ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πληροφορίε : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: ) Κατά τόπου Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «αναζήτηση υπηρεσία» 3) Ιστοσελίδα τη Ελληνική Αστυνομία ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Ω ο Πίνακα Αποδεκτών & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 5 ο Π. Κανελλόπουλου ΑΘΗΝΑ Αρμ: Α/Υ Στυλιανό ΚΑΛΛΑΣ Τηλέφωνο: P.O.L ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5260-μστ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στι Σχολέ Αξιωματικών και Αστυφυλάκων τη Ελληνική Αστυνομία. Έχοντα υπόψη: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Το άρθρο 27 παρ.1, 5 και το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Οργανισμό Υπουργείου Δημόσια Τάξη», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 2. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. Α -71) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματο εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλε διατάξει», σε συνδυασμό με την υπ αριθ. Φ. 253/28934/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β -31) από απόφαση τη Υπουργού Εθνική Παιδεία και θρησκευμάτων. 3. Το Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α -122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στι Σχολέ τη Αστυνομική Ακαδημία κ.λπ.», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 4. Το Ν. 2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α -266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλε διατάξει», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 5. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α -45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασία και άλλε διατάξει», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 6. Το άρθρο 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α -121), όπω αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210) και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -120). 7. Το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατη εκπαίδευση και άλλε διατάξει». 8. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -44) «Απλούστευση διαδικασία εκδόσεω διοικητικών πράξεων». 9. Το Ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. Α -146) «Οργάνωση και λειτουργία τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και άλλε διατάξει», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 10. Το άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α - 263) «Αναδιοργάνωση τη Δημοτική Αστυνομία και ρυθμίσει λοιπών θεμάτων αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών».

3 11. Το άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α -158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού τη Ελληνική Αστυνομία». 12. Το Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλε διατάξει». 13. Το άρθρο 8 του Ν. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α -61) «Σύσταση Γραφείου αντιμετώπιση Περιστατικών Αυθαιρεσία στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και άλλε διατάξει». 14. Την παρ. 14 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α -118) όπω τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. Α -63) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλεία από ενόπλου φρουρού σε εμπορικά πλοία και άλλε διατάξει». 15. Το άρθρο πρώτο υποπαραγρ. Ζ5 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α - 222) «Περιορισμοί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 16. Το Ν. 4127/2013 (Φ.Ε.Κ. Α -50) «έγκριση τη επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομική Στρατηγική ». 17. Το άρθρο 39 παρ. 33 του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και λοιπέ διατάξει» (ΦΕΚ Α -193), όπω τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -118). 18. Τα άρθρα 1 έω 40 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -73) «Αναδιοργάνωση τη Ελληνική Αστυνομία, και άλλε διατάξει». 19. Το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλε διατάξει». 20. Το Π.Δ. 584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α -204), «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομική Υπηρεσία τη Ελληνική Αστυνομία», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 21. Το Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α -1) «Εισαγωγή στι Σχολέ Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 22. Το Π.Δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α -174) «Οργανισμό Σχολή Αξιωματικών Ελληνική Αστυνομία», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 23. Το Π.Δ. 352/1995 (Φ.Ε.Κ. Α -187) «Οργανισμό Σχολή Αστυφυλάκων», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 24. Το Π.Δ. 133/2002 (Φ.Ε.Κ. Α -109) «Για την κρίση τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στι Ένοπλε Δυνάμει, καθώ και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα». 25. Το Π.Δ. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. Α - 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και καθορισμό των αρμοδιοτήτων του». 26. Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α -141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 27. Την υπ αριθ. 1000/3/6-ιζ από (Φ.Ε.Κ. Β -2128) απόφαση του Υπουργού Δημόσια Τάξη «Προϋποθέσει, απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγή αθλητών στη Σχολή Αστυφυλάκων», όπω τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 1000/3/6-κε από (Φ.Ε.Κ. Β -382) όμοια. 28. Την υπ αριθ. Φ.253/28934/Β6 από (Φ.Ε.Κ. Β -391) Απόφαση τη Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 29. Την υπ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από (Φ.Ε.Κ. Β -272) απόφαση τη Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, όπω τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. Φ.151/64998/Β6 από (Φ.Ε.Κ. Β -1307) Απόφαση του Υφυπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ.

4 1.α. Ο αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250). Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου, κατόχου απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α ομάδα), τη περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχου πτυχίου Β κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητα ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009. β. Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%), i) ποσοστό 90%, ήτοι έξι (6) θέσει, θα καλυφθούν από υποψήφιου, κατόχου απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α ομάδα), τη περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχου πτυχίου Β κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητα ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). ii) ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιου, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στι πανελλαδικέ εξετάσει των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Α ομάδα), τα έτη 2012 ή 2013 και δεν παίρνουν μέρο στι αντίστοιχε εξετάσει κατά το τρέχον έτο (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ω ακολούθω : Σε όσου είχαν συμμετάσχει το έτο 2013, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσου είχαν συμμετάσχει το έτο 2012, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση. 30. Την υπ αριθ. 6502/15/14-ιδ από κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και τη Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β -707) «Καθορισμό αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων τη Ελληνική Αστυνομία, κατόχων πτυχίου του Ν.3748/2009», όπω τροποποιήθηκε και ισχύει. 31. Το υπ αριθ. Φ.251/128189/Β6 από έγγραφο του Υπουργείου Παιδεία Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων. 32. Το υπ αριθ. 2/75516 από έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου /Δ.νση Προϋπολογισμού Γενική Κυβέρνηση. 33. Την υπ αριθ. 7004/5/16 από Απόφαση του κ. Αρχηγού Ελληνική Αστυνομία (Φ.Ε.Κ. Β -1384) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνική Αστυνομία σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 34. Το υπ αριθ. 2/51096 από έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενική Κυβέρνηση. 35. Την υπ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/104/16174 από Απόφαση τη Επιτροπή τη Π.Υ.Σ. 33/2006 περί έγκριση πλήρωση διακοσίων ενενήντα (290) κενών οργανικών θέσεων Αστυνομικού προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνική Αστυνομία. 36. Την υπ αριθ. 6000/2/241/2014 κοινή Απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών, Εθνική Άμυνα, Παιδεία και Θρησκευμάτων, Δημοσία Τάξη και Προστασία του Πολίτη, «Καθορισμό αριθμού εισαγομένων στι Σχολέ Αστυφυλάκων και Αξιωματικών τη Ελληνική Αστυνομία». Προκηρύσσουμε Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή του στι Σχολέ Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, ω ακολούθω : Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

5 2. Επί των υπολοίπων θέσεων, ήτοι διακόσιε σαράντα τρει (243): α. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερι (24) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που εξετάσθηκαν στα μαθήματα τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα έτη 2012 ή 2013, και δεν παίρνουν μέρο στι αντίστοιχε εξετάσει κατά το τρέχον έτο (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα προαναφερόμενα έτη, ω ακολούθω : Σε όσου απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο 2013, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερι (14) θέσει και σε όσου απέκτησαν το έτο 2012, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσει. β. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που θα συμμετάσχουν στι διαδικασίε εισαγωγή με τι ειδικέ κατηγορίε του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι τη κατηγορία αυτή, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό και με τι πανελλαδικέ εξετάσει του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν. γ. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιε δώδεκα (212) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που θα λάβουν μέρο στι εξετάσει των μαθημάτων τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο Ο αριθμό των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνική Αστυνομία, καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό: α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερι (4) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που εξετάσθηκαν στα μαθήματα τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα έτη 2012 ή 2013 και δεν παίρνουν μέρο στι αντίστοιχε εξετάσει κατά το τρέχον έτο (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα προαναφερόμενα έτη, ω ακολούθω : Σε όσου απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο 2013, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσει και σε όσου απέκτησαν το έτο 2012, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσει. β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίου που θα συμμετάσχουν στι διαδικασίε εισαγωγή με τι ειδικέ κατηγορίε του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι τη κατηγορία αυτή, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό και με τι πανελλαδικέ εξετάσει του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν. γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που θα λάβουν μέρο στι εξετάσει των μαθημάτων τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε

6 εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από κάθε μια από τι παραπάνω παραγράφου 1.β, 2 και 3, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίου των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α -152) «γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιου του άρθρου 42 παρ. 2 (γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι του Ν. 2909/2001, οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία ω «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». 5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό τη προηγούμενη παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμό των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίου των ειδικών κατηγοριών τη ω άνω παραγρ. 4, καλύπτεται από του υποψηφίου επιλαχόντε τη γενική κατηγορία (σειρά ). Ομοίω κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1.α, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Όσοι υποψήφιοι έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχή (κεφ. III παρ. 1) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή του στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία. 6. Η χρήση του δικαιώματο τη παρ. 4 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στι σχολέ τη Αστυνομική Ακαδημία, γίνεται για μία μόνο από τι σχολέ αυτέ. Αν κάποιο εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών. 7. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντε θα εγγραφούν στι οικείε Σχολέ κατά το ακαδημαϊκό έτο Ο αριθμό των εισακτέων (ανδρών-γυναικών) κατανέμεται ω ακολούθω : Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 α. Με σειρά επιτυχία 13 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 14

7 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 α. Με σειρά επιτυχία 9 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 10 ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 α. Με σειρά επιτυχία 2 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 α. Με σειρά επιτυχία 2 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 2 Β ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με Ν. 2909/2001) Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Με σειρά επιτυχία 7 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Με σειρά επιτυχία 1 ΣΥΝΟΛΟ 1

8 Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Β ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ α. Με σειρά επιτυχία 183 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 21 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 8 ΣΥΝΟΛΟ 212 ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ α. Με σειρά επιτυχία 31 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1 ΣΥΝΟΛΟ 35 Δ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Α ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Β ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ α. Με σειρά επιτυχία 6 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 6 Ε ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ (Α ΟΜΑΔΑ) ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2012 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 α. Με σειρά επιτυχία 1 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 1

9 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικέ δοξασίε, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 α. Με σειρά επιτυχία - β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ - 9. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρί εξετάσει και καθ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητέ, οι οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώ των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α -121), όπω ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α -210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -120), και δεν έχουν συμπληρώσει το 22 ο έτο τη ηλικία του κατά τη λήξη τη προθεσμία υποβολή των δικαιολογητικών ( ), εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για του υποψηφίου Δοκίμου Αστυφύλακε, όπω αναφέρονται στο κεφ. II τη παρούσα. Οι Ειδικέ κατηγορίε, όπω αναφέρονται στο κεφ. III τη παρούσα, δεν ισχύουν για του αθλητέ. ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ω Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακε, έχουν άνδρε και γυναίκε, Έλληνε πολίτε ή ομογενεί από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενεί που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδικαίω την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή του. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 1. Να μην υπερβαίνουν το 26 ο έτο τη ηλικία του κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από και μεταγενέστερα. 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που του επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσει για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) τη Χώρα. 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, σύμφωνα με τι διατάξει για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηρά, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 133/2002 (Φ.Ε.Κ. Α -109). 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στι απαιτήσει του αστυνομικού έργου.

10 6. Να έχουν ανάστημα (άνδρε και γυναίκε ) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρί υποδήματα. 7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματο ή των εγκλημάτων ανυποταξία, λιποταξία, προσβολών του πολιτεύματο, προδοσία τη Χώρα, προσβολών κατά τη πολιτειακή εξουσία, κατά τη ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδού καταμήνυση, ψευδού ανώμοτη κατάθεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντο, ανθρωποκτονία εκτό τη προερχομένη από αμέλεια, κατά τη γενετήσια ελευθερία και οικονομική εκμετάλλευση τη γενετήσια ζωή, συκοφαντική δυσφήμιση, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, επαιτεία, δωροδοκία, καταπίεση, ναρκωτικών, ζωοκλοπή, ζωοκτονία, λαθρεμπορία ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματο από δόλο τελεσθέντο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στι εξετάσει, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοση τη διαταγή κατάταξη, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρο καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. 8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνο που ορίσθηκε για τη στέρησή του. 9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ω Δόκιμοι Αστυφύλακε ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, πρέπει, μέσα στι προβλεπόμενε προθεσμίε, αφενό να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ υπέρβαση ω αθλητέ, χωρί εξετάσει ), αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικία ή διαμονή του, τα εξή δικαιολογητικά: α. Αίτηση συμμετοχή, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α. β. Δύο (2) φωτογραφίε τύπου ταυτότητα (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρο κάθε φωτογραφία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώ. γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομική Ταυτότητά του. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητα έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενεί από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλλουν ευκρινέ φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονή του στην Ελλάδα. δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στι περιπτώσει 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρί να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στι δύο Σχολέ τη

11 Αστυνομική Ακαδημία (Αστυφυλάκων Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώ και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματο. ε. Οι έγγαμοι ( ε ) με αλλογενεί αλλοδαπού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(η ) συζύγου του. στ. Οι υπαγόμενοι στι ειδικέ κατηγορίε του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπω τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματο, υποβάλουν επιπλέον τα εξή δικαιολογητικά: (1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα του : Βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοια και Προστασία Πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδο. (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώ και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνική περιόδου: Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμό, η χρονολογία έκδοση και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότηση, μαζί με απόκομμα τη επιταγή καταβολή τη σύνταξη κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή τη δήλωση. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση τη μονίμου διαθεσιμότητα (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνική Αστυνομία. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. (3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει τη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ω αγωνιστών Εθνική Αντίσταση : Πιστοποιητικό τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α) ή τη οικεία Περιφέρεια ότι ο πατέρα ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ω αγωνιστή Εθνική Αντίσταση. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. (4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένη υπηρεσία ή εξαιτία τη υπηρεσία : Βεβαίωση τη αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία ή βεβαίωση τη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση. (5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή του ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατική πράξη : Απόφαση τη Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή τη οικεία Υγειονομική Επιτροπή εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία να προκύπτει το

12 ποσοστό ανικανότητα (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ Α -185). Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ω προ το χαρακτήρα τη πράξη ω τρομοκρατική, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση. Αντίγραφο πράξη συνταξιοδότηση, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Σε περίπτωση που ο υποψήφιο έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στι Σχολέ τη Αστυνομική Ακαδημία, χρησιμοποιώντα το εν λόγω ευεργέτημα. (6) Οι γονεί τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα του (αρθ. 10 Ν. 4138/2013): Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονεί με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα του από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμω αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Στι περιπτώσει κατά τι οποίε έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή τη έγγαμη συμβίωση ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρί γάμο των γονέων του, ο υποψήφιο ω γονέα ή ω τέκνο τρίτεκνη οικογένεια, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιο ή ο γονέα του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ω άνω τέκνων. Όπου ανωτέρω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση» και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τι Διευθύνσει Αστυνομία ή τι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει κατ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α -57), σε συνδυασμό με την υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β -1309) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση, για όσου υποψηφίου σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη τη αίτηση συμμετοχή, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώ και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια του. 2. Όσοι από του υποψηφίου κληθούν τελικά για κατάταξη (το έτο 2016), θα υποβάλουν τότε στι Υπηρεσίε κατάταξη και τα εξή δικαιολογητικά: α. Τίτλο σπουδών (αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 τη παρούσα προκήρυξη, εγκλήματα, κατ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β -838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ. Οι Δ/νσει Αστυνομία και οι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Δ/νσει, να προβούν στι απαιτούμενε ενέργειε για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ω άνω υπεύθυνων δηλώσεων, όπω

13 ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004, αναφέροντα στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών/ Τμ. 2 ο / Γρ. 5 ο αποτελέσματα των ενεργειών του. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφή εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι Τ.Ε.Ι.. Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφή, προσκομίζεται μέχρι την ημερομηνία κατάταξη. Εφόσον ο υποψήφιο επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση τη βεβαίωση διαγραφή, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -102) και την 44840/ΣΤ5/2006 (Φ.Ε.Κ. Β -587) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση και Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων, θα ζητήσει τούτο με αίτημά του προ την Υπηρεσία κατάταξη, όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτή, σημειώνοντα και την οικεία Σχολή. δ. Οι υποψήφιοι τη κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.», πέραν των ανωτέρω, υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ αριθ. 29 σχετική, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά του από την οικεία Δ/νση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση. 3. Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει κατά τη διαδικασία κατάταξη : α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 σε συνδυασμό με το αρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και την υπ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β -267) Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση και Υπουργού Δικαιοσύνη, όπω τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β ) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β -1551)]. β. Πιστοποιητικό Στρατολογική Κατάσταση, για όλου του άνδρε και για όσε γυναίκε δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ εφαρμογή του αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 και του άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α - 57), σε συνδυασμό με την υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/ (Φ.Ε.Κ. Β ) κοινή Απόφαση του Υπουργού Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη Αναπληρώτρια υπουργού Εθνική Άμυνα, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή του. 4. Οι υποψήφιοι αθλητέ, που επιθυμούν να καταταγούν ω Δόκιμοι Αστυφύλακε χωρί εξετάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του κεφαλαίου Ι, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή του και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του υποψηφίου στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμό τη κατηγορία τη αγωνιστική διάκριση, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτο γέννηση του αθλητή, η ακριβή χρονολογία (ημέρα, μήνα, έτο ) πραγματοποίηση τη διάκριση και ο αριθμό τη σειρά προτεραιότητα του αθλητή κατά κατηγορία αγωνιστική διάκριση. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν, πέραν των προβλεπόμενων, και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου).

14 Οι υποψήφιοι αυτοί, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή του και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τι απαιτούμενε προϋποθέσει. 5. Τονίζεται ιδιαιτέρω ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητε που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχή του στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεω τη προθεσμία υποβολή των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεω τη προθεσμία υποβολή των αιτήσεων. ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπω στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικία ή διαμονή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα τη Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτέ αιτήσει συμμετοχή. 2. Οι υποψήφιοι τη κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την στο Αστυνομικό Τμήμα τη κατοικία ή διαμονή του στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν. 3. Ο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματο που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλο Αξιωματικό οριζόμενο για το σκοπό αυτό: α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο ένα (1) έντυπο αίτηση, το οποίο ο υποψήφιο υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρω και να το προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στου υποψηφίου αθλητέ χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτηση. β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή του, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώ και για την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν. Η στήλη με τον κωδικό αριθμό υποψηφίου του ΥΠ.Π.&Θ. μένει κενή, μόνον εάν δεν έχει δοθεί κωδικό στον υποψήφιο. Το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου του ΥΠ.Π.&Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά. γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο τη αίτηση. δ. Επιστρέφει, χωρί άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στου υποψηφίου που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικία, πλην τη αίτηση συμμετοχή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομία ή στον Αστυνομικό Διευθυντή Τάξη (Πρόεδρο τη Επιτροπή ) τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, μαζί με τη βεβαίωση αναστημομέτρηση, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί τη αμφισβητήσεω με σχετική πράξη. Η Δ/νση Αστυνομία συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών

15 σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένε μετρήσει του αναστήματο του υποψηφίου, σε διαφορετικέ ημέρε (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινέ ώρε, κατά τι οποίε το ύψο του ανθρώπινου σώματο δεν υφίσταται μείωση. Ομοίω η Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών σε κάθε Υπηρεσία τη όπου εδρεύει Αστυνομικό Διευθυντή Τάξη, ο οποίο να ορίζεται ω Πρόεδρο αυτή. Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσει για όσου υπευθύνου δεν βεβαιώσουν το ακριβέ ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον υποψήφιο που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία. ε. Υποβάλλει, την επομένη τη παραλαβή, τι αιτήσει μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχή στι εξετάσει. Λόγω του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγή του διαγωνισμού, τι τελευταίε ημέρε παραλαβή δικαιολογητικών, αυτά να υποβάλλονται αυθημερόν με police on line και στη συνέχεια με την αλληλογραφία. στ. Οι αιτήσει και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ω προ την πληρότητα και ορθότητά του, να διαβιβαστούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου διαμονή των υποψηφίων στην Ελλάδα η οποία να προβεί στον επανέλεγχό του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πάνω στην αίτηση να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονή του υποψηφίου στην Ελλάδα και ο αριθμό τηλεφώνου του (κινητό & σταθερό). ζ. Οι Διοικητέ των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για διευκρινήσει στο Αρχηγείο. 4. Οι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει, να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο οποίο να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσω, τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, με μέριμνά του, οι χειριστέ να καταχωρούν τι υποβληθείσε αιτήσει στη μηχανογραφική εφαρμογή του police on line «Πανελλαδικέ Εξετάσει», χωρί να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. Μέσα από τα παρεχόμενα από την εφαρμογή εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικέ καταστάσει κατ αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχή στι εξετάσει, βάσει των οποίων ο αρμόδιο Αξιωματικό να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον

16 εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψει που, αφενό θα έχουν δυσμενεί επιπτώσει για του υποψηφίου και για του ίδιου, αφετέρου θα εκθέσουν το Σώμα γενικότερα, καθότι η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα. Η καταχώρηση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την ανυπερθέτω. Διευκρινίζεται ότι μόνο οι αιτήσει (μία αίτηση) με τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών που επιθυμούν να προσληφθούν καθ υπέρβαση και χωρί εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπω ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -120), αφού καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα επισυναπτόμενα, που καθορίζονται στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙΙ τη παρούσα, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. Οι καταχωρήσει των αιτήσεων των υποψηφίων του Εξωτερικού να ολοκληρωθούν μέχρι την ανυπερθέτω. Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων που θα παραληφθούν πριν και μετά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στo 5 ο Γρ./ 2o Τμήμα/Δ.Α.Π.& Ε. Λ./Α.Ε.Α. V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 1. Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή του από το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικέ εξετάσει, δεσμευτικά εντό του χρόνου λειτουργία των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσει αυτέ περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικέ εξετάσει και αθλητικέ δοκιμασίε. Οι προκαταρκτικέ εξετάσει διαρκούν συνολικά τρεί (3) ημέρε και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 2. Οι εξετάσει αυτέ είναι ενιαίε και κοινέ για του υποψηφίου και των δύο Σχολών τη Αστυνομική Ακαδημία. 3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώ και για το πρόγραμμα εξέταση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική του ευθύνη από τι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει ή τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσω μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων και οι προκαταρκτικέ εξετάσει εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για του υποψηφίου τη κατηγορία τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα τέλη του μηνό Αυγούστου με αρχέ Σεπτεμβρίου και οι προκαταρκτικέ εξετάσει θα διεξαχθούν το μήνα Σεπτέμβριο. Τα ω άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα τη Ελληνική Αστυνομία Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ω αθλητέ, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικέ δοκιμασίε (αθλητικέ - ψυχοτεχνικέ ),

17 αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικέ εξετάσει, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη το μήνα Σεπτέμβριο. α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίο περιλαμβάνει ψυχοτεχνικέ δοκιμασίε (τεστ προσωπικότητα ) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών. Με τι εξετάσει αυτέ ερευνάται κυρίω η κρίση, η προσαρμοστικότητα στι μεταβαλλόμενε καταστάσει και απαιτήσει, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. β. Υγειονομική Εξέταση. Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, σύμφωνα με τι διατάξει του Κανονισμού τη Υγειονομική Υπηρεσία τη Ελληνική Αστυνομία. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τι κατά τόπου Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση, όπω κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομική εξέταση, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, μαζί με το παραπεμπτικό σημείωμα και να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικέ εξετάσει, οι οποίε αναφέρονται στο δελτίο υγειονομική εξέταση, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιο κατά περίπτωση γιατρό γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντα την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο τη υπογραφή των γνωματευόντων γιατρών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλε οι υγειονομικέ εξετάσει να πραγματοποιηθούν από ένα κρατικό νοσοκομείο, δίδεται η δυνατότητα στου υποψηφίου να πραγματοποιήσουν αυτέ που υπολείπονται σε άλλο κρατικό νοσοκομείο, πάντα όμω με τη θεώρηση του γνησίου τη υπογραφή των γνωματευόντων ιατρών από τη γραμματεία του νοσοκομείου. Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχική Υγεία ή σε Κινητέ Μονάδε Ψυχική Υγεία. Επιπλέον, η ψυχιατρική εξέταση των κοινών υποψηφίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, δύναται να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπου Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτό θα διενεργηθεί από τι Ψυχοτεχνικέ Επιτροπέ τη Ελληνική Αστυνομία. Όλε οι οφειλόμενε υγειονομικέ εξετάσει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομική εξέταση και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

18 Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον τη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, φέροντα υποχρεωτικά μαζί του το δελτίο υγειονομική εξέταση συμπληρωμένο για όλε τι παθήσει, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή του στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομική πλευρά. Στι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει, στι οποίε παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφία ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικε περιοχέ ), κατά τι μετακινήσει των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομική εξέταση, παρέχεται η δυνατότητα χορήγηση αυτών, κατά την κρίση του, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσία του, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ., στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη του Υπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο. Έστω υπόψη ότι οι Δ/νσει Αστυνομία και οι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Δ/νσει, καταχωρούν στη σχετική ένδειξη τη μηχανογραφική εφαρμογή τη χορήγηση του δελτίου υγειονομική εξέταση. Οι Υπηρεσίε, παραδίδοντα τα δελτία υγειονομική εξέταση στου υποψηφίου, με αποδεικτικό που θα τηρούν στο αρχείο του, να του ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώ και για την υποχρέωσή του για γνώση του προγράμματο των προκαταρκτικών του εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό στου υποψηφίου, με την υποβολή τη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα, μνημονεύοντα τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό. Υποψήφιο, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη δελτίο υγειονομική εξέταση συμπληρωμένο για όλε τι παθήσει, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο τη υπογραφή, δεν εξετάζεται. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικέ Σχολέ, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στι προκαταρκτικέ εξετάσει με τα κριτήρια τη Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 4 τη παρούσα, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή του με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίση ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητα το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα). Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομική εξέταση σε όλου του υποψηφίου, αλλά σε όσου επιθυμούν. Επίση, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομική εξέταση στου υποψηφίου που επιθυμούν να προσληφθούν ω αθλητέ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπω τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι υποψήφιοι τη κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομική εξέταση, από τη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου

19 διαμονή του στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβληθούν στι προβλεπόμενε εξετάσει μέχρι και το τέλο του μηνό Αυγούστου, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η υποβολή του στι προκαταρκτικέ εξετάσει, που θα διεξαχθούν το μήνα Σεπτέμβριο. γ. Αθλητική Δοκιμασία Για τον έλεγχο τη αθλητική επίδοση οι υποψήφιοι (άνδρε γυναίκε ) υποβάλλονται στα εξή αγωνίσματα: 1. Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16 (μία προσπάθεια). 2. Δρόμο 1000 μ. σε χρόνο 4 και 20 (μία προσπάθεια). 3. Άλμα σε ύψο με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρει προσπάθειε ). 4. Άλμα σε μήκο με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρει προσπάθειε ). 5. Ρίψη σφαίρα (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ω μέσο όρο ρίψη με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρει προσπάθειε ανά χέρι). Σε περίπτωση που υποψήφιο, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων τη αθλητική δοκιμασία, τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, η αρμόδια Επιτροπή, ύστερα από αίτημά του ενώπιόν τη αμέσω μετά την αποτυχία του, δύναται να του χορηγήσει αναβολή εξέταση σε άλλο χρόνο, εντό όμω των χρονικών ορίων λειτουργία τη, εφόσον η πάθηση τραυματισμό βεβαιώνεται από τον παριστάμενο υπηρεσιακό ιατρό. VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί σε κάποια από τι προκαταρκτικέ δοκιμασίε, δε συνεχίζουν την εξέτασή του στι υπόλοιπε. Γι αυτού, το αποτέλεσμα τη εξέταση ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα. 2. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιαστούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή θα κριθούν μη ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για τι Αστυνομικέ Σχολέ κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΥΠ.Π.& Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτέ. 3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιε Επιτροπέ αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρί να του βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακε Ικανών και Μη Ικανών προ κατάταξη. Στου Πίνακε και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίο λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου, το οποίο παραδίδεται στου υποψηφίου από το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων και οφείλουν να το φέρουν μαζί του κατά την εξέτασή του στι προκαταρκτικέ εξετάσει. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί. 4. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολή Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηρά (Τμήμα Όπλων), κ.λπ. με τα κριτήρια τη Ελληνική Αστυνομία, για τι οποίε

20 επίση έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στι προκαταρκτικέ εξετάσει των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμω στη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο διενέργεια αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό και αναγράφεται σ αυτήν ο κωδικό αριθμό του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμό δελτίου αστυνομική ταυτότητα, το ανάστημα και ο αριθμό τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του υποψηφίου. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικέ εξετάσει των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται στην αρμόδια Δ/νση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο τη μεθεπόμενη τη ολοκλήρωση τη διαδικασία στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί για τι ανωτέρω Στρατιωτικέ Σχολέ με τα κριτήρια τη Ελληνική Αστυνομία, θεωρούνται αυτοδικαίω Ικανοί και για τι Αστυνομικέ Σχολέ. Η βεβαίωση ικανότητα μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτό του υποψηφίου. Κατ εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιο υπέβαλε την αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, ή σε Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο υπάγεται σε Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, που εδρεύει σε άλλο νομό, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητα στο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο να την παραλάβει με αποδεικτικό. Το Αστυνομικό Τμήμα να υποβάλλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή police on line τη βεβαίωση ικανότητα στην αρμόδια Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία. Οι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητα με αποδεικτικό και την καταχωρούν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντα στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση τη καταχώρηση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο δεν έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα τη οικεία Δ/νση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση, του επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητα με αποδεικτικό. Οι βεβαιώσει ικανότητα από Στρατιωτικέ Σχολέ που προσκομίζουν υποψήφιοι, οι οποίοι είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ από τι αρμόδιε Επιτροπέ των προκαταρκτικών εξετάσεων τη Ελληνική Αστυνομία, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τι προκαταρκτικέ του εξετάσει, δεν γίνονται αποδεκτέ. Αμέσω μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακε ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων θα υποβληθούν στο ΥΠ.Π.& Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά του για τι Αστυνομικέ Σχολέ και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, στην οποία θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακε στα μέσα Αυγούστου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2013».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟΠ-ΟΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου 2013. Ο αριθµός των θέσεων θα κοινοποιηθεί µε νέα προκήρυξη (συµπληρωµατική), µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ- ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2 ο Τηλέφ.(Εσωτ.) 3265 Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα