Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013"

Transcript

1 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας που έχει επιδεινωθεί λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης με την εργοδότηση ανέργων εγγεγραμμένων στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε επιχειρήσεις της Ξενοδοχειακής, Επισιτιστικής και εν γένει της Τουριστικής Βιομηχανίας. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου; Ποια είναι η Περίοδος Εφαρμογής του Σχεδίου; Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι είκοσι εκατομμύρια ευρώ ( ). Η περίοδος εφαρμογής του Σχεδίου αρχίζει από την ημερομηνία προκήρυξής του και λήγει στις 30/06/2014. Ποιούς Καλύπτει το Σχέδιο; Το Σχέδιο καλύπτει άνεργα άτομα που ήταν εγγεγραμμένα ως άνεργοι, σε Επαρχιακό ή/και Τοπικό Γραφείο Εργασίας στις 19 Απριλίου 2013 (με εξαίρεση τα άτομα που προσλήφθηκαν μεταξύ 1ης και 18ης Απριλίου 2013, τα οποία πρέπει να ήταν εγγεγραμμένα άνεργα μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης τους). Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι άτομα που εργοδοτούνται μετά από αναστολή της εργοδότησής τους σε ξενοδοχεία δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

2 Ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι πρέπει να απασχοληθούν συνεχώς για τουλάχιστον οκτώ (8) ή πέντε (5) μήνες και με υποχρέωση για πρόσθετη απασχόληση για τέσσερεις (4) ή δύο (2) μήνες αντίστοιχα χωρίς επιχορήγηση. Δικαίωμα για χορηγία έχουν οι εργοδότες οι οποίοι δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας για την πρόσληψη του ίδιου ατόμου στο παρελθόν. Αν κατά τη διάρκεια επιδότησης ενός εργοδότη διαπιστωθεί ότι αυτός απασχολεί παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες, η επιδότηση θα τερματίζεται και αυτός θα επιστρέφει τη χορηγία στον Φορέα Διαχείρισης εντόκως. Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση όρους εργοδότησης όπου ο μισθός είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται στο Διάταγμα περί Κατώτατου Μισθού ή στη Συλλογική Σύμβαση, ανάλογα με το επάγγελμα. Πιο είναι το Ανώτατο Όριο χορηγίας; Η χορηγία περιλαμβάνει: Οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 40% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου που προσλαμβάνεται. Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες ή Οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη ύψους 30% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου που προσλαμβάνεται. Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους 5 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 7 μήνες. Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι; Ποιοι είναι οι Όροι Συμμετοχής Στο Σχέδιο; Εργοδότες που ανήκουν στην οικονομική δραστηριότητα της Ξενοδοχειακής, Επισιτιστικής και εν γένει της Τουριστικής Βιομηχανίας. Εργοδότες που προσλαμβάνουν άνεργα άτομα που είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, για τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Απριλίου 2013 μέχρι την 19η Απριλίου 2013, ο χρόνος εργοδότησης για σκοπούς

3 του παρόντος Σχεδίου και για υπολογισμό της περιόδου των 7 ή 12 μηνών ανάλογα, θα υπολογίζεται από τη 19η Απριλίου Από πού μπορώ να πάρω πληροφορίες και Αίτηση Συμμετοχής; Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ , και στην ιστοσελίδα Ιστοσελίδα: Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κόμματος στην Λάρνακα και από τα κατά τόπους Γραφεία του Τμήματος Εργασίας ΣΧΕΔΙΟ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου - Προϋπολογισμός του Σχεδίου: Το Σχέδιο απευθύνεται σε άνεργους νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να τοποθετηθούν για σκοπούς απόκτησης εργασιακής πείρας, σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς του Δημόσιου και Ημικρατικού τομέα, σε Δήμους, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ( ). Σε Ποιους Απευθύνεται Το Συγκεκριμένο Σχέδιο; Το Σχέδιο απευθύνεται σε άνεργους νέους πτυχιούχους που είναι: Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ). Ηλικίας κάτω των 35 ετών.

4 Κάτοχοι πτυχίου/ ακαδημαϊκού προσόντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης ή μεταπτυχιακού προσόντος, μονοετούς τουλάχιστον φοίτησης. Χωρίς σχετική με τις σπουδές τους πείρα, πέραν του ενός μηνός. Στην χρονική διάρκεια της πείρας δεν υπολογίζεται εργασία που αποτελούσε προϋπόθεση για απόκτηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων. Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας. Τι Επίδομα θα Εισπράττω αν Συμμετάσχω στο Σχέδιο; Θα έχω Άλλα Ωφελήματα; Σε κάθε πτυχιούχο που θα συμμετέχει στο Σχέδιο θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης, ύψους 125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Σε όλους τους άνεργους που συμπληρώνουν με επιτυχία την τοποθέτησή τους, θα απονέμεται από την ΑνΑΔ Πιστοποιητικό Εργασιακής Πείρας. Οι πτυχιούχοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, σε θέσεις που είναι συναφείς με τα προσόντα τους, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του πτυχιούχου από την επιχείρηση/ οργανισμό. Που Και Πως μπορώ να Υποβάλω την Αίτηση Συμμετοχής μου στο Σχέδιο; Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία Του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ στην Λάρνακα, από τα γραφεία της ΑνΑΔ, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος ή από τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) ή από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ, από τις 7:30 μέχρι τις 15:30, ή με απευθείας κατάθεσή τους στο γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικά στην πιο πάνω διεύθυνση ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό

5 Ποια είναι η Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων; Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 24 Μαΐου Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα αποστολής μέχρι και την Παρασκευή, 24 Μαΐου Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις/ βεβαιώσεις και να προβεί σε διερεύνηση κάθε στοιχείου που αναφέρεται στην αίτηση. Που Μπορώ να Βρω Πληροφορίες Για το Συγκεκριμένο Σχέδιο; Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα και ή στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: ΣΧΕΔΙΟ 3 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου - Προϋπολογισμός του Σχεδίου Σκοπός του Σχεδίου είναι να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας με την προσέλκυση στην απασχόληση ανέργων, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης, και παράλληλα να δώσει στις επιχειρήσεις ένα μέσο για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο συνολικος προϋπολογισμός του σχεδίου είναι Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι: Επιχειρήσεις/οργανισμοί σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων τους μετά την ανακοίνωση του Σχεδίου στις19/4/2013 και θα δημιουργήσουν μια ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επιπρόσθετα να ικανοποιούν τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κρατική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

6 Σε Ποιους Απευθύνεται Το Συγκεκριμένο σχέδιο; Άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας Πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Οσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας Πως λειτουργεί το σχέδιο; Το Σχέδιο επιχορηγεί για περίοδο 8 μηνών επιχειρήσεις/οργανισμούς με το 65% του μισθολογικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι η εργοδότηση διαρκεί για τουλάχιστον 10 μήνες. Επιχορηγεί επίσης τα εργοδοτούμενα άτομα, με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους. ( ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΑ 200 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ) Που Μπορώ να Βρω Πληροφορίες; Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Κα Έλενα Χριστοδουλίδου, τηλ. Κα Ηλέκτρα Κυρατζιή, τηλ , Επιπρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο σχέδιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας Που Και Πως μπορώ να Υποβάλω την Αίτηση Συμμετοχής μου στο Σχέδιο; Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία Του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ στην Λάρνακα, ή από τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) ή από την ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Οκτωβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διευθυντή, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, «Σχέδιο Επιδότησης

7 της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», Τ.Θ , 1679 Λευκωσία ή Να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν μέρος της παρουσίασης του κ. Σολωμού Κυριάκου για την Ανεργία η οποία πραγματοποιήθηκε στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Λάρνακα στις 8/5/2013 Ο κ. Κυριάκου είναι Γραμματέας της επιτροπής για θέματα τεχνολογίας Έρευνας & Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Κόμματος