ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010"

Transcript

1 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,00 0, , , ,14 0,00 0, ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,85 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,85 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ιδιαιτέρου Γραμματέα Δημάρχου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές Γενικού Γραμματέα ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Λοιπές εργοδοτικές ειφορές Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 Ν.Δ. 4260/61 και Ν.Δ. 5441/66) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Ανάθεση υλοποιήσης προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνη καταρτιζομένων υπαλλήλων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Γενικά έξοδα (παρ.10 εδαφ.6 Ν.2424/96) Δαπάνες επιμόρφωσης Δημοτικών υπαλλήλων Εκπαίδευση προσωπικού σε διάφορα προγράμματα των Η/Υ του Δήμου 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 1 / 176

2 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές μεταφραστών Αμοιβές Λογιστών Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για ακίνητα Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μηχανογράφησης μισθοδοσίας προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων αρχείου Φυσικών Νομικών Προσώπων και λοιπών φορέων Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Επεξεργασία - βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δαπάνη για Ψηφιακή Επεξεργασία-Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου (Συν.) Δαπάνη για Ψηφιακή Επεξεργασία-Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Σύμβαση μίσθωσης έργου με ηλεκτρολόγο (μηχανολόγο - μηχανικό) Κτηνιατρικές πράξεις, εργασίες, νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου Κτηνιατρικές πράξεις, εργασίες, νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου (συν.) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνη για την εγκατατάσταση συναγερμού στο κτίριο της Δ.Α. Σελ. 2 / 176

3 Δαπάνη για την εγκατάσταση πορτών ασφαλείας στο κτίριο της Δ.Α Συντήρηση προγρ/τος Η/Υ της Τ.Υ.του Δήμου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ψηφιοποίηση σχεδίων ΔΝΦ Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής συνεργασίας και εκπαίδευσης κοντά στον Κηφισσό και των αιτιών τους Ψηφιοποίηση αρχείου Ληξιαρχείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργασίες τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) Έξοδα κίνησης Δημάρχου (ημερήσια αποζημίωση) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) Εξοδα κίνησης Προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων Έξοδα παράστασης Δημοτικών Συμβούλων & μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση Προέδρου, Μελών & Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 3 / 176

4 Αποζημίωση μελών και γραμματείας Φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση Επιτροπής νέου καθορισμού ορίων με Δήμο Αχαρνέων Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσωπων Δημοσιου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων Έξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής PRA στο κτίριο του Δημαρχείου Σελ. 4 / 176

5 Κινητή Τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντηρήσεις και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου Δαπάνες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα του Δήμου ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων Λοιποί φόροι ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 5 / 176

6 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζ/ση μετακινούμενων αιρετών (Δήμαρχος κ.λ.π.) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εμφανίσεις φωτογραφικών φιλμ-φωτογραφικές εργασίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Σύνταξη-εκτύπωση εφημερίδας Δήμου Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια συστήματος διευθυνσιογραφίας Προμήθεια συστήματος εμφακέλωσης Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Υποδοχέας με κυλιόμενο ιμάντα & ξηραντήρα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών, για το σύστημα εμφακέλωσης & διευθυνσιογραφίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Σελ. 6 / 176

7 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Έξοδα αδελφοποιήσεων ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Δαπάνη συνδρομής στην εφημερίδα "Δημοτικός Τύπος" και στο περιοδικό "OTAnews" Συνδρομές internet Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ Κονδύλι για την πληρωμή ετήσιας συνδρομής χρήσης ραδιοδικτύου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων Δημοσίευση προκυρήξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στο ραδιοφωνο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια αποκομμάτων ημερήσιου και περιοδικού τύπου Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμηθευτών λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπάνες για χρέηπρόστιμα.) 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 7 / 176

8 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση ιδιωτών για ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους εξαιτίας της κατάστασης σε έργα Δημοτικής και Κοινοτικής Οδοποιίας 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα εγγραφής κατασχέσεων από υποθηκοφυλάκιο Κονδύλι για την Αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Αποζημίωση ιδιωτών βάσει του άρθρου 5 του νόμου 1943/ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τίκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Παρακράτηση από πιστωτικούς τόκους καταθέσεων (Φ.Ε.) Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθειες Τραπεζών 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 8 / 176

9 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΑΣ.5652/2009 για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΑΠ για ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου έτους Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνες) Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Προμήθεια ανταλλακτικών για το μοτοποδήλατο του Δήμου, μάρκας MALAGUTI Σελ. 9 / 176

10 Προμήθεια ανταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο του Δήμου, μάρκας HYUNDAI Προμήθεια ανταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο του Δήμου, μάρκας MERCEDES Προμήθεια αναταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο του Δήμου, μάρκας OPEL Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα οχήματα του Δήμου Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 1ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 9ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 2ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 3ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 4ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 5ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 6ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 7ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 8ης Σχολικής Επιτροπής ΝΦ ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Κέντρο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής Πράξης του) Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) Επιχορήγηση Δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Πνευματικό Κέντρο Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 10 / 176

11 Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Δημοτική Φιλαρμονική <Αλέξανδρος Μποτετζαγιας>" (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Αθλητικός Οργανισμός Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Ενιαίος Φορέας ΚΑΠΗ Δ.Ν.Φ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Π.Π.Ι.Ε.Δ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας (βάσει συστατικής πράξης Άρθρο 6 παρ Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας( βάσει 2ετούς επιχειρησιακού προγράματος Επιχορήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων ( ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισοφρά υπέρ συνδέσμων Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Πνευματικό Κέντρο ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Φιλαρμονική ΔΝΦ" Σελ. 11 / 176

12 Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Αθλητικός Οργανισμός ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Ενιαίος Φορέας ΚΑΠΗ ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Π.Π.Ι.Ε.Δ." Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ" Έκτακτη επιχορηγήση σε 2η σχολική επιτροπή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δαπάνες για περίθαλψη απόρων Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Ν.Φιλ/φειας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας( βάσει 2ετούς επιχειρησιακού προγράματος ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών Λοιπές εγγυήσεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης Σελ. 12 / 176

13 Τόκοι υπερημερίας χρήσης ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Εισφορά αρχικού κεφαλαίου Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα Διάφορες οφειλές μισθοδοσίας (πρίμ παραγωγικότητας, οικογενειακή παροχή, κ.λ.π.) Διάφορες οφειλές μη κατανομαζόμενες Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων και οικογενειακών τάφων Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση εισπραττόμενων διαμέσου καταβολής χαρτοσήμου φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ο.Γ.Α. κλπ ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή Παγία Προκαταβολή Παγία Προκαταβολή για το Κ.Ε.Π ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές Διάφορες επιστροφές εσόδων Σελ. 13 / 176

14 Επιστροφή χρημάτων από δάνεια Τ. Π. & Δ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές με τα υπ' αριθ. συμβόλαια δανειοδότησης Νο 1253/05 και Νο 11595/ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Αποθεματικό Αποθεματικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0, , , ,88 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , ,88 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , , ,88 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0, , , ,70 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων) ,00 0, , , ,70 0,00 0, ,00 0, , , ,70 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Καταβολή εκλογικού επιδόματος Αμοιβές νομικών ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Καταβολή πριμ παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Δήμου Σελ. 14 / 176

15 Πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και με σχέση εντολής σε προβλεπόμενη κενή οργανική θέση Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.δ.υ. και Α.Χ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές πρόσθετες παροχές-απολύσεις 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Υπερωρίες τακτικών υπαλλήλων (Γραμματέα Δ.Σ.) 4.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Οικονομική ενίσυχση σε παραπληγικούςτετραπληγικούς 9.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή Ληξιάρχου 4.500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) για κάλυψη προσοποπαγών - οργανικών θέσεων Δημοτικής Επιχείρησης Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας για 8.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Λοιπές πρόσθετες παροχές - απολύσεις 8.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Αποδοχές ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ κ.λ.π.) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 15 / 176

16 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία Μισθοδοσία Ο.Χ. για το θεσμό της μερικής απασχόλησης Αμοιβές επιδοτούμενων ανέργων-σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους εξάσκηση Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,18 0,00 0, ,00 0, , , ,18 0,00 0, ,00 0, , , ,66 0,00 0, ,00 0, , ,00 222,88 0,00 0, Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Δ.Υ Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Σύνταξη) ,00 0, , ,00 583,04 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Ασθενείας) 2.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 1.000,00 0, , ,00 33,60 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ειδικών συνεργατών Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 9.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 16 / 176

17 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) Έξοδα κηδείας αποβιούντων Δημοτικών υπαλλήλων Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) Προμήθεια ειδών ένδυσης -υπόδησης κλπ βάσει Σ.Σ.Ε. ΣΥΝ Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια σαπουνιού Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης κλπ. (βάσει Σ.Σ.Ε) Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. για υπαλλήλους Ορισμένου Χρόνου (ΣΥΝ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ.23/2002) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβή Δικηγόρου με παροχή εντολής βάσει του αρθ.ιιι παρ.2 εδαφ.ι του Δ.&Κ.Κ Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές Λογιστών Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή Ανάθεση εργασίας για την σύμπραξη διαμόρφωσης του Ισολογισμού 31/12/03&των σχετικών αποτελεσμάτων χρήσεως οικ.έτους Ανάθεση εργασίας Λογ/κης παρακολούθησης,ελέγχου&υποστήριξης εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος Σελ. 17 / 176

18 Ανάθεση εργασίας για την παροχή υπηρεσιών στη χρημ/κή ανάλυση του Ισολογισμού και των σχετικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ανάθεση εργασίας για την παροχή υποστηρικτικού έργου και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Ενιαίου Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για το έτος Παροχή υποστηρικτικού έργου στην διαχείρηση και κοστολόγηση των ανταποδοτικών του Δήμου Διαμόρφωση Συστήματος εργασιών, διαδικασιών λειτουργίας και Εσωτερικού ελέγχου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΝΦ - Προσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο θεσμικό πλαίσιο Εργασία (υπηρεσία) για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας κατά την μεταβατική περίδο Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού για την επίδοση βεβαιωτικών καταλόγων και λοιπών εγγράφων του Δήμου Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Προσκόμιση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων - Διεκπεραίωση νέων παροχών ΔΕΗ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων Λογιστηρίου Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης ΕΣΠΑ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων του τμήματος Εσόδων Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων μητρώου αρρένων- Δημοτολογίου Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για επεξεργασία και έκδοση μισθοδοσίας Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για εισαγωγή στοιχείων του τμήματος Εσόδων ΣΥΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 18 / 176

19 Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων του μητρώου Αρρένων Δημοτολογίου ΣΥΝ Σύμβαση μίσθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την επεξεργασία-έκδοση μισθοδοσίας ΣΥΝ Σύμβαση μίθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων Μητρώου Αλλοδαπών Διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Προσκόμιση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσωπων Δημοσιου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Διαμόρφωση Συστήματος εργασιών, διαδικασιών λειτουργίας και Εσωτερικού ελέγχου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΝΦ - Προσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Εξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων Έξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια Τ.Π.κ' Δ. (παρακράτηση Επιχορηγήσεων) Καταβολή αποζημίωσης προς ΙΚΑ για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Σύνδεση με φυσικό αέριο Δημοτικών κτιρίων Σελ. 19 / 176

20 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων Νέο κτίριο για τις Υπηρεσίες του Δήμου Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing Μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων (ανταλλακτικά αυτών-συντήρηση) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα κτιρίων κλπ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Σελ. 20 / 176

21 Λοιπά ασφάλιστρα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημαρχείου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου(ΣΥΝ) Επισκευή Ν.Δ. όψης του υαλοστασίου της αίθουσας στο Δημοτικό κατάστημα Διαρρυθμίσεις χώρων Δημοτικού Καταστήματος Συντήρηση Τ/Κ κτιρίου τριγώνου Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Τριγώνου Συντήρηση και επισκευή Δημ.Κτιρίων Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση φθορών σε δημ.κτίρια και κοινόχρηστους χώρους Συντήρηση ηλεκτρικών εγκ/σεων Δημαρχείου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων ( Συν ) Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝ ) Προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών και λουκέτων για τα Δημοτικά κτίρια Συντήρηση - επισκευή κλειδαριών Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης Δημ. κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης Δημ. κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση μονόσεων διαφόρων εγκαταστάσεων Δώματος Δημαρχείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αντικατάσταση οροφής πρ'ωην αίθουσας Δ.Σ Προμήθεια χρωμάτωνγια την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων Σελ. 21 / 176

22 Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων (συν.) 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συν.) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (συν.) 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισού Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών Δημοτικών κτιρίων (συν.) Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (συν.) Προμήθεια υλικών προστασίας επιφανειών antigraffiti Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης Δημαρχείου 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ΤΚ κτιρίου Τριγώνου 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης Εργασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Δ.Ν.Φ. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση αποχετεύσεων FCU Δημαρχείου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση μονώσεων στις Η/Μ εγκατ. στο δώμα του Δημαρχείου Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση-επισκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων 6.060,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση μοτοποδηλάτων του Δήμου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 22 / 176

23 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση υποσταθμού Δημαρχείου (ΣΥΝ.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας Δημαρχείου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 2006 (ΣΥΝ) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2006 (ΣΥΝ.) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (ΣΥΝ. 2006) Συντήρηση υποσταθμού Δημαρχείου Συντηρήση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τριγώνου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου ( Συν ) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων ( Συν ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου ( Συν ) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝ) Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος θέρμανσης Δημαρχείου (συν) Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου (συν.) 6.980,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου Συντήρηση συναγερμού και συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου Σελ. 23 / 176

24 Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών και συστημάτων πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου ( Συν ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών για το Γραφείο Μηχανογράφησης του Δήμου (ΣΥΝ 2007) Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Η/Υ του Δήμου Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των ΦΑΧ του Δήμου (ΣΥΝ.) Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων οικονομικής και μηχανογράφησης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (ΣΥΝ. 2006) Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια του Δήμου &αναγόμωσή τους Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δεκελείας Συντήρηση αντικλεπτικού συναγερμού Δημαρχείου (ΣΥΝ. 2006) Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών δημοτικών κτιρίων ( Συν ) Συντήρηση κεντρικού συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου Εργασίες αντικατάστασης τηλεφωνικών κέντρων Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών κτιρίων (ΣΥΝ) Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση Τ. Κ. Δημαρχείου (ΣΥΝ) Συντήρηση Τ. Κ. κτιρίου τριγώνου (ΣΥΝ) Συντήρηση και επισκευή των ΦΑΧ του Δήμου (συν) Συντήρηση μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με δυνατότητα ανίχνευσης πλαστών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελ. 24 / 176

25 Συντήρηση Τ.Κ. Δημαρχείου (συν.) 3.490,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Τ.Κ. κτιρίου Τριγώνου (συν.) 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών Δημοτικών κτιρίων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση προγραμμάτων των Η/Υ του Δήμου ( Συν.) Συντήρηση προγράμματος Η/Υ για το Γραφείο Δημάρχου Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών Δημαρχείου με απομακρυσμένα κτίρια του Δήμου Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου (ΣΥΝ) Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου (συν.) ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων κτιρίων του Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τηλεφωνικά κέντρα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Νέες παροχές Δημοτικών κτιρίων ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ Σελ. 25 / 176

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 2017 17/02/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Λογαριασμού Οικονομικό Έτος: Ημ/νία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Δ.Σ.282/19-12-2016. ΕΓΚΡΙΣΗ: Αρ.πρωτ.29809+29597/23-01-2014 ΑΔΑ : 6ΟΔΧΟΡ1Υ-ΙΜΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1157 ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 Ημερομηνία:12/06/2017 Αρ. Πρωτ.272

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλίμου 20/11/2014

Δήμος Αλίμου 20/11/2014 Δήμος Αλίμου 20/11/2014 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015 Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2014 Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2014 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 3371 Τμήμα: Οικονομικού προγραμματισμού και Λογιστηρίου Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.:742/7-6-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: X ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 10 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 31/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:13510 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/08/2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Οικονομικό Έτος: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ. : 2016 25/10/2016 30414 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 15 Ν. 4305/2014) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισμός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισμός Εσόδων Προϋπολογισμός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση Διαμόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 0111.02 Μισθώματα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος 15-02-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριθ.πρωτ.: 281 Εκτέλεση προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 551.900,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34.410.392,52 13.552.872,88 22.525.684,00 34.214.181,07 0,00 0,00 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.838.327,55 4.415.710,99 7.784.394,15 14.647.549,79 0,00 0,00 02.00.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών 1.130.001

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Περιγραφή Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Σ/λίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Μ Ε Λ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Σ/λίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/2-12-2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΗΓ. 00 Γενικές Υπηρεσίες 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 39.936,15 39.936,15 01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2018 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα