ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες: Γ. Πετρίδης Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 31/5/2012 Α.Π.: 0044-AL Προς: ΗΜΟ ΠΥ ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., 3. Τη µε αρ. πρωτ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 36, παρ. 2(Α) στο άρθρο 3, παρ.2 και το άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 για το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 5. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», 6. Την µε αρ. πρωτ. 1911/ απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται στις Ο.Τ.. Αλιείας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης, 7. Την από υπογραφείσα Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.. Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α» µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΘ Α.Ε.». 8. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των - 1 -

2 επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν, 9. Την µε αρ.πρωτ. 64-AL/ πρόσκληση της ΟΤ Αλιείας-ΑΝΕΘ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Την µε αρ. πρωτ / αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του ικαιούχου ήµου ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ προς την ΟΤ Αλιείας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», 11. Τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΟΤ Αλιείας ΑΝΕΘ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α., όπως αυτή καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά, 12. Την µε αριθµ. 1/ Απόφαση της Ε..Τ.Π. Αλιείας επί της ανωτέρω αξιολόγησης. Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΜΥ ΟΧΑΡΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» µέτρο 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Πράξης: (ΟΠΣ) ΣΑ: 2010 ΣΑΕ Π Ε πράξης: ικαιούχος: πράξης ΣΑ: 086/8 ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ικαιούχου:

3 Φυσικό αντικείµενο της πράξης: Παραδοτέα πράξης Προβλέπεται να γίνει προµήθεια υλικών και εξοπλισµού για την άρτια λειτουργία της εκδήλωσης «Μυδοχαρά» καθώς και άλλων παρόµοιων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Φιλανθρωπικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάλου «Η Στέγη της Αγάπης» που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Μακρυγιάλου του ήµου Πύδνας Κολινδρού. Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια δύο µη µόνιµων στεγάστρων διαστάσεων 6,00Χ3,00 έκαστος µε σκελετό από αλουµίνιο και κάλυµµα (τέντα) αδιάβροχο 100% πολυεστερικό. Αυτό θα στερεώνεται σε µεταλλικά στηρίγµατα τα οποία θα µπήζονται στο έδαφος και θα υποδέχονται τους ορθοστάτες της τέντας. Επίσης, θα γίνει προµήθεια του απαιτούµενου αριθµού καρεκλών, τραπεζιών και πάγκων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της εκδήλωσης και προµήθεια εξοπλισµού για την ηχητική εγκατάσταση που απαιτείται για την άρτια διενέργεια της εκδήλωσης. Τέλος, θα γίνει προµήθεια οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών µέσων όπως ενός πλήρους ηλεκτρονικού υπολογιστή (οθόνη, κουτί, πληκτρολόγιο, ποντίκι, λογισµικό), ενός γραφείου συνεδριάσεων µε καθίσµατα, µιας ντουλάπας γραφείου και ενός πολυµηχανήµατος (εκτυπωτής, φαξ και φωτοτυπικό). Προµήθεια όλων των υλικών που προβλέπονται στη διακήρυξη. είκτες Εκροών ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 ή 0 1 είκτες Απασχόλησης ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0,13 0 Περιβαλλοντικοί είκτες ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΘΕΤΙΚΗ/ΑΡΝΗΤΙΚΗ /ΟΥ ΕΤΕΡΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗ Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι τρεις (3) µήνες Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η

4 ηµόσια απάνη Της Πράξης Κατηγορίας απανών ηµόσια απάνη Συγχρηµατοδοτούµενη ηµόσια απάνη Α : Άµεσες απάνες ,00 Β: Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων Γ: Έµµεσες απάνες Σύνολο (Α) ,00 Άλλες απάνες Γενικό Σύνολο (Β) Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,00 και επιµερίζεται ως ακολούθως: 1: Προϋπολογισµός (σύνολο Α): ,00 ευρώ. Η πίστωση τρέχοντος έτους (2012) στο Π..Ε. ανέρχεται σε ,00 ΚΩ. Πράξης ΣΑ 086/8 2: Προϋπολογισµός (άλλες δαπάνες): 0,00 ευρώ. Η πίστωση τρέχοντος έτους (2012) στο Π..Ε. ανέρχεται σε 0,00 Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε 0,00 Φορέας Χρηµατοδότησης είναι η ΟΤ Αλιείας - ΑΝΕΘ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α., για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Αλιείας Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο από την ΟΤ Αλιείας ΑΝΕΘ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α., µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΛΕΓΕΠ. Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του ικαιούχου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Ο Αντιπρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας Θεµιστοκλής Κουϊµτζής - 4 -

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του ικαιούχου ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠ.Α.ΑΝ. - Φορέας Χρηµατοδότησης ( /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών) - /νση ηµοσίων Επενδύσεων 2. Αρχή Πιστοποίησης Οργανισµός Πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ 3. ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 4. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ - 5 -