Óåë. 3. Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Óåë. 3. Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2043 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï ôçë.: Στα πόστα τους οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής Αναστολή των κινητοποιήσεων µέχρι νεοτέρας Óåë. 3 Έγκριση Γ.Π.Σ. και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου Επί τάπητος σήµερα στις Αχαρνές ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Μπαράζ εξορµήσεων Óåë. 2 Ψάχνει στέγη το 8ο ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Προσωρινή υπόσχεται ο δήµος για το Χορηγό κατασκευής αναζητά η µόνιµη Σåë. 3 Φωτιά στο ΧΥΤΑ Φυλής Σελ. 5 Παράταση έως 10/7 για τις χειρόγραφες δηλώσεις Χάλκινο µετάλλιο για τον Βίκτωρα Σβετλίτσκιν Σελ. 7 Στην 3η θέση ο αθλητής από την Αναγέννηση Ασπροπύργου στο Πανευρωπα κό Πρωτάθληµα Πάλης Εφήβων/ Νεανίδων Óåë. 5 από την ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία εβδοµάδα Κύρια χαρακτηριστικά, η διενέργεια συστηµατικών ελέγχων και ερευνών, η αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και η συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Η µείωση των ΚΑΠ κατά 40% τα δύο τελευταία χρόνια στερεί από τις Περιφέρειες τις δυνατότητες αναπτυξιακών πρωτοβουλιών Ληστεία στις Αχαρνές µε δράστες αθίγγανους H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. σε διεθνή κοινοπραξία µε την Edison International SpA και την Melrose Resources Plc Óåë. 9 Σåë. 5 Υπέβαλλε προσφορές για τη θαλάσσια περιοχή του Πατρα κού κόλπου και την περιοχή των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού open door Σåë. 6 Óåë. 2-4 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Με µια υπέροχη γιορτή έγινε το κλείσιµο της ακαδηµίας του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ για τη φετινή σεζόν Óåë

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Αίθριος Άνεµοι : Νοτιοανατολικοί 4-6 µποφόρ Θερµοκρασία: Από βαθµούς Κελσίου ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Υακίνθου, Θεοδότου, Γερασίµου ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Ελευσίνα Σαµπάνης Σπυρίδων - Περικλέους 40 τηλ Αχαρνές 8 ΠΡΩΙ - 11 ΒΡΑ Υ ΤΟΥΡΤΙ ΟΥ ΝΙΚ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε ΠΑΡΝΗΘΟΣ 23 Τηλέφωνο : ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ & 5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 50 Τηλέφωνο : Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Π. Αναστασίου - Μ. Αλεξάνδρου 40 τηλ.: Ασπρόπυργος Χατζή Μαρία - Θεµιστοκλέους 47 τηλ.: Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος - Νικ. Ρόκκα 84 τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Έγκριση Γ.Π.Σ. και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου Επί τάπητος σήµερα στις Αχαρνές ην τροποποίηση παλαιότερης απόφασης του.σ. για Τέγκριση Γ.Π.Σ., που αναβλήθηκε κατά την περασµένη συνεδρίαση συζητά σήµερα στις 8µµ το ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών. Επιπλέον, η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς την αποσαφήνιση της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου µετά την αντίδραση που προκάλεσε η απόφαση απαγόρευσης τέτοιου είδους κάλυψής τους από δηµοσιογράφους. Συγκεκριµένα ζητήθηκε από πολίτη που κάλυπτε τις συνεδριάσεις και τις µετέδιδε σε ηλεκτρονική σελίδα να ενηµερωθεί για το Νόµο βάσει του οποίου ο δή- µος λαµβάνει τέτοια απόφαση. Απάντηση δεν έλαβε στην προηγούµενη συνεδρίαση, η οποία έρχεται δια της τροποποίησης του κανονισµού. Αναλυτικά τα θέµατα έχουν ως εξής: Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Στο πλαίσιο της αντεγκληµατικής πολιτικής και του κεντρικού ε- πιχειρησιακού σχεδιασµού, που έχει εκπονήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, όλες οι Γενικές Αστυνοµικές ιευθύνσεις της χώρας, πραγµατοποιούν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους γενικές ή ειδικές αστυνο- µικές εξορµήσεις, µε τη µορφή τακτικών ή έκτακτων αστυνοµικών επιχειρήσεων. Οι γενικές αστυνοµικές εξορµήσεις έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληµατικότητας, ενώ οι ειδικές την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές. Στις επιχειρήσεις συµµετέχουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, καθώς και εξειδικευµένο προσωπικό των Οµάδων Ι.ΑΣ., Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ίωξης Ναρκωτικών κ.λπ. από το προσωπικό της αρµόδιας Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης. Κατά περίπτωση, συνδράµουν και συναρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς ( ηµοτική Αστυνοµία, Σ ΟΕ, Πολεοδοµία, ιεύθυνση Υγιεινής κ.λπ.). Οι αστυνοµικές αυτές εξορµήσεις επιχειρήσεις, έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τη διενέργεια συστηµατικών ε- λέγχων και ερευνών, την αυξηµένη αστυνοµική παρουσία 1. Τροποποίηση της υπ αρ. 470/ απόφασης.σ. (έγκριση Γ.Π.Σ.) 2. Τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς την αποσαφήνιση της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου. Γ.Κ. Μπαράζ εξορµήσεων από την ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία εβδοµάδα Κύρια χαρακτηριστικά, η διενέργεια συστηµατικών ελέγχων και ερευνών, η αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και η συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση και τη συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση. Παράγουν σηµαντικά αποτελέσµατα, που έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον ασφάλειας, όσο και στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Ενδεικτικά, την τελευταία εβδοµάδα, από τη ευτέρα ( ) έως και την Κυριακή ( ), πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την χώρα πολυάριθµες γενικές και ειδικές αστυνοµικές εξορµήσεις. Αποκλειστικά στις εξορµήσεις αυτές: ιατέθηκαν αστυνοµικοί και οχήµατα συνολικά, αποκλειστικά για αστυνοµικές δράσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια. συνέχεια στη σελ. 4

3 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Ψάχνει στέγη το 8ο ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Προσωρινή υπόσχεται ο δήµος για το Χορηγό κατασκευής αναζητά η µόνιµη Συζήτηση για προσωρινή εγκατάσταση του 8ου και 10ου ηµοτικών Σχολείων Άνω Λιοσίων και του 11ου Νηπιαγωγείου Ζωφριάς Άνω Λιοσίων του ή- µου Φυλής πραγµατοποιήθηκε προσφάτως στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Το πρόβληµα έλλειψης νέων σχολείων Α βάθµιας εκπαίδευσης έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο µαθητικός πληθυσµός έχει α- υξηθεί στα Άνω Λιόσια, ενώ όπως επισηµάνθηκε από το δήµαρχο. Μπουρα µη, η κατάσταση θα οξυνθεί σε περίπτωση εφαρµογής της αυτονόητης υποχρεωτικής φ- οίτησης, εξέλιξη µη αντιµετωπίσιµη ούτε µε πρωινές α- πογευµατινές βάρδιες. ύο λύσεις στο τραπέζι για προσωρινή στέγαση του 8ου ηµοτικού σχολείου Στην εισήγησή του, τις προθέσεις της διοίκησης του δή- µου ανέλαβε να κοινοποιήσει στο Σώµα ο ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου κ.. Ραφτόπουλος. Για το 8ο ηµοτικό σχολείο, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απαλλοτριώσεων έκτασης 1.820τµ µε σκοπό να επιταχυνθεί η κανονική κατασκευή κτιρίου. Επειδή, όµως αυτή είναι χρονοβόρα εξετάζονται δύο λύσεις για προσωρινή στέγαση. Η µία αφορά την εγκατάσταση αιθουσών βαρέος τύπου σε παρακείµενο οικόπεδο του προοριζόµενου για µόνιµη στέγαση και η άλλη την χρήση υπάρχοντος κτιρίου πρώην βιοτεχνίας µε πολύ καλές προ ποθέσεις για λειτουργία σχολείου. Σε ό,τι αφορά το 10ο ηµοτικό Σχολείο, το οικόπεδο δεν έχει µπει καν στο Σχέδιο Πόλης, αλλά προχωράει η ανάθεση της εργολαβίας. Τέλος, το 11ο Νηπιαγωγείο εξετάζεται να στεγαστεί σε ένα πολύ µεγάλο κατάστηµα που επίσης µπορεί να διαµορφωθεί κατάλληλα, ενώ υπάρχει, όπως ανέφερε ο κ. Ραφτόπουλος, επικοινωνία µε τον ΟΣΚ για συνδροµή του στην κατασκευή αιθουσών ή στην παροχή κτιριακής καταλληλότητας.. Μπουρα µης: ε µπορούν να πάρουν πίσω τα οικόπεδα, διότι έχει γίνει πράξη εφαρµογής Ο δήµαρχος συνέστησε για την προσωρινή λύση να εξεταστούν οι δύο λύσεις για το 8ο και το κόστος της καθεµίας από οµάδα εργασίας σε συνεργασία µε το Σύλλογο Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής και συγκεκριµένα το.σ. του Συλλόγου τους την περασµένη Παρασκευή, οπότε και συνεδρίασε εκ νέου. Η απόφαση αυτή προέκυψε µετά την έναρξη καταβολής των οφειλοµένων, που αφορά το υπολειπόµενο ποσό ενός 15ήµερου µετά το παλιότερο έναντι των 200 ευρώ και άλλο ένα 15ήµερο. Αυτά καταβλήθηκαν, ενώ υπάρχει ενηµέρωση για καταβολή και του επιδόµατος της α- νεργίας, που αν γίνει, οδηγεί στην εκκρεµότητα µόνο του τρέχοντος 15ήµερου. Ο Σύλλογος των εργαζοµένων, πάντως σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σηµειώνει ότι θα επανεξετάσει τη στάση του ανάλογα µε τις εξελίξεις εντός της εβδοµάδας. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Γονέων, ενώ για τη µόνιµη λύση να δηµιουργηθεί κίνηµα πολιτών που θα διεκδικήσει από την κεντρική κυβέρνηση την κατασκευή του κτιρίου, αφού το οικόπεδο το παρέχει ο δήµος. Σε ανησυχία που εκφράστηκε από τις προέδρους του Πολιτιστικού και Εξωρα στικού Συλλόγου της περιοχής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 3ου ηµοτικού Σχολείου για το αν υπάρχει φόβος απώλειας των οικοπέδων, επειδή αυτά ακόµη δεν έχουν απαλλοτριωθεί και οι ιδιοκτήτες τα ζητούν πίσω, ο δήµαρχος απάντησε αρνητικά, διότι, όπως είπε, έχει γίνει πράξη εφαρµογής. Το η προσωρινή στέγαση του 8ου ηµοτικού Σχολείου Απ την άλλη, για το 10ο.Σ., ο κ. Μπουρα µης ανέφερε ότι ο δήµος διαφωνεί µε τη διαδικασία που ακολουθείται, διότι ο ΟΣΚ έπρεπε να πάρει τους οικίσκους που χρησιµοποιούσε η ΕΠΑΣ και οικειοποιήθηκε τελικά ο δήµος, καθώς το κόστος για την προσαρµογή τους θα αγγίξει τα ευρώ και µάλιστα για κάτι µη µόνιµο. Πρότεινε δε να γίνει ΕΠ µε όλες τις παρατάξεις και να διατυπωθούν διεκδικήσεις από το κράτος. εσµεύτηκε τέλος ότι θα αποφασιστεί εντός του Ιουλίου ποια λύση από τις δύο θα προωθηθεί για την προσωρινή στέγαση του 8ου, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ραφτόπουλος ενηµέρωσε ότι ακόµη και η προσωρινή λύση θα εφαρµοστεί στην πράξη όχι τη σχολική χρονιά , αλλά Για τη µόνιµη δε κατασκευή ο κ. Ραφτόπουλος πρόσθεσε ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ένταξής της στο ΕΣΠΑ ή ό,τι άλλο υπάρχει, προκειµένου να τρέχει παράλληλα κι αυτή. Γ. Κρυστάλλη Στα πόστα τους οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής Αναστολή των κινητοποιήσεων µέχρι νεοτέρας Γ. Κρυστάλλη ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΙΚΑ: ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Περαιτέρω συρρίκνωση στη µεταποίηση τον Ιούνιο Επιταχυνόµενη συρρίκνωση κατέγραψε ο ελληνικός µεταποιητικός τοµέας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, όπως προκύπτει από τη µηνιαία έρευνα της Markit που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα. Ο είκτης Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) έκλεισε στις 40,1 µονάδες, υποχωρώντας από τις 43,1 µονάδες του προηγούµενου µήνα, και κατέγραψε τη χαµηλότερη τιµή που έχει σηµειωθεί µετά το χαµηλό ρ- εκόρ του Φεβρουαρίου. Η έρευνα του Ιουνίου υπέδειξε ότι η υγεία του ελληνικού µεταποιητικού τοµέα εξακολούθησε να υφίσταται επιδείνωση προσεγγίζοντας τα µέσα του έτους, καθώς η παραγωγή, οι παραγγελίες και η απασχόληση εξακολούθησαν να υποχωρούν µε δρι- µείς και επιταχυνόµενους ρυθµούς. Η αβεβαιότητα της έκβασης των βουλευτικών εκλογών, στα µέσα του µήνα, ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη εύθραυστο επιχειρηµατικό κλίµα, µε τους πελάτες γενικά απρόθυµους να δεσµευτούν µε νέες συµφωνίες, δεδοµένου του απρόβλεπτου αποτελέσµατος. Σύµφωνα µε τη Markit, ακόµα µία έντονη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών προήλθε κυρίως από τη συνεχιζόµενη µείωση του όγκου των νέων παραγγελιών. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν την εντονότερη µείωση σε διάστηµα τεσσάρων µηνών. Η εξασθένηση της ζήτησης από το εσωτερικό εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά τα βιβλία παραγγελιών, παρόλο που η πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας οδήγησε σε µείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών συρρικνώθηκαν τον Ιούνιο, µε τον εντονότερο ρυθµό που έχει καταγραφεί σε διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών. Εν τω µεταξύ, η σηµαντική επιδείνωση των νέων παραγγελιών εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή, καθώς η τελευταία µειώθηκε µε σηµαντικό και επιταχυνόµενο ρυθµό στη διάρκεια του Ιουνίου. Η παραγωγή εξακολουθεί να µειώνεται για περίπου τρία συνεχή έτη, ενώ η πρόσφατη µείωση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών. εδοµένης της έλλειψης νέων εργασιών, η παραγωγή κινήθηκε κυρίως προς την αποπεράτωση α- νεκτέλεστων παραγγελιών. Οι αδιεκπεραίωτες εργασίες µειώθηκαν τον Ιούνιο µε απότοµο ρυθµό, διατηρώντας την πρόσφατη τάση. Το πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό και η απογοητευτική πορεία των πωλήσεων ανάγκασαν τους Έλληνες κατασκευαστές να µειώσουν τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, µε έντονο και πάλι ρυθµό συρρίκνωσης. Επιπλέον, τον Ιούνιο υπήρξαν περαιτέρω ενδείξεις ότι οι ώρες εργασίας περιορίστηκαν και ό- τι ζητήθηκε από το προσωπικό να ε- πιµηκύνει τη διάρκεια των διακοπών του. Οι συνθήκες µειωµένης ζήτησης και οι ανταγωνιστικές πιέσεις ώθησαν τους κατασκευαστές να προσφέρουν εκπτώσεις κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Ο ρυθµός µείωσης των τιµών ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τριών µηνών, ενώ ο Ιούνιος ήταν ο δέκατος έκτος συνεχής µήνας που οι τιµές ε- κροών µειώθηκαν. Εν τω µεταξύ, οι τιµές εισροών ε- ξακολούθησαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, παρόλο που ο ρυθµός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από το Νοέµβριο του 2009 και παρά τις α- ναφορές ότι υπήρξαν επιτυχείς διαπραγµατεύσεις τιµών µε τους προµηθευτές. Οι κατασκευαστές εξακολούθησαν να αναφέρουν ελλείψεις πρώτων υλών στις αποθήκες των προµηθευτών τους κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, ενώ οι µέσοι χρόνοι παράδοσης προµηθειών επιδεινώθηκαν περεταίρω στη διάρκεια του µήνα. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση προµηθειών από τους Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησε να καταγράφει µείωση. Η αγοραστική δραστηριότητα µειώθηκε µε τον ταχύτερο ρ- υθµό που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών. Οι δυσµενείς προοπτικές σχετικά µε τις πωλήσεις, οι µειωµένες απαιτήσεις παραγωγής, οι συνεχιζόµενες δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώσεις και η α- παίτηση πληρωµών µε µετρητά επηρέασαν αρνητικά τις αγορές προµηθειών. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΗΣ Η δράση αναφέρεται στην ε- πιχορήγηση µε επιταγές κατάρτισης (training vouchers) της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράµµατα µε αντικείµενο τις Βασικές εξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαµβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που α- ποκτώνται από αυτά. Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚ "Ε.ΚΕ.Π.Ε..Ε." Ε.Π.Ε., πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), εγγεγραµµένο στο µητρώο ΚΕΚ του ΟΑΕ (www.voucher.gov.gr) ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άνεργοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (www.voucher.gov.gr) και εντάχθηκαν ή είναι επιλαχόντες, από τον ΟΑΕ στο Μητρώο Ωφελουµένων. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας Κάρτα ανεργίας ΟΑΕ Αριθµό ΚΑΥΑΣ (από την ηλεκτρονική υποβολή) Επιταγή κατάρτισης (παραλαµβάνεται από ΟΑΕ από τις 02/07 31/07) Φωτογραφία Ταυτότητας ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ιάρκεια προγράµµατος: 100 ώρες Τµήµατα: Πρωινά & Απογευµατινά ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 02/07/2012 Πληροφορίες - Αιτήσεις: Παπαφλέσσα 35, Ασπρόπυργος ΚΕΚ "Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε." Ε.Π.Ε. Τηλέφωνα επικοινωνίας: , & , Ώρες επικοινωνίας και υποβολής αιτήσεων: Καθηµερινά από 10:00 έως 18:00, κος Π. Χαραυγής. Συλλήψεις για παράνοµα τυχερά παιχνίδια στο Λουτράκι Σ υνελήφθησαν στο Λουτράκι δύο Αλβανοί, 51 και 36 ετών, µία 49χρονη Πολωνή, καθώς κι ένας 5 0 χ ρ ο ν ο ς Έλληνας, για διεξαγωγή παράνο- µου τυχερού παιχνιδιού. Ειδικότερα, αστυνοµικοί ενεργώντας έλεγχο σε κατάστηµα ιδιοκτησίας της 49χρονης, διαπιστώθηκε να είχαν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία, τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για την διενέργεια παράνοµου τυχερού παιχνιδιού, οι οποίοι περιείχαν κατάλληλο λογισµικό πρόγραµµα και ήταν συνδεδεµένοι σε δίκτυο µε κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, σε δύο από τους υπολογιστές, είχε επιτραπεί η διεξαγωγή του παράνοµου τυχερού παιχνιδιού στον 51χρονο και τον 36χρονο, ενώ ο 50χρονος είχε στην κατοχή του τηλεχειριστήριο που απενεργοποιούσε τις οθόνες των υπολογιστών. Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οκτώ φορητές συσκευές αποθήκευσες (USB), ένα τηλεχειριστήριο και δύο συσκευές µόντεµ. Η συνέχεια απο τη σελ. 2 Χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο των σύνθετων δράσεων αστυνοµικές δυνάµεις από διάφορες Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων της Χώρας και συγκεκριµένα προσωπικό Υπηρεσιών Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας καθώς και Υπηρεσιών Αλλοδαπών, προκειµένου να συνδράµουν στο έργο της κατά τόπο τακτικής α- στυνοµικής δύναµης. Κατά τη διάρκεια των αστυνοµικών δράσεων και των ε- λέγχων του τελευταίου επταηµέρου σηµειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Ελέγχθηκαν άτοµα, καθώς και οχήµατα συνολικά σε όλη την Επικράτεια. Προσήχθησαν άτοµα ( ηµεδαποί και αλλοδαποί). ιαπιστώθηκαν συνολικά παραβάσεις της ποινικής νοµοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν αντίστοιχα και διοικητικές παραβάσεις για τις οποίες ενηµερώθηκαν οι α- ρµόδιες ιοικητικές ηµοτικές Αρχές. Συνελήφθησαν 958 άτοµα για διάφορα αδικήµατα από ελέγχους που έγιναν αποκλειστικά στο πλαίσιο των ειδικών αστυνοµικών εξορµήσεων στην Επικράτεια. Ενδεικτικά, συνελήφθησαν 82 για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις, 412 για παραβάσεις που αφορούν στη νο- µοθεσία για τους αλλοδαπούς, 54 διωκόµενοι µε διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, 21 για παραβάσεις που αφορούν στο λαθρεµπόριο, 254 για διάφορα ποινικά αδικήµατα πληµµεληµατικού ή κακουργηµατικού χαρακτήρα κλπ. Συνελήφθησαν 137 άτοµα για παραβάσεις που αφορούν στα ναρκωτικά και κατασχέθηκαν 618,5 γραµµάρια ηρωίνη, 22 κιλά και 149 γραµµάρια κάνναβη ενώ εκριζώθηκαν 620 δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά χάπια, το ποσό των ευρώ - 70 λιρών και 50 δολαρίων, 29 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 14 όπλα. Οι γενικές και ειδικές αστυνοµικές δράσεις πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, και οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες των 14 Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων της Χώρας.

5 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Χάλκινο µετάλλιο για τον Βίκτωρα Σβετλίτσκιν Στην τρίτη θέση ο αθλητής από την Αναγέννηση Ασπροπύργου στο Πανευρωπα κό Πρωτάθληµα Πάλης Εφήβων/ Νεανίδων ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Ληστεία στις Αχαρνές µε δράστες αθίγγανους Την 3η θέση στην κατηγορία των 120 κιλών ελευθέρας πάλης κατέλαβε στο Πανευρωπα κό Πρωτάθληµα Εφήβων/Νεανίδων 2012 ο Βίκτωρας Σβετλίτσκιν µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να πάρει το πρώτο της µετάλλιο στη µεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεµπ της Κροατίας. Ο Πρωταθλητής και αθλητής της Αναγέννησης Ασπροπύργου Βίκτωρας Σβετλίτσκιν, κερδίζοντας στους δύο πρώτους γύρους τον Αρµένιο Hamlet Abrahamyan και το Γερµανό Franz Suss, έφτασε στον τρίτο γύρο, ο οποίος και έκρινε τον φιναλίστ του πρώτου οµίλου όπου ηττήθηκε από τον Ρώσο Vitaliy Gagiev µε 3-1. Στα ρεπεσάζ και στον αγώνα που έκρινε το ένα από τα δύο χάλκινα µετάλλια της κατηγορίας, αντιµέτωπος µε τον Λιθουανό Jonas Rudavičius στέφθηκε νικητής µε 0-3. εξιά διακρίνεται ο Βίκτωρας Σβετλίτσκιν Στις υπόλοιπες κατηγορίες µε ελληνικό ενδιαφέρον οι Θεοδόσης Βαλκανιώτης (55 κιλά) και Γεώργιος Σαββουλίδης (66 κιλά) ηττήθηκαν από τον Σλοβάκο David Berdis (3-0) και τον Ρώσο Khabib Batirov (1-3) αντίστοιχα, χωρίς περαιτέρω συνέχεια στη διοργάνωση. Ενώ στα 84 κιλά ο Ξενίδης Τιµοφε κέρδισε (3-0) τον πρώτο του αγώνα ενάντια στον Αυστριακό Dominic Peter, ηττήθηκε όµως στον επόµενο γύρο από τον Μολδαβό Evgheni Eremiev (1-3) ο οποίος και κατετάγη τρίτος. Ο Βίκτωρας Σβετλίτσκιν, µετά την επιτυχία του έκανε την εξής δήλωση στην εφηµερίδα Θριάσιο : Θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή µου κ. Νίκο Μουστόπουλο, ο οποίος είναι πάντα δίπλα µου, αλλά και στους συναθλητές µου και παράλληλα φίλους, οι οποίοι µε βοηθάνε µε ό,τι µπορούν. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική µας οµάδα για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πάλης τον ερχόµενο Σεπτέµβριο στην Τα λάνδη. Εξαρθρώθηκε κύκλωµα που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας σε µαθητές Γ.Κ. Κύκλωµα που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας σε µαθητές εξάρθρωσε η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Τρεις γυναίκες υπάλληλοι του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης και του Σισµανογλείου κατηγορούνται ότι από το 2011 ως σήµερα εξέδωσαν έναντι αµοιβής (από 300 ως 900 ευρώ) 121 πλαστογραφηµένα πιστοποιητικά δυσλεξίας, ακόµη και σε µαθητές της Γ' Λυκείου, που εξετάζονται µε ευνο κούς όρους (προφορικά) προκειµένου να εισαχθούν στα ΑΕΙ. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, 59 από αυτά τα πιστοποιητικά φέρονται να έχουν εκδοθεί από το Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης και τα άλλα 62 από το Σισµανόγλειο. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει µία 72χρονη, συνταξιούχος υπάλληλος του Σισµανογλείου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, για τα πλαστά πιστοποιητικά ενηµερώθηκε το υπουργείο Παιδείας και οι ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι κάποια από αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά αφορούν µαθητές της φετινής Γ' Λυκείου. Τρεις αθίγγανοι εισήλθαν σε µάντρα µε καυσόξυλα στις Αχαρνές και απειλώντας µε µαχαίρι τον αλλοδαπό υπάλληλο, αφαίρεσαν άγνωστο χρηµατικό ποσό. Οι αστυνοµικές αρχές αναζητούν τους δράστες. Φωτιά στο ΧΥΤΑ Φυλής Φωτιά ξέσπασε λίγο µετά τις την Κυριακή σε χώρο εντός των ορίων της χωµατερής στη Φυλή. H φωτιά ήταν µικρής εντάσεως, παρότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεµοι, ενώ ευτυχώς η φορά του ανέµου ήταν τέτοια που δεν οδήγησε τον καπνό σε κατοικηµένες περιοχές. Στο ιστορικό υψηλό του 11,1% ανήλθε η ανεργία στην ευρωζώνη Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat Στο ιστορικό υψηλό του 11,1% ανήλθε η ανεργία στην ευρωζώνη κατά τον µήνα Μάιο, σηµειώνοντας αύξηση 0,1 ποσοστιαίας µονάδας συγκριτικά µε τον Απρίλιο και 1,1 µονάδων σε σχέση µε τον Μάιο του 2011, σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Στο 10,3% διαµορφώθηκε η ανεργία στην Ευρωπα κή Ένωση, σηµειώνοντας αύξηση 0,1% συγκριτικά µε τον Απρίλιο και 0,8% σε βάθος δωδεκαµήνου, δηλαδή σε σχέση µε το 9,5% του Μα ου του Ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας σηµειώθηκαν στην Αυστρία (4,1%), την Ολλανδία (5,1%), το Λουξεµβούργο (5,4%) και τη Γερ- µανία (5,6%), ενώ τα υψηλότερα καταγράφηκαν στην Ισπανία (24,6%) και την Ελλάδα (21.9%, µε τελευταία µέτρηση για τον Μάρτιο). Συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 8 κράτη µέλη της ενωµένης Ευρώπης και αυξήθηκε σε 18, ενώ σε µία χώρα, την Ουγγαρία, το ποσοστό παρέµεινε σταθερό.

6 6-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» Επιχειρείται µε την ανάθεση σχετικών µελετών Το έργο για την «Α ν ά θ ε σ η µελετών ανάπτυξης υποδοµής χωρικών δεδοµένων µεγάλης κλίµακας για τις χερσαίες προστατευόµενες περιοχές του ικτύου Natura», συνολικού προ πολογισµού περίπου 2,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προκήρυξε η Κτηµατολόγιο Α.Ε.. Αντικείµενο του έργου είναι ο ακριβής προσδιορισµός των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura, καθώς και η επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων µε βάση τις έγχρωµες ορθοφωτογραφίες µεγάλης ακρίβειας (κλίµακας 1:5.000) της Κτηµατολόγιο ΑΕ, αλλά και αυτοψίες στο έδαφος. Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας, συνολικής έκτασης περίπου 20,1 εκατ. στρεµµάτων. Σύµφωνα µε την Κτηµατολόγιο Α.Ε., µε την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία τους, ενώ µε την επικαιροποίηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαµβάνουν, η Πολιτεία θα έχει την ευκαιρία να εφαρµόσει σχέδια διαχείρισης µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ » και θα ολοκληρωθεί µέχρι το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρµόδια ιεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ «Αποχαιρετιστήρια Βραδιά 2012» από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων δήµου Αχαρνών Με βράβευση προς το διακεκριµένο µαθητή Αλέξανδρο Μουσάτωβ και έναν εκπαιδευτικό µε χρόνια προσφορά στην περιοχή Μία ιδιαίτερη βραδιά χάρισε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων δήµου Αχαρνών σε όσους παρευρέθηκαν την περασµένη Παρασκευή στην αποχαιρετιστήρια βραδιά 2012, που πραγµατοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Κατά την εκδήλωση βραβεύθηκαν ο Αλέξανδρος Μουσάτωβ, µαθητής του 4ο Λυκείου, που συµµετείχε στην Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα και διακρίθηκε παίρνοντας το χρυσό µετάλλιο και ο εκπαιδευτικός Γιάννης Φούκας. Αναλυτικά στην ο- µιλία του, ο Πρόεδρος του.σ της Ένωσης Κώστας Καρυδάκης ανέφερε: Μια δύσκολη σχολική χρονιά τελείωσε. Την αποχαιρετούµε σήµερα µε την «Αποχαιρετιστήρια Βραδιά 2012», µια εκδήλωση που επιµελήθηκε η Οµάδα Εκδηλώσεων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ήµου Αχαρνών, η οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και έγινε πλέον θεσµός. Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε τη σχολική χρονιά που πέρασε µε σηµαντικότερα το οικονοµικό και το κτηριακό συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται συνεχής, επίπονη και επίµονη προσπάθεια ασκώντας πίεση προς όλους τους αρµόδιους φορείς για την επίλυσή τους. Πράγµα που το.σ. της Ένωσης να είστε σίγουροι ότι θα πράξει. Όµως µη ξεχνάτε ότι η δύναµη της Ένωσης είστε εσείς. Τα µέλη των.σ των συλλόγων και οι αντιπρόσωποι στην Ένωση, αποτελούν «το µάτι», «το αυτί», «τη συνέχεια» της µέσα στα σχολεία. Ζητάµε από όλους εσάς να συσπειρωθείτε γύρω από το.σ, γιατί µόνο έτσι θα µεγαλώσει και θα δυναµώσει ο διεκδικητικός µας ρόλος προς όφελος των παιδιών µας. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον ήµαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο, τον Αντιδήµαρχο Παιδείας Γιάννη Κατσανδρή,τον Πρόεδρο Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Μίχα, τον επικεφαλής του συνδυασµού «Αχαρναί Ενεργοί Πολίτες» Γιάννη Κασσαβό, εκπροσώπους του τοπικού τύπου, εκπροσώπους της εκπαίδευσης, όλα τα µέλη του.σ και της Οµάδας Εκδηλώσεων ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται εδώ από το πρωί αφήνοντας τις δουλειές τους για να ετοιµάσουµε αυτά που βλέπετε, τους χορηγούς µας που µας στήριξαν και φέτος µε τις προσφορές τους, τον µουσικό µας Αντώνη Αρχοντάκη, τον ψήστη µας και κυρίως τα όµορφα κορίτσια µας που θα σας σερβίρουν. Πριν από λίγο καιρό ο Αλέξανδρος Μουσάτοβ µαθητής του 4ο Λυκείου συµµετείχε στην Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα και διακρίθηκε παίρνοντας το χρυσό µετάλλιο. Στην συνέχεια τις επόµενες µέρες θα λάβει µέρος σε διεθνή διαγωνισµό που θα γίνει στην Αργεντινή όπου είµαστε σίγουροι ότι θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Το.Σ της Ένωσης σε συνεργασία µε το.σ του Συλλόγου Γονέων του 4ο Λυκείου βραβεύει τον Αλέξανδρο σήµερα, εκφράζοντας τα θερµά µας συγχαρητήρια για τις επιτυχίες του τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του µιας και αποτελεί φωτεινό παράδειγµα για το δηµόσιο σχολείο και για την πόλη µας, σε απάντηση κάποιων που συνεχώς θέλουν να την υποβαθµίζουν. Η δεύτερη βράβευση θα γίνει σε έναν εκπαιδευτικό. Τον Γιάννη Φούκα, που ως προ στάµενος του Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έδινε συνεχείς αγώνες για να λύσει τα προβλήµατα των σχολείων. Το γραφείο του ήταν συνέχεια ανοιχτό σε όλους τους γονείς. Παρόλο που δεν κατάφερε να τα λύσει όλα, ε- µείς του αναγνωρίζουµε ότι προσπάθησε πολύ και κόπιασε αρκετά. Βρισκόµενος στο γραφείο του πριν λίγες µέρες µου είπε ότι πέρασε τριάντα δύο εκπαιδευτικά έτη στην πόλη µας. Για αυτά τα έτη τον βραβεύουµε και του λέµε ένα µεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έκανε για τα παιδιά µας. Τέλος όλα τα µέλη του.σ θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας, να ευχηθούµε καλό καλοκαίρι και πολύ δύναµη για να αντιµετωπίσουµε τα όποια προβλήµατα. Και τώρα καλή διασκέδαση. Καρυδάκης Κώστας Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων ήµου Αχαρνών. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. σε διεθνή κοινοπραξία µε την Edison International SpA και την Melrose Resources Plc (33.3%) Υπέβαλλε προσφορές για τη θαλάσσια περιοχή του Πατρα κού κόλπου και την περιοχή των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού open door Μαρία Λιάκου Πολιτικός Μηχανικός/ Ενεργειακός Επιθεωρητής Ασπρόπυργος, Μελετίου Βασιλείου28 (πλ. Αγ. ηµητρίου), Τ.Κ Τηλ/Fax: , Κιν: Σωτήρης Κρητικός Μηχανολόγος Μηχανικός/Ενεργειακός Επιθεωρητής Τηλ/Fax: , Κιν: HΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E., µε βάση την τριαντάχρονη εµπειρία της σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και την παρουσία της σε παραχωρήσεις σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Μαυροβούνιο, συνέπραξε ως διαχειριστής (33,3%) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελα κών εταιρειών µε την Edison International SpA (33.3%) και την Melrose Resources Plc (33.3%). Η κοινοπραξία υπέβαλλε προσφορές για τη θαλάσσια περιοχή του Πατρα κού κόλπου και την περιοχή των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού open door που είχε προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ. Η εταιρεία Edison International S pa, µε 80 συµµετοχές σε παρ αχωρήσεις έρευνας και παραγωγής στην Ιταλία, Αίγυπτο, Κροατία, Αλγερία, Ιράν, Νορβηγία, Ηνωµ. Βασίλειο και Ακτή Ελεφαντοστού κατέχει επιβεβαιωµένα αποθέµατα περίπου 340 εκατ. βαρ. ισοδύνα- µου πετρελαίου και η ηµερήσια παραγωγή της ανέρχεται σε 45 χιλ. βαρ. ισοδύναµου πετρελαίου. Η εταιρεία Melrose Resources Plc, µε έδρα τη Σκωτία, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες προέρχονται από 16 παραχωρήσεις στη Βουλγαρία, Αίγυπτο, Ρουµανία, Γαλλία και ΗΠΑ, µε παραγωγή περίπου 28 χιλ. βαρ. ισοδύναµου πετρελαίου ηµερησίως και επιβεβαιωµένα και πιθανά αποθέµατα υδρογονανθράκων περίπου 520 εκατ. βαρ. ισοδύναµου πετρελαίου.

7 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνεδριάζει σήµερα Τρίτη 3 Ιουλίου και ώρα 15:00 το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε τα εξής θέµατα Ηµερησίας ιάταξης: 1.4η Τροποποίηση Προ πολογισµού Οικονοµικού έτους (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 2.Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής πρότασης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 3.Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Βύρωνα για το έργο µε τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», συνολικού προ πολογισµού ,12 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) εκ των οποίων η χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής α- νέρχεται σε ευρώ. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 4.Έγκριση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρει. Εκδήλωση από την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας Καθιερωµένη πριν την έναρξη του καλοκαιριού Π ας Αττικής και του ήµου Ηλιούπολης για το έργο: «Ανάπλαση και βελτίωση πρασίνου Πλατείας Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου και εγκατάσταση πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους», προ πολογισµού ,01 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 5.Έγκριση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Πόρου για το έργο: «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου ήµου Πόρου», προ πολογισµού ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 6.Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενακείου Φυτο παθολογικού Ινστιτούτου για το έργο µε τίτλο «Ανάπτυξη του Μπενακείου φυτοπαθολογικού ινστιτούτου ως κέντρου αριστείας στην φυτο γεία και φυτοπροστασία», συνολικού προ πολογισµού ,44 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 7.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάµενο κοµβικό σταθµό βάσης της WIND µε κωδικό θέσης «6770 ΠΟΙΚΙΛΟ», επί εδάφους στη θέση Κασκανδάµι, Ποικίλο Όρος, του ή- µου Χα δαρίου. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 8.Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ειδικής µελέτης (Master Plan) για την υλοποίηση του προγράµµατος διπλής ανάπλασης των περιοχών Βοτανικού Λ. Αλεξάνδρας. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς). ραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, σε παραλιακό µεζεδοπωλείο της Ελευσίνας. Παραβρέθηκαν δεκάδες φίλοι της ειρήνης, που δίνουν το παρών τους και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεµο, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, στη πάλη για καλύτερη ζωή, για την καλυτέρευση των συνθηκών υγείας, παιδείας, εργασίας. Επίσης το παρών έδωσαν και η αναπληρώτρια πρέσβειρα της Κούβας Κα Ελισέλια Ντίας, αντιπροσωπεία από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσµο Φιλίας & Αλληλεγγύης, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής για τη ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ ΥΕ). Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαµορφώνεται σήµερα µετά και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας. Στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους εναντία σε χώρες όπως σε Γιουγκοσλαβία (1999), Αφγανιστάν (2001), Ιράκ (2003), αλλά και ενάντια στο λαό της Λιβύης έγινε το 2011, µε στόχο την εξασφάλιση και τον έλεγχο των πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών. Αναφέρθηκε και στον κίνδυνο µε την δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για επέµβαση στη Συρία και στο Ιράν χρησιµοποιώντας ανθρωπιστικά και άλλα ψευδή προσχήµατα για τις επιθέσεις, την επέµβαση και την κατοχή, και ότι είναι δικαίωµα των λαών των χωρών αυτών να αποφασίζουν και να καθορίζουν την ηγεσία και την κυβέρνησή τους, όπως και οποιουδήποτε άλλου λαού. Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες και στην πολιτική της Ευρωπα κής Ένωσης, καθώς και στις ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων της Ν του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων πολιτικών δυνάµεων, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ των επεµβάσεων και της συµµετοχής της χώρας µας, που ακόµα και σε προεκλογική περίοδο δεν πήραν αποστάσεις από αυτά που διαφαίνονται να γίνουν στην περιοχή µας και δεν δεσµεύτηκαν για τη µη χρήση της βάσης της Σούδας σε περίπτωση επέµβασης σε Συρία και Ιράν. Τέλος ανάφερε ότι µαζί µε τους αγώνες για αντι- µετώπιση των µέτρων λιτότητας πάει και ο αγώνας για εµπέδωση της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών ενάντια στους στρατιωτικό-πολιτικούς µηχανισµούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ της ΕΕ. Καθώς και στις κεντρικές κατευθύνσεις πάλης του φιλειρηνικού κινήµατος, που είναι: Η πάλη ενάντια σε οποιεσδήποτε αλλαγές συνόρων Ο αγώνας για να φύγουν τα ξένα στρατεύµατα, ο ευρωστρατός και το ΝΑΤΟ απ' τα Βαλκάνια. Να µην χρησιµοποιηθεί η βάση της Σούδας ενάντια στη Συρία και το Ιράν. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού, προς όφελος των λαών των δύο Κοινοτήτων. ΟΧΙ στις νέες αµερικανικές βάσεις και πυρηνικά στα Βαλκάνια. Στην επιστροφή όλων στρατευµάτων της χώρας µας που συµµετέχουν σε στρατιωτικές αποστολές σε άλλες χώρες. ΟΧΙ στο µισθοφορικό στρατό και στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Την αποδέσµευση τώρα απ όλους τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η πρέσβειρα της Κούβας Κα Ελισέλια Ντίας που αναφέρθηκε στην φιλία των δύο λαών καθώς και στην αλληλεγγύη που έχει αναπτυχθεί στη χώρα µας αλλά και παγκόσµια προς τον αγωνιζόµενο λαό της Κούβας. Η εκδήλωση έκλεισε µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε ρεµπέτικα τραγούδια από την κοµπανία των Παντελή Γκιόκα, ηµήτρη Μαρούγκα, Χρήστου Κούρτογλου, Μανώλη Πεδιαδίτη και Γιάννη Στάµου. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Γενική Συνέλευση την Πέµπτη Από τους εργαζόµενους του δήµου Αχαρνών Ο Σύλλογος Εργαζοµένων του ήµου Αχαρνών καλεί τα µέλη του στην γενική συνέλευση την Πέµπτη 5/7/2012 και ώρα 12:30µµ στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήµου µε θέµατα: 1. Ενηµέρωση για το γάλα και τα είδη ατοµικής προστασίας 2. Υπερωρίες 3. ικαστικά Αναδροµικά - Οφειλές προς τους µεταφερόµενους από δηµοτικές επιχειρήσεις στο δήµο 4. Βαρέα και ανθυγιεινά 5. Ενηµέρωση για το συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ, που διεξήχθη πριν από 1,5 µήνα. Παράταση έως 10/7 για τις χειρόγραφες δηλώσεις Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για την υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, έδωσε το υπουργείο Οικονο- µικών. Συγκεκριµένα µε απόφαση του υπουργού Οικονο- µικών, παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα µέσω ΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία έληγε στις 2 Ιουλίου 2012, έως και τις 10 Ιουλίου 2012.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Άνω Λιόσια, 1/3/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 8903 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του ήµου Φυλής (ΚΩ. ΚΕΠ: 875) του Νοµού Αττικής Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α 206), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Α 234). 2.Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α 226), µε την οποία καταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για µεταγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/ Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α 226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 31 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α 54). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 6.Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α ), σύµφωνα µε τις οποίες για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόµου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου. 7.Την υπ αριθ. Πρωτ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/ Εγκριτική Απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/ ), όπως ισχύει. 8.Την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 1761/1679/ (ορθή επανάληψη) (ΦΕΚ 391/ /τ. Β ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ. 9.Την υπ αριθ. 28/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φυλής. Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ: 875), που εδρεύει στο ήµο Φυλής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Κωδικός απασχόλησης 100 ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΚΩ. ΚΕΠ: 875) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 12 µήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός απασχόλησης 100 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1.Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2.Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 3.Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµα µε τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµ. 1 και 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «21/3/2012» και τα Ειδικά Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «12/1/2012» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «6/3/2012»], να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο κατάστηµα του ΚΕΠ. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Φυλής Ν. Αττικής, Πλατεία Ηρώων ηµαρχείου 1, Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ όψιν κου Σταυράκη Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο κατάστηµα του ΚΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

9 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Αντισυνταγµατική η µείωση αποδοχών στο ηµόσιο Αντισυνταγµατικοί και αντίθετοι στην Ευρωπα κή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α), αλλά και στις ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας κρίθηκαν οι δύο µνηµονιακοί νόµοι 3833/2010 και 3845/2010, που επέβαλαν µείωση των αποδοχών και των επιδοµάτων των εργαζοµένων στο ηµόσιο. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση µε την απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο έκρινε ότι οι µνηµονιακοί περιορισµοί στις αποδοχές, τα δώρα κ.λπ. των εργαζοµένων είναι συµβατοί µε τις επιταγές του Συντάγµατος και την ευρωπα κή και διεθνή νοµοθεσία. Ειδικότερα, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναφέρει ότι τόσο ο νόµος 3833/2010, που αφορά τα επείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης, όσο και ο νόµος 3845/2012 για τα µέτρα ε- φαρµογής του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της ευρωζώνης και το ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο ΝΤ είναι αντίθετοι στα άρθρα 4, 22, 23, 25, 28 και 106 του Συντάγµατος, στο άρ θρο 11 της ΕΣ Α και στις ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας 151/1978 και 14/1981. Στη δικαστική αυτή απόφαση επισηµαίνεται ότι τα µέτρα που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζοµένων πραγµατοποιούν α- νεπίτρεπτη επέµβαση στη συλλογική αυτονοµία µε αποτέλεσµα να καταλύουν τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγµατος, ενώ δεν συνοδεύονται από αντισταθµιστικά µέτρα, όπως είναι η µείωση των τιµών και των φόρων. Αντίθετα, µάλιστα, προσθέτει η απόφαση, επιβλήθηκαν φοροεισπρακτικού χαρακτήρα µέτρα. Σηµειώνεται ακόµη ότι παραβιάζεται και το άρθρο 4 του Συντάγµατος (περί ισότητας), καθώς έγινε µείωση ίδιου ύψους στις αποδοχές τόσο των υψηλόµισθών όσο και των χαµηλόµισθων. Η επίµαχη απόφαση δηµοσιεύθηκε στο νοµικό περιοδικό «Επιθεώρησης Εργατικού ικαίου» (τεύχος 10/2012) και είναι του Ειρηνοδικείου Αθηνών (599/2012) µε ειρηνοδίκη τη Σταυρούλα Κουτρουβίδα. Στη ικαιοσύνη είχαν προσφύγει οι εργαζόµενοι στην Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΑΣΥ» (πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε.), η οποία είναι θυγατρική της «Αττικόν Μετρό Α.Ε.» και ανήκει στο δηµόσιο τοµέα. Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ΟΠεριφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Γιάννης Σγουρός, στο πλαίσιο της συνάντησης των 13 Περιφερειαρχών µε τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, το Γενικό Γραµµατέα, κ. Αθανάσιο Ξηρό και στελέχη του ΥΠΕΣ, εξέθεσε µαζί µε τους Περιφερειάρχες όλα τα θέµατα που απασχολούν τις Περιφέρειες, αλλά και τις προτάσεις τους για τις µεγάλες αλλαγές στο Κράτος, ώστε να µπορέσει η χώρα να ξεπεράσει την κρίση. Συγκεκριµένα, τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. Γιάννης Σγουρός, όσο και οι παριστάµενοι Περιφερειάρχες, αφού εξέφρασαν την άποψη ότι η χώρα µας διέρχεται µια βαθύτατη οικονοµική, διοικητική και κοινωνική κρίση, ανέφεραν λεπτοµερώς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλες οι Περιφέρειες: Να καθιερωθεί άµεσα προληπτικός έ- λεγχος αλλά και έλεγχος των µέχρι τώρα πεπραγµένων των Περιφερειών (πρώην Νο- µαρχιών), καθώς επίσης να αρχίσει να λειτουργεί ο ελεγκτής νοµιµότητας, όπως προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων µε το Κράτος, αλλά κυρίως µε την Αποκεντρω- µένη ιοίκηση, η οποία πρέπει να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο από το σύνταγµα ρόλο της. Η κωλυσιεργία από τις Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου στα εντάλµατα πληρω- µής που στερούν πόρους από την πραγµατική οικονοµία, αλλά και η τακτική τους να προχωρούν σε έλεγχο σκοπιµότητας και όχι µόνο έλεγχο νοµιµότητας, όπως επιβάλλει ο νόµος και το σύνταγµα. Η µείωση των ΚΑΠ κατά 40% τα δύο τελευταία χρόνια αποστερεί από τις Περιφέρειες τις δυνατότητες αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, σε ορισµένες δε και προβλήµατα κάλυψης των λειτουργικών τους αναγκών. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Η άρση όλων των γραφειοκρατικών εµποδίων για την ταχύτερη υλοποίηση από τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ. Όλες οι προηγούµενες Κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τις Περιφέρειες, χωρίς ωστόσο να έχουν καλυφθεί, µε αποτέλεσµα και οι ίδιες να µην µπορούν να αποπληρώσουν χρέη προς ιδιώτες (π.χ. για την µεταφορά των µαθητών), καθώς και τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις απαλλοτριώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Νέο σχέδιο νόµου που θα περιλαµβάνει τις αναγκαίες ρυθµίσεις αποτελεσµατικότερης εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας από τις Περιφέρειες. Να δοθεί προτεραιότητα για οριστική λύση του προβλήµατος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Όλα αυτά και άλλα πολλά προσβλέπουν στην ανάπτυξη, που είναι στόχος όλων µας. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Σγουρός, παρέδωσε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιστολή µε όλα τα παραπάνω θέµατα υπογραµµίζοντας ότι όλοι οι Περιφερειάρχες είναι διατεθειµένοι να συµβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα την κρίση, ε- πισηµαίνοντας όµως παράλληλα ότι σε θέ- µατα προσωπικής αξιοπρέπειας και ε- πιχείρησης υποβάθµισης του ρόλου τους θα έρθουν αντιµέτωποι µε όποιον το επιχειρήσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης έργου, πραγµατοποιείται ως εξής: 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α, Β επικουρίας κ.ο.κ.). 2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονε κές οικογένειες, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία). 3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας και στο κατάστηµα του ΚΕΠ, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: ή Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ , Τ.Κ ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ) που εκδίδεται από ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «21/3/2012», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «12/1/2012» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «6/3/2012», µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ