ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST , 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) β) Οι κανονισµοί της IODA (µε τις τροποποιήσεις αυτής της Προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου). γ) Το Παράρτηµα D των (ISAF RRS) δ) Η παρούσα Προκήρυξη. ε) Οι Οδηγίες Πλου. 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα αναρτηθούν σε επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων στην Γραµµατεία των αγώνων. 3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 3.1 Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα αναρτάται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν δοθεί το προειδοποιητικό σήµα της κλάσης, εκτός από αλλαγές στο πρόγραµµα των αγώνων που θα αναρτώνται µέχρι την την προηγούµενη ηµέρα από αυτήν που θα εφαρµόζονται. 3.2 Τροποποιήσεις σε αυτές τις οδηγίες πλου µπορούν να γίνουν και στη θάλασσα µε προφορική ενηµέρωση των συµµετεχόντων µε τον εξής τρόπο: Έπαρση της σηµαίας L στο πλοίο επιτροπής συνοδευόµενη µε 3 ηχητικά, υποδηλώνει ότι οι συµµετέχοντες πρέπει να έρθουν κοντά στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων για να λάβουν προφορικές οδηγίες. 4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 4.1 Σήµατα στη στεριά θα επαίρονται στον ιστό του Οµίλου µεταξύ των ωρών 09:00 20:00

2 4.2 Θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω σήµατα: α) Απαντητικός επισείων «AP» - αναβολή ιστιοδροµίας, το προειδοποιητικό σήµα θα δοθεί ½ ώρα µετά την υποστολή του. β) Επισείων «Α» - κανένα σκάφος δεν θα µπει στη θάλασσα. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ 26 Ιουνίου 2014 ΠΑ 27 Ιουνίου 2014 ΣΑ 28 Ιουνίου 2014 ΚΥ 29 Ιουνίου :00 Λήξη Εγγραφών 9:00 10:00 Συγκέντρωση Προπονητών 11:00 Ιστιοδροµίες 11:00 Ιστιοδροµίες 11:00 Ιστιοδροµίες Απονοµή επάθλων µετά το πέρας των αγώνων 6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Οι 10 οµάδες που θα συµµετάσχουν θα λάβουν µέρος σε ένα Round Robin όπου κάθε οµάδα θα αγωνιστεί µε τις υπόλοιπες οµάδες από 1 φορά όπως φαίνεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α. Οι 4 πρώτες οµάδες του Round Robin θα συµµετάσχουν σε ηµιτελικούς. Οι 2 πρώτες οµάδες του ηµιτελικού θα αγωνιστούν και στους τελικούς. Στην ηµιτελική και τελική φάση του πρωταθλήµατος για να κερδίσει η µια οµάδα την άλλη θα πρέπει να κάνει δύο νίκες όπως φαίνεται και στο συνηµµένο Παράρτηµα Β. 7. ΣΗΜΑΙΑ ΚΛΑΣΗΣ Η σηµαία της κλάσης θα είναι λευκή σηµαία µε το σήµα της κατηγορίας Optimist. 8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρµο. 9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9.1 Το Παράρτηµα Γ δείχνει το διαδροµή και τη σειρά που θα αφεθούν τα σηµεία στροφής, καθώς και την πλευρά όπου θα αφεθούν τα σηµεία αυτά. 9.2 Ο στίβος δεν θα επιβραχυνθεί. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 32.

3 10. ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ 10.1 Οι σηµαδούρες 1, 2, 3 και 4 θα είναι φουσκωτές χρώµατος κόκκινου Οι σηµαδούρες που θα οριοθετούν την περιοχή αναµονής θα είναι φουσκωτές χρώµατος κίτρινου Οι σηµαδούρες µπορούν να µετακινηθούν ανά πάσα στιγµή. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 27,2, και δεν θα ισχύει ο κανόνας ΕΚΚΙΝΗΣΗ 11.1 Οι RRS 26 και 27.1 αλλάζονται. Οι αγώνες θα εκκινούν ως εξής: Σήµα Λεπτά πριν από το Σήµα Εκκίνησης Ηχητι κό Σήµα Οπτικό σήµα Προειδοποιητικό 3 Ένα Σηµαία Κλάσης - Επαίρεται Προπαρασκευαστικό 2 Ένα Σηµαία «P» - Επαίρεται Ενός λεπτού 1 Ένα Σηµαία «P» - Υποστέλλεται Εκκίνηση 0 Ένα Σηµαία Κλάσης - Υποστέλλεται Ο χρόνος πρέπει να λαµβάνονται από τα οπτικά σήµατα και τυχόν αποτυχία ηχητικού σήµατος δεν λαµβάνεται υπόψη Η γραµµή της εκκίνησης θα ορίζεται από την πορτοκαλί σηµαία στο Πλοίου Επιτροπής και της σηµαδούρας µε πορτοκαλί σηµαία που θα βρίσκεται αριστερά από αυτό Τα σήµατα θα δίνονται από το Σκάφος Επιτροπής Αγώνων δεξιά της γραµµής εκκίνησης Η µερική ανάκληση θα γίνεται σύµφωνα µε τον κανόνα 29.1 µε εξαίρεση το χρόνο υποστολής της σηµαίας «X» ο οποίος ορίζεται στα δύο λεπτά Σκάφος που εκκινεί αργότερα από 2 λεπτά µετά το σήµα εκκίνησης θα βαθµολογείται (DNS). Αυτό αλλάζει κανόνες Α4 και Α Τα σκάφη που δεν αγωνίζονται θα παραµένουν στη περιοχή αναµονής Τα σκάφη αµέσως µετά τον τερµατισµό τους θα πρέπει να επιστρέφουν στην περιοχή αναµονής παραµένοντας µακριά από τα άλλα σκάφη που αγωνίζονται.

4 12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Η γραµµή τερµατισµού, θα ορίζεται µεταξύ κόκκινης φουσκωτής σηµαδούρας και δεξιά µπλε σηµαίας επί του σκάφους επιτροπής αγώνων. 13. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ 13.1 Το χρονικό όριο τερµατισµού ορίζεται σε 5 λεπτά µετά τον τερµατισµό του πρώτου σκάφους. Σκάφη τα οποία δεν έχουν τερµατίσει εντός του χρονικού αυτού ορίου θα βαθµολογούνται ως DNF χωρίς ακρόαση. Αυτό αλλάζει το άρθρο Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να εγκαταλείψει έναν αγώνα για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό αλλάζει τον κανόνα Εγκατάλειψη ενός αγώνα µπορεί να επισηµαίνεται προφορικά από την Επιτροπή Αγώνων ή/και την Επιτροπή Ενστάσεων. Εγκαταλελειµµένοι αγώνες µπορεί να είναι εκ νέου εκκινήσουν, και ένα νέο προειδοποιητικό σήµα θα δοθεί το συντοµότερο δυνατόν. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 32 και τα σήµατα των αγώνων. 14. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΕΣ 14.1 Οι αγώνες θα έχουν διαιτησία. Για τους σκοπούς αυτών «Διαιτητής» σηµαίνει οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής Ενστάσεων, ή άλλο πρόσωπο διορισµένο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενστάσεων Ο κανόνας D2.4 (a) τροποποιείται ως εξής: «Πράσινη σηµαία σηµαίνει ότι δεν επιβάλλεται ποινή» Ο κανόνας D2.4 (c) διαγράφεται και αντικαθίσταται από: «Μαύρη σηµαία µε µακρύ ηχητικό σηµαίνει ότι το τιµωρούµενο σκάφος ακυρώνεται, παρόλα αυτά µπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες». 15. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 15.1 Θα ισχύσει το Παράρτηµα D3 µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Σκάφος που δεν αγωνίστηκε (DNC), δεν εκκίνησε (DNS), δεν τερµάτισε (DNF), εγκατέλειψε µετά τον τερµατισµό (RAF) ή παρέβη τον κανόνα RRS 29.1 (OCS) θα βαθµολογηθεί µε 9 βαθµούς. Αυτό αλλάζει τον κανόνα D3.1 (b) Σκάφος που ακυρώθηκε (DSQ) θα βαθµολογηθεί µε 12 βαθµούς. Αυτό αλλάζει τον κανόνα D3.1(d).

5 15.2 Αν για οποιονδήποτε λόγο στους ηµιτελικούς και τελικούς δεν µπορούν να διεξαχθούν ιστιοδροµίες η τελική κατάταξη των τριών καλύτερων οµάδων θα προκύψει από το Round Robin Το Παράρτηµα D4 θα ισχύει. 16. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Τα σκάφη επιτρόπων θα φέρουν τα ακόλουθα διακριτικά: Επιτροπή Αγώνων: Πορτοκαλί σηµαία µε το διακριτικό RC. Διαιτητές: Άσπρη σηµαία µε το διακριτικό J. Media: Σηµαία µε τo λογότυπο MEDIA. 17. ΣΚΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 17.1 Τα αγωνιζόµενα σκάφη υποχρεούνται να τοποθετήσουν και να φέρουν καθ όλη τη διάρκεια που αγωνίζονται στο ανώτερο τµήµα του ιστίου τους τις σηµαίες που θα τους χορηγηθούν από την γραµµατεία αγώνων µε την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής, καθώς και την επιστροφή τους µετά το πέρας των αγώνων και πριν την τελετή λήξης Όλα τα αγωνιζόµενα σκάφη οφείλουν να τοποθετήσουν δεξιά και αριστερά της πλώρης τους, αυτοκόλλητα µε γράµµατα και αριθµούς που θα τους χορηγηθούν από την γραµµατεία αγώνων. 18. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 18.1 Τις ηµέρες διεξαγωγής των αγώνων, τα συνοδά σκάφη θα είναι στη διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής Κατά τη διάρκεια του Οµαδικού, τα συνοδά σκάφη θα παραµένουν αγκυροβοληµένα στην Περιοχή Αναµονής της οποίας η σοφράνο πλευρά θα οριοθετείται από δυο κίτρινες φουσκωτές σηµαδούρες όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα A. Η ποινή για µη συµµόρφωση µε αυτή την οδηγία µπορεί να είναι ακύρωση της οµάδας που συνοδεύεται από τον παραβάτη συνοδό. 19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθλητές οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια θα σφυρίξουν µε τη σφυρίχτρα τους ή θα κουνήσουν το κουπί τους ή το χέρι τους. Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να βοηθήσει τους αθλητές οι οποίοι, κατά τη γνώµη της, χρειάζονται βοήθεια, ανεξάρτητα από τις επιθυµίες του αθλητή. Αυτό δεν θα αποτελέσει αιτία για αποκατάσταση. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 62.1 (a).

6 20. ΡΥΠΑΝΣΗ Τα σκουπίδια θα πρέπει να εναποτίθενται στα συνοδά σκάφη ή στα σκάφη της επιτροπής αγώνων. 21. ΕΠΑΘΛΑ Θα απονεµηθούν έπαθλα στις τρεις πρώτες οµάδες. 22. ΕΥΘΥΝΗ 21.1 Οι αθλητές αγωνίζονται µε δική τους ευθύνη. Τόσο ο διοργανωτής Όµιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα Εφιστούµε την προσοχή των αγωνιζοµένων στο θεµελιώδη κανόνα 4 των RRS Απόφαση για συµµετοχή σε αγώνα. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή του εντεταλµένου εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να συµµετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται. 23. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει από το νόµο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία). 24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Οι αγωνιζόµενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στο διοργανωτή όµιλο την άδεια και τα δικαιώµατα λήψης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και την αναπαραγωγή του ή µετάδοσή του σε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένης και της τηλεοπτικής διαφήµισης, για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και τη χρήση σε δελτία τύπου.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ROUND ROBIN

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ & ΤΕΛΙΚΩΝ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ