ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010"

Transcript

1 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,00 0, , , ,14 0,00 0, ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,85 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,85 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ιδιαιτέρου Γραμματέα Δημάρχου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές Γενικού Γραμματέα ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Λοιπές εργοδοτικές ειφορές Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 Ν.Δ. 4260/61 και Ν.Δ. 5441/66) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Ανάθεση υλοποιήσης προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνη καταρτιζομένων υπαλλήλων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Γενικά έξοδα (παρ.10 εδαφ.6 Ν.2424/96) Δαπάνες επιμόρφωσης Δημοτικών υπαλλήλων Εκπαίδευση προσωπικού σε διάφορα προγράμματα των Η/Υ του Δήμου 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 1 / 176

2 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές μεταφραστών Αμοιβές Λογιστών Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για ακίνητα Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μηχανογράφησης μισθοδοσίας προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων αρχείου Φυσικών Νομικών Προσώπων και λοιπών φορέων Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Επεξεργασία - βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δαπάνη για Ψηφιακή Επεξεργασία-Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου (Συν.) Δαπάνη για Ψηφιακή Επεξεργασία-Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Σύμβαση μίσθωσης έργου με ηλεκτρολόγο (μηχανολόγο - μηχανικό) Κτηνιατρικές πράξεις, εργασίες, νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου Κτηνιατρικές πράξεις, εργασίες, νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου (συν.) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνη για την εγκατατάσταση συναγερμού στο κτίριο της Δ.Α. Σελ. 2 / 176

3 Δαπάνη για την εγκατάσταση πορτών ασφαλείας στο κτίριο της Δ.Α Συντήρηση προγρ/τος Η/Υ της Τ.Υ.του Δήμου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ψηφιοποίηση σχεδίων ΔΝΦ Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής συνεργασίας και εκπαίδευσης κοντά στον Κηφισσό και των αιτιών τους Ψηφιοποίηση αρχείου Ληξιαρχείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργασίες τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) Έξοδα κίνησης Δημάρχου (ημερήσια αποζημίωση) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) Εξοδα κίνησης Προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων Έξοδα παράστασης Δημοτικών Συμβούλων & μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση Προέδρου, Μελών & Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 3 / 176

4 Αποζημίωση μελών και γραμματείας Φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση Επιτροπής νέου καθορισμού ορίων με Δήμο Αχαρνέων Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσωπων Δημοσιου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων Έξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής PRA στο κτίριο του Δημαρχείου Σελ. 4 / 176

5 Κινητή Τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντηρήσεις και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου Δαπάνες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα του Δήμου ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων Λοιποί φόροι ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 5 / 176

6 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζ/ση μετακινούμενων αιρετών (Δήμαρχος κ.λ.π.) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εμφανίσεις φωτογραφικών φιλμ-φωτογραφικές εργασίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Σύνταξη-εκτύπωση εφημερίδας Δήμου Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια συστήματος διευθυνσιογραφίας Προμήθεια συστήματος εμφακέλωσης Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Υποδοχέας με κυλιόμενο ιμάντα & ξηραντήρα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών, για το σύστημα εμφακέλωσης & διευθυνσιογραφίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Σελ. 6 / 176

7 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Έξοδα αδελφοποιήσεων ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Δαπάνη συνδρομής στην εφημερίδα "Δημοτικός Τύπος" και στο περιοδικό "OTAnews" Συνδρομές internet Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ Κονδύλι για την πληρωμή ετήσιας συνδρομής χρήσης ραδιοδικτύου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων Δημοσίευση προκυρήξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στο ραδιοφωνο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια αποκομμάτων ημερήσιου και περιοδικού τύπου Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμηθευτών λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπάνες για χρέηπρόστιμα.) 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 7 / 176

8 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση ιδιωτών για ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους εξαιτίας της κατάστασης σε έργα Δημοτικής και Κοινοτικής Οδοποιίας 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα εγγραφής κατασχέσεων από υποθηκοφυλάκιο Κονδύλι για την Αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Αποζημίωση ιδιωτών βάσει του άρθρου 5 του νόμου 1943/ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τίκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Παρακράτηση από πιστωτικούς τόκους καταθέσεων (Φ.Ε.) Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθειες Τραπεζών 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 8 / 176

9 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΑΣ.5652/2009 για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΑΠ για ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου έτους Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνες) Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Προμήθεια ανταλλακτικών για το μοτοποδήλατο του Δήμου, μάρκας MALAGUTI Σελ. 9 / 176

10 Προμήθεια ανταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο του Δήμου, μάρκας HYUNDAI Προμήθεια ανταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο του Δήμου, μάρκας MERCEDES Προμήθεια αναταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο του Δήμου, μάρκας OPEL Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα οχήματα του Δήμου Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 1ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 9ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 2ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 3ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 4ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 5ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 6ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 7ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 8ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Κέντρο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής Πράξης του) Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) Επιχορήγηση Δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Πνευματικό Κέντρο Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 10 / 176

11 Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Δημοτική Φιλαρμονική <Αλέξανδρος Μποτετζαγιας>" (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Αθλητικός Οργανισμός Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Ενιαίος Φορέας ΚΑΠΗ Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Π.Π.Ι.Ε.Δ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας (βάσει συστατικής πράξης Άρθρο 6 παρ Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας( βάσει 2ετούς επιχειρησιακού προγράματος Επιχορήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων ( ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισοφρά υπέρ συνδέσμων Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Πνευματικό Κέντρο ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Φιλαρμονική ΔΝΦ" Σελ. 11 / 176

12 Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Αθλητικός Οργανισμός ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Ενιαίος Φορέας ΚΑΠΗ ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Π.Π.Ι.Ε.Δ." Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορηγήση σε 2η σχολική επιτροπή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δαπάνες για περίθαλψη απόρων Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Ν.Φιλ/φειας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας( βάσει 2ετούς επιχειρησιακού προγράματος ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών Λοιπές εγγυήσεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης Σελ. 12 / 176

13 Τόκοι υπερημερίας χρήσης ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Εισφορά αρχικού κεφαλαίου Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα Διάφορες οφειλές μισθοδοσίας (πρίμ παραγωγικότητας, οικογενειακή παροχή, κ.λ.π.) Διάφορες οφειλές μη κατανομαζόμενες Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων και οικογενειακών τάφων Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση εισπραττόμενων διαμέσου καταβολής χαρτοσήμου φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ο.Γ.Α. κλπ ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή Παγία Προκαταβολή Παγία Προκαταβολή για το Κ.Ε.Π ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές Διάφορες επιστροφές εσόδων Σελ. 13 / 176

14 Επιστροφή χρημάτων από δάνεια Τ. Π. & Δ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές με τα υπ' αριθ. συμβόλαια δανειοδότησης Νο 1253/05 και Νο 11595/ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Αποθεματικό Αποθεματικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0, , , ,88 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , ,88 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , , ,88 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0, , , ,70 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων) ,00 0, , , ,70 0,00 0, ,00 0, , , ,70 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Καταβολή εκλογικού επιδόματος Αμοιβές νομικών ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Καταβολή πριμ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Δήμου Σελ. 14 / 176

15 Πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και με σχέση εντολής σε προβλεπόμενη κενή οργανική θέση Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.δ.υ. και Α.Χ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές πρόσθετες παροχές-απολύσεις 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Υπερωρίες τακτικών υπαλλήλων (Γραμματέα Δ.Σ.) 4.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Οικονομική ενίσυχση σε παραπληγικούςτετραπληγικούς 9.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή Ληξιάρχου 4.500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) για κάλυψη προσοποπαγών - οργανικών θέσεων Δημοτικής Επιχείρησης Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας για 8.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Λοιπές πρόσθετες παροχές - απολύσεις 8.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Αποδοχές ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ κ.λ.π.) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 15 / 176

16 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία Μισθοδοσία Ο.Χ. για το θεσμό της μερικής απασχόλησης Αμοιβές επιδοτούμενων ανέργων-σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους εξάσκηση Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,18 0,00 0, ,00 0, , , ,18 0,00 0, ,00 0, , , ,66 0,00 0, ,00 0, , ,00 222,88 0,00 0, Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Δ.Υ Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Σύνταξη) ,00 0, , ,00 583,04 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Ασθενείας) 2.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 1.000,00 0, , ,00 33,60 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ειδικών συνεργατών Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 9.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 16 / 176

17 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) Έξοδα κηδείας αποβιούντων Δημοτικών υπαλλήλων Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) Προμήθεια ειδών ένδυσης -υπόδησης κλπ βάσει Σ.Σ.Ε. ΣΥΝ Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια σαπουνιού Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης κλπ. (βάσει Σ.Σ.Ε) Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. για υπαλλήλους Ορισμένου Χρόνου (ΣΥΝ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ.23/2002) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβή Δικηγόρου με παροχή εντολής βάσει του αρθ.ιιι παρ.2 εδαφ.ι του Δ.&Κ.Κ Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές Λογιστών Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή Ανάθεση εργασίας για την σύμπραξη διαμόρφωσης του Ισολογισμού 31/12/03&των σχετικών αποτελεσμάτων χρήσεως οικ.έτους Ανάθεση εργασίας Λογ/κης παρακολούθησης,ελέγχου&υποστήριξης εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος Σελ. 17 / 176

18 Ανάθεση εργασίας για την παροχή υπηρεσιών στη χρημ/κή ανάλυση του Ισολογισμού και των σχετικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ανάθεση εργασίας για την παροχή υποστηρικτικού έργου και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Ενιαίου Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για το έτος Παροχή υποστηρικτικού έργου στην διαχείρηση και κοστολόγηση των ανταποδοτικών του Δήμου Διαμόρφωση Συστήματος εργασιών, διαδικασιών λειτουργίας και Εσωτερικού ελέγχου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΝΦ - Προσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο θεσμικό πλαίσιο Εργασία (υπηρεσία) για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας κατά την μεταβατική περίδο Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού για την επίδοση βεβαιωτικών καταλόγων και λοιπών εγγράφων του Δήμου Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Προσκόμιση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων - Διεκπεραίωση νέων παροχών ΔΕΗ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων Λογιστηρίου Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης ΕΣΠΑ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων του τμήματος Εσόδων Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων μητρώου αρρένων- Δημοτολογίου Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για επεξεργασία και έκδοση μισθοδοσίας Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων του τμήματος Εσόδων ΣΥΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 18 / 176

19 Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων του μητρώου Αρρένων Δημοτολογίου ΣΥΝ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την επεξεργασία-έκδοση μισθοδοσίας ΣΥΝ Σύμβαση μίθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων Μητρώου Αλλοδαπών Διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Προσκόμιση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσωπων Δημοσιου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Διαμόρφωση Συστήματος εργασιών, διαδικασιών λειτουργίας και Εσωτερικού ελέγχου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΝΦ - Προσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Εξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων Έξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια Τ.Π.κ' Δ. (παρακράτηση Επιχορηγήσεων) Καταβολή αποζημίωσης προς ΙΚΑ για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Σύνδεση με φυσικό αέριο Δημοτικών κτιρίων Σελ. 19 / 176

20 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων Νέο κτίριο για τις Υπηρεσίες του Δήμου Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing Μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων (ανταλλακτικά αυτών-συντήρηση) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα κτιρίων κλπ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Σελ. 20 / 176

21 Λοιπά ασφάλιστρα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημαρχείου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου(ΣΥΝ) Επισκευή Ν.Δ. όψης του υαλοστασίου της αίθουσας στο Δημοτικό κατάστημα Διαρρυθμίσεις χώρων Δημοτικού Καταστήματος Συντήρηση Τ/Κ κτιρίου τριγώνου Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Τριγώνου Συντήρηση και επισκευή Δημ.Κτιρίων Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση φθορών σε δημ.κτίρια και κοινόχρηστους χώρους Συντήρηση ηλεκτρικών εγκ/σεων Δημαρχείου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων ( Συν ) Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝ ) Προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών και λουκέτων για τα Δημοτικά κτίρια Συντήρηση - επισκευή κλειδαριών Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης Δημ. κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης Δημ. κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση μονόσεων διαφόρων εγκαταστάσεων Δώματος Δημαρχείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αντικατάσταση οροφής πρ'ωην αίθουσας Δ.Σ Προμήθεια χρωμάτωνγια την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων Σελ. 21 / 176

22 Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων (συν.) 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συν.) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (συν.) 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισού Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών Δημοτικών κτιρίων (συν.) Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (συν.) Προμήθεια υλικών προστασίας επιφανειών antigraffiti Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης Δημαρχείου 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ΤΚ κτιρίου Τριγώνου 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης Εργασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Δ.Ν.Φ. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση αποχετεύσεων FCU Δημαρχείου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση μονώσεων στις Η/Μ εγκατ. στο δώμα του Δημαρχείου Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση-επισκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων 6.060,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση μοτοποδηλάτων του Δήμου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 22 / 176

23 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση υποσταθμού Δημαρχείου (ΣΥΝ.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας Δημαρχείου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 2006 (ΣΥΝ) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2006 (ΣΥΝ.) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (ΣΥΝ. 2006) Συντήρηση υποσταθμού Δημαρχείου Συντηρήση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τριγώνου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου ( Συν ) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων ( Συν ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου ( Συν ) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝ) Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (συν) Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου (συν.) 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου Συντήρηση συναγερμού και συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου Σελ. 23 / 176

24 Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών και συστημάτων πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου ( Συν ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών για το Γραφείο Μηχανογράφησης του Δήμου (ΣΥΝ 2007) Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Η/Υ του Δήμου Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των ΦΑΧ του Δήμου (ΣΥΝ.) Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων οικονομικής και μηχανογράφησης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (ΣΥΝ. 2006) Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια του Δήμου &αναγόμωσή τους Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δεκελείας Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου (ΣΥΝ. 2006) Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών δημοτικών κτιρίων ( Συν ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου Εργασίες αντικατάστασης τηλεφωνικών κέντρων Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών κτιρίων (ΣΥΝ) Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση Τ. Κ. Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση Τ. Κ. κτιρίου τριγώνου (ΣΥΝ) Συντήρηση και επισκευή των ΦΑΧ του Δήμου (συν) Συντήρηση μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με δυνατότητα ανίχνευσης πλαστών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 24 / 176

25 Συντήρηση Τ.Κ. Δημαρχείου (συν.) 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Τ.Κ. κτιρίου Τριγώνου (συν.) 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών Δημοτικών κτιρίων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση προγραμμάτων των Η/Υ του Δήμου ( Συν.) Συντήρηση προγράμματος Η/Υ για το Γραφείο Δημάρχου Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών Δημαρχείου με απομακρυσμένα κτίρια του Δήμου Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου (ΣΥΝ) Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου (συν.) ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων κτιρίων του Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τηλεφωνικά κέντρα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Νέες παροχές Δημοτικών κτιρίων ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ Σελ. 25 / 176