ατυχηµάτων προκαλούµενα από ανασφάλιστα ή αγνώστων στοιχείων οχήµατα». Ακόµη, το άρθ. 3 παρ. 3 εδ. β περίπτ. 3η της εν λόγω Οδηγίας, ορίζει ότι «η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά τις υλικές ζηµίες 8 και τις σωµατικές βλάβες», ενώ, σύµφωνα µε το άρθ. 9 αυτής, τα ελάχιστα ποσά υποχρεωτικής ασφάλισης στην περίπτωση των σωµατικών βλαβών, ανέρχονται στο ποσό των για κάθε θύµα ή για κάθε αξίωση, ανεξάρτητα του αριθµού των θυµάτων και, στην περίπτωση των υλικών ζηµιών, στο ποσό των για κάθε αξίωση ανεξάρτητα του αριθµού των θυµάτων. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 14 και 53 εισαγωγικές σκέψεις (recital) της Oδηγίας αυτής, όταν το όχηµα που προκάλεσε το ατύχηµα δεν είναι ασφαλισµένο ή όταν είναι αδύνατο να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ασφαλιστή, ο ζηµιωθείς θα πρέπει να ικανοποιείται από το Ταµείο Εγγυήσεων («Οργανισµός» κατά την Οδηγία), που θα εξασφαλίσει ότι το θύµα δεν θα παραµείνει χωρίς αποζηµίωση στην περίπτωση που το όχηµα που προξενεί το ατύχηµα δεν είναι ασφαλισµένο ή είναι αγνώστων στοιχείων Ο κ.ν. 489/76 προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισµένου οχήµατος που κυκλοφορεί στην Ελλάδα (άρθ. 2 παρ. 1 και άρθ. 6 παρ. 1 κ.ν. 489/76) έναντι ζηµιωθέντων σε τροχαία ατυχήµατα και, έτσι, υλοποιείται πλήρως η ενωσιακή υποχρέωση να καλύπτεται η αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχηµάτων που έχουν τόπο συνήθους στάθµευσης στο έδαφος της Χώρας (άρθ. 3 παρ. 1 κωδικ. Οδηγίας 09/103), εξαιρεί όµως την κάλυψη της αστικής ευθύνης (έναντι ζηµιωθέντων τρίτων) των προσώπων που επελήφθηκαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία κατά παράβαση του άρθ. 13 παρ. 3 της Οδηγίας 09/103 (που προέρχεται από το άρθ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5 β Οδηγία αυτοκινήτων). Kαι ναι µεν το άρθ. 6 παρ. 2 εδ. β κ.ν. 489/76 προβλέπει κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου (µόνο και όχι του οδηγού) έναντι τρίτων σε περίπτωση ζηµιών σε τρίτους από αυτοκίνητα που έχουν κλαπεί ή αποκτηθεί µε χρήση βίας, 8 Υποχρέωση που εισήγαγε η, ήδη καταργηθείσα και περιληφθείσα στην κωδικ. Οδηγία 09/103, β Οδηγία αυτοκινήτων (84/5 άρθ. 4 παρ. α ). 9 Βλ. οµοίως άρθ. 25 εδ. β της εν λόγω κωδικ. Οδηγίας 09/103 σχετικά µε τη ρύθµιση του ζητήµατος στις διασυνοριακές διαδροµές. 3

4 πλην όµως ο ζηµιωθείς από αυτοκίνητο, την χρήση του οποίου είχαν επιληφθεί πρόσωπα µε κλοπή ή βία, δεν έχει αξίωση κατά του ασφαλιστή για την αστική ευθύνη των προσώπων αυτών (που απέκτησαν το αυτοκίνητο µε βία ή κλοπή) παρά µόνο κατά του κυρίου µέχρι (κατά την κρίση του δικαστηρίου) την αξία του αυτοκινήτου, όπως προβλέπει ο ν. Γ Ν/1911 άρθ. 4. Έτσι, ο ζηµιωθείς στην περίπτωση αυτή δεν έχει πλήρη κάλυψη από ασφαλιστή αστικής ευθύνης, όπως επιτάσσει η ενωσιακή νοµοθεσία. Η αξία του αυτοκινήτου είναι πολλές φορές παντελώς ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις από τροχαία ατυχήµατα, παρόλο που, σύµφωνα µε την Οδηγία 84/5 άρθ. 2 παρ. 2 εδ. α, δεν µπορούν τα Κράτη-µέλη να εξαιρέσουν από την ασφαλιστική κάλυψη ζηµιές σε τρίτους από αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν µε βία ή κλοπή, παρά µόνο αν την κάλυψη αυτή παρέχει το εθνικό επικουρικό κεφάλαιο. Το ελληνικό Επικουρικό Κεφαλαίο, όµως, δεν ευθύνονταν γι αυτές τις περιπτώσεις παρά µόνο, µέχρι πρότινος, για το διαφορετικό όµως ζήτηµα της πρόκλησης του ατυχήµατος από πρόθεση (για το οποίο δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής) που επίσης, µετά την κατάργηση της παρ. 1 εδ. γ του άρθ. 19 του κ.ν. 489/76, στην οποία προέβηκε το άρθ. 4 ν. 4092/2012 δεν καλύπτει πλέον. Έτσι η ελληνική νοµοθεσία παραβιάζει την ως άνω Οδηγία όχι όµως και τον κυρωτικό νόµο 4147/61 της ως άνω Ευρωπαϊκής Σύµβασης (όρος υπ αριθµ. 5 του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής) γιατί η Ελλάδα έχει κάνει χρήση της δυνατότητας να επιφυλαχθεί στο ζήτηµα αυτό, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, όρος 9 της Σύµβασης. Να σηµειωθεί ότι η νοµολογία (βλ. π.χ. ΑΠ 1465/92, Ελλ νη 94, 1518) επιλύει αυτή την παραβίαση συµπληρώνοντας το κενό στην κάλυψη µε εσφαλµένη εφαρµογή του άρθ. 10 παρ. 1 κ.ν. 489/76, κατά το οποίο ο τρίτος ζηµιωθείς έχει αξίωση «µέχρι το ποσό της ασφαλιστικής σύµβασης» και άρα και πέραν της αξίας του αυτοκινήτου και έτσι θεµελιώνει ευθύνη του ασφαλιστή αστικής ευθύνης ενός προσώπου που όµως δεν είναι ασφαλισµένο! Ειδικότερα, µε βάση την ως άνω διάταξη κρίνει το Ακυρωτκό ότι ο τρίτος έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή (του οχήµατος που, οδηγούµενο από κλέπτη ή µε βία αποκτήσαντα την κατοχή του, προξένησε ατύχηµα) µέχρι το ύψος της ασφαλιστικής σύµβασης και όχι µέχρι το κατώτατο υποχρεωτικό όριο της αστικής ευθύνης που είναι υποχρεωµένος ο κύριος/ κάτοχος οχήµατος, κατ άρθ. 6 κ.ν. 489/76, να έχει ασφαλίσει το όχηµά του και αντίστοιχα ο ασφαλιστής που του ζητήθηκε κάλυψη ευθύνης ατυχηµάτων αυτοκινήτων είναι υποχρεωµένος να έχει 4

5 χορηγήσει την αντίστοιχη κάλυψη. Το κατώτατο όριο αστικής ευθύνης που πρέπει να συµφωνείται µε ασφαλιστή από τους κυρίους/ κατόχους οχηµάτων και να χορηγεί ο ασφαλιστής, δηλ. το εύρος της υποχρεωτικής κάλυψης, είναι αυτό που ορίζεται στο άρθρο 6 κ.ν. 489/76 που καθορίζει την ευθύνη του ασφαλιστή που παρέχει αυτού του είδους την ασφάλιση (ποιοτικό κριτήριο). εν παρέχει κάλυψη και άρα δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι ουδενός (δηλ. ούτε έναντι των ασφαλισµένων ούτε έναντι των τρίτων ζηµιωθέντων) στις τρεις εξαιρέσεις ευθύνης του άρθ. 6 κ.ν. 489/76, δηλ. στην ευθύνη για ζηµιές στα µεταφερόµενα πράγµατα, σε πρόσωπα που συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν αν και γνώριζαν ότι το όχηµα αφαιρέθηκε παράνοµα από τον κάτοχό του ή για να εκτελεστεί εγκληµατική πράξη και πρόσωπα που σκόπιµα προξένησαν το τροχαίο ή σε πρόσωπα που επιλήφθηκαν το όχηµα µε κλοπή ή βία. Πλην όµως (εν είδει εξαίρεσης της εξαίρεσης) η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει ειδικά και µόνο την αστική ευθύνη του κυρίου/κατόχου του αυτοκινήτου, η χρήση του οποίου αποσπάσθηκε µε κλοπή ή βία (άρθ. 6 παρ. 2 εδ. β ), δηλ. η υποχρεωτική κάλυψη περιλαµβάνει στην περίπτωση αυτή κατά νόµο µόνο την περιορισµένη ευθύνη του κυρίου/ κατόχου. Εφόσον λοιπόν δεν ζήτησε ο λήπτης της ασφάλισης να καλυφθεί προαιρετικά και για περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η αγορά αυτού του είδους της ασφαλιστικής κάλυψης, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται έναντι του τρίτου ζηµιωθέντα από όχηµα που αποκτήθηκε η χρήση του µε κλοπή ή βία παρά µόνο µέχρι την αξία του οχήµατος που είναι το ανώτατο όριο του ασφαλισµένου κυρίου/ κατόχου και όχι και πέραν αυτού που είναι πιθανόν να ανέρχεται η µη καλυπτόµενη ευθύνη του οδηγού (κλέπτη κ.λπ. του οχήµατος), όπως επίσης ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων και για ζηµιές που προκλήθηκαν στις λοιπές ως άνω εξαιρέσεις κάλυψης. Με άλλα λόγια το άρθ. 10 παρ. 1 δεν εισάχθηκε για να καταργήσει τις εξαιρέσεις ευθύνης του άρθ. 6, αλλά προϋποθέτει την ευθύνη του ασφαλιστή εντός του υποχρεωτικού εύρους αυτής. Το άρθ. 10 παρ. 1 αφορά το ύψος της κάλυψης (ποσοτικό κριτήριο), όχι το εύρος αυτής, αφορά δηλ. την περίπτωση που ο λήπτης έχει ασφαλιστεί για υψηλότερα ποσά από τα ελάχιστα υποχρεωτικά, οπότε -εξαιτίας του άρθρου αυτού- ο ασφαλιστής ευθύνεται και πέραν των ποσών αυτών µέχρι το ανώτατο όριο που συµφωνήθηκε µε τη συγκεκριµένη σύµβαση. Στο παρελθόν είχε µάλιστα δηµιουργηθεί αµφισβήτηση κατά πόσο ο τρίτος έχει αξίωση µέχρι τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης ή ευθύνεται και πέραν αυτών µέχρι του ύψους ή και του εύρους που τυχόν προαιρετικά ασφάλισε ο λήπτης, κυρίως αν η ευθύνη του 5

6 ασφαλιστή βασίζεται σε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης που είχε µεν εκδοθεί µε βάση τα κατώτατα όρια ευθύνης, πλην η σύµβαση προέβλεπε υψηλότερα (βλ. Ι. Ρόκα, Η πορεία προς του σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο 2006, σελ. 351 επ, όπ. και περ. παραπ.), που τελικά έλυσε η νοµολογία µε την κατάφαση της ευθύνης µέχρι τα ποσοτικά όρια που είχε σε προαιρετική βάση συµφωνήσει ο λήπτης καθ υπέρβαση των κατωτάτων υποχρεωτικών. Συνεπώς εφόσον το παράγωγο δίκαιο επιβάλλει, στην περίπτωση που ο εθνικός νοµοθέτης επιλέξει την εξαίρεση από το εύρος της υποχρεωτικής κάλυψης των δια κλοπής ή βίας επιληφθέντων του οχήµατος (έστω και µερική, όπως παρ ηµίν) να προβλέψει συγχρόνως (ο εθνικός νοµοθέτης) κάλυψη από το Ε.Κ., η νοµοθεσία παραβιάζει στο σηµείο αυτό το ενωσιακό δίκαιο και τούτο δεν αίρεται ασφαλώς µε την λαθεµένη ερµηνεία του άρθ. 10 παρ. 1 που, άλλωστε οδηγεί, και στην επαναφορά της ευθύνης και σε όλες τις άλλες εξαιρέσεις ευθύνης. Επίσης προβλέπει ο κ.ν. 489/76 υποχρεωτική κάλυψη της χρηµατικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη που προέρχεται από θανάτωση ή σωµατικές βλάβες ή ζηµιές σε πράγµατα τρίτων ζηµιωθέντων από τον ασφαλισµένο σε τροχαία ατυχήµατα, παρά το ότι το γράµµα των σχετικών διατάξεων τόσο της Σύµβασης του Στρασβούργου (άρθ. 3 εδ. β Παράρτηµα Ι) όσο και της Οδηγίας 09/103 (άρθ. 3 παρ. 3 εδ. β περίπτ. 3 η εφεξής και «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις») δεν περιλαµβάνει την χρηµατική ικανοποίηση. Η µη αναφορά στο γράµµα των ως άνω κειµένων στη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης συµβαδίζει µε την αυτονόητη ανάγκη αποφυγής, στο µέτρο του δυνατού, της προσφυγής στη δικαστική επίλυση των διαφορών από αυτοκινητικά ατυχήµατα, στην οποία (προσφυγή) όµως παραπέµπει η διαδικασία διάγνωσης και επιδίκασής της και κυρίως του προσδιορισµού του ύψους της Σε αντίθεση µε την αποζηµίωση για ζηµιές από θανάτωση ή τραυµατισµό ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων, η χρηµατική ικανοποίηση δεν προσδιορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως συµβαίνει π.χ. στη Γαλλία όπου ο νόµος κατηγοριοποιεί τις σωµατικές βλάβες σε επτά βαθµίδες, ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους και στη συνέχεια εντάσσει την κάθε περίπτωση σωµατικής βλάβης στην αντίστοιχη βαθµίδα, η οποία µε βάση «πόντους» και πολλαπλασιαστή οδηγεί σε συγκεκριµένο ποσό χρηµατικής ικανοποίησης (βλ. σχετικά. Ζορµπά, Πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου, βλ. στον ιστότοπο dikastis.blogspot.gr). Η χρηµατική ικανοποίηση επιδικάζεται και προσδιορίζεται «κατ εύλογη κρίση του δικαστηρίου» (άρθ. 932 ΑΚ) και όχι από αποδεικτικά στοιχεία της έκτασης της ζηµιάς (π.χ. τιµολόγια δαπανών κ.λπ.), τα οποία αποτελούν µια εκ πρώτης όψεως απόδειξη που µπορεί να οδηγήσει σε άµεσο διακανονισµό της ζηµιάς ή σε εξωδικαστηριακή διαδικασία επίλυσης. Εκτός τούτου, είναι 6

7 Η τυχόν µη πρόβλεψη ευθύνης του Ε.Κ. για την εν λόγω χρηµατική ικανοποίηση δεν θα αποστερούσε από τα θύµατα ανασφάλιστων και άγνωστων υπευθύνων µια ισοδύναµη και ίσης αποτελεσµατικότητας προστασία µε αυτήν των θυµάτων από ασφαλισµένους και γνωστούς υπευθύνους, έστω κι αν ο εθνικός νόµος (όπως εν προκειµένω το κ.ν. 489/76) προβλέπει ότι ο ασφαλιστής της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων καλύπτει και την χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη (άρθ. 6 παρ. 2). Τούτο γιατί η ισοδύναµη και ίσης αποτελεσµατικότητας προστασία, που κατά τη νοµολογία του ΕΚ (ήδη ΕΕ) 11 επιδιώκει η Οδηγία 09/103, αναφέρεται στο ισοδύναµο κ.λπ. στο επίπεδο της ελάχιστης προστασίας που προβλέπει η Οδηγία αυτή 12, το γράµµα της οποίας δεν περιλαµβάνει, όπως είπαµε, και την χρηµατική ικανοποίηση. Το κατ άρθ. 16 επ. κ.ν. 489/76 «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων», που είναι το ελληνικό «Ταµείο Εγγύησης» της Σύµβασης του Στρασβούργου και o Οργανισµός της Οδηγίας 09/103, προβλέπει, επιπλέον των δύο περιπτώσεων ευθύνης µε τις οποίες ήταν υποχρεωµένο να το έχει επιφορτίσει ο εθνικός νοµοθέτης (δηλ. να καλύπτει θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων από ανασφάλιστα και άγνωστα οχήµατα) και κάλυψη από ατυχήµατα όπου ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβηκε άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης λόγω παραβίασης νόµου 13. Η επέκταση της ευθύνης του ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου και πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπουν οι ως άνω «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» είναι νόµιµη, καθόσον και η Σύµβαση του Στρασβούργου προβλέπει ότι τα Κράτη-µέλη γνωστό ότι δεν υπάρχει καµία οµοιοµορφία ως προς το ύψος των χρηµατικών αποζηµιώσεων που επιδικάζονται από τα διάφορα δικαστήρια της Χώρας, η κρίση των οποίων µάλιστα δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ Ολ 13/2012). 11 Άρθ. 1 παρ. 4 β Οδηγίας αυτοκινήτων 84/5 και ήδη άρθ. 10 παρ. 1 κωδικ. Οδηγίας 09/103 βλ. και ΕΚ C-63/01 (Evans κατά Υπ. Περιβαλ. και Μεταφορών του Ην. Βασιλείου κ.λπ.). 12 Μάλιστα, επειδή ακριβώς το ισοδύναµοκαι ίσης αποτελεσµατικότητας επίπεδο προστασίας µεταξύ τρίτου ζηµιωθέντα από ασφαλισµένο οδηγό και ζηµιωθέντα από ανασφάλιστο ή άγνωστο οδηγό αναφέρεται και περιορίζεται στο επίπεδο ελάχιστης προστασίας που προβλέπει η Οδηγία, µπορεί κατά σχετική πρόβλεψη της κωδικ. Οδηγίας 09/103 (άρθ. 10, παρ. 3, περίπτ. β ) ο εθνικός νοµοθέτης να προβλέψει ίδια συµµετοχή στις υλικές ζηµιές του τρίτου ζηµιωθέντα για τα πρώτα 500 ευρώ, όταν υπεύθυνος είναι ο Οργανισµός (δηλ. το Ε.Κ.), ενώ όταν είναι ασφαλιστής δεν προβλέπεται ούτε επιτρέπεται να προβεί σε όµοια ρύθµιση ο εθνικός νοµοθέτης. Πρόκειται δηλ. για µια επιτρεπτή διαφοροποίηση προστασίας επειδή γίνεται στο επίπεδο προστασίας που ο ίδιος ο ενωσιακός νοµοθέτης θεσπίζει. 13 Η προϋπόθεση, κατά την οποία η ανάκληση της άδειας πρέπει να οφείλεται σε παράβαση του νόµου, προβλέφθηκε µε τροπολογία που επέφερε το άρθ. 50 παρ. 7 ν. 1569/85. 7

8 µπορούν να εισάγουν µεγαλύτερη προστασία στα αδικούµενα πρόσωπα (άρθ. 1 παρ. 2) και η κωδικ. Οδηγία αυτοκινήτων 09/103 (άρθ. 28) προβλέπει επίσης τη δυνατότητα του εθνικού νοµοθέτη να εισάγει ευνοϊκότερες διατάξεις για τον ζηµιωθέντα απ αυτές που είναι αναγκαίες για την εναρµόνιση µε την Οδηγία (πρόκειται για Οδηγία ελάχιστης εναρµόνισης). 3. Το σύστηµα που επέλεξε η Χώρα για να εκπληρώσει την υποχρέωσή της προς δηµιουργία ενός Ταµείου Εγγύησης ή Οργανισµού για τις ως άνω περιπτώσεις ατυχηµάτων από ανασφάλιστα οχήµατα και από άγνωστους ζηµιώσαντες είναι, σύµφωνα µε το λεκτικό του άρθ. 18 παρ. 1 κ.ν. 489/76, η εισαγωγή υποχρέωσης όσων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισµών σύµφωνα µε το λεκτικό της διάταξης 14 ασκούν τον κλάδο αυτό (αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων) να καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως µέλη αυτού, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 15, καθώς και των ν.π.δ.δ. ή των οργανισµών κοινής ωφέλειας, των οποίων τα αυτοκίνητα έχουν εξαιρεθεί της υποχρεωτικής ασφάλισης 16. Η υποχρέωση της συµµετοχής στο Επικουρικό Κεφάλαιο είχε ως συνέπεια αρχικά (άρθ. 22 ν. 489/76 στην αρχική του µορφή) υποχρέωση εισφοράς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου (Ε.Κ.) από τα µέλη του και, µετά την προσθήκη που επέφερε το άρθ. 50 παρ. 11 v. 1569/85 στο ν. 489/76 (προσθήκη του άρθ. 19α πριν την κωδικοποίηση), από τα ασφάλιστρα του κλάδου ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων σε ύψος που θα καθορίζονταν µε απόφαση της τότε εποπτικής Αρχής επί της ιδιωτικής ασφάλισης (Υπ. Εµπορίου), που όµως δεν µπορούσε να υπερβαίνει το 2% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Επέλεξε δηλ. ο εθνικός νοµοθέτης να µετακυλίεται το βάρος της χρηµατοδότησης του Ε.Κ. στην κοινωνία των ασφαλισµένων σε κινδύνους αστικής ευθύνης από 14 Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί είναι επίσης ασφαλιστικές επιχειρήσεις (άρθ. 2α ν.δ. 400/70). 15 Πρόκειται µόνο για τις ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γιατί µόνο αυτές µπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση και οι οποίες είναι επίσης ασφαλιστικές επιχειρήσεις (αρθ. 2α ν.δ. 400/70). 16 Βλ. για τις περιπτώσεις αυτές άρθ. 3 κ.ν. 489/76. 8

9 ατυχήµατα αυτοκινήτων (και στους ελάχιστους εξαιρουµένους της υποχρεωτικής ασφάλισης, κυρίους, κατόχους και οδηγούς). Η επιλογή αυτή ήταν ορθή γιατί αφορούσε τις, υπό οµαλές συνθήκες, εξαιρετικές περιπτώσεις ζηµιών από ανασφάλιστους και άγνωστους ζηµιώσαντες και τις περιπτώσεις πτωχεύσεων που, σηµειωτέον, δεν υπήρξαν, καθότι ουδεµία ασφαλιστική επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση από την µεταπολίτευση και εντεύθεν. Θα ήταν άδικη η επιβάρυνση των φορολογούµενων, που συνεπάγεται η χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, για µια παθογένεια εγγενή του συστήµατος λειτουργίας της υποχρεωτικής ασφάλισης των όσων οχηµάτων κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 1976 που εισάχθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση, δηλ. να επωµίζεται το σύνολο του πληθυσµού τις άµεσες δυσµενείς συνέπειες της χρήσης οχηµάτων και όχι οι κάτοχοι των οχηµάτων. Ο νοµοθέτης, πέραν του ορίου του 2%, το οποίο µεταγενέστερα 17 αυξήθηκε σε 5%, προέβλεψε το ως άνω ποσοστό να βαρύνει κατά 30% τους ασφαλισµένους και κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πλην κατ αποτέλεσµα για το σύνολο της εισφοράς επιβαρύνονται άµεσα και έµµεσα µόνο οι ασφαλισµένοι, αφού και η αναλογία των ασφαλιστών συγκεντρώνεται κυρίως από ασφάλιστρα 18. Θα µπορούσε ο νοµοθέτης να προέβλεπε χρηµατοδότηση του Ε.Κ. (και) από άλλες πηγές, αφού δεν είχε υποχρέωση από τις ως άνω «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» να επιλέξει την οδό της χρηµατοδότησης από τα ασφάλιστρα του κλάδου ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων. Όµως η επιλογή που έκανε και το ανώτατο όριο που έθεσε µε το νόµο δεν τον απαλλάσσει της υποχρέωσης εξεύρεσης τρόπων αντιµετώπισης των οικονοµικών αναγκών του Ε.Κ. στην περίπτωση που ο ως άνω τρόπος χρηµατοδότησης (δηλ. το όριο των 5% των ασφαλίστρων) δεν επαρκεί ώστε να εκπληρούνται εκείνες οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» (δηλ. της κάλυψης των ανασφάλιστων και άγνωστων οχηµάτων). Μη λειτουργία του Ε.Κ. σηµαίνει σοβαρή παραβίαση των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων» της Χώρας. Συνεπώς, εφόσον µετά τη διαπίστωση της πλήρους αδυναµίας του Ε.Κ. να 17 Βλ Υπ. Απ. Κ3/529/ Να σηµειωθεί ότι όταν εισάχθηκε η υποχρέωση εισφοράς σε ποσοστό (µέχρι 2% αρχικά) των ασφαλίστρων µε το ν. 1569/85 η κατανοµή προβλέπονταν να είναι 50% για τους ασφαλισµένους και 50% για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ η αντιστοιχία έγινε 30% προς 70% µε το άρθ. 18 παρ. 2 ν. 2170/93. 9

10 αντεπεξέλθει των υποχρεώσεών του 19 λόγω της γεωµετρικής αύξησης των υποχρεώσεών του τα τελευταία χρόνια εξαιτίας, όχι των πτωχεύσεων ασφαλιστικών εταιριών (αφού, όπως είπαµε, καµία δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση 20 ), αλλά των ανακλήσεων αδειών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούσαν τον κλάδο αυτόν 21 και της κάθετης αύξησης των επιδικάσεων από τα δικαστήρια χρηµατικών ικανοποιήσεων λόγω ψυχικής οδύνης, η ελληνική Πολιτεία θα µπορούσε απλά να αυξήσει το ποσοστό των ασφαλίστρων που προορίζονταν ως εισφορά για το Ε.Κ., δηλ. ν ακολουθήσει το σύστηµα χρηµατοδότησης που η ίδια επέλεξε αναπροσαρµόζοντας το ποσοστό προς τα άνω. 4. Με το άρθ. 4 του ν. 4092/12 ακολουθήθηκε άλλη οδός αντιµετώπισης των οικονοµικών αναγκών του Ε.Κ, διαφορετική του συστήµατος που είχε εισάγει ο κ.ν. 489/76. Περιορίστηκε το ύψος της χρηµατικής αποζηµίωσης για ψυχική οδύνη στα κατ ανώτατο όριο και το ύψος των αποζηµιώσεων ζηµιών αυτοκινήτων, των οποίων οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τα ασφάλιζαν ανακλήθηκε η άδεια, κατά ένα ποσοστό επί του συνόλου της ζηµιάς που κυµαίνεται από 10% µέχρι 30%. Το επιχείρηµα όµως της έκθεσης αξιολόγησης του Υπ. Οικονοµικών επί του νοµοσχεδίου που αφορά το άρθ. 4 ν. 4092/2012, ότι µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Ε.Κ., ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις ως προς τους δικαιούχους αποζηµιώσεις, που επαναλαµβάνεται και από τη θεωρία 22, δεν αρκεί για τη δικαιολόγηση των περικοπών των υποχρεώσεων του Ε.Κ. που εισάγει η διάταξη. Τούτο γιατί προϋποθέτει ότι το 19 Σύµφωνα µε το σηµείο 11.4 της αξιολόγησης των διατάξεων του νόµου του Υπ. Οικονοµίας, το έλλειµµα του Ε.Κ. ανέρχεται σε 700 εκ., ενώ το ετήσιο έσοδό του ανέρχεται σε 72 εκ.. 20 Πολύ πριν την κήρυξη της πτώχευσης η κρατική εποπτεία οφείλει να έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης λόγω ανεπάρκειας των εποπτικών κεφαλαίων και να την έχει θέσει σε «ασφαλιστική» εκκαθάριση, πράγµα που έπραττε η Πολιτεία, αλλά µε καθυστέρηση, η οποία διόγκωνε τα ελλείµµατα. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της «ασφαλιστικής» εκκαθάρισης η επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση (άρθ. 12α παρ. 1 εδ. γ ν.δ. 400/70). 21 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από τη µεταπολίτευση και µέχρι τον Οκτώβριο 2011 ανακλήθηκαν 70 άδειες (βλ. εφηµερίδα Καθηµερινή της ). 22 Βλ. γνµδ. Ξ. Κοντιάδη (παντού) και Φ. Σπυρόπουλου (σελ. 7) στον ιστότοπο της εφηµερίδας Next Deal, 10

11 ανώτατο όριο αρχικά του 2% και µετά του 5% ποσοστού επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου ευθύνης αυτοκινήτων της υποχρεωτικής αυτής ασφάλισης, που ο νόµος προβλέπει να είναι η κατ ανώτατο όριο υπέρ του Ε.Κ. εισφορά, προβλέφθηκε κατ επιταγή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης (Στρασβούργου) ή του ενωσιακού δικαίου (Οδηγίες αυτοκινήτων), ενώ δεν συµβαίνει αυτό. Προϋποθέτει, µε άλλα λόγια, το επιχείρηµα αυτό ότι το όριο του 5% που όρισε ο εθνικός νοµοθέτης προέρχεται από «ευρωπαϊκή δέσµευση» (ενώ ήταν ελεύθερη επιλογή του Έλληνα νοµοθέτη) και έτσι, µη µπορώντας να το αυξήσει, επέλεξε την οδό της µείωσης των παροχών! Το Ε.Κ. που, όπως είπαµε, δεν ιδρύθηκε σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Ελλάδος που απορρέει από ενωσιακές Οδηγίες ασφάλισης αυτοκινήτων, αφού το έτος ίδρυσής του (1976) δεν ήταν µέλος της τότε ΕΟΚ η Χώρα, αλλά ιδρύθηκε σε εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Στρασβούργου, εισάγει υποχρέωση της Χώρας να λειτουργεί Οργανισµό που θα δίνει τη δυνατότητα αποκατάστασης των ζηµιών από θάνατο, σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές των θυµάτων τροχαίων που προξένησαν ανασφάλιστα ή άγνωστα αυτοκίνητα (όπως άλλωστε προέβλεψε για τους δικούς της σκοπούς και η β Οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων 84/5) 23. Το ύψος του ανώτατου ποσοστού επί των καθαρών ασφαλίστρων που προβλέπεται στο άρθ. 20 κ.ν. 489/76 για τη χρηµατοδότηση του Ε.Κ. είναι εσωτερική υπόθεση του εθνικού νοµοθέτη. Η επιλογή αυτή του εθνικού νοµοθέτη δεν δίνει δικαίωµα στην Πολιτεία να περιορίζει την υποχρέωση που έχει έναντι των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων» (Ευρωπαϊκή Σύµβαση και του ενωσιακού δικαίου) µε το δικαιολογητικό της ανεπάρκειας των εσόδων (εξαιτίας του ορίου του 5%) για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, δηλ. έναντι των ζηµιωθέντων των ως άνω δυο περιπτώσεων (ανασφάλιστοι και άγνωστοι ζηµιώσαντες). Η υποχρέωση που έχει η Χώρα από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» της είναι να εισάγει ένα σύστηµα που θα εγγυάται την κάλυψη των ως άνω δυο περιπτώσεων ευθύνης του Οργανισµού και, εφόσον το σύστηµα που επέλεξε ήταν το Ε.Κ., θα πρέπει να εγγυηθεί η Χώρα ότι τούτο θα έχει επαρκή έσοδα για την κάλυψη των περιπτώσεων αυτών. Άρα η έλλειψη ρευστότητας δεν αποτελεί δικαιολογία παρέκκλισης από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις» (παρέκκλιση που σηµειωτέον φαίνεται ότι αποτελεί ήδη η σηµερινή πρακτική της πολύ µεγάλης καθυστέρησης πληρωµών αποζηµιώσεων των θυµάτων 23 Ήδη άρθ. 10 παρ. 1 της κωδικ. Οδηγίας 09/

12 τροχαίων από ανασφάλιστα κ.λπ. οχήµατα) ούτε βέβαια η απειλή πτώχευσης του Ε.Κ., γιατί η κατάσταση έλλειψης ρευστότητας δηµιουργήθηκε από την ελεύθερη επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να αυτοπεριοριστεί το έσοδο του Ε.Κ. στο 5% των καθαρών ασφαλίστρων. Το σύστηµα που επέλεξε αρχικά και διατηρεί ο νοµοθέτης και µετά την εισαγωγή του άρθ. 4 ν. 4092/2012 δίδει µάλιστα από µόνο του και «λύση» στο πρόβληµα της ρευστότητας: είναι η απλή αύξηση του ποσοστού αυτού στο αναγκαίο ύψος για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών του Όµως αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση η αύξηση του κόστους των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και πέραν του 5% (σε ποσοστά π.χ. 10%, 15%); Είναι ορθή η επιλογή να βαρύνεται µε τόσο µεγάλο ποσοστό επί των ασφαλίστρων ο κάθε υπόχρεος σε ασφάλιση κάτοχος οχήµατος για τη χρηµατοδότηση ενός Επικουρικού Κεφαλαίου που επιβαρύνθηκε κυρίως από εκείνες τις υποχρεώσεις που του επέβαλε ο εθνικός νοµοθέτης, που δεν τις επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο, δηλ. να καλύπτει τα ατυχήµατα για τα οποία έχει ανακληθεί η άδεια του υπεύθυνου ασφαλιστή, όταν µάλιστα, λόγω πληµµελούς κρατικής εποπτείας οδηγήθηκε η κρατική εποπτεία σε ανάκληση δεκάδων αδειών ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια; Όταν τη δεκαετία του 1980, λόγω πληµµελούς κρατικής εποπτείας και ανεπάρκειας του εποπτικού µηχανισµού, άρχισαν το πρώτον να ανακαλούνται άδειες ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούσαν τον κλάδο αυτοκινήτων, δηµιουργήθηκε στρατιά ζηµιωθέντων σε τροχαία που, αν και η Χώρα είχε εισάγει το θεσµό της υποχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων, δεν είχαν κατ αποτέλεσµα την επιβεβληµένη ασφαλιστική κάλυψη. Η πολιτική ηγεσία ακολούθησε τότε την «εύκολη λύση» της µετακύλισης των αυξηµένων εξόδων της επιπλέον αυτής κάλυψης στο Ε.Κ. αντί να λάβει µέτρα βελτίωσης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της αποτελεσµατικής εποπτείας, αλλά και του ουσιαστικότερου ελέγχου των ασφαλιστικών οχηµάτων 25. Και ναι µεν εν τέλει και οι ζηµιωθέντες από 24 Πρβλ. σχετικά Γ. Κατρούγκαλου, ΕΣυγκ 2012, σελ. 497 επ. 25 Τούτο έγινε µε το άρθ. 50 παρ. 7 ν. 1569/95, το οποίο επέκτεινε τις υποχρεώσεις του Ε.Κ. και στις περιπτώσεις ανακλήσεως αδειών λόγω παραβάσεων νόµου. Σύµφωνα µε το άρθ. 10 παρ. 3 και 7 επ. ν.δ. 400/70 (που προστέθηκαν στο ν.δ. µε το άρθ. 25 παρ. 2 του ν. 2919/01), το Ε.Κ. υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι των ασφαλισµένων στις 12

13 ασφαλισµένους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τους ανακλήθηκε η άδεια βρίσκονται σε παρόµοια θέση µε τους ζηµιωθέντες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο, όµως η τεράστια επιβάρυνση των ανακλήσεων δεν απορρέει από εγγενή παθογένεια του συστήµατος λειτουργίας, της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων, αλλά κυρίως από την ολιγωρία της κρατικής εποπτείας. Το ότι οι τρίτοι ζηµιωθέντες από ασφαλιστική επιχείρηση που ανακλήθηκε η άδειά της και από ανασφάλιστο ή άγνωστο αυτοκίνητο βρίσκονται στην ίδια σχεδόν θέση δεν σηµαίνει υποχρέωση της Ελλάδος, κατ επιταγή των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων», να συµπεριλάβει και την περίπτωση αυτή στις υποχρεώσεις του Ε.Κ. Τόσο το κείµενο της Σύµβασης του Στρασβούργου (άρθ. 9 παρ. 1) όσο και αυτό της κωδικ. Οδηγίας 09/103 (άρθ. 10 παρ. 1) αναφέρονται σε αυτοκίνητα για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης, ενώ αντίθετα, για τα αυτοκίνητα των περιπτώσεων ανάκλησης των αδειών είχε τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης. Εν τούτοις, η µη προστασία των ζηµιωθέντων από οχήµατα των οποίων στην ασφαλιστική επιχείρηση που τα ασφάλιζε έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας θα δηµιουργούσε µια µεγάλη ανισότητα στην αντιµετώπιση των δυο ειδών περιπτώσεων που στην ουσία δεν διαφέρουν. Σε τι διαφέρει αν ο τρίτος ζηµιωθείς δεν µπορεί να στραφεί κατά ασφαλιστή του υπεύθυνου του ατυχήµατος οδηγού επειδή είχε συναφθεί ασφάλιση, από το αν υπάρχει ασφαλιστής, αλλά δεν καταβάλει αποζηµίωση γιατί έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας; Ίσως στη δυνατότητα µερικής ικανοποίησης µετά από µακρόχρονη διαδικασία. Και πάλι όµως µένει εκτός της εγγύησης ως προς την κάλυψη της ζηµιάς του. Έτσι, ορθώς προέβλεψε η Πολιτεία να παράσχεται προστασία και στην περίπτωση αυτή, αλλά είναι αµφιβόλου ορθότητας αν τούτο έπρεπε να γίνει σε βάρος της κοινωνίας των ασφαλισµένων για ζηµιές τρίτων από ατυχήµατα αυτοκινήτων. Η απάντηση στο ερώτηµα αν το πρόβληµα έπρεπε να λυθεί µε το ισχύον σύστηµα του κ.ν. 489/76, που είναι η αύξηση των εισφορών, είναι αρνητική. Η γεωµετρική αύξηση των υποχρεώσεων του Ε.Κ. δεν οφείλεται στην εγγενή παθολογία του θεσµού της υποχρεωτικής ασφάλισης, που υπήρχε ήδη κατά την εισαγωγή του ν. 489/76 προ 37 ετών και δικαιολογεί την µετακύλιση του σχετικού κόστους στους ασφαλισµένους µέσω σχετικής αύξησης των ασφαλίστρων, αλλά στην πληµµελή ασφαλίσεις ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων που ανακλήθηκε η άδειά τους λόγω παραβίασης νόµου και, άρα, τέθηκε σε «ασφαλιστική εκκαθάριση». 13

14 κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (τις συνέπειες της οποίας µετακύλησε ο νόµος στο Ε.Κ.) και στην ανεπάρκεια της Πολιτείας να ελέγξει τον τεράστιο αριθµό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων 26, αλλά και στην αυξανόµενη τάση επιδίκασης όλο και υψηλότερων ποσών χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από τα δικαστήρια της Χώρας 27. Συνεπώς οι αλλαγές που εισάγει το άρθ. 4 ν. 4092/2012 στο κ.ν. 489/76 δεν είναι ρυθµίσεις για την προσαρµογή του ισχύοντος µοντέλου στις αυξηµένες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί µε στόχο την διασφάλιση της βιωσιµότητας του Ε.Κ., την διάσωση των αποθεµάτων του, την εξυγίανσή του, την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του κ.τ.τ., αφού οι νέες ρυθµίσεις συνίστανται σε µείωση των παροχών. Είναι άρα ρυθµίσεις υπερκείµενες του συγκεκριµένου µοντέλου που είχε επιλέξει η Χώρα για να εκπληρώσει τις «ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις» µε εκ νέου στάθµιση του τρόπου προσαρµογής στις εν λόγω δεσµεύσεις κατά τρόπο προσαρµοσµένο στις δραµατικές οικονοµικές ανάγκες των τελευταίων ετών. 6. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ε.Κ. δεν είναι επίτευγµα του Έλληνα νοµοθέτη ούτε κοινωνική κατάκτηση της κοινωνίας µας, αλλά υποχρέωση που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τη συµµετοχή της στο Συµβούλιο της Ευρώπης που µάλιστα την εκπλήρωσε, όπως είπαµε, µε δεκαεπτά χρόνια καθυστέρηση 28 και ότι η µετακύλιση σ αυτό (µε το µεταγενέστερο ν. 1569/1985 άρθ. 50 παρ. 7) του κόστους της ικανοποίησης των ζηµιωθέντων από ασφαλισµένους σε πλήθος εταιριών που τους ανακλήθηκε η άδεια 29, κόστους πολύ µεγάλου λόγω της κρατικής ολιγωρίας ως προς τον έλεγχο της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών, καταλήγουµε ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται χρήση του υπάρχοντος µηχανισµού για την επίλυση του 26 Ο ακριβής προσδιορισµός των ανασφάλιστων οχηµάτων δεν είναι δυνατός, σύµφωνα όµως µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες (Καθηµερινή της ) αυτά ξεπερνούν κατά πολύ το ένα εκατοµµύριο. 27 Η αύξηση των σχετικών ποσών ανέρχεται σε 400% περίπου την τελευταία πενταετία (βλ. Ξ. Κοντιάδη, όπ.π. σελ. 14). 28 Η καθυστέρηση αυτή δικαιολογείται µόνο κατά τα επτά περίπου έτη, όσο διάστηµα περίπου είχε η Χώρα αποπεµφθεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης λόγω της στρατιωτικής δικτατορίας. 29 Οι σχετικές µε τις ανακλήσεις εκκρεµείς ζηµιές του Ε.Κ. ανέρχονται στο 82% του συνόλου, βλ. Ξ. Κοντιάδη, όπ.π., σελ

15 οικονοµικού αδιέξοδου. Καταλήγουµε δηλ. ότι είναι ορθή η επιλογή του ν. 4092/12 να µη γίνει η επίλυση του προβλήµατος ρευστότητας εξαιτίας των ανακλήσεων των αδειών κυρίως µε αύξηση του ποσοστού του 5% επί των ασφαλίστρων, αλλά µε µείωση των παροχών. Το γιατί δεν έπρεπε ν ακολουθηθεί ο υπάρχων µηχανισµός και το γιατί έπρεπε να γίνει επαναστάθµιση των βαρών των ασφαλισµένων σε σχέση µε τα ωφελήµατα των τρίτων ζηµιωθέντων και ο µερικός περιορισµός, των πέραν των υποχρεωτικών παροχών που πρέπει να εγγυάται η Χώρα σύµφωνα µε τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις», πρέπει (ακριβέστερα έπρεπε) να είναι η κύρια αιτιολογία της εισαγωγής του άρθ. 4 ν. 4092/2012. Το Ε.Κ. δεν ονοµάζεται µόνο, αλλά επέχει, αν και όχι κατά κυριολεξία, επικουρική ευθύνη. Τούτο προκύπτει και από τη νοµική φύση της ευθύνης του ως ευθύνης εκ του νόµου. Η (µη αδικοπρακτική) ευθύνη εκ του νόµου είναι συνήθως επικουρική µε την έννοια ότι η, υπό προϋποθέσεις, αποζηµίωση που οφείλεται από τον εκ του νόµου ευθυνόµενο καλύπτει τις ανάγκες ορισµένου µόνο κύκλου προσώπων 30. Επικουρική δε ευθύνη υπάρχει σε περίπτωση συρροής περισσότερων αξιώσεων προς αποζηµίωση όπου η ευθύνη του Ε.Κ. υποχωρεί προ των άλλων υπόχρεων προς αποζηµίωση και το Ε.Κ. καλείται να καταβάλει µόνο κατά το µέρος που το ποσό των αποζηµιώσεων του/ων άλλου/ων υπόχρεου/ων δεν φθάνει µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζηµιάς. Εξάλλου αποτελεί άµεση συνέπεια της κυκλοφορίας οχηµάτων η ύπαρξη και ανασφάλιστων. Συνεπώς, για την κάλυψη της σχετικής χρηµατοδότησης του Ε.Κ. δικαιολογείται η επιβάρυνση του συνόλου των ασφαλισµένων σε αυτήν την ασφάλιση. Όριο πάντως υπάρχει και διαφαίνεται στο βαθµό που τα ανασφάλιστα θα µπορούσαν να περιοριστούν από την οργάνωση και την τεχνική που διαθέτει η Πολιτεία, πράγµα όµως δύσκολο να προσδιοριστεί. Αντίθετα, το µεγαλύτερο µέρος της επιβάρυνσης από τις ανακλήσεις αδειών έπρεπε να το φέρει η ίδια η Πολιτεία και όχι µόνο η κοινωνία της κατηγορίας αυτής των ασφαλισµένων, αφού οφείλεται κυρίως σε πληµµελή άσκηση του εποπτικού καθήκοντός της. Ως προς τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, είναι εύλογο η Πολιτεία να περιορίσει την έκταση αυτής. Σε µία Χώρα που βρίσκεται σε δραµατική οικονοµική υστέρηση, µε µείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 20,1% τα 30 Ι. Ρόκας, Η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου (ν. 489/1976), ΕΕµπ 1978, σελ. 648 επ. = Νοµικές Μελέτες , σελ

16 τελευταία πέντε χρόνια 31 και µε παράλληλη αύξηση το διάστηµα αυτό κατά 400% των δικαστικά επιδικασθέντων ποσών χρηµατικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη 32, χωρίς παράλληλη αύξηση των τροχαίων 33, είναι υπερβολική η κάλυψη των υψηλών ποσών χρηµατικής ικανοποίησης, δηµιουργεί ανισότητες και φαντάζει µε αντιµετώπιση του Ε.Κ. ως µια εύκολη πηγή χρηµατοδότησης σε δύσκολους καιρούς. Η επιλογή του να ακολουθηθεί το γράµµα της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του ενωσιακού δικαίου, που δεν κάνουν λόγο για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, παρά (κάνουν λόγο) µόνο για τα κατώτατα όρια αποζηµιώσεων για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές και να µην καταργηθεί, αλλά να περιοριστεί το ύψος της στα ευρώ κατ ανώτατο όριο, είναι συνεπώς εύλογη λύση. Τέλος η λύση του νόµου να µην καταργήσει, αν και δεν έχει υποχρέωση από τις «ευρωπαϊκές δεσµεύσεις», την υπάρχουσα πρόβλεψη ευθύνης του Ε.Κ. για τους ζηµιωθέντες από οδηγούς ασφαλισµένους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανακλήθηκε η άδειά τους, αλλά να περιορίσει το ύψος της αποζηµίωσης είναι επίσης εύλογη επιλογή. Και ναι µεν κύριος υπαίτιος των σχετικών επιβαρύνσεων είναι το ηµόσιο, πλην όµως τούτο δεν είναι δυνατόν, ειδικά σήµερα, να επωµισθεί αυτό το βάρος λόγω των γνωστών οικονοµικών συγκυριών. Το ίδιο ισχύει και για ένα ποσοστό ζηµιών από ανασφάλιστα αυτοκίνητα, που όµως δεν µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, τα οποία δεν θα είχαν συµβεί αν η Πολιτεία προέβαινε σε ορθούς ελέγχους της τήρησης της υποχρέωσης προς ασφάλιση. εν είναι ορθή όµως η αιτιολογία της κατάργησης της περίπτωσης ευθύνης του Ε.Κ. όταν η ζηµιά προήλθε από πρόθεση του οδηγού του οχήµατος, κατά την οποία «η διάταξη που καταργήθηκε λειτουργούσε προς όφελος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µεταθέτοντας το βάρος στο Ε.Κ.» καθόσον ο νόµος εξαιρούσε και εξαιρεί την ευθύνη των ασφαλιστών για τις περιπτώσεις αυτές Βλ. πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑ.) στον ιστότοπο 32 Βλ. υποσηµ Σύµφωνα µε το από ελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το µήνα εκέµβριο 2012 µειώθηκαν τα τροχαία ατυχήµατα που προκάλεσαν θάνατο ή/ και τραυµατισµό κατά 17,5% σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του 2011, (βλ. πίνακα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον ιστότοπο 34 Βλ. άρθ. 6 παρ. 1 κ.ν. 489/76. 16

17 7. Ειδικά ως προς τον περιορισµό των αποζηµιώσεων των ζηµιωθέντων από οδηγούς που ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής τους εταιρίας κατά 10% µέχρι 30% και τη συνέχιση κατά τα λοιπά της σχετικής κάλυψης από το Ε.Κ. και όχι από το Κράτος λεκτέα και τα εξής. Κατά κανόνα, σε αυτοκινητικό ατύχηµα ευθύνεται για την κάλυψη της βλάβης σε πρόσωπα ή πράγµατα που προκλήθηκε, ο αντικειµενικά, κατά το ν.δ. Γ Ν/1911, ευθυνόµενος οδηγός, ο κύριος ή κάτοχος του οχήµατος, αν είναι άλλος, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλει τα έξοδα της αποκατάστασης του τραυµατισµού ή/ και η τυχόν υπάρχουσα ιδιωτική ασφάλιση ατυχηµάτων. Συνεπώς, ο ζηµιωθείς τρίτος θα µπορεί κατά κανόνα να ικανοποιηθεί για τη διαφορά του 10% µε 30% από άλλες πηγές. Να σηµειωθεί ότι το άρθ. 50 παρ. 9 του ν. 1569/85 καθιέρωσε, ειδικά για την ευθύνη του Ε.Κ. στις περιπτώσεις ανακλήσεων, την έναντι του οδηγού/ ζηµιώσαντα ευθύνη του ως πρωταρχική µε την έννοια ότι δεν δικαιούται να στραφεί αναγωγικά µετά την καταβολή της αποζηµίωσης κατά του οδηγού, αφού βέβαια αυτός δεν ευθύνεται για την αδυναµία του ασφαλιστή να καταβάλει, λόγω της ανάκλησης. Έναντι των λοιπών όµως τυχόν ευθυνόµενων για την αποκατάσταση των ζηµιών έχει δικαίωµα αναγωγής, λόγω ακριβώς του επικουρικού χαρακτήρα της ευθύνης του 35. Η επιλογή να συνεχίσει να µην επιβαρύνεται το Κράτος µε τις οικονοµικές επιπτώσεις των ανακλήσεων βρίσκει έρεισµα στην οικονοµική συγκυρία. Έχει παγιοποιηθεί η νοµολογία που προτάσσει την δηµοσιονοµική εξυγίανση χαρακτηρίζοντας ως συνταγµατικές τις ρυθµίσεις που σε περιόδους πριν την κρίση θα χαρακτηρίζονταν αµφίβολης συνταγµατικότητας 36. Η οικονοµική συγκυρία δικαιολογεί, συνεπώς, τη µη µετακύλιση του εξόδου αυτού στο ηµόσιο Για µία συγκριτική επισκόπηση της αντιµετώπισης της ευθύνης του Ε.Κ. ως επικουρικής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλ. Ι. Ρόκα, όπ.π., και για την ποιοτική διαφορά της παροχής του Ε.Κ. προς αυτήν του ασφαλιστή αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, βλ. I. Rokas, Das neue griechische Gezetz über die obl. Kfz-Versicherung, VersR 1978, σελ. 902 επ. Βλ. και άρθ. 10 παρ. 3 εδ. β κωδικ. Οδηγίας 09/103, σύµφωνα µε την οποία τα Κράτη-µέλη µπορούν να προδίδουν επικουρικό χαρακτήρα στον Οργανισµό (δηλ. στο Ε.Κ.). 36 Βλ. ΣτΕ (Ολ.) 668/2012, Νόµος που έκρινε συνταγµατικές τις µειώσεις σε µισθούς και επιδόµατα. Βλ. επίσης ΣτΕ 1619/2012 που έκρινε συνταγµατικώς επιτρεπτή την προκαταβολή του αναλογικού παραβόλου 2% επί του αντικειµένου της δίκης ή την προβεβαίωση του 50% του φόρου που αµφισβητείται στην κατ έφεση δίκη ως προϋπόθεση του παραδεκτού του ενδίκου µέσου, καθώς και ΣτΕ 693/2011 ως προς την συνταγµατικότητα της έκτακτης εισφοράς. Άλλο παράδειγµα από τη νοµολογία είναι αυτό της έκτακτης εισφοράς που, ενώ παλαιότερη νοµολογία την έκρινε 17

18 αντισυνταγµατική το ΣτΕ (0λ.) 693/2011 την έκρινε συνταγµατικά θεµιτή. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα δικονοµικά προνόµια του ηµοσίου, καθώς µε πρόσφατη απόφαση κρίνεται συνταγµατική η διαφοροποίηση του ύψους του επιτοκίου για το ηµόσιο σε σχέση µε αυτό που ισχύει για τους ιδιώτες. 37 Τούτο θα πρέπει όµως να διαρκέσει µόνο όσο διαρκεί η συγκυρία αυτή. Τέλος, ως προς την εισφορά από τα ασφάλιστρα, είναι ευνόητο ότι, εφόσον µε τις περικοπές υπερκαλυφθούν τα έξοδα του Ε.Κ., θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη µείωση. 18

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΖΑΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΖΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΖΑΝΗ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η οικονομική κρίση και ύφεση που συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2012 Σύγκληση για την 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα