ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

2 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 37 ο θέμα της ημερήσιας έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ανάφερε ότι ο κος Χανιώτης Γεώργιος με την 86/2011 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ανακηρύχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και κατέλαβε τη θέση του μέχρι τότε Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κου Κανάκη Σπυρίδωνα.Επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλους της πλειοψηφίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Πλούμπης Κωνσταντίνος παραιτήθηκε από Δημοτικός Σύμβουλος. Ως εκ τούτου δύο θέσεις αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εκ της πλειοψηφίας, χηρεύουν και πρέπει να γίνει εκλογή για την αναπλήρωσή τους. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιοι για την εκλογή των δύο αναπληρωματικών μελών οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ της πλειοψηφίας κ. Χανιώτης Γεώργιος και η κα Μπεθάνη Κωνσταντίνα κάλεσε τους λοιπούς Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής να το δηλώσουν. Επεσήμανε δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη εκφράζοντος κανενός άλλου, εκ των Συμβούλων της πλειοψηφίας, την πρόθεση να είναι υποψήφιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να προβεί στην εκλογή για την αντικατάσταση δύο (2) αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, θα ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Κατόπιν ακολούθησε η διαδικασία εκλογής για την αντικατάσταση δύο (2) αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το απομένον χρονικό διάστημα μέχρι για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε δύο (2). 2

3 3 Μετά το πέρας της διεξαχθείσης πρώτης ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και οι δύο (2) υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα: - ο κ. Χανιώτης Γεώργιος έλαβε 19 ψήφους εκ των δέκα εννέα (19) παρισταμένων και ψηφισάντων μελών του Συμβουλίου. - η κα Μπεθάνη Κωνσταντίνα έλαβε 19 ψήφους εκ των δέκα εννέα (19) παρισταμένων και ψηφισάντων μελών του Συμβουλίου. Συνεπώς από την παραπάνω διεξαχθείσα ψηφοφορία εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οι Δημοτικοί Σύμβουλος της πλειοψηφίας. κ. Χανιώτης Γεώργιος με 19 ψήφους και κα Μπεθάνη Κωνσταντίνα με 19 ψήφους Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε επίσης υπόψη του και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι Ότι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για το απομένον χρονικό διάστημα της διετίας , εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας - κ. Χανιώτης Γεώργιος ο οποίος έλαβε κατά την διεξαχθείσα πρώτη ψηφοφορία δέκα εννέα (19)ψήφους ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των δέκα εννέα (19) παρισταμένων μελών. - κα Μπεθάνη Κωνσταντίνα η οποία έλαβε κατά την διεξαχθείσα πρώτη ψηφοφορία δέκα εννέα (19) ψήφους ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των δέκα εννέα (19) παρισταμένων μελών. 3

4 4 Η απόφαση πήρε αα 168 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος* 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος **** 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία *** 18. Λιώρης Αθανάσιος ** 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 4

5 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 129 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΕΔΗΜΕ» Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

6 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο έκτακτο θέμα, του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ., έκθεσε ότι σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από τους Δήμους, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης, δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για την καταβολή της χρηματοδότησης αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού επιχείρησης που έχει ήδη υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί με την 297/2011 απόφασή του,καθώς και η Εισηγητικό Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και έξοδα αυτής σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 62/ απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με την οποία εγκρίθηκε η Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ- ΔΗΜΕ και η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής με σκοπό την καταβολή χρηματοδότησης της Επιχείρησης από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την 62/2012 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 12 υπέρ (των ΔΣ της πλειοψηφίας: Τσάμου Παναγ., Τώρου Αθ., Κολοβέντζου Παν.,Δουδέση Δημ., Αδάμ ΜεL., Φλώρου Καλ., Ρόκα Περ., Παπακωνσταντίνου Αγγ., Βασιλείου Μαρ., Σαμπάνη Γ., Χανιώτη Γ., Μπεθάνη Κων) και 7 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνη Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Κώνστα Ευαγγ., Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα Μελ. οι οποίοι δήλωσαν ότι αν και πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης πρέπει να πληρωθούν ψηφίζουν κατά επειδή ότι το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς εισήγηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα ) 1. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( , 00 ) προς το ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας» με δ.τ. «ΚΕΔΗΜΕ» 2. Διαθέτει- ψηφίζει πίστωση ποσού εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( , 00 ) σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ με δ.τ. «ΚΕΔΗΜΕ»», ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους

7 3 Η απόφαση πήρε αα 129 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος* 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος **** 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία *** 18. Λιώρης Αθανάσιος ** 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 3

8 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 130 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας (ΔΟΚΑΠ) Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

9 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2 ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ) έκθεσε ότι με την 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και η σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας» (άρθρο 103 Ν 3852/2010 ) (ΦΕΚ Β 1338/ ). Στη συστατική πράξη αναφέρεται ότι η ετήσια οικονομική επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π. ανέρχεται στο ποσό των Για την εύρυθμη λειτουργία του ΝΠΔΔ κρίνεται απαραίτητη η επιχορήγηση από το Δήμο με το ποσό των ,00, που είναι η δεύτερη επιχορήγηση του Δήμου για το Το δημοτικό συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του την 39/2011 α- πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και η σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας» (άρθρο 103 Ν 3852/2010 ) (ΦΕΚ Β 1338/ ) και τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Ν 3463/06 Ομόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει την επιχορήγηση και ψηφίζει πίστωση ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οικον. Έτους 2012 ως οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας. 2

10 3 Η απόφαση πήρε αα 130 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος* 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος **** 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία *** 18. Λιώρης Αθανάσιος ** 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 3

11 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 131 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία 19. Λιώρης Αθανάσιος 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

12 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 3 ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο) έκθεσε ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προτίθεται να δωρίσει στο Δήμο μας δύο οχήματα ειδικού τύπου: 1. ένα (1) καλαθοφόρο όχημα 15 μέτρων 2. ένα (1) JCB 4CX ECO με βραχόσφυρα ΗΜ380, υδραυλικό κύκλωμα βραχόσφυρας, σύστημα ομαλής πορείας και air condition για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 19 υπέρ (οι 13 ΔΣ της πλειοψηφίας: Τσάμος Παναγ., Τώρος Αθ., Κολοβέντζος Παν.,Δουδέσης Δημ., Αδάμ Μελέτιος, Γραμματικός Μελ., Φλώρου Καλ., Ρόκας Περ., Παπακωνσταντίνου Αγγ., Βασιλείου Μαρ., Σαμπάνης Γ., Χανιώτης Γ., Μπεθάνη Κων. και οι 6 ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Κώνστας Ευαγγ., Μαρούγκα Μ., Λιώρης Αθ) και 3 ψήφους κατά (οι ΔΣ της μειοψηφίας :Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκας Μελ.) Αποδέχεται τη δωρεά ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος 15 μέτρων και ενός (1) JCB 4CX ECO με βραχόσφυρα ΗΜ380, υ- δραυλικό κύκλωμα βραχόσφυρας, σύστημα ομαλής πορείας και air condition, από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Γεώργιο Δρίκο να υπογράψει, ενεργώντας για λογαριασμό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, την σχετική συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση αυτής. Εκφράζει τις ευχαριστίες της στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. 2

13 3 Η απόφαση πήρε αα 131 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία 18. Λιώρης Αθανάσιος 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 3

14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 132 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποξήλωση αυθαίρετης και μη νόμιμης κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οροφής της επί της οδού Στρ. Ν. Ρόκα 102 οικοδομής στη Μάνδρα Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία 19. Λιώρης Αθανάσιος 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

15 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 3 ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως εξής : «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Μάνδρα Θέμα: Αποξήλωση αυθαίρετης και μη νόμιμης κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οροφής της επί της οδού Στρ. Ν. Ρόκα 102 οικοδομής στη Μάνδρα Παρακαλώ να θέσετε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας το θέμα της «Αποξήλωσης αυθαίρετης και μη νόμιμης κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οροφής της επί της οδού Στρ. Ν. Ρόκκα 102 οικοδομής στη Μάνδρα» επί του οποίου προσθέτω τα ακόλουθα: Μετά από σειρά ενεργειών των κατοίκων της Μάνδρας και του Δήμου αποφασίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η αποξήλωση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE της ευρισκόμενης επί της οροφής της εις Μάνδρα και επί της οδού Στρατ. Ν. Ρόκκα 102 οικοδομής ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Πόγκα. Κατόπιν των άνω καλείται το σώμα να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: α) Να διατεθούν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία μέσα και το έμπειρο προσωπικό για να συγκροτηθεί το συνεργείο άμεσης κατεδάφισης-αποξήλωσης της πιο πάνω αυθαίρετης και μη νόμιμης κεραίας κινητής τηλεφωνίας β) Να μην επιτραπεί η τοποθέτηση καμίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στους οικισμούς και στον αστικό ιστό των πόλεων εντός των ορίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ» Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία τοποθετήθηκαν και κάτοικοι της περιοχής Ομόφωνα αποφασίζει α)να διατεθούν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία μέσα και το έμπειρο προσωπικό για να συγκροτηθεί το συνεργείο άμεσης κατεδάφισης-αποξήλωσης της πιο πάνω αυθαίρετης και μη νόμιμης κεραίας κινητής τηλεφωνίας β) Να μην επιτραπεί η τοποθέτηση καμίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στους οικισμούς και στον αστικό ιστό των πόλεων εντός των ορίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 2

16 3 Η απόφαση πήρε αα 132 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία 18. Λιώρης Αθανάσιος 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 3

17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 133 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος του ΟΤ 93δ της ΔΚ Μάνδρας (αίτηση αριθμ. πρωτ. 9756/ Νικολάου Χρ. Παπανικολάου) Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

18 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας έθεσε υπ όψη του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω, σχετική με το θέμα εισήγηση του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος του ΟΤ 93δ της ΔΚ Μάνδρας ΣΧΕΤ.: Η υπ αρ. 9756/ αίτηση Νικολάου Χρ. Παπανικολάου Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Η ιδιοκτησία του αιτουμένου ευρίσκεται στο ΟΤ 93δ της ΔΚ Μάνδρας του Δήμου μας και χαρακτηρίστηκε αυτή και μόνο ως χώρος στάθμευσης με επισπεύδοντα το Δήμο (ΦΕΚ 420/ΑΑΠ/2010) με σκοπό την απόκτηση της έκτασης από αυτόν για δημιουργία χώρου στάθμευσης. Μετά την δημοσίευση της παραπάνω τροποποίησης και μέχρι σήμερα δεν έχει συντελεστεί από τον Δήμο μας η αποζημίωση του δικαιούχου. Έτσι μετά την σχετική αίτηση, η Υπηρεσία διερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 4 του Ν4067/2012 (ΦΕΚ79Α2012) : «4.α. Ο οικείος Δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας οφείλει εντός της προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την δημοσίευση της διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, να κινήσει ως επισπεύδων τη διαδικασία εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την τήρηση των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις διαδικασιών και τις διατάξεις το επομένου άρθρου. β. Μετά την άπρακτο παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 4 α με πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τροποποίηση του σχεδίου ανακαλείται αυτοδίκαια η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση και ο χώρος καθίσταται οικοδομήσιμος με νέα τροποποίηση του σχεδίου ή τίθεται σε καθεστώς εκτός σχεδίου με μερική κατάργηση του εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση της διοικητικής πράξης τροποποίησης ή κατάργησης του σχεδίου πόλης γίνεται χωρίς επανάληψη των διαδικασιών της παραγράφου 1 του παρόντος, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους της προθεσμίας της παραγράφου 4α.» Μετά τα παραπάνω αλλά και επειδή θεωρείται από την Υπηρεσία ότι εξέλειπαν οι λόγοι απόκτησης του παραπάνω χώρου ως χώρου στάθμευσης, Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι Την ανάκληση του χαρακτηρισμού τμήματος του ΟΤ 93δ της ΔΚ Μάνδρας σε χώρο στάθμευσης (ΦΕΚ420/ΑΑΠ/2010) και τον αυτοδίκαιο χαρακτηρισμό αυτού ως οικοδομήσιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 4 του Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α2012) Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. Παναγιώτης Κανάκης Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α β.» Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφανθεί σχετικά 2

19 3 Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 4 του Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α2012) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με 14 ψήφους υπέρ (των 13 ΔΣ της πλειοψηφίας: Τσάμου Παναγ., Τώρου Αθ., Κολοβέντζου Παν.,Δουδέση Δημ., Αδάμ Μελ., Γραμματικού Μελ., Φλώρου Καλ., Ρόκας Περ., Παπακωνσταντίνου Αγγ., Βασιλείου Μαρ., Σαμπάνη Γ., Χανιώτη Γ., Μπεθάνη Κων και 1 ΔΣ της μείζονος πλειοψηφίας Λιώρη Αθαν. ) Με 5 ψήφους κατά των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνη Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Κώνστα Ευαγγ., Μαρούγκα Μ. οι οποίοι δήλωσαν: «Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση του συγκεκριμένου χώρου ως χώρου στάθμευσης σε μια πυκνοδομημένη και με ιδιαίτερη φυσιογνωμία περιοχή της πόλης. Εκτιμούμε ότι ο Δήμος έχει την ταμειακή ε- πάρκεια, εφόσον ήδη έχει προθεσμιακή κατάθεση ,00 ), να προβεί άμεσα στην αγορά του οικοπέδου και την απρόσκοπτη αποζημίωση των ιδιοκτητών» και 3 λευκά των ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα Μελ. οι οποίοι δήλωσαν: «Σύμφωνα με τις εξηγήσεις και την ενημέρωση που μας έδωσε ο Δήμαρχος για το θέμα αυτό, θεωρείται από την υπηρεσία του Δήμου ότι αφενός μεν εξέλειπαν οι λόγοι απόκτησης του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης και α- φετέρου δεν υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια για την αποζημίωση του δικαιούχου, χωρίς αυτό μάλιστα να αναφέρεται στην εισήγηση του θέματος. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον κ. Δήμαρχο δεν κάλυψαν το φάσμα των ερωτήσεων που τέθηκαν, όπως δεν λάβαμε και απάντηση στο ερώτημά μας εάν εξαντλήθηκαν όλες οι περιπτώσεις εξασφάλισης του απαιτούμενου ποσού και πως το αποδεικνύει αυτή η Υπηρεσία του Δήμου. Πέραν αυτών, εμείς θεωρούμε ότι η παρ. 4 α και 4β του άρθρου 32 του Ν 4067/2012 που επικαλείται η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έχουν εφαρμογή σε αποφάσεις που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο από εδώ και στο εξής για άρση απαλλοτρίωσης μετά από αυτοδίκαια ανάκληση ή δικαστική απόφαση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης ή δέσμευση ιδιοκτησίας για κοινόχρηστους χώρους. Επομένως δεν κατανοούμε τους λόγους αποδέσμευσης του οικοπέδου και ψηφίζουμε λευκό αναζητώντας τις ενέργειες του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων και τις περαιτέρω διευκρινίσεις του προαναφερόμενου νόμου, δεδομένου ότι αποτελεί σταθερή θέση της παράταξής μας η διατήρηση κοινόχρηστου και κοινωφελούς χαρακτήρα χώρων του Δήμου» Την ανάκληση του χαρακτηρισμού τμήματος του ΟΤ 93δ της ΔΚ Μάνδρας σε χώρο στάθμευσης (ΦΕΚ420/ΑΑΠ/2010) και τον αυτοδίκαιο χαρακτηρισμό αυτού ως οικοδομήσιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 4 του Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α2012) 3

20 4 Η απόφαση πήρε αα 133 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος* 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος **** 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία *** 18. Λιώρης Αθανάσιος ** 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 4

21 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 134 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τροποποίηση προγράμματος έργων Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

22 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας ανέφερε ότι: Στο πρόγραμμα έργων του Δήμου έτους 2012 (αποφ. ΔΣ 222/2011) είναι γραμμένα τα παρακάτω έργα των οποίων προτείνεται η τροποποίηση ως προς τον τίτλο ως ακολούθως: Τροποποίηση έργων ως προς τον τίτλο Από Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Μάνδρας. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βιλίων. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μάνδρας. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βιλίων. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Οινόης. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Μάνδρας. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Βιλίων. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Ερυθρών. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Οινόης. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μάνδρας. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βιλίων. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ερυθρών. Σε Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Μάνδρας. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Βιλίων. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μάνδρας. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Βιλίων. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Οινόης. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Μάνδρας. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Βιλίων. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Ερυθρών. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Τ.Κ. Οινόης. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μάνδρας. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Βιλίων. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Ερυθρών. 2

23 3 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Οινόης (Νεκροταφείο κ.α.). ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.. ΟΙΝΟΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.. ΟΙΝΟΗΣ Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Οινόης (Νεκροταφείο κ.α.) ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν 3852/2010 και την 69/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ομόφωνα Αποφασίζει Τροποποιεί το πρόγραμμα έργων του Δήμου έτους 2012, ως ακολούθως: Τροποποίηση έργων ως προς τον τίτλο Από Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Μάνδρας. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βιλίων. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μάνδρας. Σε Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Μάνδρας. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Βιλίων. Επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μάνδρας. 3

24 4 Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βιλίων. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Οινόης. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Μάνδρας. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Βιλίων. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Ερυθρών. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Οινόης. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μάνδρας. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βιλίων. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ερυθρών. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Οινόης (Νεκροταφείο κ.α.). ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.. ΟΙΝΟΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.. ΟΙΝΟΗΣ Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Βιλίων. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Ερυθρών. Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Οινόης. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Μάνδρας. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Βιλίων. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Ερυθρών. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Τ.Κ. Οινόης. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μάνδρας. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Βιλίων. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Ερυθρών. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Οινόης (Νεκροταφείο κ.α.) ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟ- ΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ 4

25 5 Η απόφαση πήρε αα 134 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος* 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος **** 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία *** 18. Λιώρης Αθανάσιος ** 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 5

26 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 135 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2012 Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

27 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας ανάφερε ότι επιβάλλεται η υπάρχουσα τάξη του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2012 να υποστεί αναγκαίες μεταβολές ως προς τα έσοδα και έξοδα Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5/ ΒΔ περί οικον. Διοίκησης και λογιστικού των Δ&ΚΚ 2. Τις διατάξεις του Ν 3463/06 (ΚΔ&Κ) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 12 υπέρ (των ΔΣ της πλειοψηφίας: Τσάμου Παναγ., Τώρου Αθ., Κολοβέντζου Παν.,Δουδέση Δημ., Αδάμ Μελ., Γραμματικού Μελ., Φλώρου Καλ., Ρόκας Περ., Παπακωνσταντίνου Αγγ., Βασιλείου Μαρ., Χανιώτη Γ., Μπεθάνη Κων) και 9ψήφους κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνη Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Κώνστα Ευαγγ., Μαρούγκα Μ., Λιώρη Αθ., Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα Μελ) Προβαίνει στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2012 ως ακολούθως: ΕΞΟΔΑ Κατάργηση ΚΑ Τίτλος Ποσό Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων ,00 Σύνολο ,00 Αποθεματικό ,29 Νέο Αποθεματικό ,29 Δημιουργία Ενίσχυση πιστώσεων ΚΑ Τίτλος Ποσό Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,00 ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΕΔΗΜΕ» Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 7.000,00 Δικαίου (ΤΣΜΕΔΕ) Σύνολο ,00 Αποθεματικό ,29 Νέο Αποθεματικό 8.448,29 2

28 3 Η απόφαση πήρε αα 135 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Αδάμ Μελέτιος 5. Γραμματικός Μελέτιος* 6. Φλώρου Καλομοίρα 7. Ρόκας Περικλής 8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 9. Βασιλείου Μάριος 10. Σαμπάνης Γεώργιος **** 11. Χανιώτης Γεώργιος 12. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 13. Κριεκούκη Ιωάννα 14. Κυδώνης Αθανάσιος 15. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 16. Κώνστας Ευάγγελος 17. Μαρούγκα Μαρία *** 18. Λιώρης Αθανάσιος ** 19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 20. Κώνστα Αγλαΐα 21. Μαρούγκας Μελέτιος 3

29 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 136 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της ε- βδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος* 7. Φλώρου Καλομοίρα 8. Ρόκας Περικλής 9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 10. Βασιλείου Μάριος 11. Σαμπάνης Γεώργιος **** 12. Χανιώτης Γεώργιος 13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Κυδώνης Αθανάσιος 16. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 17. Κώνστας Ευάγγελος 18. Μαρούγκα Μαρία *** 19. Λιώρης Αθανάσιος ** 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος ***** 21. Κώνστα Αγλαΐα 22. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Μπέκας Δημήτριος 2. Λινάρδος Ιωάννης 3. Μεϊντάνης Ιωάννης 4. Γιάννου Γεώργιος 5. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Γραμματικός Μελέτιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων **Ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του και ψηφοφορία του 12 ου θέματος ***Η ΔΣ Μαρούγκα Μαρία της μειοψηφίας προσήλθε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των 2 έκτακτων θεμάτων ****Ο ΔΣ της πλειοψηφίας Σαμπάνης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2 ου θέματος της ημερήσιας *****Ο ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία του 10 ου θέματος της ημερήσιας

30 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας έκθεσε ότι: Με την αριθμ. 5/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόσληψη πενήντα (55) ατόμων: Α: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ θέσεις εργατών Καθ/τας 34 θέσεις οδηγών 10 θέσεις χειριστών μηχ/των έργων 03 θέσεις ηλεκτρολόγων 01 ΣΥΝΟΛΟ θέσεων 48 Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ θέσεις εργατών γενικά 02 θέσεις τεχνιτών υδραυλικών 02 ΣΥΝΟΛΟ θέσεων 04 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Θέσεις εργατών γενικά 03 ΣΥΝΟΛΟ θέσεων 03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 55 Με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», γνωστοποιούνται τα εξής: Με την αριθμ. πρωτ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ85/Α / ), εγκρίθηκε η απασχόληση είκοσι οκτώ (28) ατόμων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας. 2

31 3 Ο καθορισμός των ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες θα γίνει κατά την πάγια διαδικασία, από το δημοτικό συμβούλιο, σε αντιστοιχία με το υποβληθέν στο Υπουργείο αίτημα του Δήμου για τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του 4071/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3812/ Την 5/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 4. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», Ομόφωνα αποφασίζει Καθορίζει τις ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι- διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας ως α- κολούθως: Έξι (6) θέσεις κλάδου ΔΕ30 οδηγών Έντεκα (11) θέσεις κλάδου ΥΕ16εργατών καθαριότητας Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ 24 ηλεκτρολόγων Δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ16 Εργατών ύδρευσης Τριών (3) θέσεις κλάδου ΔΕ30 υδραυλικών-τεχνιτών Δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ16 εργατών νεκροταφείου 3

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκατάσταση ΑΤΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 246 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 126 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 86 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 127 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή Πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)»

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 61 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19-1-2011 1. Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την ανάθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 3-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 173 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 170 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 212 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 255 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καταβολή επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 91 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στην Αίγινα σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 107 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διενέργεια εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. ΛΛΝΙΚ ΔΟΚΑΤΙΑ ΝΟΟΣ ΑΤΤΙΚΣ ΔΟΣ ΑΝΔΑΣ ΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου άνδρας ιδυλλίας Αρ. Αποφ. ΠΙΛΨ Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 3/05 Μαρτίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 3/05 Μαρτίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 3/05 Μαρτίου 2017 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 78/2011 ΘΕΜΑ:23o «Έγκριση δαπάνης ειδών για τις ανάγκες του Δήμου και παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3.

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 03/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 06 Ιουλίου 2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 14100 Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης για έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου. Αριθμ. Απόφασης : 336/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση εσόδων - εξόδων (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 220 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραχώρηση ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 278 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -30-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017. έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017. έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Χορήγηση βεβαίωσης για σύσταση νέων οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.43 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενηµέρωση,συζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ 238 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -22-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 615 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την 6 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016

Λήψη απόφασης για την 6 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 111/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 6 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Απόσπασμα από το αριθ. 1/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ Αριθμ. Απόφασης: 2/2011 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 23/3/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 16408 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 31/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 31/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 31/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 295 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ακίνητο έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗ0-Ο4Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ /

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗ0-Ο4Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 10150/10-06-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης/07-06-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 )

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 180/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 9463 ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 ) Απόσπασµα από το πρακτικό της 16 ης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1 ης /2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα, 30/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 1/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης/ 17-02-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 48/2016 Περίληψη: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 20 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών 2016

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 310/2016 Απόσπασμα από το πρακτικό της 14 ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΖ-ΑΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΖ-ΑΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης /2013 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της 01/3/2016 Αριθμός Απόφασης: 12/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της 01/3/2016 Αριθμός Απόφασης: 12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα