Óåë. 3. Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Óåë. 3. Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2043 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï ôçë.: Στα πόστα τους οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής Αναστολή των κινητοποιήσεων µέχρι νεοτέρας Óåë. 3 Έγκριση Γ.Π.Σ. και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου Επί τάπητος σήµερα στις Αχαρνές ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Μπαράζ εξορµήσεων Óåë. 2 Ψάχνει στέγη το 8ο ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Προσωρινή υπόσχεται ο δήµος για το Χορηγό κατασκευής αναζητά η µόνιµη Σåë. 3 Φωτιά στο ΧΥΤΑ Φυλής Σελ. 5 Παράταση έως 10/7 για τις χειρόγραφες δηλώσεις Χάλκινο µετάλλιο για τον Βίκτωρα Σβετλίτσκιν Σελ. 7 Στην 3η θέση ο αθλητής από την Αναγέννηση Ασπροπύργου στο Πανευρωπα κό Πρωτάθληµα Πάλης Εφήβων/ Νεανίδων Óåë. 5 από την ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία εβδοµάδα Κύρια χαρακτηριστικά, η διενέργεια συστηµατικών ελέγχων και ερευνών, η αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και η συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Η µείωση των ΚΑΠ κατά 40% τα δύο τελευταία χρόνια στερεί από τις Περιφέρειες τις δυνατότητες αναπτυξιακών πρωτοβουλιών Ληστεία στις Αχαρνές µε δράστες αθίγγανους H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. σε διεθνή κοινοπραξία µε την Edison International SpA και την Melrose Resources Plc Óåë. 9 Σåë. 5 Υπέβαλλε προσφορές για τη θαλάσσια περιοχή του Πατρα κού κόλπου και την περιοχή των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού open door Σåë. 6 Óåë. 2-4 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Με µια υπέροχη γιορτή έγινε το κλείσιµο της ακαδηµίας του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ για τη φετινή σεζόν Óåë

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Αίθριος Άνεµοι : Νοτιοανατολικοί 4-6 µποφόρ Θερµοκρασία: Από βαθµούς Κελσίου ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Υακίνθου, Θεοδότου, Γερασίµου ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Ελευσίνα Σαµπάνης Σπυρίδων - Περικλέους 40 τηλ Αχαρνές 8 ΠΡΩΙ - 11 ΒΡΑ Υ ΤΟΥΡΤΙ ΟΥ ΝΙΚ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε ΠΑΡΝΗΘΟΣ 23 Τηλέφωνο : ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ & 5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 50 Τηλέφωνο : Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Π. Αναστασίου - Μ. Αλεξάνδρου 40 τηλ.: Ασπρόπυργος Χατζή Μαρία - Θεµιστοκλέους 47 τηλ.: Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος - Νικ. Ρόκκα 84 τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Έγκριση Γ.Π.Σ. και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου Επί τάπητος σήµερα στις Αχαρνές ην τροποποίηση παλαιότερης απόφασης του.σ. για Τέγκριση Γ.Π.Σ., που αναβλήθηκε κατά την περασµένη συνεδρίαση συζητά σήµερα στις 8µµ το ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών. Επιπλέον, η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς την αποσαφήνιση της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου µετά την αντίδραση που προκάλεσε η απόφαση απαγόρευσης τέτοιου είδους κάλυψής τους από δηµοσιογράφους. Συγκεκριµένα ζητήθηκε από πολίτη που κάλυπτε τις συνεδριάσεις και τις µετέδιδε σε ηλεκτρονική σελίδα να ενηµερωθεί για το Νόµο βάσει του οποίου ο δή- µος λαµβάνει τέτοια απόφαση. Απάντηση δεν έλαβε στην προηγούµενη συνεδρίαση, η οποία έρχεται δια της τροποποίησης του κανονισµού. Αναλυτικά τα θέµατα έχουν ως εξής: Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Στο πλαίσιο της αντεγκληµατικής πολιτικής και του κεντρικού ε- πιχειρησιακού σχεδιασµού, που έχει εκπονήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, όλες οι Γενικές Αστυνοµικές ιευθύνσεις της χώρας, πραγµατοποιούν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους γενικές ή ειδικές αστυνο- µικές εξορµήσεις, µε τη µορφή τακτικών ή έκτακτων αστυνοµικών επιχειρήσεων. Οι γενικές αστυνοµικές εξορµήσεις έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληµατικότητας, ενώ οι ειδικές την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές. Στις επιχειρήσεις συµµετέχουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, καθώς και εξειδικευµένο προσωπικό των Οµάδων Ι.ΑΣ., Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ίωξης Ναρκωτικών κ.λπ. από το προσωπικό της αρµόδιας Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης. Κατά περίπτωση, συνδράµουν και συναρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς ( ηµοτική Αστυνοµία, Σ ΟΕ, Πολεοδοµία, ιεύθυνση Υγιεινής κ.λπ.). Οι αστυνοµικές αυτές εξορµήσεις επιχειρήσεις, έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τη διενέργεια συστηµατικών ε- λέγχων και ερευνών, την αυξηµένη αστυνοµική παρουσία 1. Τροποποίηση της υπ αρ. 470/ απόφασης.σ. (έγκριση Γ.Π.Σ.) 2. Τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς την αποσαφήνιση της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του ήµου. Γ.Κ. Μπαράζ εξορµήσεων από την ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία εβδοµάδα Κύρια χαρακτηριστικά, η διενέργεια συστηµατικών ελέγχων και ερευνών, η αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και η συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση και τη συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση. Παράγουν σηµαντικά αποτελέσµατα, που έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον ασφάλειας, όσο και στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Ενδεικτικά, την τελευταία εβδοµάδα, από τη ευτέρα ( ) έως και την Κυριακή ( ), πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την χώρα πολυάριθµες γενικές και ειδικές αστυνοµικές εξορµήσεις. Αποκλειστικά στις εξορµήσεις αυτές: ιατέθηκαν αστυνοµικοί και οχήµατα συνολικά, αποκλειστικά για αστυνοµικές δράσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια. συνέχεια στη σελ. 4

3 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Ψάχνει στέγη το 8ο ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Προσωρινή υπόσχεται ο δήµος για το Χορηγό κατασκευής αναζητά η µόνιµη Συζήτηση για προσωρινή εγκατάσταση του 8ου και 10ου ηµοτικών Σχολείων Άνω Λιοσίων και του 11ου Νηπιαγωγείου Ζωφριάς Άνω Λιοσίων του ή- µου Φυλής πραγµατοποιήθηκε προσφάτως στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Το πρόβληµα έλλειψης νέων σχολείων Α βάθµιας εκπαίδευσης έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο µαθητικός πληθυσµός έχει α- υξηθεί στα Άνω Λιόσια, ενώ όπως επισηµάνθηκε από το δήµαρχο. Μπουρα µη, η κατάσταση θα οξυνθεί σε περίπτωση εφαρµογής της αυτονόητης υποχρεωτικής φ- οίτησης, εξέλιξη µη αντιµετωπίσιµη ούτε µε πρωινές α- πογευµατινές βάρδιες. ύο λύσεις στο τραπέζι για προσωρινή στέγαση του 8ου ηµοτικού σχολείου Στην εισήγησή του, τις προθέσεις της διοίκησης του δή- µου ανέλαβε να κοινοποιήσει στο Σώµα ο ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου κ.. Ραφτόπουλος. Για το 8ο ηµοτικό σχολείο, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απαλλοτριώσεων έκτασης 1.820τµ µε σκοπό να επιταχυνθεί η κανονική κατασκευή κτιρίου. Επειδή, όµως αυτή είναι χρονοβόρα εξετάζονται δύο λύσεις για προσωρινή στέγαση. Η µία αφορά την εγκατάσταση αιθουσών βαρέος τύπου σε παρακείµενο οικόπεδο του προοριζόµενου για µόνιµη στέγαση και η άλλη την χρήση υπάρχοντος κτιρίου πρώην βιοτεχνίας µε πολύ καλές προ ποθέσεις για λειτουργία σχολείου. Σε ό,τι αφορά το 10ο ηµοτικό Σχολείο, το οικόπεδο δεν έχει µπει καν στο Σχέδιο Πόλης, αλλά προχωράει η ανάθεση της εργολαβίας. Τέλος, το 11ο Νηπιαγωγείο εξετάζεται να στεγαστεί σε ένα πολύ µεγάλο κατάστηµα που επίσης µπορεί να διαµορφωθεί κατάλληλα, ενώ υπάρχει, όπως ανέφερε ο κ. Ραφτόπουλος, επικοινωνία µε τον ΟΣΚ για συνδροµή του στην κατασκευή αιθουσών ή στην παροχή κτιριακής καταλληλότητας.. Μπουρα µης: ε µπορούν να πάρουν πίσω τα οικόπεδα, διότι έχει γίνει πράξη εφαρµογής Ο δήµαρχος συνέστησε για την προσωρινή λύση να εξεταστούν οι δύο λύσεις για το 8ο και το κόστος της καθεµίας από οµάδα εργασίας σε συνεργασία µε το Σύλλογο Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής και συγκεκριµένα το.σ. του Συλλόγου τους την περασµένη Παρασκευή, οπότε και συνεδρίασε εκ νέου. Η απόφαση αυτή προέκυψε µετά την έναρξη καταβολής των οφειλοµένων, που αφορά το υπολειπόµενο ποσό ενός 15ήµερου µετά το παλιότερο έναντι των 200 ευρώ και άλλο ένα 15ήµερο. Αυτά καταβλήθηκαν, ενώ υπάρχει ενηµέρωση για καταβολή και του επιδόµατος της α- νεργίας, που αν γίνει, οδηγεί στην εκκρεµότητα µόνο του τρέχοντος 15ήµερου. Ο Σύλλογος των εργαζοµένων, πάντως σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σηµειώνει ότι θα επανεξετάσει τη στάση του ανάλογα µε τις εξελίξεις εντός της εβδοµάδας. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Γονέων, ενώ για τη µόνιµη λύση να δηµιουργηθεί κίνηµα πολιτών που θα διεκδικήσει από την κεντρική κυβέρνηση την κατασκευή του κτιρίου, αφού το οικόπεδο το παρέχει ο δήµος. Σε ανησυχία που εκφράστηκε από τις προέδρους του Πολιτιστικού και Εξωρα στικού Συλλόγου της περιοχής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 3ου ηµοτικού Σχολείου για το αν υπάρχει φόβος απώλειας των οικοπέδων, επειδή αυτά ακόµη δεν έχουν απαλλοτριωθεί και οι ιδιοκτήτες τα ζητούν πίσω, ο δήµαρχος απάντησε αρνητικά, διότι, όπως είπε, έχει γίνει πράξη εφαρµογής. Το η προσωρινή στέγαση του 8ου ηµοτικού Σχολείου Απ την άλλη, για το 10ο.Σ., ο κ. Μπουρα µης ανέφερε ότι ο δήµος διαφωνεί µε τη διαδικασία που ακολουθείται, διότι ο ΟΣΚ έπρεπε να πάρει τους οικίσκους που χρησιµοποιούσε η ΕΠΑΣ και οικειοποιήθηκε τελικά ο δήµος, καθώς το κόστος για την προσαρµογή τους θα αγγίξει τα ευρώ και µάλιστα για κάτι µη µόνιµο. Πρότεινε δε να γίνει ΕΠ µε όλες τις παρατάξεις και να διατυπωθούν διεκδικήσεις από το κράτος. εσµεύτηκε τέλος ότι θα αποφασιστεί εντός του Ιουλίου ποια λύση από τις δύο θα προωθηθεί για την προσωρινή στέγαση του 8ου, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ραφτόπουλος ενηµέρωσε ότι ακόµη και η προσωρινή λύση θα εφαρµοστεί στην πράξη όχι τη σχολική χρονιά , αλλά Για τη µόνιµη δε κατασκευή ο κ. Ραφτόπουλος πρόσθεσε ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ένταξής της στο ΕΣΠΑ ή ό,τι άλλο υπάρχει, προκειµένου να τρέχει παράλληλα κι αυτή. Γ. Κρυστάλλη Στα πόστα τους οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής Αναστολή των κινητοποιήσεων µέχρι νεοτέρας Γ. Κρυστάλλη ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΙΚΑ: ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Περαιτέρω συρρίκνωση στη µεταποίηση τον Ιούνιο Επιταχυνόµενη συρρίκνωση κατέγραψε ο ελληνικός µεταποιητικός τοµέας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, όπως προκύπτει από τη µηνιαία έρευνα της Markit που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα. Ο είκτης Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) έκλεισε στις 40,1 µονάδες, υποχωρώντας από τις 43,1 µονάδες του προηγούµενου µήνα, και κατέγραψε τη χαµηλότερη τιµή που έχει σηµειωθεί µετά το χαµηλό ρ- εκόρ του Φεβρουαρίου. Η έρευνα του Ιουνίου υπέδειξε ότι η υγεία του ελληνικού µεταποιητικού τοµέα εξακολούθησε να υφίσταται επιδείνωση προσεγγίζοντας τα µέσα του έτους, καθώς η παραγωγή, οι παραγγελίες και η απασχόληση εξακολούθησαν να υποχωρούν µε δρι- µείς και επιταχυνόµενους ρυθµούς. Η αβεβαιότητα της έκβασης των βουλευτικών εκλογών, στα µέσα του µήνα, ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη εύθραυστο επιχειρηµατικό κλίµα, µε τους πελάτες γενικά απρόθυµους να δεσµευτούν µε νέες συµφωνίες, δεδοµένου του απρόβλεπτου αποτελέσµατος. Σύµφωνα µε τη Markit, ακόµα µία έντονη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών προήλθε κυρίως από τη συνεχιζόµενη µείωση του όγκου των νέων παραγγελιών. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν την εντονότερη µείωση σε διάστηµα τεσσάρων µηνών. Η εξασθένηση της ζήτησης από το εσωτερικό εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά τα βιβλία παραγγελιών, παρόλο που η πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας οδήγησε σε µείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών συρρικνώθηκαν τον Ιούνιο, µε τον εντονότερο ρυθµό που έχει καταγραφεί σε διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών. Εν τω µεταξύ, η σηµαντική επιδείνωση των νέων παραγγελιών εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή, καθώς η τελευταία µειώθηκε µε σηµαντικό και επιταχυνόµενο ρυθµό στη διάρκεια του Ιουνίου. Η παραγωγή εξακολουθεί να µειώνεται για περίπου τρία συνεχή έτη, ενώ η πρόσφατη µείωση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών. εδοµένης της έλλειψης νέων εργασιών, η παραγωγή κινήθηκε κυρίως προς την αποπεράτωση α- νεκτέλεστων παραγγελιών. Οι αδιεκπεραίωτες εργασίες µειώθηκαν τον Ιούνιο µε απότοµο ρυθµό, διατηρώντας την πρόσφατη τάση. Το πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό και η απογοητευτική πορεία των πωλήσεων ανάγκασαν τους Έλληνες κατασκευαστές να µειώσουν τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, µε έντονο και πάλι ρυθµό συρρίκνωσης. Επιπλέον, τον Ιούνιο υπήρξαν περαιτέρω ενδείξεις ότι οι ώρες εργασίας περιορίστηκαν και ό- τι ζητήθηκε από το προσωπικό να ε- πιµηκύνει τη διάρκεια των διακοπών του. Οι συνθήκες µειωµένης ζήτησης και οι ανταγωνιστικές πιέσεις ώθησαν τους κατασκευαστές να προσφέρουν εκπτώσεις κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Ο ρυθµός µείωσης των τιµών ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τριών µηνών, ενώ ο Ιούνιος ήταν ο δέκατος έκτος συνεχής µήνας που οι τιµές ε- κροών µειώθηκαν. Εν τω µεταξύ, οι τιµές εισροών ε- ξακολούθησαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, παρόλο που ο ρυθµός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από το Νοέµβριο του 2009 και παρά τις α- ναφορές ότι υπήρξαν επιτυχείς διαπραγµατεύσεις τιµών µε τους προµηθευτές. Οι κατασκευαστές εξακολούθησαν να αναφέρουν ελλείψεις πρώτων υλών στις αποθήκες των προµηθευτών τους κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, ενώ οι µέσοι χρόνοι παράδοσης προµηθειών επιδεινώθηκαν περεταίρω στη διάρκεια του µήνα. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση προµηθειών από τους Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησε να καταγράφει µείωση. Η αγοραστική δραστηριότητα µειώθηκε µε τον ταχύτερο ρ- υθµό που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών. Οι δυσµενείς προοπτικές σχετικά µε τις πωλήσεις, οι µειωµένες απαιτήσεις παραγωγής, οι συνεχιζόµενες δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώσεις και η α- παίτηση πληρωµών µε µετρητά επηρέασαν αρνητικά τις αγορές προµηθειών. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΗΣ Η δράση αναφέρεται στην ε- πιχορήγηση µε επιταγές κατάρτισης (training vouchers) της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράµµατα µε αντικείµενο τις Βασικές εξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαµβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που α- ποκτώνται από αυτά. Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚ "Ε.ΚΕ.Π.Ε..Ε." Ε.Π.Ε., πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), εγγεγραµµένο στο µητρώο ΚΕΚ του ΟΑΕ (www.voucher.gov.gr) ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άνεργοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (www.voucher.gov.gr) και εντάχθηκαν ή είναι επιλαχόντες, από τον ΟΑΕ στο Μητρώο Ωφελουµένων. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας Κάρτα ανεργίας ΟΑΕ Αριθµό ΚΑΥΑΣ (από την ηλεκτρονική υποβολή) Επιταγή κατάρτισης (παραλαµβάνεται από ΟΑΕ από τις 02/07 31/07) Φωτογραφία Ταυτότητας ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ιάρκεια προγράµµατος: 100 ώρες Τµήµατα: Πρωινά & Απογευµατινά ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 02/07/2012 Πληροφορίες - Αιτήσεις: Παπαφλέσσα 35, Ασπρόπυργος ΚΕΚ "Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε." Ε.Π.Ε. Τηλέφωνα επικοινωνίας: , & , Ώρες επικοινωνίας και υποβολής αιτήσεων: Καθηµερινά από 10:00 έως 18:00, κος Π. Χαραυγής. Συλλήψεις για παράνοµα τυχερά παιχνίδια στο Λουτράκι Σ υνελήφθησαν στο Λουτράκι δύο Αλβανοί, 51 και 36 ετών, µία 49χρονη Πολωνή, καθώς κι ένας 5 0 χ ρ ο ν ο ς Έλληνας, για διεξαγωγή παράνο- µου τυχερού παιχνιδιού. Ειδικότερα, αστυνοµικοί ενεργώντας έλεγχο σε κατάστηµα ιδιοκτησίας της 49χρονης, διαπιστώθηκε να είχαν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία, τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για την διενέργεια παράνοµου τυχερού παιχνιδιού, οι οποίοι περιείχαν κατάλληλο λογισµικό πρόγραµµα και ήταν συνδεδεµένοι σε δίκτυο µε κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, σε δύο από τους υπολογιστές, είχε επιτραπεί η διεξαγωγή του παράνοµου τυχερού παιχνιδιού στον 51χρονο και τον 36χρονο, ενώ ο 50χρονος είχε στην κατοχή του τηλεχειριστήριο που απενεργοποιούσε τις οθόνες των υπολογιστών. Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οκτώ φορητές συσκευές αποθήκευσες (USB), ένα τηλεχειριστήριο και δύο συσκευές µόντεµ. Η συνέχεια απο τη σελ. 2 Χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο των σύνθετων δράσεων αστυνοµικές δυνάµεις από διάφορες Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων της Χώρας και συγκεκριµένα προσωπικό Υπηρεσιών Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας καθώς και Υπηρεσιών Αλλοδαπών, προκειµένου να συνδράµουν στο έργο της κατά τόπο τακτικής α- στυνοµικής δύναµης. Κατά τη διάρκεια των αστυνοµικών δράσεων και των ε- λέγχων του τελευταίου επταηµέρου σηµειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Ελέγχθηκαν άτοµα, καθώς και οχήµατα συνολικά σε όλη την Επικράτεια. Προσήχθησαν άτοµα ( ηµεδαποί και αλλοδαποί). ιαπιστώθηκαν συνολικά παραβάσεις της ποινικής νοµοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν αντίστοιχα και διοικητικές παραβάσεις για τις οποίες ενηµερώθηκαν οι α- ρµόδιες ιοικητικές ηµοτικές Αρχές. Συνελήφθησαν 958 άτοµα για διάφορα αδικήµατα από ελέγχους που έγιναν αποκλειστικά στο πλαίσιο των ειδικών αστυνοµικών εξορµήσεων στην Επικράτεια. Ενδεικτικά, συνελήφθησαν 82 για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις, 412 για παραβάσεις που αφορούν στη νο- µοθεσία για τους αλλοδαπούς, 54 διωκόµενοι µε διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, 21 για παραβάσεις που αφορούν στο λαθρεµπόριο, 254 για διάφορα ποινικά αδικήµατα πληµµεληµατικού ή κακουργηµατικού χαρακτήρα κλπ. Συνελήφθησαν 137 άτοµα για παραβάσεις που αφορούν στα ναρκωτικά και κατασχέθηκαν 618,5 γραµµάρια ηρωίνη, 22 κιλά και 149 γραµµάρια κάνναβη ενώ εκριζώθηκαν 620 δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά χάπια, το ποσό των ευρώ - 70 λιρών και 50 δολαρίων, 29 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 14 όπλα. Οι γενικές και ειδικές αστυνοµικές δράσεις πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, και οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες των 14 Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων της Χώρας.

5 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Χάλκινο µετάλλιο για τον Βίκτωρα Σβετλίτσκιν Στην τρίτη θέση ο αθλητής από την Αναγέννηση Ασπροπύργου στο Πανευρωπα κό Πρωτάθληµα Πάλης Εφήβων/ Νεανίδων ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Ληστεία στις Αχαρνές µε δράστες αθίγγανους Την 3η θέση στην κατηγορία των 120 κιλών ελευθέρας πάλης κατέλαβε στο Πανευρωπα κό Πρωτάθληµα Εφήβων/Νεανίδων 2012 ο Βίκτωρας Σβετλίτσκιν µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να πάρει το πρώτο της µετάλλιο στη µεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεµπ της Κροατίας. Ο Πρωταθλητής και αθλητής της Αναγέννησης Ασπροπύργου Βίκτωρας Σβετλίτσκιν, κερδίζοντας στους δύο πρώτους γύρους τον Αρµένιο Hamlet Abrahamyan και το Γερµανό Franz Suss, έφτασε στον τρίτο γύρο, ο οποίος και έκρινε τον φιναλίστ του πρώτου οµίλου όπου ηττήθηκε από τον Ρώσο Vitaliy Gagiev µε 3-1. Στα ρεπεσάζ και στον αγώνα που έκρινε το ένα από τα δύο χάλκινα µετάλλια της κατηγορίας, αντιµέτωπος µε τον Λιθουανό Jonas Rudavičius στέφθηκε νικητής µε 0-3. εξιά διακρίνεται ο Βίκτωρας Σβετλίτσκιν Στις υπόλοιπες κατηγορίες µε ελληνικό ενδιαφέρον οι Θεοδόσης Βαλκανιώτης (55 κιλά) και Γεώργιος Σαββουλίδης (66 κιλά) ηττήθηκαν από τον Σλοβάκο David Berdis (3-0) και τον Ρώσο Khabib Batirov (1-3) αντίστοιχα, χωρίς περαιτέρω συνέχεια στη διοργάνωση. Ενώ στα 84 κιλά ο Ξενίδης Τιµοφε κέρδισε (3-0) τον πρώτο του αγώνα ενάντια στον Αυστριακό Dominic Peter, ηττήθηκε όµως στον επόµενο γύρο από τον Μολδαβό Evgheni Eremiev (1-3) ο οποίος και κατετάγη τρίτος. Ο Βίκτωρας Σβετλίτσκιν, µετά την επιτυχία του έκανε την εξής δήλωση στην εφηµερίδα Θριάσιο : Θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή µου κ. Νίκο Μουστόπουλο, ο οποίος είναι πάντα δίπλα µου, αλλά και στους συναθλητές µου και παράλληλα φίλους, οι οποίοι µε βοηθάνε µε ό,τι µπορούν. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική µας οµάδα για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πάλης τον ερχόµενο Σεπτέµβριο στην Τα λάνδη. Εξαρθρώθηκε κύκλωµα που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας σε µαθητές Γ.Κ. Κύκλωµα που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας σε µαθητές εξάρθρωσε η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Τρεις γυναίκες υπάλληλοι του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης και του Σισµανογλείου κατηγορούνται ότι από το 2011 ως σήµερα εξέδωσαν έναντι αµοιβής (από 300 ως 900 ευρώ) 121 πλαστογραφηµένα πιστοποιητικά δυσλεξίας, ακόµη και σε µαθητές της Γ' Λυκείου, που εξετάζονται µε ευνο κούς όρους (προφορικά) προκειµένου να εισαχθούν στα ΑΕΙ. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, 59 από αυτά τα πιστοποιητικά φέρονται να έχουν εκδοθεί από το Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης και τα άλλα 62 από το Σισµανόγλειο. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει µία 72χρονη, συνταξιούχος υπάλληλος του Σισµανογλείου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, για τα πλαστά πιστοποιητικά ενηµερώθηκε το υπουργείο Παιδείας και οι ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι κάποια από αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά αφορούν µαθητές της φετινής Γ' Λυκείου. Τρεις αθίγγανοι εισήλθαν σε µάντρα µε καυσόξυλα στις Αχαρνές και απειλώντας µε µαχαίρι τον αλλοδαπό υπάλληλο, αφαίρεσαν άγνωστο χρηµατικό ποσό. Οι αστυνοµικές αρχές αναζητούν τους δράστες. Φωτιά στο ΧΥΤΑ Φυλής Φωτιά ξέσπασε λίγο µετά τις την Κυριακή σε χώρο εντός των ορίων της χωµατερής στη Φυλή. H φωτιά ήταν µικρής εντάσεως, παρότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεµοι, ενώ ευτυχώς η φορά του ανέµου ήταν τέτοια που δεν οδήγησε τον καπνό σε κατοικηµένες περιοχές. Στο ιστορικό υψηλό του 11,1% ανήλθε η ανεργία στην ευρωζώνη Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat Στο ιστορικό υψηλό του 11,1% ανήλθε η ανεργία στην ευρωζώνη κατά τον µήνα Μάιο, σηµειώνοντας αύξηση 0,1 ποσοστιαίας µονάδας συγκριτικά µε τον Απρίλιο και 1,1 µονάδων σε σχέση µε τον Μάιο του 2011, σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Στο 10,3% διαµορφώθηκε η ανεργία στην Ευρωπα κή Ένωση, σηµειώνοντας αύξηση 0,1% συγκριτικά µε τον Απρίλιο και 0,8% σε βάθος δωδεκαµήνου, δηλαδή σε σχέση µε το 9,5% του Μα ου του Ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας σηµειώθηκαν στην Αυστρία (4,1%), την Ολλανδία (5,1%), το Λουξεµβούργο (5,4%) και τη Γερ- µανία (5,6%), ενώ τα υψηλότερα καταγράφηκαν στην Ισπανία (24,6%) και την Ελλάδα (21.9%, µε τελευταία µέτρηση για τον Μάρτιο). Συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 8 κράτη µέλη της ενωµένης Ευρώπης και αυξήθηκε σε 18, ενώ σε µία χώρα, την Ουγγαρία, το ποσοστό παρέµεινε σταθερό.

6 6-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» Επιχειρείται µε την ανάθεση σχετικών µελετών Το έργο για την «Α ν ά θ ε σ η µελετών ανάπτυξης υποδοµής χωρικών δεδοµένων µεγάλης κλίµακας για τις χερσαίες προστατευόµενες περιοχές του ικτύου Natura», συνολικού προ πολογισµού περίπου 2,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προκήρυξε η Κτηµατολόγιο Α.Ε.. Αντικείµενο του έργου είναι ο ακριβής προσδιορισµός των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura, καθώς και η επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων µε βάση τις έγχρωµες ορθοφωτογραφίες µεγάλης ακρίβειας (κλίµακας 1:5.000) της Κτηµατολόγιο ΑΕ, αλλά και αυτοψίες στο έδαφος. Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας, συνολικής έκτασης περίπου 20,1 εκατ. στρεµµάτων. Σύµφωνα µε την Κτηµατολόγιο Α.Ε., µε την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία τους, ενώ µε την επικαιροποίηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαµβάνουν, η Πολιτεία θα έχει την ευκαιρία να εφαρµόσει σχέδια διαχείρισης µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ » και θα ολοκληρωθεί µέχρι το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρµόδια ιεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ «Αποχαιρετιστήρια Βραδιά 2012» από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων δήµου Αχαρνών Με βράβευση προς το διακεκριµένο µαθητή Αλέξανδρο Μουσάτωβ και έναν εκπαιδευτικό µε χρόνια προσφορά στην περιοχή Μία ιδιαίτερη βραδιά χάρισε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων δήµου Αχαρνών σε όσους παρευρέθηκαν την περασµένη Παρασκευή στην αποχαιρετιστήρια βραδιά 2012, που πραγµατοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Κατά την εκδήλωση βραβεύθηκαν ο Αλέξανδρος Μουσάτωβ, µαθητής του 4ο Λυκείου, που συµµετείχε στην Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα και διακρίθηκε παίρνοντας το χρυσό µετάλλιο και ο εκπαιδευτικός Γιάννης Φούκας. Αναλυτικά στην ο- µιλία του, ο Πρόεδρος του.σ της Ένωσης Κώστας Καρυδάκης ανέφερε: Μια δύσκολη σχολική χρονιά τελείωσε. Την αποχαιρετούµε σήµερα µε την «Αποχαιρετιστήρια Βραδιά 2012», µια εκδήλωση που επιµελήθηκε η Οµάδα Εκδηλώσεων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ήµου Αχαρνών, η οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και έγινε πλέον θεσµός. Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε τη σχολική χρονιά που πέρασε µε σηµαντικότερα το οικονοµικό και το κτηριακό συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται συνεχής, επίπονη και επίµονη προσπάθεια ασκώντας πίεση προς όλους τους αρµόδιους φορείς για την επίλυσή τους. Πράγµα που το.σ. της Ένωσης να είστε σίγουροι ότι θα πράξει. Όµως µη ξεχνάτε ότι η δύναµη της Ένωσης είστε εσείς. Τα µέλη των.σ των συλλόγων και οι αντιπρόσωποι στην Ένωση, αποτελούν «το µάτι», «το αυτί», «τη συνέχεια» της µέσα στα σχολεία. Ζητάµε από όλους εσάς να συσπειρωθείτε γύρω από το.σ, γιατί µόνο έτσι θα µεγαλώσει και θα δυναµώσει ο διεκδικητικός µας ρόλος προς όφελος των παιδιών µας. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον ήµαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο, τον Αντιδήµαρχο Παιδείας Γιάννη Κατσανδρή,τον Πρόεδρο Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Μίχα, τον επικεφαλής του συνδυασµού «Αχαρναί Ενεργοί Πολίτες» Γιάννη Κασσαβό, εκπροσώπους του τοπικού τύπου, εκπροσώπους της εκπαίδευσης, όλα τα µέλη του.σ και της Οµάδας Εκδηλώσεων ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται εδώ από το πρωί αφήνοντας τις δουλειές τους για να ετοιµάσουµε αυτά που βλέπετε, τους χορηγούς µας που µας στήριξαν και φέτος µε τις προσφορές τους, τον µουσικό µας Αντώνη Αρχοντάκη, τον ψήστη µας και κυρίως τα όµορφα κορίτσια µας που θα σας σερβίρουν. Πριν από λίγο καιρό ο Αλέξανδρος Μουσάτοβ µαθητής του 4ο Λυκείου συµµετείχε στην Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα και διακρίθηκε παίρνοντας το χρυσό µετάλλιο. Στην συνέχεια τις επόµενες µέρες θα λάβει µέρος σε διεθνή διαγωνισµό που θα γίνει στην Αργεντινή όπου είµαστε σίγουροι ότι θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Το.Σ της Ένωσης σε συνεργασία µε το.σ του Συλλόγου Γονέων του 4ο Λυκείου βραβεύει τον Αλέξανδρο σήµερα, εκφράζοντας τα θερµά µας συγχαρητήρια για τις επιτυχίες του τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του µιας και αποτελεί φωτεινό παράδειγµα για το δηµόσιο σχολείο και για την πόλη µας, σε απάντηση κάποιων που συνεχώς θέλουν να την υποβαθµίζουν. Η δεύτερη βράβευση θα γίνει σε έναν εκπαιδευτικό. Τον Γιάννη Φούκα, που ως προ στάµενος του Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έδινε συνεχείς αγώνες για να λύσει τα προβλήµατα των σχολείων. Το γραφείο του ήταν συνέχεια ανοιχτό σε όλους τους γονείς. Παρόλο που δεν κατάφερε να τα λύσει όλα, ε- µείς του αναγνωρίζουµε ότι προσπάθησε πολύ και κόπιασε αρκετά. Βρισκόµενος στο γραφείο του πριν λίγες µέρες µου είπε ότι πέρασε τριάντα δύο εκπαιδευτικά έτη στην πόλη µας. Για αυτά τα έτη τον βραβεύουµε και του λέµε ένα µεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έκανε για τα παιδιά µας. Τέλος όλα τα µέλη του.σ θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας, να ευχηθούµε καλό καλοκαίρι και πολύ δύναµη για να αντιµετωπίσουµε τα όποια προβλήµατα. Και τώρα καλή διασκέδαση. Καρυδάκης Κώστας Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων ήµου Αχαρνών. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. σε διεθνή κοινοπραξία µε την Edison International SpA και την Melrose Resources Plc (33.3%) Υπέβαλλε προσφορές για τη θαλάσσια περιοχή του Πατρα κού κόλπου και την περιοχή των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού open door Μαρία Λιάκου Πολιτικός Μηχανικός/ Ενεργειακός Επιθεωρητής Ασπρόπυργος, Μελετίου Βασιλείου28 (πλ. Αγ. ηµητρίου), Τ.Κ Τηλ/Fax: , Κιν: Σωτήρης Κρητικός Μηχανολόγος Μηχανικός/Ενεργειακός Επιθεωρητής Τηλ/Fax: , Κιν: HΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E., µε βάση την τριαντάχρονη εµπειρία της σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και την παρουσία της σε παραχωρήσεις σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Μαυροβούνιο, συνέπραξε ως διαχειριστής (33,3%) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελα κών εταιρειών µε την Edison International SpA (33.3%) και την Melrose Resources Plc (33.3%). Η κοινοπραξία υπέβαλλε προσφορές για τη θαλάσσια περιοχή του Πατρα κού κόλπου και την περιοχή των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού open door που είχε προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ. Η εταιρεία Edison International S pa, µε 80 συµµετοχές σε παρ αχωρήσεις έρευνας και παραγωγής στην Ιταλία, Αίγυπτο, Κροατία, Αλγερία, Ιράν, Νορβηγία, Ηνωµ. Βασίλειο και Ακτή Ελεφαντοστού κατέχει επιβεβαιωµένα αποθέµατα περίπου 340 εκατ. βαρ. ισοδύνα- µου πετρελαίου και η ηµερήσια παραγωγή της ανέρχεται σε 45 χιλ. βαρ. ισοδύναµου πετρελαίου. Η εταιρεία Melrose Resources Plc, µε έδρα τη Σκωτία, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες προέρχονται από 16 παραχωρήσεις στη Βουλγαρία, Αίγυπτο, Ρουµανία, Γαλλία και ΗΠΑ, µε παραγωγή περίπου 28 χιλ. βαρ. ισοδύναµου πετρελαίου ηµερησίως και επιβεβαιωµένα και πιθανά αποθέµατα υδρογονανθράκων περίπου 520 εκατ. βαρ. ισοδύναµου πετρελαίου.

7 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνεδριάζει σήµερα Τρίτη 3 Ιουλίου και ώρα 15:00 το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε τα εξής θέµατα Ηµερησίας ιάταξης: 1.4η Τροποποίηση Προ πολογισµού Οικονοµικού έτους (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 2.Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής πρότασης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 3.Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Βύρωνα για το έργο µε τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», συνολικού προ πολογισµού ,12 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) εκ των οποίων η χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής α- νέρχεται σε ευρώ. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 4.Έγκριση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρει. Εκδήλωση από την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας Καθιερωµένη πριν την έναρξη του καλοκαιριού Π ας Αττικής και του ήµου Ηλιούπολης για το έργο: «Ανάπλαση και βελτίωση πρασίνου Πλατείας Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου και εγκατάσταση πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους», προ πολογισµού ,01 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 5.Έγκριση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Πόρου για το έργο: «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου ήµου Πόρου», προ πολογισµού ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 6.Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενακείου Φυτο παθολογικού Ινστιτούτου για το έργο µε τίτλο «Ανάπτυξη του Μπενακείου φυτοπαθολογικού ινστιτούτου ως κέντρου αριστείας στην φυτο γεία και φυτοπροστασία», συνολικού προ πολογισµού ,44 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης) 7.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάµενο κοµβικό σταθµό βάσης της WIND µε κωδικό θέσης «6770 ΠΟΙΚΙΛΟ», επί εδάφους στη θέση Κασκανδάµι, Ποικίλο Όρος, του ή- µου Χα δαρίου. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 8.Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ειδικής µελέτης (Master Plan) για την υλοποίηση του προγράµµατος διπλής ανάπλασης των περιοχών Βοτανικού Λ. Αλεξάνδρας. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς). ραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, σε παραλιακό µεζεδοπωλείο της Ελευσίνας. Παραβρέθηκαν δεκάδες φίλοι της ειρήνης, που δίνουν το παρών τους και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεµο, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, στη πάλη για καλύτερη ζωή, για την καλυτέρευση των συνθηκών υγείας, παιδείας, εργασίας. Επίσης το παρών έδωσαν και η αναπληρώτρια πρέσβειρα της Κούβας Κα Ελισέλια Ντίας, αντιπροσωπεία από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσµο Φιλίας & Αλληλεγγύης, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής για τη ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ ΥΕ). Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαµορφώνεται σήµερα µετά και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας. Στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους εναντία σε χώρες όπως σε Γιουγκοσλαβία (1999), Αφγανιστάν (2001), Ιράκ (2003), αλλά και ενάντια στο λαό της Λιβύης έγινε το 2011, µε στόχο την εξασφάλιση και τον έλεγχο των πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών. Αναφέρθηκε και στον κίνδυνο µε την δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για επέµβαση στη Συρία και στο Ιράν χρησιµοποιώντας ανθρωπιστικά και άλλα ψευδή προσχήµατα για τις επιθέσεις, την επέµβαση και την κατοχή, και ότι είναι δικαίωµα των λαών των χωρών αυτών να αποφασίζουν και να καθορίζουν την ηγεσία και την κυβέρνησή τους, όπως και οποιουδήποτε άλλου λαού. Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες και στην πολιτική της Ευρωπα κής Ένωσης, καθώς και στις ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων της Ν του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων πολιτικών δυνάµεων, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ των επεµβάσεων και της συµµετοχής της χώρας µας, που ακόµα και σε προεκλογική περίοδο δεν πήραν αποστάσεις από αυτά που διαφαίνονται να γίνουν στην περιοχή µας και δεν δεσµεύτηκαν για τη µη χρήση της βάσης της Σούδας σε περίπτωση επέµβασης σε Συρία και Ιράν. Τέλος ανάφερε ότι µαζί µε τους αγώνες για αντι- µετώπιση των µέτρων λιτότητας πάει και ο αγώνας για εµπέδωση της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών ενάντια στους στρατιωτικό-πολιτικούς µηχανισµούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ της ΕΕ. Καθώς και στις κεντρικές κατευθύνσεις πάλης του φιλειρηνικού κινήµατος, που είναι: Η πάλη ενάντια σε οποιεσδήποτε αλλαγές συνόρων Ο αγώνας για να φύγουν τα ξένα στρατεύµατα, ο ευρωστρατός και το ΝΑΤΟ απ' τα Βαλκάνια. Να µην χρησιµοποιηθεί η βάση της Σούδας ενάντια στη Συρία και το Ιράν. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού, προς όφελος των λαών των δύο Κοινοτήτων. ΟΧΙ στις νέες αµερικανικές βάσεις και πυρηνικά στα Βαλκάνια. Στην επιστροφή όλων στρατευµάτων της χώρας µας που συµµετέχουν σε στρατιωτικές αποστολές σε άλλες χώρες. ΟΧΙ στο µισθοφορικό στρατό και στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Την αποδέσµευση τώρα απ όλους τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η πρέσβειρα της Κούβας Κα Ελισέλια Ντίας που αναφέρθηκε στην φιλία των δύο λαών καθώς και στην αλληλεγγύη που έχει αναπτυχθεί στη χώρα µας αλλά και παγκόσµια προς τον αγωνιζόµενο λαό της Κούβας. Η εκδήλωση έκλεισε µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε ρεµπέτικα τραγούδια από την κοµπανία των Παντελή Γκιόκα, ηµήτρη Μαρούγκα, Χρήστου Κούρτογλου, Μανώλη Πεδιαδίτη και Γιάννη Στάµου. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Γενική Συνέλευση την Πέµπτη Από τους εργαζόµενους του δήµου Αχαρνών Ο Σύλλογος Εργαζοµένων του ήµου Αχαρνών καλεί τα µέλη του στην γενική συνέλευση την Πέµπτη 5/7/2012 και ώρα 12:30µµ στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήµου µε θέµατα: 1. Ενηµέρωση για το γάλα και τα είδη ατοµικής προστασίας 2. Υπερωρίες 3. ικαστικά Αναδροµικά - Οφειλές προς τους µεταφερόµενους από δηµοτικές επιχειρήσεις στο δήµο 4. Βαρέα και ανθυγιεινά 5. Ενηµέρωση για το συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ, που διεξήχθη πριν από 1,5 µήνα. Παράταση έως 10/7 για τις χειρόγραφες δηλώσεις Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για την υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, έδωσε το υπουργείο Οικονο- µικών. Συγκεκριµένα µε απόφαση του υπουργού Οικονο- µικών, παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα µέσω ΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία έληγε στις 2 Ιουλίου 2012, έως και τις 10 Ιουλίου 2012.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Άνω Λιόσια, 1/3/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 8903 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του ήµου Φυλής (ΚΩ. ΚΕΠ: 875) του Νοµού Αττικής Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α 206), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Α 234). 2.Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α 226), µε την οποία καταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για µεταγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/ Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α 226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 31 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α 54). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 6.Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α ), σύµφωνα µε τις οποίες για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόµου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου. 7.Την υπ αριθ. Πρωτ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/ Εγκριτική Απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/ ), όπως ισχύει. 8.Την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 1761/1679/ (ορθή επανάληψη) (ΦΕΚ 391/ /τ. Β ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ. 9.Την υπ αριθ. 28/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φυλής. Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ: 875), που εδρεύει στο ήµο Φυλής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Κωδικός απασχόλησης 100 ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΚΩ. ΚΕΠ: 875) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 12 µήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός απασχόλησης 100 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1.Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2.Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 3.Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµα µε τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµ. 1 και 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «21/3/2012» και τα Ειδικά Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «12/1/2012» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «6/3/2012»], να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο κατάστηµα του ΚΕΠ. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Φυλής Ν. Αττικής, Πλατεία Ηρώων ηµαρχείου 1, Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ όψιν κου Σταυράκη Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο κατάστηµα του ΚΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

9 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Αντισυνταγµατική η µείωση αποδοχών στο ηµόσιο Αντισυνταγµατικοί και αντίθετοι στην Ευρωπα κή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α), αλλά και στις ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας κρίθηκαν οι δύο µνηµονιακοί νόµοι 3833/2010 και 3845/2010, που επέβαλαν µείωση των αποδοχών και των επιδοµάτων των εργαζοµένων στο ηµόσιο. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση µε την απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο έκρινε ότι οι µνηµονιακοί περιορισµοί στις αποδοχές, τα δώρα κ.λπ. των εργαζοµένων είναι συµβατοί µε τις επιταγές του Συντάγµατος και την ευρωπα κή και διεθνή νοµοθεσία. Ειδικότερα, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναφέρει ότι τόσο ο νόµος 3833/2010, που αφορά τα επείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης, όσο και ο νόµος 3845/2012 για τα µέτρα ε- φαρµογής του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της ευρωζώνης και το ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο ΝΤ είναι αντίθετοι στα άρθρα 4, 22, 23, 25, 28 και 106 του Συντάγµατος, στο άρ θρο 11 της ΕΣ Α και στις ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας 151/1978 και 14/1981. Στη δικαστική αυτή απόφαση επισηµαίνεται ότι τα µέτρα που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζοµένων πραγµατοποιούν α- νεπίτρεπτη επέµβαση στη συλλογική αυτονοµία µε αποτέλεσµα να καταλύουν τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγµατος, ενώ δεν συνοδεύονται από αντισταθµιστικά µέτρα, όπως είναι η µείωση των τιµών και των φόρων. Αντίθετα, µάλιστα, προσθέτει η απόφαση, επιβλήθηκαν φοροεισπρακτικού χαρακτήρα µέτρα. Σηµειώνεται ακόµη ότι παραβιάζεται και το άρθρο 4 του Συντάγµατος (περί ισότητας), καθώς έγινε µείωση ίδιου ύψους στις αποδοχές τόσο των υψηλόµισθών όσο και των χαµηλόµισθων. Η επίµαχη απόφαση δηµοσιεύθηκε στο νοµικό περιοδικό «Επιθεώρησης Εργατικού ικαίου» (τεύχος 10/2012) και είναι του Ειρηνοδικείου Αθηνών (599/2012) µε ειρηνοδίκη τη Σταυρούλα Κουτρουβίδα. Στη ικαιοσύνη είχαν προσφύγει οι εργαζόµενοι στην Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΑΣΥ» (πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε.), η οποία είναι θυγατρική της «Αττικόν Μετρό Α.Ε.» και ανήκει στο δηµόσιο τοµέα. Συνάντηση της ΕΝΠΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ΟΠεριφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Γιάννης Σγουρός, στο πλαίσιο της συνάντησης των 13 Περιφερειαρχών µε τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, το Γενικό Γραµµατέα, κ. Αθανάσιο Ξηρό και στελέχη του ΥΠΕΣ, εξέθεσε µαζί µε τους Περιφερειάρχες όλα τα θέµατα που απασχολούν τις Περιφέρειες, αλλά και τις προτάσεις τους για τις µεγάλες αλλαγές στο Κράτος, ώστε να µπορέσει η χώρα να ξεπεράσει την κρίση. Συγκεκριµένα, τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. Γιάννης Σγουρός, όσο και οι παριστάµενοι Περιφερειάρχες, αφού εξέφρασαν την άποψη ότι η χώρα µας διέρχεται µια βαθύτατη οικονοµική, διοικητική και κοινωνική κρίση, ανέφεραν λεπτοµερώς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλες οι Περιφέρειες: Να καθιερωθεί άµεσα προληπτικός έ- λεγχος αλλά και έλεγχος των µέχρι τώρα πεπραγµένων των Περιφερειών (πρώην Νο- µαρχιών), καθώς επίσης να αρχίσει να λειτουργεί ο ελεγκτής νοµιµότητας, όπως προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων µε το Κράτος, αλλά κυρίως µε την Αποκεντρω- µένη ιοίκηση, η οποία πρέπει να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο από το σύνταγµα ρόλο της. Η κωλυσιεργία από τις Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου στα εντάλµατα πληρω- µής που στερούν πόρους από την πραγµατική οικονοµία, αλλά και η τακτική τους να προχωρούν σε έλεγχο σκοπιµότητας και όχι µόνο έλεγχο νοµιµότητας, όπως επιβάλλει ο νόµος και το σύνταγµα. Η µείωση των ΚΑΠ κατά 40% τα δύο τελευταία χρόνια αποστερεί από τις Περιφέρειες τις δυνατότητες αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, σε ορισµένες δε και προβλήµατα κάλυψης των λειτουργικών τους αναγκών. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Η άρση όλων των γραφειοκρατικών εµποδίων για την ταχύτερη υλοποίηση από τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ. Όλες οι προηγούµενες Κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τις Περιφέρειες, χωρίς ωστόσο να έχουν καλυφθεί, µε αποτέλεσµα και οι ίδιες να µην µπορούν να αποπληρώσουν χρέη προς ιδιώτες (π.χ. για την µεταφορά των µαθητών), καθώς και τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις απαλλοτριώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Νέο σχέδιο νόµου που θα περιλαµβάνει τις αναγκαίες ρυθµίσεις αποτελεσµατικότερης εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας από τις Περιφέρειες. Να δοθεί προτεραιότητα για οριστική λύση του προβλήµατος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Όλα αυτά και άλλα πολλά προσβλέπουν στην ανάπτυξη, που είναι στόχος όλων µας. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Σγουρός, παρέδωσε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιστολή µε όλα τα παραπάνω θέµατα υπογραµµίζοντας ότι όλοι οι Περιφερειάρχες είναι διατεθειµένοι να συµβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα την κρίση, ε- πισηµαίνοντας όµως παράλληλα ότι σε θέ- µατα προσωπικής αξιοπρέπειας και ε- πιχείρησης υποβάθµισης του ρόλου τους θα έρθουν αντιµέτωποι µε όποιον το επιχειρήσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης έργου, πραγµατοποιείται ως εξής: 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α, Β επικουρίας κ.ο.κ.). 2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονε κές οικογένειες, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία). 3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας και στο κατάστηµα του ΚΕΠ, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: ή Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ , Τ.Κ ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ) που εκδίδεται από ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «21/3/2012», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «12/1/2012» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «6/3/2012», µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Με µια υπέροχη γιορτή έγινε το κλείσιµο της ακαδηµίας τουακρατητου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ για τη φετινή σεζόν Οι παµπαίδες Σταµάτησαν οι προπονήσεις για τα τµή- µατα υποδοµής του Α.Π.Ο. Ακράτητος Ανω Λιοσίων. Οι παµπαίδες στον αγωνιστικό χώρο Βράβευση για τους παµπαίδες Βράβευση στουςπαίδες παιδες-εφηβοι Βραβευση εφήβων Οι γονείς αγώνας παιδιά - γονείς γιορτή Η σεζόν έκλεισε µε µια µικρή γιορτή που περιείχε βράβευση απο το σύλλογο του τµήµατος των παµπαίδων για την 1η θεση στο πρωτάθληµα της Ε.ΠΣ..Α.,απονοµή στα τµήµατα παίδων και εφήβων αναµνηστικών για την συµµετοχή τους στο τουρνουά του Ναυπλίου,φιλικός αγώνας γονέων εναντίον παιδιών(που για την ιστορία νίκησαν οι γονείς στα πέναλτι,κανονικός αγώνας 2-2) και η γιορτή έκλεισε µε ενα λιτό τραπέζι.

11 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΣΚΑΚΙ:Τελείωσαν τα πανελλήνια ατοµικά νεανικά Τελείωσαν τα πανελλήνια ατοµικά νεανικά πρωταθλή- µατα που πραγµατοποιήθηκαν στο Ρίο. Έξι σκακιστές του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας συµµετείχαν στην διοργάνωση. Ξεχώρισε η πορεία του Άγγελου Μαξιλάρη που στον τελευταίο γύρο διεκδίκησε ακόµα και την πρώτη θέση. Όµως η κλήρωση τον έφερε αντι- µέτωπο µε τον πρωταθλητή Ελλάδας της κατηγορίας ηµήτρη Κατωπόδη και η µείωση των γύρων από 9 σε 7 δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να βελτιώσει τη τελική του θέση. Έτσι αρκέστηκε στην 9η θέση µε 4,5 βαθµούς ενώ είναι πρώτος ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2 µεταξύ των σκακιστών χωρίς διεθνές ελο, δείγµα της µικρής του εµπειρίας και των πολλών δυνατοτήτων που έχει. Στην ίδια κατηγορία ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς µε 2 νίκες και µία ισοπαλία στους τελευταίους τρεις γύρους ισορρόπησε το µέτριο ξεκίνηµά του και τερµάτισε µε 4 βαθµούς στην 17η θέση ανάµεσα σε 48 σκακιστές. Τα δύο αυτά παιδιά είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της νέας γενιάς σκακιστών του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ-ΠΕΠΠΑΣ - ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ Α - ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ Β. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ που αποδεικνύουν ότι ο Σύλλογος έχει αγωνιστικό παρόν και µέλλον. Στην κατηγορία κάτω των 12 ετών ο Αλέξανδρος Κουσκούτης "πλήρωσε" την άτυχη ήττα του πρώτου γύρου και την µείωση των γύρων και παρά την προσπάθειά του τελικά τερµάτισε µε 4,5 βαθ- µούς στην 16η θέση (µε ισοβαθµία στην 9η), µια θέση που είναι µακρινή για τις δυνατότητές του. Στην ίδια κατηγορία ο πολύ σοβαρός και ανερχόµενος Σταµάτης Πέππας αρκέστηκε στην 51η θέση µε 3 βαθµούς ανάµεσα σε 71 σκακιστές. Στην κατηγορία κάτω των 14 ετών ο Νικόλας Πρεβεζάνος αντι- µετωπίζοντας πολύ γερούς αντιπάλους τερµάτισε µε 2,5 βαθµούς στην 47η θέση ανάµεσα σε 59 σκακιστές. Τέλος, ο 6χρονος Βασίλης Μαξιλάρης στην κατηγορία κάτω των 8 ετών "µάζεψε" σηµαντικές εµπειρίες και µε 1,5 βαθµό τερµάτισε στην 29η θέση. Τα πολλά παράπονα των αγωνιζόµενων και των συνοδών τους ήταν το µελανό σηµείο των αγώνων. Ακατάλληλη η αίθουσα για την φιλοξενία µιας τόσο σηµαντικής και πολυπληθής διοργάνωσης ενώ η καθυστερηµένη παράδοση των δωµατίων δηµιούργησε νεύρα και εντάσεις. Η καλή διάθεση των υπαλλήλων των ξενοδοχείων και του διευθυντή αγώνων δεν ήταν αρκετή για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα άµεσα. Ευχόµαστε στο µέλλον οι διοργανωτές να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους και τα προβλήµατα να ελαχιστοποιηθούν. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΕΞΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ Ο Παναγιώτης Τζαναβάρας έχει εγκρίνει την απόκτηση έξι ποδοσφαιριστών που δοκιµάστηκαν στα φιλικά του Βύζαντα.Στον Βύζαντα αρχίζουν την στελέχωση του ρόστερ της οµάδας µε τους ποδοσφαιριστές που έπεισαν στις δοκιµές. Οι ποδοσφαιριστές που δοκιµάστηκαν στα φιλικά ήταν αρκετοί, αλλά µόλις έξι από αυτούς πέρασαν τις "εξετάσεις" και κρίθηκε πως µπορούν να προσφέρουν. Η διοίκηση έχει ήδη έρθει σε συµφωνία µαζί τους και α- ποµένει το τυπικό µέρος και οι εργοµετρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν.αυτή είναι η πρώτη κίνηση για την οργάνωση της ερχόµενης σεζόν και χρειάζεται να γίνουν αρκετές ακόµη ώστε να γεµίσει το ρόστερ της οµάδας που αυτή τη στιγµή έχει µόλις πέντε συµβόλαια. Οι Βλάχος, Νταντάµης, Ροβίθης, Γεωργακόπουλος και Χάλαρης - που έχει συµφωνήσει να ανανεώσει - είναι οι µοναδικοί που µπορούν να λογίζονται στο ρόστερ που τις επόµενες ηµέρες θα στελεχωθεί και µε ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν γίνει διαπραγµατεύσεις και προέρχονται από τα πρωταθλήµατα της Football League, αλλά και της Super League. ΜΕΤΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΥΚΑ ΣΤΟ ''ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ'' ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 349/400 Η Αθηνά ούκα στο αεροβόλο πιστόλι σηµείωσε επίδοση 349/400 ( ) που σε καµία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει το τεράστιο ταλέντο της. Η πρωταθλήτρια του ΣΟΕΛ πήγε στη Γερµανία για να κάνει προπονητικό καµπ µιας βδοµάδας και να πάρει µέρος στο Γκραν πρί που έγινε στο Βερολίνο από 29-30/6/2012, και τελείωσε έναν ακόµα αγώνα µε µέτριο αποτέλεσµα. Η Αθηνά ούκα που χρόνια τώρα προπονείται τρεις φορές την εβδοµάδα, µια ώρα κάθε φορά, ένα µήνα πριν τους Ολυµπιακούς αναγκάστηκε να «συρθεί» σε µια προετοιµασία µε διπλές καθηµερινές προπονήσεις, που ποτέ δεν είχε κάνει στη ζωή της. 16ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ Ατοµικό τουρνουά µε Ελβετικό σύστηµα 7 γύρων και χρόνο σκέψης 1 ώρα και 30 λεπτά ανά παίκτη για όλη την παρτίδα και µισό λεπτό ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση.ωρα ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30. Σκακιστής που δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο εντός µίας (1) ώρας από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του γύρου, µηδενίζεται. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1ος ΓΥΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Ιουλίου ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 19 Ιουλίου ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Ιουλίου ος ΓΥΡΟΣ ΕΥΤΕΡΑ 23 Ιουλίου ος ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 24 Ιουλίου ος ΓΥΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Ιουλίου ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 26 Ιουλίου 2012Χώρος διεξαγωγής αγώνων: Εντευκτήριο του Σ.Ο. Αιγάλεω ( Ιερά Οδός και Σούτσου 1, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ( αβάκη)). Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 λεπτά µε τα πόδια από το σταθµό του µετρό στο Αιγάλεω.Συµµετοχή: ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές και οι σκακίστριες ανεξαρτήτως βαθµού α- ξιολόγησης, κατηγορίας ή τίτλου µε έγκυρο δελτίο αθλητικής ταυτότητας της ΕΣΟ. Ανώτατo όριο:50 άτοµα. Θα τηρηθεί προτεραιότητα.παράβολο:20 ευρώ. Έπαθλα:1ος ΝΙΚΗΤΗΣ: 30% των παραβόλων & χρυσό µετάλλιο2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: 20% των παραβόλων & α- σηµένιο µετάλλιο3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: 10% των παραβόλων & χάλκινο µετάλλιο1ος ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 χρυσό µετάλλιοκριτηρια ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Τα χρηµατικά έπαθλα δεν µοιράζονται. Ισχύουν τα ε- ξής κριτήρια: 1) Bucholz 2) Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας και κριτήρια άρσης 3) Παρτίδες µε τα µαύρα. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν µετά από ενηµέρωση του επικεφαλής διαιτητή το αργότερο µέχρι τη λήξη του προηγούµενου γύρου. ιευθυντής Αγώνων: ηµήτρης Σκυριανόγλου ιαιτητής: Ευγενία Ζευγίτη Πληροφορίες ηλώσεις Συµµετοχής: Στην διαιτητή Ευγενία Ζευγίτη ( whats up) ή στο αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, ELO FIDE- ΕΣΟ, τηλέφωνο).κληρωσεισ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 Κόσµος Κόσµος Στο εδώλιο οδηγεί η Τουρκία 205 Κούρδους αντιφρονούντες για σχέσεις µε το PKK Σε κλίµα έντασης άρχισε τη ευτέρα στην Κωνσταντινούπολη η δίκη 205 Κούρδων αντιφρονούντων -ανάµεσά τους διανοούµενοι και µέλη του κουρδικού Κόµµατος για την Ειρήνη και τη ηµοκρατία (BDP)- οι οποίοι οδηγήθηκαν στο εδώλιο κατηγορούµενοι για διασυνδέσεις µε τους Κούρδους αυτονοµιστές αντάρτες του PKK. Μεταξύ των Κούρδων που οδηγήθηκαν στο εδώλιο (140 εκ των οποίων είναι προφυλακισµένοι) βρίσκεται η γνωστή πανεπιστηµιακός Μπουσρά Ερσανλί και ο διαφωνών εκδότης Ράγκιπ Ζαρακολού, ο οποίος έχει αντιµετωπίσει επανειληµµένες διώξεις. Βάσει του κατηγορητηρίου, η προφυλακισµένη εδώ και οκτώ µήνες Μπουσρά Ερσανλί κινδυνεύει µε κάθειρξη 15 ετών ως «υπεύθυνη τροµοκρατικής οργάνωσης», ενώ ο Ζαράκολου, ο οποίος είναι ελεύθερος υπό όρους από τον Απρίλιο, κινδυνεύει µε 10 χρόνια κάθειρξη για «εσκεµµένη παροχή βοήθειας προς τροµοκρατική οργάνωση». Οι 205 ύποπτοι κατηγορούνται για σχέσεις µε την Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK), ο- ργάνωση που θεωρείται από τις τουρκικές αρχές πολιτικό σκέλος του PKK. Σύµφωνα µε τις τουρκικές αρχές, η Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων θέλει να υποκαταστήσει το τουρκικό κράτος στις τοπικές κοινότητες των επαρχιών της νοτιοανατολικής Ανατολίας, στις οποίες κατοικούν κυρίως Κούρδοι δηµιουργώντας µια διοικητική δοµή παράλληλη προς τους επίσηµους θεσµούς. Περικοπή εκατό χιλιάδων θέσεων στο ηµόσιο έως το 2014 σχεδιάζει ο Μόντι Συνολικές περικοπές εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας στο ιταλικό ηµόσιο έως το 2014 φ- έρεται να σχεδιάζει η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ιταλικού Τύπου. Η εφηµερίδα Corriere della Sera γράφει τη ευτέρα ότι «φέτος ο συνολικός αριθµός των Ιταλών δηµοσίων υπαλλήλων -περίπου 3,5 εκατοµµύρια- -πρόκειται να µειωθεί κατά σχεδόν δέκα χιλιάδες, ενώ µέχρι το τέλος του 2014 θα ακολουθήσουν άλλες 90 χιλιάδες εργαζόµενοι». Παράλληλα, τα ειδικά κουπόνια που δίδονται κατά παράδοση για να καλύπτονται τα έξοδα του γεύµατος των υπαλλήλων θα περιοριστούν όπως φαίνεται στα επτά ευρώ, ενώ δεν τίθεται θέµα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, κατάργησης ή περικοπής του 13ου µισθού. Η µείωση των απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα αναµένεται να επιτευχθεί µε το πάγωµα των προσλήψεων και µε σειρά συνταξιοδοτήσεων που θα συνοδευτούν από ειδικά µέτρα στήριξης. (

13 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Με προθεσµία την 5η Ιουλίου Να εκτελούνται οι παλιές συνταγές για τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ ζητεί ο ΙΣΑ Να µπορούν να παίρνουν τα φάρµακά τους µε τις παλιές συνταγές, που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουνίου, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθούν νέες, ζητεί από τους φ- αρµακοποιούς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Επικαλούµενος εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ της 15ης Ιουνίου, ο ΙΣΑ καλεί τους φαρµακοποιούς να εκτελούν τις συνταγές για πέντε ηµέρες από τη λήξη των κινητοποιήσεών τους, δηλαδή ώς τις 5 Ιουλίου. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο ΕΟΠΥΥ, «όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ από την 1η Ιουνίου 2012, θα µπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρµακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισµός των πέντε ηµερών από την ηµέρα έκδοσής τους. Η απόφαση αυτή ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης στα ιδιωτικά φαρµακεία και για πέντε εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήξη αυτής». Με επιστολή προς το πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρ- µακευτικού Συλλόγου, Θ, Αµπατζόγλου, τον πρόεδρο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθηνών, Κ.Λουράντο και τον υπουργό Υγείας, Ανδ.Λυκουρέντζο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους φαρµακοποιούς να ενηµερώσουν τα µέλη τους, «προκειµένου να ξεπεράσουµε συλλογικά την αδυναµία ορθής λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να αποφευχθεί η εκ νέου ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και των γιατρών, οι οποίοι καλούνται να συνταγογραφήσουν, να επανεκδώσουν την ίδια συνταγή, διαδικασία η οποία είναι απίστευτα χρονοβόρα». Task Force: Προτάσεις για τον νέο τύπο δηµοσίου υπαλλήλου Έναν νέου τύπου δηµόσιο υπάλληλο µε αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ο οποίος θα υποβάλλεται σε συνεχή αξιολόγηση, θα καταλαµβάνει τις θέσεις ευθύνης µε αυξηµένα και αξιοκρατικά κριτήρια και θα µετακινείται ελεύθερα σε όλες τις θέσεις του κρατικού µηχανισµού, προτείνει στην κυβέρνηση η Task Force. Όπως αναφέρει Το Βήµα, γι αυτό το λόγο εκπονείται και ενιαίο Σύστηµα ιοίκησης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (ΕΣ ΑΚ), το οποίο καλείται να υλοποιήσει το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Το νέο σύστηµα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στο ηµόσιο θα συνδυαστεί µε την αναδιάρθρωση των οργανωτικών δοµών του κράτους, τον επανακαθορισµό των α- ρµοδιοτήτων των υπουργείων και την κατάργηση των «περιττών» οργανισµών και φορέων. Παράλληλα, θεσπίζει νέους κανόνες για τις προσλήψεις προσωπικού, την κινητικότητα των υπαλλήλων και την στελέχωση των υπηρεσιών. Κρίσιµος παράγοντας, ωστόσο, παραµένει η απο- µάκρυνση υπαλλήλων, κάτι το οποίο αναµένεται να ζητήσει εκ νέου η τρόικα. Συγκεκριµένα, οι εµπειρογνώµονες της Task Force, κάνουν λόγο για: Προγραµµατισµό των προσλήψεων: Προτείνεται οι διαγωνισµοί και ο έλεγχος για τις προσλήψεις να παραµείνουν στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ. Σε επιτελικό επίπεδο επιµένουν ότι θα πρέπει να υπάρχει µία α- ρχή, η οποία θα αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού σ ολόκληρο το εύρος του δηµόσιου τοµέα. Κινητικότητα των υπαλλήλων: Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δοµών του κράτους, την κατάργηση των περιττών υπηρεσιών και την ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των νέων φορέων, ανακύπτει και η α- νάγκη (επανα)στελέχωσης των υπουργείων και της στελέχωσης των νέων θέσεων ευθύνης που θα θεσµοθετηθούν από τα οργανογράµµατα. Η διαδικασία αυτή αναµένεται να υλοποιηθεί από την ενιαία αρχή διαχείρισης του προσωπικού. Επίσης, θα θεσπιστούν διυπουργικοί κλάδοι που θα επιτρέπουν ευρείες µετακινήσεις προσωπικού. Αξιολόγηση του προσωπικού: Θα γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και θα είναι µια συνεχής διαδικασία. Θα υποστηρίζεται από σύγχρονες µεθόδους τηλεεκπαίδευσης, τα αποτελέσµατά της θα καταχωρούνται στον προσωπικό φάκελο του εργαζοµένου και θα εκπονούνται διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του φορέα. Θέσεις ευθύνης: Σχεδιάζεται αναβάθµιση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του προσωπικού. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της δηµόσιας διοίκησης, η αξιοποίηση των σύγχρονων µορφών εκπαίδευσης, η κάλυψη των µαθησιακών κενών και ο εµπλουτισµός των προσωπικών προφίλ των εκπαιδευόµενων µε νέες δεξιότητες, θα γίνει σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ Α). Αποδοχές των υπαλλήλων: Στον καθορισµό του ύψους της αµοιβής του κάθε «κρατικού», πλέον, υπαλλήλου και όχι του υπαλλήλου κάθε ξεχωριστού υπουργείου ή δηµόσιου φορέα, θα συνυπολογίζονται τα επιδόµατα και οι ειδικές ρυθµίσεις που διέπουν την εργασιακή σχέση που έχει µε την δηµόσια ιοίκηση. Ο αρµόδιος Φορέας παραµένει η Ενιαία Αρχή Πληρωµών (ΕΑΠ). Αναµόρφωση των ιευθύνσεων ιοικητικού Υπηρεσίες Αυτοδιαχείρισης των υπαλλήλων: Ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου παρέχει µια σειρά από διευκολύνσεις στους υπαλλήλους. Σχεδιάζεται να υλοποιηθούν µια δέσµη εφαρµογών που να αφορούν: επικαιροποίηση στοιχείων βασικού αρχείου υπαλλήλων, παρουσίες και απουσίες, αιτήσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, αξιολογήσεις υπαλλήλων και µετακινήσεις. Νέα παράταση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών Με απόφασή του υφυπουργού Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη (ΠΟΛ. 1153) παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου η προθεσµία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. ΓΑΜΟΣ Ο Λευκόπουλος Γιούρι του Γιούρι και της Ειρήνης το γένος Μπουµπουρίδου που µένει στον Ασπρόπυργο και η Σεβτσένκο Όλγα του Βίκτωρ και της Ναταλία το γένος Σεβτσένκο που µένει στο Περιστέρι, θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Παναγίας Κανάλας στα Άνω Λιόσια Η ρύθµιση αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσµα µέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου Συγκεκριµένα, υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα µε χρέη έως ευρώ και τα νοµικά πρόσωπα µε οφειλές έως ευρώ. εκάδες συλλήψεις παράνοµων µεταναστών στο λιµάνι της Πάτρας Περίπου 30 µετανάστες, εκ των οποίων εννέα ανήλικοι, συνελήφθησαν τις τελευταίες ηµέρες στο λιµάνι της Πάτρας και στο πολιτικό αεροδρόµιο του Άραξου, οι ο- ποίοι προσπάθησαν να ταξιδέψουν προς την Ιταλία είτε κρυµµένοι σε φορτηγά είτε επιδεικνύοντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης, συνελήφθη και ένας οδηγός φορτηγού, µε την κατηγορία ότι µετέφερε µετανάστες κρυµµένους µέσα στο φορτίο. Ειδικότερα, λιµενικοί του κλιµακίου ειδικών αποστολών συνέλαβαν έναν 28χρονο οδηγό φορτηγού, διότι εντόπισαν ανάµεσα σε παλέτες µε καρπούζια τέσσερις µετανάστες. Λίγη ώρα αργότερα αστυνοµικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς, που επιχείρησαν να ταξιδέψουν µε πλοίο προς την Ιταλία, χρησιµοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης, στο λιµάνι της Πάτρας συνελήφθησαν σε µία άλλη περίπτωση 13 µετανάστες, οι οποίοι ήταν κρυµµένοι µέσα σε δύο φορτηγά. Μάλιστα, από τους 13 µετανάστες οι εννέα ήταν ανήλικοι και µε εντολή του εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι. Όµως πάλι έπειτα από λίγη ώρα, α- στυνοµικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν επτά αλλοδαπούς που επιχείρησαν να ταξιδέψουν µε πλοία της γραµµής προς Ιταλία, επιδεικνύοντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Την ίδια µέθοδο, δηλαδή τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, προσπάθησαν να εφαρµόσουν τέσσερις µετανάστες στο πολιτικό αεροδρόµιο του Άραξου. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι Συρίας, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, καθώς και ένας 39χρονος υπήκοος Νιγηρίας, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς από τον Άραξο προς την πόλη Μπέργκαµο της Ιταλίας επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του ελέγχου πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως διαπιστώθηκε, οι τρεις Σύροι κατείχαν διαβατήρια αιγυπτιακών αρχών, ενώ ο Νιγηριανός κατείχε διαβατήριο αρχών της Σιέρα Λεόνε τα οποία ήταν πλαστά. ΓΑΜΟΣ Ο ΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΣΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. ευτέρου ορόφου 60 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. Με ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο και ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα ή αποθηκευτικός χωρός 115 τµ στην οδό Φυλής 25 στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες κος Παναγιώτης, , Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. (και ως αποθήκη) στην οδό Αχαρνών 3 στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας: & (18.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 Τ.Μ. (ΤΡΙΑΡΙ) ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 42 ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΗ, ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ. ΤΗΛ ( ) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο µε 2 κρεβατοκάµαρες και πάρκινγκ πίσω από το Εµπορικό Κέντρο (περιοχή Γερµανικά). Τηλ (1.5.12) Ενοικιάζεται ή πωλείται καινούριο διαµέρισµα 55 τ.µ. µε θέση πάρκινγκ και αποθήκη στη Μαγούλα, δίπλα στο ηµαρχείο. Τηλ ( ) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό. Τηλ.: (5.4.12) Ενοικιάζεται επαγγελµατικόςαποθηκευτικός χώρος 180 τ.µ. µε γραφεία πλησίον της ΝΕΟΑΚ στον Ασπρόπυργο. Τηλ και (29.3) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα πολυτελούς κατασκευής 110 τ.µ. 2 υ/δ, 2 µπάνια, υπόγεια θέση πάρκινγκ, 100 µ. από το ηµαρχείο Ασπροπύργου, πλησίον σχολείου και αγοράς. Τηλ. επικοινωνίας (21.3) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα νεόδµητο 105 τ.µ. πλησίον ηµαρχείου Ασπροπυργου. Αποτελείται από:σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 µπάνια, 2 κρεβατοκάµαρες, διαµπερές. Τηλ , (6.3) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούριο διαµέρισµα διώροης οικοδοµής 125 τ.µ. στον πεζόδροµο Κοροπούλη στη Μάνδρα Αττικής. Ενδοδαπέδια φωτοβολταικά 400 ευρώ, όλα πληρωµένα. Είναι κατάλληλος χώρος για επαγγελµατία Τηλ , (10.2) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται ψητοπωλείο - delivery στο κέντρο του Ασπροπύργου, πλήρως ε- ξοπλισµένο σε λειτουργία, µε τραπεζοκαθίσµατα µέσα-έξω, γωνιακό, έ- ναντι καφετέριας. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ (29.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ καφέ µεζεδοπωλείο µε µπαρ στην Ελευσίνα, 135 τµ εσωτερικός χώρος µε πατάρι αποθήκη 25 τµ και 21 τµ εξωτερικός χώρος, πλήρως εξοπλισµένο, χαµηλό ενοίκιο, πωλείται σε τιµή ευκαιρίας, Τηλ (23.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ ÃÑÁÖÉÊÙÍ ÔÅ ÍÙÍ &ØÇÖÉÁÊÇÓ ÅÊÔÕÐÙÓÇÓ ÌÅ ÐËÇÑÇ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÊÁÉ ÌÅÃÁËÏ ÐÅËÁÔÏËÏÃÉÏ, ËÏÃÙ ÕÐÏ ÑÅÙÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÇÓ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÅÐÁÑ ÉÁ. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: (1.5.12) Πωλείται εξοπλισµός καφετέριας ή ενοικιάζεται καφετέρια στο κέντρο της Μάνδρας, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ κ. Γιώργος (27.4) Πωλείται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο 1ου ορόφου 80 τ.µ. µε την αντίστοιχη αποθήκη και θέση στάθµευσης σε πολυκατοικία 8 διαµερισµάτων κατασκευή και αποτελείται από 2 υπν., µπάνιο, ενιαίο σαλόνι-κουζίνα, µεγάλες βεράντες.πληροφορίες στο κιν κα Μύτακα ( ) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια παραδίδει µαθήµατα (Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία) σε µαθητές ηµοτικού και Γυµνασίου. Τι- µές προσιτές. Τηλ (22.6) Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Γαλλικών όλων των επιπέδων. Επίσης, παρέχεται βοήθεια σε παιδιά δηµοτικού για τα µαθήµατα του σχολείου. Πολύ προσιτές τιµές Τηλ (27.3) Απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Μαθηµατικών και Φυσικής σε µαθητές ηµοτικού, Γυµνασίου και Α Λυκείου, σε πολύ λογικές τι- µές. Κιν ( ) Ζητείται στον Περιφερειακό Ασπροπύργου και στην Μεγαρίδος κτήµα αγροτικό εντός και εκτός σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας ( ) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ZHTEITAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ µε γνώσεις VB SCRIPT, για πλήρη απασχόληση. Μικρής διάρκειας προ πηρεσία επιθυµητή. Παρακαλώ όπως αποσταλούν βιογραφικά στο ή στο fax (6.3) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία µε προ πηρεσία και πολύ καλές συστάσεις αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών. Τηλ (23.4) Κυρία ζητά εργασία εντός Ασπροπύργου ή γύρω περιοχές, είτε οικιακά, είτε φύλαξη ηλικιωµένων µε γνώσεις Νοσηλευτικής. Τηλ , (30.12) Κυρία Ελληνίδα, µη καπνίστρια, έµπειρη, αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωµένων. Τηλ. επικοινωνίας ( ) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως τις 14 Σεπτεµβρίου Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: / Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (7.12) Πωλείται στον Ασπρόπυργο (θέση Ρουπάκη), νεόδµητη µονοκατοικία 100 τ.µ.2 υ/δ, κατασκευής 2010, λυόµενη σε οικόπεδο 200 τ.µ., τιµή ευρώ. Τηλ , ( ) (11.10)

15 Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ- «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá:ÉóéäþñïõÔñéâÝëëá ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 3.4 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁÊÁÑÄÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) 14.2

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 «Όχι» του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους πρώην βουλευτές που ζητούσαν αναδροµικά ΗΟλοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε µε εµφατικό τρόπο το αίτηµα βουλευτών, πρώην βουλευτών και ευρωβουλευτών, για παροχή αναδροµικών διαφορών αποδοχών. Η απόφαση του ανώτατου δηµοσιονοµικού δικαστηρίου, σε διάσκεψη κεκλεισµένων των θυρών, ήταν σχεδόν οµόφωνη µε ψήφους Υπενθυµίζεται ότι σε αυτό έχουν προσφύγει περίπου 500 πρώην βουλευτές και διεκδικούν µε το νόµιµο τόκο τις διαφορές των αποδοχών τους, που δεν τους χορηγήθηκαν µετά την αύξηση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, που έ- γινε το 2006 µε αποφάσεις του Μισθοδικείου. Σηµειώνεται ότι το σύνολο των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανέρχεται στις 850 περίπου, καθώς ορισµένοι βουλευτές έχουν καταθέσει δύο αιτήσεις για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Ποιοι είναι οι πρώην βουλευτές που διεκδικούσαν αναδροµικά ΠΑΣΟΚ Οι 52 πρώην και συνταξιούχοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που κατέθεσαν αγωγές και διεκδικούν αναδροµικά διαφορές α- ποδοχών είναι: Αλ. Ακριβάκης, Ιωάν. Ανθόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Παν. Αντωνακόπουλος, Γεωργ. Ανωµερίτης, Μαρία Αρσένη, Ιωαν. Βαθειάς, Ιωάν. Βαίνας, Βασ. Βασιλακάκης, Ηλ. Βλαχόπουλος, Χρ. Βοσνάκης, Αλέξ. Βούλγαρης, ηµ. Γεωργακόπουλος, Ιωάν. Γιαννακόπουλος, Μόσχος Γικόνογλου, Γκαλήπ Γκαλήπ, Μ.Ζορµπά, Χρήστος Θεοδώρου, Ιωαν. Θωµόπουλος, Λάµπρος Κανελλόπουλος, Θεόδ. Κατσανέβας, Ελεονώρα - Νόρα Κατσέλη - Καλογεροπούλου, Ιωάν. Καψής, Θεόδ. Κολιοπάνος, Ευτ. Κοντο- µάρης, Βασ. Κοντογιαννόπουλος ( Ν και ΠΑΣΟΚ), Σωκρ. Κοσµίδης, Θεόδ. Κοτσώνης, ηµ. Κουλουριάνος (ευρωβουλευτής), Φλώρος Κων σταντίνου, Εµµ. Λουκάκης, Αναστ. Μαντέλης, Αλεξ. Μπαλτάς, Αθαν. Μπάτσος, Φραγκ. Παπαδέλλης, Ελισάβετ Παπαζώη, Ηλ. Παπαηλίας, Βασ. Παπανικόλας, Χρ. Σµυρλής - Λιακατάς, Ιωάνν. Σουλαδάκης, Σωτ. Στολίδης, Λεων. Τζανής, Ιωάνν. Τσακλίδης, Παντ. Τσερτικίδης, Βασ. Τσιλίκας, Αποστ. Τσοχατζόπουλος, Παν. Φωτιάδης, Αλεξ. Χρυσανθακόπουλος και Αναστ. Χωρέµης. Ν Από την πλευρά της Ν οι 62 πρώην βουλευτές που κατέθεσαν αγωγές είναι: Νικ. Αγγελόπουλος, Παν. Αδρακτάς, Θεοδ. Αναγνωστόπουλος, Απ. Ανδρεουλάκος, Ιωαν. Βαληνάκης, ηµ. Γαλαµάτης, Σταυρ. α λάκης, Γεωργ. εικτάκης, Θεοφ. ηµοσχάκης, Πέτρ. ούκας, Ελεύθ. Ζαγορίτης, Σοφία Καλαντζάκου, Ηλ. Καλλιώρας, Γεώργ. Καλός, Κρινιώ Κανελλοπούλου, Αναστ. Καραµάριος, Αντ. Καρπούζας, Θεόδ. Κασίµης, Νικ. Κατσαρός, Θεόδ. Κατσίκης, Σταυρ. Κελέτσης, Κεφαλογιάννης, Αθηνά Κόρκα - Κώνστα, Βασ. Κορκολόπουλος, Ιωάν. Κοσµίδης, (ευρωβουλευτής), Ανδρ. Κουτσούµπας, Γεώργ. Κωνσταντόπουλος, Θεόφ. Λεονταρίδης, Μιχ. Λιάπης, Αναστ. Λιάσκος, Λεων. Λυµπερακίδης, 'Αρια Μανούσου - Μπινο πούλου, Πέτρ. Μαντούβαλος, Παν. Μελάς, Αντων. Μπέζας, Μιχ. Μπεκίρης, Νικ. Νικολόπουλος, Γεώργ. Ορφανός, Βασ. Παππάς, Αριστ. Παυλίδης, Ιωάνν. Πλακιωτάκης, Αδάµ Ρεγκούζας, Γεώργ. Σαλαγκούδης, ηµ. Σαµπαζιώτης, Παν. Σκανδαλάκης, Θεοδ. Σολδάτος, Σπ. Σπηλιωτόπουλος, Αριστ. Σταθάκης, Νικ. Σταυρογιάννης, Αποστ. Σταύρου, Πέτρ. Τατούλης, Ιορδ. Τζαµτζής, Νικ. Τσιαρτσιώνης, Κων. Τσιπλάκης, Αριστ. Τσιπλάκος, Σάββας Τσιτουρίδης, Γεώργ. Τσούρνος, Παρθένα Φουντουκίδου - Θεοδωρίδου, Αντ. Φούσας, Χρ. Φώλιας, Ηλ. Φωτιάδης και Ευγέν. Χα τίδης. Ακόµη, αγωγή έχει καταθέσει η χήρα του Παναγιώτη Κοσιώνη, βουλευτή του Συνασπισµού ('89 - '93) και του ΚΚΕ ('93 - '04), Ιουλία Κοσιώνη και ο τέως ευρωβουλευτής του ΗΚΚΙ, Εµµ. Μπακόπουλος. Επίσης, έχει καταθέσει αγωγή ο πρώην βουλευτής Γεώργιος Παπαγεωργίου, ω- στόσο δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον α- κριβώς πρόκειται, καθώς τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Ν υπήρξαν βουλευτές µε το ίδιο ονοµατεπώνυµο. Και παραιτήσεις από τις διεκδικήσεις Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά, από τις αγωγές τους ενώπιον της ιοικητικής ικαιοσύνης έχουν παραιτηθεί Απο την Περιφέρεια Αττικής Ηλ. Παπαηλίας Θεόδ. Κατσίκης Πέτρ. ούκας Αποστ. Σταύρου οι Μιχ.Λιάπης, Λεων.Τζανής, Γ.Ανωµερίτης,.Γεωργακόπουλος, Π.Τατούλης, Π.Μαντούβαλος, Γ.Καψής και η χήρα του Παναγιώτη Κοσιώνη. Συγκεκριµένα, µε ανακοίνωσή του ο Γιάννης Καψής διευκρινίζει: «Πρός αποφυγήν κάθε παρανόησης, θέλω να σας ενηµερώσω, προκαταβολικά, για τα εξής: Εις ανύποπτον χρόνον και αφού είχαν δικαιωθεί και οι δύο προσφυγές µου για τα αναδροµικά των βουλευτών, µε εξώδικο µου πρός τον ιοικητήν Της Τραπέζης Ελλάδος και τον πρόεδρον της Βουλής ε- ξεχώρησα οποιαδήποτε αναδροµική α- µοιβή µου στο Ταµείον Καταπολέµησης του ηµοσίου Χρέους που έχει ανοίξει η Βουλή στην Τράπεζα Ελλάδος. Συνεπως, οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέµατος δεν µε αφορά». Μιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5 ο Πέτρος Μαντούβαλος τόνισε ότι αρνήθηκε να διεκδικήσει αναδροµικά «από την πρώτη στιγµή, από το πρώτο δευτερόλεπτο» που κατατέθηκαν οι κατά τα άλλα νόµιµες α- γωγές. O περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π.Τατούλης αναφέρει: «Από τις αρχές του 2010 έχω παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών µου από τη Βουλή των Ελλήνων και µένω έκπληκτος για το γεγονός ότι περιλαµβάνεται το ό- νοµα µου σε κατάλογο βουλευτών και πρώην βουλευτών που διεκδικούν αναδροµικά. Συνεπώς δε µε αφορά η όποια διεκδίκηση βουλευτών και πρώην βουλευτών που διεκδικούν αναδροµικά. Σ Σε αδιέξοδο θα βρεθούν χιλιάδες φορολογούµενοι Αυξηµένος κατά 4 δισ. ευρώ σε σχέση µε πέρσι ο «λογαριασµός» της Εφορίας ε αδιέξοδο θα βρεθούν τους επόµενους µήνες δεκάδες χιλιάδες φορολογούµενοι, καθώς ο «λογαριασµός» της Εφορίας είναι αυξηµένος φέτος σε σχέση µε πέρυσι κατά 4 δισ. ευρώ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι πέρυσι εισπράχθηκε από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων το ποσό του 1,1 δισ. ευρώ, φέτος όµως οι εισπράξεις από την ίδια πηγή προβλέπεται να φθάσουν στα 5,1 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 δισ. περισσότερα. Οι επιβαρύνσεις όµως για τα νοικοκυριά δεν εξαντλούνται µόνο στον πρόσθετο φόρο εισοδήµατος, καθώς έπονται και επτά φόροι, τους οποίους καλούνται να πληρώσουν εντός του καλοκαιριού όλοι οι φορολογούµενοι προκει- µένου να εκτελεστεί µε όσο το δυνατόν µικρότερες αποκλίσεις ο φετινός προ πολογισµός. Πολύ σύντοµα θα ξεκινήσει η «βροχή» από τα εκκαθαριστικά και τα ειδοποιητήρια για τους φόρους, ενώ έχουν αρχίσει ήδη και ταχυδρο- µούνται οι φάκελοι που αφορούν στο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το Αναλυτικά οι φόροι που θα κληθούν εντός των επόµενων µηνών να πληρώσουν οι φορολογούµενοι είναι: 1. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το Το ΕΤΑΚ 2009 θα σταλεί σε ιδιοκτήτες α- κινήτων οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν συνολικά 50 εκατ. ευρώ (µέσος φόρος 250 ε- υρώ). 2. Φόρος εισοδήµατος Τα εκκαθαριστικά φέτος θα είναι σηµαντικά αυξηµένα σε σχέση µε πέρυσι, ενώ οι λόγοι της αύξησης είναι η µείωση του αφορολόγητου ορίου το 2011 στα ευρώ, από που ήταν το 2010 και η µείωση του ποσοστού έκπτωσης από όλες τις φοροαπαλλαγές. 3. Τέλος επιτηδεύµατος. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι επιτηδευµατίες και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν και φέτος το τέλος επιτηδεύµατος το οποίο όµως θα ανέλθει στα 500 ευρώ, από τα 300 ευρώ που ήταν πέρυσι. Στα φυσικά πρόσωπα το τέλος θα βεβαιωθεί µέσω του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήµατος. Οι φορολογούµενοι που διαθέτουν µπλοκάκι το οποίο είναι ανενεργό, δηλαδή το 2011 δεν είχαν κανένα εισόδηµα από αυτό, µπορούν να δηλώσουν διακοπή επαγγέλµατος και να γλιτώσουν το τέλος. 4. Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Πρόκειται για το γνωστό «χαράτσι» που επιβάλλεται στα ακίνητα µέσω των λογαριασµών της ΕΗ και η βεβαίωση της πρώτης δόσης για το 2012 α- ναµένεται να γίνει εντός του Ιουλίου, µε αποτέλεσµα να εξοφληθεί φέτος σε τέσσερις αντί για πέντε δόσεις που είχε θεσπιστεί. 5. Εισφορά Αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του Στο φετινό εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων θα έχει βεβαιωθεί και η έκτακτη εισφορά η οποία κυµαίνεται από 1% έως 4% ανάλογα µε το ύψος του δηλωθέντος εισοδήµατος, µε απαλλαγή των φορολογούµενων µε εισόδηµα έως ευρώ. 6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Ο ΦΑΠ 2010 θα σταλεί σε ιδιοκτήτες ακινήτων µε ατοµική ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας άνω των Το ποσό του φόρου που θα εισπραχθεί από τους εν λόγω φορολογούµενους υπολογίζεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή µέση πληρωµή φόρου ευρώ. 7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 2011κής αξίας άνω των ευρώ. Το µέσο ποσό πληρωµής θα ανέλθει σε ευρώ. Εκταµιεύθηκε το 1 δισ. της δόσης του Μα ου Εκταµιεύθηκε το 1 δισ. ευρώ που υπολειπόταν από τη δόση του πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα για το Μάιο, σύµφωνα µε υψηλόβαθµο κυβερνητικό στέλεχος το οποίο ε- πικαλείται το Reuters. «Πήραµε το 1 δισ. και δώσαµε τα 450 εκατ. στο EFSF», είπε το στέλεχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του. Η αποδέσµευση έγινε από το Ευρωπα κό Τα- µείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), όπως είχαν προαναγγείλει οι υπουργοί Οικονο- µικών της ευρωζώνης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.Κώδικας : 18450 Νίκαια ΑΡΜΟΔΙΑ :Καρανικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX:

ΤΗΛ.: FAX: Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 29/1/2016 Αριθµ. Πρωτ.: 94 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Ίλιον, 18/11/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 53000. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Ιλίου.

Ίλιον, 18/11/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 53000. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Ιλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Ίλιον, 18/11/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 53000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Ιλίου 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 25-06-2012 NΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : Τηλέφωνο : ΦΑΞ : Εθνικής Αντίστασης 36-38 Τ.Κ. 57 100 Κουφάλια 2391 3 30151 & 30161 2391 3 30151 Αριθ. Πρωτ.: 1492 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 5635/2182 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κωδικ: 712 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 18/10/2013 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ: 29/10/2013 Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΔΡΑ: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 Τ.Κ. 15771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύµη 14-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ.: 2496 ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο, 6-10-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρέθυµνο 21/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-01-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.510 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κάρπαθος, 19/05/2011 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 110 Όλυµπος Καρπάθου Τ.Κ. 85700 ΤΗΛ. 2245051010 - FAX. 2245051013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 24/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2370 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΚΜΕΠΑ)» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. Σμύρνη, 31/3/2015 ------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.: 10590 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 50887 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα, 27-07-2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 57999 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) Σέρρες,16/10/2015 Αριθ. Πρωτ: 1701 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 15036 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 10-02-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6343 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 11/12/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4919- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφ/κή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π: Μ01/ 5968 /311.31 Θεσ/νίκη 29-10-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

, 25-08-2014 . 306 2/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10.

, 25-08-2014  . 306 2/2014   1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαµος, 25-08-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 306 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610-310666, 2610-311824 Fax. 2610-317108 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτη 01/ 02 /2012 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Καρακούση Βικτώρια Αριθ. Πρωτ.: 307 Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23753-50109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Π.Δ.Α.Α.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Π.Δ.Α.Α.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό 21/2/2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 310 ΔΗΜΟΥ (Ο.Π.Α.Π.Δ.Α.Α.Κ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 23191 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Στυλίδα, 8-11-2011 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 15453 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ελ. Βενιζέλου 31 Τ.Κ. 353 00 ΣΤΥΛΙ Α Πληροφορίες: Β. Στεργίου Τηλέφωνο: 22383 50109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2339 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 18.9.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 29686 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοινώνει Κ.Νευροκόπι, 23 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 1112 ΑΠΟΚΕΝΤ. ΙΟΙΚ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΜΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΗΛ.: 2523350165-167 & FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 7 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 7 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 1085/ 311.31 ΑΘΗΝΑ : 03-10-2013 E.Mail: E.Dalla@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 7 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 30/3/2013 ΕΩΣ 8/4/2013 21-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 21.01.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2226 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Τήνου 27 Τ.Κ. 17343 Τηλ. : 2132007712 Φάξ : 2132007732 Email : vgerodimou@dad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 4 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 4 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 04-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 / 10 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 83819 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 1 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 25/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-1-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 314590 π.ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 22-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 21160 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ταχ. /νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 Τ.Κ.: 35008 Καµένα Βούρλα Πληρ/ρίες: Μπακάρα Α. Τηλ: 22353-50026

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι, 28-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 20727 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαγκαδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 2 Δεκεμβρίου 204 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 52.592 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΙΡΙΣ» Θεσσαλονίκη, 28/11/2013 Αρ. Πρωτ.1832/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 12-11-2014 Αρ. Πρωτ: 106599 06-08-2014 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλ: 2413 500318, 2413 500244 Fax: 2410 250372 e-mail : prosop@larissa-dimos.gr Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ Πετρούπολη, 24-10-2016 Αριθ.πρωτ.: 19363 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 14-12-2011 NOΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ : 19626 + 20676 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 14-12-2011 NOΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ : 19626 + 20676 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 14-12-2011 NOΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ : 19626 + 20676 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ:18/08/2015 Αριθ.πρωτ.:2144 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 6 /2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 20-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 035314 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ταχ. /νση: Β. Σοφίας 9 & ημ. Μόσχα Τηλ. Κέντρο:2132038000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 3726/ 311.31 Θεσσαλονίκη 01.10.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα, 28.09.2015 Αρ. πρωτ.: 5370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ακτή Ενώσεως, Παλιό Τελωνείο Χανιά τκ 73132 Τηλ. : 2821087098 2821087077, Fax: 2821074332, Email: dipeh@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Α.Π. 6816 / 311 ΑΘΗΝΑ: 03-10 - 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πρόσληψης εποχικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 2/5/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 593 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Ιωαννίνων Ημερομηνία : 21-08-2013 Χρ. Κατσάρη 4 Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα Αριθμ. Πρωτ.

Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Ιωαννίνων Ημερομηνία : 21-08-2013 Χρ. Κατσάρη 4 Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα Αριθμ. Πρωτ. Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Ιωαννίνων Ημερομηνία : 21-08-2013 Χρ. Κατσάρη 4 Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα Αριθμ. Πρωτ. : 1603 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,17/11/2015 Αριθ. Πρωτ: 2138 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Nιγρίτα, 11/10/2016 ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 479 Ταχ. Δ/νση : Ηρώων 2 ΤΚ : 62200-Νιγρίτα Τηλέφ. : 23220 20314 ΦΑΞ : 23223 53414 Ηλεκ. Ταχ. : kedvisaltias@gmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ε.Σ.Π.Α. Η ΛΓ Ε.Π.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ε.Σ.Π.Α. Η ΛΓ Ε.Π.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ ΑΔΑ: Β4ΒΠΓ-ΝΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ Ε.Π.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Πρέβεζα, Ηµεροµηνία 20-03-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 1459 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε.Τ.Α.Α. (για το Ν. ωδεκανήσου)

Το Ε.Τ.Α.Α. (για το Ν. ωδεκανήσου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τελική 3-7-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α) Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5217 413, 210 8227 054, 210 5217 414 ΦΑΞ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο, 22-8-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 1384 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα