Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων"

Transcript

1 Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 10 ης Οκτωβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 5.30 μ.μ. Αρ. 7 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό σας απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ το γραμματέα να διαπιστώσει εάν υπάρχει απαρτία. (Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζουμε με το Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. Θα παρακαλούσα για τα θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία να μη διαβάζεται η έκθεση. Το υπ αριθμόν 1 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για Επαγγελματικούς Σκοπούς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013», αναβάλλεται για μία εβδομάδα. Τα υπ αριθμόν 2, 3 και 4 θέματα, που έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «O περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013», «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013», αντίστοιχα, αναβάλλονται για μία εβδομάδα. Προχωρούμε στα υπ αριθμόν 5, 6 και 7 θέματα, τα οποία έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου, «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου, και «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», πρόταση νόμου. Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος Παρόντες: Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Λουκαΐδης Αντώνης Αντωνίου Νίκος Νικολαΐδης Μη μέλη της επιτροπής: Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουλίου 2013 και στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού 297

2 Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η πρώτη και η δεύτερη πρόταση νόμου κατατέθηκαν στη Βουλή στις 27 Ιουνίου 2013 από τους βουλευτές κ. Σωτήρη Σαμψών, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Ρίκκο Μαππουρίδη, Γεώργιο Γεωργίου και Γιώργο Περδίκη. Η τρίτη πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη. Η επιτροπή μελέτησε από κοινού τις τρεις προτάσεις νόμου. Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 188Α του ποινικού κώδικα, που προβλέπει το αδίκημα της άγρας πελατών, ώστε να ρυθμιστούν διάφορα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του και να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της άγρας πελατών. Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε το αδίκημα της άγρας πελατών, που προβλέπεται στο άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα, να περιληφθεί στα αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση με την πληρωμή προστίμου. Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 5 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα, παρέχεται επιπρόσθετα από αστυνομικό και στα ακόλουθα πρόσωπα: 1. Σε τροχονόμο ή σε άλλο υπάλληλο δήμου, εξουσιοδοτημένο από τον οικείο δήμαρχο, στα όρια του οικείου δήμου. 2. Σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση Επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων. 3. Σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου στα όρια της οικείας κοινότητας. 4. Σε έπαρχο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού. 5. Σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οικεία αρχή. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 188Α του ποινικού κώδικα και συγκεκριμένα τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού, το αδίκημα της άγρας πελατών διαπράττεται μεταξύ άλλων από πρόσωπο το οποίο, σε δημόσιο χώρο, προβαίνει στα ακόλουθα: «(α) (β) επιδίδεται επίμονα σε άγρα πελατών ή παρενοχλεί φορτικά τους διερχομένους με σκοπό την άγρα πελατών, ή πλησιάζει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων και, με πιεστικό τρόπο, προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, που δυνατό να παρενοχλήσει το εν λόγω πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, με σκοπό την άγρα πελατών,». Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρώτη πρόταση νόμου, αλλά και όσα ανέφεραν οι εισηγητές της κατά τη συζήτησή της ενώπιον της επιτροπής, με αυτήν επιδιώκεται η άρση ορισμένων υποκειμενικών εννοιών που περιλαμβάνει το άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα οι οποίες δυσχεραίνουν την απόδειξη του αδικήματος. Συγκεκριμένα, προτείνεται η διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου των λέξεων επίμονα και φορτικά, θεωρώντας ότι η αναφορά σε άγρα πελατών εμπεριέχει την ύπαρξη της απαιτούμενης για καταδίκη πιεστικής συμπεριφοράς, αφού τέτοια συμπεριφορά διαχωρίζεται σαφώς από την απλή διαφήμιση. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η στοιχειοθέτηση του αδικήματος της άγρας πελατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του ίδιου άρθρου, όπου γίνεται αναφορά σε πιεστικό τρόπο, κρίνεται ως ικανοποιητική διασφάλιση καταχρηστικής λήψης ποινικών μέτρων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη διατάξεων στο βασικό νόμο με τις οποίες θα υπέχει ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο και το πρόσωπο που αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια των αδικημάτων αυτών, αφού τα τρίτα αυτά πρόσωπα συνήθως είναι αλλοδαποί οι οποίοι, μετά την υποβολή καταγγελίας εναντίον τους, εγκαταλείπουν την Κύπρο. Συνεπώς, κρίνεται ορθό οι υπεύθυνοι λειτουργίας των υποστατικών σε σχέση με τα οποία διεξάγεται η άγρα πελατών να υπέχουν ευθύνη. Τοποθετούμενοι σε σχέση με τα υπό αναφορά θέματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασαν προβληματισμό για τη προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων επίμονα και φορτικά, επισημαίνοντας ότι, επειδή πρόκειται για στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει το στοιχείο που να παρέχει τη δυνατότητα υπεράσπισης, διαφορετικά θα μετατραπεί σε αδίκημα αυστηρής ποινικής ευθύνης. Γιʼ αυτό, αντί της προτεινόμενης πλήρους διαγραφής των εν λόγω στοιχείων, εισηγήθηκαν να αντικατασταθούν από το στοιχείο με πιεστικό τρόπο, στοιχείο που, όπως ανέφεραν, συνάδει με τη ρύθμιση της υφιστάμενης παραγράφου (β) του ίδιου εδαφίου. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν 298

3 ότι συμφωνούν με την προσθήκη διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες θα υπέχουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των υποστατικών σε σχέση με τα οποία διεξάγεται άγρα πελατών. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι υποκειμενικές έννοιες δυσχεραίνουν την απόδειξη του σχετικού αδικήματος, γιʼ αυτό και είναι επιθυμητή η διατύπωση των σχετικών διατάξεων κατά τρόπο που να καθιστά πιο εύκολη την απόδειξή του στο δικαστήριο. Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επισήμανε ότι στις σχετικές διατάξεις δεν ερμηνεύεται η έννοια άγρα πελατών και ότι γενικά πρέπει να παρέχεται μία ελάχιστη μορφή υπεράσπισης, επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω την ορθότητα της προτεινόμενης ρύθμισης. Ως εκ τούτου, σε μεταγενέστερο στάδιο διαμήνυσε στην επιτροπή τη θέση ότι ο ίδιος ο όρος άγρα εμπεριέχει την έννοια πιεστικός τρόπος, γιʼ αυτό και δε χρειάζονται πρόσθετες έννοιες, όπως φορτικά ή πιεστικά. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τη ρύθμιση που προτείνεται με την πρώτη πρόταση νόμου. Αναφορικά με τη δεύτερη πρόταση νόμου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας δήλωσαν στην επιτροπή ότι ήδη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα περιλαμβάνεται στα αδικήματα που επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης και συνεπώς είναι αχρείαστη η προτεινόμενη τροποποίηση. Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν στην επιτροπή ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του βασικού νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του να προσθέτει, αντικαθιστά ή αφαιρεί αδικήματα που αναφέρονται στους πίνακες του εν λόγω νόμου, τα οποία καθορίζονται ως αδικήματα που επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης. Ως εκ τούτου, με σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 133/2002) περιλήφθηκε στον Πίνακα IV του πιο πάνω νόμου το αδίκημα της άγρας πελατών. Υπό το φως των πιο πάνω, οι εισηγητές της δεύτερης πρότασης νόμου δήλωσαν ότι προτίθενται να την αποσύρουν, αφού η επιδιωκόμενη με αυτή ρύθμιση καλύπτεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε σχέση με την τρίτη πρόταση νόμου, με την οποία επίσης προτείνεται η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας εξέφρασαν την άποψη ότι τα πρόσωπα στα οποία προτείνεται να δοθεί η εξουσία να ρυθμίζουν εξώδικα το αδίκημα της άγρας πελατών εκ πρώτης όψεως φαίνεται να περιλαμβάνονται στα πρόσωπα στα οποία ήδη παρέχεται τέτοια εξουσία με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, μέλη της επιτροπής και ο εισηγητής της τρίτης πρότασης νόμου επισήμαναν ότι με βάση τη διατύπωση των ισχυουσών διατάξεων δεν προκύπτει με σαφήνεια η έκταση της εξουσίας για εξώδικη ρύθμιση που παρέχεται σε ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά και ειδικότερα στους δήμους και τα κοινοτικά συμβούλια ούτε κατά πόσο η εξουσία αυτή καλύπτει κάθε περίπτωση εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών. Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, κρίνεται ορθότερη η προτεινόμενη ρύθμιση που καλύπτει με σαφήνεια το ζήτημα αυτό. Τοποθετούμενη σχετικά, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι διαφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μόνο όσον αφορά την παροχή εξουσίας για εξώδικη ρύθμιση σε έπαρχο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, γιατί, όπως ανέφερε, η άσκηση τέτοιας εξουσίας δεν είναι πρακτικά δυνατή. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με τις διατάξεις της τρίτης πρότασης νόμου. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με την παροχή εξουσίας εξώδικης ρύθμισης στις κοινότητες, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη θέση ότι στο θέμα αυτό πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν αναφορικά με τους δήμους. Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επισήμανε ότι με βάση τον ισχύοντα νόμο ο όρος αρχή τοπικής διοίκησης περιλαμβάνει και τα κοινοτικά συμβούλια, δήλωσε ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προώθηση της τρίτης πρότασης νόμου, αφού απαλειφθούν από αυτήν οι διατάξεις που αφορούν την παροχή σε έπαρχο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του της εξουσίας εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών, και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό της. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρώτης πρότασης νόμου όπως αυτή κατατέθηκε και της τρίτης πρότασης νόμου όπως τελικά διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». Η δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου αποσύρεται από τους εισηγητές της. 299

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Παρακαλώ, ο κ. Χατζηγιάννης έχει το λόγο. Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Σκοπός της πρότασης νόμου ουσιαστικά ήταν να δώσει ένα τέλος ή να δώσει μία λύση σ ένα διαχρονικό πρόβλημα που έδινε μια πολύ κακή, πολύ άσχημη εικόνα στον κυπριακό τουρισμό, η οποία μάλιστα έπληττε και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού και ευνοούσε και καταστάσεις οι οποίες δημιουργούσαν προϋποθέσεις εγκληματικότητας. Η πρόταση νόμου ουσιαστικά δημιουργεί εκείνα τα εργαλεία... Με τις βελτιώσεις τις οποίες έχουμε εισάξει δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να πατάξουμε στη ρίζα του αυτό το φαινόμενο. Και ουσιαστικά φεύγουν δύο λέξεις που εδηλούσαν μια υποκειμενική αξιολόγηση του αδικήματος και αυτές ήταν οι λέξεις επίμονα και φορτικά. Πρόσθετα, θεωρούμε ότι, με το να δοθεί η εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση να ασκεί ή να εφαρμόζει τη νομοθεσία και μάλιστα να ελέγχει, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε σε σχέση με το παρελθόν, για να έχουμε αποτέλεσμα στην πάταξη του φαινομένου αυτού. Θεωρώ ότι, και από πλευράς και των άλλων συναδέλφων, του κ. Σαμψών και του κ. Μαππουρίδη, η πρόταση αυτή -θα το επαναλάβω- θα οδηγήσει στο τέλος αυτού του άσχημου φαινομένου, που υπήρχαν στους δρόμους κράχτες, οι οποίοι έδιναν μια πολύ κακή εικόνα και, επαναλαμβάνω, χτυπούσαν και την ποιότητα του κυπριακού τουριστικού μας προϊόντος. O κ. Περδίκης, παρακαλώ. Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι με πέντε χρόνια καθυστέρηση ψηφίζεται σήμερα η πρόταση νόμου που είχα καταθέσει το γράφει 2010 δαμαί, αλλά έν το 2008 που ήταν κατ ακρίβειαν- που αφορά τον κραχτισμό. Μαζί με τους συναδέλφους από το Δημοκρατικό Συναγερμό κάνουμε μία προσπάθεια εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ο κ. Χατζηγιάννης. Θέλω να καταγραφεί ότι αυτή η προσπάθεια θα τερματίσει το φαινόμενο του κραχτισμού, που προσβάλλει και μολύνει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και να στραφούμε προς την ποιότητα και όχι μόνο προς την ποσότητα. Όσον αφορά λοιπόν την ποιότητα, αυτή η νομοθετική παρέμβαση της Βουλής δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπα και πριν, μολύνει το τουριστικό μας προϊόν. Ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστεί σωστά αυτή η νομοθεσία από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο του κραχτισμού, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει δημιουργήσει ακόμα και εντάσεις που οδήγησαν σε βιαιοπραγίες και διαπληκτισμούς. Εναπόκειται λοιπόν στις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν αυτό το εργαλείο που τους δίνει σήμερα η Βουλή. Και σ αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να έχω ισχυρές επιφυλάξεις. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι οι συνάδελφοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με αυτή την πρόταση νόμου. Θα τους παρακαλούσαμε να ετοιμάσουν ακόμα μία εξίσου καλή πρόταση που να αφορά τον τουρισμό. Πέραν του κραχτισμού, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και όσον αφορά το θέμα της ηχορρύπανσης. Αν θέλουμε να πάμε σε ποιοτικό τουρισμό, πρέπει νομοθετικά να ρυθμίσουμε κι εκείνο το ζήτημα. Να μου επιτρέψετε να συμφωνήσω απόλυτα. Τα παράπονα πράγματι από πολλές περιοχές είναι έντονα. Και θα αναφέρω και την Αγία Νάπα, θα αναφέρω και την Κάτω Πάφο, που είναι περιοχή μου, ας πω. Πράγματι υπάρχουν κραυγές απελπισίας από κατοίκους αυτών των περιοχών, γι αυτό νομίζω ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να εγκύψει εις το θέμα και να διαμορφώσει μια αποτελεσματική και αυστηρότατη νομοθεσία, για να τεθεί τέρμα σ αυτό το φαινόμενο, που, πέραν του γεγονότος ότι επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, μας εκθέτει και ως χώρα εις τους ξένους περιηγητές. 300

5 Ωραία! Αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής επί του θέματος, θα προχωρήσουμε εις τη δεύτερη ανάγνωση του υπ αριθμόν 5 θέματος. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 188Α του βασικού νόμου. Άρθρο 2. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 6 θέμα αποσύρεται. Δεύτερη ανάγνωση του υπ αριθμόν 7 θέματος. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου εδαφίου (3). Άρθρο 2. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 8 θέμα είναι «Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2012». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2012» Παρόντες: Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης Αδάμος Αδάμου Σοφοκλής Φυττής Φειδίας Σαρίκας 301

6 Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεμβρίου 2010, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ , ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η απόφαση για έγκριση της υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας λήφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, που συνεδρίασαν στις 15 Οκτωβρίου 2010, στο πλαίσιο του Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, η υπό αναφορά συμφωνία στοχεύει στη δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με βάση την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές αερομεταφορών των μερών, στους ίσους όρους ανταγωνισμού και στην τήρηση ίδιων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και των θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και περιβάλλοντος. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω συμφωνία στοχεύει στην περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της αγοράς στον τομέα των αερομεταφορών και διευκολύνει περαιτέρω την ανάπτυξη διεθνών αεροπορικών μεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου αερομεταφορών, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού και των μεταφορικών επιχειρήσεων για πρόσφορες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, με την εν λόγω συμφωνία επιδιώκεται η προώθηση ενός συστήματος διεθνών αεροπορικών μεταφορών βασισμένο στο θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων με ελάχιστη κυβερνητική παρέμβαση και ρύθμιση. Περαιτέρω, με την εν λόγω συμφωνία επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης των αεροπορικών εταιρειών στις παγκόσμιες αγορές, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και τις κοινωνίες εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και γι αυτό ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013». Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Ερμηνεία. Άρθρο 2. Κύρωση της Συμφωνίας. Άρθρο 3. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. 302

7 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 9 θέμα είναι «Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» Παρόντες: Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης Χρίστος Μέσης Αδάμος Αδάμου Σοφοκλής Φυττής Φειδίας Σαρίκας Δημήτρης Συλλούρης Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αποκατάσταση της ορθότητας της μεταφοράς του αρχικού κειμένου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου, που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2011, στον περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικό) Νόμο. Ειδικότερα, στο υφιστάμενο άρθρο της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που ποινικοποιεί τα αδικήματα τα σχετιζόμενα με την παιδική πορνογραφία ποινικοποιείται μεταξύ άλλων η προαγωγή παιδικής πορνογραφίας αντί της εξασφάλισης παιδικής πορνογραφίας, λόγω λανθασμένης μετάφρασης του αγγλικού όρου procuring που χρησιμοποιείται στο άρθρο 9(1)(d) της υπό αναφορά σύμβασης. Η λανθασμένη μετάφραση του εν λόγω όρου της σύμβασης έχει εντοπιστεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού η σχετική διάταξη της υπό αναφορά σύμβασης αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της εξασφάλισης πορνογραφικού υλικού και όχι της προαγωγής του υλικού αυτού, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί τόσο από την ελληνική μετάφραση της σύμβασης που ενσωματώνεται στο βασικό νόμο, όπου ο όρος procure μεταφράστηκε ορθά ως εξασφαλίζει, όσο και από την επεξηγηματική έκθεση της σύμβασης, όπου αναφέρεται ότι ο όρος procuring σημαίνει εξασφαλίζει. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε στην επιτροπή πως η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με την εξασφάλιση παιδικής πορνογραφίας, αλλά και την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι λανθασμένα καθορίζεται η ίδια ποινή για όλα τα προβλεπόμενα στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία αδικήματα τα σχετιζόμενα με την παιδική πορνογραφία. Συναφώς, όπως επισήμαναν, τα εν λόγω αδικήματα θα έπρεπε να διαβαθμιστούν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και να καθοριστούν διαφορετικές ποινές για το καθένα από αυτά. Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε στην επιτροπή πως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου καθορίζει τα αδικήματα σε σχέση με την παιδική πορνογραφία και πως ο καθορισμός των ποινών για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων επαφίεται στα κράτη μέλη. Συναφώς, όπως ανέφερε η ίδια, στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία κρίθηκε όπως καθοριστεί η ίδια μέγιστη ποινή για όλα τα υπό αναφορά αδικήματα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι κατά την εκδίκαση υποθέσεων σχετιζόμενων με τα εν λόγω αδικήματα παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να κρίνει και να αποφασίσει το ύψος της επιβαλλόμενης ποινής. 303

8 Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην επιτροπή πως η διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία ποινικοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας Θυμάτων Νόμου, στον οποίο προβλέπονται διαφορετικές ποινές από αυτές που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γι αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Δεύτερη ανάγνωση. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου. Άρθρο 2. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 10 θέμα είναι «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2013». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2013» Παρόντες: Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης Χρίστος Μέσης 304 Αδάμος Αδάμου Σοφοκλής Φυττής Φειδίας Σαρίκας Δημήτρης Συλλούρης Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, η οποία υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2012, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ , ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2012.

9 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, ενέκρινε τη διαπραγμάτευση με συγκεκριμένες χώρες για τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο κράτος κριθεί σκόπιμη η σύναψη τέτοιας συμφωνίας στο μέλλον. Η σύναψη συμφωνιών ασφάλειας μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνεται σκόπιμη και θα αποβεί προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους πιο κάτω λόγους: 1. Στην περίπτωση που το συμβαλλόμενο κράτος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπει την ανταλλαγή και τη διαφύλαξη διαβαθμισμένων πληροφοριών στη βάση κοινών αρχών, διαδικασιών και προτύπων και βοηθά στην προώθηση και στην ενδυνάμωση των σχέσεων της Δημοκρατίας με το κράτος αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό και ταυτόχρονα βοηθά στην ανάδειξη της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου. Αντίθετα, στην περίπτωση που το συμβαλλόμενο κράτος δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις σύσφιξης των σχέσεών του με την Κύπρο, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία πιθανών προβλημάτων από την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, και διαφυλάσσονται τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2. Διευκολύνεται η υλοποίηση και η τήρηση ενός ολοκληρωμένου ενιαίου συστήματος ασφάλειας με βάση τις ίδιες διαδικασίες και πρότυπα. 3. Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών δημιουργείται το υπόβαθρο για τη συνομολόγηση και άλλων συμφωνιών σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων, όπως η οικονομία, η βιομηχανία, η άμυνα και η ασφάλεια, οι οποίοι απαιτούν την ασφαλή ανταλλαγή και διακίνηση διαβαθμισμένων πληροφοριών. 4. Στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων καθορίζονται επακριβώς οι διαδικασίες που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί με βαθμό ασφάλειας. Ειδικότερα, εξασφαλίζεται ότι πρόσβαση στους διαβαθμισμένους φακέλους θα έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένα στην αντίστοιχη κατηγορία πρόσωπα. 5. Η σύναψη συμφωνίας με άλλους εταίρους που πρόσκεινται φιλικά στη Δημοκρατία προάγει τις διμερείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, προωθεί τα εθνικά συμφέροντα και αναδεικνύει τη γεωστρατηγική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 6. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία στο βέλτιστο βαθμό σε διάφορους τομείς που πιθανόν να απαιτηθεί η ανταλλαγή ή/και η παραγωγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. 7. Στις πλείστες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας και των εξοπλισμών, καθώς και για την αποστολή προσωπικού για εκπαιδεύσεις η συνομολόγηση, η υπογραφή και η εφαρμογή της συμφωνίας ασφάλειας με κυρωτικό νόμο αποτελεί προϋπόθεση. 8. Με την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα ασφάλειας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται για το χειρισμό τους. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας για τον τρόπο ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών, καθώς και για τις συνθήκες φύλαξης των εν λόγω πληροφοριών από την αρμόδια αρχή. Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Δεύτερη ανάγνωση. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Ερμηνεία. Άρθρο 2. Κύρωση της Συμφωνίας. Άρθρο

10 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 11 θέμα είναι «Ο περί της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Καραϊβικής (CARIFORUM), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013». Η έκθεση δεν είναι ομόφωνη. Θέλετε να αναγνωσθεί; Δε βλέπω να υπάρχει αίτημα να αναγνωσθεί. Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Καραϊβικής (CARIFORUM), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013» Παρόντες: Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης Χρίστος Μέσης Αδάμος Αδάμου Σοφοκλής Φυττής Φειδίας Σαρίκας Δημήτρης Συλλούρης Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Καραϊβικής (CARIFORUM), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους αντιπροσώπους των κρατών της Καραϊβικής στις 15 Οκτωβρίου 2008, της οποίας την υπογραφή ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ , ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης αποτελούν σύγχρονες συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας που στοχεύουν στην περιφερειακή ολοκλήρωση μιας περιοχής και στην εναρμόνιση των οικονομιών των κρατών μελών της με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω συμφωνίες στηρίζονται στη σταδιακή και ασύμμετρη απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με την εφαρμογή σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η προτεινόμενη συμφωνία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αποτελεί την πρώτη από τις έξι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που πρόκειται να συνδέσουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις έξι περιφερειακές οντότητες της περιοχής της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Περαιτέρω, η εν λόγω συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της συνεργασίας ΑΚΕ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετεί τις γενικές αρχές και τους στόχους της συμφωνίας Κοτονού, που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2000 και έθεσε ένα περιεκτικό πλαίσιο στις σχέσεις ΑΚΕ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβλέποντας στην οικονομική ανάπτυξη, στη μείωση και στην ενδεχόμενη εξάλειψη της φτώχιας, καθώς και στην ομαλή και βαθμιαία ένταξη των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. 306

11 Συναφώς, η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Καραϊβικής (CARIFORUM), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, στοχεύει στα ακόλουθα: 1. Στη μείωση και στην εξάλειψη της φτώχιας. 2. Στην υποβοήθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της οικονομικής συνεργασίας και της καλής διακυβέρνησης. 3. Στην εξασφάλιση της βαθμιαίας ολοκλήρωσης και της σύνδεσης των οικονομιών της περιοχής CARIFORUM με την παγκόσμια οικονομία. 4. Στη βελτίωση της ικανότητας των οικονομιών της περιοχής CARIFORUM όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο. 5. Στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση των επενδύσεων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 6. Στη σύσφιγξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-CARIFORUM. Ειδικότερα, με βάση τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με την εν λόγω συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί όλους τους δασμούς και τις ποσοστώσεις που υφίστανται στις εισαγωγές από τις χώρες της Καραϊβικής και απελευθερώνει την αγορά για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των χωρών αυτών. Αντίστοιχα, οι χώρες της Καραϊβικής προχωρούν στο σταδιακό άνοιγμα των αγορών τους σε μια περίοδο είκοσι πέντε ετών, αφού η εν λόγω συμφωνία παρέχει σε αυτές σημαντική ευελιξία στην απελευθέρωση των αγορών τους με σκοπό την προστασία των ευαίσθητων προϊόντων τους και των σημαντικών βιομηχανιών τους. Συγκεκριμένα, η περιοχή της Καραϊβικής απελευθερώνει εντός δέκα ετών από την έναρξη της συμφωνίας το 61% των εισαγωγών της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάστημα δεκαπέντε ετών το 82% και σε διάστημα είκοσι πέντε ετών το 86%. Αναφορικά με το εμπόριο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η απελευθέρωση των δύο αγορών παρουσιάζει ασυμμετρία, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθερώνει το 94% των τομέων της, ενώ η περιοχή της Καραϊβικής το 75%, με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της να απελευθερώνουν το 65% και τις πιο ανεπτυγμένες το 90%. Επίσης, η απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς στις ξένες επενδύσεις είναι μεγαλύτερης έκτασης σε σχέση με αυτή της περιοχής της Καραϊβικής. Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό οι δύο πλευρές συμφωνούν σε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό κοινών αρχών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αγορές δε θα διαστρεβλώνονται από μη ανταγωνιστικές πρακτικές των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι υγιείς και ισορροπημένες πολιτικές ανταγωνισμού συμβάλλουν στην οικονομική αποδοτικότητα, την καταναλωτική ευημερία και την καλή διακυβέρνηση. Περαιτέρω, στον τομέα της καινοτομίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας το σχετικό κεφάλαιο της συμφωνίας περιέχει λεπτομερείς διατάξεις για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο πλευρών σε ειδικούς τομείς, όπως είναι η επιστήμη και η τεχνολογία, η κοινωνία της πληροφορίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ. Έτι περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, για την υλοποίηση της συμφωνίας προβλέπεται να διατεθεί χρηματοοικονομική βοήθεια ύψους εκατόν εξήντα πέντε εκατομ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη για τη χρονική περίοδο Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις: 1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής. 2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας, γι αυτό και τάσσονται υπέρ της απόρριψής του. 3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια στης Βουλής. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στο σώμα για τη λήψη τελικής απόφασης από την ολομέλεια της Βουλής. 307

12 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Δεύτερη ανάγνωση. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Ερμηνεία. Άρθρο 2. Κύρωση της Συμφωνίας. Άρθρο 3. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση αυτών των άρθρων; Υπάρχουν ενστάσεις. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; Είκοσι πέντε, κύριε Πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; Δεκαοκτώ εναντίον, κύριε Πρόεδρε. Αποχές; Έξι, κύριε Πρόεδρε. Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ εναντίον και έξι αποχές, τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Καραϊβικής (CARIFORUM), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; Είκοσι πέντε, κύριε Πρόεδρε. Εναντίον; Δεκαοκτώ, κύριε Πρόεδρε. Αποχές; Έξι. Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ εναντίον και έξι αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 308

13 Το υπ αριθμόν 12 θέμα αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία. Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. Προχωρούμε στο Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις 1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 2. Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2014 Νόμος του (Αρ. Φακ ). 3. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 4. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 5. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 6. Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός και Καταργητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 7. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 8. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καύση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 9. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 10. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του (Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) Κατατέθηκαν από τους υπουργούς Υγείας Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παραπέμπονται στις επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Οικονομικών και Προϋπολογισμού Νομικών Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος 309

14 (Αρ. Φακ ). 11. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός και Έλεγχος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα Απόβλητα της Βιομηχανίας Διοξειδίου του Τιτανίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 12. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τρόποι Επιτήρησης και Ελέγχου των Χώρων οι οποίοι Σχετίζονται με τα Απόβλητα της Βιομηχανίας του Διοξειδίου του Τιτανίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 13. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) (Άρση Εφαρμογής και Κατάργηση) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος Προτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται στις επιτροπές 1. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 3. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Μάριο Καρογιάν, πρόεδρο Δημοκρατικού Κόμματος, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος Μάριο Καρογιάν, πρόεδρο Δημοκρατικού Κόμματος, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ Κεφάλαιο Τρίτο: Ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. (Οι ερωτήσεις των βουλευτών) Οικονομικών και Προϋπολογισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού Νομικών Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου «Ενημερωθήκαμε για γραπτή καταγγελία, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, από συγκεκριμένο ζευγάρι για αμέλεια γυναικολόγων του Μακάρειου Νοσοκομείου, που αποτέλεσμα είχε τη γέννηση παιδιού με ισχαιμική υποξική εγκεφαλοπάθεια, και γνωρίζουμε ότι εδώ και ένα χρόνο δε δόθηκε κάποια απάντηση στους γονείς. Μιλώντας με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας ενημερωθήκαμε ότι διεξάγεται πειθαρχική έρευνα εναντίον αυτών των ατόμων. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε πόσο θα διαρκέσει ακόμα η έρευνα αυτή, αν τερματίστηκε και ποια είναι τα αποτελέσματά της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτήσεις μας δημοσιεύονται, δε θέλουμε να αναφερθούμε σε προσωπικά δεδομένα. Για εμάς είναι απαράδεκτο ένα χρόνο μετά να μην έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, είμαστε στη διάθεσή σας.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 310

15 «Έχω πληροφορηθεί και διαπιστώσει και ο ίδιος ότι ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα Μυλικουρίου με τον Άγιο Νικόλαο μέσω της όχθης του ποταμού Πλατύ βρίσκεται σε άθλια κατάσταση λόγω της χρήσης του από τα αυτοκίνητα των οργανωμένων εκδρομών με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (jeep, land rover κ.λπ.). Δεκάδες τέτοια αυτοκίνητα διασχίζουν τη διαδρομή προκαλώντας φθορά στο χωματόδρομο και στη φύση. Το κοινοτικό συμβούλιο Μυλικουρίου ζητά την ασφαλτόστρωση του δρόμου, για να διευκολύνεται η κίνηση των κατοίκων προς τη Λεμεσό. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί η κίνηση των οργανωμένων τουριστικών διαδρομών με τετρακίνητα οχήματα στην κοιλάδα του Πλατύ, πώς μπορεί να επιδιορθωθεί ο δρόμος, για να μπορούν να τον χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι, και αν μπορεί μέρος τουλάχιστον του δρόμου να ασφαλτοστρωθεί ή να τύχει επίστρωσης με σταθερό υλικό (π.χ. λιθόστρωτο).» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχασε την εγκεκριμένη από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα όπως η αποκατάσταση των παράνομων σκυβαλότοπων και η διαχείριση των λυμάτων. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο όλων των έργων για τα οποία εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν, καθώς και τα ποσά της χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων αυτών για την περίοδο που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2013.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετώνται τα παραδείγματα άλλων χωρών που επέτρεψαν την υπό αυστηρές συνθήκες ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης και αν αυτή επηρέασε τη ζήτηση ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες έχει επιτραπεί η καλλιέργεια της κάνναβης (Cannabis Sativa) για βιομηχανικούς και ιατρικούς σκοπούς. Είναι γνωστό εξάλλου ότι από την κάνναβη μπορεί να παραχθούν φάρμακα και καλλυντικά, καθώς και χρήσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Είναι επίσης γνωστό ότι στην Κύπρο οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των φυτών της κάνναβης, γι αυτό σε παλαιότερες εποχές η καλλιέργειά της ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κύπρο. Αργότερα, όταν έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης για παραγωγή και εμπορία εξαρτησιογόνων ουσιών, απαγορεύτηκε η καλλιέργεια του φυτού αυτού. Ίσως είναι καιρός να προβληματίσει τις αρχές η ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης υπό αυστηρό έλεγχο και διασφαλισμένες συνθήκες. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων επί του θέματος, καθώς και αν υπάρχουν μελέτες για τη δυνατότητα ελεγχόμενης καλλιέργειας της κάνναβης στην Κύπρο και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες για προϊόντα της κάνναβης.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει περίπτωση να μη χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έργα αποκατάστασης των σκουπιδότοπων στο Βατί και στον Κοτσιάτη, εάν αυτά δεν προσφοροδοτηθούν μέσα στο Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συνυπολογιστεί οι συνολικές απώλειες εσόδων από την επιβολή προστίμων λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με την Οδηγία που απαιτεί το κλείσιμο των σκουπιδότοπων και από την απώλεια της συγχρηματοδότησης.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται, μετά τις δυο συνεδριάσεις της υπουργικής επιτροπής, η ρύθμιση των κανονισμών που σχετίζονται με την ηχορρύπανση, ένα θέμα μεγάλης σημασίας κυρίως όσον αφορά τους τομείς του ανταγωνισμού και της εγκληματικότητας. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα με ποιο χρονοδιάγραμμα θα κινηθεί η υπουργική επιτροπή, προκειμένου κατά την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου η νομοθεσία να έχει ήδη ψηφιστεί.» 311

16 Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη «Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκφράζει την έντονη δυσφορία του για τη μη καταβολή του ανάλογου ποσού βάσει της συμμετοχής της καθεμιάς στο σχέδιο επιδότησης για απασχόληση ανέργων στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Έχω πληροφορηθεί ότι, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου , το ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας περιελάμβανε τη χορηγία συγχρηματοδοτούμενων έργων αξίας 39 εκατομ. για την Κύπρο. Από τα 39 εκατομ. μόνο 1,8 εκατομ. (ή ποσοστό 4,5%) διατέθηκαν για έργα προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Τη μερίδα του λέοντος έλαβαν έργα στα αλιευτικά καταφύγια και χορηγίες σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ιχθυοπαραγωγή (ιχθυοτροφεία). Τώρα ετοιμάζεται το επόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας. Οι σχετικοί κανονισμοί αναμένεται να ψηφιστούν τον προσεχή Δεκέμβριο. Αναμένεται ότι τη νέα προγραμματική περίοδο θα αναλογούν στην Κύπρο 25 εκατομ. από τα ευρωπαϊκά ταμεία με άγνωστη ακόμη τη συμβολή των κυπριακών εθνικών πόρων. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, και πάλι η μερίδα του λέοντος προτείνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να δαπανηθεί σε πρόγραμμα χορηγιών στις επιχειρήσεις ιχθυοτροφείων ( 16 εκατομ.). Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει καθορισμένο ποσοστό και ποιο είναι αυτό για τα έργα προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως π.χ. θαλάσσια πάρκα, τεχνητοί ύφαλοι κ.λπ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα έργα του τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Έχω πληροφορηθεί ότι τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο απόσυρσης των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πληροφορούμαι, τα σκάφη οδηγούνται σε καθολική και πλήρη καταστροφή μετά την απόσυρση. Όσοι ψαράδες είχαν χρέη από τους δανειστικούς επιτρόπους ή είχαν οποιοδήποτε άλλο χρέος στις κρατικές υπηρεσίες έτυχαν αποκοπής από τη σχετική χορηγία, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ή εκμηδενιστεί τελικά. Υπάρχει η άποψη ότι δεν έπρεπε να καταστραφούν τα σκάφη αυτά, αλλά να αξιοποιηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία σε δημόσιους χώρους, για να προωθηθεί η εικόνα της θαλασσινής Κύπρου. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί άλλοι τρόποι διαχείρισης των σκαφών που έχουν αποσυρθεί με βάση το σχέδιο απόσυρσης και αν υπάρχει τρόπος να μη γίνεται πέραν κάποιου ποσοστού η αποκοπή των χρεών από τη χορηγία.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής «Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης σχέδιο δημιουργίας τεχνητών υφάλων για προστασία και ανάπτυξη της ιχθυοπανίδας. Η κήρυξη και οριοθέτηση κάποιων περιοχών πέριξ των τεχνητών υφάλων ως προστατευόμενων δεν είναι ικανοποιητική, εάν δε συνοδεύεται από διαχειριστικά σχέδια και λειτουργία διαχειριστικών φορέων στις περιοχές των τεχνητών υφάλων. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την άμεση δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων και διαχειριστικών φορέων στις προστατευόμενες περιοχές των τεχνητών υφάλων.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για το ποσό που απαιτείται για την κατοχύρωση των ταμείων προνοίας του ωρομίσθιου προσωπικού της κυβέρνησης, καθώς και αν τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα. Θα εκτιμηθεί, εάν παρατεθεί πίνακας με τους αριθμούς των εργαζομένων και το κόστος κατοχύρωσης για τα τελευταία δέκα χρόνια.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 312