Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα"

Transcript

1 FK 04L.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Εγκατάσταση,7 Εκκίνηση και χρήση,9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Προφυλάξεις και συμβουλές,7 Συντήρηση και φροντίδα,7 Ανωμαλίες και αντιμετώπιση,9 Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіж заходи, Допомога, Опис приладу,4 Опис приладу,6 Установлення,0 Запуск і використання, Програми,4 Запобіж заходи та поради, Техчне обслуговування та догляд, Несправності та засоби їх усунення,

2 Προειδοποίηση ΠΡΟΣΟΧΉ: Η συσκευή αυτή και τα προσβάσιμα μέρη της καθίστανται πολύ θερμά κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε και να αποφεύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών ή να τα επιτηρείτε συνεχώς. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση αν βρίσκονται υπό κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και αν αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να διενεργούνται από τα παιδιά χωρίς επιτήρηση. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αποξυστικά κι ούτε σπάτουλες μεταλλικές κοφτερές για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου επειδή μπορεί να προξενηθούν ξυσίματα στην επιφάνεια, προκαλώντας, έτσι, τη θραύση του γυαλιού. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού σε υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΉ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν αντικαταστήστε τη λυχνία για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.! Όταν εισάγεται το πλέγμα βεβαιωθείτε ότι το στοπ είναι στραμμένο προς τα πάνω και στο πίσω μέρος της κοιλότητας Запобіж заходи УВАГА! Під час роботи цей прилад, а також його доступ частини нагріваються до високих температур. Слід бути особливо обережними, щоб не торкатися нагрівальних елементів. Діти віком до 8 років мають знаходитися на небезпечй відста від приладу, якщо неможливо забезпечити постійний контроль над ними. Дозволяється користування цим приладом дітьми віком від 8 років, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами без належного досвіду і знань, якщо вони перебувають під постійним контролем або проінструктова щодо правил з небезпечного користування приладу і усвідомлюють ступе ризику. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Операції з очищення і догляду не повин виконуватися дітьми без належного контролю. Не використовувати абразив засоби а металеві загостре шпателі для очищення скляних дверцях духовки, тому що вони можуть пошкрябати поверхню, призводячи до розтріскування скла. Забороняється використання апаратів для очищення парою або високим тиском. УВАГА! Щоб запобігти враженню електричним струмом переконайтеся в тому, що прилад вимкнений, перш ж заміняти лампочку.! Під част вставляння решітки слід переконатися, що стопор повернутий вгору і всередину ші.

3 GR Τεχνική υποστήριξη Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης διάγνωσης που επιτρέπει την ανίχνευση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών. Αυτές κοινοποιούνται από την οθόνη μέσω μηνυμάτων του τύπου: F ακολουθούμενο από αριθμούς. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η επέμβαση της τεχνικής υποστήριξης. Πριν επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να επιλυθεί αυτόνομα. Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.! Μην προσφεύγετε ποτέ σε τεχνικούς μη εξουσιοδοτημένους. Γνωστοποιήστε: Τον τύπο της ανωμαλίας το μήνυμα της οθόνης Το μοντέλο της μηχανής (Mod.) Τον αριθμό σειράς (S/N) Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή Допомога Увага: Прилад оснащений автоматичною системою діагностики, яка дозволяє знайти наяв неполадки. Повідомлення про неполадки виводяться на дисплей, наприклад: F разом з цифрами. В таких випадках необхідно звернутися по допомогу до сервісного центру. Перш ж звернутися у Сервісний центр: Перевірте, чи не можна усунути неполадку самостійно; Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправсть; При негативному результаті зверться в уповноважений сервiсний центр.! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого персоналу. Слід повідомити: Тип несправності; Повідомлення, яке виведене на дисплей Модель приладу (Mod.) Серійний номер (S/N) Дана інформація міститься на табличці з характеристиками, прикріплей до духовки.

4 GR Περιγραφή της συσκευής Συνολική άποψη ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ 4 ΘΈΣΗ 4 5 ΘΈΣΗ 5 6 ΟΔΗΓΟΙ ολίσθησης των επιπέδων 7 Επίπεδο ΛΙΠΟΣΥΛΛΈΚΤΗ 8 Επίπεδο ΓΚΡΙΛ 9 Πίνακας ελέγχου Опис приладу Загальний вигляд ПОЗИЦІЯ ПОЗИЦІЯ ПОЗИЦІЯ 4 ПОЗИЦІЯ 4 5 ПОЗИЦІЯ 5 6 НАПРЯМНІ для дек та Граток 7 Рівень ДЕКО 8 Рівень ГРИЛЬ 9 Панель керування

5 Περιγραφή της συσκευής Πίνακας ελέγχου Εικονίδιο ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Εικονίδιο ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οθόνη 4 Εικονίδιο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 5 Εικονίδιο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 ΕΚΚΊΝΗΣΗ/ΣΒΗΣΙΜΟ 7 Εικονίδιο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 8 Εικονίδιο ΧΡΟΝΩΝ 9 Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 Εικονίδιο ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εικονίδιο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ AΝΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Οθόνη σε προγραμματισμό Ένδειξη αριθμού ψησίματος 4 Ένδειξη επιλεγμένου Μενού 5 Ένδειξη Θερμοκρασίας 6 Ένδειξη ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 7 Υποδεικνύει τι να κάνετε ή τι κάνει ο φούρνος 8 Ένδειξη ΩΡΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 9 Ένδειξη ΩΡΑΣ 0 Εικονίδιο του επιλεγμένου ψησίματος / εικονίδιο του προτεινόμενου επιπέδου ψησίματος 4 5 Οθόνη σε μαγείρεμα Ένδειξη επιλεγμένου Μενού Υποδεικνύει τι να κάνετε ή τι κάνει ο φούρνος Ένδειξη Θερμοκρασίας 4 Δείκτες Προθέρμανσης / υπόλοιπης Θερμότητας 5 Ένδειξη ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 6 Ένδειξη ΩΡΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 7 Ένδειξη Εξέλιξης μαγειρέματος 8 Κινούμενο εικονίδιο μαγειρέματος

6 GR Опис приладу Панель керування Іконка УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРІВ Іконка РУЧНИХ ПРОГРАМ Дисплей 4 Іконка ТЕМПЕРАТУРИ 5 Іконка БЛОКУВАННЯ КОМАНД 6 ПУСК / СТОП 7 Iконка ТАЙМЕРУ 8 Іконка ЧАСУ ГОТУВАННЯ 9 Регулятор ВИБОРУ 0 Іконка АВТОМАТИЧНИХ ПРОГРАМ Іконка ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСТАНОВОК УВІМКНЕННЯ ПАНЕЛІ Дисплей під час програмування Індикація номеру готування 4 Індикація обраного меню 5 Індикація температури 6 Індикація ТРИВАЛОСТІ ГОТУВАННЯ 7 Поради щодо необхідних дій або індикація роботи духовки 8 Індикація ЧАСУ КІНЦЯ ГОТУВАННЯ 9 Індикація ЧАСУ 0 Іконка обраного готування / іконка рекомендованого рівня готування 4 5 Дисплей під час готування Індикація обраного меню Поради щодо необхідних дій або індикація роботи духовки Індикація температури 4 Індикатори попереднього нагріву/остаточного тепла 5 Індикація ТРИВАЛОСТІ ГОТУВАННЯ 6 Індикація ЧАСУ КІНЦЯ ГОТУВАННЯ 7 Індикація процесу готування 8 Амована іконка готування

7 Εγκατάσταση GR! Είναι σημαντικό να διατηρείτε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με τη συσκευή για πληροφόρηση του νέου ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις. 560 mm. 45 mm.!διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια. Τοποθέτηση! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά και απομακρύνονται σύμφωνα με τους κανόνες για τη διαφοροποιημένη συλλογή (βλέπε Προφυλάξεις και συμβουλές).! Η εγκατάσταση διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και από προσωπικό επαγγελματικά ειδικευμένο. Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Εντοιχισμός Για τη διασφάλιση μιας καλής λειτουργίας της συσκευής είναι απαραίτητο το έπιπλο να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά: τα γειτονικά πάνελ του φούρνου πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα. στην περίπτωση επίπλων από μοριοσανίδα, οι κόλλες πρέπει να είναι ανθεκτικές σε θερμοκρασία 00 C. για τον εντοιχισμό του φούρνου, τόσο στην περίπτωση εισαγωγής κάτω από τον πάγκο (βλέπε εικόνα) όσο και σε στήλη, το έπιπλο πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: Κεντράρισμα και στερέωση Για να στερεώσετε τη συσκευή στο έπιπλο: ανοίξτε την πόρτα του φούρνου; αφαιρέστε τα λαστιχάκια που καλύπτουν τις οπές στερέωσης επί του περιμετρικού πλαισίου; στερεώστε το φούρνο στο έπιπλο χρησιμοποιώντας βίδες ξύλου; επανατοποθετήστε τα λαστιχάκια κάλυψης οπών.! Όλα τα μέρη που εξασφαλίζουν την προστασία πρέπει να είναι στερεωμένα με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη βοήθεια κάποιου εργαλείου. 590 mm. 595 mm. 0 mm. 570 mm. 550 mm. 0,5 mm.,5 mm.* 550 mm. min. 45 mm. 560 mm mm. * Μόνο για μοντέλα inox (ανοξείδωτα) Ηλεκτρική σύνδεση! Οι φούρνοι που διαθέτουν τριπολικό καλώδιο τροφοδοσίας είναι έτοιμοι για τη λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα, με τάση και συχνότητα που αναφέρονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται επί της συσκευής (βλέπε παρακάτω). Συναρμολόγηση καλωδίου τροφοδοσίας. Ανοίξτε το κουτί ακροδεκτών χρησιμοποιώντας ως μοχλό ένα κατσαβίδι στις πλευρικές γλωσσίτσες του καπακιού: τραβήξτε και ανοίξτε το καπάκι (βλέπε εικόνα).! Αφού εντοιχιστεί η συσκευή δεν πρέπει να υφίστανται επαφές με τα ηλεκτρικά μέρη. Οι δηλώσεις κατανάλωσης που αναφέρονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών μετρήθηκαν για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης. Αερισμός Για τη διασφάλιση καλού αερισμού θα πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω τοίχωμα του διαμερίσματος. Είναι προτιμότερο να εγκαταστήσετε το φούρνο έτσι που να στηρίζεται σε δύο ξύλα ή σε έναν συνεχή πάγκο που να έχει άνοιγμα τουλάχιστον 45 x 560 mm (βλέπε εικόνες ). L N. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας: ξεβιδώστε τη βίδα ασφάλισης καλωδίου και τις τρεις βίδες των επαφών L-N- και κατόπιν στερεώστε τα καλώδια κάτω από τις κεφαλές των βιδών με βάση τα χρώματα Μπλε (N) Καφέ (L) Κιτρινο-πράσινο (βλέπε εικόνα).. Στερεώστε το καλώδιο στο αντίστοιχο στοπ. 4. Κλείστε το καπάκι του κουτιού ακροδεκτών. 7

8 GR Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο Μοντάρετε στο καλώδιο ένα κανονικοποιημένο βύσμα για το φορτίο που αναφέρεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών (βλέπε δίπλα). Σε περίπτωση άμεσης σύνδεσης στο δίκτυο πρέπει να παρεμβάλλετε μεταξύ της συσκευής και του δικτύου έναν πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστο άνοιγμα μεταξύ των επαφών mm κατάλληλο για το φορτίο και σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς (το σύρμα της γείωσης δεν πρέπει να διακόπτεται από τον διακόπτη). Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι που σε κανένα σημείο να μην ξεπερνάει κατά 50 C τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.! Ο τεχνικός εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για τη σωστή ηλεκτρική σύνδεση και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Πριν διενεργήσετε τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι: Η πρίζα να διαθέτει γείωση και να είναι σύμφωνη με το νόμο. Η πρίζα να είναι σε θέση να υφίσταται το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, όπως αναφέρεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών (βλέπε παρακάτω); η τάση τροφοδοσίας να περιλαμβάνεται στις τιμές της ταμπελίτσας χαρακτηριστικών (βλέπε παρακάτω); η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Αφού εγκατασταθεί η συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη).! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν οι κανόνες αυτοί δεν τηρούνται. ΠΙΝΑΚΊΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ Διαστάσεις* Όγκος* lt. 59 Διαστάσεις** Όγκος** lt. 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις ENERGY LABEL Χωρίς αποσπώμενους οδηγούς πλάτος cm 4,5 ύψος cm,4 βάθος cm 4,5 πλάτος cm 45,5 ύψος cm,4 βάθος cm 4,5 τάση σε 0-40V~ 50/60Hz ή 50Hz μέγιστη απορροφούμενη ισχύς 800W (βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών) Οδηγία 00/40/ΕΚ στην ετικέτα των ηλεκτρικών φούρνων. Πρότυπο EN 5004 Κατανάλωση ενέργειας δήλωση Κατηγορίας Δυναμικής αγωγιμότητας - λειτουργία θέρμανσης: ECO. Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες: - 006/95/ΕΟΚ της //06 (Χαμηλή Τάση) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις - 004/08/ΕΟΚ της 5//04 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις - 9/68/ΕΟΚ της /07/9 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. - 0/9/ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. - 75/008 stand-by/off mode * Μόνο για μοντέλα με οδηγούς κοιλιασμένους.. ** Μόνο για μοντέλα με οδηγούς ίσιους. 8

9 Εκκίνηση και χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο φούρνος διαθέτει ένα σύστημα ακινητοποίησης πλεγμάτων που επιτρέπει να τα βγάζετε χωρίς αυτά να προεξέχουν από το φούρνο (). Για να βγάλετε τελείως τα πλέγματα αρκεί, όπως φαίνεται στο σχέδιο, να τα ανασηκώσετε, παίρνοντάς τα από το πρόσθιο μέρος και τραβήξτε τα ().! Στο πρώτο άναμμα λειτουργήστε το φούρνο άδειο για τουλάχιστον μια ώρα με το θερμοστάτη στο μέγιστο και με την πόρτα κλειστή. Μετά σβήστε, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και αερίστε το χώρο. Η οσμή που αναδύεται οφείλεται στην εξάτμιση των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του φούρνου.! Στρέφοντας το κουμπί μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους επί της οθόνης μεταξύ των συμβόλων < και >.! Για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων, διατηρείτε το κουμπί στη θέση: οι αριθμοί στην οθόνη κυλάνε ταχύτερα.! Κάθε ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 0 δευτερόλεπτα.! Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά touch αν φοράτε γάντια.! Για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων μαγειρέματος, τη στιγμή της ενεργοποίησης της επιλεγμένης λειτουργίας, διενεργείται μια ρύθμιση των παραμέτρων του προϊόντος, που θα μπορούσε να συνεπάγεται την καθυστέρηση του ανάμματος του ανεμιστήρα και των θερμαντικών στοιχείων. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα σύστημα μεντεσέδων που επιτρέπει στην πόρτα να κλείνει αργά χωρίς να χρειάζεται να συνοδεύετε τη διαδρομή της με το χέρι. Για μια σωστή χρήση, πριν κλείσετε: ανοίξτε τελείως την πόρτα. αποφύγετε να ζορίζετε το κλείσιμο χειρονακτικά. Πρώτο άναμμα Μετά τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, στην πρώτη τροφοδοσία, ανάψτε τον πίνακα ελέγχου πατώντας το εικονίδιο. Εμφανίζεται η λίστα των γλωσσών στο μενού. Για να διαλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, επιλέξτε την με το κουμπί. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε το εικονίδιο. Αφού διενεργηθεί η επιλογή, η οθόνη θα εμφανίσει το μενού ρυθμίσεων. Πατήστε το εικονίδιο ή κυλήστε με το κουμπί μέχρι το λήμμα ΕΞΟΔΟΣ και πατήστε το εικονίδιο την έναρξη χρήσης του φούρνου. για! Αφού θέσετε τη γλώσσα στο μενού, με την πάροδο 0 δευτερολέπτων μη χρήσης η οθόνη περνάει αυτόματα στην κατάσταση προγραμματισμού. Λήμματα του μενού ρυθμίσεων Για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων ανάψτε τον πίνακα ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο. Χρησιμοποιήστε το κουμπί για την επισήμανση ενός εκάστου λήμματος του μενού. Για να τροποποιήσετε τη ρύθμιση, πατήστε το εικονίδιο. Στο μενού υπάρχουν οι ακόλουθες παράμετροι: ΓΛΩΣΣΑ: επιλογή της γλώσσας που εμφανίζεται στην οθόνη. ΡΟΛΟΪ: ρύθμιση της ακριβούς ώρας. ΤΟΝΟΙ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου του πληκτρολογίου. ΦΩΣ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εσωτερικού φωτός του φούρνου κατά το ψήσιμο. ΛΟΓΟΤΥΠΟ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του λογότυπου κατά το άναμμα ΟΔΗΓΟΣ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποδείξεων χρήσης. ΕΞΟΔΟΣ: έξοδος από το μενού.! Μπορείτε να βγείτε από το μενού ρύθμισης πατώντας το εικονίδιο. Ασφάλιση πόρτας/χειριστηρίων! Μπορείτε να κλειδώσετε την πόρτα και τα χειριστήρια με το φούρνο σβηστό, ενώ έχει ξεκινήσει ή έχει τελειώσει το μαγείρεμα και σε προγραμματισμό. Η λειτουργία κλειδώματος πόρτας/χειριστηρίων επιτρέπει το κλείδωμα της πόρτας ή/και των χειριστηρίων του φούρνου. Για την ενεργοποίηση πατήστε το εικονίδιο, επιλέξτε το επιθυμητό στρέφοντας το κουμπί: ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: απενεργοποιεί το ενεργό κλείδωμα ΚΟΥΜΠΙΑ: κλειδώνει μόνο τα χειριστήρια και επιβεβαιώστε με το εικονίδιο και επιβεβαιώστε με το εικονίδιο. Ως επιβεβαίωση εκπέμπεται ένα ακουστικό σήμα και η οθόνη εμφανίζει το ενδεικτικό φωτάκι. Ενεργοποιείται όταν ο φούρνος είναι σε μαγείρεμα ή σβηστός. Απενεργοποιείται σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και ακόμη όταν ο φούρνος τελείωσε το ψήσιμο. Ρύθμιση του ρολογιού Για τη ρύθμιση του ρολογιού, ανάψτε το φούρνο πατώντας το εικονίδιο. Πατήστε το εικονίδιο και ακολουθήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται.. κυλήστε τα λήμματα του μενού μέσω του κουμπιού, επιλέξτε το λήμμα ΡΟΛΟΪ και πατήστε το εικονίδιο.. Ρυθμίστε την ώρα μέσω του κουμπιού.. Αφού επιτευχθεί η ακριβής ώρα, πατήστε εκ νέου το εικονίδιο. 4. επαναλάβετε τα παραπάνω σημεία και για τα λεπτά. 5. για να βγείτε από το ρύθμιση πατήστε το εικονίδιο ή κυλήστε με το κουμπί μέχρι το λήμμα ΕΞΟΔΟΣ και πατήστε το εικονίδιο. GR 9

10 GR! Το ρολόι ρυθμίζεται και με το φούρνο σβηστό πατώντας το εικονίδιο και ακολουθώντας τα προαναφερθέντα σημεία από έως 4. Μετά τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μετά από ένα blackout, θα πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου το ρολόι. Ρύθμιση χρονομέτρου! Το χρονόμετρο μπορεί πάντα να ρυθμίζεται τόσο με το φούρνο σβηστό όσο και αναμμένο. Δεν ελέγχει το άναμμα και το σβήσιμο του φούρνου. Το χρονόμετρο, με τη λήξη του χρόνου, εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, που σταματάει μετά από 0 δευτερόλεπτα ή πιέζοντας ένα οποιοδήποτε ενεργό πλήκτρο. Για τη ρύθμιση του χρονομέτρου:. Πατήστε το εικονίδιο.. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μέσω του κουμπιού.. Αφού γίνει η επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε εκ νέου το εικονίδιο. Με το φούρνο σβηστό η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση. Με το φούρνο αναμμένο το αναμμένο εικονίδιο σημαίνει ότι το χρονόμετρο είναι ενεργό. Για την ακύρωση του χρονόμετρου, πατήστε το εικονίδιο και με το κουμπί φέρτε το χρόνο μέχρι 00:00. Πατήστε εκ νέου το εικονίδιο. Το σβήσιμο του εικονιδίου είναι ανενεργό. επισημαίνει ότι το χρονόμετρο Εκκίνηση του φούρνου. Ανάψτε τον πίνακα ελέγχου πατώντας το εικονίδιο. Η συσκευή εκπέμπει έναν τριπλό ήχο προοδευτικά ανερχόμενο.. Πατήστε το εικονίδιο για να επιλέξετε το επιθυμητό χειροκίνητο πρόγραμμα μαγειρέματος. Μπορούν να ρυθμιστούν θερμοκρασία και διάρκεια μαγειρέματος. Πατήστε το εικονίδιο για να επιλέξετε το επιθυμητό αυτόματο πρόγραμμα μαγειρέματος. Η θερμοκρασία και η διάρκεια μαγειρέματος είναι προ-ρυθμισμένες. Μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο τη διάρκεια ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η ένδειξη AUTO που εμφανίζεται στην οθόνη δείχνει ότι η θερμοκρασία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο προφίλ ψησίματος. Μπορεί να προγραμματιστεί μαγείρεμα με καθυστέρηση.. Πατήστε το εικονίδιο για την έναρξη του μαγειρέματος. 4. Ο φούρνος εισέρχεται στη φάση προθέρμανσης, οι δείκτες προθέρμανσης φωτίζονται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. 5. Ένα ηχητικό σήμα και το άναμμα όλων των δεικτών προθέρμανσης επισημαίνουν ότι η προθέρμανση ολοκληρώθηκε. Τώρα μπορείτε να εισάγετε τα τρόφιμα για μαγείρεμα 6. Κατά το μαγείρεμα μπορείτε πάντα: - να τροποποιείτε τη θερμοκρασία πατώντας το εικονίδιο, στρέψτε το κουμπί και επιβεβαιώστε πατώντας εκ νέου το εικονίδιο (μόνο για χειροκίνητα προγράμματα). - να προγραμματίζετε τη διάρκεια μαγειρέματος (βλέπε Προγράμματα). - να διακόπτετε το μαγείρεμα πατώντας το εικονίδιο. Στην περίπτωση αυτή η συσκευή θυμίζει τη θερμοκρασία που ενδεχομένως τροποποιήθηκε προηγουμένως (μόνο για χειροκίνητα προγράμματα). - να σβήνετε το φούρνο κρατώντας πατημένο το εικονίδιο για δευτερόλεπτα. 7. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού, αν η θερμοκρασία του φούρνου δεν έχει χαμηλώσει πολύ, η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα που επανεργοποιεί το πρόγραμμα από το σημείο στο οποίο διακόπηκε. Οι προγραμματισμοί εν αναμονή έναρξης, αντίθετα, δεν αποκαθίστανται με την επιστροφή του ρεύματος και πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου (για παράδειγμα: προγραμματίστηκε η έναρξη ενός μαγειρέματος για τις 0:0. Στις 9:0 συμβαίνει ένα black-out. Στην επιστροφή του ρεύματος θα πρέπει να ρυθμιστεί πάλι ο προγραμματισμός).! Στο πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ δεν προβλέπεται η προθέρμανση.! Μην αποθέτετε ποτέ αντικείμενα στη βάση του φούρνου διότι μπορεί να προκληθούν ζημιές στο σμάλτο.! Να θέτετε πάντα τα σκεύη μαγειρέματος στο παρεχόμενο πλέγμα. Αερισμός ψύξης Για την επίτευξη μιας μείωσης των εξωτερικών θερμοκρασιών, ένας ανεμιστήρας ψύξης παράγει ρεύμα αέρα που εξέρχεται μεταξύ του πίνακα ελέγχου, της πόρτας του φούρνου και του κάτω μέρους της πόρτας του φούρνου. Στην αρχή του κύκλου καθαρισμού ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.! Στο τέλος του μαγειρέματος ο ανεμιστήρας παραμένει ενεργός μέχρις ότου ο φούρνος ψυχθεί ικανοποιητικά. Φως του φούρνου Το φως ανάβει ανοίγοντας την πόρτα του φούρνου ή τη στιγμή της έναρξης ενός προγράμματος μαγειρέματος (αν έχει ενεργοποιηθεί στο μενού ρυθμίσεων). Στα μοντέλα που διαθέτουν LED INSIDE στην έναρξη του μαγειρέματος ανάβουν τα led στη πόρτα για έναν καλύτερο φωτισμό όλων των επιπέδων ψησίματος. Δείκτες υπόλοιπης θερμότητας. Η συσκευή διαθέτει έναν δείκτη υπόλοιπης θερμότητας. Με το φούρνο σβηστό η οθόνη επισημαίνει μέσω του ανάμματος της γραμμής της υπόλοιπης θερμότητας την παρουσία θερμότητας εντός της κοιλότητας. Κάθε στοιχείο της γραμμής σβήνει με το που η θερμοκρασία εντός του φούρνου μειώνεται. Τρόπος Επίδειξης! Η συσκευή δεν υπεισέρχεται σε τρόπο λειτουργίας DEMO, αν πρώτα δεν έχει επιλεγεί η γλώσσα. Ο φούρνος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε τρόπο ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ: απενεργοποιούνται όλα τα θερμαντικά στοιχεία, αφήνοντας όμως λειτουργικά τα χειριστήρια. Για την ενεργοποίηση του τρόπου ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ σβήστε το φούρνο, κρατήστε στραμμένο το κουμπί δεξιόστροφα και πατήστε ταυτόχρονα το εικονίδιο για 0 δευτερόλεπτα. 0

11 Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη απεικονίζει ΕΠΙΔΕΙΞΗ Για την απενεργοποίηση του τρόπου ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ, διατηρήστε στραμμένο το κουμπί αριστερόστροφα και πατήστε ταυτόχρονα το εικονίδιο για δευτερόλεπτα. Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση της απενεργοποίησης. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων Ο φούρνος έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει τις εργοστασιακές τιμές, ακυρώνοντας τις ρυθμίσεις του χρήστη (γλώσσα, τόνοι, εξατομικευμένες διάρκειες, κλπ...). Για την εκτέλεση του reset σβήστε το φούρνο, κρατήστε πατημένα για 6 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα κουμπιά,,. Μόλις γίνει η επαναφορά εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα. Στο πρώτο πάτημα του εικονιδίου πρώτο άναμμα. επανέρχεστε στο Standby Το προϊόν αυτό ικανοποιεί τις προδιαγραφές της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής (standby). Αν δεν εκτελούνται διεργασίες για 0 λεπτά και δεν έχει τεθεί κανένα κλείδωμα κουμπιών ή πόρτας, η συσκευή αυτόματα μεταβαίνει σε κατάσταση standby. Η κατάσταση standby εμφανίζεται με την εικόνα ECO Mode στην οθόνη. Μόλις επεμβείτε εκ νέου στη συσκευή, το σύστημα επιστρέφει σε κατάσταση λειτουργίας. Πρόγραμμα ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ Ενεργοποιούνται όλα τα θερμαντικά στοιχεία και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Επειδή η θερμότητα είναι σταθερή σε όλο το φούρνο, ο αέρας ψήνει και ροδοκοκκινίζει το φαγητό ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πολύ επίπεδα ταυτόχρονα. Πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ Ενεργοποιείται το επάνω θερμαντικό στοιχείο και η σούβλα (όπου υπάρχει). Η υψηλή και άμεση θερμοκρασία του γκριλ προτείνεται για τα τρόφιμα που απαιτούν υψηλή επιφανειακή θερμοκρασία. Διενεργείτε τα ψησίματα με την πόρτα του φούρνου κλειστή. (βλέπε Πρακτικές συμβουλές ψησίματος ). Πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ Ενεργοποιείται το επάνω θερμαντικό στοιχείο και σε ένα μέρος του κύκλου και το κυκλικό θερμαντικό στοιχείο, τίθενται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας και η σούβλα (όπου υπάρχει). Συνδυάζει την θερμική ακτινοβολία μιας κατεύθυνσης με την δυναμική κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτό παρεμποδίζει το επιφανειακό κάψιμο των τροφίμων αυξάνοντας την ισχύ διείσδυσης της θερμότητας. Διενεργείτε τα ψησίματα με την πόρτα του φούρνου κλειστή (βλέπε Πρακτικές συμβουλές ψησίματος ). Πρόγραμμα ΨΗΤΟ Ενεργοποιούνται το επάνω και το κυκλικό θερμαντικά στοιχεία και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Συνδυάζει την θερμική ακτινοβολία μιας κατεύθυνσης με την δυναμική κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτό παρεμποδίζει το επιφανειακό κάψιμο των τροφίμων αυξάνοντας την ισχύ διείσδυσης της θερμότητας. Διενεργείτε τα ψησίματα με την πόρτα του φούρνου κλειστή. GR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ! Για να είναι απόλυτα μαλακά και τραγανά τα τρόφιμα ο φούρνος απελευθερώνει με μορφή υδρατμού τη φυσική υγρασία που προέρχεται από το τρόφιμο. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος σε όλα τα φαγητά.! Σε κάθε άναμμα ο φούρνος προτείνει το πρώτο χειροκίνητο πρόγραμμα ψησίματος. Προγράμματα ψησίματος χειροκίνητα! Όλα τα προγράμματα έχουν μια ήδη ρυθμισμένη θερμοκρασία ψησίματος. Αυτή μπορεί να ρυθμίζεται χειρονακτικά, θέτοντάς την κατά βούληση μεταξύ 40 C και 50 C (70 C για το πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ). Ενδεχόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας θα αποθηκεύονται και θα επαναπροτείνονται στην επόμενη χρησιμοποίηση του προγράμματος. Αν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι μικρότερη της εσωτερικής θερμοκρασίας στο φούρνο, η οθόνη θα απεικονίσει την ένδειξη ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥ ΘΕΡΜΟΣ. Ωστόσο μπορείτε να αρχίσετε το ψήσιμο. Αν αρχίσει ένα ψήσιμο χωρίς να έχει τεθεί η διάρκεια, η οθόνη εμφανίζει το χρόνο που διανύθηκε από την έναρξη. Πρόγραμμα ΨΑΡΙ Ενεργοποιούνται το επάνω και το κυκλικό θερμαντικά στοιχεία και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει το ελαφρύ ψήσιμο φαγητών ψαριού. Πρόγραμμα ΠΊΤΣΑ Ενεργοποιούνται το επάνω και το κυκλικό θερμαντικά στοιχεία και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει ταχεία θέρμανση του φούρνου. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα επίπεδα τη φορά, πρέπει να αλλάζετε θέση μεταξύ τους στη μέση του ψησίματος. Πρόγραμμα ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ Ενεργοποιείται το κυκλικό θερμαντικό στοιχείο και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας μόνο σε φάση θέρμανσης. Η θερμοκρασία του φούρνου είναι ιδανική για την ενεργοποίηση της διαδικασίας φουσκώματος ζύμης, Κατά το φούσκωμα ζύμης να κρατάτε την πόρτα του φούρνου κλειστή. Πρόγραμμα ΓΛΥΚΑ Ενεργοποιείται το πίσω θερμαντικό στοιχείο και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας, εξασφαλίζοντας μια απαλή και ομοιόμορφη θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου. Το πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται για το ψήσιμο ευαίσθητων τροφίμων (π.χ. γλυκών που απαιτούν φούσκωμα ζύμης).

12 GR Πρόγραμμα ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ Αυτός ο τύπος ψησίματος ενδείκνυται για τα φρούτα, τα λαχανικά, κλπ Τα σκεύη μικρών διαστάσεων μπορούν να τοποθετούνται σε επίπεδα (ταψί επίπεδο και πλέγμα επίπεδο). Αφήστε να κρυώσουν τα σκεύη εντός του φούρνου. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Προγράμματα ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΕΑΣ/ΨΑΡΙ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Αυτός ο τύπος ψησίματος, χρησιμοποιούμενος από χρόνια από τους επαγγελματίες του τομέα, επιτρέπει το μαγείρεμα των τροφίμων (κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά) σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές (75, 85 και 0 C), εξασφαλίζοντας ένα τέλειο ψήσιμο και αναδεικνύοντας στο μέγιστο τη γευστική ποιότητα. Τα πλεονεκτήματα δεν περνάνε απαρατήρητα: όντας οι θερμοκρασίες ψησίματος πολύ χαμηλές (γενικά χαμηλότερες από τη θερμοκρασία εξάτμισης), η διασπορά των χυμών ψησίματος, οφειλόμενη στην εξάτμιση, μειώνεται σημαντικά και το τρόφιμο καθίσταται μαλακό. στο ψήσιμο κρεατικών, οι μυϊκές ίνες μαζεύονται λιγότερο σε σχέση με ένα κλασικό ψήσιμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κρέας πιο τρυφερό που δεν απαιτεί φάση «ξεκούρασης» μετά το ψήσιμο. Το ροδοκοκκίνισμα του κρέατος θα πρέπει να γίνει πριν το φούρνισμα. Το ψήσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία υπό κενό, χρησιμοποιούμενο εδώ και 0 χρόνια από τους μεγαλύτερους chef, παρουσιάζει πολυάριθμα ποιοτικά χαρακτηριστικά: γαστρονομικά: επιτρέπει τη συγκέντρωση των αρωμάτων διατηρώντας τα γευστικά χαρακτηριστικά του τροφίμου και την απαλότητα και τρυφερότητα. υγιεινά: δεομένου ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, αυτός ο τύπος ψησίματος προστατεύει τα τρόφιμα από τα βλαπτικά αποτελέσματα του οξυγόνου και εγγυάται μια επί μακρόν διατήρηση των φαγητών στο ψυγείο. οργανωτικά: χάρη στην παρατεταμένη διάρκεια συντήρησης, μπορείτε να ετοιμάζετε τα πιάτα από πολύ νωρίς. διαιτητικά: το ψήσιμο αυτό περιορίζει τη χρησιμοποίηση λιπαρών ουσιών και συνεπώς επιτρέπει την πραγματοποίηση ενός ελαφρού και εύπεπτου ψησίματος. οικονομικά: μειώνει σημαντικά την απώλεια βάρους των προϊόντων. Για τη χρησιμοποίηση της τεχνικής αυτής, απαιτείται να διαθέτετε μηχανή κενού με κατάλληλα σακουλάκια. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη συσκευασία σε κενό των τροφίμων. Η τεχνική του κενού επιτρέπει επίσης και τη διατήρηση των ωμών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, κλπ.) και των προψημένων προϊόντων (παραδοσιακό ψήσιμο). Πρόγραμμα ΞΕΠΑΓΩΜΑ Ο ανεμιστήρας στο βάθος του φούρνου κυκλοφορεί τον αέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το τρόφιμο. Ενδείκνυται για το ξεπάγωμα οποιουδήποτε είδους τροφίμου, αλλά ειδικότερα για τρόφιμα ευαίσθητα που δεν θέλουν θερμότητα όπως για παράδειγμα: τούρτες παγωτού, γλυκά κρέμας ή με σαντιγί, γλυκά φρούτων. Πρόγραμμα ECO Ενεργοποιείται το πίσω θερμαντικό στοιχείο και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας, εξασφαλίζοντας μια απαλή και ομοιόμορφη θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτή η οικονομική λειτουργία προτείνεται για μικρά πιάτα, ιδανικά για το ζέσταμα φαγητού και το τελείωμα του μαγειρέματος. Σούβλα* * Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Για την ενεργοποίηση της σούβλας (βλέπε εικόνα) προχωρήστε ως ακολούθως:. θέστε το ταψί στο επίπεδο. θέστε το στήριγμα της σούβλας σε θέση και εισάγετε τη λόγχη στην αντίστοιχη οπή που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του φούρνου. ενεργοποιήστε τη σούβλα επιλέγοντας τα προγράμματα ή. Προγράμματα ψησίματος αυτόματα! Η θερμοκρασία και η διάρκεια ψησίματος είναι προκαθορισμένες μέσω του συστήματος C.O.P. (Βέλτιστο Προγραμματισμένο Ψήσιμο) που εγγυάται αυτόματα ένα τέλειο αποτέλεσμα. Το ψήσιμο διακόπτεται αυτόματα και ο φούρνος ειδοποιεί πότε το φαγητό έχει ψηθεί. Το ψήσιμο μπορεί να γίνει φουρνίζοντας σε κρύο ή σε ζεστό. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη διάρκεια μαγειρέματος με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις τροποποιώντας την, πριν την εκκίνηση, κατά ±5/0 λεπτά ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Μετά την έναρξη του μαγειρέματος μπορείτε πάντα να τροποποιήσετε τη διάρκεια. Αν η τροποποίηση γίνει πριν την εκκίνηση του προγράμματος, αυτή αποθηκεύεται και επαναπροτείνεται στην επόμενη χρησιμοποίηση του προγράμματος. Αν η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου είναι μεγαλύτερη της προτεινόμενης για το επιλεγμένο πρόγραμμα, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥ ΘΕΡΜΟΣ και δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο. Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος. Η οθόνη εναλλάσσει το εικονίδιο του επιλεγμένου προγράμματος με το εικονίδιο υπόδειξης του προτεινόμενου επιπέδου.! Με την επίτευξη της φάσης ψησίματος ο φούρνος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.! Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου για να μην αλλοιωθούν οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες διενέργειας των ψησιμάτων. Πρόγραμμα ΨΩΜΙ Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για το ψωμί. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις: εφαρμόστε τη συνταγή το μέγιστο βάρος για ταψί μην ξεχνάτε να θέσετε 50g (0,5 dl) κρύου νερού στο ταψί στη θέση 5 το φούσκωμα της ζύμης γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για ώρα ή ώρα και μισή, σε συνάρτηση της θερμοκρασίας του δωματίου, και ουσιαστικά, μέχρι το διπλασιασμό της ζύμης.

13 Συνταγή για το ΨΩΜΙ: Ταψί 000g Max, χαμηλό Επίπεδο Ταψιά 000g Max, χαμηλό και μεσαίο Επίπεδα Συνταγές για 000g ζύμης: 600g Αλεύρι, 60g Νερό, g Αλάτι, 5g φρέσκια μαγιά (ή σακουλάκια σε σκόνη) Διαδικασία: Αναμίξτε το αλεύρι και το αλάτι σε ένα μεγάλο δοχείο. Διαλύστε τη μαγιά στο ελαφρά χλιαρό νερό (περίπου 5 βαθμοί). Ανοίξτε μια λακκούβα στο αλεύρι. Χύστε το μίγμα νερού και μαγιάς Δουλέψτε το μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές και ελαφρά κολλώδες μίγμα, «σιδερώνοντάς» το με την παλάμη του χεριού και αναδιπλώνοντάς το για 0 λεπτά. Σχηματίστε μια μπάλα, βάλτε το μίγμα σε μια σαλατιέρα και καλύψτε το με διαφανές πλαστικό για να μην ξεραθεί η επιφάνεια του μίγματος. Βάλτε τη σαλατιέρα στο φούρνο στη χειροκίνητη λειτουργία ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ και αφήστε να φουσκώσει για περίπου ώρα (ο όγκος του μίγματος πρέπει να διπλασιαστεί) Χωρίστε τη μπάλα για να έχετε τα διάφορα ψωμιά. Τοποθετήστε τα στο ταψί σε χαρτί φούρνου. Πασπαλίστε τα ψωμιά με αλεύρι. Χαράξτε τα ψωμιά. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Αρχίστε το ψήσιμο ΨΩΜΙ Στο τέλος του ψησίματος, αφήστε τα ψωμιά σε ένα πλέγμα μέχρι να κρυώσουν τελείως. Πρόγραμμα ΒΟΔΙΝΟ/ΜΟΣΧΑΡΙ/ΑΡΝΙ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρέψετε κρέατα βοδινά, μοσχαρίσια και αρνίσια. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Σε ορισμένα προγράμματα ΨΗΤΟΥ μπορείτε να επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος:. Πατήστε το εικονίδιο.. με το κουμπί επιλέξτε μεταξύ ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΟ, ΜΕΤΡΙΟ και ΩΜΟ.. Πατήστε εκ νέου το εικονίδιο. Πρόγραμμα ΧΟΙΡΙΝΟ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρεύετε χοιρινά κρέατα. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για το μαγείρεμα κοτόπουλου (ολόκληρου ή σε κομμάτια). Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙ Η λειτουργία αυτή προσφέρεται για το μαγείρεμα φιλέτων μικρώνμεσαίων διαστάσεων. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Πρόγραμμα ΨΑΡΙ ΣΕ ΛΑΔΟΚΟΛΑ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρεύετε ολόκληρα ψάρια, μέγιστου βάρους Kg. Η λαδόκολα μπορεί να διευθετηθεί απ ευθείας στο ταψί. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Πρόγραμμα ΠΙΤΕΣ Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για όλες τις συνταγές πιτών (που συνήθως απαιτούν καλό ψήσιμο από κάτω). Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΑΦΡΑΤΗ ΤΑΡΤΑ Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για όλες τις συνταγές που προβλέπουν τη χρήση πασταφλώρας (συνήθως ετοιμάζεται χωρίς αυγά) ή που προβλέπουν μια υγρή ή πολύ απαλή γέμιση. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΜΠΡΙΟΣ Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για γλυκά με βάση φυσική μαγιά. Να φουρνίζετε σε κρύο φούρνο, ωστόσο μπορείτε να φουρνίζεται και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΜΗΛΟΠΙΤΑ Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για όλες τις συνταγές με βάση χημικήμαγιά. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΓΛΥΚΑ Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για το ψήσιμο γλυκών είτε με βάση φυσική μαγιά, είτε με βάση χημική μαγιά και χωρίς μαγιά. Να φουρνίζετε σε κρύο φούρνο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Πρόγραμμα ΠΑΕΓΙΑ Η λειτουργία αυτή μελετήθηκε για την ετοιμασία της συνταγής της παέγιας με τρόπο απλό και γρήγορο διότι όλα τα συστατικά εισάγονται κρύα στο φούρνο. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις: Το χρησιμοποιούμενο ρύζι πρέπει να είναι ρύζι που δεν κολλάει: κατάλληλο είναι εκείνο για τις σαλάτες ή αμερικανικού τύπου. Ο φούρνος πρέπει να είναι κρύος. Τοποθετήστε: - τα βαθύ ταψί στο επίπεδο (αν είναι διαθέσιμο ως αξεσουάρ) ή εισάγετε τη σχάρα στο επίπεδο και αποθέστε ένα σκεύος πυρίμαχο, διαστάσεων περίπου 5x0 x5cm ύψους. - το ταψί στο επίπεδο. - τη σχάρα στο 5 επίπεδο. Συνταγή για 8 άτομα: Στο βαθύ ταψί τριμμένο κρεμμύδι 500 gr ρύζι 500 gr κατεψυγμένα θαλασσινά (γαριδοουρές, αποφλοιωμένα μύδια και αχιβάδες, δαχτυλίδια καλαμαριών, κλπ.) χούφτες καταψυγμένο αρακά Ό πιπερόριζα κομμένη σε κύβους Chorizo (πικάντικο λουκάνικο με πάπρικα) σε φέτες Ένα κουταλάκι ζωμό ψαριού σε σκόνη δόση ζαφοράς σε σκόνη 700 gr νερού Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο. Στο ταψί 8 μερίδες φιλέτων μπακαλιάρου 8 (ή 6) γαριδοουρές (ή καραβίδες) 8 Μύδια ολόκληρα για γαρνιτούρα GR

14 GR Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο. Σε ένα ταψί επί του πλέγματος 6-8 μπούτια κοτόπουλου που προηγουμένως τα έχετε μαρινάρει με μπαχαρικά για παέγια και λίγο ελαιόλαδο. Στο τέλος του ψησίματος καρυκεύστε με ωμό λάδι. Πρόγραμμα ΡΥΖΙ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρέψετε ρύζι. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις υποδείξεις: Το χρησιμοποιούμενο ρύζι πρέπει να είναι ρύζι που δεν κολλάει: κατάλληλο είναι εκείνο για τις σαλάτες ή αμερικανικού τύπου. Ο φούρνος πρέπει να είναι κρύος. το βαθύ ταψί στο επίπεδο (αν είναι διαθέσιμη ως αξεσουάρ) ή εισάγετε το πλέγμα στο επίπεδο και αποθέστε ένα πυρίμαχο σκεύος διαστάσεων 5x0 x5cm ύψος. Συνταγή για 4-6 άτομα: 500 gr ρύζι 7 dl νερό ή ζωμό Βάλτε το ρύζι στο βαθύ ταψί χωρίς να το βρέξετε και σκεπάστε το με το υγρό. Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο. Πρόγραμμα ΓΙΑΟΥΡΤΙ Ενεργοποιείται το κυκλικό θερμαντικό στοιχείο και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας μόνο σε φάση θέρμανσης. Η θερμοκρασία 50 C είναι ιδανική για την προετοιμασία του γιαουρτιού. Βασική συνταγή για ένα λίτρο γιαουρτιού: ένα λίτρο γάλα πλήρες UHT, ένα βαζάκι λευκού γιαουρτιού Διαδικασία: Θερμάνετε το γάλα σε ένα χαλύβδινο κατσαρολάκι μέχρι το σημείο βρασμού. Αφαιρέστε το επάνω στρώμα και αφήστε το να κρυώσει. Αναμίξτε, 4 κουταλιές γάλακτος με το γιαούρτι μέχρι την πλήρη ανάμιξη. Ενώστε το παρασκεύασμα στο υπόλοιπο γάλα και αναμίξτε καλά. Χύστε σε βαζάκια ερμητικά κλειστά. Τοποθετήστε τα βαζάκια στο ταψί και εισάγετέ τα στο επίπεδο. Στο τέλος θέστε τα βαζάκια στο ψυγείο για τουλάχιστον ώρες. Διατηρήστε το γιαούρτι στο ψυγείο το πολύ για μια εβδομάδα Μπορείτε να αλλάξετε τη συνταγή προσαρμόζοντάς την στο προσωπικό σας γούστο. Προγραμματισμός του ψησίματος! Ο προγραμματισμός είναι δυνατός μόνο αφού επιλεγεί ένα πρόγραμμα ψησίματος. Προγραμματισμός της διάρκειας. Πατήστε το εικονίδιο.. στρέψτε το κουμπί για να θέσετε τη διάρκεια. Αν κρατηθεί πατημένο το κουμπί, οι αριθμοί κυλάνε γρηγορότερα για τη διευκόλυνση της ρύθμισης. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά τη μετατόπιση στη γραμμή διάρκειας.. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή διάρκεια, πατήστε εκ νέου το εικονίδιο. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά στη γραμμή της διάρκειας τις πληροφορίες της τρέχουσας ώρας, της διάρκειας και της ώρας του τέλους ψησίματος. 4. Πατήστε το εικονίδιο για την έναρξη του ψησίματος. 5. Η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο γεμίζοντας τη γραμμή της διάρκειας. 6. Όταν τελειώσει το ψήσιμο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ και εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα. Παράδειγμα: είναι 9:00 η ώρα και προγραμματίζεται μια διάρκεια ώρας και 5 λεπτών. Το πρόγραμμα σταματάει αυτόματα στις 0:5. Ένδειξη τρέχουσας ώρας Ώρα τέλους ψησίματος Γραμμή διάρκειας Διάρκεια ψησίματος Προγραμματισμός μαγειρέματος με καθυστέρηση! Ο προγραμματισμός του τέλους ψησίματος είναι δυνατός μόνο αφού θέσετε μια διάρκεια ψησίματος.! Για την καλύτερη χρήση του προγραμματισμού με καθυστέρηση απαιτείται το ρολόι να έχει ρυθμιστεί σωστά.. Ακολουθήστε τη διαδικασία από μέχρι που περιγράφεται για τη διάρκεια.. Πατήστε φορές το εικονίδιο, θα αναβοσβήσει η ώρα τέλους ψησίματος.. στρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα τέλους ψησίματος. Αν κρατηθεί πατημένο το κουμπί, οι αριθμοί κυλάνε γρηγορότερα για τη διευκόλυνση της ρύθμισης. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά τη μετατόπιση στη γραμμή της αρχής καθυστέρησης. 4. Αφού επιτευχθεί η ώρα τέλους, πατήστε εκ νέου το εικονίδιο. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά στη γραμμή έναρξης καθυστέρησης τις πληροφορίες της τρέχουσας ώρας, του χρόνου που απομένει για την έναρξη, της διάρκειας και της ώρας του τέλους ψησίματος. 5. Πατήστε το εικονίδιο για την έναρξη του προγραμματισμού. 6. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ και τον υπολειπόμενο χρόνο μετατοπίζοντας πίσω τη γραμμή καθυστερημένης έναρξης. 7. Μόλις ξεκινήσει το ψήσιμο, η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο γεμίζοντας τη γραμμή της διάρκειας. 8. Με τη λήξη του χρόνου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ και εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα. Παράδειγμα: Είναι 9:00 η ώρα και προγραμματίζεται μια διάρκεια ώρας και 5 λεπτών και η ώρα :0 ως ώρα τέλους. Το πρόγραμμα αρχίζει αυτόματα στις :5. Indicazione ora attuale Ora di fine cottura Barra inizio ritardato Durata cottura Για την ακύρωση ενός προγραμματισμού πιέστε το εικονίδιο. 4

15 Πρακτικές συμβουλές ψησίματος! Στα μαγειρέματα με αέρα μη χρησιμοποιείτε τις θέσεις και 5: δέχονται απ ευθείας το θερμό αέρα που θα μπορούσε να προκαλέσει καψίματα στα ευαίσθητα τρόφιμα.! Στα μαγειρέματα ΓΚΡΙΛ και ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ, ειδικότερα αν χρησιμοποιείτε τη σούβλα, να τοποθετείτε το ταψί στη θέση για τη συλλογή των υπολειμμάτων μαγειρέματος (ζουμιά ή/και λίπη). ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ Να χρησιμοποιείτε τις θέσεις και 4, θέτοντας στη τα τρόφιμα που απαιτούν περισσότερη θερμότητα. Να τοποθετείτε το ταψί χαμηλά και το πλέγμα ψηλά. ΓΚΡΙΛ Τοποθετείτε το πλέγμα στη θέση ή 4, τοποθετείτε τα τρόφιμα στο κέντρο του πλέγματος. Συνιστάται να θέτετε τη θερμοκρασία στο μέγιστο. Μην ξαφνιάζεστε αν η επάνω αντίσταση δεν είναι συνεχώς αναμμένη: η λειτουργία της ελέγχεται από θερμοστάτη. ΠΊΤΣΑ Χρησιμοποιήστε ένα ταψί ελαφρού αλουμινίου τοποθετώντας το στο πλέγμα που σας παρέχεται. Με το ταψί αυξάνουν οι χρόνοι ψησίματος και δύσκολα πετυχαίνετε μια πίτσα τραγανή. Σε περίπτωση με πίτσες με πλούσια γέμιση συνιστάται να εισάγετε τη μοτσαρέλα στη μέση του ψησίματος. GR Πίνακας ψησίματος Προγράμματα Τρόφιμα Βάρος (Kg) Πολυεπίπεδο* Γκριλ* Γκριλ με αέρα* Χειροκίνητα Πίτσα σε επίπεδα Πίτες σε επίπεδα/τάρτες σε επίπεδα Παντεσπάνι σε επίπεδα (σε ταψί) Κοτόπουλο ψητό + πατάτες Αρνί Σκουμπρί Λαζάνια Μπινιέ σε επίπεδα Μπισκότα σε επίπεδα Αλμυρά ζύμης με τυρί σε επίπεδα Αλμυρές τάρτες Σκουμπρί Γλώσσες και σουπιές Σουβλάκια από καλαμάρια και γαρίδες Φιλέτο μπακαλιάρου Λαχανικά στη σχάρα Μπριζόλες μοσχαρίσιες Λουκάνικα Hamburger Τοστ (ή ψημένο ψωμί) Κοτόπουλο στη σούβλα (όπου υπάρχει) Αρνί στη σούβλα (όπου υπάρχει) Κοτόπουλο στο γκριλ Σουπιές Κοτόπουλο στη σούβλα (όπου υπάρχει) Πάπια στη σούβλα (όπου υπάρχει) Ψητό μοσχαρίσιο ή βοδινό Ψητό χοιρινό Αρνί + 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 n 4 ή 5 n 4 ή 6,5,5,5 Θέση των επιπέδων Προθέρμανση Προτεινόμενη θερμοκρασία ( C) στάνταρ οδηγοί και 4 και 4 και 4 και / ή και και 5 και και 5 και 4 και ή συρόμενοι οδηγοί και και και και και και 4 και και 4 και και ή - - ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Διάρκεια Μαγειρέματος (λεπτά) Ψητό* Ψητά (λευκά ή κόκκινα κρέατα) Ψάρι* Πίτσα* Φούσκωμα ζύμης Τσιπούρα Φιλέτα ψαριού Πέρκα με πατάτες Πίτσα Φοκάτσες Φούσκωμα ζυμών με μαγιά φυσική (μπριός, ψωμί, τάρτα ζάχαρης, κρουασάν, κλπ.) 0,7 0,5 + 0,5 0,5 0, ναι ναι ναι ναι ναι Παστερίωση* Φρούτα, λαχανικά, κλπ. ναι 0 Χαμηλή θερμοκρασία* Ξεπάγωμα* Κρέας Ψάρι Λαχανικά Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα * Οι χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικοί και μπορούν να μεταβάλλονται με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις. Οι χρόνοι προθέρμανσης του φούρνου είναι προρρυθμισμένοι και μη τροποποιήσιμοι χειρονακτικά.! Πρόγραμμα ECO: Το πρόγραμμα αυτό, με μεγαλύτερους χρόνους μαγειρέματος αλλά με μια αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας, ενδείκνυται γιαφαγητά όπως φιλέτα ψαριού, ζαχαροπλαστική και λαχανικά. Προσφέρεται επίσης και για τη θέρμανση φαγητών και για την ολοκλήρωση τουμαγειρέματος

16 GR Πίνακας ψησίματος Προγράμματα Τρόφιμα Βάρος (Kg) Θέση των επιπέδων Προθέρμανση Αυτόματα** στάνταρ οδηγοί συρόμενοι οδηγοί Ψωμί*** Ψωμί (βλέπε συνταγή) ή Βοδινό Ψητό βοδινό -,5 ή Μοσχάρι Ψητό μοσχαράκι -,5 ή Αρνί Μπούτι αρνίσιο -,5 ή Χοιρινό Ψητό χοιρινό,-,5 ή Κοτόπουλο Κοτόπουλο ψητό -,5 ή Φιλέτο ψάρι Ψάρι σε λαδόκολα Μπακαλιάρος Ροφός Πέστροφα Τσιπούρα Λαβράκι 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 ή ή ή ή ή Πίτες Πίτες 0,5 ή Αφράτη Τάρτα Τάρτα μήλων 0,5 ή Μπριός Μηλόπιτα Γλυκά με βάση φυσική μαγιά (μπριός, γλυκό με αμύγδαλα, κλπ.) Γλυκά με βάση χημική μαγιά (βάση τούρτας, μπισκότα μουαρέ, κλπ.) 0,7 ή 0,7 ή Γλυκά Γλυκά ή Παέγια Παέγια (βλέπε συνταγή) Ρύζι Ρύζι (βλέπε συνταγή) 0,5 Πίτσα* Πίτσες πολύ λεπτές (ζύμη ψωμιού) 4 (πέτρα πίτσας σε σχάρα) Γιαούρτι Γιαούρτι ναι * (μόνο στα μοντέλα που διαθέτουν πέτρα πίτσας) ** Οι διάρκειες των αυτόματων ψησιμάτων είναι προρρυθμισμένες. Οι τιμές είναι τροποποιήσιμες από το χρήστη ξεκινώντας από την προρρυθμισμένη διάρκεια. *** Σύμφωνα με τη συνταγή, προσθέστε 50 gr (0,5 dl) νερού στο ταψί στη θέση 5. 6

17 Προφυλάξεις και συμβουλές! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Οι προειδοποιήσεις αυτές παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά. Γενική ασφάλεια Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο εσωτερικό κατοικίας. Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, κι ούτε αν ο χώρος σκεπάζεται, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να την αφήσετε εκτεθειμένη σε βροχή και κακοκαιρία. Για να μετακινήσετε τη συσκευή να χρησιμοποιείτε πάντα τις αντίστοιχες λαβές που βρίσκονται στα πλαϊνά του φούρνου. Μην αγγίζετε τη μηχανή με πόδια γυμνά ή με τα χέρια ή τα πόδια βρεγμένα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα τροφίμων, μόνο από άτομα ενήλικα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Κάθε άλλη χρήση (για παράδειγμα: θέρμανση χώρων) είναι ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές προκαλούμενες από χρήσεις ακατάλληλες, εσφαλμένες και ανορθόδοξες. Κατά τη χρήση της συσκευής τα θερμαντικά στοιχεία και ορισμένα μέρη της πόρτας του φούρνου καθίστανται πολύ θερμά. Προσέχετε να μην τα αγγίζετε και κρατάτε τα παιδιά μακριά. Αποφεύγετε το καλώδιο τροφοδοσίας άλλων οικιακών συσκευών να αγγίζει τα θερμά μέρη του φούρνου. Μη βουλώνετε τα ανοίγματα αερισμού και απαγωγής της θερμότητας. Να πιάνετε τη λαβή ανοίγματος της πόρτας στο κέντρο: στα πλαϊνά μπορεί να είναι ζεστή. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου για να βάζετε ή να βγάζετε σκεύη. Μην καλύπτετε τη βάση του φούρνου με αλουμινόχαρτο. Μην τοποθετείτε εύφλεκτο υλικό στο φούρνο: αν η συσκευή τεθεί ξαφνικά σε λειτουργία θα μπορούσε να πάρει φωτιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι επιλογείς είναι στη θέση / όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Μη βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα τραβώντας το καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα. Μην κάνετε καθαρισμό ή συντήρηση χωρίς προηγουμένως να έχετε βγάλει το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα. Σε περίπτωση βλάβης, μη επεμβαίνετε σε καμία περίπτωση στους εσωτερικούς μηχανισμούς για να επιχειρήσετε την επισκευή. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη (βλέπε Υποστήριξη). Μην αποθέτετε βαριά αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα του φούρνου. Δεν προβλέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, από άτομα μη έμπειρα ή χωρίς εξοικείωση με το προϊόν, εκτός κι αν εποπτεύονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν δεχτεί προκαταρκτικές οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Αποφεύγετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή. Διάθεση Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να εφαρμόζετε τους τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 0/9/CE για τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (RAEE), προβλέπει ότι οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται στην κανονική ροή των στερεών αστικών απορριμμάτων. Οι διατεθείσες συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά για να βελτιστοποιείται το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών που τις συνθέτουν και να αποφεύγονται δυνητικές ζημιές στην υγεία και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγραμμένου καλαθιού φέρεται σε όλα τα προϊόντα για να θυμίζει τις υποχρεώσεις χωριστής συλλογής. Για περαιτέρω πληροφορίες, για τη σωστή απομάκρυνση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οι κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή στους μεταπωλητές. Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός στο περιβάλλον Θέτοντας σε λειτουργία το φούρνο στα ωράρια που κυμαίνονται από αργά το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συμβάλλετε στην μείωση του φορτίου απορρόφησης των επιχειρήσεων ηλεκτρικού. Οι δυνατότητες προγραμματισμού των λειτουργιών, ειδικότερα το ψήσιμο με υστέρηση (βλέπε Προγράμματα) και ο αυτόματος εκ των υστέρων καθαρισμός (βλέπε Συντήρηση και φροντίδα), επιτρέπουν να οργανωθείτε σχετικά. Συστήνεται να διενεργείτε πάντα τα μαγειρέματα GRILL με την πόρτα κλειστή: τόσο για να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα όσο και για μια αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας (0% περίπου). Να διατηρείτε αποτελεσματικές και καθαρές τις τσιμούχες, έτσι ώστε να εφαρμόζουν καλά στην πόρτα και να μην προκαλούνται απώλειες θερμότητας. Συντήρηση και φροντίδα Αποκλεισμός του ηλεκτρικού ρεύματος Πριν από κάθε εργασία να απομονώνετε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Καθαρισμός της συσκευής Ελαφρές χρωματικές διαφορές στο πρόσθιο πλευρό του φούρνου οφείλονται σε διάφορα υλικά όπως γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο. Ενδεχόμενες σκιάσεις στο γυαλί της πόρτας, σαν γραμμώσεις, οφείλονται στην αντανάκλαση του φωτός της λυχνίας του φούρνου. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ο σμάλτος σημαδεύεται δια πυρός. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να εμφανιστούν χρωματικές μεταβολές. Αυτό είναι σύνηθες και δεν επιδρά επ ουδενί στη λειτουργία. Τα άκρα των λεπτών λαμαρινών δεν μπορούν να επισμαλτωθούν εξ ολοκλήρου και συνεπώς μπορεί να φαίνονται ακατέργαστα. Αυτό δεν διακυβεύει την αντισκωριακή προστασία. GR 7

18 GR Τα εξωτερικά επισμαλτωμένα μέρη ή τα ανοξείδωτα και οι λαστιχένιες τσιμούχες μπορούν να καθαρίζονται με ένα σφουγγαράκι βρεγμένο με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι. Αν οι λεκέδες είναι δύσκολοι για να φύγουν χρησιμοποιήστε προϊόντα ειδικά. Προτείνεται να ξεπλένετε με άφθονο νερό και να στεγνώνετε μετά τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε αποξυστικές σκόνες ή διαβρωτικές ουσίες. Το εσωτερικό του φούρνου καθαρίζεται κατά προτίμηση κάθε φορά μετά τη χρήση, όσο είναι ακόμη χλιαρό. Να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, να ξεπλένετε και να στεγνώνετε με μαλακό πανί. Αποφεύγετε τα αποξυστικά. Τα αξεσουάρ μπορούν να πλένονται σαν κανονικά σκεύη, ακόμη και σε πλυντήριο πιάτων πλην των συρόμενων οδηγών. Συστήνεται να μην ψεκάζετε απορρυπαντικά απ ευθείας στην περιοχή των χειριστηρίων αλλά να χρησιμοποιείτε ένα σφουγγαράκι.! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκούπες ατμού ή σε υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής. Καθαρισμός της πόρτας Καθαρίστε το γυαλί της πόρτας με σφουγγάρια και μη αποξυστικά προϊόντα και στεγνώστε με ένα πανί μαλακό. Μη χρησιμοποιείτε υλικά τραχιά ή ξέστρα ακονισμένα γιατί θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν θραύση του γυαλιού. Για έναν πιο επιμελή καθαρισμό μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε την πόρτα του φούρνου:. ανοίξτε τελείως την πόρτα (βλέπε εικόνα).. χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, σηκώστε και στρέψτε τους μοχλούς F που βρίσκονται στους δύο μεντεσέδες (βλέπε εικόνα). Αντικατάσταση της λυχνίας Για την αντικατάσταση της λυχνίας φωτισμού του φούρνου:. Βγάλτε το γυάλινο καπάκι από τη λυχνία.. Βγάλτε τη λυχνία και αντικαταστήστε την με μια ανάλογη: λυχνία αλογόνου τάσης 0V, ισχύος 5 W, σύνδεσης G 9.. Ξαναμοντάρετε το καπάκι (βλέπε εικόνα).! Μη χρησιμοποιείτε τη λυχνία φούρνου για το φωτισμό χώρων. Συναρμολόγηση του Κιτ Συρόμενων Οδηγών Για τη συναρμολόγηση των συρόμενων οδηγών:. Βγάλτε τα δύο πλαίσια εξάγοντάς τα από τα διαχωριστικά A (βλέπε εικόνα). Οδηγός Αριστερά B Οδηγός Δεξιά C A Φορά Εξαγωγής. Επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο θα εισάγετε τον συρόμενο οδηγό. Προσέχοντας στη φορά εξαγωγής του ίδιου του οδηγού, τοποθετήστε στο πλαίσιο πρώτα τη σφήνα B και μετά τη σφήνα C. F. πιάστε την πόρτα στα δύο εξωτερικά πλευρά, κλείνοντάς την αργά όμως πλήρως. Μετά τραβήξτε την πόρτα προς εσάς βγάζοντάς την από τους μεντεσέδες (βλέπε εικόνα). Ξαναμοντάρετε την πόρτα ακολουθώντας με αντίστροφη σειρά την διαδικασία. Ελέγξτε τις τσιμούχες Να ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση της τσιμούχας γύρω από την πόρτα του φούρνου. Σε περίπτωση που πάθει ζημιά να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη). Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μέχρι να επισκευαστεί.. Στερεώστε τα δύο πλαίσια με τους οδηγούς μονταρισμένους στις σχετικές οπές που βρίσκονται στα τοιχώματα του φούρνου (βλέπε εικόνα). Οι οπές για D το αριστερό πλαίσιο είναι τοποθετημένες ψηλά, ενώ οι οπές για το δεξί είναι χαμηλά. 4. Τέλος, σφηνώστε τα πλαίσια στα διαχωριστικά A.!Μην εισάγετε τους συρόμενους οδηγούς στη θέση 5. 8

19 Καταλυτικά πάνελ πλευρικά και πίσω* Είναι πάνελ με επικάλυψη ενός ειδικού σμάλτου που μπορεί να απορροφά το λίπος που παράγεται κατά τα μαγειρέματα. Ο σμάλτος αυτός είναι αρκετά ανθεκτικός για να επιτρέπει την κύλιση των διαφόρων αξεσουάρ (σχάρες, λιποσυλλέκτες, κλπ...) χωρίς να φθείρεται. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν εμφανιστούν στις επιφάνειες λίγα λευκά ίχνη. Ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγετε: - να ξύνετε το σμάλτο με αιχμηρά αντικείμενα (για παράδειγμα μαχαίρι) - να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά GR Ανωμαλίες και αντιμετώπιση Πρόβλημα Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση Ο προγραμματισμός ενός ψησίματος δεν έχει εκκινηθεί. Υπήρξε black-out. Ξαναρυθμίστε τους προγραμματισμούς, Η οθόνη εμφανίζει ECO Mode. Η συσκευή είναι σε κατάσταση standby. Αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από την κατάσταση standby. Επέλεξα ένα αυτόματο πρόγραμμα. Η οθόνη εμφανίζει «Hot» και το ψήσιμο δεν ξεκινάει. Η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου είναι μεγαλύτερη της προταθείσας για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος. Επέλεξα το ψήσιμο με αέρα και η τροφή εμφανίζει καψίματα. Στα μαγειρέματα με αέρα μη χρησιμοποιείτε τις θέσεις και 5: δέχονται απ ευθείας το θερμό αέρα που θα μπορούσε να προκαλέσει καψίματα στα ευαίσθητα τρόφιμα. * Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. 9

20 UA Установлення! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу, передачі іншій особі або переїзду переконайтеся, що інструкція перебуває разом із приладом й новий власник може ознайомитися з принципами його роботи й відповідними запобіжними заходами. 560 mm. 45 mm.! Уважно вивчіть інструкцію: в й міститься важлива інформація щодо встановлення, використання та безпеки. Розташування! Упаковки не призначе для дитячих ігор, тому їх необхідно утилізувати згідно до норм розподільного збору відходів (див. Запобіж заходи та поради).! Встановлення має здійснюватися лише фахівцями та з дотриманням цих інструкцій. Помилкове встановлення може призвести до травмування осіб, тварин або до ушкодження речей. Центрування і закріплення Щоб закріпити прилад до меблі: відчить дверцята духовки; вийміть гумові деталі, які покривають отвори на периметральй рамці; прикріпіть духовку до меблі за допомогою дерев яних гвинтів; встановіть на місце гумові елементи. Вбудування Щоб гарантувати справну роботу приладу, меблі, в які він має вбудовуватися, повин мати відповід характеристики: панелі поблизу від духовки мають бути викона з жароміцних матеріалів; якщо меблі облицьова шпоном, застосований клей має витримувати температуру 00 C; стіл, під який вбудовується духовка (див.малюнок), або висока шафа повин мати такі розміри: 590 mm mm. 0 mm. 570 mm. 550 mm. 0,5 mm.,5 mm.* 550 mm. min. 45 mm. 560 mm. * Тільки для моделей з неіржавіючої сталі! Вбудований прилад не повинен контактувати з електричними частинами. Енергоспоживання, вказане на табличці з даними, було заміряно при цьому типі встановлення. Вентилювання Для гарантії належного вентилювання необхідно зняти задню стінку у відсіку. Бажано встановити духовку так, щоб вона обпиралася на дві дерев я планки або на суцільну поверхню з отвором щонайменш 45 x 560 мм (див.малюнки) mm.! Всі частини, які забезпечують безпеку, мають закріплюватися так, щоб унеможливити їх витягання без спеціальних інструментів. Електрич підключення! Духовки оснаще триполюсним шнуром живлення та працюють від змінного струму, робоча напруга і частота вказуються на табличці з даними, закріпленої на приладі (див.нижче). Встановлення шнуру живлення L N. Відкрийте клемну коробку, скориставшись викруткою як важелем, натискуючи нею на біч язички кришки: потягть та відкрийте кришку (див. малюнок).. Підготуйте та встановіть шнур живлення: зміть гвинти з затискувача і три гвинти з контактів L-N-, потім закріпіть жили під голівками гвинтів, дотримуючись кольорів Сий (N) Коричневий (L) Жовтий-Зелений ( ) - див.малюнок.. Зафіксуйте шнур відповідним затискачем. 4. Закрийте кришкою клемну коробку.

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 0 L 0 X /HA S FK 0 L 0 /HA S UT 0C X /HA S UT 0C /HA S FK 00 X/HA S 7OFK 09L X RU/HA 7OFK 09L RU/HA 7OFK 09L S X RU/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο SF122B νέο Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709173234 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Σειρά Linea 1 Οθόνη LCD Φωτιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα CS150-5 Ελεύθερη κουζίνα 150cm, µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση A (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709100957 Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

SF855X. Λειτουργίες. Επιλογές. Εκδόσεις. colonial

SF855X. Λειτουργίες. Επιλογές. Εκδόσεις. colonial Φούρνος 60 εκ, Ηλεκτρικός, αερόθερμος με 11 λειτουργίες Colonial, Inox, Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177638 ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ: Αναλογικός χρονοδιακόπτης προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος A3-7 νέο classic Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709162375 Προγράμματα / Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ. ΕΛ Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία

Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ. ΕΛ Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής, 4 Συνολική εικόνα Πίνακας χειρισμού Οθόνη Έναρξη λειτουργίας και χρήση, 5 Κλείδωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. SF140 linea Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177119 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες: 17 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

A42A-5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας

A42A-5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας A42A-5 Ελεύθερη κουζίνα 70cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Β (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709073497 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με μεταγενέστερες τροποποιήσεις (Οδηγία 92/31/CEE της 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

SF4750VCOT νέο Σύντομα διαθέσιμο cortina

SF4750VCOT νέο Σύντομα διαθέσιμο cortina SF4750VCOT νέο Σύντομα διαθέσιμο cortina Compact πολυλειτουργικός + ατμός 60εκ., 45εκ ύψος Σειρά Cortina ορείχαλκος, Ενεργειακή κλάση: A+ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Εμπρός πάνελ ορειχάλκινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

CE6GMLI. classic. Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13:

CE6GMLI. classic. Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13: Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13: 8017709119881 Εστία: Νέος τετράγωνος σχεδιασμός Κρυστάλλινος πίνακας χειρισμού Νέα ηλεκτρονική οθόνη με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

A3-6. classic. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας. Ρυθμιζόμενο γκριλ Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Σούβλα

A3-6. classic. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας. Ρυθμιζόμενο γκριλ Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Σούβλα A3-6 Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Β Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709110611 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από

Διαβάστε περισσότερα

SF6905N1. Λειτουργίες. Επιλογές. Victoria

SF6905N1. Λειτουργίες. Επιλογές. Victoria 60εκ. Φούρνος Ηλεκτρικός Αερόθερμος 10 λειτουργιών, σειρά, μαύρος Ενεργειακή Κλάση Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709241537 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TR4110X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR4110X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο TR4110X νέο Κουζίνα "" 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191009 Για να δείτε το video πατήστε εδώ ΚΥΡΙΩΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ 7 λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

TR93IX νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR93IX νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο TR93IX νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709196660 ΕΣΤΙΑ: 5 full power επαγωγικές ζώνες Εμπρός Δεξιά: Ø

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

TR93IBL νέο. Victoria

TR93IBL νέο. Victoria TR93IBL νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Στιλπνό μαύρο, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709196790 ΕΣΤΙΑ: 5 full power επαγωγικές ζώνες Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2148 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

SF7390X. Λειτουργίες. Επιλογές. classic

SF7390X. Λειτουργίες. Επιλογές. classic 70 εκ Φούρνος Ηλεκτρικός Αερόθερμος 10 λειτουργειών Σειρά Classic, inox χωρίς δακτυλιές Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709212230 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

SF4120MCS. linea. EAN13: Εμπρός πάνελ από ανοξείδωτο χωρίς δακτυλιές Μεγάλη οθόνη LCD. 17 προγράμματα, εκ των οποίων 1 Vapor Clean

SF4120MCS. linea. EAN13: Εμπρός πάνελ από ανοξείδωτο χωρίς δακτυλιές Μεγάλη οθόνη LCD. 17 προγράμματα, εκ των οποίων 1 Vapor Clean Compact πολυλειτουργικός + μικροκύματα 60εκ, 45εκ ύψος Linea, silver Ενεργειακή κλάση: Δεν τυποποιείται Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709207250 Εμπρός πάνελ από ανοξείδωτο χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κουζίνα. A: Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων.

Κουζίνα. A: Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων. Κουζίνα A: Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων. A-10%: Ορισμένα μοντέλα επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% περισσότερο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W KQG-6617G ΟΔHΓOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ & 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 17 18 0,8 1 2 3 9 10 4 11 12 13 9 6 7 5 Πίνακας ελέγχου Door open button - To open the door push the door open button.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

RO5FM13BL RO5FM13WH. Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών

RO5FM13BL RO5FM13WH. Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών RO5FM13BL RO5FM13WH Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του με τις πολλές δυνατότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Τυχόν αθέλητη θέρμανση λιπών και λαδιών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει φωτιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Τυχόν αθέλητη θέρμανση λιπών και λαδιών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει φωτιά. ΚΟΥΖΙΝΑ 5050V Αγαπητέ χρήστη, Ο στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν κατασκευασμένο στο μοντέρνο μας εργοστάσιο και σε συμμόρφωση με αρχές ελέγχου ολικής ποιότητας.για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

SWK 1890SS. GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1890SS. GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1890SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

SF4750MCAO. cortina. Compact πολυλειτουργικός + μικροκύματα 60εκ, 45εκ ύψος Cortina, Ανθρακί με ορείχαλκο Περισσότερες πληροφορίες στο

SF4750MCAO. cortina. Compact πολυλειτουργικός + μικροκύματα 60εκ, 45εκ ύψος Cortina, Ανθρακί με ορείχαλκο Περισσότερες πληροφορίες στο Compact πολυλειτουργικός + μικροκύματα 60εκ, 45εκ ύψος Cortina, Ανθρακί με ορείχαλκο Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709211141 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα