ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:159/2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

2 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 2 ΝΙΚΟS ΝΙΚΟLΑΟU Registry Number: 159/2002 University of Macedonia DEPARTMENT OF ECONOMIC SCIENCE LECTURE: SPECIAL TOPICS IN INFORMATICS I ACC. PROFESSOR: Dr. ANASTASIOS A. ECONOMIDES

3 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Summary 4-5 Εισαγωγή 6 Στοιχεία του υλικού εξοπλισµού των δικτύων Κατανεµητές χαλκού Οπτικοί κατανεµητές Τηλεοπτική πρίζα 8 Τύποι δικτύων 10 Γενική περιγραφή Οριζόντια καλωδίωση Κάθετη καλωδίωση Κεντρική καλωδίωση 15 Ειδικότερα 17 Βοηθητικός υλικός εξοπλισµός 22 Έλεγχος δικτύου 24 ικτυακές υπηρεσίες 24 Βιβλιογραφία 30

4 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε φυσικό επίπεδο, καλύπτει 4 πύργους µε 19 συνολικά ορόφους και περιλαµβάνει περίπου 700 τηλεπικοινωνιακές απολήξεις (πρίζες), οι οποίες µέσω του οριζόντιου τµήµατος της δοµηµένης καλωδίωσης τοπολογία αστέρα συγκεντρώνονται σε 35 συνολικά διανοµείς (hub). Αυτά µε τη σειρά τους, µέσω του κάθετου τµήµατος της δοµηµένης καλωδίωσης (οπτικές ίνες), καταλήγουν στους κεντρικούς κατανεµητές κτιρίων και από εκεί σε 3 δροµολογητές (routers), οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός δακτυλίου οπτικών ινών (FDDI). Επιπλέον, ένας δροµολογητής έχει αναλάβει την επικοινωνία του τοπικού δικτύου µε τον έξω κόσµο µέσω 2 γραµµών 16 Mbps (ATM) και 2 Mbps (PCM) αντίστοιχα ενώ ένας δροµολογητής (modem access server) έχει αναλάβει τη σύνδεση µε τον έξω κόσµο µέσω 60 ISDN γραµµών dial-up. Ένας ακόµη δροµολογητής µεγάλης ισχύος (Cisco 7507) προστέθηκε στον δακτύλιο FDDI και συνδέθηκαν επάνω του 9 Fast Ethernet switches δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο υψηλής µετάδοσης δεδοµένων µέχρι και 100 Mbps. Τέλος στον τηλεφωνικό κατανεµητή συνδέονται οι 60 γραµµές ISDN για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Επάνω στο δίκτυο λειτουργούν περίπου 30 servers χρησιµοποιώντας λειτουργικά όπως το Unix, τα Windows NT, και το Novell και οι οποίοι προσφέρουν ένα πλήθος δικτυακών υπηρεσιών στην πανεπιστηµιακή κοινότητα όπως. accounts, , DNS, ftp, Web, list-services, news, library services κ.λπ.

5 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 4 SUMMARY The network of University Macedonia in natural level, covers 4 towers with 19 globally floors and includes roughly 700 telecommunications endings (sockets), which via the horizontal department of structured wiring topology of aster are assembled in 35 globally distributors (hub). These with their line, via the vertical department of structured wiring (optical fibres), wind up in central patch panel buildings and from there in 3 routers, which are connected between them via a ring of optical fibres (FDDI). Moreover, a router has outside undertaken the communication of local network with the world via 2 lines 16 Mbps (ATM) and 2 Mbps (PCM) respectively while a router (modem access server) has outside undertaken the connection with world via 60 ISDN of lines dial-up. One still router of big power (Cisco 7507) was added in ring FDDI and was connected on the 9 Fast Ethernet switches creating thus a network of high transmission of data until 100 Mbps. Finally in telephone patch panel are connected 60 lines ISDN for the needs of videoconference of University Macedonia. Above in the network they function roughly 30 servers using functional as the Unix, Windows NT, and Novell and that offer a crowd of network services in the academic community as accounts, , DNS, ftp, Web, list-services, news, library services etc.

6 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε φυσικό επίπεδο, καλύπτει 4 πύργους µε 19 συνολικά ορόφους και περιλαµβάνει περί τις 700 τηλεπικοινωνιακές απολήξεις (πρίζες), οι οποίες µέσω του οριζόντιου τµήµατος της δοµηµένης καλωδίωσης τοπολογία αστέρα συγκεντρώνονται σε 35 συνολικά hubs. Αυτά µε τη σειρά τους, µέσω του κάθετου τµήµατος της δοµηµένης καλωδίωσης (οπτικές ίνες), καταλήγουν στους κεντρικούς κατανεµητές κτιρίων και από εκεί σε 3 δροµολογητές (routers), οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός δακτυλίου οπτικών ινών (FDDI). Επιπλέον, ένας δροµολογητής έχει αναλάβει την επικοινωνία του τοπικού δικτύου µε τον έξω κόσµο µέσω 2 γραµµών 16 Mbps (ATM) και 2 Mbps (PCM) αντίστοιχα ενώ ένας δροµολογητής (modem access server) έχει αναλάβει τη σύνδεση µε τον έξω κόσµο µέσω 60 ISDN γραµµών dial-up. Ένας ακόµη δροµολογητής µεγάλης ισχύος (Cisco 7507) προστέθηκε στον δακτύλιο FDDI και συνδέθηκαν επάνω του 9 Fast Ethernet switches. Τέλος στον τηλεφωνικό κατανεµητή συνδέονται οι 120 γραµµές ISDN για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Επάνω στο δίκτυο λειτουργούν περί τους 30 servers (Unix, Windows NT, Novell) οι οποίοι προσφέρουν ένα πλήθος δικτυακών υπηρεσιών στην πανεπιστηµιακή κοινότητα (π.χ. accounts, , DNS, ftp, Web, list-services, news, library services κ.λπ.). ATM 16 Mbps PCM 2 Mbps (backup) 60 Dial-up γραµµές 60 Dial-up γραµµές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σχήµα: Εξωτερικές συνδέσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

7 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ Υ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Τα hubs(διανοµείς), οι routers(δροµολογητές), και τα switches(µεταγωγείς) είναι ο πιο αγνός υλικός εξοπλισµός δικτύωσης που βλέπουµε συνήθως. (Είναι αγνός εξοπλισµός µε την έννοια ότι υπάρχουν µόνο για τη δικτύωση και για κανέναν άλλο σκοπό): HUB: Ένα hub (διανοµέας), το οποίο µερικές φορές ονοµάζεται και concentrator (συγκεντρώτης), είναι µια συσκευή, η οποία συνδέει έναν αριθµό καλωδίων δικτύου που προέρχονται από υπολογιστές πελάτες (clients) σε ένα δίκτυο. Τα hubs µπορούν να υποστηρίξουν από δυο το λιγότερο υπολογιστές µέχρι και µεγάλα hubs, τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν πάνω από εξήντα υπολογιστές. Το πιο συνηθισµένο µέγεθος ενός hub υποστηρίζει είκοσι τέσσερις (24) συνδέσεις δικτύου. SWITCH: Ένα switch (µεταγωγέας) είναι καλωδιωµένο σχεδόν όπως ένα hub και ουσιαστικά µοιάζει µε ένα hub. Με το switch η κάθε σύνδεση δικτύου γίνεται ιδιωτική και στη συνέχεια συλλέγονται τα δεδοµένα από κάθε µια από τις συνδέσεις και τα δεδοµένα προωθούνται σε έναν κορµό του δικτύου, ο οποίος συνήθως τρέχει µε µια πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα από τις ξεχωριστές συνδέσεις switch. Συχνά τα switches χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση πολλών hubs σε έναν απλό κορµό δικτύου. ROUTER: Ένας router (δροµολογητές) δροµολογεί πακέτα δεδοµένων από ένα δίκτυο σε κάποιο άλλο. Τα δυο δίκτυα συνδέονται στον router χρησιµοποιώντας το δικό τους τύπο καλωδίωσης και τύπο σύνδεσης. Επίσης, οι routers έχουν συνήθως µια πρόσθετη σύνδεση, στην οποία µπορεί να συνδεθεί ένα τερµατικό. Αυτή η σύνδεση χρησιµοποιείται µόνο για τον προγραµ µ ατισµό και τη συντήρηση του router. PATCH PANEL Ή ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ: Κάθε καµπίνα περιέχει όλους τους απαραίτητους κατανεµητές (patch pa nel) ώστε να τερµατίζουν όλες οι αντίστοιχες καλωδιώσεις. Σχήµα 1: Patch Panel Τα patch panel υποστηρίζουν καλώδια: 1) χαλκού 2) οπτικής ίνας

8 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 7 1) Κατανεµητές Χαλκού Σε κάθε καµπίνα οι κατανεµητές χαλκού είναι οµαδοποιηµένοι και αναγνωρισµ ένοι κατά κατηγορία (ξεχωριστά πεδία για καλωδιώσεις data, για καλωδιώσεις τηλεφωνίας, για τερµατισµό των riser) και πληρούν τις προδιαγραφές ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, TSB-36/40.Τα patch panel είναι τοποθετηµένα σε στάνταρντ rack 19 εντός του οποίου βρίσκεται τοποθετηµένος και ο υπόλοιπος ενεργός εξοπλισµός του δικτύου πληροφορικής. Τοποθετούνται στην καµπίνα του κάθε ορόφου για τον τερµατισµό όλων των καλωδιώσεων. Με το patch panel εξασφαλίζουµε τερµατισµό του δικτύου φωνής ή δεδοµένων στο πίσω µέρος του rack, αφήνοντας ελεύθερο το µπροστινό µέρος του rack, το οποίο αποτελείται από θηλυκά RJ45, 8 επαφών, µε αναλογία ένα προς ένα µε τις πρίζες του δικτύου δεδοµένων. Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µιας θέσεως εργασίας γεφυρώνουµε τις θέσεις µεταξύ τους, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων θέσεων. Η κατ ασκευή των patch panel είναι modular δηλαδή τµηµατική ώστε να έχουµε την δυνατότητα και την ευελιξία της σύνδεσης από 2 έως 48 υποδοχές RJ45 και oι µονάδες τερµατισµού των καλωδίων (couplers) έχουν τη δυνατότητα τερµατισµού δύο καλωδίων 4 ζευγών.τέλος, oι επιφάνειες των υποδοχών είναι υπό γωνία ώστε να προστατεύεται η υποδoχή από xτυπήµατα και σκόνη. Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία και ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών αναγκών του κτιρίου. Όλοι oι κατανεµητές χαλκού έχουν χωρητικότητα 20% µεγαλύτερη από την απαιτούµενη µε βάση την καλωδίωση. Οίκος Κατασκευής: SIEMON Connecticat, USA. 2) Οπτικοί Κατανεµητές Όλες οι καλωδιώσεις οπτικής ίνας για το κεντρικό δίκτυο δεδοµένων τερµατίζουν πλήρω ς σε οπτικό κατανεµητή 16 θ έσεων. Οι οπτικοί κατανεµητές 16 θέσεων τοποθετούνται εντός της καµπίνας κτιρίου.κατανεµητές 2 θέσεων καθώς και συσκευές διαχείρισης οπτικής ίνας υπάρχουν σε κάθε καµπίνα ορόφου. Ο οπτικός κατανεµητής (Fiber Connect Panel) έχει δυνατότητα στήριξης σε ικρίωµα. Επίσης περιλαµβάνει panel στήριξης couplers και ST couplers. Οι δυνατότητες που έχει είναι οι εξής: α) υνατότητα προσαρµογής ειδικής κασέτας splicing, στο ίδιο ερµάριο (οπτικό κατανεµητή). β) Στήριξη σε τοίχο καθώς και δυνατότητα στήριξης σε rack 19" - Ύψος 1 U. γ) υνατότητα τοποθετήσεως συρταριού µε ράγες για εύκολη πρόσβαση στις συνδέσεις και τα connectors. δ) Έγχρωµα εικονίδια για τα couplers (2 τεµάχια ST couplers ανά πλαίσιο) για να διαχωρίζουν και να επισηµαίνουν τις οπτικές ίνες ανάλογα τον χώρο που προέρχονται. ε) Τυφλά πλαίσια για τις µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές. Οίκου Κατασκευής: SIEMON Connecticat, USA. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΙΖΑ: Η τηλεπικοινωνιακή πρίζα (Telecommunication Outlet) είναι η κατάληξη του οριζοντίου δικτύου στην περιοχ ή εργασίας πάνω στην οποία συνδέεται ο τερµατικός εξοπλισµός. Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό είναι σε τυπωµένο κύκλωµα και για τις δύο υποδοχές και οι αγωγοί τερµατίζονται σ' αυτήν σε σύνδεσµο IDC 110. Τα χαρακτηριστικά της είναι: 1) Πρίζα διπλή επίτοιχη, οκτώ (8) επαφών (8 pins - RJ45), κατά ISO 8877 ΕΙΑ/ΤΙΑ ) Κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδοµένα (voice and data) κατά ISO 8877.

9 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 8 3) υνατότητα διέλευσης υψίσυχνου σήµατος 100 ΜΗΖ. 4) υνατότητα σύνδεση ς κάθε είδους τερµατικού, µε την χρήση ειδικών προσαρµογέων (adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λπ. 5) Με µία σειρά από παρελκόµενα όπως πλαστικά σήµατα διαφόρων χρωµάτων για να είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal. 6) υνατότητα προσαρµογής ST type Fiber optic Connectors. 7) Παρέχει την δυνατότητα απεγκατάστασης, επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από το µπροστινό µέρος. 8) Τα καλώδια είναι στερεωµένα στο πίσω µέρος του coupler µε organizers. 9) Παρέχει δυνατότητα για προστατευτικά καπάκια µε αυτόµατη επαναφορά σε κάθε υποδοχή. Οίκου Κατασκευής: SIEMON Connecticat, USA.

10 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 9 ΤΥΠΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Τοπολογία Αστέρα (star topology): Η τοπολογία αστέρα είναι αυτή στην οποία µια κεντρική µονάδα, δηλαδή το hub, φιλοξενεί µια οµάδα καλωδίων δικτύου, τα οποία εκπέµπουν σε κάθε κόµβο του δικτύου. Στην τοπολογία αστέρα µ πορούν να φιλοξενηθούν από 2 έως και 96 κόµβοι. Το πιο συνηθισµένο µέγεθος κόµβων σε τοπολογία αστέρα είναι αυτό των 24. Ανεξάρτητα από το µέγεθος του διανοµέα µπορούν να ενωθούν µαζί πολλοί διανοµείς έτσι ώστε να επεκτείνουµε το δίκτυο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. ακτυλίου (ring topology): Τοπολογία Η τοπολογία δακτυλίου είναι µια λογική διάταξη στην οποία τα καλώδια είναι συνδεδεµένα µε τοπολογία αστέρα, µε τον κάθε κόµβο να είναι συνδεδεµένος µε το δικό του καλώδιο στο hub. Ωστόσο, ηλεκτρικά, το δίκτυο συµπεριφέρεται όπως ένας δακτύλιος, όπου τα σήµατα του δικτύου µεταφέρονται γύρω από το δακτύλιο σε κάθε κόµβο διαδοχικά. Τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών, LAN, τοπολογίας δακτυλίου, βασίζονται στα δίκτυα Token Ring αντί των δικτύων Ethernet. Μερικά επίσης τρέχουν µε τα δίκτυα (FDDI) Fiber Distributed Data Interface, ένα δίκτυο οπτικών ινών των 100 Mbps.

11 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 10 Χρήση Προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Το καλωδιακό σύστηµα κάθε ενός κτιρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αποτελεί ένα αυτόνοµο υποσύστηµα µέσα στο συνολικό δικτυακό πλαίσιο. Η καλωδίωση αυτή ακολουθεί πλήρως το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 που οριστικοποιήθηκε το 1991 από την Electronic Industries Association. Με τη χρήση αυτού του προτύπου στην κατασκευή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ενός κτιρίου, καθίσταται δυνατό να συνδεθεί οποιαδήποτε τερµατική συσκευή (τηλέφωνο, ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.λπ.), σε οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή απόληξη (πρίζα), χωρίς την ανάγκη ειδικών διασυνδέσεων, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η αλλαγή των συσκευών, των θέσεών τους αλλά και της διαµόρφωσης του εργασιακού χώρου, ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και των χρηστών. Γίνεται επίσης δυνατή η πλήρης διασύνδεση και συνεργασία διαφορετικών συστηµάτων υπολογιστών, τηλεφωνίας ή και άλλων, διαµέσου του ίδιου καλωδιακού δικτύου που πλέον αποτελεί δοµικό στοιχείο του κτιρίου. Μέσω του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, το καλωδιακό σύστηµα ενός κτιρίου χωρίζεται σε δύο υποτµήµατα, το οριζόντιο και το κάθετο δίκτυο.το οριζόντιο δίκτυο (horizontal wiring) αφορά στην καλωδίωση κάθε ενός από τους ορόφους των τµηµάτων των τµηµάτων του κτιρίου και αποτελείται από τις τηλεπικοινωνιακές απολήξεις, το καλώδιο και τους τερµατικούς του, καθώς και τον κατανεµητή του κάθε ορόφου. Το κάθετο δίκτυο (backbone wiring) αφορά στη διασύνδεση των ορόφων του κάθε κτιρίου µεταξύ τους καθώς και στη διασύνδεση των κτιρίων µεταξύ τους και µε τον έξω κόσµο. Αποτελείται από το καλώδιο και τους τερµατισµούς του, τους κεντρικούς κατανεµητές, τους κατανεµητές κτιρίων, τα δωµάτια εξοπλισµού και τα σηµεία εισόδου και εξόδου του δικτύου από το κτίριο του και αποτελείται από τις τηλεπικοινωνιακές απολήξεις, το καλώδιο και τους τερµατικούς του, καθώς και τον κατανεµητή του κάθε ορόφου. FAST ETHERNET Βασική φιλοσοφία του fast ethernet είναι η αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας µεταξύ των σταθµών στα 100 mbps και ταυτόχρονα η συµβατότητα µε τα πρότυπα καλωδίωσης, τοπολογίας, τεχνικών πρόσβασης και απόστασης του ΙΕΕΕ BASE-T. Η επιτροπή της ΙΕΕΕ προσδιόρισε τον Ιούνιο 1995 το standard 802.3u, το οποίο αποτελεί επέκταση και βελτίωση του standard Το standard 802.3u καλείται Fast Ethernet. Τρεις διαφορετικές εκδόσεις έχουν προκύψει ανάλογα µε την ποιότητα της καλωδίωσης:100 base-4t για απλό µη θωρακισµένο συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων (UTP)κατηγορίας 3, 100 base-tx για καλώδια UTP κατηγορίας 5 και 100 base-fx για οπτικές ίνες. Στην έκδοση 100 base-4t πρόσβαση στο µέσο γίνεται µε CFMA/CD και half-dublex µετάδοση. Οι εκδόσεις 100 BASE -TX και 100 BASE-FX υποστηρίζουν και full-dublex µετάδοση (λόγω έλλειψης ανταγωνισµού για το µέσο µετάδοσης), µε ταχύτητα Mbps για λήψη και αποστολή δεδοµένων αντίστοιχα. Το Fast Ethernet χρησιµοποιεί bit encoding για τη διατήρηση της συχνότητας του ρολογιού σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. FDDI Το δίκτυο οπτικών ινών FDDI(Fiber Distributed Data Interfase) αναπτύχθηκε από το American National Standards Institute (ANSI) και βασίζεται σε τοπολογία διπλού δακτυλίου µε ταχύτητα µετάδοσης 100 Mbps. Πολύτροπη οπτική ίνα συνδέει τον ένα σταθµό µε τον άλλον για τη δηµιουργία του δακτυλίου που µπορεί να εκτείνεται µέχρι και 100 Km. Έως και 500 σταθµοί εργασίας µπορούν να φιλοξενηθούν από το δίκτυο και συνεπώς µπορεί να λειτουργήσει ως ραχοκοκαλιά (backbone) πολλών τοπικών δικτύων. Οι σταθµοί εργασίας µπορεί να συνδέονται

12 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 11 µόνο µε τον ένα δακτύλιο SAS(Single Attachment Station) ή και µε τους δύο DAS (Dual Attachment Station). Ο ένας από τους δακτυλίους είναι ο βασικός (Primary Ring) και ο άλλος ο δευτερεύων (Secondary ring). Ο δευτερεύων δακτύλιος χρησιµεύει ως εφεδρικό µονοπάτι ή ως backup σύνδεση, αν ο αρχικός σπάσει. Η κυκλοφορία δεδοµένων στους δακτυλίους είναι µε αντίθετη φορά. Στην περίπτωση που ο αρχικός και ο δευτερεύων δακτύλιος σπάσουν στο ίδιο σηµείο, τότε οι δύο δακτύλιοι ενοποιούνται σε έναν διπλάσιου µήκους ο οποίος αναλαµβάνει όλη την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία των δεδοµένων γίνεται µε τη βοήθεια κουπονιού (token), αλλά αντίθετα µε το Token Ring στο δίκτυο µπορούν να κυκλοφορ ούν περισσότερες από µια εντολές (κουπόνια). Η ύπαρξη κουπονιού (κουπονιών) εγγυάται ένα µέγιστο χρόνο αναµονής για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε κόµβου. Το δίκτυο FDDI διαθέτει µηχανισµό (µε τη βοήθεια σταθµού διαχειρίσεις) για την εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών που απαιτούν τη µεταφορά ευαίσθητων δεδοµένων, παρέχοντας εγγύηση σταθερού ρυθµού µεταφοράς (π.χ. δεδοµένα ήχου ή real-time εφαρµογές) Μια εναλλακτική έκδοση του FDDI χρησιµοποιεί τυπικά χάλκινα καλώδια CDDI (Copper Distributed Data Interface) και φυσικά µπορεί να είναι χρήσιµη για δίκτυα που δεν εκτείνονται σε µεγάλες αποστάσεις(µέσα σε ένα γραφείο ή κτίριο). Φυσικά τα CDDI είναι φθηνότερα όσον αφορά τον εξοπλισµό και ευκολότερα στην υλοποίηση και στην εγκατάσταση της καλωδίωσης.

13 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 12

14 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 13 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας χωρίζεται σε τρία (3) τµήµατα, την οριζόντια, την κατακόρυφη η καθετή και την κεντρική καλωδίωση. Οριζόντια Καλωδίωση H οριζόντια καλωδίωση είναι το τµήµα του δικτύου το οποίο εκτείνεται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα της θέσης εργασίας µέχρι τον τοπικό κατανεµητή. Κάθε γραφείο, εργαστήριο, αίθουσα διδασκαλίας ή αµφιθέατρο διαθέτει τουλάχιστον µία διπλή πρίζα εξυπηρέτησης φωνής / δεδοµένων (µία τουλάχιστον κατανεµηµένη ανά θέση εργασίας). Το γενικό σύνολο των θέσεων εργασίας για όλο το πανεπιστήµιο είναι περίπου 560 διπλές πρίζες. Σε κάθε όροφο του κτιρίου, όπου υπάρχει θέση εργασίας (διπλή πρίζα), βρίσκεται η καµπίνα ορόφου (τοπικός κατανεµητής) όπου γίνεται η διαχείριση του δικτύου του ορόφου. Ο κάθε τοπικός κατανεµητής εξυπηρετεί την οριζόντια καλωδίωση για την διανοµή του σήµατος (φωνής ή δεδοµένων) στην απόληξη του δικτύου, που είναι η θέση εργασίας. Παρέχει το χώρο για την τοποθέτηση των ενεργών διατάξεων της οριζόντιας διασύνδεσης του δικτύου (hubs ή switches), εκτός του ισογείου που εξυπηρετείται από τους κατανεµητές του ηµιόροφου ή του 1ου ορόφου, όπως στο κτίριο ΗΘ. Τοποθετούνται εποµένως, 16 τεµάχια τοπικών κατανεµητών για τη συνολική έκταση των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου του κάθε κτιρίου πραγµατοποιείται µε φυσική τοπολογία αστέρα σύµφωνα µε το ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, δηλαδή κάθε τηλεπικοινωνιακή απόληξη συνδέεται ακτινωτά µε τον τοπικό κατανεµητή. Καθετή Καλωδίωση Η κατακόρυφη καλωδίωση είναι το τµήµα του δικτύου το οποίο παρέχει σύνδεση µεταξύ των τοπικών και του κεντρικού κατανεµητή. Οι τοπικοί κατανεµητές συνδέονται µεταξύ τους µε την καµπίνα κτιρίου (κεντρικός κατανεµητής) µέσω του καθέτου δικτύου, το οποίο υλοποιείται για το κάθε κτίριο µε καλώδιο οπτικής ίνας και χαλκού UTP πολλαπλών συνεστραµµένων ζευγών, το οποίο έχει υπολογισθεί για να µεταφέρει την κάθε θέση εργασίας, η οποία νοείται σαν διπλή θέση. Μεταφέρει λοιπόν 8 ζεύγη από κάθε θέση προς τους κεντρικούς κατανεµητές κτιρίων προσαυξηµένο µάλιστα κατά 20%. Από τους κεντρικούς κατανεµητές όπου τερµατίζει σε πεδία ανάλογης χωρητικότητας, ξαναφεύγει για να µεταφέρει τις θέσεις στον τηλεφωνικό κατανεµητή, µεταφέροντας βέβαια και τις θέσεις που αναφέρονται στους κεντρικούς κατανεµητές των κτιρίων, προσαυξηµένες και αυτές κατά 20%.

15 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 14 Σχήµα:Κάθετη Καλωδίωση Κεντρική Καλωδίωση Η κεντρική καλωδίωση είναι το τµήµα του δικτύου το οποίο παρέχει σύνδεση µεταξύ των κεντρικών κατανεµητών. Στο πανεπιστήµιο πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση έξι (6) κεντρικών καµπίνων κτιρίου στα τέσσερα (4) κοµβικά σηµεία των κτιρίων τα οποία βρίσκονται στον 1ο όροφο (κεντρικοί κατανεµητές). Αυτοί συνδέονται µεταξύ τους µέσω καλωδίου οπτικής ίνας και χαλκού UTP πολλαπλών συνεστραµµένων ζευγών, µε τρόπο ώστε να υλοποιείται το Κεντρικό ίκτυο Κορµού του πανεπιστηµιακού χώρου. Στις ίδιες καµπίνες προβλέπεται και χώρος για τις διατάξεις διασύνδεσης / διαχείρισης του Κεντρικού Κορµού του δικτύου. Οι κεντρικοί κατανεµητές των κτιρίων, οι οποίοι τοποθετούνται στον 1ο όροφο του κάθε κτιρίου, εξυπηρετούν επιπροσθέτ ως και την οριζόντια καλωδίωση (ενιαίος κατανεµητής ξεχωριστά πεδία τερµατισµού). Καλώδια που χρησιµοποιούνται: α) Για την οριζόντια καλωδίωση χρησιµοποιείται καλώδιο χαλκού 4 συνεστραµµένων ζευγών UTP 100 Ohm, 24 AWG, Κατηγορίας 5 (Category 5), ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 certified, TSB-36, TSB-40, για το δίκτυο δεδοµένων και φωνής. β) Για την κατακόρυφη και κεντρική καλωδίωση φωνής χρησιµοποιείται πολύζευγο καλώδιο χαλκού 25 συνεστραµµένων ζευγών UTP 100 Ohm, 24 AWG, Κατηγορίας 5 (Category 5), ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 certified, TSB-36, TSB-40, µε επένδυση PVC, για το δίκτυο δεδοµένων και φωνής. γ) Για την κεντρική καλωδίωση δεδοµένων χρησιµοποιείται καλώδιο οπτικής ίνας 16 οπτικών ινών 62.5/125 multimode graded index, plenum rated, ΕΙΑ/ΤΙΑ Certified.

16 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 15 Σχήµα 1: Οπτική Ίνα εξωτερικά Σχήµα 2: UTP καλώδια Σχήµα 3: Πρίζα RJ 45 Σχήµα 4: Οπτική Ίνα εσωτερικά Κάθε καλώδιο έχει στον εξωτερικό µανδύα του τυπωµένα τα παρακάτω στοιχεία: α) Κατασκευαστικό Οίκο β) Κατηγορία Καλωδίου γ) Τύπο Καλωδίου δ) Μήκος σε µέτρα (m) ε) Οργανισµό Πιστοποίησης

17 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 16 ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Οριζόντια Καλωδίωση Κάθε θέση εργασίας εξυπηρετείται από µία διπλή πρίζα. Σε κάθε πρίζα τερµατίζουν δύο καλώδια τεσσάρων (4) συνεστραµµένων ζευγών UTP 100 Ohm, 24 AWG, κατηγορίας 5 (category 5), µε ανθεκτική προστατευτική επένδυση από PVC. Οι οκτώ (8) αγωγοί των καλωδίων είναι χάλκινοι µονόκλωνοι. Τα καλώδια αυτά καταλήγουν στον τοπικό κατανεµητή (Local Telecommunication Closet) όπου γίνεται η διαχείριση του δικτύου. Το µέγιστο µήκος των καλωδίων του οριζοντίου δικτύου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ενενήντα (90) µέτρα (300 ft) που όµως στην πράξη δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) µέτρα. Η χρήση του ανωτέρω καλωδίου UTP προτείνεται γιατί υποστηρίζεται από το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 και ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (έως 100 Mbps). Επιπλέον, επιτρέπει την µεταφορά οποιουδήποτε συνδυασµού σηµάτων µεταξύ τετράδων ζευγών. Σχήµα: Κατανεµητής Ορόφου Τα χαρακτηριστικά του καλωδίου είναι: Οίκος Κατασκευής: MOHAWK / CDT (CABLE DESIGN TECHNOLOGIES) 9 MOHAWK DRIVE - LEOMNISTER, ΜΑ USA Τύπος: Καλώδια UTP 100 Κατηγορίας 5 ιατοµή: 24 AWG - 4 (αθωράκιστο) Το καλώδιο UTP 100/24 AWG Κατηγορίας 5 υποστηρίζει (και αποδείχθηκε από τις µετρήσεις), τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας στις ταχύτητες και αποστάσεις όπως δίνονται στον κατωτέρω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ TOKEN RING 4 Mbps/72 Stations 135 UTP 100/24 AWG-Κατ. 5 16Mbps/104 Stations 100 RS 232 C bps bps bps

18 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 17 Κατακόρυφη / Κεν τρική Καλωδίωση Φωνής Κατακόρυφη Καλωδίωση Φωνής Η κατακόρυφη καλωδίωση φωνής για κάθε κτίριο γίνεται µέσω καλωδίου χαλκού 25 συνεστραµµένων ζευγών UTP κατηγορίας 5 (categorγ 5).Το πλήθος των καλωδίων που χρησιµοποιούνται για την διασύνδεση του κεντρικού κατανεµητή κτιρίου µε τον κάθε τοπικό κατανεµητή έχουν χωρητικότητα (αριθµός ζευγών) ανάλογη της πλήρης κάλυψης των θέσεων εργασίας που εξυπηρετεί η κάθε καµπίνα ορόφου. Επιπρόσθετα παρέχεται 20% εφεδρεία. Κεντρική Καλωδίωση Φωνής Για την κεντρική καλωδίωση του τηλεφωνικού δικτύου χρησιµοποιείται καλώδιο χαλκού 25 συνεστραµµένων ζευγών UTP κατηγορίας 5 (categorγ 5), το οποίο ξεκινά από τον υπάρχοντα τηλεφωνικό κατανεµητή στο χώρο του τηλεφωνικού κέντρου (ισόγειο κτιρίου Γ, ), και τερµατίζει πλήρως σε κάθε κεντρικό κατανεµητή κτιρίου. Τα καλώδια που χρησιµοποιούνται για κάθε ζεύξη έχουν χωρητικότητα (αριθµός ζευγών) ανάλογη της πλήρης κάλυψης των θέσεων εργασίας που εξυπηρετεί η κάθε καµπίνα κτιρίου. Επιπρόσθετα παρέχεται 20% εφεδρεία. Καλώδια που χρησιµοποιούνται: Η χρήση του ανωτέρω καλωδίου UTP για την κατακόρυφη και την κεντρική τηλεφωνική καλωδίωση, προτείνεται γιατί υποστηρίζεται από το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 και ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (µέχρι και 100 Mbps).Επιπλέον, ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών καθώς και τις αναδιατάξεις και τις µελλοντικές επεκτάσεις του χώρου, οποιαδήποτε τετράδα ζευγών σήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως απόληξη τηλεφώνου η τερµατικού σταθµού εργασίας. Τα χαρακτηριστικά του δίνονται παρακάτω: Οίκου Κατασκευής: MOHAWK / CDT (CASLE DESIGN TECHNOLOGIES) 9 MOHAWK DRIVE - LEOMNISTER, ΜΑ U USA. Τύπος: Καλώδιο UTP 100 Κατηγορίας 5 ιατοµή: 24 AWG - 25, (αθωράκιστο) Το καλώδιο UTP AWG κατηγορίας 5 υποστηρίζει (και αποδεικνύεται µε µετρήσεις), τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στις ταχύτητες και αποστάσεις όπως δίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ TOKEN RING 4 Mbps/72 Stations 135 UTP 100/24 AWG-Κατ. 5 16Mbps/104 Stations 100 RS 232 C bps bps bps 305 RS Kbps ETHERNET 10Base T 10 Mbps 100 CDDI (FDDI over Copper) 100 Mbps 100 ETHERNET l00base T 100 Mbps 100

19 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 18 Κατακόρυφη Καλωδίωση εδοµένων Από κάθε καµπίνα κτιρίου ξεκινά ένα καλώδιο οπτικής ίνας τεσσάρων (4) cores προς την καµπίνα ορόφου µέσω της οποίας υλοποιείται το κατακόρυφο δίκτυο δεδοµένων για το κάθε κτίριο. Σε κάθε καµπίνα ορόφου τερµατίζονται δύο (2) αγωγοί (cores) σε συνδετήρα (coupler) ίνας που τοποθετείται στο τοπικό πάνελ των δεδοµένων του τοπικού ορόφου. Στο κτίριο ΗΘ σε όλους τους ορόφους, καθώς και στο κτίριο Γ στον 5ο και 2ο όροφο τερµατίζονται στο τοπικό πάνελ και το άλλο ζεύγος cores για σύνδεση Fast Ethernet switches. Oι υπόλοιπες ατερµάτιστες οπτικές ίνες είναι προσεκτικά αποθηκευµένες µε δυνα τότητα µελλοντικής χρήσης τους στην αντίστοιχη καµπίνα ορόφου (ως προς τους τέσσερους (4) αγωγούς). Επιπροσθέτως και για λόγους εφεδρείας κάθε καµπίνα ορόφου συνδέεται µε την αντίστοιχη καµπίνα κτιρίου µέσω τεσσάρων (4) καλωδίων χαλκού UTP 100/24 AWG κατηγορίας 5, τεσσάρων (4) συνεστραµµένων ζευγών πλήρως τερµατισµένα ως προς τα ζεύγη τους. Το κατακόρυφο δίκτυο οπτικών ινών εκτείνεται από το κεντρικό κατανεµητή κτιρίου µέχρι και τους κατανεµητές των ορόφων όπου βρίσκονται τοποθετηµένες οι ενεργές συσκευές του δικτύου δεδοµένων. Σχήµα:Κεντρικός Κατανεµητής Καλώδια που χρησιµοποιούνται: 1α) Το καλώδιο οπτικής ίνας που χρησιµ οποιείται είναι τεσσ άρων (4) οπτικών ινών multimode, graded index, plenum rated. Σε κάθε καµπίνα ορό φου τερµατίζονται 2 ίνες και υπάρχουν συσκευές διαχείρισης οπτικής ίνας. 1β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω καλωδίου είναι: Οίκου Κατασκευής: APPLIED PHOTONIC DEVICES INC, (APD) 50 TIFFANY STREET, BROOKLYN, Connecticat 06234, USA Τύπος: Multimode 62,5/125 µm Grade: FDDI

20 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 19 2)Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου χαλκού είναι: Οίκος Κατασκευής: MOHAWK / CDT (CABLE DESIGN TECHNOLOGIES) 9 MOHAWK DRIVE - LEOMNISTER, ΜΑ USA Τύπος: Καλώδια UTP 100 Κατηγορίας 5 ιατοµή: 24 AWG - 4 (αθωράκιστο) Κεντρική Καλωδίωση εδοµένων Τα συστήµατα καλωδίωσης µε χρήση οπτικών ινών αρχικά σχεδιάστηκαν για την µ εταφορά σηµάτων υψηλής συχνότητας σε µεγάλες αποστάσεις. Παρ' όλα αυτά τα καλώδια οπτικών ινών βρίσκουν σήµερα πολύ ευρύτερο πεδίο χρήσης στον χώρο των τοπικών δικτύων υπολογιστών LAN (Local Area Networks). Ένας λόγος γι' αυτό είναι οι αυξηµένες ανάγκες των υπολογιστών να διαχειρίζονται και να µεταφέρουν µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. Τα καλώδια οπτικών ινών επίσης προσφέρουν πολύ καλά χαρακτηριστικά όπως στην απόκριση συχνότητας και στην απόσβεση του σήµατος. Έτσι βρήκε πολλές χρήσεις όπως στα πρωτόκολλα RS232C, Ethernet, Token Ring και FDDI όπως επίσης στην τηλεφωνία και στην εικόνα video υψηλής ευκρίνειας. Για αυτόν το λόγο τα καλώδια οπτικών ινών χαρακτηρίζονται ως το πλέον οριακό µέσο δοµηµένης καλωδίωσης. Το καλώδιο οπτικής ίνας που χρησιµοποιείται για τις ζεύξεις των κτιρίων µεταξύ τους, είναι 16 οπτικών ινών, εσωτερικού χώρου, (σηµειώνεται ότι για όλα τα κτίρια της έκτασης του πανεπιστηµίου δηλ. το ισόγειο, ο ηµιόροφος και ο πρώτος όροφος είναι ενιαίοι) multimode, graded index, plenum rated, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 certified για το δίκτυο δεδοµένων. Οι Ζεύξεις της κεντρικής καλωδίωσης δεδοµένων είναι: Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου Γ και της καµπίνας του κτιρίου ΗΘ & ΚΖ. Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου ΗΘ προς την καµπίνα του κτιρίου ΚΖ. Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου Γ προς τον οπτικό κατανεµητή του τηλεφωνικού κέντρου. Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου Γ προς την καµπίνα του κτιρίου Ε. Κανάλια - Οδεύσεις Στην κατασκευή της δοµηµένης καλωδίωσης τηλεπικοινωνιών σε ένα κτίριο, πρωτεύοντα ρόλο λαµβάνει η µελέτη της υποδοµής για την εγκατάσταση των καλωδίων και η εναρµόνιση της µελέτης µε την συνολική κτιριακή υποδοµή και τις µελέτες των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών του κτιρίου. Μελέτη Έργων Υποδοµής Η µελέτη των έργων υποδοµής για τη οµηµένη Καλωδίωση Τηλεπικοινωνιών στηρίχθηκε στις παρακάτω προδιαγραφές: 1) ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 569 (Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces). 2) ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 570 (Residental and Light Commercial Telecommunication Wiring Standard). 3) ANSI/EIA/ΤΙΑ 606 (Administration Standard for the telecommunication Infrastructure of Commercial Buildings). 4) ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 607 (Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in Commercial Buildings). 5) Υ.Β.Ε.Τ. (Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Κ.Ε.Η.Ε.). 6) Ο.Τ.Ε. (Κανονισµοί ευτερευουσών Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων).

21 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 20 Γενικά Χαρακτηριστικά Τα κανάλια και οι οδεύσεις για τα κτίρια του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: 1) Όλες οι καλωδιώσεις είναι τοποθετηµένες σε κανάλια ή στις ψευδοροφές, σε ειδικές σωληνώσεις (ισχύει για τον µ εσόροφο) στερεωµένες σε σταθερά σηµεία (οροφή, κολώνες, δοκάρια). 2) Οι καλωδιώσεις από όροφο σε όροφο διέρχονται από πλαστικούς σωλήνες επενδυµένους µε µεταλλικά κανάλια κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ50 mm καθώς και 200Χ50 mm. 3) Όλες οι κάθετες και οριζόντιες διατρήσεις είναι επενδυµένες µε µεταλλικές κατασκευές και φράζονται µε αντιπυρικό υλικό. 4) Όλα τα κανάλια και οι διατρήσεις είναι πλήρη το πολύ µέχρι 60% της διατοµής τους. 5) Λαµβάνεται ειδική προστασία για τις καλωδιώσεις που διέρχονται από µεταλλικές ακµές. 6) Οι καλωδιώσεις έχουν τις απαιτούµενες αποστάσεις από καλωδιώσεις ισχύος σύµφωνα µε το πρότυπο ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ ) Όλα τα καλώδια είναι οργανωµένα µε χρήση εξαρτηµάτων συγκράτησης σε όλο το µήκος τους. 8) Όλες οι καλωδιώσεις UTP στους εσωτερικούς χώρους διέρχονται από τα κανάλια τα οποία είναι εγκατεστηµένα πάνω από το "σοβατεπί" µε τρία τουλάχιστον στηρίγµατα ανά µέτρο. 9) Τα κανάλια στις θέσεις εργασίας, τερµατίζουν σε επίτοιχες πρίζες 40 εκατοστά περίπου πάνω από το πάτωµα. Μεταλλικά Κανάλια ιέλευσης Καλωδίων Ο ι µεταλλικές σχάρες καθώς και τα εξαρτήµατα αυτών για τις αλλαγές κατεύθυνσης, διασταυρώσεις, αλλαγές διαστάσεων σχαρών (συστολές), βάσεις στήριξης καθώς και οι τερµατικές τάπες είναι τυποποιηµένα και όχι ιδιοκατασκευές. Οι σχάρες των καλωδιώσεων οι οποίες οδεύουν εντός ψευδοροφής (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο µ εσόροφος) είναι ανοικτού τύπου ενώ τα µεταλλικά κανάλια για τις οδεύσεις από όροφο σε όροφο είναι κλειστού τύπου. Τέλος µέσω της κεντρικής κάθετης µεταλλικής σχάρας γειώνονται και οι κατανεµητές του κτιρίου και από τον κόµβο γειώσεως αυτόν οδεύει ένα καλώδιο γείωσης µέχρι την κεντρική γείωση του κτιρίου. Οίκος Κατασκευής: ELVAN 20ο ΧΙΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑ Πλαστικά Κανάλια ιέλευσης Καλωδίων Για την διανοµή των καλωδίων στη θέση εργασίας χρησιµοποιείται κανάλι στερεωµένο επί τοίχου, από αποσβενόµενο πλαστικό PVC, κλειστού τύπου, χωρίς τρύπες. Το κανάλι το οποίο χρησιµοποιείται για την διανοµή των καλωδίων είναι διαστάσεων 120Χ60 mm, 60Χ40 mm και 25Χ25 mm. Οίκος Κατασκευής: Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Για την αλλαγή κατεύθυνσης, κλείσιµο, διασταύρωση, αλλαγή πορείας, ύψους και διάστασης των σχαρών και πλαστικών καναλιών όδευσης χρησιµοποιούνται κατάλληλα εξαρτήµατα. Τέλος όλα τα µεταλλικά µέρη συνδέονται αγώγιµα µε εύκαµπτους συνδέσµους αγωγιµότητας. Τα κανάλια όδευσης των καλωδίων είναι εγκατεστηµένα κατά τρόπο ώστε να µη διαταράσσουν την αισθητική του χώρου από όπου διέρχονται.

22 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 21 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟ Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τηλεπικοινωνιακές Καµπίνε ς Χωροθέτηση Η τοποθέτηση των τηλεπικοινωνιακών καµπίνων που είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 έχει ως εξής: 1) Σε κάθε ένα από τα κτίρια Ε, ΗΘ και ΚΖ είναι τοποθετηµένη µία (1) καµπίνα κτιρίου στον 1 ο όροφο. 2) Τρεις (3) καµπίνες κτιρίου είναι τοποθετηµένες στο κεντρικό σηµείο του δικτύου (Κέντρο Η/Υ, 1 ος όροφος κτίριο Γ ). 3) Σε κάθε όροφο κτιρίου είναι τοποθετηµένη καµπίνα ορόφου που επιτρέπει την διαχείριση των συνδέσεων του ορόφου µε βύσµατα τύπου RJ-45, οκτώ (8) επαφών. Σηµειώνεται ότι οι όροφοι 1 ος, ηµιόροφος και ισόγειο είναι ενιαίοι για όλα τα κτίρια ενώ οι υπόλοιποι όροφοι είναι ξεχωριστοί για κάθε κτίριο. 4) Στα σηµεία όπου υπάρχουν καµπίνες κτιρίων ενσωµατώνονται σε αυτές οι αντίστοιχες καµπίνες ορόφου, αλλά µε σαφή διαχωρισµό των πεδίων των αντίστοιχων εξαρτηµάτων. Οι καµπίνες έχουν τοποθετηθεί για ασφάλεια σε κλειστούς χώρους κοντά στα κλιµακοστάσια κάθε κτιρίου όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί οι πίνακες φωτισµού των κτιρίων και όπου υπάρχει η δυνατότητα κάθετης όδευσης των καλωδίων. Το µήκος των καµπίνων κτιρίων είναι 2.5 m, ενώ των καµπίνων ορόφων 1.5 m. Καλώδια Μικτονόµησης Οι µικτονοµήσεις όλων των καµπίνων χαλκού, UTP, γίνονται µέσω patch cords, τα οποία είναι τυποποιηµένα και όχι ιδιοκατασκευές. Τα patch cord έχουν στα δύο άκρα τους βύσµατα RJ 45, οκτώ (8) ακροδεκτών. Η µικτονόµηση (διασύνδεση των διαφορετικών πεδίων εντός των καµπίνων) γίνεται χωρίς χρήση ιδιαίτερων εργαλείων. Οίκος Κατασκευής: Siemon, Connecticat, USA. Παρέχονται καλώδια µικτονόµησης FIBER PATCH CORDS για την πλήρη κάλυψη των αναγκών µικτονόµησης της οπτικής ίνας: 1) Το ST to ST douplex patch cord αποτελείται από multimode 62.5/125 µm οπτική ίνα FDDI Style, µε υψηλή αντοχή και µεγάλη ευκαµψία, 1.5 m, µε δύο (2) ST Connectors (συνδετήρες) στα άκρα. Οίκος Κατασκευής: FIBER INSTRUMENT SALES INC. 161 CLEAR ROAD, ORISKANY ΝΥ 13424, USA 2) Το Dual ST to MIC patch cord (για τις ζεύξεις FDDI), αποτελείται από multimode 62.5/125 µm οπτική ίνα FDDI Style, µε υψηλή αντοχή και µεγάλη ευκαµψία, 1.5 m, µε ST και MIC Connectors στα άκρα, αντίστοιχα. Οίκος Κατασκευής: FIBER INSTRUMENT SALES INC.161 CLEAR ROAD, ORISKANY ΝΥ 13424, USA Οι ST Connectors έχουν τα εξής χαρακτηριστικά α) Κατάλληλοι για τερµατισµό ίνας διαµέτρου 125 microns. β) Insertion loss 0.6 db. γ) Ceramic, multimode. δ) Μπαγιονέ κάλυµµα για την αποφυγή συστροφής και τη γρήγορη σύνδεση ή αποσύνδεση. ε) Θερµοκρασία: -30 C εως +70 C (ceramic). Oίκος Κατασκευής: MOLEX, USA

23 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 22 Rack τηλεπικοινωνιών 1) Λειτουργικό πλάτος 19. 2α) Ύψος για τις καµπίνες ορόφου 22U. Οί κος Κατασκευής: Παπαδάκης Ο.Ε. 2β) Ύψος για τις καµπίνες κτιρίου 43U. Οίκος Κατασκευής: DATARACK Ltd - προέλευση Αγγλίας. Rack ορόφου 1) Χαλύβδινη, βαµµένη µε ανοδείωση, δυνατότητα στήριξης επί τοίχου ή και αυτόνοµα. 2) Πάχος 2mm. 3) Περιθώριο 10cm µεταξύ των τοιχωµάτων και των εξαρτηµάτων που τοποθετούνται εντός των rack. 4) Προστασία ΙΡ 55. 5) Παροχή γείωσης µέσω αγωγού γείωσης 12 AWG, εντός του rack. 6) Μεταλλική πόρτα µε κλειδαριά ασφαλείας. 7) υνατότητα τοποθέτησης ραφιών καθώς και ηλεκτροδότησης από πίνακα. 8) Πλαίσια διευθέτησης των καλωδίων και των patch cord. 9) Eύκολη πρόσβαση ώστε να γίνεται επισκέψιµο το πίσω µέρος του patch panel. Rack κτιρίου 1) Χαλύβδινο, βαµµένο µε ανοδείωση. 2) Πάχος 2 mm. 3) Περιθώριο 10 cm µεταξύ των τοιχωµάτων και των εξαρτηµάτων που τοποθετούνται εντός των rack. 4) Προστασία IP 55. 5) Επιδαπέδια στήριξη. 6) Παροχή γείωσης µέσω αγωγού γείωσης 12 AWG εντός του rack. 7) Με αποσπώµενα τοιχώµατα που ασφαλίζουν µ ε κλειδί. 8) Εφοδιασµένες µε UPS ανάλογης δυναµικότητας (οι δύο που έχουν τον ενεργό εξοπλισµό δικτύου FDDI). 9) ιαφανής πόρτα Plexiglass µ ε δυνατότητα ανοίγµατος 180 µοιρών. 10) Κλειδαριά ασφαλείας. 11) Ανεµιστήρα θορύβου < 50 dba, µε φίλτρο αέρος. 12) Μεταλλικό πολύπριζο 8 θέσεων στο χώρο της καµπίνας, schuko και διακόπτη (220 V, 50 Hz). 13) Τρία ράφια πλήρους µεγέθους. 14) Παροχή ηλεκτρισµού από πίνακα ηλεκτροδότησης. Τερµατισµοί ή Τερµατικά Όλες οι καλωδιώσεις χαλκού τερµατίζουν και στις δύο άκρες τους σύµφωνα µε Τ568Α pin/pair assign. Όλες οι καλωδιώσεις UTP και οι τερµατισµοί είναι τεσσάρων ζευγών (συµπεριλαµβανοµένων των καλωδιώσεων φωνής). Όλες οι καλωδιώσεις στο τηλεφωνικό κέντρο έχει προβλεφθεί να τερµατιστούν στις υπάρχουσες ρεγκλέτες σε συνεχόµενα ζεύγη. Όλα τα καλώδια, κατανεµητές, πρίζες κ.λπ. έχουν ετικέτες (labels) ώστε να παρέχεται πλήρης τεκµηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες είναι πλαστικοποιηµένες και τυπωµένες µε ειδικό εκτυπωτή και ανεξίτηλο µελάνι.

24 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Μετά την εγκατάσταση κάθε φάσης και προς επιβεβαίωση ότι όλα εγκαταστάθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους διεξάχθηκαν: 1) Μετρήσεις για το δίκτυο κορµού οπτικής ίνας µε όργανο Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) κατάλληλο για µετρήσεις οπτικής ίνας multimode. 2) Μέτρηση end-to-end για κάθε διαδροµή του καλωδίου οπτικής ίνας. Μετά το πέρα ς του ελέγχου παραδόθηκε τεύχος της εκτύπωσης των µετρήσεων στο οποίο διαφαίνεται καταγραφή των Fiber Optic Tτansmittion Characteristics για κάθε διαδροµή και γραφική απεικόνιση για την εξασθένιση του σήµατος µε το µήκος της διαδροµής. 3) Μετρήσεις για το δίκτυο Χαλκού, µε Network Analyser στα 100Mbps (WIRE SCOPE 100). Μετά το πέρας του ελέγχου παραδόθηκε τεύχος της εκτύπωσης των µετρήσεων στο οποίο διαφαίνεται ότι το δίκτυο χαλκού είναι κατηγορίας 5. Έγινε καταγραφή των Transmission Characteristics για κάθε διαδροµή βάσει των αποτελεσµάτων της οποίας καταγράφηκαν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υποστηρίζει, και δόθηκε γραφική απεικόνιση για την εξασθένιση του σήµατος µε το µήκος της διαδροµή. 4) Όλες oι καλωδιώσεις και τα ενδιάµεσα εξαρτήµατα ελέγχθηκαν πλήρως µε βάση τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στην προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ-568. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε πρίζα ελέγχθηκε τουλάχιστον για τερµατισµό, αντεστραµµένα ζεύγη, συνέχεια γραµµής, εξασθένιση σήµατος, συνακρόαση - next και θ όρυβο γραµµής. ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Οι δ ραστηριότητες που σχετίζονται µε το ιαδίκτυο και τις εφαρµογές του διενεργούνται από το Γραφείο Εφαρµογών ιαδικτύου. Σκοπός του Γραφείου είναι η ανάπτυξ η και διαχείριση εφαρµογών για τον κεντρικό δικτυακό κόµβο του Πανεπιστηµίου, σχεδόν αποκλειστικά µε εργαλεία/τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (open source). Συγκεκριµένα, στις δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται τα εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΟ WEB SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Συντήρηση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη του κεντρικού δικτυακού κόµβου του πανεπιστηµίου. υναµική διαχείριση του περιεχοµένου που αφορά σε: ωρολόγιο πρόγραµµα των ακαδηµαϊκών τµηµάτων πρόγραµµα εξετάσεων των ακαδηµαϊκών τµηµάτων ακαδηµαϊκό προσωπικό και πρόγραµµα σπουδών ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μέσα από το κεντρικό site του Πανεπιστηµίου προσφέρεται η δυνατότητα on-line κράτησης κάποιας αίθουσας του Πανεπιστηµίου για διδασκαλία/παρουσιάσεις κ.ά. Για την υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε ανεξάρτητη εφαρµογή, η οποία στο εξής θα συντη ρείται. Η χρήση της απαιτεί εξουσιοδότηση, κα ι γι' αυτό το σκοπό έχει δοθε ί σε τουλάχιστον ένα άτοµο από κάθε Τµήµα (συνήθως ένα άτοµο σε κάθε Γραµµατεία Τµήµατος) κωδικός για την πρόσβαση στην εφαρµογή.

25 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 24 Κρατήσεις εργαστηρίων Μέσα από το κεντρικό site προσφέρεται ακόµη, η δυνατότητα on-line κράτησης κάποιου εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου µε την έγκριση του αρµόδιου υπεύθυνου. Και γι' αυτή την υπηρεσία αναπτύχθηκε ανεξάρτητη εφαρµογή, η οποία στο εξής θα συντηρείται. Η χρήση της ακολουθεί τους ίδιους κανόνες µε την παραπάνω εφαρµ ογή. Web- Βρίσκεται σε λειτουργία και συντηρείται πρόγραµµα αποστολής και ανάγνωσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µέσω διαδικτύου, στο οποίο υπάρχει πρόσβαση από την κεντρική σελίδα του Πανεπιστηµίου. Η Βιβλιοθήκη στο web Το Γραφείο έχει αναλάβει τον επανασχεδιασµό και την υποστήριξη στο εξής του site της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε το Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Εφαρµογών Λογισµικού. Μέσα από τις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατές οι αναζητήσεις σε όλους τους πόρους πληροφοριών που διατίθενται (βάσεις δεδοµένων, περιοδικά, συλλογές, κ.τ.λ.). Domain names ιαχείριση της καταχώρησης ονοµάτων σε δικτυακούς κόµβους (domain names και sub-domains). Web Hosting Φιλοξενία ιστοσελίδων / web sites και διαχείριση του κεντρικού web server που διαθέτει το ίδρυµα. Ωστόσο, το γραφείο δεν αναλαµβάνει την ξεχωριστή κατασκευή σελίδων και sites, παρά µόνο ύστερα από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του Κέντρου Υπολογιστών και ικτύων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Λαµβάνονται τα στατιστικά του κεντρικού δικτυακού κόµβου και εµφανίζονται στη διεύθυνση ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παράλληλα, το γραφείο εφαρµογών διαδικτύου ασχολείται συνεχώς µε την έρευνα και τη µελέτη νέων υπηρεσιών και προσπαθεί να εφαρµόσει τις νεότερες τάσεις και τεχνολογίες στο χώρο το διαδικτύου. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Τ ο Γραφείο Επικοινωνιών & ικτύων σε συνεργασία µε το Γραφείο ιακοµιστών έχει την ευθύνη της διαχείρισης του δικτύου και της συνεχούς αναβάθµισής του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστηµίου και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σαν στόχο έχει την διατήρηση του δικτύου σε µία επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας και ευθύνεται για την εκτέλεση ενός πλήθους ανοµοιογενών µεταξύ τους λειτουργιών (παροχή διευθύνσεων IP, τήρηση αρχείων back-up των δροµολογητών, υπολογισµό στατιστικών κίνησης δικτύου κ.λ.π.), οι οποίες αποσκοπούν στην παρακολούθηση, αξιολό γηση και ρύθµιση (έλεγχο) ενός πλήθους παραµέτρων, µεταβλητών, προγραµµάτων και διαδικασιών οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργία του δικτύου. Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες του Γραφείου είναι: ιαχείριση Σφαλµάτων (Fault Management) Εντοπισµός, αποµόνωση και διόρθωση οποιασδήποτε µη φυσιολογικής λειτουργίας του δικτύου (π.χ. βλάβη σε κάποιο κύκλωµα δροµολογητή).

26 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 25 ιαχείριση Ρυθµίσεων και Τοπολογίας (Configuration Management) Ενέργειες που συντελούν στην επίτευξη της συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών διασύνδεσης όλων των στοιχείων του δικτύου (π.χ. διαχείριση τοπολογίας του δικτύου, ρυθµίσεις στο configuration file ενός δροµολογητή). ιαχείριση Απόδοσης (Performance Management) Αξιολ όγηση της συµπεριφοράς των πόρων του δικτύου, παρακολούθηση και έλεγχος της απόδοσης του δικτύου (π.χ. συνεχής µέτρηση της ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ δύο κόµβων του δικτύου και ρύθµιση των routing tables). ιαχείριση Ασφάλειας (Security Management) Εφαρµογή µηχανισµών µε στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (π.χ. τήρηση αρχείων back-up, εγκατάσταση firewalls). Λογιστική ιαχείριση (Accounting Management) Μηχανισµός για την παρακολούθηση και όπου προβλέπεται, χρέωση για την χρήση των πόρων του δικτύου (π.χ. χρέωση των χρηστών ενός Internet Provider ανάλογα µε τον χρόνο σύνδεσης). Τηλεκπαίδευση Μία ανεξάρτητη υπηρεσία, που έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται, είναι αυτή της Τηλεδιάσκεψης / Τηλεσυνεργασίας. ίνεται πλέον, η δυνατότητα στα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας να συνεργάζονται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων, τόσο µεταξύ τους όσο και µε άλλα Ιδρύµατα και φορείς. Ο παράγοντας απόσταση έχει εκµηδενισθεί µε την παρουσία εικόνας και ήχου ικανοποιητικής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό έχει διαµορφωθεί ειδική αίθουσα Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Στην ίδια αίθουσα µπορεί να γίνει και η παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, το οποίο, στη συνέχεια, να διατίθεται µέσω του Internet σε κάθε χρήστη του. Το παραπάνω σύστηµα Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης χρησιµοποιεί τεχνολογία ISDN ή IP. Εκτός όµως από τις παραπάνω δραστηριότητες, το Γραφείο καλείται να λειτουργήσει και ως φορέας διάγνωσης και ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών και γενικότερα του Πανεπιστηµίου σε δικτυακή υποδοµή, τεχνογνωσία, υπηρεσίες και εκπαίδευση. Καλείται να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συνεργάζεται µ ε Πανεπιστηµιακούς και εξωτερικούς φορείς, όπως άλλα τεχνολογικά ιδρύµατα, εταιρίες κ.λ.π. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ Το Γραφείο ιακοµιστών σε συνεργασία µε το Γραφείο Επικοινωνιών και ικτύων είναι αρµόδιο για τα εξής: Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωµάτωση νέων. Σχεδιασµό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισµού. Προγραµµατισµό και πραγµατοποίηση αναβαθµίσεων του δικτύου. Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου. Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών. Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθµίσεις. Ενηµ έρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών. Πλήρη και συνεχή τεκµηρίωση της υποδοµής του δικτύου τηλεµατικής και των υπηρεσιών του. ιασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων.

27 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 26 Συνεργασία και επικοινωνία µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδηµαϊκών δικτύων. Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστηµιακούς Φορείς, ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς) στα πλαίσια εξωτερικά χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται αναλυτικά είναι: DNS Υπηρεσία ιευθυνσιοδότησης Υπολογιστών µε σκοπό την αντιστοίχηση των ονοµάτων των υπολογιστών µε τις Internet Protocol διευθύνσεις τους (ευθεία αντιστοίχηση) και το αντίστροφο, IP διευθύνσεις µε τα ονόµατα (αντίστροφη αντιστοίχηση). Συγκεκριµένα λειτουργούν δύο DNS servers, ένας Primary (atlas.uom.gr µε IP ) και ένας Secondary (macedonia.uom.gr µε IP ). FTP-Public ftp server Στους χρήστες των δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας προσφέρεται πρόσβαση σε public ftp server. Η υπηρεσία επιτρέπει στα µέλη του Πανεπ ιστηµίου, και όχι µόνο, την γρήγορη πρόσβαση σε εφαρµογές λογισµικού, πληροφορίες, οδηγούς συσκευών (drivers), λειτουργικά συστήµατα και άλλα δεδοµένα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία είναι προσβάσιµα στην διεύθυνση ftp://ftp.uom.gr. HTTP Κεντρικός http server: Με την χρήση της υπηρεσίας HTTP server το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας φιλοξενεί την κεντρική του ιστοσελίδα όπως και τις επιµέρους ιστοσελίδες των τµηµάτων και των µελών του. Η διαχείριση αυτών γίνεται είτε από το Γραφείο Εφαρµογών ιαδικτύου ή το αντίστοιχο τµήµα ή µέλος. Η ευθύνη για το περιεχόµενο και την ανανέωση των σελίδων βαρύνει τον αντίστοιχο φορέα /χρήστη και θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τον κανονισµό του Πανεπιστηµίου. Personal web page: Το Κέντρο Υπολογιστών και ικτύων προσφέρει στους χρήστες των δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας την δυνατότητα να δηµιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ηλεκτρονικές σελίδες (ιστοσελίδες). Η υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστηµονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων των µελών του Πανεπιστηµίου. Οι ιστοσελίδες των χρηστών φιλοξενούνται σε υπολογιστή του ΚΥ και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση /macedonia.uom.gr/~user (όπου user, το username του λογαριασµού που έχει ο χρήστης στον server macedonia.uom.gr). Η ευθύνη για το περιεχόµενο και την ανανέωση των σελίδων βαρύνει τον κάθε χρήστη και θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τον Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και τον κανονισµό χρήσης του Ε ΕΤ. Για να είναι διαθέσιµες οι προσωπικές σας ιστοσελίδες µέσω του ιαδικτύου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες τοποθέτησης των ιστοσελίδων σας στον κεντρικό υπολογιστή του Πανεπιστηµίου, που δίνονται στη διεύθυνση Νews server Μέσω της υπηρεσίας αυτής υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε οµάδες συζητήσεων ( newsgroups). Για την εγγραφή στα διαθέσιµα προς συζήτηση θέµατα θα πρέπει να εγγραφείτε στο news://atlas.uom.gr/.

28 Νίκος Νικολάου - Το ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 27 Mail Server Tο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρ οµείου ( ) για τ ην κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών αναγκών επικοινωνίας του. Web mail Για την αποµακρυσµένη πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασµό µας µέσω του πρωτοκόλλου HTTP λειτουργεί η υπηρεσία του Webmail Front Εnd. Μέσω αυτής της υπηρεσίας µπορούµε µε µόνο εργαλείο έναν web browser να έχουµε πλήρη διαχείριση του λογαριασµού µας. (https://etl.uom.gr/imp µε IP ). Video and audio streaming Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας προσφέρει την υπηρεσία ψηφιακής µετάδοσης εικόνας και ήχου σε (περίπου) πραγµατικό χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης δικτυακής υπηρεσίας παροχής µε σύγχρονο ή και ασύγχρονο τρόπο εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή Video, ήχου, εικόνας και κειµένων. Η έννοια του σύγχρονου τρόπου περιλαµβάνει τη µετάδοση οπτικοακουστικού υλικού σε πραγµατικό χρόνο. Θα υποστηρίζεται η υπηρεσία Video on Demand, όπου "ζωντανό" πρόγραµµα, που ψηφιοποιείται σε πραγµατικό χρόνο, θα µεταδίδεται µέσω δικτύου για την παρακολούθηση από απόσταση µαθηµάτων, σεµιναρίων ή άλλης εκδήλωσης. Directory Services (LDAP) Η Υπηρεσία Ευρετηρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας παρέχει έναν κεντρικό εξυπηρετητή ευρετηρίου που εξυπηρετεί αιτήσεις που γίνονται µε τη χρήση του πρωτοκόλλου LDAP v3. (ldap.uom.gr µε IP ). Proxy Server Με τη χρήση του διακοµιστεί µεσολάβησης (proxy server) επιταχύνονται οι µέσω των εισερχόµενων τηλεφωνικών γραµµών σύνδεσης, χάρη στη διαδικασία του cashing. (proxy.uom.gr µε IP ). Βιβλιοθήκη Κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης ως αναφορά το δίκτυο και τους Servers IBM RISC/6000 (AIX 3.2 & AIX 5.1). List Server Ο List ser ver είναι ένα σύστηµ α αυτοµατοποίησης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αρχείων. Οι χρήστες που ανήκουν σε κάποια λίστα του συστήµατος µπορούν να δουν ποια είναι τα υπόλοιπα µέλη της λίστας και να ανταλλάσσουν µηνύµατα και αρχεία µεταξύ τους. Υπάρχει η δυνατότητα τα µηνύµατα ή τα αρχεία να είναι µυστικά που σηµαίνει ότι χρειάζεται κωδικός πρόσβασης για να προσπελαθούν. Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας χρησιµοποιεί ως list server το πρόγραµµα GNU- Mailman. Η πρόσβαση στον List server γίνεται από τη σελίδα n/listinfo. Dial in (access Server) Για την αποµακρυσµ ένη πρόσβαση από το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστηµίου διατίθενται δυο συνολικά dial in access servers µε συνολική δυνατότητα εξυπηρέτησης 120 clients. Οδηγίες για την σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µέσω τηλεφωνικής γραµµής υπάρχουν στο

Δομημένη Καλωδίωση δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό

Δομημένη Καλωδίωση δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Δομημένη Καλωδίωση Δομημένη καλωδίωση είναι μια μέθοδος για τη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό από τους εγκαταστάτες, διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Πρότυπα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 12. Πρότυπα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις Κεφάλαιο 12 Πρότυπα Μάθηµα 12.1: Μάθηµα 12.2: Μάθηµα 12.3: Μάθηµα 12.4: Μάθηµα 12.5: Πρότυπα FDDI-I και FDDI-II Πρότυπο 100 Mbps Ethernet Πρότυπο 100Base-VGAnyLAN Πρότυπο Gigabit Ethernet Πρότυπο LATM

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Επικοινωνίες µεταξύ Η/Υ - ιαδίκτυο Αναλογική Ψηφιακή µετάδοση Αναλογική µετάδοση Ψηφιακή µετάδοση Σειριακή Παράλληλη επικοινωνία Σειριακή επικοινωνία Παράλληλη επικοινωνία Μονόδροµη Ηµίδιπλη Αµφίδροµη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ.

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ. Πρότυπο FDDI Fiber Distributed Data Interface Διδακτική Ενότητα Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων Εκπαιδευτής : Εισαγωγή Έχοντας εξαντλήσει τις δυνατότητες των υπαρχόντων τοπικών δικτύων που βασίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2003 ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΣΙΑ ΗΣ 2003 ηµήτρης Ζησιάδης Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση όλου ή µέρους του υλικού αυτού σε οποιαδήποτε µορφή (ούτε και σε φωτοαντίγραφα) ή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο

Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο 8.1 Ο εξοπλισμός των τοπικών δικτύων Τα συνθετικά στοιχεία ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών είναι το φυσικό μέσο μετάδοσης (συνήθως καλωδιακός εξοπλισμός),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 31 / 7 /2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. /νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης

Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης Του Λάμπρου Κωστάρα, ESB AGENTS - Business Development Manager lkostaras@esbagents.com Επιλέγοντας παραδοσιακά Σύστημα δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε ΙΚΤΥΑ & INTERNET ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκευές συνδέονται µεταξύ τους µε καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας Εισηγητής: Καθ. Ε. Συκάς, Σχ.ΗΜΜΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ nmc@ntua.gr http://noc.ntua.gr 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφή Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων

Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων Μάθηµα 11.1: Μάθηµα 11.2: Μάθηµα 11.3: Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική Ενδοδίκτυα Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις Επιµέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης (amarg@uom.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Κεφ8: Δίκτυα Υπολογιστών 8.1 Επικοινωνία και Δίκτυα Υπολογιστών Τι εννοούμε με τον όρο δίκτυο; Εννοούμε ένα σύνολο αντικειμένων (π.χ. τηλεφώνων, υπολογιστών) ή ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 7Α. Χρήσεις ικτύων. Ταυτόχρονη πρόσβαση. Χειµερινό Εξάµηνο

Ενότητα 7. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 7Α. Χρήσεις ικτύων. Ταυτόχρονη πρόσβαση. Χειµερινό Εξάµηνο Ενότητα 7 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ίκτυα Υπολογιστών: Κεφάλαιο 7Α: Βασικές Έννοιες ικτύων Κεφάλαιο 7Β: Οικιακή και Εξωτερική ικτύωση ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, πλήρως ηλεκτρονικό, ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη 5

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4 ο : Υποδομές Δικτύων

Μάθημα 4 ο : Υποδομές Δικτύων Μάθημα 4 ο : Υποδομές Δικτύων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1/29 ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός 4 ου Μαθήματος Να γνωρίσετε: Tις σύγχρονες τάσεις στη δικτύωση Τον ορισμό και τα μέρη ενός τοπικού δικτύου Τις

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ... 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άσκηση 5 η οµηµένη Καλωδίωση Η δοµηµένη καλωδίωση αφορά στην καλωδιακή υποδοµή ενός κτιρίου (ή πολλών κτιρίων που επικοινωνούν µέσω καλωδίων) µε σκοπό την εργονοµική µεταφορά πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια από τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.0. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 6 η Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I,

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα και οι απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα Δίκτυα Υπολογιστών, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ Σχολικό Έτος : 2012-2013 Τάξη : B Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι - Θεωρία Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ Ονοματεπώνυμο :...

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Διαδίκτυο

Δίκτυα και Διαδίκτυο Μανώλης Κοσμίδης Dipl. Electrical & Computer Engineering, MEng E-commerce & Computer Systems, MEdu Management and Leadership Δίκτυα και Διαδίκτυο Βασικές έννοιες δικτύων 1 Τι είναι δίκτυο Ένα δίκτυο υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Μ.ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Είδος συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αντώνης Σταµατάκης ίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο ίκτυο Υπολογιστών αναφερόµαστε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστή µε το τοπικό δίκτυο

Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστή µε το τοπικό δίκτυο Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστή µε το τοπικό δίκτυο Εισαγωγή Η σωστή λειτουργία ενός υπολογιστή ή οποιασδήποτε δικτυακής συσκευής που είναι συνδεδεµένη στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Διάρθρωση 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στόχοι κεφαλαίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στόχοι κεφαλαίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στόχοι κεφαλαίου Ορισµός και περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας δεδοµένων ίακριση µορφών σήµατος και τρόπων µετάδοσής τους Παρουσίαση ειδικού υλικού και µέσων µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης. Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ. ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης. Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ. ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ (Κατευθυνόµενα -Guided):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Διασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 10 Διασύνδεση τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 10.1 : Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων Μάθημα 10.2 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης Μάθημα 10.3 : Επιλογή τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι παράγραφοι:

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι παράγραφοι: Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο Εξαιρούνται οι παράγραφοι: 12.1 12.3.2 12.3.7 12.4 1 12.2 Ηλεκτρονική επικοινωνία Τι ονομάζουμε τηλεπικοινωνία; Την επικοινωνία από απόσταση Τι ονομάζουμε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat5e 3 3.1.1. Σύνδεση 3 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat5e 4 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1 Γενικά Με το όρο τοπολογία δικτύου αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κόμβοι ενός δικτύου. Οι τοπολογίες διακρίνονται σε φυσικές και λογικές. Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής Password: edi

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής  Password: edi ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τµήµα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναµεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δροµολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27 2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27 Βασικά Πρότυπα του IEEE 802.3 Προκειμένου να καλυφθούν οι διάφοροι συνδυασμοί φυσικών μέσων μεταφοράς και ρυθμοί δεδομένων, το πρότυπο IEEE 802.3 έχει προβεί

Διαβάστε περισσότερα