Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 Το «Εκκρεµές Μνηµείο» αναφέρεται στη σχέση µνηµόνευσης των 13 θυµάτων της έκρηξης µέσα από την ενεργή εµπλοκή του χρήστη. Αποκτά πολλαπλές εκφάνσεις για να προσκαλέσει διαφορετικών ειδών χρήστες αλλά και να διαµορφώσει δηµιουργική κριτική για τη ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στον Κυπριακό χώρο απέναντι σε παρόµοιου είδους καταστροφικά γεγονότα. Προτείνεται όπως διευρυνθεί η σηµασία µνηµόνευσης των δεκατριών θυµάτων της έκρηξης έτσι ώστε να συµπεριλάβει το θεσµό «Κυπριακή ηµοκρατία» και να σχολιάσει την αδυναµία του να διαχειριστεί την κατάσταση που κατέληξε στην πολύνεκρη έκρηξη και καταστροφή τόσο του τοπίου όσο και µέρους του νέου ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού. Η «εκκρεµότητα» του µνηµείου αναφέρεται στην ενδιάµεση κατάσταση που τοποθετείται η διαµόρφωση της πρότασης µε βάση την ενεργοποίηση των πιο κάτω τριών αξόνων: 1. Μεταξύ των τοπίων κατοίκησης των δεκατριών θυµάτων πριν το θάνατο τους και του τραυµατισµένου τοπίου της έκρηξης. 2. Μεταξύ του αστικού τοπίου/κυβερνητικών κτιρίων όπου προτείνεται να «σταθµεύει» το κινητό τµήµα του «Εκκρεµούς Μνηµείου» και του φυσικού τοπίου στο Μαρί όπου διαµορφώνεται το σταθερό τµήµα του Μνηµείου και φιλοξενεί το κινητό. 3. Μεταξύ της ζωής που προτείνεται να αναβιώσει στο χώρο της έκρηξης µε καταλύτη την πρόταση και του κατεστραµµένου τοπίου. Η αναβίωση βασίζεται πάνω στη µνήµη της αρχικής κατάστασης του φυσικού τοπίου πριν ακόµα τοποθετηθούν τα 98 εµπορευµατοκιβώτια µε τα εκρηκτικά

3 Οι δυναµικές που δηµιουργούνται µε την παλινδρόµηση του «Εκκρεµούς Μνηµείου» πάνω στους εν λόγω άξονες, ενεργοποιούν την εµπλοκή του χρήστη επιτρέποντας του να διαµορφώσει την προσωπική του εµπειρία και µνηµόνευση µέσα από συνεχείς συσχετίσεις από επαλληλίες στοιχείων των πιο πάνω αξόνων. 1. Με βάση τον πρώτο άξονα προτείνεται όπως τα δεκατρία θύµατα µνηµονεύονται µέσα από αναφορές και στοιχεία των τοπίων κατοίκησης τους. Είναι µε αυτό τον τρόπο µε τον οποίο η ευρύτερη Κύπρος συµµετέχει στη διαµόρφωση του «Εκκρεµούς Μνηµείου». Ταυτόχρονα, δίνεται έµφαση στη δύναµη του τοπίου να αντιστέκεται ακόµα και σε τέτοιου είδους καταστροφές αλλά και της Κυπριακής Παράδοσης να καταγράφει τέτοιας φύσης γεγονότα µέσα από τα τοπωνύµια του Κυπριακού τοπίου. Οι παραδοσιακές πρακτικές ονοµασίας των τοπίων βασιζόταν πάνω σε γεωλογικά χαρακτηριστικά κλίση και µορφή εδάφους (παµπούλα, αµµιές, σπήλεον), χρώµα (κοκκινόγια, κοκκινοκόλυµπος) σε παρουσία χλωρίδας και πανίδας (γεροσιτζιά, θρουµπερί, κάτσαρα), αλλά ακόµα πιο σχετικό µε το θέµα του διαγωνισµού, µε προηγούµενες χρήσεις του τόπου, (µάντρα του κουφού, κοιµίστρα του Γερόλεµου, χαλόσπιτα) και αξιοµνηµόνευτων γεγονότων για τους κατοίκους που δεν ήταν πάντα ευχάριστα (καµένος, ποµπάρτες, φονιάς). Μέσα από την καταγραφή των τοπωνυµίων των τοπίων κατοίκησης των 13 θυµάτων από τους χάρτες 1:50,000, έχει δηµιουργηθεί µια τράπεζα τοπωνυµίων, διατηρώντας τους λατινικούς χαρακτήρες που επιλέγηκε αρχικά για την καταγραφή της κυπριακής διαλέκτου στους χάρτες. Προτείνεται όπως αυτή η τράπεζα τροφοδοτήσει τη διαδικασία «επανατοπολόγησης» του τραυµατισµένου τοπίου στο Μαρί µέσα από ένα διαδραστικό τρόπο µνηµόνευσης του ατυχήµατος, µε τη βοήθεια ενός πτυχώµενου µεταλλικού διαφράγµατος, που γίνεται πορώδες µε την αφαίρεση των γραµµάτων των τοπωνυµίων σε διαφορετικά µεγέθη. Από την εσωτερική πλευρά του διαφράγµατος ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει ταυτόχρονα το τοπίο µέσα από το κενό που αφήνουν οι λέξεις, αλλά και να διαβάσει τις λέξεις, δηµιουργώντας έτσι τυχαίες συσχετίσεις που µπορεί να έχουν έµµεση σχέση µε το ατύχηµα και τα δεκατρία θύµατα. Ταυτόχρονα, προτείνεται όπως γίνει µεταφύτευση φυτών από τα τοπία των θυµάτων ως µια χειρονοµία επανέναρξης της ζωής στο κατεστραµµένο τοπίο ως µέσο θύµησης των

4 θυµάτων. Τόσο η ιεράρχηση του µεγέθους των τοπωνυµίων που θα χρησιµοποιηθούν όσο και τα είδη των φυτών, θα γίνει µε την ενεργή συµµετοχή των συγγενών των θυµάτων. Αυτό που φαίνεται στην πρόταση είναι µια ένδειξη στο τι θα µπορούσε να προκύψει µετά από τέτοια διαδικασία. 2. Η διαδικασία µνηµόνευσης προτείνεται έτσι ώστε να αποκτήσει αστικό χαρακτήρα αφού αναφερόµαστε για ένα ατύχηµα που παρόλο που συνέβηκε σε ένα στρατόπεδο µε πολεµικό υλικό, δεν ήταν προϊόν ενός πολέµου όπως όλα τα υπόλοιπα µνηµεία στον Κυπριακό χώρο (πεσόντες Α & Β Παγκοσµίου πολέµου, Απελευθερωτικού Αγώνα 1955, Πραξικοπήµατος, Τουρκικής Εισβολής). Είναι για αυτό το λόγο που προτείνουµε όπως ο Αγωνοθέτης µετά την υλοποίηση του µνηµείου, προχωρήσει ως συµβολική χειρονοµία, στην αποστρατικοποίηση του µνηµειακού χώρου και τον παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, επιτρέποντας την απρόσκοπτη δηµόσια πρόσβαση στο χώρο. Είναι για την ενδυνάµωση του αστικού χαρακτήρα του «Εκκρεµή Μνηµείου» που προτείνεται ένα τµήµα του να µετακινείται τη βδοµάδα που θα προηγείται κάθε ετήσιας µνηµόνευσης, µπροστά σε χώρους Κυβερνητικής ιοίκησης και σε δηµόσιους χώρους. Ο ρόλος της θα είναι για να χρησιµοποιείται τόσο ως πλατφόρµα για δηµόσιους λόγους αλλά και ως κινητό αρχείο του ατυχήµατος. Η διαδικασία κινητοποίησης της θα έχει συµβολικό χαρακτήρα, αφού προτείνεται όπως θα σύρεται από ένα βαν VW µε άµεσα αναφορά σε ειρηνικές κινητοποιήσεις. Η κινητή πλατφόρµα αποτελείται από επαναχρησιµοποιηµένο σιασί παλιού στρατιωτικού Land Rover που θα µπορούσε να βρεθεί σε νεκροταφεία αυτοκινήτων ή σε κάποιο στρατόπεδο, (µια συµβολική χειρονοµία αστικοποίησης στρατιωτικών υποδοµών). Πάνω στο σιασί κτίζεται µια ξύλινη πλατφόρµα µε ανακλυνώµενες επιφάνειες που δηµιουργούν τη ράµπα εισόδου, το δάπεδο αλλά και τµήµα της κάθετης επιφάνειας του σταθερού µνηµείου. Μέσα στην πλατφόρµα δηµιουργούνται εσοχές στις οποίες τοποθετούνται τεκµήρια του ατυχήµατος. Προτείνεται όπως τα µεταλλικά αποµεινάρια από την έκρηξη λιώσουν και χυθούν σε καλούπια από κύβους των 10Χ10Χ10εκ. οι οποίοι τοποθετηθούν

5 µέσα στις εσοχές µε πληροφορίες προέλευσης τους. Στο χώρο του ατυχήµατος προτείνεται όπως η κινητή πλατφόρµα συνεχίσει να χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα για δηµόσιες δραστηριότητες και µετατραπεί στο ιερό για τις θρησκευτικές τελετουργίες. Αυτό θα γίνεται µε την επέκταση της βάσης του µε την οριζοντιοποίηση της κάθετης επιφάνειας µαζί µε τη σχετική στήριξη που θα είναι στερεωµένη µόνιµα στην εξωτερική της επιφάνεια. Οι εσοχές θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται και για τη φύλαξη των ιερών σκευών που χρειάζονται για τη σχετική λειτουργία. Η διαδικασία µνηµόνευσης στο χώρο του ατυχήµατος βασίζεται στη βιωµατική σχέση του χρήστη µε το τοπίο. Ο τοπιακός χαρακτήρας του «Εκκρεµούς Μνηµείου» ενεργοποιεί φυσικές, οπτικές και νοητές πορείες που καθορίζονται από τα διακριτά τµήµατα του και την αγκύρωση τους σε υφιστάµενα κύρια στοιχεία του τοπίου. Κοµβικό σηµείο είναι ο κύριος όγκος του που ορίζεται από το πτυχωτό µεταλλικό διάφραγµα (κορτέν) στις αναλογίες ενός container, µακριού τύπου σε αναφορά στα 98 containers τις έκρηξης. Ο όγκος αυτός χωροθετείται προβολικά πάνω στο όριο της κλίσης του εδάφους σε ένα ξέφωτο που υπήρχε πριν την έκρηξη. Ο πρόβολος ενδυναµώνει την αστάθεια στην εµπειρία του χρήστη που προσκαλείται να περπατήσει

6 πάνω στα διάτρητα µεταλλικά πλαίσια του κινητού τµήµατος που φιλοξενείται µέσα στον όγκο για να ξαναπαρατηρήσει το τοπίο µέσα από τα κενά από τις λέξεις των τοπωνυµίων. Ο όγκος χωροθετείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως τρισδιάστατο πλαίσιο παρατήρησης του κρατήρα της έκρηξης. Τα θεµέλια του όγκου επεκτείνονται σε ασφαλές µήκος µέσα στη γη ώστε να επιτρέψουν τον πρόβολο του. 3. Ο τρίτος άξονας «εκκρεµότητας» του Μνηµείου διαµορφώνεται γύρω από την αντιπαράθεση του κατεστραµµένου τοπίου και της αναζωογόνησης του. Το σχέδιο που αναπαριστά το χώρο από ψηλά, προβάλει τον µνηµειακό χώρο στο µέλλον, κάπου στο 2031 όταν η φύτευση επανεγκατασταθεί στο χώρο. Είναι ένα είδος φόρος τιµής στους πεσόντες και τα τοπία κατοίκησης τους σε συνδυασµό µε το τοπίο πριν καν την εγκατάσταση των containers (αεροφωτογραφία, 2006, βλέπε εξώφυλλο τεύχους έκθεσης). Το κατεστραµµένο τοπίο θα εκπροσωπείται από το γυµνό από φύτευση τεράστιο κρατήρα της έκρηξης που οι επιφάνειες του θα συµπιεστούν και θα στρωθούν µε στερεοποιηµένης, αντιδιαβρωτικής µορφής χώµατος. Η πρόταση οργανώνει τον ενδιάµεσο χρόνο µέχρι το «τελικό τοπίο του 2031». Μέσα από ένα δίκτυο άρδευσης µε πέντε γραµµές δηµιουργούνται οι αρχικές χαράξεις στο κατεστραµµένο τοπίο. Οι δύο γραµµές ορίζουν την πορεία προς τον κύριο όγκο ενώ οι υπόλοιπες καταλήγουν σε οάσεις που θα δηµιουργηθούν µε τη µεταφύτευση των φυτών από τα τοπία των 13 θυµάτων. Κατά µήκος των αρδευτικών γραµµών θα φυτευτούν φυτά που προϋπήρχαν στην περιοχή και θα συντηρηθούν κάποια που επαναφύτρωσαν µετά την έκρηξη. Προτείνεται όπως στο µέλλον αυξηθούν οι αρδευτικές γραµµές µε τη συνδροµή άλλων Κυβερνητικών Τµηµάτων (πχ Τµήµα ασών, ΑΗΚ). Οι πηγές του νερού θα είναι τόσο το νερό του διασωθέντος ντεποζίτου όσο και το βρόχινο νερό που θα συλλέγεται από τον κρατήρα της έκθεσης. Και

7 οι δύο πηγές τροφοδοτούν ένα υπόγειο ντεπόζιτο µπροστά από τον κύριο όγκο του «Εκκρεµή Μνηµείου» από όπου θα γίνεται και η αναδιανοµή του νερού µε τα σχετικά πιεστικά συστήµατα. Το τµήµα του δικτύου που συνδέει το υφιστάµενο ντεπόζιτο µε τον κύριο όγκο του «Εκκρεµή Μνηµείου» αποτελείται από ένα εµφανές µπετονένιο αυλάκι. Το νερό διοχετεύεται στο αυλάκι από ένα µεταλλικό αυλακωτό στοιχείο (κορτέν) που διατρυπά το ντεπόζιτο και επιτρέπει την εκροή του νερού στο αυλάκι. Η αντίθεση µεταξύ του νεκρού τοπίου της έκρηξης και του αναζωογονηµένου τοπίου συγκεντρώνεται στην περιοχή του κρατήρα, όπου η γύµνια του κρατήρα αντιπαρατίθεται µε τη ζωή της παρακείµενης όασης. Είναι σε αυτή την όαση που προτείνεται όπως τοποθετηθούν 98 µελίσσια, σε οµάδες των 10 που θα µπορέσουν να κατοικηθούν από µέλισσες όταν αναζωογονηθεί το τοπίο. Θα λειτουργούν συµβολικά ως «είκτης Ζωής» σε αντιπαράθεση µε τα 98 containers µε τα εκρηκτικά, αλλά και την εντατικοποίηση της βιοµηχανοποίησης της περιοχής. Είναι για αυτό το λόγο που επιλέγεται ως επικοινωνιακό σύµβολο της αστικής µνηµόνευσης του ατυχήµατος στο Μαρί, οι µέλισσες σε κύκλο. Αυτό το σύµβολο χαράσσεται στην κινητή πλατφόρµα, τοποθετείται σε πινακίδα στον αυτοκινητόδροµο, αλλά και φοριέται στα πέττα των πολιτικών και στρατιωτικών στις δηµόσιες τους εµφανίσεις τη βδοµάδα που προηγείται της Ετήσιας Τελετουργίας

8