APΘPO 252. ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ TΩN AYTOKINHTΩN ΠAPAΓΩΓHΣ (Oµάδα N), TΩN AYTOKINHTΩN TOYPIΣMOY (Oµάδα A) KAI TΩN AYTOKINHTΩN MEΓAΛOY TOYPIΣMOY (Oµάδα B)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APΘPO 252. ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ TΩN AYTOKINHTΩN ΠAPAΓΩΓHΣ (Oµάδα N), TΩN AYTOKINHTΩN TOYPIΣMOY (Oµάδα A) KAI TΩN AYTOKINHTΩN MEΓAΛOY TOYPIΣMOY (Oµάδα B)"

Transcript

1 APΘPO 252 ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ TΩN AYTOKINHTΩN ΠAPAΓΩΓHΣ (Oµάδα N), TΩN AYTOKINHTΩN TOYPIΣMOY (Oµάδα A) KAI TΩN AYTOKINHTΩN MEΓAΛOY TOYPIΣMOY (Oµάδα B) 1. ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ 1.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Aπαγορεύονται όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αν επιτρέπονται σαφώς από τους συγκεκριµένους κανονισµούς της οµάδας στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο ή από τις παρακάτω γενικές διατάξεις ή αν επιβάλλονται από το κεφάλαιο Eξοπλισµός Aσφαλείας. Tα διάφορα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου πρέπει να διατηρούν την αρχική τους λειτουργία. 1.2 EΦAPMOΓH ΓENIKΩN IATAΞEΩN Oι γενικές διατάξεις πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση που οι προδιαγραφές των οµάδων Aυτοκινήτων Παραγωγής (N), Aυτοκινήτων Tουρισµού (A) ή Aυτοκινήτων Mεγάλου Tουρισµού (B) δεν προβλέπουν αυστηρότερη διάταξη. 1.3 ΥΛΙΚΟ Η χρήση υλικού µε µέτρο κάµψης µεγαλύτερο από 40 GPa/g/cm³, απαγορεύεται, µε την εξαίρεση βυσµάτων, επικαλύψεων εξάτµισης, ενώσεων στροβίλων αντλιών νερού, τακακιών, δαγκανών φρένων, επιστρώσεων πιστονιών, κυλιόµενων µερών εδράνων (µπίλιες, βελόνες, κύλινδροι), ηλεκτρονικών συσκευών και αισθητήρων, εξαρτηµάτων που ζυγίζουν λιγότερο από 20 g και όλων των επικαλύψεων µε πάχος µικρότερο ή ίσο από 10 µικρά. Απαγορεύεται η χρήση για κατασκευή εξαρτηµάτων που είναι ελεύθερα ή αναγνωρισµένα σε προαιρετική παραλλαγή (VO) µεταλλικού υλικού µε µέτρο κάµψης µεγαλύτερο από 30 GPa/g/cm 3 ή του οποίου το µέγιστο όριο ειδικής θραύσης (UTS) είναι µεγαλύτερο από 0,24 MPa/Kg/m 3 για µη µαγνητικά υλικά ή 0.30 MPa/Kg/m 3 για µαγνητικά υλικά (πχ. 80% σίδηρος) Επιτρέπεται η χρήση τιτανίου τύπου ASTM Ti-6Al-4V βαθµίδας 5 (5.5 < Al < 6.75, C max 0.10, 3.5 < V < 4.5, 87.6 < Ti < 91), εκτός από τις περιπτώσεις όπου η χρήση τιτανίου απαγορεύεται σαφώς. εν επιτρέπεται η κατασκευή περιστρεφόµενων τµηµάτων υπερσυµπιεστών ή ισοδυνάµων συστηµάτων υπερτροφοδοσίας (εκτός από τα κυλιόµενα µέρη των εδράνων) από κεραµικό υλικό ή µε κεραµική επίστρωση. Αυτοί οι περιορισµοί δεν αφορούν τα εξαρτήµατα, τα οποία αναγνωρίστηκαν µε το αρχικό αυτοκίνητο. εν επιτρέπεται η χρήση κράµατος µαγνησίου σε φύλλα µε πάχος µικρότερο από 3 mm. 1.4 Aποτελεί υποχρέωση κάθε αγωνιζοµένου να αποδεικνύει στους Tεχνικούς Eφόρους και στους Aγωνοδίκες του αγώνα ότι το αυτοκίνητό του είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους κανονισµούς και για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. 1.5 Kατεστραµένα σπειρώµατα µπορούν να επισκευάζονται µε την τοποθέτηση νέου σπειρώµατος της ίδιας εσωτερικής διαµέτρου ( helicoil type). 1.6 Kάθε αυτοκίνητο της οµάδας A αναγνωρισµένο µετά τη 1/1/99, µε εξαίρεση τα kit car, που συµµετέχει σε ράλι δεν πρέπει να ξεπερνά σε πλάτος τα 1800 mm. Τα αυτοκίνητα οµάδας Ν µπορούν να συµµετέχουν στην ολοκληρωµένη τους έκδοση. 1.7 Ελεύθερο εξάρτηµα Ελεύθερο σηµαίνει πως το αρχικό εξάρτηµα, όπως και οι λειτουργίες του, µπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί µε ένα νέο εξάρτηµα, µε την προϋπόθεση πως το νέο εξάρτηµα δεν έχει καµία πρόσθετη λειτουργικότητα σε σχέση µε το αρχικό εξάρτηµα. 2 IAΣTAΣEIΣ KAI BAPH 2.1 AΠOΣTAΣH AΠO TO E AΦOΣ Kανένα τµήµα του αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να ακουµπά στο έδαφος όταν τα λάστιχα µιας πλευράς ξεφουσκώσουν. H δοκιµή θα γίνεται σε επίπεδο έδαφος και σε συνθήκες αγώνα, µε το πλήρωµα στη θέση του. 2.2 EPMA Eπιτρέπεται η συµπλήρωση του βάρους του αυτοκινήτου µε ένα ή περισσότερα τεµάχια έρµατος, µε τον όρο ότι πρόκειται για στερεά και ενιαία τεµάχια στερεωµένα µε χρήση εργαλείων, ότι παρέχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης σφραγίδας ελέγχου, ότι είναι τοποθετηµένα στο πάτωµα του θαλάµου επιβατών και ότι είναι ορατά και επιθεωρήσιµα από τους τεχνικούς εφόρους οι οποίοι και θα τα σφραγίσουν. Eφαρµογή: Mόνο στα Aυτοκίνητα Tουρισµού (οµάδα A) και στα Aυτοκίνητα Mεγάλου Tουρισµού (οµάδα B) και αυτοκίνητα της οµάδος R. Στα Aυτοκίνητα Παραγωγής (οµάδα N) δεν επιτρέπεται κανένα είδος έρµατος. Eν τούτοις στα ράλι επιτρέπεται η µεταφορά εργαλείων και ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο µέσα στο θάλαµο επιβατών ή / και µέσα στο χώρο του κινητήρα ή / και µέσα στο χώρο αποσκευών µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο KINHTHPAΣ 3.1 YΠEPTPOΦO OTHΣH Σε περίπτωση υπερτροφοδότησης του κινητήρα ο ονοµαστικός κυλινδρισµός του θα πολλαπλασιάζεται µε 1.7 για κινητήρες βενζίνης και µε 1.5 για κινητήρες πετρελαίου (diesel) και το αυτοκίνητο θα κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στον θεωρητικό κυλινδρισµό που προκύπτει. Tο αυτοκίνητο θα λογίζεται σε όλες τις περιπτώσεις µε τον κυλινδρισµό που έχει αυξηθεί µε αυτόν τον τρόπο σαν να ήταν ο πραγµατικός. Aυτό θα ισχύει κυρίως για την κατάταξή του στην κλάση κυλινδρισµού του, τις εσωτερικές του διαστάσεις, τον ελάχιστο αριθµό θέσεων, το ελάχιστο βάρος κλπ. 3.2 TYΠOΣ IΣO YNAMIAΣ METAΞY KINHTHPΩN ME ΠAΛIN POMOYNTA EMBOΛA KAI ΠEPIΣTPOΦIKΩN KINHTHPΩN (του τύπου του κατοχυρωµένου από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας NSU-WANKEL) H ισοδυναµία του κυλινδρισµού είναι η διαφορά µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης χωρητικότητας του θαλάµου καύσης. 3.3 TYΠOΣ IΣO YNAMIAΣ METAΞY KINHTHPΩN ME ΠAΛIN POMOYNTA EMBOΛA KAI ΣTPOBIΛOKINHTHPΩN Eίναι ο παρακάτω τύπος: S (3,10 x R) - 7,63 C = ,09625 S = Tο εµδαδόν της επιφανείας του στοµίου διέλευσης του αέρα υψηλής πίεσης σε τετραγωνικά εκατοστά (cm²). Eίναι η επιφάνεια διέλευσης της ροής αέρα στην έξοδο των πτερυγίων του στάτορα (ή στην έξοδο από το πρώτο στάδιο αν ο στάτορας έχει πολλά στάδια). H µέτρηση γίνεται παίρνοντας την επιφάνεια των µικρών σταθερών πτερυγίων του πρώτου σταδίου της τουρµπίνας

2 υψηλής πίεσης. Στις περιπτώσεις που τα πτερύγια του πρώτου σταδίου είναι ρυθµιζόµενα (µη σταθερά), πρέπει να ανοίξουν στο µέγιστο της έκτασής τους. Eποµένως, η επιφάνεια (εµβαδόν) του τµήµατος υψηλής πίεσης είναι το γινόµενο του ύψους του πτερυγίου σε εκατοστά επί το πλάτος του πτερυγίου σε εκατοστά επί τον αριθµό των πτερυγίων. R = η σχέση πίεσης. Eίναι η σχέση του συµπιεστού της τουρµπίνας. Yπολογίζεται µε αλυσσιδωτό πολλαπλασιασµό των πιο κάτω συντελεστών για κάθε στάδιο συµπίεσης, δηλαδή: Aξονικός συµπιεστής υποηχητικής ταχύτητας : 1,15 κατά στάδιο Aξονικός συµπιεστής ταχύτητας ήχου (TRANS-SONIC) : 1,5 '' '' Aκτινωτός συµπιεστής : 4,25 '' '' Eποµένως ένας συµπιεστής µε ένα ακτινωτό και έξη αξονικά υποηχητικά στάδια θα έχει πίεση: 4,25 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 ή 4,25 x (1,15) = 9,83 C = Iσοδύναµος κυλινδρισµός σε κυβικά εκατοστά (cm³) για κινητήρες µε παλινδροµούντα έµβολα. 3.4 Aπαγορεύονται όλοι οι κινητήρες µέσα στους οποίους εγχύνεται ή καίγεται καύσιµο µετά από µια θυρίδα εξαγωγής καυσαερίου. 3.5 IΣO YNAMIEΣ METAΞY KINHTHPΩN ME ΠAΛIN POMOYNTA EMBOΛA KAI NEΩN TYΠΩN KINHTHPΩN H OA διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει τροποποιήσεις στις καθιερωµένες βάσεις σύγκρισης µεταξύ των κινητήρων κλασσικού τύπου και κινητήρων νέου τύπου, µε προειδοποίηση 2 ετών, που αρχίζει να προσµετρά την 1η Iανουαρίου που ακολουθεί την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης. 3.6 ΣYΣTHMA EΞAΓΩΓHΣ KAI ΣIΓAΣTHPAΣ (ΣIΛANΣIE) Aκόµη και αν οι διατάξεις που αφορούν συγκεκριµένη οµάδα επιτρέπουν την αντικατάσταση του αρχικού σιγαστήρα τα αυτοκίνητα που συµµετέχουν σε αγώνα ανοικτού δρόµου πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σιγαστήρα εξαγωγής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας της χώρας (χωρών) στην οποία διεξάγεται η εκδήλωση. Σε όλα τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται σε αγώνες ράλι το ύψος θορύβου στο δρόµο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 103 Db (A) µε τον κινητήρα στις 3500 σαλ για κινητήρες βενζίνης και 2500 σ.α.λ. για κινητήρες πετρελαίου, εκτός αν τα όρια της χώρας που γίνεται ο αγώνας είναι χαµηλώτερα. Oι οπές των σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε ένα ανώτατο ύψος 45 cm και κατώτατο 10 cm από το έδαφος. H οπή της εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να βρίσκεται µέσα στην περίµετρο του αυτοκινήτου, σε απόσταση όχι µικρότερη από 10 cm εσωτερικά από αυτήν την περίµετρο και πίσω από το νοητό κάθετο επίπεδο που περνά από το µέσο του µεταξονίου. Eξ άλλου θα πρέπει να υπάρχει µια αποτελεσµατική προστασία έτσι ώστε οι υπερθερµασµένοι σωλήνες να µην µπορούν να προκαλέσουν εγκαύµατα. Tο σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων δεν πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Tα καυσαέρια δεν µπορούν να εξέρχονται παρά µόνο από το άκρο του συστήµατος. Mέρη του πλαισίου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µέρη του συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων. Eξαγωγή µε Kαταλύτη: Στην περίπτωση που ένας τύπος αυτοκινήτου έχει αναγνωρισθεί µε δύο εκδόσεις συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων (εξαγωγή µε καταλύτη και άλλη), το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε µια από τις δύο εκδόσεις, αποκλειοµένου οποιουδήποτε µεταξύ τους συνδυασµού. Ολα τα αυτοκίνητα τύπου κιτ (VK WRC S2000-Rally) πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αναγνωρισµένη καταλυτική εξαγωγή. Για όλες τις οµάδες και για όλες τις χώρες όπου αυτό επιβάλλεται, όλα τα αυτοκίνητα που είναι καταχωρηµένα σε αυτή τη χώρα πρέπει να χρησιµοποιούν αναγνωρισµένη καταλυτική εξαγωγή. Αντίστοιχα, για αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν καταλυτική εξαγωγή, αυτή επιτρέπεται να αφαιρεθεί εφόσον δεν είναι υποχρεωτική στη διοργανώτρια χώρα. εν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση ενός αναγνωρισµένου καταλύτη. Ενα αυθεντικό αντίγραφο του δελτίου αναγνώρισης πρέπει να παρουσιάζεται στους τεχνικούς εφόρους του αγώνα. 3.7 ΘEΣH ΣE ΛEITOYPΓIA TOY KINHTHPA AΠO TON ΘAΛAMO EΠIBATΩN Aπαιτείται εκκινητήρας (µίζα) µε πηγή ενέργειας ηλεκτρική ή άλλου τύπου που θα είναι δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία από τον οδηγό όταν κάθεται στη θέση του. 3.8 MΠΛOK KYΛIN PΩN Στους κινητήρες χωρίς χιτώνια, είναι δυνατόν να επισκευασθούν οι κύλινδροι µε προσθήκη υλικού, αλλά όχι εξαρτηµάτων. 4 META OΣH Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ένα κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο θα περιλαµβάνει µια σχέση κίνησης όπισθεν που θα είναι σε κατάσταση λειτουργίας όταν το αυτοκίνητο ξεκινά για τον αγώνα και την οποία θα µπορεί να χειρισθεί ο οδηγός καθισµένος στη θέση του. 5 ANAPTHΣH Aπαγορέυεται η χρήση τµηµάτων της ανάρτησης κατασκευασµένων µερικώς ή ολικώς από σύνθετα υλικά. 6 TPOXOI Aπαγορεύεται η χρήση τροχών κατασκευασµένων µερικώς ή ολικώς από σύνθετα υλικά. Mέτρηση φάρδους των τροχών: Mε τον τροχό τοποθετηµένο και το αυτοκίνητο να ακουµπά στο έδαφος, (το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε κατάσταση αγώνα και ο οδηγός να κάθεται στη θέση του), η µέτρηση του φάρδους του τροχού θα γίνει σ oποιοδήποτε σηµείο κατά µήκος της περιφέρειας του ελαστικού εκτός της περιοχής που βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος. Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός λάστιχα τοποθετηµένα σαν τµήµατα ενός τροχού, αυτά πρέπει να είναι στο σύνολό τους το πολύ ίσα µε τη µεγαλύτερη προβλεπόµενη διάσταση για την οµάδα που χρησιµοποιούνται. (Bλέπε άρθ και ). 7 AMAΞΩMA / ΣΑΣΙ / ΠΛΑΙΣΙΟ 7.1 Tα αυτοκίνητα µε µετατρεπόµενο (καµπριολέ) αµάξωµα πρέπει να πληρούν σε όλα τα σηµεία τους τις διατάξεις που αφορούν τα αυτοκίνητα µε ανοικτό αµάξωµα. Επιπρόσθετα, αυτοκίνητα µε συµπαγή ανοιγόµενη οροφή πρέπει να οδηγούνται αποκλειστικά µε την οροφή κλειστή και κλειδωµένη. 7.2 EΛAXIΣTEΣ EΣΩTEPIKEΣ IAΣTAΣEIΣ Aν µια τροποποίηση που επιτρέπεται από το Παράρτηµα J επηρεάζει µια διάσταση που αναφέρεται στο δελτίο αναγνώρισης, η διάσταση αυτή παύει να έχει αξία σαν κριτήριο καταλληλότητας (συµµόρφωσης) του αυτοκινήτου.

3 7.3 ΘAΛAMOΣ EΠIBATΩN Η αλλαγή της πλευράς οδήγησης (αριστερό δεξί τιµόνι) επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση πως το αρχικό και το τροποποιηµένο αυτοκίνητο είναι µηχανικά ισοδύναµα και τα χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα είναι αυτά που προµηθεύει ο κατασκευαστής για τέτοια µετατροπή για την εν λόγω οικογένεια. Ειδικότερα, η κολώνα του τιµονιού πρέπει να περνά µέσα από το πλαίσιο µόνο µέσω ενός ανοίγµατος που έχει γίνει για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή του εν λόγω οχήµατος. Για αυτοκίνητα Super 1600, Super 2000 και WRC η αλλαγή της πλευράς οδήγησης επιτυγχάνεται µέσω ενός πλήρους συστήµατος διεύθυνσης αναγνωρισµένου σε προαιρετική παραλλαγή (VO) από τον κατασκευαστή. Η οπή που επιτρέπει το πέρασµα της κολώνας του τιµονιού µέσα από το αµάξωµα πρέπει να είναι αναγνωρισµένη µε αυτό το σύστηµα. Mέσα στο θάλαµο επιβατών µπορούν να µεταφέρονται µόνο τα εξής εξαρτήµατα: εφεδρικός (οί) τροχός (οί), ανταλλακτικά, εργαλεία, εφόδια ασφάλειας, εφόδια επικοινωνίας, έρµα (αν επιτρέπεται), δοχείο νερού καθαρισµού παρµπρίζ (µόνο στα αυτοκίνητα των οµάδων A και B). O χώρος και η θέση του επιβάτη ενός ανοικτού αυτοκινήτου δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να καλύπτεται. Ολα τα ανταλλακτικά και εργαλεία πρέπει να στερεώνονται είτε πίσω από τις θέσεις του οδηγού ή / και του συνοδηγού είτε κάτω από τις θέσεις του οδηγού ή / και του συνοδηγού. Oι θήκες για τα κράνη και τα εργαλεία που βρίσκονται στο θάλαµο επιβατών πρέπει να είναι φτιαγµένες από άφλεκτο υλικό που σε περίπτωση φωτιάς δεν πρέπει να βγάζει τοξικά αέρια. Oι αερόσακκοι ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί αρχικά στο αυτοκίνητο µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς όµως να γίνουν τροποποιήσεις στην εµφάνιση του αµαξώµατος. 7.4 Όλες οι επιφάνειες του αµαξώµατος του σασσί και του πλαισίου πρέπει πάντοτε να είναι από το ίδιο υλικό του αναγνωρισµένου αυτοκινήτου και πρέπει να έχουν το ίδιο πάχος υλικού. Όλες οι χηµικές επιδράσεις / αλλοιώσεις απαγορεύονται. 7.5 ΣTEPEΩΣH KAI ΠPOΣTAΣIA ΠPOBOΛEΩN Eπιτρέπεται το άνοιγµα οπών στο µπροστινό µέρος του αµαξώµατος αποκλειστικά για το πέρασµα των βραχιόνων στήριξης προβολέων. Στους αγώνες ράλι µπορούν να τοποθετηθούν στους προβολείς µη ανακλαστικά προστατευτικά από εύκαµπτο υλικό, που δεν πρέπει να προεξέχουν προς τα εµπρός περισσότερο από 10 cm από το κρύσταλλο του προβολέα. 7.6 Kάθε αντικείµενο επικίνδυνο από τη φύση του (προϊόντα εύφλεκτα κλπ.) πρέπει να φέρεται εκτός θαλάµου επιβατών. 7.7 ΛAΣΠΩTHPEΣ (Mόνο για ράλι) Επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκάρσιων λασπωτήρων σύµφωνα µε το παρακάτω άρθρο. Αν οι εγκάρσιοι λασπωτήρες είναι υποχρεωτικοί, αυτή η απαίτηση πρέπει να αναφέρεται στους συµπληρωµατικούς κανονισµούς του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, οι εγκάρσιοι λασπωτήρες γίνονται δεκτοί µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πρέπει να αποτελούνται από εύκαµπτο πλαστικό υλικό πάχους τουλάχιστον 4 mm ( ελάχιστη πυκνότητα 0.85g/cm2) Πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στο αµάξωµα. Πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το πλάτος κάθε τροχού αλλά πρέπει να αφήνουν ελεύθερο περισσότερο από το 1/3 του πλάτους του αυτοκινήτου, πίσω από τους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς (σχήµα 252-6) Mεταξύ του δεξιού και του αριστερού λασπωτήρα που βρίσκονται εµπρός από τους οπίσθιους τροχούς πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 cm. Mε το αυτοκίνητο σε στάση και χωρίς το πλήρωµα µέσα, η κάτω άκρη από τους λασπωτήρες δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 10 cm από το έδαφος. Σε κάθετη προβολή, οι λασπωτήρες αυτοί δεν πρέπει να προεξέχουν από το αµάξωµα. Οπως φαίνεται το ελαστικό από πίσω, πάνω από αυτό και για όλο το ύψος του, όλο το πλάτος του ελαστικού πρέπει να καλύπτεται. Σχήµα Eάν ο ειδικός κανονισµός ενός αγώνα επιβάλει ή επιτρέπει λασπωτήρες από εύκαµπτο υλικό για την προστασία από την εκτόξευση λάσπης προς τα εµπρός, τότε επιτρέπεται να τοποθετηθούν στο εµπρόσθιο µέρος του αυτοκινήτου. Tο πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνά το ολικό πλάτος του αυτοκινήτου και το µήκος τους τα 10 cm από την περίµετρο του αυτοκινήτου. Πρέπει δε να αφήνουν ελεύθερο περισσότερο από το 1/3 του πλάτους του αυτοκινήτου εµπρός από τους εµπρός τροχούς, σχήµα HΛEKTPIKO ΣYΣTHMA 8.1 ΦΩTIΣMOΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ένα φανάρι οµίχλης µπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο (και αντίστροφα) µε τον όρο ότι η αρχική στήριξη παραµένει η ίδια µε την αρχική. Εάν οι αρχικοί καθρέπτες οπισθοπαρατήρησης περιλαµβάνουν και δείκτες πορείας (φλάς) και εάν το παράρτηµα J που εφαρµόζεται για το όχηµα επιτρέπει την αντικατάσταση των καθρεπτών αυτών τότε οι δείκτες πορείας πρέπει να παραµείνουν χωρίς απαραίτητα να βρίσκονται τοποθετηµένοι πάνω στους καθρέπτες 8.2 Γεννήτριες και γεννήτριες-µίζες H στήριξη της γεννήτριας (αλτερνέϊτορ) και της γεννήτριας-µίζας είναι ελεύθερη. 8.3 Κλάξον Για τα ράλι µόνο, η ηχητική στάθµη του κλάξον πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από 97 db κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 3 sec, µετρηµένη 7 m µπροστά από το αυτοκίνητο. 9 KAYΣIMO - OΞEI ΩTIKA

4 9.1 Tο καύσιµο πρέπει να είναι βενζίνη εµπορίου που προέρχεται από αντλίες πρατηρίων που δεν πρέπει να περιέχει κανένα πρόσθετο εκτός από κάποιο είδος λιπαντικού που να διατίθεται στο ελεύθερο εµπόριο. Tο καύσιµο πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Για την αµόλυβδη βενζίνη µέγιστος δείκτης οκτανίων 102 RON και 90 MON και ελάχιστος 95 RON και 85 MON. Για βενζίνη µε µόλυβδο µέγιστος δείκτης οκτανίων 100 RON και 92 MON και ελάχιστος 97 RON και 86 MON Oι µετρήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο ASTM D και ASTM D ` Mέγιστο ποσοστό οξυγόνου 2,8% για βενζίνη µε µόλυβδο (ή 3,7% αν το καύσιµο περιέχει µόλυβδο σε ποσοστό µικρότερο των 0,013 γραµµάρια ανά λίτρο) και µέγιστο ποσοστό αζώτου 0,5% κατά βάρος. Tο υπόλοιπο του καυσίµου πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από υδρογονάνθρακες και να µην περιέχει κανένα πρόσθετο που να προκαλεί αύξηση του ενεργειακού δυναµικού. H µέτρηση του περιεχοµένου αζώτου θα γίνεται µε την τυποποιηµένη ASTM D3228 ενώ του οξυγόνου µε στοιχειακή ανάλυση και ανοχή 0.2%. Eιδικό βάρος µεταξύ 720 και 785 kg/m³ στους 15. (H µέτρηση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο ASTM D4052). Mέγιστη περιεκτικότητα υπεροξειδίων και ενώσεων οξειδίου του αζώτου: 100 ppm (η µέτρηση γίνεται µε την τυποποιηµένη µέθοδο ASTM D3703 ή σε περίπτωση αδυναµίας µε τη µέθοδο UOP 33-82). Mέγιστη ποσότητα µολύβδου: 0,40 του γραµµαρίου ανά λίτρο, ή η ποσότητα µολύβδου της χώρας που διεξάγεται ο αγώνας αν αυτή είναι µικρότερη, (η µέτρηση γίνεται µε την τυποποιηµένη µέθοδο ASTM D3341 ή 3237). Mέγιστη ποσότητα Bενζενίου: 5% κατ όγκο, (η µέτρηση γίνεται µε την τυποποιηµένη µέθοδο ASTM D3606). Mέγιστη τάση ατµών κατά Reid 900 hpa (Mέθοδος Mέτρησης ASTM D323). Aπόσταξη στους 70 C: 10% - 47% (M έθοδος Mέτρησης ASTM D86) Aπόσταξη στους 100 C: 30% - 70% (M έθοδος Mέτρησης ASTM D86) Aπόσταξη στους 180 C: τουλάχιστον 85% (Mέθοδος Mέτρησης ASTM D86) Mέγιστο τελικό σηµείο βρασµού: 225 C (M έθοδος Mέτρησης ASTM D86) Mέγιστο ποσοστό καταλοίπων: 2% κατ όγκο (Mέθοδος Mέτρησης ASTM D86) Tο καύσιµο πρέπει ακόµη να χαρακτηρίζεται σαν αποδεκτό ή όχι σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D3244 και µε όριο αξιοπιστίας 95%. Eάν το καύσιµο που διατίθεται τοπικά δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας για χρήση από τους αγωνιζόµενους η Eθνική Λέσχη της οργανώτριας χώρας πρέπει να ζητήσει από τη FIA ειδική έγκριση µη τήρησης του κανονισµού, ώστε να επιτραπεί η χρήση καυσίµου που να µην ανταποκρίνεται στα ανωτέρω αναφερόµενα χαρακτηριστικά. Για οχήµατα µε καταλυτικό µετατροπέα απαγορεύεται η χρήση µολυβδούχου βενζίνης. 9.2 Πετρέλαιο Tο καύσιµο για τους κινητήρες πετρελαίου πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Eπίπεδο υδρογονανθράκων (% κατά βάρος) τουλάχιστον 90.0 Eιδικό βάρος kg/m3 µέγιστη τιµή 860 Aριθµός κετανίων (ASTM D 613) : µέγιστος αριθµός 55 Yπολογιζόµενος αριθµός κετανίων (ASTM D ) µέγιστος αριθµός 55 Περιεχόµενο θείου 50 mg/kg κατά µέγιστο (σύµφωνα µε οδηγία 98/70/CE) 9.3 Mόνον αέρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµεµιγµένος µε το καύσιµο σαν οξειδοτικό. 9.4 IA IKAΣIA ANEΦO IAΣMOY Tυποποιηµένος ακροσύνδεσµος. Όταν υπάρχει κεντρικό σύστηµα προσφερόµενο από τις εγκαταστάσεις της πίστας ή ένα σύστηµα που παρέχεται από τους διαγωνιζοµένους, ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε στεγανή σύνδεση που να προσαρµόζεται στην τυποποιηµένη οπή πλήρωσης που είναι εγκαταστηµένη στο αυτοκίνητο, σύµφωνα µε το σχέδιο 252.5, η εσωτερική διάµετρος D δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 mm. Ολα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε οπή πλήρωσης σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό. Tο κάλυµµα ασφαλείας κατά της διαρροής υπόκειται στην αρχή της ανεπίβλεπτης λειτουργίας και συνεπώς οφείλει να µην φέρει κανενός είδους εξάρτηµα για τη διατήρησή του σε ανοικτή θέση (ελατήρια, καστάνιες κλπ.). O εξαεριστήρας πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε κλαπέτο αντεπιστροφής και βαλβίδες κλεισίµατος βασισµένες στην ίδια αρχή που διέπει τις τυποποιηµένες οπές πλήρωσης και ακριβώς της ίδιας µ αυτήν διαµέτρου. Στη διάρκεια του ανεφοδιασµού οι έξοδοι των εξαεριστήρων πρέπει να συνδέονται µε κατάλληλη σύνδεση είτε µε την κύρια δεξαµενή τροφοδοσίας είτε µε φορητό διαφανές δοχείο, ελάχιστης χωρητικότητας 20 λίτρων, το οποίο θα φέρει σύστηµα κλεισίµατος, µε το οποίο θα εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Kατά την έναρξη του ανεφοδιασµού τα δοχεία εξαέρωσης πρέπει να είναι άδεια. Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται κεντρικό σύστηµα από τις εγκαταστάσεις της πίστας οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προβαίνουν στον ανεφοδιασµό σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Tο επίπεδο του δοχείου καυσίµου που χρησιµοποιούν σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να βρίσκεται ψηλότερα των 3 µέτρων από το επίπεδο της πίστας που γίνεται ο ανεφοδιασµός και αυτό θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας. Oι φιάλες υπερχείλισης πρέπει να είναι σύµφωνες µε ένα από τα δύο σχήµατα: ή Σχήµα Σχήµα 252-2

5 H δεξαµενή καυσίµου και όλα τα µεταλλικά µέρη του συστήµατος ανεφοδιασµού από τον ακροσύνδεσµο πριν από το δείκτη ροής µέχρι τη δεξαµενή και το σύστηµα έδρασής της πρέπει να είναι καλά γειωµένα. Συνιστάται η εφαρµογή των πιο κάτω: 1. Kάθε συνεργείο ανεφοδιασµού/επισκευής (PIT) πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε δύο συνδέσµους γείωσης αεροπορικού τύπου. 2. Tο σύστηµα ανεφοδιασµού (που περιλαµβάνει τον πύργο της δεξαµενής, τις σωληνώσεις, τα προστόµια, τις βαλβίδες και τη φιάλη εξαέρωσης) πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε τον ένα από αυτούς τους συνδέσµους γείωσης σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. 3. Tο αυτοκίνητο πρέπει να συνδέεται, τουλάχιστον στιγµιαία, µε τον άλλο σύνδεσµο γείωσης, αµέσως µόλις σταµατήσει στο χώρο ανεφοδιασµού/επισκευής. 4. Kαµία σύνδεση σωλήνα (πλήρωσης ή εξαερισµού) δεν πρέπει να γίνει στο αυτοκίνητο πριν την ολοκλήρωση των βηµάτων 2 και Όλο το προσωπικό που χειρίζεται τον ανεφοδιασµό πρέπει να φοράει φόρµες που να µην δηµιουργούν φορτία στατικού ηλεκτρισµού. H δεξαµενή καυσίµου πρέπει να είναι σύµφωνη µε έναν από τους πιο κάτω τύπους: - εξαµενές κατασκευασµένες από ελαστικό, τύπου FT3 1999, FT3.5 ή FT5 και από εγκεκριµένο κατασκευαστή - εξαµενές σύµφωνα µε ένα από τα σχήµατα ή Σχήµα Σχήµα Eφαρµογές: Για Aυτοκίνητα Tουρισµού (οµάδα A), Aυτοκίνητα Mεγάλου Tουρισµού (οµάδα B), βλέπε γενικές διατάξεις των πρωταθληµάτων της.o.a. 9.5 AEPIΣMOΣ EΞAMENHΣ KAYΣIMOY Eπιτρέπεται ο εφοδιασµός της δεξαµενής καυσίµου µε εξαεριστικό που να διαπερνά την οροφή του αυτοκινήτου. 9.6 EΓKATAΣTAΣH EΞAMENΩN KAYΣIMOY (PEZEPBOYAP) FT3 1999, FT3.5 ή FT5 Οι δεξαµενές τύπου FT3 1999, FT3.5 ή FT5 µπορούν να τοποθετηθούν στην αρχική θέση της δεξαµενής καυσίµου του αυτοκινήτου ή στο χώρο αποσκευών. Πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγµα ώστε να µπορεί να αδειάζει το καύσιµο που ενδεχοµένως θα χυθεί µέσα στο χώρο που βρίσκεται η δεξαµενή. H θέση και οι διαστάσεις του στοµίου πλήρωσης καθώς και του πώµατος (τάπας) µπορούν να τροποποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι η νέα εγκατάσταση δεν θα προεξέχει από το αµάξωµα και θα αποκλείει τη διαρροή καυσίµου στους εσωτερικούς χώρους του αυτοκινήτου. Aν το στόµιο πλήρωσης βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να διαχωρίζεται από το χώρο επιβατών µε στεγανό προστατευτικό χώρισµα. 10 ΦPENA Aπαγορεύεται η χρήση δίσκων φρένων από ανθρακονήµατα. 11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ολική ποσότητα ανακτηµένης ενέργειας που αποθηκεύεται στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 kj. Αυτή η ενέργεια µπορεί να επαναχρησιµοποιείται χωρίς να ξεπερνάει τα 10 kj µε µέγιστη ισχύ το 1 KW. 12 ΨΥΞΗ Εκτός από τον σκοπό για να δροσιστεί ο οδηγός, η µεταφορά και/η χρήση οποιουδήποτε υγρού ή ρευστού ή αερίου ψυκτικού µέσου, µέσα ή έξω από το αυτοκίνητο, απαγορεύεται καθ όλη την διάρκεια του αγώνα

Παράρτημα J Αρθρο 252 / 2015 Γενικές διατάξεις

Παράρτημα J Αρθρο 252 / 2015 Γενικές διατάξεις APΘPO 252 / 2015 ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ TΩN AYTOKINHTΩN ΠAPAΓΩΓHΣ (Oμάδα N), TΩN AYTOKINHTΩN TOYPIΣMOY (Oμάδα A) KAI TΩN AYTOKINHTΩN MEΓAΛOY TOYPIΣMOY (Oμάδα B) 1. ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ 1 η έκδοση: Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ

1. ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J APΘPO 252 / 2016 ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ TΩN AYTOKINHTΩN ΠAPAΓΩΓHΣ (Oµάδα N), TΩN AYTOKINHTΩN TOYPIΣMOY (Oµάδα A) KAI TΩN AYTOKINHTΩN ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ GT (Oµάδα R-GT) Ο παρών τεχνικός κανονισµός προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 260D - 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ R3T KAI R3D

ΑΡΘΡΟ 260D - 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ R3T KAI R3D ΑΡΘΡΟ 260D - 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ R3T KAI R3D To άρθρο 260 (για αυτοκίνητα τύπου R3) ισχύει για αυτοκίνητα των οµάδων R3T και R3D µε την εξαίρεση των παρακάτω άρθρων: 01-3 103.1 Κατηγορίες σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε 2015 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ Η κατηγορία Ε αποτελείται από τρείς επιμέρους ομάδες: Η ομάδα ΕΑ αποτελείται από αγωνιστικά αυτοκίνητα των οποίων το δελτίο αναγνώρισης (στο εξής Δ.Α. ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 260D / 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ R3T KAI R3D

ΑΡΘΡΟ 260D / 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ R3T KAI R3D ΑΡΘΡΟ 260D / 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ R3T KAI R3D To άρθρο 260 (για αυτοκίνητα τύπου R3) ισχύει για αυτοκίνητα των ομάδων R3T και R3D με την εξαίρεση των παρακάτω άρθρων: 01-3 103.1 Κατηγορίε ς σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2012 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Γερασιµίδης Νικόλαος (τηλ: 6939529752) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 251 / 2015 KATATAΞH KAI OPIΣMOI

APΘPO 251 / 2015 KATATAΞH KAI OPIΣMOI APΘPO 251 / 2015 KATATAΞH KAI OPIΣMOI 1. KATATAΞH 1.1 KATHΓOPIEΣ KAI OMAΔEΣ Tα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στους αγώνες υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες και ομάδες: Kατηγορία I : Oμάδα N :

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 254-2014 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA ΠAPAΓΩΓHΣ (OMAΔA N)

APΘPO 254-2014 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA ΠAPAΓΩΓHΣ (OMAΔA N) APΘPO 254-2014 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA ΠAPAΓΩΓHΣ (OMAΔA N) 1. OPIΣMOΣ Aυτοκίνητα τουρισμού που παράγονται εν σειρά σε μεγάλο αριθμό. (Mαζική παραγωγή). 2. ANAΓNΩPIΣH (HOMOLOGATION) Τα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 125 MICRO MAX

ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 125 MICRO MAX ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 125 MICRO MAX 9.10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (έξω από την σφραγίδα του κινητήρα)για ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΡΤ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ (10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2015 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road v1.14. 1-10track@el-me.gr

1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road v1.14. 1-10track@el-me.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm NITRO POWERED ΕΛ.Μ.Ε. 2010 Κλάδος θερμικών τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Θεολογίτης Στυλιανός 6977506573 1 Κλάδος 1/10 Nitr On Rad v1.14

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KAPT 2014

ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KAPT 2014 ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KAPT 2014 KEΦAΛAIO VI APΘPO 31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - KATHΓOPIEΣ KAPT - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ EΩΣ 1 ΒΑΒΥ 7 9 2 ΜΙΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΕΕΠΙ ΙΤΤΡΟΠΗ ΑΓΓΩΝΩΝ Α ((ΕΕΠ..Α.. )) Περιεχόμενα 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΟΜΑΔΕΣ... 3 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 4Χ4 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 4Χ4 2015 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 4Χ4 2015 1 η έκδοση: Σεπτέμβριος 2015 2 η έκδοση: Σεπτέμβριος 2015 Σημείωση: Ο παρόν τεχνικός κανονισμός είναι αυτούσιος ο αντίστοιχος τεχνικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 4Χ4 2009

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 4Χ4 2009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 4Χ4 2009 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες εκτός δρόμου 4Χ4 δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου με άδεια κυκλοφορίας ή με πινακίδες ΕΘΕΑ Αυτά τα αυτοκίνητα μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/8 IC OFF ROAD ΕΛ.Μ.Ε. 2013 Υπεύθυνος Κλάδου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (τηλ. 6944648548) bd@el-me.gr 1 Κλάδος 1/8 Off Rad 2013 ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Για το 2013 το πρωτάθληµα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA J TOY Δ.A.K.

ΠAPAPTHMA J TOY Δ.A.K. ΠAPAPTHMA J TOY Δ.A.K. ΕΚΔΟΣΗ 1981 Σημείωση: Στο παρόν μεταφρασμένο στα Ελληνικά κείμενο δεν περιλαμβάνονται τα άρθρα 252 και 253, ορισμένες μη σχετικές παράγραφοι του άρθρου 255 καθώς και τα άρθρα μετά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.0 Μέτρηση κυβισμού 1.1 Μετρήσεις 1.2 Σκελετός (πλαίσιο). 1.3 Πρόσθετα βάρη 1.4 Απόσταση από το έδαφος 1.5 Τιμόνι 1.6 Χειριστήρια 1.7

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΟΙΣΜΟΙ 1/10 200mm IC ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-ΚΥΠΕΛΛΟ. Υπεύθυνος Κλάδου Χριστοδούλου Μιχαήλ ( )

ΚΑΝΟΝΟΙΣΜΟΙ 1/10 200mm IC ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-ΚΥΠΕΛΛΟ. Υπεύθυνος Κλάδου Χριστοδούλου Μιχαήλ ( ) ΚΑΝΟΝΟΙΣΜΟΙ 1/10 200mm IC ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-ΚΥΠΕΛΛΟ 2016 Υπεύθυνος Κλάδου Χριστοδούλου Μιχαήλ (6977003570) bod@el-me.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικοί κανόνες. 2. Περιορισμοί. 2.1. Βάρος 2.2. Διαστάσεις 2.3. Καπάκι-Κοψίματα

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη, όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 254 / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA ΠAPAΓΩΓHΣ (OMAΔA N)

APΘPO 254 / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA ΠAPAΓΩΓHΣ (OMAΔA N) APΘPO 254 / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA ΠAPAΓΩΓHΣ (OMAΔA N) 1. OPIΣMOΣ Aυτοκίνητα τουρισμού που παράγονται εν σειρά σε μεγάλο αριθμό. (Mαζική παραγωγή). 2. ANAΓNΩPIΣH (HOMOLOGATION) Τα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες, όπου αναφέρεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια) 1.0 Μέτρηση κυβισμού Η μέτρηση

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες, όπου αναφέρεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια) 1.0 Μέτρηση κυβισμού Η μέτρηση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2014 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.0 Μέτρηση κυβισμού 1.1 Μετρήσεις 1.2 Σκελετός (πλαίσιο). 1.3 Πρόσθετα βάρη 1.4 Απόσταση από το έδαφος 1.5 Τιμόνι 1.6 Χειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KARTING 2016

ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KARTING 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KARTING 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) KEΦAΛAIO VI 1 η έκδοση: 11/02/2016 2 η έκδοση: 17/03/2016 APΘPO 31 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Seat 1500 (1963) Written by cordova

Seat 1500 (1963) Written by cordova Το 1965 η Seat παρουσίασε στην αγορά το Seat 1500 (δύο χρόνια πριν -1963- είχε παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου της Βαρκελώνης). Λόγω του μεγαλύτερου και ισχυρότερου κινητήρα, των χώρων που πρόσφερε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα :... 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ... 3 ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΝΤΕΣ

Περιεχόµενα :... 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ... 3 ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/8 OΝ ROAD NITRO POWERED ΕΛ.Μ.Ε. 2012 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Σιδηρόπουλος Κώστας (τηλ: 6979708613) bd@el-me.gr. 1 Κλάδος 1/8 On Rad

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J APΘPO 251 / 2016 KATATAΞH KAI OPIΣMOI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J APΘPO 251 / 2016 KATATAΞH KAI OPIΣMOI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J APΘPO 251 / 2016 KATATAΞH KAI OPIΣMOI Παράρτηµα J Αρθρο 251 / 2016 Ορισµοί Ο παρών τεχνικός κανονισµός προέρχεται από το Παράρτηµα J Αρθρο 251 του ιεθνούς Αθλητικού Κώδικα ( ΑΚ ISC International

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

1 EMMA Sound Pressure League (ESPL)

1 EMMA Sound Pressure League (ESPL) 1 EMMA Sound Pressure League (ESPL) Το ESPL δηµιουργήθηκε για τους διαγωνιζόµενους που ενδιαφέρονται για τη µέγιστη ένταση στο αυτοκίνητό τους χωρίς να ξεχνούν την ασφάλεια και την σωστή εµφάνιση. Για

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 253. 2. Aκόμα και αν μια διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική πρέπει να έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί τους κανονισμούς.

APΘPO 253. 2. Aκόμα και αν μια διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική πρέπει να έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί τους κανονισμούς. APΘPO 253 EΞOΠΛIΣMOΣ AΣΦAΛEIAΣ (Oμάδες N, A, B, SP) 1. Oποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου η κατασκευή μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους μπορεί να αποκλεισθεί από τους Aγωνοδίκες του αγώνα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 251 KATATAΞH KAI OPIΣMOI

APΘPO 251 KATATAΞH KAI OPIΣMOI APΘPO 251 KATATAΞH KAI OPIΣMOI 1. KATATAΞH 1.1 KATHΓOPIEΣ KAI OMAΔEΣ Tα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στους αγώνες υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες και ομάδες: Kατηγορία I : Oμάδα N : Aυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Enduro εκτός δρόµου δέχονται συµµετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόµου µε κανονική άδεια κυκλοφορίας. Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Enduro δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου με κανονική άδεια κυκλοφορίας. Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 254A / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY

APΘPO 254A / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY APΘPO 254A / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY 1 ANAΓNΩPIΣH (HOMOLOGATION) Πρόκειται για την επίσημη πιστοποίηση από τη FIA, ότι η παραλλαγή κιτ Super 2000 Rally ενός μοντέλου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 254A-2014 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY

APΘPO 254A-2014 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY APΘPO 254A-2014 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY 1. ANAΓNΩPIΣH (HOMOLOGATION) Πρόκειται για την επίσημη πιστοποίηση από τη ΔΟΑ, ότι η παραλλαγή κιτ Super 2000 Rally ενός μοντέλου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι.

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Με τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εάν τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις διατάξεις με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αν

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 260 / 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ R

ΑΡΘΡΟ 260 / 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ R ΑΡΘΡΟ 260 / 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ R 01-3 103.1 Κατηγορίες σύμφωνα με κυβισμό RALLY 1 R1A R1B RALLY 2 R2B R2C RALLY 3 R3C Βενζινης Αυτοκίνητα Τουρισμού ή Αυτοκίνητα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 283. Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country

APΘPO 283. Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country APΘPO 283 Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country ΑΡΘΡΟ 1: Οποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους µπορεί να αποκλεισθεί από τους αγωνοδίκες του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM!

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM! ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM! Με τη δυναμική σχεδίαση, το ελαφρύ πλαίσιο και το καθαρόαιμο DNA του Yamaha X-MAX, αυτό το σκούτερ γενικής χρήσης και υψηλής απόδοσης έχει κατασκευαστεί για μια συναρπαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα J Αρθρο 253 / 2015 Εξοπλισμός ασφάλειας

Παράρτημα J Αρθρο 253 / 2015 Εξοπλισμός ασφάλειας APΘPO 253 / 2015 EΞOΠΛIΣMOΣ AΣΦAΛEIAΣ (Oμάδες N, A, B, SP) 1. Oποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου η κατασκευή μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους μπορεί να αποκλεισθεί από τους Aγωνοδίκες του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκοπηση συστηματος οχηματος

Γενική επισκοπηση συστηματος οχηματος Υβριδικο Vlv FE υβριδικο vlv FE Γενική επισκοπηση συστηματος οχηματος Κινητηρας D7F Eur 5 Κινητήρας ντίζελ με παράλληλο υβριδικό Ροπή 3 2 1 Σ.Α.Λ. 1. Ηλεκτροκινητήρας 2. Πετρελαιοκινητήρας 3. Υβριδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 Τεχνικός έλεγχος Σάββατο 08.09.12, ώρα 15.00-19.00 στο «Μπαρουτάδικο» Αιγάλεω, Ιερά Οδός 290 200 μ. Μετά την Θηβών με κατεύθυνση προς Ελευσίνα Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 251 / 2015 KATATAΞH KAI OPIΣMOI 1 η έκδοση: Δεκέμβριος η έκδοση: Μάρτιος 2015

APΘPO 251 / 2015 KATATAΞH KAI OPIΣMOI 1 η έκδοση: Δεκέμβριος η έκδοση: Μάρτιος 2015 APΘPO 251 / 2015 KATATAΞH KAI OPIΣMOI 1 η έκδοση: Δεκέμβριος 2014 2 η έκδοση: Μάρτιος 2015 1. KATATAΞH 1.1 KATHΓOPIEΣ KAI OMAΔEΣ Tα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στους αγώνες υποδιαιρούνται στις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V NEW FLY 125 3V / 50 4T4V Η πόλη είναι το φυσικό του περιβάλλον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετατρέπει σε απόλαυση κάθε μετακίνησή σας. Συμπαγείς διαστάσεις και τροχοί 12 το καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα