ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πληροφορίε : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: ) Κατά τόπου Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «αναζήτηση υπηρεσία» 3) Ιστοσελίδα τη Ελληνική Αστυνομία ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Ω ο Πίνακα Αποδεκτών & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 5 ο Π. Κανελλόπουλου ΑΘΗΝΑ Αρμ: Α/Υ Στυλιανό ΚΑΛΛΑΣ Τηλέφωνο: P.O.L ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5260-μστ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στι Σχολέ Αξιωματικών και Αστυφυλάκων τη Ελληνική Αστυνομία. Έχοντα υπόψη: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Το άρθρο 27 παρ.1, 5 και το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Οργανισμό Υπουργείου Δημόσια Τάξη», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 2. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. Α -71) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματο εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλε διατάξει», σε συνδυασμό με την υπ αριθ. Φ. 253/28934/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β -31) από απόφαση τη Υπουργού Εθνική Παιδεία και θρησκευμάτων. 3. Το Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α -122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στι Σχολέ τη Αστυνομική Ακαδημία κ.λπ.», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 4. Το Ν. 2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α -266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλε διατάξει», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 5. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α -45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασία και άλλε διατάξει», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 6. Το άρθρο 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α -121), όπω αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210) και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -120). 7. Το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατη εκπαίδευση και άλλε διατάξει». 8. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -44) «Απλούστευση διαδικασία εκδόσεω διοικητικών πράξεων». 9. Το Ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. Α -146) «Οργάνωση και λειτουργία τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και άλλε διατάξει», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 10. Το άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α - 263) «Αναδιοργάνωση τη Δημοτική Αστυνομία και ρυθμίσει λοιπών θεμάτων αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών».

3 11. Το άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α -158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού τη Ελληνική Αστυνομία». 12. Το Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλε διατάξει». 13. Το άρθρο 8 του Ν. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α -61) «Σύσταση Γραφείου αντιμετώπιση Περιστατικών Αυθαιρεσία στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και άλλε διατάξει». 14. Την παρ. 14 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α -118) όπω τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. Α -63) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλεία από ενόπλου φρουρού σε εμπορικά πλοία και άλλε διατάξει». 15. Το άρθρο πρώτο υποπαραγρ. Ζ5 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α - 222) «Περιορισμοί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 16. Το Ν. 4127/2013 (Φ.Ε.Κ. Α -50) «έγκριση τη επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομική Στρατηγική ». 17. Το άρθρο 39 παρ. 33 του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και λοιπέ διατάξει» (ΦΕΚ Α -193), όπω τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -118). 18. Τα άρθρα 1 έω 40 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -73) «Αναδιοργάνωση τη Ελληνική Αστυνομία, και άλλε διατάξει». 19. Το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλε διατάξει». 20. Το Π.Δ. 584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α -204), «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομική Υπηρεσία τη Ελληνική Αστυνομία», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 21. Το Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α -1) «Εισαγωγή στι Σχολέ Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 22. Το Π.Δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α -174) «Οργανισμό Σχολή Αξιωματικών Ελληνική Αστυνομία», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 23. Το Π.Δ. 352/1995 (Φ.Ε.Κ. Α -187) «Οργανισμό Σχολή Αστυφυλάκων», όπω τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 24. Το Π.Δ. 133/2002 (Φ.Ε.Κ. Α -109) «Για την κρίση τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στι Ένοπλε Δυνάμει, καθώ και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα». 25. Το Π.Δ. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. Α - 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και καθορισμό των αρμοδιοτήτων του». 26. Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α -141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 27. Την υπ αριθ. 1000/3/6-ιζ από (Φ.Ε.Κ. Β -2128) απόφαση του Υπουργού Δημόσια Τάξη «Προϋποθέσει, απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγή αθλητών στη Σχολή Αστυφυλάκων», όπω τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 1000/3/6-κε από (Φ.Ε.Κ. Β -382) όμοια. 28. Την υπ αριθ. Φ.253/28934/Β6 από (Φ.Ε.Κ. Β -391) Απόφαση τη Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 29. Την υπ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από (Φ.Ε.Κ. Β -272) απόφαση τη Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, όπω τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. Φ.151/64998/Β6 από (Φ.Ε.Κ. Β -1307) Απόφαση του Υφυπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ.

4 1.α. Ο αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250). Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου, κατόχου απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α ομάδα), τη περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχου πτυχίου Β κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητα ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009. β. Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%), i) ποσοστό 90%, ήτοι έξι (6) θέσει, θα καλυφθούν από υποψήφιου, κατόχου απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α ομάδα), τη περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχου πτυχίου Β κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητα ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). ii) ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιου, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στι πανελλαδικέ εξετάσει των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Α ομάδα), τα έτη 2012 ή 2013 και δεν παίρνουν μέρο στι αντίστοιχε εξετάσει κατά το τρέχον έτο (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ω ακολούθω : Σε όσου είχαν συμμετάσχει το έτο 2013, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσου είχαν συμμετάσχει το έτο 2012, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση. 30. Την υπ αριθ. 6502/15/14-ιδ από κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και τη Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β -707) «Καθορισμό αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων τη Ελληνική Αστυνομία, κατόχων πτυχίου του Ν.3748/2009», όπω τροποποιήθηκε και ισχύει. 31. Το υπ αριθ. Φ.251/128189/Β6 από έγγραφο του Υπουργείου Παιδεία Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων. 32. Το υπ αριθ. 2/75516 από έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου /Δ.νση Προϋπολογισμού Γενική Κυβέρνηση. 33. Την υπ αριθ. 7004/5/16 από Απόφαση του κ. Αρχηγού Ελληνική Αστυνομία (Φ.Ε.Κ. Β -1384) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνική Αστυνομία σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 34. Το υπ αριθ. 2/51096 από έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενική Κυβέρνηση. 35. Την υπ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/104/16174 από Απόφαση τη Επιτροπή τη Π.Υ.Σ. 33/2006 περί έγκριση πλήρωση διακοσίων ενενήντα (290) κενών οργανικών θέσεων Αστυνομικού προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνική Αστυνομία. 36. Την υπ αριθ. 6000/2/241/2014 κοινή Απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών, Εθνική Άμυνα, Παιδεία και Θρησκευμάτων, Δημοσία Τάξη και Προστασία του Πολίτη, «Καθορισμό αριθμού εισαγομένων στι Σχολέ Αστυφυλάκων και Αξιωματικών τη Ελληνική Αστυνομία». Προκηρύσσουμε Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή του στι Σχολέ Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, ω ακολούθω : Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

5 2. Επί των υπολοίπων θέσεων, ήτοι διακόσιε σαράντα τρει (243): α. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερι (24) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που εξετάσθηκαν στα μαθήματα τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα έτη 2012 ή 2013, και δεν παίρνουν μέρο στι αντίστοιχε εξετάσει κατά το τρέχον έτο (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα προαναφερόμενα έτη, ω ακολούθω : Σε όσου απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο 2013, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερι (14) θέσει και σε όσου απέκτησαν το έτο 2012, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσει. β. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που θα συμμετάσχουν στι διαδικασίε εισαγωγή με τι ειδικέ κατηγορίε του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι τη κατηγορία αυτή, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό και με τι πανελλαδικέ εξετάσει του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν. γ. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιε δώδεκα (212) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που θα λάβουν μέρο στι εξετάσει των μαθημάτων τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο Ο αριθμό των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνική Αστυνομία, καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό: α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερι (4) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που εξετάσθηκαν στα μαθήματα τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα έτη 2012 ή 2013 και δεν παίρνουν μέρο στι αντίστοιχε εξετάσει κατά το τρέχον έτο (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση τα προαναφερόμενα έτη, ω ακολούθω : Σε όσου απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο 2013, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσει και σε όσου απέκτησαν το έτο 2012, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσει. β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίου που θα συμμετάσχουν στι διαδικασίε εισαγωγή με τι ειδικέ κατηγορίε του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι τη κατηγορία αυτή, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό και με τι πανελλαδικέ εξετάσει του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν. γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσει, θα καλυφθούν από υποψηφίου που θα λάβουν μέρο στι εξετάσει των μαθημάτων τη Γ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ (Β ομάδα) τη περίπτ. α παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε

6 εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβαση το έτο Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από κάθε μια από τι παραπάνω παραγράφου 1.β, 2 και 3, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίου των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α -152) «γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιου του άρθρου 42 παρ. 2 (γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι του Ν. 2909/2001, οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία ω «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». 5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό τη προηγούμενη παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμό των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίου των ειδικών κατηγοριών τη ω άνω παραγρ. 4, καλύπτεται από του υποψηφίου επιλαχόντε τη γενική κατηγορία (σειρά ). Ομοίω κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1.α, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Όσοι υποψήφιοι έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχή (κεφ. III παρ. 1) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή του στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία. 6. Η χρήση του δικαιώματο τη παρ. 4 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στι σχολέ τη Αστυνομική Ακαδημία, γίνεται για μία μόνο από τι σχολέ αυτέ. Αν κάποιο εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών. 7. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντε θα εγγραφούν στι οικείε Σχολέ κατά το ακαδημαϊκό έτο Ο αριθμό των εισακτέων (ανδρών-γυναικών) κατανέμεται ω ακολούθω : Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 α. Με σειρά επιτυχία 13 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 14

7 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 α. Με σειρά επιτυχία 9 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 10 ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 α. Με σειρά επιτυχία 2 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 α. Με σειρά επιτυχία 2 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 2 Β ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με Ν. 2909/2001) Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Με σειρά επιτυχία 7 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Με σειρά επιτυχία 1 ΣΥΝΟΛΟ 1

8 Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Β ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ α. Με σειρά επιτυχία 183 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 21 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 8 ΣΥΝΟΛΟ 212 ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ α. Με σειρά επιτυχία 31 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3 γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1 ΣΥΝΟΛΟ 35 Δ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Α ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Β ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ α. Με σειρά επιτυχία 6 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 6 Ε ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ (Α ΟΜΑΔΑ) ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2012 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 α. Με σειρά επιτυχία 1 β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ 1

9 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικέ δοξασίε, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 α. Με σειρά επιτυχία - β. Ειδικών κατηγοριών [γονεί και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] - γ. Ειδική κατηγορία [γονεί και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] - ΣΥΝΟΛΟ - 9. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρί εξετάσει και καθ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητέ, οι οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώ των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α -121), όπω ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α -210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -120), και δεν έχουν συμπληρώσει το 22 ο έτο τη ηλικία του κατά τη λήξη τη προθεσμία υποβολή των δικαιολογητικών ( ), εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για του υποψηφίου Δοκίμου Αστυφύλακε, όπω αναφέρονται στο κεφ. II τη παρούσα. Οι Ειδικέ κατηγορίε, όπω αναφέρονται στο κεφ. III τη παρούσα, δεν ισχύουν για του αθλητέ. ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ω Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακε, έχουν άνδρε και γυναίκε, Έλληνε πολίτε ή ομογενεί από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενεί που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδικαίω την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή του. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 1. Να μην υπερβαίνουν το 26 ο έτο τη ηλικία του κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από και μεταγενέστερα. 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που του επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσει για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) τη Χώρα. 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, σύμφωνα με τι διατάξει για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηρά, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 133/2002 (Φ.Ε.Κ. Α -109). 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στι απαιτήσει του αστυνομικού έργου.

10 6. Να έχουν ανάστημα (άνδρε και γυναίκε ) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρί υποδήματα. 7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματο ή των εγκλημάτων ανυποταξία, λιποταξία, προσβολών του πολιτεύματο, προδοσία τη Χώρα, προσβολών κατά τη πολιτειακή εξουσία, κατά τη ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδού καταμήνυση, ψευδού ανώμοτη κατάθεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντο, ανθρωποκτονία εκτό τη προερχομένη από αμέλεια, κατά τη γενετήσια ελευθερία και οικονομική εκμετάλλευση τη γενετήσια ζωή, συκοφαντική δυσφήμιση, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, επαιτεία, δωροδοκία, καταπίεση, ναρκωτικών, ζωοκλοπή, ζωοκτονία, λαθρεμπορία ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματο από δόλο τελεσθέντο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στι εξετάσει, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοση τη διαταγή κατάταξη, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρο καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. 8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνο που ορίσθηκε για τη στέρησή του. 9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ω Δόκιμοι Αστυφύλακε ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, πρέπει, μέσα στι προβλεπόμενε προθεσμίε, αφενό να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ υπέρβαση ω αθλητέ, χωρί εξετάσει ), αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικία ή διαμονή του, τα εξή δικαιολογητικά: α. Αίτηση συμμετοχή, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α. β. Δύο (2) φωτογραφίε τύπου ταυτότητα (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρο κάθε φωτογραφία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώ. γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομική Ταυτότητά του. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητα έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενεί από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλλουν ευκρινέ φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονή του στην Ελλάδα. δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στι περιπτώσει 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρί να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στι δύο Σχολέ τη

11 Αστυνομική Ακαδημία (Αστυφυλάκων Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώ και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματο. ε. Οι έγγαμοι ( ε ) με αλλογενεί αλλοδαπού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(η ) συζύγου του. στ. Οι υπαγόμενοι στι ειδικέ κατηγορίε του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπω τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματο, υποβάλουν επιπλέον τα εξή δικαιολογητικά: (1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα του : Βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοια και Προστασία Πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδο. (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώ και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνική περιόδου: Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμό, η χρονολογία έκδοση και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότηση, μαζί με απόκομμα τη επιταγή καταβολή τη σύνταξη κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή τη δήλωση. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση τη μονίμου διαθεσιμότητα (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνική Αστυνομία. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. (3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει τη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ω αγωνιστών Εθνική Αντίσταση : Πιστοποιητικό τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α) ή τη οικεία Περιφέρεια ότι ο πατέρα ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ω αγωνιστή Εθνική Αντίσταση. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. (4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένη υπηρεσία ή εξαιτία τη υπηρεσία : Βεβαίωση τη αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία ή βεβαίωση τη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση. (5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή του ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατική πράξη : Απόφαση τη Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή τη οικεία Υγειονομική Επιτροπή εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία να προκύπτει το

12 ποσοστό ανικανότητα (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ Α -185). Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ω προ το χαρακτήρα τη πράξη ω τρομοκρατική, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση. Αντίγραφο πράξη συνταξιοδότηση, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Σε περίπτωση που ο υποψήφιο έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στι Σχολέ τη Αστυνομική Ακαδημία, χρησιμοποιώντα το εν λόγω ευεργέτημα. (6) Οι γονεί τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα του (αρθ. 10 Ν. 4138/2013): Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονεί με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα του από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμω αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Στι περιπτώσει κατά τι οποίε έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή τη έγγαμη συμβίωση ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρί γάμο των γονέων του, ο υποψήφιο ω γονέα ή ω τέκνο τρίτεκνη οικογένεια, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιο ή ο γονέα του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ω άνω τέκνων. Όπου ανωτέρω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση» και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τι Διευθύνσει Αστυνομία ή τι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει κατ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α -57), σε συνδυασμό με την υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β -1309) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση, για όσου υποψηφίου σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη τη αίτηση συμμετοχή, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώ και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια του. 2. Όσοι από του υποψηφίου κληθούν τελικά για κατάταξη (το έτο 2016), θα υποβάλουν τότε στι Υπηρεσίε κατάταξη και τα εξή δικαιολογητικά: α. Τίτλο σπουδών (αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 τη παρούσα προκήρυξη, εγκλήματα, κατ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β -838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ. Οι Δ/νσει Αστυνομία και οι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Δ/νσει, να προβούν στι απαιτούμενε ενέργειε για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ω άνω υπεύθυνων δηλώσεων, όπω

13 ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004, αναφέροντα στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών/ Τμ. 2 ο / Γρ. 5 ο αποτελέσματα των ενεργειών του. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφή εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι Τ.Ε.Ι.. Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφή, προσκομίζεται μέχρι την ημερομηνία κατάταξη. Εφόσον ο υποψήφιο επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση τη βεβαίωση διαγραφή, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -102) και την 44840/ΣΤ5/2006 (Φ.Ε.Κ. Β -587) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση και Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων, θα ζητήσει τούτο με αίτημά του προ την Υπηρεσία κατάταξη, όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτή, σημειώνοντα και την οικεία Σχολή. δ. Οι υποψήφιοι τη κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.», πέραν των ανωτέρω, υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ αριθ. 29 σχετική, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά του από την οικεία Δ/νση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση. 3. Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει κατά τη διαδικασία κατάταξη : α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 σε συνδυασμό με το αρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και την υπ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β -267) Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκηση και Αποκέντρωση και Υπουργού Δικαιοσύνη, όπω τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β ) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β -1551)]. β. Πιστοποιητικό Στρατολογική Κατάσταση, για όλου του άνδρε και για όσε γυναίκε δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ εφαρμογή του αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 και του άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α - 57), σε συνδυασμό με την υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/ (Φ.Ε.Κ. Β ) κοινή Απόφαση του Υπουργού Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη Αναπληρώτρια υπουργού Εθνική Άμυνα, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή του. 4. Οι υποψήφιοι αθλητέ, που επιθυμούν να καταταγούν ω Δόκιμοι Αστυφύλακε χωρί εξετάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του κεφαλαίου Ι, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή του και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του υποψηφίου στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμό τη κατηγορία τη αγωνιστική διάκριση, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτο γέννηση του αθλητή, η ακριβή χρονολογία (ημέρα, μήνα, έτο ) πραγματοποίηση τη διάκριση και ο αριθμό τη σειρά προτεραιότητα του αθλητή κατά κατηγορία αγωνιστική διάκριση. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν, πέραν των προβλεπόμενων, και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου).

14 Οι υποψήφιοι αυτοί, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή του και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τι απαιτούμενε προϋποθέσει. 5. Τονίζεται ιδιαιτέρω ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητε που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχή του στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεω τη προθεσμία υποβολή των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεω τη προθεσμία υποβολή των αιτήσεων. ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπω στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικία ή διαμονή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα τη Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτέ αιτήσει συμμετοχή. 2. Οι υποψήφιοι τη κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την στο Αστυνομικό Τμήμα τη κατοικία ή διαμονή του στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν. 3. Ο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματο που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλο Αξιωματικό οριζόμενο για το σκοπό αυτό: α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο ένα (1) έντυπο αίτηση, το οποίο ο υποψήφιο υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρω και να το προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στου υποψηφίου αθλητέ χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτηση. β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή του, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώ και για την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν. Η στήλη με τον κωδικό αριθμό υποψηφίου του ΥΠ.Π.&Θ. μένει κενή, μόνον εάν δεν έχει δοθεί κωδικό στον υποψήφιο. Το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου του ΥΠ.Π.&Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά. γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο τη αίτηση. δ. Επιστρέφει, χωρί άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στου υποψηφίου που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικία, πλην τη αίτηση συμμετοχή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομία ή στον Αστυνομικό Διευθυντή Τάξη (Πρόεδρο τη Επιτροπή ) τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, μαζί με τη βεβαίωση αναστημομέτρηση, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί τη αμφισβητήσεω με σχετική πράξη. Η Δ/νση Αστυνομία συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών

15 σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένε μετρήσει του αναστήματο του υποψηφίου, σε διαφορετικέ ημέρε (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινέ ώρε, κατά τι οποίε το ύψο του ανθρώπινου σώματο δεν υφίσταται μείωση. Ομοίω η Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών σε κάθε Υπηρεσία τη όπου εδρεύει Αστυνομικό Διευθυντή Τάξη, ο οποίο να ορίζεται ω Πρόεδρο αυτή. Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσει για όσου υπευθύνου δεν βεβαιώσουν το ακριβέ ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον υποψήφιο που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία. ε. Υποβάλλει, την επομένη τη παραλαβή, τι αιτήσει μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχή στι εξετάσει. Λόγω του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγή του διαγωνισμού, τι τελευταίε ημέρε παραλαβή δικαιολογητικών, αυτά να υποβάλλονται αυθημερόν με police on line και στη συνέχεια με την αλληλογραφία. στ. Οι αιτήσει και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ω προ την πληρότητα και ορθότητά του, να διαβιβαστούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου διαμονή των υποψηφίων στην Ελλάδα η οποία να προβεί στον επανέλεγχό του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πάνω στην αίτηση να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονή του υποψηφίου στην Ελλάδα και ο αριθμό τηλεφώνου του (κινητό & σταθερό). ζ. Οι Διοικητέ των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για διευκρινήσει στο Αρχηγείο. 4. Οι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει, να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο οποίο να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσω, τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, με μέριμνά του, οι χειριστέ να καταχωρούν τι υποβληθείσε αιτήσει στη μηχανογραφική εφαρμογή του police on line «Πανελλαδικέ Εξετάσει», χωρί να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. Μέσα από τα παρεχόμενα από την εφαρμογή εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικέ καταστάσει κατ αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχή στι εξετάσει, βάσει των οποίων ο αρμόδιο Αξιωματικό να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον

16 εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψει που, αφενό θα έχουν δυσμενεί επιπτώσει για του υποψηφίου και για του ίδιου, αφετέρου θα εκθέσουν το Σώμα γενικότερα, καθότι η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα. Η καταχώρηση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την ανυπερθέτω. Διευκρινίζεται ότι μόνο οι αιτήσει (μία αίτηση) με τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών που επιθυμούν να προσληφθούν καθ υπέρβαση και χωρί εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπω ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α -120), αφού καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα επισυναπτόμενα, που καθορίζονται στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙΙ τη παρούσα, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. Οι καταχωρήσει των αιτήσεων των υποψηφίων του Εξωτερικού να ολοκληρωθούν μέχρι την ανυπερθέτω. Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων που θα παραληφθούν πριν και μετά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στo 5 ο Γρ./ 2o Τμήμα/Δ.Α.Π.& Ε. Λ./Α.Ε.Α. V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 1. Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή του από το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικέ εξετάσει, δεσμευτικά εντό του χρόνου λειτουργία των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσει αυτέ περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικέ εξετάσει και αθλητικέ δοκιμασίε. Οι προκαταρκτικέ εξετάσει διαρκούν συνολικά τρεί (3) ημέρε και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 2. Οι εξετάσει αυτέ είναι ενιαίε και κοινέ για του υποψηφίου και των δύο Σχολών τη Αστυνομική Ακαδημία. 3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώ και για το πρόγραμμα εξέταση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική του ευθύνη από τι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει ή τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσω μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων και οι προκαταρκτικέ εξετάσει εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για του υποψηφίου τη κατηγορία τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα τέλη του μηνό Αυγούστου με αρχέ Σεπτεμβρίου και οι προκαταρκτικέ εξετάσει θα διεξαχθούν το μήνα Σεπτέμβριο. Τα ω άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα τη Ελληνική Αστυνομία Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ω αθλητέ, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικέ δοκιμασίε (αθλητικέ - ψυχοτεχνικέ ),

17 αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικέ εξετάσει, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη το μήνα Σεπτέμβριο. α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίο περιλαμβάνει ψυχοτεχνικέ δοκιμασίε (τεστ προσωπικότητα ) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών. Με τι εξετάσει αυτέ ερευνάται κυρίω η κρίση, η προσαρμοστικότητα στι μεταβαλλόμενε καταστάσει και απαιτήσει, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. β. Υγειονομική Εξέταση. Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, σύμφωνα με τι διατάξει του Κανονισμού τη Υγειονομική Υπηρεσία τη Ελληνική Αστυνομία. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τι κατά τόπου Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση, όπω κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομική εξέταση, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, μαζί με το παραπεμπτικό σημείωμα και να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικέ εξετάσει, οι οποίε αναφέρονται στο δελτίο υγειονομική εξέταση, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιο κατά περίπτωση γιατρό γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντα την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο τη υπογραφή των γνωματευόντων γιατρών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλε οι υγειονομικέ εξετάσει να πραγματοποιηθούν από ένα κρατικό νοσοκομείο, δίδεται η δυνατότητα στου υποψηφίου να πραγματοποιήσουν αυτέ που υπολείπονται σε άλλο κρατικό νοσοκομείο, πάντα όμω με τη θεώρηση του γνησίου τη υπογραφή των γνωματευόντων ιατρών από τη γραμματεία του νοσοκομείου. Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχική Υγεία ή σε Κινητέ Μονάδε Ψυχική Υγεία. Επιπλέον, η ψυχιατρική εξέταση των κοινών υποψηφίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, δύναται να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπου Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτό θα διενεργηθεί από τι Ψυχοτεχνικέ Επιτροπέ τη Ελληνική Αστυνομία. Όλε οι οφειλόμενε υγειονομικέ εξετάσει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομική εξέταση και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

18 Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον τη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη, φέροντα υποχρεωτικά μαζί του το δελτίο υγειονομική εξέταση συμπληρωμένο για όλε τι παθήσει, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή του στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομική πλευρά. Στι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει, στι οποίε παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφία ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικε περιοχέ ), κατά τι μετακινήσει των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομική εξέταση, παρέχεται η δυνατότητα χορήγηση αυτών, κατά την κρίση του, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσία του, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ., στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη του Υπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο. Έστω υπόψη ότι οι Δ/νσει Αστυνομία και οι Περιφερειακέ Αστυνομικέ Δ/νσει, καταχωρούν στη σχετική ένδειξη τη μηχανογραφική εφαρμογή τη χορήγηση του δελτίου υγειονομική εξέταση. Οι Υπηρεσίε, παραδίδοντα τα δελτία υγειονομική εξέταση στου υποψηφίου, με αποδεικτικό που θα τηρούν στο αρχείο του, να του ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώ και για την υποχρέωσή του για γνώση του προγράμματο των προκαταρκτικών του εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό στου υποψηφίου, με την υποβολή τη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα, μνημονεύοντα τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό. Υποψήφιο, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξη δελτίο υγειονομική εξέταση συμπληρωμένο για όλε τι παθήσει, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο τη υπογραφή, δεν εξετάζεται. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικέ Σχολέ, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στι προκαταρκτικέ εξετάσει με τα κριτήρια τη Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 4 τη παρούσα, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή του με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίση ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητα το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα). Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομική εξέταση σε όλου του υποψηφίου, αλλά σε όσου επιθυμούν. Επίση, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομική εξέταση στου υποψηφίου που επιθυμούν να προσληφθούν ω αθλητέ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπω τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι υποψήφιοι τη κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομική εξέταση, από τη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου

19 διαμονή του στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβληθούν στι προβλεπόμενε εξετάσει μέχρι και το τέλο του μηνό Αυγούστου, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η υποβολή του στι προκαταρκτικέ εξετάσει, που θα διεξαχθούν το μήνα Σεπτέμβριο. γ. Αθλητική Δοκιμασία Για τον έλεγχο τη αθλητική επίδοση οι υποψήφιοι (άνδρε γυναίκε ) υποβάλλονται στα εξή αγωνίσματα: 1. Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16 (μία προσπάθεια). 2. Δρόμο 1000 μ. σε χρόνο 4 και 20 (μία προσπάθεια). 3. Άλμα σε ύψο με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρει προσπάθειε ). 4. Άλμα σε μήκο με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρει προσπάθειε ). 5. Ρίψη σφαίρα (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ω μέσο όρο ρίψη με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρει προσπάθειε ανά χέρι). Σε περίπτωση που υποψήφιο, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων τη αθλητική δοκιμασία, τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, η αρμόδια Επιτροπή, ύστερα από αίτημά του ενώπιόν τη αμέσω μετά την αποτυχία του, δύναται να του χορηγήσει αναβολή εξέταση σε άλλο χρόνο, εντό όμω των χρονικών ορίων λειτουργία τη, εφόσον η πάθηση τραυματισμό βεβαιώνεται από τον παριστάμενο υπηρεσιακό ιατρό. VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί σε κάποια από τι προκαταρκτικέ δοκιμασίε, δε συνεχίζουν την εξέτασή του στι υπόλοιπε. Γι αυτού, το αποτέλεσμα τη εξέταση ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα. 2. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιαστούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή θα κριθούν μη ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για τι Αστυνομικέ Σχολέ κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΥΠ.Π.& Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτέ. 3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιε Επιτροπέ αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρί να του βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακε Ικανών και Μη Ικανών προ κατάταξη. Στου Πίνακε και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίο λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου, το οποίο παραδίδεται στου υποψηφίου από το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων και οφείλουν να το φέρουν μαζί του κατά την εξέτασή του στι προκαταρκτικέ εξετάσει. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί. 4. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολή Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηρά (Τμήμα Όπλων), κ.λπ. με τα κριτήρια τη Ελληνική Αστυνομία, για τι οποίε

20 επίση έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στι προκαταρκτικέ εξετάσει των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμω στη Διεύθυνση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο διενέργεια αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό και αναγράφεται σ αυτήν ο κωδικό αριθμό του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμό δελτίου αστυνομική ταυτότητα, το ανάστημα και ο αριθμό τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του υποψηφίου. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικέ εξετάσει των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται στην αρμόδια Δ/νση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο τη μεθεπόμενη τη ολοκλήρωση τη διαδικασία στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί για τι ανωτέρω Στρατιωτικέ Σχολέ με τα κριτήρια τη Ελληνική Αστυνομία, θεωρούνται αυτοδικαίω Ικανοί και για τι Αστυνομικέ Σχολέ. Η βεβαίωση ικανότητα μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτό του υποψηφίου. Κατ εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιο υπέβαλε την αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, ή σε Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο υπάγεται σε Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, που εδρεύει σε άλλο νομό, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητα στο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο να την παραλάβει με αποδεικτικό. Το Αστυνομικό Τμήμα να υποβάλλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή police on line τη βεβαίωση ικανότητα στην αρμόδια Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία. Οι Διευθύνσει Αστυνομία ή Περιφερειακέ Αστυνομικέ Διευθύνσει παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητα με αποδεικτικό και την καταχωρούν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντα στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση τη καταχώρηση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο δεν έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα τη οικεία Δ/νση Αστυνομία ή Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση, του επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητα με αποδεικτικό. Οι βεβαιώσει ικανότητα από Στρατιωτικέ Σχολέ που προσκομίζουν υποψήφιοι, οι οποίοι είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ από τι αρμόδιε Επιτροπέ των προκαταρκτικών εξετάσεων τη Ελληνική Αστυνομία, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τι προκαταρκτικέ του εξετάσει, δεν γίνονται αποδεκτέ. Αμέσω μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακε ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων θα υποβληθούν στο ΥΠ.Π.& Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά του για τι Αστυνομικέ Σχολέ και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, στην οποία θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακε στα μέσα Αυγούστου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατωτέρω αναγραφόµεν... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να µε κατατάξετε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας:

κατωτέρω αναγραφόµεν... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να µε κατατάξετε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Α) ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΩΣ ΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ή ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Η φωτογραφία να σφραγισθεί µε τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.... 20..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7 ο χιλιόµετρο της Εθνικής οδού Κοµοτηνής Ξάνθης και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Τµήµατα οκίµων Αστυφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 1. Μέχρι πότε μπορώ να συμπληρώσω την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές και ποια η διαδικασία; Εισάγεσαι στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), κατεβάζεις και αποθηκεύεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΙΦΜΙ-Σ8Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Αρμόδιος: Υ/Α

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TMHMA Α' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΜΑΤΩΝ Δ/NΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Aθήνα, Αρ.Πρωτ.Φ.151/21626/Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΜΑΤΩΝ Δ/NΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Aθήνα, Αρ.Πρωτ.Φ.151/21626/Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΜΑΤΩΝ Δ/NΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Aθήνα,28-2 2006 ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Σπ.Γιαννοθανάση Τηλέφωνο:2103247428 FAX:2103234812

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αιτήσεις από 11-29 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις- Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΤΟΣ 2015 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Δήλωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων Εξετάσεων

15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Δήλωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων Εξετάσεων 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Δήλωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων Εξετάσεων Από τις 10 έως και τις 25 Φεβρουαρίου 2014 οι αιτήσεις στα σχολεία Σχετικά Άρθρα Πανελλαδικές εξετάσεις 2014: Μέχρι τις 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Μαρούσι, 02/09/2016 Δελτίο Τύπου Υποβολή ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2008-09 Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΣΚΟΠΟΣ: Η χορήγηση απολυτηρίου Προσδιορισμός Γενικού Βαθμού Κατάταξης Πιστοποιητικού Πρόσβασης (ΑΑΕΙ Κύπρου & Ελλάδας) Κατανομή θέσεων ΑΑΕΙ Κύπρου + (Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1241 Β ) Υ.Α.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1241 Β ) Υ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2011-2012 Αρ.Πρωτ.Φ.125/50210/Β6/28-04-2011/ΥΠΔΒΜΘ ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ιωάννα Γαβαλά, Αλίκη Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 06.04.2016 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 787 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) 2012-2013 (Απόσπασμα από το υπ. αρ. πρωτ.φ.251/160946/β6/19-12-2012/υπαιθπα) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 9-12 - 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 159149 /Β6 Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Σχεδόν 12.000 τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι με κοινωνικά κριτήρια αναμένεται να απορροφηθούν στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 27905 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: 22943 20525 ΦΑΞ : 22943 20808

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σημείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου.

Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. 1 Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. ικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο έχουν οι : α) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που υπέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,10/3/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα,10/3/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,10/3/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: 23-5-2017 Φε.16α/4294 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει οριστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) κωδικός εντύπου: ΝΑ-ΣΤ15 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) ΜΕΡΟΣ Α' ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 28/09/2017 Αριθμ. Πρωτ. 65648 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κομοτηνή 24 Απριλίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν..1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΛΥΚΕΊΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8/7/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8/7/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 8/7/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα