Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας"

Transcript

1 Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Α Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθήνα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα

2

3 Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Α Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθήνα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα

4

5 ICD-10: Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση, Έκδοση 2008 ISBN: Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών, Τεύχος Α ISBN: Επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια μετάφρασης και προσαρμογής στην Ελληνική γλώσσα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Εκδόθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 2009 με τον τίτλο ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems World Health Organization 2009 Ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας παραχώρησε τα μεταφραστικά δικαιώματα για την έκδοση στην Ελληνική γλώσσα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής έκδοσης. Για την Ελληνική έκδοση: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2010

6 Περιεχόμενα ΤΕΥΧΟΣ Α Πρόλογος... i Ομάδα Έργου και Επιστημονικών Συμβούλων... iii Εισαγωγή της Έκδοσης 2008 της ICD Ευχαριστίες της Έκδοσης 2008 της ICD Ανανεώσεις... 7 Συνεργαζόμενα Κέντρα με την ΠΟΥ για την Οικογένεια των Διεθνών Ταξινομήσεων... 9 Έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσων Κατάλογος κατηγοριών με κωδικούς τριών χαρακτήρων Κατάλογος κατηγοριών, συμπεριλαμβανόμενων όρων, και υποκατηγοριών τεσσάρων χαρακτήρων I A00-B99 Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα II C00-D48 Νεοπλάσματα III D50-D89 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές IV E00-E90 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα V F00-F99 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς VI G00-G99 Νοσήματα του νευρικού συστήματος VII H00-H59 Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του VIII H60-H95 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης IX I00-I99 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος X J00-J99 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος XI K00-K93 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος XII L00-L99 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού ΤΕΥΧΟΣ Β XIII M00-M99 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού XIV N00-N99 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος XV O00-O99 Κύηση, τοκετός και λοχεία

7 XVI P00-P96 Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο XVII Q00-Q99 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες XVIII R00-R99 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού XIX S00-T98 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες XX V01-Y98 Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας XXI Z00-Z99 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας XXII U00-U99 Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς Μορφολογία των νεοπλασμάτων Ειδικοί συνοπτικοί πίνακες για τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα Ορισμοί Κανονισμοί ονοματολογίας

8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο παρών Κατάλογος Κωδικών της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας ICD-10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) αποτελεί τη μετάφραση και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα του Τόμου 1 της ICD Edition. Στο πλαίσιο του Έργου «Εισαγωγή Κωδικοποιήσεων Νόσων Διαγνώσεων (ICD-10) / Ιατρικών Πράξεων» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραδόθηκε η ελληνική απόδοση της ICD update, και μετά το πέρας αυτού, η Επιστημονική Ομάδα προχώρησε στην ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της 2008 Έκδοσης, ώστε στην Ελληνική γλώσσα να εκδοθεί η πιο τελευταία έκδοση που διατίθεται από την ΠΟΥ. Η υιοθέτηση και χρήση της 10 ης Αναθεώρησης της ICD από όλους τους φορείς του τομέα υγείας στην Ελλάδα θα δώσει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της πληροφόρησης για τη υγεία στη χώρα μας. Σε διεθνές επίπεδο, θα διαθέτουμε απόλυτα συγκρίσιμα στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας όπως αυτά διατίθενται από τις διάφορες βάσεις δεδομένων της ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών. Εκτός όμως της διεθνούς διάστασης των ωφελειών από τη χρήση της ICD-10, υπάρχουν και οφέλη τα οποία σχετίζονται με την επιδημιολογική παρακολούθηση της επίπτωσης και του επιπολασμού των νόσων και άλλων συναφών προβλημάτων υγείας, και την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό, τοπικό, αλλά και σε επίπεδο μονάδας υγείας. Στην καθημερινή κλινική πράξη, η ICD-10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ιατρικό φάκελο, στα πιστοποιητικά θανάτου, για την έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών και για την έρευνα. Τέλος, συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποδοτικότερη λειτουργία του τομέα υγείας αφού διευκολύνει θέματα διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, όπως την αποζημίωση των ιατρικών υπηρεσιών και την παρακολούθηση και ανάλυση των δαπανών υγείας, διευκολύνοντας το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνονται τόσο η ποιότητα όσο και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας. Το Εγχειρίδιο Οδηγιών αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Καταλόγου Κωδικών της ICD- 10, και πρέπει να προηγηθεί η μελέτη του αλλά και η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων εκπαίδευσης στη χρήση και εφαρμογή των κανόνων κωδικοποίησης. Το έργο της ελληνικής μετάφρασης και προσαρμογής της ICD-10 ανέλαβε Ομάδα Έργου με επιστημονική ευθύνη και συντονισμό από την υπογράφουσα. Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου είχαν την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εμπειρία αλλά, το κυριότερο, τη διάθεση να εμπλακούν σε ένα επίπονο έργο το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί σε περιορισμένο για τον όγκο του χρόνο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε εξασφάλισε ότι όλοι οι όροι και όλα τα κείμενα πέρασαν από τέσσερα επίπεδα επεξεργασίας μέχρι την τελική επιμέλεια. Σημειώνεται ότι η κύρια προσπάθεια εστίασε στη σωστή απόδοση των ιατρικών όρων. Επίσης, έγινε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη απόδοση των άλλων κειμένων, με δεδομένους βέβαια τους κανόνες της γλώσσας μας. Χρονικό περιθώριο για περαιτέρω στυλιστική βελτίωση δεν υπήρχε λόγω του περιορισμένου χρόνου. Τέλος, έγινε προσπάθεια να τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σελιδοποίηση και διάταξη του αγγλικού πρωτότυπου. Βιβλιογραφικά, ανατρέξαμε στις ακόλουθες εκδόσεις: i

10 1. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Ταξινόμηση ICD-10 ψυχικών διαταραχών και διαταραχών της συμπεριφοράς: κλινικές περιγραφές και οδηγίες για τη διάγνωση. Στεφανής Κ., Σολδάτος Κ., Μαυρέας Β. (επιμ.), ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα ΙΑΤΡΟΤΕΚ Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, Βιοϊατρική ορολογία MeSH HELLAS, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, ΙΑΤΡΟΤΕΚ Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, Βιοϊατρική ορολογία Συμπλήρωμα MeSH HELLAS, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, ΠΟΥ, ICD-O Διεθνής Ταξινόμηση Ογκολογικών Νοσημάτων, Κοσμίδης Π. (επιμ.), ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών & Υπουργείο Συντονισμού Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής ταξινομήσεως των νόσων των κακώσεων και αιτίων θανάτου, Αθήνα Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ICD-10 Οι ψυχικές διαταραχές στην πρωτοβάθμια φροντίδα, Χριστοδούλου Γ.Ν., Αλεβίζος Β., Μαυρέας Β. (επιμ), ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα Πιστεύω ότι είναι ανάγκη να γίνεται τακτική περιοδική επικαιροποίηση και ανανέωση της ελληνικής ICD έτσι ώστε να κάθε φορά να διαθέτουμε στην ελληνική γλώσσα την πιο τελευταία μορφή της ταξινόμησης που εκδίδει η Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Ομάδας Έργου για την άψογη συνεργασία τους και την υπομονή και επιμονή που επέδειξαν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όσους πήραν μέρος στη διαβούλευση. Τα σχόλιά τους ήταν πολύτιμα. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους έγκριτους επιστήμονες οι οποίοι όχι απλώς πήραν μέρος στη διαβούλευση, αλλά ουσιαστικά λειτούργησαν ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι. Θερμά ευχαριστώ την κα Ολυμπία Καρδαλά και την κα Μαρία Λιάτσου για την επιμέλεια και τελική μορφοποίηση των κειμένων. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Δρ. Εμμανουήλ Βελονάκη και την κα. Ελευθερία Καραμπλή, μέλη της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης του Έργου, για τα σχόλια και τις επισημάνσεις τους. Δρ. Ελπίδα Πάβη Επιμελήτρια Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Επιστημονική Υπεύθυνη ii

11 Επιστημονική Ομάδα Έργου ICD-10 Επιστημονική Υπεύθυνη: Ελπίδα Πάβη Οδοντίατρος PGDip(York) MPH PhD(Gla), Επιμελήτρια, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μέλη: Κωνσταντίνος Αθανασάκης Ερευνητής Υπηρεσιών Υγείας Βασίλειος Αναστασάκος Ιατρός, Ειδικευόμενος Πνευμονολoγίας, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Γρηγόριος Καλτσάς Ενδοκρινολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κιούσης Γενικός Ιατρός, Μεταφραστής Καλλιόπη Κουντή Δρ. Κοινωνική Λειτουργός, ΕΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αθηνών Ειρήνη Κωνσταντίνου Φαρμακοποιός, ΜΤΕ Δημόσιας Υγείας Ευστάθιος Χρονόπουλος Ορθοπεδικός, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονικοί Σύμβουλοι Θεόδωρος Γιαννόπουλος Ιατρός, Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Α Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων Δρ. Αικατερίνη Ασβέστη, Πρόεδρος Δρ. Ιωάννης Μπάρκης, Αντιπρόεδρος Νικόλαος Σταυριανέας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Δρ. Νικόλαος Μαλτέζος Ιωάννης Ευδοκιμίδης Νευρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ελευθέριος Θηραίος Δρ. Γενικός Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Σύμβουλος ΠΟΥ Θεόδωρος Καλαμπόκας Ιατρός, Ειδικευόμενος Γυναικολογίας, Β Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Αθηνών iii

12 Κωνσταντίνος Κάλτσος Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Α Παν/κής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Γεώργιος Κρεατσάς Γυναικολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστάσιος Κώνστας Οφθαλμίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτριος Λάγγας Δρ. Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εμμανουήλ Μερίκας Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Ντουνιάς Δρ. Ιατρός Εργασίας, Επιμελητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Παπαδάτος Δρ. Παιδίατρος, Διευθυντής ΜΕΘ, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης Δρ. Κτηνίατρος, Επιμελητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου Δρ. Ωτορινολαρυγγολόγος Θεόδωρος Πιπέρος Ιατρός, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ειδικευόμενος Χειρουργός Κωνσταντίνος Πόταγας Νευρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Ρίζος Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Σακιζλής Γαστρεντερολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Σκολαρίκος Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Στασινός Γιατρός, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Θεοδώρα Σταύρου Δρ. Παιδίατρος Ογκολόγος, Ειδικός Δημόσιας Υγείας iv

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή της Έκδοσης 2008 της ICD-10 Μια ταξινόμηση των νοσημάτων μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα κατηγοριών στις οποίες οι νοσολογικές οντότητες καταχωρίζονται σύμφωνα με κάποια καθορισμένα κριτήρια. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί άξονες ταξινόμησης και το ποιος επιλέγεται εξαρτάται από τη χρήση που πρόκειται να γίνει στις στατιστικές που θα συνταχθούν. Μια στατιστική ταξινόμηση των νοσημάτων πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του φάσματος των νοσηρών καταστάσεων μέσα σε ένα εύχρηστο αριθμό κατηγοριών. Η Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά η οποία διαμορφώθηκε το 1893 ως Ταξινόμηση του Bertillon ή Διεθνής Κατάλογος Αιτιών Θανάτου. Μια πλήρης ανασκόπηση της ιστορικής αναδρομής της ταξινόμησης δίνεται στον Τόμο 2. Κι ενώ ο τίτλος έχει τροποποιηθεί με σκοπό να καταστήσει πιο σαφές το περιεχόμενο και τους στόχους και για να αντικατοπτρίσει την προοδευτική επέκταση του πεδίου της ταξινόμησης πέρα από νόσους και τραυματισμούς, παρόλα αυτά η γνωστή συντομογραφία «ICD» διατηρήθηκε. Στην αναθεωρημένη ταξινόμηση, οι νοσολογικές καταστάσεις ομαδοποιήθηκαν κατά έναν τρόπο ο οποίος θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο κατάλληλος να εξυπηρετεί γενικούς επιδημιολογικούς σκοπούς και την αξιολόγηση της φροντίδας υγείας. Οι εργασίες για τη Δέκατη Αναθεώρηση της ICD άρχισαν τον Σεπτέμβριο 1983 με τη σύγκληση μιας Συνάντησης Προετοιμασίας για την ICD-10 στη Γενεύη. Το πρόγραμμα των εργασιών συντονιζόταν μέσα από τακτικές συναντήσεις των Επικεφαλής των Συνεργαζόμενων με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Κέντρων για την Ταξινόμηση των Νόσων. Υπήρχε καθοδήγηση από τις ειδικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Επιτροπής Ειδικών για τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων - Δέκατη Αναθεώρηση - που έλαβαν χώρα το 1984 και Εκτός από την τεχνική συμβολή την οποία προσέφεραν πολλές ομάδες ειδικών και μεμονωμένοι ειδήμονες, πολλά σχόλια και προτάσεις έγιναν από τα Κράτη-Μέλη και τα Περιφερειακά Γραφεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κυκλοφορίας των προσχεδίων των προτάσεων για αναθεώρηση το 1984 και Από τα σχόλια που έγιναν, ήταν σαφές ότι πολλοί χρήστες θα επιθυμούσαν η ICD να συμπεριλάβει και άλλα είδη δεδομένων εκτός από τις «διαγνωστικές πληροφορίες» (με την ευρύτερη έννοια του όρου) τις οποίες πάντοτε κάλυπτε. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των χρηστών αυτών, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας «οικογένειας» ταξινομήσεων με επίκεντρο την παραδοσιακή ICD με τη γνωστή μορφή και δομή της. Έτσι, η ICD θα μπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη για διαγνωστικές πληροφορίες για γενικούς σκοπούς, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτήν μια ποικιλία άλλων ταξινομήσεων, οι οποίες είτε θα επιλαμβάνονταν διαφορετικών προσεγγίσεων για τις ίδιες πληροφορίες, είτε διαφορετικών πληροφοριών (ιδιαίτερα ιατρικές και χειρουργικές πράξεις καθώς και αναπηρίες). Ακολουθώντας τις προτάσεις που είχαν γίνει κατά το χρόνο δημιουργίας της Ένατης Αναθεώρησης της ταξινόμησης σύμφωνα με τις οποίες μια διαφορετική βασική δομή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις απαιτήσεις των πολλών και διάφορων χρηστών, αξιολογήθηκαν πολλά εναλλακτικά πρότυπα. Έγινε φανερό, ωστόσο, πως ο παραδοσιακός μονοαξονικός σχεδιασμός της ταξινόμησης καθώς και άλλα στοιχεία της δομής της τα οποία έδιναν έμφαση σε συχνές νοσολογικές καταστάσεις, ακριβές ή καταστάσεις σημαντικές για τη δημόσια υγεία, είχαν αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου κι επομένως πολλοί χρήστες θα αισθάνονταν δυσαρεστημένοι με οποιοδήποτε από τα μοντέλα που είχαν προταθεί ως μια πιθανή αντικατάσταση. Συνεπώς, όπως θα φανεί από τη μελέτη της Δέκατης Αναθεώρησης, η παραδοσιακή δομή της ICD έχει διατηρηθεί, όμως το πρότερο αριθμητικό σχήμα κωδικοποίησης έχει αντικατασταθεί από ένα αλφαριθμητικό σύστημα. Έτσι διευρύνεται το πλαίσιο κωδικοποίησης και υπάρχει δυνατότητα για 1

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ μελλοντική αναθεώρηση χωρίς να διαταραχθεί το αριθμητικό σύστημα, όπως συνέβη σε παλαιότερες αναθεωρήσεις. Προκειμένου να γίνει βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου, ορισμένες διαταραχές του ανοσολογικού μηχανισμού έχουν συμπεριληφθεί στις παθήσεις του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων (Κεφάλαιο III). Έχουν δημιουργηθεί νέα κεφάλαια για τις παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, καθώς και για τις παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης. Οι προηγούμενες συμπληρωματικές ταξινομήσεις για τις εξωτερικές αιτίες και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή του ατόμου με τις υπηρεσίες υγείας, αποτελούν πλέον τμήμα της κύριας ταξινόμησης. Η χρήση του συστήματος σταυρού και αστερίσκου διπλής ταξινόμησης για ορισμένες διαγνωστικές δηλώσεις, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην Ένατη Αναθεώρηση, διατηρήθηκε και επεκτάθηκε, ώστε ο άξονας με αστερίσκο να περιέχεται σε ομογενείς κατηγορίες στο επίπεδο των τριών χαρακτήρων. Περιεχόμενο των τριών τόμων της ICD-10 Η παρουσίαση της ταξινόμησης έχει αλλάξει και πλέον αποτελείται από τρεις τόμους: Τόμος 1. Κατάλογος κωδικών. Περιέχει την Έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη Αναθεώρηση, την ταξινόμηση αυτή καθαυτή σε επίπεδο τριών και τεσσάρων χαρακτήρων, την ταξινόμηση της μορφολογίας των νεοπλασμάτων, ειδικούς συνοπτικούς πίνακες για τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, ορισμούς, και τους κανονισμούς ονοματολογίας. Τόμος 2. Εγχειρίδιο οδηγιών. Συγκεντρώνει τις σημειώσεις σχετικά με την πιστοποίηση και την ταξινόμηση που περιλαμβάνονταν στον Τόμο 1 μαζί με νέες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για την χρήση του Τόμου 1, την κωδικοποίηση, και το σχεδιασμό της χρήσης του ICD, στοιχεία τα οποία έλειπαν από προγενέστερες αναθεωρήσεις. Συμπεριλαμβάνει επίσης ιστορικό υλικό το οποίο παλαιότερα παρουσιαζόταν στην εισαγωγή του Τόμου 1. Τόμος 3. Αλφαβητικό ευρετήριο. Παρουσιάζει το κυρίως ευρετήριο με μια εισαγωγή και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του. Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων το 1989 ενέκρινε την ταξινόμηση η οποία υιοθετήθηκε από την Τεσσαρακοστή-τρίτη Παγκόσμια Σύνοδο Υγείας με το ακόλουθο ψήφισμα: Η Τεσσαρακοστή-τρίτη Παγκόσμια Σύνοδος Υγείας, Έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων: 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τις ακόλουθες προτάσεις της Διάσκεψης: (1) τον λεπτομερή κατάλογο των κατηγοριών τριών χαρακτήρων και τις προαιρετικές υποκατηγορίες τεσσάρων χαρακτήρων μαζί με τους Συνοπτικούς Πίνακες Θνησιμότητας και Νοσηρότητας, τα οποία αποτελούν τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων Υγείας, και τα οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993 (2) τους ορισμούς, τα πρότυπα και τις απαιτήσεις αναφορών δήλωσης των στοιχείων που σχετίζονται με τη μητρική, εμβρυϊκή, περιγεννητική, νεογνική και βρεφική θνησιμότητα 2

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3) τους κανόνες και τις οδηγίες για την κωδικοποίηση της υποκείμενης αιτίας της θνησιμότητας και την κωδικοποίηση της κύριας κατάστασης για τη νοσηρότητα 2. ΑΙΤΕΙ από το Γενικό Διευθυντή να εκδώσει το Εγχειρίδιο της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων Υγείας 3. ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ τις συστάσεις της Διάσκεψης σχετικά με: (1) την ιδέα και την εφαρμογή οικογένεια των ταξινομήσεων των νόσων και των σχετικών με την υγεία καταστάσεων, όπου η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων Υγείας θα αποτελεί τη βασική ταξινόμηση η οποία θα περιστοιχίζεται από έναν αριθμό σχετικών και συμπληρωματικών ταξινομήσεων, καθώς και από τη Διεθνή Ονοματολογία των Νόσων (2) την καθιέρωση μιας διαδικασίας ενημέρωσης και αναπροσαρμογής μέσα στο δεκαετή κύκλο αναθεώρησης. 3

16 4

17 Ευχαριστίες της Έκδοσης 2008 της ICD-10 Η περιοδική αναθεώρηση της ICD συντονίζεται, από την Έκτη Αναθεώρηση το 1948 και μετά, από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Με την αύξηση της χρήσης της ταξινόμησης, αυξήθηκε επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, και η επιθυμία των χρηστών να συμβάλλουν στη διαδικασία της αναθεώρησης. Η Δέκατη Αναθεώρηση αποτελεί το προϊόν μιας τεράστιας διεθνούς δραστηριότητας, συνεργασίας και συμβιβασμού. Η ΠΟΥ αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη τη συμβολή των διεθνών και εθνικών ομάδων των ειδικών και των επιστημόνων σε πολλές χώρες. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη τη σημαντική τεχνική συμβολή του Συνεργαζόμενου με την ΠΟΥ Κέντρου για την Οικογένεια Διεθνών Ταξινομήσεων το οποίο εδρεύει στο Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Γερμανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης) στην Κολωνία, Γερμανία, και, ιδιαιτέρως, την συμβολή του Επικεφαλής του Κέντρου Dr. med. Michael Schopen, στην ενημέρωση και αναπροσαρμογή των κειμένων και την προετοιμασία των ηλεκτρονικών αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την έκδοση της ICD-10. 5

18 6

19 Ανανεώσεις Οι επίσημες ανανεώσεις των δημοσιευμένων τόμων της ICD-10 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΠΟΥ για τις ταξινομήσεις, ως ετήσιοι κατάλογοι των τροποποιήσεων. Αυτές οι ανανεώσεις εγκρίνονται ετησίως στις συναντήσεις εργασίας των Διευθυντών των Συνεργαζόμενων Κέντρων με την ΠΟΥ για την Οικογένεια των Διεθνών Ταξινομήσεων. Ο κατάλογος αναφέρει τις πηγές των τροποποιήσεων που προτείνονται καθώς και την ημερομηνία εφαρμογής και ισχύος της. τροποποίησης. Η ημερομηνία έγκρισης αναγράφεται για όλες τις τροποποιήσεις εκτός από αυτές που αφορούν τα παροράματα. 7

20 8

21 Συνεργαζόμενα Κέντρα με την ΠΟΥ για την Οικογένεια των Διεθνών Ταξινομήσεων Εννέα Συνεργαζόμενα με την ΠΟΥ Κέντρα για την Οικογένεια Διεθνών Ταξινομήσεων έχουν ιδρυθεί για να επικουρούν τις διάφορες χώρες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης και χρήσης ταξινομήσεων που σχετίζονται με την υγεία και, ιδιαίτερα, της χρήσης της ICD. Είναι σημαντικό οι χώρες να γνωστοποιούν στο σχετικό Κέντρο τα οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα συναντήσουν στη χρήση της ICD και ιδιαίτερα όταν μια νέα νόσος για την οποία η ICD δεν παρέχει μια κατάλληλη ταξινόμηση απαντάται συχνά. Μέχρι τώρα η ICD δεν είχε διαδικασία ενημέρωσης/ανανέωσης ανάμεσα στις αναθεωρήσεις αλλά για την ICD-10, μέσω των Κέντρων, υιοθετήθηκε ένας μηχανισμός για να παρέχει κατάλληλους κωδικούς για νέες νόσους όταν αυτό είναι απαραίτητο. Επιπλέον των επισήμων Συνεργαζόμενων Κέντρων, υπάρχει ένας αριθμός εθνικών κέντρων αναφοράς, και οι μεμονωμένοι χρήστες θα πρέπει πρώτα να συμβουλεύονται αυτά, ή το κατάλληλο εθνικό τους γραφείο, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν δύο Κέντρα για τους χρήστες της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα. Η επικοινωνία θα πρέπει να απευθύνεται στον Head, WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases: Australian Institute of Health GPO Box 570 Canberra ACT 2601, Australia National Center for Health Statistics Centers for Disease Control and Prevention 3311 Toledo Road Hyattsville, MD United States of America Τα άλλα οκτώ κέντρα βρίσκονται στα ακόλουθα ινστιτούτα, το καθένα με βάση τη γλώσσα ή την ομάδα των γλωσσών: Peking Union Medical College Hospital Chinese Academy of Medical Sciences No. 1 Shuaifuyuan, Dongcheng District Beijing China (για την κινεζική γλώσσα) INSERM 44 Chemin de Ronde F Le Vésinet France (για τη γαλλική γλώσσα) 9

22 Department of Social Medicine University Hospital S Uppsala Sweden (για τις Σκανδιναβικές χώρες) Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo Avenida Dr Arnaldo 715, 0255 São Paulo, SP Brazil (για την πορτογαλική γλώσσα) National Research Institute of Public Health 12, Vorontsovo pole Moscow Russian Federation (για τη ρωσσική γλώσσα) Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE) El Silencio, Centro Simón Bolívar, Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315 Caracas 1010 Venezuela (για την ισπανική γλώσσα) German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI) Waisenhausgasse 36-38A Köln Germany (για τη γερμανική γλώσσα) Agenzia Regionale della Sanità Via Pozzuolo n Udine Italy (για την ιταλική γλώσσα) 10

23 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Έκθεση της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων συνεκλήθη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην έδρα της ΠΟΥ στη Γενεύη, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου Στη Διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 43 Κράτη Μέλη: Αγκόλα Αυστραλία Μπαχάμες Βέλγιο Βραζιλία Βουλγαρία Μπουρούντι Καναδάς Κίνα Κούβα Κύπρος Δανία Φινλανδία Γαλλία Δημοκρατία της Γερμανίας Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Ουγγαρία Ινδία Ινδονησία Ισραήλ Ιαπωνία Κουβέιτ Λουξεμβούργο Μαδαγασκάρη Μάλι Μάλτα Μοζαμβίκη Ολλανδία Νίγηρας Πορτογαλία Δημοκρατία της Κορέας Σενεγάλη Σιγκαπούρη Ισπανία Σουηδία Ελβετία Ταϊλάνδη Ουγκάντα Πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βενεζουέλα Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και τα Περιφερειακά Γραφεία της ΠΟΥ έστειλαν εκπροσώπους για να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη, όπως και το Συμβούλιο Διεθνών Οργανώσεων Ιατρικών Επιστημών, και δώδεκα άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την καταγραφή του καρκίνου, την κώφωση, την επιδημιολογία, την οικογενειακή ιατρική, τη γυναικολογία και τη μαιευτική, την υπέρταση, τα ιατρικά αρχεία, την προληπτική και την κοινωνική ιατρική, τη νευρολογία, την ψυχιατρική, την αποκατάσταση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Την έναρξη της Διάσκεψης έκανε ο Δρ. J.-P. Jardel, Βοηθός Γενικού Διευθυντή, για λογαριασμό του Γενικού Διευθυντή. Ο Δρ. Jardel μίλησε για τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις και την προπαρασκευαστική εργασία που είχε γίνει πάνω στις προτάσεις αναθεώρησης και για τις οποίες είχε απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από ότι χρειάζεται συνήθως μεταξύ των αναθεωρήσεων. Σημείωσε ότι η Δέκατη Αναθεώρηση θα είχε το νέο τίτλο, Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, ώστε να δοθεί έμφαση στο στατιστικό της σκοπό και να τονιστεί η διεύρυνση του πεδίου της. Ωστόσο, η συντομογραφία ICD διατηρείται. Ανέφερε επίσης το νέο αλφαριθμητικό σύστημα κωδικοποίησης, το οποίο είχε επιτρέψει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ του περιεχομένου των κεφαλαίων αφήνοντας χώρο για μελλοντικές προσθήκες και αλλαγές, καθώς και την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο της ICD με κατηγορίες τριών χαρακτήρων με ένα αλφαβητικό ευρετήριο 11

24 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ για χρήση σε περιπτώσεις όπου η πιο πολύπλοκη, λεπτομερής εκδοχή τεσσάρων χαρακτήρων δεν θα ήταν κατάλληλη. Η Διάσκεψη εξέλεξε τους εξής αξιωματούχους: Δρ. R.H.C. Wells, Αυστραλία (Πρόεδρος) Δρ. H. Bay-Nielsen, Δανία (Αντιπρόεδρος) Δρ. R. Braun, Δημοκρατία της Γερμανίας (Αντιπρόεδρος) κ. R.A. Israel, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Αντιπρόεδρος) Δρ. R. Laurenti, Βραζιλία (Αντιπρόεδρος) Δρ. P. Maguin, Γαλλία (Εισηγητής) κα. E. Taylor, Καναδάς (Εισηγήτρια) Η γραμματεία της Διάσκεψης αποτελείτο από τους εξής: Δρ. J.-P. Jardel, Βοηθός Γενικού Διευθυντή, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία Δρ. H.R. Hapsara, Διευθυντής, Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Αξιολόγησης Κατάστασης Υγείας και Τάσεων, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία Δρ. J.-C. Alary, Επικεφαλής Γενικός Διευθυντής Υγείας, Ανάπτυξη Επιδημιολογικών και Στατιστικών Υπηρεσιών Υγείας, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία Δρ. G.R. Brämer, Ιατρικός Αξιωματούχος, Ανάπτυξη Επιδημιολογικών και Στατιστικών Υπηρεσιών \ Υγείας, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία (Γραμματέας) κ. A. L'Hours, Τεχνικός Αξιωματούχος, Ανάπτυξη Επιδημιολογικών και Στατιστικών Υπηρεσιών Υγείας, ΠΟΥ, Γενεύη, Ελβετία Καθηγητής W. Jänisch, Δημοκρατία της Γερμανίας (Προσωρινός Σύμβουλος) κ. T. Kruse, Δανία (Προσωρινός Σύμβουλος) Δρ. K. Kupka, Γαλλία (Προσωρινός Σύμβουλος) Δρ. J. Leowski, Πολωνία (Προσωρινός Σύμβουλος) κα R.M. Loy, Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Προσωρινός Σύμβουλος) κ. R.H. Seeman, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Προσωρινός Σύμβουλος) Τη γραμματεία της Διάσκεψης υποστήριξαν και εκπρόσωποι άλλων σχετικών τεχνικών μονάδων της έδρας του ΠΟΥ. Η Διάσκεψη υιοθέτησε μια ημερήσια διάταξη που αφορούσε το προτεινόμενο περιεχόμενο των κεφαλαίων της Δέκατης Αναθεώρησης, και το υλικό που θα περιληφθεί στο δημοσιευμένο εγχειρίδιο τη διαδικασία παρουσίασης του εγχειριδίου και την οικογένεια ταξινομήσεων και σχετικά θέματα. 1. Ιστορικό και ανάπτυξη των χρήσεων της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων (ICD) Στους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη έγινε υπενθύμιση του εντυπωσιακού ιστορικού μιας στατιστικής ταξινόμησης που ανάγεται χρονικά πίσω στο δέκατο όγδοο αιώνα. Ενώ οι πρώτες αναθεωρήσεις της ταξινόμησης αφορούσαν μόνο τις αιτίες θανάτου, το πεδίο της διευρύνθηκε με την Έκτη Αναθεώρηση το 1948 ώστε να περιλαμβάνει τις μη θανατηφόρες νόσους. Αυτή η διεύρυνση συνεχίστηκε μέχρι την Ένατη Αναθεώρηση, με ορισμένες καινοτομίες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να καλύπτονται οι στατιστικές ανάγκες πολύ διαφορετικών οργανισμών. Επιπρόσθετα, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ένατη Αναθεώρηση (Γενεύη, 1975) (1), έγιναν και εγκρίθηκαν συστάσεις για τη δημοσίευση, για σκοπούς δοκιμής, συμπληρωματικών ταξινομήσεων ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και αναπηριών, ανικανοτήτων και ειδικών αναγκών. 12

25 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2. Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων κατά την προετοιμασία προτάσεων για τη Δέκατη Αναθεώρηση της ICD Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διάσκεψη ήταν προϊόν μεγάλης δραστηριότητας στην έδρα της ΠΟΥ και σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα των εργασιών βασίστηκε σε τακτικές συναντήσεις των επικεφαλής των Συνεργαζόμενων με την ΠΟΥ Κέντρων για την Ταξινόμηση Νόσων. Καθοδήγηση σχετικά με την στρατηγική παρείχε ένας αριθμός από ειδικές συναντήσεις και από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων - Δέκατη Αναθεώρηση, η οποία συνήλθε το 1984 (1) και το 1987 (3) για να αποφασίσει σχετικά με την κατεύθυνση των εργασιών και τη μορφή των τελικών προτάσεων. Η εκτενής προπαρασκευαστική δραστηριότητα ήταν αφιερωμένη στη ριζική αναθεώρηση της καταλληλότητας της δομής της ICD, ουσιαστικά μιας στατιστικής ταξινόμησης νόσων και άλλων προβλημάτων υγείας, ώστε να εξυπηρετεί μια μεγάλη ποικιλία από ανάγκες για δεδομένα θνησιμότητας και ιατρικής φροντίδας. Είχαν διερευνηθεί τρόποι σταθεροποίησης του συστήματος κωδικοποίησης για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις, καθώς και η δυνατότητα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων της ICD. Ακόμη και με τη νέα δομή, ήταν σαφές ότι μία ταξινόμηση δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε υπερβολικές απαιτήσεις. Επομένως, είχε αναπτυχθεί η έννοια μιας «οικογένειας» ταξινομήσεων, με την κύρια ICD ως τον πυρήνα, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες για παραδοσιακές στατιστικές θνησιμότητας και νοσηρότητας, ενώ οι ανάγκες για περισσότερο λεπτομερείς, λιγότερο λεπτομερείς ή διαφορετικές ταξινομήσεις και σχετικά θέματα θα καλύπτονταν από τις άλλες ταξινομήσεις της οικογένειας. Από τα Συνεργαζόμενα Κέντρα διερευνήθηκαν πολλά εναλλακτικά μοντέλα για τη δομή της ICD αλλά διαπιστώθηκε ότι κάθε ένα από τα μοντέλα περιλάμβανε μη ικανοποιητικά στοιχεία και ότι κανένα από αυτά δεν είχε αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την υφιστάμενη δομή ώστε να αιτιολογεί την αντικατάσταση αυτής. Σε ειδικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της Ένατης Αναθεώρησης, επιβεβαιώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι πιθανοί χρήστες πίστευαν ότι η υπάρχουσα δομή της ICD ήταν ακατάλληλη, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός από ικανοποιημένους χρήστες που πίστευαν ότι είχε πολλά δυνατά σημεία παρά τις προφανείς της ασυνέπειες, και που επιθυμούσαν να συνεχιστεί με την υπάρχουσα μορφή της. Εξετάστηκαν διάφορα σχέδια που αφορούσαν την αλφαριθμητική σημειογραφία με στόχο την παραγωγή ενός πλαισίου κωδικοποίησης που θα εξασφάλιζε καλύτερη ισορροπία για τα κεφάλαια και θα άφηνε αρκετό χώρο για μελλοντικές προσθήκες και αλλαγές δίχως να επηρεάζονται οι κωδικοί. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν γι αυτά τα θέματα είχαν χαράξει την πορεία για την προετοιμασία διαδοχικών προσχεδίων προτάσεων για τη Δέκατη Αναθεώρηση. Αυτές κοινοποιήθηκαν δύο φορές στα Κράτη Μέλη για σχολιασμό καθώς και για ανασκόπηση από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συναντήσεις των Επικεφαλής των Κέντρων και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ένας μεγάλος αριθμός από διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις ειδικών, μεμονωμένοι ειδικοί και εμπειρογνώμονες, άλλες μονάδες της έδρας της ΠΟΥ και περιφερειακά γραφεία παρείχαν συμβουλές και καθοδήγηση στο αρμόδιο τμήμα της ΠΟΥ για την ICD και στα Συνεργαζόμενα Κέντρα σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και του σχετικού υλικού που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη. Η ΠΟΥ αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη αυτή τη βοήθεια 3. Γενικά χαρακτηριστικά και περιεχόμενο της προτεινόμενης Δέκατης Αναθεώρησης της ICD Η βασική καινοτομία στις προτάσεις για τη Δέκατη Αναθεώρηση υπήρξε η χρήση του αλφαριθμητικού συστήματος κωδικοποίησης, στο οποίο ένα γράμμα ακολουθείται από τρεις αριθμούς στο επίπεδο 13

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτίες θανάτων έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτίες θανάτων έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτίες θανάτων έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην έγκυρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την ενημέρωσή τους: α) σε θέματα διάγνωσης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου β) στον

Η διαδικασία επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την ενημέρωσή τους: α) σε θέματα διάγνωσης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου β) στον Η διαδικασία επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την ενημέρωσή τους: α) σε θέματα διάγνωσης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου β) στον τρόπο κληρονομικής μεταβίβασης της νόσου και της πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου

στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική προσέγγιση που εφαρμόζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της Υγείας Μητέρας-Παιδιού: Εφαρμογή στη χώρα Χ

Συστημική προσέγγιση που εφαρμόζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της Υγείας Μητέρας-Παιδιού: Εφαρμογή στη χώρα Χ Συστημική προσέγγιση που εφαρμόζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της Υγείας Μητέρας-Παιδιού: Εφαρμογή στη χώρα Χ Έτος Δείκτες θνησιμότητας Δείκτες Αναπαραγωγικότητας Δείκτες Βρεφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 10 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η Ανεξάρτητη Ομάδα Παρακολούθησης Δεδομένων Ασφαλείας παρατήρησε σε τρεις κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Λίζα Βιόλα Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA Μέλος του Συμβουλίου της UIA Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Παρόντες Κ. Kleffel Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ, Δρος Θεοδώρου Μπάζα, MD, PhD, MSc(Λονδίνο), DIH(Αγγλία) Ειδικού Ιατρού της Εργασίας,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ, Δρος Θεοδώρου Μπάζα, MD, PhD, MSc(Λονδίνο), DIH(Αγγλία) Ειδικού Ιατρού της Εργασίας, Πρώην Αντιπροέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, GOLDEN AGE HOTEL, AΘΗΝΑ) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ, Δρος Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρτηριακή Υπέρταση και συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 1 o ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ Οργάνωση: Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική ηµερίδα: Από την πρόληψη στις ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες

Επιστηµονική ηµερίδα: Από την πρόληψη στις ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες Επιστηµονική ηµερίδα: Από την πρόληψη στις ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 26 Νοεµβρίου 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι, Εδώ και αιώνες γίνεται έντονη προσπάθεια και συζήτηση για να απαντήσουµε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 2 α

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 2 α Τεύχος 6 ο - Άρθρο 2 α ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου 2016 01 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011-2012 Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Metropolitan (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) - Δίπλα από τη ΡΕΑ Είσοδος Ελεύθερη ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Με μεγάλη χαρά και προσδοκία η ΡΕΑ Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ. Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ. Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΘΑ ΧορηγΗΘΟΥΝ μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίμα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιμοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Στο 2ο (Εαρινό) κατά σειράν, Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα "Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 31 Μαρτίου 2012

Ημερίδα 31 Μαρτίου 2012 Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.) Ημερίδα 31 Μαρτίου 2012 ΘΕΜΑ: Από την Ανδρολογία στη Γυναικολογία: Συνέργειες και Αντιθέσεις Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη Υγείας Φαρμακευτική Δαπάνη Καινοτομία Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ χώρες του ΟΟΣΑ (2012) Καναδάς (e) Βέλγιο Ιαπωνία (e) Αυστρία Σουηδία Πηγή: OECD health data (Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 23 Μαρτίου 2012 ΘΕΜΑ: Μητρικός Θηλασμός

Ημερίδα 23 Μαρτίου 2012 ΘΕΜΑ: Μητρικός Θηλασμός Ημερίδα 23 Μαρτίου 2012 ΘΕΜΑ: Μητρικός Θηλασμός Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Από συναισθηματική άποψη, το ιδανικό μέρος για να έρχεται στον κόσμο ένα μωρό ώστε η μητέρα του να νιώθει ήρεμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ Πρόεδρος: Ε. Βογιατζάκης Αντιπρόεδρος: Γ. Αντωνάκος Γεν. Γραμματέας: Χ. Καρανίκας Ταμίας: Γ. Σκάρπας Μέλος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ι. Α. Μαλογιάννης, Χ. Ζαχαροπούλου, Κ. Κατσαδώρος Μη Κυβερνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016 Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση Αθήνα 12/04/2016 Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στην Ευρώπη (βάση το έτος 2004) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνες Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γαστρεντερολογία

Μοντέρνες Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γαστρεντερολογία Μοντέρνες Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γαστρεντερολογία Νοέμβριος 2013 / Αριθμός συμμετεχόντων: 2 / Διάρκεια: 6 μήνες / Υπεύθυνος Προγράμματος: Γιώργος Αναγνωστόπουλος Διευθυντής Προγράμματος Γεώργιος Καλλιπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015 Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Σύγχρονη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs) Diagnosis Related Groups (DRGs): Ομοιογενείς Διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης Στο Δήμο Παλλήνης Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργάνωσαν για τη Φλεβική Θρόμβωση ο Δήμος Παλλήνης και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά ΔΣ στις 26/09/15

Πρακτικά ΔΣ στις 26/09/15 Πρακτικά ΔΣ στις 26/09/15 Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε η 3 η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας στα γραφεία του συλλόγου. Παρόντες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κίνηση για την Υγεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κίνηση για την Υγεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βόλος: 9/9/2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 13/2016 Περιφερειακό Τμήμα Ν. Μαγνησίας Γκλαβάνη 29, 382 21 Βόλος ΠΡΟΣ: Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα