ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου"

Transcript

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου 1

2 Περιεχόμενα ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) Σύνθεση των ΚΑΠ Διάθεση και κατανομή των ΚΑΠ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Χαρακτήρας του τέλους Καθορισμός του συντελεστή Κλιμάκωση (διαφοροποίηση) του συντελεστή Πλασματικό εμβαδόν Υπόχρεος καταβολής Απαλλαγές ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Έννοια κοινοχρήστων χώρων Άδεια χρήσης Τρόπος διάθεσης κοινόχρηστων χώρων Διάθεση με δημοπρασία Διάθεση χωρίς δημοπρασία Καθορισμός του τέλους Απαλλασσόμενοι του τέλους Περίπτερα σε κοινόχρηστους χώρους Έννοια αυθαίρετης χρήσης Κυρώσεις ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Εμπορική διαφήμιση σε κοινόχρηστους χώρους Ειδικοί χώροι για εμπορική διαφήμιση Άδεια εμπορικής διαφήμισης Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης Επιγραφές για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια Τέλος διαφήμισης Εξαιρέσεις - Απαλλαγές Διοικητικές κυρώσεις Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών μέσων και επιγραφών ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Επιβολή του τέλους Καθορισμός του συντελεστή Φορολογούμενα ακίνητα Ακίνητα μη υποκείμενα στο τέλος Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους Υπόχρεοι καταβολής Υπολογισμός του τέλους Ι. Κτίσματα ΙΙ. Οικόπεδα Κυρώσεις ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ Δικαιούχοι ΟΤΑ Υπόχρεοι Υπολογισμός του τέλους

3 4. Απόδοση του τέλους ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Νομική ρύθμιση Υπολογισμός του τέλους Απόδοση του τέλους Πρόστιμα ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενικά Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των τελών ή δικαιωμάτων Περιπτώσεις Προϋποθέσεις επιβολής Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης Παράνομη χρήση ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Νομική ρύθμιση Προϋποθέσεις επιβολής Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Γενικά Επιβολή του φόρου Φορολογούμενα ακίνητα Καθορισμός του συντελεστή Υπολογισμός του φόρου Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου Υπόχρεος καταβολής Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών διατάξεων Τέλη και πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής Χρέη που βεβαιώνονται μέχρι 31/12/ Χρέη που βεβαιώνονται από 1/1/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ I. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Έννοια Βεβαίωση υπό ευρεία έννοια Διαδικασία και όργανα βεβαίωσης Ένδικα μέσα Βεβαίωση υπό στενή έννοια (ταμειακή βεβαίωση) Διαδικασία και όργανα βεβαίωσης Ατομικές ειδοποιήσεις Ανακοπές Βεβαίωση οίκοθεν Περιπτώσεις Διαδικασία ΙΙ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

4 1. Γενικά Διαδικασία και όργανα είσπραξης Συμψηφισμός Αναγκαστικά μέτρα III. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Διευκολύνσεις οφειλετών Νομικό πλαίσιο Δικαιούχοι διευκολύνσεων Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Προσαυξήσεις Αριθμός μηνιαίων δόσεων Αρμόδια όργανα Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση Εκπρόθεσμη πληρωμή Ευεργετήματα Δικαιώματα του δήμου Παραγραφή Απώλεια της ρύθμισης Συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών Γενικά Συγκρότηση-Απαρτία-Αποφάσεις Επιτροπής συμβιβασμού Λειτουργία Επιτροπής Παράσταση δικηγόρων Πρακτικό συμβιβασμού Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία Αποσβεστική προθεσμία Παραγραφή Χρόνος παραγραφής Αναστολή και διακοπή παραγραφής Συνέπειες παραγραφής Διαγραφή χρεών Απαλλαγές Κρατήσεις επί των εσόδων Φόρος στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων Κράτηση υπέρ του λογαριασμού τεχνικού εξοπλισμού Λοιπές κρατήσεις Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς ΟΤΑ

5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) 1. Σύνθεση των ΚΑΠ. α. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των ΟΤΑ θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 25 του νόμου 1828/89 (ΦΕΚ 2/Α) και άρχισαν να αποδίδονται στους δήμους και στις κοινότητες από τον Ιανουάριο του Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν 1828/89, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων και των κοινοτήτων προέρχονταν αρχικά από τις παρακάτω πηγές εσόδων: - Από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. - Από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. - Από το φόρο ακίνητης περιουσίας. - Από φόρους που έχουν θεσπισθεί υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν έχουν καταργηθεί. Από 01/01/2011, στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους περιλαμβάνεται, αντί των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού (άρθρα 259 παρ. 1 και 286 Ν 3852/2010). Οι πόροι αυτοί είναι «κεντρικοί» μεν, διότι επιβάλλονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται από την κεντρική διοίκηση, από την οποία στη συνέχεια κατανέμονται στους ΟΤΑ, «αυτοτελείς» δε, διότι το ύψος των εσόδων που αποδίδουν εξαρτάται μόνον από τη δυναμικότητά τους και όχι από τη βούληση της κρατικής διοίκησης. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αντικατέστησαν την τακτική οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία είχε καθιερωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ΝΔ 4260/62 (ΦΕΚ 186/Α) και 16 του ΝΔ 703/70 (ΦΕΚ 219/Α). Οι ανωτέρω διατάξεις καταργήθηκαν ρητά με την παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν 1828/89, ενώ με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε, ότι για την εφαρμογή των διατάξεων που δεν καταργούνται ρητά και αναφέρονται στην τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ, λαμβάνεται υπ όψη το ένα τρίτο (1/3) των κεντρικών αυτοτελών πόρων. 5

6 Στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ενσωματώθηκαν οι ειδικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΑΠΗ (άρθρο 68 παρ. 1 Ν 1416/84), και του Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων (άρθρο 44 παρ. 2 Ν 1566/85, ΦΕΚ 167/Α). Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται πλέον από τους ίδιους τους ΟΤΑ, με πιστώσεις που προέρχονται από τους ΚΑΠ (άρθρο 25 παρ. 3 Ν 1828/89, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/ ). Από τους ΚΑΠ καλύπτονται επίσης: - Οι δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης και λειτουργίας των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που μεταβιβάσθηκαν στους ΟΤΑ με τους νόμους 2218/94, 2503/97 και 2880/2001 (άρθρο 12 παρ. 6 Ν 2880/2001). - Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 παρ. 1 Ν 2880/2001). - Οι δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης και λειτουργίας των εθνικών γυμναστηρίων που μεταβιβάσθηκαν στους ΟΤΑ (άρθρο 14 παρ. 6 Ν 2880/2001). - Οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι σχολικές επιτροπές στους σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 παρ. 45 Ν 2817/2000). - Οι δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης και λειτουργίας των νομικών προσώπων ή υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο., παιδικοί σταθμοί του Ε.Ο.Π. κ.λ.π.), που μεταβιβάσθηκαν στους ΟΤΑ με το νόμο αυτό (άρθρο 14 παρ. 1 Ν 3146/2003). - Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολείται στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και μεταφέρθηκε από 1/1/2011 στους δήμους. Για να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού, αυξάνεται από 1/1/2011 το ποσοστό των ΚΑΠ που προέρχονται από το φόρο εισοδήματος κατά 1,30% (από 20% σε 21,3%). Ειδικά για το έτος 2011 η αναλογούσα αύξηση των ΚΑΠ διενεργήθηκε με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον 6

7 προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας (άρθρο 18 παρ. 1 περίπτ. β Ν 3870/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 11β του άρθρου 49 του Ν 3943/2011). Η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο υπηρετούσε την 31η Δεκεμβρίου 2010 στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και μετατάγη από 01/01/2011 στους δήμους, καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και η σχετική δαπάνη καλύπτεται με ισόποση μείωση των ΚΑΠ. Για το έτος 2012 το απαιτούμενο ποσό μεταφέρθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από τους πόρους του άρθρου 259 του Ν 3852/2010 στους οικείους κωδικούς αριθμούς εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 5 παρ. 2α ΠΝΠ της 16/12/2011). Ανάλογη ρύθμιση ίσχυσε και για το έτος 2011 (άρθρο 9 παρ. 1 Ν 3899/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ. 5 του Ν 3965/2011). β. Από τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (ΦΕΦΝΠ) αποδίδεται στους δήμους ποσοστό 20% μέχρι 31/12/2010 (άρθρο 259 παρ. 1 Ν 3852/2010, άρθρο 25 παρ. 9 Ν 1828/89) και από 1/1/2011 ποσοστό 21,3% (άρθρο 49 παρ. 11β Ν 3943/2011). Υπό το κράτος της ισχύος του άρθρου 25 του Ν 1828/89 κρίθηκε, ότι για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΦΝΠ (ΔΠρ Αθην 3736/1996 ΔιΔικ 1998 σελ. 1247): αα) Το ποσοστό 12% που αποδίδεται στον ΟΓΑ (άρθρο 47 Ν 1473/84, ΦΕΚ 127/Α). ββ) Τα ποσά που προέρχονται από τη φορολόγηση των κερδών από λαχεία, από τα παιχνίδια και τα κάθε είδους στοιχήματα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 2961/2001, όπως ισχύει). γγ) Ο φόρος επί των πλοίων (Ν 27/1975, ΦΕΚ 77/Α). δδ) Οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, οι εισπράξεις φόρου παρελθόντων οικονομικών ετών και τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά που επιστρέφονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 2065/92). Με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262/Α) διευκρινίσθηκε, ότι στους ΚΑΠ της παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν 3852/2010 7

8 που προέρχονται από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από το ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης στην οποία αφορούν. Ο φόρος επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων (άρθρο 21 παρ. 1 Ν 1921/91, ΦΕΚ 12/Α) είχε εξαιρεθεί του ΦΕΦΝΠ που λαμβάνεται υπ όψη για τον υπολογισμό των ΚΑΠ (άρθρο 21 παρ. 1 Ν 2008/92, ΦΕΚ 16/Α), στη συνέχεια όμως καταργήθηκε αυτή η εξαίρεση (άρθρο 9 παρ. 5 Ν 2503/97). Ποσοστό 80% των εσόδων από το φόρο αυτό διατέθηκε για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του άρθρου 6 του Ν 3274/2004, ενώ το υπόλοιπο 20% κατανεμήθηκε με τη διαδικασία κατανομής των ΚΑΠ στους ΟΤΑ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στους οποίους δεν είχε επέλθει μεταβολή με το σχέδιο «Καποδίστριας» (άρθρα 13 παρ. 4δ και 8 Ν 2539/97, άρθρο 8 παρ. 1γ Ν 3274/2004). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2009 το ανωτέρω ποσοστό (80%) δεν κατατέθηκε στο λογαριασμό του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά αποδόθηκε στους ΟΤΑ κατά τη διαδικασία κατανομής των ΚΑΠ και τα αποδοθέντα ανά τετράμηνο ποσά (τρεις δόσεις) αποτέλεσαν έκτακτα γενικά έσοδα και ενεγράφησαν στον ΚΑ 1211 «Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών» (άρθρο 46 παρ. 1α Ν 3756/2009, ΦΕΚ 53/Α, Απόφ. Υπ. Εσωτ / ). Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οδήγησε σε μείωση των ΚΑΠ, το ύψος της οποίας υπολογίσθηκε για την περίοδο στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ. Το ποσό αυτό (τα «παρακρατηθέντα», όπως ονομάσθηκαν) αναγνωρίσθηκε νομοθετικά ως οφειλή του ελληνικού δημοσίου προς τους ΟΤΑ, η οποία εξοφλείται σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2009 και οι υπόλοιπες επτά (7) καταβάλλονται την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου Το αποδιδόμενο κάθε έτος ποσό κατανέμεται σε λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες και εντάσσεται στα τακτικά και έκτακτα έσοδα αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση (άρθρο 27 Ν 3756/2009, ΦΕΚ 53/Α). 8

9 Μέχρι και το έτος 2015 τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των ανωτέρω εσόδων που αναλογούν σε κάθε δήμο, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ (άρθρο 52 παρ. 1 Ν 4257/2014). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση (αίτημα) του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να συμψηφίζονται με τα ανωτέρω έσοδα του άρθρου 27 του Ν 3756/2009 ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων προς το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ της 31/12/2011). Για το σκοπό αυτό οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκεντρώνουν τις αποφάσεις (αιτήματα) των δημοτικών συμβουλίων, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις των φορέων στους οποίους εκκρεμούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, και τις διαβιβάζουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για το συμψηφισμό (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ /Εγκ. 39/ και 3881/ ). Κατά τον πρώτο συμψηφισμό, οφειλές ίσες ή μικρότερες των ανωτέρω συνολικών εσόδων (παρακρατηθέντων) συμψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα και προσαυξήσεις για τη χρονική περίοδο μετά την 01/01/2012. Εάν το ύψος των οφειλών είναι μικρότερο των αποδοτέων στο δήμο εσόδων, το υπόλοιπο μπορεί να συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές. Εάν το ύψος των οφειλών υπερβαίνει το ποσό των αποδοτέων στο δήμο εσόδων, αυτά συμψηφίζονται στο σύνολό τους και το τμήμα των οφειλών που καλύπτεται με το συμψηφισμό δεν υπόκειται σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ της 31/12/2011). Στις οφειλές που μπορούν να συμψηφισθούν περιλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, διατηρούμενων στην περίπτωση αυτή των τυχόν απαλλαγών ή άλλων ευεργετημάτων. Περιλαμβάνονται επίσης: α) Οφειλές που προέρχονται από δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την πληρωμή των οποίων ανέλαβε νομίμως ο δήμος. β) Οφειλές για τις οποίες έχει ασκηθεί ή μπορεί να ασκηθεί 9

10 προσφυγή ή έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο, κατόπιν προηγούμενης γραπτής παραίτησης των ενδιαφερομένων από το ασκηθέν ένδικο βοήθημα ή μέσο ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ της 31/12/2011). Έως την 30η Ιουνίου 2013, οι κύριες οφειλές των δήμων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο ή πληρώνονται με δάνειο που συνάπτεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν 4038/2012 ή εξοφλούνται με άλλους πόρους, απαλλάσσονται των προστίμων και προσαυξήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων, εφόσον εξοφλούνται στο σύνολό τους. Μέχρι την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων (άρθρο πρώτο παρ. 5 ΠΝΠ της 30/04/2012, ΦΕΚ 103/Α, άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ.3 περίπτ. 8 Ν 4093/2012, όπως ισχύει). Η διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Απριλίου 2012 περιγράφεται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 39/ Εάν πρόκειται για οφειλές προς το ΙΚΑ ακολουθείται η διαδικασία συμψηφισμού που περιγράφεται στις Εγκυκλίους του ΙΚΑ 66/ , 62/ και Ε33/200/ , ενώ αν πρόκειται για οφειλές προς το δημόσιο εφαρμόζεται η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1086/ γ. Από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που εισπράττονται κάθε χρόνο, συμπεριελήφθη στους ΚΑΠ ποσοστό 50% (άρθρο 25 παρ. 10 Ν 1828/89). Το ανωτέρω ποσοστό (50%) αυξήθηκε σε 90% για τα τέλη κυκλοφορίας που ήταν καταβλητέα από 01/01/2009, με σκοπό να καλυφθεί το κόστος όλων των κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, είτε αυτές ασκούνται από τους ΟΤΑ είτε από τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και των δαπανών μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού που κατετάγη ή θα καταταγεί σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004 (άρθρο 34 Ν 3697/2008, ΦΕΚ 194/Α). Ποσοστό 15% των τελών κυκλοφορίας άρχισε να αποδίδεται στους ΟΤΑ από το έτος 1983 (άρθρο 17 παρ. 6 Ν 1326/83, ΦΕΚ 19/Α), σε αναπλήρωση 10

11 των τελών καθαριότητας και στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρα 7 ΝΔ 703/70 και 16 παρ. 2 Ν 1080/80), τα οποία καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους (άρθρο 23 Ν 1326/83). Από 01/01/2011 τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων δεν περιλαμβάνονται στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των ΟΤΑ (άρθρο 259 παρ. 1 Ν 3852/2010). Το ποσό των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος έτους 2011 και εφεξής, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του δημοσίου. Χρηματικά ποσά από τέλη κυκλοφορίας που εισπράχθηκαν μέσα στο έτος 2010 και κατανεμήθηκαν μέσω των ΚΑΠ στους ΟΤΑ μέχρι την 31/12/2010, θεωρείται ότι αποδόθηκαν στους ΟΤΑ νομίμως (άρθρο 17 παρ. 3 Ν 3888/2010, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν 4038/2012). Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, μπορεί να ορίζεται ποσοστό επί της ετήσιας αύξησης του πόρου από το ΦΠΑ, ως τοπικό έσοδο των δήμων, ανάλογα με το ύψος των φορολογικών εσόδων στη διοικητική τους περιφέρεια. Το έσοδο αυτό χρηματοδοτεί αποκλειστικά υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 261 παρ. 1 Ν 3852/2010). δ. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), που προβλεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 36 του Ν 1249/82 (ΦΕΚ 43/Α), αποτελούσε στο σύνολό του πόρο της τοπικής αυτοδιοίκησης από τότε που επιβλήθηκε (άρθρο 30 Ν 1249/82). Η παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν 1828/89 προέβλεπε ότι ποσοστό 20% των εσόδων από το ΦΑΠ αποτελεί κεντρικό πόρο όλων των ΟΤΑ που κατανέμεται με πληθυσμιακά κυρίως κριτήρια, ενώ το υπόλοιπο 80% αποδίδεται στους δήμους και στις κοινότητες ανάλογα με την αντικειμενική αξία των υποκείμενων στο φόρο ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στη διοικητική τους περιφέρεια. Ο ΦΑΠ καταργήθηκε με το άρθρο 37 του Ν 2065/92 (ΦΕΚ 113/Α). Με το ίδιο άρθρο καταργήθηκε και η παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν 1828/89. Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ), που επιβλήθηκε από το 1997 με το νόμο 2459/97 (άρθρα 21-35) και καταργήθηκε από 01/01/2008 με 11

12 το άρθρο 21 του Ν 3634/2008, δεν είχε σχέση με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των ΟΤΑ. Από 01/01/2011, ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου ακίνητης περιουσίας, που επιβλήθηκε από το έτος 2010 μέχρι το έτος 2013 με τα άρθρα 27 έως 50 του Ν 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α), περιελήφθη στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων (άρθρα 259 παρ. 1 περίπτ. γ και 286 Ν 3852/2010). Από 1/1/2014 περιλαμβάνεται στους ΚΑΠ ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων σε ποσοστό 11,3% των συνολικών ετησίων εισπράξεων του φόρου αυτού (άρθρο 259 παρ. 1 περίπτ. γ Ν 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν 4223/2013). Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταργήθηκε από την ανωτέρω ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 1 Ν 4223/2013). ε. Στις πηγές των εσόδων, από τις οποίες προέρχονται οι ΚΑΠ, περιλαμβάνεται και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 1587/50 (ΦΕΚ 294/Α). Ειδικότερα, στο άρθρο μόνο του ΝΔ 317/69 (ΦΕΚ 211/Α) και στην παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν 3842/2010, ορίζεται, ότι ποσοστό 3% από τις συνολικές εισπράξεις του ανωτέρω φόρου αποδίδεται στους δήμους. Το ποσοστό αυτό αποτελεί από το 1989 τμήμα των κεντρικών αυτοτελών πόρων των ΟΤΑ (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/ ). στ. Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με το νόμο 3852/2010 στους δήμους, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα που προέρχονται από τους ΚΑΠ, καλύπτεται με αύξηση των ποσοστών του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ, σε βάρος των αντίστοιχων εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των περιφερειών. Η αύξηση καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα (άρθρο 259 παρ. 2 Ν 3852/2010). 2. Διάθεση και κατανομή των ΚΑΠ. α. Ποσοστό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων που προέρχονται από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (το 1/3 του 20% του 12

13 ΦΕΦΝΠ) εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων, των αναπτυξιακών συνδέσμων, των ΔΕΥΑ και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον (άρθρο 10 παρ. 13 Ν 4071/2012, άρθρο 2 παρ. 7 Ν 4038/2012, άρθρο 259 παρ. 3 Ν 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012, άρθρο 25 παρ. 3 περίπτ. δ Ν 1828/89, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν 3448/2006, ΦΕΚ 57/Α). Στο ποσό αυτό προστίθενται και οι πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001). Το ανωτέρω ποσό που χαρακτηρίζεται με τον όρο ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), διατίθεται αποκλειστικά για τη διενέργεια επενδύσεων (εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων, προμήθεια εξοπλισμού κ.λ.π.) και όχι για άλλου είδους δαπάνες των ΟΤΑ (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 13654/ , Εγκ. Υπ. Εσωτ / , Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 2006/1994). Κατ εξαίρεση ποσοστό μέχρι 12% της ΣΑΤΑ μπορεί να διατίθεται για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα λοιπά τακτικά ή έκτακτα έσοδα του δήμου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 36 παρ. 1 Ν 3801/2009). Τα υπόλοιπα 2/3 του ΦΕΦΝΠ εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και διατίθενται για γενικές δαπάνες των δήμων, των αναπτυξιακών συνδέσμων, των ΔΕΥΑ και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον (άρθρο 259 παρ. 3 Ν 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012, άρθρο 29 παρ. 2 Ν 3448/2006). Η χρηματοδότηση από τα ανωτέρω έσοδα των αναπτυξιακών συνδέσμων, των ΔΕΥΑ καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με ποσοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και το κατανεμόμενο στα πιο πάνω νομικά 13

14 πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Για την παροχή της έγκρισης εκτιμάται, εάν το εναπομένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του δήμου επαρκεί για την αντιμετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων του καθώς και για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών δαπανών του (άρθρο 17 παρ. 2 Ν 3491/2006). Ποσοστό 20% των ΚΑΠ που εγγράφονταν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ), αποτελούσε από το 1998 πόρο του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 13 παρ. 4β Ν 2539/97), ενώ από το έτος 2005 ποσοστό 25% του ποσού αυτού αποτελούσε πόρο του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρο 8 παρ. 1 Ν 3274/2004). Η κατανομή των ΚΑΠ που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, με βάση ιδίως τα δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε δήμου (άρθρο 2 παρ. 7 Ν 4038/2012, άρθρο 259 παρ. 4 Ν 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012). Το ποσό της ΣΑΤΑ εγγράφεται σε ειδικό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του δήμου και, δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα των ΚΑΠ, συγκαταλέγεται αναμφίβολα στα τακτικά έσοδα των ΟΤΑ. Αυτό προκύπτει ευθέως από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 25 του Ν 1828/89, όπως ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιο 3958/ του Υπουργείου Εσωτερικών. Την άποψη ότι η ΣΑΤΑ αποτελεί τακτικό έσοδο των ΟΤΑ διατύπωσε επανειλημμένα το Υπουργείο Εσωτερικών με τις εγκυκλίους του 36521/ , 57393/ και 76398/ Στη συνέχεια όμως μετέβαλε άποψη και με νεότερες εγκυκλίους του διευκρίνισε τα ακόλουθα (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 5662/ και 2951/ ): - Το ποσό της ΣΑΤΑ περιλαμβάνεται στα έκτακτα έσοδα των δήμων, το οποίο εγγράφεται εξαρχής στους προϋπολογισμούς τους. Συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό όλων των μεγεθών που υπολογίζονται με βάση τα τακτικά έσοδα, όπως οι υποχρεωτικές εισφορές της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 55327/

15 - Στις τιμές των έργων που χρηματοδοτούνται με πιστώσεις της ΣΑΤΑ προστίθεται εργολαβικό όφελος 18% (άρθρο 5 παρ. 4 ΠΔ 609/85), με εξαίρεση την περίπτωση απ ευθείας ανάθεσης που προβλέπει το εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, κατά την οποία δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό εργολαβικού οφέλους. Στα έργα αυτά γίνονται οι μειωμένες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 4038/2012 αρχικά και στη συνέχεια με την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012 καταργήθηκε η ακολουθούμενη από την καθιέρωσή τους (από το έτος 1989) διαδικασία εγγραφής στον κρατικό προϋπολογισμό, παρακολούθησης και κατανομής στους δήμους των κεντρικών αυτοτελών πόρων, με συνέπεια να προκύπτουν ζητήματα σχετικά με το χαρακτηρισμό των εσόδων από τη ΣΑΤΑ ως τακτικών ή εκτάκτων και περαιτέρω με τις κρατήσεις που επιβάλλονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν 4038/2012 τα έσοδα από τη ΣΑΤΑ εγγράφονταν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και όχι στον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους (άρθρο 25 παρ. 3 περίπτ. δ Ν 1828/89, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν 3448/2006, άρθρο 259 παρ. 4 Ν 3852/2010), εκατατίθεντο δε σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών». Αυτή ακριβώς η προέλευση των εσόδων της ΣΑΤΑ από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων αποτέλεσε το επιχείρημα, με βάση το οποίο τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πρακτικά Συνεδρίασης της 03/12/1999 του Β Κλιμακίου) όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών (Εγκύκλιοι 5662/1998 και 2951/1999), έκριναν, ότι το ποσό της ΣΑΤΑ συμπεριλαμβάνεται στα έκτακτα έσοδα των δήμων και ότι συνεπώς δεν λαμβάνεται υπ όψη για τον προσδιορισμό όλων των μεγεθών που υπολογίζονται με βάση τα τακτικά έσοδα, όπως είναι π.χ. οι υποχρεωτικές εισφορές της υπουργικής απόφασης 55327/1989. Επίσης, η προέλευση των πιστώσεων της ΣΑΤΑ από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων είχε σαν συνέπεια να επιβάλλονται 15

16 στις χρηματοδοτούμενες από αυτή δαπάνες οι μειωμένες κρατήσεις που προβλέπονται για τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (π.χ. για τα τεχνικά έργα μόνο οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ 0,5% και φόρου εισοδήματος). Σύμφωνα πλέον με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012 και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 4038/2012, όλα τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν 3852/2010 (21,3% του φόρου εισοδήματος, 12% του ΦΠΑ και 11,3% του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και κατατίθενται σε έναν μόνο λογαριασμό με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων. Τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των ΚΑΠ καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή υπουργική απόφαση. Είναι προφανές ότι με τη ρύθμιση αυτή, με την ενσωμάτωση δηλαδή της ΣΑΤΑ στους λοιπούς ΚΑΠ και την αφαίρεσή της από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, αφ ενός μεν αυτή δεν μπορεί πλέον να χαρακτηρίζεται ως έκτακτο έσοδο, αφ ετέρου δε δεν δικαιολογείται η επιβολή μειωμένων κρατήσεων και αντίστοιχα μικρότερου εργολαβικού οφέλους στα τεχνικά έργα (18% αντί 28%). Μετά την αφαίρεση του τμήματος που προορίζεται για επενδυτικές δραστηριότητες, το υπόλοιπο ποσό των ΚΑΠ, δηλαδή τα 2/3 του 21,3% του ΦΕΦΝΠ και το σύνολο των εσόδων από το ΦΠΑ (12%) και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (11,3%), εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και κατανέμονται στους δήμους με κοινή υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, με βάση ιδίως τα δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Για την κατανομή συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται προς εξυπηρέτηση άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων (άρθρο 259 παρ. 4 Ν 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012). 16

17 Τα ποσά αυτά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, αποτελούν γενικά έσοδα για τους ΟΤΑ, μπορούν δηλαδή να διατεθούν για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (άρθρο 259 παρ. 3 Ν 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν 4071/2012). β. Ποσοστό 9% των 2/3 του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αποδίδεται κάθε χρόνο στους ΟΤΑ, διατίθεται υποχρεωτικά για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β εδάφιο πρώτο Ν 1892/90, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν 3577/2007, ΦΕΚ 130/Α). Το ποσό που προκύπτει αποδίδεται απ ευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ, ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατανέμεται στις σχολικές επιτροπές με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας (άρθρο 19 παρ. 5 Ν 4071/2012). Οι ΟΤΑ υποχρεούνται να αποδίδουν στις σχολικές επιτροπές τις ανωτέρω πιστώσεις, μέσα σε ένα μήνα από τότε που λαμβάνουν γνώση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή των πιστώσεων. Εάν ο δήμος δεν αποδώσει τη χρηματοδότηση μέσα στην προθεσμία αυτή, η πίστωση που του αναλογεί ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να διατεθεί στις σχολικές επιτροπές με απόφαση του Συντονιστή (άρθρο 18 παρ. 7 Ν 3320/2005). Επίσης, ποσοστό από 1 μέχρι 5 του 1/3 των ΚΑΠ διατίθεται κάθε χρόνο για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 6 του Ν 1518/85 (ΦΕΚ 30/Α) και 28 παρ. 1 του Ν 1828/89, ενώ ποσοστό 2 των ΚΑΠ διατίθεται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 18 Ν 3345/2005). Ποσοστό των ΚΑΠ που καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, αποδίδεται στις περιφερειακές ενώσεις δήμων και στην κεντρική ένωση δήμων Ελλάδος (άρθρο 282 παρ. 8 και 11 Ν 3852/2010). 17

18 Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Ν 3274/2004, ποσοστό 10% των ΚΑΠ που γράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους διατίθεται για τη χρηματοδότηση του «ΘΗΣΕΑ» (άρθρο 8 Ν 3274/2004, όπως ισχύει). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2009 το ποσοστό αυτό δεν κατατέθηκε στο λογαριασμό του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά αποδόθηκε στους δήμους και στις κοινότητες κατά τη διαδικασία κατανομής των ΚΑΠ (άρθρο 46 παρ. 1α Ν 3756/2009). Το ποσό που απομένει ύστερα από τη διάθεση των παραπάνω ποσοστών καθώς και των ποσών που προορίζονται για τους παιδικούς σταθμούς, τα αθλητικά κέντρα και τους σχολικούς τροχονόμους κατανέμεται στους ΟΤΑ με βάση τα κριτήρια που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 259 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει. Με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού δήμων», από τον οποίο καταβάλλονται οι αποδοχές του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των δήμων καθώς και οι αποδοχές του προσωπικού ειδικών θέσεων, δηλαδή των μετακλητών υπαλλήλων, των δικηγόρων και των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών (άρθρο 49 παρ. 1 Ν 3979/2011). Ο ανωτέρω λογαριασμός πιστώνεται κατά προτεραιότητα κάθε μήνα από τους ΚΑΠ που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρο 49 παρ. 2 Ν 3979/2011). Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους (άρθρο 49 παρ. 3 Ν 3979/2011). Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου των δήμων, όλου του προσωπικού των δημοτικών ΝΠΔΔ και όλου του προσωπικού των ανταποδοτικών υπηρεσιών των δήμων, καταβάλλονται από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, μπορεί όμως με υπουργική απόφαση να υπαχθούν και αυτές στη διαδικασία καταβολής μέσω του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (άρθρο 49 παρ. 4 και 5 Ν 3979/2011). Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που εφαρμοζόταν κατά την 31/12/2011 με την ΚΥΑ 1605/οικ.385/2011 (ΦΕΚ 17/Β), στα πλαίσια της 18

19 πράξης του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», παρατάθηκε αρχικά έως την 30η Ιουνίου 2012 (άρθρο 2 παρ. 6α ΠΝΠ της 31/12/2011), στη συνέχεια έως την 30η Σεπτεμβρίου 2012 (άρθρο 1 ΠΝΠ της 14/06/2012, ΦΕΚ 135/Α), ακολούθως μέχρι 31/3/2013 (άρθρο δεύτερο παρ. 1 Ν 4087/2012, ΦΕΚ 196/Α), ύστερα μέχρι 30/9/2013 (άρθρο 20 παρ. 2 Ν 4147/2013), μετά μέχρι 30/9/2014 (άρθρο 127 Ν 4199/2013) και τέλος μέχρι 31/12/2015 (άρθρο 64 παρ. 1 Ν 4277/2014). Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατά το χρονικό διάστημα 1/10/ /9/2014 διατέθηκαν, μεταξύ άλλων πόρων, και έσοδα από τους ΚΑΠ του άρθρου 259 του Ν 3852/2010 (άρθρο 127 περίπτ. ΣΤ Ν 4199/2013). Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατά το χρονικό διάστημα 1/10/ /12/2015 διατίθενται επίσης, μαζί με άλλους πόρους, έσοδα από τους ΚΑΠ του άρθρου 259 του Ν 3852/2010 (άρθρο 64 παρ. 1 Ν 4277/2014). Η δράση «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής » μπορεί να χρηματοδοτείται και από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 107 Ν 4314/2014). Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν τη συνέχιση του προγράμματος από 1/1/2016 και μετά, μπορούν από το Σεπτέμβριο του έτους 2015 να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως πάροχοι των ειδικότερων προγραμμάτων: α) «Κατ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» για τους δικαιούχους συνταξιούχους και β) «Κατ οίκον κοινωνική φροντίδα» για δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους και ΑμεΑ. Οι συμβάσεις συνάπτονται με την ΕΕΤΑΑ (άρθρο 127 περίπτ. Η Ν 4199/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 παρ. 1 Ν 4277/2014). Τα χρηματικά πρόστιμα που καταβάλλονται από το ελληνικό κράτος λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, εφόσον απορρέουν από πράξεις ή 19

20 παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβάλλονται σε βάρος των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων και παρακρατούνται από τους ΚΑΠ (άρθρα 44 και 45 παρ. 5 Ν 4042/2012, ΦΕΚ 24/Α). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των φορέων ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό σύνδεσμο, οι περιφερειακοί σύνδεσμοι ΦΟΔΣΑ χρηματοδοτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από τους ΚΑΠ των δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ (άρθρο 17 παρ. 3 Ν 4071/2012). Από 1/7/2013 η δαπάνη μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης αυτής καθώς και των υφισταμένων μέχρι την ίδια ημερομηνία οφειλών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών, μεταφέρονται με κοινή υπουργική απόφαση από πόρους των δήμων στους ΚΑΠ των Περιφερειών. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται από 1/1/2014 η ποσοστιαία αύξηση των ΚΑΠ των Περιφερειών που προέρχονται από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΠ των δήμων (άρθρο έβδομο Ν 4089/2012). γ. Τα έσοδα από τους ΚΑΠ κατανέμονται στους ΟΤΑ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν 4038/2012 ετηρούντο ειδικοί λογαριασμοί με τους τίτλους «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» (άρθρο 259 παρ. 3 και 4 Ν 3852/2010). Από την έναρξη της ισχύος του Ν 4038/2012 τηρείται ένας μόνο λογαριασμός με τον τίτλο «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων» (άρθρα 2 παρ. 7 Ν 4038/2012 και 9 παρ. 12 Ν 4071/2012). Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές και η τελική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Η κατανομή των εσόδων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (άρθρο 259 παρ. 5 Ν 3852/2010). Η διαδικασία αυτή (τελική 20

21 εκκαθάριση) δεν είχε εφαρμογή για τα έτη 2009 έως Ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους ΟΤΑ α βαθμού κατά τα ανωτέρω έτη λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων ανά έτος (άρθρο 14 Ν 4224/2013). Από το ποσό των ΚΑΠ που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ παρακρατούνται: αα) Οι εισφορές των ΟΤΑ προς τους συνδέσμους των οποίων είναι μέλη, εφόσον δεν καταβλήθηκαν εντός του οικείου οικονομικού έτους. Η παρακράτηση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ή με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, εάν έχει μεταβιβασθεί σε αυτή η σχετική αρμοδιότητα (άρθρο 23 παρ. 6 Ν 3536/2007). Με όμοια απόφαση μπορεί κατ εξαίρεση να παρακρατούνται από τους ΚΑΠ οι εισφορές των μελών του τρέχοντος έτους, είτε μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου ή οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, είτε μετά από ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, εάν έχει μεταβιβασθεί σε αυτή η σχετική αρμοδιότητα (άρθρο 23 παρ. 6 Ν 3536/2007). Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων του συνδέσμου, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την περιέλευσή τους σε αυτόν. Οι αποφάσεις για την παρακράτηση των εισφορών πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου (άρθρο 23 παρ. 6 Ν 3536/2007). Παρακράτηση από τους ΚΑΠ άλλων πόρων του συνδέσμου (βλέπε άρθρο 27 παρ. 1 Ν 2130/93) δεν προβλέπουν οι διατάξεις του ισχύοντος ΔΚΚ, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν 3536/2007 (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 19189/ ). ββ) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2307/95). γγ) Οι οφειλές από δάνεια που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 9 ΠΔ 169/2013, ΦΕΚ 272/Α). 21

22 δδ) Η ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ήδη ΕΤΕΑ (άρθρο 3 παρ. 3 Ν 1726/44). εε) Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται υποχρεωτικά από το ΤΠκΔ ύστερα από ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα, η οποία υποβάλλεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των εισφορών (άρθρο 22 παρ. 2 Ν 2434/96, ΦΕΚ 188/Α). στστ) Οι ετήσιες εισφορές των δήμων ή τα τέλη προς τους ΦΟΔΣΑ, εάν τα παρακρατούμενα από τη ΔΕΗ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ποσά από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού δεν επαρκούν για την κάλυψη των εισφορών ή των τελών αυτών (άρθρο 17 παρ. 2β Ν 4071/2012). 22

23 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. Χαρακτήρας του τέλους. Όπως προκύπτει σαφώς από το νόμο και όπως παγίως δέχεται η νομολογία (ΣτΕ 2185/2012 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΘΠΔΔ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ΔιΔικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ΔιΔικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 ΕΔΚΑ 31 σελ. 88, ΣτΕ και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήμος προσφέρει ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιμάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Αντίθετα, για το τέλος φωτισμού, πριν αυτό ενοποιηθεί με το τέλος καθαριότητας, η νομολογία έκρινε ότι πρόκειται για φόρο και όχι για ανταποδοτικό τέλος (ΣτΕ 1936/92 ΔιΔικ 1993 σελ. 1084, ΣτΕ και 1729/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.). Στην έννοια της ανταποδοτικότητας εμπεριέχονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του τέλους: α. Το ύψος του τέλους καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υποχρέων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Τούτο ορίζεται και ρητά άλλωστε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν 2539/97, σύμφωνα με την οποία οι νέοι δήμοι που προέκυψαν από συνένωση ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορούσαν να επιβάλουν ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους των διαμερισμάτων. Την ίδια δυνατότητα διαφοροποίησης των τελών ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα έχουν και οι νέοι δήμοι που συστάθηκαν από 1/1/2011 με το νόμο 3852/2010 (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). 23

24 Η διαφοροποίηση των συντελεστών του τέλους με κριτήρια που δεν έχουν σχέση με την έκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά με την οικονομική ή οικογενειακή κατάσταση ή τη δημοτικότητα των υποχρέων κατ αρχήν δεν είναι νόμιμη (Εγκ. Υπ. Εσωτ / και 77150/ , ΔΠρΜυτιλ 17/1980 ΝοΒ 29 σελ. 1608, Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του ισχύοντος ΔΚΚ (Ν 3463/2006) είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, η μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών σε ποσοστό μέχρι 50% ή και η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (άρθρα 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 Ν 3852/2010) και ως κανονιστική πρέπει να αναρτάται στο διαδίκτυο (άρθρο 2 παρ. 4 περίπτ. 4 Ν 3861/2010) και να δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση ολόκληρου του περιεχομένου της στο δημοτικό κατάστημα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 66 του ΒΔ 24/09-20/10/1958, διαφορετικά είναι ανυπόστατη (ΣτΕ 201/2009 ΔιΔικ 2010 σελ. 967). Εάν το ποσό του καταβαλλόμενου τέλους είναι προφανώς δυσανάλογο σε σχέση με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, συντρέχει ανεπίτρεπτη συνταγματικά περίπτωση δημοτικής φορολογίας (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 904/ , Εγκ. Υπ. Εσωτ / , Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 24). β. Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ αρχήν μόνο για τη χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του δήμου (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ), ενώ, αντίστροφα, όλες οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν 1080/80). γ. Ουσιώδη στοιχεία του τέλους, όπως ο φορολογικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων, ρυθμίζονται με τυπική διοικητική πράξη (απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και όχι με τυπικό νόμο, όπως επιτάσσει το σύνταγμα (άρθρο 78 παρ. 4), όταν πρόκειται για φόρο (ΔΕφΑθην 101/2012 ΔιΔικ

25 σελ. 149). Οι αποφάσεις ωστόσο των δημοτικών συμβουλίων περί επιβολής του τέλους και καθορισμού του συντελεστή πρέπει να μην υπερβαίνουν τα ακραία όρια της εξουσίας που παρέχει σε αυτά ο νόμος και να μη θεσπίζουν αδικαιολόγητες ρυθμίσεις που αντιβαίνουν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ / και / ). Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου και όχι μόνον από όσους επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (ΣτΕ 1620/2012 ΕΔΔΔΔ 2012 σελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 26). Συγκεκριμένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ή μη της παρεχόμενης υπηρεσίας, ούτε από την πλημμελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ /1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, ΤρΔΠρΠειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458). Παλαιότερα εξάλλου γινόταν δεκτό, ότι του τέλους δεν εξαιρούνται τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται, διότι η επιβολή του δεν αφορά μόνο στην περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, που προέρχονται από τα ακίνητα, αλλά και στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (Γνωμ. ΝΣΚ 845/1969). Ήδη με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν 2503/97, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 3345/2005, ορίζεται ότι ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται (υποχρεωτικά) των δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο δήμο υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της ΔΕΗ (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 35692/ ). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το 25

26 σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3345/2005). Η απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στο δήμο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση της ΔΕΗ) και όχι από προγενέστερη ημερομηνία, δεδομένου ότι η μη χρήση του ακινήτου δεν μπορεί να ελεγχθεί αναδρομικά από το δήμο (Έγγρ. Υπ. Εσωτ / ). 2. Καθορισμός του συντελεστή. α. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου «για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα» (άρθρο 25 παρ. 12 Ν 1828/89). Η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/ ). Τούτο ορίζεται άλλωστε ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1080/80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, συντήρηση και επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 147 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρα 233 και 237 αντίστοιχα του Ν 3852/2010). Η επέκταση του τέλους για την κάλυψη των δαπανών και άλλων υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/ ). Σύμφωνα όμως με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 23845/ , οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/89 αναφέρονται μόνο στις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού και όχι σε άλλες λειτουργίες άσχετες με τις υπηρεσίες αυτές. 26

27 Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει κανονιστικό χαρακτήρα (ΣτΕ 4667/87 ΝοΒ 1990 σελ. 748), εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής βάσει του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν 3852/2010 (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/ ) και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, δηλαδή με ανάρτηση ολόκληρου του κειμένου της στο δημοτικό κατάστημα για την οποία συντάσσεται αποδεικτικό υπογραφόμενο από το διενεργήσαντα την ανάρτηση και από δύο ευκρινώς κατονομαζόμενους μάρτυρες (ΣτΕ 1513/2012, 83/2012 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ 1742/2004 ΔιΔικ 2006 σελ. 396, ΣτΕ 4/2003 ΔιΔικ 2005 σελ. 1198, ΣτΕ 50/2002 ΔιΔικ 2003 σελ. 927, ΣτΕ 191/92 ΔιΔικ 1993 σελ. 492), διαφορετικά είναι ανυπόστατη, ισχύει δε για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη που ορίζονται στην ίδια απόφαση (άρθρο 1 παρ. 2 Ν 25/75). Από 15/03/2011 η απόφαση δημοσιεύεται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο (άρθρα 2 και 10 Ν 3861/2010, ΦΕΚ 112/Α). Εφόσον με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής του τέλους ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα και όχι ένας ενιαίος συντελεστής για ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου, η απόφαση αυτή είναι ακυρωτέα εάν δεν προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, στη διοικητική περιοχή των οποίων καθορίζεται ξεχωριστός συντελεστής (ΣτΕ 2185/2012 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ). Στην περίπτωση των δήμων που προκύπτουν από συνένωση, νομίμως ο νέος δήμος προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους βάσει προηγούμενων αποφάσεων που εκδόθηκαν από τους συγχωνευθέντες ΟΤΑ, αφού υπεισέρχεται στη θέση τους ως καθολικός διάδοχος (ΣτΕ 3715/2012 ΔιΔικ 2013 σελ. 48). β. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75, η απόφαση του συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών 27

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 25/7/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΠΟΛ 1049-06/04/2009 ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών Σας γνωρίζουμε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244,

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244, ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 2/2017) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 2/2017Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 2/2017 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α 21-12-2006) Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α 22-12-2006) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493 -κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο, υπουργό Εργασίας -κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη, υπουργό Εσωτερικών -κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο, υφυπουργό Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10309 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«1. Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα

«1. Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 30/05/2017 Αριθμ.Πρωτ.: 1868 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών κ. Πάνο Σκουρλέτη Υπουργό Εσωτερικών κα Έφη Αχτσιόγλου Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 30/10/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 30/10/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 30/10/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178 Πρακτικό της με αριθμ. 23ης/30.10.2012 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 2α. Όφειλες που ρυθμίζονται Όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή (εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω), οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1Ο Ρύθμιση φορολογικών οφειλών 1. Για οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1η Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Αύγουστος>

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Αύγουστος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0414 Τέλος ανακομιδής 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ )

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ ) ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 171.226,24 1.458,20 8.244,24 216.131,92 108.288,15 217.590,12 116.532,39 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. Πρωτ.:23334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Εγκυκλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 270.000,00 270.000,00 16.321,20 8.566,17 126.930,75 12.844,24 143.251,95 21.410,41 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα: 14 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κ.Ζ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ /ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 30/04/2014 Αρ.πρωτ. 23964 14SYMV002070581 2014-05-27 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιμόρφωση προσωπικού στις θεματικές ενότητες εκπαίδευσης Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 17/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27/01/2017 Αριθμ. Αποφ.: 299 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑNEΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45-Θεσ/νίκη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σικίνου Αριθµός Απόφασης: 66/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαίωµατα σύστασης οικογενειακού , , , , ,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαίωµατα σύστασης οικογενειακού , , , , ,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 45.300,00 37.053,08

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής Αθήνα, 16/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ28/34026/2522/ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων. φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ28/34026/2522/ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων. φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ28/34026/2522/6.10.2014 Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αριθμ. Δ28/34026/2522 (ΦΕΚ Β' 3169/26-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ανωτέρω ζητήματος έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ανωτέρω ζητήματος έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα: 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ.πρωτ 27/985

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-7-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 301 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 236/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα