Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία"

Transcript

1 Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

2 Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ έκθεσης και έκβασης Να γνωρίζετε σε τι χρησιμεύει κάθε ένα μέτρο και να καταλαβαίνετε την ερμηνεία του Να είσαστε σε θέση να εξηγήσετε τα αποτελέσμα επιδημιολογικών μελετών και κλινικών δοκιμών που εξετάζουν τη σχεση θεραπείας/ έκθεσης και έκβασης

3 Μέτρα σχέσης RelaKve risk Risk difference RelaKve risk reduckon Odds rako Numbers needed to treat/ Numbers needed to harm Odds RaKo A^ributable Risk

4 Μέτρα Σχέσης Ποσοτική περιγραφή συσχέτισης: μέτρα αποτελέσματος ή μέτρα κίνδυνου (measures of effect/ measures of risk) Σχέση θεραπείας και έκβασης (κλινικές δοκιμές) Σχέση έκθεσης και έκβασης (κοόρτες και μελέτες δείκτου ελέγχου)

5 Ο πίνακας 2x2 Ναι Έκβαση Όχι Σύνολο Έκθεση Ναι α β α+β Όχι γ δ γ+δ Σύνολο α+γ β+δ α+β+γ+δ

6 Ο πίνακας 2x2 Μελέτη κοόρτης για την χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών και εμφάνιση βακτηριουρίας σε 2390 γυναίκες ηλικίας χρόνων 482 έκαναν χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών Μετά από 10 χρόνια, 104 εμφάνησαν βακτηριουρία Τα 27 περιστατικά βακτηριουρίας εμφανήστηκαν σε γυναίκες που έκανα χρήση αντισυλληπτικών

7 Μελέτη κοόρτης για την χρήση από του στόµατος αντισυλληπτικών και εµφάνιση βακτηριουρίας σε γυναίκες ηλικίας χρόνων NEJM :536 Χρήση Βακτηριουρία Ναι Όχι Σύνολο Ναι Όχι Σύνολο

8 Ο πίνακας 2x2 Κατά την εξέλιξη μιας τυχαιοποιημένης δοκιμής η οποία συνέκρινε τη θνητότητα σε ασθενείς με αιμορραγούντες κιρσούς οισοφάγου οι οποίοι αντιμετωπίζονταν είτε μέσω ενδοσκοπικής απολίνωσης είτε μέσω ενδοσκοπικής σκληροθεραπείας, 18 από τους 64 συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε απολίνωση πέθαναν, όπως και 29 από τους 65 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σκληροθεραπεία

9

10 Αθροιστική επίπτωση ή κίνδυνος Μπορούμε να υπολογίσουμε την αθροιστική επίπτωση σε κάθε ομάδα έκθεσης ξεχωριστά α/(α+β) και γ/(γ+δ) Ο κίνδυνος θανάτου στην ομάδα απολίνωσης είναι 28% {18/64, ή [α/(α+β)]} O κίνδυνος θανάτου στην ομάδα σκληροθεραπείας είναι 45% {29/65, ή [γ/(γ+δ)]} Ο κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι 5.6% {27/482, ή [α/(α+β)]} O κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που δεν έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι είναι 4% {77/1908, ή [γ/(γ+δ)]}

11 Διαφορά κινδύνου (Risk Difference) Ένας τρόπος σύγκρισης δύο κινδύνων είναι να υπολογίσουμε την απόλυτης διαφοράς μεταξύ τους Διαφορά κινδύνου (αθροιστικής επίπτωσης ή επίπτωσης) RD: [γ/(γ + δ)] [α/(α + β)] Αυτό το μέτρο χρησιμοποιεί απόλυτους παρά πολλαπλασιαστικούς όρους όσον αφορά τους ασθενείς που δεν βίωσαν την ανεπιθύμητη έκβαση Εκφράζει τον επιπλέον κίνδυνο για να νοσήσει ένα άτομο που έχει εκτεθεί στον παράγοντα σε σύγκριση με ένα άτομο που δεν έχει εκτεθεί στον παράγοντα

12 Διαφορά κινδύνου (Risk Difference) Στο παράδειγμα της κλινικής δοκιμής, η διαφορά κινδύνου είναι 0,45-0,28, ή 0,16 (π.χ. διαφορά κινδύνου 16,5%) Στο παράδειγμα βακτηριουρίας, η διαφορά κινδύνου είναι =0.016 ή 1.6% Εκφράζει τον επιπλέον κίνδυνο

13 Διαφορά κινδύνου (Risk Difference) Έστω μια κλινική δοκιμή τυχαιοποιεί 100 παιδιά με διάγνωση ωτίτιδας σε αντιβιοτικά (Ν=50) και σε εικονικό φάρμακο (placebo). Μετά από 10 μέρες, 48/50 παιδία που πήραν αντιβίωση έχουν βελτιωθεί και 40/50 που δεν πήραν εμφάνισαν βελτίωση. Διαφορά κινδύνου ως προς την κλινική βελτίωση: 48/50-40/50= 16%

14 Πολλαπλασιαστικά μέτρα κινδύνου Πόσες φόρες διαφέρουν τα μέτρα συχνότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες που διαφέρουν ως προς ένα χαρακτηριστικό

15 Σχετικός κίνδυνος/ Relative Risk Ένας άλλος τρόπος να συγκρίνει κανείς τους κινδύνους στις 2 ομάδες είναι να πάρει τον λόγο τους σχετικός κίνδυνος ή λόγος κινδυνών (relakve risk, risk rako, RR) Η πιθανότητα ενός ατόμου να παρουσιάσει τη νόσο ενώ έχει εκτεθεί σε κάποιο παράγοντα σε σχέση με τη πιθανότητα ενός ατόμου να παρουσιάσει τη νόσο ενώ δεν έχει εκτεθεί στον παράγοντα Ποσοστό του βασικού κινδύνου στην ομάδα ελέγχου (σε αυτήν την περίπτωση, τον κίνδυνο του θανάτου με σκληροθεραπεία) που παραμένει όταν οι ασθενείς λαμβάνουν την πειραματική θεραπεία (σε αυτήν την περίπτωση, απολίνωση).

16 Σχετικός κίνδυνος/ Relative Risk Η πιθανότητα ενός ατόμου να παρουσιάσει τη νόσο ενώ έχει εκτεθεί σε κάποιο παράγοντα σε σχέση με τη πιθανότητα ενός ατόμου να παρουσιάσει τη νόσο ενώ δεν έχει εκτεθεί στον παράγοντα Λόγος της επίπτωσης RR= [α/(α + β)]/[γ/(γ + δ)]

17 Σχετικός κίνδυνος/ Relative Risk Στο παράδειγμα της κλινικής δοκιμής: Ο κίνδυνος θανάτου στην ομάδα απολίνωσης είναι 28% {18/64, ή [α/(α+β)]} O κίνδυνος θανάτου στην ομάδα σκληροθεραπείας είναι 45% {29/65, ή [γ/(γ+δ)]} Ο σχετικός κίνδυνος θανάτου μετά την υποβολή σε αρχική απολίνωση έναντι της σκληροθεραπείας είναι 0,63 Σε απλά ελληνικά, θα λέγαμε ότι ο κίνδυνος θανάτου μετά από απολίνωση είναι περίπου ίσος με 2/3 του κινδύνου μετά από σκληροθεραπεία

18 Σχετικός κίνδυνος/ Relative Risk Στο άλλο παράδειγμα της κοόρτης Ο κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι 5.6% {27/482, ή [α/(α+β)]} O κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που δεν έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι είναι 4% {77/1908, ή [γ/(γ+δ)]} Ο σχετικός κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που δήλωσαν χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών σε σχέση με αυτά που δεν δήλωσαν χρήση κατά την έναρξη της μελέτης είναι RR= 0.056/0.04=1,38 Οι γυναίκες που χρησιμοποίησαν αντισυλληπτικά ήταν 1.4 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν βακτηριουρία

19 Σχετικός κίνδυνος/ Relative Risk RR=1 κίνδυνος (επίπτωση) σε ομάδες έκθεσης και μη έκθεσης ίδια RR >1 αυξημένος κίνδυνος σε όσους εκτέθηκαν στον παράγοντα υπό εξέταση (βλαπτική επίδραση παράγοντα) RR <1 μειωμένος κίνδυνος σε όσους εκτέθηκαν στον παράγοντα υπό εξέταση (προστατευτική επίδραση παράγοντα) RR = 0,50 είναι ισοδύναμο (αντίστροφο) με RR = 2 RR = 0,33 είναι ισοδύναμο (αντίστροφο) με RR = 3

20 Η μείωση του σχετικού κινδύνου/ Relative Risk Reduction Ένας εναλλακτικός εκτιμητής του θεραπευτικού αποτελέσματος Το ποσοστό του βασικού κινδύνου που αίρεται με την πειραματική θεραπεία Μπορεί να υπολογιστεί ως 1- RR Στο παράδειγμά μας με τους αιμορραγούντες κιρσούς, όπου το RR ήταν 0,63, το RRR είναι επομένως 1-0,63 Με άλλα λόγια, η απολίνωση μειώνει τον κίνδυνο του θανάτου περίπου κατά ένα τρίτο συγκριτικά με τη σκληροθεραπεία.

21 Σχετικός κίνδυνος vs. Διαφορά κινδύνου Ο σχετικός κίνδυνος είναι γενικά πολύ μεγαλύτερος απ ό,τι η διαφορά κινδύνου και οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων με τη μορφή του σχετικού κινδύνου μπορούν να μεταφέρουν παραπλανητικό μήνυμα Σκεφτείτε μία θεραπεία η οποία χορηγείται σε 3 διαφορετικούς υποπληθυσμούς ασθενών, σε κάθε περίπτωση, μειώνει τον κίνδυνο κατά 1/3 (RR= O.67). Σε έναν υποπληθυσμό με 30% κίνδυνο θανάτου, η πειραματική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο στο 20%. Σε έναν πληθυσμό με 10% κίνδυνο θανάτου, η πειραματική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο στο 6,7%. Σε έναν πληθυσμό με 1% κίνδυνο θανάτου, η πειραματική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο του θανάτου στο 0,67%

22 Σχετικός κίνδυνος vs. Διαφορά κινδύνου Η θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο του θανάτου κατά 1/3 σε κάθε υποπληθυσμό, αυτή η πληροφορία δεν είναι επαρκής Αν η θεραπεία που μελετάται είναι μια τοξική χημειοθεραπεία καρκίνου κατά την οποία 10% από αυτούς που θεραπεύονται βιώνουν σοβαρές παρενέργειες; Πιθανώς να μην συστήναμε τη θεραπεία στους ασθενείς της υποομάδας χαμηλότερου κινδύνου, της οποίας η διαφορά κινδύνου είναι μόνο 0,3%. Θα εξηγούσαμε σίγουρα τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας στον ενδιάμεσο πληθυσμό, αυτούς με την απόλυτη μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 3%. Στον πληθυσμό υψηλότερου κινδύνου με ένα απόλυτο όφελος 10% θα μπορούσαμε να συστήσουμε τη θεραπεία στους περισσότερους ασθενείς.

23

24 Σχετικός κίνδυνος vs Διαφορά κινδύνου Μέιωση σχετικού κινδύνου κατά περίπου 30% για αγγειακά συμβάντα σε ασθενείς με πιθανή καρδιαγγειακή νόσο μετά χορήγηση στατινών 40χρονη γυναίκα, μη διαβητική, μη καπνίστρια, με ήπια ανεβασμένη LDL RD: 1%, 3 χρόνια 70χρονη υπερτασική διαβητική καπνίστρια RD:10%, 3 χρόνια Ανεπιθύμητες ενέργειες 40χρονη γυναίκα, μη διαβητική, μη καπνίστρια, με ήπια ανεβασμένη LDL 0.6%, 3 χρόνια κίνδυνος 70χρονη υπερτασική διαβητική καπνίστρια 0.6%, 3 χρόνια κίνδυνος

25 Λόγος αναλογιών/ Odds Ratio Odds: στοίχημα/ σχετική πιθανότητα Ποιά η πιθανότητα να φέρω 6 με το ζάρι 1 στα 6, 1/6 Ποιά η σχετική πιθανότητα να φέρω 6 με το ζάρι 1 προς 5, 1/5 Αριθμητής συμβάν/ Παρανομαστής μη συμβάν Μία πιθανότητα προς μια άλλη πιθανότητα

26 Λόγος αναλογιών/ Odds Ratio Odds rapo (το στοίχημα) = σχετικός λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων να συμβεί ένα ενδεχόμενο υπό μια συνθήκη Α (π.χ. έκθεση) προς τον λόγο συμπληρωματικών πιθανοτήτων να συμβεί το ίδιο ενδεχόμενο υπό μια άλλη συνθήκη Β (π.χ. Μη έκθεση) Αντί να εξετάσουμε τον κίνδυνο ενός συμβάματος, υπολογίζουμε την πιθανότητα της εμφάνισης σε σχέση με τη μη εμφάνιση του συμβάματος.

27 Λόγος Αναλογιών (Odds Ratio) ΟR = a/c / b/d = ad/ bc

28 Λόγος αναλογιών/ Odds Ratio Στο παράδειγμα της κλινικής δοκιμής: Η σχετική πιθανοτητα θανάτου στην ομάδα απολίνωσης είναι 18 vs 46, ή 18 προς 46, ή 18/46 (α/β) Η σχετική πιθανοτητα θανάτου στην ομάδα σκληροθεραπείας είναι 29 προς 36 (γ/δ) OR= (α/γ)/(β/δ)=0.49 OR=1 καμία επίδραση παράγοντα OR>1 βλαπτική επίδραση ΟΡ<1 προστατευτική επίδραση

29 Σε συνθήκες µελέτης δείκτου-ελέγχου ο σχετικός κίνδυνος (RR) δεν µπορεί να υπολογιστεί

30 Μελέτη δείκτου-ελέγχου για την χρήση από του στόµατος αντισυλληπτικών και εµφάνιση εµφράγµατος του µυοκαρδίου σε νοσηλεύτριες Am J Epidemiol :59 Χρήση Eµφράγµα του µυοκαρδίου Ναι Όχι Σύνολο Ναι Όχι Σύνολο

31 Odds Ratio vs Relative Risk Εκφράζουν την ίδια «έννοια» με διαφορετικούς τρόπους Για σπάνια νοσήματα ο λόγος αναλογιών και ο σχετικός κίνδυνος είναι περίπου ίσοι Ο λόγος αναλογιών και ο σχετικός κίνδυνος είναι επίσης κοντά αριθμητικά όταν είναι κοντά στη μονάδα Όταν επίπτωση είναι μεγάλη, ο λόγος αναλόγιών > από τον σχετικό κίνδυνο

32 Break

33 Αριθμός ασθενών που πρέπει να θεραπευτούν (number needed to treat, NNT) Κάποιος μπορεί να εκφράσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα μέσω του αριθμού των ασθενών που χρειάζεται να θεραπευτούν για να προληφθεί μία ανεπιθύμητη έκβαση Κίνδυνος θανάτου στην ομάδα απολίνωσης είναι 28,1% Κίνδυνος θανάτου στην ομάδα ομάδα σκληροθεραπείας είναι 44,6% Διαφορά κινδύνου 16,5% Η θεραπεία 100 ασθενών έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή 16,5 περιστατικών Πόσους ασθενείς χρειαζόμαστε να θεραπεύσουμε για να αποφύγουμε ένα συμβάν; NNT=100/16.5=6

34 ΝΝΤ ΝΝΤ= 100/(διαφορά κινδύνου %) Ο υπολογισμός του NNT αναφέρεται πάντα σε μια χρονική διάρκεια παρακολούθησης ΝΝΤ=10 10 ασθενείς πρέπει να λάβουν τη θεραπεία για να μην εμφανίσει 1 την ανεπιθύμητη έκβαση σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο Κάθε ασθενής έχει 1/10 πιθανότητες να θεραπευτεί Αν η διαφορά κινδύνου είναι μεγάλη, μικρός αριθμός πρέπει να λάβει τη θεραπεία για να θεραπευτούν κάποιοι από αυτούς

35 ΝΝΤ Πόσους ασθενείς με υπέρταση πρέπει να θεραπεύσετε με διουρητικά για 5 χρόνια για να προληφθεί ένας θάνατος; Πόσους ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου πρέπει να πρέπει να θεραπεύσετε με β- αποκλειστές για 2 χρόνια για να προληφθεί ένας θάνατος; Πόσους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πρέπει να πρέπει να θεραπεύσετε με στρεπτοκινάση για 5 εβδομάδες για να προληφθεί ένας θάνατος;

36 ΝΝΤ Πόσους ασθενείς με υπέρταση πρέπει να θεραπεύσετε με διουρητικά για 5 χρόνια για να προληφθεί ένας θάνατος; RD=1.00 %, NNT=100 Πόσους ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου πρέπει να πρέπει να θεραπεύσετε με β- αποκλειστές για 2 χρόνια για να προληφθεί ένας θάνατος; RD=2.50 %, NNT=40 Πόσους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πρέπει να πρέπει να θεραπεύσετε με στρεπτοκινάση για 5 εβδομάδες για να προληφθεί ένας θάνατος; RD=2.80 %, NNT=36

37 Δεδομένα επιβίωσης Πίνακας 2 x 2 υποδηλώνει μία εξέταση των δεδομένων σε μία συγκριμένη χρονική στιγμή Καλή προσέγγιση εάν ψάχνουμε για γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μέσα σε σχετικά μικρές περιόδους και εάν όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια διάρκεια παρακολούθησης Πολλές φορές δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για τον συνολικό αριθμό γεγονότων αλλά επίσης για τη χρονική στιγμή που αυτά συμβαίνουν ανάλυση επιβίωσης καμπύλη επιβίωσης μιας ομάδας ασθενών απεικονίζει την κατάστασή τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά από ένα προκαθορισμένο σημείο έναρξης

38

39 Σχετικός στιγμιαίος κίνδυνος (hazard ratio) Συνολικό σχετικό κίνδυνο για όλο το χρονικό διάστημα παρακολούθησης Υπολογίζοντας έναν μέσο όρο, σταθμισμένο ως προς τον αριθμό των ασθενών που είναι διαθέσιμοι σε κάθε χρονική στιγμή Ο σχετικός κίνδυνος για το σύνολο της μελέτης είναι γνωστός ως σχετικός στιγμιαίος κίνδυνος (hazard rako)

40 Οφειλόμενα κλάσματα Οφειλόμενο κλάσμα για ομάδα έκθεσης Ποσοστό της νόσου στη ομάδα έκθεσης που οφείλεται στην έκθεση στον συγκεκριμένο παράγοντα AF=αθροιστική επίπτωση ομάδα έκθεσης- αθροιστική επίπτωση ομάδα μη έκθεσης/ αθροιστική επίπτωση ομάδα έκθεσης Στη μελέτη βακτηριουρίας Ο κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι 5.6% {27/482, ή [α/(α+β)]} O κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που δεν έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι είναι 4% {77/1908, ή [γ/(γ+δ)]} AF: (27/482-77/1908)/(27/482)=27,96 σε γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά 28% βακτηριουρίας οφείλεται στη χρήση αντισυλληπτικών (αν υπάρχει σχέση αίτιου αποτελέσματος) - AF=(RR- 1)/RR

41 Οφειλόμενα κλάσματα Οφειλόμενο κλάσμα για τον πληθυσμό Ποσοστό νόσου που αποδίδεται στην έκθεση στον γενικό πληθυσμό PAR=αθροιστική επίπτωση στον πληθυσμό- αθροιστική επίπτωση ομάδα μη έκθεσης/ αθροιστική επίπτωση στον πληθυσμό Στη μελέτη βακτηριουρίας: επίπτωση στο γενικό πληθυσμό 104/2390 Ο κίνδυνος βακτηριουρίας σε όλα τα άτομα {104/2390, ή [α+γ/(α+β +γ+δ)]} O κίνδυνος βακτηριουρίας στα άτομα που δεν έκαναν χρήση αντισυλληπτικών είναι είναι 4% {77/1908, ή [γ/(γ+δ)]} PAR=7,3% 7% βακτηριουρίας στον πληθυσμό οφείλεται στη χρήση αντισυλληπτικών

42 Οφειλόμενα κλάσματα Παραπέμπει σε σχέση αιτιότητας Υψηλό οφειλόμενο κλάσμα στον πληθυσμό: Επιπολασμός έκθεσης πρέπει να είναι μεγάλος Ο σχετικός κίνδυνος πρέπει αν είναι μεγάλος Αν μία έκθεση είναι σπάνια ή δεν έχει ισχυρή συσχέτιση με έκβαση η πλειοψηφία των περιστατικών στον πήθυσμό δεν οφείλονται σε αυτή την έκθεση

43 Ποιό μέτρο είναι το καλύτερο; Τα ίδια αποτελέσματα, όταν παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους, μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές αποφάσεις Μελέτες έχουν δείξει ότι οι κλινικοί θεωρούν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μικρότερη, όταν τα γεγονότα παρουσιάζονταν με απόλυτους όρους παρά χρησιμοποιώντας τη μείωση του σχετικού κινδύνου Οι κλινικοί έκριναν θεραπείες ως χαμηλότερης αποτελεσματικότητας όταν τα αποτελέσματα εκφράζονταν με το NNT απ ό,τι όταν τα ίδια δεδομένα εκφράζονταν ως μείωση του σχετικού ή του απόλυτου κινδύνου Οι ασθενείς ήταν πιο πιθανό να αποδεχθούν μία θεραπεία η οποία περιγράφονταν με όρους μείωσης σχετικού κινδύνου παρά με όρους της αντίστοιχης μείωσης του απόλυτου κινδύνου

44

45 Διαστήματα Εμπιστοσύνης/ Conmidence Intervals Τα μέτρα σχέσης δεν αντιπροσώπευουν το αληθινό αποτέλεσμα Τα αποτελέσματα κάθε πειράματος, αντιπροσωπεύουν μόνο μία εκτίμηση της αλήθειας Το αληθινό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο - ή μικρότερο- από αυτό που παρατηρήσαμε εμείς. Το διάστημα εμπιστοσύνης μας λέει μέσα στα όρια της αληθοφάνειας πόσο μεγαλύτερο ή μικρότερο μπορεί να είναι το αληθινό αποτέλεσμα

46

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Σύνθεση. Ιικό φορτίο & Τ4

Ποια είναι η Σύνθεση. Ιικό φορτίο & Τ4 Ποια είναι η Σύνθεση Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών, άλλοι οροθετικοί άλλοι όχι. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να αποκτήσουν όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον HIV τα απαραίτητα εφόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία παρονομαστών!!!

Σημασία παρονομαστών!!! Μέτρα συχνότητας νοσημάτων στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Κρούσματα ιλαράς ανά νομό, Ελλάδα, Σεπτ. 005 - Απρ. 006 Νομός Αριθμός Κρουσμάτων Σύνολο Πληθυσμού Επίπτωση/ 100.000 Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Μύρων Μαυρικάκης Αναπλ. Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος - Ρευματολόγος ριν αρχίσω την ομιλία μου θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lantus 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428.

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428. ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Το αλενδρονικό οξύ, η δραστική ουσία του Zemaros, είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες. Ref.: SmPc Zemaros ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH 2013 µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ. ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww w w. w. w. w. w. w. w. w. w.

Διαβάστε περισσότερα