Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - PARADISE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - PARADISE"

Transcript

1 Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - PARADISE 1ος υπν. Περίοδος: 3 Από: 30/6/2015 Μέχρι: 5/7/ PARAD01 1ος υπν. Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ PARAD PARAD01 1ος υπν. Περίοδος: 6 Από: 15/7/2015 Μέχρι: 20/7/ PARAD01 1ος υπν. Περίοδος: 7 Από: 20/7/2015 Μέχρι: 25/7/2015

2 PARAD PARAD02 1ος υπν. Περίοδος: 8 Από: 25/7/2015 Μέχρι: 30/7/ PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD02 1ος υπν. Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/ PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD05

3 1ος υπν. Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD02 1ος υπν. Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD07

4 1ος υπν. Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ PARAD PARAD PARAD PARAD03 1ος υπν. Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/ PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD PARAD05 1ος υπν. Περίοδος: 14 Από: 24/8/2015 Μέχρι: 29/8/2015

5 PARAD01 1ος υπν. Περίοδος: 15 Από: 29/8/2015 Μέχρι: 3/9/ PARAD01 Στούντιο Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - PARADISE Περίοδος: 3 Από: 30/6/2015 Μέχρι: 5/7/ PARATS1 Στούντιο Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ PARATS1 Στούντιο Περίοδος: 6 Από: 15/7/2015 Μέχρι: 20/7/2015

6 PARATS1 Στούντιο Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ PARATS PARATS2 Στούντιο Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ PARATS1 Στούντιο Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ PARATS1 Στούντιο

7 Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/ PARATS1 1ος υπν. Περίοδος: 7 Από: 20/7/2015 Μέχρι: 25/7/ SoGr SoGr SoGr SoGr1-10 1ος υπν. Περίοδος: 8 Από: 25/7/2015 Μέχρι: 30/7/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr1-11

8 SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr1-13 1ος υπν. Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr1-10 1ος υπν. Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ SoGr SoGr1-12

9 SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr1-17 1ος υπν. Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr1-15

10 SoGr SoGr SoGr1-10 1ος υπν. Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr1-14 1ος υπν. Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/ SoGr SoGr SoGr1-1

11 SoGr υπν. Περίοδος: 2 Από: 25/6/2015 Μέχρι: 30/6/ SoGr SoGr2-1 2 υπν. Περίοδος: 3 Από: 30/6/2015 Μέχρι: 5/7/ SoGr2-1 2 υπν. Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ SoGr SoGr SoGr2-2

12 SoGr SoGr2-3 2 υπν. Περίοδος: 5 Από: 10/7/2015 Μέχρι: 15/7/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-1 2 υπν. Περίοδος: 6 Από: 15/7/2015 Μέχρι: 20/7/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-4

13 2 υπν. Περίοδος: 7 Από: 20/7/2015 Μέχρι: 25/7/ SoGr SoGr SoGr SoGr2-2 2 υπν. Περίοδος: 8 Από: 25/7/2015 Μέχρι: 30/7/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-5 2 υπν. Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/2015

14 SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-5 2 υπν. Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-4 2 υπν. Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ SoGr SoGr2-2

15 SoGr SoGr SoGr2-1 2 υπν. Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-4 2 υπν. Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/ SoGr SoGr SoGr SoGr SoGr2-2

16 2 υπν. Περίοδος: 14 Από: 24/8/2015 Μέχρι: 29/8/ SoGr SoGr SoGr2-3 Στούντιο Περίοδος: 1 Από: 20/6/2015 Μέχρι: 25/6/ SGroupS1 Στούντιο Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ SGroupS SGroupS2

17 Στούντιο Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/ SGroupS SGroupS SGroupS SGroupS1 Στούντιο Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ SGroupS SGroupS SGroupS3 Στούντιο Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/2015

18 SGroupS SGroupS SGroupS1 Στούντιο Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ SGroupS1 Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΡΩΤΑΡΑ - VARGELIS 1ος Περίοδος: 1 Από: 20/6/2015 Μέχρι: 25/6/ VANG01 1ος Περίοδος: 2 Από: 25/6/2015 Μέχρι: 30/6/ VANG VANG01

19 VANG02 1ος Περίοδος: 3 Από: 30/6/2015 Μέχρι: 5/7/ VANG VANG01 1ος Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG04 1ος Περίοδος: 5 Από: 10/7/2015 Μέχρι: 15/7/2015

20 VANG VANG VANG VANG VANG VANG04 1ος Περίοδος: 6 Από: 15/7/2015 Μέχρι: 20/7/ VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG04 1ος Περίοδος: 7 Από: 20/7/2015 Μέχρι: 25/7/2015

21 VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG04 1ος Περίοδος: 8 Από: 25/7/2015 Μέχρι: 30/7/ VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG18

22 VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG05 1ος Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/ VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG08 1ος Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/2015

23 VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG05 1ος Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG14

24 VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG04 1ος Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ VANG VANG VANG01

25 VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG26 1ος Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/2015

26 VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG VANG01 1ος Περίοδος: 14 Από: 24/8/2015 Μέχρι: 29/8/ VANG VANG VANG VANG07

27 VANG VANG VANG01 Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΡΩΤΑΡΑΣ - ΠΕΡΝΕΡΑ ΤΣΟΚΚΟΣ 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 2 Από: 25/6/2015 Μέχρι: 30/6/ GAR GAR GAR AUS AUS AUS101 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 3 Από: 30/6/2015 Μέχρι: 5/7/ GAR GAR AUS AUS103

28 AUS102 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ GAR GAR AUS AUS GAR GAR GAR GAR AUS102 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 5 Από: 10/7/2015 Μέχρι: 15/7/ AUS AUS GAR106

29 MAR MAR MAR GAR GAR GAR GAR GAR AUS101 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 6 Από: 15/7/2015 Μέχρι: 20/7/ AUS MAR MAR MAR AUS PAP MAR GAR GAR MAR GAR AUS102

30 GAR MAR MAR MAR MAR PAP GAR PAP GAR106 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 7 Από: 20/7/2015 Μέχρι: 25/7/ GAR MAR PAP GAR PAP MAR PAP PAP PAP GAR AUS PAP107

31 GAR AUS PAP MAR PAP MAR AUS PAP GAR MAR MAR MAR GAR MAR MAR109 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 8 Από: 25/7/2015 Μέχρι: 30/7/ PAP MAR MAR PAP MAR PAP101

32 PAP MAR GAR GAR AUS PAP PAP MAR PAP MAR AUS PAP GAR GAR MAR GAR AUS PAP MAR GAR MAR102 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/2015

33 PAP PAP MAR MAR PAP PAP PAP GAR MAR MAR GAR PAP MAR PAP GAR GAR MAR PAP GAR AUS MAR AUS PAP GAR MAR MAR AUS101

34 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ GAR MAR MAR MAR PAP GAR AUS MAR AUS MAR MAR PAP MAR GAR AUS PAP PAP MAR PAP PAP PAP MAR103

35 GAR PAP PAP GAR GAR101 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ MAR AUS PAP MAR PAP PAP MAR PAP GAR GAR AUS PAP PAP MAR MAR PAP109

36 MAR MAR GAR MAR GAR PAP AUS GAR PAP MAR GAR106 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ MAR PAP MAR PAP GAR PAP MAR PAP PAP102

37 PAP GAR MAR PAP AUS GAR PAP GAR MAR MAR PAP MAR GAR AUS MAR MAR AUS GAR101 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/ PAP PAP AUS103

38 MAR PAP GAR PAP MAR MAR MAR PAP AUS MAR GAR MAR GAR MAR GAR MAR GAR PAP PAP PAP PAP AUS GAR MAR106 1 Υπνοδωματίου

39 Περίοδος: 14 Από: 24/8/2015 Μέχρι: 29/8/ GAR AUS PAP PAP MAR GAR MAR MAR PAP MAR GAR MAR PAP MAR GAR PAP GAR MAR MAR GAR MAR AUS AUS PAP105

40 1 Υπνοδωματίου Περίοδος: 15 Από: 29/8/2015 Μέχρι: 3/9/ AUS AUS101 Κατάσταση Δικαιούχων Για Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΠΕΡΝΕΡΑ STUDIO ΤΣΟΚΚΟΣ Studio Περίοδος: 1 Από: 20/6/2015 Μέχρι: 25/6/ AUSST AUSST02 Studio Περίοδος: 3 Από: 30/6/2015 Μέχρι: 5/7/ AUSST01

41 Studio Περίοδος: 4 Από: 5/7/2015 Μέχρι: 10/7/ GARS AUSST AUSST02 Studio Περίοδος: 5 Από: 10/7/2015 Μέχρι: 15/7/ GARS AUSST GARS GARS GARS AUSST01 Studio Περίοδος: 6 Από: 15/7/2015 Μέχρι: 20/7/2015

42 AUSST AUSST MARS GARS GARS GARS GARS MARS02 Studio Περίοδος: 7 Από: 20/7/2015 Μέχρι: 25/7/ GARS GARS AUSST AUSST GARS03 Studio Περίοδος: 8 Από: 25/7/2015 Μέχρι: 30/7/2015

43 MARS GARS GARS AUSST GARS AUSST GARS MARS01 Studio Περίοδος: 9 Από: 30/7/2015 Μέχρι: 4/8/ GARS GARS MARS GARS MARS GARS AUSST MARS AUSST01

44 Studio Περίοδος: 10 Από: 4/8/2015 Μέχρι: 9/8/ AUSST MARS GARS GARS MARS MARS GARS AUSST GARS04 Studio Περίοδος: 11 Από: 9/8/2015 Μέχρι: 14/8/ GARS MARS MARS GARS AUSST AUSST MARS01

45 MARS GARS GARS MARS05 Studio Περίοδος: 12 Από: 14/8/2015 Μέχρι: 19/8/ GARS GARS AUSST AUSST MARS GARS GARS MARS02 Studio Περίοδος: 13 Από: 19/8/2015 Μέχρι: 24/8/ AUSST AUSST01

46 Studio Περίοδος: 14 Από: 24/8/2015 Μέχρι: 29/8/ AUSST AUSST02 Ημερ.: 8/5/2015