Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 398/2013 Θέμα 30 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός- βελτίωση, επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης Δ.Ε. Ατσικής» Σήμερα την 29 η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 22672/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Ψυχούδης Βασίλειος 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Βουλγαράκης Δημήτριος 4. Κυριαζής Παλαιολόγος 4. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 5. Λυριστής Παράσχος 5. Αγάπιος Κωνσταντίνος 6. Κουκούμης Ευστράτιος 6. Πινάκος Δημήτριος 7. Μπανάβου Μάλαμα 7. Χατζόγλου Σπυρίδων 8. Κουκουλήθρας Στυλιανός 8. Πανταζής Σαράντης 9. Κωνσταντάρας Σωτήριος 9. Σκαμάγκης Αθανάσιος 10. Σακαρίκος Γεώργιος 11. Μαρινάκης Δημήτριος 12. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 13. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 14. Μοσχάκης Νικόλαος 15. Σαρδιανός Αθανάσιος 16. Κριαρής Αγοραστός 17. Κατσανέρη Δέσποινα 18. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες είναι επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Δημοτική Κοινότητα Μύρινας κ. Καλλιγερής Βαγιανός 2. Τοπική Κοινότητα Κοντιά κ. Γιαννάκη Πελαγία 3. Τοπική Κοινότητα Πορτιανού κ.γεροντάρα Πολυξένη 4. Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου κ.χριστοδούλου Κωνσταντίνος 5. Τοπική Κοινότητα Πλατύ κ. Σινάνης Κωνσταντίνος 6. Τοπική Κοινότητα Θάνους κ.πρασσάς Χαράλαμπος Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Χριστίνα Κοντού. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των δεκαοκτώ (18) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κουκουλήθρας Στυλιανός, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 ο θέµα της ημερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση, Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ.Ε. Ατσικής», που έχει επιδοθεί στους δημοτικούς συμβούλους και η οποία αναφέρει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση, Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ.Ε. Ατσικής Ανάδοχος: Μάρκος Ξύδας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η μελέτη του έργου «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση, Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ.Ε. Ατσικής» του Δήμου Λήμνου, προϋπολογισμού ,81 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Κατή Μαρία, Μηχανικό Ε.Υ. του Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λήμνου στις με αριθμό μελέτης 32/ Η απευθείας ανάθεση πραγματοποιήθηκε την και ο ανάδοχος Μάρκος Α. Ξύδας προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 1% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. 3. Με την υπ αριθμ. 243/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λήμνου εγκρίθηκε το ποσό. 4. Η σύμβαση με αρ. πρωτοκόλλου 1917 ποσού 9.479,15 χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. υπογράφτηκε την Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 40 ημέρες λήγει την Η νομοθεσία από την οποία διέπεται η σύμβαση είναι οι Ν. 1418/85, 2229/94, 3669/08 και τα Π.Δ. 609/85 & 171/ Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τον κ. Δημήτριο Κελεφό, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λήμνου, βάσει των υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 1934/ εγγράφου και του υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 1935/ εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου 8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης λόγω παλαιότητας (τσιμεντοσωλήνες) και εξακριβωμένης απόθεσης λυμάτων λόγω ελειπών κλίσεων αλλά και προσχώσεων στα φρεάτια ελέγχου. Επίσης αφορά την αντικατάσταση και επέκταση τμήματος δικτύου λόγω εργολαβίας που αφορά την πλήρη αποξήλωση και επαναλιθόστρωση της πλατείας. Το υφιστάμενο δίκτυο αποτελείται απο τσιμεντοσωλήνες Φ400 οι οποίοι έχουν υποστεί καθιζήσεις με αποτέλεσμα η λειτουργία του δικτύου να είναι ελλειπής. Θα αντικατασταθούν απο αγωγούς PVC DN200. Αντικατάσταση θα γίνει και όσον αφορά τα φρεάτια.

3 Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης θα γίνει αντικατάσταση παλαιών τμημάτων αγωγών καθώς και επέκταση προκειμένου να κατασκευαστεί πυροσβεστικός κρουνός. Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί απο σωλήνες PVC, DN 63, 10 atm, όπως και παροχές για ύδρευση και αποχέτευση. Γ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο 1 ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως ισχύει σήμερα, και η ανάγκη σύνταξής του προέκυψε για τους εξής λόγους: 1. Για την προσαρμογή των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, προκειμένου να διορθωθούν προμετρητικά σφάλματα της μελέτης, ως προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις βασισμένες στα σχέδια του έργου. Οι σημαντικότερες από τις μεταβολές αυτές είναι οι παρακάτω: Αύξηση των εκσκαφών ορυγμάτων (Α.Τ. 1) λόγω αναλυτικής επιμέτρησης και αύξηση βάθους για ανάγκες εξυγίανσης του εδάφους. Αύξηση καθαιρέσεων μεμονομένων στοιχείων απο οπλισμένο σκυρόδεμα (Α.Τ. 4) λόγω αναλυτικής επιμέτρησης δεδομένου οτι αποκαλύφθηκε οτι το πάχος τοιχωμάτων των προς καθαίρεση φρεατίων ήταν μεγαλύτερο απο την αρχική εκτίμηση. Αύξηση μήκους δικτύου (Α.Τ. 6) προκειμένου η αποχέτευση να βρίσκεται στα όρια περιοχής επέμβασης του έργου της πλατείας που ακολουθεί. Το παραπάνω επηρρέασε και τον εγκιβωτισμό με άμμο των ορυγμάτων (Α.Τ. 2). Αύξηση συνολικού αριθμού ιδιωτικών παροχών που αφορούν την αποχέτευση (Α.Τ. 10) έπειτα από ακριβέστερη καταγραφή των ιδιοκτησιών που έπρεπε να παροχετευτούν. Δ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δεν υπήρξε ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών. Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι παραπάνω αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων. Βάσει αυτών το συμβατικό αντικείμενο του έργου παρουσιάζει ισοζύγιο (γίνεται περικοπή ποσού 8,02 ευρώ, λόγω υπέρβασης της αρχικής σύμβασης, το οποίο δεν διεκδικείται από τον ανάδοχο). Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής: ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 1 ΟΥ Α.Π.Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.242, , ,41 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1.236,41 0, ,41 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 9.479, ,15 0,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 36,74 0,00-36,74 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ - 0,01 0,01

4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α , ,16 36,73 Φ.Π.Α. 16% 1.522, ,66 5,88 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ,82 42,61 ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Α 29/ ) και την εγκύκλιο 8/Δ17α/09/27/ΦΝ 380/ της Γ.Γ.Δ.Ε. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με την προτείνουμε 1. Την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος συντάχθηκε με συνολική δαπάνη ,82 με αναθεώρηση & Φ.Π.Α., δηλαδή επί έλαττον δαπάνη ποσού 42,61 από την αρχική σύμβαση. 2. Την χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου έως την 6 η Δεκέμβρη 2013 για την κατασκευή των παραπάνω εργασιών. Μύρινα, / 11 /2013 Μύρινα, / 11 /2013 Για την Εισήγηση O επιβλέπων μηχανικός Δημήτριος Κελεφός Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. Λήμνου Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λήμνου Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τον Ν.3669/08 (Κ.Ν.Κ.Δ.Ε) άρθρο 57 παραγρ.8 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Αριθμός Απόφασης 398/ Την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συντάχθηκε με συνολική δαπάνη ,82 με αναθεώρηση & Φ.Π.Α., δηλαδή επί έλαττον δαπάνη ποσού 42,61 από την αρχική σύμβαση. 2. Την χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου έως την 6 η Δεκέμβρη 2013 για την κατασκευή των παραπάνω εργασιών. Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνής, Μαυροθαλασσίτη Παναγιώτη, Μαρινάκη Δημήτριου, Σαρδιανού Αθανάσιου και Σακαρίκου Γεώργιου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2013. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

5 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα Ο Πρόεδρος Αδαμίδης Κωνσταντίνος ΤΑ ΜΕΛΗ Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Κυριαζής Παλαιολόγος Λυριστής Παράσχος Κουκούμης Ευστράτιος Μπανάβου Μάλαμα Κουκουλήθρας Στυλιανός Κωνσταντάρας Σωτήριος Σακαρίκος Γεώργιος Μαρινάκης Δημήτριος Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Μοσχάκης Νικόλαος Σαρδιανός Αθανάσιος Κριαρής Αγοραστός Κατσανέρη Δέσποινα Μπουλώτης Δημήτριος