ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ.:ADMIN 481

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4-2-2015 Αρ. Πρωτ.:ADMIN 481"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ.:ADMIN 481 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 10/ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Την 30 η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Β του ιδρύματος, έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο καθηγητής του City University κ. Κώστας Θ. Γραμμένος, Πρόεδρος, ο καθηγητής ΑΠΘ κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος, και τα μέλη: ο κ. Βασίλειος Γούναρης, καθηγητής Α.Π.Θ, ο κ. Δανιήλ Γιαμουρίδης, καθηγητής Ο.Π.Α., ο κ. Αθανάσιος Καΐσης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ., ο κ. Ιωάννης Βλαχάβας, καθηγητής Α.Π.Θ., η κ. Στέλλα Δρούγου, ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ., ο κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Ιστορικός, πρώην Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Δικαιολογημένα απόντες: o κ. Δημήτριος Κατσαντώνης, επιχειρηματίας, ο. κ. Γεώργιος Βενιέρης, ομότιμος καθηγητής Ο.Π.Α. και ο κ. Μιχαήλ Ταμβάκης, καθηγητής του City University. Χρέη γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο κ. Ιωάννης Γιοβανάκης.. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ... ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 6056/ για «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης εποπτείας της εκπαίδευσης και των ενεργειών διεθνούς προώθησης των ΠΜΣ του ιδρύματος (Διοικητικός Δ/ντής Εκπαίδευσης) Απόφαση (Πρόεδρος) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αποδέχονται την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (Πρακτικά 1 & 2) και αποφασίζουν ομόφωνα την επιλογή του κ. Ιωάννη Κώνστα για να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με το ΔΙΠΑΕ σύμφωνα με τα απαιτούμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 6056/ για «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης εποπτείας της εκπαίδευσης και των ενεργειών διεθνούς προώθησης των ΠΜΣ του ιδρύματος (Διοικητικός Δ/ντής Εκπαίδευσης). Μετά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσματος πρακτικού στη Διαύγεια εάν παρέλθει άπρακτο το δεκαήμερο υποβολής ενστάσεων εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης ανάθεσης 1

2 10 η συνεδρίαση ΔΕ έργου μεταξύ του ΔΙΠΑΕ και του κ. Ιωάννη Κώνστα και η Διοικούσα Επιτροπή εντέλλει τον Ειδικό Λογαριασμό να ενημερώσει τον υποψήφιο για το ως άνω αποτέλεσμα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης... Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ Ακριβές απόσπασμα πρακτικών Θεσσαλονίκη Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος 2

3 1 ο Πρακτικό Αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή απασχολούμενου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης του ιδρύματος [Διοικητικός Διευθυντής Εκπαίδευσης] δυνάμει της υπ αριθ. Α.Π. 6056/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συνεδρίασε σήμερα, την , η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αριθμό 26/ (θέμα 10) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποτελούμενη από τους: Καθηγητή Κώστα Θ. Γραμμένο, Πρόεδρο της Δ.Ε., Πρόεδρο, Αν. Καθηγητή Δανιήλ Γιαμουρίδη, μέλος της Δ.Ε. και Κοσμήτορα της Σ.Ο.Δ.Ν.Ε., μέλος και Δημήτριο Κατσαντώνη, μέλος της Δ.Ε., μέλος Αφότου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η αναγκαία απαρτία, καθότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης για την επιλογή απασχολούμενου δυνάμει της υπ αριθ. Α.Π. 6056/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσον αφορά στη θέση με τίτλο «Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης του ιδρύματος [Διοικητικός Διευθυντής Εκπαίδευσης]». Σύμφωνα με την υπ αριθ. Α.Π. 6056/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ορίστηκαν τα ακόλουθα αναγκαία και συνεκτιμώμενα, αντίστοιχα, προσόντα: Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών/ερευνητικών/ αναπτυξιακών έργων και στη προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ καθώς και εφαρμογών διαδικτύου. Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 3

4 Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αυξημένης ευθύνης και υψηλών απαιτήσεων με διεθνή εμπειρία Γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ελάχιστος βαθμός Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου (0-10) κριτηρίου Σπουδές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρώτου και 5 30% δεύτερου κύκλου. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων Συνολική αποτίμηση της έργων υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. 5 50% 5 20% Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, προβαίνει στην καταρχήν αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας είναι οι εξής: - Ιωάννης Κώνστας, με αριθ. πρωτ. 6276/ Μαρία Σωτηράκογλου με αριθ. πρωτ. 6277/ Σημειώνεται ότι ο κ. Χρήστος Ριγανάς υπέβαλε εκπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας, που έλαβε αριθ. πρωτ. εισ. 24/

5 Η πρώτη φάση ελέγχου συνίσταται στην αξιολόγηση, εάν οι υποψήφιοι έχουν καταρχήν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δυνάμει της υπ αριθ. Α.Π. 6056/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων, διαπιστώνονται τα εξής: 1. Ιωάννης Κώνστας Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών/ερευνητικών/ανατ πυξιακών έργων και στη προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ καθώς και εφαρμογών διαδικτύου. Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες (Diploma of Higher Education in Social and Political Sciences) στο Πανεπιστήμιο Brunnel Πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες (Bachelor of Arts in Politics) στο Πανεπιστήμιο Guildhall Βαθμός λίαν καλώς (Second Class Honors) [Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ανωτέρω τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ βάσει της πράξης με αριθ. 20-7/2005]. Master in International Relations του University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο. [Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ανωτέρω τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ βάσει της πράξης με αριθ , με βαθμολογική αντιστοιχία 5,63 (καλώς)]. -Ιανουάριος 2011-Δεκέμβριος 2014 (3 έτη): εκτέλεση καθηκόντων Διοικητικού Διευθυντή στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. -Δεκέμβριος 2008-Δεκέμβριος 2011 (3 έτη και 1 μήνας): Programme Manager & μέλος της ομάδας προετοιμασίας της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Νοέμβριος 2002 έως Νοέμβριος 2008: Συντονιστής Ακαδημίας Ινστιτούτου Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (Ι.Ν.Α. Α.Ε.) Αποδεικνύεται υπερπενταετής απολύτως συναφής επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. -Νοέμβριος 2002 έως Νοέμβριος 2008: Συντονιστής Ακαδημίας Ινστιτούτου Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (Ι.Ν.Α. Α.Ε.). -Απρίλιος 2002-Αύγουστος 2002: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου AESOP Αποδεικνύεται υπερπενταετής επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ναι. Προσκομίζεται η υπ αριθ. Β βεβαίωση της ECDL Ελλάς της Ναι. Απόφοιτος αγγλικού Πανεπιστημίου 5

6 2. Μαρία Σωτηράκογλου Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών/ερευνητικών/ανατπ υξιακών έργων και στη προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων - Πτυχίο Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σεπτ Νοέμβ.2001, βαθμός 6,92. - Πτυχίο Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Φεβρ Φεβρ. 2011, βαθμός 5,93 Μεταπτυχιακό στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νοεμ Ιούλιος 2009, Βαθμός 8, /05/2003 σήμερα, Διευθύντρια και Διευθύντρια κατάρτισης στη Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ» - 10/01/2008 σήμερα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο αντικείμενο τεχνικές εύρεσης εργασίας στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ, KEK POLIS, KEK EDIS.I.NET κα - 10/01/ /08/2007, Στέλεχος Παροχής ομαδικής συμβουλευτικής στην Α ξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. - 05/07/ /12/2006, Διαχειρίστρια Υποέργου με τίτλο «Αναμόρφωση προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποδεικνύεται υπερπενταετής επαγγελματική εμπειρία της υποψήφιας σε ΚΕΚ όσον αφορά στην εκπαίδευση ανηλίκων. Δεν προκύπτει από τον φάκελο της υποψηφιότητας η ύπαρξη προηγούμενη αποδεδειγμένης εμπειρίας της υποψήφιας στην προσέλκυση φοιτητών. - 02/05/2003 σήμερα, Διευθύντρια και Διευθύντρια κατάρτισης στη Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ» - 10/01/2008 σήμερα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο αντικείμενο τεχνικές εύρεσης εργασίας στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ, KEK POLIS, KEK EDIS.I.NET κα - 10/01/ /08/2007, Στέλεχος Παροχής ομαδικής συμβουλευτικής στην Αναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. - 05/07/ /12/2006, Διαχειρίστρια Υποέργου με τίτλο «Αναμόρφωση προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποδεικνύεται υπερπενταετής επαγγελματική εμπειρία της υποψήφιας σε ΚΕΚ όσον αφορά στην εκπαίδευση ανηλίκων. 6

7 Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ καθώς και εφαρμογών διαδικτύου. Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ναι. Προσκομίζεται το υπ αριθ. GX R Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ και το υπ αριθ. GX H Διεθνές Δίπλωμα του Κέιμπριτζ στα προσόντα ΙΤ. Ναι. Proficiency Η Επιτροπή μετά την καταγραφή των προσόντων των υποψηφίων, προβαίνει στην κρίση της συνδρομής ή μη των τυπικών αναγκαίων προσόντων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ο 1 ος υποψήφιος, Ιωάννης Κώνστας, πληροί όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, ο υποψήφιος καλύπτει και όλα τα συνεκτιμώμενα βάσει της πρόσκλησης προσόντα. Υπερτερεί δε της έτερης υποψήφιας δεδομένου ότι έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση σε αγγλόφωνο ΑΕΙ. Η 2 η υποψήφια, Μαρία Σωτηράκογλου, πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν αποδεικνύει όμως προηγούμενη εμπειρία στην προσέλκυση φοιτητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δύο (2) υποψηφίων, καλεί σε συνέντευξη τον α) υποψήφιο την Τετάρτη, 28/01/2015 στις 16:00 και την β) υποψήφια την Τετάρτη, 28/01/2015 στις 16:20, όπως προβλέπεται στην εν λόγω πρόσκληση, ώστε στη συνέχεια να προβεί στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων. Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος Πρόεδρος Αν. Καθηγητής Δανιήλ Γιαμουρίδης Μέλος Δημήτριος Κατσαντώνης Μέλος 7

8 2 ο πρακτικό Αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης εποπτείας της εκπαίδευσης και ενεργειών διεθνούς προώθησης των ΠΜΣ του ιδρύματος [Διοικητικός Διευθυντής Εκπαίδευσης], δυνάμει της υπ αριθ. Α.Π.: 6056/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Β του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συνεδρίασε σήμερα, την , η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αριθμό 26/ (θέμα 10) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποτελούμενη από τους: Καθηγητή Κώστα Θ. Γραμμένο, Πρόεδρο της Δ.Ε., Πρόεδρο, Αν. Καθηγητή Δανιήλ Γιαμουρίδη, μέλος της Δ.Ε. και Κοσμήτορα της Σ.Ο.Δ.Ν.Ε., μέλος και Δημήτριο Κατσαντώνη, μέλος της Δ.Ε., μέλος Αφότου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η αναγκαία απαρτία, καθότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής για την επιλογή απασχολούμενου δυνάμει της υπ αριθ. Α.Π. 6056/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσον αφορά στη θέση με τίτλο «Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης του ιδρύματος [Διοικητικός Διευθυντής Εκπαίδευσης]». Σύμφωνα με την υπ αριθ. Α.Π. 6056/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα κριτήρια επιλογής /αξιολόγησης που προδιαγράφονται στην αίτηση είναι τα ακόλουθα: 1. Ιωάννης Κώνστας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Σπουδές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρώτου και δεύτερου κύκλου. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων έργων Ελάχιστος βαθμός κριτηρίου (0-10) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Τελική σταθμισμένη βαθμολογία 10 30% % 5 8

9 3 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον 9 20% 1,8 προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 100% 9,8 2. Μαρία Σωτηράκογλου ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ελάχιστος βαθμός κριτηρίου (0-10) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Τελική σταθμισμένη βαθμολογία Σπουδές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρώτου και δεύτερου κύκλου % 3 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων έργων Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. 8 * 50% % 1,4 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 100% 8,4 * Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει εμπειρία στην προσέλκυση φοιτητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατατάσσει αξιολογικά τους υποψηφίους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ονομ/μο Σπουδές Πανεπιστ ημιακής εκπαίδευ σης πρώτου και δεύτερου κύκλου Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Υπευθύνου για τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό προώθησης, προσέλκυσης φοιτητών και τη διοικητική εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμός χρηματοδοτούμενων έργων Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙ Α ΥΠΟΨ ΗΦΙΟΤ ΗΤΑΣ 1.Ιωάννης 3 5 1,8 9,8 9

10 Κώνστας 2.Μαρία Σωτηράκογλ ου 3 4 1,4 8,4 Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Ε.Δι.Ε.Λ. την επιλογή του κ. Ιωάννη Κώνστα για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος Πρόεδρος Αν. Καθηγητής Δανιήλ Γιαμουρίδης Μέλος Δημήτριος Κατσαντώνης Μέλος 10